Sunteți pe pagina 1din 5

Antiacide, antiulceroase

1) Misoprostol are următoarele caracteristici farmacologice:


a) efect citoprotector gastric
b) efect antiulceros
c) efect ocitocic şi avortiv
d) potenţă de acţiune mică
e)antagonist al PGE2

Raspuns: a,b,c

2) Octreotid are următorul profil farmacologic:


a) analog de sinteză al somatostatinei
b) indicat în acromegalie
c) indicat în gastrinom-cu sindrom Zollinger-Ellison
d) posologia 50 miligrame x 2-3 ori/zi
e)de elecţie la diabetici

Raspuns: a,b,c

3) Sunt antiulceroase indicate exclusiv în ulcere active, cu nişă ulceroasă:


a) famotidina
b) sucralfat
c) pantoprazol
d) subcitrat de bismut coloidal
e) pirenzepin
Raspuns: a,b,c

4) Omeprazol are următoarele caracteristici farmacologice:


a) forma farmaceutică enterosolubilă este recomandată
b) induce fotosensibilizare
c) blochează ireversibil ATP-aza H+/K+
d) stimulator al pompei de protoni
e) durată de acţiune scurtă

Raspuns: a,b,c

5) Notaţi mecanismele antiacide pentrn derivaţii de aluminiu:


a) neutralizant
b) adsorbânt
c) astringent
d) alcalinizant
e) stimulant al pepsinei

Raspuns: a,b,c
6) Derivaţii de magneziu sunt antiacide caracterizate prin:
a) efect neutralizant
b) efect adsorbant
c) efect laxativ
d) frecvent dau tulburări cardiovasculare sau neuromusculare
e)asocierea cu derivaţi de aluminiu şi de calciu, este contraindicată

Raspuns: a,b,c

7) Notaţi efectele adverse ale antiacidelor cu săruri de bismut ■ administrate în doze mari şi timp
îndelungat:
a) constipaţie
b) stomatite
c) tulburări hepatice şi renale
d) bilanţ negativ al fosforului
e) bilanţ negativ al fierului

Raspuns:a,b,c

8) Notaţi efectele adverse ale antiacidelor alcalinizante administrate în doze mari şi timp îndelungat:
a) reacţie alcalină gastrică
b) stimularea secundară a secreţiei acide
c) alcaloză
d) dizolvarea calculilor urinari
e) osteomalacie

Raspuns:a,b,c

9) Notaţi efectele adverse ale antiacidelor cu hidroxid de aluminiu administrat timp îndelungat:
a) Hipofosfatemie

b) sindrom diareic
c) osteomalacie
d)sindrom rebound acid
e)formarea de calculi urinari
Raspuns:a,c

10) Carbonatai de calciu are următorul profil farmacologic:


a) ionul Ca2+ se absoarbe maxim 20%
b) ca antiacid neutralizam, indicat în doze peste 2 g/odată
c) ca antidiareic indicat în doze sub 1 g/odată
d) induce efect rebound acid, la doze mari
e) favorizează absorbţia tetraciclinei

Raspuns:a,d
11) Pirenzepin are următorul profil farmacologic:
a) antagonist predominant pe receptorii M] din ganglionii parasimpatici intramurali gastrointestinal]
b)selectivitate mare antisecretoare gastrică
c)efecte secundare de tip atropinic, intense
d)indicaţie de elecţie în ulcer de stres
e)indicat în glaucom
Raspuns:a,b,d

12) Notaţi efectele adverse ale ranitidinei la doze mari sau în administrare prelungită:
a) creşterea tranşam inazelor serice
b) leucopenie
c) oligospermie
d) efecte androgenice
e) ginecomastie

Raspuns:a,b,c,e

13) Notaţi efectele care apar la întreruperea bruscă a unui tratament prelungit cu cimetidină:
a) recăderi cu agravarea bolii
b) efect rebound

c) ulcer perforat
d) tulburări neuropsihice reversibile
e) efecte antiandrogenice reversibile
Raspuns:a,b,c

14) Precizaţi mecanismul de acţiune antiulceros al famotidinei:


a) antibistaminic H2
b) inhibitor al anhidrazei carbonice
c) inhibitor al secreţiei gastrice
d) antigastrinic
e) antispastic

Raspuns:a,c

15) Precizaţi mecanismul de acţiune antiulceros al pirenzepinei:


a) parasimpatolitic
b) blocarea electivă a receptorilor muscarinici M| digestivi
c) inhibitor selectiv al secreţiei gastrice
d) antigastrinic
e) antispastic intens

Raspuns:a,b,c
16) Precizaţi antiulceroasele contraindicate în glaucom:
a) butilscopolamoniu
b) propantelina
c) pirenzepin
d) ranitidina
e) acetazolamida

Raspuns:a,b,c

17) Capacitatea neutralizantă pe o oră, pentru 1 gram de substanţă este în jur de 25 ± 1 mEq HC1, la
următoarele antiacide:
a) oxid de magneziu
b) hidroxid de aluminiu
c) carbonat bazic de bismut
d) carbonat de calciu
e) carbonat acid de sodiu

Raspuns:d,e

18) Notaţi afirmaţiile corecte:


a) antiacidele se administrează Ia intervale de 1 - 2 ore, faţă de alte medicamente
b) perfuzia cu carbonat acid de sodiu creşte eliminarea renală a alcaloizilor, în intoxicaţii
c) alcoolul sub 10% creşte efectul antiacidelor
d) antiacidele diminuă absorbţia pentru tetraciclină, digoxin, florari.
e) antiacidele cresc absorbţia pentru teofilină.

Raspuns:a,d,e

19) Famotidina are următoarele avantaje faţă de cimetidină şi ranitidină:


a) potenţa mult mai mare
b) nu produce inducţia SOMH
c) nu are efecte androgenice
d) nu provoacă discrazii sanguine
e) nu inducepatologie hepatică

Raspuns:a,d,e

20) Referitor la terapiai ulcerului gastroduodenal nu sunt adevărate următoarele:


a) profilaxia recăderilor
b) tratamentul chirurgical, de preferinţă
c) asocierea antiulceroaselor anti-H2 cu medicamente din alte grupe farmacodinamice este
contraindicată
d) antiulceroasele anti-H2 sunt contraindicate în cancerul gastric
e) administrarea asocierii subcitrat de bismut coloidal, tetraciclină, metronidazol la cei cu ulcer
gastroduodenal HP (Helicobacter pylorii) pozitiv
Raspuns:b,c
21) Inhibitoarele pompei de protoni prezintă următoarele particularităţi, cu următoarele excepţii:
a) esomeprazolul realizează concentraţii plasmatice mult crescute la metabolizatorii lenţi, cu deficit
genetic de CYP2C19 »
b) momentul optim al administrării omeprazolului sub formă de comprimate enterosolubile este între
mese (pe stomacul gol)
c) lansoprazolul poate scădea concentraţia plasmatică a diazepamului
d) acţiunile farmacodinamice ale izomerului S (esomeprazol) sunt similare cu cele ale izomerului R
(omeprazol)
e) pantoprazolul este cel mai puternic inhibitor enzimatic al clasei
Raspuns:c,e

v
22) Misoprostol are acţiune antiulceroasă prin:
a) mecanism de acţiune agonist al receptorilor pentru prostaglandina E2 de la nivelul celulei parietale
gastrice
b) stimulează AC şi scade concentraţia de AMP ciclic
c) inhibă AC şi şcade concentraţia de AMP ciclic
d) creşte secreţia de mucus şi bicarbonat
e) creşte tranzitul la nivelul tubului digestiv

Raspuns:a,c,d

23) Afirmaţiile corecte privind farmacoterapia în ulcerul gastroduodenal HP pozitiv sunt:


a) eradicarea HP nu se poate obţine
b) clearance-ul HP prezintă o garanţie pentru eradicare
c) dubla terapie este preferată triplei terapi deoarece scade riscul reacţiilor adverse, procentul de
eradicare fiind asemănător
d) tripla terapie cuprinde următoarea asociere: omeprazol + claritromicină + metronidazol
e) farmacoterapia qvadruplã constă în asocierea a două inhibitoare ale secreţiei gastrice cu două
antiinfecţioase
Raspuns:d,e

24) Referitor la farmacoterapia antiulceroasă cu antiacide care dintre următoarele afirmaţii sunt
adevărate:
a) de elecţie se folosesc alcalinizantele neasociate
b) se evită administrarea de carbonat de calciu în exces, datorită aportului mare de calciu si efectului de
rebound acid puternic
c) asocierile de antiacide sunt recomandate pentru antagoni zarea reciprocă a unor efecte secundare
d) anticolinergicele se pot asocia cu antiacidele pentru a creşte-viteza de golire a stomacului
e) pentru calmare a durerilor de tip ulceros este utilă asocierea antiacidelor cu anestezină
Raspuns:b,c,e