Sunteți pe pagina 1din 94

 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

REVIZUIREA STANDARDELOR STAS 12604/4-89 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA


ELECTROCUTĂRILOR. INSTALAŢII ELECTRICE FIE. CONDIŢII TE!NICE DE CALCUL "I
STAS 12604/#-90 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRILOR. INSTALAŢII ELECTRICE
FIE. PRESCRIPŢII DE PROIECTARE$ EECUŢIE "I VERIFICARE.
  A%&'()*+(* ,*&)++ %)(+(*  (*3+*+(* +(*&)5+ ( *+3*+(.

CUPRINS
  P*7.

 M(+ ( +(:(%)*+( …………………………………………………………………………….  2

FAZA 1 - R(;:+(* )*%*+ STAS 12604/4-89.


P+%(+(* ( )*%*+ STAS 12604/4 +(;:)< P+)(&* =)+;* ((&)+&)5++.
I%)** ((&)+&( ,>(. C% )('%&( ( &*& …………………………………………….. 21

FAZA 2 - R(;:+(* )*%*+ STAS 12604/#-90.


P+%(+(* ( )*%*+ STAS 12604/# +(;:)< P+)(&* =)+;* ((&)+&)5++.
I%)** ((&)+&( ,>(. P+(&+ ( +(&)*+($ (>(&(  ;(+,&*+(…………………...4?

C%)+*&) %+. 4 / 200#

1
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 1/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

REVIZUIREA STANDARDELOR STAS 12604/4-89 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA


ELECTROCUTĂRILOR. INSTALAŢII ELECTRICE FIE. CONDIŢII TE!NICE DE CALCUL "I
STAS 12604/#-90 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRILOR. INSTALAŢII ELECTRICE
FIE. PRESCRIPŢII DE PROIECTARE$ EECUŢIE "I VERIFICARE.
  A%&'()*+(* ,*&)++ %)(+(*  (*3+*+(* +(*&)5+ ( *+3*+(.

FAZA 1 - Revizuirea standardului STAS 12604/4-89.


FAZA 2 - Revizuirea standardului STAS 12604/5-90.

MEMORIU DE PREZENTARE

Lucrarea de revizuire a standardelor STAS 12604/4-89 şi STAS 12604/-90! la nivelul de


redactare de a"ro#are! este cu"rins$ %n "lanul te&nic "e 200 al S.C. !CTR"CA - S.A. şi are la
#az$ ur'$toarele docu'ente(
a#  Contractul nr.4/2005 încheiat între S"R $u%ure&ti   în calitate de executant (elaborator) şi
Societatea Comercială de Distribuie şi !urni"are a #ner$iei #lectrice !CTR"CA - S.A.  în calitate
de bene%iciar.
'# !işa de &usti%icare întocmită de către S.C. !CTR"CA S.A ' Direcia esurse mane 'Ser*iciul
Securitatea şi +edicina +uncii, a-robată de către conducerea S.C. !CTR"CA - S.A.
%# ema de coninut a lucrării care %ace -arte inte$rantă din contractul nr.4/2005 menionat mai sus.
d# ucrarea des%ăşurată în cursul anului 2004 -ri*ind Revizuirea standardului STAS 12604/4-89 şi
Revizuirea standardului STAS 12604/5-90 , în cadrul căreia s'a elaborat redactarea -entru
anchetarea %actorilor interesai.
Lucrarea de )a*$ a )ost %ntoc'it$ av+nd la #az$ ,rocesul er#al nr.96 din 2.02.200 al
o'isiei Te&nice a S.C. !CTR"CA S.A! %ntrunit$ la data de 2.02.200 "rivind lucrarea S"R din
2004 contract nr./2004 'en*ionat$ 'ai sus la (%t. d#.
Se are %n vedere ca %n cursul anului 200! s$ se tri'it$ de c$tre #ene)iciar!
SC !CTR"CA - S.A) %n anc&eta )actorilor interesa*i cele dou$ standarde revizuite! iar "e #aza
sintezei o#serva*iilor şi "ro"unerilor s$ se ela#oreze redactarea de a"ro#are a acestora! %n
con)or'itate cu (%t.5   al ,rocesului er#al nr.96 'en*ionat 'ai sus.
ecesitatea revizuirii standardelor a rezultat %n s"ecial din(
' a-ariia a numeroase standarde şi normati*e noi, aliniate la -rescri-iile şi
re$lementările din niunea #uro-eană, cu care standardele SS 1204/4 şi
SS 1204/5 re*i"uite trebuie să %ie corelate; 
' conce-ii noi -ri*ind dimensionarea elementelor instalaiilor de le$are la -ăm3nt, in3nd seama
de tehnica a*ansată a automati"ărilor şi -roteciilor -rin relee care determină direct limitele
admise ale -arametrilor (*alorile de calcul) şi în consecină condiiile de dimensionare a
acestora.

2
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 2/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

oile standarde STAS 12604/4 revizuit şi STAS 12604/ revizuit cu"rind re3le'ent$ri
'odi)icate şi co'"letate *in+nd sea'a de dezvoltarea te&nicii %n do'eniu. S-a avut %n vedere ca la
revizuirea standardelor s$ se trateze noi solu*ii de "rotec*ii %'"otriva electrocut$rilor şi "entru
evitarea avariilor %n instala*iile electrice de distri#u*ie şi )urnizare a ener3iei electrice. S-au tratat
at+t instala*iile de %nalt$ tensiune c+t şi cele de oas$ tensiune. S-a avut de ase'enea %n vedere ca
re3le'ent$rile cu"rinse %n noile te5te ale standardelor s$ )ie %n concordan*$ cu noile "rescri"*ii din
*ar$ şi str$in$tate a"$rute %n "erioada de la intrarea %n vi3oare a standardelor e5istente şi "+n$ %n
"rezent.
,entru e5e'"li)icare tre#uie citate(
' noul normati* re-ublican ''20026
' noul normati* 7# 001/08/006
' noul îndre-tar 1#'  - 80'20046
' instruciunile 1#''22'2002 şi 1#''22'20026
' re$lementările C# în domeniu, etc.

S-au 'odi)icat şi co'"letat re3le'ent$rilor din actualele standarde STAS 12604/4-89 şi


STAS 12604/-90 care sunt de"$şite te&nic )a*$ de dezvoltarea te&nicii %n instala*iile
electroener3etice.
e ase'enea s-a *inut sea'a de noile "rotec*ii "rin relee 'oderne care se "ot "rocura şi
care %n 'are "arte au %nce"ut s$ )ie i'"le'entate "e scar$ lar3$ %n instala*iile electrice din *ara
noastr$.
 7n "rinci"al revizuirea standerdelor STAS 12604/4-89 şi STAS 12604/-90 a )ost i'"us$ din
ur'$toarele considerente "rinci"ale(

a Aducerea lor %n concordan*$ cu alte nu'eroase "rescri"*ii a"$rute %n ulti'ii ani %n *ara
noastr$ şi %n str$in$tate se au %n vedere %n deose#i re3le'ent$rile : a se vedea cele
ar$tate 'ai sus.

# La re3le'ent$rile acestor standarde se )ac re)eriri %n nu'eroase "rescri"*ii de di)erite


niveluri nor'ative! alte standarde! %ndru'are! instruc*iuni. e standardele STAS
12604/4 şi STAS 12604/ sunt le3ate alte nu'eroase "rescri"*ii din le3isla*ia
te&nic$ %n vi3oare. Ast)el nor'ativul re"u#lican ,--;-2002! %ndre"tarul de "roiectare
şi e5ecu*ie 1<-"0-2004! instruc*iunile 1<--226-2002! instruc*iunile 1<--22;-
2002 res"ectiv "rocedurile de veri)icare a instala*iilor de "rotec*ie "rin le3are la "$'+nt
etc! )ac re)eriri directe la standardele STAS 12604/4 şi STAS 12604/.

c Aducerea standardelor de #az$ STAS 12604/4 şi 12604/ la un nivel te&nic su"erior!


res"ectiv la nivelul actual al dezvolt$rii te&nicii %n do'eniile "e care tre#uie s$ le


http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 3/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

 aco"ere aceste standarde.

d La data de 2;.04.2004 a avut loc la =acultatea de nstala*ii - >ucureşti! şedin*a


'e'#rilor co'itetelor te&nice T 16! T 18 şi T 40 %n cadrul c$reia s-au analizat
as"ectele re)eritoare la revizuirea STAS 12604/4-89 şi STAS 12604/-90! res"ectiv
anularea STAS 82;.

*rin *r+%esul ,er'al al a%estei &edine n%eiat la 2.04.2004 s-a sta'ilit ne%esitatea
revizuirii standardel+r STAS 12604/4-89 &i STAS 12604/5-90 (re%u &i %+nirarea
standardului STAS 2612-8.

ste cunoscut c$ "rin introducerea unor auto'atiz$ri şi releistic$ avansat$ se )aciliteaz$


accentuat condi*iile de realizare a instala*iilor de le3are cu reduceri i'"ortante de costuri
reduceri ale volu'elor de 'ateriale şi de lucru "rin scurtarea ti'"ilor de declanşare %n caz de
de)ect cu "unere la "$'+nt şi "rintr-un nivel ridicat de selectivitate "entru identi)icarea şi
declanşarea ra"id$ a sectorului cu de)ect. Se au %n vedere %n deose#i instala*iile de oas$ tensiune
"rin i'"le'entarea "e scar$ lar3$ a "rotec*iei di)eren*iale cu < dis"ozitiv di)eren*ial la curent
rezidual! "recu' şi re*elele de 'edie tensiune T 2T cu neutrul le3at la "$'+nt "rin rezistor <n!
res"ectiv re*elele care %n sc&e'a nor'al$ )unc*ioneaz$ cu neutrul tratat cu #o#in$ de co'"ensare

>! iar %n re3i' de avarie cu rezistor co'uta#il < nc! %n vederea identi)ic$rii şi declanş$rii ra"ide şi
selective a liniei cu de)ect.

Standardele STAS 12604/4 şi STAS 12604/ au )ost ela#orate %n anul 1988 şi "u#licate %n
1989 res"ectiv %n 1990. 7n cursul celor 16 ani de la ela#orare au a"$rut nu'eroase as"ecte noi
"rivind "roiectarea şi e5ecu*ia instala*iilor de le3are! "rintre care se "ot cita %n "rinci"al
ur'$toarele :
' im-lementarea unor metode a*ansate de tratare a neutrului reelelor de medie tensiune

în re$imul normal de %uncionare şi în re$imul de a*arie cu -uneri la -ăm3nt (cu re"istor


comutabil, cu întreru-toare şunt, etc); 

' tratarea în ca"ul schemelor de abatere de la schema normală -entru situaia existenei
în sistem a reelelor cu tratarea di%erită a neutrului ; 
' dimensionarea instalaiilor de le$are la -ăm3nt din reelele  2   -re*ă"ute cu -rotecii

a*3nd t b ≤  0,4 s la care -arametru -rinci-al de calcul -oate %i considerat curentul maxim admis
 -rin cor-ul omului  h în loc de tensiunile de atin$ere  a şi de -as   -as; 
' -re*ederea unor -rotecii ra-ide -e liniile din reelele de medie tensiune cu # a*3nd
st3l-ii %olosii în comun cu  c  (în cablu con*enional şi/sau cu %ibre o-tice) şi C * ;  a se
*edea -re*ederile SS 981'2002 şi instruciunea #lectrica S 8' 225/2002 -ri*ind
a-licarea acestui standard6

4
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 4/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

' metodolo$iile noi de *eri%icare -eriodică şi oca"ională a instalaiilor de le$are la -ăm3nt6


' a se *edea -re*ederile instruciunii S.C !CTR"CA - S.A 1 #''22'2002 şi ale
:ndre-tarului 1 #'  - 80'2004.

,rin revizuirea standardelor s-a avut %n vedere şi sta#ilirea unor noi solu*ii de di'ensionare
şi realizare a instala*iilor de le3are la "$'+nt %n instala*iile electrice de distri#u*ie cu' sunt:
- reeaua de &oasă tensiune inclusi* branşamentele la consumatorii electrici, în %uncie de
 -rotecia -rin relee la cutia de branşament şi anume -rotecia ;CD cu dis-o"iti* di%erenial
re"idual DD6
' -ostul de trans%ormare ; şi -unctele de alimentare ; cu -rotecie ;CD cu DD şi/sau cu
 -rotecie la întreru-erea nulului sau a unei %a"e în "ona ; sau ;; 
' staia electrică de alimentare la 110 <=/mt în %uncie de -rotecia îm-otri*a -unerilor la -ăm3nt

sim-le (metalice şi re"isti*e) sau duble în reeaua de mt simbol  (cu neutru i"olat sau tratat cu
>C) sau simbol  2
  (cu neutrul tratat cu re"istori  n ).

ele dou$ standarde revizuite cu"rind! "rescri"*ii la nivel de standard cu solu*ii de


"roiectare şi de e5ecu*ie! "entru toate instala*iile electrice de distri#u*ie. Se asi3ur$ ast)el o a"licare
3eneral$ %n unit$*ile S.C. !CTR"CA - S.A. ,entru sta#ilirea solu*iilor s"eci)ice! "e #aza
"revederilor din standardele revizuite! ==-urile vor "utea or3aniza instruiri de a"licare %n
di)eritele situa*ii %nt+lnite cu condi*ii s"eci)ice. ,ractica a ar$tat c$ aceste instruiri sunt deose#it de

e)iciente "entru "roiectare! e5ecu*ie şi e5"loatare.


Lucrarea se va valori)ica du"$ a"ro#area şi "u#licarea standardelor revizuite! "entru
a"licarea la toate unit$*ile S.C. !CTR"CA - S.A.  cre+ndu-se ast)el toate condi*iile "entru
valori)icarea solu*iilor sta#ilite "rin a"licarea lor %n condi*ii o"ti'e te&nic şi econo'ic %n di)eritele
instala*ii electrice de distri#u*ie şi )urnizare: se "reconizeaz$ ca "rin a"licarea acestora s$ se o#*in$
reduceri i'"ortante a costurilor de investi*ii! reduceri ale volu'elor de 'ateriale şi de lucru "rin
si'"li)icarea instala*iilor de le3are la "$'+nt %n )unc*ie de auto'atiz$rile şi "rotec*iile "rin relee
"rev$zute %n instala*iile electrice! "recu' şi "rin e)ectuarea unor veri)ic$ri ri3uroase ale instala*iilor

de le3are la "$'+nt.
La sta#ilirea solu*iilor de "rotec*ie %'"otriva su"ratensiunilor accidentale %n re*elele de '.t
6 ... 20 ? a )ost necesar s$ se ai#e %n vedere rezolvarea %n 'od s"ecial a ur'$toarelor "ro#le'e
*in+nd sea'a de condi*iile s"eci)ice de )unc*ionare şi de e5"loatare a re*elei de '.t a)erent$ unei
sta*ii de ali'entare de 110 ?/'.t(
' reducerea solicitărilor i"olaiilor din staie şi reea -rintr'o tratare cores-un"ătoare a
neutrului reelei de m.t şi -rin declanşări selecti*e, si$ure şi c3t mai ra-ide -osibil a
liniei de%ecte cu -unere sim-lă la -ăm3nt, ast%el înc3t să se e*ite de%ectele de durată cu
 -uneri duble la -ăm3nt6
' e*itarea extinderilor de a*arii, res-ecti* e*itarea în deosebi a de%ectelor -oli%a"ate,
datorită %uncionării de durată cu o -unere sim-lă la -ăm3nt6


http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 5/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

' asi$urarea unei -rotecii ra-ide şi selecti*e -e liniile cu st3l-i # de m.t %olosii în
comun cu linii de telecomunicaii6 s'a a*ut în *edere e*itarea de%ectelor de durată -e
liniile cu # %olosii în comun cu linii de telecomunicaii şi în mod s-ecial a liniilor în
cabluri cu %ibre o-tice6
' -re*ederea în staia de m.t a unor -erturbo$ra%e de -er%ormană -entru urmărirea
a*ariilor şi a -roteciilor -re*ă"ute -entru lichidarea acestora6
' asi$urarea unei bune continuităi în alimentarea cu ener$ie electrică a consumatorilor
 -rintr'o conce-ie adec*ată de identi%icarea ra-idă şi selecti*ă a liniei cu de%ecte -entru
a se e*ita declanşări multi-le ne&usti%icate tehnic a consumatorilor6 deasemenea se are
în *edere asi$urarea continuităii în alimentarea cu ener$ie electrică -rin e*itarea la un
minim -osibil a deteriorării echi-amentelor datorită unor extinderi de a*arii, de exem-lu
trans%ormarea unei -uneri sim-le la -ăm3nt de durată într'o -unere dublă la -ăm3nt, cu
toate consecinele care decur$ din aceasta (în s-ecial în ca"urile unor -uneri duble la
 -ăm3nt nedecontabile -rin -rotecia maximală de curent)6
' e*itarea deteriorării -ri"elor de -ăm3nt din reea şi a le$ăturilor la acestea -rin
 -ierderea stabilităii termice datorită unor de%ecte de lun$ă durată.

<ezolvarea acestor "ro#le'e %n co'"le5itatea lor este deter'inat$ direct de 'odul de


tratare a neutrului re*elei de '.t "entru )unc*ionarea %n sc&e'a nor'al$.
La sta#ilirea '$surilor de "rotec*ie tre#uie avut %n vedere şi cazul %n care "oate s$ a"ar$ %n
"ractica de e5"loatare situa*ia ca re*eaua de '.t! "re3$tit$ "entru un anu'it re3i' nor'al de
)unc*ionare! este ali'entat$ te'"orar dintr-o alt$ sta*ie unde tratarea neutrului este di)erit$ de cea
din statia unde se ali'enteaz$ LA cu "aralelis'e %n sc&e'a nor'al$. Ast)el %ntr-o sc&e'$ de
a#atere! o linie de '.t! care )unc*ioneaz$ nor'al ali'entat$ dintr-o re*ea cu neutrul le3at la "$'+nt
"rin rezistor! "oate )i ali'entat$ te'"orar dintr-o re*ea cu neutrul izolat sau tratat cu #o#in$ de
co'"ensare >. Tre#uie avut de ase'enea %n vedere cazul c+nd o linie de '.t care )unc*ioneaz$
 %n sc&e'a nor'al$ ali'entat$ dintr-o re*ea T cu neutrul izolat sau tratat cu #o#ine > este
ali'entat$ %n sc&e'a de a#atere dintr-o re*ea cu neutrul tratat cu rezistor < n.
 7n cele ce ur'eaz$ se "rezint$ "ro#le'ele care au )ost avute %n vedere la revizuirea celor
dou$ standarde STAS 12604/4 şi STAS 12604/! "entru care s-au sta#ilit re3le'ent$rile necesare
"rivind realizarea unor solu*ii o"ti'e te&nic şi econo'ic.

Reelele %u neutrul le3at la (nt (rin '+'in de %+(ensare $C   reactan*$


acordat$ sunt cele 'ai nu'eroase din *ara noastr$. Acest 'od de tratare se %nt+lneşte cel 'ai
)revent deoarece a )ost considerat "+n$ de cur+nd ca solu*ie o"ti'$ "entru re*elele de 'edie
tensiune %n care curen*ii ca"acitivi de "unere la "$'+nt de"$şesc valorile ad'ise.
<olul )izic al #o#inei de stin3ere este s$ "er'it$ circula*ia unui curent reactiv! la locul
de)ectului! care s$ se o"un$ şi s$ co'"enseze curentul ca"acitiv rezultant din co'"unerea

6
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 6/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

curen*ilor ca"acitivi ai )azelor s$n$toase. 7n aceste condi*ii! curentul "rin locul de de)ect va )i )oarte
'ic şi arcul electric de stin3ere la "ri'a trecere a curentului "rin zero.
 7n cazul unui de)ect trec$tor arcul electric nu se rea"rinde! tensiunea "unctului neutru al
re*elei va )i e3al$ a"ro5i'ativ cu tensiunea de )az$! iar tensiunea "e )azele s$n$toase va )i e3al$
cu tensiunea %ntre )aze a re*elei.
a şi %n cazul re*elei cu neutrul izolat! re*eaua va "utea continua s$ )unc*ioneze ali'ent+nd
consu'atorii %n condi*ii satis)$c$toare! cu toate c$ una din )aze este "us$ la "$'+nt.
eci %n acest caz se asi3ur$ continuitatea %n s"ecial %n cazul ali'ent$rii )$r$ rezervare a
unor "rocese te&nolo3ice la care %ntreru"erile inte'"estive "rovoac$ "ertur#a*ii şi daune
i'"ortante. a şi %n cazul re*elelor cu neutrul izolat nu este "er'is$ )unc*ionarea de durat$ %n re3i'
de "unere la "$'+nt a unei )aze! de)ectul tre#uie de"istat şi tre#uie deconectat ele'entul de)ect.

 Avantaele siste'ului
-
de tratare a neutrului "rin #o#in$ de stin3ere sunt(
asi$ură continuitatea în alimentare a consumatorilor în ma&oritatea de%ectelor la -ăm3nt
mono%a"ate6
- *aloarea %oarte redusă a curentului de de%ect la o -unere sim-lă la -ăm3nt6
- se exclude -osibilitatea a-ariiei scurtcircuitelor cu arc -ersistent6
- $radient de -otenial scă"ut la locul de de%ect.

7ezavantaele "rinci"ale sunt ur'$toarele(


- necesitatea i"olării neutrului trans%ormatoarelor (şi a motoarelor) la *aloarea tensiuniii de %a"ă a
reelei şi necesitatea i"olării %a"elor tuturor instalaiilor la tensiunea între %a"e a reelei. Ca şi în
ca"ul reelelor cu neutrul i"olat aceasta im-lică costuri ridicate -entru instalaie şi echi-amente6
- ex-loatarea di%icilă în ca"ul bobinelor de stin$ere %ără re$la& automat6 totdeauna este necesar
un re$la& urmărit în -ermanenă şi un -ersonal cali%icat -entru a se reali"a -ermanent acordarea
bobinei cu starea reelei6
-  -osibilitatea a-ariiei de%ectelor cu -unere dublă la -ăm3nt6
-  -osibilitatea a-ariiei unor su-ratensiuni tran"itorii de *alori mari6
-  -osibilitatea distru$erii întreru-toarelor în ca"ul de%ectelor duble6
- %uncionarea neselecti*ă a -roteciei în anumite ca"uri de -unere dublă la -ăm3nt sau de%ecte
 -oli%a"ate6
- selectarea sim-lelor -uneri la -ăm3nt nu se -oate %ace -rin -rotecii automate si$ure, ast%el
înc3t detectarea şi i"olarea de%ectului -oate dura mult tim-6
- îmbătr3nirea i"olaiei ca urmare a %uncionării de durată la tensiuni stabili"ate ridicate şi a
su-ratensiunilor tran"itorii de *alori mari6
- di%icultatea extinderii reelei6
- cheltuielile materiale cele mai ridicate le$ate de instalaia şi ex-loatarea bobinelor de stin$ere.

=a*$ de cele de 'ai sus a rezult$ necesar! ca o re3ul$ 3eneral$! s$ se ai#e %n vedere
rezolvarea %n 'od s"ecial a ur'$toarelor "ro#le'e(

;
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 7/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

a reducerea solicit$rilor izola*iilor din sta*ie şi re*ea "rintr-o tratare cores"unz$toare a


neutrului re*elei de '.t şi "rin declanş$ri selective! si3ure şi c+t 'ai ra"ide "osi#il a liniei %n
cazul "unerilor si'"le la "$'+nt: se "reconizeaz$ ast)el evitarea de)ectelor de durat$ cu
"uneri si'"le la "$'+nt:

# evitarea e5tinderilor! res"ectiv evitarea %n deose#i a de)ectelor "oli)azate! datorit$


)unc*ion$rii de durat$ cu o "unere si'"l$ la "$'+nt:

c asi3urarea unei "rotec*ii ra"ide şi selective "e liniile cu st+l"i LA de '.t )olosi*i %n
co'un cu linii de teleco'unica*ii: se "reconizeaz$ evitarea %n 'od s"ecial a de)ectelor de
durat$ "e liniile cu LA )olosi*i %n co'un cu linii de teleco'unica*ii cu )i#re o"tice:

d asi3urarea unei #une continuit$*i %n ali'entarea cu ener3ie electric$ a consu'atorilor


"rintr-o conce"*ie adecvat$ de identi)icarea ra"id$ şi selectiv$ a liniei cu de)ecte "entru a
se evita declanş$ri 'ulti"le neusti)icate te&nic a consu'atorilor: dease'enea se are %n
vedere asi3urarea continuit$*ii %n ali'entarea cu ener3ie electric$ "rin evitarea la 'ini'u'
"osi#il a deterior$rii ec&i"a'entelor datorit$ unor e5tinderi de avarii! de e5e'"lu
trans)or'area unei "uneri si'"le la "$'+nt de durat$ %ntr-o "unere du#l$ la "$'+nt! cu
toate consecin*ele care decur3 din aceasta %n s"ecial %n cazurile unor "uneri du#le la

"$'+nt nedeconta#ile "rin "rotec*ia 'a5i'al$ de curent:

e evitarea deterior$rii "rizelor de "$'+nt din re*ea şi a le3$turilor la acestea "rin


"ierderea sta#ilit$*ii ter'ice datorit$ unor de)ecte de lun3$ durat$.

<ezolvarea "ro#le'elor ar$tate 'ai sus de"inde direct de 'odul de tratare a neutrului
re*elei de '.t.
 7n cele de 'ai sus s-au "rezentat avantaele şi dezavantaele 'etodelor de tratarea

neutrului re*elei de '.t %n sc&e'a nor'al$ de )unc*ionare T cu neutrul izolat sau tratat cu #o#ine
de co'"ensare. Solu*ia de tratare a neutrului "rin #o#in$ de co'"ensare se consider$ a )i 'ai
adecvat$ re*elelor electrice cu linii aeriene unde nu'eroase de)ecte 'ono)azate sunt trec$toare şi
sunt "use la "unct 'etode de selectare şi de declanşare %n cazul de)ectelor 'ono)azate
"ersistente.

n %azul reelel+r %u neutrul le3at la (nt (rin rezisten R n de li'itare a curentului
de "unere la "$'+nt re*ele %n sc&e'a T 2T se o#*ine deconectarea ra"id$ a de)ectului cu "unere

la "$'+nt şi se "ot ale3e niveluri de izola*ie ceva 'ai co#or+te dec+t %n cazul solu*iilor de tratare a
neutrului cu #o#ine de co'"ensare! din ur'$toarele considerente s"eci)ice trat$rii "rin rezisten*$
<n(
8
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 8/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

' se elimină ra-id de%ectele, -rin utili"area unor -rotecii automate sim-le şi si$ure, ast%el
înc3t reeaua nu este solicitată -ractic la tensiunea stabili"ată de *alori mari (tensiunea
între %a"e -entru i"olaia %a"elor şi tensiunea de %a"ă -entru neutru)6
' su-ratensiunile tran"itorii au *alori mai mici şi sunt amorti"ate ra-id şi e%icace.

 7n cazul re*elelor e5istente di'ensionate la tensiunea %ntre )aze a re*elei! izola*ia va )i
solicitat$ la valori de tensiuni 'ai reduse.
e ase'enea şi %n aceste cazuri continuitatea %n ali'entare a consu'atorilor "oate )i )oarte
#un$ şi su)icient$ "entru 'area 'aoritate a instala*iilor. ,rin )a"tul c$ de)ectul este eli'inat ra"id!
iar su"ratensiunile au valori 'ai 'ici şi sunt a'ortizate ra"id! creşte durata de via*$ a
ec&i"a'entelor şi instala*iilor! creşte durata de ti'" %ntre dou$ de)ecte şi ast)el creşte continuitatea
 %n )unc*ionare %n ansa'#lu a re*elei.
eoarece ele'entul avariat tre#uie oricu' re"arat sau %nlocuit şi consu'atorii res"ectivi vor
)i deconecta*i! "ro#le'a continuit$*ii %n ali'entare a"are strin3ent$ nu'ai %n cazul %n care! %n
'o'entul "roducerii de)ectului! "rin deconectare se "oate "ericlita securitatea "ersonalului sau se
"ot distru3e ec&i"a'ente )oarte scu'"e sau "ierderi de "roduc*ie sunt )oarte 'ari. u"$ luarea
unor '$suri "entru "re%nt+'"inarea e)ectelor nedorite! consu'atorii res"ectivi "ot )i deconecta*i.
 7n ast)el de situa*ii! c+nd tre#uie asi3urat$ continuitatea %n ali'entare a consu'atorilor
 %ntr-un anu'it 'o'ent sau "entru luarea anu'itor '$suri de "rotec*ie! se "oate "revedea o
rezervare cores"unz$toare a ali'ent$rii şi a ec&i"a'entelor necesare! "recu' şi o auto'atic$
cores"unz$toare ti" AA< "entru a se trece %n orice 'o'ent "e solu*ia de rezerv$. 7n ast)el de
situa*ii creşte cores"unz$tor şi si3uran*a %n )unc*ionare a instala*iilor.

 Avantaele siste'ului de tratare a neutrului "rin rezistor < n sunt(


-  -osibilitatea reali"ării unor -rotecii selecti*e ra-ide şi eliminarea ra-idă a de%ectului6
- reducerea *alorilor şi amorti"area ra-idă a su-ratensiunilor tran"itorii de comutaie s-eci%ice
reelelor cu neutrul i"olat sau tratat -rin bobină de stin$ere sau reactană de limitare, ceea ce
reduce -robabilitatea trans%ormării de%ectelor mono%a"ate în de%ecte -oli%a"ate6
-  -relun$irea duratei de *iaă a echi-amentelor -rin reducerea îmbătr3nirii i"olaiei acestora ca
urmare a reducerii *alorii su-ratensiunilor şi tensiunilor stabili"ate (datorită -re"enei re"istenei)
şi a reducerii duratei de acionare a acestor tensiuni asu-ra i"olaiilor (eliminarea de%ectului -rin
 -roteciii într'un tim- %oarte scurt)6
- eliminarea su-rateniunilor tem-orare -e armonica %undamentală sau -e armonicile su-erioare
s-eci%ice reelelor cu neutrul i"olat sau tratat cu bobină de stin$ere şi reactană de limitare
(su-ratensiuni de re"onană sau %erore"onană)6
- reducerea -robabilităii a-ariiei dublelor -uneri la -ăm3nt şi deci reducerea -robabilităilor
distru$erii întreru-toarelor6

9
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 9/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

- *aloarea re"istenei de limitare este inde-endentă de schema reelei la un moment dat,


 -ut3ndu'se extinde reeaua elimin3ndu'se ast%el de"a*anta&ul unui re$la& -ermanent (automat
sau manual) ca în ca"ul tratării neutrului -rin bobină de stin$ere6
- cheltuielile de ex-loatare scad %oarte mult, deoarece a*ariile nu se extind şi la alte elemente ale
reelei, reduc3ndu'se substanial numărul scurtcircuitelor bi%a"ate şi tri%a"ate6
-  -reul unui re"istor de limitare este mai redus dec3t al unei bobine de stin$ere şi sau al unei
reactane de limitare.

7ezavantaele solu*iei de tratare a neutrului "rin rezistor < n sunt(


- nu se asi$ură continuitatea în alimentare a consumatorilor cu -robleme s-eci%ice racordai la
linia cu de%ect6
- necesitatea unei re"er*ări în staia de alimentare a consumatorilor im-ortani care nu -ermit

întreru-erea în alimentarea lor6


- numărul relati* mare de declanşări în ca"ul reelelor aeriene ca urmare a de%ectelor -asa$ere
s-eci%ice acestor reele. cest de"a*anta& -oate %i eliminat dacă sunt -use la -unct metode de
selectare a de%ectelor -asa$ere.

=a*$ de cele ar$tate 'ai sus! "entru evitarea declanş$rilor la de)ecte trec$toare cu t ≤  0
… 0!6 s care re"rezint$ 'aoritatea de)ectelor %n re*elele cu LA se "ot a"lica ur'$toarele solu*ii(
' în ca"ul reelelor în schema  2
  (cu re"istor  n ) soluia cu întreru-tor şunt (a se *edea

normati*ul 7# 001/08/00)6


' în ca"ul reelelor în schema  (cu bobină de com-ensare >C) soluia cu comutarea
automată a re"istorului  n în ca"ul unui de%ect cu -unere la -ăm3nt.

 7n acest ulti' caz se au %n vedere ur'$toarele condi*ii! ceea ce )ace %n 3eneral! aceast$
solu*ie s$ )ie 'ai costisitoare dec+t solu*ia cu %ntreru"tor şunt de 'ai sus.
a <e*eaua de '.t tre#uie "re3$tit$ "entru re3i'ul cu <n c&iar dac$ re*eaua are sc&e'a
T: instala*iile de le3are la "$'+nt sunt di'ensionate ca "entru re3i'ul de tratare a

neutrului cu rezistor <n sc&e'a T2T.


# Se "rev$d toate "rotec*iile s"eci)ice sta*iilor %n care "e "artea de '.t neutrul este tratat
cu rezistor <n: cu "revederea ur'$toarelor(
*C! ' -rotecie homo-olară de curent -e %iecare linie6
*C:  ' -rotecia homo-olară de curent -e re"istorul  n6
**R! ' -rotecia îm-otri*a -unerilor la -ăm3nt re"isti*e -e %iecare linie6
**R:  ' -rotecia îm-otri*a -unerilor la -ăm3nt re"isti*e -e re"istorul  n6
*;$ ' -rotecia de masă a barelor (-rotecia de curent)6
   ' -rotecia di%erenială lon$itudinală homo-olară.
*7! 
c 7n sta*ia de ali'entare tre#uie s$ e5iste %n stare de )unc*ionare at+t o#inele de

10
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 10/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

co'"ensare > c+t şi un rezistor <nc cu >, a)erent.

d <e*eaua )unc*ioneaz$ %n re3i' nor'al cu neutrul tratat "rin #o#in$ de co'"ensare


>.
 7n cazul unui de)ect autostin3$tor acesta se lic&ideaz$ de la sine datorit$ e5isten*ei #o#inei
de co'"ensare )$r$ declanşarea liniei cu "unere si'"l$ la "$'+nt.

e 7n cazul unui de)ect trec$tor sau "ersistent cu o durat$ 'ai 'are dec+t cea considerat$
su)icient$ "entru lic&idarea de la sine a de)ectelor autostin3$toare ta! se conecteaz$
auto'at rezistorul <nc %n "aralel cu #o#ina > >   <nc. Aceast$ conectare se "oate
realiza %n ur'$toarele variante constructive(
,arianta " ' >;7 +  >C cu comutarea automată în ca" de de%ect a re"istorului
 nc  în -aralel cu >C, res-ecti* >;7 +  >C    nc .
,arianta ""   ' S; +  >C cu comutarea automată în ca" de de%ect a $ru-ului
>;7 +   nc în -aralel cu $ru-ul S; +  >C, res-ecti* 
  (S; +  >C)  ( >;7 +   n ). c 

,arianta """  ' S; +  >C cu comutarea automată în ca" de de%ect a re"istorului


 nc  în -aralel cu >C, res-ecti* S; +  >C    nc 6 în această,
  *ariantă S; trebuie să %ie cores-un"ător curentului de 800  al
re"istorului  nc  (curent de -unere la -ăm3nt de 800 ).

o'utarea auto'at$ a rezistorului <nc %n "aralel cu > %n una din variantele de 'ai sus se
realizeaz$ du"$ ti"ul de aşte"tare ta  "resta#ilit! considerat necesar "entru lic&idarea de)ectelor
autostin3$toare.
) La conectarea rezistorului <nc  se o#*ine declanşarea liniei de)ecte "rin "rotec*iile
'en*ionate la "ct. # de 'ai sus ,@L sau ,,< sau se o#*ine declanşarea
trans)or'atorului 110 ?/'.t "rin "rotec*iile de rezerv$ ,@ sau ,,<.

Se 'en*ine %n )unc*iune rezistorul < n "e toat$ durata necesar$ )unc*ion$rii <A<T ciclul 1 +
ciclul 2 de "e linia de)ect$. Ti'"ul total va )i cel "u*in(
t  "1 + "2 +∆ t
unde(
 (1 ' este -au"a  ciclului 1 (de ex.? -1 @ 1 A 2 s)6
 (2  ' este -au"a  ciclului 2 (de ex.? -2  @ 20s)6
  t   ' este trea-ta de tim- necesară -entru aco-erirea îm-răştierii tim-ilor -1 şi -2  şi
aco-erirea tim-ilor -roteciilor care determină declanşările (de ex.? t @ 5s).

3 u"$ e5"irarea duratei t are loc declanşarea auto'at$ a rezistorului şi revenirea la


)unc*ionarea re*elei de '.t nu'ai cu #o#ina de co'"ensare >. 7n cazul %n care nu a )ost
lic&idat %n ti'"ul t! linia cu "unere la "$'+nt r$'+ne deconectat$! ur'+nd s$ se e)ectueze
11
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 11/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

'anevrele de c$tre "ersonalul de tur$ "entru localizarea sectorului de linie de)ect.

& B"era*iile de anclanşare şi declanşare a rezistorului < n! %n condi*iile 'en*ionate 'ai sus!
se realizeaz$ cu un #loc >A< de auto'atizare "entru co'"unerea auto'at$ a
rezistorului <n.

,entru o"era*iile de localizare a sectorului de linie cu de)ect! se "revede un #loc ,@T care
deter'in$ declanşarea liniei %n cauz$ cu o trea"t$ de ti'" 'ai 'ic$ dec+t ti'"ul ta de aşte"tare
"entru conectarea rezistorului 'en*ionat la "ct.e de 'ai sus.
o'"aniile de electricitate au %n vedere %n "rezent utilizarea unor solu*ii de tratare a
neutrului re*elelor electrice şi solu*ii de "rotec*ii "rin relee şi auto'atiz$ri asociate care s$ "er'it$

at+t eli'inarea de)ectelor trec$toare )$r$ %ntreru"erea %n ali'entare a consu'atorilor! c+t şi


detectarea şi decontarea ra"id$ şi selectiv$ a ele'entelor de re*ea cu de)ecte 'ono)azate
"er'anente.
ste de dorit ca de re3ul$ o re*ea s$ nu )ie 'en*inut$ su# tensiune du"$ a"ari*ia unui
de)ect! c&iar dac$ acesta ar conduce la %ntreru"erea distri#u*iei de ener3ie electric$. Toate
de)ectele constituie un "ericol i'ediat "entru "ersoane şi ani'ale şi un "ericol "entru deteriorarea
ele'entelor de re*ea ca ur'are a condi*iilor anor'ale de e5"loatare din acest caz su"ratensiuni şi
curen*i de de)ect de valori 'ari. &iar dac$ se 3$sesc solu*ii de reducere a curen*ilor de de)ect şi

de li'itare a "ericolelor 'en*ionate 'ai sus! acestea nu "ot )i evitate %n totalitate. Acest deziderat
de"inde %ns$ %n cea 'ai 'are '$sur$ de e5isten*a unor solu*ii de "rotec*ii "rin relee şi auto'atiz$ri
cores"unz$toare care s$ asi3ure detectarea şi localizarea ra"id$ şi selectiv$ a acestor de)ecte.
on)or' statisticilor re)eritoare la re*elele aeriene de 'edie tensiune! de)ectele cu "uneri
si'"le la "$'+nt se re"artizeaz$ a"ro5i'ativ ast)el(
- dee%te tre%t+are <aut+stin3t+are#= 0-90>?
- dee%te sei(eranente= 5-15>?
- dee%te (eranente= 5-15>.

Tratarea neutrului re*elei "rin #o#in$ de co'"ensare acordat$ cores"unz$tor "er'ite


lic&idarea de la sine a 'aorit$*ii de)ectelor trec$toare autostin3$toare )$r$ %ntreru"erea
ali'ent$rii consu'atorilor. ,+n$ %n "rezent nu au )ost 3$site %ns$! c&iar şi %n *$rile avansate din
"unct te&nolo3ic! solu*ii de "rotec*ii usti)icate te&nico-econo'ic %n e5"loatare "entru localitarea şi
deconectarea selectiv$ şi ra"id$ a sectoarelor de re*ea cu de)ecte "er'anente cu "unere si'"l$ la
"$'+nt.
in aceast$ cauz$! %n cazul re*elelor electrice cu neutrul tratat cu #o#in$ de co'"ensare!

detectarea şi localizarea de)ectelor 'ono)azate "er'anente se e)ectueaz$ cu di)icultate şi nu'ai


du"$ un ti'" relativ lun3. 7n 'area 'aoritate a cazurilor localizarea de)ectelor "er'anente cu
"uneri si'"le la "$'+nt se )ace "rin deconect$ri şi reanclanş$ri successive a "lec$rilor din sta*ia

12
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 12/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

de ali'entare şi a unora din %ntreru"toarele din re*ea 'anual sau auto'at! aceasta conduc+nd la
 %ntreru"erea "e "erioade relativ lun3i a ali'ent$rii consu'atorilor.
 7n sco"ul nea)ect$rii calit$*ii ali'ent$rii consu'atorilor %n ast)el de situa*ii se continu$
)unc*ionarea re*elei cu un de)ect la "$'+nt "entru a nu se %ntreru"e "e durate lun3i ali'entarea
acestora "+n$ la izolarea ele'entului cu de)ect.
eşi %n esen*$! este asi3urat$ continuitatea %n ali'entare "e durata localiz$rii ele'entului
de)ect! consu'atorii sunt totuşi a)ecta*i deoarece se %ntreru"e ali'entarea lor "e duratele necesare
localiz$rii de)ectelor aşa cu' s-a ar$tat 'ai sus. Aceast$ )unc*ionare a re*elei cu un de)ect
"er'anent este 'en*inut$ nu'ai "e durata necesar$ detect$rii! localiz$rii şi izol$rii de)ectului
"er'anent cu "unere si'"l$ la "$'+nt. ,e "lan 'ondial e5ist$ o "reocu"are deose#it$ "entru
3$sirea unor solu*ii )ia#ile "entru eli'inarea ra"id$ şi selectiv$ a acestor de)ecte.

Tratarea neutrului re*elei "rin rezisten*$ este considerat 'ilocul cel 'ai e)icient "entru
detectarea şi deconectarea selectiv$ şi ra"id$ a sectorului de re*ea cu de)ect "er'anent "unere
si'"l$ la "$'+nt şi "rote$rii izola*iei %ntre3ii re*ele %'"otriva su"ratensiunilor s"eci)ice re*elelor
cu neutrul tratat cu #o#ine de co'"ensare. Ctilizarea instala*iilor ti" <A<! %n cazul trat$rii neutrului
re*elei "rin rezisten*$ "er'ite eli'inarea şi a de)ectelor trec$toare "rin izolarea liniei a)ectate de
de)ect "entru un anu'it ti'" necesar stin3erii arcului! ur'at$ de re"unerea su# tensiune a
acesteia.
ezavantaul i'"ortant al trat$rii neutrului "rin rezisten*$ const$ %n )a"tul c$ se

deconecteaz$ ra"id şi de)ectele trec$toare care %n cazul trat$rii neutrului re*elei "rin #o#in$ de
co'"ensare s-ar lic&ida de la sine )$r$ %ntreru"erea consu'atorului. ,rin utilizarea de instala*ii de
ti" <A< tri)azat 'area 'aoritate a de)ectelor trec$toare sunt eli'inate şi %n acest caz dar! aşa cu'
s-a ar$tat 'ai %nainte! consu'atorii sunt deconecta*i %n "auzele de <A<.
urata acestor %ntreru"eri tri)azate 'onentane "oate )i de la circa 1s! %n cazul unui <A<
reuşit %n trea"ta ! "+n$ la c+teva secunde circa 16-18 s %n cazul unui <A< reuşit %n trea"ta a-a.
eşi %n <o'+nia! %n "rezent! )urnizorul de ener3ie electric$ nu r$s"unde )a*$ de consu'ator
"entru %ntreru"erea ali'ent$rii "e durata <A<! %ntreru"erile "ot )i )oarte ne"l$cute "entru

consu'atorii la care rece"toarele sunt "roteate "rin contactoare! care deconecteaz$ c&iar la
"auze )oarte scurte de tensiune. in acest$ cauz$ solu*ia de tratarea "rin rezisten*$ a neutrului se
i'"une cu di)icultate %n cazul re*elelor aeriene şi a unor re*ele 'i5te. Solu*ia cu %ntreru"tor şunt S
rezolv$ "ro#le'a de eli'inare a de)ectelor trec$toare circa ;0 - 90 D din totalul de)ectelor! )$r$
 %ntreru"erea ali'ent$rii consu'atorilor "rin #locarea "rotec*iilor de deconectare a de)ectelor %n ast)el
de cazuri! ceea ce ar )ace ca solu*ia de tratare a neutrului "rin rezisten*$ s$ )ie atractiv$ şi de
actualitate! a"lica#il$ )$r$ re*ineri şi %n cazul re*elelor aeriene de 'edie tensiune! deoarece ar
deter'ina cu'ularea avantaelor solu*iei de tratare a neutrului "rin rezisten*$ cu "rinci"alul avanta al
solu*iei de tratare a neutrului "rin #o#ina de co'"ensare - eli'inarea de)ectelor trec$toare.
Solu*ia >  <n!  conectarea auto'at$ a unui rezistor %n "aralel cu #o#ina de co'"ensare %n
cazul re*elelor electrice de '.t cu neutrul tratat "rin #o#in$ de co'"ensare!   const$ %n "rinci"al %n
1
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 13/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

)unc*ionarea re*elei de 'edie tensiune %n re3i' nor'al de durat$ cu neutrul tratat "rin #o#in$ de
co'"ensare re3i' > %n sco"ul eli'in$rii de)ectelor trec$toare. Sco"ul conect$rii auto'ate a unui
rezistor "e neutrul re*elei! %n "aralel cu #o#ina de co'"ensare re3i' >  < n! cu o te'"orizare de
ordinul a 0!6 - 0!8 s! este selectarea şi deconectarea de)ectelor cu si'"l$ "unere la "$'+nt a re*elei
dac$ acestea nu au )ost eli'inate anterior "rin co'"ensarea curen*ilor ca"acitivi de c$tre #o#in$ %n
re3i'ul >. Se are deci %n vedere )unc*ionarea re*elei %n Ere3i' >  <nE nu'ai "entru identi)icarea
ra"id$ şi selectiv$ a liniei cu de)ect. u"$ identi)icarea şi deconectarea liniei de)ecte este necesar s$
se revin$ la )unc*ionarea nor'al$ %n re3i' cu >. <evenirea la re3i'ul cu > se "oate e)ectua şi
"rin deconectarea 'anual$ sau auto'at$ a rezistorului. e "re)erat este deconectarea auto'at$ a
rezistorului "entru a nu se "er'ite situa*ii de )unc*ionare de lun3$ durat$ cu rezistorul conectat!
o)erindu-se ast)el "osi#ilitatea lic&id$rii şi a de)ectelor trec$toare ce ar "utea a"$rea %n "erioada de

ti'" res"ectiv$.
 7n concluzie at+t solu*ia cu %ntreru"tor şunt S %n cazul re*elelor T2T! c+t şi solu*ia >  <n
"er'it eli'inarea de)ectelor trec$toare şi deconectarea selectiv$ a de)ectelor "er'anente cu'ul+ndu-
se ast)el unele din "rinci"alele avantaele ale celor dou$ 'etode de tratare a neutrului %n re*elele de
'edie tensiune cu <n sau cu >. eclanşarea ra"id$ a "unerilor si'"le la "$'+nt "er'anente o)er$
"osi#ilitatea "rote$rii izola*iei %ntre3ii re*ele )a*$ de "$'+nt şi evitarea evolu*iei de)ectului cu "unere
si'"l$ la "$'+nt %n de)ecte "oli)azate cu toate consecin*ele acestuia! cu' sunt distru3eri de
ec&i"a'ente! accidentele 3rave de "ersoane şi ani'ale! incendii şi c&iar e5"lozii etc. e ase'enea se

realizeaz$ şi o a'eliorare a calit$*ii ali'ent$rii consu'atorilor "entru c$ aceştia nu 'ai sunt


deconecta*i "entru "erioade scurte %n cadrul secven*elor de localizare şi izolare a de)ectelor "rin
declanşarea şi reanclanşarea succesiv$ a liniilor din sta*ia de ali'entare.
 Ale3erea solu*iei cu %ntreru"tor şunt S res"ectiv a solu*iei cu ><n se )ace "e #aza unei
 usti)ic$ri te&nico-econo'ice con)or' cerin*elor T 001/0/00.
*r+te%ia dierenial la %urent rezidual se utilizeaz n instalaiile ele%tri%e din
reelele de %urent alternativ de +as tensiune le3ate la (nt <si'+l TT sau T:# &i se
 (revede (e urt+arele %ate3+rii de %ir%uite ele%tri%e=

a de ali'entare cu ener3ie electric$ a unor rece"toare electrice destinate s$ )unc*ioneze


nesu"rave3&eate "er'anent de c$tre "ersonalul de deservire:

# de ali'entare cu ener3ie electric$ a unor rece"toare cu co'"onente electronice de


i'"ortan*$ 'are valoare şi/sau utilizare:

c %n care se "rev$d şi "rotec*ii ra"ide %'"otriva su"ratensiunilor: %n aceste cazuri


totdeauna "rotec*ia di)eren*ial$ se 'onteaz$ %n a'onte s"re sursa de ener3ie electric$
de dis"ozitivele de "rotec*ie %'"otriva su"ratensiunilor:

d %n cazurile %n care nu se asi3ur$ "rin "rotec*ia de su"rasarcin$ şi de scurtcircuit


14
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 14/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

declanşarea deconectarea %n cel 'ult  s la a"ari*ia unui de)ect: la ca"etele circuitului


datorit$ lun3i'ii 'ari a acestuia sau sec*iunii 'ici a conductoarelor i'"edan*elor 'ari!
sau %n alte cauze care i'"un declanş$ri ra"ide 'ai "u*in de 0!2 s: se are %n vedere %n
s"ecial si3uran*a la )oc şi "rotec*ia ra"id$ %'"otriva electrocut$rilor "rin atin3ere indirect$!
"rin %ntreru"erea deconectarea ra"id$ a circuitului cu un de)ect de izola*ie )a*$ de 'as$
sau )a*$ de "$'+nt:

e %n cazurile usti)icate te&nic şi econo'ic %n care instala*iile de le3are la "$'+nt au


rezisten*e de dis"ersie 'ai 'ari dec+t cele i'"use de le3isla*ia te&nic$ %n vi3oare "entru
"rotec*ia "rin le3are la nul sau "entru "rotec*ia "rin le3are la "$'+nt de e5e'"lu %n cazul
solurilor de rezistivitate 'are:

) %n cazurile %n care se i'"une o "rotec*ie te&nolo3ic$ %'"otriva de)ectelor rezistive: se au


 %n vedere cazurile "entru care "rotec*ia de su"rasarcin$ sau de scurtcircuit nu ac*ioneaz$
 %n ti'" util! curen*ii de de)ect )iind su# valorile cur#elor de r$s"uns curent - ti'" ale
acestor "rotec*ii: se e5e'"li)ic$ ur'$toarele dou$ cazuri(
' de%ectele de i"olaie inci-iente (de exem-lu la ca-ete de în%ăşurări) în rece-toare, care
nelichidate în tim- util -ot conduce la e*oluii cu distru$eri de echi-amente şi cu iniierea unui
incendiu sau cu accidente de -ersoane6
' de%ecte -rin re"istene mari cum este ru-erea şi căderea conductoarelor circuitului -e
elemente de susinere sau -e -ăm3nt, care, nelichidate în tim- util, -ot conduce la
a*arii şi electrocutări de -ersoane..

Se au %n vedere de ase'enea circuitele electrice 'en*ionate %n   -;-2002 şi nor'a SSF


;/96.
,entru "revederea "rotec*iei di)eren*iale la curent rezidual %n cazurile 'en*ionate 'ai sus!
)+(3( 5 ( %)(:( =%)+(+)*+( *)*)( & DDR =% +5)*+(( &*)(7+ ( )*3+
((&)+&(<
' de distribuie a consumatorului (D), de re$ulă -e toate circuitele care se încadrea"ă în cel
 -uin una din cate$oriile menionate la -ct. 8. (a ... %) din instruciunea 1#''22'20026 se
 -re*ăd DD %ără tem-ori"are (instantanee)6 în acest ca", de re$ulă  ∆ n @ 0,08 6
' $enerale (B) de re$ulă în ca"ul -re*ederii DD instantaneu la D6 la B se *a -re*edea DD
selecti*, simbol , cu ∆St ≤  0 ms şi  ∆n2  @ 0,1 sau 0,8  din condiia  ∆n2   2 ∆n1 şi totdeauna c3nd
se -re*ăd la B descărcătoare de clasă > sau C6
' de măsură şi -rotecie a %urni"orului de ener$ie electrică (+;) unde este considerat -unctul
de delimitare între acesta din urmă şi consumator6 c3nd se -re*ede o -rotecie îm-otri*a
su-ratensiunilor de %rec*enă industrială la întreru-erea nulului6 întreru-torul cu DD şi e*entual
cu -rotecia de nul ;7 se montea"ă totdeauna în amonte de $ru-ul de măsură (s-re sursa de
ener$ie electrică). :n acest ca" re"ultă, în mod obli$atoriu, necesitatea -re*ederii DD la tabloul

1
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 15/94

S
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

$eneral B şi la tablourile de distribuie D, dacă la +; al %urni"orului de ener$ie electrică s'a
 -re*ă"ut DD sau dacă la +; este -re*ă"ut numai întreru-tor automat cu -rotecie termică
sau electroma$netică (%ără DD), dar curentul de de%ect maxim în instalaie  dmax 1,5  n ( n %iind
curentul nominal de %uncionare a întreru-ătorului, res-ecti* trea-ta de %uncionare a acestuia)6
DD de la +; ' tabloul de măsură şi -rotecie al %urni"orului de ener$ie electrică ' *a %i selecti*
simbol , cu  ∆tS ≤  140 ms şi  ∆n82 ∆n2 6 de re$ulă  ∆n8  ≤   800 m, -entru reali"area -roteciei
îm-otri*a iniierii unui incendiu (si$urana la %oc) în instalaia electrică -rote&ată.

 7n cazul "revederii "rotec*iei di)eren*iale la curent rezidual %n dou$ sau 'ai 'ulte ta#louri %n
tre"te %n cascad$ tre#uie s$ se asi3ure selectivitatea necesar$ "rin ale3erea < selectiv! cu o
anu'it$ te'"orizare: a se vedea cele ar$tate 'ai sus! iar la ale3erea <! se va *ine sea'a de
condi*ia ∆ n2  G 2∆n1  unde ∆n2 este curentul rezidual no'inal al < din a'onte s"re sursa de

ener3ie electric$ iar ∆n1  al < din aval )a*$ de < cu  ∆n2! res"ectiv s"re circuitele
consu'atorului de ener3ie electric$.
C+ndiiile s(e%ii%e de a(li%are a (r+te%iei diereniale) res(e%tiv *AC7 %u 77R)
sunt urt+arele=
a se a"lic$ nu'ai %n re*ele de curent alternativ de oas$ tensiune TT sau T
condi*ionat şi T:

# izola*ia conductorului de nul de "rotec*ie tre#uie s$ )ie cel "u*in la nivelul izola*iei
conductoarelor de )az$:

c ,A cu < tre#uie s$ cu"rind$ totdeauna un dis"ozitiv de control al )unc*ion$rii


"rotec*iei:

d tre#uie s$ e5iste totdeauna conductoare de "rotec*ie , care! %n aval de ,A


res"ectiv %n aval de %ntreru"torul cu < s"re consu'atorul electric! s$ )ie se"arate )a*$
de conductoarele active )a*$ de conductorul de nul de lucru şi conductoarele de )az$:

e rezisten*a de dis"ersie <" a "rizei de "$'+nt de "rotec*ie "entru asi3urarea condi*iilor


de )unc*ionare a < G ∆n! tre#uie s$ ai#$ cel 'ult valoarea rezultat$ din rela*ia(
 
Ua
R  p ≤
1,25 ⋅ I ∆n

unde(
@ a ' este tensiunea de atin$ere maximă admisă6 de re$ulă -entru condiii normale de -ericol se
consideră  a @ 50 6 în $eneral tim-ul de declanşare la -roteciile cu DD este t ≤  0,2 s,

16
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 16/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

 -roteciile de ba"ă a*3nd de re$ulă t ≤  0,05 s (tim-ul -ro-riu al întreru-torului la care este
asociat DD)6
"   n ' este curentul nominal re"idual al DD %olosit -entru reali"area ;CD.

n %azul reelel+r n s%ea T:  tre#uie s$ se )ac$ o distinc*ie %ntre(


' schema cu conductor de nul comun -entru lucru şi -rotecie ' simbol ;#76 în acest ca"
schema are simbol 7 ' C6
' schema cu conductor de nul de lucru 7 se-arat de conductorul de nul de -rotecie ;#6 în acest
ca" schema are simbol 7 ' S.
 7n orice re*ea T va e5ista o "or*iune %n sc&e'a T- cu conductor de nul co'un , şi
o "or*iune sau 'ai 'ulte %n sc&e'a T - S.

S%ea T: - C 
 7n toate cazurile! cu e5ce"*ia circuitelor %n care se "rev$d "rotec*ii di)eren*iale cu <
dis"ozitiv di)eren*ial la curent rezidual! şi a celor de ali'entare a rece"toarelor din ta#lourile
electrice! se va )olosi sc&e'a T - . ,entru cazurile %n care se "rev$d "rotec*ii di)eren*iale cu
<: a se vedea cele ar$tate 'ai os "entru sc&e'a T - S.
 7n sc&e'a T -  #arele şi conductoarele de nul se vor )olosi %n co'un "entru lucru şi
"entru "rotec*ie. 7n aceast$ variant$ %n sc&e'a T -  se vor )olosi #are #orne sau conductoare
"entru nulul de lucru  se"arate de #arele #ornele sau conductoarele de "rotec*ie , nu'ai %n
circuitele de ali'entare a rece"toarelor utilaelor! a"aratelor! a3re3atelor! dis"ozitivelor electrice
con)or' celor ar$tate 'ai os la sc&e'a T - S. Le3$turile electrice %ntre ta#lourile electrice
3enerale! "rinci"ale! inter'ediare şi secundare! la care se racordeaz$ sau nu şi rece"toare
electrice! se realizeaz$ %n conducte electrice ca#luri sau conductoare %n tu#uri cu conductor
co'un de nul , de lucru şi de "rotec*ie. =ac e5ce"*ie nu'ai ta#lourile electrice secundare
'ono)azate la care le3$turile cu ta#loul electric de ali'entare 3eneral! "rinci"al! inter'ediar
tri)azat se vor realiza cu trei conductoare din care dou$ active )az$ şi nul de lucru şi unul de nul
de "rotec*ie , con)or' celor ar$tate 'ai os la sc&e'a T - S.
La toate ta#lourile electrice 3enerale! "rinci"ale! inter'ediare sau secundare tre#uie s$ se
"revad$ o #ar$ de nul , )olosit$ %n co'un "entru lucru şi "entru "rotec*ie. Aceast$ #ar$ de nul
, tre#uie s$ )ie le3at$ totdeauna "rintr-un conductor se"arat la instala*ia de le3are la "$'+nt a
o#iectivului res"ectiv.
>ara de nul , a unui ta#lou electric tre#uie s$ ai#$ #orne de le3$tur$ se"arate "entru
)iecare conductor de nul racordat la aceast$ #ar$ ,. ste interzis ca la o #orn$ s$ se racordeze
dou$ sau 'ai 'ulte conductoare ,!  sau ,. Ast)el #ara , a ta#loului va avea un nu'$r
su)icient de #orne "entru ur'$toarele le3$turi electrice(
' conductorul de racordare a barei ;#7 a tabloului în cau"ă la instalaia de le$are la -ăm3nt a
obiecti*ului6

1;
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 17/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

' conductoarele ;#7 de le$ătură cu alte tablouri racordate la tabloul în cau"ă6


' conductoarele de nul de lucru 7 al circuitelor de alimentare a rece-toarelor electrice
mono%a"ate la tabloul în cau"ă6
' conductoarele de nul de -rotecie ;# -entru carcasele metalice ale rece-toarelor electrice
alimentate din tabloul în cau"ă6
' conductorul de nul de -rotecie ;# -entru carcasa metalică a tabloului în cau"ă.

 7n cazul %n care ta#lourile de distri#u*ie vin de le "roduc$tor cu dou$ #are de nul! şi anu'e o
#ar$  şi o #ar$ ,! aceste dou$ #are tre#uie s$ )ie le3ate electric %ntre ele.
 7n sc&e'ele T -  se va acorda o aten*ie deose#it$ "entru racordarea #arei de nul  sau
, la instala*ia de le3are la "$'+nt a o#iectivului res"ectiv "rintr-un conductor , şi o #orn$ de
le3$tur$ se"arat$ la conductorul "rinci"al de le3are la "$'+nt unde se realizeaz$ aceast$
le3$tur$.

S%ea T: - S 
Sc&e'a T - S se va a"lica nuai  %n cazul ur'$toarelor circuite(

a circuitele electrice sunt "rev$zute cu "rotec*ii di)eren*iale cu < dis"ozitiv di)eren*ial


la curent rezidual:
# circuitele electrice de ali'entare a ta#lourilor electrice 'ono)azate:
c circuitele electrice de ali'entare a rece"toarelor utilae! a"arate! a3re3ate! dis"ozitive
electrice 'ono)azate sau tri)azate care necesit$ şi un conductor de
nul de lucru  cu rol de conductor activ.

 7n sc&e'ele T - S ta#lourile electrice tre#uie "rev$zute cu dou$ #are distincte de nul şi
anu'e(
' bara de nul de lucru simbol 76
' bara de nul de -rotecie simbol ;#.

>ara de nul de "rotec*ie , se va racorda la instala*ia de le3are la "$'+nt a o#iectivului


res"ectiv.
 7n cazul circuitelor "rev$zute cu "rotec*ii di)eren*iale cu < tre#uie s$ se realizeze
totdeauna o sc&e'$ T-S ast)el %nc+t s$ se realizeze condi*iile de )unc*ionare a < dis"ozitivului
di)eren*ial la curent rezidual. ntroducerea acestui dis"ozitiv de "rotec*ie i'"une ur'$toarele
condi*ii "rinci"ale(
' conductorul acti* de nul de lucru 7 trebuie să %ie se-arat (i"olat electric) de conductorul
de -rotecie ;# înce-3nd cu bornele din amonte ale întreru-torului acionat -rin DD şi

 -3nă la carcasele rece-toarelor electrice alimentate -rin circuitele -rote&ate cu DD,


a%late în a*al de acesta6
' conductorul acti* de nul de lucru 7 trebuie să %ie i"olat electric %aă de -ăm3nt (inclusi*

18
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 18/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

%aă de conductorul de -rotecie ;#) cel -uin la acelaşi ni*el de i"olaie ca şi


conductoarele acti*e de %a"ă.

 7n cazul circuitelor electrice de ali'entare a ta#lourilor 'ono)azate tre#uie s$ se realizeze


de re3ul$ o sc&e'$ T - S c&iar dac$ circuitele res"ective nu sunt "roteate cu <.
 7n cazul circuitelor de ali'entare a rece"toarelor utilae! a"arate! dis"ozitive! a3re3ate
electrice totdeauna conductorul activ de nul de lucru  este se"arat de conductorul de "rotec*ie
, de le3are la nul sau de le3are la "$'+nt! realiz+ndu-se ast)el circuite de ali'entare %n sc&e'a
T - S.
 7n aceste cazuri! conductorul de "rotec*ie , tre#uie s$ )ie se"arat şi izolat electric )a*$ de
conductorul activ de nul de lucru  "+n$ ta#loul de distri#u*ie %n care #ara co'un$ de nul de lucru
şi de "rotec*ie , este racordat$ la instala*ia de le3are la "$'+nt a o#iectivului res"ectiv.
 7n standardul STAS 12604/4-90 revizuit )aza a -a a lucr$rii )a*$ de actualul standard s-a
renun*at la su#ca". . şi ane5ele A! A şi A= deoarece sunt )ie de"$şite te&nic! )ie c$
re3le'ent$rile res"ective sunt tratate %n "rescri"*ii la nivel de %ndre"tare sau instruc*iuni intrate %n
vi3oare recent! cu' este de e5e'"lu %ndre"tarul 1 <- " 0-2004 care cu"rinde "ro#le'ele tratate
 %n ane5ele A şi A=.

FAZA 1 - R,"Z@"RA STA:7AR7@!@" STAS 12604/4-89.


*r+(unerea de standard STAS 12604/4 revizuit= *r+te%ia (+triva ele%tr+%utril+r.
"nstalaii ele%tri%e ie. C+ndiii teni%e de %al%ul.

  CUPRINS
  P*7.

C*. 1. @(%(+*)5................................................................................................................................. 22
1.1. O3(&)  (% ( *&*+(.......................................................................................... 22
1.2. T(+%7(........................................................................................................................... 22
1.?. S)*%*+( &%(>(.................................................................................................................. 22
C*. 2. A(7(+(* )( ( +)(&(.............................................................................................. 22
C*. ?. E((%)( &*+( )+(3( +*&+*)( * %)*** ( +)(&( =)+;*
((&)+&)5++ +% *)%7(+( %+(&)5.................................................................................... 2?
C*. 4. T(%% ( *)%7(+(  ( * *>( *(...................................................................... 26
C*. #. C% ( )*3)*)( )(+&5................................................................................................... 28
C*. 6. C+(%  ) ( &*&........................................................................................................... ?0
  6.1. I%)** ((&)+&( ( =%*)5 )(%%( =.)B............................................................................ ?0
  6.1.1. P+(&+ 7(%(+*(............................................................................................................... ?0
  6.1.2. R((( :*)( ,*5 ( 5%) &'(* ITB........................................................................... ?0
  6.1.?.R((( (7*)( * 5%)$ +(&) * +% +(:)(%5 '&5 &'(* TT$
  +((&); T1T * &'(* T2TB............................................................................................ ?2
  6.1.4. R((** ( =.) 620 VB :*)5 ,*5 ( 5%) =%
&'(* IT &*+( ,%&%(*:5 =% +(7 ( *;*+(
19
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 19/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

  (,(&) & %(+( * 5%)B =% &'(* T2T...................................................................... ??


 6.1.#. C%( (&,&( (%)+ ,%&%*+(* =%)+- &'(5 ( *3*)(+(
,*5 ( &'(* %+*5 ( ,%&%*+(............................................................................. ?#
  6.2. I%)** ((&)+&( ( *5 )(%%( .)B............................................................................. ?6
  6.2.1. R((( :*)( ,*5 ( 5%) 3 IB=% &'(* IT......................................................... ?6
  6.2.2. R((( (7*)( +(&) * 5%) * +% +(:)(%5 '&5 3 TB
  =% &'(* TN * =% &'(* TT........................................................................................... ?8
ANEE..................................................................................................................................................... ?9
  A%(>* A............................................................................................................................................. 40
  A%(>* G............................................................................................................................................. 42

FAZA 1 - R,"Z@"RA STA:7AR7@!@" STAS 12604/4-89.


*r+(unerea de standard STAS 12604/4 revizuit= B*r+te%ia (+triva ele%tr+%utril+r.
"nstalaii ele%tri%e ie. C+ndiii teni%e de %al%ul. 

C*. 1. @(%(+*)5
1.1. O3(&)  (% ( *&*+(
1.1.1. ,rezentul standard sta#ileşte condi*iile te&nice de calcul "entru ale3erea! realizarea şi
di'ensionarea siste'elor de "rotec*ie %'"otriva electrocut$rilor "rin atin3ere indirect$! la instala*iile
şi ec&i"a'entele electrice )i5e de oas$ .t şi %nalt$ tensiune %.t.
1.1.2. ,rezentul standard se a"lic$ tuturor cate3oriilor de instala*ii şi ec&i"a'ente electrice
)i5e! inclusive cele din 'ediile cu "ericol de e5"lozie şi e5cava*iile su#terane.
etaliile sc&e'elor de "rotec*ie "entru di)erite condi*ii s"eci)ice se "rev$d %n docu'enta*ia
te&nic$ de e5ecu*ie.
1.1.. ,revederile "rezentului standard se a"lic$ at+t la lucr$rile noi! e5ecutate du"$ data
intr$rii lui %n vi3oare c+t şi %n cazul e5tinderilor sau a altor lucr$ri! care au ca e)ect 'odi)icarea
tensiunilor de atin3ere şi de "as sau a condi*iilor de sta#ilitate ter'ic$ ale instala*iilor de le3are la
"$'+nt de "rotec*ie şi de e5"loatare.
1.2. T(+%7(
on)or' STAS 82;-8; cu ur'$toarea co'"letare(
ontact electric de rezisten*$ ne3lia#il$-contactul! %ntre su"ra)e*e )$r$ "elicul$
electroizolant$ vo"sea! ru3in$! etc.! realizat "rin sudur$ sau "rin şuru#uri asi3urate cu şai#e
elastice! şai#e cu crest$turi sau alte şai#e.
1.?. S)*%*+( &%(>(

20
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 20/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

STAS 2612-8; ,rotec*ia %'"otriva electrocut$rilor. Li'ite ad'ise.


STAS 82;-8; ,rotec*ia %'"otriva electrocut$rilor. Ter'inolo3ie.
S< -4-41-1996 nstala*ii electrice %n construc*ii. a".41 - ,rotec*ia %'"otriva şocurilor
electrice.
S< -64-4-4;-199; nstala*ii electrice %n construc*ii.
,artea 4( ,rotec*ia
'$surilor "entru
de "rotec*ie asi3urarea
"entru securit$*ii.
asi3urarea a".4;( A"licarea
securit$*ii.
Sec*iunea 4;( F$suri de "rotec*ie %'"otriva su"racuren*ilor.
C*. 2. A(7(+(* )( ( +)(&(
2.1. ,rotec*ia %'"otriva electrocut$rilor "rin atin3ere indirect$ la instala*iile şi ec&i"a'entele
electrice )i5e se realizeaz$ "rin a"licarea unuia din siste'ele de "rotec*ie indicate %n Ta'elul 1!
)unc*ie de cate3oria re*elei electrice  sau T şi de tensiunea de lucru %nalt$ sau oas$ tensiune.

T*3( 1
N+.&+). C*)(7+* +((( T(%%(* ( &+ S)( ( +)(&( - &'(*
+(((
1. <e*ea izolat$ sau ndi)erent de tensiunea de Le3are la "$'+nt de "rotec*ie
co'"ensat$ si'#ol  lucru si'#ol T - sc&e'a T
2. <e*ea le3at$ la "$'+nt  7nalt$ tensiune %.t Le3area la "$'+nt de "rotec*ie
si'#ol T si'#ol T - sc&e'a TT:

2.1. <e*ea
"$'+ntle3at$ direct
si'#ol T1 la Le3are
sc&e'alaT1"$'+nt
T: de "rotec*ie -
2.2. <e*ea le3at$ la "$'+nt Le3are la "$'+nt de "rotec*ie -
"rin rezisten*$ o&'ic$ sc&e'a T2T:
si'#ol T2
. <e*ea le3at$ direct la Hoas$ tensiune .t a# Le3are la nul si'#ol 
"$'+nt si'#ol T -sc&e'a T:
3B Le3are la "$'+nt de "rotec*ie -
si'#ol T - sc&e'a TT:
7ota 1( 7n cazuri usti)icate se
"oate co'"leta le3area la "$'+nt
de "rotec*ie sc&e'a TT sau
le3area
sc&e'alaTnulcu
de"rotec*ii
"rotec*ie,A
şi/sau ,AT.
7ota 2? 7n cazuri usti)icate! se "ot
a"lica %n loc de le3area la "$'+nt
de "rotec*ie sc&e'a TT sau de
le3area la nul sc&e'a T
ur'$toarele(
- izolarea de "rotec*ie:
- se"ararea de "rotec*ie:
- utilizarea tensiunii reduse:

2.2. Se interzice le3area la nul de "rotec*ie sc&e'a T sau le3area la "$'+nt de "rotec*ie
sc&e'a TT a ec&i"a'entelor electrice la care s-a a"licat unul din ur'$toarele 'iloace de
"rotec*ie(

21
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 21/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

' i"olare de -rotecie6


' se-arare de -rotecie6
' utili"area tensiunii reduse.

C*. ?. E((%)( &*+( )+(3(


((&)+&)5++ +*&+*)(%+(&)5
+% *)%7(+( * %)*** ( +)(&( =)+;*
.1. Se racordeaz$ la instala*ia de "rotec*ie %'"otriva electrocut$rilor "rin atin3ere indirect$!
toate ele'entele care nu )ac "arte din circuitele curen*ilor de lucru! dar care %n 'od accidental! %n
ur'a unui de)ect! "ot )i "use su# tensiune! cu' sunt(
.1.1. arcasele şi ele'entele de sus*inere din 'etal sau din #eton ar'at ale instala*iilor şi
ec&i"a'entelor electrice.
.1.2. ,$r*ile 'etalice ale "anourilor şi "u"itrelor de co'and$ şi de '$sur$:
 7n3r$dirile de "rotec*ie 'etalice )i5e "lase! uşi "line! #ariere etc sau 'o#ile de'onta#ile!
dac$ nu au
ele'ente le3$tur$
le3ate si3ur$
la "$'+nt de %n e5"loatare
"rotec*ie! contact
con)or' cu rezisten*$
"revederilor electric$
"rezentului ne3lia#il$
standard: cu alte
a se vedea şi
"ct..2.4.
.1.. ,$r*ile 'etalice ale su"orturilor liniilor aeriene "entru trans"ortul şi distri#u*ia ener3iei
electrice! 'ontate "e st+l"i 'etalici sau din #eton ar'at. 7n cazul %n care! "rin construc*ie!
su"orturile izolatoarelor! traversele sau consolele sunt %n contact electric de rezisten*$ ne3lia#il$
cu ar'$tura 'etalic$ a st+l"ului de #eton ar'at sau cu st+l"ul 'etalic! nu 'ai este necesar$ o
le3are su"li'entar$ la "$'+nt de "rotec*ie. 7n cazul st+l"ilor de le'n! le3area la "$'+nt de
"rotec*ie a acestor ele'ente este o#li3atorie! nu'ai dac$ st+l"ul de le'n este şuntat "rin ele'ente
'etalice de e5e'"lu "rin conductoare de co#or+re! "rin ca#luri ar'ate etc..

.1.4. Ar'$turile trecerilor izolate.


.1.. Ar'$turile! ecranele şi %nvelişurile 'etalice ale tuturor ca#lurilor electrice de ener3ie!
de co'and$! de control! de tele'acanic$! inclusiv a celor cu %nveliş e5terior din , cel "u*in la
ca"ete! cu e5ce"*ia acelora la care! din considerente de )unc*ionare! nu se ad'ite o ast)el de
le3are la "$'%nt de "rotec*ie.
.1.6. Su"orturile de )i5are ale lan*urilor la intr$rile conductoarelor %n cl$diri! "recu' şi
ar'$turile 'etalice ale trecerilor izolante "rin "ere*i! "l$cile din 'ateriale electroizolante destinate
travers$rilor de conductoare "rin "ere*i vor )i %ncadrate individual sau %n co'un cu c+te o ra'$
'etalic$ le3at$ la "$'+nt.

.1.;. Ar'$turile! ecranele şi %nvelişurile 'etalice ale tuturor ca#lurilor electrice de ener3ie!
co'and$-control! tele'ecanic$ etc.! inclusiv ale celor cu %nveliş e5terior din ,! cu e5ce"*ia
acelora la care din considerente de )unc*ionare este interzis$ o ast)el de le3are la "$'+nt.
.1.8. onstruc*iile stelaele 'etalice de sus*inere a ca#lurilor electrice: dac$ di)erite
ele'ente ale construc*iei stelaului de ca#luri console! sc$ri*e! lon3eroane etc. sunt le3ate
3alvanic %ntre ele res"ectiv! se asi3ur$ continuitatea electric$ "rin sudur$ sau "iese 'etalice de
 %'#inare! le3area la "$'+nt se va "utea )ace nu'ai la e5tre'it$*ile construc*iei: %nvelişurile
'etalice ale ca#lurilor vor )i le3ate la "$'+nt la ca"ete! iar la cutiile de %'#inare şi deriva*ie se vor
realiza continuitatea electric$ a ar'$turilor şi a %nvelişurilor 'etalice ale ca#lurilor.
.1.9. >ornele s"eciale "entru le3area la "$'+nt de "rotec*ie a trans)or'atoarelor de
'$sur$! desc$rc$toarelor şi a eclatoarelor de orice ti": aceste #orne vor )i 'arcate cu se'nul de
le3are la "$'+nt de "rotec*ie.

22
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 22/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

.1.10. onductoarele de "rotec*ie ale liniilor electrice aeriene: acestea se vor le3a la "rizele
de "$'+nt de la to*i st+l"ii şi ale sta*iilor electrice de la ca"etele liniilor res"ective.
.1.11. onsolele 'etalice ale #ranşa'entelor consu'atorilor de .t 'ontate "e aco"eriş cu
 %nvelitoare 'etalic$: %n cazul sc&e'ei T se va realiza le3area la conductorul de nul , sau , al
#ranşa'entului.
.1.12. ,entru le3area la "$'+nt de "rotec*ie! la carcase şi la ele'entele de sus*inere
tre#uie "rev$zute #orne s"eciale 'arcate cu se'nul de le3are la "$'+nt de "rotec*ie.
.2. u este o#li3atorie le3area la instala*ia de "rotec*ie a ur'$toarelor ele'ente(
.2.1. Ar'$turile 'etalice ale izolatoarelor! traversele! consolele şi cor"urile de ilu'inat
'ontate "e st+l"ii de le'n sau "e alte construc*ii din le'n ale liniilor şi sta*iilor electrice de ti"
e5terior! dac$ le3area la "$'+nt nu este condi*ionat$ de "rotec*ia %'"otriva su"ratensiunilor
at'os)erice sau dac$ "or*iunea "e st+l"i dintre aceste ele'ente şi sol sau )a*$ de conductorul de
"rotec*ie nu este şuntat$ "rin ele'ente conductoare %nvelişul 'etalic sau ar'$tur$ 'etalic$ a
unui ca#lu! un tu# 'etalic de "rotec*ie etc..
.2.2. 7'"re'uirile 3ardurile incintelor la sta*iile electrice e5terioare.
.2.. le'entele 'etalice "entru "rotec*ia %'"otriva solicit$rilor 'ecanice la treceri "rin
"ere*i şi "lanşee! #r$*$rile de )i5are a ca#lurilor "e "ere*i! "recu' şi consolele şi traversele 'etalice
ale rastelelor "aturilor de ca#luri! dac$ lon3eroanele lor de sus*inere sunt le3ate la instala*ia de
"rotec*ie.
.2.4. arcasele 'etalice ale a"aratelor de '$sur$! ale releelor şi ale altor a"arate 'ontate
"e ta#louri! "anouri! dula"uri! "u"itre sau "ere*i! care au un contact si3ur de rezisten*$ electric$
ne3lia#il$ cu ele'entele lor de sus*inere! iar acestea sunt le3ate la r+ndul lor la instala*iile de
"rotec*ie.
.2.. le'entele 'etalice de'onta#ile sau care se "ot desc&ide! dac$ au un contact
electric de rezisten*$ ne3lia#il$ cu construc*iile 'etalice le3ate la "$'+nt! c+nd instala*iile
res"ective sunt %n )unc*iune! sau dac$ nu au a"arata şi/sau circuite electrice 'ontate "e acestea.
.2.6. le'entele a"ar*in+nd instala*iilor electrice cu tensiuni no'inale de 'a5i'u'
400  c.a. %ntre )aze şi 440  c.c. %n %nc$"eri av+nd caracter de locuri de 'unc$ "u*in "ericuloase!
con)or' STAS 82;/198; de e5e'"lu %nc$"eri de "roduc*ie! la#oratoare sau #irouri uscate!
aerisite! cu te'"eraturi de cel 'ult 00  şi cu "ardoseli electroizolante uscate! din le'n! as)alt!
cauciuc etc. cu condi*ia ca distan*a 'ini'$ dintre ec&i"a'entele electrice sau %ntre acestea şi
o#iectele 'atalice le3ate la "$'+nt s$ )ie de 0!8 ' "entru locuin*e sau %nc$"erile ad'inistrative şi
de 1!2 ' "entru %nc$"erile industriale.
.2.;. u este o#li3atorie racordarea la instala*ia de le3are la "$'+nt! "rin conductor de
ra'ni)ica*ie! individual! a carcaselor 'etalice sau ele'entelor de sus*inere 'ontate "e un "anou!
ta#lou! "u"itru! celul$ sau alt$ construc*ie 'etalic$ sau de #eton ar'at dac$ sunt %n contact electric
"er'anent de rezisten*$ ne3lia#il$ cu construc*ia res"ectiv$! iar aceasta este le3at$ la "$'+nt.
Se consider$ contact electric de rezisten*$ ne3lia#il$ contactul realizat "rin sudur$! "rin
şuru#uri şi şai#e elastice cu din*i sau evantai! sau "rin su"ra)e*e "re3$tite şi %nşuru#are asi3urat$
cu şai#e elastice.
ou$ sau 'ai 'ulte ta#louri! "u"itre sau celule al$turate şi a)late %n contact electric
"er'anent de rezisten*$ ne3lia#il$ %ntre ele! "ot constitui un sin3ur ansa'#lu care se va racorda la
instala*ia
la e5tre'it$*ile
de le3are
ansa'#lului.
la "$'+nt "rin dou$ conductoare de ra'i)ica*ie %n dou$ "uncte distincte dis"use

2
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 23/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

.. 7n incinta unei %ntre"rinderi industriale sau "e o "lat)or'$ industrial$ se va realiza
totdeauna o re*ea 3eneral$ de le3are la "$'+nt! "rin le3area %ntre ele a tuturor instala*iilor de
le3are la "$'+nt din incint$ sau "lat)or'a res"ectiv$! inclusiv cele a)erente instala*iilor de oas$
tensiune şi se vor %nde"lini condi*iile i'"use instala*iilor de le3are la "$'+nt )olosite %n co'un.

.4. 7n cazul
"entru de)ectele )olosiriide%n%nalt$
"e "artea co'un a instala*iei
tensiune! at+t ladeec&i"a'entele
le3are la "$'+nt %n con)or'itate
electrice cu "ct..
de oas$ tensiune! c+t
şi la cele de %nalt$ tensiune! se vor res"ecta valorile tensiunilor de atin3ere C a şi de "as C"as
indicate %n STAS 2612-8; "entru zonele cu circula*ie )recvent$! %n )unc*ie de ti'"ul de deconectare
a curentului de "unere la "$'+nt curentul "rin "riza de "$'+nt şi cate3oria re*elei. =ac e5ce"*ie
incintele %n3r$dite ale instala*iilor electrice! unde are acces nu'ai "ersonalul de s"ecialitate şi
"entru care se vor res"ecta valorile indicate %n STAS 2612-8; "entru zonele cu circula*ie redus$.
.. 7n cazul lucr$rilor 'iniere şi %n cariere! se ad'ite ca re*eaua 3eneral$ de le3are la
"$'+nt din e5cava*iile su#terane s$ )ie se"arat$ de re*eaua de le3are la "$'+nt care deserveşte
instala*iile de %nalt$ tensiune de la su"ra)a*$.

.6. B "riz$ de "$'+nt natural$ şi/sau arti)icial$ "oate )i )olosit$ %n co'un "entru dou$ sau
'ai 'ulte instala*ii de le3are la "$'+nt din cato3oriile 'en*ionate la "ct. .11 din "rezentul
standard.
.;. Se ad'ite )olosirea %n co'un a unei "rize de "$'+nt "entru instala*iile de "rotec*ie
 %'"otriva electrocut$rilor şi "entru instala*iile de "aratr$snet! cu condi*ia ca rezisten*a de dis"ersie
a "rizei de "$'+nt )olosit$ %n co'un s$ )ie 'ai 'ic$ sau cel 'ult e3al$ cu 1 Ω .
e re3ul$! conductoarele de le3are la "$'+nt a instala*iei de "aratr$snete vor )i se"arate
"+n$ la "riza de "$'+nt )a*$ de celelalte cate3orii de instala*ii.
e la aceast$ "revedere )ac e5ce"*ie cl$dirile construc*iile cu structur$ 'etalic$ sau de
#eton ar'at! la care aceasta "oate )i utilizat$ dre"t conductor de le3are la "riza de "$'+nt co'un$
"entru toate cate3oriile de instala*ii.
.8. 7n cazul instala*iilor de curent continuu! instala*iile de le3are la "$'+nt de "rotec*ie se
vor di'ensiona! res"ect+ndu-se! de re3ul$! aceleaşi condi*ii ca şi %n cazul instala*iilor electrice de
curent alternativ! cu e5ce"*ia valorilor 'a5i'e ad'ise ale tensiunilor de atin3ere şi de "as care
sunt di)erite con)or' STAS 2612-8;.
 7n cazul "rizelor de "$'+nt de e5"loatare "rin care trec %n "er'anen*$ curen*i de lucru se
vor lua '$suri s"eciale de "rotec*ie %'"otriva corod$rii electrozilor acestor "rize la trecerea
curentului continuu.
 7n cazul instala*iilor de curent continuu este interzis$ )olosirea ele'entelor naturale dre"t
"rize de "$'+nt de e5"loatare dac$ "rin acestea trec curen*i de lucru %n )unc*ionarea nor'al$.

C*. 4. T(%% ( *)%7(+(  ( * *>( *(


4.1. nstala*iile de "rotec*ie %'"otriva electrocut$rilor "rin atin3ere indirect$ se realizeaz$
ast)el %nc+t s$ se asi3ure o#*inerea su# li'itele ad'ise a ur'$toarelor tensiuni accidentale(
4.1.1. Tensiunile de atin3ere şi de "as %n zonele de in)luen*$ a instala*iilor de le3are la
"$'+nt de "rotec*ie "rin care trec curen*ii de de)ect.
D'servaie= *rin z+n de inluen se nele3e su(raaa terenului +%u(at de ele%tr+zii (rizel+r de
 (nt (lus ve%intile n %are (+tenialele la su(raaa s+lului sunt dierite de zer+.
4.1.2. Tensiunile de atin3ere şi de "as la instala*ii cu di)erite destina*ii! cu' sunt conducte cu
)luide a"$!
care ies 3aze!de
din zona ter'o)icare!
in)luen*$ a co'#usti#ili
unei instala*iilic&izi etc.!lac$i"$'+nt
de le3are de rulare! conductoarele
de "rotec*ie şi care unor
aun3linii etc.!
%n zone
de "oten*ial nul sau %n zone de in)luen*$ a altor "rize de "$'+nt: tre#uie s$ se ai#$ %n vedere şi
tensiunile de atin3ere şi de "as la consu'atorii ali'enta*i din "osturi de trans)or'are! consider+nd
24
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 24/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

un de)ect %n sta*ia de %nalt$ tensiune! la care "ostul de trans)or'are este racordat! iar
conductoarele liniei de racord sunt scurtcircuitate şi le3ate la "$'+nt la ca"ete.
4.2. alorile 'a5i'e ad'ise ale tensiunilor de atin3ere Ca şi de "as C"as "entru
ec&i"a'entele şi instala*iile electrice de oas$ sau %nalt$ tensiune sunt con)or' STAS 2612-8;!
sta#ilite %n )unc*ie de(am-lasare a instalaiei sau a echi-amentului electric ("onă cu circulaie redusă,
' "ona de
"onă cu circulaie %rec*entă du-ă ca")6
' cate$oria (ti-ul) reelei sau a instalaiei (echi-amentului) electrice, res-ecti* schema de
%uncionare în re$imul normal (schema , schema , schema  1, schema  2   ,
schema 7 du-ă ca")6
' tim-ul de eliminare a de%ectului -rin -rotecia de ba"ă.

4.. At+t %n re*elele de oas$ tensiune c+t şi %n cele de %nalt$ tensiune! tre#uie s$ se "revad$
"rotec*ii "entru declanşare a sectorului la un de)ect cu "unere la "$'+nt.
4.4. 7n cazul )olosirii %n co'un a instala*iilor de le3are la "$'+nt "entru instala*ii de %nalt$ şi
de oas$ tensiune! di'ensionarea tre#uie s$ ai#e %n vedere de)ectele at+t "e "artea de oas$
tensiune c+t şi "e "artea de %nalt$ tensiune! cu res"ectarea valorilor "recizate %n STAS 2612-8;.
4.. <e*elele de %nalt$ tensiune de 6 ... 20 ?! le3ate la "$'+nt "rin rezisten*$ o&'ic$! %n
sc&e'a T2T! "rev$zute cu dou$ siste'e de eli'inare a de)ectului! tre#uie s$ %nde"lineasc$
si'ultan ur'$toarele condi*ii "rinci"ale(
a "e )iecare circuit de ali'entare s$ e5iste c+te o "rotec*ie &o'o"olar$ de curent ,@L:
# "e le3$tura de "$'+nt a neutrului re*elei s$ e5iste a "rotec*ie &o'o"olar$ de curent
,@:

c )iecare
dou$ din cele dou$
%ntreru"toare di)erite"rotec*ii de la "ct.a
de "e circuitul şi # tre#uie
curentului s$ ac*ioneze
de "unere la "$'+nt!se"arat asu"ra
şi anu'e a
asu"ra
 %ntreru"torului de linie %n cazul ,@L! res"ectiv asu"ra %ntreru"torului de "e "artea de 6 ...
20 ? al sursei de ali'entare trans)or'atorului %n cazul ,@:
d "e #arele sta*iei s$ e5iste o "rotec*ie &o'o"olar$ de tensiune care s$ declanşeze la
"ri'a "unere la "$'+nt %ntreru"torul sursei de ali'entare "e "artea de FT! %n cazul %n
care se %ntreru"e circuitul de le3are la "$'+nt a neutrului re*elei "recu' şi %n toate
cazurile %n care nu sunt %nde"linite condi*iile s$ )unc*ioneze "rotec*iile ,@L sau ,@:
e ti'"ii de deconectare la oricare din "rotec*iile de #az$ sau de rezerv$ tre#uie s$ )ie de
'a5i' 1!2 s: %n cazul %n care acest ti'" este 'ai 'are dec+t 1!2 s! valorile tensiunilor de
atin3ere
"rotec*ie:şi de "as sunt cele re)eritoare la re*elele cu sc&e'a T 1T cu un sin3ur siste' de
) re*elele tre#uie s$ )ie ast)el realizate %nc+t %n nici un re3i' de )unc*ionare de avarie şi
indi)erent de durat$! curentul de scurtcircuit 'ono)azat s$ nu de"$şeasc$ valoarea de
calcul.
4.6. 7n re*elele de oas$ tensiune! tensiunile de atin3ere şi de "as se sta#ilesc %n
docu'enta*ia de e5ecu*ie.
4.;. La sta#ilirea tensiunii de atin3ere şi de "as %ntr-o situa*ie dat$! tre#uie s$ se ia %n
considerare ti'"ul de deconectare "rin "rotec*ia de #az$ cea 'ai ra"id$ "rev$zut$ "ri'a trea"t$
a "rotec*iei de #az$.
 7n toate instala*iile electrice tre#uie s$ se "revad$ "rotec*ii "entru declanşarea
%ntreru"erea circuitului %n cazul unui de)ect cu "unere la "$'+nt %n acest circuit. Ti'"ul de

2
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 25/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

 %ntreru"ere tre#uie s$ )ie de re3ul$ cel 'ult e3al cu  s! res"ectiv cu 1!2 s %n cazul sc&e'ei T2T:
aceast$ valoare ne"ut+nd )i de"$şit$ dec+t %n cazuri usti)icate te&nic.
 7n cazul re*elelor %n sc&e'a T se ad'ite usti)icat s$ se "revad$ "rotec*ii nu'ai cu
se'nalizare %n cazul "unerilor si'"le la "$'+nt şi declanşarea ra"id$ cel 'ult  s %n cazul
de)ectelor cu "uneri du#le la "$'+nt.

C*. #. C% ( )*3)*)( )(+&5


.1. La instala*iile electrice de %nalt$ tensiune tre#uie s$ se "revad$ totdeauna %n a)ar$ de
"rotec*ia de #az$ cel "u*in o "rotec*ie de rezerv$.
.2. La instala*iile electrice de %nalt$ tensiune! la di'ensionarea "entru %nde"linirea
condi*iilor de sta#ilitate ter'ic$ a instala*iilor de "rotec*ie! tre#uie s$ se ia %n considerare ti'"ul de
 %ntreru"ere al circuitului cu de)ect! "rin "rotec*ia de rezerv$: %n cazuri usti)icate! se ad'ite luarea %n
considerare a ti'"ului de %ntreru"ere cores"unz$tor tre"tei a doua a "rotec*iei de #az$.

ter'ic$.. La di'ensionarea
a ele'entelor co'"onente instala*iilor
"+n$ la de "rotec*ie!circuitului
%ntreru"erea tre#uie s$ se ai#$ %n vedere sta#ilitatea
de)ect.
ondi*iile de sta#ilitate ter'ic$ tre#uie s$ )ie veri)icate at+t %n ceea ce "riveşte sec*iunea
'ini'$ ad'is$ a conductoarelor de "rotec*ie c+t şi %n ceea ce "riveşte su"ra)a*a de contact cu
solul 'ini'$ ad'is$ a electrozilor "rizelor de "$'+nt.
ondi*iile de sta#ilitate ter'ic$ a "rizelor de "$'+nt se veri)ic$ nu'ai "entru instala*iile de
 %nalt$ tensiune.
.4. ondi*iile de sta#ilitate ter'ic$ sunt ur'$toarele(
.4.1. ,e durata trecerii curen*ilor de de)ect! te'"eratura conductorului de "rotec*ie neizolat
su"rateran nu tre#uie s$ de"$şesc$ 2000 . 7n cazul %n care nu e5ist$ "ericole de incendiu nu se
a)l$ 'ateriale
"rotec*ie co'#usti#ile
su"rateran este de %n
00a"ro"iere!
0
 . li'ita 'a5i'$ ad'is$ a te'"eraturii conductorului de
ac$ e5ist$ "ericol de e5"lozie! li'ita 'a5i'$ ad'is$ a te'"eraturii conductorului de
"rotec*ie su"rateran tre#uie s$ )ie te'"eratura 'ini'$ de a"rindere a a'estecurilor e5"lozive din
'ediul res"ectiv.
.4.2. Cn conductor neizolat se consider$ sta#il ter'ic! dac$ densitatea de curent 
detr'in$ un ec&ili#ru %ntre c$ldura dezvoltat$ %n conductor şi cea trans'is$ s"a*iului %nconur$tor!
)$r$ ca te'"eratura conductorului s$ de"$şeasc$ li'ita 'a5i'$ ad'is$ 'en*ionat$ la "ct..4.1.
ensitatea de curent 'a5i'$ ad'is$! %n a'"eri "e 'ili'etru "$trat "entru t  1 s! la o te'"eratur$
ini*ial$ θ 0  20  şi o te'"eratur$ 'a5i'$ ad'is$ θ)   2000  este s"eci)icat$ %n Ta'elul 2 .

N+.&+). M*)(+* &%&)+ T*3(


D(%)*)(* ( &+(%) *>5 *5$ =% 2
A/2$ (%)+ ) H 1  θ ,  H 2000 C
1 B*el ;0
2 Alu'iniu sau o*el-alu'iniu 10
 u"ru 160
.4.. La trecerea curen*ilor de de)ect "rin electrozii "rizelor de "$'+nt! te'"eratura la
su"ra)a*a acestora nu tre#uie s$ de"$şesc$ te'"eratura 'a5i'$ ad'is$! θ'a5   90  !
consider+ndu-se te'"eratura ini*ial$ a solului res"ectiv la su"ra)a*a electrozilor! θ0  10 .
reşterea de te'"eratur$ "e su"ra)a*a electrozilor la trecerea curen*ilor de de)ect nu
tre#uie s$ )ie 'ai 'are dec+t valoarea
  ∆θ = θ max − θ 0 = 80 0 

26
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 26/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

.4.4. 7n cazul unui re3i' ter'ic de scurt$ durat$ de ordinul secundelor! se consider$ c$
 %ntrea3a c$ldur$ dezvoltat$ la trecerea curentului "rin electrozii "rizelor de "$'+nt %n ti'"ul t al
de)ectului este a#sor#it$ de solul din i'ediata vecin$tate: rezult$ c$ tre#uie %nde"linit$ ur'$toarea
condi*ie de sta#ilitate ter'ic$(
γ ⋅ ∆θ I p γ ⋅ ∆θ
   j ≤ ρ ⋅ t sau S ≤ ρ⋅t
 %n care(
   ' densitatea de curent la su-ra%aa -ri"ei, în am-eri -e metru -ătrat6
  γ   ' căldura s-eci%ică medie a solului, în Eatt ' secundă -e metru cub ' $rad Celsius6
  θ  ' creşterea de tem-eratură, în $rade Celsius6
 ρ   ' re"isti*itatea solului, în ohm'metru6
 t ' durata re$imului termic, în secunde6
 " ' curentul -rin -ri"a de -ăm3nt, în am-eri6
S ' su-ra%aa de contact cu solul (su-ra%aa laterală), necesară electro"ilor -ri"ei de -ăm3nt
 -entru trecerea curentului de -unere la -ăm3nt, în metri -ătrai.

.4.. 7n cazul unui re3i' ter'ic cu ti'" li'itat! de ordinul 'inutelor! cazul sc&e'ei T %n
care se "revede nu'ai o "rotec*ie de se'nalizare %n cazul unei "uneri si'"le la "$'+nt şi de
declanşare ra"id$ %n cazul unei "uneri du#le la "$'+nt! tre#uie s$ se ia %n considerare valorile
duratelor 'a5i'e din Ta'elul E! %n )unc*ie de rezistivitatea solului! "entru o tensiune total$
C"  12  a "rizei de "$'+nt.

T*3( ?
R(:);)*)(*  ρ B D+*)* *>5 *5$ )$ =% %.$ (%)+<
⋅ *riza verti%al *riza +riz+ntal
0 100 0
100 200 60
200
00 400
600 120
180

Tensiunea 'a5i'$  U p`  ce se "oate ad'ite "entru un anu'it ti'" t I di)erit dec+t cel
indicat %n Ta'elul E se o#*ine cu rela*ia(
t
U p` =  125 ⋅
t`

.4.6. 7n cazul unui re3i' ter'ic cu ti'" neli'itat a "rizei de "$'+nt! tre#uie s$ )ie
 %nde"linit$ ur'$toarea condi*ie de sta#ilitate ter'ic$(

U p ≤ 2 ⋅ ρs ⋅ λ∆θ

 %n care(
@  ( <@  (  R  ( ⋅  "  ( # tensiunea totală a -ri"ei de -ăm3nt, în *oli6
ρ s  ' re"isti*itatea solului, în ohm'metru6
λ   ' conducti*itatea termică medie a solului, în Eatt -e metru'$rad Celsius6
  θ  ' creşterea de tem-eratură, în $rade Celsius6

.4.;. 7n cazul re*elelor %n sc&e'a T! dac$ satis)acerea condi*iilor de sta#ilitate ter'ic$ a
"rizelor de "$'+nt conduce la c&eltuieli neusti)icate te&nic! se ad'ite de"$şirea densit$*ilor de
curent 'a5i'e ad'ise! cu condi*ia ca du"$ )iecare de)ect cu "unere la "$'+nt s$ se veri)ice
starea electrozilor şi conductoarelor de le3$tur$.

C*. 6. C+(%  ) ( &*&


2;
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 27/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

6.1. I%)** ((&)+&( ( =%*)5 )(%%( =.).B


6.1.1. P+(&+( 7(%(+*5
La di'ensionarea instala*iilor de le3are la "$'+nt "entru asi3urarea tensiunilor de atin3ere
şi de "as!
calcul ale "recu' şi "entru
curen*ilor res"ectarea
de de)ect condi*iilor
şi ale ti'"ilor de sta#ilitatelater'ic$
de %ntreru"ere se vor"rotec*iilor
ac*ionarea considera valorile de
"rev$zute
"entru declanşarea deconectarea circuitului la un de)ect cu "unere la "$'+nt "rev$zute %n
"rezentul standard "entru care se utilizeaz$ si'#olurile literale cu ur'$toarele se'ni)ica*ii(
" d(a curent maxim la o -unere la -ăm3nt dublă -rintr'o re"istenă de trecere de 4Ω 6
" d(in curent minim la o -unere la -ăm3nt dublă, care este deconectat de -roteciile
îm-otri*a -unerilor la -ăm3nt duble (curent de re$la& al -roteciei)6
"  (s curent la o -unere sim-lă la -ăm3nt, dar nu mai mic de 10 6
t  (a  tim-ul de acionare al -roteciei maximale6
t  tim-ul -3nă la deconectarea -rin mane*ră a unei -uneri la -ăm3nt duble6
t  tim- nelimitat6
"  (( com-onenta curentului total de -unere la -ăm3nt, care se închide e%ecti* -rin -ri"a
de -ăm3nt (curentul -rin -ri"a de -ăm3nt)6
"  ( curent total de -unere la -ăm3nt, mono%a"at (curentul de scurtcircuit mono%a"at)6
t ' tim-ul -roteciei de ba"ă (-rima trea-tă a -roteciei, -re*ă"ută să sesi"e"e -rima
de%ectul res-ecti*)6
t r  tim-ul -roteciei de re"er*ă (tim-ul celei de a doua -rotecii, care -oate sesi"a
de%ectul, iar în ca"ul în care -rotecia de ba"ă are două sau mai multe tre-te, se
 -oate lua în calcule trea-ta a doua sau următoarea a -roteciei de ba"ă), dar nu mai
mic de 1s.

6.1.2. R((( :*)( ,*5 ( 5%) &'(* ITB

"unerilor
6.1.2.1.
si'"le7ntr-o
la "$'+nt
re*ea izolat$
%n re*eaua
)a*$res"ectiv$
de "$'+ntşise"entru
"rev$d
deconectarea
cel "u*in "rotec*ii
ra"id$"entru
auto'at$
se'nalizarea
%n cazul
"unerilor du#le la "$'+nt.
6.1.2.2. 7n calculele de di'ensionare a instala*iilor de le3are la "$'+nt se ia %n considerare
curentul de "unere si'"l$ la "$'+nt  "s dar nu 'ai "u*in de 10 A! ti'" neli'itat! at+t "entru
o#*inerea tensiunilor de atin3ere sau de "as su# li'itele 'a5i'e ad'ise! c+t şi "entru veri)icarea
res"ect$rii condi*iilor de sta#ilitate ter'ic$! dac$ este %nde"linit$ cel "u*in una din ur'$toarele
condi*ii(
' reeaua este constituită în între$ime sau în -ro-orie de cel -uin  F (dar nu mai -uin de
10 <m), din cabluri cu în*elişuri şi/sau armături metalice stabile din -unct de *edere termic, în
ca" de de%ect bi%a"at6
' sunt -re*ă"ute -rotecii -entru deconectarea automată a -unerilor sim-le la -ăm3nt6
' echi-amentul (instalaia electrică) se a%lă în "onă cu circulaia redusă, iar în ca"ul -osturilor
de trans%ormare se reali"ea"ă se-ararea instalaiei de le$are la -ăm3nt -e -artea de înaltă
tensiune, %aă de instalaia de le$are la -ăm3nt la care se lea$ă nulul reelei de &oasă
tensiune6
' -ri"ele de -ăm3nt deser*esc numai st3l-ii # %ără a-arata&.

6.1.2.. 7n cazul "osturilor de trans)or'are! at+t a celor din zone cu circula*ie )recvent$ c+t
şi a celor din zone cu circula*ie redus$! care au instala*ia de le3are la "$'+nt de "rotec*ie )olosit$
 %n co'un! indi)erent de rezultatele calculelor "rivind res"ectarea tensiunilor de atin3ere sau de "as
şi "rivind veri)icarea la sta#ilitate ter'ic$! valoarea ad'is$ a rezisten*ei rezultante a instala*iei de
le3are la "$'+nt de "rotec*ie tre#uie s$ )ie 'a5i' 4 Ω! iar rezisten*a "rizei de "$'+nt locale a
"ostului de trans)or'are nu tre#uie s$ de"$şesc$ valoarea de 10 Ω.
6.1.2.4. 7n cazul re*elelor le3ate la "$'+nt "rin #o#in$ de stin3ere! dac$! "rin de)ectarea
unei #o#ine! curentul de"$şeşte valoarea de calcul a curentului de "unere si'"l$ la "$'+nt "entru
28
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 28/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

instala*ia de le3are la "$'+nt! du"$ a"ari*ia "unerii si'"le la "$'+nt tre#uie s$ se deconecteze
linia res"ectiv$ %ntr-un ti'" su)icient de scurt "entru a nu se "une %n "ericol inte3ritatea instala*iei
de le3are la "$'+nt şi s$ se 'icşoreze c+t 'ai 'ult "osi#il "ro#a#ilitatea a"ari*iei unor tensiuni de
atin3ere şi de "as "este li'itele ad'ise. Ti'"ul "+n$ la deconectare nu tre#uie s$ )ie 'ai 'are de
10 'inute. 7n cazul %n care e5ist$ condi*ii! tre#uie s$ se asi3ure declanşarea "rin "rotec*ie! %ntr-un
ti'" de ordinul secundelor t ≤   s.
6.1.2.. ,entru instala*iile şi ec&i"a'entele din re*ele realizate "rin linii electrice aeriene sau
"rin ca#luri! care nu se %ncadreaz$ %n condi*iile de la "ct. 6.1.2.2 de 'ai sus! se iau %n considerare
ur'$torii curen*i de "unere la "$'+nt şi ti'"i de calcul(
' -entru calculul tensiunilor de atin$ere sau de -as, curentul de -unere sim-lă la -ăm3nt
  -s ≥  10 , tim- nelimitat, t6
' -entru calculul de *eri%icare la stabilitate termică, trebuie să %ie cunoscui concomitent,
următorii -arametrii?
a) curentul maxim de -unere dublă la -ăm3nt,  d-max   şi tim-ul t  -max , de deconectare
 -rin -rotecia maximală de curent, consider3nd o re"istenă de trecere la -ăm3nt de
4 Ω  (re"istena re"ultantă a -ri"elor de -ăm3nt, -rin care se închide curentul de
 -unere la -ăm3nt dublă)6 la *eri%icarea stabilităii termice a -ri"elor de -ăm3nt se ia
în calcul acea com-onentă din curentul de -unere dublă la -ăm3nt, care trece
e%ecti* -rin electro"ii -ri"ei de -ăm3nt res-ecti*e6
b) curentul minim de -unere dublă la -ăm3nt,  d-min  care este deconectat de
 -roteciile -re*ă"ute îm-otri*a -unerilor duble la -ăm3nt şi tim-ul, t m  -3nă la
deconectarea -rin mane*ră a unei -uneri duble la -ăm3nt6 acest tim- se determină
în ex-loatare în %uncie de condiiile s-eci%ice6
c) curentul de -unere la -ăm3nt sim-lă,   -s ≥  10  şi tim-ul nelimitat, t.

 7n aceste cazuri ca şi %n cazul 3eneral de la "ct.6.1.2.2! dac$ re*elele sunt le3ate la "$'+nt
"rin #o#in$ de stin3ere şi! dac$ "rin de)ectarea unei #o#ine! curentul de de)ect de"$şeşte valoarea
ad'isi#il$
necesar s$asecurentului de "unere
deconecteze si'"l$ ladu"$
linia res"ectiv$ "$'+nt "entru
a"ari*ia instala*ia
"unerii si'"ledela le3are la Ti'"ul
"$'+nt. "$'+nt! este
"+n$ la
deconectare! %n orice situa*ie! nu tre#uie s$ )ie 'ai 'are de 10 'inute. ste de "re)erat s$ se
asi3ure declanşarea "rin "rotec*ie %ntr-un ti'" t ≤   s.
6.1.2.6. 7n cazul %n care ti'"ul deconect$rii "rin 'anevr$ a unei "uneri si'"le la "$'+nt
este 'ai 'are dec+t cel "entru care a )ost veri)icat$ la sta#ilitate ter'ic$ instala*ia de le3are la
"$'+nt! con)or' "ct.6.1.2..#! du"$ orice "unere du#l$ la "$'+nt nedeconectat$ "rin "rotec*ie! se
veri)ic$ instala*iile de le3are la "$'+nt res"ective veri)ic+nd rezisten*ele de dis"ersie şi tensiunile
de atin3ere şi de "as.
6.1.2.;. 7n re*elele electrice de %.t 6…20 ? si'#ol T cu neutrul izolat sau tratat cu >!
utilizarea %n co'un
ad'is$ nu'ai dac$ asunt
st+l"ilor "entru
realizate LA de
"rotec*ii de #az$
6 … 20 ?rezerv$
şi de J LA care
de 0!4
s$? J LT cur'$toarele
asi3ure  şi/sau AT:v este

' declanşarea automată ra-idă (maxim 0,9 s) a liniei -rote&ate (cu st3l-i %olosii în comun)
la sim-lă -unere la -ăm3nt -ersistentă şi reanclanşarea automată a acestei linii dacă
de%ectul nu este -e linia res-ecti*ă; 
' declanşarea automată succesi*ă a liniilor de î.t ( A 20 <=) la -unerea sim-lă la
 -ăm3nt într'un tim- de maxim 80 s -entru locali"area liniei cu de%ect, reduc3nd ast%el
riscul a-ariiei dublei -uneri la -ăm3nt6
' declanşarea automată a întreru-torului sursei (trans%ormatorului) la re%u"ul de
declanşare al liniei -rote&ate; 
' declanşarea automată ra-idă a liniei -rote&ate la -unere dublă la -ăm3nt -rintr'o
 -rotecie %oarte sensibilă (max.0,2s); 
'durata
declanşarea automată
mane*relor ra-idădea-ersonalul
executate liniei de î.t de
cu ex-loatare
sim-lă -unere la -ăm3nt
-entru -ersistentă
locali"area -e
sectorului
cu de%ect.

29
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 29/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

6.1.2.8. erin*ele te&nice "entru "rotec*iile "rin relee de #az$ şi de rezerv$ %n re*ele
electrice din sc&e'a T cu neutrul izolat sau tratat cu > cu st+l"i )olosi*i %n co'un sunt
ur'$toarele :
a ,rotec*ia de #az$ de la "ct.6.1.2.; ti" ,@T-L< 'ontat$ "e LA de %.t "roteat$ cu
st+l"i )olosi*i %n co'un care tre#uie s$ asi3ure :
' declanşarea si$ură şi ra-idă la o -unere sim-lă la -ăm3nt metalică sau re"isti*ă în
reea %ără res-ectarea unei selecti*ităi ; 
' declanşarea selecti*ă, si$ură şi ra-idă la o -unere dublă la -ăm3nt metalică sau
re"isti*ă.

# ,rotec*ia de #az$ ti" ,@T-L< "e toate liniile racordate "e aceeaşi #ar$ cu linia
"roteat$ care tre#uie s$ asi3ure:
' în ca"ul a-ariiei unei -uneri sim-le la -ăm3nt metalice sau re"isti*e în reea,
locali"area şi declanşarea liniei cu sim-lă -unere la -ăm3nt într'un tim- de maxim 80 s;  
se are în *edere reducerea la minim a riscului de trans%ormare a -unerii sim-le la
 -ăm3nt în -unere dublă la -ăm3nt ; 
' în ca"ul a-ariiei unei -uneri duble la -ăm3nt în reea declanşarea selecti*ă, si$ură şi
ra-idă a liniei cu de%ect (maxim 0,2 s).

c ,rotec*ia de #az$ ti" ,@T-L "e toate liniile inclusiv linia "roteat$ care tre#uie s$
asi3ure %n cazul 'anevrelor de localizare a "or*iunii de linie cu "unere si'"l$ la "$'+nt
"ersistent$- declanşarea si3ur$ şi ra"id$ 'a5i' 0!2 s a liniei de %.t cu de)ect ; se are %n
vedere evitarea riscului de ac*ionare )als$ a "rotec*iilor ,@T-L< "e liniile de %.t racordate
"e aceeaşi #ar$ cu linia de)ect$ şi reducerea riscului de a"ari*ie a unei "uneri du#le la
"$'+nt.
d ,rotec*ia de rezerv$ ti" ,@T-T res"ectiv ti" <<L "e %ntreru"torul sursei
trans)or'atorului care tre#uie s$ asi3ure declanşarea acestuia ast)el:
' în tim- de maxim 1,2 s în ca"ul re%u"ului de declanşare al întreru-torului liniei de î.t
(A20 <=) -rote&ate la acionarea -roteciei ;GC' ; 
' în tim- cores-un"ător domeniului de ex-loatare a -roteciei ;GC' de -e linii -entru
locali"area liniei cu de%ect (dar nu mai mult de 80 s).
6.1.?. R((( (7*)( * 5%)$ +(&) * +% +(:)(%5 '&5 &'(* TT$
+((&); T1T * &'(* T2TB
6.1..1. 7ntr-o re*ea le3at$ direct la "$'+nt se "rev$d "rotec*ii ra"ide auto'ate care s$
deconecteze %n cel 'ult  s sectorul %n care a avut loc o "unere la "$'+nt 'ono)azat$. 7n cazul
re*elelor le3ate la "$'+nt "rin rezisten*a o&'ic$ cu dou$ siste'e de eli'inare a de)ectelor %n care
se
1!2res"ect$
s. condi*iile de la "ct.4. "entru sc&e'a T 2T! ti'"ul de deconectare tre#uie s$ )ie cel 'ult

6.1..2. ,entru calculul tensiunilor de atin3ere şi de "as! se ia %n considerare curentul "rin


"riza de "$'+nt! ""! la o "unere la "$'+nt 'ono)azat$ şi la ti'"ul "rotec*iei de #az$ considerat$
ca )iind "ri'a trea"t$ a "rotec*iei "rev$zut$ s$ sesizeze cel 'ai re"ede de)ectul res"ectiv! t #.
6.1... ,entru calculele de veri)icare a condi*iilor de sta#ilitate ter'ic$ se ia %n considerare
ti'"ul de ac*ionare al "rotec*iei de rezerv$! tr ! şi anu'e! ti'"ul celei de a doua "rotec*ii care "oate
sesiza de)ectul. 7n cazul %n care "rotec*ia de #az$ are dou$ sau 'ai 'ulte tre"te! se "oate lua %n
calcule trea"ta a doua sau ur'$toarea a "rotec*iei de #az$! dar nu 'ai "u*in de 1s. Se iau %n
calcule ur'$torii curen*i(
a ""! %n cazul veri)ic$rii sta#ilit$*ii ter'ice a "rizei de "$'+nt:

0
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 30/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

# "'! %n cazul veri)ic$rii sta#ilit$*ii ter'ice a conductoarelor de le3are la "$'+nt.


6.1..4. La sta#ilirea "rotec*iei de #az$! se are %n vedere situa*ia de ansa'#lu a "rotec*iilor
din re*ea şi se consider$ "rotec*ia care tre#uie s$ ac*ioneze %n 'od nor'al "ri'a! la o "unere la
"$'+nt scurtcircuit 'ono)azat.
6.1... 7n calculele de di'ensionare a "rizei de "$'+nt! se ia %n considerare curentul
e)ectiv de "unere la "$'+nt "rin "riz$! %n cazul unui scurtcircuit 'ono)azat %n instala*ia res"ectiv$
sau %n a)ara acesteia. e re3ul$! se consider$ curentul 'a5i' cores"unz$tor eta"ei )inale "entru
care este "roiectat$ instala*ia.
6.1..6. 7n ane5ele A şi > se "rezint$ sintetic valorile curen*ilor şi ti'"ilor de calcul "entru
de)erite situa*ii %nt+lnite %n "ractic$.
6.1..;. 7n cazul re*elelor le3ate la "$'+nt "rin rezisten*$ o&'ic$ care se %ncadreaz$ %n
sc&e'a T2T se res"ect$ "revederile de la art.4.! iar ti'"ul 'a5i' de deconectare a circuitului cu
de)ect este 1!2 s! se consider$ c$ se res"ect$ totdeauna condi*iile de sta#ilitate ter'ic$ "entru
"rizele de "$'+nt.
 7n cazul %n care ti'"ul de deconectare este 'ai 'are de 1!2 s re*eaua se %ncadreaz$ %n
sc&e'a T1T.
6.1.4. R((** ( =.) 620 VB :*)5 ,*5 ( 5%) =% &'(* IT &*+( ,%&%(*:5
 =% +(7 ( *;*+( (,(&) & %(+( * 5%)B =% &'(* T2T.
6.1.4.1. ,entru 'icşorarea la 'ini' "osi#il a solicit$rilor la su"ratensiuni a co'"onentelor
circuitelor "ri'are din sta*ie şi re*ea! "recu' şi "entru %'#un$t$*irea ali'ent$rii cu ener3ie
electric$ a consu'atorilor! o re*ea de %.t 6 … 20 ? cu neutrul izolat sau le3at la "$'+nt "rin
#o#ine de co'"ensare > sc&e'a T se "oate )unc*iona %n ur'$toarele re3i'uri de )unc*ionare(

' reeaua să %uncionea"ă în re$im normal în schema  (cu neutrul i"olat sau le$at la
 -ăm3nt -rintr'o bobină de com-ensare >C)6
' reeaua trece automat în schema  2   la a-ariia unei -uneri sim-le la -ăm3nt -entru a
se obine declanşarea ra-idă a liniei cu de%ect, -rin -rotecii ra-ide şi selecti*e6 în acest
sco- este necesară -re*ederea în staia de alimentare, -e -artea de  A 20 <=,
a unui re"istor comutabil  nc  care să limite"e curentul de -unere la -ăm3nt la *aloarea
determinată.

6.1.4.2. ,entru )unc*ionarea %n solu*ia de la "ct. 6.1.4.1 de 'ai sus solu*iile şi sc&e'ele de
"rotec*ie şi de auto'atizare tre#uie s$ res"ecte ur'$toarele condi*ii de )unc*ionare(
a <e*eaua este "re3$tit$ "entru re3i'ul %n caz de de)ect şi anu'e )unc*ionarea %n
sc&e'a T2T! ceea
di'ensionate cere3i'ul
"entru %nsea'n$ c$ instala*iile
de tratare de le3are
a neutrului la "$'+nt
cu rezistor tre#uie
<n res"ect+ndu-se
"revederile "entru re*elele din sc&e'a T 2T:
# 7n sta*ia de ali'entare a re*elei! se "rev$d toate "rotec*iile s"eci)ice sta*iilor %n care
neutrul re*elei este tratat cu rezistor <n: aceasta %nsea'n$ "revederea ur'$toarelor
"rotec*ii "rinci"ale(
*C! ' -rotecia homo-olară de curent -e %iecare linie6
*C: ' -rotecia homo-olară de curent -e re"istorul  n6
**R! -  -rotecia îm-otri*a -unerilor la -ăm3nt re"isti*e -e %iecare linie6
**R:  ' -rotecia îm-otri*a -unerilor la -ăm3nt re"isti*e -e re"istorul  n6
*;$  ' -rotecia de masă a barelor (-rotecia de curent) sau ;G -rotecie
homo-olară de tensiune cu declanşare6
*7!  ' -rotecia di%erenială lon$itudinală homo-olară.

1
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 31/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

c 7n sta*ia de ali'entare tre#uie s$ e5iste %n stare de )unc*ionare(


' bobina (bobinele) de com-ensare >C cores-un"ătoare curentului total
ca-aciti* a reelei în ac"ul schemei 6 >C6
' un re"istor comutabil  nc  -entru limitarea curentului de -unere la -ăm3nt la
*aloarea determinată6
d <e*eaua )unc*ioneaz$ %n re3i' nor'al cu neutrul izolat sau tratat "rin #o#in$ de
co'"ensare > ast)el %nc+t %n cazul unui de)ect autostin3$tor/trec$tor acesta se
lic&ideaz$ de la sine datorit$ e5isten*ei #o#inei de co'"ensare )$r$ declanşarea liniei
cu "unere si'"l$ la "$'+nt.
e 7n cazul unui de)ect trec$tor sau "ersistent cu o durat$ 'ai 'are dec+t cea
considerat$ su)icient$ "entru lic&idarea de la sine a de)ectelor trec$toare/autostin3$toare
ta! se conecteaz$ auto'at rezistorul <nc %n "aralel cu #o#ina >.
) u"$ co'utarea auto'at$ a rezistorului co'uta#il < nc se o#*ine declanşarea liniei
de)ecte "rin "rotec*iile
o#*ine declanşarea 'en*ionate la
%ntreru"torului "ct.#trans)or'atorului
sursei de 'ai sus ,@L"rin
sau"rotec*iile
,,<L sau de se
rezerv$
,@ sau ,,< de "e neutrul re*elei le3at la "$'+nt "rin <nc! res"ectiv "rin
"rotec*iile ,@T sau ,L@.
3 eclanşarea şi revenirea la )unc*ionarea re*elei %n sc&e'a T du"$ declanşarea liniei
cu "unerea la "$'+nt.
& ,entru o"era*iile de localizare a sectorului de linie cu de)ect! se "oate "revedea un
#loc >@T care deter'in$ declanşarea liniei %n cauz$ cu o trea"t$ de ti'" 'ai 'ic$
dec+t ti'"ul de aşte"tare t a: %n acest 'od se evit$ intrarea %n )unc*iune neusti)icat$ a
rezistorului <nc "e "erioada 'anevrelor necesare "entru identi)icarea sectorului de
linie cu "unere la "$'+nt.
i ,entru co'utarea auto'at$ a rezistorului se "revede #locul ti" >A< destinat re*elelor
electrice de 6 … 20 ? care )unc*ioneaz$ %n re3i' nor'al cu > sc&e'a T şi care
trece "e durata "unerii si'"le la "$'+nt %n re3i' >  < nc sc&e'a T2T %n vederea
declanş$rii selective şi si3ure a liniei cu de)ect "rin "rotec*ia &o'o"olar$ de curent de
"e linia res"ectiv$ ,@L: #locul ti" >A< se 'onteaz$ %n sta*ia de ali'entare şi
tre#uie s$ realizeze ur'$toarele )unc*iuni(
' anclanşea"ă automat întreru-torul de comutare -entru obinerea re$imului
>C   n la a-ariia unui de%ect cu -unere sim-lă la -ăm3nt în reeaua de  ...
20 <= şi dacă este de-ăşit tim-ul -rescris -entru eliminarea de%ectelor
autostin$ătoare -rin bobina de com-ensare >C6
' menine -o"iia corectă a re"istorului comutabil  nc  -e toată durata -unerii la
 -ăm3nt sim-le în această reea şi blochea"ă orice -osibilitate de deconectare
a re"istorului  nc  -e durata de%ectului6
' declanşea"ă automat întreru-torul de comutare a  nc  la dis-ariia de%ectului de
 -unere sim-lă la -ăm3nt în reea şi dacă este de-ăşită durata de %uncionare  a re"istorului în
 -aralel cu >C -rescrisă din considerentele de a asi$ura reali"area ciclului 1H2 de către
dis-o"iti*ul  de -e # de ...20 <= cu de%ect.

6.1.4.. ,rotec*iile de #az$ ti" ,@L şi ,,< %'"otriva "unerilor la "$'+nt 'etalice şi
rezistive tre#uie s$ realizeze:
' declanşarea ra-idă şi selecti*ă a # de + la a-ariia unei -uneri sim-le la -ăm3nt
metalice şi res-ecti*
' să nu acione"e re"isti*e
$reşit -e linie; 
la a-ortul curenilor ca-aciti*i -ro-rii ai liniei.

2
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 32/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

6.1.4.4. ,rotec*ia de rezerv$ de ti" ,@ şi ,,< "e sursa de ali'entare trans)or'atorul
 %'"otriva "unerii si'"le la "$'+nt 'etalice şi rezistive tre#uie s$ realizeze:
' declanşarea în tim- de maxim 1,2 s a întreru-torului sursei (trans%ormatorului) de -e
 -artea de  A 20 <= în ca"ul re%u"ului de acionare al -roteciei ;GC şi 12 s în ca"ul
're%u"ului de acionare
declanşarea al -roteciei
în tim- de maxim 1,2;;; 
s a întreru-torului sursei (trans%ormatorului) în ca"ul
re%u"ului de declanşare al întreru-torului de -e linia de A 20 <= cu de%ect.

6.1.#. C%( (&,&( (%)+ ,%&%*+(* =%)+- &'(5 ( *3*)(+( ,*5 (


&'(* %+*5 ( ,%&%*+( 
6.1..1. nstala*iile de le3are la "$'+nt din re*eaua de 6…20 ? vor )i di'ensionate totdeauna
"entru re3i'ul nor'al de )unc*ionare. 7n cazul instala*iilor de le3are la "$'+nt )olosite %n co'un "entru
res"ectarea li'itelor 'a5i'e ad'ise ale tensiunilor de atin3ere! siste'ul de le3are la "$'+nt tre#uie
s$ )ie di'ensionat "entru ti'"ii de %ntreru"ere cores"unz$tor sc&e'ei de a#atere! dac$ acest ti'"
este 'ai 'are dec+t cel din sc&e'a nor'al$.
6.1..2. 7n cazul unei linii dintr-o re*ea cu sc&e'a T2T "entru cazul %n care aceast$ LA tre#uie
s$ )ie ali'entat$ %ntr-o sc&e'$ de a#atere dintr-o re*ea cu sc&e'a T cu neutrul izolat sau tratat cu
#o#in$ de co'"ensare >! res"ectiv dintr-o sta*ie de ali'entare a unei re*ele cu sc&e'a T! "e liniile
,<n "re3$tite "entru sc&e'a T2T cu rezistor <n ali'entate "e durata de a#atere dintr-o sta*ie >! %n
sta*ia >! "e linia "rin care se ali'enteaz$ linii ,<n! tre#uie s$ se 'onteze de re3ul$ un #loc ti" ,@T-
L< de "rotec*ie şi auto'atizare! "rin care se %ntreru"e auto'at! %ntr-un ti'" t # ≤  0!8 s! linia "roteat$!
 %n cazul sesiz$rii unui de)ect cu "unere la "$'+nt %n re*ea. 7n cazul %n care de)ectul nu se a)l$ "e liniile
,<n ali'entate "rin linia declanşat$! la ac*ionarea ,@T! #locul ti" ,@T-L< va reanclanşa auto'at
linia "roteat$ du"$ o "auz$ "&  0!...1!2 s.
 7n cazul %n care curentul ca"acitiv rezidual neco'"ensat %n sta*ia > sc&e'a T este 'ai
'are de 10 A!
declanşarea #locul ,@T-L<
%ntreru"torului surseivatrans)or'atorului
)i "rev$zut şi cu o%n"rotec*ie de re)uz
cazul unui rezerv$
de care s$ )unc*ioneze!
declanşare "entru
a %ntreru"torului
liniei %n cauz$.
6.1... 7n cazul unei linii ,> dintr-o re*ea cu sc&e'a T şi deci "re3$tit$ "entru aceast$
sc&e'$! este ali'entat$ "e o durat$ de a#atere dintr-o sta*ie cu re*eua , <n! "re3$tit$ "entru
sc&e'a T2T %n toate cazurile! "e durata de a#atere! se anuleaz$ <A<T at+t "e liniile ,> %n cauz$!
c+t şi "e linia ,<n "rin care se ali'enteaz$ liniile ,>. Se ad'ite ca %n sta*ia ,<n! "e linia ,<n "rin care
se ali'enteaz$ liniile ,> "e durata de a#atere te'"orar$! s$ se '$reasc$ ti'"ul de %ntreru"ere
"rin "rotec*ia ,@L de la linia ,<n "+n$ la cel 'ult 0!4 s. Ast)el se are %n vedere selectivitatea
"entru "rotec*iile %'"otriva "unerilor si'"le la "$'+nt de "e liniile , > %n "resu"unerea c$ "e
aceste linii ,> s-au "rev$zut "rotec*ii auto'ate %'"otriva "unerilor si'"le la "$'+nt.
e re3ul$!
se "revad$ "rotec*ii"e,@L
liniile "entru
,> carea "ot )unc*iona
se asi3ura %n sc&e'a de
o selectivitate a#atere "e durat$
cores"unz$toare )a*$'are! tre#uie
de ,@L de s$
"e
linia ,<n "rin care se ali'enteaz$ liniile ,>.
6.2. I%)** ((&)+&( ( *5 )(%%( .)B
6.2.1. R((( :*)( ,*5 ( 5%) 3 IB$ =% &'(* IT
6.2.1.1. 7n re*elele izolate )a*$ de "$'+nt! "rotec*ia %'"otriva atin3erilor indirecte se
realizeaz$ cu o instala*ie de le3are la "$'+nt! la care se adau3$ ur'$toarele "rotec*ii(
a controlul "er'anent al rezisten*ei de izola*ie )a*$ de "$'+nt! realizat cu dis"ozitive de
se'nalizare
"uneri si'"leo"tic$ şi! du"$
la "$'+nt. caz! şi acustic$
B#li3ativitatea şi deconectare
deconect$rii auto'ate!auto'at$! %n cazul
%n cazul unei unor
"uneri la
"$'+nt si'"le şi durata )unc*ion$rii cu o "unere si'"l$ la "$'+nt se re3le'enteaz$ %n
docu'enta*ia te&nic$ de e5ecu*ie.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 33/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

u este o#li3atoriu controlul "er'anent al rezisten*ei de izola*ie! %n ur'$toarele cazuri(


' dacă trans%ormatorul este %olosit exclusi* -entru alimentarea circuitelor de comandă şi
semnali"are6
' dacă -uterea trans%ormatorului nu de-ăşeşte 5 <=6

# deconectarea ra"id$ a sectorului de)ect %n cazul unei "uneri la "$'+nt du#le.


6.2.1.2. Se interzice le3area la "$'+nt a oric$rui circuit electric din re*elele izolate )a*$ de
"$'+nt. 7n re*elele tri)azate! "unctul neutru al sursei este 'en*inut izolat )a*$ de "$'+nt şi nu este
)olosit "entru %nc&iderea vreunui circuit de lucru: se interzice! de e5e'"lu )olosirea neutrului "entru
circuitele de ali'entare 'ono)azate ilu'inat! unelte electrice "orta#ile etc.! deoarece )olosirea
neutrului "rezint$ "ericolul ca la un de)ect de "unere la "$'+nt a conductorului neutru! re*eaua s$
devin$ le3at$ la "$'+nt )$r$ ca acest re3i' s$ )ie cunoscut.
6.2.1.. Le3area la "$'+nt de "rotec*ie! %n re*elele izolate )a*$ de "$'+nt! se realizeaz$ "rin
racordarea carcaselor 'etalice ale tuturor ec&i"a'entelor electrice! at+t la o re*ea 3eneral$ de
"rotec*ie!
=acc+te5ce"*ie
şi su"li'entar!
cor"urilelade
o instala*ie
ilu'inat! de le3are
care la "$'+nt
se lea3$ local$.nu'ai la instala*ia 3eneral$ de
o#li3atoriu
le3are la "$'+nt.
utiile de %'#inare şi ra'i)ica*iile instala*iilor de ilu'inat! a)late %n zona de 'ani"ulare! se
lea3$ su"li'entar şi la "rize de "$'+nt locale. ,rizele locale se di'ensioneaz$ la curentul  "s! un
ti'" t.
6.2.1.4. i)erite ele'ente 'etalice a)late %n a"ro"ierea ec&i"a'entelor electrice! cu' sunt
di)erite construc*ii 'etalice! conducte de a"$ sau alte )luide etc.! tre#uie s$ )ie le3ate la instala*ii de
le3are la "$'+nt locale %n vederea e3alit$rii "oten*ialelor.
6.2.1.. <e*eaua 3eneral$ de "rotec*ie tre#uie s$ realizeze o le3$tur$ conductoare continu$
 %ntre toate carcasele
la aceeaşi surs$ deşiener3ie
ele'entele de sus*inere
electric$ 'etalicesau
trans)or'ator ale ec&i"a'entelor electrice
3enerator! "recu' şi oali'entate de
le3$tur$ de
rezisten*$ electric$ ne3lia#il$ %ntre toate instala*iile de le3are la "$'+nt locale! ast)el %nc+t %n cazul
unei "uneri du#le la "$'+nt! i'"edan*a 'ic$ a circuitului s$ asi3ure un curent de de)ect!  d" 'a5!
su)icient de 'are "entru )unc*ionarea "rotec*iei 'a5i'ale.
6.2.1.6. <e*eaua 3eneral$ de "rotec*ie tre#uie s$ )ie le3at$ la cel "u*in dou$ "rize de
"$'+nt situate %n "uncte di)erite. <ezisten*a de dis"ersie a re*elei de le3are la "$'+nt tre#uie s$
)ie de cel 'ult 2 Ω! "entru e5cava*iile su#terane şi de cel 'ult 4 Ω! "entru celelalte cate3orii de
instala*ii sau ec&i"a'ente. Se ad'ite utilizarea unei sin3ure "rize "rinci"ale de le3are la "$'+nt! %n
cazul e5cava*iilor su#terane! cu durata de )unc*ionare su# cinci ani.

6.2.1.;. Le3area ec&i"a'entului electric la re*eaua 3eneral$ de "rotec*ie şi la instala*ia de


le3are la "$'+nt local$ tre#uie s$ se e5ecute la dou$ #orne di)erite ale carcasei! 'arcate cu
se'nele conven*ionale res"ective. 7n cazul %n care carcasa nu este "rev$zut$ cu dou$ #orne
de)erite! se ad'ite ca a doua le3$tura s$ se )ac$ la un şuru# de )i5are a carcasei res"ective cu
condi*ia ca le3$tura s$ se asi3ure cu şai#e şi "iuli*e.
6.2.1.8. La o instala*ie de le3are la "$'+nt local$ tre#uie s$ se racordeze ec&i"a'entele
electrice a)late sau 3ru"ate %n aceeaşi zon$ cl$dire! 3alerie! "lat)or'$ etc..
<ezisten*a de dis"ersie a instala*iei de le3are la "$'+nt locale se deter'in$ ast)el %nc+t C a
şi C"as! %n cazul unei "uneri la "$'+nt si'"le! s$ nu de"$şesc$ valorile "rev$zute %n STAS 2612-8;.
 7n calculul de di'ensionare a "rizelor locale! se ia %n considerare curentul de "unere si'"l$
la "$'+nt "s! la un ti'" t de declanşare a circuitului cu de)ect.
 7n cazul %n care nu se dis"une de date "entru deter'inarea curentului de "unere si'"l$ la
"$'+nt! la e5"loat$rile su#terane! rezisten*a 'a5i'$ a "rizei locale tre#uie s$ ai#$ ur'$toarele
valori(

4
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 34/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

' 10 Ω , -entru -ri"e locale, care deser*esc -osturile de trans%ormare şi instalaiile din
camerele cu utila&e acionate electric6
' 20 Ω , -entru -ri"ele locale, care deser*esc restul instalaiilor electrice.

6.2.1.9. 7n cazul %n care realizarea unei re*ele 3enerale de "rotec*ie conduce la un cost
ridicat al instala*iei!
res"ectarea si'ultan$sea ur'$toarelor
ad'ite racordarea
condi*ii(nu'ai la instala*ii de le3are la "$'+nt locale! cu
a rezisten*a instala*iei de le3are la "$'+nt s$ )ie 'ai 'ic$ sau cel 'ult e3al$ cu 4 Ω:
# re*eaua electric$ şi ec&i"a'entele care sunt ali'entate din aceasta s$ nu se a)le %n
e5"loat$ri su#terane unde se realizeaz$ totdeauna o re*ea 3eneral$ de "rotec*ia:
c s$ se a"lice su"li'entar diriarea distri#u*iei "oten*ialelor şi/sau izolarea
a'"lasa'entelor:
d la di'ensionare! tre#uie s$ se ia %n considerare ur'$torii curen*i şi ti'"i de calcul:
' în ca"ul instalaiilor electrice echi-ate cu dis-o"iti*e, care -ermit semnali"area şi
deconectarea sectorului în ca"ul unei -uneri la -ăm3nt sim-le, curentul   -s ≥  10 , în
tim-ul t6
' în ca"ul instalaiilor electrice echi-ate cu dis-o"iti*e, care -ermit semnali"area -unerilor la
 -ăm3nt sim-le şi deconectarea automată în ca"ul -unerilor duble la -ăm3nt, se consideră
curentul de -unere dublă la -ăm3nt e$al cu 1,25 ori *aloarea de re$la& a -roteciei maximale a
întreru-torului automat (  --  @ 1,25 ⋅    d ).
  Dacă -rotecia maximală se reali"ea"ă numai cu
si$urane, se consideră în calcul curentul   --  @ < ⋅    ns, în care  ns  este curentul nominal al
si$uranei %u"ibile, iar < @ 8,5, -entru si$urane cu  ns ≤  50  şi < @ 5, -entru si$urane cu
  ns ≥  8 .

atin3ereSe
şi consider$
de "as c+t ti'"ul de calculul
şi "entru ac*ionare
de al "rotec*iei
veri)icare 'a5i'ale!ter'ic$.
la sta#ilitate at+t "entru calculul tensiunii de

6.2.2. R((( (7*)( +(&) * 5%) * +% +(:)(%5 '&5 3 TB
6.2.2.1. 7n cazul re*elelor le3ate la "$'+nt! indi)erent de rezultatul calculului "rivind
rezisten*a de dis"ersie a instala*iei de le3are la "$'+nt! aceasta nu tre#uie s$ de"$şeasc$
valoarea de 4 Ω.
 7n calcul! se ia %n considerare intensitatea curentului de de)ect 'ono)azat d'. 7n cazul %n
care valoarea lui d'  nu este deter'inat$! se consider$ o valoare e3al$ cu 1!2 ori valoarea
curentului de re3la a "rotec*iei 'a5i'ale a %ntreru"torului d'  1!2 ⋅  d.
 7n cazul %n care "rotec*ia 'a5i'al$ se realizeaz$ nu'ai cu si3uran*e! se consider$ %n calcul
curentul
si3uran*e cu
d'
  ns?  ≤⋅   0
ns! %n
A şicare
?  ! este
ns
curentul
"entru no'inal
si3uran*e cu al si3uran*ei )uzi#ile! iar ?  !! "entru
ns  ≥  6 A. Ti'"ul de calcul este cel al
"rotec*iei 'a5i'ale.


http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 35/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

ANEE
ANEA A - CURENŢII "I TIMPII DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA
INSTALAŢIILOR DE LE@ARE LA PĂMNT$ CU ECEPŢIA CELOR DE LA
STLPII LEA
ANEA G - CURENŢII "I TIMPII DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA
INSTALAŢIILOR DE LE@ARE LA PĂMNT DE LA STLPII LEA

6
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 36/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

ANEA A
CURENŢII "I TIMPII DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA INSTALAŢIILOR DE LE@ARE
LA PĂMNT$ CU ECEPŢIA CELOR DE LA STLPII LEA

N+.
&+). C*)(7+* +((( D()(+%*+(*
)(%%+ ( V(+,&*+(*
)*3)*)( *
)(+&5 O3(+;*
*)%7(+(  ( *
%urentul ti(ul %urentul ti(ul
de (unere de de (unere de
la (nt  %al%ul  la (nt  %al%ul 
1. <e*ea izolat$ )a*$
de "$'+nt
sc&e'a T
1.1. c&i"a'entele "s ≥  10 A t "s ≥  10 A t La "ostul de
instala*ii electrice trans)or'are! la care
din re*ele instala*ia de le3are la
constituite %n "$'+nt este )olosit$ %n
"ro"or*ie de cel co'un! valoarea
"u*in 66 D dar nu '$surat$ a rezisten*ei
'ai "u*in de 10 de dis"ersie rezultate
?'! din ca#luri cu este de cel 'ult 4Ω! iar
 %nvelişuri şi/sau rezisten*a 'a5i'$ a
ar'$turi 'etalice "rizei de "$'+nt locale
sta#ile ter'ic la un de la "ostul de
de)ect #i)azat sau trans)or'are este de
re*ele "rev$zute 10Ω.
cu o "rotec*ie
"entru
deconectarea
auto'at$ a unei
"uneri si'"le la
"$'+nt! %ntr-un
ti'" t ≤   s.
1.2. c&i"a'entele "s ≥  10 A t "s ≥  10 A t nstala*ia de le3are la
electrice %n zon$ "$'+nt de "e "artea de
cu circula*ie  %nalt$ tensiune se
redus$! %n cazul di'ensioneaz$
"osturilor de consider+nd un de)ect
trans)or'are! la "e aceast$ "arte! iar
care se realizeaz$
se"ararea instala*ia
"$'+nt! ladecare
le3are
se la
instala*iei de lea3$ nulul re*elei de
le3are la "$'+nt  oas$ tensiune! se
"e "artea de %nalt$ di'ensioneaz$
tensiune de "e consider+nd un de)ect
"artea de oas$ "e aceast$ "arte .t
tensiune.

;
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 37/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

1.. c&i"a'entele "s ≥  10 A t Se a"lic$ si'ultan( ,entru "osturile de


electrice care nu a d"'a5! t"'a5: trans)or'are la care
se %ncadreaz$ %n # d"'in! t': instala*ia de le3are la
nici una din c "s! t. "$'+nt este )olosit$ %n
situa*iile de la nr. co'un! valoarea
art.1.1 sau 1.2. '$surat$
de dis"ersiea rezisten*ei
rezultat$
este de cel 'ult 4Ω! iar
rezisten*a 'a5i'$ a
"rizei locale de la "ostul
de trans)or'are este de
10Ω.
2. <e*ea le3at$ la "" t# I pp tr  ,entru veri)icare "rizei
"$'+nt sc&e'a de "$'+nt.
TT direct sau "rin I pm ,entru veri)icarea
rezisten*$ o&'ic$. sec*iunii conductoarelor
2.1. <e*ea le3at$ la de le3are la "$'+nt.
"$'+nt direct sau
"rin rezisten*$
o&'ic$ %n sc&e'a
T1T
2.2. <e*ea le3at$ la "" t# "' tr  u'ai "entru veri)icarea
"$'+nt "rin sec*iunii conductoarelor
rezistor %n sc&e'a de le3are la "$'+nt.
T2T

8
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 38/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

ANEA G
CURENŢII "I TIMPII DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA INSTALAŢIILOR
DE LE@ARE LA PĂMNT DE LA STLPII LEA

N+.
&+). C*)(7+* +((( D()(+%*+(*
)(%%+ ( *)%7(+( V(+,&*+(*
)*3)*)( *
)(+&5 O3(+;*
 ( *
%urentul ti(ul de %urentul ti(ul
de (unere %al%ul  de (unere de
la (nt  la (nt  %al%ul 
1. <e*ea izolat$ )a*$ "s ≥  10 A t "s ≥  10 A t La st+l"ii cu a"arata!
de "$'+nt "ersonalul de
sc&e'a T e5"loatare tre#uie s$
)oloseasc$ totdeauna
'iloace individuale de
"rotec*ie '$nuşi şi
 %nc$l*$'inte
electroizolante.
2. <e*ea le3at$ direct urentul t# ""  tr  La st+l"ii cu a"arata!
la "$'+nt sau "rin "rin "riza "ersonalul de
rezisten*$ o&'ic$ de "$'+nt e5"loatare tre#uie s$
sc&e'a T1T sau a st+l"ului )olosesc$ totdeauna
sc&e'a T2T. la o "unere 'iloace individuale de
la "$'+nt "rotec*ie '$nuşi şi
'ono)azat$  %nc$l*$'inte
electroizolante.
ac$ nu se "oate
o#*ine %n condi*ii
econo'ice tensiunea
'a5i'$ ad'is$! "riza
de "$'+nt se
realizeaz$ cu electrozi
de diriare! iar la st+l"ii
res"ectivi se )olosesc
izolatoare av+nd o
calitate su"erioar$
restului izola*iei liniei.

9
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 39/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

FAZA 2 - R,"Z@"RA STA:7AR7@!@" STAS 12604/5-90. 


*r+(unerea de standard STAS 12604/5 revizuit= *r+te%ia (+triva ele%tr+%utril+r.
"nstalaii ele%tri%e ie. *res%ri(ii de (r+ie%tare) ee%uie &i verii%are.

CUPRINS
 

P*7.
C*. 1. @(%(+*)5................................................................................................................................. 44
  1.1. O3(&)  (% ( *&*+(........................................................................................... 44
  1.2. T(+%7(............................................................................................................................ 44
  1.?. S)*%*+( &%(>(................................................................................................................... 4#
C*. 2. S)( ( +)(&( - (7*+(* * 5%) (%)+ &'(* IT/* &'(* ITB..................... 4#
   2.1.
2.2. L(7*+(* * 5%)
C% ( ( +)(&( 3 TB$ &% 7(%(+*(.............................................. 4#
(%%*+(........................................................................................................ 4#
  2.2.1. I%)** ((&)+&( ( =%*)5 )(%%( =.)B..................................................................... 4#
  2.2.2. I%)** ((&)+&( ( *5 )(%%(.)B...................................................................... 4J
  2.?. D+*+(* )+3( )(%*(+........................................................................................... #0
  2.4. E7*:*+(* )(%*(+........................................................................................................... #0
  2.#. I:*+(* ***(%)....................................................................................................... #0
  2.6. P+)(&* *)*)5 =)+;* &+(%+ ( (,(&) PACDB.................................................. #1
  2.J. P+)(&* *)*)5 =)+;* )(%%+ ( (,(&) PATDB................................................. #1
  2.8. E>(&* %)**+ ( (7*+( * 5%).............................................................................. #1
  2.9. V(+,&*+(................................................................................................................................... #J
C*. ?. S)( ( +)(&(-(7*+( * % &'(* TNB.................................................................... #9
   ?.1.
?.2. L(7*+(* * %
C% ( ( +)(&( 3 NB $ &% 7(%(+*(................................................ #9
(%%*+(....................................................................................................... #9
  ?.?. E>(&(................................................................................................................................... J2
  ?.4. P+(&+ (&,&( (%)+ %)** ( +&*) & &*( ( +*+(...................................... J#
  ?.#. P+(&+ (&,&( (%)+ *(%)*+(* **+*)(+ ((&)+&*%&(.................................. J6
  ?.6. C% ( +(&((  ( ;(+,&*+(...................................................................................... JJ
C*.4. P+)(&* *)*)5 * &+(% ( (,(&) PACDB & :); ,(+(%* *
&+(%) +(:* DDR. P+)(&* ,(+(%*5 * &+(%) +(:* =%
  %)**( ((&)+&( ( *5 )(%%(......................................................................................J8
  4.1. C% 7(%(+*(..................................................................................................................J8
  4.2. I%)*** ((&)+&5 * &%*)+.................................................................................J9

A%(>(.......................................................................................................................................................84
  A%(>* A........................................................................................................................................8#
  A%(>* G........................................................................................................................................91
  A%(>* C........................................................................................................................................9?
  A%(>* D........................................................................................................................................99

FAZA 2 - R,"Z@"RA STA:7AR7@!@" STAS 12604/5-90.


*r+(unerea de standard STAS 12604/5 revizuit= *r+te%ia (+triva ele%tr+%utril+r.
40
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 40/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

"nstalaii ele%tri%e ie. *res%ri(ii de (r+ie%tare) ee%uie &i verii%are.

C*.1. @(%(+*)5

1.1. O3(&)  (% ( *&*+(


1.1.1. ,rezentul standard sta#ileşte "rescri"*ii de "roiectare! e5ecu*ie şi veri)icare a
siste'elor de "rotec*ie %'"otriva electrocut$rilor "rin atin3ere indirect$ ale instala*iilor electrice )i5e
de oas$ şi %nalt$ tensiune. ondi*iile te&nice de calcul "entru ale3erea! realizarea! di'ensionarea
şi veri)icarea acestor siste'e de "rotec*ie sunt date %n standardul STAS 12604/4-89 revizuit.
1.1.2. ,rezentul standard se a"lic$ tuturor cate3oriilor de instala*ii şi ec&i"a'ente electrice
)i5e! inclusiv celor din 'ediile cu "ericol de e5"lozie şi e5cava*ii su#terane.
1.1.. ,revederile "rezentului standard se a"lic$ la lucr$rile noi e5ecutate du"$ data int$rii
lui %n vi3oare! %n cazul e5tinderilor sau a altor lucr$ri! care au ca e)ect 'odi)icarea tensiunilor de
atin3ere şi de "as! a condi*iilor de sta#ilitate ter'ic$ a instala*iilor de "rotec*ie sau a condi*iilor de
e5"loatare.
1.2. T(+%7(
on)or' STAS 82;-8;! STAS 12604-8; şi STAS 12604/4-89 revizuit! cu ur'$toarele
co'"let$ri(
1.2.1. St+l" cu a"arata-st+l" "e care sunt 'ontate si3uran*e! %ntreru"toare! se"aratoare!
trans)or'atoare de "utere sau de '$sur$! desc$rc$toare "rev$zute cu contoare de desc$rc$ri!
condensatoare! cutii ter'inale de ca#luri sau alte a"arate ase'$n$toare: %n aceast$ cate3orie nu
intr$ st+l"ii "e care sunt 'ontate nu'ai desc$rc$toare )$r$ contoare de desc$rc$ri! aceşti st+l"i
)iind considera*i st+l"i )$r$ a"arata.
1.2.2. Li'itele unei instala*ii de le3are la "$'+nt - li'ite deter'inate de electrozii e5tre'i ai
"rizelor de "$'+nt! le3a*i 3alvanic %ntre ei.
1.2.. Kone din localit$*i - zone cu"rinse %n "eri'etrul ad'inistrativ al localit$*ii.
1.2.4. ncint$ industrial$ - teritoriu deli'itat de %'"re'uirile e5terioare 3arduri ale unit$*ii
industriale.
1.2.. ncint$ a3ricol$ cu circula*ie )recvent$ - teritoriu deli'itat de %'"re'uirile e5terioare
3ardurile ale unit$*ii a3ricole! care este su"rave3&eat$ "er'anent şi %n care se des)$şoar$
"rocese te&nolo3ice de "relucrare şi de"ozitare %n a'ena$ri s"eciale a "roduselor a3ricole
"relucr$ri de )urae %n silozuri! colectarea şi sortarea )ructelor etc.! "recu' şi )er'ele zoote&nice şi
sta*iile de 'aşini a3ricole.
1.2.6. ncint$ a3ricol$ cu circula*ie redus$ - teritoriu al unit$*ii a3ricole %'"re'uit sau
ne%'"re'uit! care nu intr$ %n cate3oria incintelor a3ricole cu circula*ie )recvent$ "ct. 1.2. cu'
sunt culturile 'ari! 3r$dinile cu le3u'e! livezile cu "o'i etc.

1.?. S)*%*+( &%(>(


STAS 2612-8; ,rotec*ia %'"otriva electrocut$rilor. Li'ite ad'ise.

41
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 41/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

STAS 82;-8; ,rotec*ia %'"otriva electrocut$rilor. Ter'inolo3ie.


STAS 12604-8; ,rotec*ia %'"otriva electrocut$rilor. ,rescri"*ii 3enerale.
STAS 12604/4-8; revizuit ,rotec*ia %'"otriva electrocut$rilor. nstala*ii electrice )i5e.
,rescri"*ii.

C*. 2. S)( ( +)(&(-(7*+(* * 5%) (%)+ &'(* IT * &'(* TTB


2.1. L(7*+(* * 5%) ( +)(&( 3 TB$ &% 7(%(+*(
2.1.1. Le3area la "$'+nt de "rotec*ie se realizeaz$ "rin racordarea ele'entelor! c$rora
tre#uie s$ li se asi3ure o "rotec*ie %'"otriva electrocut$rii "rin atin3ere indirect$! la "riza de
"$'+nt. Aceasta tre#uie s$ ai#$ o rezisten*$ de dis"ersie su)icient de 'ic$ "entru ca %n cazul unui
de)ect s$ se o#*in$ sta#ilirea unui curent su)icient de 'are "entru a deter'ina ac*ionarea "rotec*iei
de curent 'ontat$ "e circuitul ele'entului "roteat! %n cel 'ult  s. ,entru curen*i 'ai 'ici tre#uie
s$ se o#*in$ ca tensiunile de atin3ere şi de "as s$ nu de"$şesc$ li'itele 'a5i'e ad'ise con)or'
STAS 2612-8; %n )unc*ie de ti'"ii de declanşare! cate3oria re*elei şi a ec&i"a'entului şi zona de
a'"lasare a ec&i"a'entului.
2.1.2. ,entru realizarea unei "rize de "$'+nt co'"le5e tre#uie s$ se )olosesc$ totdeauna
"rizele de "$'+nt naturale e5istente şi care %nde"linesc condi*iile din docu'enta*ia te&nic$
s"eci)ic$. e ase'enea tre#uie s$ se )olosesc$ şi "rizele de "$'+nt "entru diriarea distri#u*iei
"oten*ialelor. ,rizele de "$'+nt arti)iciale se "rev$d nu'ai "entru co'"letare %n vederea o#*inerii
rezisten*ei de dis"ersie su# valoarea li'it$ necesar$ rezultat$ din calcule.
2.1.. e re3ul$! se realizeaz$ o re*ea 3eneral$ de le3are la "$'+nt care deserveşte toate
ele'entele ce tre#uie le3ate la "$'+nt indi)erent de cate3oria acestora! a)late %n aceeaşi incint$
sau "lat)or'$.
Se ad'ite realizarea unor "rize de "$'+nt se"arate %ntre ele! "entru di)erite cate3orii de
ele'ente care tre#uie le3ate la "$'+nt! nu'ai %n cazuri s"eciale! usti)icate te&nic şi econo'ic "rin
condi*iile s"eci)ice.

2.2. C% ( (%%*+(


2.2.1. I%)** ((&)+&( ( =%*)5 )(%%( =.)B
2.2.1.1. Siste'ul de "rotec*ie - le3area la "$'+nt - se a"lic$ la toate instala*iile de %nalt$
tensiune! at+t cele din re*elele electrice cu sc&e'a T! c+t şi cele din re*elele cu sc&e'a TT!
res"ectiv sc&e'a T1T şi sc&e'a T2T con)or' STAS 12604/4-89 revizuit. Siste'ul de "rotec*ie
le3area la "$'+nt se di'ensioneaz$ ast)el %nc+t tensiunile de atin3ere şi de "as s$ )ie 'ai 'ici sau
cel 'ult e3ale cu valorile li'it$ 'a5i'e ad'ise con)or' STAS 2612-8;! %n )unc*ie de cate3oria
re*elei/sc&e'ei de )unc*ionare! zona de a'"lasare/cate3oria instala*iei electrice! "recu' şi %n
)unc*ie de ti'"ul de %ntreru"ere a sectorului de)ect cu "unere la "$'+nt! )olosind unul sau 'ai
'ulte din ur'$toarele 'iloace(
a realizarea unei instala*ii de le3are la "$'+nt cu o rezisten*$ de dis"ersie
cores"unz$toare:
# diriarea distri#u*iei "oten*ialelor cu autorul "rizelor de "$'+nt:
c izolarea a'"lasa'entului o'ului realizat$ "rin aco"eriri cu 'ateriale electroizolante ale
su"ra)e*elor %ntinse şi "rintr-o rezisten*$ cores"unz$toare de trecere de la "icioarele
o'ului %n sol:
d '$suri de "rotec*ie %'"otriva trans'iterii unor tensiuni "ericuloase %n a)ara zonei unde
se a"lic$ 'iloacele # şi c.

42
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 42/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

2.2.1.2. <ela*iile de calcul "entru di'ensionarea siste'ului de "rotec*ie - le3are la "$'+nt -


"entru instala*iile electrice de %nalt$ tensiune sunt ur'$toarele(
k a R  p I p k  pas R  p I p
  ≤ Ua : ≤ U pas   şi 0,85 ⋅ R  p  ⋅ I p ⋅ r  ≤ U R 
αa + β −1 α pas

 %n care(
@ a <@  (as ) este tensiunea de atin$ere (de -as) con%orm SS 212'9, cu -reci"ările din
SS 1204/4'9I re*i"uit, în *oli6
R  ( este re"istena de dis-ersie re"ultantă a instalaiei de le$are la -ăm3nt, în ohmi6
"  ( este curentul de -unere la -ăm3nt -rin -ri"ă determinat con%orm SS 1204/4'9I
re*i"uit, în am-eri6 acesta constituie -artea din curentul de de%ect care trece e%ecti* -rin -ri"a
de -ăm3nt6
G a <G  (as # este coe%icientul de atin$ere (de -as)6
α a < α (as # este coe%icientul de i"olare a am-lasamentului6

R d  a + R h  
R d pas + R h
  αa = R h : α pas = R h :

 %n care(
R  ' este *aloarea de calcul a re"istenei cor-ului omului, în ohmi6 con%orm
SS 212'9, în ca"ul -roteciei îm-otri*a electrocutărilor -rin atin$ere indirectă, *aloarea de
calcul este  h @ 8000 Ω 6
R da <R d (as # este re"istena de trecere la -ăm3nt -rin tăl-ile omului, în ohmi, în ca"ul c3nd
acesta este su-us unei tensiuni de atin$ere (de -as)6 în toate ca"urile se -oate a-lica
următoarea  relaie de le$ătură?
α = 4  α a − 3 :
 pas

a se *edea -ct. 2.2.1.8 -entru determinarea re"istenelor de dis-ersie  d a şi  d -as, res-ecti*
coe%icienii de am-lasament α  a şi α  -as6
β ' este coe%icientul de i"olare a stratului de beton la st3l-ii din beton armat %ără
a-arata&6 a se *edea -ct. 2.2.1.4 -entru stabilirea ca"urilor în care se -oate considera în
calcule re"istena de i"olare, res-ecti* coe%icientul β  6
R   + R h
β =  b  unde  b este re"istena de i"olare a stratului de beton la st3l-ii din beton armat
R h
%ără a-arata&6 dacă nu se s-eci%ică alt%el se consideră în calcul β  @ 86
@ R  ' tensiunea -rin cu-la& re"isti* maxim admisă, con%orm SS 982'I re*i"uit, în *oli6
r  ' este %actorul re"ultant de reducere a in%luenei -rin cu-la& re"isti* determinat con%orm
SS 982'I re*i"uit.

2.2.1.. oe)icien*ii de izolare a a'"lasa'entului se deter'in$ ast)el(


a %n cazul %n care nu se aco"er$ solul cu un strat de 'aterial electroizolant(
  R d a =  1,5 ⋅ ρ s   şi R d  pas  = 6 ⋅ ρ s

 %n care(
ρ s este re"isti*itatea solului (în "ona res-ecti*ă)
ρs ρs
αa = 1+   şi α pas = 1 +
2000 500

# %n cazul %n care se aco"er$ solul cu un strat de 'aterial electroizolant av+nd


rezistivitatea ρ 't  >   ρs! dac$ nu se s"eci)ic$ alt)el! se "ot considera %n calcule valorile din
Ta'elul 1.
4
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 43/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

T*3( 1
M*)(+* ( *&(++( C(,&(% ( :*+( * ***(%)
α a   α (as
>alast "iatr$ s"art$ de 1 c' 3rosi'e 2 
ale strat de #eton  9
 As)alt de cel "u*in 2 c' 3rosi'e  1;

2.2.1.4. oe)icien*ii β  intervin nu'ai %n rela*ia de calcul a)erent$ tensiunii de atin3ere şi


nu'ai dac$ se %nde"linesc si'ultan ur'$toarele condi*ii(
a st+l"ul este din #eton ar'at:
# st+l"ul este )$r$ a"arata:
c ele'entele 'etalice accesi#ile %n contact cu "$'+ntul neaco"erite cu un strat de #eton!
cu e5ce"*ia ele'entului "rin care se realizeaz$ le3$tura st+l"ului la "riza de "$'+nt de
e5e'"lu şuru#ul de le3are la "$'+nt nu se a)l$ la o %n$l*i'e 'ai 'ic$ de 2 ' de la sol:
d st+l"ul se a)l$ %n una din ur'$toarele zone! "entru care se a"lic$ STAS 2612-8;! "rivind
valorile tensiunilor de atin3ere şi de "as 'a5i'e ad'ise(
' "onă cu circulaie %rec*entă din localităi (a se *edea -ct.1.2.8.)6
' incintă ("onă) industrială (a se *edea -ct. 1.2.4)6
' incintă ("onă) a$ricolă cu circulaia %rec*entă (a se *edea -ct.1.2.5)6 -entru
incintele ("onele) a$ricole cu circulaie redusă nu se standardi"ea"ă tensiunile de
atin$ere şi de -as6
' -la&e şi terenuri de cam-in$.

 7n cazul %n care nu se %nde"linesc si'ultan condi*iile a! #! c şi d de 'ai sus se consider$
β  1.
2.2.2. I%)** ((&)+&( ( *5 )(%%( .)B
2.2.2.1. Siste'ul de "rotec*ie - le3area la "$'+nt - se a"lic$ %n instala*iile de oas$ tensiune
din re*elele electrice sc&e'a T sau sc&e'a TT.
2.2.2.2. Siste'ul de "rotec*ie le3area la "$'+nt se di'ensioneaz$ ast)el %nc+t tensiunile de
atin3ere şi de "as s$ )ie cel 'ult e3ale cu valorile li'it$ 'a5i'e ad'ise con)or' STAS 2612-8; şi
STAS 12604/4-89 revizuit.
2.2.2.. La instala*iile electrice şi ec&i"a'entele racordate la re*eaua izolat$ )a*$ de "$'+nt!
si'#ol ! se a"lic$ totdeauna 'ilocul de "rotec*ie le3area la "riza de "$'+nt si'#ol T! re*eaua
izolat$ )a*$ de "$'+nt av+nd totdeauna sc&e'a T! cu res"ectarea re3le'ent$rilor din
STAS 12604/4-89 revizuit.
Totdeauna tre#uie s$ se "revad$ controlul rezisten*ei de izola*ie a re*elei! cu "osi#ilitate de
declanşare sau nu'ai se'nalizare! du"$ caz! %n )unc*ie de condi*iile s"eci)ice.
2.2.2.4. La instala*iile şi ec&i"a'entele electrice racordate la re*elele le3ate la "$'+nt
si'#ol T de re3ul$! se a"lic$ le3area de "rotec*ie la nul sc&e'a T con)or' STAS 12604/4-89
revizuit.
Se ad'ite a"licarea siste'ului de "rotec*ie le3area la "$'+nt sc&e'a TT nu'ai "e #aza
unei usti)ic$ri te&nico-econo'ice.
 7n Fi3ura 1 se "rezint$ e5e'"lele unor sc&e'e de "rinci"iu "rivind siste'ul de "rotec*ie
le3area la nul sc&e'a T: se vor res"ecta re3le'ent$rile din ca". al "rezentului standard.

44
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 44/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

REŢEA TN 
2
1
 !
PE

R "0 PE
R "


2
1
PE!

R "0 
2
1
 !
PE

PE

R "
Fi3.1. S%ee de (rin%i(iu (rivind sisteul de (r+te%ie
le3area la nul <s%ea T:#

2.2.2.. ,entru instala*iile şi ec&i"a'entele electrice din re*elele le3ate la "$'+nt si'#ol T
cu le3area de "rotec*ie la nul sc&e'a T! se realizeaz$ "rin a"licarea cu'ulativ$ şi a altor 'iloace
de "rotec*ie! res"ect+ndu-se re3le'ent$rile din STAS 12604/4-89 revizuit! %n )unc*ie de condi*iile
s"eci)ice 3radul de asi3urare a declanş$rii %n caz de de)ect! cate3oria locului de lucru! 'aterialul
conductorului de nul de "rotec*ie. Totdeauna este o#li3atoriu s$ se realizeze 'ilocul de "rotec*ie
le3area la conductoarele de nul de "rotec*ie! cu'ulat cu le3area la "riza de "$'+nt a #ornelor
sau #arelor de nul ale tuturor ta#lourilor de distri#u*ie şi a nulului de la sursa de ali'entare cu
ener3ie electric$ 3enerator sau trans)or'ator! "entru asi3urarea ur'$toarelor(
a le3area la conductoarele de nul de "rotec*ie se realizeaz$ ast)el %nc+t s$ se "oat$
o#*ine un curent de de)ect su)icient de 'are! "entru a asi3ura declanşarea %n decurs de
'a5i'  s: asi3urarea condi*iilor de )unc*ionare a "rotec*iilor "rev$zute:
# le3area la "riza de "$'+nt de "rotec*ie se realizeaz$ ast)el %nc+t s$ se "oat$ o#*ine c$i
de %ntoarcere a curentului de de)ect la surs$ "rin i'"edan*e cores"unz$toare %n cazul
unor %ntreru"eri accidentale a conductoarelor de nul de "rotec*ie:
c siste'ul de "rotec*ie cu le3area la nul %n re*elele cu sc&e'a T! tre#uie realizate ast)el
 %nc+t s$ se asi3ure "rotec*ia necesar$ %'"otriva electrocut$rii "rin atin3ere indirect$

4
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 45/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

evitarea 'en*inerii unor tensiuni de atin3ere "ericuloase 'ai 'ult de  s! c&iar dac$ au
loc ur'$toarele cate3orii de de)ecte(
' in*ersarea, din eroare a unui conductor acti* cu un conductor de -rotecie6
' atin$erea accidentală a conductorului de -rotecie cu un conductor sau bornă acti*ă6
' întreru-erea accidentală a conductorului de nul de lucru sau -rotecie.
2.2.2.6. La instala*iile şi ec&i"a'entele din re*elele le3ate la "$'+nt la care se a"lic$
siste'ul de "rotec*ie le3area la "$'+nt sc&e'a TT! acest siste' se "oate cu'ula usti)icat cu
"rotec*ia auto'at$ %'"otriva curen*ilor de de)ect ,A. nstala*ia de "rotec*ie "rin le3are la
"$'+nt se di'ensioneaz$ *in+nd sea'a de ur'$toarea rela*ie de #az$(
Ua Ua
  R  p ≤   sau R  p ≤
k s ⋅ I ns k " ⋅ I r"

unde(
R  ( ' re"istena de dis-ersie a -ri"elor de -ăm3nt re"ultantă6
@ a ' limita maximă admisă a tensiunii de atin$ere, con%orm SS 212'96
" ns ' curentul nominal al si$uranei -rin care se reali"ea"ă -rotecia îm-otri*a curenilor de
de%ect (-rotecia maximală)6
" ri  ' curentul de re$la& al întreru-torului -rin care se reali"ea"ă -rotecia îm-otri*a curenilor
de scurtcircuit (-rotecia de curent maxim)6
G s ' coe%icientul de si$urană de calcul determinat ast%el înc3t să %ie înde-linită condiia de
to-ire a %u"ibilului si$uranei într'un tim- de cel mult 8 s6 dacă nu se dis-une de *alori
exacte din -artea -roducătorului si$uranei se consideră următoarele *alori? < s @ 8,5,
 -entru  ns ≤  50  şi < s @ 5, -entru  ns ≥  8 6
G i  ' coe%icientul de calcul -entru condiia de %uncionare a releului de curent (al -roteciei
maximale) din întreru-tor într'un tim- de cel mult 8 s6 dacă -roducătorul întreru-torului
nu -re*ede alt%el se consideră < i   @ 1,25.

=ac e5ce"*ie st+l"ii liniilor electrice aeriene la care se a"lic$ şi diriarea distri#u*iei
"oten*ialelor sau izolarea a'"lasa'entului: %n acest caz condi*ia de di'ensionare se "oate reduce
la condi*ia(
50 U # 
  k a =  k  pas =   sau αa = α
   pas = !
U #  50
 %n care(
@   ' tensiunea %a"ei %aă de -ăm3nt6
G a <G  (as #  ' coe%icientul de atin$ere (de -as)6
α a < α (as ) ' coe%icientul de am-lasament de atin$ere (de -as).

2.?. D+*+(* )+3( )(%*(+ 


2..1. iriarea distri#u*iei "oten*ialelor se realizeaz$ cu electrozi de diriare care ealizeaz$
reducerea valorilor tensiunilor de atin3ere C a şi C"as! res"ectiv reducerea di)eren*ei dintre "oten*ialul
"rizelor de "$'+nt C" şi "oten*ialul "unctului %n care se a)l$ o'ul C ? c+t şi a di)eren*ei dintre
"oten*ialele celor dou$ "uncte atinse de "icioarele o'ului %n 'ers C?1 şi C?2.
 
U a =  U p − U k    şi U pas =  U k 1 − U k 2

2..2. 7n e5teriorul cl$dirilor! electrozii de diriare se %n3roa"$ %n "$'+nt! iar %n interiorul


cl$dirilor se introduc %n "ardoseal$ su# )or'a unor re*ele 'etalice.
2... c&i"a'entele la care tre#uie realizat$ "rotec*ia se racordeaz$ la electrozii de
diriare! )ie direct! )ie "rin conductoarele de le3are la "$'+nt sau la electrozii instala*iei de le3are la
"$'+nt.

46
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 46/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

Totdeauna diriarea distri#u*iei "oten*ialelor co'"leteaz$ le3area la "rizele de "$'+nt de


"rotec*ie.

2.4. E7*:*+(* )(%*(+ 


2.4.1. 3alizarea "oten*ialelor se realizeaz$ "rin le3area ele'entului la care tre#uie o#*inut$
"rotec*ia %'"otriva electrocut$rii "rin atin3ere indirect$! cu alte ele'ente conductoare cu care o'ul
"oate veni %n contact conco'itent cu atin3erea ele'entului auns accidental su# tensiune! ast)el
 %nc+t s$ se reduc$ di)eren*a dintre "oten*ialele la care "oate )i su"us o'ul.
2.4.2. Le3$turile "entru e3alizarea "oten*ialelor! se realizeaz$ )ie "rin conductoare s"ecial
"rev$zute %n acest sco"! )ie "rin di)erite o#iecte conductoare e5istente %n zona res"ectiv$ conducte
cu di)erite destina*ii! şine de cale )erat$ etc..

2.#. I:*+(* ***(%)


2..1. zolarea a'"lasa'entului se realizeaz$ "rin intercalarea unei rezisten*e electrice
su"li'entare <d  %ntre o' şi "$'+nt! "rin care se 'icşoreaz$ curentul "rin cor"ul o'ului <&.
zolarea a'"lasa'entului se caracterizeaz$ "rin ur'$torii coe)icien*i de a'"lasa'ent(
  - %n cazul izol$rii )a*$ de "$'+nt:
β  - %n cazul izol$rii )a*$ de "$r*i conductoare care se a)l$ %n contact direct sau indirect cu
"$'+ntul.
R d  + R h R "$  + R h
  α=   şi β=
R h R h
 %n care(
R  ' re"istena electrică a cor-ului omului6
R d 
R iz  '' re"istena
re"istena echi*alentă de i"olare
stratului i"olant %aă delaelementele
-icioarele conducti*e
omului, %aăîndecontact
-ăm3nt6cu -ăm3ntul.
 
2..2. ,entru cazul atin3erii unei "$r*i aunse accidental su# tensiune şi a "$'+ntului!
coe)icientul de a'"lasa'ent este(
R da + R h R da
  αa = = 1+ !
R h R h
R d
unde R da  = .
2
,entru cazul atin3erii cu "icioarele a dou$ "uncte de "e sol av+nd "oten*ialele di)erite!
coe)icientul de a'"lasa'ent este(
R dpas
  α pas = 1 + !
R h
unde <d"as  2<d.

<ezisten*a <d"as  4<da! iar coe)icientul de a'"lasa'ent α pas = 4 ⋅ α a − 3 .


 7n rela*iile de 'ai sus <da este rezisten*a ec&ivalent$ de izolare %n cazul calculului tensiunii
`
de atin3ere U `a ! iar <d"as %n cazul calcului tensiunii de "as U pas .

2.6. P+)(&* *)*)5 =)+;* &+(%+ ( (,(&) PACDB


2.6.1. ,rotec*ia ,A se realizeaz$ ast)el %nc+t s$ se o#*in$ deconectarea auto'at$ %ntr-un
anu'it ti'"! td! a ec&i"a'entului electric la a"ari*ia unui curent de de)ect su"li'entar )a*$ de

4;
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 47/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

curentul nor'al de lucru al ec&i"a'entului res"ectiv. ,rotec*ia ,A este o "rotec*ie di)eren*ial$
realizat$ cu dis"ozitiv di)eren*ial la curent rezidual < şi tre#uie s$ )unc*ioneze la curentul de
dezec&ili#ru a"$rut %n cazul unui de)ect. Ti'"ul 'a5i' ad'is de deconectare este de 0!2 s.
2.6.2. Tre#uie s$ se res"ecte ti'"ul 'a5i' de deconectare şi s$ se "revad$ un dis"ozitiv
de control #uton de testare al "rotec*iei.
2.6.. ,rotec*ia ,A se asociaz$ totdeauna unui %ntreru"tor cu "rotec*ie ter'ic$ şi
"rotec*ie 'a5i'al$ de curent care "roteeaz$ ec&i"a'entul: "rotec*ia ,A nu "oate %nlocui
"rotec*ia 'a5i'al$ de curent la scurtcircuit.

2.J. P+)(&* *)*)5 =)+;* )(%%+ ( (,(&) PATDB


2.;.1. ,rotec*ia ,AT se realizeaz$ ast)el %nc+t s$ se o#*in$ deconectarea auto'at$ a
ec&i"a'entului electric la a"ari*ia unei tensiuni de de)ect tensiuni accidentale )a*$ de "$'+nt.
 Aceasta se o#*ine "rin ac*ionarea unui 'odul de tensiune.
Ti'"ul de deconectare a %ntreru"torului! de la a"ari*ia tensiunii de de)ect tre#uie s$ )ie
td ≤  0!2 s.
2.;.2. Totdeauna tre#uie s$ se "revad$ "osi#ilitatea controlului #unei )unc*ion$ri a instala*iei
de auto'atizare "rintr-un dis"ozitiv de control #uton de testare.
2.;.. La realizarea "rotec*iei ,AT tre#uie s$ se ai#$ %n vedere '$surile necesare "entru
evitarea şunt$rii releului 'odulului de tensiune cu di)erite ele'ente conductoare care "ot
 %'"iedica #una )unc*ionare a "rotec*iei.

2.8. E>(&* %)**+ ( (7*+( * 5%)


2.8.1. B instala*ie de le3are la "$'+nt tre#uie s$ )ie e5ecutat$ din ur'$toarele ele'ente
"rinci"ale a se vedea Fi3.2  şi E(
a "rize de "$'+nt naturale şi eventual "rize de "$'+nt arti)iciale! "recu' şi conductoarele
de le3$tur$ dintre acestea:
# re*eaua conductoarelor de le3are la "$'+nt! din care )ac "arte(
' conductoarele -rinci-ale de le$are la -ăm3nt6
' conductoarele de rami%icaie racordate la conductoarele -rinci-ale6
' conductoarele de le$ătură între conductoarele -rinci-ale şi -ri"a de -ăm3nt.

48
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 48/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

Fig.2

necesare2.8.2. 7n cazul
rezultate din%ncondi*iile
care nu'ai cu autorul "rizelor
de di'ensionare de res"ectarea
"rivind "$'+nt naturale nu se "ot
tensiunilor o#*ine valorile
de atin3ere C a şi
Fig. 3
de "as C"as 'a5i'e ad'ise şi "rivind veri)icarea condi*iilor de sta#ilitate ter'ic$! "entru reducerea
rezisten*ei de dis"ersie a instala*iei de le3are la "$'+nt < " şi a coe)icien*ilor de atin3ere ?a şi de
"as ?"as se ad'ite co'"letarea cu "rize de "$'+nt arti)iciale.
2.8.. onductoarele de le3$tur$ %ntre "rizele de "$'+nt "ot )i considerate %n acelaşi ti'" şi
conductoare "rinci"ale de le3are la "$'+nt.
2.8.4. Se ad'ite s$ se considere dre"t electrozi ai "rizei de "$'+nt conductoare de
le3$tur$ dintre "rize! res"ectiv conductoare "rinci"ale de le3are la "$'+nt! dac$ acestea sunt
 %n3ro"ate %n "$'+nt şi %nde"linesc condi*iile i'"use unor ast)el de electrozi. Sec*iunea acestor
conductoare tre#uie s$ )ie cea "rev$zut$ "entru conductoarele de le3$tur$ dintre "rize! res"ectiv
"entru conductoarele "rinci"ale de le3are la "$'+nt.

49
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 49/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

2.8.. <e*eaua conductoarelor "rinci"ale de le3are la "$'+nt se lea3$ la "riza de "$'+nt


"rin inter'ediul a cel "u*in dou$ conductoare de le3$tur$! "lasate %n dou$ locuri di)erite! "e c+t
"osi#il la e5tre'it$*i.
2.8.6. P+:(( ( 5%) %*)+*( tre#uie s$ %nde"lineasc$ ur'$toarele condi*ii(
2.8.6.1. ,entru e5ecu*ia "rizelor de "$'+nt naturale tre#uie s$ se )oloseasc$ ar'$turile
'etalice ale construc*iilor de #eton ar'at )unda*ii! tuneluri! st+l"i etc.! construc*iile 'etalice )i5e
st+l"i de sus*inere! "lat)or'e de sus*inere etc.! conductele 'etalice "entru )luide neco'#usti#ile!
 %n3ro"ate %n "$'+nt coloanele de ad+nci'e ale sondelor "recu' şi %nvelişurile 'etalice continue
ale ca#lurilor %n contact cu "$'+ntul de e5e'"lu( ca#luri ar'ate.
D'servaie= - :u se +l+ses% %+ndu%tele %u luide %+'usti'ile &i nveli&urile %a'luril+r
 (revzute %u (r+te%ie %at+di%.

2.8.6.2. La di'ensionarea instala*iei de le3are la "$'+nt nu se iau %n considerare


ur'$toarele(
'*edea
conductele -entru %luide combustibile cu exce-ia coloanelor de ad3ncime ale sondelor (a se
-ct.2.9..1)6
' elementele conductoare a căror seciune este in%erioară celei -rescrise în -re"entul
standard6
' elementele conductoare care, -rin demontarea lor în tim-ul o-eraiilor normale de
ex-loatare sau de întreinere, ar -utea întreru-e circuitul de -rotecie.

D'servaie( - A%este eleente %+ndu%t+are se (+t ra%+rda la instalaia de le3are la (nt)


n vederea e3alizrii (+tenialel+r. n %azul %+ndu%t+arel+r (entru luide
%+'usti'ile) l+%urile de ntreru(ere se &unteaz n (reala'il.

2.8.6.. ,entru )olosirea ar'$turilor 'etalice ale unei construc*ii de #eton ca "riz$ de
"$'+nt natural$! tre#uie s$ se asi3ure continuitatea electric$ de la aceste ar'$turi "+n$ la o "ies$
de racordare )i5at$ %n construc*ia res"ectiv$ şi accesi#il$ "entru a )i conectat$ la conductoarele de
le3are la "$'+nt. Aceast$ "ies$ de racordare se e5ecut$ din #and$ de o*el sau din cornier cu
3rosi'ea de cel "u*in 4 ''! cu l$*i'ea de cel "u*in 40 '' şi cu o lun3i'e 'ini'$ de 10 ''.
,iesa de le3$tur$ tre#uie s$ )ie 'arcat$! "rin vo"sire! cu si'#olul 3ra)ic de le3are la "$'+nt.
 7nainte de turnarea #etonului %n )unda*ii şi structuri! constructorul şi #ene)iciarul tre#uie s$
 %ntoc'easc$ "rocese ver#ale de lucr$ri ascunse! din care s$ rezulte c$ s-au e5ecutat %n 'od
cores"unz$tor contactele "entru realizarea continuit$*ii electrice necesare! "rev$zute %n detaliile de
e5ecu*ie din docu'enta*ia de "roiectare.
2.8.6.4. Sec*iunea ec&ivalent$ 'ini'$ a ar'$turilor )iec$rui ele'ent 'etalic din #etonul
ar'at )olosit ca "riz$ de "$'+nt natural$ sau conductor de le3are la aceasta! tre#uie s$ )ie de 100
''2! "e toat$ lun3i'ea circuitului de trecere a curentului: )ac e5ce"*ie st+l"ii LA la care sec*iunea
'ini'$ ad'is$ este de 0 ''2.
La conductele 'etalice "entru a"$ sau alte )luide neco'#usti#ile %n3ro"ate %n "$'+nt!
ele'entele izolate de e5e'"lu contoare de a"$ tre#uie s$ )ie şuntate cu le3$turi electrice av+nd
rezisten*a electric$ ne3lia#il$ şi sec*iunea 'ini'$ 16 ''2! "entru cu"ru! res"ectiv 0 ''2! "entru
o*el.
 7n cazul ca#lurilor su#terane! le3$tura electric$ de continuitate %ntre %nvelişurile 'etalice ale
ca#lurilor su#terane şi 'anşoane de le3$tur$ şi/sau cutiile de distri#u*ie tre#uie s$ ai#$
ur'$toarele sec*iuni 'ini'e(
' 4 mm2 , -entru cu-ru, la cablurile subterane cu seciunea maximă  mm2 6
' 10 mm2 , -entru cu-ru, la cablurile subterane cu seciunea minimă 10 mm2 .

2.8.6.. alorile rezisten*elor de dis"ersie a "rizelor de "$'+nt naturale! se calculeaz$


con)or' ane5ei : %n ane5a  se "rezint$ rela*iile de calcul a unor "rize naturale )recvent )olosite.

0
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 50/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

2.8.J. P+:(( ( 5%) *+),&*( se realizeaz$ cu electrozi din o*el sau din cu"ru care
tre#uie s$ %nde"lineasc$ ur'$toarele condi*ii(
2.8.;.1. lectrozii din o*el "ro)il! *eav$! "lac$ etc.! tre#uie s$ )ie con)ec*iona*i %n condi*iile de
la "ct.2.9.;.4 şi Ta'elul 2.
a3resiv2.8.;.2. lectrozii
"entru o*el dinşicu"ru
"@ <  4 nu se tre#uie
dis"une)olosi*i o#li3atoriu
de "rote$ri %n cazurile
s"eciale a o*eluluic+nd solul a3resivit$*ii
%'"otriva este )oarte
solului! de e5e'"lu "rin aco"erire cu zinc o*el zincat! cu cu"ru o*el cu"rat sau "rin %n3ro"are %n
straturi de #entonit$.
2.8.;.. Se interzice con)ec*ionarea electrozilor "entru "rizele de "$'+nt arti)iciale din(
' %unii de oel6
' aluminiu6
' electro"i înădii -rin le$ături neconductoare6
' electro"i aco-erii cu *o-sea sau cu alte materiale electroi"olante.

2.8.;.4. Sec*iunea electrozilor din o*el "entru "rizele de "$'+nt arti)iciale tre#uie s$ )ie!
2

indi)erent
instala*iilordede'odul
%nalt$ de "roteare
tensiune a o*elului
şi 100 '' ! %nsau de a3resivitatea
cazul instala*iilor desolului
2 de 'ini' 10 '' ! %n cazul
oas$ tensiune.
rosi'ea 3 sau dia'etrul d 'ini' al electrozilor şi a conductoarelor de le3$tur$ la
"riza de "$'+nt %n )unc*ie de a3resivitatea solului şi de 'odul de "roteare a o*elului %'"otriva
coroziunii este con)or' Ta'elului 2 .
T*3( 2
T ((&)+ * * &%&)+ @+(* * *()+ % (%)+ +*)* (
( (75)+5 ,%&%*+(
ai i% de 10 ani ai are de 10 ani  
 ( ≥  6 ( 6 ( ≥  6 ( 6  
>enzi sau alte "ro)ile cornier T!  etc. 3  4 '' nu sunt 3  6 '' nu sunt
ne"roteate
>enzi sau alte "ro)ile zincate 3  4 '' 3ad'ise
 6 '' 3  4 '' 3ad'ise
 6 ''
>enzi sau alte "ro)ile "roteate %n #entonit$ 3  4 '' 3  4 '' 3  4 '' 3  4 ''
Mevi ne"roteate 3  ! '' nu sunt 3  4! '' nu sunt
ad'ise ad'ise
Mevi zincate 3  ! '' 3  ! '' 3  ! '' 3  4! ''
Mevi "roteate %n #entonit$ 3  ! '' 3  ! '' 3  ! '' 3  ! ''
,l$ci ne"roteate 3   '' nu sunt 3  4 '' nu sunt
ad'ise ad'ise
,l$ci zincate 3   '' 3  4 '' 3   '' 3  4 ''
B*el rotund "roteat "rin %n3lo#are %n #eton d  8 '' d  8 '' d  8 '' d  8 ''
B*el rotund ne"roteat d  11 '' nu sunt
ad'ise d  14 '' nu sunt
ad'ise
B*el rotund zincat d  10 '' d  10 '' d  10 '' d  14 ''
2.8.;.. 7n cazul instala*iilor electrice de curent continuu! "rizele de "$'+nt arti)iciale tre#uie
s$ )ie %n3ro"ate "e c+t "osi#il %n sol nea3resiv! "entru a se evita corodarea lor ra"id$.
 7n instala*iile de curent continuu se reco'and$ ca "rizele de "$'+nt de e5"loatare "rin
care trec curen*i de lucru s$ )ie "roteate "rin aşezarea unui strat de 'an3al %n urul electrozilor.
2.8.;.6. Sec*iunea electrozilor din cu"ru "entru "rizele de "$'+nt arti)iciale tre#uie s$ )ie de
'ini' 2 ''2 "entru electrozi 'asivi şi de 'ini'  '' 2 "entru conductoare )unie.
rosi'ea electrozilor din cu"ru tre#uie s$ )ie de 'inu'  '' "entru #enzi sau #are şi de
'ini' 2 '' "entru "l$ci.
2.8.;.;. ,entru %'#un$t$*irea "rizelor de "$'+nt arti)iciale se "oate %nlocui solul din
i'ediata a"ro"iere a electrozilor cu #entonit$! av+nd "este 90 D "$r*i ar3iloase levi3a#ile sau
1
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 51/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

#ento"rize! care con*in cel "u*in 0 D "$r*i ar3iloase levi3a#ile şi la care concentra*ia 'a5i'$ a
3elului o#*inut din a'estecul cu a"$ este de 0!; ?3 #ento"riz$ la 1 l a"$.
2.8.8. C%&)*+(( ( (7*+( * 5%) tre#uie s$ %nde"linesc$ ur'$toarele condi*ii(

2.8.8.1. S$ se utilizeze conductoare de cu"ru sau de o*el.


2.8.8.2. Se ad'ite utilizarea conductoarelor de alu'iniu sau o*el - alu'iniu dac$ %nde"linesc
cel "u*in una din ur'$toarele condi*ii(
a s$ )ac$ "arte dintr-un ca#lu cu %nveliş e5terior rezistent la solicit$ri 'ecanice şi
sec*iunea 'ini'$ de 2! ''2:
# s$ )ie 'ontate "e st+l"ii liniilor electrice aeriene LA sau "e cadrele de sus*inere din
sta*iile de trans)or'are e5terioare de e5e'"lu conductoarele de "rotec*ie! conductoarele
de co'"ensare! şunturile ar'$turilor lan*urilor de izolatoare realizate cu "iese
cores"unz$toare etc.: sec*iunea 'ini'$ %n acest caz tre#uie s$ )ie de  '' 2:

c dre"t conductoare de le3are la "$'+nt se "ot utiliza conductoarele de co'"ensare cu


sec*iunea 'ini'$ de 0 ''2! care %nso*esc ca#lurile de %nalt$ tensiune! "roteate %n *evi
din o*el! dac$ sunt %n3ro"ate %n "$'+nt:
d dac$ se utilizeaz$ conductoarele neizolate şi 'ontate "e "ere*i! %n canale sau rastele
de ca#luri: acestea tre#uie s$ res"ecte si'ultan ur'$toarele condi*ii(
' distanele maxime între două -uncte succesi*e de re"emare să %ie con%orm abelului 86
' seciunea minimă trebuie să %ie? 85 mm2 , -entru conductorul -rinci-al6
25 mm2 , -entru conductorul de rami%icaie6
' -e -oriunile în$ro-ate în -ardoseală, în -ăm3nt şi la trecerile -rin -lanşee sau -erei,
conductoarele nei"olate din aluminiu sau oel'aluminiu trebuie -rote&ate în e*i metalice.

T*3( ?
T &%&)+ ( (7*+( * 5%) D)*%* *>5 =%)+( 5 %&)( &&;(
( +(:(*+($ &
;+nta +riz+ntal H# ;+nta verti%al 
 Alu'iniu 0 100
B*el alu'iniu 80 10
N Se consider$ 'onta orizontal! dac$ un3&iul cu orizontala este 'ai 'ic de 4 0.

2.8.8.. re"t conductoare de le3are la "$'+nt se )olosesc! de "re)erin*$! construc*iile


'etalice )i5e' construciile
din incinta zona
metalice"rizei de "$r'+nt
de susinere arti)iciale!
a a$re$atelor cu' sunt( tehnolo$ice, construciile
şi instalaiilor
metalice ale $aleriilor, -lat%ormelor, -uurilor de ascensoare, cor-urilor utila&elor de ridicat,
 -recum şi şinele căilor de rulare6
' elementele de susinere şi carcasele instalaiilor electrice de distribuie, cutiile sau carcasele
de oel sau aluminiu în care sunt închise bare sau a-arata& electric6
' -al-lanşele metalice ale construciilor hidrotehnice6
' conductele metalice -entru %luide necombustibile6
' %uniile de sus-ensie din oel -entru conductoare şi cabluri, cu condiia *eri%icării în -realabil
a re"istenei lor mecanice, %uncie de curentul care le -arcur$e6
' armăturile metalice ale construciilor de beton armat etc.6
' tuburile de -rotecie ale conductelor electrice.

le3are la2.8.8.4.
"$'+nt!onstruc*iile 'etalice
dac$ %nde"linesc )i5e indicate
ur'$toarele la "ct.2.8.8. se "ot utiliza dre"t conductoare de
condi*ii(
' -re"intă continuitate electrică si$ură (îmbinare -rin sudură sau înşurubare) şi seciunea
necesară re"ultată din condiiile de stabilitate termică şi de re"istenă mecanică6

2
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 52/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

' sunt -re*ă"ute măsuri e%iciente -entru asi$urarea le$ării la -ăm3nt în ca" de deteriorare a
unor -oriuni din construciile metalice %ixe.

 7n cazul )olosirii ar'$turilor 'etalice ale construc*iilor de #eton ar'at "entru asi3urarea
continuit$*ii electrice tre#uie s$ se "revad$! %n 'od s"ecial! "iese de racordare uşor accesi#ile şi
s$
de se e5ecute
la "ct. sudurile necesare la ar'$turi. ,iesele de racordare tre#uie s$ cores"und$ condi*iilor
2.8.6..
2.8.8.. onductoarele de ra'i)ica*ie conectate la conductoarele "rinci"ale de le3are la
"$'+nt se racordeaz$ la )iecare ele'ent ce tre#uie le3at la "$'+nt: se interzice le3area %n serie a
dou$ sau 'ai 'ulte ele'ente şi a"oi le3area la conductorul "rinci"al.
2.8.8.6. onductoarele de "rotec*ie ale liniilor electrice aeriene se lea3$ e)ectiv la "rizele de
"$'+nt ale tuturor st+l"ilor şi la "rizele de "$'+nt ale sta*iilor. 7n zonele %n care conductorul de
"rotec*ie tre#uie s$ )ie izolat )a*$ de st+l"i! le3area la "$'+nt a st+l"ilor tre#uie s$ se asi3ure cu un
conductor su"li'entar aerian sau %n3ro"at "rin care se asi3ur$ şi continuitatea electric$ a
conductorului de "rotec*ie al LA. Le3area st+l"ilor 'etalici şi de #eton ar'at la "rizele de "$'+nt
se )ace
ast)el "rin inter'ediul
continuitatea cor"ului
electric$ 'etalic!
con)or' res"ectiv al ar'$turii 'etalice a st+l"ilor! asi3ur+ndu-se
"ct. 2.8.8.4.
2.8.8.;. ndi)erent de rezultatele calculelor "rivind veri)icarea la sta#ilitate ter'ic$! %n cazul
'ont$rii a"arente şi %n cazul %n3ro"$rii %n "ardoseal$ sau #eton! sec*iunile conductoarelor de le3are
la "$'+nt tre#uie s$ )ie cel "u*in e3ale cu valorile din Ta'elul 4! "entru conductoarele "rinci"ale
sau "entru cele de le3$tur$ la "riza de "$'+nt şi cu valorile din Ta'elul 5 ! "entru conductoarele de
ra'i)ica*ie.
T*3( 4
N+.&+). F( &%&)+ +%&* S(&%(*$ 2
1. onductor de o*el cu 3rosi'ea de 'ini'  '' 100
2. onductor de cu"ru 'asiv cu 3rosi'ea de 'ini' 2 '' sau )unie de 16
cu"ru
. =unie de o*el sau o*el rotund 9
4. B*el-alu'iniu sau aliae de alu'iniu 

T*3( #
N+.&+). F( &%&)+ ( +*,&*( S(&%(*$ 2
1.
2. onductor de sau
=unie de o*el o*el o*el
cu 3rosi'ea
rotund de 'ini'  '' 0
. onductor de cu"ru 'asiv sau )unie de cu"ru 10
4. B*el-alu'iniu sau aliae de alu'iniu 2

2.8.8.8. onductoarele de le3$tur$ dintre electrozii "rizei de "$'+nt şi conductoarele de


le3$tur$ la "rizele de "$'+nt tre#uie s$ ai#$ cel "u*in aceeaşi sec*iune cu aceea a conductoarelor
"rinci"ale.
2.8.8.9. 7n cazul %n3ro"$rii %n "$'+nt! indi)erent de rezultatele calculelor de sta#ilitate
ter'ic$ 3rosi'ile sau dia'etrele 'ini'e ale conductoarelor de le3are la "$'+nt sunt cele indicate
la "ct.2.8.;.4
care tre#uie s$"entru
ai#$ electrozii
sec*iunea"rizelor
de 100de''
"$'+nt.
2 =ac e5ce"*ie conductoarele
 sau conductoarele )unie de cu"rudeav+nd
ra'i)ica*ie de o*el
sec*iunea de
2 ''2. 7n cazul conductoarelor de alu'iniu sau o*el-alu'iniu tre#uie s$ se res"ecte condi*iile de
la "ct. 2.8.8.2.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 53/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

2.8.8.10. 7n cazul st+l"ilor )$r$ a"arata se ad'ite ca sec*iunea şi 3roso'ea conductorului


de le3are la "riza de "$'+nt s$ ai#$ valorile i'"use "entru conductorul de ra'i)ica*ie.
2.8.8.11. onductoarele de le3are la "$'+nt a"arente! neizolate! din o*el! se "roteeaz$
 %'"otriva coroziunii "rin vo"sire %n culoare nea3r$ sau "rin zincare.
2.8.8.12. nstala*iile electrice 'ontate "e ele'entele 'o#ile se lea3$ la conductoarele
"rinci"ale "rin conductoare ca#luri )le5i#ile.
2.8.9. L(75)+( %)+( (((%)(( %)**( ( (7*+( * 5%)  tre#uie s$
 %nde"lineasc$ ur'$toarele condi*ii(
2.8.9.1. Le3$turile dintre ele'entele co'"onente ale instala*iei de le3are la "$'+nt se
e5ecut$ de "re)erin*$ "rin sudare.
2.8.9.2. 5ecutarea de le3$turi se "oate e)ectua şi "rin %nşuru#$ri asi3urate %'"otriva
deşuru#$rii cu contra"iuli*e! inele de si3uran*$ şai#e elastice etc.: de e5e'"lu la "re)a#ricatele
electrice se )olosesc %nşuru#$ri de )i5are ale carcaselor 'etalice la alte ele'ente 'etalice.
 7n cazul %n care se realizeaz$ le3$turile con)or' acestui "unct! nu 'ai este necesar$ alt$
le3$tur$ cu conductoare de "rotec*ie la #ornele s"eciale de le3are la "$'+nt de "e carcasele
a"aratelor res"ective.
  D'servaie= - 7a% (entru ee%utarea le3turil+r se +l+ses% &ai'e elasti%e %u %restturi
sau alte &ai'e asent+are) %are str'at eventualele straturi iz+lante
<v+(sea) +izi et%.# rase nende(rtate n sui%ient sur se adite
 (re3tirea n (reala'il a su(raeel+r n %+nta%t nuai (rin nde(rtarea
 (eli%ulel+r ele%tr+iz+lante <v+(sea) +izi  etc..

2.9. V(+,&*+(
2.9.1. eri)icarea la rece"*ia şi darea %n e5"loatare
2.9.1.1. 7n vederea rece"*iei şi d$rii %n e5"loatare a instala*iilor de le3are la "$'+nt!
e5ecutantul tre#uie s$ %ntoc'esc$ şi s$ "redea unit$*ii de e5"loatare docu'enta*ia te&nic$
res"ectiv$! "rocesul ver#al de lucr$ri ascunse "entru ele'entele %n3ro"ate şi "entru continuitatea
eletric$ a ar'$turilor din construc*iile de #eton! #uletinele de veri)icare şi "rocesul ver#al de
rece"*ie.
2.9.1.2. La rece"*ia şi darea %n e5"loatare a instala*iilor de le3are la "$'+nt! se e)ectueaz$
veri)icarea
con)or'itatee5isten*ei unei le3$turi
cu "revederile e)iciente
din STAS %ntre "riza
12604/4-89 de "$'+nt
revizuit şi ele'entele
şi din "rezentul le3ate la "$'+nt %n
standard.
2.9.2. ,rocesul ver#al de veri)icare! %ntoc'it cu ocazia rece"*iei tre#uie s$ cu"rind$
ur'$toarele(
a data e)ectu$rii veri)ic$rii:
# )unc*ia! calitatea şi nu'ele "ersoanei care a e)ectuat veri)icarea des)$şurate şi scrise
cu litere 'auscule de ti"ar:
c denu'irea instala*iei sau a "$r*ii din instala*ia de le3are la "$'+nt! la care s-au
e)ectuat veri)icarea şi '$surarea rezisten*ei instala*iei de le3are la "$'+nt de "rotec*ie!
con)or' "roiectului:
d rezulatatul veri)ic$rii continuit$*ii cone5iunilor electrice de rezisten*$ ne3lia#il$ %ntre
utilae şi "riza de "$'+nt:
4
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 54/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

e valoarea rezisten*ei de dis"ersie a instala*iei de le3are la "$'+nt de "rotec*ie!


'$surat$ la utilaul cel 'ai %nde"$rtat de "riza de "$'+nt:
) 'etoda de '$surare )olosit$! "recu' şi ti"ul 'arca de )a#ric$ şi clasa de "recizie a
a"aratelor de '$sur$ )olosite:
3 a"recieri asu"ra 3radului de u'iditate a solului u'ed! uscat sau )oarte uscat:
& eventuale de)ecte o#servate la ele'entele instala*iei su"use veri)ic$rii:
i o#serva*ii "rivind %nl$turarea de)ectelor constatate! "recu' şi declara*ia c$ toate
le3$turile au )ost re)$cute:
  valorile tensiunilor de atin3ere şi de "as! %n cazul %n care s-a realizat o instala*ie de
diriare a distri#u*iei "oten*ialelor.

2.9.. ,rocesul ver#al de veri)icare descris la "ct.2.9.2 se %ntoc'eşte la rece"*ie! res"ectiv


la darea %n e5"loatare a instala*iei şi ori de c+te ori se )ac 'odi)ic$ri la instala*ie sau se constat$
de)ec*iuni! "recu' şi %n condi*iile indicate la "ct.2.9. şi 2.9.6.
2.9.4. 7n ti'"ul e5"loat$rii se veri)ic$ starea conductoarelor de le3are la "$'+nt! a
le3$turilor dintre "riza de "$'+nt şi ele'entele care tre#uie le3ate la "$'+nt! con)or' "revederilor
din STAS 12604/4-89 revizuit şi ale "rezentului standard! "recu'! şi a le3$turilor a"arente de
 %'#inare %ntre ele'entele instala*iei de le3are la "$'+nt. ,eriodicitatea şi 'odul de veri)icare se
sta#ilesc "rin docu'ente nor'ative de"arta'entale.
2.9.. 7n e5"loatare! '$surarea rezisten*ei de dis"ersie şi a tensiunilor de atin3ere şi de "as
tre#uie )$cut$ "eriodic! con)or' "reveerilor din docu'entele nor'ative de"arta'entale sau la
cererea or3anelor de control %ns$rcinate cu "rotec*ia 'uncii! "recu' şi ori de c+te ori se aduc
'odi)ic$ri instala*iei de le3are la "$'+nt sau se constat$ de)ec*iuni ale acesteia.
2.9.6. F$surarea rezisten*ei de dis"ersie a instala*iei de le3are la "$'+nt se )ace(
a %n e5"loat$rile su#terane şi %n instala*iile de le3are la "$'+nt locale cel "u*in de dou$ ori
"e an! iar la re*eaua 3eneral$ cel "u*in o dat$ "e an:
# %n instala*iile de le3are la "$'+nt din 'ediile "ericuloase şi )oarte "ericuloase din
industriac&i'ic$ şi "etrolier$! din a3ricultur$ etc.! cel "u*in o dat$ "e an:
c %n instala*iile de le3are la "$'+nt din celelalte sectoare! cel "u*in o dat$ la doi ani!
"entru instala*iile de oas$ tensiune şi cel "u*in o dat$ la cinci ani! "entru instala*iile de
 %nalt$ tensiune.
2.9.;. 7n ti'"ul e5"loat$rii! se veri)ic$ "eriodic! con)or' "revederilor din docu'entele
nor'ative! starea de corodare a electrozilor! "rin dez3ro"area unor "$r*i a acestora.
 7n cazul %n care se constat$ reducerea 3rosi'ii! res"ectiv a dia'etrului! cu 'ai 'ult dec+t o
trei'e din valoarea ini*ial$! se %nlocuiesc electrozii "rizelor de "$'+nt.

C*. ?. S)( ( +)(&( - (7*+( * % -

?.1. L(7*+(* * % ( +)(&( 3 NB$ &% 7(%(+*(


.1.1. Le3area la conductoarele de nul de "rotec*ie se realizeaz$ "rin racordarea
ele'entelor la care tre#uie s$ se "revad$ o "revad$ o "rotec*ie %'"otriva electrocut$rii "rin


http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 55/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

atin3ere indirect$. Acestea se racordeaz$ la conductoarele le3ate direct sau "rin alte conductoare
la "unctul de nul al sursei de ener3ie electric$ 3enerator sau trans)or'ator ast)el %nc+t i'"edan*a
circuitului de %nc&idere a curentului de de)ect s$ )ie su)icient de 'ic$ "entru a se o#*ine un curent
su)icient de 'are care s$ deter'ine ac*ionarea "rotec*iei de curent! 'ontat$ "e circuitul
ele'entului "roteat! %ntr-un ti'" de cel 'ult  s.
.1.2. 7n toate cazurile %n care conductoarele de nul sunt %ncadrate %ntre le3$turi la "$'+nt
de e5e'"lu %ntre #ornele şi #arele de nul ale ta#lourilor le3ate la "$'+nt! sau %ntre "unctul de nul
la sursei de ener3ie le3at la "$'+nt şi o #orn$ sau #ara de nul a unui ta#lou le3at$ la "$'+nt!
aceste conductoare se )olosesc %n co'un! at+t "entru "rotec*ie c+t şi "entru lucru realiz+ndu-se
sc&e'a T - : aceste conductoare au si'#olul ,.
Totdeauna de la ulti'ul "unct al circuitului de nul le3at la "$'+nt! res"ectiv de la ulti'ul
ta#lou la care #orna sau #ara de nul este le3at$ la "$'+nt! %n sensul )lu5ului de ener3ie electric$!
"+n$ la ele'entul care tre#uie racordat la conductorul de nul de "rotec*ie ,! acesta din ur'$
tre#uie s$ )ie di)erit de conductorul de nul de lucru ! realiz+ndu-se sc&e'a T - S.
Se "revede de ase'enea sc&e'a T - S res"ectiv se"ararea izolarea conductorului de
"rotec*ie , )a*$ de conductorul de nul de lucru  %n cazul a"lic$rii "rotec*iei ,A cu <.

?.2. C% ( (%%*+(


.2.1. Le3are la nul cu conductoare izolate )a*$ de 'as$
.2.1.1. 7n con)or'itate cu STAS 12604/4-89 revizuit! siste'ul de "rotec*ie - le3area la nul -
se a"lic$ nu'ai %n re*elele le3ate la "$'+nt cu %ncadrarea %n sc&e'a T.
.2.1.2. ondi*iile de di'ensionare a siste'ului de "rotec*ie - le3are la nul - sunt con)or'
STAS 12604/4-89 revizuit! cu "reciz$rile din "rezentul standard.

.2.1.. 7n cazul %n care conductorul de nul de lucru şi de "rotec*ie si'#ol , sau
conductorul de nul de "rotec*ie se"arat de conductorul de nul si'#ol , este izolat şi con)ec*ionat
din 'ateriale identice cu conductorul de )az$! sec*iunea acestuia tre#uie s$ )ie cel "u*in e3al$ cu
cea indicat$ %n Ta'elul 6 . 7n acest caz! nu este o#li3atorie veri)icarea condi*iei de declanşare %n caz
de de)ect.
T*3( 6
S(&%(* &%&)+ ( S(&%(* &%&)+ ( %$ PEN * PE$ =%  2
,*:5 % &+&)(( ( &+$ ;+ntat n tu') %+ndu%te sau !a linii aeriene sau alte
2 %a'luri %u ai ulte instalaii siilare %u
%+ndu%t+are %+ndu%t+are(e
sus(endate iz+late
iz+lat+are
1! 1! -
2! 2! -
4 4 4
6 6 6
10 10 10
16 16 16
2 16 2
 16 
0 2 0
;0  0
9 0 ;0
120 40 ;0
10 ;0 9

6
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 56/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

18 9 9
240 120 120
00 10 10
400 18 18
> 400 0! din sec*iunea conductorului 0! din sec*iunea conductorului
de )az$ de )az$
.2.1.4. 7n cazul liniilor electrice aeriene! "entru asi3urarea unei rezisten*e 'ecanice
cores"unz$toare! sec*iunea 'ini'$ a conductorului de nul tre#uie s$ )ie de 6 ''2! "entru
conductoarele de cu"ru şi de 16 '' 2 "entru conductoarele de alu'iniu.
.2.1.. 7n cazul re*elelor electrice aeriene de distri#u*ie "u#lic$! se ad'ite ca "entru
sec*iuni ale conductoarelor de )az$ de  şi 0 '' 2! conductoarele , sau , s$ ai#$ sec*iunea
standardizat$ i'ediat in)erioar$ sec*iunii conductorului de )az$! dac$ se asi3ur$ deconectarea %n
cel 'ult  s sau ca rezisten*a ec&ivalent$ a siste'ului constituit din conductorul de nul şi "rizele de
"$'+nt le3ate la acestea s$ )ie de cel 'ult 2Ω.
 7n cazul %n care linia electric$ aerian$ este )or'at$ din dou$ sau 'ai 'ulte circuite care
ali'enteaz$ acelaşi consu'ator! sec*iunea conductorului de nul tre#uie s$ cores"und$ su'ei
sec*iunilor conductoarelor din circuitele de lucru de "e o sin3ur$ )az$! con)or' ta#elului 6! dar nu
tre#uie s$ )ie 'ai 'are dec+t sec*iunea conductoarelor din circuitul de "uterea cea 'ai 'are.
.2.1.6. #arele de nul , sau , e5ecutate din o*el ale ta#lourilor 3enerale tre#uie s$ ai#$
sec*iunea de 'ini' 10 ''2 şi s$ )ie veri)icate la sta#ilitate ter'ic$ "entru o te'"eratur$ de
'a5i' 2000 .
.2.1.;. 7n cazul %n care carcasele a"aratelor 'ontate %n ta#lourile electrice se racordeaz$ la
#ara sau #orna de nul , sau , a ta#loului! se ad'ite ca sec*iunea conductoarelor de "rotec*ie
, s$ ai#$ valorile din Ta'elul  . Se "oate renun*a la aceste racord$ri %n cazul %n care rezisten*a
 %ntre
valoare
carcasele
ne3lia#il$.
sau su"or*ii 'etalici ai a"aratelor 'ontate şi carcasa ta#loului res"ectiv este de o
D'servaie=  - Se %+nsider %+nta%t ele%tri% de rezisten ne3lia'il) %+nta%tul realizat (rin
sudur) (rin &uru'uri asi3urate %u &ai'e elasti%e %u %restturi sau %u &ai'e
elasti%e (late (e su(raee (re3tite (entru %+nta%tul ele%tri% %+n+r (%t.
2.8.9.2.

T*3( J
V**+(* %%*5 * &+(%) (%)+ &5( S(&%(* &%&)+ PE$ =% 2
( &+(%)$ =% A de %u(ru de aluiniu  
≤  2 2! -
2 ... 2 inclusiv 4 -
40 ... 6 inclusiv 6 10
80 ... 100 inclusiv 10 16
12 ... 160 inclusiv 16 2
200 ... 20 inclusiv 2 
1  0
400 ... 60 inclusiv 0 ;0
≥  800 ;0 9

.2.1.8. 7n cazuri usti)icate din "unct de vedere te&nic şi econo'ic! "entru co'"letarea
sec*iunii
s"eci)icat$conductorului
%n Ta'elul 6 !de
se nul al ca#lului!
ad'ite )olosirea dac$ sec*iunea
'antalelor acestuia
de "lu'# este 'aiale'ic$
sau alu'iniu dec+tdre"t
ca#lurilor cea
conductor de nul de "rotec*ie , %n aşa )el %nc+t s$ )ie %nde"linite condi*iile de le3are la nul de
"rotec*ie din "rezentul standard.
;
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 57/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

 7n acest sco"! se iau '$suri de asi3urare a continuit$*ii electrice a 'antalei 'etalice "e tot
traseul ca#lului! "rin "revederea unor le3$turi conductoare de şuntare a 'anşoanelor de le3$tur$ şi
de deriva*ie ale ca#lului.
.2.1.9. onductoarele de nul se lea3$ la "$'+nt %n ur'$toarele "uncte(
a %n a"ro"ierea sursei de ali'entare trans)or'ator sau 3enerator:
# %n cazul re*elelor electrice aeriene! la ca"etele liniilor şi ale ra'i)ica*iilor şi %n alte locuri
ast)el alese "e traseu! %nc+t distan*a dintre dou$ "rize de "$'+nt! "e orice traseu linie
sau ra'i)ica*ie s$ nu )ie 'ai 'are de 1000 ':
c %n instala*iile electrice interioare sau e5terioare! la toate ta#lourile de distri#u*ie
3enerale! "rinci"lae şi inter'ediare. B instala*ie de le3are la "$'+nt "oate deservi 'ai
'ulte ta#louri de distri#u*ie.
<ealizarea instala*iilor de le3are la "$'+nt din centrale electrice! sta*ii de trans)or'are!
"uncte de ali'entare şi "osturi de trans)or'are! %n cazul %n care "e "artea de oas$ tensiune se
a"lic$ "rotec*ia "rin le3are la nul! se )ace con)or' ane5ei A.
.2.1.10. nstala*iile de le3are la "$'+nt care deservesc re*eaua de le3are la nul tre#uie
ast)el di'ensionate %nc+t rezisten*a de dis"ersie )a*$ de "$'+nt! '$surat$ %n orice "unct al re*elei
de nul! s$ )ie de cel 'ult 4 Ω. Se ad'ite de"$şirea acestei valori! cu condi*ia asi3ur$rii unei tensiuni
de atin3ere şi de "as su# valoarea de 0 .
D'servaii=
1. n %azul stl(il+r) a%este tensiuni se (+t asi3ura %u aut+rul (rizel+r de diriare a distri'uiei
 (+tenialel+r sau (rin iz+larea a(lasaentului.
  2. n %azul +l+sirii n %+un a stl(il+r (entru !A de nalt tensiune &i de +as tensiune) %nd n
reeaua de +as tensiune se a(li% (r+te%ia (rin le3are la nul) tre'uie s se res(e%te
 (revederile din anea $.
<ezisten*a "rizei de "$'+nt a sursei de ali'entare trans)or'ator sau 3enerator tre#uie s$
)ie de cel 'ult 10 Ω! cu condi*ia ca rezisten*a ec&ivalent$ a siste'ului constituit din conductoarele
de nul şi "rizele le3ate la acestea s$ )ie de cel 'ult 4 Ω.
.2.1.11. 7n cazul liniilor electrice aeriene LA! rezisten*a oric$rei "rize de "$'+nt
arti)iciale "rev$zute! inclusiv a celor de la ca"etele liniilor electrice şi ale ra'i)ica*iilor! tre#uie s$ )ie
de cel 'ult 10 Ω! cu condi*ia ca rezisten*a ec&ivalent$ a siste'ului constituit din conductoarele de
nul şi aceste "rize de "$'+nt s$ )ie de cel 'ult 4 Ω.
Se ad'ite! %n cazul solurilor cu rezistivitate 'are "este 200 Ω'! ca rezisten*a oric$rei "rize
de "$'+nt arti)iciale "rev$zute! inclusiv a celor de la ca"etele liniilor şi ra'i)ica*iilor! s$ )ie de cel
'ult s$ Ω
"rize 20 )ie! cu
'aicondi*ia
'ic$ deca4 rezisten*a
Ω. ec&ivalent$ a siste'ului constituit din conductoarele de nul şi
.2.1.12. La st+l"ii LA 'etalici sau din #eton ar'at! conductorul de nul se lea3$ la
ar'$tura 'etalic$ a )iec$rui st+l"! at+t "entru "rotec*ia %'"otriva atin3erilor indirecte la st+l"ul
res"ectiv! c+t şi "entru )olosirea "rizei de "$'+nt naturale a st+l"ului. 7n cazul conductoarelor
izolate "e toat$ lun3i'ea lor! de e5e'"lu a celor torsadate! se ad'ite izolarea su"li'entar$ de
"rotec*ie %n loc de le3area la nul a st+l"ului.
,entru le3area la nul! st+l"ii 'etalici sau de #eton ar'at tre#uie "rev$zu*i din )a#rica*ie cu
"iese de le3are la instala*ia de "rotec*ie.
 7n cazul %n care! cu autorul "rizelor de "$'+nt naturale ale st+l"ilor se "oate o#*ine o
rezisten*$ ec&ivalent$ a siste'ului constituit din conductoarele de nul şi "rizele de "$'+nt naturale
e3al$
cele decu"ecel
traseu 4 Ωşi
'ultc+t ! se renun*$
la cele de lalaca"ete.
"rizele de "$'+nt arti)iciale "e linia electric$ aerian$ at+t la

8
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 58/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

.2.1.1. 7n a)ar$ de le3area la conductorul de nul de "rotec*ie tre#uie s$ se "revad$ o


'$sur$ co'"le'entar$ de "rotec*ie! dac$ e5ist$ cel "u*in una din ur'$toarele condi*ii )ac
e5ce"*ie cazurile de la "ct. .2.1.1;(
a instala*ia electric$ sau condi*iile de e5"loatare nu "rezint$ si3uran*a unei
deconect$ri a ec&i"a'entului de)ect %ntr-un ti'" 'ai scurt de  s! res"ectiv %n cazul %n
care
curentnu)iese
de%nde"linesc
ti'": condi*iile necesare "entru declanşare %n caz de de)ect )ie de

# "entru le3area la nul se )oloseşte unul din conductoarele de alu'iniu ale unui
ca#lu sau ale unei linii electrice aeriene:
c locul de 'unc$ este "ericulos sau )oarte "ericulos.
F$sura co'"le'entar$ de "rotec*ie se sta#ileşte con)or' "ct..2.1.14 din "rezentul
standard.
 7n cazul st+l"ilor 'etalici sau de #eton ar'at "entru cor"uri de ilu'inat ali'entate "rin
ca#lu! se ad'ite renun*area la '$sura co'"le'entar$ de "rotec*ie dac$ se %nde"linesc
ur'$toarele' condi*ii(
bara de nul a cutiei de distribuie de la %iecare st3l- este -re*ă"ută cu borne se-arate -entru
nulul de lucru, -entru nulul de -rotecie şi -entru conductorul de le$are la armătura metalică
a st3l-ului6
' conductorul de nul al cablului %olosit în comun -entru lucru şi -rotecie este le$at la ca-etele
liniei şi rami%icaiilor la o instalaie de le$are la -ăm3nt a*3nd re"istena echi*alentă de
maxim 4 Ω .

Se ad'ite renun*area la '$sura co'"le'entar$ de "rotec*ie şi %n cazul st+l"ilor liniilor


electrice aeriene indi)erent de destina*ia lor cu conductoare aeriene! dac$ se %nde"linesc
ur'$toarele condi*ii(
' le$ătura %iecărui element de -e st3l- care trebuie racordat la conductorul de nul de -rotecie
al # (armătura metalică a st3l-ului, consola, carcasa cor-ului de iluminat etc.) se
reali"ea"ă -rin conductor se-arat de rami%icaie6 conductoarele de rami%icaie se racordea"ă
la conductorul de nul al # %ie direct, %ie -rin intermediul unui conductor comun, %ixat -e
st3l-ul res-ecti*6
' conductorul de nul de lucru al echi-amentului se lea$ă întotdeauna direct la conductorul de
nul al #.

.2.1.14. ,entru asi3urarea "rotec*iei con)or' "ct..2.1.1 %n )unc*ie de condi*iile locale de o


 usti)icare te&nico-econo'ic! se a"lic$ co'"le'entar cu le3area la nul de "rotec*ie cel "u*in una din
ur'$toarele '$suri(
a le3area su"li'entar$ a carcaselor şi ele'entelor de sus*inere a ec&i"a'entelor
electrice la o instala*ie de le3are la "$'+nt de "rotec*ie! di'ensionat$ con)or'
"ct..2.1.10:
# e5ecutarea unor le3$turi de e3alizare %ntre toate carcasele 'etalice ale ec&i"a'entelor
3ru"ate %n acelaşi loc şi alte ele'ente conductoare a)late %n zona de 'ani"ulare! %n
vederea e3aliz$rii "oten*ialelor %n zona de 'ani"ulare: a se vedea "ct.2.4:
c izolarea a'"lasa'entului "rin e5ecutarea de "ardoseli din 'ateriale electroizolante şi
aco"erirea o#iectelor conductoare a)late %n zona de 'ani"ulare cu 'ateriale
electroizolante: a se vedea "ct.2.:
d )olosirea unor dis"ozitive auto'ate de "rotec*ie %'"otriva tensiunilor de atin3ere
"ericuloase ,AT sau %'"otriva curen*ilor de de)ect "ericuloşi ,A! care s$ ac*ioneze %n
decurs de cel 'ult 0!2 s de la a"ari*ia de)ectului a se vedea su#ca".2.6 şi 2.;:

9
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 59/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

.2.1.1. nstala*ia de le3are la "$'+nt la care se racordeaz$ #ornele de nul ale ta#lourilor
de distri#u*ie se "oate )olosi şi "entru le3area ec&i"e'entelor electrice care ur'eaz$ a se le3a la
"$'+nt con)or' "revederilor "ct. .2.1.14.
nstala*ia de le3are la "$'+nt care deserveşte re*eaua de nul de "rotec*ie tre#uie s$
 %nde"lineasc$ condi*iile de la "ct.2.8 din "rezentul standard.
acelaşi 7nta#lou
cazul3eneral
%n care sau
#arele sau #ornele
"rinci"al de nulla ale
sunt le3ate un ta#lourilor
conductor de distri#u*ie
"rinci"al co'unali'entate de la
de le3are la
"$'+nt! este su)icient s$ se "revad$ conductoare de nul nu'ai "entru o "arte din aceste ta#louri
de distri#u*ie. 7n acest caz! este su)icient ca su'a sec*iunilor ec&ivalente ale conductoarelor de nul!
"rev$zute %ntre ta#lourile de distri#u*ie ali'entate de la ta#loul 3eneral sau "rinci"al! s$ )ie cel "u*in
e3al$ cu sec*iunea conductorului de )az$ din circuitul de ali'entare al ta#loului av+nd "uterea cea
'ai 'are.
,entru #ucla )az$-nul din care )ac "arte şi conductorul "rinci"al de le3are la "$'+nt şi
conductoarele de ra'i)ica*ie! se veri)ic$ "rin calcul ca valoarea i'"edan*ei circuitului de nul s$ )ie
'ai 'ic$ sau cel 'ult e3al$ cu i'"edan*a )azei.
.2.1.16. arcasele 'etalice ale cor"urilor de ilu'inat din locurile de 'unc$ "ericuloase şi
)oarte "ericuloase! ali'entate la tensiunea de 0  şi 'ai 'are! se lea3$ la instala*ia de "rotec*ie
 %n ur'$toarele cazuri(
a distan*a de la "ardoseal$ la li'ita in)erioar$ a carcasei cor"ului de ilu'inat este 'ai
'ic$ de 2! ':
# cor"ul de ilu'inat este instalat la o distan*$ 'ai 'ic$ de 1!2 ' )a*$ de alte o#iecte
'etalice care au le3$tur$ la "$'+nt de e5e'"lu construc*ii 'etalice! conducte 'etalice
de a#ur! a"$! 3aze etc.:
c cor"ul de ilu'inat este instalat %n zona de 'ani"ulare a o'ului care st$ "e o
construc*ie 'etalic$ neizolat$ electric )a*$ de "$'+nt.

.2.1.1;. 7n toate cazurile! inclusiv %n condi*iile 'en*ionate la "ct..2.1.1 a ... c! le3area la
nul a cor"urilor de ilu'inat se "oate e5ecuta )$r$ a se lua vreo alt$ '$sur$ su"li'entar$ de
"rotec*ie ast)el(
' %ie direct, -rintr'un conductor de nul de -rotecie s-ecial destinat acestui sco- şi care
însoeşte conductoarele de alimentare6
' %ie la instalaia de le$are la -ăm3nt care deser*eşte instalaia de nul -rotecie6 în acest
ca" carcasele cor-urilor de iluminat se -ot le$a la conductorul -rinci-al de le$are la
 -ăm3nt, %ie direct, %ie -rin intermediul unei rami%icaii comune.

.2.1.18. onductorul , nul de lucru şi de "rotec*ie tre#uie s$ res"ecte condi*iile


"rev$zute "entru conductoarele ,.

.2.1.19. 7n cazul
' schema re*elelorde
cu conductor %n nul
sc&e'a
comunT tre#uie
-entru lucrus$
şi se )ac$ o' distinc*ie
-rotecie simbol ;#76%ntre(
în acest ca"
schema are simbol 7 ' C6
' schema cu conductor de nul de lucru 7 se-arat de conductorul de nul de -rotecie ;#6
în acest ca" schema are simbol 7 ' S.

 7n orice re*ea T va e5ista o "or*iune %n sc&e'a T- cu conductor de nul co'un , şi
o "or*iune sau 'ai 'ulte %n sc&e'a T-S. A se vedea )i3.4 %n care se "rezint$ e5e'"lul unei
sc&e'e %n care s-a "rev$zut "rotec*ii di)eren*iale ,A cu <.
 7n cazul sc&e'elor T cu "or*iuni %n sc&e'e T- şi T-S cu i'"le'entarea "rotec*iei
di)eren*iale ,A cu < rezult$ ur'$toarele condi*ii s"eci)ice(
' neutrul reelei este le$at direct la -ăm3nt6
' masele sunt le$ate totdeauna la conductorul de -rotecie care la r3ndul lui este le$at la 
 -ăm3nt în mai multe -uncte în con%ormitate cu cerinele -re"entului standardului SS
1204/5'I06
' -rimul de%ect de i"olaie %aă de masă sau %aă de -ăm3nt este eliminat -rin dis-o"iti*ul
di%erenial re"idual DD, dacă nu sunt reali"ate condiiile ca de%ectul să %ie eliminat -rin
60
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 60/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

dis-o"iti*ele de -rotecie îm-otri*a su-racurenilor res-ecti* -rin -rotecia termică sau


electroma$netică a întreru-torului de -e circuitul în cau"ă6 (a se *edea ca-.4 din
 -re"entul standard)6
' dacă -rotecia la su-racureni nu este com-letată cu o -rotecie di%erenială la curent
re"idual, este necesară o *eri%icare atentă a condiiilor de declanşare -rin -rotecia
îm-otri*a su-rasarcinilor at3t la conce-ia instalaiei c3t şi ulterior în ex-loatare6 se
im-une totdeauna o *eri%icare la -unerea în %unciune a instalaiei electrice, -recum şi
du-ă orice modi%icare sau extindere a acesteia6 în ca"ul în care la o ast%el de *eri%icare
re"ultă că nu sunt înde-linite condiiile de declanşare la de%ect, este necesară
 -re*ederea com-lementară a unei -rotecii di%ereniale la curent re"idual -e circuitele
res-ecti*e.

.2.1.20. e re3ul$ sc&e'a T- se va )olosi %n toate cazurile. =ac e5ce"*ia ur'$toarele
cazuri(
a circuitele %n care se "rev$d "rotec*ii di)eren*iale ,A cu < dis"ozitiv di)eren*ial la
curent rezidual "ct..2.1.21:
# circuitele de ali'entare a rece"toarelor electrice din ta#lourile electrice:
c cazul le3$rilor la nul cu conductoare , neizolate )a*$ de 'as$ 'ontate a"arent
"ct..2.2: a se vedea "ct..2.1.21:
La realizarea sc&e'ei T- se vor res"ecta ur'$toarele condi*ii(
' :n schema 7'C barele şi conductoarele de nul se *or %olosi în comun -entru lucru şi
 -entru -rotecie. :n această *ariantă (în schema 7'C)6 se *or %olosi bare (borne) sau conductoare
 -entru nulul de lucru 7 se-arate de barele (bornele) sau conductoarele de -rotecie ;# numai în
circuitele de alimentare a rece-toarelor (utila&elor, a-aratelor, a$re$atelor, dis-o"iti*elor) electrice
con%orm -ct.b) de mai sus şi -ct. 8.2.1.21.
' e$ăturile electrice între tablourile electrice ($enerale, -rinci-ale, intermediare şi
secundare), la care se racordea"ă sau nu şi rece-toare electrice, se reali"ea"ă în conducte
electrice (cabluri sau conductoare în tuburi) cu conductor comun de nul ;#7 (de lucru şi de
 -rotecie). !ac exce-ie numai tablourile electrice secundare mono%a"ate la care le$ăturile cu
tabloul electric de alimentare ($eneral, -rinci-al, intermediar) tri%a"at se *or reali"a cu trei
conductoare din care două acti*e (%a"ă şi nul de lucru) şi unul de nul de -rotecie ;#.  se *edea
 -ct. 8.2.1.21.
' a toate tablourile electrice $enerale, -rinci-ale, intermediare sau secundare trebuie să se
 -re*adă o bară de nul ;#7 %olosită în comun -entru lucru şi -entru -rotecie. ceastă bară de nul
;#7 trebuie să %ie le$ată totdeauna -rintr'un conductor se-arat la instalaia de le$are la -ăm3nt a
obiecti*ului res-ecti*.
' >ara de nul ;#7 a unui tablou electric trebuie să aibă borne de le$ătură se-arate -entru
%iecare conductor de nul racordat la această bară ;#7. #ste inter"is ca la o bornă să se racorde"e
două sau mai multe conductoare ;#7, 7 sau ;#. st%el bara ;#7 a tabloului *a a*ea un număr
su%icient de borne -entru următoarele le$ături electrice?
' conductorul de racordare a barei ;#7 a tabloului în cau"ă la instalaia de le$are la
 -ăm3nt a obiecti*ului6
' conductoarele ;#7 de le$ătură cu alte tablouri racordate la tabloul în cau"ă6
' conductoarele de nul de lucru 7 al circuitelor de alimentare a rece-toarelor electrice
mono%a"ate la tabloul în cau"ă6
' conductoarele de nul de -rotecie ;# -entru carcasele metalice ale rece-toarelor
electrice alimentate din tabloul în cau"ă6
' conductorul de nul de -rotecie ;# -entru carcasa metalică a tabloului în cau"ă.
' :n ca"ul în care tablourile de distribuie *in de la -roducătorul acestora cu două bare de
nul, şi anume o bară 7 şi o bară ;#, aceste două bare trebuie să %ie le$ate electric între ele.
' :n schemele 7'C se *a acorda o atenie deosebită -entru racordarea barei de nul 7 sau
;#7 la instalaia
le$ătură se-aratăde le$are la -ăm3nt
la conductorul a obiecti*ului
-rinci-al de le$are lares-ecti* -rintr'un
-ăm3nt unde conductor această
se reali"ea"ă ;# şi o bornă de
le$ătură.
.2.1.21. Sc&e'a T-S se va a"lica nu'ai %n cazul ur'$toarelor circuite(

61
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 61/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

a circuitele electrice sunt "rev$zute cu "rotec*ii di)eren*iale cu < dis"ozitiv di)eren*ial


la curent rezidual:
# circuitele electrice de ali'entare a ta#lourilor electrice 'ono)azate:

c circuitele
electrice electrice de
'ono)azate sauali'entare a rece"toarelor
tri)azate care utilae!
necesit$ şi un a"arate!
conductor a3re3ate!
de nul de lucrudis"ozitive
 cu rol
de conductor activ:
d le3$rile la nul se realizeaz$ cu conductoare , izolate şi 'ontate con)or' art. .1.2.
La realizarea sc&e'ei T-S se vor res"ecta ur'$toarele condi*ii(
' :n schemele 7'S tablourile electrice trebuie -re*ă"ute cu două bare distincte de nul şi
anume?
  ' bara de nul de lucru simbol 76
' bara de nul de -rotecie simbol ;#.

' >ara de nul de -rotecie ;# se *a racorda la instalaia de le$are la -ăm3nt a obiecti*ului


res-ecti*.
' :n ca"ul circuitelor -re*ă"ute cu -rotecii di%ereniale cu DD trebuie să se reali"e"e
totdeauna o schemă 7'S ast%el înc3t să se reali"e"e condiiile de %uncionare a -roteciei ;CD
cu DD (dis-o"iti* di%erenial la curent re"idual)  Fi3.5   cu res-ectarea următoarelor condiii
 -rinci-ale?
•  conductorul acti* de nul de lucru 7 trebuie să %ie se-arat (i"olat electric) de conductorul
de -rotecie ;# înce-3nd cu bornele din amonte ale întreru-torului acionat -rin DD şi
 -3nă la carcasele rece-toarelor electrice alimentate -rin circuitele -rote&ate cu DD,
a%late în a*al de acesta6
• 
 conductorul
%aă acti* de
de conductorul denul de lucru
-rotecie 7 cel
;#) trebuie
-uinsăla%ie i"olat ni*el
acelaşi electric
de %aă de -ăm3nt
i"olaie ca şi (inclusi*
conductoarele acti*e de %a"ă.

' :n ca"ul circuitelor electrice de alimentare a tablourilor mono%a"ate trebuie să se reali"e"e


o schemă 7'S chiar dacă circuitele res-ecti*e nu sunt -rote&ate cu DD6 a se *edea Fi3.6  în care
se -re"intă exem-lul unei scheme de -rinci-iu.
' :n ca"ul circuitelor de alimentare a rece-toarelor (utila&e, a-arate, dis-o"iti*e, a$re$ate
electrice) totdeauna conductorul acti* de nul de lucru 7 este se-arat de conductorul de -rotecie
;# (de le$are la nul sau de le$are la -ăm3nt), reali"3ndu'se ast%el circuite de alimentare în schema
7'S.

' :n toate ca"urile schemei 7'S, conductorul de -rotecie ;# trebuie să %ie se-arat şi i"olat
electric %aă de conductorul acti* de nul de lucru 7 -3nă tabloul de distribuie în care bara comună
de nul de lucru şi de -rotecie ;#7 este racordată la instalaia de le$are la -ăm3nt a obiecti*ului
res-ecti*.

.2.2. Le3area la nul cu conductoare , neizolate )a*$ de 'as$ 'ontate a"arent.


.2.2.1. Siste'ul de "rotec*ie "rin le3are la nul cu conductoare neizolate 'ontate a"arent se
di'ensioneaz$ con)or' "rescri"*iilor 3enerale 'en*ionate la "ct. .2.1.1 şi .2.1.2: 'aterialele din
care se con)ec*ioneaz$ conductoarele sunt cele din Ta'elele 8  şi 9.
.2.2.2. <e*eaua conductoarelor de le3are la nul de "rotec*ie realizat$ cu conductoare de
nul de "rotec*ie , se"arate )a*$ de conductoarele de nul de lucru  neizolate! 'ontate a"arent!

62
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 62/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

 "oate )i )olosit$ şi "entru le3$rile la "$'+nt: aceast$ re*ea "oate )i )olosit$ ca re*ea de le3are la
"$'+nt at+t "entru instala*iile electrice de oas$ tensiune c+t şi "entru cele de %nalt$ tensiune.
.2.2.. 7n cazul re*elei conductoarelor de nul de "rotec*ie , cu conductoare neizolate! se
"ot )olosi conducte ca#luri sau tu#uri de "roteare )$r$ conductoare de nul de "rotec*ie ,. 7n
cazul conductelor
'ono)azate )$r$
tre#uie s$conductoare
se ali'entezede din
nul de lucru  nu'ais"eciale
trans)or'atoare cu conductoare
racordatedela)az$! rece"toarele
re*eaua de oas$
tensiune tri)azat$. Se interzice )olosirea conductorului de "rotec*ie , neizolat dre"t conductor activ
de nul "entru rece"toarele 'ono)azate.
 7n acest caz circuitele cu "rotec*ia "rin le3area la nul se %ncadreaz$ %n sc&e'a T-S.
.2.2.4. La ale3erea solu*iei re*elei de nul de "rotec*ie cu conductoare , neizolate 'ontate
a"arent tre#uie s$ se *in$ sea'a de )actorii te&nico-econo'ici şi de condi*iile s"eci)ice! şi anu'e(
trans)or'atoarele "entru rece"toarele 'ono)azate! econo'iile realizate "rin )olosirea ca#lurilor )$r$
conductoare de nul! "uterile rece"toarelor electrice! res"ectiv sec*iunile conductoarelor active %n
ra"ort cu care se deter'in$ sec*iunile conductoarele de nul de "rotec*ie , etc.

6
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 63/94
5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 64/94


 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

6
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 65/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

.2.2.. Sec*iunea conductoarelor , dintre sursa de ali'entare trans)or'ator sau


3enerator şi ele'entul care tre#uie racordat la conductorul de nul carcas$! ele'ent de sus*inere
şi care "oate intra accidental su# tensiune! tre#uie s$ )ie ast)el sta#ilit$ %nc+t s$ se asi3ure condi*ia
de %ntreru"ere a circuitului de)ect con)or' STAS 12604/4-89 revizuit! %ntr-un ti'" de  s.
Sec*iunea conductorului de "rotec*ie nu tre#uie s$ )ie 'ai 'are dec+t valoarea din
Ta'elul 8  %n )unc*ie
dec+t sec*iunea de 'aterialul
'ini'$ indicat$ %nconductorului
Ta'elul 9. şi destina*ia acestuia şi nu tre#uie s$ )ie 'ai 'ic$

T*3( 8
D()%** &%&)+ ( % PE S(&%(* *>5$ =% 2$ (%)+<
+el r+tund sau unie Del-aluiniu sau %u(ru 
 (r+ile %u 3 ≥ E de +el  aliae de aluiniu 

onductor de "rotec*ie "rinci"al 400 400 240 18
onductor de "rotec*ie de ra'i)ica*ie 25240 25240 2518 2510
Sec*iunea 'ini'$ din "unct de vedere electric a conductorului de "rotec*ie "rinci"al
tre#uie s$ )ie 1/ din sec*iunea ec&ivalent$ a conductoarelor de )az$ )olosite %n sc&e'a T! iar
sec*iunea 'ini'$ a conductorului de ra'i)ica*ie tre#uie s$ )ie 1/2 din sec*iunea ec&ivalent$ a
conductorului de )az$ "rin care se ali'enteaz$ ec&i"a'entul res"ectiv! dau nu 'ai 'ic$ dec+t
sec*iunea 'ini'$ din "unct de vedere al rezisten*ei la solicit$ri 'ecanice indicat$ la "ct. .2.2.6.
.2.2.6. Sec*iunea 'ini'$ din "unct de vedere a rezisten*ei la solicit$ri 'ecanice este dat$
 %n Ta'elul 9! %n )unc*ie de 'aterialul conductorului şi destina*ia acestuia.
T*3( 9
D()%** &%&)+ ( % PE S(&%(* *>5$ =% 2$ (%)+<
+el r+tund sau unie Del-aluiniu sau %u(ru 
 (r+ile %u 3 ≥ E de +el  aliae de aluiniu 

onductor de "rotec*ie "rinci"al 100 9  16
onductor de "rotec*ie de ra'i)ica*ie 0 0 2 10
.2.2.;. onductorul de "rotec*ie "rinci"al , neizolat 'ontat a"arent tre#uie s$ constituie
de re3ul$ un circuit %nc&is.
.2.2.8. onductorul de nul de "rotec*ie "rinci"al , se 'onteaz$ %n toate %nc$"erile şi
s"a*iile %n care,e5ist$
de "rotec*ie rece"toare"ecare
se 'onteaz$ tre#uie
"ere*i sauracordate
"e rastelela de
conductoarele de %nc+t
ca#luri ast)el nul. onductorul de nul
lun3i'ile acestui
conductor s$ )ie c+t 'ai 'ici! res"ectiv i'"edan*ele s$ )ie c+t 'ai 'ici! iar rece"toarele s$ "oat$ )i
racordate "rin conductoare de "rotec*ie de ra'i)ica*ie c+t 'ai scurte.
.2.2.9. 7n cazul conductoarelor de nul de "rotec*ie , din alu'iniu sau aliae de alu'iniu
'ontate %n3ro"at %n "$'+nt sau "ardoseal$ acestea tre#uie s$ )ie "roteate %'"otriva solicit$rilor
'ecanice "e toat$ lun3i'ea de %n3ro"are %n tu#uri 'etalice.
.2.2.10. onductorul de nul de "rotec*ie "rinci"al , "oate avea şi rolul de conductor
"rinci"al de le3are la "$'+nt. 7n acest sco" conductorul , "rinci"al se lea3$ la "rizele de "$'+nt
care deservesc circuitele de nul.
>ornele
"rotec*ie şi #arele
"rinci"al de conductor
"rintr-un nul ale ta#lourilor de distri#u*ie
de "rotec*ie se racordeaz$
, de ra'i)ica*ie di)eritla de
conductorul de nul
conductorul , de
de
ra'i)ica*ie "entru racordarea carcaselor sau ele'entelor de sus*inere ale ta#lourilor res"ective.

66
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 66/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

.2.2.11. arcasele şi ele'etele de sus*inere care tre#uie racordate la conductoarele de nul


se racordeaz$ la conductorul de "rotec*ie , "rinci"al "rintr-o sin3ur$ le3$tur$ electric$. u 'ai
este necesar$ o le3$tur$ su"li'entar$ sau un 'iloc de "rotec*ie su"li'entar! res"ectiv nu 'ai
este necesar$ a"licarea condi*iei de la "ct. .2.1.1.

.2.2.12.
, "rinci"ale se onductoarele de le3are la con)or'
lea3$ şi se di'ensioneaz$ "riza de "revederilor
"$'+nt a conductoarelor de nul de%n"rotec*ie
de la "ct.2! av+ndu-se vedere
)olosirea conductorului de nul de "rotec*ie "rinci"al 'ontat a"arent şi dre"t conductor de le3are la
"$'+nt.
.2.. ,rotec*ia la a"ari*ia unei tensiuni accidentale "e nulul de "rotec*ie , sau ,
.2..1. 7n cazurile %n care se "rev$d la ta#lourile de ali'entare de #ranşa'ent o "rotec*ie
 %'"otriva su"ratensiunilor de )recven*$ industrial$ de 0 @z este necesar s$ se asi3ure
declanşarea circuitului de ali'entare a consu'atorului la a"ari*ia unei tensiuni accidentale "e nul
e3al$ sau 'ai 'are de 0 ! av+ndu-se %n vedere ur'$toarele cauze de su"ratensiuni de )recven*$
industrial$ de 0 @z(
'datorită
creşterea ra-idăturaiei
creşterii a tensiunii în circuitele electrice
la $eneratoarele electrice sau
(de exem-lu la scăderea
la %uncionarea sarcinii)
-e -loturile
su-erioare ale trans%ormatoarelor6
' întreru-erea nulului de lucru 7 sau ;#7 în reeaua %urni"orului de ener$ie electrică
(ru-erea conductorului sau deteriorarea le$ăturilor la borne)6
' de"echilibre la -unerea la -ăm3nt sau la masă a unei %a"e sau la in*ersarea unor
conductoare (de %a"ă şi nul).

Tre#uie considerate ur'$toarele cazuri de %ntreru"eri la #ornele de nul sau la conductorul


de nul(
a 7ntreru"ere %ntre neutrul trans)or'atorului "unctul stelei de "e "artea de oas$
tensiune şi #orna de nul a trans)or'atorului: de)ect %n interiorul trans)or'atorului de FT/t.
# 7ntreru"ere %ntre #orna trans)or'atorului şi #ara sau #orna de nul a ta#loului de
distri#u*ie a "ostului de trans)or'are T,.
c 7ntreru"ere %ntre #orna sau #ara de nul a ta#loului T, şi "unctul %n care conductorul
de nul este le3at la "riza de "$'+nt de e5"loatare de la "ostul de trans)or'are: se au %n
vedere %n s"ecial ta#lourile T, %n care #orna de nul este izolat$ )a*$ de 'asa unui ast)el
de ta#lou iar neutrul re*elei de oas$ tensiune este le3at la o "riz$ de "$'+nt de
e5"loatare se"arat$ de "riza de "$'+nt a "ostului care este )olosit$ "entru "artea de FT
a acestuia.
d 7ntreru"ere a conductorului de nul a unei LA sau LS "e traseu acesteia.
e 7ntreru"ere a conductorului de nul %n racordul consu'atorului electric: %ntreru"ere
 %ntre conductorul de nul al re*elei )urnizorului şi ta#loul de distri#u*ie a consu'atorului
ta#loul 3eneral T sau de distri#u*ie T: %ntreru"erea %ntre ta#loul de '$sur$ şi
"rotec*ie TF, %n cazul #ranşa'entului #locul de '$sur$ şi "rotec*ie >F, unde este
'ontat 3ru"ul de '$sur$ şi unde este "unctul de deli'itare %ntre )urnizor şi consu'ator
şi ta#loul de distri#u*ie a consu'atorului T sau T.

) 7ntreru"ere %n re*eaua tri)azat$ a unui consu'ator du"$ T c+nd e5ist$ circuite


'ono)azate %n aceast$ re*ea.

"revad$.2..2.
"e nul ,entru
"rotec*ia"rotec*ia %'"otriva
de nul , %n cazulsu"ratensiunilor
#ranşa'entelordesi'#ol
)recven*$
,> industrial$
iar %n cazultre#uie s$ de
"osturilor se
trans)or'are ,T asociat$ %ntreru"torului auto'at cu #o#ina de declanşare cu )unc*ia de
declanşare la a"ari*ia unei tensiuni accidentale "e nul.
6;
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 67/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

.2... ,rotec*ia de nul , este destinat$ s$ ac*ioneze la a"ari*ia unor tensiuni accidentale


"ericuloase ale nulului )a*$ de un "unct de re)erin*$ o zona de "oten*ial "ractic nul care de"$şesc
li'itele ad'ise "entru valorile tensiunilor şi duratele acestora. Aceast$ "rotec*ie se %ncadreaz$ %n
cate3oria "rotec*iilor ,AT "rotec*ia auto'at$ %'"otriva tensiunilor accidentale: a se vedea
"ct.2.;.
.2..4. ste interzis$ realizarea "rotec*iei de nul , cu )unc*ionarea de la o tensiune
o"erativ$: "rotec*ia , tre#uie s$ )unc*ioneze e5clusiv la tensiunea a"$rut$ accidental "e nul C ∆ n
ac*ioneaz$ av+nd ca surs$ ener3ia de)ectului.
.2... ,rotec*ia de nul "rev$zut$ la ta#loul de oas$ tensiune al "ostului de trans)or'are
are si'#olul ,T şi tre#uie s$ %nde"lineasc$ ur'$toarele )unc*ii(
a s$ sesizeze şi s$ declanşeze auto'at %ntr-un ti'" de cel 'ult  s %ntreru"torul din T,
la%ntreru"erea conductorului de nul %ntre T, şi "unctul %n care conductorul de nul este
le3at la "riza de "$'+nt de e5"loatare c+nd tensiunea C ∆n ≥  0 :

# s$ sesizeze şi s$ declanşeze auto'at %ntr-un ti'" de cel 'ult  s %ntreru"torul din T,
la %ntreru"erea conductorului de nul %ntre #arele de 0!4 ? şi #orna de nul a %n)$şur$rii de
0!4 ? din tra)o 20/0!4 ? %n cazul %n care "e nul a"are o tensiune C ∆n ≥  0 :
c s$ sesizeze şi s$ declanşeze auto'at %ntr-un ti'" de cel 'ult  s %ntreru"torul din T,
la %ntreru"erea conductorului de nul %ntre #orna de nul şi "unctul neutru al %n)$şur$rii de
0!4 ? din tra)o 20/0!4 ? %n cazul %n care "e nul a"are o tensiune C ∆n ≥  0 :
d s$ sesizeze şi s$ declanşeze auto'at %ntr-un ti'" de cel 'ult  s %ntreru"torul din T,
c+nd "rin "riza de "$'+nt de e5"loatare <"t! res"ectiv "rin conductorul de le3are a #ornei
sau #arei de nul la "riza de "$'+nt < "t! a"are o circula*ie de curent care deter'in$ o
tensiune "e nulul re*elei C∆n ≥  0 .
.2..6. ,rotec*ia de nul ,T sau ,> tre#uie s$ controleze totdeauna tensiunea
accidental$ C∆n de "e conductorul de nul "rintr-un conductor! racordarea %ntre #orna de nul şi o
"riz$ de "$'+nt au5iliar$ <"a de re)erin*$ realizat$ la valoarea "rescris$ de "roduc$torul "rotec*iei
"entru rezisten*a de dis"ersie a acestuia.
ndi)erent de valoarea rezisten*ei de dis"ersie a "rizei de "$'+nt <"a  de re)erin*$
deter'inat$! la realizare se va res"ecta condi*ia <"a O 100 Ω.
?.?. E>(&(
?.?.1. C%&)*+(( ( (7*+( * % ( +)(&(  tre#uie s$ %nde"linesc$ ur'$toarele
condi*ii(
..1.1. zola*ia tre#uie s$ )ie colorat$ %n verde-3al#en. >arele neizolate , sau , din o*el
tre#uie s$ )ie 'arcate cu #enzi transversale verzi şi 3al#ene late de 1 ... 100 ''.
a#lurile )le5i#ile )olosite la ali'entarea rece"toarelor la care se a"lic$ "rotec*ia "rin le3are
la nul tre#uie s$ %ncor"oreze su# acelaşi %nveliş şi conductorul de "rotec*ie colorat con)or' celor
'en*ionate 'ai sus.
 Aceast$ condi*ie se a"lic$ at+t rece"toarelor conectate la re*ea cu autorul unor )işe şi "rize
c+t şi rece"toarelor racordate )i5 la re*eaua de ali'entare "rintr-un ca#lu colorat.
..1.2. Se interzice a se anula sau a se )ace ine)icient$ le3area la nul de "rotec*ie "rin
)olosirea de ca#luri "relun3itoare sau cordoane de ali'entare care nu cu"rind conductorul de nul
de "rotec*ie.
..1.. onductorul de nul de "rotec*ie , se lea3$ direct la carcasele 'etalice ale
ec&i"a'entelor electrice su la alte "$r*i 'etalice care tre#uie le3ate la nul de "rotec*ie.

68
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 68/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

Se interzice includerea %n circuitul instala*iilor de le3are la nul de "rotec*ie a unor ca"ace


sau a altor "$r*i de construc*ie de'onta#ile! "rin a c$ror %nde"$rtare s-ar "utea %ntreru"e le3$tura
de "rotec*ie. arcasele ec&i"a'entelor electrice care au contacte electrice! cu rezisten*$
ne3lia#il$! cu ele'ente 'etalice de sus*inere )i5e stelae 'etalice ale ta#lourilor sau alte
construc*ii din 'etal ale instala*iilor electrice nu se lea3$ se"arat la nul dac$ ele'entele lor de
sus*inere sunt le3ate la nul.
..1.4. onductoarele de le3are la nul neizolate se 'onteaz$ ast)el %nc+t s$ )ie )erite de
solicit$ri 'ecanice "rin "ozare sau tre#uie "roteate.
,entru conductoarele "rinci"ale de nul "rotec*ie a se vedea şi "ct. .2.2.8.
..1.. onductoarele , de alu'iniu sau o*el-alu'inu neizolate 'ontate a"arent tre#uie
s$ ai#$ distan*ele 'a5i'e %ntre dou$ "uncte succesive de reze'are con)or' Ta'elului E.
..1.6. La trecerea conductoarelor , neizolate din alu'niu sau o*el-alu'iniu "rin "lanşee
la 'ontarea %n interior sau la trecerea din "$'+nt %n aer la 'ontarea %n e5terior! conductoarele
tre#uie s$ )ie "roteate %n tu#uri 'etalice "e o %n+l*i'e de 0! ' %n interior şi 1 ' %n e5terior.
u este necesar$ "rotearea %n tu#uri dac$ la trecerea "rin "lanşeu sau "erete conductorul
, %nso*eşte alte ca#luri electrice şi este cu"rins %n etanşarea i3ni)u3$ necesar$ la ast)el de treceri.
?.?.2. C%&)*+(( ( (7*+( * 5%) (%)+ ((+;+(* &%&)*+(+ ( % !
tre#uie s$ %nde"linesc$ ur'$toarele condi*ii(
..2.1. onductoarele "rinci"ale de le3are la "$'+nt de "rotec*ie tre#uie s$ ai#$
di'ensiunile 'ini'e "rev$zute %n Ta'elel 10 .
T*3( 10
M*)(+* % &*+( ()( C%&)+ %)*) **+(%) C%&)+ %)*) =%7+*)
&%,(&%*) &%&)+ +%&* * =% &*%*(
se%iune 3r+sie se%iune 3r+sie
ini) 2  ini)  ini) 2  ini)
B*el rotund sau "ro)ile din o*el 100  100 4
a#lu de o*el 9 - - -
a#lu de cu"ru 16 - 2 -
=unie de alu'iniu sau o*el-alu'iniu  - ;0 -
D'servaie= - C+ndu%t+arele de +el tre'uie s ie zin%ate sau (r+teate (+triva %+r+ziunii.

..2.2. Sec*iunea conductorului de ra'i)ica*ie tre#uie s$ )ie cel "u*in e3al$ cu 0 D din
sec*iunea
'are de 2unui
''conductor
2
de )az$ a circuitului
! "entru conductoarele de ali'entare
de cu"ru! a rece"torului
 '' 2! "entru res"ectiv
conductoarele %ns$ nu sau
de alu'iniu 'ai
o*el-alu'iniu şi res"ectiv 160 '' ! "entru conductoarele de o*el.
2

ndi)erent de rezultatele calculului "entru racordarea #arelor şi #ornelor de nul ale ta#lourilor
de distri#u*ie la instala*ia de le3are la "$'+nt! "recu' şi de rezultatele "entru le3area la "$'+nt a
conductoarelor de nul ale liniilor electrice aeriene! conductoarele de ra'i)ica*ie tre#uie s$ ai#$
di'ensiunile 'ini'e con)or' Ta'elului 11.
T*3( 11
M*)(+* % &*+( ()( C%&)+ %)*) **+(%) C%&)+ %)*) =%7+*)
&%,(&%*) &%&)+ ( se%iune 3r+sie se%iune 3r+sie
+*,&*( ini) 2  ini)  ini) 2  ini)
B*el
a#lurotund!
de o*el#and$
zincatsau "ro)ile 0
0 - 0
- 4-
a#lu rotund de cu"ru uni)ilar sau 16 - 2 -
'ulti)ilar 
69
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 69/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

=unie de alu'iniu sau o*el-alu'iniu 2 - 0 -


ndi)erent de rezultatele calculului "entru racordarea rece"toarelor la instala*ia de le3are la
"$'+nt! conductoarele de ra'i)ica*ie tre#uie s$ ai#$ di'ensiunile 'ini'e con)or' Ta'elului 12 .

T*3( 12
M*)(+* % &*+( ()( C%&)+ %)*) **+(%) C%&)+ %)*) =%7+*)
&%,(&%*) &%&)+ ( se%iune 3r+sie se%iune 3r+sie
+*,&*( ini) 2  ini)  ini) 2  ini)
B*el rotund 20 - - -
>and$ de o*el 24  48 4
,ro)ile de o*el - 2 - 4
S+r'$ rotund$ de cu"ru 4 - 4 -
Meav$ de o*el - 2! - !

..2..
"rev$zut$ la "ct!Sec*iunea conductorului
.2.2.2 "entru "entrudee3alizarea
conductoarele ra'i)ica*ie."oten*ialelor tre#uie s$ )ie e3al$ cu cea
..2.4. re"t conductoare de le3are la "$'+nt se "ot )olosi ele'entele naturale 'en*ionate
la "ct. 2.8.! cu res"ectarea condi*iilor de la "ct. 2.8.4 şi 2.8..
?.?.?. L(75)+( =% )( ( +)(&( - (7*+( * % -   tre#uie s$ %nde"lineasc$
ur'$toarele condi*ii(
...1. ,entru e5ecutarea le3$turilor de "rotec*ie este necesar ca orice utila sau
ec&i"a'ent inclusiv cor"urile de ilu'inat s$ )ie "rev$zut cu dou$ #orne ,! 'arcate cu
si'#olul
Cna dinde#orne
conductoarelor tre#uie
ali'entare! iar s$ )ie #orn$
a doua %n interiorul
tre#uie utilaului! %n a"ro"ierea
s$ )ie %n e5terior #ornelor destinate
"e carcas$.
...2. Sec*iunea conductorului "entru e3alizarea "oten*ialelor tre#uie s$ )ie e3al$ cu cea
"rev$zut$ la "ct..2.2.2 "entru conductoarele de ra'i)ica*ie.
.... Le3$turile la instala*ia de le3are la "$'+nt de "rotec*ie care deserveşte re*eaua de
le3are la nul de "rotec*ie tre#uie s$ cores"und$ condi*iilor de la "ct.2.8.9.
...4. 7n cazul )olosirii conductoarelor de a"$ dre"t conductoare "rinci"ale sau de
ra'i)ica*ie "entru le3area la "$'+nt! le3$turile se e5ecut$ de c$tre "ersonal instruit s"ecial %n
acest sco". 7n acest caz tre#uie s$ se acorde o aten*ie deose#it$ e5ecut$rii unor le3$turi "rin
contacte
"iese de de #un$ calitate!
le3$tur$ "rin %nl$turarea
cores"unz$toare stratului
con)or' STAS de vo"seaToate
4102-8. sau o5izi! )olosindu-se
le3$turile %n acest
la conductele desco"
a"$
tre#uie s$ )ie accesi#ile.
Le3$turile din locurile cu 'ediu u'ed sau coroziv se "roteeaz$ %'"otriva coroziunii "rin
vo"sire sau "rin alte 'iloace cores"unz$toare.
.... Le3$turile la construc*iile 'etalice )olosite "entru "rotec*ie se e5ecut$ "rin sudur$!
"rin şuru#uri "rev$zute cu şai#e elastice cu crest$turi sau alte şai#e care s$ asi3ure contactul
electric. Su"ra)e*ele de contact tre#uie s$ )ie "re3$tite %n "reala#il con)or' "revederilor "rezentului
standard! iar str+n3erea şuru#urilor tre#uie s$ )ie cores"unz$toare.
...6. ,entru e3alizarea "oten*ialelor! se reco'and$ ca toate o#iectele conductoare %n
contact cu "$'+ntul! a)late %n a"ro"ierea ec&i"a'entelor electrice! s$ )ie le3ate direct sau indirect
la re*eaua de nul de "rotec*ie.

;0
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 70/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

...;. 7n cazul conductoarelor neizolate din alu'iniu sau o*el-alu'iniu! "entru e5ecutarea
le3$turilor de %'#inare! de deriva*ie şi de racord la ele'entele care tre#uie le3ate la conductorul de
nul de "rotec*ie se )olosesc nu'ai "iese de le3$tur$ destinate acestor sco"uri.
Le3$turile electrice se e5ecut$ de "re)erin*$ "rin "resare. 7n cazul le3$turilor "rin
 %nşuru#are! acestea se e5ecut$ cu cel "u*in dou$ şuru#uri şi se asi3ur$ %'"otriva deşuru#$rii "rin
şai#e elastice.
...8. >ornele de le3$tur$ a conductoarelor de nul tre#uie s$ )ie realizate cu contacte de
su"ra)a*$: sunt interzise contactele "unctuale )olosindu-se şuru#uri cu v+r) la care e5ist$ "ericolul
distru3erii conductorului şi %ntreru"erea acestuia la str+n3ere.
?.4. P+(&+ (&,&( (%)+ %)** ( +&*) & &*( ( +*+(
.4.1. nstala*iile de ridicat cu cale de rulare 'acarale! "oduri rulante etc. se lea3$ la
conductorul de nul de "rotec*ie! res"ect+ndu-se %n "lus ur'$toarele condi*ii(
.4.1.1. Pinele c$ilor de rulare se )olosesc dre"t conductor "rinci"al de "rotec*ie cu condi*ia
şunt$rii oantelor dintre şine "rin le3$turi electrice cu condi*ia asi3ur$rii unui contact electric %ntre
şin$ şi ro*i! "rin cur$*irea şinei.
.4.1.2. onductorul de nul al re*elei de ali'entare se lea3$ la şinele c$ii de rulare "rintr-o
le3$tur$ de contact de'onta#il$ cu şuru# şi "iuli*$ şi asi3urat$ %'"otriva deşuru#$rii accidentale.
.4.1.. Pinele c$ii de rulare se lea3$ la "$'+nt )olosind "rizele de "$'+nt naturale ale
&alelor şi construc*iilor de sus*inere sau o "riz$ de "$'+nt arti)icial$ a c$rei rezisten*$ de dis"ersie
nu de"$şeşte 4 Ω.
a"etele şinelor se lea3$ %ntre ele "rintr-un conductor de o*el cu sec*iunea de cel "u*in
100 ''2 şi a"oi la instala*ia de le3are la "$'+nt.

.4.1.4. ,odurile rulante situate %n 'edii %n care se "ot "roduce de"uneri "e şine ce
 %nr$ut$*esc contactul dintre roat$ şi şin$! se doteaz$ cu dis"ozitive de cur$*ire a şinelor c$ii de
rulare.
.4.1.. La "odurile rulante! la orice alte 'aşini de ridicat cu sta*ion$ri de lun3$ durat$ de
e5e'"lu "oduri rulante de %ntre*inere şi 'onta cu sta*ion$ri de "este 10 zile! "recu' şi la toate
'aşinile de ridicat cu sarcina no'inal$ 'ai 'ic$ de 1 t indi)erent de )recven*a de utilizare sau
'ediul de lucru! "e l+n3$ utilizarea c$ii de rulare dre"t conductor de "rotec*ie! tre#uie s$ se ia una
din ur'$toarele '$suri su"li'entare de "rotec*ie(
' montarea unor dis-o"iti*e de curăire a şinelor căii de rulare, care să asi$ure o *aloare
a re"istenei de contact  c , con%orm relaiei?
U . adm
  R . ≤ 9 ⋅ I
d+# 
 %n care(
@ % ad @ 24 = tensiune de contact maxim admisă6
I  ' coe%icient care este 1,25 în ca"ul  de%  @  r   şi J @ 8,5 în ca"ul  de%  @  ns ≤  
50  sau J @ 5 în ca"ul  de%  @  ns ≥  8 6
" de  ' curent de de%ect, în am-eri, considerat în calcul e$al cu *aloarea
curentului de declanşare re$lat (  ), r  în ca"ul întreru-toarelor automate
sau *aloarea curentului nominal ( n s) în ca"ul si$uranelor %u"ibile6
' montarea unui releu de -rotecie cu acionare la cureni de de%ect6
' montarea unui conductor su-limentar de nul de -rotecie (a -atra linie de contact) care
se instalea"ă în -aralel cu conductoarele liniei de alimentare, la -artea in%erioară. cest
conductor de -rotecie se lea$ă at3t la ambele ca-ete c3t şi -e traseu, la %iecare tronson al şinelor
căii de rulare.

;1
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 71/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

.4.1.6. Se interzice utilizarea cule3$toarelor de curent ti" rol$ "entru realizarea le3$turii
 %ntre 'aşina de ridicat şi conductorul de "rotec*ie.
.4.1.;. La 'aşinile de ridicat de orice ti" ali'entate "rin ca#lu )le5i#il! conductorul "rinci"al
de nul de "rotec*ie tre#uie s$ )ie %ncor"orat %n ca#lu. $ile de rulare constituie un conductor "entru
le3$tura su"li'entar$ de le3are la nul de "rotec*ie.
.4.1.8. Le3area la nul de "rotec*ie a carcaselor 'etalice ale ec&i"a'entelor electrice de "e
'acarale şi "oduri rulante! se realizeaz$ "rin contactul acestora cu construc*ia 'etalic$ a
'acaralei! lu+ndu-se '$suri de realizare a unui contact electric de rezisten*$ ne3lia#il$.
 7n cazul %n care! datorit$ e5isten*ei unor straturi de vo"sea! o5izi etc.! nu se "oate realiza un
contact electric de rezisten*$ ne3lia#il$ al utilaelor cu construc*ia 'etalic$! tre#uie s$ se "revad$
le3$turi sudate %ntre carcasele acestora şi construc*ia 'etalic$ a 'acaralei.
.4.1.9. Facaralele turn şi şina de rulare la sol la care ali'entarea de ener3ie electric$ se
)ace "rin ca#luri )le5i#ile %n 'anta de cauciuc! tre#uie s$ )ie le3ate la nul "rin cel de al "atrulea
conductor al ca#lului şi le3ate su"li'entar la "$'+nt "rin şinele c$ilor de rulare! iar şinele de rulare
se lea3$ la o "riz$ de "$'+nt av+nd rezisten*a de cel 'ult 4 Ω.

?.#. P+(&+ (&,&( (%)+ *(%)*+(* **+*)(+ ((&)+&*%&(


..1. 7n locuin*e! le3area la nul de "rotec*ie se realizeaz$ "rin le3area a"aratului la un
conductor de nul de "rotec*ie , di)erit de conductorul de nul de lucru  de la a"arat "+n$ la #orna
de nul a ta#loului de distri#u*ie! care este racordat$ la instala*ia de le3are la "$'+nt! circuitul av+nd
sc&e'a T - S.
..2. 7n cazul re*elelor aeriene de distri#u*ie se ad'ite renun*area usti)icat la racordarea
#ornelor de nul ale ta#lourilor la o instala*ie de le3are la "$'+nt! dac$ %ntre ta#loul de distri#u*ie şi
conductorul de nul al LA se "rev$d dou$ conductoare de nul a'#ele 'ontate izolat.
 7n cazul %n care! %ntre LA şi ta#loul de distri#u*ie sau )irida de #ranşa'ent se "rev$d
conductoare izolate torsadate! se ad'ite un sin3ur conductor de nul , co'un "entru lucru şi
"rotec*ie dac$ se res"ect$ ur'$toarele condi*ii(
a conductorul de nul co'un are o sec*iune cu o trea"t$ 'ai 'are dec+t sec*iunea
conductorului de )az$ a se vedea Ta'elul 6 :
# conductorul de nul al #ranşa'entului este racordat la conductorul de nul al LA "rin
dou$ le3$turi distincte dou$ cle'e sau o cle'$ cu dou$ şuru#uri de )i5are asi3urate!
iar la ta#loul de distri#u*ie )irida de #ranşa'ent la dou$ #orne distincte:
c conductorul de nul este )i5at ast)el %nc+t le3$tura at+t la cle'e c+t şi la )irida de
#ranşa'ent s$ nu )ie solicitat$ 'ecanic:
d continuitatea conductorului de nul şi le3$turile du#le la #orne cle'e at+t la )irida de
#ranşa'ent c+t şi la cle'ele de le3$tur$ cu LA! este veri)icat$ "eriodic %n
con)or'itate cu re3le'ent$rile %n vi3oare.
?.6. C% ( +(&((  ( ;(+,&*+(
.6.1. La rece"*ie şi %nainte de darea %n e5"loatare a unei instala*ii de "rotec*ie "rin le3are la
nul şi "eriodic! con)or' re3le'ent$rilor %n vi3oare! se veri)ic$ res"ectarea "rescri"*iilor din
"rezentul standard "rin(
acestora:
a veri)icarea vizual$ a conductoarelor de "rotec*ie şi a instal$rii "roteate şi %n3riite a
# veri)icarea ale3erii corecte a si3uran*elor )uzi#ile şi a st$rii de )unc*ionare a

;2
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 72/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

dis"ozitivelor de "rotec*ie:
c veri)icarea 'arc$rii conductoarelor de "rotec*ie şi a e5ecut$rii le3$rii corecte la utilae!
"rize! ta#louri de distri#u*ie:

d veri)icarea a"lic$rii '$surilor co'"le'entare de "rotec*ie con)or' "ct. .2.1.1:


e veri)icarea continuit$*ii şi a sec*iunii ec&ivalente a construc*iilor 'etalice ale cl$dirilor
care se )olosesc dre"t conductor de nul de lucru şi de "rotec*ie:
) veri)icarea condi*iei de declanşare la curent de scurtcircuit.
.6.2. 7n cazul conductoarelor de nul , neizolate 'ontate a"arent este necesar s$ se
e)ectueze veri)icarea "eriodic$ a instala*iei res"ective de nul de "rotec*ie ast)el(
' *i"ual, conductoarele montate a-arent şi le$ăturile (de îmbinare, de rami%icaie şi de
racord), cel -uin o dată -e să-tăm3nă6
' str3n$erea şuruburilor la -iesele de le$ătură inclusi* racordurile la elementele ce trebuie
le$ate la nul, cel -uin o dată -e lună.
<ezultatul veri)ic$rilor se conse'neaz$ %n )işele de veri)ic$ri.
.6.. eri)ic$rile la rece"*ie şi darea %n e5"loatare! la %nlocuirea ec&i"a'entelor şi du"$
re"ara*ii sau 'odi)ic$ri! se e)ectueaz$ %n con)or'itate cu "ct. .6.1 şi .6.2! "entru re*eaua
conductoarelor de nul şi %n con)or'itate cu "ct. 2.9! "entru "rizele de "$'+nt şi conductoarele de
le3are la "$'+nt.

C*.4. P+)(&* *)*)5 * &+(% ( (,(&) PACDB & :); ,(+(%* *


&+(%) +(:* DDR. P+)(&* ,(+(%*5 * &+(%) +(:* =% %)**(
((&)+&( ( *5 )(%%(.
4.1. C% 7(%(+*(
4.1.1. ,rotec*ia di)eren*ial$ la curent rezidual este destinat$ "entru declanşarea scoaterea
de su# tensiune ra"id$ de re3ul$ %ntr-un ti'" 'ai 'ic de 0!2 s a unui circuit electric la a"ari*ia
unui curent de)ect d )a*$ de 'as$ sau )a*$ de "$'+nt.
,rotec*ia di)eren*ial$ la curent rezidual se %ncadreaz$ %n cate3oria "rotec*iei auto'ate
 %'"otriva curen*ilor de de)ect ,A şi se realizeaz$ totdeauna cu autorul unui dis"ozitiv di)eren*ial
rezidual <! asociat unui %ntreru"tor auto'at cu #o#ina de declanşare %n ur'$toarele  variante(
' %ace -arte inte$rantă din întreru-torul automat6
' este asociat întreru-torului automat şi este inclus în carcasa acestuia6
' este într'o carcasă se-arată şi conectat -rin le$ături electrice la întreru-torul automat .

 7n oricare din cele trei variante de 'ai sus! < ac*ioneaz$ asu"ra #o#inei de declanşare a
 %ntreru"torului %n vederea %ntreru"erii circuitului "roteat %n cazul a"aritiei unui curent rezidual.
is"ozitivul di)eren*ial rezidual < are %ntotdeauna un tor care cu"rinde toate
conductoarele active şi un #uton de control al #unei )unc*ion$ri #utonul de test.
La circuitele tri)azate cu nul de lucru ! totdeauna %ntreru"torul şi < sunt cu 4 "oli
tetra"olar! si'#ol 4,.
La circuitele tri)azate )$r$ nul de lucru %ntreru"torul şi < sunt cu  "oli tri"olar! si'#ol
,. La circuitele 'ono)azate = şi ! %ntreru"torul şi < sunt cu 2 "oli #i"olar! si'#ol 2,.

;
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 73/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

4.1.2. ,rotec*ia di)eren*ial$ la curent rezidual se va utiliza %n instala*iile electrice din re*elele
de curent alternativ de oas$ tensiune le3ate la "$'+nt si'#ol TT sau T şi se va "revedea "e
ur'$toarele cate3orii de circuite electrice(
a de ali'entare cu ener3ie electric$ a unor rece"toare electrice destinate s$ )unc*ioneze
nesu"rave3&eate "er'anent de c$tre "ersonalul de deservire:
# de ali'entare cu ener3ie electric$ a unor rece"toare cu co'"onente electronice de
i'"ortan*$ 'are valoare şi/sau utilizare:
c %n care se "rev$d şi "rotec*ii ra"ide %'"otriva su"ratensiunilor: %n aceste cazuri
totdeauna "rotec*ia di)eren*ial$ se 'onteaz$ %n a'onte s"re sursa de ener3ie
electric$ de dis"ozitivele de "rotec*ie %'"otriva su"ratensiunilor:
d %n cazurile %n care nu se asi3ur$ "rin "rotec*ia de su"rasarcin$ şi de scurtcircuit
declanşarea deconectarea %n cel 'ult s la a"ari*ia unui de)ect: la ca"etele circuitului
datorit$ lun3i'ii 'ari a acestuia sau sec*iunii 'ici a conductoarelor i'"edan*elor
'ari! sau %n alte cauze care i'"un declanş$ri ra"ide 'ai "u*in de 0!2s: se are %n
vedere %n s"ecial si3uran*a la )oc şi "rotec*ia ra"id$ %'"otriva electrocut$rilor "rin
atin3ere indirect$! "rin %ntreru"erea deconectarea ra"id$ a circuitului cu un de)ect de
izola*ie )a*$ de 'as$ sau )a*$ de "$'+nt:
e %n cazurile usti)icate te&nic şi econo'ic %n care instala*iile de le3are la "$'+nt au
rezisten*e de dis"ersie 'ai 'ari dec+t cele i'"use de le3isla*ia te&nic$ %n vi3oare
"entru "rotec*ia "rin le3are la nul sau "rin "rotec*ia "rin le3are la "$'+nt de e5e'"lu
 %n cazul solurilor de rezistivitate 'are:
) %n cazurile %n care se i'"une o "rotec*ie te&nolo3ic$ %'"otriva de)ectelor rezistive la
care "rotec*ia de su"rasarcin$ sau de scurtcircuit nu ac*ioneaz$ %n ti'" util! curen*ii de
de)ect )iind su# valorile cur#elor de r$s"uns curent-ti'" ale acestor "rotec*ii: se
e5e'"li)ic$ ur'$toarele dou$ cazuri(
' de%ectele de i"olaie inci-iente (metalice sau la ca-ete de în%ăşurări) în rece-toare,
care nelichidate în tim- util -ot conduce la e*oluii cu distru$eri de echi-amente şi  
cu iniierea unui incendiu sau cu accidente de -ersoane6
' de%ecte -rin re"istene mari cum este ru-erea şi căderea conductoarelor circuitului -e
elemente de susinere sau -e -ăm3nt, care, nelichidate în tim- util, -ot conduce la a*arii şi
electrocutări de -ersoane.

4.1.. ,entru "revederea "rotec*iei di)eren*iale la curent rezidual %n cazurile 'en*ionate 'ai
sus la "ct. 4.1.2! tre#uie s$ se 'onteze %ntreru"toare auto'ate cu < %n ur'$toarele cate3orii de
ta#louri electrice(
a de distri#u*ie a consu'atorului T! de re3ul$ "e toate circuitele care se %ncadreaz$ %n
cel "u*in unainstantanee:
te'"orizare din cate3oriile%n'en*ionate
acest caz! lade"ct..6
re3ul$a ∆n...
 ): se "rev$d
0!0 A: < )$r$

# 3enerale de re3ul$ T %n cazul "revederii < instantaneu la T: la T se va


"revedea < selectiv! si'#ol S! cu ∆ t ≤  ;0 's şi ∆n2  0!1 sau 0! A din condi*ia
∆n2 G 2∆n1 şi totdeauna c+nd se "rev$d la T desc$rc$toare de clas$ > sau :
c de '$sur$ şi "rotec*ie a )urnizorului de ener3ie electric$ TF, unde este considerat
"unctul de deli'itare %ntre acesta din ur'$ şi consu'ator: c+nd se "revede o "rotec*ie
 %'"otriva su"ratensiunilor de )recven*$ industrial$ ,FT şi/sau la %ntreru"erea nulului ,:
 %ntreru"torul cu < şi 'odulul de tensiune asociat FA cu cele dou$ )unc*ii ,FT şi ,
se 'onteaz$ totdeauna %n a'onte de 3ru"ul de '$sur$ s"re sursa de ener3ie electric$.
 7n acest caz
ta#lourile de rezult$! %n T
distri#u*ie 'oddac$
o#li3atoriu!
la TF, c$ tre#uie "rev$zut
al )urnizorului de < la ta#loul 3eneral T şi la
ener3ie electric$ s-a "rev$zut < sau dac$ la TF, este "rev$zut nu'ai %ntreru"tor
auto'at cu "rotec*ie ter'ic$ sau electro'a3netic$ )$r$ < şi FA! dar curentul de
;4
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 74/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

de)ect 'a5i' %n instala*ie d'a5 G 1! n n )iind curentul no'inal de )unc*ionare a


 %ntreru"$torului! res"ectiv trea"ta de )unc*ionare a acestuia: < de la TF, - ta#loul
de '$sur$ şi "rotec*ie al )urnizorului de ener3ie electric$ - va )i selectiv si'#ol S! cu
∆t ≤  140 's şi ∆n G 2∆n2: de re3ul$ ∆n ≤  00 'A! "entru realizarea "rotec*iei
 %'"otriva ini*ierii unui incendiu si3uran*a la )oc %n instala*ia electric$ "roteat$.
 7n cazul "revederii "rotec*iei di)eren*iale la curent rezidual %n dou$ sau 'ai 'ulte ta#louri %n
tre"te %n cascad$ tre#uie s$ se asi3ure selectivitatea necesar$ "rin ale3erea < selectiv! cu o
anu'it$ te'"orizare: a se vedea cele ar$tate 'ai sus.
e re3ul$! la ale3erea <! se va *ine sea'a de condi*ia (
  ∆n2  G 2∆n1
unde(
"  n2  '  este curentul re"idual nominal al DD din amonte (s-re sursa de ener$ie electrică)
"  n1 ' al DD din a*al (%aă de DD cu  ∆ n2  ), res-ecti* s-re circuitele consumatorului de ener$ie
electrică.

4.2. I%)*** ((&)+&5 * &%*)+ 


4.2.1. La consu'ator tre#uie s$ )ie satis)$cute ur'$toarele condi*ii(
a "revederea #ornelor şi conductoarelor de "rotec*ie , %n toate circuitele unde este
necesar$ realizarea "rotec*iei %'"otriva ini*ierii unui incendiu la rece"toarele electrice şi
 %'"otriva şocurilor electrice "rin atin3erea indirect$ la carcasele şi ele'entele de sus*inere
a rece"toarelor electrice şi/sau "rotec*ia %'"otriva su"ratensiunilor cu desc$rc$toare şi
"rin ec&i"oten*iere:
# sec*iunea conductoarelor active de )az$ = şi nul de lucru  se vor deter'ina %n
con)or'itate cu "rezentul standard:
c sec*iunea conductorului de "rotec*ie , va )i cel "u*in e3al$ cu cea a conductorului activ
de nul de lucru ! dar nu 'ai "u*in de s  4 '' 2 dac$ conductorul , nu este inclus %n
distri#u*ia conductoarelor de ali'entare:
d conductorul de "rotec*ie , va )i din cu"ru sau o*el:
e conductoarele active de )az$ = şi nul de lucru  şi cele de "rotec*ie , vor avea
 %nvelişul e5terior izola*ia de culori di)erite! care vor )i 'en*ionate e5"res %n docu'enta*ia
de "roiectare. 7n circuitele tri)azate conductoarele de )az$ = vor )i de culori di)erite "entru
cele trei )aze: %n cazul circuitelor 'ono)azate conductoare de )az$ "ot )i de re3ul$ de
culoare al#$ sau
re3ul$ izola*ia roşie! iar conductoarele
conductoarelor de "rotec*iede dinnul de lucru
cu"ru  de
, vor culoare
)i de al#astru
culoare desc&is: de
verde-3al#en:
) %n instala*ia electric$ a consu'atorului! conductoarele de "rotec*ie , se 'onteaz$ %n
aceleaşi tu#uri şi doze cu condectoarele active = şi : dac$ circuitele sunt %n ca#lu!
conductoarele acestora "ot avea )unc*iile =!  şi ,:
3 le3$turile electrice ale conductoarelor de "rotec*ie , din doze se vor izola )a*$ de
le3$turile conductoarelor active = sau : izol$rile vor )i cel "u*in la acelaşi nivel calitativ
cu izol$rile %ntre conductoarele active:
& le3$turile electrice ale conductoarelor de "rotec*ie , se vor realiza de "re)erin*$ cu
cle'e s"eciale de deriva*ie sau de %'#inare: le3$turile "rin r$sucire tre#uie s$ )ie
cositorite şi izolate con)or' celor ar$tate la "ct.3 de 'ai sus:

;
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 75/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

i conductoarele de "rotec*ie , şi #ornele de le3$tur$ din cle'ele , ale ta#lourilor T


şi/sau T! din doze! din "rizele de )or*$ şi )işele de ali'entare a rece"toarelor "ro"riu-zise!
vor )i izolate electric de conductoarele active şi #ornele acestora = şi : ast)el la toate
aceste ele'ente #ornele , vor )i di)erite şi izolate )a*$ de #ornele :

 Ttotdeauna
şi T! la conductoarele , se la
)işele de ali'entare! vorcarcasele
le3a nu'ai la #ornele ,#ornele
rece"toarelor: s"ecial,
destinate la ta#loul
din ta#lourile T
şi T vor )i )olosite nu'ai "entru conectarea conductoarelor ,: cle'ele vor avea #orne
de intrare - ieşire. Se ad'ite ca %n loc de cle'$ s$ se "revad$ o #ar$ , cu #orne cu
şuru#uri! "iuli*e şi şai#e elastice la care s$ se racordeze conductoarele cu "a"uci la
ca"ete. Totdeauna #orna va )i 'arcat$ cu se'nul ! iar contactele electrice vor )i de
su"ra)a*$: este interzis$ )olosirea şuru#urilor cu v+r) "entru contactul electric contact
"unctual.
4.2.2. ondi*iile te&nice necesare "entru coloana individual$  conducta electric$ de
ali'entare a ta#loului consu'atorului de la ta#loul de '$sur$ şi "rotec*ie TF, al
)urnizorului de ener3ie electric$! sunt ur'$toarele(
a coloana  de ali'entare a ta#loului consu'atorului cu"rinde %ntotdeauna(
' conductoarele acti*e de %a"ă notat  cu i"olaie de culori di%erite -entru cele trei %a"e,
re"er*3ndu'se culoarea albastru deschis -entru conductorul de nul de lucru 7 şi
culoarea *erde ' $alben -entru conductorul ;#6
' conductorul acti* de nul de lucru 7 cu i"olaia de culoare albastru deschis6
' conductorul de -rotecie ;# cu i"olaia de culoare *erde ' $alben6

# conductorul de "rotec*ie , va avea sec*iunea e3al$ cu sec*iunea conductorului activ


de nul de lucru ! dar nu 'ai "u*in de 4 ''2 cu"ru dac$ conductorul , nu )ace "arte din
acelaşi ca#lu ca şi conductoarele active:

c conductorul de "rotec*ie , va )i din cu"ru sau o*el:


d conductoarele active şi de "rotec*ie , ale coloanei  = şi  se vor instala %n una din
ur'$toarele variante(
' toate conductoarele acti*e (! şi 7) şi ;# în acelaşi tub de -rotecie6
' toate conductoarele %ac -arte din acelaşi cablu (cu conductoare de cu-ru)6
' conductoarele acti*e ! şi 7 %ac -arte din acelaşi cablu iar conductorul de -rotecie ;#
este se-arat6 cablul res-ecti* şi conductorul ;# *or %i -rote&ate în acelaşi tub de
 -rotecie6

e conductoarele active = şi  şi de "rotec*ie , vor )i racordate %n #orne distincte


realizate cu cle'e de racord sau %n #ara cu şuru#! "iuli*$ şi şai#$ elastic$ "entru care
ca"etele conductoarelor vor avea "a"uci de )i5are: #ornele cle'elor de le3$tur$ L!  sau
, tre#uie s$ ai#e contacte de su"ra)a*$: este interzis$ )olosirea şuru#urilor cu v+r)
"entru contactul electric contact "unctual.
4.2.. ondi*iile te&nice necesare "entru ta#loul de '$sur$ şi "rotectie TF, al )urnizorului
de ener3ie electric$ sunt ur'$toarele(
a carcasa ta#loului va )i de "re)erin*$ din 'aterial electroizolant rezistent la arc electric.
# %n ta#lou se va "revedea o #ar$ , cu "atru #orne cu şuru#uri! "iuli*e şi şai#e elastice
sau cle'e s"eciale , "entru racordarea ur'$toarelor conductoare de le3$tur$(
' conductorul ;#7 al racordului la reeaua %urni"orului de ener$ie electrică6
' conductorul 7 al circuitului care trece -rin întreru-torul cu -rotecie di%erentială6
' conductorul ;# al circuitului din coloana indi*iduală de racord la tabloul consumatorului6
' conductorul de le$are la -ri"a de -ăm3nt locală.
c %n cazul carcasei ta#loului TF, din 'aterial electroizolant! rezisten*a de dis"ersie a
"rizei de "$'+nt locale rezult$ din rela*ia(
;6
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 76/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

  <"l ≤  0 / ∆ n
  unde= "  n ' este curentul re"idual nominal al -roteciei di%ereniale din +;.
 

d %n cazul
locale carcasei
tre#uie s$ )ie( ta#loului TF, din 'etal! rezisten*a de dis"ersie a "rizei de "$'+nt
  <"l ≤  4 Ω .
e %n toate cazurile #ornelor cle'elor =!  sau , tre#uie s$ ai#e contacte de su"ra)a*$
iar şuru#urile de )i5are tre#uie s$ )ie cu ca" %n3ro"at: sunt interzise şuru#urile cu contacte
directe "e conductor res"ectiv contactele "unctuale. La intr$rile %n ta#louri se vor "revedea
cle'e de se"arare.
4.2.4. ondi*iile s"eci)ice de a"licare a "rotec*iei di)eren*iale! res"ectiv ,A cu <! sunt
ur'$toarele(

a se a"lic$ nu'ai %n re*ele de curent alternativ de oas$ tensiune TT sau T condi*ionat


şi T:
# izola*ia conductorului de nul de "rotec*ie tre#uie s$ )ie cel "u*in la nivelul izola*iei
conductoarelor de )az$:
c ,A cu < tre#uie s$ cu"rind$ totdeauna un dis"ozitiv de control al )unc*ion$rii
"rotec*iei:
d tre#uie s$ e5iste totdeauna conductoare de "rotec*ie , care! %n aval de ,A
res"ectiv %n aval de %ntreru"torul cu < s"re consu'atorul electric! s$ )ie se"arate )a*$
de conductoarele active )a*$ de conductorul de nul de lucru şi conductoarele de )az$:
e rezisten*a de dis"ersie <" a "rizei de "$'+nt de "rotec*ie "entru asi3urarea condi*iilor
de )unc*ionare a < G∆n! tre#uie s$ ai#$ cel 'ult valoarea rezultat$ din rela*ia(
  <" ≤  Ca / 1!2∆n
unde(
@ a - este tensiunea de atin$ere maximă admisă6 de re$ulă -entru condiii normale de -ericol se
consideră  a @ 50 6 în $eneral tim-ul de declanşare la -roteciile cu DD este t ≤  0,2s,
 -roteciile de ba"ă a*3nd de re$ulă t ≤  0,05s (tim-ul -ro-riu al întreru-torului la care este
asociat DD)6
"  n - este curentul nominal re"idual al DD %olosit -entru reali"area ;CD.

rezult$ 4.2.. 7n cazul


ur'$toarele re*elelor
condi*ii %n sc&e'a TT cu i'"le'entarea "rotec*iei di)eren*iale cu <
s"eci)ice(
a neutrul re*elei este le3at direct la "$'+nt:
# 'asele sunt le3ate la o "riz$ de "$'+nt "rin conductoare de ra'i)ica*ie şi conductorul
"rinci"al ,:
c "ri'ul de)ect de izola*ie )a*$ de 'as$ sau "$'+nt este eli'inat "rin dis"ozitivul
di)eren*ial rezidual < a'"lasat )ie "entru %ntrea3a instala*ie de la consu'ator )ie "e
)iecare circuit electric "entru o#*inerea unei selectivit$*i:

d solu*ia
"entru cu le3arealalade)ect
declanşarea "$'+ntşi de "rotec*iedeşisu#
scoaterea cu dis"ozitiv de "rotec*ie
tensiune este cea 'aidi)eren*ial rezidual
si'"l$ "osi#il at+t
 %n ceea ce "riveşte conce"*ia c+* şi %n ceea ce "riveşte realizarea "ractic$:

;;
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 77/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

e %n cazul %n care 'asele care tre#uie "roteate sunt le3ate la "rize de "$'+nt di)erite!
este necesar ca "entru )iecare 3ru"$ de 'ase le3ate la aceeaşi "riz$ de "$'+nt s$ se
"revad$ c+te un dis"ozitiv de "rotec*ie di)eren*ial <.
Cn dis"ozitiv de "rotec*ie < tre#uie s$ )ie instalat %n a'onte de circuitele s"re sursa de
ener3ie electric$
conductorul ,. ale c$ror 'ase 3ru" de 'ase sunt le3ate la o "riz$ de "$'+nt co'un$ "rin
alorile li'it$ 'a5i'e ad'ise "entru rezisten*a de dis"ersie < " se deter'in$ %n )unc*ie de
curentul ∆n  şi de tensiunea de atin3ere 'a5i'$ ad'is$ 0  sau 2 ! %n )unc*ie de 3radul
"ericolului de şoc electric.

4.2.6. eri)ic$ri %nainte de darea %n e5"loatare a "rotec*iei di)eren*iale


La darea %n e5"loatare a unor instala*ii %n care s-au "rev$zut "rotec*ii di)eren*iale cu <
tre#uie e)ectuate ur'$toarele veri)ic$ri(
a 'arcarea #ornelor şi conductoarelor de )az$ L! de nul de lucru ! de nul de lucru şi de
"rotec*ie , dac$ este cazul! de "rotec*ie , "rin culoare şi/sau 'arcate cu litere sau
se'ne:
# identi)icarea )azelor! nulului şi conductorului , şi veri)icarea inte3rit$*ii lor:
c dac$ sunt scoase "atroanele )uzi#ile sau "ozi*ia desc&is a %ntreru"toarelor din TF, şi
din ta#loul 3eneral T al consu'atorului şi dac$ %ntreru"toarele auto'ate au )ost #locate
 %n "ozi*ia Qdesc&isR:
d '$surarea rezisten*ei de izola*ie "e L şi : aceasta se )ace cu un 'e3o&'etru de 200
: valoarea rezisten*ei de izola*ie se consider$ satis)$c$toare dac$ este 'ai 'are de 0
FΩ:
e e5isten*a conductoarelor de "rotec*ie , de ra'i)ica*ie şi "rinci"ale şi a se"ar$rii
electrice ale acestora )a*$ de conductoarele active de lucru L şi :
) '$surarea rezisten*ei de dis"ersie a instala*iei de le3are la "$'+nt şi la nul: rezisten*a
de dis"ersie a "rizei de "$'+nt şi a circuitului de nul tre#uie s$ ai#$ valorile indicate %n
"rezentul ca"itol:
i ale3erea corect$ a si3uran*elor )uzi#ile şi a %ntreru"toarelor auto'ate: du"$ racordarea
la re*eaua )urnizorului de ener3ie electric$ se 'onteaz$ "atroanele )uzi#ile şi/sau se aduc
 %ntreru"toarele auto'ate %n "ozi*ia Q%nc&isR:
  se veri)ic$ "rezen*a tensiunii şi se '$soar$ aceasta la ta#loul 3eneral al consu'atorului
cu autorul volt'etrului:
? se veri)ic$ #una )unc*ionare a dis"ozitivelor di)eren*iale la curent rezidual < şi a
'odulelor de tensiune asociate FA: %n acest sco" toate aceste dis"ozitive de "rotec*ie
tre#uie s$ )ie "rev$zute )iecare din )a#rica*ie cu #utoane de testare a #unei )unc*ion$ri: se
veri)ic$ de ase'enea le3$turile dis"ozitivelor de "rotec*ie "rivind asi3urarea condi*iilor de
)unc*ionare a acestora %n caz de de)ect curent de de)ect la < sau tensiuni accidentale.

;8
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 78/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

ANEE

;9
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 79/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

ANEA A
REALIZAREA INSTALAŢIILOR DE LE@ARE LA PĂMNT DIN CENTRALE ELECTRICE$ STAŢII
DE TRANSFORMARE$ PUNCTE DE ALIMENTARE "I POSTURI DE TRANSFORMARE$ ÎN
CAZUL ÎN CARE PE PARTEA DE KOASĂ
LA NULTENSIUNE
SC!EMASE
TNBAPLICĂ PROTECŢIA PRIN LE@ARE

 A.1. ,rezenta ane5$ con*ine "rescri"*ii "rivind realizarea instala*iilor de le3are la "$'+nt
a)erente centralelor! sta*iilor! "unctelor de ali'entare şi "osturilor de trans)or'are! la care se
racordeaz$ at+t instala*iile de %nalt$ tensiune c+t şi instala*ii ec&i"a'ente de oas$ tensiune! iar
"entru acestea din ur'$ se a"lic$ "rotec*ia "rin le3are la nul! con)or' "revederilor "rezentului
standard.
 A.2. Se realizeaz$ o instala*ie de le3are la "$'+nt! )olosit$ %n co'un "entru "artea de %nalt$
tensiune şi "entru "artea de oas$ tensiune a se vedea )i3. A-1 at+t %n incintele şi "lat)or'ele
industriale %n care! con)or' "revederilor standardului STAS 12604/4-89 revizuit! este necesar s$ se
realizeze o re*ea 3eneral$ de le3are la "$'+nt de "rotec*ie "entru toate cate3oriile de instala*ii şi
ec&i"a'ente electrice c+t şi %n re*elele din a)ara incintelor şi "lat)or'elor industriale "osturi de
trans)or'are! "uncte de ali'entare etc..

F7. A-1

80
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 80/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

nstala*ia 3eneral$ de le3are la "$'+nt tre#uie s$ )ie ast)el realizat$ %nc+t s$ se res"ecte
tensiunile de atin3ere şi de "as 'a5i'e ad'ise! at+t la "artea de %nalt$ tensiune c+t şi la carcasele
şi ele'entele de sus*inere ale instala*iilor şi ec&i"a'entelor electrice de oas$ tensiune.

 A..
 %n vedere caTotdeauna
tensiunile c+nd se )oloseşte
de atin3ere %n co'un
şi de "as instala*ia
la instala*iile de le3are la "$'+nt
şi ec&i"a'entele tre#uie
de oas$ s$ sele3ate
tensiune ai#$
la conductorul de nul de "rotec*ie s$ nu de"$şeasc$ valorile 'a5i'e ad'ise con)or' STAS 2612-
8;! at+t "entru cazul unui de)ect "e "artea de %nalt$ tensiune c+t şi "entru cazul unui de)ect "e
"artea de oas$ tensiune.
 7n cazul re*elelor de %nalt$ tensiune le3ate la "$'+nt "rintr-o rezisten*$ o&'ic$! ti'"ul
"rotec*iei de #az$ şi anu'e ti'"ul de %ntreru"ere "rin cea 'ai ra"id$ "rotec*ie "rev$zut$ s$
ac*ioneze la de)ectul res"ectiv tre#uie s$ )ie de cel 'ult 0!; s.
 A.4. 7n cazuri s"eciale! c+nd se usti)ic$ te&nic şi econo'ic! se ad'ite s$ se realizeze
instala*ii de le3are la "$'+nt se"arate şi anu'e! instala*ia de le3are la "$'+nt "entru "artea de
 oas$ tensiune s$ se se"are de instala*ia de le3are la "$'+nt "entru "artea de %nalt$ tensiune! de
e5e'"lu! %n cazul "osturilor şi re*elelor aeriene de %nalt$ tensiune "e st+l"i LA! la care
res"ectarea "revederilor de la "ct. A.2 şi A. ar conduce la investi*ii 'ai 'ari.
 A.. 7n cadrul aceleiaşi re*ele de %nalt$ tensiune se ad'ite ca! "entru o "arte a re*elei s$ se
realizeze instala*ii de le3are la "$'+nt co'une! iar "entru alt$ "arte instala*ii de le3are la "$'+nt
se"arate de e5e'"lu )i3. A-2! con)or' A.4.

F7. A-2
 A.6. 7n cazul %n care se realizeaz$ instala*ii de le3are la "$'+nt se"arate "entru "artea de
 %nalt$ tensiune şi de oas$ tensiune! tre#uie %nde"linite ur'$toarele condi*ii(
a distan*a dintre cele dou$ instala*ii de le3are la "$'+nt tre#uie s$ )ie aleas$ est)el %nc+t!
 %n orice situa*ie s$ nu rezulte %n re*eaua de conductoare de nul de "rotec*ie o tensiune de
atin3ere şi de "as 'ai 'are dec+t valorile 'a5i'e ad'ise la "ct. A.. 7n toate cazurile!
distan*a dintre instala*iile de le3are la "$'+nt nu tre#uie s$ )ie 'ai 'ic$ de 20 ': "e

81
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 81/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

aceast$ distan*$ nu tre#uie s$ e5iste ele'ente conductoare cu' sunt ca#luri! conducte
'etalice etc.! care s$ )ac$ ine)icient$ distan*area a se vedea )i3. A-:

F7. A-?
 7n cazuri s"eciale! i'"use de condi*ii s"eci)ice! se ad'ite reducerea distan*ei de se"arare
cu condi*ia res"ect$rii tensiunilor de atin3ere şi de "as! con)or' "ct.A..
# distan*a dintre o#iectele 'etalice situate deasu"ra solului şi a)late %n contact cu
instala*iile de le3are
carcase! %n3r$diri la tre#uie
etc.! "$'+nts$se"arate conductoare
)ie de cel "u*in 0!1 '."rinci"ale
ac$ nu sau de ra'i)ica*ie!
se "oate res"ecta
distan*a de 0!1 ' tre#uie s$ se ia '$suri de izolare:
c dac$ linia aerian$ de oas$ tensiune se racordeaz$ "rin ca#luri la #arele colectoare ale
sta*iei sau "ostului de trans)or'are! ar'$tura 'etalic$ a ca#lului nu tre#uie s$ )ac$
ine)icient$ se"ararea inten*ionat$ a instala*iilor de le3are la "$'+nt. Le3area la "$'+nt a
"unctului neutru se )ace la al doilea st+l" al liniei aeriene a se vedea )i3. A-4! dac$ e5ist$
"osi#ilitatea ca "rin ar'$tura 'etalic$ a ca#lului s$ se atin3$ ele'ente ale instala*iei de
le3are la "$'+nt la care se racordeaz$ neutrul re*elei:

82
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 82/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

F7. A-4

d dac$ o#iectele 'etalice de "e "artea de oas$ tensiune care tre#uie "roteate nu se "ot
se"ara de instala*ia de le3are la "$'+nt de "rotec*ie de "e "artea de %nalt$ tensiune! ele
se lea3$ la aceast$ instala*ie a se vedea )i3. A-! de e5e'"lu! cutia de distri#u*ie de
 oas$ tensiune 'ontat$ "e st+l"ul cu trans)or'ator. 7n aceste cazuri tre#uie s$ se
asi3ure!
"$'+nt de at+te5"loatare!
la st+l"ul cu trans)or'ator
tensiuni c+t şişiladest+l"ul
de atin3ere la care
"as su# se lea3$
li'itele nulul
ad'ise! la "riza"rin
eventual de
diriarea distri#u*iei "oten*ialelor şi/sau izolarea a'"lasa'entului:

F7. A-#

8
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 83/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

e dac$ unele o#iecte 'etalice care tre#uie "roteate se "ot se"araiar altele nu! "ri'ele se
lea3$ la conductorul de nul! iar celelalte se lea3$ la instala*ia de "rotec*ie de "e "artea de
 %nalt$ tensiune )i3. A-6. 7n acest caz este necesar s$ se ia '$suri ca cele dou$ cate3orii
de o#iecte 'etalice s$ )ie se"arate %ntre ele! con)or' "revederilor de la "ct. A.6.#.

=i3. A-6

 A.;.
de %nalt$ 7n toatec+t
tensiune cazurile %n care
şi "entru se )oloseşte
"artea o instala*ierezisten*a
de oas$ tensiune! de le3arede
la dis"ersie
"$'+nt at+t
< ""entru "artea
 a instala*iei
co'une se deter'in$! "entru cazul de)ectelor "e "artea de %nalt$ tensiune! cu ur'$toarea rela*ie(
U aadm
  R  p ≤
I p ⋅ r + ⋅ r k 
 %n care(
@ a ad *aloarea maximă admisă a tensiunii de atin$ere şi de -as, determinată con%orm -ct. .8,
în *oli6
"  ( intensitatea curentului de -unere la -ăm3nt -rin -ri"a de -ăm3nt res-ecti*ă, stabilită
con%orm SS 1204/4'9I, -entru ca"ul în care de%ectul este -e -artea de înaltă
tensiune, în am-eri6
r e coe%icientul de echi-oteniere, în "onele de in%luenă ale -ri"elor de -ăm3nt le$ate la
reeaua conductorului de nul de -e -artea de &oasă tensiune.
Coe%icientul de echi-oteniere se determină -rin măsurări -entru %iecare ca" în -arte. :n
ca"ul c3nd nu se dis-une de ast%el de determinări, se consideră următoarele *alori?
r e @ 0,9 ' dacă reeaua conductoarelor de nul (;#7 sau ;#) de -e -artea
de &oasă tensiune este buclată6
r e @ 1,0 ' dacă reeaua conductoarelor de nul (;#7 sau ;#) de -e -artea
de &oasă tensiune este rami%icată6
r <   ' %actor de aşte-tare6
 !actorul de aşte-tare are următoarele *alori?
r <  @ 0,95 în ca"ul reelelor de &oasă tensiune cu cabluri subterane6
 r <   @ 1,00 în ca"ul reelelor de &oasă tensiune -entru st3l-ii #.

ndi)erent de rezultatul calculului! valoarea rezisten*ei de dis"ersie rezultante a instala*iei


re*elei,entru
3enerale de le3arelalasta#ilitate
veri)icarea "$'+nt tre#uie s$ se
ter'ic$ )ie de cel 'ult 4deΩ. ase'enea! cazul de)ectelor "e
consider$!
"artea de %nalt$ tensiune! res"ect+ndu-se "revederile STAS 12604/4-89 revizuit.

84
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 84/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

ANEA G
REALIZAREA PROTECŢIEI ÎMPOTRIVA TENSIUNILOR DE ATIN@ERE "I DE PAS ÎN CAZUL
FOLOSIRII ÎN COMUN A STLPILOR PENTRU LEA DE ÎNALTĂ TENSIUNE "I DE KOASĂ

8
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 85/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

TENSIUNE$ CND ÎN REŢEAUA DE KOASĂ TENSIUNE SE APLICĂ PROTECŢIA PRIN LE@ARE


LA NUL SC!EMA TNB
>.1. ,rezenta ane5$ con*ine "rescri"*ii "rivind realizarea "rotec*iei %'"otriva tensiunilor de
atin3ere şi de "as %n cazul )olosirii %n co'un a st+l"ilor! %n situa*ia %n care la consu'atorii racorda*i
la re*eaua
atin3ere de oas$
indirect$ tensiune
con)or' se a"lic$standard.
"rezentului le3area la nul "entru "rotec*ia %'"otriva electrocut$rilor "rin

>.2. Atunci c+nd! "entru "rotec*ia %'"otriva electrocut$rilor "rin atin3ere indirect$!
conductorul de nul al re*elei de oas$ tensiune este )olosit şi dre"t conductor de nul de "rotec*ie at+t
"entru st+l"ii LA c+t şi la consu'atori! tre#uie s$ se res"ecte si'ultan ur'$toarele condi*ii(
>.2.1. Ar'$turile 'etalice ale )iec$rui st+l"! "recu' şi celelalte ele'ente 'etalice de "e
st+l" console! cor"uri de ilu'inat etc. tre#uie s$ se racordeze la conductorul de nul al LA! )ie
direct! )ie "rintr-un conductor co'un! con)or' "ct. .1.1.1.
>.2.2. onductorul de nul de "rotec*ie s$ )ie racordat la "riza de "$'+nt a )iec$rui at+l" )ie
direct! )ie "rin inter'ediul ar'$turii 'etalice a st+l"ului.
>.2.. <ezisten*a de dis"ersie rezultant$ <"n a %ntre3ului siste' constituit din conductorul
de nul al LA şi toate "rizele de "$'+nt le3ate la acesta de "rotec*ie şi de e5"loatare tre#uie s$
)ie
U pn
R  pn  ≤  %ns$ nu 'ai 'are de 4 Ω
I p
 %n care
@  (n ' tensiunea totală a între$ului sistem constituit din conductorul de nul al # şi toate
 -ri"ele de -ăm3nt lea$te la acesta6   -n se consideră e$ală cu cea a tensiunii de
atin$ere şi de -as maximă admisă şi anume, *alorile -entru "onele cu circulaie
%rec*entă
 -unere la con%orm SS
-ăm3nt (se 212'9,
consideră în %uncie
tim-ul de tim-ul
-roteciei de întreru-ere
de ba"ă) a curentului
şi de cate$oria de
reelei de
înaltă tensiune de -e st3l-ii %olosii în comun6
"  ( ' curentul maxim de -unere la -ăm3nt în reeaua de înaltă tensiune, care -oate %i?
    - @  rm, în ca"ul reelelor i"olate %aă de -ăm3nt schema , c3nd se -re*ede o -rotecie
cu semnali"are îm-otri*a -unerilor la -ăm3nt sim-le şi o -rotecie cu deconectare
automată îm-otri*a -unerilor la -ăm3nt duble,  rm %iind curentul maxim de -unere la
 -ăm3nt dublă al #, care nu se -oate deconecta -rin această -rotecie6
    - @   -s, în ca"ul reelelor i"olate %aă de -ăm3nt, c3nd se -re*ede în %iecare circuit o
 -rotecie cu deconectare automată, care să acione"e în ca"ul unei -uneri la -ăm3nt sim-le -e
circuitul res-ecti*,   -s, %iind curentul de -unere la -ăm3nt sim-lă, însă nu mai mic de 10 6
    -  @   -m, în ca"ul reelelor le$ate la -ăm3nt -rintr'o re"istenă ohmică,   -m %iind curentul de -unere la
 -ăm3nt mono%a"ată în reeaua res-ecti*ă (curentul care se închide e%ecti*
 -rin -ri"a de -ăm3nt).
>.. 7n cazul %n care! "entru "rotec*ia %'"otriva electrocut$rilor "rin atin3ere indirect$!
conductorul de nul al re*elei de oas$ tensiune este )olosit şi dre"t conductor de nul de "rotec*ie
nu'ai la consu'atori şi eventual nu'ai la o "arte din st+l"ii LA! iar la st+l"ii nele3a*i la
conductorul de nul se a"lic$ le3area la "$'+nt de "rotec*ie de e5e'"lu cazul re*elelor de oas$
tensiune cu conductoare izolate! cu' sunt cele torsadate tre#uie s$ se res"ecte si'ultan
ur'$toarele condi*ii(
>..1. <ezisten*a de dis"ersie rezultant$ <"n a %ntre3ului siste' constituit din conductorul
de nul al LA şi toate "rizele de "$'+nt de "rotec*ie şi de e5"loatare le3ate la acesta tre#uie s$
 %nde"linesc$ rela*iile de la "ct. >..2.
"rizele >..2. La st+l"iinaturale
lor de "$'+nt la care conductorul
şi arti)iciale!de
senul este izolat
realizeaz$ )a*$ de
le3area ar'$turadest+l"ilor
la "$'+nt şi )a*$
"rotec*ie: de
"rizele
de "$'+nt de la aceşti st+l"i tre#uie s$ ai#$ o rezisten*$ de dis"ersie < "s rezultant$ con)or'
ur'$toarelor rela*ii(
86
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 86/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

≤ U a  ⋅ α + β − 1  
U   pas α
  R  ps şi R  ps ≤ ⋅
I p k a I p k  pas
 %n care(
@ a &i @  (as ' tensiunile de atin$ere şi de -as maxime asmise, la st3l-ii #, -entru ca"ul
de%ectelor -e -artea
de%ect -e -artea de înaltă
de &oasă tensiune, res-ecti* 5 =, -entru ca"ul unui
tensiune6
"  ( ' curentul de -unere la -ăm3nt -rin -ri"ă (determinat con%orm SS 1204/4'
 9I re*i"uit)6
α ' coe%icientul de i"olare al am-lasamentului, determinat con%orm -ct. 2.1.1.26
G a &i G  (as ' coe%icienii de atin$ere şi de -as, cores-un"ători distribuiei -otenialelor6
β ' coe%icientul de i"olare a stratului de beton, la st3l-ii de beton armat %ără
a-arata&, -rin asimilare cu coe%icientul de i"olare -entru dale (strat de beton),
determinat con%orm SS 1204/4'9I re*i"uit.

8;
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 87/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

ANEA C
DIMENSIONAREA PRIZELOR DE PĂMNT
.1. ,entru di'ensionarea "rizelor de "$'+nt este necesar s$ se deter'ine %n "reala#il
rezistivitatea
rezistivit$*ii ρssolului ρ s de
 de calcul se calcul. 7n cazul
)ace *in+nd c+nddeaceasta
sea'a se o#*ine
u'iditatea solului"rin
%n '$suri  ρ'$s'$sur$rii!
'o'entul ! calcularea
cu
ur'$toarea rela*ie(
  ρs  ρ'$s ⋅  ψ 
 %n care(
ρ s ' re"isti*itatea solului de calcul6
ρ s ' re"isti*itatea obinută -rin măsurări6
ψ ' coe%icientul de *ariaie a re"isti*ităii solului con%orm Ta'elului C-1, %uncie de ad3ncimea de
în$ro-are şi umiditatea solului.

T*3( C-1

A%&(* ( =%7+*+(
((&)+ 'B$  * s+lC(,&(%)
+arte ued( ;*+*( * +(:);)5
s+l %u uiditatae  ψ
edie s+lB$ us%at 
(%)+
0! <  & ≤  0! 6! !0 !
0! <  & ≤  0!8 !0 2!0 1!
0!8 <  & ≤  4 1! 1! 1!1
& >  4 1!2 1!1 1!0
D'servaie - ' - re(rezint dierena de nivel dintre %entrul ele%tr+dului <de ee(lu utatea
lun3iii ele%tr+dului# &i su(raaa terenului.
ac$ nu se a)l$ la dis"ozi*ie rezultatele unor '$sur$ri ale rezistivit$*ii solului! "entru calcule
in)or'ative! se "ot )olosi valorile in)or'ative din ane5a .

nu'$rul.2. 7n )unc*ie*in+nd
de electrozi de rezistivitatea
sea'a de( stratului de "$'+nt se ale3e ti"ul de "riz$ şi se deter'in$
' re"istena de dis-ersie a unui sin$ur electrod6
' re"istena de dis-ersie maximă admisă -entru instalaia res-ecti*ă de le$are la -ăm3nt6
' coe%icientul de utili"are în comun a electro"ilor care %ormea"ă instalaia.

Se e)ectueaz$ un calcul "reala#il al rezisten*ei de dis"ersie a "rizei de "$'+nt de "rotec*ie.


.. alculul rezisten*ei de dis"ersie! <"! a "rizelor se )ace(
a - "entru "rizele si'"le! vericale şi orizontale! utiliz+nd rela*iile indicate %n "rezenta
ane5$:

#"aralel!
- "entru "rizelerele*ia(
utiliz+nd 'ulti"le <" verticale şi orizontale av+nd n electrozi identici le3a*i %n
r  p
  R  p =
)⋅n
 %n care(
r  ( ' re"istena de dis-ersie a unei -ri"e sim-le, ori"ontale sau *ericale care se
calculea"ă %olosind relaiile din tabelele C'8, C'4 res-ecti* C'6
u  ' coe%icient de utili"are a cărui *aloare se calculea"ă cu relaiile indicate în
tabelul C'2 -entru -ri"ele com-lexe (*erticale şi ori"ontale) res-ecti* cu cele
din tabelele C'5 şi C' -entru -ri"ele ori"ontale6
  %   ' -entru -ri"ele com-lexe (  - ) utili"3nd relaia?
1 1 1 1
:::
  R  p = R  p1 + R  p 2 + R  p3 +
 %n care(
R  (1 ' re"istena de dis-ersie a -ri"ei multi-le *erticale care se calculea"ă cu relaia

88
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 88/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

  de la -ct. C.8.b, lu3nd în considerare coe%icientul de utili"are u1 indicat în


tabelul C'26
R  (2  ' re"istena de dis-ersie a -ri"ei multi-le ori"ontale (conductoare de le$ătură,
electro"i, în$ro-ai ori"ontal), care se calculea"ă cu relaia de la -ct. C.8.b,
lu3nd în considerare coe%icientul de utili"are u2  indicat în tabelul C'26
R  (n ' re"istena de dis-ersie a -ri"ei de -ăm3nt naturale.

,entru deter'inarea rezisten*ei de dis"ersie! <"! rezultant$ a unei re*ele 3enerale de le3are
la "$'+nt de "e o "lat)or'$! res"ectiv dintr-o incint$! se consider$ %n calcule şi i'"edan*ele
&o'o"olare K&  ale conductoarelor de le3$tur$ dintre "rizele de "$'+nt care co'"un re*eaua
3eneral$ de le3are la "$'+nt: %n acest caz rezisten*ele de dis"ersie rezultante < " se deter'in$
se"arat "entru )iecare instala*ie %n "arte.
.4. oe)icien*ii de utilizare "entru "rize co'"le5e! con)or' Ta'elului C-2 !
T*3( C-2
D)*%* %)+( N5+ ( C(,&(%) ( ):*+(
((&)+: ;(+)&* (B =% ((&)+: E(&)+: *(:* %*+ E(&)+: *** ( %
,%&( ( %7(*
((&)+:+ B  (riza  (riza &%)+ &+&)
 (riza  (riza=%&'B
verti%al u 1 +riz+ntal u 2  verti%al u 1 +riz+ntal u 2 
el 2 0!8 0!80 - -
 0!80 0!80 0!; 0!0
4 0!; 0!;; 0!6 0!4
 0!;0 0!; 0!62 0!42
6 0!6 0!60 0!60 0!40
10 0!60 0!60 0! 0!
20 0!0 0!20 0!0 0!2
40 - - 0!40 0!20
60 - - 0!8 0!20
e  2l 100
2 -
0!90 -
0!90 0!
- 0!19
-
 0!8 0!90 0!80 0!60
4 0!82 0!88 0!; 0!
 0!80 0!8 0!;2 0!2
6 0!;8 0!80 0!;0 00
10 0!; 0!; 0!66 0!44
20 0!;0 0!6 0!61 0!
40 - - 0! 0!29
60 - - 0!2 0!2;
100 - - 0!0 0!24
e  l 2 0!9 0!9 - -
 0!90 0!90 0!90 0!;
4 0!88 0!8 0!8 0!;0
 0!8 0!82 0!82 0!68
6 0!82 0!80 0!80 0!6
10 0!80 0!; 0!; 0!6
20 0!; 0!68 0!;0 0!4
40 - - 0!6 0!9
60 - - 0!62 0!6
100 - - 0!60 0!

.. <ela*iile de calcul ale rezisten*ei de dis"ersie a "rizelor si'"le verticale! con)or'
Ta'elului C-E.

89
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 89/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

T*3( C-?
F( ((&)+ +:( ( %7*+(B R(** ( &*&
Meav$ av+nd "artea su"erioar$ la nivelul ρ 4'
su"ra)e*ei solului şi dia'etrul *evii 'ult 'ai 'ic r  = 0,366 ' '* d
 p;
dec+t lun3i'ea ei d ≤  l
ρ
N r  p; = 0,<
'
Meav$ %n3ro"at$ la ad+nci'ea(
1 r  ph = 0,366 ρ ?'* 2' + 1 '* 4h + 1>
h =  = + ' d 2 4h − 1
2
>ar$ cu sec*iune dre"tun3&iular$( ρ
8'
- "e su"ra)a*a solului: r  p; = 0,366 '*
'  b
1
- %n3ro"at$ la ad+nci'ea( h =  = + ρ 4' 1 4 h + 1
2 r  ph = 0,366 ?'* + '* >

,l$ci av+nd )or'a nere3ulat$ %n3ro"at$ la  '  b 2 4h −s 1  


1   
ad+nci'ea( h =  = + ρ 1 + 2 ar.s"n π  
2 r  ph =
s  π s  
4h 3 +  
8  π  
π  
,lac$ "$trat$ %n3ro"at$ la ad+nci'ea(    
a   
h =  = + ρ  1  
2 r  ph = 0,222 1 + 0,63@ ar.s"n 2  
a
   2=    
1 + π1 +
  
    a    
 
NN r  p; = 0,25 ρ
a
,lac$ circular$ %n3ro"at$ la ad+nci'ea(    
   
h =  = + ρ  1  
2 r  ph = 0,25 1 + 0,63@ ar.s"n 2  

  4h    
1+ 
  
        
 
 %n care(
r  (v  ' re"istena de dis-ersie a -ri"ei sim-le *erticale a*3nd -artea su-erioară la ni*elul
r  ( ' su-ra%eei
re"istena solului, în ohmi6
de dis-ersie a -ri"ei sim-le *erticale a*3nd -artea su-erioară la ad3ncime,
în ohmi6
ρs ' re"isti*itatea de calcul a solului, în ohmmetri6
l  ' lun$imea electrodului, în metri6
' ' lăimea barei, în metri6
d  ' diametrul exterior al e*ii, în metri6
J  ' distana de la -artea su-erioară a electrodului -3nă la su-ra%aa solului, în metri6
S  ' su-ra%aa unei %ae a -lăcii, în metrii -ătrai6
a ' latura -lăcii -ătrate, în metri6
7 ' diametrul -lăcii circulare, în metri.
N <ela*ia si'"li)icat$! cu a"ro5i'a*ie acce"ta#il$! "entru l  1..6 '
NN <ela*ia si'"li)icat$! cu a"ro5i'a*ie acce"ta#il$.

.6. <ela*iie de calcul ale rezisten*elor de dis"ersie a "rizelor si'"le orizontale! con)or'
Ta'elului C-4.

90
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 90/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

T*3( C-4
F( ((&)+ +:( ( %7*+(B R(** ( &*&

Meav$ aşezat$ orizontal "e su"ra)a*a solului r  p( = 0,@32 ρ '* 2'
' d
Meav$ %n3ro"at$ orizontal la ad+nci'ea  ρ '2
r  p= = 0,366 '*
' 2d
ρ
N r  p= = 2
'
>ar$ o*el lat cu sec*iunea dre"tun3&iular$ ρ 4'
aşezat$( r  p( = 0,@32 '*
'  b
- la nivelul su"ra)e*ei solului:
- la ad+nci'ea : ρ 2' 2
r  p= = 0,366 '*
'  b=

lectrod inelar cu sec*iune circular$ aşezat ρ 8'


orizontal( r  p( = 0,@32 '*
' πd
- la nivelul su"ra)e*ei solului:
- la ad+nci'ea : ρ 4' 2
r  p= = 0,366 '*
' π=d
lectrod inelar cu sec*iune dre"tun3&iular ρ 16'
aşezat( r  p( = 0,@32 '*
- la nivelul su"ra)e*ei solului:
' π b
2
ρ 8'
- la ad+nci'ea : r  p= = 0,366 ' '* π b=

,lac$ "$trat$ aşezat$ "e su"ra)a*a solului ρ


r  p( = 0,44
S
,lac$ circular$ aşezat$ "e su"ra)a*a solului ρ
r  p( =
2
lectrod se'is)eric %n3ro"at! #aza la nivelul ρ
su"ra)e*ei solului r  p( =
π
N <ela*ia si'"li)icat$! cu a"ro5i'a*ie acce"ta#il$ "entru l  10 ... 2 ' şi d ≅  0!016 '

 %n care(
r  (+ ' re"istena de dis-ersie a -ri"ei sim-le ori"ontale la su-ra%aa solului în ohmi6
r  (J  ' re"istena de dis-ersie a -ri"ei sim-le ori"ontale la ad3ncimea K în ohmi6
ρ ' re"isti*itatea de calcul a solului, în ohmmetri6
d  ' diametrul electrodului, în metri6
' ' lăimea barei, în metri6
l  ' lun$imea electrodului, în metri6
S  ' su-ra%aa -lăcii, în metri -ătrai6
7 ' diametrul -lăcii, în metri6
K  ' ad3ncimea de în$ro-are a -ri"ei ori"ontale, în metri.

.;. oe)icien*ii de utilizare u "entru "rize de "$'+nt orizontale radiale cu o ad+nci'e de
 %n3ro"are &  0! ... 1 ' con)or' Ta'elului C-5 .

91
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 91/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

T*3( C-#
L%7(* %( 3*+($ C(,&(%) ( ):*+( B (%)+
 *riza radial %u trei ele%tr+zi *riza radial %u (atru ele%tr+zi 
 0!; 0!62
6 0!;; 0!6
9 0!;8 0!68
12 0!80 0!;0
18 0!81 0!;1

.8. oe)icien*ii de utilizare u "entru dou$ "rize de "$'+nt orizontale orizontale "aralele
con)or' Ta'elului C-6 .
T*3( C-6

L%7(*
%)+( +:((,(&5+*
%7*+($ C(,&(%) ( ):*+( B*+*(
(%)+ (B
 )*%5
( =%)+( &(  ((&)+:
 4 8
1 ... 0 0!; 0!8
0 ... 60 0!;0 0!80

.9. <ela*ii de calcul %n )or'$ si'"li)icat$ "entru deter'inarea rezisten*elor de dis"ersie
ale unor "rize de "$'+nt naturale sin3ulare si'"le! construite din )unda*ii de #eton ar'at!
con)or' Ta'elului C- . i'ensiunile )unda*iei se consider$ %n contact cu "$'+ntul inclusiv!
3rosi'ile stratului de #eton dintre ar'$turi şi "$'+nt.

T*3( C- J
N+. F+* ,%*( ( 3()% T ( +:5 & &*+( ( R*(* ( &*& *
&+). *+*) *+)(* =%7+*)5 =% *(*:5 +(:)(%( ( (+( + 
5%)B ,&*)5
1 ,araleli"i"ed! trunc&i de lectrod se'is)eric av+nd   ρ
"ira'id$ sau cilindru! av+nd volu'ul ! %n 'etri cu#i r  p = 0,25 3 s
volu'ul ! %n 'etri cu#i S

92
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 92/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

2 ,lac$ a c$rei 3rosi'e 3 lectrod din "lac$ orizontal$ la ρ


su"ra)a*a solului! av+nd aria S! r  p = 0,555 s
 %nde"lineşte condi*ia * ≤ S S
 %n 'etri "$tra*i
  * ≤ 1  
  ! %n care S este aria
  S 10  
"l$cii! %n 'etri "$tra*i
 ,lac$ a c$rei 3rosi'e lectrod din "lac$ orizontal$ ρs
 %nde"lineşte condi*ia * ≤ S !  %n3ro"at$ la o ad+nci'e de 1 r  p = 0,32 S
"laca )iind %n3ro"at$ la o ' şi av+nd aria S! %n 'etri
"$tra*i
ad+nci'e 'ai 'are de 1'
4 ,araleli"i"ed! trunc&i de lectrod vertical cu sec*iune ρs 4'
"ira'id$ sau cilindru vertical a circular$ av+nd dia'etrul d! %n r  p = 0,46 ' '* d
c$rui %n$l*i'e este 'ult 'ai 'etri
'are dec+t di'ensiunile liniare
1
ale sec*iunii orizontale(  10 !
d
 %n care d = 1,1 S '! )iind aria
sec*iunii orizontale! %n 'etri
"$tra*i
 =unda*ie continu$ su# ziduri a lectrod orizontal cu sec*iunea ρ s 2'
c$rei sec*iune are un dia'etru circular$ av+nd dia'etrul  şi r  p = 0,<2 ' '* 
ec&ivalent  = 1,1 S '! %n lun3i'ea l! %n 'etri
care S este sec*iunea )unda*iei!
 %n 'etri "$tra*i
6 =unda*ia "oli3onal$ %nc&is$! a lectrod inelar de lun3i'e L şi ρs   2'  
c$rei sec*iune are un dia'etru un dia'etru al sec*iunii r  p = 0,<2  '* + 0,1055  
 
ec&ivalent  = 1,1 S '! iar transversale ! %n 'etri    
lun3i'ea liniei "oli3onale este
L! %n 'etri
; =unda*ia continu$ la o lectrod orizontal %n3ro"at la o ρ 2
ad+nci'e 'ai 'are de 1 '! a ad+nci'e 'ai 'are de 1 ' cu r  p = 0,46 s '*
c$rei sec*iune are un dia'etru sec*iunea circular$ av+nd ' 
ec&ivalent  = 1,1 S '! %n dia'etrul  şi lun3i'ea L %n
care S este aria sec*iunii 'etri
)unda*iei %n 'etri "$tra*i
8 =unda*ie continu$ la o lectrod inelar de lun3i'e L ρ   2  
ad+nci'e 'ai 'are de 1' dar  %n3ro"at! av+nd dia'etru  al r  p = 0,45   s  '* + 0,1 
 
)or'+nd o linie "oli3onal$ de sec*iunii transversale! %n 'etri      
lun3i'e L

9
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 93/94
 

5/25/2018 STAS 12604-4-89 STAS 12604-5-90 - slide pdf.c om

  ANEA D
  in+rativ B

REZISTENŢA DIFERITELOR SOLURI "I APE


N+. N*)+*  R(:);)*)(*$ ρ $ 
&+). 7+eniul de variaie ,al+ri
n un%ie de re%+andate
uiditate &i  (entru %al%ulele
%+ninutul de sruri   (reliinare
1. Solu*ie de sare şi a"e acide 0!01 0!01
2. A"$ de 'are 1 ...............  !0
. A"$ de "+r+u şi r+u 10 ............... 0 20!00
4. A"$ de iaz sau izvor 40 ............... 0 40!00
. A"$ su#teran$ 20 ............... ;0 0!00
6. A"$ de 'ulte "+r+uri! r+uri! lacuri 100 ............... 1200 ;00!00
;. ,$'+nt! &u'$! tur#$ )oarte u'ede 1 ............... 20 20!00
8. ernozio' 10 ............... ;0 0!00
9. @u'$ v+n$t$ cu con*inut de sul)ur$ de )ier 10 ............... 20 10!00
10. ,$'+nt ara#il 40 ............... 60 0!00
11. ,$'+nt ar3ilos! ar3il$ 40 ............... 10 80!00
12. ,$'+nt cu "ietriş 100 ............... 00 200!00
1. Loess! "$'+nt de "$dure 100............... 00 200!00
14. Ar3il$ cu nisi" 100 ............... 00 200!00
1. ,$'+nt nisi"os 10 ............... 400 00!00
16. isi" )oarte u'ed 100 ............... 00 400!00
1;. >alast cu "$'+nt 00 ............... 6000 1000!00
18. isi"! nisi" cu "ietriş 100 ............... 2000 1000!00
19. <oci! #azalte 10000 10000!00
20. St+nc$ co'"act$ 100000 100000!00

94
http://slide pdf.c om/re a de r/full/sta s-12604-4-89-sta s-12604-5-90 94/94