Sunteți pe pagina 1din 176

ROZENKAKORICOKIS

Iată ce distorsiuni afectează raționalitatea deciziilor economice cf. premiantului Nobel în economie
Richard Thaler. De la Universitatea din Chicago, evident.
- Aversiunea față de risc și distorsiunea în favoarea status quo-ului
- Diferența dintre planificatori și persoanele de acțiune (un plan bun pe termen lung vs. satisfacția
imediată) - majoritatea preferă satisfacția imediată;
- Euristica disponibilității: deciziile noastre se bazează mai mult pe informația la îndemână - așa că
merită să bombardezi oamenii cu fake news-uri

Chart Title
6

0
Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

Series 1 Series 2 Series 3

.- o.

z >A-

r2 2 ,1 F

Page 1 of 176
d?a

Page 2 of 176
" $ i & g g !4 E F i B ' 9 ts

.e aa

' ia

i i: .

-- -: i E

i z:i,'- : E

z.tiitit Z?z i

:' i l i i t i iEl 7 a = i r;

,i;;!;ii,;!; : r: iE!

(,,/

i=E

::;----.

1si!."':

: i! g t 3. t J i ]

Page 3 of 176
15. L.g€a pnrrlcltnultri siolosi a1

16. lornnh sei.ln I1 t,csc. sincDniodni

J"nripiul d.Fivtni rthtive

ul

I,r{tul {le mdtidicarc

2n

xi#"T.**.'.1":'

.':1Y::'.1"Y1": <biebn'i 4

19. Clasl ti :tnl, ,,si.btr d. clre" ti ,pci.trte

lnndismr moLilittlii *iRl. l6 l

r'.tudoxrl rri ]lnd.,si ti ds?loriar€ dipre

I.qei! ucrtcrii nrnnui intelc.iud rl ecietrtii

dc ierirhie

2?. t,rlti cclor trci suri

2a. Rohrr iaeibr nr gd.2

,9. Teorend .piden olosicA

$. Evoh4ii nultiUneara 2rs

31, Ptn ipill dlsontiluitStii lilosdetic. a pro-

sr6rlli 219

Page 4 of 176
32. ,,Dcsrad,, 222

(, Aribivrl.ilr codsen't loro

34. .otrtrirdrlc snLrc alc s.hinblrii Fcnr! Jcz

Page 5 of 176
-i:ii-, i r : : i: , , , : - , ; l li: 1 , ; . '

..t,::.,:,iiil;5;i:i=:;

. -.:::.- ;i _ i {r !r =;i :!,:: 1i;

' :-

l;

; .:,:;::!!::il::ii!::;;:

o':..-;r-;-j=: :.;

-.:-; .:;'ii+:

ti

:.: a-:" ; -; i ",', -: I:.:-!.j - -'' r:'

*.t .=';:i''.:,:;;1:!;i;::. :,;

--- :;- ' . "- - :1

z,ta<.- ! i - ,+. " .7i ._+: =.ii:!i!t,i .'\ :

: :..-

" -t

;,1':i;;;ll::i:;:i;:

ii

z r, : :i i;,

i: rii::ii; ?;:::=ii!:

:?:

Page 6 of 176
-i:ii-, ir : : i: , , , : - , ; 1i :. ! , ; . '

.. -.:::.-

. 1 ,;:: r :,i :i i!r=;i:!,:=

;i:i{r

;5 ;i :i ,:;l

1 i

' !-

;o':..-;r-j-j=:

. :,:;::!;,:ili:ii::::'.

-.:-; .:;'iii:

"

ti

:.. I :=:il = l l l: i - " I.l.:.!J; - " rj

* ' t := ' ; : i ' ' : , : ; : : ; : : i ; : = l , t ; '

U l, : - ,. , .; ; . : =i : : . : , :i ; i : l : - =

i, :'::i;:,i: ;::i!;;: ii

l;iii, :

z . , ; ; : :ii:i:i-i::;::ii!i:I;;,

Page 7 of 176
*

}.

Ei..

.:;,

. A E- a:

*ifii*lfiiii*rliiii:l

1E!:

;{

:t it

Page 8 of 176
igiiiiltliliiii*iff

liiiiriiiiiiiii

-EqJ-l e

.i E'

.E i itj3-iiq:r=:::: I

,l a I

E I 89

ga r6 J= i'

c E"*',+:-:Eil,i,

i::; i:: l

i ! -i : i ? $ ,.

F I 3

i , 8. e {

' ;t E ;< E

; i ; ; : = l ; : 1; r. j

;Ei;;:

Ai =- iE: aiil

5!

Page 9 of 176
E

f; ! ei d 3E d r:ii;i;ji=.:i

v,

SFiji;:;r

=El;*

i$;::; !

: :.;.d ; €

t,

rE] 5

Eg6E,.:

v ::

;;rii:::*

'-\4., E-e

!j !.;:;

E3

i:

Page 10 of 176
a ! J5 :3 .<

g ;, I 3,

:5; F:f- eI EJ ','

i l e !: i I : z

!g

ri : ! - :

; Jl a r : !

E J

i 39n'

I { 2t

Et=i=i:;ziii:

"

Page 11 of 176
:7111T1=1i*i4i,ir:i

7' ::.-.=:-.

i::-

: -=

.:

l_---':

:: :

.-

.; -.,.-- " -=='=-r=-t;

:=.::.:.i=:.= .=

: . .!: -t?;: i:: :+ ;:,.'1;;1r1ii';i1i

::i t{i; : : : t ! lt fi

. .i.:-i1i1",t1it,

": = 4 .

: "it::: i=:.+.-:-:

?--- t

"-:..-:;"::

,l;ij::l:::::::;:=

. :1 1 ! ; : - i-

--

!.; i :i:

:E;- ,;"i-=i!::.l.=::

,;:z;::r::,ti1

-.: i:irl;'=

r = - ai ; - =? i j ::..i';.

Page 12 of 176
=: -i-; : : ! . - . -= l

-:.===:, iz : : : ' 1=- ..

-.,- --.

-.:.-l=":-===

.'7. -;= . .

Page 13 of 176
ilffi*iliffi*i*:i;i*;

ffiWffi

Page 14 of 176
.ffi

iiirii:iiiitiiiiiiiiiriiiiiiii

iii*liiiiili

Page 15 of 176
:*i:;;;niii

i,lii:iiiiiiiii

ii:

iji;:;:,ii:i'ii;i+l';:

i:;i: iil

;:';,;

;i1;;,'::;'.?l:li?iii;+

ffiffi

Page 16 of 176
ii

?*iifiiffi

iiiiifiifiiilitffi$ii

iiiii::;;*:€iti

:iiir;i;?:i

itiir*iiri:iiri*rrt*ii

EiE

63

9F

ze

6d

:tt+ii'rt*itq

Page 17 of 176
ffiFffiuffi

ffiffi,

iffi**8:

Page 18 of 176
ffiffi* ffiffi

effiffi.ffiffi*:l

Page 19 of 176
iiit .

i !;s

!iEi

E"i*

:ii!

Eia;

-i;:i

i Eii:'

iiiiiiiiiii ii

iiiiliii*iiiiiii i s;;i

E :€ :!

ffi*ffi**

Page 20 of 176
:i i i .

ig; r

rg€;

€!:€

:!i!

:t; €

; Fl€i

*ffi

E :!:E

! :€€g

tiliiiliiii

iiiriiirirliiii:lir

i s t ";

i q:!i

Page 21 of 176
rii*iirliiilirlxllj'11'18

iE i ,i:'; ,

r";liii'=:;,i:

::i,i;;;i

:li.,,

:iii.;i;1;;i;:,

. i EE

;;;:;iii:;,i;,:

:,:,

Page 22 of 176
:;r1lzzilxzltz*fi

lffiilfiiiil*iiiiiii

:i

;i;;!:i, ;;,'',

;;i..,!:,i

;:;;

,' ;i.;"i**;i:

Page 23 of 176
'i'",j€"n#ifi

l.i#ffi*ll;ff

ffI

ffi

iffi*,u

Page 24 of 176
fiffiffi

ffiffiffiff

Page 25 of 176
*iii

I ifiifiiffiij

j 'l11rufifif

il!:*fi*11

iliii*ii:i$iii*iriiiilir

Page 26 of 176
: i:i

iiiiiii

i:iii:i;iiiil;:

;,, Iii;:;i

;,i:;i;;ii'l;:

=i;;.i;;,iii:i;:;:;li

*liliiiii:ii:iiiiiiei:ii

iiii:ii::i:q

Page 27 of 176
iffiiiiiliiiiiii;isiiiifiiii;*i;i

iiliiiiiiiiiiiaiiiiiiiifieiii

iiiigii

iiir

ri:ilillitiiiiii*lli*iiiiliu

Page 28 of 176
i1|i1111211iii1?1

*iil1ii

***{giff i#iiiffir*#r#

Page 29 of 176
:;iiii

;i::*ii:: €ii:ai!i

!iilii;i:!iii

;::;:;:t;ii;i:;:,iii;

;:,ii::

iE::iiEE

ir !i::5fi:

l::;il?i

;+:;i

E:;

iii#;;

iili:iiii4i1;iii;€ji;tliii

!:

:::i:.i: i3:

Ei:i

;!i;iiiiij iil;: ifiiit;l

!.! !e rl 9

:"

i:t

Page 30 of 176
ii:tii;:i::ii:ii:llliilii

€;

i:ii

:*iii:i

,'6.

iir;iil

i;:li:i ;li:;iii:liii::lii:li

lZ"z

Page 31 of 176
iffiffi ;

i l;;

i$firiiili$1fi11,;ri;;!

ii

Page 32 of 176
ffiffif ?i!:;E

= :: a ,.

: az=.i. ':: "

-=-!:j

. 4 4-; ! =zlii t i;.:

; i:.. i

3+

::

tt

;j-;"*=#

":: 5; :

il i " e !

Page 33 of 176
*#u*,"'iffiur*

ffiffiu#n

Page 34 of 176
-ffi

:iiiiilil*ff

liitiiiiriiiiill

itilllilitil

Page 35 of 176
*::ii:sE!

EElEai:

;'rY:s::: :i !;iE5Ei;E i i;i:!:,;,:;':r

€ : !E , a:;i

i-1iE:: ti; E €-!L;l:tl-;:: =

. ; " i^' ; . : : : :

; a;4ir ' r ; ;

! : !i. :E- - jJ

I i i ! i ; ": i:

ij::..i-.,: E

Eiiiii:ii'i:l,ii:,

E ;+;r: ! E: =I ' -! ; " ' , ='

:-;=i:i+;;:: - --':

=:: : : : Ei ; ! ::,:=

a, : - +: - - - " ' :. ;:

Page 36 of 176
ffiffi

iiiiisiiiiisiitiiiliaiil

iililiiltlliilil

Page 37 of 176
ffiffi*

:ii::E-i

Ej:; i *-':

Fi;i5s;;

isi;lrs: ; ;';

;i,E:;iilii:i;iiililiti

:is:::;

;iEit;!i

tuii$iiliitii':r!i:!

r,,

I";E+*

lii

3r' ! :;

qEg'i

o= e

iiE

E: ;i i E ! l ;

iii jiiiiiiiiiiii$iiiilr'

! €5 > : 1 : : g

.1: t =^2i.i i:

Page 38 of 176
ffi

ifiiiliiiifiifirii

firiiiliiiiifilii

r.tqFFF

?;nEir-:dF

iir*il:ir

;:: [E="i:;

i:iiiiiiiii

; g5E9a: : i

ii:eiil

;i:i$;;*

:ii,n+lit*t;;:li! rlsi

i:it;:iEi

iii;*:;!;i:;i;:

::il,;:r;i

iEff:ti?t

i:i:;iiiiiiE€iii

:liiij iii;

;i;iiiifi

iilei:;lr

::- !9 :::Ii !

Page 39 of 176
ffi**,*u#

Page 40 of 176
liiti:liili#**i*:,llilir,il;a

fiiiilffijiii:*;:;i

.5'

*l;ii;ii:t*

5t

.!

?j

i-*js . Fi

i -r

Page 41 of 176
:;!:::iFi, i!::j gIi;l l;i*;;= j?

:d :i < ;E ;t ag; 5: ; t *?g"H*rEi: ! 3

:;ri ti: eil: l::E; i:

: : ii: { il

,,

E :::;a :E ^! . : =! I I i iii ?: : . : : : : 5

:::i;:E: !:;:.;:: lii:i;F;l i:; :

:; ; t ,: i= -: : ; ; i , i : i ; ] ! =.i:q; :;

: ::4.:r- ::!!i :: .j :z :€ ? :.!:::: j

- jI : " , - i e .: I j : i = :' 1 i t? i .!,,

i li:" i i; : r : i : . ll: ; r i: r : i: : ;

9d

jE:;i;:+i:1

= ; :: ::i:i;;;]: ;!l

:. ;:; l;:': Elj::; r:j 1 ;;: l ci: I

t^

A?

:.-,t ti

-'.ii1:-'i:jai!::::;.;:;i

:i,:=,-:;i:;;,:+*

u*

i* ,i **#

Page 42 of 176
gffif,il

ii.fi

tr#ffiffiffiffiu*g

Page 43 of 176
: !e ?

'+iifi+#* I S?,

ffiffi$,

ffi*uffiiffi

iiiiliiiliu*ffiffi#nit

Page 44 of 176
*ffi

#iiffiffiffi

Page 45 of 176
;iiii+r*ii:;*i i

filiiirri

Page 46 of 176
ffiffi,

rilrii:ririli

iiriiliiiillliH*ii;ii

Page 47 of 176
'::,2 i,i;17 ;"i 1

ffi

. .t1r-a.z!::-

z1;:::'-:

=,

i::ii:r;;;

ia

;€iiiii:i-*i aa

2 Filisi:€is aia

.i :,'j ;!;i E i l .E :'aa 4

i=lz"ie3t E: -.

ii,,gii;;

!E"A

s!

=tg

Page 48 of 176
i'i;,;i.;;;.;i 9Bi

--t

r: E

1,:,,.,,'',,,,u

-,t,:.:,,:lli;;;!1;;; I

:;5

;SP

: t, i E: !

Ei*

Page 49 of 176
.

i:i!i:;s?ii

.irri+:+i*!**iifi1i

-ffi ffi

ffil

*iiiiiii;iiiiiiia

;iii*i;;iii iririii*ii;

iiiiriiiiiiriii:iili

illiilfi

iiiiiiiiiiii

Page 50 of 176
#ffiffi

ffiffi=

-.iix*g***

Page 51 of 176
-ffi

;. ::, .

,;,:; ,l .,i

:.

;; ",,,,

,,,;iil,,":

Page 52 of 176
*ffiffi

=.41-- i; !:$te

1; ai t?'.

g;9ra;r

: +*. g!;

:: i'-; ;1!Y+"7

: - ; iF - iE

: E9 . 1 : l

.':,F'."

lirliiiiiiirr,iiiiiii

- ' i' ! ! t F

- :rj"i B,E.<

, . Ei?j

i t "r :i= : JEi;

i a "r , a

;i,;r:.,:

i +i;;:i*i'

".:

. E+i: I :

:,.: =-

Page 53 of 176
1,;,;,tit14ztF4ii

::;! i:

"-: :=;+:€

' - : . - a E !i

;er;6n

4. E: 2

ii, #*'#

Page 54 of 176
ffiffi

Page 55 of 176
ffiffii

iffiffia'ffiffi

iii

ifi

iiii€iiti:iiuii riii;iii:ii

?:?:;?fi

iiiiiiiii*xif; i

ii:*ifi

ifi

+f# #

,ti:ilimffiiiii*tii*

ii*iiEtiiliiaa

Page 56 of 176
*ffi

_ ii.o -!c{,e r i ! o r .j i : :: :l !aE.,

;iii:i::i

: a q ' ;3 !

'!ri:i:;::ie: 5!*.!F :s4*."i:€d

;? li: r i ! i : ; F . , ; : : ; E !! 1 E i t;.b i l i

. r iiI : ili;.i 1 ;:i :::r:;i ;E :';!

:tiE:!-:_!J!E tc ! d:

. : i : i ; : .,iE il!!!iii!: , r; : i " : : :

:e!?i:E:E:i-

j 3:i:94:?.

:H ; ! E l ?AEiE

;;:H

: " :a e ::i.

i t; !;!;s : :

;EEi

r= ; E:;iii:;€

-.

!r:;

E r?iEil ii ,i ?l 'e. rE{

.i ;_

" ,:t9" !;? i 1 ; : : : _ei

i;

Page 57 of 176
, . : " " c . jJ : E 3

! iF : i1f ; :i E e -:i

i = Er : r : l. i . t :

E fii!;:g

i:i;+r:::

;:i',

:rii,i*lii:;i#

i;i':r:i:iEuti,?i

Page 58 of 176
ffi

*#iffi

ffi*

r***** lffi'

Page 59 of 176
offi

ET=-d;Cr

Zt ir . ?,=) **l

:ilili

= , : 1ii. ,

.:r' o: 2?

.7 ....::. n'r

1:= : ;^'- J c=

i,=ii;i:;i1;

, a:,=t:-.

;i

I!.Ei:E;

.' ::: i t :

'! ii: r: €

a;l; ; ! ;

ri++'iiit;il::i=i

ii#ii;

',=Za:a

Page 60 of 176
,zz+ltiiil:,,iizEz;'tii

ti!!!iiiiiiii:

ffi

rlii;i;,:;;:r*,li:?t

ttai+

-:i*-1i:ri#

::EI.i;iii

. r!:

;:ii,iifi*i:i.:!1

:4J r€

;:,i;;^

E=i : . : = . aa

l:rl=i .:Ea

=n . a - ra : r =

it=,'.--:.i

EZa 2 l =

ii,'=it*=*

! ::-:'.=!;-a5?

! :r!r:l :!'

: =;i ;j ::_'!

Page 61 of 176
ffiiff

ffi#

Page 62 of 176
,

!gi:::,i:;:r'lEi::;:

I:'r::::*j.

;;,*,,

t:i;:,1;.!';r*

ii!;:;.,;,

*i+iitfii

j=e=l:- i,'it=

i,,;'=,;;.

iiu::i;:

ili**;i:i;ii i:i:r;

liiri:,iii,'

ii;iiii

ffiffi *lrii;il;rii ::ii;i'i,

Page 63 of 176
u

ifi:ii;i: , ,ii,

;;;;1,..;i;':;!;;i',:

ii;:i,,i.;:

E1*ffi#fiffi.-i*i

Page 64 of 176
islifii i;riiiiiiiiiiiiiisiriiii

. i i tj ._ ,.:: iZ 1- _; i ' -: : lrjj

:;1;:-";;ii--!i" i :j i "i : ,?":".""

-?;i

j ;:j ;,i l

=:12 ==

:.* i " i i ::;;;"

Ei gr

.:;1i

!;+i ! {i:-1 .

j!='Eait7? '

a i.'= 11 o r r - i'E It!;i:siiii=E:?

r1i11i112i3:112

:ilEi:i!i;l?cEli;

,!:i;E

ztiviliz=22',:it

, ;-'..:?;

:!il;eit;r+

it::i;ii;'=3

:- ;ei -l i : ri E ;l i i +?t;i

i:::i9!;iq;:iii

iiii=i:r

? F;i- =i_ i;:c;!gqi;i;

; lii;;?li:i

;211i171111+;1] v

Page 65 of 176
4

?ilzE

-:!i!i!1

:1!--_LZ:!i

el';:""1

1-

:i:E=

Page 66 of 176
Ei{t1i*111i1i',,t1,,

Page 67 of 176
B

ffiffigru

dffi**

+i i ;i :a

.eiiai-: ,

+,;,,;i' I.=- rr4!

EF:8"!t9

: i1ii=!1riii:i

rn. F : : t

i:::l:E -

F.'!:; ' r

tli;liiii:!r;i:;iir,,fi

;!;FE E; !

irilil::,.i;

:!.!e:E9e

Page 68 of 176
: {r?! : -l

'iii:' :3:;3sE ;

.i*iii;;ilit,ii',tii,tii:*!iA

j ti ;* =i;

: 9 !.6 ;!!:

Page 69 of 176
Yr#**ffi*li**fiifi

tili-iil

g ?"

l?

2E =

Is .-1

ai

rr 2i

i:

a+

Eij

E ffiillifilffifilrl:11s

Page 70 of 176
::

;i-i

:::':i:lil : ::::li

ffiffiffiffiffi#ffiffi

Page 71 of 176
ii! ! ' - n _

tfar22-

ata:r !,::

:.i i ::

'.=l

.../..

:- l i a

:i

Page 72 of 176
riiiii*iiiliirsiiiilriiiii;iiifi

j'],:::':l-:::ii::ii=i :

g l : .:e: i'

!:

:-.

::..;+:".";,:: + LL:::;,;: .:

-:Jde:-; : i: - .: . ii: : ! -. . : . .

: : : ;i: E = : :::::'-= . :-.-

:.'::. =, - =.'-

--!;., -:

=.!i7 ',= . ":i

:r:_

I ai!:

-!

i::

r-: ! !.

:-i"_E ._,.-- "

; - ' . = i = .+ ! :i :i I = ;2 - " ::. : a - :

. c ti , = ! : t : ; - iF i. t=: -.:

= : :.: ! t i_ \ - t,1 =EE L=" : . j ; L I i : ! 3 : , i i ' =:. !ql

- :;:P;::! ii--r ;:- ":r,:

Ei : i r ! :.ir:i1i ;1!

j i =-4 1 .9 4

-:=: ii:

1=;: - i 1= .

Page 73 of 176
r . '+!=="2

- L= "=1n

,.= : : : - l=

= 1?'.!.!a

;*:i;ii;t;*iii;r*;

r'

Page 74 of 176
a .-.

a: -..:.|-.=:-:. 1=

.a

= a-: r:' ':. ::= =

.--= -- :

ar - ..t-

- -. ---

_==_=.

-.

:.t

-.=

-: -

=a- :...,

.._ :. .. =. '.- ...

= _' .. -_

._.

:::=:

1=

._

=a

.--.: :..-

Page 75 of 176
=' -=

tl."=

a ?a: , =,r r:

== :r!:.t_,_: :.

_ . .:-::i l ==_ =,

". - -; y; ; 1l

..E:i =z;=-''.

!,:

._- : ;_-'-.'. ;.:t; _

Page 76 of 176
*E*iffi#*ffiffg

**+:gl

::+tti,lt

111|:i;

*l ;F,

Page 77 of 176
i;';,i,'

;.i,,,..,i...,,:ii

:.,iui*i;iiii.:;,ii

!: E

.t

t30

!:

?,';ittz,;itziiiiigf

9a

ii l3

aa

*a i'"

-;i

!7 iiglliilii

Page 78 of 176
i 111i':1'!:':11

1'1'*il':i'l' ;'

s r.8 : i€ ! i E i

a. i;€ E ; :e : ; i E

r1 ; ; ;; ;r:i :i=:t

89,:5

!i

ii:;ii;iiiir -: i"!

!:i'a

'ii!:

i:

!r

le

e5 i

E.

i:iii i :i .i ;:i :ii; :itBi

!ii:.

l! : i=

t g-* FB B

t!.rdaff ;:,r

l'iliiil'iitl :ii

ii!ii

Page 79 of 176
t 2 Ei.i

Page 80 of 176
:Aia.5!i!i:r.i !r*Ir .,*jJ. Lq. :

iE;':"i-+r tt i ? 4 :." r- .i " i ! r y ^- i : -

: E;E' ai;"r'ci" ;i 9r;., .:I I =?iii ,"

g g' ? ! : L : 4: jE1: -

. r ; i ' i i i " EI 1

4;i!;i:€3Eig4!s!;! i

l;"":,::;i

:Ei:Esr:iEgsii:s*;s; : a* " ii:i

;:;r

- - E- S

;i:-

3 t!+E c- !Eo:*; 46 r

3 E € : i 3 ; :t i : i ; E ;i

- ^

I l: t eEi = r e i E E

; E: € EE r E i s:i i ! ; ;5 3 tr** ;;F E! :

! B : E . : ; iri !:. :.F ' ::;: i a l r;* : E

:r.:E iEsEi its 4Ei* * I =:4"i!, ,s:

:i E*:l f s ! 6* '! iu lEgaiP" r n l : 1 {i i i ci 'i

9 .,;;

:t::;!;:.8 :l E i : :: t

BI !t!!l -r* !:r !!= ?:- 3"ii3= ' €E

li;;{i*i;ii:Et;:i;E ; :!;:eii : s

"lii i! i c r i:F : " ! 'l!r i : T1: i ; - ;i

!' r 6i ;i:;iiiE:;i

-F

Page 81 of 176
st

. F e _ i:

I :-e

.! :!

: i: :ii;.:i:t:ii

; ! . i i ; ::!i:;i

=i:;i F:i $ :i i i : :

r: , ii: :

iil;qi:

i;3 i; dt'

;::r!Ei

:.:

llli fi :!'iilii;:.i*,i:ll

"," ' " 1 " ;,i r' -' i i ,' ;= ::' "j

Page 82 of 176
;iiii*iiiiii

i;iiiisiilfililr*riii

et

t?

=-Tii:ii;11i;i:;;

iEi

1,?

.i

"; : .

i. E

:e

';

1t E:

2Eail r ii

ci95l

': *: g! i .:1

ii;:liiit;:*iil

Eg=E; i :

z-;

]; j.:

==;i:;,!i;ti

?-=3i t

Page 83 of 176
'i;;i;;

!ag=:

{.:.:

i=;i;;i;;+!iii:ii

t!'!.4, ..

i-j

Page 84 of 176
t,',i, : a: i.!:

;,"t,1,,,,,' -t;''

- ;.4

: i, E

=t

EE

..I F

--

a! ; r ,

:i i : i,,,, i

+ = i- r " 'il

cj :3 i : B

E r ir ! \

Page 85 of 176
H*i,ffii,

E3 e +i : E

I i! * E

' -44

:!;;:i:;iii!

+r'1 te

Es-e

: "!

i?t;::!:::i;i'i

Page 86 of 176
llifflliiiiilililli*iiliiiirllii*

!4:+i+9i!ii?Ei

::

:;;

;!li

i -:1 : I;;:: i E1;;'1

;;,' ;;qi;i;;;i

!i;it:':i:;iEi

;;!*:;;;iiiir

;iei;;;:j:Eii;

i:liiiii

i?t!;t:;::::i: ii*iiu+*iill

.;;i;=fii;ii;i

iii1i,1=ii.;;i,ii

ti':

rii;;:i;.;

Page 87 of 176
--: . l:, = .'.-t.:.= i

i. : ': . , '

-=...- -.,

; : . . --= . ! =:!. :_

r -=

: : 'a-- r !: .-- i

:..

: - ::

--. a =-

'

,=--.

-'- --a'-- - =: :. .;

--' -=..,.- :.: -a-:: :-: '=-: .

-:

,'--' .. =: : r.:.' : .. .::

.. : 1 .' .:,' : ::-

=. .

a - _ = ' , ;.., - ---.=::::::

l_ ' :

--'r:-

-::::::

=. | | . - : i'!,:=.-l::: ".,;ri.=. =.=

-l'.-:

Page 88 of 176
=- : - l

: l-..: =

'

: ::::"; -- .

-::-

t:

.7 ...

Page 89 of 176
E*1Y,#lffiffilffi

iffiifilffi

lii**i

rii#iiiliiiiirllii#*ii

iiriiiliii**;

Page 90 of 176
g

-!

€ ;!:i'r!r is:iii.

3iii;ii;i;i;!?!ii

.tg

i liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ifiiii

r !E - !

1<

!'8.

E Z=iA

a i:::i,;ilii iiii,r

:grii:;iii

:i;;Fli:.:,;

fii:iili';i :

Page 91 of 176
i !

' : ; . i' i; 1 ti !:, " -i r i rt;::

3 ;E:F:i !iE?t i i:*

j , . ..; r ;,:::::r .- ! = .:._

,"':

eE

;5sF :'

rr, l: "'

r:ii;:i::;:',::;;;,

=: . : . ! ' "=; ' i! i'.

-3

ir t :

EEaiE :i; -;:;;i:,,;'.i_;,i ,;..

.:

jEl;

:;:;;:; j!;:;_*i:i:i,,:

Page 92 of 176
3.

:E =t =

Page 93 of 176
211'11:iiiui

'11

i;iii4llli::i

i';*

t. t ,- .-

, - t r, I

, t - . . =.

:iiiu : ;

Page 94 of 176
il-.*lHil*ii*l*=.

uiiiiiliii:i

:::

;:l i;:I;;::::l+:1

Page 95 of 176
t' tt '

; t , t t , - - ,= . . ,.t. .' -

ri e:t 1 ., , -- . , t , -. '' i, _, :l

: ; ; .. ,;, ..,- ' . . l:. : . ' i, ' : i' . r ;

'j ;''.'-I' ' ='r i

, ; , , , . ' : .' ;t.' 't,l

i!*,,r.

r, .,'..,.,;;i ,.

_'

. ii.;-

..1-: =- ;

;'

::

.!:-i :: ' ', .".:. ,'-.-:."

-= : -

t , i" . - : - ilr i

-.:

-: : ;.t..; ' l::,-::.., ;i :.;ii,il

"

::;- 'i.

::' ;:

.":,: , : r . : , ; : - i : .: : : ! |l . i.1 :

=:

i =-!-:.= - r : ' :..:'

' . -- ' I i. - : - ; i I I r : : ' "r

Page 96 of 176
rtlrit,-"-i

. ;..' : ,",-- Pl^'

.i:_;;,:'=,

.4 : :l: e:.:i.:1:];lI

::=: := :

:; =:= =iI

--'; . '- : iF ^ ! . L r : i, q r r i. :

:i ' -_-a ::- . -. ii iai. . ; : a

-' : ri- :! . : r ac 1.:( ;1t- j

-. .,.i ':i.i;'l'.=

. .i"._.; i.,':'

.i,_-,.:

: !::::::!:

-: .

=:_;:.r41:::s. . .:: . i'. : i: -i; ; i: F L -. . ,

r :-j ,;:"r1 :

. ., ;;: : ;I ,. :] i i : i i i ;: .

!.

-.::..

1-

-.i::-._: : :

:-

: ; i I - ; -,

Page 97 of 176
.,,,.;

',:-t, :, ,| t ,, , , . , . .,1l.

.-.-1: g.::. : I , ,

.. -. .: at I 1_:.

j1!:11i::li:|1

7i:,=;.=r:1!;=t+r;ir1;r

Page 98 of 176
sffii,u uffiffi,

EilT:E ji;;iii;;ii;

i:E:ii:il;ii fii

:* iiiili;l

:,i :?j.r";

;#;i;;ii;ri;:

l:j;:teFi:,:$:i$l

;:i i:i

:iiiil:i;ii:;:rti:i:=

l::E

liiE;

r:i;;ii::;:l'?i i*;iiii*i:;;

ii#:;#i;: Ei :iE

i,.i:

;;i

i i6;;,iiirtiiiii+ii.

;!;iit::iE!r:;!"8€ iii;ii;:=

r o; : si ai <: l , , r ; t . : r . e t=r i , E i i;

L-

Page 99 of 176
e

',.'i;';ri:u

t ,,,lli,,,'=,;

: : ;1".,

;.:-

i'- j;1;;j:i,

!:-; = ; r: . r t . l

"': - - li=-

: - j- - ! ?: ;

: r :i

"..;;1 ! - ''';.i=i;

. i ::,t.

; ,: - :.'.:l-':

' lt

.:t.-t':

Page 100 of 176


, !

:::: . !

::

j :-

,,-.,;"t-.',;= ', .:

:: i- r;:: " -,"';=',

-- i:::, :,i

- ;,:*. : i ; : , ; , -J'

lr: -i ,,:i :;3i ," r ; : : : :. : : : : - : I . i . . , E; , . rt

: : l ! . . - : : : ; : ;: !;; ;::l!"=li;i:'li--!i :"'I -

.,. i. , : : ; '-:: . sl , ; ; r i : ; : ; ; , . :r _53; i : . ; 1.1'

r:.: iE::;='.;!.; -"1,.i1;:jl:

;:-:-'::- ;!;: :;] -i:,:t '',i:i

:-=

': = i 4"- :

i_: :

:!

"1 ; =: ' . . ; , ; I ' ; ,' : : =: C

"

':i - !--.:i :.:::;

ii:.r ;i : :: - ,,.. . ' lr i; g ; iiii; -l . : : a J:: ;

:- l- . i s :: v [q E :' ,.. i 5=s "- ' s '

" :i! :-: :-: : ; :-=i - , -

i: = : : 3i

. , : --: - t .d i .d€ ', : - ; ; q. f

-:.: F""' . : i3. sf

Page 101 of 176


','#i#affi,#'#'u#4.*

i{x1111*1#1#lili*:ff

ilil$iiiiaili

Page 102 of 176


j- : o ; : r - - 1. =+',; j:f

- . ,i: ii;:, i'i:" i€ e =

!;i:;i;;i:i;l :,i;:ii:,;i:iiil;

'*' ;: i ;i i;:l

ll l:i:::ilitit, i Eiti:z

:;: i' . : !'

;t:;:;:.

;i:i:;i,!;,

i:::'i;i;i;;;r,;.

;1i;e5:':! :i:+:F:rdr:I;-

;:iEi:

:si;it

=i.

-- !e

E.Ee?:

tt;lti;*;;; i;:.::;t:;i;. !:i;rlr; i;:::ii

: -.! E;,"s

ii!;

d r : : ;iii:ft:i ;::r;ii=;..;;;::t:i

i 6 -.r " ! i : : - ; i i :=.

" i Ei =.

' . j :j:i i !:

;; ic; : :r; " :; { i I s€e:;;

Ei :l

Page 103 of 176


!j i i =i j : 3ilili:- : ,

:i:;", "a?iir ::i: Y.:: i j r i l : i : j i : !iiEEi

-_iTl-l:;:;t;::lj;i::

;i;i,,i

;:;:,,

1;'.r;l=',r:i=i:tr:::;ii;i

.',i.;i;

i.,ii;,;,,i;.l1

,;i ii

i.:i;,i,.i::1,;

ri;:i;;"u;1:;ii,1;,

Page 104 of 176


f#*ff*ffiffig

, i;iitt:+lii;r

iliiliiiiiili,,

;,i;,;*;*ii;iiii

:liii*iiiiii i :i;

Page 105 of 176


Page 106 of 176
ii:s: ;.i E; : ; iii:

;i;ilr:i:

;'ifi;i*itlii; i

i" q!::::;i

- !:;i .4 t;

,i

j'i::,;.;:;iii:

iiiiiiiiri'ii:i

i ;ai E :-;-

=!i."iqt,;

:ri; ; i; , ; ::

ali==.:)=

,,;;;,, ii;i:

;;

iill;i;;lifl;iiii; ''::-=+: -:,:

: q=-z;=,:

=',li. .iiu;::;:rl-ll,.

E::s: :=1:'zni; =

i. ! : = - - = -

":i:.

Page 107 of 176


ffi

I F#

31#:;ie' "ii

e :3ifi;r:9

i : E t : E it !

n :- ' e l? -i

Eii 9I Ir* ES

I:! .!ss E!

E.li ! i;-r E!

t: !.:: ' i Er

EE C:i::;:

6 E d iH3 3 n.o

i:i3;;i =i€

Fiiiiii;ii5ii

iifiiii;iriiiii: ;tiieiiiiisa

Page 108 of 176


** *mffi

i*

! !g t I *.E

Tf,gEF; .E; €8

;5

a? eE'

:e::!;: :'3 E!

i! s

i;s::iiiffiiiiigsEi

i:

c €gi

E gs;5i&

3 -= i

f3

: r 3! 5* E AE ;' !:;!

aE:nI E s

i1;;€ i E c!! t

:.i!

;._ *9

Zii = ' i': I3

€ ;.."

Ea!3i € ,95

:-9it*:E

; : '.Fi E # E.c-E 6 da

=n!i

Page 109 of 176


#ffffiff

a lE t.a.5;

tit4: e ^9-I 3EE*

i 4:::-i:{ E €Sr i

:g?;:ip5 FeE$ g! I t :i el e

Page 110 of 176


t .::it ', ,,..t...''..

,,i' ' ,=1;

',

* : . ' i,

Page 111 of 176


iliiilili illlii*rlilfi +lli;i

iri*ii

.atE=4g

J. ! i E E : :

Fffij;ifi::

ffi###

2iEEi

!=l-

;:,'rE; r "E=!::-r:-ll;: . i :{

* ; ; : i li; : ijs3 t,t

5 .,-;::'t

s-.3a+:

*' 3ti lii;

.1EP -: '=

:+ilij:j:iii

i i s: E ; ?:

. , -' c; = L; i

:::!;;;j ;;j:*IIiii

jiii*i:il;j

E:i:ii;'x

Page 112 of 176


t i * ,=';

:! ?E-:

,!.et :i ..,iiiiii';ii;i!i

;,:

'..;.;'.i:i:::i;i,

Ez:..-

:,i

i ;ri .

! :4.! ?

1';;',;;1:t;l;!i1;'

;:

zi=a2

. a.i ji

7,

;; ;:1.,;;.'1;;1,

;;;.:!l,, -r t :--:

' ,' ' ,

E .E

t !r:e' :: i:::

:;!E ;i = j 1 ..

4 :a

==:: !:: :'d: .: ' --i.

Page 113 of 176


: = a: - E. i= . ;

E .ti. i1

i=i:i== :.!'

:tZi.ar. -.-: a

' E . r _ i- -: !.! =

I E=

; i: - ; . , ':::

i :' ?::

a= E= : -,:,! a - =a

=-=

-r: -

--a:! - ' E -: : ; i: >

'F tl

:_

r : . ! ; : = ii a .: -

r.: . t'!. -

' ,7 i!=:= - z= .= =.:.

e-:;

Fr - ::.- - ;:!- ?

c - j '; : : ! , . : : : 9

! =;t:=:: . : - i+ 5

Page 114 of 176


f,i:=1t::&:i:*1*111

=i . i : : j i : iTs: j i i i :::,!:i s + ;;::1 = * ! ; : _1

;:: :t:fr !

-,,,ti:-

.:t;- ,, ,1,

ji ' . : ; . i =

:i ;

;:lii+:

::;;i;

i'i

;:;:iF;€:i:

t j. .":.. : i ,::1

. "= . - , , :- .,t . ;= : , . , : i ]

; ii: =,-: :;:i + l :!.i .i r . ! : ' =r

e;!i:ftii;iii:

; ; : i i : : ' :ia:=::!;:.= v-.1: ; i

: . -* : -; ! ; : : : = + : =: : i i - :l i

:! = E : a:' :{ t iE : :;=';.'i. :t:

+:i:;.,;:,,t ,;;;j,' i;-i

: -'"; : ' . , I ..= :;:-:.I

.. i :6 :+:.:.i - :.:i ,' ,

;i:::i!i:;iii

.l=. :rr:!: :e:rs5=i:i.'::>.

=rit5iC€t;::i:

;- ; ". ; i i l ,.

Page 115 of 176


I :i; i:i:

i:

:i: i;rir:iiiiiiiiiiiii:i

,ii;rii;i ii'i$:iiiiii;iiiii

iii,ii * !;i

i iigi

ii=n,,,i:.1..a111i17

Page 116 of 176


ffi*#ffi**

;::'::*=

z-3 . . =i_

,-= Ej: J ! ::

-.

!-

# *ff

t- \:

2.71i.2:

; r :?'- 5F! E

-;:

a =,: ! : ! j

r,<

=! E i::

.;::

€ !'C i E

-3

Page 117 of 176


l. r .::.- ..,.-, :)

=., t ":= --.--

- ' i - - ' ;:i

_ , . ' __ :' .

i. t::_,. - = i- --=:

-. 1.

'' : ,-

_ ! _a_ . a

- ..;:.-=

: =:-.- r: :

. : ; ] -'.::.'.:=:

- : .' = =i: : -i, : ,- - - - i

::!- !::

-.

- : '-:'L "

:- .-

=--E:";:'

:= := t' : -. "=:

' -' ' ' .!

L.

Page 118 of 176


u

Page 119 of 176


ffiii#rii;fg

1!fii#

iffi*u

t '-

E i.=

E! a a ,-

E6 € a; le&

5g ,:g :ii E!

g3

'I e, in B

Fi E

n=: l ! a :i. =

,x :

E --!3 I

a .a E: 't p$

1- ^ E

-:;< : 'E

!s

*r

iz= .qe &!

i:

E ;,8

,28', I

€g ;. h

d.

Page 120 of 176


:. 3

Page 121 of 176


;iiii#ii#iii##iii

lr#iiiiii:liiiir

! s I

::

;! ',=

t_i v

!: 2t

i.

1z :,,

:.

-a .

-.:

!E

a .:

.: g:

,; n _ :!

t: a: --

a :t

?'.

:! ::

3I

'87 1i, =

7t

iz :;

Page 122 of 176


E!

AE

F! . '!

=;: 6:

-,9

: e

Page 123 of 176


=ii*-;*l#;j*i:ii

a I Et

'a E2 a

: sg 3

'34

e :

6 E ,€

P E : r?e

€ !? E t

E 1 'i

I .=i I i !

2t j a

3 Ei I E I

-?'..

E I za E

a7 E

E:- i 1ni

€,. d E i v *

3.i ': g8

3 :

a I

Page 124 of 176


E e :

a .E ?.

f tE

E ii -8.

Page 125 of 176


ffiffiffi*ffiffiffiff

=e a

!! : a:

:4& l

:l a : riF

::,. E

t E

!:

tr?

!z z!. E

: 'r c

.;

-': ]

Page 126 of 176


i:illii;l

iiiii#iiitffiiiiii;iffi

ii

a r -. ,:4!ir'.

; " -;

'ziEi2+

g;;;

a.c

a.==;.1 az bs

1.,, E! =;

gi'ni

*fiffiil*

s!E

'5-'ee! .

E =:

a!

ii:is, .!E

q;:i;l!-:

i! 4 . : : : .

E E::;.1 s: ! t : 6 i

z..9 BE;

i::t

1;!? .- ;

Page 127 of 176


iiifii?iiiii*:ilE

e; ; i: i!

2e I

!;E E e! !

= r: U z

Page 128 of 176


ffiffi

i*i*slii,,,iiii,,,,,

dt:; iEE c5 t€ t E E

!e l ! E z I2f 3 t

61s

?€

9 r B

tt ! l

i g*

3 a. gF : E=g:EE

ef 7 { t g

! z d:

!g

d ,i iEd

E 3 E +tss

d ET =

&

E L

;:E" ; ' :5 e .. E: g e

E I

= 1;+ q ag

Page 129 of 176


?t

?E

€; t

5 :! Tg

tl. :si != E &; F 8 E! I 3E

E 5 !z E E

! :.:g+ ! & &

3 ;< n

;i !:

ii! t

b3 sf Fa rl

.Ei

! 55

i I

,3 222 h iE

a "= :

=* 5-

I t

F rE

33 iE: t

:E -3

: q rl ar I

Page 130 of 176


3

t I 'R

a at ;t <: t r T s 13.E :

Page 131 of 176


.

iii ii,,i :i:;*fi; ii; i i

rii;l i;::,*1;

iiii ,4i;riiilii

;i

" i :iiE

i:

i€

E E ! t a tl

i E!E

3!;

ts g i-

T !

ai

t: 5

z r1 x E; 8..

Ei

i: 6-!i i,i c1

! ia l ?i:

! 3 1.r.i

"a A., I

t ;:!!

Page 132 of 176


i

e'1 :i

Page 133 of 176


-;.: ':;'i: = d: ' I "' 3s + i: ! : ! ! I E:

,: i:::::

iiilE,l:1:!,:' i l l i

:,:l i::lii ; i :i:iII: iiiii:

l. "i - Ei ; : I ; : i !; i ! ri ! ; i 1: ; ; ' . 3

;:

;;1;+

. : : ia

;;i*;;':'

i':i;:i!i:;: ili;;

;iir;iit:

;1i1;i1g ;

:_;;:

::;i:: ;::;,i€ Et ;i;ii ; ;;::

i?i. ,,:+i!::i:

._ ;l:;!i;t:ii;;=

: . , . - i "_ . i _ _ r : . _ :

:." _-

Page 134 of 176


iliil

lliilfi iiiiiiiiii

iii:iiiiiiiliiiiil

gu :.i !' :

-3i

tt

a 2E

.ii

.:t

F .!.- 2iz

;r3 !!

tE

I f,t

a;; i

2a 3E , . = i:

a d.

= at.? . .Z -'1

it s r i,! t

al i. g

:! €

- i!

Page 135 of 176


q ':

:: a

,; a: €:

Page 136 of 176


i:ii#i*li**iiill

;lii= liilillg;1"

! :a

t a. z Eei e 'J Z

"l :.'14 e,a & i; ii

\: --;

3 v4 E

z 3 t I ; ii'8, a

P: a; d a a ng !! i

.:: :;-= --ei ; ; z

F 4 ;

E.."": 5 E

ii !: :dt F. "t-23 a: z

!;: aa9 E-E

! i, r ; : s a! i

E- Z

agE'*

e! i 3

e i\t;, i! :5cEr! :.

jt F;

a2 E

E E

d :; e 2 'Eai

: n.E.: ;F i ! Hr g.*EP

Page 137 of 176


? = :E! P z : ; !

i5> a; t E

Page 138 of 176


*'g***ffiiffii:l;

I €9 E = d E ;Esir*? f I

-irr fi+

! 5"E

ii

.J c

E. E : t

3 ;l;;iii:!!.;=e:

- !.:,d.

; ! E: j

i: ;

t a ,ici:.i *si

3i. E!

.I i ; ; t i i c ;I&,; ::l:!.F+:

s'

;Eag?,'i;t &E

; ;:+;;!

!$ E

,:zE

&I!'E;

-i,::

;!;:E

Eid:

Page 139 of 176


r =!;;; Ei

€'! d

i! =

j;.;

;g:: J: 9 i*: :

. ;.13

t Y', 1-!!iiai

::;E-E gj s:

Eia :r €lE ijE;5i-r=: - &

!: E

:E ! g:: i:

iz!4,4E ;::t;Fb

Page 140 of 176


fiff;lt*ifi;gil;iii;i-l*#ii

. ! = .= i::* :

, ';;:,1 :==:

,,,,'.1

::!E:ffiii:

::+*i;i

. : : ; j i ; !:g

t i:rl i r= t

s,:l i i ,sz $

+i 'l: ! lii€

il;:ili;i ii#li:l'i

;trilt

; ir : ;: i

1:'-:3

;iiltiiii:i#illll

Page 141 of 176


;€ffr!il'ii;i:,

*ffiffi

;!EE€;iiil€:iij

ffi***;' iffi

111:ztil;1!j1l:ii:iiiili

Page 142 of 176


!

;ti.i

..,,

.,,,,l. ' .;;;11;

;i' !

t:- ::E

Eli.!;3

qi!!- r

;-,;lli,:i; ;,!

;,t;ljii 5

::i:E!

E:e!-=f

::E"i:

:;;i;;.i;;,

:ili :i:i;;',

;i;i;

:iliifi

Page 143 of 176


6)

',;E

gX!EE;

!"!:.i

E: L

'i',

di :;:

ii;:i;iiliiili:iiiii

ii

!:aE*

i,=;,

iiilii:ii:tiii;

ii;i.!=

Page 144 of 176


1Y::14111ffiiiiit1ff

;;;il*fi

isi,

!l i 3

.:j

4Z

l\r

,5 i- !n

i r.= 'r!

- t.

'ti iI

- ai

ai:

Page 145 of 176


Page 146 of 176
SF€Ei: !l"z E .:E 6 : €16E! Iti: i

g ! 9 5 =i s:-E

Bi n; 4!Faa; 5 ?l d 63t i E 5 i .;:

+ t! H 8

E*

!9"

I6"n

"l,r*!!

E; iEi.:

i;-^es ,:

9 ! g :9

;igi f!5 _ s ! ;i+FiF ! E* b d "

-g:.! a

a 24 !i i.-€ i' 9 ? , E!

i! ; ; ; i 3 :r g ; 9t,98 inE

e"i=2i g6 $

"a qa?+i; ir - g t 8

i Ee-ar E r i ! 5"3 P

: :=:.:n : : j; t I e: ; "

, i;e!:i

? *,

i :- ' ii' t ii!.- ";

'E ;E A +E ?gr

Page 147 of 176


is{;9

i . 5. : i i;

r +:9 : j: s li i

q.E

i: i 5 E! F ' ;::; g !.q

I::'i ::;!': '!:t a1

"!

--:i i i . i{ ' r : =a.J

Page 148 of 176


j :: - ,.;:. .

- : - t- :

- ;.- - ::1

, 1 i ; ?- ' : "i i 1:

il!-:-: .43.

.ffi

^=:.1i=i.==i1

: E.:

=t- =;+=t.=

i-,:==:;i1V

=: n

-!- i:i r.:

; ri: r : : : 'r;

,-1iE ;E E =r;,yi=.iii711

.-::- -;a=?

t::::=:i

- i t!

Page 149 of 176


:,'l.i;i;i

,;,.':,i,;,.i:i',

;;

;s"

i'1,;;::+;.,.,i

=iil"''i'

ii

i:;i:ii:i,;

;:li=i r:;;

:,,:ii:i*ti:i

=i*

,';j:+:;:il+ii:i.'.ii,i*.:,

Ij;;;jiiliiiriiuii#

i;:i,r;iiii;;i: .

Page 150 of 176


:a

.! 4,

z,

'.;

i,t1utz1"*_i,ti1;11a

it

4.

ri

=iilE! :

E :l E cc:

,:.::t:: ,

::E;;: :=

l;i5 E :

::!iis

3 i:

"E i

'-!

-'

;;iii!r

Ea a ::!i::i

l = + !r :i

Page 151 of 176


iiii:'i.i:i;,iifi::ii

Ii: IiiiIiii;;i:;

j;iiiiriiiiiiiiii:

g;

fi i;ii;iii!:ii:

i*fi;+

"g

AE a6e

e2&

's-3

[;€

-:E

E "!

liiiii i;:ri:i*i i i: ifiiii

3d!

e4

Page 152 of 176


iii

iii: iiiiii*iiiiiiiii'iiii;iii

: -, J : 3 a ' i

' :.-',;:

. . .-,,l--;.,=,.i,,_.t.::,

, - - . - : .:.1;

-= . . ', i- . =.- =

..' : -:,: ;i . r - : : . , ' _- : =- :E

-. . : ii: : . - :I:::.i " =.r ' = . . ' - :,.2!;'

, - _ . : . t-,illjr:;,:E: ; , : .: ; : -. " r,' ;s

:='.:,, :;:,, :i,1i1,'r;'

-.:

:,1t,:

- -'

-1i: :: I:I::-''. =t- - ::

:;.,':._::: "a = a a

., " :' ''1.:;::;': ::

;::

j ... -_ ':.:_- '. J_.1. :

,, ..=r-, --: ,:l- ..: :-.":. .: : ; r.: {

: - t-. -... ,,- .'=

I . . :-',1 ;

-. , . . - . . r

:: : . j i i -. --'r

Page 153 of 176


i . :: ,

Page 154 of 176


lrg1*grti#li*i#il#;;iiff

ii

iiiiiii ;:iiii*iiiiti#liiii:':ii

;:

5-l

i;

a!.

Page 155 of 176


; r - c:; r::: I a r::: j; I

_ !/ :,r:!,_:; !:>-=-. i .. !

i:;"':,j,:iJt;l::i

. i,. i: .r;;::

,:;

' -:

;11;=;,=.

=,r= :.,.;::

iiiii#i #;:*

:. .-' ii;::=:;:::;r:

:j- rj_:-1 :-=jj : j: -

i ,,i.i:::=:i;ii:-=, iiiiil#:'*:;j a

ililii}!4+lliiiiiifiii

iiiiii:i:iiiril

Page 156 of 176


-ffi

;;ili'i;

ii*r**ii;i ;

,;;;fi;i;i;,

l'. .,;

iiji*j'l; i:';,

' ;;,it;l

Page 157 of 176


ffiffi.ffiffi-*

::'i r;: i iE : i

""liE: ! i: : + !

:::;+aii;

i,;;.;ii;ti"

i*i=: *li . \i,i;!iq;'

iEE

. € ! :== ::

- :?

E:. :i

- ' :::::=

: Efi;iiii=:;

;;ii;;;::'

#iii:::i;:, 1;: !::

cj : a:

'i!rii=,i::!!i

Page 158 of 176


-ffi

: t j i : ; : i ; i ; 1t: : !i I : : I; : I ! : : Ei : l : ; a: F

ii;i:r:!ii:'i; ;iiiisiii:;;

lii;:;li;i tl

!+g

-r

- 2a

;ili;ii1i4;;;;iii

iiiiiliffi

i:;"i;i!;ii:i

igiiii;; ,L!. I

ii!ii.;;i i*;it:r:i;' gt E . ad

f. ' , ! L ?

lii;,,i;: .;l:illiiiiiiiil:iii

;iii'lj e!

Page 159 of 176


=i s i.i

Page 160 of 176


.ffi

f f i#

Page 161 of 176


i',: ,

',at::.

1"' --2

i)\2:

,? a1 i t

': ::'i i

; ::l E i .

.: ! ! e: ; i

= i -:E :,',

.: a i ;i :;

i ? :':i"

-==

i:: iil

:' t :t: ::; "E,:

; ii;; i

Page 162 of 176


e, b:

:3t I,

g :l

xiE :: u: =n

il;iiii::iii*'ifi

i;i9iisiiiir!iii:iii!

*5Es

"JFE"

ii

t_€:

;5t!

;ij*ii:i':#ii*iiijjiiiiiiii#

Etr!

":'i

jiisii;:il#iiiiiili

<tie

! Si !

Page 163 of 176


;9i:

iiEii ilfili;iiiff

::.

Page 164 of 176


:--.t :-

:.'.....

.':,,..,.'

,: .. .-

:- : r.

- : lt:

Page 165 of 176


fi*#?ffifi

ii*iiffiffi

;i;'!;,11

;lii .:il:::l::;:il=i

Page 166 of 176


\

iiiiliii:iiiiril

i;*;:ie* ;i:*:ii:;i

iiiiiiiiiii iillii

*;ii'iiii#i;ii:iiii

FlF?rcw|?!'--EF'

::*ii*il1*i;il=

*ii*i*:fii*-

Page 167 of 176


:lii:i,i :ii#tifiiilill

i:lifi

illriliiii:iiiiii::*li*iiifi

Page 168 of 176


Page 169 of 176
I

iw,ffi

i* i#*iffffiru;ii#ii*lii*

Page 170 of 176


-l

.:--]

,.'' !i a

-i

':. . . 1i a: . 1,, :

::}.:..::-. li

: = ,

--:

:-.:

.=';-

.':

. ..2.:::.\'

ry

i,.::- .::7:

i.. '' :' .::

Page 171 of 176


:-.-t:'

.'ii:'

. '

" :r

,' :a

: .' i a ., : .1 : ;,.i:il:

t.i = = . = .-;

I.

Page 172 of 176


€ d 1 : i; iF ;!E; i ru

::;ii:: i .;-

i. 5rie" i i l- L r

i:i; qi :l i! ; ;r

: i i: : i ;! i r i i , , . i: ,

!ii:i,!i:

= d i ' ; , q!' ,:ir

'g lis.., ,"!i

: .:j:l.r;:1 ;. =.'-i

.:;;, ,-r:

; i : i ; i :;il i. uilr, ,:;

i:: i i ii i i ti;::

-l

r,

i!: ,

", ,, 3.

€i::iiliri'::i:: i!;r !!i't .,

l:.tl''..

i i:,. , ,r ' i i i i . ; ; i ,

; , ;, .:ii , , i;;" ,',i. , , . 1

Page 173 of 176


:*,':i.,. Ii Iiii i,i!,ii:;

;i'''lii'i;,,u,;:;;

:;,i;ii:,,iii

Page 174 of 176


t- 0 :

5r: t r

9.

;! i - .

:j : i;: 6

:E !

;: 1, i cri c;

t i: P"* -i !n

.i1:.€L:3. e! <

: ia "* '::o .

=i €i .q :I s

Page 175 of 176


Page 176 of 176