Sunteți pe pagina 1din 29

 Structura anului şcolar

 Încadrări
 Componenţa catedrei (nume, grad didactic,
vechime)
 Orarul membrilor catedrei
 Raportul de activitate pe anul şcolar precedent
 Planul managerial şi planul de activităţi
 Programele şcolare
 Planificări anuale
 Programele disciplinelor opţionale (în copie, vizate de inspectorul de
specialitate pentru anul şcolar in curs)
 Planificări pe unităţi de învăţare
 Responsabilităţi ale membrilor catedrei la nivelul unităţii şcolare
 Documente, comunicări, note ale ISJ şi MEN transmise de conducerea
şcolii (corespondenta)
 Proiecte didactice
 Procese verbale ale şedinţelor comisiei metodice
 Teste initiale, teste de evaluare, teste sumative
 Evaluarea rezultatelor înregistrate la testele initiale
 Portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei
 Programe de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor
 Programul de pregătire pentru performanţă
 Centralizarea rezultatelor obţinute la concursurile şcolare
 Participări ale membrilor comisiei la programe şi proiecte
 Tabel cu participarea membrilor comisiei la cursuri de formare (finalizate sau in
curs)
 Calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii trei ani
 Oferta de formare a CCD pe discipline
 Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicări şi referare (lucrări
personale)
 Subiecte elaborate la nivelul comisiei pentru diverse examene şi concursuri
şcolare
 Alte forme individuale de formare (doctorate, masterate)
 Publicaţii ale membrilor catedrei (copii după primele pagini)
Structura anului şcolar 2014 – 2015
Semestrul I
Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014
În perioada 1 - 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din
învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 – duminică, 4 ianuarie 2015 Cursuri –
luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie 2015

Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 – duminică, 19 aprilie 2015
Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015
Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015
Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților
extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe,
să fii mai bun!”, având un orar specific.
SĂRBĂTORI LEGALE
2014 2015
Anul nou : 1 ianuarie 2014 Miercuri Anul nou : 1 ianuarie 2015 Joi
A doua zi de Anul nou : 2 ianuarie 2014 Joi A doua zi de Anul nou : 2 ianuarie 2015
Vineri
Ziua muncii : 1 mai 2014 Joi
Ziua muncii : 1 mai 2015 Vineri
Paştele Ortodox :20 Apr. 2014 Duminică
A doua zi de Paşte : 21 Apr. 2014 Luni Paştele Ortodox :12 Apr. 2015 Duminică
A treia zi de Paşte: 22 Apr.2014 Marţi A doua zi de Paşte : 13 Apr. 2015 Luni
A treia zi de Paşte: 14 Apr.2015 Marţi
Rusaliile : 8 iunie 2014 Duminică
9 iunie 2014 Luni Rusaliile : 31 mai 2015 Duminică
1 iunie 2015 Luni
Adormirea Maicii Domnului : 15 august
2014 Vineri Adormirea Maicii Domnului : 15 august
2015 Sâmbătă
Sfântul Apostol Andrei cel Intâi chemat,
Ocrotitorul României 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Intâi chemat,
Duminică Ocrotitorul României 30 noiembrie –Luni

Ziua națională : 1 decembrie 2014 Luni Ziua națională : 1 decembrie 2015 Marți

Crăciunul : 25 decembrie 2014 Joi Crăciunul : 25 decembrie 2015 Vineri


A doua zi de Crăciun : 26 decembrie 2014 A doua zi de Crăciun : 26 decembrie 2015
Vineri Sâmbătă
În plus, unitățile de invățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări
specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației si ziua de 5 iunie - Ziua
învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ
preuniversitar.
Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 19
decembrie 2014.
Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de
22 mai 2015.
12 iunie 2015 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
29 Mai 2015 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII

CALENDAR EVALUAREA NAȚIONALĂ 2015

13 iunie 2015 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a


15-17 iunie 2015 - Înscrierea la Evaluarea Naţională
22 iunie 2015 - Limba şi literatura română - proba scrisă
23 iunie 2015 - Limba şi literatura maternă - proba scrisă
24 iunie 2015 - Matematică - proba scrisă
26 iunie 2015 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00)
26 iunie 2015 - Depunerea contestaţiilor (între orele 16.00 - 20.00)
27 - 29 iunie 2015 - Rezolvarea contestaţiilor
30 iunie 2015 - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii
CALENDAR DIDACTIC 2014-2015
SEMESTRUL I 18 SĂPT.
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
S1 S2 S3 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 V V
L 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
M 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
J 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
V 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
S 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
D 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
SEMESTRUL II 18 SĂPT.
IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE
V S15 S16 S17 S18 V V S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S8 S9 V S10 S11
L 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 21 30 6 13 20 27
M 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
M 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
J 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30
V 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24
S 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25
D 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26
MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPT
S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
L 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
M 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1
M 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2
J 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3
V 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4
S 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5
D 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6
Sem. I S 8 3 -9 Nov. Vacanță învățămînt preșcolar și primar
Sem. II S 9 6-10 Apr. Săptămâna ,Şcoala altfel: Să știi mai multe,să fii mai bun!” planificare separată
VACANȚȚ AĂ + ZILE LIBERE CURSURI SAĂ PȚ,,ŞCOALA ALȚFEL:SAĂ ŞȚII MAI MULȚE,SAĂ FII MAI BUN!’’
COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE
MATEMATICĂ ŞTIINŢE SI TEHNOLOGII
AN SCOLAR 2014-2015

RESPONSABIL : SCUTARU MARIA-MARINICA - profesor matematică


- fara grad 3 ani vechime

MEMBRI: VIDU AFLOAREI NECULAI – profesor matematică


- Grad didactic ani
vechime

SCUTARIU IOAN – profesor FIZICA/CHIMIE


- Grad didactic I, 42 ani vechime

DIAC GABRIELA - profesor FIZICA


- Grad didactic DEF., 3 ani vechime

SAVIN LUMINITA
– profesor Educatie tehnologica
- Grad didactic I, 25 ani vechime

ALBU NINA – profesor BIOLOGIE


- Grad didactic II, 6 ani vechime
COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE
MATEMATICĂ ŞTIINŢE SI TEHNOLOGII

ÎNCADRARE
AN ŞCOLAR 2014 – 2015

MATEMATICĂ

TOTAL
PROFESOR V a VI a a VII a A a VII a B a VIII a A
ORE
VIDU AFLOAREI
4 4 4 - 4 16
NECULAI
SCUTARU MARIA
4 4 4 4 4 20
MARINICA

FIZICA

TOTAL
PROFESOR V a VI a a VII a A a VII a B a VIII a
ORE
SCUTARIU ION - 2 4 2 2 10
DIAC GABRIELA 2 2 4

CHIMIE

TOTAL
PROFESOR V a VI a a VII a A a VII a B a VIII a A
ORE
SCUTARIU ION - - 2 1 2 5

BIOLOGIE

TOTAL
PROFESOR V a VI a A a VII a A a VII a B a VIII a
ORE
ALBU NINA 2 4 4 2 2 14

DISCIPLINA OPŢIONALĂ

TOTAL
PROFESOR V a VI a A a VII a A a VII a B a VIII a A
ORE
ALBU NINA 1 1
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

TOTAL
PROFESOR V a VI a a VII a A a VII a B a VIII a A
ORE
SAVIN LUMINITA 2 2 2 1 2 9

CALIFICATIVELE
OBŢINUTE DE MEMBRII COMISIEI ÎN ULTIMII TREI ANI

NR. NUMELE SI PRENUMELE CALIFICATIV


CRT . 2010-2011 2011-2012 2012-2013

1. foarte bine foarte bine foarte bine


SCUTARU MARIA-MARINICA

2. VIDU AFLOAREI NECULAI foarte bine foarte bine foarte bine

3. SCUTARIU IOAN foarte bine foarte bine foarte bine

4. foarte bine foarte bine foarte bine


DIAC GABRIELA
5. ALBU NINA
foarte bine foarte bine foarte bine
6. SAVIN LUMINITA foarte bine foarte bine foarte bine
COMISIA METODICA A ARIEI CURRICULARE
MATEMATICĂ ŞTIINŢE SI TEHNOLOGII

ORARUL
AN ŞCOLAR 2014 – 2015

SCUTARU MARIA- MARINICA

Nr. LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI


crt
8-8.50 VII A - VII B VIII V
9-9.50 VII B V V VII A VIII
10.10-11 V VI VIII - -
11.10-12 VIII VII B VI - VI
12.10-13 VI - VII A VII B VII A
RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR COMISIEI

Nr. Nume si prenume Responsabilitati


Crt.
1. SCUTARU MARIA- - Responsabil Comisie metodica ;
MARINICA - Matematica Scoala Magazia : V, VI, VII A, VII B,
VIII ;
- Responsabil al Comisiei pentru organizarea si
desfasurarea concursurilor si olimpiadelor scolare
2. VIDU AFLOAREI - Matematica Scoala Cracaoani : V,VI,VII,VIII;
NECULAI - Diriginte clasa a VII-a Scoala Cracaoani.
3. SCUTARIU IOAN - Fizica Scoala Cracaoani : VI,VII,VIII ;
- Fizica Scoala Magazia:
- Chimie Scoala Cracaoani : VII,VIII.
- Chimie Scoala Magazia:
4. ALBU NINA - Diriginte clasa a VII-a A Scoala Ciortesti.
Biologie Scoala Cracaoani: V,VI,VII,VIII ;
Biologie Scoala Magazia : V,VI,VIIA, VII B,VIII ;
-Comisia Consilier educativ
5. SAVIN LUMINITA
- Diriginte clasa a VIII-a Scoala Magazia.
- Educatie tehnologica Scoala Cracaoani:
V,VI,VII,VIII
- Educatie tehnologica Scoala Magazia:V, VI, VII A,
VII B, VIII.
- Comisia educatie fizica si sport; CEAC; OSP;
comisia de elaborare scheme orare; comisia pentru
concursuri scolare; comisia pentru imagine; comisia
pentru securitatea in munca
6. DIAC GABRIELA - Fizica Scoala Magazia: VI-2 ore VIII-2 ore
PARTICIPARI ALE MEMBRILOR COMISIEI LA CURSURI DE
PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA

Nr.crt. Nume si prenume Perfectionarea/Formarea


1. SCUTARU MARIA- - Formarea continua a profesorilor de matematica in
societatea cunoasterii
MARINIVA - MASTER MATEMATICI FINANCIARE

2. VIDU AFLOAREI
NECULAI

3. SAVIN LUMINITA

4. ALBU NINA Cursul PoastUninersitar Stiinte

Gradul II
5. SCUTARIU IOAN

6. DIAC GABRIELA Metode centrate pe elev-CCD


Consiliere si orientare-CCD
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE PE ANUL
SCOLAR 2014-2015

Comisia metodica ,,Matematica si stiinte”, formata din 6 membri, in anul scolar


2014-2015 isi va concentrat activitatea pe :
- asigurarea caracterului practic- aplicativ al proiectarii si al cunostintelor
predate si corelarea acestora cu achizitiile anterioare ale elevilor
- identificarea unor metode specifice de predare-invatare centrate pe elev si
adaptarea intr-o mai mare masura a strategiilor de lucrru la cerintele colectivelor de elevi
- obtinerea unor rezultate cat mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri
scolare si la testele nationale
- sporiea interesului elevilor pentru disciplinele din aceasta arie curriculara prin
participarea la diferite activitati, parteneriate, proiecte si concursuri in cadrul scolii, la nivel
local si judetean
- indrumarea cadrelor didactice in intocmirea planificarilor, a proiectelor pe
unitati de invatare si al altor documente necesare in activitatea didactica
- perfectionarea membrilor comisiei prin participarea la activitatile cercurilor
pedagogice
- utilizarea anumitor softuri educationale in activitatea didactica

Activitati organizate la nivelul scolii de catre comisia metodica:


- Participarea membrilor Comisiei la cursuri de formare si
perfectionare atat la nivel national cat si la nivel international
- Meditatii la matematica (saptamanale) pentru pregatirea
concursurilor, olimpiadelor si a evaluarii nationale
- Referate stiintifice
- Realizarea unor experimente interesante la chimie si fizica
- Perfecţionarea tehnicii didactice educative
- Dezvoltarea receptivitǎţii pentru nou şi a aptitudinilor de a-l
introduce în practicǎ;
- Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele
complementare de evaluare în scopul creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi
îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare
independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă;
- întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal
- completarea permanentă a mapelor elevilor;

Pe lângă multele reuşite ale Comisiei Arie curriculară Matematică şi ştiinţe, am


identificat însă şi câteva puncte slabe: .
- insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse
concursuri de matematică, fizică, chimie sau biologie; există destui elevi care ar putea face
faţă unui concurs, dar pregătirea insuficientă, determinată si de numărul mic de ore , îi
determină să renunţe la activitatea de performanţă la aceste discipline;
- nu toţi elevii au manuale, sau, dacă elevul are manual, nu se simte
obligat să vină permanent cu el la scoală si nu îl studiază acasă. De asemenea, la unele clase
elevii nu îşi notează lecţia. Sunt destule cazuri de elevi cu caietul de teme aproape gol sau
pur şi simplu nu au caiet de teme. Deseori elevii nu îşi efectuează tema, poate şi din cauza
programului destul de încărcat sau pentru că nu primesc temă pentru acasă;
PROGRAM DE PREGATIRE INDIVIDUALA
POTRIVIT ATRIBUTIILOR POSTULUI
AN SCOLAR 2014 - 2015

Nr. DENUMIREA TEMEI FORMA DE LUNA RASPUNDE


Crt. PREGATIRE
1. Microscopul electronic Referat stiintific martie
ALBU NINA
Blocaje si bariere in comunicarea
didactica Referat- dezbatere februarie
2. TOTI
Participarea la cercurile pedagogice septembrie MEMBRII
pe semestrul I COMISIEI

3. Metode de evaluare specifice Dezbatere decembrie


matematicii si stintelor». VIDU
AFLOAREI
Metode si procedee de rezolvare a Referat- dezbatere ianuarie NECULAI
problemelor de geometrie in gimnaziu
4. Lectie deschisa “” Lectie deschisa la clasa Decembrie
educatie tehnologica
Factori perturbatori in evaluarea SAVIN
didactica Referat - Dezbatere martie LUMINITA

Pregatirea subiectelor pentru Dezbatere februarie


5. simularea examenului la matematica SCUTARU
MARIA-
Contraexemple in matematica Referat - Dezbatere noiembrie MARINICA
elementara
6. Cuprul – proprietati chimice Lectie deschisa la clasa februarie
Chimia – stiinta vietii a- VII -a(chimie) SCUTARIU
Referat stiintific IOAN
mai
7. Motivatia pentru cariera didactica Referat – dezbatere octombrie
Dificultati in predarea disciplinelor DIAC
exacte. Modalitati de ameliorare a Referat aprilie GABRIELA
rezultatelor scolare ».
8. Participarea la cercurile pedagogice TOTI
pe semestrul II martie MEMBRII
Dezbatere pe tema metodelor -aprilie COMISIEI
moderne de predare în cadrul
comisiei. Exemple de bune practici.

COMISIA MATEMATICA STIINTE SI TEHNOLOGII


PROGRAM DE PREGATIRE CONTINUA
PRIN DISCIPLINE DE SPRIJIN
AN SCOLAR 2014 – 2015

NR. FORMA
DENUMIREA TEMEI DE LUNA RĂSPUNDE
CRT DESFĂŞURARE
1. Studiu individual
Alternative educationale Dezbatere Octombrie VIDU
AFLOAREI
NECULAI
2. Metode si tehnici de cunoastere si Masa rotundă
caractericare psihopedagogica a Dezbatere Noiembrie SCUTARIU ION
elevilor
3. Studiu individual
Modele ale predarii Dezbatere Decembrie ALBU NINA

4. Studiu individual
Succesul si insuccesul scolar Dezbatere Ianuarie SCUTARU
MARIA
5. Studiu individual
Educatia elevilor cu nevoi speciale Dezbatere Februarie SAVIN
LUMINITA
6. Studiu individual DIC
Personalitatea cadrului didactic Dezbatere Martie GABRIELA

7. Studiu individual
Activitatea si odihna Dezbatere Aprilie ALBU NINA
8. Studiu individual
Absenteismul si abandonul scolar Dezbatere Mai SCUTARU
MARINICA
9. Masa rotundă
Motivatia pentru cariera didactica Dezbatere Iunie SAVIN
LUMINITA
ACTIVITATEA COMISIEI DE MATEMATICA STIINTE SI
TEHNOLOGII
TEMATICA SEDINTELOR DE CATEDRA
AN SCOLAR 2014 – 2015

SEPTEMBRIE - Consfatuirile cadrelor didactice


2013 - Sedinta privind intocmirea dosarului comisiei metodice, analizarea programelor
scolare pentru finalizarea planificarilor anuale si semestriale.
- Dezbaterea si aprobarea planurilor manageriale
R : Membrii comisiei

OCTOMBRIE - Analiza activitatii comisiei metodice de matematica si stiinte din anul scolar precedent.
2013 - Testarea initiala matematica pentru toate clasele, analiza rezultatelor si stabilirea
masurilor ce se impun
- Stabilirea masurilor necesare pentru obtinerea unor rezultate cat mai bune la examenele
nationale cu elevii claselor a-VIII-a.
- „Motivatia pentru cariera didactica” – referat stiintific
- „Alternative educationale” – masa rotunda

R : Vidu Afloarei Neculai


DIAC GABRIELA
NOIEMBRIE - Analiza notarii ritmice a elevilor
2013 - Participarea la cercurile pedagogice pe semestrul I – discutii pe marginea materialelor
prezentate
- Contraexemple in matematica elementara – referat stiintific
- Metode si tehnici de cunoastere si caractericare psihopedagogica a elevilor –
masa rotunda
R : Scutaru Maria Marinica
Scutariu Ioan

DECEMBRIE - Analiza parcurgerii ritmice a materiilor de studiu de catre profesorii din cadrul comisiei,
in concordanta cu planificarile intocmite
2013 - lectie deschisa la educatie tehnologica
- “Metode de evaluare specifice matematicii si stintelor».
- “Modele ale predarii” – referat stiintific
R : Savin Luminita
Vidu Afloarei Neculai
Albu Nina

IANUARIE - “Metode si procedee de rezolvare a problemelor de geometrie in gimnaziu “ –


referat stiintific
2014 - Succesul si insuccesul scolar – masa rotunda
- Revizuirea planului de activitate al comisiei pe semestrul II
R : Scutaru Maria
Vidu Afloarei Neculai

FEBRUARIE - Analiza rezultatelor elevilor la olimpiade- fazele locale şi pe localitate


2014 - Analiza activităţii comisiei pe semestrul I.
- Pregatirea subiectelor pentru simularea examenului la matematica
-“ Blocaje si bariere in comunicarea didactica” - referat stiintific
- Educatia elevilor cu nevoi speciale – masa rotunda
- “Cuprul – proprietati chimice” lectie deschisa la cl. a-VIII-a la chimie
R : Scutariu Ioan
Savin Luminita
Albu Nina

MARTIE - Testare sumativă la clasele a-VIII-a (simularea testelor naţionale).


2014 - Sintetizarea şi compararea rezultatelor obtinute de fiecare colectiv de elevi
- Microscopul electric
- Factori perturbatori in evaluarea didactica
- „ Personalitatea cadrului didactic” – masa rotunda
R : Albu Nina
Savin Luminita
DIAC GABRIELA

APRILIE - Participarea la cercurile pedagogice pe semestrul II


2014 - Analiza rezultatelor obţinute de elevii cl. a-VIII-a la simularea examenelor naţionale
- “Activitatea si odihna” - dezbatere
- “Dezbatere pe tema metodelor moderne de predare în cadrul comisiei. Exemple
de bune practic” – referat
R : Albu Nina
DIAC GABRIELA

MAI - Analiza rezultatelor rezultatelor obţinute de elevii cl. a-VIII-a la simulare la


2014 matematică
- “Chimia – stiinta vietii” – referat stiintific
- Faza judeţeană a olimpiadelor şcolare- participare, subiecte, rezultate - dezbatere
- “Absenteismul si abandonul scolar” – masa rotunda
R : Scutaru Maria
Scutariu Ioan

IUNIE - Realizarea testelor pentru elevii claselor a-IV-a în vederea stabilirii nivelului de
pregătire pentru trecerea la ciclul gimnazial
2014 - Motivatia pentru cariera didactica – masa rotunda
R : Savin Luminita
Membrii comisiei
PLAN MANAGERIAL ANUAL
COMISIA METODICA MATEMATICĂ ŞTIINŢE SI TEHNOLOGII - AN ŞCOLAR 2014 – 2015
Competente Competent DIRECTII DE ACTIUNE RESPONSABILI TERMEN OBSERVATII
generale e specifice MASURI TATI
0 1 2 3 4 5
1.CRESTEREA 1.1. 1.1.1. Proiectarea riguroasa, in conformitate cu - membrii 1 octombrie
REALA A Cresterea cerintele Programei si specificul clasei. comisiei 2014
PREGATIRII nivelului de 1.1.2. Predarea acestor discipline intr-o maniera
ELEVILOR cunostinte, activa si interactiva, menita sa dezvolte - membrii
deprinderi si competentele elevilor. comisiei
competente 1.1.3. Elaborarea testelor de evaluare initiala a
in domeniul cunostintelor.
disciplinelor
matematica,
fizica,
chimie,
biologie.
1.2.1. Lectiile se vor desfasura in conformitate cu - toti membrii permanent
1.2. Crestera acest obiectiv, abordand metodologia adecvata.
atractivitatii 1.2.2. Se vor atrage elevii spre aceste discipline, - director 13 sept– 1
acestor propunandu-li-se acestora subiecte atractive - membrii oct 2014
discipline, pentru optionale. comisiei
incat elevii 1.2.3. Se va realiza pregatirea suplimentara - membrii permanent
sa le invete pentru elevii ce participa la olimpiadele scolare. comisiei
cu placere. 1.2.4. Vor fi atrasi elevii pentru pregatirea in
Pentru vederea participarii la concursuri scolare.
atingerea 1.2.5. Vor fi stimulati elevii pentru a colabora in
acestui scop pregatirea lectiilor.
orice mijloc 1.2.6. Atragerea unor elevi talentati pentru 31 aprilie
e posibil. realizarea unui concurs local de matematica si -toti membrii 2015
stiinte.
1.2.7. Corectarea lunara a caietelor elevilor
pentru a-i determina sa aiba caiete ordonate. Vor
fi notati.

1.3. 1.3.1. Fiecare cadru didactic, membru al - toti membrii - permanent - proiecte
Pregatirea comisiei, va realiza proiectele unitatilor de pentru
zilnica invatare, proiecte didactice, schite de plan. unitatile de
pentru lectii 1.3.2. Profesorii necalificati si incepatori vor - profesorii - zilnic invatare ;
a efectua zilnic planuri de lectie. incepatori si - planuri ;
profesorilor necalificati - schite
1.3.3. Pentru a-i ajuta pe cei tineri, profesorii - profesorii cu - de cate ori
cu experienta ii vor ajuta pe incepatori experienta este nevoie - planificari
oferindu-le modele de planificari, planuri de model,
lectie. - toti membrii, planuri
1.3.4. Discutarea in comisie a unor probleme model,
de didactica moderna. proiectul
- Atragerea elevilor spre matematica si unei unitati
stiinte Toate cadrele Noiembrie de invatare
- Se va avea in vedere permanent - referat
modalitatile de evaluare ale elevilor :
Referat : « Evaluarea la clasa a VIII-a,
Aspecte practice ale evaluarii.»
- Discutarea Programei pentru testarea - programele
sem. II pe discipline
nationala la disciplinele de concurs.Toate
cadrele isi vor procura programele.
-toti profesorii - pregatire
-sept 2014-
- Organizarea concursului Cangurul in suplimenta
iunie2015
scolile din comuna. ra a
elevilor
- Lectii demonstrative -toti profesorii
vor sustine
lectii deschise,
functie de
progarmarea
activitatilor
2. CRESTEREA 2.1.Inteleg 2.1.1. Discutii cu colegii tineri, calificati si membrii lunar Discutii
CALITATII erea necalificati a criteriilor de notare, a rolului comisiei
EVALUARII rolului educativ al notei. Nu se va folosi nota pentru a
education pedepsi elevul indisciplinat. Lunar
al al notei. 2.1.2. Se vor stabili teste de evaluare a teste/bareme
cunostintelor care se aplica la fiecare clasa, cu o toti profesorii de corectare
ritmicitate lunara (eventual bilunara). Se vor
aplica bareme clar si precis stabilite de notare.

2.2.1. Profesorii vor compara propriile note cu La inceputul discutii pe


2.2. cele obtinute de elevi la concursuri (evaluari toti profesorii anului scolar in baza
Cresterea nationale, olimpiade) si vor lua masuri de functie de comparatiei
obiectivitat indreptare acolo unde sunt discrepante. rezultatele
ii evaluarii. 2.2.2. Se va simula examenul de evaluare obtinute la
nationala prin teste asemanatoare cu cele ale concursuri
Comisiei Nationale de Evaluare. La o data
Fiecare profesor va avea propriul set de teste. toti colegii stabilita Rezultatele
2.2.3. Se vor folosi si modalitati alternative de obtinute
evaluare (grila, portofolii, proiecte, etc.) Cand e cazul
3.1.1. Lunar, in ultima vineri, se vor intruni Grile,
3. CONTINUA membrii comisiei pentru a discuta problemele portofolii,
PERFECTIONAR 3.1. ivite in activitatea didactica. profesorii proiecte, etc.
EA Cresterea 3.1.2. Membrii comisiei metodice vor efectua
PROFESORILOR eficientei interasistente la profesorii cu experienta de cate Lunar in ultima
activitatii ori orarul le permite. profesorii vineri
de 3.1.3. Profesorii cu experienta vor efectua calificati Discutii,
perfection asistente la orele colegilor necalificati sau incepatori Cand au timp, referate
are la incepatori cu scopul de a-i sprijini in organizarea in functie de
nivelul demersului didactic. profesorii orar Interasistente
comisiei 3.1.4. Mentinerea unui contact permanent cu calificati Orar de
invatatorii clasei a IV-a si participarea la actiuni invatator clasa a interasistente.
comune in vederea integrarii lor in ciclul IV-a, membrii Anual Discutii,
gimnazial. comisiei asistente laore

3.2. 3.2.1. Se vor discuta si dezbate teme legate de Lunar Dezbateri


Dezbateri proiectarea unitatilor de invatare, de evaluare (de Toti membrii
pe teme de examenul national de evaluare), etc.
pregatire 3.2.2. Participarea cadrelor didactice la
profesiona perfectionarile realizate la nivel judetean si
la national : - consfatuiri Toti profesorii
continua. - comisii metodice Cand este cazul Examene
examene de definitivat, gradul II, gradul I si
perfectionari.

4.1. 4.1.1. In cadrul lectiilor lor profesorii din comisia


4. REALIZAREA Exploatar noastra metodica vor insista asupra valentelor Toti profesorii Permanent
UNEI EDUCATII ea educative ale lectiilor.
COMPLETE PRIN resurselor
OBIECTELE educative -Lectie demonstrativa la chimie
NOASTRE ale Aprilie-Mai
lectiilor de
matematic
a, fizica,
chimie,
biologie
5.1. 5.1.1. Programe de pregatire pentru performanta Culegeri
5. CULTIVAREA Atragerea 5.1.2. Organizarea unui concurs local de
PLACERII/INTER elevilor matematica si stiinte.
ESULUI PENTRU spre
STUDIUL studiul
MATEMATICII SI individual
STIINTELOR pentru
obtinerea
performan
tei
Responsabil comisie metodica,
prof. SCUTARU MARIA-MARINICA