Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂU ALB DE JOS

AN ŞCOLAR 2013 – 2014


Prof.înv.primar: Ioana Andreea Ţigănilă

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE A REZULTATELOR DEMERSULUI DE CUNOAŞTERE PRIHOPEDAGOGICĂ


A ELEVILOR LA INTRAREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Nr. Dome- Comportamente observabile F.I. H.S. M.A. M.R. N.C. P.M. P.E. P.S. S.Ş. Ţ.A. V.M.
crt niul D
A
N
U
D
A
N
U
D
A
N
U
D
A
N
U
D
A
NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU

1. MOTRICI- are energie, echilibru şi rapiditate în mişcări x x x x x x x x x x x


TATE merge corect într-un cerc desenat pe podea x x x x x x x x x x x
Desenează un romb după model x x x x x x x x x x x
Utilizează mişcări fine ale mâinii x x x x x x x x x x x
Dominanta manuala(d-s), oculară(d-s), x x x x x x x x x x x
dominanta piciorului(d-s)
2. SEN-ZORI- Are auzul fonematic dezvoltat x x x x x x x x x x x
ALITATEA Execută cu uşurinţă mişcări de orientare în x x x x x x x x x x x
schema corporală proprie
Indică şi denumeşte 6-7 culori şi nuanţe x x x x x x x x x x x
Respectă proporţiile x x x x x x x x x x x
3. MEMORIA Recunoaşte litere şi cifre x x x x x x x x x x x
Recunoaşte formele geometrice x x x x x x x x x x x
Recunoaşte elementele omise din desen x x x x x x x x x x x
Compară, din memorie, două obiecte x x x x x x x x x x x
Enumeră zilele săptămânii x x x x x x x x x x x
Recunoaşte silabe omise din cuvânt şi x x x x x x x x x x x
cuvinte omise din propoziţii
Reproduce din memorie cât mai multe x x x x x x x x x x x
detalii dintr-o povestire spusă de învăţător
Păstrează informaţia în memorie pentru mai x x x x x x x x x x x
mult timp
4. GÂNDI- Descrie pe larg 3 imagini x x x x x x x x x x x
REA Stabileşte asemănări şi deosebiri între două x x x x x x x x x x x
obiecte date
Defineşte noţiuni date x x x x x x x x x x x
Se orientează în timp x x x x x x x x x x x
Înţelege intuitiv relaţii contrare x x x x x x x x x x x
Denumeşte obiecte din sfera a 4-5 categorii x x x x x x x x x x x
generale (îmbrăcăminte, mobilă, vehicule,
jucării)
Înţelege ce i se citeşte/spune x x x x x x x x x x x
Numără până la 10 x x x x x x x x x x x
Ordonează un set de obiecte de la cel mai x x x x x x x x x x x
mic la cel mai mare
Sortează obiecte în două sau mai multe x x x x x x x x x x x
categorii
Sortează obiecte după unul sau mai multe x x x x x x x x x x x
criterii
5. LIMBAJUL Pronunţă corect toate sunetele (inclusiv r şi x x x x x x x x x x x
ş), silabe şi cuvinte uzuale
Identifică silabe, sunetul iniţial şi final în x x x x x x x x x x x
cuvinte
Rostite clar şi rar x x x x x x x x x x x
Identifică numărul de cuvinte dintr-un enunţ x x x x x x x x x x x x
Vorbeşte în propoziţii complete x x x x x x x x x x x
Iniţiază conversaţii x x x x x x x x x x x
Dialoghează cursiv x x x x x x x x x x x
Se uită la persoana care sau căreia îi x x x x x x x x x x x
vorbeşte
Corelează imagini cu enunţuri potrivite x x x x x x x x x x x
Repovesteşte un text cunoscut
Ascultă şi urmăreşte instrucţiuni x x x x x x x x x x x
Citeşte propriul nume, cuvinte cunoscute x x x x x x x x x x x
Scrie câteva litere, cuvinte x x x x x x x x x x x
6. IMAGINA- Născoceşte şi amplifică întâmplări x x x x x x x x x x x
ŢIA
7. MOTIVA- Poate efectua sarcini fără recompensă x x x x x x x x x x x
ŢIA imediată
Trăieşte intens lauda şi dojana x x x x x x x x x x x
Aspiră la success în joc x x x x x x x x x x x
8. SOCIO- Îşi cunoaşte numele, prenumele, vârsta, x x x x x x x x x x x
AFECTIVI- sexul
TATEA Cunoaşte numele şi prenumele persoanelor x x x x x x x x x x x
apropiate
Cunoaşte localitatea de domiciliu x x x x x x x x x x x
Se înţelege bine cu copiii x x x x x x x x x x x
Participă la jocurile de grup x x x x x x x x x x x
Lucrează în grupuri mici cu unul sau doi x x x x x x x x x x x
prieteni/colegi
Manifestă răbdare x x x x x x x x x x x
Îşi exprimă temerile, emoţiile, x x x x x x x x x x x
preocupările,interesele
Se desparte de părinţi fără să plângă x x x x x x x x x x x
Îşi stăpâneşte impulsivitatea x x x x x x x x x x x
Manifestă veselie în urma reuşitei proprii x x x x x x x x x x x
9. VOINŢA De multe ori adoptă hotărâri greşite x x x x x x x x x x x
10. PERSONA- Dovedeşte conştiinţă de sine în acţiune x x x x x x x x x x x
LITATEA (Asta pot/Asta nu pot să fac)
Comunică uşor cu persoane adulte străine x x x x x x x x x x x
Adeziunea la normele morale este mai mult x x x x x x x x x x x
afectivă decât raţională
Cunoaşte reguli complexe de comportament x x x x x x x x x x x
E sincer în raport cu solicitările cadrului x x x x x x x x x x x
didactic
Manifestă perseverenţă în acţiune x x x x x x x x x x x
11. DEPRIN- Utilizează corect instrumente de scris, joc x x x x x x x x x x x
DERI Aplică reguli de igienă x x x x x x x x x x x
Are grijă de material şi de lucrurile sale x x x x x x x x x x x
Ajută la curăţenie (la bancă, în clasă) x x x x x x x x x x x
Îşi aşteaptă rândul x x x x x x x x x x x
Manifestă diverse aptitudini (verbale, x x x x x x x x x x x
artistice, etc.)