Sunteți pe pagina 1din 106

Petru CRUCIAT

2014 2015
1

MODULUL 1
STRUCTURA UTILAJELOR DE FABRICAIE

Obiective:

-Cunoaterea de ctre studeni a principalelor metode de


analiz a cinematicii utilajelor,
-Cunoaterea simbolurilor principalelor elemente de
structur,
-Aprofundarea analizei cinematice a lanurilor principale i
de avans,
-Cunoaterea de ctre studeni a structurii principalelor
maini-unelte utilizate n construcia de maini i aparate
2

MODULUL 1

STRUCTURA UTILAJELOR DE FABRICAIE

CUPRINS

CINEMATICA UTILAJELOR DE FABRICAIE

1. Definirea, clasificarea i analiza schemelor lanurilor


cinematice.
2. Simbolurile utilizate la reprezentarea lanurilor cinematice.
3. Caracteristicile mecanismelor : angrenaj, urub-piuli,
pinion-cremalier i motor hidraulic liniar.
4. Principalele caracteristici ale lanurilor cinematice: Raport de
transfer, raport de variaie, ecuaia de transfer, ecuaia(funcia) de
reglare, domeniu de variaie i capacitatea de reglare.
5. Asocierea lanurilor cinematice: Mecanismul fictiv.
6. Lanurile cinematice principale; definire, viteze de achiere.
7. Caracteristicile lanurilor cinematice principale: Yi (n o), Ye
(va), Dva, Rva, Dd,l, Rd,l, Dno, Dna , Rncd, Rn, i CRL.
8. Structura lanurilor cinematice principale pentru micarea
circular.
9. Structura lanurilor cinematice principale pentru micarea
rectilinie.
10. Lanurile cinematice de avans: definire, clasificare, avans,
vitez de avans.
11. Structura lanurilor cinematice de avans: caracteristici,
structura mecanic.
12. Structura lanurilor cinematice de avans: structura hidraulic,
structura pneumatic, structura electro-mecanic, structura electro-
hidro-mecanic..
13. TESTE DE AUTOEVALUARE
3

CINEMATICA UTILAJELOR DE FABRICAIE

1. Definirea i clasificarea utilajelor de fabricaie (mainilor-unelte)

Maina unealt este o main de lucru destinat ndeprtrii achiilor n scopul


obinerii pieselor n anumite condiii de precizie i productivitate.
Clasificri:
a) dup procedeul de prelucrare:
- maini de strunjit,
- maini de frezat,
- maini degurit,
- maini de rectificat,
- maini de danturat,etc
b) dup gradul de specializare:
-mnaini-unelte universale,
- mnaini-unelte speciale (de danturat),
- mnaini-unelte specializate (pentru o singur pias)
c) dup tipul operaiei:
- de degroat,
- de finisat,
d) dup gradul de automatizare:
- mnaini-unelte neautomate,
- mnaini-unelte semiautomate
- mnaini-unelte automate.

Lanurile cinematice ale mainilor-unelte


Lanurile cinematice sunt o succesiune de mecanisme ce au rolul de a transmite i
transforma micarea.

Clasificarea lanurilor cinematice:


a) lanurile cinematice tehnologice;
- lanul cinematic principal i
- lanul cinematic de avans.
b) lanurile cinematice complexe;
- lanul cinematic de filetare,
- lanul cinematic de divizare,
- lanul cinematic de detalonare.
c) lanurile cinematice auxiliare;
- lanul cinematic de alimentare-evacuare,
- lanul cinematic de fixare-eliberare.

Scheme i diagrame pentru analiza structurii mainilor-unelte.

Schema cinematic
Schema structural i
Schema fluxului de micare.
4

a)

b)
5

c)
Fig.1. Maina de filetat cu cap rotativ (n vrtej)
a) schema cinematic; b)schema cinematic structural: c) schema fluxului de micare

Schema cinematic este reprezentarea succesiunii mecanismelor cu simboluri ce


sugereaz forma i componena acestora.
Schema structural cuprinde reprezentarea funciunilor elementelor.
Schema fluxului de micare este format din cercuri i linii. n cercuri sunt notai arborii,
iar pe linii sunt notate rapoartele de transmitere.
6

REPREZENTAREA FUNCIUNILOR
STAS 1543-86 Scheme mecanice.Simboluri grafice

MECANISME DIVERSE MECANISME DE TRANSFORMARE


ROTAIE-TRANSLAIE

MECANISME DE REGLARE MOTOARE


7

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE MECANISMELOR I


LANURILOR CINEMATICE
a) Raportul de transfer

x ye n
i e ;i i j
xi yi
1
b) Ecuaia de transfer
x e xi i; y e y i iT
EXEMPLE:

N numrul dinilor ce trec prin P ntr-o perioad;


N N
N z1 z 2 ; numrul rotaiilor/N; n2 ; n1
z2 z1
n N z1 z1 z
i 2 ; n 2 n1 1
n1 z 2 N z 2 z2
v
Distana / 1 minut - n p z p v pcr n p z p i pcr z p
n
8

v
Distana / 1 minut - v n s p s ; i
ps
ns
Q v 1
Distana / 1 minut - v ; i
S Q S

c) Funcia de reglare
y y 1
iT ic i R i D e i R e
yi y i ic i D

d) Domeniul de reglare


D e y e min ,..., y e max ; D i y imin ,..., y imax
e) Raportul de reglare
y emax y imax
Re ; Ri
y emin y imin

f) Capacitatea de reglare
R y emax y imin iTmax
C RL e
Ri y emin y imax iTmax
9

ASOCIERE (LEGAREA) LANURILOR CINEMATICE

SERIE

PARALEL
10

MIXT

MECANISMUL FICTIV
11

LANURI CINEMATICE PRINCIPALE

1. Definiie: Asigur deplasarea pe direcia directoarei cu viteza principal de achiere.


Tehnologic:
Cv
v as k [m/min]
m x y
T t s

a) Strunjirea cilindric

w ns
tg ct
v d n
12

b) Strunjirea plan

c
tg
d
0 90
d ;
0
c) Frezare lateral
13

u v 2 w 2 2 v w cos ,
0 max
Rt
cos max
R
tehno log ica(optima )

Viteza de achiere v as reala
principala

- micarea circular

d n
v pr , v as [m/min]
1000
- micarea rectilinie
l
v med , v as [m/min]
1000 Tas
T Tas Tr
v r Tas 1
Se noteaz: k v Se exprim: v as v as (Tas , T , N cd ); T
v as Tr ncd
Proporia:
T k Tas T 1 1 k 1 1
k as as n d (1 )
Tr k 1 Tr Tas T Tas T k k
l n cd 1
v as (1 )
1000 kv
14

2. Caracteristicile lanului cinematic principal


y i n 0 ; y e v as
a) Domeniul de variaie al mrimii de ieire
Dvas [v asmin ,...v asmax ] ;
b) Raportul de variaie al mrimii de ieire
v asmax
Rvas ;
v asmin
c) Domeniul de variaie al D - diametrelor sau l curselor;
d) Raportul de variaie al D sau l;
e) Domeniul turaiilor n 0 sau n as ;

f) Rapotrul de reglare al turaiilor


1000 v max
n d min
R n max Rv R d
n min 1000 v min
d max
Pentru n cd :
R nod Rv Rl
g) Capacitatea de reglare
n max
iTmax n 0max Rn
C RL
iTmin n min R n0
n 0min
R R
C RL v d
R n0
15

3. STRUCTURA LANULUI CINEMATIC PRINCIPAL PENTRU


MICAREA CIRCULAR

a) Lanuri cinematice principale mecanice

y e y i iT
v as n 0 i1 i 2 i R i D

b) Lanuri cinematice principale electromagnetice

Cu agregate de maini-electrice
16

4. STRUCTURA LANULUI CINEMATIC PRINCIPAL PENTRU


MICAREA RECTILINIE

Capacitatea prelucrrii:
1
Qcd
Tcd
v k
Qcd as ( v )
l 1 kv
1 v
cnd k v 1 Q min
2 l
v
k v crete Q max
l
k v limitat de acceleraii (fore de inerie)
17

a) Mecanic alternativ

b) Mecanic rotaie continu

c) Hidraulic

Q n0 C p t
v
S S
18

d) Hidromecanic

e) Electromecanic

LANURI CINEMATICE DE AVANS


1. Definiie.Clasificare
19

Ciclu tehnologic:

- cursa de achiere;
- cursa de retragere;
- repoziionare.

Ciclu cinematic:

- cursele;
- accelerrile;
- frnrile ca capete.

- Micarea de poziionare repetat a elementului generator (GE sau DE).Creeaz


condiii pentru continuitatea prelucrrii;
- Sincronizarea cu micarea principal;
- vav - componenta mai mic a vitezei reale de achiere;
- Incrementul de deplasare, s/dinte, rot., c.d.

Denumiri:
la strunjire

avans longitudinal la frezare
la rectificare rotunda

orizontal

avans transversal vertical
radial , de patrundere circular

20

Sisteme de referin
STAS 8902-71

Sistem simplu
- creterea distanei ntre S i P
XYZ pentru scul i X`Y`Z` - pentru pies
Avans.Vitez de avans
Avans continuu
sd avans pe dinte;
sr avans pe rotaie s r z s d ;
w viteza de avans w s r n z n s d
Avans discontinuu (periodic)
s
w
tp
sn sd z n tp
n general: w ; k1 1
k1 k1 Tc.d .
Viteza medie de avans:
wm s n cd [mm/min]
Viteza n avans circular:
w d n [m/min]
Valori uzuale pentru avansuri:
- strunjire normal s = 0.04...4 mm/rot;
- gurire s = 0.1...1.5 mm/rot;
- rabotare s = 0.2...2 mm/cd;
- frezare w = 16...700 mm/min;
- rectificare sr = 1.25...25 m/curs (trecere)
21

STRUCTURA LANULUI CINEMATIC DE AVANS

Caracteristici
Domeniul i raportul de variaie:
s w
R s max ; R w max
s min wmin
a) Structura mecanic (avans continuu pe traiectorii rectilinii)

Capacitatea de reglare
s max n max
R s Rn
w s min n min
R w max sau
wmin n0 iTmax
max
Rn0 C R
n0min iTmin

Observaie: pentru R n R n C R R IT R S
0

Crete CR dac lanul cinematic de avans se leag la ieirea din lanul cinematic
principal (ex. la strunguri).
22

b) Structur hidraulic

c) Structur hidromecanic

d) Structura pneumohidraulic
23

e) Structura electromecanic

Variante:
SMA 1...3 n0=[1...1000] rot/min (cu magnei permaneni)
AXEM (cu rotor disc)
MEPP (cupluri reduse)

f) Structura electrohidromecanic
24

LANUL CINEMATIC AL AVANSULUI DE PTRUNDERE (RADIAL)


MAINA DE RECTIFICARE ROTUND: RU-100A
25

1.13. TESTE DE AUTOEVALUARE

Ce este schema cinematic?


Ce este schema structural?
Ce este schema fluxului de micare?
Care sunt simbolurile pentru funciunile reprezentate n schemele structurale?
Definii raportul de transfer; constant, variabil sau dimensional?
Ce este mecanismul fictiv?
Numii elementele lanurilor cinematice principale,
Numii elementele lanurilor cinematice de avans.
26

MODULUL 2
MECANISME DE REGLARE

Obiective:

-Cunoaterea de ctre studeni a principalelor mecanisme de


reglare utilizate n lanurile cinematice ale utilajelor de
fabricaie,
-Cunoaterea de ctre studeni a problematicii reglrii micrii
principale la mainile-unelte utilizate n construcia de maini i
aparate,
-Formarea unor deprinderi privind alegerea variantei optime
pentru ecuaia structural i reeaua structural
27

MODULUL 2.

MECANISME DE REGLARE

CUPRINS

12. 1.Mecanisme de reglare n lanurile cinematice principale.


13. Ordonarea mrimilor de ieire n serie aritmetic ( SA), n
serie geometric ( SG)
14. Comparaie ntre seria aritmetic ( SA) i seria geometric (
SG) .
15. Structura cinematic a cutiilor de viteze (C.V) cu doi arbori:
diagrama de turaii, reeaua structural.
16. Cutiile de viteze (CV) cu mai muli arbori. Ecuaia
structural.
17. Alegerea reelei structurale optime : criteriul funcional.
18. Alegerea reelei structurale optime : criteriul de rezisten
19. Mrimea factorilor ecuaiei structurale dup criteriile:
constructiv, raportului de reglare, gabaritului minim i
dinamic.
20. Reele structurale anormale :cu v turaii suprapuse i cu w
turaii n serie geometric dubl.
21. Cutii de viteze combinate ; cu roi de schimb R.S., cu
motoare cu mai multe turaii, cu variator continuu sau cu
intermediar.
22. Elaborarea diagramei de turaii.
23. Determinarea numerelor de dini ai roilor din cutiile de
viteze.
24. TESTE DE AUTOEVALUARE
28

MECANISME DE REGLARE N
LANURILE CINEMATICE PRINCIPALE

Variante constructive

a) Cu conuri n trepte

b) Cu roi de schimb
29

c) Cu roi baladoare

d) Cu cuplaje

Scopul: realizarea vitezelor v min ...v max prin reglarea turaiilor n min ...n max n q
trepte
y e v as n 0 ic i M R i D i D n as
D' z ' A
i RM , , ,...
D" z" B
30

1. ORDONAREA MRIMILOR DE IEIRE

n1 i1 n0 n min
n 2 i 2 n0
n k ik n0
... Dn
k 1...q
n k i k n0

n q i q n0 n max

1.1. Ordonarea n serie aritmetic: S.A.

n1 n min
n 2 n1 r
n3 n1 2r
...
n k n1 (k 1)r
...
n q n1 (q 1)r
n max n min
S.A. r
q 1
31

2.2. Ordonarea n serie geometric S.G.

n1 n min
n 2 n1
n3 n1 2
...
n k n1 ( k 1)
...
n q n1 ( q 1)
n max n q
( q 1)
n min n1
n max
S.G. q 1
n min
32

2.3. Comparaie ntre cele dou moduri de ordonare


n k 1 n ec n k ; viteza de achiere optim n ec
Capacitatea de producie, Q:
1
Qec Q k 1 Q k
Tp
T A TB Tc
n
Pierderea relativ n vitez v max prin alegerea n k 1
v v k 1 v n
v max k 1 k 1 1 k 1
vk vk nk

S.A. pentru seria aritmetic


n r r
v max 1 k
nk nk
Pentru o vitez de referin, v 0 :
r r
v max v 0 v d
1000 v 0 1000
d
33

S.G. pentru seria geometric


1 1
v max 1 1
n k 1
nk
v max 50% max 2

r 1
1
ne
Pentru turaii n k n e se alege S.G.
Pentru turaii n k n e se alege S.A.
n general se alege S.G. pentru mainile unelte ce folosesc turaii reduse. Raia
1 2
1
R n q 1)
(
34

2. MRIMI DE IEIRE NORMALE I REALE


Serii fundamentale rotunjite

R40 R20 R40 R20


40 20 1.12 R10 R5 40 20 1.12 R10 R5
1.6 (calculate) x 10 1.25 5 1.60 1.6 (calculate) x 10 1.25 5 1.60

1.00 xx 3.15 xx 2.50


0 -0.39
1.06 1.00 3.35 3.15
(1.00000)x (3.16227)
1.12 1.00 3.55 3.15
+0.2 +0.05
1.18 1.12 3.75 3.55
(1.12202) (3.54813)
1.25 1.00 4.00
+0.9 +0.47
1.32 1.25 4.25 4.00
(1.25892) (3.98107)
1.40 1.25 4.50 4.00
+0.9 +0.7
1.50 1.40 4.75 4.50
(1.41253) (4.46683)
1.60 5.00 4.00
-0.9 -0.23
1.70 1.60 5.30 5.00
(1.58489) (5.01187)
1.80 1.60 5.60 5.00
-1.2 -0.4
1.90 1.80 6.00 5.60
(1.77827) (5.62341)
2.00 1.60 6.30
-0.2 -0.15
2.12 2.00 6.70 6.30
(1.99526) (6.30957)
2.24 2.00 7.10 6.30
-0.05 +0.29
2.36 2.24 7.50 7.10
(2.23872) (7.07945)
2.50 8.00 6.30
+0.47 +0.71
2.65 2.50 8.50 8.00
(2.51188) (7.94328)
2.80 2.50 9.00 8.00
+0.65 +0.9
3.00 2.80 9.50 9.00
2.81838 2.50 (8.91250)
10.00 10.00 10.00 10.00
35

x Valorile termenilor seriei geometrice R20 cu cinci zecimale exacte


xx Eroare relativ, n fa de valoarea teoretic n procente [%]
Raile normalizate

Raia Pierderea rel. de


Simbol Expresia Valoare rotunjit prod. max
Q [%]
20 101 / 20 1.12 10
10 101 / 10 ( 2 20 ) 1.25 20

20 / 3 10 3 / 20 ( 2 30 ) 1.40 30

5 101 / 5 ( 20
4
) 1.60 40

20 / 6 10 3 / 10 ( 6 20 ) 2.00 50

Turaii normalizate

Valori nominate n sarcin Valori efective n


sarcin
R20 R20/2 R20/3 R20/4 R20/5 Cu toleran
(...2800...) (...1400) (...2800...) mecanic total
(...2800..)
1.12 1.25 1.4 1.6 2 2% +3 -2 +6
% % %
100 98 103 98 100
112 112 11.2 112 11.2 110 116 110 119
125 125 123 130 123 134
140 140 1400 140 1400 138 148 138 158
160 16 155 133 155 168
180 180 180 180 100 174 183 174 189
200 2000 198 208 196 212
224 224 22.4 224 22.4 219 231 219 238
250 250 246 259 246 267
280 280 2800 280 2800 276 290 276 300
315 31.5 310 326 310 336
355 355 355 355 355 340 366 348 377
400 4000 390 410 390 423
450 450 45 430 45 438 460 439 475
500 500 491 516 491 533
560 560 5600 560 5600 551 579 551 598
630 63 618 650 618 671
710 710 710 710 710 694 729 694 753
800 8000 778 818 778 844
900 900 90 900 90 873 918 873 947
1000 980 1030 980 1060
36

Diagrama de erori la exemplul 8 b)

6. STRUCTURA CINEMATIC A CUTIILOR DE VITEZE CU DOI


ARBORI

Diagrama de turaii.Reeaua structural


Transmisii cu agrenaje multiple ntre doi arbori.
k 1
Turaii posibile la arborele condus mrimi de ieire : n k n1 - serie
geometric
Ecuaia de transfer:
n k n0 i k

Raportul de transmisie:
n
i k 1 k 1 i1 k 1
n0
Rapoartele de transfer formeaz o serie geometric S.G.
i1 i min
i 2 i1
...
i k i1 k 1
...
i q i1 q 1 i max
Logaritmnd ecuaia de transfer n k se obine:
lg n k lg n1 (k 1) lg
37

Pentru cele q turaii:


lg n1 lg n1
lg n 2 lg n1 lg
lg n3 lg n1 2 lg
...
lg n k lg n1 (k 1) lg
...
lg n q lg n1 (q 1) lg

Reprezentarea pe o dreapt n condiii logaritmice:

Diagrama de turaii
n
i1 1 , dar lg n 0 lg n1 lg
n0
n0
sau
n1
38

Seria rapoartelor de transfer: S.G.


1
i1

i 2 1
i3 2
...
i k ( k 1)
i q ( q 1)
q 1
Pentru reprezentara simetric = reea structural
2

Reeaua structural
Capacitatea de reglare a C.V. cu doi arbori
n max
i max n0 nq
C iR Rn
2 i min n min n1
n0
n1 q 1
Rn q 1
n1
Raportul angrenajelor din C.V. sunt limitate
i min 1 , i max 2
4 1
2
C iR 1 8
2 max 1
4
39

Valori uzuale pentru C i (R n ) la cteva M.U.


R
Denumirea M.U. Cap de reglare
Strunguri normale 40-120
Strunguri carusel 25-40
Strunguri automate 4-20
Maini de gurit 8-20
Maini de frezat 25-200
Maini de rabotat 4-16
Maini de danturat 4-10

Cutiile de viteze cu doi arbori nu satisfac rapoartele de reglare din care cauz, la
mainile unelte se vor utiliza numai combinate; cu roi de schimb, cu motoare cu turaii
multifile, cu intermediar, cu variatori continuui i mai multe cutii nseriate.

Cutiile de viteze cu mai muli arbori


Ecuaia structural a diagrame de turaii

p - factorul de grup = numrul rapoartelor diferite dintr+o grup


ex. p k 3; p j 2; p i 2,..., p 2 2; p1 2
q numrul turaiilor diferite de pe acela arbore
ex. q1 2; q 2 4,...q k q niesire
40

a) Se calculeaz numrul , qk , turaiilor de pe arboreele de ieire:


q k q i p k q i p j p k q h p i p j p k ...
q k q 0 p1 p 2 p 3 ... p i p j p k numrul turaiilor de ieire
b) Se calculeaz logaritmii railor
k
n j2 nk p pj pk p j
pt
k 1 1 pk 2
j ; i ( j ) ; 1
n j1 n k1
Logaritmnd:
_ _
_ _ k sk 1 sk
k _ _
... sau j s j , s j pk
_ ...
p 2 p 3 ... p k _ _
1 s1 , s1 p 2 p 3 ... p k
Atand ca indici valorile S de la exprimarea logaritmic a raiei, din expresia
numrului de turaii la ieire se obine ecuaia diagramei de turaii.
q k q1 p k(1) p j p p i( p p ) ... p1( p p p ... p )
k k j k j i 2
sau
q1 p k s p js p is ... p1s q 0 s
k j i 1 0
Ecuaia structural = Ecuaia diagramei de turaii
- ordinea scrierii factorilor este invers fluxului de micare (primul factor arborele
de ieire);
- un factor va avea obligatoriu indicele 1.Astfel la ieire cele qk vor fi consecutive,
ordonate;
_
- indicii S reprezint numrul de lg ( ) dintre dou turaii consecutive ce rezult
dintr+o turaie comun de pe arborele precedent

- regula de formare a indicilor


Se ataeaz indicele 1 unui factor ,urmtorul indice se obine nmulind indicele
precedent cu factorul su (p). Se continu pn ce toi factorii au indici. Numrul
total de ecuaii structurale rezult din dou posibiliti: comutativitatea factorilor p
i alegerea factorului ce va purta indicele 1.
( k! ) 2
N var .ec.str . , l,m,n = de cte ori se repet acela factor
m!l!n!
41

Exemplu
(31) 2
N 18
21
Aceste ecuaii vor fi:
a) 181 21 3 2 3 6 ; g) 181 31 2 3 3 6 ; m) 181 31 3 3 2 9 ;
b) 181 21 3 6 3 2 ; h) 181 31 2 9 3 3 ; n) 181 31 3 6 2 3 ;
c) 181 2 3 31 3 6 ; i) 181 3 2 21 3 6 ; o) 181 3 3 31 2 9 ;
d) 181 2 9 31 3 3 ; j) 181 3 6 21 3 2 ; p) 181 3 6 31 2 3 ;
e) 181 2 9 3 3 31 ; k) 181 3 6 2 3 31 ; r) 181 3 6 3 2 21 ;
f) 181 2 3 3 6 31 ; l) 181 3 3 2 9 31 ; s) 181 3 2 3 6 21
42
43
44
45

Alegerea reelei structurale optime


1. Criteriul funcional
q 1
Raportul de reglare R n
max
8 ntre doi arbori.

Pentru grupa de reglare ntre arborii J I factorul de grup este p i i raia


_ _
si .
Rn pe arborele I se exprim:
i max ni p ni1 i pi 1
Rni i
i pi 1
i min n j ni1 ni1
dar i si Rni si ( pi 1) 8
logaritmnd:
lg 8 1
s i ( p i 1) lg lg 8 sau s i ( p i 1) 0.9 x, lg 8 0.9, lg
lg x
46

Valorile maxime ale produsului de raie 10


Raia Valoarea s i ( p i 1) max
1/20
20 1.12=10 18
10 1.25 9
20 / 3 1.40 6
5 1.6 4.5
20 / 6 2.0 3

Se verific toate ecuaiile structurale i cele care nu se ncadreaz vor fi excluse.


Dac nici o ecuaie nu se ncadreay se va adopta o raie mai mic i/sau se va apela
la
reele structurale anormale (modificate) sau chiar la cutii de viteze combinate.
2. Criteriu de rezisten
Momentele transmise au ca efect solicitarea arborilor i angrenajelor (static i
dinamic).
MT Mt M d
N
M t 0.75 ,
n
dn
Md I
30 dt
N puterea;
n turaia;
I moment de inerie (mase mici l adistan mic de ax)
Prin schimbarea turaiei ntre n min i n max
N N N
Mtmax 0.75 ; Mtmin 0.75 0.75
Nmin nmax nmin s( p)
N 1
M t 0.75
1
n min s( p 1)

d (n s( p 1) ) dn dn
M d I I ( s( p 1) 1)
30 dt dt 30 dt

Pentru reducerea solicitrilor:
- N (puteri) mici = momente mici;
- Turaii minime ( n min ) ct mai mari pe arborii intermediari;
n max
- Rapoarte de reglare ct mai mici
n min
Rin si ( pi 1) s i ( p i 1) minime
Toate ecuaiile structurale e vor ordona dup produsele s i ( p i 1) cresctor
ncepnd de la arborele de intrare (ultimul factor).
47

Observaie: Ordinea reelelor corespunde cu ordinea creterii suprafeelor dintre


ramurile extreme. Aceste suprafee sunt proporionale cu produsele s i ( p i 1) .
Clasificarea (ordonarea) ecuaiilor i reelelor structurale
Criteriul de rezisten
Nr.de ord. Ecuaia X s k ( p k 1) Reea fig.
I II III
1. 181 3 6 3 2 21 12 4 1 r
2. 181 3 6 2 3 31 12 3 2 k
3. 181 2 9 33 31 9 6 2 e
4. 181 3 6 21 3 2 12 1 4 j
5. 181 3 6 31 2 3 12 2 4 p
6. 181 2 9 31 33 9 2 6 d
7. 181 33 2 9 31 6 9 2 l
8. 181 31 2 9 33 2 9 6 h
9. 181 33 31 2 9 6 2 9 o
10. 181 31 33 2 9 2 6 9 m

Mrimea factorilor ecuaiilor structurale


Criterii:
1. constructiv;
2. raportul de reglare al fiecrei trepte;
3. gabaritului minim;
4. dinamic
1. Criteriul constructiv
48

b)

p i 2;3
2. Criteriul raportului de reglare
R ni si ( pi 1) min im
dac s i ( p i 1) minim p i minim 2
3. Criteriul gabaritului minim (z numrul de roi minim)

k
z 2 ( p1 p 2 ... Pk ) 2 p i 2 k p
i 1
Din ecuaia structural:
1
q pi p k p q k
nlocuim:
1
z 2 kq k minimizm pe z (q i k)
49

1 ' 1
1
k k k
1 1 (1)
k q 1 q k q k q 2 ln q 0
k

(u v ) '
1 1 1
ln q 1 ; ln q k 1
k q q
k
1 1 1
1
q k q
q e , dar q p p e


pentru q 10, p 3, e 2.718...
4. Criteriul dinamic
Energia cinetic:
2 k
Ec G i Di 2 n i 2
2 g i 1
Gi maselor ansamblurilor arbori roi;
Di - diametrul de dispunere al maselor echivalente;
ni turaiile.
Concluzie: greuti mici, roi puine pi mic
Pe arborele principal se vor monta maxim dou roi.
Reele structurale anormale (modificate)
Cel puin un indice s x indice s i format conform regulilor.
Se practic dou tipuri de modificri:
- reele cu turaii suprapuse;
- reele cu turaii n serie geometric dubl.
n
i i i ... i R max si ( pi 1) k
Rn max 1max 2 max i 1 q 1 q 1 s i ( p i 1)
i min i1min i 2 min ... i R min 1

Modificrile se fac la arborele de ieire k rezultnd q ' turaii pentru un nou indice
s k s x pentru primul factor din ecuaia structural.
q q ' ( p k 1) ( s k s x )
q q'
s x sk
pk 1
a) Reele cu v turaii suprapuse
v'
s x sk
pk 1
50

Exemplul 1:
q 18; q ' 15 v 3
3
sx 9 6
2 1
51

Exemplul 2:
q 18; q ' 16 v 2
2
sx 6 5
3 1
52

b) Reele cu w turaii n S.G. dubl


- numrul turaiilor duble w este totdeauna par;
- noul indice s x va fi totdeauna fracionar.
w pk 1
s x sk
2 ( p k 1)

Exemplu 1:
w 6; p k 2
6 2 1
sx 9 6 .5
2 (2 1)
53

Exemplul 2:
w 8; p k 3
8 3 1
sx 6 4 .5
2 (3 1)

Cutii de viteze combinate


n scopul capacitii de reglare, CR cutiile de viteze se combin cu:
1. cu roi de schimb;
2. cu motoare electrice cu mai multe turaii;
3. cu variatori continui de turaii;
4. cu intermediar.
1. Cutii de viteze combinate cu roi de schimb

k
q1 p is p rs s r p i
i r i 1
p r - numrul de rapoarte diferite realizate de RS.
54

B1
2 2
i max A1 B1 2
R nr 4
i min A1 A1 1
B1
Dar
Rnr sr ( pr 1) 4 prin logaritmare,
x
lg 4
s r ( p r 1) 12 / x, lg 4 0.6, lg lg 10 20
lg
55

Criteriul funcional
Raia x s r ( p r 1)

x 10 20


1.12 1 12
1.25 2 6
1.40 3 4
1.60 4 3
2.00 6 2

Reea combinat cu roi de schimb


Reelele i diagramele RS sunt simetrice. Modificarea se face la indicele s r la
factorul
p r . Noul indice s x se calculeaz cu relaiile generale n care se nlocuiesc valorile s r i
p r n loc de s k i p k .
Repartizarea turaiilor suprapuse i n S.G. dubl este diferit pentru c RS sunt
naintea C.V.

2. C.V. combinate cu motoare electrice cu mai multe turaii


60
n0 , frecventa, p numarul de perechi de poli
p
60
nk S .G. cu ratia E 2
pk
3000; 1500; 750; 375... nominal
2800; 1400; 710; 355... turaia n sarcin.
Ecuaia structural:
56
q1 p is 2 s E
i

p E 2 (doua turatii)

e 2

Din ecuaie:
s E p i i E sE pE 2 E sE
lg E lg 2
sE , s E 0 .3 x
lg 1
x
Indici electrici
20 1.12 10 1.25 20 / 3 1.4 5 1 .6 20 / 6 2
sE 6 3 2 1.5* 1
57

a) b) c)

Concluzie: La formarea indicilor trebuie avut n vedere ca primul indice egal cu s E

s fie ataat ultimului factor care va fi obligatoriu 2.


Modificarea cutiilor se poate face la fel ca n cazul general al C.V. simple (fig. a,b,c).
3. C.V. combinate cu variatori continui de turaii
Variatori continui de turaii sunt considerate motoarele de antrenare. Acestea pot
fi:
motoare electrice de curent continuu cc, motoare electrice cu reglarea turaiei n frecven,
motoare hidraulice rotative sau motoare cu ardere intern (ca la autovehicule).

Raportul de reglare Rv este de obicei mic, comparabil cu raia a C.V.


C.V. se proiecteaz n de variator, se stabilesc q i .
lg Rn
q int r. 1
log Rv
1
R n q

4. C.V. (combinat) cu intermediar


58

n" q n" q 1
iI
n' q n" q q q
a ' b' 1
dar i I i i Im inim q 16
a" b" 16
Numrul maxim q de turaii ale C.V. ce se poate combina cu intermediar depinde
de raia :
lg 16 20 1
q max 1.2 , lg 16 1.2, lg
lg x x

Numrul maxim al turaiei directe


59

x Valoarea q max
X ( 10 20 )
20 1 1.12 24
20 / 2 2 1.25 12
20 / 3 3 1.4 8
20 / 4 4 1.6 6
20 / 6 6 2.0 4
- Raportul de reglare la intermediar:
n' q n" q q
R nI 2q 1 ;
n"1 n"1
- Ecuaia structural:
q'1 2 s I p is s I p k s k
i
Reelele cu intermediar modificate se vor obine determinnd noul indice s I cu
relaiile
obinuite pentru p I 2 i s I q .
Exemplu: 2 turaii suprapuse
Reeaua 121 2 6 3 2 21 s x 6 2 4
4 1
Pentru S.G. dubl cu w 4 s x 6 4.5
2

9. Elaborarea diagramei de turaii

Reprezentarea asimetric a schemei structurale optime:


_
- abscisele n coordonate logaritmice normate cu (log ) .
Date:
- ecuaia structural i reeaua structural optime;
60
_
- i a turaiilor de ieire;
raia
- domeniul turaiilor de ieire n1 ...n q ;
- n 0 turaia motorului de antrenare (n intrare).

n
Se calculeaz : iT min i Im in i I Im in ... i R min 1 .
n0
Ordonarea rapoartelor minime se poate face nserie geometric sau n serie de
ptrate.
S.G. S.P.
i1 x i1 x

i 2 x 1 i 2 2 x
... ...
( k 1)
i k x k 1 ik x2
iT (1 23... k 1)
k 1
iT x[1 2 48... 2 ]

1 1
2 1 3 2 1- 2

: 3 ex. 18 2 6 : 4 ex. 18 2 - 5
4 39 8 4 - 11

... ...
61

a)

b)

Exemplu:
3 2
6 5
a) S.G. i min b) S.P. i min
9 11

Determinarea numerelor de dini ai roilor din C.V.
62

z '1 z' z' p


i1 ; i 2 2 ;...i p
z"1 z" 2 z" p
Condiii:
1. A=ct., aceeai distan ntre axe;
2. z1 ...z p N i z 17 ;
3. z z '1 z"1 ... z ' p z" p 120
m ( z '1 z"1 ) m 2 ( z ' 2 z" 2 ) m p ( z ' p z" p )
A 1 ... ct
2 cos 1 2 cos 2 2 cos P
Dac se adopt acelai modul m i dantur dreapt
0 cos 1 z z ' k z" k ct
Teoretic, problema gsirii unui raport de numere ntregi ; z ' / z" (numr raional)
i
care aproximeaz cel mai bine un numr iraional ; 10 k a fost semnalat de Diofant.
Matematic se formuleaz ca rezolvarea ecuaiei de gradul I cu dou necunoscute i
coeficieni numere ntregi. Recomandarea: gsirea unei soluii prin ncercri.
Metoda original de rezolvare: C.P.
a) Planul discret;
b) Domeniul soluiilor;
c) Domeniul A numere iraionale;
d) Soluiile practic posibile;
e) Extragerea soluiilor;
f) Ordonarea soluiilor;
g) Reglarea cu 4 roi;
h) Toate soluiile i i ;
63
i) 100.000 rapoarte de transmisie;
j) Cutii cu 2 arbori cu variatori;
k) F.D. cu productivitate mare.
Metode complementare:
1. Metoda angrenajelor cu dantur corijat (deplasat).
z' j
Dac aparine un raport i j cu eroare mai mic, dar cu z diferit, distana
z" j
ntre axe poate fi compensat prin deplasare de profil.
2. Metoda angrenajelor cu module diferite.
m z mj z j z
A mj m m jSTAS
2 2 zj
3. Metoda angrenajelor cu dantur nclinat
m
Modulul aparent (axial) m aj
cos j
1 zj
m aj cos j 1, z j z
zj z
z min
Probleme specifice n C.V.
1. Problema trecerii baladorului
m ( z ' 3 2) m ( z" 2 2) m ( z ' 3 z"3 )
R' e3 R"e2 A;
2 2 2
z" 2 4 z"3 z"3 z" 2 4
2. Problema tierii arborilor I z II z 25

9. CALCULUL NUMERELOR DE DINI

Condiii;
- numerele de dini, z ai roilor trebuie s fie ntregi i pozitive, mai mari dect 17.
- suma de z = z1 + z11 = constant,
- rapoartele de transmitere determinate teoretic sunt numere iraionale, 10k/20 ,
- rapoartele de transmitere determinate practic sunt numere raionale, z1 / z11 .
Concluzia:
Se va cuta numrul raional cel mai apropiat de un numr iraional dat.

Pentru studiul problemei se face apel la geometria discret definit n planul discret
prezentat n figura 101.
64

Fig.101. Planul discret

Planul discret este definit prin puncte de coordonate numere ntregi. Ne intereseaz
dreptele:
--d0 ce trec prin origine i cel puin un punct M,
--ds paralele cu a doua bisectoare, toate punctele ei au aceeai sum a coordonatelor, egal
cu tieturile, z1 + z11 = constant .
--prima bisectoare este element de simetrie, punctele simetrice au coordonatele inversate.

Dreptele d0 sunt asociate mulimii numerelor raionale, fiecrui punct M i corespunde un


raport de transmitere z1 / z11

Rapoartele de transmitere din cutiile de viteze sunt limitate ntre 1 / 4 i 2 / 1. innd cont
i de simetria fa de prima bisectoare, rezult c din planul discret este suficient s reinem
numai domeniul ntre rapoartele i = 1 / 4 i i = 1 / 1, respectiv ntre sumele de dini Sz = 34 i Sz
= 120 ,cu z mai mari dect 17 dini; domeniul prezentat n figura 102. n acest domeniu sunt
2446 rapoarte.
65

Fig.102.Planul discret asociat rapoartelor de transmitere.

n lucrarea de fa autorul prezint o metod proprie, original bazat pe analogia dintre


planul discret i mulimile rapoartelor de transmitere.
Dac se inverseaz datele problemei determinrii numerelor de dini se pot face unele
observaii utile:
a) Orice soluie cutat pentru rapoartele din aceeai grup trebuie s poat fi
reprezentat prin puncte de pe aceeai dreapt ds
b) Pentru domeniul din figura 102 delimitat de ptratul A, reprezentat n figura 103,
sunt trasate i dreptele corespunztoare rapoartelor teoretice (puteri ntregi ale
raiei ) Se observ c nu trece prin nici un punct al planului discret; rapoartele
teoretice i practice nu pot fi egale,
c) Fiecare sum de z (dreapt ds ) conine dou puncte alturate unui raport teoretic.
Apare posibilitatea determinrii rapoartelor practice cele mai apropiate de cel
teoretic pentru fiecare sum de z,
d) Pentru un numr finit de rapoarte teoretice impuse se pot gsi toate soluiile n
funcie de sumele Sz ce sunt n domeniul de definiie.

Tabelul 101 prezint toate soluiile practic posibile. Sunt notate z1 (nr. de dini ai roii
conductoare) i eroarea relativ amplificat cu 106 ,Di pentru fiecare sum de z i puterile
ntregi ale raiei normalizate.
66

Fig.103. Poriunea A din planul discret.

Etapele determinrii numerelor de dini:


a) identificarea coloanelor din tabel corespunztoare rapoartelor teoretice, (tabelul 101)
b) notarea erorii celei mai mari pentru fiecare Sz (tabelul 102)
c) ordonarea irului dup eroarea maxim, Di cresctor,
d) se rein primele cinci-ase soluii i
e) se completeaz cu roile conduse, z11 = Sz z1 .

Aceste operaii se pot face i pe calculator rezultnd tabelele 102 i 103.


67
68
69
70
71
72
73

2. TESTE DE AUTOEVALUARE

Ce mrimi se regleaz n lanurile cinematice?


Cum se ordoneaz mrimile de ieire?
Prin ce se deosebesc seriile geometrice de seriile aritmetice?
Ce este ecuaia structural?
Scriei ase ecuaii pentru cutia cu 27 = 3 x 3 x.3.
Ce este reeaua structural?
Desenai reeaua structural pentru ecuaia: 24(1) = 26 x 26 x 32 x 21
Care sunt modificrile cutiilor de viteze?
Cu ce se pot combina cutiile de viteze?
Care sunt etapele de calcul pentru numerele de dini ai roilor din cutiile de viteze?
74

MODULUL 3
ORGANELE COMPONENTE
ALE
UTILAJELOR DE FABRICATIE.

Obiective:

-Cunoaterea de ctre studeni a principalelor componente


constructive ale utilajelor de fabricaie,
-Cunoaterea de ctre studeni a condiiilor ce se impun
mainilor-unelte utilizate n construcia de maini i aparate
75

MODULUL 3
ORGANELE U.F.

CUPRINS

14. Batiurile mainilor-unelte.


15. Ghidajele mainilor-unelte..
16. Arborii mainilor-unelte.
17. Lagrele mainilor-unelte.
18. Teste de autoevaluare.

Arborii mainilor unelte


Preiau solicitri multiple complexe, transmit micarea de rotaie:
- arborele principal;
- arborii intermediari
Arborele principal
76

Arbori intermediari

LAGRELE MAINILOR UNELTE

- cu elemente intermediare (cu rulmeni);


- hidrostatice.
Lgruirea A.P.
77

Lagre hidrostatice

a) reglarea jocului

b) cu trei buzunare
78

BATIURILE MAINILOR-UNELTE

grinda
turnate _(albire)
Batiurile coloana mon tan t
sudate portal cadru _ inclus

sablare
mecanica
ultrasunete
Detensionarea termica
imbatranire _ naturala

Batiu grind

Seciuni a) b) c)
79

Solicitri

Batiu coloan sau montant


80

Seciuni

a) b)

c)

Batiu portal
81

GHIDAJELE MAINILOR-UNELTE

materializeaza _ directia _ de _ deplasare


Scop
preiau _ eforturile _ si _ absorb _ vibratiile
Profilul anuleaz gradele de libertate.
rectilinie
Forma asigur traiectoria
circulara

a) A simetric b) A asimetric c) A inegal

d) V simetric e) V asimetric e) V inegal

g) coad de rndunic h) coad de rndunic i) cilindric

j) plane k) plane
82

Cuplu de ghidare

A i B suprafee de ghidare (orientare) 2 gr.


C suprafa de reazim 1 grad de libertate
Forele de ghidare

Presiunile pe suprafeele ghidajelor

R
p ; p p admisibila
L l sc
83

REPARTIIA TRANSVERSAL A PRESIUNILOR


1. Repartiia dreptunghiular (constant)

R
N
L
N
p med ct
l
2. Repartiia triunghiular

p max 2 p med
xN l / 6
3. Repartiia trapezoidal

6x N
p max p med (1 )
l
xN

l / 6 p med
84

Autoblocarea (nepenirea) ghidajuluib
Q P 1
L
c
2
pentru L 2 c Q

AUTOBLOCARE

Protejarea ghidajului

1. ghidaj
2. sanie
3. psl
4. cuit rachet
5. aprtoare
85

Reglarea jocului n ghidaje

a) cu pan fixat lateral cu uruburi

b) cu pan nclinat transversal


86

c) cu pan nclinat longitudinal

d) cu element de compensare
87

GHIDAJE HIDROSTATICE
88

GHIDAJE DE ROSTOGOLIRE (cu elemente intermediare)

a) cu bile

b) cu role cilindrice

c) cu tachete
89

3. TESTE DE AUTOEVALUARE

Ce rol au batiurile?
Care sunt solicitrile batiurilor?
Din ce materiale se construiesc batiurile i carcasele?
Care sunt elementele cuplului de ghidare?
Amintii cteva ipoteze de repartizare transversal a presiunilor,
Care este considerat cauza distrugerii ghidajelor?
Ce condiii se impun arborilor principali?
Ce condiii se impun arborilor intermediari?
Dai exemple de lagre ale arborilor principali la cteva maini-unelte.
90

MODULUL 4
LUCRRI DE LABORATOR

Obiective:

-Cunoaterea de ctre studeni a parametrilor principali ai


utilajelor,
-Formarea deprinderilor de recepionarea mainilor-unelte,
-Cunoaterea performanelor de precizie i productivitate,
-Aprecierea implicaiilor asupra calitii pieselor prelucrate,
-Aprofundarea analizei cinematice a lanurilor principale i de
avans,
-Cunoaterea de ctre studeni a metodelor de stabilire a
nivelului calitativ al unei maini-unelte.
91

MODULUL 4

LUCRRI DE LABORATOR

L.1.Recepia preciziei de form


1.1.Msurarea rectilinitii faetei orizontale a ghidajului longitudinal la stung,
1.2. Msurarea rectilinitii deplasrii cruciorului
L.2.Recepia preciziei de poziie
2.1.Paralelismul ntre axa de rotaie a arborelui principal i deplasarea cruciorului,
2.2.Perpendicularitatea ntre deplasarea saniei transversale i axa de rotaie a
arborelui principal la strung,
2.3. Perpendicularitatea ntre axa arborelui principal i masa mainii de gurit.
L.3.Recepia preciziei cinematice
3.1.Mecanismul fictiv,
3.2.Eroarea cinematic din lanul de filetare.
L.4.Cinematica strungului paralel
L.5.Cinematica mainii de frezat
L.6.Analiza cinematic a cutiei de viteze de la strungul S3.
7.TESTE DE AUTOEVALUARE.
92

L.1.Recepia preciziei de form

1.1.Msurarea rectilinitii faetei orizontale a ghidajului longitudinal la strung,

O metod simpl de verificare a rectilinitii faetei de sprijin a ghidajului unui strung


folosind nivela cu bul de aer este prezentat n figura 4.1.

Fig. 4.1.. Rectilinitatea faetei de sprijin a ghidajului

Lungimea faetei se mparte intr-un numr ntreg de segmente egale. Echilibrnd nivela pe
prima poriune se vor msura nclinaiile, dI (in diviziuni) pe celelalte poriuni. Diagrama I se
obine aeznd segmentele cu nclinaiile corespunztoare, n ordine, cap la cap. Ordonatele, yI
se vor calcula ,n ordinea indicelui, cu relaia:

y 'n = y 'n-1 d i . l . p . (11.2)

n care s-a notat cu l, lungimea unui segment i cu p, precizia de citire a nclinaiei nivelei.

Unind extremitile diagramei 1 cu o linie dreapt se obine diagrama II i n care,


ordonatele yI sunt calculabile cu relaia;
y"i = y 'n .i / n . (11.3)
n care n reprezint numrul total de segmente.
Diagrama III obinut cu ordonatele yI = yI yI pentru i = 0,1, , n reprezint profilul
efectiv al faetei. ntruct profilul este de regul concav este evident c dreapta ce unete
extremitile este dreapt adiacent, iar cota maxim yI luat n modul, reprezint abaterea de la
rectilinitate.
93

1.2. Msurarea rectilinitii deplasrii cruciorului

Se ntlnesc n practic i cazuri n care se cere verificarea rectilinitii traiectoriei vrfului


sculei sau punctelor unor organe mobile. n cele ce urmeaz se va prezenta o metod de
verificare a rectilinitii deplasrii cruciorului unui strung, ca n figura 4.2..

Fig. 4.2. Rectilinitatea deplasrii cruciorului unui strung.

Dreapta de referin este o paralel la axa de rotaie a dornului cilindric de control AB.
Pentru a elimina erorile datorate curbrii generatoarelor dornului citirile se fac in poziii
diametral opuse prin rotirea dornului cu 1800 . Valorile medii obinute pentru diferitele poziii n
lungul dornului yI se reprezint grafic n diagrama 1. Prelucrarea diagramei pentru obinerea
traiectoriei efective precum si determinarea abaterii de la rectilinitate se face ca i n exemplul
precedent.

Pentru c traiectoria efectiv este o curb spaial va fi necesar verificarea rectilinitii i


ntr-un plan orizontal. Toleranta n astfel de cazuri va fi spaiul din interiorul unei prisme
dreptunghiulare cu seciunea: abaterea limit n plan orizontal abaterea limit n plan vertical.
94

L.2.Recepia preciziei de poziie

2.1.Paralelismul ntre axa de rotaie a arborelui principal i deplasarea


cruciorului,

Msurarea abaterilor de poziie n practic este o operatei destul de complexa. Metoda de


msurare trebuie sa nlture influentele exterioare si imperfeciunile dispozitivelor pentru a nu se
denatura rezultatul.

Fig. 4.3. Msurarea paralelismului Fig. 4.4. Msurarea paralelismului la.


la maina de frezat. cruciorul strungului

Msurarea abaterilor de la paralelism ntre axa de rotatei a arborelui principal si suprafaa


superioar a mesei mainii de frezat este prezentata schematic n figura 4.3. In arborele
principal 5 se monteaz dornul de control 4. Dac diametrul poriunii cilindrice este constant pe
toat lungimea, generatoarea medie va fi paralel cu axa de rotaie. Cu ajutorul ceasului
comparator cu suport 3 se msoar distanta minim ntre partea inferioar a dornului i suprafaa
superioar a mesei 2. Msurarea se face intre dou puncte A si B aflate la distan egal cu
lungimea de referin. Pentru a elimina efectul btii radiale a dornului msurtorile se repet
pentru o poziie a arborelui rotit cu 1800. Abaterile de la distanta reglat pe comparator se
socotesc ca medii aritmetice ntre cele dou msurtori n fiecare din punctele A si B, rezultnd
abaterile YA si YB. Diferena algebric a celor dou abateri este egal cu abaterea de la
paralelism.
In figura 4.4. este schematizat metoda de msurare a abaterii de la paralelism ntre axa de
rotaie a arborelui principal 5 si deplasarea longitudinal a cruciorului strungului, 1. Cele dou
drepte sunt oarecare n spaiu, din care cauz se vor alege dou plane de msurare
perpendiculare: orizontal si vertical.
Vrful comparatorului cu suport 3 reglat la zero materializeaz, n deplasarea sa, o dreapt
paralel cu direcia de deplasare a cruciorului. Excentricitatea dornului de control, 4 se elimin
prin msurarea n dou poziii rotite cu 1800 . Valorile medii ale abaterilor citite se nscriu in
diagramele din figura 4.4.,b.
Abaterile de la paralelism determinate n fiecare plan determin precizia strungului. Pentru
piesele strunjite, abaterea n plan orizontal, APY determin abaterile la cilindricitate sub form
de conicitate, iar abaterea n plan vertical, APl2 este cauza abaterii sub form de a.
95

2.2.Perpendicularitatea ntre deplasarea saniei transversale i axa de


rotaie a arborelui principal la strung,

Dispozitivul din figura 4.5. materializeaz o suprafa plan solidar cu arborele principal.
Prin reglarea piulielor fluture suprafaa se aduce paralel cu deplasarea saniei transversale,
comparatorul rmne pe zero , ca n figura 4.6.b.

Fig. 4.5. Dispozitivul din arborele principal.

Fig.4.6. Perpendicularitatea ntre deplasarea saniei transversale i axa de rotaie a


arborelui principal la strung,

Se rotete dispozitivul mpreun cu arborele principal cu 180 de grade i se noteaz


abaterea x ca n figura 4.6.a.
Abaterea se raporteaz la lungimea deplasrii transversale. Se compar cu valoarea
admis.

Se vor nota implicaiile abaterii asupra piesei strunjite frontal.


96

2.3. Perpendicularitatea ntre axa arborelui principal i masa mainii


de gurit.

Un caz de abatere de la perpendicularitate ntre o dreapt i un plan se ntlnete la


verificarea perpendicularitii ntre axa de rotaie a arborelui principal i suprafaa mesei la
maina de gurit, reprezentat n figura 4.7. Pe arborele principal 3 se monteaz comparatorul cu
suport, 2 al crui vrf urmrete suprafaa mesei, 1 sau a unei placi cu feele paralele ce
materializeaz un plan paralel cu planul adiacent. Vraful comparatorului materializeaz, n
rotirea sa solidar cu arborele principal, un cerc de diametru egal cu lungimea de referin al
crui plan este perpendicular pe axa de rotaie. Valorile abaterilor nregistrate de comparator se
vor nota in dreptul poziiilor corespunztoare pe cerc, figura 4.7. b.

Fig.4.7..Verificarea perpendicularitii la maina de gurit.

Ca reper se vor se vor fixa poziiile coloanei 4.

Exist un diametru pe care valorile notate sunt extreme. Diferena acestor valori este
abaterea de la perpendicularitate. Direcia din planul mesei perpendicular pe diametrul valorilor
extreme este direcia de perpendicularitate a mesei, pentru c este perpendicular pe axa de
rotaie. Diametrul cu aceasta orientare va conine obligatoriu valorile egale pentru abaterile
msurate la comparator. Unghiul maxim (mai mare de 900) ntre axa arborelui principal i mas
se va realiza pe direcia diametrului cu valori extreme de partea valorii minime.
97

L.3.Recepia preciziei cinematice

3.1.Mecanismul fictiv,
Lanul cinematic de filetare (reprezentat n figura 4.8.a) face legtura ntre rotaia
piesei i deplasarea cuitului. La o rotaie a piesei cuitul se deplaseaz cu un pas.

Fig.4.8.Filetarea pe strung. a) schema cinematic, b) mecanismul fictiv.

Procesul de filetare poate fi nlocuit cu un mecanism fictiv W, n care mrimile de intrare i


ieire X, sunt ieirile Y. Materializnd acest mecanism cu un bloc de cale plan paralele ce se
modific cu cte un pas la fiecare rotaie a arborelui se poate evidenia eroarea cinematic.

3.2.Eroarea cinematic din lanul de filetare.

Instalaia ce nlocuiete mecanismul fictiv este reprezentat n figura 4.9. Rotirea arborelui
principal cu un numr ntreg de rotaii se indexeaz cu opritorul O1 .Ceasul comparator cu suport
magnetic B C este fixat de cruciorul CR . Palpatorul se reazem pe blocul de cale Lc blocat pe
opritorul O2 . Eroarea lanului de filetare se citete la comparator.
98

Fig.4.9.Msurarea erorii cinematice la filetare.

L.4.Cinematica strungului paralel

Analiza cinematic a unei maini are la baz cele trei scheme; cinematic, structural i a
fluxului de micare.

n figura 4.10. este artat schema cinematic din cartea mainii SNA360. n cadrul
lucrrii se vor ridica schemele pentru cutia de viteze CV, dup modelul prezentat n figurile
4.11., 4.12. i 4.13. precum i pentru lanul cinematic de avans.
99

Fig.4.10. Cinematica SNA360


100

Fig.4.11.Schema cinematic a lanului cinematic principal.

Fig.4.12.Schema structural a lanului cinematic principal.

Fig.4.13.Schema fluxului de micare din lanul cinematic principal.


101

L.5.Cinematica mainii de frezat

Dup modelul utilizat la strungul SNA360 se va face analiza cinematic a mainii de frezat.

Fig.4.14. Cinematica mainii de frezat.


102

L.6.Analiza cinematic a cutiei de viteze de la strungul S3.

Fig.4.15. Cinematica cutiei de viteze a strungului S3


103

Fig.4.16. Reprezentarea factorilor din ecuaia structural.

Fig.4.17.Diagrama de turaii
104

7.TESTE DE AUTOEVALUARE

Enumerai etapele recepiilor,


Care sunt implicaiile abaterilor de form?
Care sunt implicaiile abaterilor de poziie?
Cum se gsete direcia de perpendicularitate la gurire?
Cum se materializeaz mecanismul fictiv?