Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA 2

Regele Ludovic la XVI-lea

1. Uniți termeni corespunzători din cele două coloane alăturate :

Bastilia nobilii
stareaI Adunare Națională Constituantă
lege fundamentală simbolul absolutismului monarhic
starea a III-a clerul
starea a II-a Constituția din 1791
2. Cum a luat ființă Adunarea Națională Constituantă ? Ce rol a avut ea ?