Sunteți pe pagina 1din 1

ASAMBLĂRI FILETATE

Elemente de baza ale asamblării cu piese filetate


Cele mai răspîndite asamblări demontabile sînt alcătuite din elemente filetate.
Mai mult de jumătate clin totalul pieselor folosite în construcţia de maşini şi
aparate sînt filetate. în general, o asamblare filetată cuprinde următoarele părţi
principale (fig'. 9.7) : şurubul 1 avînd o parte filetateă, piuliţa 2 cu filet interior
pentru cuprinderea părţii filetate a şurubului, şaiba de pio-lecţie 3, elementul de
siguranţă 4 împotriva deşurubării, piesele supuse îmbinării 5 şi uneori
elementele de siguranţă 6 împotriva deplasării pieselor

Fig. 1.1. Elementele asamblării cu piese filetate : — elementele asamblării : 1 — şurub ; 2 — piuliţă ; 3
— şaibă ; 8 — elementele de siguranţă ; 5 — elementele asamblate ; b — elementele şurubului ; c —
forma profilului iiletului

Elementele filetate se folosesc pentru asamblări fixe sau pentru transmiterea


forţelor şi a mişcării, puţind li uşor montate şi demontate fără utilaj special.
Prin asamblarea filetată de tip şurub-piuliţă se pot transmite forţe axiale de
strîngere mari; prin folosirea unor forţe tangenţiale reduse, se permite
transmiterea sau reglarea mişcării.

Principalul inconvenient al filetelor îl constituie inevitabila introducere a


unor puternici concentratori de tensiuni în zona solicitată.

Şurubul reprezintă elementul de bază al asamblării. Principalele părţi ale


şurubului sunt: capul şi tija filetată parţial sau pe toată lungimea sa.

S-ar putea să vă placă și