Sunteți pe pagina 1din 21

06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?

TestId=67798

Mecanic maşini grele cale Nivel de performanţă ţintit: 
Experimentat

ID67798­DB61A00F­5
Testul nr. #67798
1 Semnalele de circulaţie şi semnalele de manevră trebuie să fie amplasate în mod obligatoriu pe partea stângă a căii sau cel
[#2799] mult deasupra căii.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
2 Administratorul şi gestionarii infrastructurii feroviare, operatorii de transport feroviar şi operatorii de manevră feroviară au
[#2829] obligaţia să organizeze şi să asigure verificarea la intrarea în serviciu a personalului propriu care desfăşoară activităţi sau
operaţiuni în legătură cu circulaţia trenurilor şi/sau manevra vehiculelor feroviare.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
3 În timpul serviciului se interzice personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să doarmă sau să se aşeze în poziţii
[#2726] favorabile somnului şi să aibă alte preocupări decât cele legate strict de serviciu.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
4 Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care desfăşoară pe proprie răspundere activităţi în legătură cu
[#2775] circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, trebuie să deţină autorizaţia necesare exercitării funcţiei, eliberată de
unitatea angajatoare.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
5 Semnalele servesc la urmărirea şi monitorizarea circulaţiei trenurilor şi a activităţii de manevră.
[#2779]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
6 Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face când persoana a comis abateri care au produs accidente sau incidente
[#4428] feroviare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
7 În Grupa B sunt incidente:
[#2861]
A) produse în activitatea de manevră;
B) produse în circulaţia trenurilor;
C) produse în legătură cu remorcarea şi frânarea trenurilor;
Răspuns: A
8 Siguranţa feroviară este conceptul potrivit căruia operaţiunile de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu
[#2859] metroul trebuie să se desfăşoare:

A) fără pericol pentru persoane, pentru bunurile şi mărfurile încredinţate la transport, pentru vehiculele feroviare, pentru
infrastructură, precum şi pentru mediul înconjurător;
B) conform unui program stabilit de către conducerea operatorului economic; C) conform graficului de circulaţie;
Răspuns: A
9 Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în cazurile când persoana încadrată în muncă în timpul serviciului dă
[#55] semne că a consumat băuturi alcoolice.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 1/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

10 De câte ori au dreptul să se prezinte, în baza aceluiaşi stagiu în vederea autorizării, la un nou examen de autorizare,
[#25] candidaţii care au obţinut calificativul "necorespunzător" la primul examen de autorizare?

A) de două ori;
B) o singură dată;
C) de trei ori;
Răspuns: A
11 Ce semnifică culoarea roşu în legătură cu circulaţia trenurilor la semnalizarea cu două trepte de viteză?
[#4474]
A) Permite trecerea cu viteză redusă
B) Ordonă oprirea
C) Ordonă oprirea la semnalul următor
Răspuns: B
12 Ce reprezintă semnal dat de agentul din imagine? Ziua ­ se mişcă steguleţul galben, în cerc, înaintea corpului şi în acelaşi
[#4281] timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu fluierul de mână Noaptea ­ se mişcă lanterna cu lumină albă, în cerc, înaintea
corpului şi în acelaşi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu fluierul de mână 

A) Înapoi!
B) Înainte!
C) Opreşte!
Răspuns: C
13 Ce reprezintă viteza redusă?
[#71]
A) viteza maximă admisă pentru trecerea peste schimbătoarele de cale în abatere;
B) viteza maximă prevăzută in livret sau ordin de circulaţie pentru trenul şi porţiunea respectiva de cale ferata;
C) viteza maximă admisă peste o restricţie de viteza;
Răspuns: A
14 Ce reprezintă semnalul dat de agentul din imagine? Ziua ­ se mişcă steguleţul galben în arc de cerc, jos, înaintea corpului şi
[#3784] în acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul de mână Noaptea ­ se mişcă lanterna cu lumină albă în arc de cerc, jos
înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul de mână

A) Înapoi!
B) Încet!
C) Opreşte!
Răspuns: A
15 Semnalizarea cu trepte multiple de viteza­TMV se referă numai la semnalizarea pentru circulaţia trenurilor.
[#661]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 2/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

16 Linie situată în incinta staţiei aflată în prelungirea liniei curente, fără abatere la intrare sau ieşire se numeşte:
[#524]
A) Linie directă
B) Linie abătută
C) Linie de evitare
Răspuns: A
17 Fiecărui tren pus în circulaţie trebuie să i se atribuie un număr şi anume: în sensul de la Bucureşti, număr fără soţ iar în
[#91] sensul spre Bucureşti, număr cu soţ.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
18 Capătul X al unei staţii de CF, este considerat:
[#525]
A) Capătul staţiei spre Bucureşti
B) Capătul staţiei opus direcţiei spre Bucureşti
C) Capătul staţiei dinspre nordul geografic
Răspuns: A
19 Pe ce perioadă se întocmeşte planul de mers al trenurilor?
[#2496]
A) Planul de mers al trenurilor se întocmeşte pe perioada de 6 luni.
B) Planul de mers al trenurilor se întocmeşte pe perioada de un an.
C) Planul de mers al trenurilor se întocmeşte pe perioada de 9 luni.
Răspuns: B
20 Limitele incintei unei staţii CF, sunt date de:
[#522]
A) Semnalele de intrare ale staţiei sau indicatoarele permanente ale acesteia;
B) Semnalul de ieşire şi semnalul de intrare al staţiei sau indicatoarele permanente ale acesteia;
C) Semnalele de ieşire ale staţiei sau indicatoarele permanente ale acesteia;
Răspuns: A
21 Conducerea locomotivelor care remorcă trenuri, manevrează vehicule feroviare sau se deplasează izolat, se face de către
[#22641] mecanicul de locomotivă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
22 Cunoaşterea/recunoaşterea unei staţii se va efectua prin:
[#3985]
A) Parcurgerea tuturor liniilor staţiei în care personalul de locomotivă urmează să efectueze manevră, numai în decursul a cel
puţin 24 ore de serviciu pe timp de zi.
B) Parcurgerea tuturor liniilor staţiei în care personalul de locomotivă urmează să efectueze manevră, în decursul a cel puţin
opt ore de serviciu pe timp de zi şi 12 ore de serviciu pe timp de noapte
C) Parcurgerea tuturor liniilor staţiei în care personalul de locomotivă urmează să efectueze manevră, în decursul a cel puţin
două ture de serviciu pe timp de zi şi două ture de serviciu pe timp de noapte
Răspuns: C
23 Conducerea locomotivelor care remorcă trenuri, manevrează vehicule feroviare sau se deplasează izolat, se face de către
[#22642] mecanicul de locomotivă sau alt personal autorizat.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
24 Când locomotiva se ia în primire într­o staţie aflată la distanţă mare de unitatea de tracţiune şi unde nu este organizat un
[#22687] regulator, prezentarea personalului se face la şeful staţiei.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 3/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

25 Recunoaşterea unei secţii de circulaţie/staţie este obligatorie pentru personalul de locomotivă în cazul când timp de 6 luni
[#3033] calendaristice consecutive nu a mai remorcat niciun tren pe secţia respectivă sau nu a efectuat manevra în staţie.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
26 Personalului de locomotivă este obligat să aibă asupra sa în timpul executării serviciului ochelarii de vedere, dacă
[#4942] personalul medical i­a recomandat utilizarea acestora.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
27 Personalului de locomotivă îi este interzis să înlocuiască în serviciu alţi salariaţi sau să fie înlocuit în serviciu, fără
[#5031] aprobarea prealabilă a personalului competent.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
28 Personalului de locomotivă îi este interzis să părăsească vehiculul feroviar motor în timpul serviciului, fără respectarea
[#5029] reglementărilor în vigoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
29 Prin deplasare regie sau regie se înţelege deplasarea personalului de locomotivă numai cu trenul, pentru luarea în primire a
[#22616] locomotivei în vederea remorcării unui tren/efectuarea manevrei, de la unitatea de tracţiune unde s­a prezentat pentru
intrare în serviciu la o altă unitate de tracţiune sau la o staţie, precum şi de la staţia unde a predat locomotiva la unitatea de
tracţiune sau la domiciliu.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
30 Locurile normale de lucru ale personalului de locomotivă în cabină la locomotivele electrice, diesel, ramele electrice şi
[#22588] automotoarele prevăzute din construcţie să fie deservite în echipă completă ­ mecanic şi mecanic ajutor sunt:

 
Personalul: Locul:
i1) Mecanicul de locomotivă r1) în cabina de conducere, în partea opusă pupitrului de conducere;
i2) Mecanicul ajutor r2) în cabina de conducere, în partea unde este amplasat pupitrul de conducere;
i3) Personalul care se deplasează regie r3) în sala maşinilor locomotivei;
r4) în cabina de conducere din partea opusă cabinei de conducere;
r5) pe mijocul cabinei de conducere;

A) (i1­r3) (i2­r4) (i3­r1).
B) (i1­r2) (i2­r1) (i3­r4).
C) (i1­r1) (i2­r4) (i3­r2).
Răspuns: B
31 La punerea în serviciu a vehiculul feroviar motor se face verificarea vizuală a existenţei şi integrităţii tuturor pieselor şi
[#5498] subansamblelor acestuia.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
32 În cadrul verificărilor tehnice la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel se verifică presiunile şi temperaturile
[#5481] lichidului de răcire şi a lubrifianţilor.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 4/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

33 La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea şi însuşirea înscrisurilor obligatorii din documentele
[#5500] aflate în cabina de conducere şi din carnetul de bord.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
34 Mecanicul care pregăteşte vehiculul feroviar motor pentru remizare execută completarea aerului comprimat în rezervorul
[#3198] principal la presiunea maximă;

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
35 Ce se înţelege prin punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor?
[#2490]
A) Introducerea locomotivei pe canalul de revizie pentru verificarea aparatului de rulare şi de frână, revizia în sala maşinilor.
B) Revizia locomotivei, alimentarea cu apă şi antigel a acesteia, verificarea parametrilor tehnici şi funcţionali.
C) Efectuarea operaţiunilor tehnice de punere în funcţiune a locomotivei după remizare, revizii, reparaţii sau conservare
Răspuns: C
36 Semnalul de ieşire permite sau interzice:
[#2864]
A) ieşirea unui tren din staţie, în linie curentă.
B) trecerea unui tren dintr­o zonă în altă zonă a staţiei.
C) intrarea unui tren în staţie.
Răspuns: A
37 În timpul serviciului, personalul de locomotivă răspunde de:
[#22723]
A) Utilizarea corespunzătoare a carnetului de rapoarte.
B) Utilizarea corespunzătoare a echipamentului de protecţie.
C) Completarea corespunzătoare a carnetului de bord al locomotivei, cu datele cerute de formular, ce­i revin.
Răspuns: C
38 Corelaţi corespunzător funcţia personalului de locomotivă cu tipul de activitate pe care o poate presta.
[#5623]
 
Funcţia personalului de locomotivă Conducerea şi deservirea locomotivelor
i1) mecanicul de locomotivă r1) conducerea şi deservirea locomotivei care remorcă trenul
i2) mecanic ajutor r2) deservirea locomotivei care remorcă trenul
i3) personal care efectuează stagii de practică r3) merge in postul opus al locomotivei
r4) manipularea instalatiei de incălzire a trenului
r5) conducere sub supravegherea mecanicului titular

A) (i1­r1); (i2­r4); (i3­r3);
B) (i1­r1); (i2­r2); (i3­r5);
C) (i1­r3); (i2­r4); (i3­r2);
Răspuns: B
39 Personalul de locomotivă nu este obligat să comunice unităţii de tracţiune din care face parte, adresa unde locuieşte şi
[#22692] telefonul la care poate fi găsit, precum şi orice schimbare a acestora.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
40 Personalului de locomotivă îi este interzis să înlocuiască în serviciu alţi salariaţi sau să fie înlocuit în serviciu fără
[#3089] aprobarea prealabilă a personalului competent.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 5/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

41 Pe timpul derulării investigaţiilor pentru tipurile de vitezometre fără bandă, investigatorul principal stabileşte locul unde
[#22712] se fac atât descărcarea, cât şi prelucrarea înregistrărilor.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
42 În cazul în care accidentul/incidentul nu s­a produs pe infrastructura feroviară publică, atribuţiilede cercetare preliminară
[#22721] revin conducătorului subunităţii operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sau, după caz,
responsabilului cu siguranţa circulaţiei feroviare al acestuia.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
43 Pentru care accidente nu se face investigarea?
[#2380]
A) Pentru incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie şi manevră.
B) Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor la manevră.
C) Pentru loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la nivel de către trenuri în circulaţie sau loviri ale persoanelor de către
vehicule feroviare aflate în mişcare, cu excepţia cazurilor de suicid.
Răspuns: C
44 Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie nu se efectuează investigare, în condiţiile
[#22702] Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile
ferate din România ­ HG 117/2010.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
45 Identificarea şi ridicarea tuturor probelor materiale, necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procedurii de
[#22736] investigare a accidentelor şi incidentelor, după consultarea organelor de urmărire penală dacă este cazul, se efectuează:

A) Numai de către şeful de depou sau înlocuitorul acestuia.
B) Numai de către comisia de investigare.
C) Numai de către poliţia TF.
Răspuns: B
46 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4792] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) oglinzi retrovizoare fără încălzire electrică; defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de
tracţiune de domiciliu; cutia locomotivei prezintă deprecieri ale stratului de vopsea.
B) obiectele de inventar şi piesele de rezervă; oglinzile retrovizoare; defecţiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de
instalaţiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masă a circuitelor de comandă sau de forţă ale locomotivei; izolatoare
conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare.
C) defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare conturnate
sau sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate restricţionate, de personalul de
specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulaţie.
Răspuns: B
47 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3364] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unitate, mecanicul de locomotivă va aviza şeful de tură şi operatorul RC
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
48 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4793] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) aparate şi circuite de protecţie cu reglaje majorate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; instalaţia de
încărcare a bateriilor de acumulatori nereglată pentru regimul de zi sau noapte, respectiv ieşirii din unitatea de tracţiune.
B) comutator de avarii numai cu două poziţii de funcţionare; cupla portativă numai pentru un post de conducere.
C) aparate şi circuite de protecţie defecte, scoase din funcţie sau scurtcircuitate; bateria de acumulatori descărcată şi instalaţia de
încărcare defectă; instalaţiile sau echipamentele necesare funcţionării în caz de avarii; aparatele speciale de legare la
locomotivele/automotoarele dotate cu cuplă automată.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 6/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

49 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3363] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unităţi de tracţiune, mecanicul de locomotivă va aviza IDM din staţie şi conducerea
OTF/OMF
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
50 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte ce interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile de
[#4789] tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) instalaţiile de frână de orice fel cu care este dotată locomotiva; aparatele de măsură şi indicatoare, inclusiv lămpile de
control; instalaţiile şi aparatele de protecţie inclusiv supapele de siguranţă; piese ale suspensiei locomotivei.
B) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei diferă ca grosime.
C) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; aparatele de protecţie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unităii de tracţiune.
Răspuns: A
51 Marcajul unificat de identificare al vagoanelor de marfă se compune din marcajul în cifre şi marcajul în litere.
[#22771]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
52 Regulatorul automat de timonerie SAB tip DRV este utilizat pentru menţinerea cursei pistonului la o valoare constantă.
[#3336]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
53 O frână este inepuizabilă atunci când:
[#2568]
A) compensează automat pierderile de aer din cilindrul de frână
B) nu consumă aer pentru a compensa pierderile de aer din semiacuplările de aer
C) compensează în mod automat uzura din articulaţiile timoneriei de frână
Răspuns: A
54 Timoneria frânei cu acţiune simetrică are dezavantajul faţă de cea a frânei cu acţiune asimetrică că este mai complicată şi
[#22765] este mai grea.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
55 Forţa de frânare, la frâna cu saboţi se realizează prin:
[#4656]
A) frecarea produsă între saboţii de frână şi corpul osiei.
B) frecarea produsă între saboţii de frână şi suprafaţa de rulare a roţilor.
C) frecarea produsă între saboţii de frână şi calea de rulare (şina)
Răspuns: B
56 Dacă porţiunile de linie slăbită din linie curentă sau din staţie nu se pot semnaliza pe teren, din cauza condiţiilor locale,
[#5125] aceasta se aduce la cunoştinţa personalului de locomotivă, prin BAR, ordin de circulaţie sau dispoziţie de executare a
manevrei.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
57 Înregistrările în foaia de parcurs nu se efectuează numai în conformitate cu instrucţia 201 şi reglementările specifice în
[#22810] vigoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 7/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

58 Pentru acoperirea porţiunilor de linie închisă pentru circulaţie, de pe liniile din incinta staţiilor sunt folosite balize
[#5126] avertizoare de culoare galbenă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
59 Înscrierea datelor în foile de parcurs se va face doar cu pastă albastră sau cu cerneală, cu deosebită atenţie, fără ştersături
[#22798] sau modificări de caractere. Eventualele date înscrise eronat se vor anula prin barare cu o linie orizontală şi se vor înscrie
datele corecte, eventual folosind rândul următor.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
60 Cu ce viteză se circulă în cazul când la locomotivă apar defecte la piese de la suspensie, în linie curentă cu declivitate de
[#5060] peste 6 ‰?

A) va circula cu viteza maximă de 20 km /h cu deosebită atenţie până în prima staţie şi apoi se cere locomotivă de ajutor.
B) se solicită locomotivă de ajutor şi cu aceasta se va circula cu viteza maximă de 5 km/h.
C) mecanicul conduce cu viteza stabilită până la prima staţie.
Răspuns: B
61 În ce categorie se încadrează " lovirea de persoane de către vehiculele feroviare aflate în mişcare, cu excepţia cazurilor de
[#22828] suicid" conform reglementărilor din HG 117/ 2010?

A) Incident feroviar grupa A.
B) Accident feroviar.
C) Accident feroviar grav.
Răspuns: B
62 Manevra nu trebuie să se execute conform procesului tehnologic stabilit şi să asigure securitatea personalului, siguranţa
[#22832] circulaţiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalaţiilor, liniilor şi construcţiilor precum şi a bunurilor încredinţate la
transport.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
63 Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie nu se efectuează investigare conform
[#22830] reglementărilor din HG 117/ 2010.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
64 În situaţia în care mecanicului i se comunică faptul că un semnal ordonă oprirea precum şi apariţia unei situaţii în care este
[#22827] pusă în pericol siguranţa circulaţiei, acesta nu este obligat să ia imediat măsuri de oprire a trenului, chiar dacă nu a
observat personal indicaţia semnalului sau situaţia comunicată.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
65 Indicatoarele luminoase de viteză­folosite în semnalizarea luminoasă cu trepte multiple de viteză­în funcţie de culoarea
[#636] cifrelor, se împart în:

A) Indicator luminos de viteză cu cifre de culoare roşie şi indicator luminos prevestitor de viteză cu cifre de culoare albă
B) Indicator luminos de viteză cu cifre de culoare albă şi indicator luminos prevestitor de viteză cu cifre de culoare galbenă
C) Indicator luminos de viteză cu cifre de culoare verde şi indicator luminos prevestitor de viteză cu cifre de culoare roşie
Răspuns: B
66 Rearmarea dispozitivului de siguranţă şi vigilenţă, după producerea frânării de urgenţă se poate face fără aşteptarea golirii
[#22859] complete a aerului din conducta generală şi oprirea trenului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 8/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

67 Intervenţiile la dispozitivul de siguranţă şi vigilenţă, în caz de defectare se fac de către personalul specializat în acest scop,
[#22860] în baza menţiunilor efectuate de personalul de locomotivă în carnetul de bord.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
68 În imaginea de mai jos, indicatorul dă indicaţia: 
[#4825]

A) Rampă (linia urcă) 12 mm/m pe o distanţă de 838 m.
B) Pantă (linia coboară) 8, 38 mm/m pe o distanţă de 12 km.
C) Pantă (linia coboară) 12 mm/m pe o distanţă de 838 m.
Răspuns: C
69 La vehiculele feroviare cu motoare termice cu transmisii electrice nu pot fi utilizate generatoare şi motoare electrice de
[#22857] curent continuu sau de curent alternativ.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
70 Cine are obligaţia de a semna în carnetul de bord după menţionarea datei şi orei de izolare a dispozitivului de siguranţă şi
[#22837] vigilenţă în parcurs?

A) Mecanicul ajutor.
B) Mecanicul de locomotivă şi mecanicul ajutor.
C) Mecanicul de locomotivă.
Răspuns: B
71 În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru: 
[#4821]

A) Haltă de mişcare.
B) Punct de oprire.
C) Haltă comercială.
Răspuns: A
72 În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru: 
[#4820]

A) Haltă de mişcare.
B) Staţie de cale ferată.
C) Haltă comercială.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 9/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

73 În imaginea de mai jos, indicatorul dă indicaţia: 
[#4824]

A) Rampă (linia urcă) 7, 70 mm/m pe o distanţă de 2 km.
B) Rampă (linia urcă) 2mm/m pe o distanţă de 770 m.
C) Pantă (linia coboară) 2mm/m pe o distanţă de 770 m.
Răspuns: B
74 Distanţa pe care se opreşte trenul în cazul efectuării frânărilor de serviciu este:
[#22333]
A) Egală cu drumul de frânare corespunzător vitezei maxime din livretul de mers.
B) Mai mică decât drumul de frânare corespunzător vitezei maxime din livretul de mers.
C) Mai mare decât drumul de frânare corespunzător vitezei maxime din livretul de mers.
Răspuns: C
75 Cum se procedează dacă mecanicul unui tren în circulaţie sesizează o porţiune de linie slăbită?
[#2473]
A) trenul va continua mersul iar mecanicul va aviza prin staţia radio­telefon personalul de vagoane din prima staţie despre
apariţia porţiunii slăbite.
B) trenul va opri în prima staţie, chiar dacă nu are oprire prevăzută în mers, pentru ca mecanicul să avizeze personalul de
mişcare despre apariţia porţiunii slăbite.
C) trenul va opri la cap de sectie, pentru ca mecanicul să avizeze personalul de mişcare despre apariţia porţiunii slăbite.
Răspuns: B
76 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului “la avizarea restricţiilor de viteză".
[#5000]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
77 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4812]

A) Pericol la tunel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
B) Pericol la trecerea la nivel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
C) Liber la trecerea la nivel! Circulaţi cu viteză stabilită! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
Răspuns: B
78 În ordinul de circulaţie se înscriu “restricţiile de viteză modificate faţă de BAR".
[#4983]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
79 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului “la expedierea trenului pe linie falsă".
[#4998]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 10/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

80 Ordinul de circulaţie se înmânează mecanicului "la staţionarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului
[#3047] peste mărcile de siguranţă".

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
81 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4819]

A) Semnalul luminos de ieşire este pe oprire.
B) Semnalul luminos de ieşire este pe liber pentru direcţia indicată.
C) Semnalul luminos de intrare este pe liber pentru direcţia indicată.
Răspuns: A
82 Indicatorul pentru haltele de mişcare şi staţiile de cale ferată este:
[#2873]
A) un panou dreptunghiular de culoare albastră în care este înscris, cu litere de culoare albă, numele haltei sau staţiei.
B) un panou dreptunghiular de culoare portocaliu în care este înscris, cu litere de culoare neagră, numele haltei sau staţiei.
C) un panou dreptunghiular de culoare maro în care este înscris, cu litere de culoare albastră, numele haltei sau staţiei.
Răspuns: A
83 Cum arată indicatorul pentru halte de mişcare şi staţiile de cale ferată?
[#3948]
A) Este un panou dreptunghiular de culoare verde în care este înscris felul haltei cu litere de culoare galbenă, numele haltei de
mişcare sau staţiei.
B) Este un panou dreptunghiular de culoare albă în care este înscris felul haltei cu litere de culoare galbenă, numele haltei de
mişcare sau staţiei.
C) Este un panou dreptunghiular de culoare albastră în care este înscris felul haltei cu litere de culoare albă, numele haltei de
mişcare sau staţiei.
Răspuns: C
84 Care indicator de declivitate din imaginile prezentate indică palier?
[#4362]

A)  B)  C) 


Răspuns: A
85 Care indicator de declivitate din imaginile prezentate indică o pantă?
[#4353]

A)  B)  C) 


Răspuns: C
86 Dacă vehiculului feroviar motor circulă până la staţia vecină acesta trebuie să fie semnalizat:
[#4639]
A) Ca vagon de semnal.
B) Ca vehiculului feroviar motor izolat.
C) Nu este necesara semnalizarea acestuia
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 11/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

87 Ce documente este obligat să verifice personalul de locomotivă înainte de plecarea trenului, dintr­o staţie din parcurs?
[#4638]
A) ordinul de serviciu, arătarea vagoanelor, inventarul locomotivei.
B) carnetul de bord, PTE­ul staţiei, programul de lucru.
C) livretul de mers, BAR­ul, ordinul de circulaţie.
Răspuns: C
88 Este interzisă completarea foii de parcurs de către personalul care nu are ştampilă.
[#22367]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
89 Modul de comunicare între mecanicii locomotivelor echipate cu instalaţii de radiotelefon se stabileşte prin:
[#22361]
A) Reglementări speciale.
B) PTE­ul staţiilor de pe secţia de circulaţie.
C) PTE­ul depoului.
Răspuns: A
90 Pe bonurile de consum din foaia de parcurs, a vehiculului feroviar motor, mecanicul va completa:
[#4593]
A) Seria şi codul numeric personal din cartea de identitate, codul gestiunii, data, numărul trenului remorcat, numele
gestionarului care face alimentarea locomotivei.
B) Seria, numărul foii de parcurs, codul locomotivei, data, codul unităţii de domiciliu a locomotivei.
C) Seria şi codul numeric personal din cartea de identitate a gestionarului, numele mecanicului, data, numărul trenului remorcat,
numele revizorului de serviciu.
Răspuns: B
91 Buletinul de avizare a restricţiilor (BAR) se întocmeşte pentru fiecare decadă a lunii şi cuprinde restricţiile de viteză care
[#22385] sunt pe teren în decada respectivă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
92 Verificarea eficacităţii frânei automate a trenului se face după orice fel de probă a frânei.
[#22388]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
93 La frânarea mixtă se folosesc frânele automate şi saboţi de mână, când nu se asigură procentul de masă frânată.
[#22386]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
94 Toate restricţiile de viteză prevăzute, din linie curentă şi de pe liniile de primire – expediere, se aduc la cunoştinţă
[#22375] mecanicului prin:

A) Buletin de avizare a restricţiilor ­ BAR.
B) Ordin de circulaţie sau foaie de parcurs.
C) Staţie radiotelefon sau un agent autorizat.
Răspuns: A
95 Cine execută proba frânei la trenurile compuse din convoaie de locomotive care nu sunt în acţiune?
[#4807]
A) şeful de tren.
B) cel de al doilea agent de pe locomotiva care remorcă trenul.
C) Impiegatul de mişcare.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 12/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

96 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel?
[#4673]
A) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
B) Prin verificarea aparatelor de legare şi stării de uzură a saboţilor.
C) Funcţionarea continuă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor pentru a avea un demaraj mai bun în remorcarea
trenurilor.
Răspuns: A
97 La ce distanţă de locul de executare a lucrărilor în linie curentă, se amplasează paleta albă cu trei benzi orizontale albastre?
[#3905]
A) la o distanţă de cel puţin 1200 m faţă de limitele locului lucrării.
B) la o distanţă de cel puţin 800 m faţă de limitele locului lucrării.
C) la o distanţă de cel puţin 20 m faţă de limitele locului lucrării.
Răspuns: A
98 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4842]

A) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie închisă care impune oprirea
B) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie cu restricţie de viteză.
C) Circulă cu VITEZA STABILITĂ! Restricţia de viteză s­a sfârşit.
Răspuns: A
99 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare?
[#3600]
A) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
B) Funcţionarea permanentă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor.
C) Mărirea turaţiei de mers în gol a motorului diesel.
Răspuns: A
100 Viteza maximă de circulaţie este viteza pe care trenul nu trebuie să o depăşească şi depinde de: felul trenului, tipul frânei şi
[#2738] caracteristicile vehiculului feroviar motor şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor remorcate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
101 Care imagine reprezintă reperul semnalelor luminoase de trecere ale blocului de linie automat?
[#5660]

B)  C) 
A) 
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 13/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

102 Semaforul prevestitor cu două indicaţii din figură dă indicaţia: Ziua ­ paleta arată faţa galbenă spre tren Noaptea ­ o unitate
[#4887] luminoasă de culoare galbenă, spre tren

A) LIBER cu viteza stabilită. ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea sau este pe liber pe linie abătută, cu viteza redusă.
B) LIBER cu viteza stabilită. Semaforul următor este pe liber pe linie abătută, cu viteza redusă.
C) LIBER cu viteza stabilită. ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea.
Răspuns: A
103 Care imagine reprezintă indicatorul: "Semnalul este pe partea stângă a căii"?
[#5651]

A)  C) 
B) 
Răspuns: C
104 Semaforul de intrare cu două braţe din figură dă indicaţia:
[#5218]

A) LIBER pe linie abătută cu viteza redusă.
B) LIBER în direcţia II.
C) LIBER.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 14/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

105 Semnalul luminos din figură în semnalizarea cu trepte multiple de viteză are următoarea semnificaţie; Ziua şi noaptea: O
[#4310] unitate luminoasă de culoare verde clipitor spre tren, indicatorul luminos de viteză cu cifre de culoare albă ­ iar indicatorul
luminos prevestitor de viteză cu cifre de culoare galbenă

A) Liber cu viteza redusă afişată de indicatorul luminos de viteză În figură, cifra 3 înseamnă 30 km/h. Semnalul următor este
pe liber cu viteza egală sau mai mare.
B) Liber cu viteza redusă afişată de către indicatorul luminos de viteză În figură, cifra 6 înseamnă 60 km/h. Semnalul următor
este pe liber cu viteza prevestită de către indicatorul luminos prevestitor de viteză adică 30km/h.
C) Liber cu viteza de 90 KM/h. Semnalul următor indică liber cu viteza redusă indicată ­ prevestită de către indicatorul luminos
prevestitor de viteză. În figură, cifra 6 înseamnă 60 km/h.
Răspuns: B
106 Porţiunea de linie cuprinsă între semnalele de intrare a două staţii consecutive se numeşte:
[#2856]
A) Linie directă
B) Linie curentă
C) Legătură directă
Răspuns: B
107 Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu instalaţii de bloc de linie semiautomat, circulaţia trenurilor se face la interval de sector
[#3085] de bloc.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
108 Baliza avertizoare instalată înaintea semnalelor prevestitoare care arată că semnalul prevestitor este la 100 m, are
[#5645] următoarea indicaţie:

C) 
A)  B) 
Răspuns: B
109 Porţiunea de linie cuprinsă între semnalele de intrare, a două staţii consecutive, se numeşte linie directă.
[#3324]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 15/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

110 Balizele avertizoare, "Atenţie, semnalul de avarie este la 1000 m", instalate înaintea acestora, pe distanţe între staţii
[#3447] neînzestrate cu bloc de linie automat, au următorul aspect:

A) 

C) 
B) 
Răspuns: B
111 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4839]

A) Indicatorul de început al restricţiei de viteză
B) Indicatorul de Sfârşit al restricţiei de viteză
C) Circulă cu VITEZA SPORITĂ! Începe porţiunea de linie slăbită
Răspuns: A
112 La trecerea trenului, pe lângă paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrărilor, mecanicul este obligat să dea
[#5023] semnalul "PERICOL!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
113 Semnalizarea porţiunilor de linie închisă pentru circulaţie, în linie curentă, se realizează cu palete dreptunghiulare de
[#5021] culoare roşie, precedate de palete dreptunghiulare de culoare galbenă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
114 În afară de semnalizările din linie curentă a unui obstacol, ieşirile spre linia închisă din ambele staţii vecine obstacolului,
[#2483] trebuie:

A) să fie semnalizate cu discuri cu ambele feţe roşii, amplasate între acele ultimului macaz spre linia curentă închisă.
B) să fie semnalizate cu discuri de culoare roşie pe o parte şi de culoare albă pe altă parte, amplasate între acele ultimului
macaz spre linia curentă închisă.
C) să fie semnalizate cu discuri cu ambele feţe albastre, amplasate între acele ultimului macaz spre linia curentă închisă.
Răspuns: A
115 În cazul unui obstacol în linie curentă care se găseşte în apropierea unei staţii, la o distanţă faţă de semnalul de intrare mai
[#2485] mică de 1200 m, semnalizarea dinspre staţie a obstacolului se face:

A) numai cu discul albastru amplasat la 200 m înaintea staţiei.
B) numai cu discul galben amplasat în dreptul semnalului de intrare.
C) numai cu discul roşu amplasat în dreptul semnalului de intrare.
Răspuns: C
116 Dacă oprirea neprevăzută a trenului se datorează unor nereguli apărute la vehiculele remorcate din corpul trenului,
[#22269] constatarea şi înlăturarea acestor nereguli se face de către mecanicul ajutor, dacă şeful de tren nu reuşeşte să remedieze
defectele la vehiculele din corpul trenului.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 16/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

117 Ca măsură suplimentară de siguranţă, trenurile (mijloacele de intervenţie, UAM, etc.) care circulă pe linia curentă închisă,
[#22265] vor avea:

A) capse de alarmare CFR.
B) semnalele de cap şi fine de tren, iluminate.
C) staţia de radiotelefon acordată pe frecvenţa de manevră.
Răspuns: A
118 Dacă oprirea neprevăzută a trenului se datorează unor nereguli apărute la vehiculele remorcate din corpul trenului, când
[#22270] trenul este oprit pe o porţiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰, în cazul în care defecţiunile nu pot fi remediate
de către mecanicul ajutor, respectiv şeful de tren, mecanicul se deplasează pentru remedierea defecţiunilor iar în cabina de
conducere a locomotivei rămâne mecanicul ajutor, respectiv şeful de tren.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
119 În cazul opririi neprevăzute a trenului în linie curentă datorită unor nereguli apărute la locomotivă, remedierile se vor
[#22257] efectua numai în conformitate cu ghidurile/îndrumătoarele tehnice în vigoare, pentru tipul de vehicul feroviar motor
deservit, cu condiţia ca durata acestora să nu depăşescă 15 minute.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
120 În cazul opririlor neprevăzute în linie curentă, datorită unor nereguli apărute vehiculul feroviar motor, cine face constatarea
[#2617] şi înlăturarea acestor nereguli în situaţia conducerii în echipă completă?

A) se face de către echipa mobilă specializată de intervenţie.
B) personalul de locomotivă nu are voie să intervină, dar va asigura trenul şi va solicita mijloc de ajutor.
C) se face de către mecanicul sau mecanicul ajutor.
Răspuns: C
121 Trenul dat înapoi din linie curentă trebuie oprit la intrarea în staţie fără a depăşi semnalul de intrare.
[#5185]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
122 Viteza maximă a trenurilor la trecerea peste aparatele de cale în abatere este de regulă de 30 km/h.
[#5182]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
123 Expedierea trenului pe linie falsă, din staţiile înzestrate cu semnale luminoase de ieşire, se face:
[#4687]
A) pe baza indicaţiei semnalului luminos de ieşire.
B) pe baza indicaţiei semnalului luminos de avarie.
C) pe baza indicaţiei semnalului luminos de chemare.
Răspuns: C
124 Prin linia din stânga se înţelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dublă, înzestrată cu BLA banalizat.
[#22310]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
125 Care este semnificaţia imaginii de mai jos?
[#4283]

A) Reprezinta semnalizarea locomotivei in circulatia trenurilor.
B) Reprezinta semnalizarea locomotivei atunci cind circula pe linie falsa sau pe linie abătută.
C) Reprezinta semnalizarea locomotivei la manevra.
Răspuns: C
http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 17/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

126 Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferată, în toate cazurile se realizează în două etape: a) înştiinţarea
[#5150] verbală; b) avizarea propriu­zisă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
127 Semnalele luminoase care nu afişează nicio indicaţie şi semnalele care dau indicaţii dubioase nu ordonă oprirea.
[#22449]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
128 Cum se dă semnalul de oprire, de către agenţi cu instrumente portative, pe timpul zilei?
[#22437]
A) Se mişcă steguleţul galben în cerc înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau trei sunete scurte repetate cu fluierul de mână.
B) Se mişcă steguleţul galben în cerc înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau două sunete scurte repetate cu fluierul de mână.
C) Se mişcă steguleţul galben în arc de cerc deasupra capului şi in acelaşi timp se dă un sunet lung cu fluierul de mână.
Răspuns: A
129 Semnalul "ÎNAÎNTE" se dă: Ziua ­ se mişcă steguleţul galben în arc de cerc deasupra capului şi în acelaşi timp se dă un
[#5285] sunet lung cu fluierul de mână. Noaptea ­ se mişcă lanterna cu lumină albă în arc de cerc deasupra capului şi în acelaşi timp
se dă un sunet lung cu fluierul de mână.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
130 Corelaţi corespunzător semnalele date de agenţi cu instrumente portative cu indicaţia semnalului pe timp de zi.
[#22422]
 
Semnalul Indicaţia semnalului dat de agenţi cu instrumente portative pe timp de zi
i1) Înapoi r1) impiegatul de mişcare ridică discul manual cu faţa verde, spre
i2) “Pornirea trenului" dat de impiegatul de mecanic.
mişcare r2) impiegatul de mişcare mişcă discul manual cu faţa verde spre
i3) Trecerea fără oprire a trenului dată de mecanic, deasupra capului.
impiegatul de mişcare, în staţiile fără semnal r3) se mişcă steguleţul galben în arc de cerc, jos, înaintea corpului şi în
de ieşire acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul de mână.
r4) se mişcă steguleţul galben de sus în jos şi apoi orizontal, înaintea
corpului, descriind un "T" răsturnat.
r5) se mişcă încet, lanterna cu lumină verde, în sus şi în jos, cu braţul
întins orizontal şi în acelaşi timp se dau mai multe sunete lungi cu
fluierul de mână.

A) (i1­r3); (i2­r1); (i3­r5).
B) (i1­r3); (i2­r1); (i3­r2).
C) (i1­r5); (i2­r2); (i3­r1).
Răspuns: B
131 În cazul producerii unui accident/incident iar comunicaţiile telefonice CFR sunt întrerupte, mijloacele de intervenţie
[#22486] necesare pentru înlăturarea urmărilor şi restabilirea circulaţiei feroviare, sunt solicitate prin telefonograma de avizare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
132 Avizarea de îndată a producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviară publică şi privată specifică transportului
[#22485] pe calea ferată constituie atribuţie de serviciu pentru personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de
transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de producerea acestuia.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 18/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

133 Avizarea accidentelor şi a incidentelor se face numai după ce sau stabilit cauzele producerii acestora.
[#3345]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
134 Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, trebuie să îşi exercite atribuţiile de serviciu în orice loc de
[#3343] muncă, conform dispoziţiilor date de organele superioare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
135 Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de
[#22462] producerea unui accident sau incident în linie curentă este obligat să sesizeze de îndată, prin raport de eveniment pe:

A) şeful celei mai apropiate staţii sau pe înlocuitorul acestuia.
B) IDM din cea mai apropiată staţie.
C) conducătorului turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie.
Răspuns: A
136 Corelaţi corespunzător definiţiile cu noţiunile pe care le reprezintă:
[#5171]
 
Noţiunea Definiţie
i1) r1) Arderile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute, arderi de bobine, flamări, explozii
Incendiu etc.) produse în instalaţii şi echipamente (transformatoare, motoare de tracţiune, condensatori, reactanţe,
i2) blocuri aparate, cutii, borne, cuple de contact etc.), încălzirea puternică a unor piese în mişcare (rulmenţi,
Început de cuzineţi etc.) şi a unor piese în contact cu gazele de eşapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea
incendiu şi arderea echipamentelor şi pieselor vecine
i3) r2) Arderea care se dezvoltă fără control, dar care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor
Defecţiuni formaţii a fost lichidată
tehnice r3) Arderile care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor formaţii au fost lichidate în faza
incipientă, fără să se producă la locomotive pagube materiale importante şi fără imobilizarea locomotivei în
reparaţie mai mare de 48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau materiale
r4) Arderile care prin intervenţia personalului de locomotivă sau a altor formaţii au fost lichidate cu
mijloacele din dotarea locomotivei.
r5) Arderea rapidă care se dezvoltă fără control în timp şi spaţiu, şi care poate provoca distrugeri importante
de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viaţa oamenilor, pentru a cărei lichidare este necesară
utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor şi substanţelor de stingere adecvate

A) (i1­r5); (i2­r3); (i3­r1)
B) (i1­r1); (i2­r4); (i3­r5)
C) (i1­r4); (i2­r1); (i3­r5)
Răspuns: A
137 În cazul apariţiei fumului sau flăcării la vehiculul feroviar motor, în timpul intervenţiei de stingere a focarului, se folosesc:
[#2567]
A) În toate situaţiile se utilizează stingătoarele cu apă.
B) stingătoarele cu spumă chimică sau praf pentru echipamentul electric, iar cele cu bioxid de carbon şi CO2 pentru restul
echipamentului.
C) stingătoarele cu bioxid de carbon pentru echipamentul electric, iar cele cu spumă chimică sau praf şi CO2 pentru restul
echipamentului.
Răspuns: C
138 Cum acţionează mecanicul de locomotivă în cazul deservirii simplificate la apariţia fumului sau flăcării la vehiculul
[#2566] feroviar motor în scopul unei intervenţii rapide şi sigure?

A) Avizează IDM, dă locomotiva defectă şi aşteaptă mijloace de ajutor.
B) Avizează IDM şi aşteaptă sosirea mijloacelor de intervenţie.
C) Depistează locul defectului funcţie de degajarea de fum sau flacără şi de semnalizarea protecţiilor, pregăteşte locul de
intervenţie deschizând după caz capace sau trape de vizitare şi acţionează cu stingătoarele şi alte mijloace (apă, nisip) aflate la
dispoziţie pentru lichidarea focarului.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 19/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

139 În cazul apariţiei fumului sau flăcării la locomotivă în timpul interventiei de stingere a focarului se folosesc stingătoarele
[#3405] cu bioxid de carbon pentru echipamentul electric, iar cele cu spumă chimică sau praf şi CO2 pentru restul echipamentului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
140 În cazul apariţiei fumului sau flăcării la locomotivă,mecanicul de locomotivă, prin radiotelefon sau alte mijloace de
[#22527] comunicare aflate la dispoziţie, prin intermediul IDM, agenţi L., operatori RC, solicită următoarele:

A) Indicaţia ultimului semnal pe lângă care a trecut cu locomotiva.
B) Date privind codul SIRUES al staţiei.
C) Indicaţii pentru intervenţii la incendiu, conform PTE – ului staţiei.
Răspuns: C
141 În cazul în care timp de 60 minute nu se poate depista defectul apărut la vehiculului feroviar motor, mecanicul v­a
[#5193] scurtcircuita protecţiile respective şi continuă mersul până la prima staţie din parcurs.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
142 La intrarea in acţiune a unei protecţii pentru orice defect apărut personalul de locomotivă va nota în fişa de bord defectul
[#5194] constatat, protecţia intrată în acţiune şi eventualele măsuri de remediere aplicate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
143 Cine întocmeşte reglementările speciale cu privire la modul de prezentarea şi de verificare a personalului de locomotivă
[#4612] înainte de îndrumare?

A) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului.
B) Operatorul de circulaţie / dipecerul infrastructurii feroviare
C) OTF/OMF şi administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.
Răspuns: C
144 În timpul parcursului personalul de locomotivă va urmări modul de realizare a comenzilor de introducere şi scădere a
[#5192] treptelor de creştere sau descreştere a forţei de tracţiune.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
145 La staţionări mai mari de 5 minute mecanicul, după luarea măsurilor de asigurare a trenului şi vehiculului feroviar motor
[#3361] contra pornirii din loc (mecanicul ajutor sau însoţitorul va rămâne în postul de conducere), va efectua o revizie exterioară,
examinând cu atenţie atât aspectele legate de siguranţa circulaţiei (suspensie, timonerie de frână) cât şi depistări de cablaj
ars, miros anormal, începuturi de incendiu
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
146 Semafoarele care nu sunt în exploatare se semnalizează:
[#3863]
A) cu un panou de culoare roşie aplicat pe braţul respectiv paleta acestora.
B) cu o unitate luminoasă de culoare roşie aplicată pe braţul respectiv paleta acestora.
C) cu două şipci încrucişate aplicate pe braţul respectiv paleta acestora.
Răspuns: C
147 Cât timp mijloacele de intervenţie se află la locul accidentului sau incidentului feroviar, vehiculul feroviar motor rămâne la
[#5121] dispoziţia conducătorului mijloacelor de intervenţie.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
148 Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat în cazul vagoanelor pe boghiuri, deraiate şi necirculabile.
[#22575]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 20/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798

149 Vehiculele feroviare, încărcate sau goale şi utilajele pentru întreţinerea căii şi a liniei de contact, în timpul staţionării sau
[#22561] deplasării pe linie, pot să depăşească cu o parte a lor încărcătura şi/sau limitele gabaritului de material rulant.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
150 Ordinul de circulaţie este:
[#3853]
A) un formular tipizat şi înseriat, prin care se aduc în scris, la cunoştinţa mecanicului, parametrii tehnici ai locomotivei care
remorcă trenul.
B) un formular tipizat şi înseriat, prin care se aduc în scris, la cunoştinţa mecanicului şi după caz, conducătorului manevrei,
condiţii în legătură cu circulaţia trenurilor şi/sau executarea manevrei.
C) un formular tipizat şi înseriat, prin care se aduc în scris, la cunoştinţa IDM, condiţii în legătură cu circulaţia trenurilor şi/sau
executarea manevrei.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67798 21/21