Sunteți pe pagina 1din 1

Preasfinţite Părinte Episcop, înalte oficialităţi, iubiţi credincioşi,

Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit de o asemenea


bucurie ca cea de astăzi când am simţit împlinit cuvântul: precum în cer aşa
şi pe pământ, căci pe lângă marea sărbătoare a praznicului Bunei Vestiri,
Prea Sfinţia Sa, Părintele nostru Sofronie, Episcopul Oradiei a săvârşit slujba
de târnosire a bisericuţei subterane, fapt care ne-a umplut sufletele de sfânt
fior.
Vă mulţumim Preasfinţia Voastră pentru o atât de mare
binecuvântare, şi aşa cum în urmă cu 2 ani, în 2007, când a avut loc sfinţirea
bisericii mari tot cu sprijinul şi binecuvântarea Prea Sfinţiei Voastre, aşa şi
acum, ne-am simţit cu toţii o mare familie, uniţi într-un cuget în jurul
părintelui înţelept şi iubitor.
Fie ca Domnul nostru Iisus Hristos şi Preasfânta Sa Maică să Vă
vegheze mereu luminându-Vă şi întărindu-Vă în urcuşul anevoios ce vă stă
înainte, să Vă dăruiască ani mulţi de păstorire pentru ca şi în viitor să simţim
iubirea şi căldura comuniunii întru Domnul la fel cum am trăit-o astăzi.
Desigur bucuria nu ar fi fost deplină dacă bunii noştri credincioşi nu
ne-ar fi fost alături, ca de fiecare dată, în număr atât de mare. Fapt pentru
care le mulţumim şi rugăm pe Dumnezeul îndurărilor să le împlinească toate
bunele dorinţe şi cum aici am fost cu toţii aşa să ne întâlnim şi în Împărăţia
Cerurilor.
Căci bucuria este întreagă doar atunci când toţi suntem una.
Vă mulţumim încă o dată tuturor şi încheiem prin cuvintele Sfintei
Liturghii: „Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc.”