Sunteți pe pagina 1din 4

MODELAREA CU ELEMENTE FINITE A LAGARELOR CU

ALUNECARE IN REGIM TERMIC

Prof.dr.ing. Nicolae DUMITRU


Conf.dr.ing.Mirela CHERCIU
Conf.dr.ing. Alexandru MARGINE
Facultatea de Mecanica, Universitatea din Craiova

Abstract:The publication presents some achievements in the field of finite element modelling for sliding
bearings, in static and dynamic. Some of these sliding bearings are located in equipping The Machine Parts
Laboratory of the Mechanical Faculty in Craiova. There have been analysed radial and axial bearings and
finite element modeling was done with software packages: ANSYS, COSMOS, NASTRAN.

1. Introducere
Ecuatiile care guverneaza problemele legate de transferul termic sunt:
T  T  T  T
c  (K x )  (K y )  (K z )Q (1)
t x t y y z z
unde: T- temperatura ; t – timpul ;  -densitatea ; c- caldura specifica ;
Kx,Ky,Kz - coeficientii de conductivitate termica in directiile x, y,z ;
Q- debitul surselor interioare de caldura.
Ecuatiei anterioare i se pot atasa urmatoarele conditii de contur:
* temperatura specifica
*convectia: q  h c (T  T ) cu hc- coeficientul de transfer termic ;T- temp.locala pe
suprafata
* radiatia: q  (T4  T4 ) , unde σ- constanta Stefan-Boltzman
T T
* fluxul de caldura aplicat : q  K , unde - gradientul de temperatura.
n n
Forma matriciala a ecuatiei care guverneaza transferul termic este:

 C 

T   K cond    K conv    K rad  T  f q   f c   f r   f h  (2)

C-matricea capacitatilor calorice; K- matricea de conductie, convectie si radiatie; f - vectorul


incarcarilor termice.
Pentru analiza cu elemente finite a unui lagar cu alunecare s-au parcurs urmatoarele etape:
 Elaborarea modelului geometric
 Definirea tipului de elemente finite si a proprietatilor de material
 Discretizarea modelului
 Specificarea incarcarilor si a conditiilor de contur
 Analiza statica in camp termic
 Procesarea rezultatelor.

53 Fiabilitate si Durabilitate - Fiability & Durability nr.1/2008


Editura “Academica Brâncuşi” , Târgu Jiu, ISSN 1844 – 640X
2. Modelarea cu elemente finite a unui lagar radial in regim static

Fig.1. Aplicarea incarcarilor si conditiilor Fig.2 Aplicarea incarcarilor pentru


la limita pentru analiza statica analiza termica

Fig.3 Distributia de tensiuni echivalente calculate Fig.4 Distributia fluxului termic


dupa criteriul Von Mises MPa(termic-structural) (global)

3. Modelarea cu elemente finite a unui lagar axial hidrodinamic

Se analizeaza componentele unui lagar axial hidrodinamic (lagar + pivot), cu metoda


elementului finit, lagarul aflandu-se in dotarea laboratorului de organe de masini.

Fig.5 Sistem - lagar axial hidrodinamic Fig.6 Pivot

54 Fiabilitate si Durabilitate - Fiability & Durability nr.1/2008


Editura “Academica Brâncuşi” , Târgu Jiu, ISSN 1844 – 640X
Fig.7 Distributia fluxului termic(J/sec*mm2) Fig.8 Distributia temperaturii in corpul lagarului

Fig.9 Distributia fluxului termic Fig.10 Distributia temperaturii Fig.11 Distributia


pentru pivot in corpul pivotului temperaturii prin
(maxim 980C) convectie pe contur

4. Modelarea cu elemente finite a unui lagar radial in regim dinamic

Modelul se considera incarcat cu fortele de frecare variabile in timp

Fig.12. Distributia tensiunilor echivalente, Fig.13 Distributia tensiunilor echivalente, dupa metoda Von
Mises. cu elementele de contact (tip Gap).

Fig.14 Diagrama deplasarilor la extremitati Fig.15 Variatia deplasarilor elastice,


dupa axa y, pentru ambele piese in contact.

55 Fiabilitate si Durabilitate - Fiability & Durability nr.1/2008


Editura “Academica Brâncuşi” , Târgu Jiu, ISSN 1844 – 640X
5. Modelarea cu elemente finite a unui arbore cotit, in regim termic

Fig.16 Distributia temperaturii Fig.17 Detaliu pentru distributia temperaturii

Fig.18 Distributia fluxului de temperatura Fig.19 Distributia gradientului de temperatura

6. Concluzii

Analiza statica cu elemente finite a lagarelor studiate pune in evidenta urmatoarele rezultate:
 distributia fluxului termic in corpul lagarelor
 distributia gradientului termic
 distributia temperaturii rezultate in urma calculului termic
 distributia deplasarilor globale si ale tensiunilor intr-un camp cuplat termic-structural.
Legile enumerate mai sus sunt materializate sub forma unor diagrame prezentate in lucrare,
unde au fost analizate lagare cu alunecare radiale si respectiv axiale. Lagarul axial din fig.5
face parte dintr-un stand experimental construit in laboratorul de organe de masini al
Facultatii de Mecanica din Craiova. Modelele elaborate de autori se incadreaza intr-un sistem
integrat care permite extinderea procedurii pentru studiul diferitelor tipuri de lagare cu
alunecare in structura carora se folosesc grupuri de materiale cu proprietati diferite, permitand
astfel o verificare completa sub aspectul calculului de rezistenta in regim static si dinamic,
precum si al transferului termic.

Bibliografie
[1]. Cook.R., D.Malkus, Concepts and aplications of Finite Element Analysis, John Wiley&
Sons, 1989.
[2]. Dumitru, N., Cherciu, M. - The finite element modeling of the structures in statical
mode, XVI International Conference on "MATERIAL FLOW, MACHINES AND DEVICES
IN INDUSTRY" Belgrad, 7-8 dec. 2000, pag. 80-84.
[3]. Dumitru N., Margine A., Bazele modelarii in ingineria mechanica, Editura Universitaria
Craiova, 2002.
[4]. Dumitru N., Margine A., Organe de masini. Asamblari. Elemente elastice. Proiectare
asistata de calculator. Editura Universitaria Craiova, 2002.
[5]. Zienkiewicz, O.C., The Finite Element Method, McGraw-Hill Book Company, New
York, 1986.

56 Fiabilitate si Durabilitate - Fiability & Durability nr.1/2008


Editura “Academica Brâncuşi” , Târgu Jiu, ISSN 1844 – 640X