Sunteți pe pagina 1din 2

Continutul dosarului

Comisiei metodice
1. Pagina de titlu
2. Componenţa comisiei metodice:
- Membrii comisiei metodice - nume, prenume, clasa la care predau, încadrare, data naşterii, studii,
vechime în învăţământ, vechime în şcoala noastră, grad didactic, calificativ anual obţinut în anul
şcolar anterior;
- Responsabilităţi ale membrilor în cadrul comisiei metodice dar şi la nivelul şcolii;
- Scheme orare ale claselor I-IV / V-VIII realizate pe baza planurilor-cadru in vigoare
- Orarul claselor I-IV / V-VIII

3. Rapoarte semestriale şi anuale - ale activităţii comisiei metodice,


comisiei de formare continuă, activităţi extracurriculare etc - evident aspecte care ţin de activitatea
claselor I-IV / V-VIII şi a profesorilor membrii ai catedrei.

4. Planuri manageriale- Proiectul semestrial / anual al activităţii comisiei metodice


- Planul semestrial / anual al activităţii metodice
- Graficul semestrial al activităţilor metodice

5. Evaluarea cadrelor didactice- Fişe de evaluare a activităţii cadrelor


didactice
- Fişe de autoevaluare a activităţii cadrelor didactice
- Certificate de participare la activităţi de perfecţionare
- Situaţia centralizată a activităţilor de formare

6. Evaluarea elevilor
- Obiectivele evaluării
- Subiectele evaluării
- Descriptori de performanţă
- Date statistice
- Măsuri de recuperare
- Planuri de dezvoltare

7. Produse ale activităţilor metodice


- Proiectele activităţilor
- Programe/agende de lucru
- Afişele de popularizare
- Instrumente de evaluare a activităţilor
- Referate, comunicări, eseuri, studii, bibliografii tematice, ghiduri de observare a lecţiilor, articole
publicate, copii ale diplomelor obţinute de elevi/cadre didactice, suporturi de curs, fotografii,
înregistrări audio-video etc.

8. Documente primite de la:


- Directorii şcolii
- Inspectoratul Şcolar al Sectorului 3
- Ministerul Educaţiei Nationale şi Cercetării Stiintifice
- Casa Corpului Didactic Bucuresti
- Alte şcoli
- Instituţii partenere
- Furnizori de formare continuă
- Instituţii diverse

9. Minute ale activităţilor metodice

10. Şabloane - "kit-ul responsabilului comisiei metodice",


- materiale care se pot multiplica imediat şi folosi atunci când e nevoie:
- Aviz opţional
- Fişa postului responsabilului comisiei metodice/fişa postului profesorilor
- Afiş popularizare activităţi metodice
- Plan managerial semestrial / anual al comisiei metodice
- Scheme orare
- Certificat participare la activităţi metodice
- Centralizator evaluări elevi
- Grafic activităţi semestriale
- Observare interasistenţă
- Proiect de activitate metodică
- Situaţie centralizată formare
- Chestionare evaluare activităţi metodice
- Evaluarea propunătorului activităţii metodice
- Mini-analiza de nevoi
- Raport semestrial / anual
- Structura proiectului de formare
- Componenţa comisiei
- Responsabilităţi permanente
- Fişa de autoevaluare a activităţii cadrelor didactice
- Minuta activităţii