Sunteți pe pagina 1din 4

Analgezice antipiretice

1)Sunt analgezice antipiretice derivaţi de acid salicilic:


a)acid acetilsalicilic
b)benorilat
c)diflunisal
d)glafenina
e)fenacetina
Raspuns: a,b,c

2)Acidul acetilsalicilic are biodisponibilitate ridicată în următoarele forme:


a)forma cristalizată din etanol
b) sarea de sodiu
c)comprimatele efevervescente (cu NaHCO3)
d)forma cristalizată din n-hexan
e)forma de acid
Raspuns: a,b,c

3)Acidul acetilsalicilic are următoarele acţiuni farmacodinamice:


a)analgezică antipiretică
b)antiinflamatoare
c)antiagregantă plachetară
d)hiperuricemică
e)hipercolesterolemiantă
Raspuns: a,b,c

4) Mecanismele acţiunii antiagrcgant plachetare a acidului acetilsalicilic sunt:


a) inhibarea ireversibilă a ciclooxigenazei COX -2
b)acetilarea cicloxigenazei COX-1 din trombocite
c)acetilarea ciclooxigenazei COX -1 din endoteliul vascular -
d)inhibarea biosintezei plachetare de TXA2
e) inhibarea biosintezei de PGI2
Raspuns:b,d

5)Metamizol are următoarele reacţii adverse (RA):


a) leucopenie, agranulocitoză
b)cancer gastric
c)reacţii alergice
d)methemoglobinemie
e)toxicitate hepatică
Raspuns: a,,c

6)Aminofenazona are următoarele reacţii adverse (RA):


a)leucopenie
b)erupţii cutanate
c)cancer gastric
d)efect proulcerigen
e)microhemoragii
Raspuns: a,b,c

7) Aminofenazona şi metamizol au următoarele acţiuni farmacodinamice comune:


a)analgezică
b)antipiretică
c)antispastică
d)antiinflamatoare
e)antiagregantă plachetară
Raspuns: a,b,c

8) Paracetamolul şi acidul acetilsalicilic au următoarele acţiuni farmacodinamice comune:


a)analgezică
b)antiinflamatoare
c)antipiretică
d)antispastică
e)uricozurică
Raspuns:a,c

9) Metamizol este contraindicat în:


a)ulcer gastric
b)leucopenie
c) insuficienţă hepatică
d)alergie la pirazolone
e)cancer gastric
Raspuns:b,d

10)Paracetamol are următoarele contraindicaţii:


a) insuficienţă hepatică
b)atopie
c)deficit de NADH-methemoglobin- reductază
d)leucopenie
e)diateză hemoragică
Raspuns: a,b,c

11) Notaţi analgezicele-antipiretice:


a)metamizol
b)propifenazona
c)glafenina
d)pitofenona
e)fenpipramida
Raspuns: a,b,c

12)Notaţi efectele acidului acetilsalicilic:


a)analgezic - antipiretic
b)antiinflamator
c)antiagregant plachetar
d)hiperuricemiant
e)hipercolesterolemiant
Raspuns: a,b,c

13)Notaţi tipurile de efecte terapeutice ale analgezicelor antipiretice:


a)analgezică - antipiretică
b)antiinflamatoare
c)antispastică
d)antitusivă
e)hipotermizantă
Raspuns: a,b,c

14)Notaţi efectele adverse ale aminofenazonei:


a)erupţii cutanate
b)leucopenie şi agranuiocitoză
c)creşte incidenţa cancerului gastric
d)methemoglobinemie
e)colaps
Raspuns:a,b,c

15)Precizaţi efectele adverse ale acidului acetilsalicilic:


a)microhemoragM gastrice
b)erupţii cutanate
c)agravarea astmului bronşic
d)acidoză respiratorie
e)diminuarea acuităţii auditive
Raspuns:a,b,c,e

16)Notaţi efectele adverse ale metamizolului (noraminofenazona):


a)erupţii cutanate
b)crize astmatiforme
c)agranuiocitoză
d)methemoglobinemie
e)inducerea cancerului gastric
Raspuns:a,c

17)Precizaţi mecanismul de acţiune al acidului acetilsalicilic, ca antiagregant plachetar:


a)inhibă biosinteza TXA2 în plachete
b)inhibă biosinteza PG12 în endoteliul vascular
c)inhibă ciclooxigenaza din trombocite
d)inhibă ciclooxigenaza din endoteliul vascular
e)inhibă lipooxigenaza

Raspuns:a,c

18)Notaţi efectele adverse ale paracetamolului:


a)methemoglobinemie
b)citoliză hepatică
c)erupţii cutanate
d)rabdomiolize
e)nefrită interstiţială cronică, la doze mici
Raspuns:a,b,c,d

19)Precizaţi cauza ce explică acţiunea antiagregantă plachetară a acidului acetilsalicilic la doze mici:
a)dozele mici inhibă biogeneza PGl2 din endoteliul vascular
b)dozele mici inhibă biogeneza TXA2 din trombocite
c)dozele mici inhibă fosfolipaza A2
d)ciclooxigenaza din trombocite este mai sensibilă
e)ciclooxigenaza din endoteliul vascular este mai sensibilă
Raspuns:b,d

20)Precizaţi cauza pentru care acidul acetilsalicilic trebuie evitat la bolnavii sub tratament cu heparină:
a) inhibă sinteza vitaminei k
b)interfera cu metabolismul heparinei
c)este fibrinolitic
d)inhibă agregarea plachetară
e)este hipoprotrombinizant
Raspuns:d,e