Sunteți pe pagina 1din 13

Tanaviosoft-2004

Capitolul
ASAMBLAREA CUPLAJELOR

LECŢIA 27

 27.1.Caracteristici.Rol funcţional.Tipuri constructive.


 27.2.Cuplaje permanente.
 27.3.Cuplaje intermitente.
 27.4.Aplicaţii(Word,Power Point).

 27.1.Caracteristici.Rol funcţional.Tipuri
constructive.
uplajele sunt organe de maşini care au rolul de a prelua şi transmite momentul

C şi puterea între doi arbori.Utilizarea cuplajelor evită construcţia unor arbori de


lungimi mari şi foarte mari.
Pentru a asigura o bună funcţionalitate,cuplajele trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
capacapacitate de transmitere totală a momentului de torsiune;
capacapacitate de atenuare a şocurilor;
capacapacitate de preluare temporară a unor suprasarcini;
capadimensiuni constructive cât mai reduse;
capasigurarea condiţiei de interschimbabilitate.

Clasificarea cuplajelor
capadupă modul de funcţionare:

capapermanente;

capaintermitente.
Tanaviosoft-2004

C uplajele permanente se clasifică în două grupe:

1. Cuplaje fixe:

a. cu manşon dintr-o bucată;


b. cu manşon din două bucăţi;
c. cu flanşe.

2. Cuplaje mobile:

a. Oldham;
b. cardanic;
c. cu elemente elastice.

C uplajele intermitente (ambreiaje) se clasifică astfel:

1. Cuplaje comandate:

a. cu contact rigid(cuplaj cu gheare);


b. cu contact elestic(cu fricţiune).

2. Cuplaje automate:

a. cuplaj conic;
b. cu sabot;
c. cu discuri multiple.
 27.2.Cuplaje permanente.
Cuplaje fixe
Cuplajul cu manşon dintr-o bucată
Mişcarea este transmisă de la arbore la manşon cu ajutorul unor pene longitudinale sau
prin ştifturi transversale.Dimensionarea manşonului constă în determinarea diametrului
exterior :
Tanaviosoft-2004

unde:
D-diametrul exterior al manşonului;
d-diametrul arborelui;
τata-limita admisibilă la torsiune pentru arbore;
τatm-limita admisibilă la torsiune pentru manşon.

O altă soluţie constructivă o reprezintă cuplajul cu manşon având profilul interior


dinţat.
Dacă arborele şi manşonul sunt din acelaşi material,rezultă că:

D=1,3d
Tanaviosoft-2004

Cuplajul cu manşon cu pană

Cuplajul cu manşon dinţat


Tanaviosoft-2004

Cuplajul cu flanşe

Cuplajul cu flanşe,prezintă două flanşe care se pot asambla pe capetele de arbori prin
pene,presare la rece sau la cald,sudare.se disting două cazuri:
1. cuplaje asamblate cu şuruburi fără joc;
2. cuplaje asamblate cu şuruburi cu joc.

Prin calculul de dimensionare se determină diametrul şurubului:


Tanaviosoft-2004

unde:
 ds-diametrul şurubului;
 β-coeficient de supraîncăecare;
 Mt-momentul de torsiune;
 z-numărul de şuruburi;
 Ds-diametrul purtător de centre.

Cuplajul cu flanşe
Tanaviosoft-2004

Cuplajul cu manşon din două bucăţi

Cuplaje mobile
Cuplajul Oldham
Tanaviosoft-2004

Cuplajul cardanic sferic

Cuplajul cardanic
Tanaviosoft-2004

 27.3.Cuplaje intermitente.
Cuplajele intermitente, numite ambreiaje,pot fi cuplate sau decuplate în gol,fără
demontare şi chiar în sarcină când sunt prevăzute cu elemente elestice pentru preluarea
energiei de şoc.
Ambreiajele pot fi realizate cu contact rigid sau elastic.

Ambreiajul rigid cu gheare


Ambreiajul cu contact rigid prezintă şocuri la ambreiere.
Tanaviosoft-2004

Ambreiajul rigid cu gheare

Ambreiajul cu fricţiune

Forţa necesară transmiterii momentului de torsiune este:


Tanaviosoft-2004

unde:
 β-coeficientul de supraîncărcare;
 Mt-momentul de torsiune;
 μ-coeficientul de frecare;
 Rm-raza medie.

Ambreiajul cu fricţiune-disc
Tanaviosoft-2004

Ambreiajul cu fricţiune-conic

Ambreiajul elastic cu discuri multiple

Numărul de discuri z, este cuprins între 4...50 de lamele cu grosimea 0,2...2 mm.
Tanaviosoft-2004

Ambreiajul automat

Ambreiaj cu fricţiune conic

Ambreiajul cu fricţiune centrifugal,se bazează pe acţiunea forţelor centrifuge.

Ambreiajul cu fricţiune centrifug

 27.4.Aplicaţii.
Pentru explicaţii suplimentare se poate accesa TEST8-Cuplaje

Power Point-Cuplaje