Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile “Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care


desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 83/2014, cu
modificările şi completările ulterioare

ANRE organizează, în perioada 06.06.2019 - 17.11.2019, examene de autorizare a


persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale

Programul de organizare și desfășurare:

06 iunie 2019 Publicarea anunțului


06 iunie 2019 06 septembrie Înscrierea candidaților
06 septembrie 2019 (data poştei) Termen final de înscriere
Publicarea listei tuturor candidaților (solicitanți
care îndeplinesc/ nu îndeplinesc condițiile
07 octombrie 2019
prevăzute în Regulament), cu indicarea motivelor
de neîndeplinire, unde este cazul
Data limită pentru completarea dosarelor (după
14 octombrie 2019
caz)
Publicarea listei finale a tuturor candidaților
(solicitanți care îndeplinesc-propuși la examen/ nu
22 octombrie 2019 îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament-
neadmiși), cu indicarea motivelor de neîndeplinire,
unde este cazul
Precizarea centrului și a seriei în care vor fi
22 octombrie 2019
programați candidații
1 noiebrie 2019 17 noiembrie 2019 Desfășurarea examenelor de autorizare

Nota: Programul de organizare și desfasurare a examenelor ar putea suferi modificări în funcție de


numărul solicitanților. Vă rugăm accesați periodic pagina de internet a ANRE-ului pentru informații
actualizate.

Tariful de autorizare prevăzut în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3 la Ordinul ANRE nr. 224/2018 privind
aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de ANRE în anul 2019, NU SE ÎNAPOIAZĂ
SOLICITANTULUI ÎN CAZUL RETRAGERII CERERII DE AUTORIZARE, AL CLASĂRII
DOCUMENTAȚIEI, PRECUM ȘI AL NEACORDĂRII AUTORIZAȚIEI.

PLATA TARIFULUI DE AUTORIZARE SE FACE ANTERIOR DEPUNERII DOCUMENTAȚIEI:

- fie direct la casieria ANRE, odată cu înregistrarea cererii de autorizare,


- fie prin ordin de plată în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI
11514848. În acest caz, Serviciul financiar - contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscală,
după verificarea existenței în extrasul de cont a sumei achitate,
- fie prin mandat poștal în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB,
CUI 11514848. Și în acest caz, Serviciul financiar - contabilitate din cadrul ANRE va emite factura
fiscală, după verificarea existenței în extrasul de cont a sumei achitate.

În toate cazurile, solicitanții trebuie să includă în dosar o copie a chitanței/ ordinului de plată/
mandatului poștal, în caz contrar, dosarul nu va fi supus analizei.