Sunteți pe pagina 1din 3

CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ

PROGRAM MANAGERIAL
AN ŞCOLAR 2013 - 2014

A. Creşterea eficienţei orelor de ed. fizică

1. Acţionarea sistematică asupra dezvoltării calităţilor motrice, cu precădere rezistenţa


cardio-respiratorie şi viteza, prin introducerea unei teme din calităţi motrice în fiecare
oră de ed. fizică.
2. Crearea în rândul elevilor a motivaţiei pentru practicarea exerciţiului fizic, pentru o
participare activă la activităţile desfăşurate în cadrul orei de educaţie fizică şi în afara
acesteia.

B. Intensificarea eforturilor în direcţia educaţiei igienico-sanitare şi în direcţia


asigurării securităţii elevilor.

1. Alocarea în fiecare lecţie a unui spaţiu de 3-5’ pentru educaţia igienico-sanitară.


2. Repartizarea a 1-2 ore pe semestru pentru dezbaterea unor probleme cum ar fi :
regimul alimentar,obezitatea, valenţele benefice ale ex. fizic etc.
3.Asigurarea securităţii elevilor pe parcursul desfăşurării orelor şi a celorlalte
activităţi sportive.

C. Participarea cu echipele reprezentative la concursurile destinate acestei


categorii.

1. Înscrierea în Campionatele şcolare a următoarelor echipe :

- handbal fete;
- fotbal băieţi(primar+gimnaziu);
- baschet băieţi;
- atletism fete şi băieţi;

2. Participarea la competiţiile cu caracter de masă(cupe, zile


festive,memoriale etc.
3. Selecţia şi îndrumarea elevilor capabili de performanţă către secţiile de
performanţă.

D. Tratarea diferenţiată şi acordarea unei mai mari atenţii elevilor cu cerinţe


educaţionale speciale.

1. Elaborarea unor sisteme de acţionare speciale pentru elevii care prezintă


deficienţe fizice minore.
2. Alcătuirea scalelor de notare pe două nivele: mediu şi de vârf.

D. Perfecţionarea şi informarea de specialitate a cadrelor didactice.


1. Participarea cadrelor didactice la activităţile metodice desfăşurate la
nivelul şcolii,la nivelul centrului metodic şi la nivel judeţean.
2. Participarea la cursuri de formare în specialitate,susţinerea la timp a
examenelor pentru acordarea gradelor didactice.

Responsabilităţi la nivelul catedrei şi al unităţii de învăţământ, la


nivel regional şi naţional:

prof . E. Cerşemba

 Directorul unitătii
 Profesor metodist
 Membru al Consiliului consultativ al profesorilor de educaţie fizică.
 Preşedinte al Consiliului de administraţie.
 Președinte al Comisiei județene de organizare și desfășurare a
campionatului de atletism.
 Președinte al Comisiei sportului școlar
 Elaborează Calendarului competiţiilor organizate la nivelul şcolii.
 Reactualizează „ Colţul sportiv „
 Realizează selecţia elementelor superior dotate pentru alcătuirea echipelor
reprezentative; îndrumarea talentelor către secţiile de performanţă.
 Pregăteşte echipele reprezentative(handbal - fete; atletism).
 Evidenţa participării la competiţii.
prof. R.Coreţchi
 Vicepreședinte al Comisiei judeţene de organizare și desfășurare a
campionatului de fotbal.
 Responsabil al comisiei metodice.
 Președinte al Comisiei pentru securitate și sănătate în muncă.
 Responsabil al Comisiei pentru întocmirea orarului școlii.
 Membru al Comisiei petru prevenirea și combaterea violenţei în mediul
școlar.
 Membru al Comisiei de Curriculum.
 Președinte executiv al Comisiei sportului școlar
 Elaborează tematica şi a programul activităţilor metodice .
 Realizează selecţia elementelor superior dotate pentru alcătuirea echipelor
reprezentative; îndrumarea talentelor către secţiile de performanţă.
 Pregăteşte echipele reprezentative(fotbal şi atletism, baschet).
 Evidenţa scutiţilor medicali şi a elevilor înscrişi la secţiile de performanţă.

prof. Grecu Mihaela

 Realizează selecţia elementelor superior dotate pentru alcătuirea


echipelor reprezentative; îndrumarea talentelor către secţiile de
performanţă.
Pregăteşte echipele reprezentative - baschet I-IV.

Abilităţi /talente

Coreţchi Radu: capacitate de lucru sub presiune, spirit de echipă;


Cerşemba Elena: abilităţi de comunicare, abilităţi organizatorice;
Grecu Mihaela: abilităţi organizatorice, abilităţi de lucru în echipă.
Toma Elena: abilităţi de comunicare, abilităţi de lucru în echipă.