Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

GESTIUNEA FINANCIARÃ
A ÎNTREPRINDERII

Mavrodin Costin
Facultatea: Contabilitate si Informatica deGestiune
Anul II, Seria E, Grupa 643