Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:

Prenume:
Clasa a IV-a

EVALUARE

1.Completează cu informațiile corecte: 30 puncte


Bătut și batjocorit, Iisus a fost dus mai întâi la ……………., iar acesta L-a trimis legat la
……….......... . În curtea arhiereului Caiafa, a început ……………………..lui Isus care nu
avea nicio vină. De aceea arhiereii au plătit……………… mincinoși să vorbească împotriva
Lui. Pe baza mărturiilor acestora, Iisus a fost condamnat la…………………… Vineri
dimineața, Iisus a fost dus la………………………, guvernatorul roman din vremea aceea

2. Care au fost patimile îndurate de Isus? 30 puncte


Soldații și-au bătut joc de Iisus:
- L-au …………………………de haine
- L-au……………………………………
- L-au …………………………cu palmele
- I-au pus o ……………..de spini pe cap
- În mâna dreaptă I-au pus o………………………..
- L-au…………………………………..

3.Subliniază varianta corectă: 15 puncte


În timp ce Domnul Isus se ruga, ucenicii:
a) Cântau
b) Dormeau
c) Se rugau
Sudoarea Lui era din picături de:

a) Apă
b) Rouă
c) Sânge
Domnul Isus a rostit rugăciunea către Dumnezeu?
a) O dată
b) De două ori
c) De trei ori

4. Scrie câte o propoziție cu următoarele cuvinte: 15puncte

Înviere-

Cruce

Mormânt

Se acordă 10 puncte din


oficiu