Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Disciplina: Istorie
Clasa: a VII-a A
Profesor: Crăciun Ștefan
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici"
Unitatea de învăţare: Lumea la începutul mileniului III
Lecţia: Anul 1989 în Europa
Tipul lecţiei: mixtă
Timp: 50 minute
Obiectiv general: înțelegerea cauzelor care au dus la prăbușirea regimului comunist în
Europa estică, precum și a sublinierii antogonismului dintre SUA și URSS și a desfășurării
Războiului Rece în continentul european
Obiective operaţionale
La sfârşitul lecţiei elevii vor realiza:
1. Localizarea pe harta Europei a statelor comuniste până în anul 1989;
2. Prezentarea cauzelor prăbușirii regimului comunist din Europa de Est;
3. Definirea termenilor: perestroika, glasnost;
4. Enumerarea regimurilor comuniste care s-au prăbușit în anul 1989.
Metode de lucru:
Tradiționale: expunerea, explicația, descoperirea.
Strategii didactice: utilizarea harții pentru a observa structura blocului sovietic și de a
localiza geografic zonele în care regimunul comunist s-a destrămat; citirea și înțelegerea unor
fragmente de text cu caracter istoric pentru a observa trecerea de la regimul comunist și
reluarea unui traseu democratic ale statelor comuniste
Resurse:
Momentele lecţiei C.O. Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii didactice Evaluare
şi durata Metode Mijloace
Procedee de
învăţământ

1.Momentul Profesorul notează absenţii, Elevul de serviciu


organizatoric ( 2ʼ) verifică sala de clasă şi motivează absențele
materialele didactice unor elevi.
2.Reactualizarea Localizarea Elevii sunt anunţaţi cu o oră Elevii adresează Conversația Harta
cunoştinţelor pe harta înainte să pregătească seturi de întrebări întrebări și răspund. euristică, istorică a
necesare pentru folosirea metodei RAI
( 10ʼ) Europei a (Răspunde-Aruncă-Interoghează).
demonstrația, Europei în Orală, formativă
statelor Profesorul începe jocul adresând prima individual, anul 1989,
comuniste. întrebare şi aruncă mingiuţa către un frontal, Harta
elev. Acesta răspunde şi continuă la fel metoda RAI istorică a
jocul. Dacă cel ce a primit mingiuţa nu Europei
ştie răspunsul cel ce a aruncat-o este
obligat să răspundă iar celălalt iese din
astăzi
joc. Verificarea cunoştinţelor se
realizează prin acest joc, elevii sunt
apoi notaţi de profesor.
3.Anunţarea Astăzi vom studia lecția numită: Elevii notează pe caiete Conversaţia Harta
lecţiei noi, a Anul 1989 în Europa (și vom titlul lecției noi. euristică istorică a
planului de învăța cum s-au prăbușit regimurile Europei în
predare învăţare, comuniste). La sfârșitul lecției Demonstrația anul 1989
trebuie să știți cauzele prăbușirii
a ceea ce trebuie
să ştie şi să facă comunismului, unde s-a prăbușit și Frontal Tabla și
elevul la sfârşitul să definiți termenii: democrație creta
lecției (enunţarea populară, perestroika, glasnost și
obiectivelor) ( 5ʼ) lovitură de stat.
4.Dobândirea Prezentarea Contextul internaţional
noilor cunoştinţe ( cauzelor
- regimul comunist în Europa Centrală
25ʼ) prăbușirii
şi de Sud-Est: România, Ungaria,
regimului Notează pe caiete,
Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia,
comunist urmăresc pe harta, Harta
Iugoslavia, Albania, RDG.
din Europa folosesc fişa de lucru Conversaţia istorică a
de Est; - regimurile comuniste s-au menţinut la nr.1 euristică Europei în
putere din cauza “sperietoarei” anul 1989
sovietice. Ex: acţiunile din 1956 din Demonstrația
Ungaria şi din 1968 din Cehoslovacia Tabla și
creta
- 1985-URSS - M. Gorbaciov-reforme: Notează pe caiete,
Definirea PERESTROIKA şi GLASNOST - să urmăresc pe harta,
regenereze un sistem birocratic
termenilor: folosesc fişa de lucru Fotografii
incompetent şi corupt.
democrație nr.1
populară, Polonia - primul stat în care, la
perestroika, alegerile din 4 iun. 1989, comuniştii - Fișe de
glasnost, învinşi. lucru
lovitură de
stat; - în august - Tadeusz Mazowiecki,
consilier al sindicatului Solidaritatea, a
devenit primul şef de guvern care nu
era comunist din fostul bloc sovietic. Notează pe caiete,
- în dec. 1989- Lech Walesa a fost
urmăresc pe harta,
ales preşedinte în locul generalului
folosesc fişa de lucru
Jaruzelski, care demisionase. nr.1

Ungaria - 1989: - trecerea la sistemul


politic pluripartit (feb.);

- revizuirea Constituţiei care


prevedea ca alegerea
preşedintelui ţării să se facă
prin vot universal (mart.)
Enumerarea - deschiderea frontierei de vest
regimurilor est-germanilor Harta
- îndepărtarea P. Comunist de la
comuniste putere (25 nov.)
istorică a
care s-au Căderea zidului Berlinului – 9 nov. Europei în
prăbușit în 1989 Notează pe caiete, anul 1989
anul 1989; urmăresc pe harta,
Bulgaria - Todor Jivkov, a fost înlaturat folosesc fişa de lucru Tabla și
de la putere, printr-o lovitura de palat nr.1 creta
-10 nov.
Localizarea
Cehoslovacia - Greva generală –
pe harta Conversaţia Fotografii
nov.1989 - P.Comunist a renunţat la
Europei a putere.
euristică
statelor
comuniste -Alexander Dubcek a devenit Demonstrația Fișe de
până în preşedinte al Parlamentului (28 dec.), lucru
anul 1989; iar Vaclav Havel- preşedintele ţării (29
dec.1989)

România – Ceauşescu- rezista în faţa Notează pe caiete,


presiunii externe
urmăresc pe harta,
- Dec. 1989 -regimul Ceauşescu a fost folosesc fişa de lucru
înlăturat cu preţul a 1104 morţi şi 3352 nr.1
de răniţi.

5.Fixarea 1
cunoştinţelor Distribuie fișa de lucru cu rebus și Rezolvă rebusul și află
(feedback) ( 8ʼ) 2 le explică elevilor cum să-l rezolve. răspunsul la întrebare: Fișe de Orală, formativă
Se fac aprecieri asupra
răspunsurilor. Democrația. lucru
3

4
1 Elevii notează tema
Pregătirea lecției : Anul 1989 în pentru acasă.
2 Europa
6.Tema pentru
acasă ( 2ʼ) 3
Fișa nr.1

a.Polonia
Fără Lech Walesa, greva însoţită de ocuparea şantierelor „Lenin” poate nu ar fi avut loc niciodată. Fără el mișcarea „Solidaritatea” poate nu s-ar
fi născut niciodată. Fără el poate că ea nu ar fi supravieţuit legii marţiale şi nu ar fi revenit triumfător să negocieze tranziţia de la comunism la
democraţie. Şi fără Polonia, un adevărat spărgător de gheaţă, Europa de Est ar fi încă îngheţată în sfera de influenţă sovietică. Trecerea la
democrație s-a făcut pe cale pașnică și a început în august 1989”
1. Numiţi personalitatea politică și gruparea care a avut un rol decisiv în prăbuşirea regimului comunist din Polonia!
2. Cum s-a realizat trecerea de la comunism la democrație?
b. Ungaria

Putem spune că Ungaria a avut parte de cea mai liniştită şi fructuoasă revoluţie dintre toate statele vecine din lagărul sovietic.Regimul comunist
de aici s-a prăbușit pe 25 noiembrie 1989. Pe de o parte ea a beneficiat de o opoziţie puternică care s-a constituit în diferite partide: Alianţa
Tinerilor Democraţi (FIDESZ), Forumul Democrat Maghiar, Alianţa liber democrată. Al doilea factor determinant au fost schimbările la vârful
Partidului Comunist Ungar, care au culminat, în decembrie 1988, cu renunţarea lui Károly Grósz la şefia partidului şi a guvernului în favoarea lui
Miklós Németh.

1. Numiţi personalitatea politică care a avut un rol decisiv în prăbuşirea regimului comunist.
2. Cum s-a realizat trecerea de la comunism la democrație?
c. Germania de Est.
Zidul Berlinului, un simbol al Războiului Rece, a fost construit, inițial, pe 13 august 1961 și a fost demolat în săptămânile de după 9
noiembrie 1989, după declarațiile lui Egon Krentz. Căderea regimului comunist din Germania de Est a fost pașnică.

1. Numiţi personalitatea politică care a avut un rol decisiv în prăbuşirea regimului comunist.
2. Cum s-a realizat trecerea de la comunism la democrație?

d. Bulgaria
După căderea lui Todor Jivkov la Sofia şi alte oraşe au avut loc mari demonstraţii de stradă, în care se cerea înlăturarea dictaturii şi trecerea la un
sistem multipartidic. La 13 decembrie 1989 CC al Partidului Comunist a hotărât să-l elimine din rândurile sale pe T. Jivkov, iar în ianuarie 1990
acesta a fost pus sub arest la domiciliu. Ulterior Partidul Comunist din Bulgaria şi-a schimbat numele în Partidul Socialist Bulgar, ca o despărţire
simbolică de dogmele leniniste. În urma alegerilor legislative din iunie 1990 Partidul Socialist Bulgar obţine majoritatea absolută, dar opoziţia a
progresat mereu determinând demisia lui Mladenov la 6 iulie 1990, o lună mai târziu filosoful Jeliu Jelev liderul Uniunii Forţelor Democratice
era ales că şef al statului. Căderea a fost pașnică.
1. Numiţi personalitatea politică care a avut un rol decisiv în prăbuşirea regimului comunist.
2. Cum s-a realizat trecerea de la comunism la democrație?

e. Cehoslovacia
Revolutia de catifea a fost căderea neviolentă a comunismului în Cehoslovacia. Slovacii au început prin demonstrații studențești la 16
noiembrie 1989 în Bratislava. Cehii i-au urmat în ziua următoare (aniversarea închiderii liceelor cehe în 1939; după război pe 17 noiembrie aveau
loc frecvent demonstrații anticomuniste), printr-o manifestație la Praga, la care au luat parte 15.000 de studenți. Spre deosebire de Bratislava, la
Praga s-au înregistrat 600 de răniți. Ulterior, a început o grevă a studenților praghezi, la care s-au alăturat și actorii teatrelor din Praga. Dizidentul
Vaclav Havel devine după căderea comunismului în anul 1989 președintele Cehoslovaciei.
1. Numiți personalitatea politică care a avut un rol decisiv în prăbușirea regimului comunist în Cehoslovacia.
2. Cum s-a mai numit revoluția din Cehoslovacia?
3. Cum s-a realizat trecerea de la comunism la democrație?

f. România
Pe 16 decembrie la Timișoara a început revoluția română care a fost îndreptată împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Revoluția a continuat la
București culminând în ziua de 25 decembrie 1989 când Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost judecați sumar, condamnați la moarte și
executați. Revoluția română s-a soldat cu o mie de morți.

1. Cum se numește orașul de unde a început revoluția în România?


2. Cum s-a realizat trecerea de la comunism la democrație?