Sunteți pe pagina 1din 3

OBIECTIV: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA PAVILIONUL 0 DIN CAZARMA 0000

BUCUREȘTI
OBIECT: PAVILION 0 – ADMINISTRATIV
AMPLASARE: U.M. 01704 – CAZARMA 0000 BUCUREȘTI

NOTĂ TEHNICĂ

Scop:
Scopul prezentei Note Tehnice este determinat de necesitatea emiterii unei soluții tehnice de
intervenție pentru realizarea unui gol de ușă cu dimensiunile 0.90 m x 2.10 m, în peretele de zidărie
existent și umplerea prin adăugarea de elemente de zidărie neportantă aferent unui gol existent din
zona spațiilor cu numărul 5 și 6 al etajului 1, în conformitate cu Expertiza Tehnică nr. 805/2017,
întocmită de SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL. Precizăm că în conformitate cu
prevederile și respectarea cerințelor de calitate în construcții din legislația națională în vigoare este
necesară obținerea unui aviz tehnic de specialitate din partea unui expert tehnic autorizat
M.D.R.A.P.

Baza legală:
 Legea nr.10 din 18.01.1995, privind calitatea în construcţii;
 Hotărârea Guvernului României nr. 644/1990 privind măsuri pentru reducerea riscului de
avarie a construcțiilor afectate de cutremure;
 Hotărârea Guvernului României nr. 486/23.09.1993 privind creșterea siguranței în exploatare a
construcțiilor;
 Ordonanţa nr. 20 /27.01.1994 privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
 Ordonanța nr. 67/28.08.1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 20/1994;
 Hotărârea Guvernului României nr. 844/25.10.1999, privind aprobarea normelor metodologice
de aplicare a Ordonanței nr.20/1994;
 Hotărârea Guvernului României nr. 925/1995 privind regulamentul de expertizare și verificare
a proiectelor;
 P100-1/2013 – Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru
clădiri;
 P100-3/2008 – Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea
seismică a cladirilor existente;
 CR6-2013 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
 Hotărârea Guvernului României nr. 766/21.11.97 de aprobare a "Regulamentului privind
urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şipostutilizareaconstrucţiilor"

Date amplasament:
Conform P100-1/2013 – Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare
pentru clădiri, amplasamentul se încadrează din punct de vedere seismic într-o zonă având următoarele
caracteristici: valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare este ag = 0,30g, corespunzătoare
unui interval mediu de recurenţăIMR= 225 ani (20% probabilitate de depăşire în 50 ani) şi perioada de
colţTc = 1,6 sec.

Neclasificat
1 din 3
Date generaleale clădirii:
- AN DE EXECUŢIE: 1973;
- DESTINAŢIE: Pavilion administrativ;
- REGIM DE ÎNĂLŢIME: Sp+P+4E;
- ARIE CONSTRUITĂ: 1666.0 mp;
- ARIE DESFĂŞURATĂ: 4104.0 mp;
- CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ: C, conform prevederilor HGR nr. 766 / 1997;
- CLASA DE IMPORTANŢĂ: II conform prevederilor normativului P100-1/2013;

Date despre structura verificată


Cădirea Pavilionul X din București, (proiectată și executată în jurul anului 1973) are o structură de
rezistență mixtă realizată din cadre ortogonale de beton armat și pereți structurali de beton armat
(diafragme). Clădirea în ansamblu este realizată din trei corpuri diferite, cu forme, caracteristici geometrice
și seismice diferite, dar și cu regimuri de înălțime diferite, astfel:
Corp A – structura cu stâlpi si grinzi de beton armat si planșee tot de beton armat, cu pereții
perimetrali de cărămidă roșie, plina, presata de 30 cm grosime. Este o clădire cu regim de înălțime Parter, cu
Subsol parțial. Acoperișul este de tip terasă hidroizolată.
Corp B (principal) – structura cu pereți structurali de beton armat (diafragme) si planșee tot de beton
armat, cu pereții perimetrali din panouri mari prefabricate din beton armat. Regimul de înălțime este Parter +
4 Etaje (etaj 4-parțial) cu Subsol parțial. Acoperișul este de tip terasă hidroizolată.
Corpul C – structură în cadre de beton armat și planșee tot de beton armat, cu pereții perimetrali de
cărămidă roșie, plină, presată de 30 cm grosime. Este o clădire cu regim de înălțime Parter, cu Subsol
partial. Acoperișul este de tip terasă hidroizolată.

Descrierea lucrarilor solicitate prin nota tehnică


Sunt solicitate lucrări de recompartimentare şi schimbare de destinaţie a unor încăperi din
pavilionul X cu regim de înălţime Sp+P+4E, din cazarma 00000 Bucureşti.
Tehnologia de execuție aplicată buiandrugilor din beton armat și creării noului golul de ușă în pereţii
de compartimentare cu grosimea de ½ cărămidă ( aproximativ 15 cm grosime ), pentru accesul în încăperile
cu destinație modificată de la etajul I al corpului B din pavilionului X, se vor executa astfel:
- se va trasa poziția viitorului gol de usă cu dimensiunile 0.90 m x 2.10 m și a buiandrugului de
beton armat cu dimensiunile 1.50 m x 0.30 m x 0.15 m, cu respectarea întocmai a depășirii reazemelor
acestuia cu 30 cm stânga și dreapta golului de usă;
- deasupra viitorului gol de uşă, la cota +2.10 m se creează un şliţ, de o parte şi de alta a zidului, cu
mijloace mecanice de tăiere, având dimensiunile 30.0 cm înălţime, 15.0 cm adâncime, 1.50 m lungime, cu
respectarea întocmai a depășirii reazemelor acestuia cu 30 cm stânga și dreapta golului de usă;
- se va introduce carcasa de armătură 2Ø10 PC52 jos şi 2Ø10 PC52 sus, cu etrieri Ø 6/10 cm OB37;
- se va cofra şi turna beton C20/25 (Bc25) în buiandrugul monolit;
- după 28 de zile de la turnarea betonului, se va demola zidăria pe lăţimea noului gol, de sus în jos
cu mijloace mecanice de tăiere;

Prin proiect se vor respecta prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, asigurându-se cerinţele
prevăzute de art. 5 din Legea nr. 10/1995 – rezistenţăşi stabilitate, siguranţă în exploatare, siguranţă la foc,
igienă, sănătatea oamenilor, izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie, protecţie împotriva
zgomotului.
Calitatea lucrărilor efectuate se va verifica conform Legii 10/1995 şi a procedurii privind controlul în
fazele de execuţie determinante pentru rezistenţaşi stabilitatea construcţiilor, aprobată prin “Ordinul MLPAT
nr.31/N/ 02.10.1995”, precum şi a reglementărilor tehnice în vigoare.
La execuţie se vor respecta normele de sănătate și securitate în muncă în conformitate cu Legea
319/2006.
Execuţia lucrărilor se va realiza de agenţi economici specializaţi în activitatea de construcţii. Pentru
executarea lucrărilor se va anunţa proiectantul care va efectua verificări în fazele de execuţie determinante,
privind respectarea proiectului şi a reglementărilor tehnice în vigoare
Plan etaj 1 corp B – situație existentă
Neclasificat
2 din 3
Propunere gol ușă
Plan etaj 1 corp B – propunere

Prezenta Notă tehnică a fost editată și printată în 2 (două) exemplare astăzi


…………………………., 1 (unu) exemplar fiind predat beneficiarului.

Expert Tehnic Autorizat M.D.R.T. și M.C.P.N.


Prof. univ. emerit dr. ing. Mircea EREMIA

Neclasificat
3 din 3