Sunteți pe pagina 1din 52
i. otcenyetye aeimclonn oar aeiee ea ee ee So ere i epcheneondotamanatene ere ta Saas Tictnmadadinngepichibaten: | “2minindna + Beer. Minduns prin abseni Omen + Set Ader ascans Mincina din obigate Secetele de famike, a fone ‘ecretul de Sat, secretl profesional doseee secete, soceatle crit, UN DETECTEZ1 MINCIUNA? Pin resi. Cuca sunin contact cy nina mea, cu "ats mina, Voces mea interica im spune cesta, MA averizezd cu pve | ‘umncina mea cau alia, ind mit 8 gl po mine nai are cre cS mnt pe ela ce it + Smiadvdnl ca jumstatea de ade Coal matte este ( 2.1UBIREA Dac ubirea mica muni”, ea poate ranslomna fic in mod sigur brea este 0 “ge aoputerica care ru interice nime $i permit tot. Nu cnoaste 1 julcata, el vondamnare. Accept etl in nia saa ba sale ng ceschse. Cue, ttuleste epevena did, Totleste perect. Nu nom ban ld ee seo ln seg oe 9 Fin canis aloe buy Be pam era rea ss (ted cca cna ep ih nce cre a ra lope be Pent diese Conagosh, po pri dp name nna pod ic opoage onal ie St 5 a actin S.aCTWNEA fame rl eo cn nog depen ec ere ene ster seme si pun dare MA "ka oth i ll ae ene sd ere oie ees vill pte atc eB sa ‘200 inc er rel teat sm on Daa pide, tinpl wang arte pe ek, | pea grease tee ale a toh fan fae pnp: tre a ae 40 large, Nes heigl ie Wan tne CA ils oor petro luce. ima mea se bucaa Timp de teva le, a impress putes Mincuna Micra ini ed cn ca 0m Fran te Mita ca ma gen det Oe om dee cntent se metre Ot Get ins ean snes n aoe weber Lee dpc tia Reha He te motion ren su seagea nee ee Cele mai mari secrete sunt si col mai bine pdcite, apes pedensits Spare seve. Nu est surpinzitor fap knit ru se re e Fei ae tile ect divinata ciate, Cine mepasrens ae ‘medio My este nevi de jusecat aude chan » SEIT sete semen md onion le ee SSugitios ice a urbe ae arden eee ee rte eer Pofeional cs monumental baa ‘ani a una cri elec celmpledica ereuaya ne a energgo rspBndege ia ost parte. Sunt ‘orkut nau cam Bes in ea tare Sunt descent, (2nd ies dn prezent. fc privscin urs, tect sau fit, md descent lutane sunt 51 ma consider o ceaturd aaa la discret une dri, ata decit a me, in acest ca este waa despre un Egoliatdegheat. Ma Separ d ima mez $i incepe lovtinare.Sareamea vibratrescade $energa mea se ckrinueas, Desc usa clor lous foe vtetoi gil: 1. Emotile-confuai ma perturb att de profuntincat vn pe puncl a fc cize de eles de phos, uner chiar de fare care mé pun ala nea". Subpescnaliie ont cipro malo. .Nu te ma reewnes% ‘pun un degre nine MU al vid "5 al ti unde maf. Devin un automat peeedat de Ego. 2. Mentalul-mincinos cae ore in oat decile ~ fr bans ~ pores onl red tare cafe. pe iscemamintul. Ms eanun orbete unde ceding pe cre 1 en Ia indoial. Dev un robot programas contolat de Egat, i ah a oun eae ore soecomeseanenian 7 €2 4 in Univers, Energia se deplaseyza Uf \>| fnarpondia in oo we Gicsagis <3 eet inte i ids | r\\ 3 tcl ind percoana est contr; limiraté. si blocats atunct cind pesoana este descents eS Persoand descentrata Persoand contrat saga meu na descenteana ma scoat in grezentAtuc, Sse” fen uect fe in itor. in ambele cazui, sunt caplet de sci seferats TrecuTuL Est sau suterinelpe ar tag dpi i Inari am ss sperma: i REMUSCAR cape cen cam et. RRET cu pve la eea ce am cut RESENTIMENTE cu priv la oes ce mies thee ] ‘sate méau Bs al RUSE a emis, UR ces *AEBUNARE pe nine 8 primi ces sr, an acu amin fog poet cinece, ‘ma eenloe Cae tee niothara naa, sees een ts pn Ja spatet i conto to peru cal tna deve far Seri NS tao nami wate ere preven -pe cele rel Sau penta lerpta pects ae deter cu shit ego jn chur seataba apelin ls as ete [amet pez entrain momenn vit ad acest ap vito or teste Haar ntevine st ue proyanul zai, eae produce res ina Chicana pt sca: imbarines sues mer inept vandal ents a btine timp, Elixirul Prezentului xt preertuls este antidotulpurcill i Ego. Reade revere Prue apa ecaltorielin fara eezertulse, nv wecut sau tee, Ma ‘een de stil sulin, Inv pete 38 mareiesee, sm indept bana vertebral 38 avons lnpractis, ispit adn. Inspratis mea gorneste dn ceil Pamirti se det peli verticals, traversing mi compu spre xpraa men pornate doa scares caboar dogt pine rial, Caversiedu-ni corp. soe cent mint lot, creuatia mea este restailit.Revin po smn intale in nia rea, colounde se af centrl meu dein. Redevin tpsna mea PREZENTUL Sir sng realtate~ 9 tstablegt ceulatia ui de engi oa uferingel nu exsta in memenil present. Cel detent a ecu iarcel ae ‘nine nua ss inc, Prezerul est singuraealtte. lest din, ste entra asigra Ini st peret cept ne privest nap ic nae. AAramnen moment prezent este o chestiune de vein rele» dei, aceea ea icon pret. a st ea cave ms reads in prezent de fear dats ind infeprtes. De indat ce ma per, snt ast lc ima reenter. Rape deci mea de 3 17, dou nda liber sutletlui meu 9 pun din nou dita mele imteroae:.Diezeea, ‘acs voia tat” Redau becutl moro ii ecupetezceattate ca priela vitor Vf cea.ce at face, Nueste toomaacesta motvulpetr care am vert pe acest Pimae2 DeexeMPwy Am un acient de main, Majinaestedetererat iarey, rat, &golat ne stpsite pe mines mi aru in cee mai complet stare de cant. Siig, png trem yrbew aurea Prin fata ea defieazaimgin dn veut amatlegate de ecient pietenul meu eae + ims inf dn ito, poate in vor per acl ce munca ms va cosa reparaia mage ‘a companies sue in cuca destnutu meu, STOP Bea dn elit revertsusims recerrez Revi nent prerent Sunt in vires lps 0singurs dts Fecar cps ete perfects letdinaceeté static ‘tamates im amintesc ci sunt Dexesa, retoars acest siden din bie eréry ir. bincuvinter sin muhumse Mit ict ma se, DURERGA ESTE IVEVITABILA,SUFERINTA ESTE FACULTATIVA oF A trai precum Dierees Sat Diszoes sim comport precum Dezeea. Cree in mod {onto cenfom lanai dio, wx cea ce mse ing, it ea ce mis vaintimpa, tt cea ce anplat De tube pent mine, cam permis 8 cre infer seperrt ‘eabr-ceatus 0 expsiems bogits care m-aajvt sd ma ansiom in Derea,creatonre de parade go Pmt, A recum Deseo, mpi o proce scnad MB angie fc ttl tect un eenat h t pn aca err, TOT ee ce am cout nee stay andre mele sunt cla nivel meu de consti. Sunt crest dps cpu cserrea me Ma censier divin, ecee Paradis consdor om, cree infer. Deda men de aicy Tecioesedvtitatea mes incre, mie wasomatvata, {A afecat ma aes notunea mea cu pte sting: sunt vei $10 mula sade 80 ani arecam am fost rayanans sam sts mau ma as 20d nde den pers pl wea c ora naea Be curve a sittin sre prec destin Saha nara und Cindi cne sunt Ace bala syne ae reece. umes pen ads sn tain tb nl dee, Peshectiv, medicna pied inteagasarpune de a fh Fe lt nen mee cu pea autre: unt sueran, Sutra mas 168 +A sdumaat de asemenes nopunea mea ce resporsablitat: eu sunt reateare. Cee sunt fe dep responsable tot cea ce ns inti, 3 intmlat sa se v2 inning. Nu mal udec nu ma conden, numal mvnovatest md ma hauls, ru mai it. Dine o semenes perspectivé vie sister, fle legal, adc, goitenec, mir, cera sl perderajunea sade fi Singura injuniie cave ens este acea de ant asl lvistata ea intro, Singuanesupuner care exit ese aceea de nu md supune \VORBESC PRECUM DIEZEEA Spun ceea ce gandese Wu pase crea 5) cu alt ral putin ‘stale Cointele mele expla enact crea ce gindes. cae cena, ‘int Dac tac, tune nd mu sunt de acd, mit Cine au vorbeste ‘onsnte" De fice dats, incerc ian et: cove ied. Find inimintpe mine Sve, qindese ceea ce spun, Mt ascut vor tally multe a rive la gndies mea, Expres preci fu nu mai pt’ -Mu sunt capabii”, ste impositi’, Este denecezut” eagh atetpuiemncia mea dvns, sTlebule’, Musa, Asta nuse fe’, .Asta nus pune” respingibertatea ea divin Pa, daw” su 85 ea” trad indeiia a. .Ete nfo” Est ingroztor’ Este eequttor™tustreazaceea ce gindesc cu pre a propa mea create. A avea deptate ‘au 9 97a, binle $3", bul sedi, face bine a fice rau" ana dualtatea nas nteinar,.Garantia pe vat" (ponies 30de sn neogSperpetutatea mes. «Fenty al uit juste socials”. poner o ume ma buss dexSvi compromisi meu. De ExeMpLU ‘Am treat un vinaitor de seminee are este curatade vias a semineelr pe care le nde vv facet gi au garantie pe wat’, ma sousel.aturci am intrebat ce ‘rsearna pentru, garantie pe way Ma spurt, Trezet dean Esto prioadé de mpi cre pot muride ctera oi” nu’ -am spurs €u volta 1000 an ai poate # vorba efectie de garantie pe vats” + Statetu socal ii fra adesea ocmia s.r ine sunt eu? - Mama. ic, senitoure, conferenia, consultant, fem, unica, ito. Ste uni ten ‘sana $1 mai presus dette personad. Ce numele este ct persoaner excise, clot -wer indepinesc ounce rentabia pen socitatea organza? Nule mai rimine doc oar 9 regateasca nese. tu. tu na sunt nimi oat asia. Eu at 9 inate ving 0. cea oalta En deere, sé ewe Tasa eprezetael.. Best mu voneont ltevadeest orp oni, rr, prone; vlan care ma eplsez pe int. Ama idrttia cu func, iseamna.a spun c ,eu sunt un ford” su ur Peugeot 1 ut Casilla sau un Meedesbiedst pent paronseleimportante. Nu ma surpinde ‘tl asin are un asemesea tatu seca. Fi bn! Eu nu unt 9 main. Eu sunt Deze, le volun unl main. | 69 ACTIONEZ PRECUM DIEZEEA jan ai SPR. Ocnsie riers spune: Walk our ak (cena seen Acne fertiizazsgandule 5 cunts. Fd sete, le oon Fearne Mewa h matere ile pete sé noteasca eatmrurcens aimee ah Aces depinde de decia cae transeats te dena con fare bon vee ct ature. Span cana io ana Drs pace de {nome Ve singe da sabescun ston Do. ee US pen tot dar Deere a io: Sun ci bes cop cdi ch re Scan st esa ea hte. eine apd certian Poa Enel reronsymtcovte, Opa care rea certs we exerci ete wor 9 ‘and acd mal mute of pe Apo nine De cei ene ar wat ponte de recat xe re ey ate Ieee ce bie ii bid corel Pan apt reir ce sim autec rere vind COTO ten naam neni, Are foogrie smile hese voresc despre sae ase, a cles reuel ele vores dese went Na ese axe A omad esaRaHOr ee Cees lee patina kpc ea ssn Rusts ea cede mae, Uitanvesdtie tee seer rolitetea towaf rogdcunie. Ut ey, cucnepis semaine eee er: ldo hut Opes ore contr cuprivre lamin, a Tn tran fordure fac. im ec nce de 9 bese Adio suermt,tiised wa! 70 Desavarsirea De we ma vansfom? - Pema a ma desavars. ‘01 lina objec in cee ce pveste demersul i rezentamea pe Pénnt De fiecare ad ii vino fics, o cred, « ena anserm una in umina, Rid stares brats 2 maui. Lumina mes sulucete uno ma ‘ae fuireainvadeaza Un pc mai nt fea. Co tana mea stalacjte mai tare, cy t8¢ umbrames depare, pina cnd vo levi ina inintraginet De exemrs a ve kmagham dows camere alate ura lenga alta, separate pinto sé. Camera ‘cite umbita ar camera Beste luminoash, cum dechigem use care le separa Cine inadleres pe cine) ~ Lamia invaded umbre. Umbra dare pent ca umbra exit. Este absenta lumi Cu cts ireenaickluming i camera Bc ait Se Luminears camera A, apropindse de inteniateslumineassexitenea ie camer 8 insietesc materia 260 ce eae nine ye manifesta asupra nttegh planet Cu cat ma esaagesc, cu tm dc tana rater, CucStimiidstata rb, cv at cc sven vitrataie planet. PENTEL CA 1RIREA ESTE CONTAGIONSA’ Inaintea desavarsirii: dualitate Desavarsirea: unitate iubire pura [#4 | CHEILE PARADISULUI Scoala vietif CG 3 cond dee err nsscate,ete ene hale ave quvemeaza tot coea ce wena, Accs cei sunt perfect si ateputemic, AMiatecu soir, deschid porta pratisus Ninatecu natta, desehid porte nfenuty ‘Aces capitol este ddacte spoae pirea dite, Dac imprest af la cota, (ia ees vba desire col Vy Cursul este mtn st poate deta, Te ot inteba lace vse cee cw Sas sec. irs op ta aml POH aa neva poze pet x ager, acd chile de oso, bine pas meas eops peta tice Wma, tne 8c orn vei 2 etl el de Cele sapte choi ale paradisului teams mea 2. CONSTIENTA Fst trea de tree areata La lames oasis ved su determina modul in coe perce percepe Iourie.Frecam wn lit ste sme suse. Pent aur, ecm ‘wicient apres uri bute. PRINCIPIUL FERMININ Fe nal dinte ce do pol speci personajd angi, Prxittea sa esigea diveizaea rater i iraclle. Ete ‘hia totputemice personel suvrane. Fibwoarsspital dy.) ‘nisoatea sa secret. Conduce aunt. a ace. label, a int: Deschide poarta paras pe Psat. SensuL vieqH te cin are eveluenz vos: Determind burl in| cae sau cranes Conducta derrotre, buce fice as concn nats mm ctnomececa : ‘steetapa cuciald a creatie. O chestiune de vointa. of UMaNITATEA ‘ste oginda exterior care dezots intro ndviior tora se urmeaza crs evolu. 2 ate un se Se inireagta spre corgtinfa vn. ey ARADILSULUL [2 CILELL INCARNAREA Mente mea pe Pamant se ounesteinamare. Oizo creat un corp pent a atin Toten fase heameara Deen eeaiecatone ott Pent 9 seman, i ‘imnueaza stare wbritre npc sinaste suet un pic mal mut... sgt corp invite Uunpics! mai mul... nagte compl fe Creatia® EX bres nae sifu di eistent mai, Na est dei in segue spit care SESS [OF (NTREG) Uses ncnten cai fost spitul Spit creator ese see a ‘ste va exis ceaua, Mu ea nent i sgt Spiral cea porind def ini. £8 Inepe save mist dco de vi. -) 91488289 sora, \ Avo rear 0 a dou srs up chip aserninarea sa Ds fap, crea incepe cu dou fore idontice Suprapuse partial una pest cal, ast incat magica uni cere rece nace centr cetulat cere. Supafatacomuna toms rete Indie se refers a carcino ene dob pine ‘ult compu sunt crate dino singura ace natura unt un, Sarcina si nasterea Ye misuse aarseae srcina bela devine tt mal consent de infesnlin care ‘ea 1 ide fptulcd materia ou ete atceva deck 0 zit calor sa, simply (Drop mare incepe fe es. Uneor, decides nterupsciitri: avert sponta. Ato. decie fac singe peur: hi sehimb posta. Unsarawansera cu con pe in ena cu cordonul emia rict in jana ta cas mw msi respi opine Lo nase neon mack, se pect sais este promatur l7F ret Dice, Ste pnts teenten seers cere vii sale Inteiowre. Ruel total al ican permite suteonn cll e958 ise pinta mane sales roe si srescnge once fel fe comunicae cv at oanen.* SF ARNABEA INCONPLET. oe a tia nut ect pina. Nac w rar at PB ete ise. fes wo aon dn oul mea etree ey att kd dtp Pint” set ca, ean ane Congtenti de tet det uns cia ete inva mama Be ne siatundeva ei Poors ier fen da iar. Ms iptlgaue se snl nde REFUZATA INCOMPLETA TRUNCHIATA A ao Pentru a tral cu orice pret, rebue maint si noc alegerea mea cu vie lance. Asti rau. ‘nod consent, dein pe care am hut in moment ‘cananlme..9 pe are am uta, ALEGEREA CONSTIENTA A INCARNARIL PERMITE ANCORAREA (ein creeut bine ircamats pith in vain care am devenit ceactients cs cram deci patiai Cechetee cw marten de fearte lt tinp. De-a lag er, ian cones wating Intron tad fevivls: tess excess, vical fk iro cave deplorabi, devenit forte wae, am fst tenfold emi pre capit ill, Ptram intstdeoma puibltstes fe arm prea pli uranic cancer rape in eaeu in cave viata (cpraetvives) pe ast3 lime ar fi devenit mtoerabily ind am deveart contents de vein-sravea ten, im conjruniat cu ryral men discars veferitor le nemurive. Ne got ceva magica. Reconshriete poral os peo Paint Sith Iibezel PRIORITATEA PRINCPIULUI FEMININ! totputernics, cre |. united ete dou princi opus, femirin 3 mascu; IL desc goara tnt WL permite Spntlu 3 divnzeze materia. lot che 192 Priaritatea Principiului Feminin PRINCIPIUL MASCULIN| | PRINCIPIUL FEMININ “mit de emene ang mi deserts yi se compara cu soarele, Ese compart cu luna, ‘ab sl stratuckor, ascuns sce, aury, pin, cls, arin, gol, ce, ‘excertr superficial, ‘teior 9 profind, Corp slexitena, Suflety esen, eoncret ¢intligent, abst incu ‘prezind materia, represine spiel, avea a ‘CREATOAREA PRINCIPIUL FEMININ nu ae simi in comun cu cvrtee fee, gen sau se. Fecare ‘in rand pout ine cee dou prin, finn simarculin, dine si egal, C3sata br, sniea acestor dou princi in nok ne conduce alumina la nde sia pace. wnt PRIORITATE insexmna A TRECE NAINTE, Sree la orfinea divin cae se legaeste prtutiaent in naa Frmavara rece inane ven, vata nant came, ara ‘nts ee, lana nant pemiver, Cu ate cvntepravara ae ponte asap ven ‘orarepriowawe asp foumnet, arma are priate asia er; ama are prontate suyra priaver.. cele pat aeotinpus Hed eae caimportana cx data. Mur 4 ‘ste mai superior sw miner, Mu est ul caves le comand pe cella. ti, sie fac ore, oicnd. Sut egal ereaza in amowe x planul dn, respectnd ais rior. OO S “ex “ew $3 ne iraginam acu cd aceasta oie incu de dul a arotinguror este evtubath te exact za @ face de fecare dat cd interven in destigrarea 14a lucunke, tabling astel 0 ordne artical, ce fica data cindinterverim sin exterior ma deyaba deat acceptin evenimesele pe care eam coat de ica da ‘ed gi voi agian in ica a deg dct in bie. Fen usar, coir \lezordinea permite bos, oeterirea, sutra, moares, 93 Prioritatea si nu superioritatea ‘Covital SUPERIORITATE ru ate nim in corun cu cuvdmtul PRIORITATE Ferns Degen sel ator eh cae mee nsec eb plasind ‘maunand priomatea prick maseain, prin lc princi ein, .A 2c friortatey lt .a. aves” in fatal. jn faa 9 awa" Fina este avn si ieme epstord slike, ints ene nein eran > instaneara wrath, sus de inegalate Driciniltominin conduc ta untae de mchate. Generenzadezerdiea 5 Gerereazacrdinea ¢ paca, ‘a2boi | teprma rin, pn ein vores dis es ct | Eeaurtars— tcutare Séctoial dintre sexe ca oie rato este manfstaa extra risbeoks “eror desu ine ripe neste feninin gi mas, ine srepe/aieyeds unitate artifcials ace artificala Unitate reals pace reala Poe va don pe acest Ramin ature cid va ext o unite real O unitate inte princi eminin i masculin,inte 4a” $i -a nea (ied wo ds prorat principal meu tein, tinfei moe, «ie wo conten de dintates mea intenari side divirtata ator, ‘ind oi fi conient de egaliate de ehitatea care elt cn ature vom fi se made de Demet ede suveane ind in comurane fe roi cu Pama a fel de severan, 2eeste, O STARE DE CONSTIENTA INDIVI-DUALA Paceaadewrat provine din interion meu Cu ct devin al constient de cine sun, Diezea, (238 vi pce a pe mine Eu gi numai eu creer pea pe rama ce forma de pace vents dn extericrul meu este atic, Nae + AVAND IN VEDERE CA. ‘ Sunt singura creatoare of din Univers. + AVAND IN VEDERECA: / ~ Intregul Univers este creatia mea, dupa chipul si asemanarea mea. + CELEDOUA PARTIALE MELE AU CONVENETCA SA: Infaptuiesc unitatea creatoare-creatie, ‘Triiesc in pace. { les ec Dieyeca Autoritatea 51 supunerea arpa i gi permanent. ea mut autita a pe ts in nie ‘uomatice Mecarimele mele de supraviui se pun in uncure Auvortateo i spunerea sunt precum ap feu Doce nt atotaes, eboe sli pe celts sup acs cule oe atortatea, retusa ma spun a In ambele coz, ese razb Aldor, prin er eg ar contictle nw ncetau Asta, opi sunt regi g conte contin, Cum ges chili armona inte autoitae si supunete? ‘A TRANSFORMA DUALITATEA IN UNITATE, PUALTATEA exit pentu c atortatea si supunetea unt detnute _Oualitate Siniemeeteeeonena vwttal ek en cnt do Deci pertru a gsi paces 3 aman st suicnt ca autoritatea tupunerea £3 apartind unel singure si aceeasi persoane, eu, Mie UNTATEA in mine, Sunt unica, attputemca 9 invci, De ereMALY ieee Un pte spare copii tingur, Cop mu otc. aan etd shebe es persion gure. Pent fet ery, ‘ear 1 manguleze meta. AR intel pees i anabiltate. pe ac mame” Cas urs gu, Alun parte folosere cave. pm seta tapretrat. Conia mui gun, lara pert sean] Ae price uteua sgl. teveimai | ‘ameaenleteta ita telenzor. Cop ms rita tngar, sutorat super: Ani prt rosa arene. a devin conenconstent de ale”. Ceptd nurs ingua vintatea meas ‘im ete ae bi. Cpt nits | rae chet | iat owontaessiprens; | tun piel ampticéamonines fe | 3 mssupun congienet ete | esti fa ces | loz (Sutarea absolutului utente rural uma, spiral su materia acer < ne depigim sail ata, limite noaste unane, Suntem in auate de absolut Atreutele dar sunt PARADIS ViOICIUNE ] | | ATOTPUTERNICIE PACE NEMURIRE | BUCURIE Ta ___BEATITUDINE | MIRACOL SANATATE iv general. cutar in exterior resto, Lut ta dezvoharea put roast. a rules banlor le acumularea de restau. sama cgtiga a bere, sina ws pint rmecitor sau opines seducitoae ‘heot citi tare depart pentru a gsi feirea sau reteta fr, Ica, Pe, lcci tnt. Aeon, ne impunem srovcai fe sau rral enorme penta ipirge lite neaste unane...descalada muntle Everest 3 catge o medale olimpica af ales lr post prezdent, oi ved, afi pe prima pagan a ily, a devenipescanacen vot bogatd din une. Ns nem rimic Daaar nu reusm. Nicadaté este desl, Nox sufi de an sentinent de INSATIASIUTATE, de lacemieincercim fete tataren Une icercim 3 0 depagim in materi Experinenam constranqee, eal mana in cea ce privet orinea, opetaes sporti, sexu, musica reputata, succes bunt. Ivercam siti apié gland la droqur gi medicament, aloo, mune, bran, fame, consum. intotdesuna peru ‘ston aceasta grapstie ar land care este catarea de asl Toate demersurilenoestre sunt soriteeyesub pentru ca nol ru ciutam unde tebue. Asoltl nu se gisele in external she, cin iterrul su. Ete ocliorie interior pe ‘ae webu so face penta a acede ata raseul Incorgtiengs —dualitate ——unitate——_trinitate abcotat (105 Ecuatia magi ‘ca am cela eri ase, iv cu 0 ule nit ea personal 51 Scat Est catia magic Princ fein fp) ptr conduc pare mmasculn (p< identi. vn Iimpreina,walteszs neliméatu in nate IP>d>oo cum. observ ortinea din gi vata sa magica pretutnden.Ttu are un sen * Malin 49 9) dt mil ut Adam, ag, Aa (p Sk mda Ast, a {esopet afore cinoistr bine 5 ul. Ete orbs despre rnp feng Care paritconters ind dul lito una. te de seme sedog Fring eminin care vaconducotscangtens din ve arnt la baradisul terest, ‘erie aot hnimene ug dere Sy {omlementa spare duos aces inreana, denots °italeviibita”? oleate Seva acer numa dpe dee? puso deen ene rine (p Py Wud Pena alo mis, rca web arc fof menu 1 Ace se itp ca site. tea ten (b 2) determing formele someridetor** (p 3), si de 2 stead stato nua, eta 3 Sora Sita, bie anoint tent ute up inpotiva mire c sac 9 ecamene pry Ge eteforeaza eo acs eraanna Pesca pics vce, DehuU, sandtitea pers CO MIRACOL in ofce situate, detinesecupraritate CE. Ce i spune voces mea inteibara? Vocea rim mee? Chis daca cea ce ini spune pare srpenesor,absu, cl inposbl. sc a 58 nce 4 oimleg. Dau priate peincpula me fein, dv Apo ins cia s+ asc orteste. dats ce aceasta deci este ue. CUM se pure Lalo automat, itn mod divin {ste orba despre princi mascalin care este, marca din punct de vedere vibrates ve ace eum mental care provne dn aurea mea ‘tune! apare Spttul cu MIRACOLUL se, Se produc luca cele mai neastatae i mai nunate. Este magi or exeury ‘Ad vorbis cespre ari veea mes interior sue. Dt. Mu cunose limba acest trina am cncedi rd an, Lee euati magic. Inti ast inom spn: «Mb du, chir dak ru de ce nc cum 809A ieee in ‘nine in 00s ce 5 ae apa mirscoeleL oul me de mun pcre mea Caines 0 pericas mourt i atsenp mes ws tree necbrrt ib arturul eu, indies 0 penoand cre wea mi inoteasc, vores limba i curoayte nite camer are re pe gad Din punt de vedere anc, rime 0 sums de bari pe are am kt CORP ce iste ae unsutetgiun corp. SOREETUL ese pli fein, raines de a institue, sorta, CORPUL este pnp mascuin, stucurainsitute,evstentasa, ‘olan er dscipnat conde la monifesare SPIRITULU! in morere beexemey Le’ OE un cor teed est en wet Cees sue tomar seam acrenes 861 tlw ire bona re nt sem ade! ach eg srs Se sesstrl er tl. Pent ctl isa cou medio 3) 3 waco Sabra @): Sond se tn sev meine nomen msenniann ony nan, oi # pact unt ete Stemal medic hnceneara ten de 2 nar siva mun carina roca et ico tone nsup, ocr ae, Tote sunt insunente de eras name cin urele atecte 5 seitt Cone sae coe a = stars pn sta cy sta pura ea ml inka 1 est. Toate cantare sat campo can ea | | foapea. Ese sucert spectra aii dine senru uni anstours |RSS meni Te pot amiza ia oie aie mac nee sae SENSUL VIET Ma inva manu cum se face c digesta realzeacdintdeauna in tls sans fst in piace eau stele 3 anotinpune = ucced meen aceite: petaloe flair unt aezate meres in sensu aceloe ‘ns cease dezltarea se face mereu in acces eine din inte spre xt. ‘Spirala tui Fibonacci Baza create se spin pe geomet Geomera sara esto seta ce ofea strctua ‘oxmei are susineeaitatea vz, Este sell viel Desc elie cntre puncte. Curele. dept, spree gvolumele care oxmeaz stuctra Umi izle areal, pct peceaa lumii, dup chipu ql asennarea sa. Aceasilucry exe vals perry ira umand. Ea mest mic alceva det fur! fre geumeice, ati in interior ct Leonardo dn sa, zs ibonace, un matematian din El Medi (pre 1180,» suit \eaoharea pamelor 5a real fap c aceasta se realveasd nto ordne prec 0 eon matemeti care este ntotdeauna aceeas. Porta nunele de sli Fibonac* lout 1, 1, 2, 5, 3, 8, 15, 21, 34, 95, BY, 144, 253 ete, bo infat. -Aceast seve de numere ole dou partion ima: Fiecare numar este egal cu suma color du numero precedente | dua: imparires oricruiadnte acestenumere cu ume cate i sutcedi dl un rezultat ‘aces are in ul 618. Este faimesul numa ide aur nuit ratia phi (4). ye cae Leorarts din Psa» a rumit xproportie divinda. Tanspis intro mania eonetrca, seven ingea’ spial i fbonacd, Aces pal se regsege pretutieei in natu Cattrall au fost const cenfom acest geomet tea? e223 leges 3rs=8 SrB= 15 Br13-20 Jy infin [10% Viata are un sens... 5! numai unul Splat Fone se invite iat an sens, ce al VET {ens else ite confer «bumulu simp Sensul viet merge din interior spre exterior, Le lainvzibi spe vib Dela rt spe matere etemin’ otinen divin, Merge cu natura Dace la infin Ete rtiitat ‘Sig ritatea sult — comp gi amenia dinke cesta Adc snatate, pace fercie omnes UAE. Pazar fits umand ove slegeres, £5 poate dessa pe sala ui bons in sensu contrar In wena) WORTH |n cal acest, inven conver su in enonsonsy, Sersul care merge in exterior spre interior De b viable ini. Of mates spre Sutil corde ata, decondinea, Merge impotiva nat Duce fa fit tei, sigur Galatea cop safes deeacont dine esta, duce bala sto}, nelericie Domneste FIC a: agi veathace lubire Inf neltae tmonios | BUNT | in ance dealer pce fac, me mic oteeauna sens veh si in sensu ‘onto eti. Nicodat in ambue sensu in aces timp. Nest foe pentru copromis onpronisu este meiaalinins care eupetesa ma faca sa ced c3 fot ape ual ori als Pot suave, dar nu pot oe exepuy pind copit din cavea une’ bol sau a unw accent. a fina umand am sansa de aalege si erg IMPOTRWVA evenimenteor care mise otampla sau si ery INPREUNA CU ee ‘Merg CU sensulvieti. tealae ie Diews ceatoze int (22 are nian cat aeasd eperentd ena ma ders. Reco. ‘vnatn copia meu tetsu \e ai conde via approval | ules Sine artery, pi mes feu nea yous | xestecopurige are semau int dec ie vee matersle emporio slrge doce op mesa eos ae mina ‘és icheclétra, Beales ntl cd lam oar atts cde mina Nice bidet Cece | In olergentw ai desir Care. nu intra sta aac? Becurine | oar pit neu 0 acepty 0 sities ATA ARE SES. | Expansiune si contractie um alu dac mn deplasern dee vied PRIN CEEA CE SiMT! + ExPansIUNE Ma Smt ca scum a ple deasipra und nee. Na bese, ibese voa, Sant lind de but, inima mea ests usar Sot ener entzist si atoputeic. Sint pet muta unt, ‘Mi msc in eercul armonios al vit sincconrmere I de ed Asin as amay ao gett nr ‘usar matte in, neo Son tut "hm eee i a, pines, Sum napa ‘— ‘A mcin corel vcos al morbi ‘Senrimerso® EXPANSIUNE | BUCURIE Sti este ace Nomaiperceptia mea asopra sail ders. In caurarea fertcirit Si au tat fev.” Frkitea este posi in povet si nun vata cotiara ©cau ins). cede in ea. Ne asaorin pent fifeite,dasaypovestea naar de ubice a o intersturspoast, Sau ne eed bo saune reser cu 0 csemenea via. ga ay ‘eat pain, bur stamoyit nog care aurmunct, au sunt, au iran, ssid sub iin ra 8 cunoaste veoditd fericrea. In cuda acest fapt no cortinuim se cast fenca, ‘ericrea esto stare de afi Un sentiment de a bine, deplete, de satstici, de fenare, debelgg, de tot untae mantles atuna cand opersoana se sim elt, nuit! impliwta. ae totdata go cenotie mates, unten fei ate ind tu corpl rota sunt satisficte in med egal. Sant in armonie aa 0 sare de saqerare UNDE ESTE FERICREA? in Gl tip tnd vind ree feta inp sb UNTAT, yl oro fsionste figura centris din dese Elrepecit ununea prior opuse, age} 1, et mater, princpiy emanin i principy mazclin, fee irbat, mimi tt Dosen, ath au fost site trick ji armani, IS med de utizare nua vent oats Gams fe? eatin, agit neg iba penta abtine intra pret a unsia neat lnrum asemevea mod inc snbtnem rua nul Nu facem deca sa ica stusta 9 ita: find ez un hen a, ureorcu arte deat, ler cu ruane de ney, loutzauna gh. cd ese vrba despre sacetes maths, despre cea patriahal, ‘oar parte de DUALITATE si diz, de inealitatesnechitate de dzone abo ‘lead... dap nerorcre..dups nenaocrineret de enc nee de eat ‘spruce, fe materae, fina umand teste sufi in rier n bal sin ele dn ‘ima moa. Mu est caledeiege. Asti: ma mut cid, An cerca ttl sik Juncyoneaza, Unde cautim crea? (ea fence ata in pelortatea princpiualfeminin I rtatileste ones china eshdepoata TRINA Numa atin, spat ii pelmtat semanesa in mate sin vt meu. a scald fee, ste dvr, sp gor Nefericire Fericire IBIREA ESTE MOTORUL CARE EXECUTA CEEA CE DECIDE PRINCIPIL FEMININ, [NICI BINE, Nicl RAV, TOTUL ESTE DIVIN Viata nu este un film western! 2inic macro itv de Walt Disney incre pesanal ce bun ete invngitr iar el du ae eds: $10, nasa cede asta tim. Din ane copii mr ou lon natin, ‘vote infer pest vesnice fica, davses foo, eat mult imp. st mai ites au locum svi. [es am Iwo legit biel, Sort ma ute Luaurde ce laemane tall neu Ratuea Notte bne 3 conde bala cea, Polen Ticetea. bie sles de sae deotrer mar se open aco ene nep cep altra. Obie TA buns etseons: avo, pat imocte, a egeca art amdspoe Instr sabe. Obtgatile nee netmiate de rams cu tome aumeroasaordnele rt Zumoeze, le serial rosie, ae quero. Uf se mul nah cay fae penta 2 jung ini? ‘a, am invatat sa ma judec pe mine, schimbe tiserica 5 oi ua tuna, tipi Bante conc nea "lash sin ce nce ma nu teen, amen numa vor sa ea es SUS). Tot seduce a naa, fungi it Brave, eter nd miiam reamintit cine eram, Deze, ‘nels fatules poral se afain terol meu sc vi tne ast ior Ego reu es rvet? 00), am devenitcogtiont climes extn este ecitorefecare a imi mele ntrcare Este oglna ‘mea. Amincetat si mal sero oginds penta ne mi ven negli de pe nasl meu Dipa acea, am inteles ca tothe de bine i ou ‘xe pei raboil pe Pamart nu sunt dectreterioa ‘vein mele a boil meu internecine sled, orstonag Egoliatul me, Iie, est reat de mine Cine este Lucifer? lucie est Dumnezew exterior pe care il venerer cd tiie in urea lui Lucier esto creatia me, yp chip acemsnara oa, h . Lucite exo vibrate jousB tare ora poUpare alt. Ovbajes cl rece ese ea precmmomria ntact ce a a Oertate carr recnon dec ati, are iin i Gt ml eat. ate ce neni. fem pe. ce ce eta cr ia ae Este sparat de divinitatea sainteioars, Diezeea, © cnuchoan ote aaa oebigh Sermons shears! ata, pr ra vita. devine ice sig Stable lege sale gfe impune orn fort. ‘apr ite DUMNEZELL ORT creator iter Date toe atofletuge Uneven acina a drmieand mestalgiarealitatt sae divine Leste n autres abound 2 rebntaui, emu, 3 vin. Camine; @ tne: [115 lerarhia luciferiana a stepolica, soaal,reliiosa, mia sprtal, eramia este lucieiand a oree ive, le eta ll Luter colaboratoor st "Amity nie be Has stl ses ties tater Eee Frnabarvcb ete ee aevaarenn oa ele hene al esionnyntnghEe enon noae naoct cr enwanias eau lr de sot be State smarter cna urantae,eplaness fin {tc ona bear thnot unt fin oot lee aumaltgh Sap nee ones a as wera ama cbse ec, nets