Sunteți pe pagina 1din 6

CATALOGUL REGLEMENTRILOR I PRESCRIPIILOR ENERGETICE Ediia 2011 B.

PRESCRIPII ENEGETICE DE INTERES GENERAL

Nr. Crt.
1

Indi ati!"# PE

Tit#"# $r%& ri$i%i %n%r'%ti %

PE 003/79 Nomenclator de verificri, ncercri i probe privind montajul, punerea n funciune i darea n e ploatare a in!talaiilor ener"etice

D( ")%nt"# d% a$r(*ar% a #" r+rii ) * +0&/79

O*&%r!aii

) * 9',/&' ) * $+&,/&$

#odificarea $ %$9&'( PE 0$$/&+ Normativ privind calculele comparative te-nico.economice la in!talaiile de producere, tran!port i di!tribuie a ener"iei electrice i termice #odificarea $ %$990( PE 0$+/9+ /e"ulament privind a!i"urarea funcionrii economice a centralelor electrice PE 0$7/&3 /e"ulament privind documentaia te-nic n e ploatare %republicat n $997(

) * 9/90 0 * 7+1/9+ ) * +&9/&+

PE 0++. 3/&7

#odificarea $ %$9&1( ) * $$,1/&1 Pre!cripii "enerale de proiectare a reelelor ) * 17+/&7 electrice %republicate n $993( ) * 9/90 0 * 100/9'

#odificarea $ %$990( PE 0+1/9' 2n!truciune privind i3olarea pe !ervicii proprii a "rupurilor "eneratoare din centralele electrice PE 0+,/9+ Normativ pentru proiectarea 4i!temului Ener"etic Naional PE 0+9/97 Normativ de proiectare a !i!temelor informatice pentru conducerea prin di!pecer a in!talaiilor ener"etice din 4i!temul Ener"etic Naional PE $0$/&1 Normativ pentru con!trucia in!talaiilor electrice de cone iuni i tran!formare cu ten!iuni pe!te $ 56 %republicat n $993( #odificarea $ %$9&,( #odificarea + %$9&7(

0 * 7$&/9+ 0 * +$9/97

) * $7+/&1

) * ,&&/&, ) * 17$/&7 $

Nr. Crt.
10

Indi ati!"# PE PE $0$ 7/&1

Tit#"# $r%& ri$i%i %n%r'%ti % 2n!truciuni privind !tabilirea di!tanelor normate de ampla!are a in!talaiilor electrice cu ten!iunea pe!te $ 56 n raport

D( ")%nt"# d% a$r(*ar% a #" r+rii ) * $73/&1

O*&%r!aii

11

cu alte con!trucii %republicate n $993( PE $0+/&, Normativ pentru proiectarea i e ecutarea in!talaiilor de cone iuni i di!tribuie cu ten!iuni p8n la $000 6 c9a9 n unitile ener"etice %republicat n $993( PE $03/9+ 2n!truciuni pentru dimen!ionarea i verificarea in!talaiilor electroener"etice la !olicitri mecanice i termice n condiiile curenilor de !curtcircuit PE $01/90 #etodolo"ie pentru dimen!ionarea !t8lpilor metalici ai liniilor electrice aeriene PE $0,/91 Normativ pentru proiectarea i e ecutarea liniilor electrice aeriene de joa! ten!iune PE $$$. 2n!truciuni pentru proiectarea !taiilor de $/9+ cone iuni i tran!formare9 :ntreruptoare de nalt ten!iune 2n!truciuni pentru proiectarea !taiilor de cone iuni i tran!formare9 ;ran!formatoare de ten!iune 2n!truciuni pentru proiectarea !taiilor de cone iuni i tran!formare9 <onductoare nei3olate ri"ide 2n!truciuni pentru proiectarea !taiilor de cone iuni i tran!formare9 4eparatoare de nalt ten!iune 2n!truciuni pentru proiectarea !taiilor de cone iuni i tran!formare9 <onductoare nei3olate fle ibile 2n!truciuni pentru proiectarea !taiilor de cone iuni i tran!formare9 /epre3entarea i marcarea in!talaiilor electrice 2n!truciuni pentru proiectarea !taiilor de cone iuni i tran!formare9 4ervicii proprii de +ercere alternativ

) * +1,/&,

12

0 * $$0/93

13

) * +7/90

14

15

0 * $0&/93

16

PE $$$. +/9+

0 * $07/93

17

PE $$$. '/93

0 * 7&9/93

18

PE $$$. 1/9+

0 * 3$0/9+

19

PE $$$. ,/71

) * 179/71

20

PE $$$. 7/&1

) * ,$+/&1

21

PE $$$. &/&&

) * $+,0/&7

Nr. Crt.
22

Indi ati!"# PE PE $$$. 9/&,

Tit#"# $r%& ri$i%i %n%r'%ti % 2n!truciuni pentru proiectarea !taiilor de cone iuni i tran!formare9 Elemente de con!trucii din !taiile e terioare 2n!truciuni pentru proiectarea !taiilor de cone iuni i tran!formare9 4taii electrice de di!tribuie de ,.+0 56 2n!truciuni pentru proiectarea !taiilor de cone iuni i tran!formare9 >aterii de conden!atoare unt 2n!truciuni pentru proiectarea !taiilor de cone iuni i tran!formare9 >obine de

D( ")%nt"# d% a$r(*ar% a #" r+rii = * $3+/&,

O*&%r!aii

23

PE $$$. $0/7&

) * 39,/7&

24

PE $$$. $$/9'

0 * '9+/9'

25

PE $$$. $+/7&

) * 39,/7&

26

reactan PE $$+/93 Normativ pentru proiectarea in!talaiilor de 3ercere continuu din centrale i !taii

0 * 19+/93

27

electrice PE $$'/&3 /e"ulament de e ploatare te-nic a !ur!elor ) * $99/&3 de 3ercere continuu %republicat n $993( PE $$1/&1 /e"ulament de e ploatare te-nic a in!talaiilor au iliare din !taii %republicat n $993( PE $$,/9' Normativ de ncercri i m!urtori la ec-ipamente i in!talaii electrice PE $+0/9' 2n!truciuni pentru compen!area puterii reactive n reelele electrice ale furni3orilor de ener"ie i la con!umatorii indu!triali i !imilari PE $+1/&9 2n!truciuni privind coordonarea coe i!tenei in!talaiilor electrice de $?710 56 cu liniile de telecomunicaii PE $+,/&+ /e"ulament de e ploatare te-nic a ec-ipamentelor electrice din di!tribuia primar #odificarea $ %$9&1( PE $+7/&3 /e"ulament de e ploatare te-nic a liniilor electrice aeriene 3 ) * $09+/&1 ) * +90/&3

28

) * &'3/&1

29

) ,$+/9' 0 * 77$/9'

30

31

) * ,,,/&9

32

) * +$,/&+

33

Nr. Crt.

Indi ati!"# PE

Tit#"# $r%& ri$i%i %n%r'%ti % #odificarea $ %$9&1(

D( ")%nt"# d% a$r(*ar% a #" r+rii ) * '+$/&1 0 * +&3/9$ 0 * 77+/99 0 * '3+/91 0 * 370/91 0 * 1+'/91

O*&%r!aii

34

PE $+&/90 /e"ulament de e ploatare te-nic a liniilor electrice n cablu PE $+9/99 /e"ulament de e ploatare a uleiurilor electroi3olante PE $30/91 /e"ulament de e ploatare te-nic a "eneratoarelor electrice PE $3$/91 /e"ulament de e ploatare te-nic a motoarelor electrice PE $3'/91 Normativ privind 'ercerea'a' de calcul al curenilor de !curtcircuit n reelele electrice cu ten!iunea pe!te $ 56 PE $39/97 2n!truciuni privind determinarea <P; n reelele electrice PE $'0/79 :ndrumar privind criteriile de identificare a !trilor critice n funcionarea !i!temului ener"etic i m!urile pentru limitarea avariilor PE $'+/&0 Normativ privind combaterea efectului de fli5er n reelele de di!tribuie %republicat n $993( PE $'3/9' Normativ privind limitarea re"imului ne!imetric i deformant n reelele electrice PE $1+/90 #etodolo"ie de proiectare a fundaiilor @E7 pe!te $000 6 PE $11/9+ Normativ privind proiectarea i e ecutarea branamentelor electrice pentru cldiri civile PE ++0/73 /e"ulament de e ploatare a centralelor 0ie!el electrice %republicat n $993( PE 30,/90 Normativ cadru pentru proiectarea micro-idrocentralelor i a centralelor -idroelectrice de mic putere PE 307/90 /e"ulament de e ploatare te-nic a micro-idrocentralelor i a centralelor -idroelectrice de mic putere PE '0$/&1 Normativ pentru inventarierea re!ur!elor

35

36

37

38

39

0 * 771/97 ) * $0&3/79

40

41

) * $$17/79

42

0 * 7,/9' ) * +7/90 0 * +3+/9+

43

44

45

) * $+9,/73 ) * 3'&/90

46

47

) * 3,1/90

48

) * ,9/&1 '

Nr. Crt.
49

Indi ati!"# PE

Tit#"# $r%& ri$i%i %n%r'%ti %

D( ")%nt"# d% a$r(*ar% a #" r+rii ) * $'13/&'

O*&%r!aii

ener"etice refolo!ibile PE 10$/&1 Normativ privind proiectarea proteciilor prin relee i automati3rilor electrice ale centralelor i !taiilor #odificarea $ %$9&1( PE 103/&7 Normativ de proiectare a in!talaiilor de automati3are a prii electrice a centralelor i !taiilor %republicat n $991( PE 10'/9, Normativ pentru proiectarea !i!temelor de circuite !ecundare ale !taiilor electrice 6ol9 2 * Pre!cripii "enerale 6ol9 22 * 4i!teme de conducere i teleconducere 6ol9 222 * 4i!teme de protecie i automati3ri PE 101/73 /e"ulament de e ploatare te-nic a camerelor de comand i de !uprave"-ere a in!talaiilor electrice %republicat n $991( PE 10,/&3 /e"ulament de e ploatare te-nic a in!talaiilor de circuite !ecundare PE 109/&' 2n!truciuni privind probele funcionale ale !i!temelor de re"lare automat a ten!iunii i vite3ei "rupurilor ener"etice PE &0&/79 <ondiii te-nice "enerale pentru tran!formatoare cu puteri pe!te $0 #67 PE &+9/73 <ondiii te-nice pentru aparatajul de joa! ten!iune utili3at la !ervicii interne PE &3+/73 <ondiii te-nice "enerale pentru "eneratoare PE &1$/7' <ondiii te-nice pentru !i!teme noi de e citaie pentru "eneratoare !incrone PE &,'/9+ <ondiii te-nice pentru "rupuri -idroener"etice de mic putere PE 90+/&, Normativ privind ntocmirea i anali3a bilanurilor ener"etice %republicat n $99$ i $99'( PE 9+7/&, Normativ pentru ntocmirea calculelor te-nico.economice comparative, n !copul

50

) * $09+/&1 ) * 70,/&7

51

0 * $'&/9, R%!i,"it -n 2012 a NTE 011.12.00

52

) * $+9,/73

53

) * +00/&3 ) * 3++/&'

54

55

56

57

58

59

60

H 63/86

61

H 64/86 1

Nr. Crt.

Indi ati!"# PE

Tit#"# $r%& ri$i%i %n%r'%ti % ale"erii !oluiilor i purttorilor de ener"ie

D( ")%nt"# d% a$r(*ar% a #" r+rii

O*&%r!aii

62

63

PE 930/&9 /e"ulament de e ploatare te-nic a O 335/89 in!talaiilor electrice din ntreprinderile indu!triale i !imilare PE 931/9' 2n!truciuni privind !tabilirea puterilor D 786/94 ma ime care pot fi ab!orbite de marii con!umatori de ener"ie electric din reelele furni3orului