Sunteți pe pagina 1din 2

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI METODICE

EDUCATIE FICA SI SPORT


GIMNAZIU
AN ŞCOLAR 2017– 2018

OBIECTIVE :

1. COMISIA PROFESORILOR
 Organizarea activităţii

- constituirea comisiilor pe discipline sportive

2. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DIN COMISIA METODICĂ

Analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar 2016-2017;


 Prezentarea rezultatelor la nivel de sector/municipiu/tara;
 Elaborarea planului managerial al activităţii comisiei metodice;

3. REALIZAREA UNEI ACTIVITĂŢI DIDACTICE DE ÎNVĂŢARE-


CONSOLIDARE SI EVALUARE DE CALITATE

 Participarea tuturor cadrelor didactice la Consfătuirile profesorilor de


ducatie fizica si sport;activități metodice la nivel de sector, municipiu
TERMEN : permanent

a) Prezentarea manualului de clasa a V-a , sistemul biometric, programe


b) Elaborarea Calendarului competitional al ONSS-faza pe
sector/constituirea comisiilor/loc de desfasurare/scoli participante;
c) Prezentarea actelor necesarea in vederea participarii la ONSS-
O.Gimnaziilor faza pe sector FORMULAR DE INSCRIERE; municipiu
Adevarinta de participare;
d) Constituirea Asociatiilor Sportive , criteriu de participare atat la
ONSSsector/municipiu; a rămas Șc.Gimn.Nr.308
e) Prezentarea Calendarului competitional ONSS-municipiu;
f) Prezentarea documentelor Comisiei Metodice la nivelul catedrei,
Portofoliul profesorului;
g) Instructiuni privind organizarea si desfasuraea activitatilor de educatie
fizica si sport;

 Schimb de experienţă, activitati de mentorat pentru profesorii


debutanti;
TERMEN:permanent
 Activităţi demonstrative
 Lectie deschisa –sem.I-Școala Gimnazială Nr.190/27.09.2017
 Lectiedeschisa/demonstrativa-sem.II-Școala Gimnazială I.Teodoreanu
 Pregătirea reală şi continuă a cadrelor didactice prin participarea la:

- cercurile pedagogice pe sector;


- cursuri de perfecţionare;
- cursuri de pregătire pt. obţinerea gradelor didactice ;
- sesiuni de referate si simpozioane;

TERMEN: PERIODIC

4. Activităţi extracurriculare :
 participarea la crosurile organizate de: Petrom; Loteria Nationala;
Samsung; Olimpic;
 activitati sportive organizate de Directia pentru Tineret si Sport;
Festivalul Kids Sport, Cupa Danone, Cupa Tymbark
 „Ziua Sportului pentru toti”; „Ziua Olimpica”;
 Participarea la concursurile oganizate de Federatii(atletism, baschet,
volei);
TERMEN : SEMESTRIAL