Sunteți pe pagina 1din 12

ANEXA 1

- Bibliografie “Electrician exploatare statii”

1.

CARTI TEHNICE DE SPECIALITATE

1.1.

- Exploatarea staţiilor de transformare - dr.ing.Ioan Lupu - Ed. CYDSER Piatra Neamţ ; 1999.

1.2.

- Centrale, staţii şi reţele electrice - prof.dr.ing. Eugen Potolea - Ed. Didactică şi Pedagogică; Bucureşti.

1.3.

- Îndrumător pentru instruirea dispecerilor din cadrul SEN; vol.2,. Partea electrică a Sistemelor Energetice. C.Bunescu, I.Urluescu, P.Iftime. Bucureşti 1989.

1.4.

- Cartea Electricianului din staţii electrice şi posturi de transformare - I.Conecini, S. Răşanu, I. Tomescu, A.A. Ionescu - Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986.

1.5.

- Manualul instalaţiilor electrice - Schneider Electric, 2002.

1.6.

- Verificarea aparatajului primar din staţii electrice şi posturi de transformare - A.A.Ionescu. Ed.Tehnică, Bucureştri, 1983.

1.7.

- Protecţia prin relee; vol. 1 şi 2 - ing. Alexandru Emanoil - Ed.Tehnică, Bucureşti, 1984.

1.8.

- Protecţia prin relee şi automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh.Bresteanu, I.Chenzbraun, P. Columbeanu - Ed. Tehnică, Bucureşti, 1973.

1.9

- Protecţia prin relee şi automatizări în energetică - S.Călin şi alţii - Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.

1.10.

- Aparate electrice de înaltă tensiune - B. Bercovici şi alţii - Ed.Tehnică, 1978.

1.11.

- Aparate şi reţele electrice - N.Gheorghiu - Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.

1.12.

- Agenda electricianului - E.Pietrăreanu - Ed.Tehnică, Bucureşti, 1986.

1.13.

- Îndreptar pentru electroenergeticieni - Al.Curelaru - Ed.Scrisul Românesc, 1973.

1.14.

- Electrotehnică aplicată - P.C.Ursea, F. Rouădedeal, B.P.Ursea - Ed. Tehnică 1995.

1.15.

- Maşini electrice - Popa Mircea, Popescu Constantin - Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1975

1.17. Transportul si distributia energiei electrice-Gh.Georgescu s. a. ed. Gh.

Iasi vol. 1 si 2

1.18. Exploatare statiilor si posturilor de transformare

- A. Czicker sa

Asachi

2

2.1. Ord ANRE

07/2005/NTE004/05/00

fost PE 005-2/99

2.2. PE 017/83

2.3. PE 023/82

2

4.

PE 029/97

2.5. PE 103/92

2.6. PE 111-1/92

2.7. PE 111-2/92

2.8. PE 111-4/93

2.9. PE 111-5/92

PRESCRIPTII ENERGETICE

Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor accidentale

din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei electrice

si termice

Regulament privind documentatia tehnica in exploatare (republicat in 1997)

Regulament privind indatoririle personalului de deservire operativa in tura, din centrale si retele eletrice

Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru conducerea prin

dispecer a instalatiilor energetice din SEN

Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.

Intreruptoare de inalta tensiune

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.

Transformatoare de tensiune

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.

Conductoare neizolate rigide

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.

Separatoare de inalta tensiune

Conductoare neizolate flexibile

2.11.

PE 111-7/85

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.

 

Reprezentarea si marcarea instalatiilor electrice.

2.12.

PE 111-8/88

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.

 

Servicii proprii de curent alternativ

2.13.

PE 111-9/86

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.

 

Elemente de constructii din statiile exterioare

2.14.

PE 111-10/78

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.

 

Statii electrice de distributie de 6-20 kV

2.15.

PE 111-11/94

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare.

 

Baterii de condensatoare

2.16.

PE 112/93

Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent continuu din centrale

 

si statii electrice

2.17.

PE 114/83

Regulament de exploatare tehnica a surselor de curent continuu

2.28.

PE 115/85

Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor auxiliare din statii

 

(republicat in 1993)

2.19.

PE 116/94

Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

2.20.

NTE 002/03/00

Normativ de incercari si masuratori pentru sistemele de protectie,

(fost PE 116-2/92)

comanda-control si automatizari din partea electrica a centralelor si statiilor.

2.21.

Ord ANRE 20/2004

Codul tehnic RET-Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN

2.22.

NTE 009/2010

Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune

2.23.

PE 126/82

Regulament de exploatare tehnica a echipamentelor electrice din distributia

primara. Modificarea 1 (1985).

2.25.

NTE 006/06/00

Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in retelele

( fost PE 134/95)

2.26. NTE 401/03/00

electrice cu tensiunea peste 1 kV

Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in

instalatiile electrice de distributie de 1-110 kV (înlocuieşte PE 135/91)

2.27. PE 139/97

Instructiuni privind determinarea CPT in retele electrice

2.

28.

PE 140/79

Indrumar privind criteriile de identificare a starilor critice in functionarea

 

sistemului energetic si masuri pentru limitarea avariilor

2.

29.

PE 142/80

Normativ privind combaterea efectului de flicker in retelel de distributie.

(republicat in 1993)

2.

30.

PE 143/94

Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele electrice

2.

31.

PE 148/94

Instructiuni privind conditiile generale de proiectare anti-seisimica a instalatiilor tehnologice din statiile electrice

2.

32.

PE 501/85

Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee si automatizarilor electrice ale centralelor si statiilor. Modificarea 1 (1985).

2.33. PE 504/96

2.34. PE 505/73

2.35. PE 506/83

2.36. PE 602/80

2.37. PE 808/79

Normativ pt. proiectarea sistemelor de circ. secundare ale statiilor electrice

(3 vol.)

Regulament de exploatare tehnica a camerelor de comanda si de

supraveghere a instalatiilor electrice (republicat 1995)

Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de circuite secundare.

Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de telecomunicatii.

Conditii tehnice generale pentru transformatoare cu puteri peste 10 MVA

2.38.

PE 829/73

Conditii tehnice pentru aparatajul de joasa tensiune utilizat la servicii interne.

2.39.

Normativ privind alegerea izolaţiei,coordonarea izolatiei şi protecţia instalaţilor electroenergetice

 

NTE 001/03/00

împotriva supratensiunilor ordin ANRE 02/2003

2.40. NTE 005/06/00 (fost PE

013/94)

Normativ privind metodele şi elementele de calcul al siguranţei în funcţionarea instalaţiilor energetice/Decizia ANRE 1424/2006

2.41 NTE 010/11/00

lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice.

Norma tehnica privind stabilirea cerintelor pentru executarea

3.

INSTRUCTIUNI

3.1.

INSTRUCTIUNI OPERATIVE LA NIVELUL SEN.

3.1.1. Elemente teoretice privind reglajul tensiunii in sistemul electroenergetic.

3.1.2. III RE-DN/32

3.1.3. III RS-DN/73

-Reducerea tensiunii pe timp de ceata.

-Tratarea neutrului in reteaua de 110-:-750 KV din SEN.

3.1.4. TEL-07.IV OP-DN/244 -Analiza si aprobarea schemelor normale in reteaua de 110 KV.

3.1.5. TEL-07. III RS-DN/185 -Alegerea regimului de functionare la scaderea presiunii fluidelor tehnologice

3.1.6. III RS-DN/230 -Regiuni admisibile de functionare a transformatoarelor si autotransformatoarelor de putere si masurare.

3.1.7. TEL-07. III RS-DN/5

3.1.8. TEL-07. III RS-DN/89

-Debuclarea retelei de 110 KV.

-Puteri admisibile prin sectiunile caracteristice ale SEN.

3.1.9. TEL-07. III RS-DN/166 -Valori maxime admisibile ale tensiunii in modul si argument,la inchiderea buclelor.

3.1.10. TEL-07.IV OP-DN/163 -Depistarea punerilor la pamant in circuitele secundare din statiile electrice.

3.1.11. TEL-07.III RS-DN/170 -Suntarea CT prin CT f ,atunci cand intrerupatorul CT a ramas blocat in regim incomplet de faze.

3.1.12. III RS-DN/740 -Reguli tehnice privind efectuarea manevrelor in retelele de 400,220 si 110 KV.

3.1.13. III AV-DN/883 -Modul de actionare a personalului la abaterile periculoase ale parametrilor de functionare in SEN sau intr-o zona a acestuia.

-Planul de restaurare al SEN dupa ramanerea partiala sau totala fara tensiune.Conceptii;realizare.

3.1.16. II E-DN/102

-Descrierea dispozitivului MOP.

3.1.17. Principalele marimi utilizate in energetica si unitatile de masurare (in S.I.).

3.1.18. III RS-DN/267

-Instructiune cadru privind deschiciurarea liniilor de 110 KV si incalzirea preventiva a acestora pentru evitarea depunerilor de chiciura.

-Principii generale privind asigurarea protectiilor in schemele de deschiciurare.

3.1.19. TEL 07.III AV-DN-162 REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA IN SITUATII

EXCEPTIONALE APARUTE IN FUNCTIONAREA S.E.N.

3.1.20. TEL 07.III AV-DN-269 Aplicarea de catre

deconectari manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrica si a Normativului de limitare a consumului de energie electrica, pe transe, in situatii deosebite in SEN.

UNO DEN a Normativului de

3.1.21. TEL-07. IV OP-DN/151

-Criteriile de investirea centrelor de dispecer cu atributele

autorităţii de conducere prin dispecer în SEN

3.1.22. III AV-DN/81

-Principii generale privind lichidarea avariilor in reteaua de 110-750KV.

3.1.23. xxx

3.1.24. III RS-DN/1083

-Curenti maximi admisibili ai conductoarelor in regim de durata.

-Conducerea operativa a dispozitivelor de declansare de rezerva,la refuz intrerupator.

3.1.25. III RS-DN/1084

-Teletransmisii utilizate in protectia prin relee si automatizarile din SEN.

3.1.26. IV OP-DN/53

-Conducerea protectiilor prin relee si a automatizarilor din SEN.

3.1.27. TEL-07. III RS-DN 586 -Metodologia de calcul a curentilor (puterilor) de scurtcircuit pentru verificarea incadrarii in puterile de rupere ale intreruptoarelor.

3.1.28. TEL-07. III RS-DN 7

-Descrierea si functionarea protectiilor deferentiale ale barelor de 110 KV.

3.1.29. TEL-07. III RS-DN 10/1451 -Asigurarea protectiilor elementelor 110 KV,la care intreruptorul propriu se inlocuieste cu cel al unei cuple.

3.1.30. TEL-07.III RS-DN 11/1452

-Puteri maxime transportabile pe elementele 110 KV,din punct

de vedere al protectiilor.

3.1.32.

TEL-07.III RS-DN 31

-Instalatiile DRRI la 110 KV.

3.1.33. TEL-07. III RS-DN 33

-Protectia diferentiala transversala a LEA 110 KV dublu circuit.

3.1.34. TEL-07. III RS-DN 9

-Masurile ce se iau la indisponibilitatile unor protectii ale echipamentelor din reteaua de 110 KV.

-Instructiuni operative-Automatizari.

3.1.35. TEL-07.III RS-DN 8 -Conducerea operativa a RAR pe LEA 110 kv.

3.1.36. TEL-07. III RS-DN 107 -Modul de organizare si conducere operativa a instalatiilor DAS f din SEN.

3.2. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE

3.2.1. 3 RE-I1-83

3.2.2. 3 RE-I2-83

3.2.3. 3 RE-I12-83

3.2.4. 3 RE-I25-81

3.2.5. 3.1.E-I39-80

3.2.6. 3.1.RE-I52-81

3.2.7. 3.1.E-I55-73

3.2.8. 3.E-I61-81

3.2.9. 3.2.E-I65-85

3.2.10. 3.1.E-I66-91

-Indreptar de exploatare a mijloacelor de protectie a muncii la lucrarile specifice activitatilor SDEE.

-Instructiuni privind incercarile electrice ale mijloacelor de protectie a muncii (republicata in 1995).

-Instructiune privind supraincarcarea temporara,accidentala sau periodica a transformatoarelor de putere in ulei (republicata in 1995).

-Indicatii metodologice privind stabilirea locurilor de munca in conditii deosebite din instalatii.

-Instructiuni de exploatare si intretinere a redresorului RUT 220 KV/30A.

-Instructiune pentru depistarea punerilor la pamant in circuitele secundare de curent continuu din statiile de transformare.

-Instructiuni privind asigurarea regimurilor economice la functionarea in paralel a transformatoarelor electrice.

-Instructiuni de masurare a coeficientului de distorsiune a tensiunii in statiile electrice.

-Instructiuni de exploatare si reparatie a serviciilor proprii de curent continuu din statiile de transformare.

-Instructiuni tehnologice de verificare preventiva a transformatoarelor de masurare din statii si retele.

3.2.12.

3.2.E-I74-76

-Instructiuni pentru exploatarea,intretinerea si revizia regulatorului automat de tensiune de tip RAT 3 .

3.2.13. 3 RE-I78-76

3.2.14. 3.1 E-I98-99

3.2.15. 3.E-I108-80

-Instructiuni experimentale de proiectare,montaj,exploatare si intretinere a bateriilor de condensatoare ISOKOND.

-Instructiuni pentru urmarirea transformatoarelor de puteri mari,din exploatare,prin analiza gazelor difuzate in ulei.

-Instructiuni metodologice privind stabilirea punctelor slabe din instalatii si urmarirea inlaturarii acestora.

3.2.16. 3.1 RE-I112-91 -Instructiuni cadru privind modul de verificare a lipsei tensiunii si concordantei intre faze,precum si montarea garniturilor mobile de scurtcircuitare la celulele capsulate tip ICP-Bailesti.

3.2.17. 3.2 E-I123-83

3.2.18. 3.E-I126-86

3.2.19. 3 RE-I134-93

3.2.20. 3.1 D-I139-93

3.2.21. 3.E-I143-93

3.2.22. 3.2 E-I146-84

3.2.23. 3 RE-I149-85

-Instructiune privind verificarea si interpretarea funcionarii protectiei de gaze la transformatoarele de putere (republicata in 1995).

-Instructiuni privind receptia,controlul si repararea paratraznetelor din statiile de transformare (republicata in 1995).

-Instructiuni privind analiza starii izolatoarelor din statiile de inalta si medie tensiune,din exploatare.

-Utilizarea mesajelor in activitatea operativa.

-Instructiuni tehnologice pentru exploatarea,intretinerea si reparatia bateriilor de acumulatoare cu placi tubulare,din statiile de transformare.

-Instructiuni privind exploatarea si intretinerea mijloacelor pentru stingerea incendiilor in statiile electrice.

-Instructiune privind asigurarea continuitatii alimenratii cu energie electrica a obiectivelor,in cazul unor manifestatii deosebite.

3.2.24. 3.1 D-I150-85

3.2.25. 3 RE-I175-87

-Principii generale de lichidare a avariilor in instalatiile de medie tensiune.

-Instructiune tehnologica de exploatare a intrerupatoarelor automate de J.T.,tip OROMAX.

3.2.26. -Instructiuni cadru privind organizarea si realizarea activitatii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor aferente retelelor electrice.

3 RE-I187-05

3.2.28.

3.E-I192-89

-Instructiuni pentru stabilirea conditiilor in care devine eficienta economic, modificarea puterii transformatoarelor din statiile de 110 KV/MT din exploatare.

3.2.29. 3.E-I193-92

-Instructiune tehnologica pentru depistarea de la distanta a supraincalzirii cailor de curent din instalatiile electrice prin pirometrie in infrarosu.

3.2.30. O.R.E.-I194-89 -Instructiune privind determinarea gradului de utilizare economica la retelele de transport-distributie a energiei electrice.

3.2.31. 3.E-I197-89

3.2.32. 3.E-I198-89

-Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de tratare a neutrului retelelor de medie tensiune prin rezistenta.

-Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor automate de joasa tensiune tip AMRO.

4.

STANDARDE

4.1. SR CEI 38 - A1/1997

4.2. SR EN 50160

4.3. SR EN 61000-3-2 -

A12/1997

4.4. CEI-60870

4.5. SR EN ISO 9001/2008

4.6. SR EN ISO 14001/2005

SR OHSAS 18001/2007

- Tensiuni standardizate.

- Caracteristici ale tensiunii furnizate în reţelele publice de distribuţie.

- Compatibiltate electromagnetică (CEM).Partea 3: Limite. Secţiunea 2:

Limite pentru emisiile de curent armonic.

- Echipamente şi sisteme de teleconducere.

- Sistemele calităţii.-cerinte

- Sisteme de management de mediu-Specificatii si ghid de utilizare

-Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala

5.1.

Legea 319/14.07.05

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (MO 646/26.07.06)

5.1.1

HG 1425/200605 (cu actualizari la zi )

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006

5.1.2

Hot. 971/26.07.06

(MO 683/09.08.06)

Hotărâre privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

5.1.3

Hot. 1048/09.08.06

Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru

(MO 722/23.08.06)

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

5.1.4

Hot.1091/16.08.06 (MO

Horărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru

739/30.08.06)

locul de muncă

5.1.5

Hot. 1146/30.08.06

Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru

(MO 815/03.10.06)

utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

5.2.

MMPS/1999

- Primul ajutor la locul accidentului.

5.3.

Legea nr.307/06

Legea privind apărarea împotriva incendiilor (MO nr.633/21.07.06)

5.4.

M.A.I.163/

Ordin pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva

28.02.07

incendiilor

M.O

216/29.03.07)

5.5.

Hot.

Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

355/11.04.2007 (cu actualizari la zi )-MO

322/17.05.2007

6.

LEGISLAŢIE

6.1

Ord. ANRE nr.28/2007

Standardul de performanta pt serviciul de distributie a energiei electrice.

6.2.

Legea nr.13/ 2007

- Legea energiei electrice .

 

Monitorul Oficial nr.51/23.01.2007

6.3.

Ord . ANRE

- Codul tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie

nr.128/2008

6.4.

Codul muncii

Legea nr.53/2003- republicata cf. Art. V din Legea nr40/2011

Monitor Oficial 345/18.05.11

Subcomisia Exploatare statii

Alex. Roman