Sunteți pe pagina 1din 2

Barem clasa XI

Subiectul I –20p

1b, 2b, 3d, 4d, 5e, 6b, 7d, 8a, 9c, 10c total. 2x10=20p

Subiectul II –30p

a. Obtinerea acroleinei 2p
Obtinerea alcoolului CH2=CH- CH(OH)-C6H5 5p
Obtinerea acidului acetic 2p
Obtinerea esterului 1p

b. Obtinerea butadienei 2p
Obtinerea acidului cianhidric 1p
Obtinerea acrilonitrilului 1p
Obtinerea copolimerului 1p

c. Obtinerea acetatului de vinil 3p


Obtinerea poliacetatului de vinil 1p
Hidroliza acetatului de vinil 1p

d. 5reactii X 2p 10p
total. 30p

Subiectul III –25p

a. formula moleculara C10H12 4p

b. Raportul molar Br2/A= 2/1 3p

3 formule de structura 4x3=12p


c. NE=3, nr. leg.π = 2, nr. cicluri =3 3x2p=6p
total 25p

Subiectul IV –15p

Moli CO2,H2O=0.466 2p

Moli CO2=0.26 2p

Moli H2O=0.206 1p

Formula bruta (CH1.6)n, NE, n=5 4p

Raportul molar Br2/C5H8= 1/1 3p

Formula structurala 2p

Denumirea: ciclopentena 1p
Total 15p

Din oficiu se acorda 10 puncte Total 100p


\