Sunteți pe pagina 1din 20

22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?

TestId=67789

Mecanic maşini grele cale Nivel de performanţă ţintit: 
Experimentat

ID67789­618BE0A4­0
Testul nr. #67789
1 Ce condiţii trebuie să îndeplinească personalul care întreţine şi/sau manipulează instalaţii, aparate şi dispozitive de siguranţa
[#2761] circulaţiei?

A) să fie apt medical sau psihologic pentru manipularea instalaţiilor sau dispozitivelor de siguranţa circulaţiei.
B) să fie instruit şi autorizat în acest scop şi să deţină asupra sa autorizaţia necesară desfăşurării acestei activităţi.
C) să aibă varsta minimă de 20 de ani.
Răspuns: B
2 În timpul serviciului se interzice personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să doarmă sau să se aşeze în poziţii
[#2726] favorabile somnului şi să aibă alte preocupări decât cele legate strict de serviciu.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
3 Se interzice personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, aflat în serviciu, să părăsească postul fără aprobarea
[#2724] obţinută conform reglementărilor specifice în vigoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
4 Ecartamentul normal al căii ferate este distanţa dintre feţele interioare ale şinelor, măsurată în aliniament, la 14 mm sub
[#9] planul de rulare al acestora şi trebuie să fie de:

A) 1435 mm
B) 1520 mm
C) 1300 mm
Răspuns: A
5 Corelaţi corespunzător noţiunile de mai jos:
[#452]
 
Elemente componente ale Caracteristicile si funcţii ale elementelor componente
sistemului feroviar: r1) se împart in: linii de circulaţie si linii cu destinaţie speciala si fac parte din
i1) Liniile de cale ferata infrastructura caii ferate
i2) Vehicule feroviare r2) sunt înscrise in parcul unui OTF, iar cele care au fost deraiate, accidentate sau cu
i3) Cladirile de serviciu defecte nu se introduc sau nu se menţin în circulaţia trenurilor
i4) Mijloacele de înţelegere r3) sunt considerate mijloace prin care se stabilesc legături rapide si sigure intre personalul
care ia parte la circulaţia trenurilor
r4) si dotările aferente acestora sunt elemente ale infrastructurii feroviare
r5) este un ordin care trebuie sa fie îndeplinit imediat prin toate mijloacele posibile de
către personalul angajat la CF
r6) porţiunea de linie dintre doua staţii, măsurata între semnalul de ieşire al uneia şi
semnalul de intrare al alteia se numeşte –linie curentă

A) (i1­r6) (i2­r1) (i3­r2) (i4­r5)
B) (i1­r2) (i2­r3) (i3­r1) (i4­r6)
C) (i1­r1) (i2­r2) (i3­r4) (i4­r3)
Răspuns: C
6 Salariaţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1260 din 10 octombrie 2013
[#21166] au obligaţia să se prezinte la examinarea periodică medicală şi psihologică la data stabilită, conform programării.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 1/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

7 Autorizaţia/autorizaţiile, după caz se suspendă şi îşi încetează temporar valabilitatea atunci când personalul autorizat care
[#3105] conform deciziei comisiei medicale/psihologice de siguranţa circulaţiei eliberează un aviz "inapt temporar" din punct de
vedere medical şi/sau psihologic pentru funcţia în care a fost autorizat – până la obţinerea avizului din partea comisiei
medicale/psihologice a avizului "apt".
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
8 Personalului care concură la siguranţa circulaţiei i se interzice să introducă sau să consume în unitate substanţe halucinogene
[#53] sau să se prezinte la lucru sub influenţa acestora.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
9 Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în cazurile când persoana încadrată în muncă este surprinsă asupra
[#56] faptului, consumând băuturi alcoolice în timpul serviciului, indiferent de cantitatea consumată.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
10 Pentru care personal se aplică sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă în cazul constatării
[#30] consumului de alcool?

A) personalului căruia din motive obiective nu i s­a recoltat proba de sânge, iar la proba cu alcoolscopul respectivul nu s­a
colorat în verde complet, pe baza procesului – verbal de constatare unde s­au consemnat şi cauzele neluării probei de sânge;
B) personalului care a introdus băuturi alcoolice în incinta unităţii sau la locul de muncă, fără a fi consumate;
C) personalului căruia i s­a luat proba de sânge la prezentarea şi în timpul serviciului pentru care s­a primit comunicarea
laboratorului de analiză cu menţiunea "ALCOOL ÎN SÂNGE 0, 5‰" sau mai mult;
Răspuns: C
11 "Alb­lunar", permite mişcările de manevră sau circulaţia trenurilor, cu viteza prevăzută în reglementările specifice.
[#77]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
12 "Verde" interzice circulaţia trenurilor cu viteza stabilită.
[#75]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
13 Ce reprezintă viteza stabilită?
[#72]
A) viteza data de indicatoarele luminoase de viteza cu cifre de culoare galbenă;
B) viteza maximă de circulaţie admisă şi prevăzută în livret sau prin ordin de circulaţie, pentru trenul şi porţiunea de linie
respectivă;
C) viteza maximă data de indicatoarele luminoase de viteza cu cifre de culoare albă;
Răspuns: B
14 Ce reprezintă semnalul dat de agentul din imagine? Ziua ­ se mişcă steguleţul galben în arc de cerc deasupra capului şi în
[#3783] acelaşi timp se dă un sunet lung cu fluierul de mână Noaptea ­ se mişcă lanterna cu lumină albă în arc de cerc deasupra
capului şi în acelaşi timp se dă un sunet lung cu fluierul de mână 

A) Opreşte!
B) Înainte!
C) Încet!
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 2/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

15 Indicatia verde­clipitor poate fi una dintre indicaţiile luminoase ale semnalului în semnalizarea luminoasa cu TMV.
[#678]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
16 Capătul Y al unei staţii de CF, este considerat:
[#526]
A) Capătul staţiei opus direcţiei spre Bucureşti
B) Capătul staţiei spre Bucureşti
C) Capătul staţiei spre sudul geografic
Răspuns: A
17 Trenurile de serviciu puse în circulaţie pentru restabilirea circulaţiei trenurilor, vor circula peste orice rang.
[#567]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
18 Fiecare tren trebuie să poarte un număr şi să circule după un mers dinainte stabilit
[#3769]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
19 Se numeşte tren un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele şi de vehiculul feroviar de tracţiune, semnalizat
[#81] cu semnale de cap şi fine de tren şi deservit de cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul vehiculului feroviar de
tracţiune.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
20 Cum se numerotează liniile de garare ale unei staţii de căi ferate?
[#85]
A) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai indepărtată de clădirea staţiei, pentru liniile directe cifrele aparţinând
alfabetului arab iar pentru restul liniilor cu cifre romane;
B) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai îndepărtată de clădirea staţiei, pentru liniile directe cifrele aparţinând
alfabetului roman iar pentru restul liniilor cu cifre arabe;
C) cu cifre atribuite succesiv, începând cu linia cea mai apropiată de clădirea staţiei, pentru liniile directe cifrele aparţinând
alfabetului roman iar pentru restul liniilor cu cifre arabe;
Răspuns: C
21 Prin cunoaşterea unei secţii de circulaţie se înţelege observarea şi memorarea particularităţilor liniei curente şi/sau a staţiilor
[#3184] unde îşi desfăşoară activitatea şi a instalaţiilor aferente acestora, precum şi fixarea reperelor necesare remorcării şi frânării
trenului, respectiv efectuării manevrei în condiţiile de siguranţa circulaţiei.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
22 Cunoaşterea/recunoaşterea secţiilor de remorcare şi a staţiilor unde se efectuează manevră trebuie să fie confirmată sub
[#5110] semnătură, pe proprie răspundere, de către personalul de locomotivă care a efectuat cunoaşterea/recunoaşterea secţiilor
respective.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
23 Conducerea locomotivelor care remorcă trenuri, manevrează vehicule feroviare sau se deplasează izolat, se face de către
[#22641] mecanicul de locomotivă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 3/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

24 Cunoaşterea unei secţii de circulaţie este obligatorie pentru personalul de locomotivă în cazul când nu a efectuat manevră
[#22681] într­o staţie aflată pe secţia de circulaţie respectivă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
25 Recunoaşterea unei secţii de circulaţie/staţie este obligatorie pentru personalul de locomotivă în cazul când timp de 6 luni
[#3033] calendaristice consecutive nu a mai remorcat niciun tren pe secţia respectivă sau nu a efectuat manevra în staţie.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
26 Personalului de locomotivă îi este interzis să părăsească vehiculul feroviar motor în timpul serviciului, fără respectarea
[#5029] reglementărilor în vigoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
27 Personalului de locomotivă îi este interzis să fumeze în alte locuri decât cele amenajate corespunzător, să se apropie cu
[#5037] ţigări aprinse sau flacără deschisă de vagoanele încărcate cu mărfuri din categoria celor explozibile sau inflamabile,
inscripţionate corespunzător.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
28 Personalului de locomotivă îi este interzis să transporte pe locomotivă corespondenţă, bagaje şi/sau orice alte obiecte străine
[#5028] de activitatea feroviară.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
29 Personalului de locomotivă îi este interzis să permită accesul pe vehiculul feroviar motor a personalului care nu are acest
[#4937] drept,

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
30 În cabina de conducere a locomotivei care remorcă un tren sau care circulă ca tren, manevrează vehicule feroviare sau se
[#22587] deplasează izolată la şi de la tren, cu excepţia personalului de locomotivă aflat în serviciu, este permis accesul altor

persoane numai dacă prezintă mecanicului documente care atestă că au acest drept şi se află în timpul serviciului,
respectându­se următoarea ordine de prioritate:
 
Ordinea: Personalul:
i1) Rang r1) personalul cu sarcini de însoţire, instruire, îndrumare şi control a activităţii personalului de locomotivă;
I r2) personalul de locomotivă care se deplasează regie;
i2) Rang r3) agenţii autorizaţi cu sarcini de pilotare a trenului/locomotivei, conform reglementărilor specifice
II învigoare;
i3) Rang r4) membrii comisiei de autorizare a personalului de locomotivă, împreună cu personalul examinat în
III vederea autorizării;
r5) personalul tehnic de specialitate care efectuează probe sau recepţionează locomotiva după reparaţii,
intervenţii, modernizări şi alte asemenea;

A) (i1­r2) (i2­r1) (i3­r5).
B) (i1­r1) (i2­r4) (i3­r2).
C) (i1­r3) (i2­r4) (i3­r1).
Răspuns: C
31 La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea şi completarea nivelului lichidelor de răcire a
[#5506] motorului termic şi/sau a altor agregate, după caz.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 4/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

32 Data şi ora efectuării RAc se consemnează sub semnătură de către personalul tehnic de specialitate care a efectuat­o, în
[#22631] caietul de bord al locomotivei.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
33 Personalul constatat în stare de oboseală, bolnav, sub influenţa băuturilor alcoolice nu va fi admis în serviciu, iar
[#22688] personalul care face verificarea va lua imediat măsurile ce se impun.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
34 În cadrul verificărilor tehnice la vehiculele feroviare cu motoare diesel se verifică supraîncălzirea agregatelor de forţă şi a
[#5485] cablajelor electrice aferente.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
35 Ce alte obligaţii se au în vedere la remedierea defectelor apărute în parcurs la vehiculul feroviar motor?
[#2649]
A) La remedierea defectelor se vor aplica improvizaţii numai pentru scoaterea sigură din funcţie a instalaţiilor defecte pentru
asigurarea continuării circulaţiei până la depoul de domiciliu.
B) Nu se vor aplica improvizaţii care să pericliteze securitatea vehiculului feroviar motor sau a personalului ca: scoaterea din
funcţie, executarea de legături electrice improvizate şi lăsarea cablurilor desizolate indiferent de valoarea tensiunii, utilizarea de
siguranţe fuzibile sau automate altele decât cele stabilite de ghidul de depanare.
C) Pentru orice defect apărut se va nota în fişa de bord defectul constatat, protecţia intrată în acţiune şi eventualele măsuri de
remediere aplicate.
Răspuns: B
36 Timpul de conducere efectivă a locomotivei este cumulul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis pe locomotivă,
[#22700] în care personalul de locomotivă realizează efectiv actul de conducere a locomotivei sau deservirea acesteia, participă la
desfăşurarea proceselor tehnologice privind efectuarea manevrei feroviare, compunerea sau descompunerea trenului,
efectuarea probelor regulamentare de frână, conducerea şi/sau deservirea locomotivelor de multiplă tracţiune.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
37 Cum se face semnalizarea vehiculului feroviar motor la manevră?
[#5630]

A)  B)  C) 


Răspuns: B
38 Personalul de locomotivă trebuie să răspundă la orice chemare în legătură cu serviciul, după ce i s­a asigurat odihna
[#22694] necesară, precum şi în cazuri excepţionale cum ar fi: calamităţi, accidente şi evenimente feroviare inclusiv pentru
înlăturarea urmărilor acestora.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
39 Odihna în afara domiciliului este perioada în care personalul de locomotivă se află la dispoziţia angajatorului şi efectuează
[#22697] odihnă în dormitoare special amenajate sau în unităţi de cazare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
40 Cum se face semnalizarea vehiculului feroviar motor la manevră?
[#3438]

A)  B)  C) 


Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 5/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

41 Pe timpul derulării investigaţiilor pentru tipurile de vitezometre fără bandă, investigatorul principal stabileşte locul unde
[#22712] se fac atât descărcarea, cât şi prelucrarea înregistrărilor.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
42 Dacă investigarea accidentului/incidentului nu implică reţinerea trenului, şeful staţiei în care se fac primele cercetări rupe
[#22708] sigiliul de la vitezometrul locomotivei în prezenţa mecanicului de locomotivă şi aplică ştampila staţiei pe banda
vitezometrului, fără a o scoate din aparat, după care aplică sigiliul staţiei.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
43 Pentru care accidente nu se face investigarea?
[#2380]
A) Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor la manevră.
B) Pentru incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie şi manevră.
C) Pentru loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la nivel de către trenuri în circulaţie sau loviri ale persoanelor de către
vehicule feroviare aflate în mişcare, cu excepţia cazurilor de suicid.
Răspuns: C
44 Personalul implicat în producerea accidentului/incidentului pe calea ferată şi şefii subunităţilor din care acesta face parte,
[#22707] trebuie să rămână la dispoziţia comisiei de investigare până la darea declaraţiei cu privire la accident/incident.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
45 Cum se va acţiona pentru depistarea locului apariţiei unui incendiu?
[#2651]
A) În funcţie de degajarea de fum sau flacără şi de semnalizarea protecţiilor, pregăteşte locul de intervenţie deschizând după
caz capace sau trape de vizitare.
B) Se va stabili cauza intrării în acţiune a protecţiei respective şi apoi se consultă ghidul de depanare.
C) Nu se vor scoate din funcţie sursele de energie, cu exceptia surselor de curent necesare pentru iluminat.
Răspuns: A
46 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3364] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unitate, mecanicul de locomotivă va aviza şeful de tură şi operatorul RC
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
47 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4792] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) obiectele de inventar şi piesele de rezervă; oglinzile retrovizoare; defecţiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de
instalaţiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masă a circuitelor de comandă sau de forţă ale locomotivei; izolatoare
conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare.
B) oglinzi retrovizoare fără încălzire electrică; defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de
tracţiune de domiciliu; cutia locomotivei prezintă deprecieri ale stratului de vopsea.
C) defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare conturnate
sau sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate restricţionate, de personalul de
specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulaţie.
Răspuns: A
48 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4793] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) comutator de avarii numai cu două poziţii de funcţionare; cupla portativă numai pentru un post de conducere.
B) aparate şi circuite de protecţie cu reglaje majorate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; instalaţia de
încărcare a bateriilor de acumulatori nereglată pentru regimul de zi sau noapte, respectiv ieşirii din unitatea de tracţiune.
C) aparate şi circuite de protecţie defecte, scoase din funcţie sau scurtcircuitate; bateria de acumulatori descărcată şi instalaţia de
încărcare defectă; instalaţiile sau echipamentele necesare funcţionării în caz de avarii; aparatele speciale de legare la
locomotivele/automotoarele dotate cu cuplă automată.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 6/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

49 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3363] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unităţi de tracţiune, mecanicul de locomotivă va aviza IDM din staţie şi conducerea
OTF/OMF
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
50 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte ce interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile de
[#4789] tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) instalaţiile de frână de orice fel cu care este dotată locomotiva; aparatele de măsură şi indicatoare, inclusiv lămpile de
control; instalaţiile şi aparatele de protecţie inclusiv supapele de siguranţă; piese ale suspensiei locomotivei.
B) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; aparatele de protecţie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unităii de tracţiune.
C) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei diferă ca grosime.
Răspuns: A
51 Regulatorul automat de timonerie SAB tip DRV este utilizat pentru menţinerea cursei pistonului la o valoare constantă.
[#3336]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
52 Pe vagoanele de marfă sunt marcate semne şi inscripţii importante ca: lungimea peste tampoane, tara şi greutatea frânată a
[#22772] frânei de mână, lungimea încărcăturii, vagoane unificate şi vagoane particulare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
53 Poziţia 2 a robinetului KD2 este: 
[#5225]

A) De mers.
B) De frânare totală.
C) Alimentare cu şoc de umplere.
Răspuns: A
54 Cum sunt definite sistemele de frânare de bază?
[#4657]
A) sunt acelea care utilizează în regim automat aerul comprimat ca element de execuţie.
B) sunt acelea care utilizează o conductă generală de aer pe prima parte din lungimea trenului.
C) sunt acelea care utilizează frecarea produsă între saboţii de frână şi calea de rulare (şina).
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 7/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

55 Instalaţia care poate face strângerea şi slăbirea în trepte este frâna moderabilă.
[#3092]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
56 Pentru acoperirea porţiunilor de linie închisă pentru circulaţie, de pe liniile din incinta staţiilor sunt folosite discuri roşii şi
[#5124] se eclisează macazurile.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
57 Următorul personal are sarcini în manipularea şi completarea foii de parcurs:
[#22803]
A) Revizorul tehnic de vagoane.
B) Revizorul de locomotivă.
C) Şeful de depou.
Răspuns: A
58 Personalul cu sarcini în manipularea şi completarea foii de parcurs este obligat să efectueze în foaia de parcurs numai
[#22807] înregistrările care îi revin prin reglementările specifice în vigoare, rămânând răspunzător de exactitatea datelor înscrise.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
59 Imaginea prezentată reprezintă:
[#22791]

A) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrării dacă aceasta se află între schimbătorul de cale de la intrarea în
staţie şi semnalul de intrare.
B) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrării, dacă aceasta se află pe schimbătorul de cale de la intrarea în
staţie.
C) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrării, dacă aceasta se află pe un schimbător de cale.
Răspuns: B
60 Conducerea vehiculului feroviar motor constă în:
[#2602]
A) Acţionarea efectivă a comenzilor locomotivei, în vederea pornirii, deplasării şi opririi locomotivei şi, după caz, a remorcării
trenului sau convoiului de vehicule feroviare la care aceasta este legată.
B) Efectuarea tuturor operaţiunilor de exploatare şi supraveghere a funcţionării locomotivei, în timpul remorcării trenurilor,
manevrării vehiculelor feroviare şi deplasării izolate a locomotivei.
C) Acţionarea efectivă a comenzilor de punere în funcţie a locomotivei şi, după caz, de efectuare a probelor de funcţionare a
serviciilor auxiliare.
Răspuns: A
61 Operaţiile de manevră trebuie să fie conduse de un singur agent, denumit conducătorul manevrei
[#3330]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
62 În ce poziţie se manipulează mânerul robinetului mecanicului pentru verificarea etanşeităţii instalaţiei de frână a trenului,
[#4691] după alimenterea acesteia la presiunea de regim?

A) în poziţia de alimentare;
B) în poziţie neutră;
C) în poziţia de alimentare prin şoc;
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 8/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

63 Care sunt probele de frână ce se execută la trenuri?
[#4689]
A) Proba complexă, proba pe tipuri de frâne, proba de control.
B) Proba completă, proba de continuitate, proba parţială.
C) Proba mixtă, proba de control, proba de etanşeitate.
Răspuns: B
64 Operaţiile de manevră trebuie să fie conduse de un singur agent, denumit manevrant.
[#3331]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
65 Pentru a fi menţinut pe loc trenul se va da după caz următorul semnal acustic:
[#646]
A) "Strânge frâna"
B) "Agentul de la urma trenului să plece la acoperirea obstacolului"
C) "Slabeşte frâna"
Răspuns: A
66 Vehiculele feroviare cu motoare termice (locomotive şi automotoare diesel), după tipul de transmisie folosit între motorul
[#22862] termic şi osia motoare pot fi: diesel mecanice, diesel hidraulice, diesel electrice.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
67 Releele maximale de curent au rolul de a proteja anumite circuite la suprasarcini de valori mari?
[#4959]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
68 Prin tracţiune electrică se înţelege, în general, transportul de mărfuri şi persoane cu ajutorul unor vehicule electrice
[#22863] automate, vehicule care sunt propulsate de motoare electrice de tracţiune dar care au sursă proprie de energie electrică.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
69 Contactoarele electromagnetice se caracterizează prin faptul ca acţionarea acestora se face de către cilindrul de frână?
[#4956]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
70 Sistemul de tracţiune electrică utilizat pe căile ferate din România este în curent alternativ monofazat de înaltă frecvenţă.
[#22843]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
71 În imaginea de mai jos, indicatorul dă indicaţia: 
[#4824]

A) Pantă (linia coboară) 2mm/m pe o distanţă de 770 m.
B) Rampă (linia urcă) 7, 70 mm/m pe o distanţă de 2 km.
C) Rampă (linia urcă) 2mm/m pe o distanţă de 770 m.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 9/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

72 În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru: 
[#4821]

A) Haltă comercială.
B) Haltă de mişcare.
C) Punct de oprire.
Răspuns: B
73 Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnătură de către şeful de unitate.
[#22336]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
74 Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin:
[#22330]
A) Semnătura şefului de tură şi prin aplicarea ştampilei.
B) Semnătura agentului care a făcut înscrierea şi prin aplicarea ştampilei.
C) Semnătura operatorului de tracţiune şi prin aplicarea ştampilei.
Răspuns: B
75 Corelaţi corespunzător definiţiile:
[#22327]
 
Abrevieri folosite în livretele de mers Semnificaţia abrevierilor folosite în livretele de mers
i1) H. m r1) Locomotivă izolată
i2) L r2) Haltă comercială
i3) H r3) Haltă de mişcare deschisă pentru toate traficurile
r4) Haltă deschisă pentru toate traficurile
r5) Locomotivă împingătoare

A) i1­r2; i2­r3; i3­r5.
B) i1­r1; i2­r2; i3­r3.
C) i1­r3; i2­r1; i3­r4.
Răspuns: C
76 În ordinul de circulaţie se înscriu “restricţiile de viteză modificate faţă de BAR".
[#4983]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
77 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului în cazul:
[#2469]
A) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mare de 45 km/oră.
B) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mare de 50 km/oră.
C) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mică de 20 km/oră.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 10/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

78 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4812]

A) Liber la trecerea la nivel! Circulaţi cu viteză stabilită! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
B) Pericol la trecerea la nivel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
C) Pericol la tunel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
Răspuns: B
79 În ordinul de circulaţie se înscriu “restricţiile de viteză necuprinse în BAR".
[#4982]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
80 În ordinul de circulaţie se înscriu “poziţia kilometrică pentru restricţiile de viteză necuprinse în BAR".
[#4986]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
81 Indicatorul permanent de viteză indică:
[#2875]
A) porţiunile de linie pe care vitezele de circulaţie sunt limitate permanent din cauza construcţiei căii, curbelor sau pantelor etc.
B) porţiunile de linie pe care vitezele de circulaţie sunt limitate pe o anumită perioadă de timp din cauza lucrărilor care se
efectuează la linii şi/sau lucrări de artă.
C) viteza maximă admisă pentru trecerea peste schimbătoarele de cale în abatere, adică 30 km/h sau mai mare.
Răspuns: A
82 Indicatorul pentru haltele de mişcare şi staţiile de cale ferată este:
[#2873]
A) un panou dreptunghiular de culoare portocaliu în care este înscris, cu litere de culoare neagră, numele haltei sau staţiei.
B) un panou dreptunghiular de culoare albastră în care este înscris, cu litere de culoare albă, numele haltei sau staţiei.
C) un panou dreptunghiular de culoare maro în care este înscris, cu litere de culoare albastră, numele haltei sau staţiei.
Răspuns: B
83 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4819]

A) Semnalul luminos de ieşire este pe oprire.
B) Semnalul luminos de intrare este pe liber pentru direcţia indicată.
C) Semnalul luminos de ieşire este pe liber pentru direcţia indicată.
Răspuns: A
84 Indicatorul "distanţă până la semnalul următor mai mică de 700 m":
[#3619]
A) completează indicaţia semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie înfundată, în staţiile la care se fac şi intrări
la linii înfundate pentru a se deosebi intrările la linie înfundată de intrările la celelalte linii.
B) completează indicaţia semnalului repetitor al semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie care nu este
înfundată, în staţiile terminus.
C) completează indicaţia semnalului prevestitor al semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie care nu este
înfundată, în staţiile terminus.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 11/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

85 Care indicator de declivitate, din imaginile prezentate, indică o rampă?
[#4347]

A)  B)  C) 


Răspuns: C
86 Mecanicul nu este obligat să verifice dacă datele înscrise în foaia de parcurs, de agentul de la postul de control, corespund
[#5148] realităţii.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
87 Mecanicul verifică dacă sunt înregistrate corect cantităţile cu care s­a făcut alimentarea vehiculului feroviar motor.
[#5149]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
88 În timpul circulaţiei trenului, foaia de parcurs se păstrează la mecanicul locomotivei.
[#22366]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
89 Documentul ­ foaie de parcurs a vehiculului feroviar motor­reprezintă documentul primar prin care:
[#4594]
A) Se tine evidenţa activitătii personalului de tren pe perioada cât efectuează serviciu.
B) Se tine evidenţa activitătii personalului de locomotivă pe perioada cât efectuează serviciu.
C) Se tine evidenţa activitătii personalului de control pe perioada cât efectuează însotiri pe locomotivă.
Răspuns: B
90 Corelaţi noţiunile de parcurs cu semnificaţiile acestora:
[#2679]
 
Parcursuri Definiţia parcursurilor
i1) Parcurs r1) Porţiunea de linie care cuprinde aparatele de cale şi liniile de legatura dintre acestea, de pe primul
de macaz de intrare până la marca de siguranţă a liniei de primire amplasată în capătul unde întră trenul.
expediere r2) Portiunea de linie cuprinsă intre primul vehicul din capul trenului ce se expediază şi semnalul de
i2) Parcurs intrare al staţiei din sensul opus pe direcţia de mers.
de intrare r3) Porţiunea de linie care cuprinde aparatele de cale şi liniile de legătură dintre acestea, de la marca de
i3) Parcurs siguranţă a liniei de ieşire şi până la ultimul macaz inclusiv peste care trece trenul la ieşirea din staţie.
de ieşire r4) Parcursuri care se pot executa simultan, fără a periclita siguranţa circulaţiei.
r5) Porţiunea de linie şi macazuri pentru care au fost asigurate condiţiile de siguranţa circulaţiei, necesară
efectuării unor operaţiuni de manevră.

A) (i1­r2); (i2­r1); (i3­r3)
B) (i1­r2); (i2­r1); (i3­r2)
C) (i1­r2); (i2­r3); (i3­r3)
Răspuns: A
91 În circulaţia trenurilor sunt admise următoarele sisteme de frânare:
[#22374]
A) Frânarea automată.
B) Frânarea cu frâna de cale.
C) Frânarea cu saboţi de mână.
Răspuns: A
92 Verificarea eficacităţii frânei automate a trenului se face după orice fel de probă a frânei.
[#22388]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 12/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

93 Buletinul de avizare a restricţiilor de viteză (BAR) se întocmeşte lunar şi cuprinde restricţiile de viteză care sunt pe teren
[#22384] în luna respectivă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
94 Prin ce document se aduce la cunoştinţă modificarea poziţiei km­trice a unei restricţii de viteză prevăzute în BAR?
[#2623]
A) prin foaia de parcurs, la îndrumare.
B) prin carnetul de bord al locomotivei.
C) prin ordin de circulaţie
Răspuns: C
95 Cine execută probele de frână la trenurile formate din convoaie de locomotive în stare de serviciu?
[#4806]
A) şeful de tren.
B) impegatul de mişcare.
C) mecanicul locomotivei a doua din convoi.
Răspuns: C
96 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4842]

A) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie cu restricţie de viteză.
B) Circulă cu VITEZA STABILITĂ! Restricţia de viteză s­a sfârşit.
C) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie închisă care impune oprirea
Răspuns: C
97 La ce distanţă de locul de executare a lucrărilor în linie curentă, se amplasează paleta albă cu trei benzi orizontale albastre?
[#3905]
A) la o distanţă de cel puţin 800 m faţă de limitele locului lucrării.
B) la o distanţă de cel puţin 20 m faţă de limitele locului lucrării.
C) la o distanţă de cel puţin 1200 m faţă de limitele locului lucrării.
Răspuns: C
98 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel?
[#4673]
A) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
B) Funcţionarea continuă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor pentru a avea un demaraj mai bun în remorcarea
trenurilor.
C) Prin verificarea aparatelor de legare şi stării de uzură a saboţilor.
Răspuns: A
99 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare?
[#3600]
A) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
B) Funcţionarea permanentă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor.
C) Mărirea turaţiei de mers în gol a motorului diesel.
Răspuns: A
100 Viteza maximă de circulaţie este viteza pe care trenul nu trebuie să o depăşească şi depinde de: felul trenului, tipul frânei şi
[#2738] caracteristicile vehiculului feroviar motor şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor remorcate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 13/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

101 Care imagine reprezintă: "Indicatorul aşteaptă"?
[#5652]

A)  B) 
C) 
Răspuns: C
102 Semaforul prevestitor cu două indicaţii din figură dă indicaţia: Ziua ­ paleta arată faţa galbenă spre tren Noaptea ­ o unitate
[#4887] luminoasă de culoare galbenă, spre tren

A) LIBER cu viteza stabilită. ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea sau este pe liber pe linie abătută, cu viteza redusă.
B) LIBER cu viteza stabilită. ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea.
C) LIBER cu viteza stabilită. Semaforul următor este pe liber pe linie abătută, cu viteza redusă.
Răspuns: A
103 Semaforul repetitor din figură dă următoarea indicaţie: Ziua ­ braţul orizontal, spre dreapta sensului de mers Noaptea ­ o
[#4892] unitate luminoasă de culoare galbenă spre tren

A) Semaforul următor este pe liber.
B) Semaforul următor este pe liber cu viteză redusă.
C) ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea.
Răspuns: C
104 Care imagine reprezintă reperul semnalelor luminoase de trecere ale blocului de linie automat care fac şi funcţia de semnale
[#5387] prevestitoare?

A)  B)  C) 


Răspuns: A
105 Semaforul din figură dă următoarea indicaţie: Ziua ­ paleta arată faţa albastră spre convoiul de manevră Noaptea ­ o unitate
[#4296] luminoasă de culoare albastră, spre convoiul de manevră

A) ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea
B) Manevra permisă în zona acoperită de semnal
C) OPREŞTE fără a depăşi semnalul la manevră!
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 14/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

106 Baliza avertizoare instalată înaintea semnalelor prevestitoare care arată că semnalul prevestitor este la 100 m, are
[#5645] următoarea indicaţie:

C) 
A)  B) 
Răspuns: B
107 Circulaţia trenurilor după sistemul înţelegerii telefonice se face la interval de puncte de secţionare, pe bază de cale liberă?
[#5117]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
108 Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu instalaţii de bloc de linie semiautomat, circulaţia trenurilor se face la interval de sector
[#3085] de bloc.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
109 Avizarea personalului de locomotivă privind condiţiile de circulaţie în cazul scoaterii din funcţie a blocului de linie automat
[#2855] se face prin:

A) Şeful de tren sau alt agent autorizat
B) Staţia de radiotelefon
C) Ordin de circulaţie
Răspuns: C
110 Balizele avertizoare, "Atenţie, semnalul de avarie este la 900 m", instalate înaintea acestora, pe distanţe între staţii
[#3446] neînzestrate cu bloc de linie automat, au următorul aspect:

A) 

B) 
C) 
Răspuns: B
111 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4838]

A) Circulă cu VITEZA STABILITĂ! Restricţia de viteză s­a sfârşit.
B) MĂREŞTE VITEZA! Urmează o porţiune de linie slăbită care impune sporirea vitezei
C) Circulă cu VITEZA REDUSĂ ordonată! Începe porţiunea slăbită
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 15/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

112 Paleta din imaginea de mai jos, se utilizează pentru: 
[#4843]

A) Pentru semnalizarea porţiunilor de linie slăbită.
B) Pentru semnalizarea porţiunilor de linie închisă.
C) Pentru semnalizarea locurilor de executare a lucrărilor la linii.
Răspuns: C
113 În cazul semnalizării unei porţiuni de linie slăbită, la ce distanţă faţă de paleta de culoare galbenă pe o parte şi albă pe
[#3898] cealaltă parte, se montează baliza avertizoare de formă dreptunghiulară de culoare galbenă cu trei benzi orizontale negre?

A) La 300 m.
B) La 1000 m.
C) La 100 m.
Răspuns: A
114 În cazul în care apar neconcordanţe între viteza avizată prin ordin de circulaţie şi cea indicată pe teren, peste porţiunea de
[#3625] linie slăbită, mecanicul de locomotivă va respecta:

A) viteza cea mai mică.
B) Viteza indicată pe teren.
C) Viteza înscrisă în Ordinul de circulaţie
Răspuns: A
115 La ce distanţă faţă de limitele porţiuni de linie închisă din linie curentă, se amplasează discurile roşii pentru semnalizarea
[#3901] acesteia?

A) La limitele porţiunii de linie închisă, se aşează în ambele părţi, între şinele căii, câte un disc cu faţa roşie spre tren.
B) La o distanţă de cel puţin 1000 m de la limitele porţiunii de linie închisă, se aşează în ambele părţi, între şinele căii, câte un
disc cu faţa roşie spre tren.
C) La o distanţă de cel puţin 200 m de la limitele porţiunii de linie închisă, se aşează în ambele părţi, între şinele căii, câte un
disc cu faţa roşie spre tren.
Răspuns: C
116 Ce măsuri se iau înaintea începerii remedierilor, în cazul opririlor neprevăzute în linie curentă datorită unor nereguli
[#2619] apărute la vehiculul feroviar motor?

A) remedierile se vor efectua numai după oprirea trenului şi asigurarea acestuia contra pornirii din loc.
B) remedierile se vor efectua numai după oprirea trenului în faţa primului semnal care ordonă oprirea.
C) remedierile se vor efectua numai după sosirea şi oprirea trenului în prima staţie.
Răspuns: A
117 Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de
[#2564] producerea unui accident sau incident, în linie curentă, este obligat să sesizeze de îndată, prin raport de eveniment:

A) Şeful direct.
B) Şeful staţiei celei mai apropiate sau pe înlocuitorul acestuia.
C) Şeful secţiei de linii.
Răspuns: B
118 Dacă oprirea neprevăzută a unui tren în linie curentă, datorită neregulilor apărute la vehiculele remorcate din corpul
[#22262] trenului, mecanicul trenului este obligat să ceară locomotivă de ajutor în următoarele situaţii:

A) Dacă nu poate lua legătura cu şeful de tren, iar trenul este oprit pe o porţiune de linie cu declivitate mai mică de 6 ‰
B) Când trenul este oprit pe o porţiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰
C) Locomotiva nu are în dotare ghidurile/îndrumătoarele tehnice în vigoare pentru tipul de vehicul feroviar motor deservit
Răspuns: B
119 Se pot da dispoziţii prin staţia de radiotelefon în cazuri bine justificate (ceaţă, viscol, întreruperea tuturor mijloacelor de
[#22256] comunicaţie, vizibilitate necorespunzătoare a semnalelor) pentru parcursul de manevră sau circulaţie numai dacă în
prealabil cel ce dă dispoziţia a verificat şi stabilit că semnalele dau indicaţii permisive şi parcursul este asigurat.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 16/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

120 Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată, care a luat cunoştinţă de
[#2563] producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunităţi, este obligat să anunţe de îndată:

A) Conducerea subunităţii sau a punctului de lucru.
B) Operatorul de la regulatorul de circulaţie.
C) Serviciul de siguranţă a circulaţiei.
Răspuns: A
121 La primirea trenului pe o linie înfundată din staţie, viteza de trecere peste macazul aparatului de cale de intrare al liniei de
[#4640] primire nu trebuie să depăşescă viteza de:

A) 40 km/h
B) 15 km/h
C) 50 km/h.
Răspuns: B
122 Prin linia din stânga se înţelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dublă, înzestrată cu BLA specializat.
[#22297]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
123 Expedierea trenului pe linie falsă, din staţiile înzestrate cu semnale luminoase de ieşire, se face:
[#4687]
A) pe baza indicaţiei semnalului luminos de avarie.
B) pe baza indicaţiei semnalului luminos de chemare.
C) pe baza indicaţiei semnalului luminos de ieşire.
Răspuns: B
124 Cum trebuie să procedeze mecanicul de locomotivă în cazul în care este avizat despre defectarea unei bariere în poziţia
[#22306] deschis?

A) trebuie să circule cu deosebită atenţie în zona pasajului la nivel respectiv şi să dea semnale repetate de "atenţie" cu fluierul
sau sirena locomotivei.
B) trebuie să ia măsuri de oprire a trenului înaintea trecerii de nivel şi aşteaptă semnale de la agentul de la bariera sau al doilea
agent al trenului în vederea depăşirii trecerii de nivel.
C) trebuie să ia măsuri de oprire a trenului înaintea trecerii de nivel, se convinge ca circulaţia rutieră este întreruptă, dă semnale
acustice repetate de "atenţie" cu fluierul locomotivei după care depăşeşte trecerea la nivel cu deosebită atenţie.
Răspuns: A
125 În cazul defectării semnalului de manevră sau a semnalului luminos de triere, se va aviza în scris mecanicul, prin ordin de
[#22326] circulaţie, despre acest lucru, iar mişcările de manevră sau de triere se vor executa pe baza semnalelor date de agenţi cu
instrumente portative.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
126 Semnalele luminoase care nu afişează nicio indicaţie şi semnalele care dau indicaţii dubioase nu ordonă oprirea.
[#22449]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
127 Semnalul "ÎNAPOI" se dă: Ziua ­ se mişcă încet steguleţul galben, în sus şi în jos, cu braţul întins orizontal şi în acelaşi
[#5301] timp se dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mână. Noaptea ­ se mişcă încet, lanterna cu lumină albă, în sus şi în jos,
cu braţul întins orizontal şi în acelaşi timp se dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mână.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 17/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

128 Cum se dau semnalele de cuplare de către agenţi cu instrumente portative, pe timp de zi?
[#22438]
A) Trei sunete scurte cu fluierul de mână şi în acelaşi timp se dă cu steguleţul, după caz, semnalul ÎNAINTE sau ÎNAPOI, însă
mişcările vor fi mai scurte.
B) Două sunete scurte cu fluierul de mână şi în acelaşi timp se dă cu steguleţul, după caz, semnalul ÎNAINTE sau ÎNAPOI,
însă mişcările vor fi mai scurte.
C) Două sunete lungi cu fluierul de mână şi în acelaşi timp se dă cu steguleţul, după caz, semnalul ÎNAINTE sau ÎNAPOI, însă
mişcările vor fi mai scurte.
Răspuns: B
129 Ce obligaţii are mecanicul de locomotivă când trece pe lângă semnalele repetitoare de pe linii neînzestrate cu BLA?
[#22428]
A) Opreşte fără a depăşi semnalul.
B) Îşi continuă mersul şi manipulează butonul de depăşire ordonată.
C) Îşi continuă mersul.
Răspuns: C
130 Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferată, în toate cazurile se realizează în două etape: a) informarea scrisă;
[#5151] b) raportul de investigare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
131 În cazul producerii unui accident/incident iar comunicaţiile telefonice CFR sunt întrerupte, mijloacele de intervenţie
[#22486] necesare pentru înlăturarea urmărilor şi restabilirea circulaţiei feroviare, sunt solicitate prin telefonograma de avizare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
132 Cerinţele obligatorii de siguranţă feroviară care trebuie îndeplinite de către toţi operatorii economici care desfăşoară
[#22483] operaţiuni de transport feroviar pe reţeaua CFR sunt denumite:

A) Condiţii de siguranţă feroviară.
B) Norme naţionale de siguranţă feroviară.
C) Analize de siguranţa a circulaţiei.
Răspuns: B
133 Organizarea şi verificarea stării personalului cu responsabilităţi în siguranţa pe calea ferată la intrarea şi în timpul
[#22482] serviciului constituie un atribut al:

A) operatorului de mişcare.
B) agenţilor economici feroviari.
C) gestinarului de infrastructură publică.
Răspuns: B
134 Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştiinţă de
[#22479] producerea unui accident sau a unui incident în linie curentă este obligat să sesizeze prin raport de investigare pe şeful de
unitate de care aparţine sau pe înlocuitorul acestuia.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
135 În cazurile în care s­au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de către trenurile în circulaţie, iar dacă nu s­au înregistrat
[#22466] victime omeneşti sau accidentaţi mecanicul de locomotivă opreşte şi face o evaluare a urmărilor impactului şi, în funcţie
de acestea îşi continuă drumul, dacă are avizul şefului de staţie sau al înlocuitorului acestuia, prezent la locul producerii
accidentului/incidentului.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 18/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

136 Se consideră defecţiuni tehnice arderile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute, arderi de bobine,
[#3080] flamări, explozii etc.) produse în instalaţii şi echipamente (transformatoare, motoare de tracţiune, condensatori, reactanţe,
blocuri aparate, cutii, borne, cuple de contact), încălzirea puternică a unor piese în mişcare (rulmenţi, cuzineţi etc.) şi a
unor piese în contact cu gazele de eşapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea şi arderea echipamentelor şi
pieselor vecine.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
137 Cum acţionează mecanicul de locomotivă în cazul deservirii simplificate la apariţia fumului sau flăcării la vehiculul
[#2566] feroviar motor în scopul unei intervenţii rapide şi sigure?

A) Avizează IDM şi aşteaptă sosirea mijloacelor de intervenţie.
B) Avizează IDM, dă locomotiva defectă şi aşteaptă mijloace de ajutor.
C) Depistează locul defectului funcţie de degajarea de fum sau flacără şi de semnalizarea protecţiilor, pregăteşte locul de
intervenţie deschizând după caz capace sau trape de vizitare şi acţionează cu stingătoarele şi alte mijloace (apă, nisip) aflate la
dispoziţie pentru lichidarea focarului.
Răspuns: C
138 Se consideră început de incendiu arderile care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor formaţii au fost
[#3079] lichidate în faza incipientă, fără să se producă la vehiculele feroviare motoare pagube materiale importante şi fără
imobilizarea locomotivei în reparaţie mai mare de 48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau
materiale.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
139 Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de
[#3401] producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunităţi este obligat să anunţe de îndată şeful secţiei de linii.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
140 În scopul unei intervenţii rapide şi sigure, în cazul apariţiei fumului sau flăcării la locomotivă, mecanicul va proceda
[#22529] prima dată astfel:

A) Continuă mersul până în prima staţie supraveghiind ca focul să nu să extindă.
B) Anunţă personalul responsabil cu situaţii de urgenţă din unitate.
C) evită pe cât posibil oprirea pe poduri, în tunele sau în zone fără acces pentru a se putea interveni cu mijloacele şi forţele
necesare la stingere.
Răspuns: C
141 La revizia efectuată în sala maşinilor în timpul parcursului, mecanicul ajutor va urmări, din punct de vedere al prevenirii
[#5195] incendiilor, ca temperatura uleiului să nu depăşească temperatura maximă de funcţionare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
142 Cine întocmeşte reglementările speciale cu privire la modul de prezentarea şi de verificare a personalului de locomotivă
[#4612] înainte de îndrumare?

A) Operatorul de circulaţie / dipecerul infrastructurii feroviare
B) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului.
C) OTF/OMF şi administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.
Răspuns: C
143 La intrarea in acţiune a unei protecţii pentru orice defect apărut personalul de locomotivă va nota în fişa de bord defectul
[#5194] constatat, protecţia intrată în acţiune şi eventualele măsuri de remediere aplicate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
144 În timpul parcursului personalul de locomotivă va urmări modul de realizare a comenzilor de introducere şi scădere a
[#5192] treptelor de creştere sau descreştere a forţei de tracţiune.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 19/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789

145 La staţionările cuprinse între 2 minute şi 5 minute după ce mecanicul ajutor sau însoţitorul execută revizia totală în sala
[#3360] maşinilor, va face şi revizie la partea de rulare, examinând cu atenţie atât aspectele legate de siguranţa circulaţiei cât şi
depistarea de fum, de cablaj ars, miros de izolaţie arsă, început de incendiu.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
146 Mărfurile şi materialele descărcate lângă linie nu pot intra în gabarirul de liberă trecere.
[#22571]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
147 La observarea indicaţiei de culoare roşie a semnalului de avarie la tunel:
[#3861]
A) mecanicul va lua imediat toate măsurile pentru oprirea trenului.
B) trenul va circula cu viteza de 30km/h până la prima staţie din parcurs.
C) trenul va circula cu viteza de 20km/h până la depăşirea tunelului.
Răspuns: A
148 În afara gabaritului de material rulant nu trebuie să iasă părţi ale materialului rulant sau încărcătura vagonului.
[#22569]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
149 Ce asigură gabaritul de liberă trecere:
[#22550]
A) Doar efectuarea manevrei în sigurantă.
B) Circulaţia trenurilor cu restricţionarea vitezei.
C) Circulaţia trenurilor în deplină siguranţă fără limitarea vitezei.
Răspuns: C
150 Ordinul de circulaţie este:
[#3853]
A) un formular tipizat şi înseriat, prin care se aduc în scris, la cunoştinţa mecanicului, parametrii tehnici ai locomotivei care
remorcă trenul.
B) un formular tipizat şi înseriat, prin care se aduc în scris, la cunoştinţa IDM, condiţii în legătură cu circulaţia trenurilor şi/sau
executarea manevrei.
C) un formular tipizat şi înseriat, prin care se aduc în scris, la cunoştinţa mecanicului şi după caz, conducătorului manevrei,
condiţii în legătură cu circulaţia trenurilor şi/sau executarea manevrei.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67789 20/20