Sunteți pe pagina 1din 14

FISA DE LUCRU NR.

7 - Excel
Filtrarea înregistrărilor

Datele filtrate afișează numai rândurile care satisfac criteriile (criterii: Condiții specificate pentru a limita înregistrările incluse în setul de
rezultate a unei interogări sau filtrări.) pe care le specificați, iar rândurile care nu doriți să se afișeze se ascund.

1. Redenumiti primul sheet-ul cu numele dumneavoastra, al doilea cu grupa, iar pe al treilea il stergeti.
2. Marcati un tabel de forma celui de mai jos (!formataţi tipul datelor din celule):
CNP Nume Prenume Etnia Media
1890225192517 Ionescu Marian Roman 10,00
2870225151416 Popescu Laura Maghiar 9,00
1910225192523 Davidescu Daniel Rom 7,00
1901225172532 Toader Geo Italian 10,00
1890535182515 Avram Ion Roman 8,00
3. Să se afişeze toate înregistrările pentru care Media=10
a. se selectează o celulă din listă;
b. clic pe fila Data (eng. Date) – se alege comanda Filtru (eng. Filter)
c. în dreapta numelui fiecărui camp apar nişte butoane de forma , daţi clic pe acest buton (la Media)şi va apare o
listă din care selectaţi doar valoarea 10

4. Să se afişeze toate înregistrările pentru care Media este cuprinsă între 7 şi 9 (inclusiv cele două)

5. Introduceţi încă trei înregistrări şi ataşaţi un comentariu ultimului student introdus în listă
a. clic dreapta pe numele acestuia,iar din lista afisată selectăm Inserare comentariu (eng. Insert Comment)
b. de la tastatură introducem comentariu dorit (de ex. Student reînmatriculat)

6. Preveniţi ştergerea accidentală a foii de calcul


FIŞA DE LUCRU NR. 8

1. Pentru cei 7 angajaţi ai unei societăţi comerciale se cunoaşte salariul obţinut în anul 2015. Calculaţi cheltuielile salariale
totale (celula B10) şi cât reprezintă procentual fiecare salariu în cadrul acestor cheltuieli (în coloana C). (Indicaţii
pentru coloana C: Dacă dorim să păstram referința de celulă inițială (B9) atunci când introducem formula de calcul
introducem semnul Dolar ($):$B$9). De reţinut: B9 – adresă relativă, $B$9: adresă absolută

2. Reprezentaţi grafic salariaţii în funcţie de cuantumul salariului (Indicaţii: 1. Selectaţi datele din A1:B8; 2. Din meniul
Inserare alegem comanda Diagrame şi clic pe tipul de grafic dorit).

3. Fiecare coloană din grafic să fie de culoare diferită (Indicaţii: 1. Selectaţi coloana; 2. Clic dreapta; 3.Adăugare
etichete de date).

4. În partea de sus a coloanelor să se afişeze valorile (Indicaţii: 1. Selectaţi coloanele; 2. Clic dreapta; 3.Formatare
punct de date; 4. Umplere; 5. Alegerea culorii dorite; 6. OK).

5. Valorile reprezentate pe axa OY să fie redactate cu font TNR, dimensiune 8, culoare verde.

6. Stabiliţi o dimensiune a graficului, astfel: înălţime: 10 cm şi lăţime: 16 cm (Indicaţii: 1. Selectaţi graficul; 2. Clic
dreapta; 3.Formatare suprafaţă diagramă; 4. Dimensiune; 5. Alegerea dimensiunii dorite; 6. OK).

7. Să se afişeze în celula B10, folosind funcţia MIN, cel mai mic salariu.

8. Să se afişeze în celula B11, folosind funcţia MAX, cel mai mare salariu.

9. Redenumiţi foaia de calcul Exercitiul 8.1 apoi faceţi o copie a acesteia pe care o redenumiti Exercitiul 8.2.

10. În foaia de calcul Exerciţiul 8.2. să se afişeze doar salariile cuprinse între 2.500 - 7.500 lei (se utilizează comanda
Sortare şi filtrare- Filtre de număr)
FISA DE LUCRU 9
FUNCŢIILE FINANCIARE ALE PROGRAMULUI
MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007
A. SINTEZA TEORETICĂ
Mediul Excel dispune de o vastă bibliotecă de funcţii clasificate după domeniul principal de utilizare: financiare,
dată şi oră, matematice, statistice, etc. O funcţie poate fi utilizată prin apelarea ei într-o formulă. Apelul se face în mod
uzual, prin numele funcţiei urmat de parametri.

B. LUCRĂRI PRACTICE REZOLVATE

Aplicaţia nr.1 – utilizarea funcţiei FV


Un client a depus la banca "ABC" o suma iniţială de 35.000 lei, la o rată lunară a dobânzii de 10%, pe o durată de 11
luni. Ştiind că acest client a depus în fiecare lună suma de 500 lei să se calculeze valoarea viitoare a investiţiei.

Rezolvare:

Pasul 1: Introducerea datelor problemei în aplicaţia MS Excel, astfel:

Pasul 2: Aplicarea funcţiei FV pentru a determina valoarea viitoare a investiţiei atât din punct de vedere al clientului cât
şi al băncii, astfel:

a) Calcul făcut pentru investitor (rezultatele vor fi calculate în celulele B7 şi B8)


Observaţie: În cadrul formulei funcţiei FV( ) argumentele "Depunerea lunară" - celula A4 - şi "Suma iniţială
depusă" - celula A3 - vor fi trecute cu semnul minus ( - ), deoarece reprezintă o cheltuială a investitorului către unitatea
bancară. Rezultatul returnat va fi cu semnul plus (+) deoarece reprezintă pentru investitor o sumă de primit la sfârşitul
perioadei din partea băncii.

b) Calcul făcut pentru bancă (rezultatele vor fi calculate în celulele B11 şi B12)
Observaţie: În cadrul formulei funcţiei FV( ) de la calcul făcut pentru bancă argumentele "Depunerea lunară" - celula
A4 - şi "Suma iniţială depusă" - celula A3 - vor fi trecute cu semnul plus (+ ), deoarece reprezintă o încasare către
unitatea bancară de la investitor. Rezultatul returnat va fi cu semnul minus (-) deoarece reprezintă pentru bancă o sumă de
plată la sfârşitul perioadei către investitor.
Aplicaţia nr.2 – utilizarea funcţiei PMT

Pentru un împrumut bancar în valoare de 15.000 lei, pe o perioada de 5 ani un client plăteşte o rată lunară dobânzii de
12%.
Determinaţi plata lunară a împrumutului, costul total al împrumutului precum şi valoarea totală a dobânzii.

Pasul 1: Introducerea datelor problemei în aplicaţia MS Excel, astfel:

Pasul 2: Aplicarea funcţiei PMT pentru a determina plata lunară a împrumutului, astfel:
Pasul 3: Calcularea costului total al împrumutului şi a valorii totale a dobânzii

Aplicaţia nr.3 – utilizarea funcţiei RATE

Pentru un împrumut bancar în valoare de 8000 lei, un client plăteşte lunar suma de 400 lei pe o perioada de 3 ani.
Determinaţi rata dobânzii practicată de banca care a acordat creditul.

Pasul 1: Introducerea datelor problemei în aplicaţia MS Excel, astfel:

Pasul 2: Aplicarea funcţiei RATE pentru a determina rata dobânzii, astfel:


Aplicaţia nr.4 – utilizarea funcţiei NPER
Pentru un împrumut bancar în valoare de 3700 lei, un client plăteşte lunar suma de 140 lei, cu o rată a dobânzii 18%.
Determinaţi numărul de perioade ce trebuie avute în vedere la achitarea acestui împrumut.

Pasul 1: Introducerea datelor problemei în aplicaţia MS Excel, astfel:

Pasul 2: Aplicarea funcţiei NPER pentru a determina numărul de perioade, astfel:


FISA DE LUCRU 10
Tabelele pivot

Tabelul pivot reprezintă un tabel de sinteză, generat prin utilizarea unei baze de date provenită fie dintr-o foaie de
lucru (cu condiţia ca datele să fie organizate în liste, respectiv datele primului rând să constituie numele câmpurilor) fie dintr-o
sursă externă. Rapoartele "construite" cu tabelele pivot ajută la însumarea rapidă a unor mari cantităţi de date "puse" într-o
structură similară cu cea specifică bazelor de date.

Aplicaţie rezolvată:
Sunteţi gestionarul unui magazin de confecţii, iar raportul vânzărilor într-o săptămână arată astfel:

Se cere: Raportul vânzărilor din raionul Copii pe săptămâna 24.10.2016 – 31.10.2016

REZOLVARE

Pas 1: Proiectarea tabelului pivot (dupã poziţionarea cursorului în una dintre celulele listei, alegem din meniul Inserare
opţiunea PivotTable. Avem de ales între 2 variante: 1. Raport cu tabel sau 2. Raport cu tabel şi grafic).
Notă Asigurați-vă că zona are titluri de coloane sau că sunt afișate anteturile în tabel și că nu există rânduri necompletate în zonă sau
tabel.

Notă: pentru exemplul nostru am optat pentru varianta 2 Raport cu tabel şi grafic.

1
Pas 2: Alegerea locului unde sunt datele care urmeazã a fi analizate; în acest caz particular se lucreazã cu optiunea
implicitã

Pas 3: Selectarea câmpurilor care vor fi afişate în raportul PivotTable


Lista de câmpuri are o secțiune de câmp unde veți selecta câmpurile pe care doriți să le afișați în raportul PivotTable și o
secțiune de zone unde puteți aranja câmpurile dorite. SFAT : Dacă doriți să modificați felul în care sunt afișate secțiunile în

Listă de câmpuri, faceți clic pe butonul Instrumente , apoi selectați aspectul dorit.
Pentru cerinţa problemei noastre selectăm câmpurile Valoare vânzări şi Raion (bifăm caseta Raion, clic pe săgeata din dreapta
casetei şi lăsăm selectat doar ce ne interesează, respectiv Copii)

Notă:De obicei, câmpurile non-numerice sunt adăugate la zona Rânduri, câmpurile numerice sunt adăugate la zona Valori și
ierarhiile de dată și oră OLAP (Online Analytical Processing) sunt adăugate la zona Coloane. Utilizați secțiunea de zone din
Listă de câmpuri pentru a rearanja câmpurile în modul în care doriți prin glisarea lor între cele patru zone.

Câmpurile pe care le puneți în diferitele zone sunt afișate în raportul PivotTable astfel:
 Câmpurile din zona Filtre sunt afișate ca filtre de raport de nivel superior deasupra raportului PivotTable
 Câmpurile din zona Coloane sunt afișate ca Etichete de coloană în partea de sus a raportului PivotTable
 Câmpurile din zona Rânduri sunt afișate ca Etichete de rând în partea stângă a raportului PivotTable

2
FISA DE LUCRU NR.5

1. Deschideţi aplicaţia de calcul tabelar şi introduceţi în


prima foaie tabelul alaturat.
2. Salvaţi registrul cu numele prenume_nume.xlsx
3. Selectaţi primul rând din foaia 1 şi aplicati
urmatoarele formatari: caracterele îngroşat, dimensiunea acestora să fie 12, fontul Arial, culoare
albastră.
4. Umpleţi prima coloană a tabelului cu galben, iar celelalte cu roz (se umplu doar zonele care au
continut).
5. Formataţi grupul de celule C1:D4 astfel încât cifrele să apară cu două zecimale după virgulă.
6. Stabiliţi dimensiunea rândurilor la 20 şi a coloanelor la 25.
7. Aliniati datele din coloana A centrat, iar cele din coloana C la dreapta.
8. Redenumiţi foaia 1 cu numele Prima pagina.
9. Folosind functiile gasire si inlocuire, cautati cuvantul pret si inlocuiti-l cu cantitate.

10. Introduceti in foaia 3 a registrului de calcul tabelul de mai jos:


11. Inserati o coloana dupa coloana B si completati-o cum doriti, de asemenea inserati un rand
inainte de randul 8.
12. Formatati coloana C astfel incat sumele sa fie in euro.
13. Adaugati borduri la celule astfel: conturul exterior sa fie de tip chenar gros de culoare rosie, iar
lniile intermediare dintre celule sa fie de subtiri de culoare albastra.
14. Selectaţi tot tabelul şi modificaţi fontul caracterelor în Arial, schimbaţi culoarea textului în verde.
15. Introduceţi în foaia 2 datele din tabelul de mai jos:

16. Aplicati o formatare automata acestui tabel.


17. Inserati un rand la inceputul tabelului si introduceti textul „Situatia conturilor salariatilor”.
Realizati o imbinare a celulelor ce contin textul.
18. Sortaţi descrescător datele din coloana C.
19. Introduceţi o formulă în celula E1 în care adunaţi conţinutul celulelor B1:C1. Aplicaţi formula şi la
celulele următoare prin copiere.
20. Salvaţi registrul şi închideţi aplicaţia.
FISA DE LUCRU NR. 6

1. Creaţi următoarea foaie de calcul

Situaţia studenţilor la sfârşitul anului universitar


Nr.crt. Numele si prenumele Media1 Media 2 Media Abs1 Abs2 Total abs
1. Popa I. Mircea 6.70 7.45 13 21
2. Baican N. Irina 8.35 9.12 17 18
3. Apostolache M. Cristi 6.40 6.87 14 11
4. Nanu V. Eli 8.25 8.59 8 6
5. Cristea D. Silviu 6.50 7.10 5 14
6. Alexandru M. Manuel 7.89 7.56 7 9
7. Cristuinea M. Sorin 6.50 5.89 13 5
8. Mirea C. Mihaela 8.35 8.96 7 5

- Datele din coloana Nr. Crt. se vor completa cu ajutorul cursorului de umplere
 Datele din coloana Media se vor calcula astfel: (Media 1 + Media 2)/2
 Datele din coloana Total Abs sunt egale cu Abs1 + Abs2
 Sa se calculeze apoi media generala pe clasa (media datelor din coloana Media), Numarul
total de absente din semestrul 1 (media datelor din coloana Abs1), Numarul total de absente
din semestrul 2 (media datelor din coloana Abs2), Media absentelor (media datelor din
coloana ( Total abs )
 Sa se sorteze alfabetic datele din tabel.

2. Realizaţi o recepţie

Recepţia are următoarele câmpuri: Nr.; Denumire produs; U.M.; Cantitate; Preţ fără TVA;
Valoare fără T.V.A.; TVA; Procent Adaos; Valoare adaos; TVA intrare; Preţ de intrare cu TVA.

Preţ fără TVA – preţul unei singure unităţi de produs.


Valoare fără TVA – preţul cantităţii de produse
TVA – valoarea TVA
Procent adaos – procent folosit pentru a calcula adaosul 40/100
Valoare adaos – procent adaos * preţ fără TVA
TVA intrare = (preţ + adaos )*TVA
Preţ de intrare cu TVA = TVA intrare + preţ fără TVA + adaos

Introduceţi 5 înregistrări. Reprezentaţi grafic produsele în funcţie de preţul unitar.


FISA DE LUCRU NR. 3

Activitatea 1
1. Lansaţi în execuţie programul Word;
2. Scrieţi o cerere prin care solicitaţi reexaminarea la disciplina Informatică economică.
3. Salvaţi fişierul cu numele dvs pe Desktop;
4. Setaţi documentul cu pagină A4, orientare Portret şi margini de 2 cm de jur împrejur; Stilul
Normal, cu ajutorul căruia se va scrie textul din document, are următoarele atribute:
- Font Arial, regular, mărimea 12
- Paragraful:
i. Aliniamentul: justified
ii. Prima linie începe întotdeauna la 1 cm faţă de marginea din stânga
iii. Spaţii înainte: 0 pt. Spaţii după: 0 pt. Spaţierea rândurilor la 1,5 linii
5. Inseraţi în antetul documentului numele dvs.
6. Inseraţi în subsolul documentului grupa din care faceţi parte;
7. Inseraţi la sfârşitul documentului o miniatură;
8. Realizaţi o copie a fişierul pe discul C;
9. Selectaţi primul paragraf al documentului şi copiaţi-l în alt document cu denumirea Examen
şi salvaţi acest nou document în folderul My Documents.
10. Vizualizaţi alăturat cele două fişiere.
Activitatea 2
1. Lansează în execuţie programul Word;
2. Deschide un document cu mai multe pagini;
3. Aliniază primul paragraf la dreapta, iar ultimul la centru;
4. Stabileşte pentru 2,3 paragrafe un spaţiu diferit între rânduri
5. Plasează un chenar cu umbră în jurul ultimului rând din document
6. La sfârşitul documentului adăugaţi următoarea ecuaţie: n

x
i 1
i

7. Creează documentului următorul antet : “Informatică ”- de dimensiune 8, stil cursiv, aliniat


dreapta ;
8. Inserează o notă de final ;
9. Măreşte imaginea cu 200%;
10. Numerotează paginile documentului.

Activitatea 3
1. Creaţi un document cu denumirea STUDENT5 ;
2. În cadrul documentului creaţi următorul tabel:
CAZĂRI
ANUL VILA1 VILA2 VILA3 VILA4
2000 520 752 568 548
2001 460 654 327 785
2002 750 235 745 548
2003 635 850 566 655
3. Schimbă aspectul datelor din prima coloană ;
4. Adaugă o linie la începutul tabelului ;
5. Adaugă o linie dublă în jurul tabelului ;
6. Orientează textul din prima coloană de jos în sus.
7. Copiază tabelul într-un nou document ;
8. Salvează noul document cu denumirea STUDENT6.
FISA DE LUCRU NR. 4

1. În fişierul salvat cu numele dvs. pe Desktop, inseraţi la sfârşitul documentului următoarele


simboluri şi caractere speciale: ‫ ® © ק ك‬ΰ Ж.
2. Personalizaţi programul Word în aşa fel încât: ori de câte ori se introduce grupul de caracterele
aaa să fie inserat automat caracterul à; ori de câte ori se introduce grupul de caracterele NN urmat
să fie inserat automat caracterul Ñ.
3. Personalizaţi documentul curent în aşa fel încât:
o combinaţia de taste Alt+5 să permită inserarea simbolului ĥ
o combinaţia de taste Alt+6 să permită inserarea simbolului Ĥ
4. În acelaşi fişier de la punctul 1, inseraţi ecuaţiile de mai jos:

3n 3 X
an   A N
n 1
3
n2  5 I3
5. După ultima ecuaţie, inseraţi un break de pagină. Folosind trei casete de text, scrieţi textul de mai
jos:
FURNIZOR BENEFICIAR
S.C. Alfa S.A. S.C. Beta S.A.
Adresa: ….. Adresa: …..
Banca: ….. Banca: …..
Cont IBAN: ………… Cont IBAN: …………

FACTURA
Seria: ……, Nr……………
Din data de: ……………….

Inseraţi apoi tabelul de mai jos:


Nr. Cod
Denumire produs UM Cantitate Preţ Valoare
Crt. produs
1. Produs 3 P3 buc 100 34 3400,00
2. Produs 5 P5 buc 34 76 2584,00
3. Produs 1 P1 mc 56 78 4368,00
4. Produs 7 P7 l 75 12 900,00
6. Setaţi proprietăţile tabelului de mai sus astfel:
- capul tabelului să se poate afla pe mai multe pagini
- coloanele Cantitate, Preţ şi Valoare să aibă aceeaşi lăţime respectiv fiecare câte 2 cm
- sortaţi tabelul în ordinea descrescătoare a sumelor din coloana Valoare
7. Inseraţi un break de pagină. În noua pagină copiaţi tabelul precedent. Modificaţi prima linie
astfel:
Produs
Cantitate
Număr
Curent

UM Preţ Valoare
Denumire Cod

1. Produs 3 P3 buc 100 34 3400,00


2. Produs 5 P5 buc 34 76 2584,00
3. Produs 1 P1 mc 56 78 4368,00

8. Inseraţi după coloana Valoare o coloană nouă Beneficiar şi sortaţi tabelul alfabetic după
denumirea produsului.
9. Salvaţi fişierul.
FISA DE LUCRU NR. 1
Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

1. Creaţi un fişier de tip .doc denumit STUDENTx ( x este numele vostru) pe desktop.
2. Copiaţi fişierul creat în directorul GRUPA 21y pe care îl creaţi pe discul C
3. Creaţi următoarea structură de directoare în directorul GRUPA 21y.
UNIVERSITATE

FACULTATEA DEPARTAMENTUL

Referat.doc  imagine.bmp

4. Folderul FACULTATEA va trebui să aibă ca şi icon (pictogramă) o imprimantă.


5. Descrieţi modul in care modificaţi rezoluţia monitorului
6. Descrieţi modul in care vizualizaţi care sunt ultimele fişiere folosite pe calculatorul dumneavoastră.
7. Descrieţi modul in care aflaţi care este fişierul care are dimensiunea de 102Kb din directorul My Documents.
8. Vizualizaţi cate fişiere aveţi în directorul C:\.
9. Folosiţi funcţia Help pentru a căuta informaţii despre mouse.
10. Ştergeţi definitiv fişierul imagine.bmp
11. Selectaţi trei fişiere neadiacente din My Documents.
12. Descrieţi modul in care puteţi modifica data si ora. Introduceţi răspunsul in documentul Referat.doc
13. Sortaţi alfabetic ascendent (după nume) fişierele existente in directorul Windows
14. Descrieţi modul in care dezinstalaţi o aplicaţie. Introduceţi răspunsul in documentul Referat.doc
15. Folosind instrumentul de căutare localizaţi fişierele modificate in ultima săptămână
16. Căutaţi pe calculator cinci fişiere cu extensia DOC, şi care să înceapă cu litera A. Copiaţi cele cinci fişiere
în fişierul denumit STUDENTx
17. Cu o săptămână în urmă ai editat o situaţie cu privire la veniturile şi cheltuielile firmei dar nu îţi aduci
aminte unde şi sub ce denumire ai salvat-o. Stii doar că este un fişier in Excel (extensia este xls) li conţine ăn
interior cuvinte ca venituri, cheltuieli. Cum găseşti situaţia respectivă?
18. Analizaţi unitatea de disc C:, vizualizaţi raportul generat în urma analizării discului şi înregistraţi
următoarele informaţii: dimensiune volum:…, dimensiune clustere…,spaţiul ocupat…, spaţiul liber …,
fragmentarea volumului …, fragmentarea totală…, cel mai fragmentat fişier …. Defragmentaţi discul C:.
(vezi - Disk Defragmenter)
19. Identificaţi zonele ocupate din spaţiul de pe disc ce pot fi şterse pentru a mări dimensiunea spaţiului liber şi
optimizaţi accesul la fişiere şi foldere (vezi - Disk Cleanup)
FISA DE LUCRU NR. 2
Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
 

Activitatea 1
1.  Creați un folder în C:\ numit Student X. Alegeți un fişier din My Documents şi copiați‐l în el. 
2. Alegeți o imagine ca wallpaper din galeria oferită de Windows. 
3. Determinați câte fişiere de tip .dll există în folderul Windows. 
4. Creați un shortcut către aplicația Paint, shortcut care să se afle pe bara de aplicații (taskbar). 
5. Deschideți trei aplicații şi le aşezați în cascadă pe desktop. 
6. Folosind instrumentul de căutare, localizați câte fişiere au fost modificate în ultimele 3 luni. 
7. Faceți în aşa fel încât bara de aplicații (taskbar) să apară numai atunci când cursorul grafic staționează în partea de 
jos a ecranului. 
8. Introduceți aplicația Word  în meniul Start. 
9. Setați opțiunile Windows în aşa fel ca după 5 minute de inactivitate, pe monitor, să apară numele dumneavoastră. 
10. Pornind de la un shortcut către un folder, vizualizați calea folder‐ului. 
 

Activitatea 2
1. Inspectați capacitatea drive‐ului C al calculatorului pe care lucrați dumneavoastră şi cât spațiu liber mai este pe 
el. 
2. Creați pe desktop un shortcut către aplicația PowerPoint. 
3. Stabiliți câte fişiere de tip .exe există în directorul Windows. 
4. Configurați tastatura pentru aranjamentul (layout‐ul) limbii române. 
5. Lansați în execuție aplicația Excel, folosind opțiunea Run a meniului 
6. Căutați toate fişierele cu extensia .jpg din cadrul unității de disc C:\. 
7. Setați opțiunile Windows astfel încât fiecare fereastră să afişeze toate fişierele (şi pe cele ascunse şi pe cele de 
sistem). 
8. Creați un folder numit Info  în My Documents. 
9. Copiați un fişier de pe discul C: în folderul Info 
10. Să se vizualizeze spațiul ocupat de folderul My Documents. 

Activitatea 3
1. Setați volumul sunetului la minim. 
2. Utilizând Windows Explorer creați un director EXAMEN pe desktop în care copiați un fişier oarecare. 
3. Căutați pe discul C: toate fişierele cu extensia .bak şi ştergeți‐le definitiv. 
4. Vizualizați proprietățile unui fişier oarecare. 
5. Modificați data şi ora sistemului: data nouă va fi ziua următoare, iar ora va fi ora curentă + 1 oră. 
6. Restaurați un fişier din Recycle Bin şi apoi ştergeți‐l definitiv. 
7. Redenumiți un fişier din My Documents. 
8. Căutați toate fişierele cu extensia .doc create între 1.01.2010 şi 1.07.2010 
9. Copiați un fişier oarecare în folderul My Documents, apoi ştergeți‐l definitiv. 
10. Creați pe desktop un fişier text şi mutați‐l pe un stick. 

S-ar putea să vă placă și