Sunteți pe pagina 1din 21

11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?

TestId=67772

Mecanic maşini grele cale Nivel de performanţă ţintit: 
Experimentat

ID67772­FA52B6CA­0
Testul nr. #67772
1 Pentru cine sunt obligatorii prevederile "Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare"?
[#2701]
A) pentru toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar.
B) numai pentru operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar de marfă.
C) numai pentru operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar de călători.
Răspuns: A
2 În timpul serviciului, dacă nu sunt trenuri în circulaţie se permite personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să
[#2727] doarmă sau să se aşeze în poziţii favorabile somnului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
3 Dispoziţiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o funcţie ierarhic superioară se execută integral şi la
[#2824] timp, cu excepţia celor care pun în pericol siguranţa circulaţiei, a călătorilor, a bunurilor încredinţate la transport, precum
şi a celor care contravin normelor specifice de protecţie a muncii pentru transporturile pe calea ferată iar pentru
îndeplinirea unei dispoziţii, executantul poartă răspunderea împreună cu organul ierarhic superior care a dat dispoziţia.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
4 Menţinerea salariaţilor în serviciu peste programul normal de lucru stabilit se face conform reglementărilor din Planul
[#2725] Tehnic de Exploatare al staţiei.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
5 Corelaţi corespunzător noţiunile de mai jos:
[#452]
 
Elemente componente ale Caracteristicile si funcţii ale elementelor componente
sistemului feroviar: r1) se împart in: linii de circulaţie si linii cu destinaţie speciala si fac parte din
i1) Liniile de cale ferata infrastructura caii ferate
i2) Vehicule feroviare r2) sunt înscrise in parcul unui OTF, iar cele care au fost deraiate, accidentate sau cu
i3) Cladirile de serviciu defecte nu se introduc sau nu se menţin în circulaţia trenurilor
i4) Mijloacele de înţelegere r3) sunt considerate mijloace prin care se stabilesc legături rapide si sigure intre personalul
care ia parte la circulaţia trenurilor
r4) si dotările aferente acestora sunt elemente ale infrastructurii feroviare
r5) este un ordin care trebuie sa fie îndeplinit imediat prin toate mijloacele posibile de
către personalul angajat la CF
r6) porţiunea de linie dintre doua staţii, măsurata între semnalul de ieşire al uneia şi
semnalul de intrare al alteia se numeşte –linie curentă

A) (i1­r6) (i2­r1) (i3­r2) (i4­r5)
B) (i1­r2) (i2­r3) (i3­r1) (i4­r6)
C) (i1­r1) (i2­r2) (i3­r4) (i4­r3)
Răspuns: C
6 Examinarea medicală a persoanelor cu atribuţii în siguranţa transporturilor se efectuează în scopul verificării stării de
[#21158] sănătate, a depistării precoce a afecţiunilor medicale incompatibile cu funcţia pentru care se solicită examinarea, precum şi
pentru prevenirea apariţiei acestor afecţiuni.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 1/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

7 Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face când persoana este surprinsă asupra faptului consumând băuturi
[#4427] alcoolice în timpul serviciului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
8 În care din cazurile de mai jos se impune reautorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei?
[#48]
A) la reluarea activităţii personalului care a întrerupt activitatea mai mult de 3 luni consecutiv;
B) la reluarea activităţii personalului care a întrerupt activitatea mai mult de 6 luni consecutive;
C) la reluarea activităţii personalului care a întrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutiv;
Răspuns: C
9 Unde se depun eventualele contestaţii a rezultatelor examenului de autorizare?
[#50]
A) la CENAFER;
B) la AFER;
C) la unitatea de care aparţine persoana examinată;
Răspuns: B
10 Contestarea avizului medical sau psihologic se poate face la direcţia medicală din Ministerul Transporturilor de către
[#21168] persoana juridică angajatoare, la solicitarea scrisă a persoanei fizice, sau, în cazul angajării, doar de către persoana fizică:

A) în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii avizului de către unitata medicală/psihologică;
B) în termen de maximum 15 de zile de la data emiterii avizului de către unitata medicală/psihologică;
C) în termen de maximum 45 de zile de la data emiterii avizului de către unitata medicală/psihologică;
Răspuns: A
11 Ce semnifică culoarea roşu în legătură cu circulaţia trenurilor la semnalizarea cu două trepte de viteză?
[#4474]
A) Permite trecerea cu viteză redusă
B) Ordonă oprirea la semnalul următor
C) Ordonă oprirea
Răspuns: C
12 Semnalele acustice se dau cu fluierul, trompeta, claxonul vehiculului feroviar sau fluierul de mână
[#3705]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
13 "Galben" permite circulaţia trenurilor şi ordonă reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul următor sau continuarea
[#74] mersului dacă semnalul următor nu indică oprirea.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
14 Care este semnalul "ATENŢIE" sau "PORNIRE" dat cu fluierul, claxonul sau trompeta locomotivei?
[#68]
A) un sunet lung;
B) un sunet scurt, unul lung şi unul scurt, repetate;
C) două sunete lungi;
Răspuns: A
15 Indicatia verde­clipitor poate fi una dintre indicaţiile luminoase ale semnalului în semnalizarea luminoasa cu TMV.
[#678]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
16 Capătul X al unei staţii de CF, este considerat:
[#525]
A) Capătul staţiei dinspre nordul geografic
B) Capătul staţiei opus direcţiei spre Bucureşti
C) Capătul staţiei spre Bucureşti
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 2/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

17 Fiecărui tren pus în circulaţie trebuie să i se atribuie un număr şi anume: în sensul de la Bucureşti, număr fără soţ iar în
[#91] sensul spre Bucureşti, număr cu soţ.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
18 Linie situată în incinta staţiei aflată în prelungirea liniei curente, fără abatere la intrare sau ieşire se numeşte:
[#524]
A) Linie abătută
B) Linie directă
C) Linie de evitare
Răspuns: B
19 Pentru stabilirea priorităţii în circulaţie, fiecărui tren i se atribuie un rang.
[#92]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
20 Corelaţi corect "liniile" din coloana din stânga cu definiţiile acestora din coloana din dreapta.
[#2685]
 
Liniile Definiţii
i1) Linie r1) porţiunea de linie cuprinsă între două semnale de intrare din sesnsuri opuse a două staţii vecine.
abătută r2) linie situată în incinta staţiei aflată în prelungirea liniei curente, fără abatere la intrare sau ieşire.
i2) Linie r3) linie de circulaţie care se ramifică prin aparatele de cale din linie directă.
curentă r4) linie înfundată construită în scopul de a opri un tren scăpat sau vagoane fugite pe secţii de circulaţie
i3) Linie cu pante mari.
directă r5) linie pe care se desfăşoară operaţiuni de transport feroviar care nu sunt administrate de Compania
Naţională de Căi Ferate CFR ­ SA.

A) (i1­r2); (i2­r3); (i3­r1)
B) (i1­r3); (i2­r1); (i3­r2)
C) (i1­r2); (i2­r1); (i3­r3)
Răspuns: B
21 Prin prezentarea la serviciu a personalului de locomotivă se înţelege sosirea la locul stabilit pentru luarea în primire a
[#4945] serviciului conform programului de lucru.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
22 Prin termenul "conducere în sistem simplificat" a locomotivei se înţelege:
[#3984]
A) Conducerea locomotivei de la un singur post de comandă.
B) Deservirea locomotivei numai de către mecanicul ajutor.
C) Conducerea şi deservirea locomotivei numai de către mecanic, fără mecanic ajutor.
Răspuns: C
23 Cunoaşterea/recunoaşterea unei staţii se va efectua prin:
[#3985]
A) Parcurgerea tuturor liniilor staţiei în care personalul de locomotivă urmează să efectueze manevră, în decursul a cel puţin
opt ore de serviciu pe timp de zi şi 12 ore de serviciu pe timp de noapte
B) Parcurgerea tuturor liniilor staţiei în care personalul de locomotivă urmează să efectueze manevră, numai în decursul a cel
puţin 24 ore de serviciu pe timp de zi.
C) Parcurgerea tuturor liniilor staţiei în care personalul de locomotivă urmează să efectueze manevră, în decursul a cel puţin
două ture de serviciu pe timp de zi şi două ture de serviciu pe timp de noapte
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 3/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

24 Cunoaşterea / recunoaşterea unei secţii de circulaţie se efectuează prin:
[#3599]
A) Parcurgerea o singură dată pe an, într­un singur sens, a secţiei de circulaţie sau a porţiunii din secţia de circulaţie pe care
urmează sa remorce trenul
B) Parcurgerea cel puţin de doua ori pe timp de zi, într­un singur sens, a secţiei de circulaţie sau a porţiunii din secţia de
circulaţie pe care urmează sa remorce trenul
C) Parcurgerea cel puţin de doua ori pe timp de zi si de doua ori pe timp de noapte, în ambele sensuri, a secţiei de circulaţie sau
a porţiunii din secţia de circulaţie pe care urmează sa remorce trenul
Răspuns: C
25 Corelaţi corespunzător noţiunile:
[#22577]
 
Personalul de locomotivă poate efectua următoarele tipuri de Prestaţia:
prestaţii: r1) remorcarea trenurilor sau manevră.
i1) Mecanicul de locomotivă r2) stagiu de practică.
i2) Mecanicul ajutor r3) deservirea locomotivei.
i3) Şeful de tură r4) pilotarea trenului.
r5) verificarea personalului la prezentarea la
serviciu.

A) (i1­r4) (i2­r1) (i3­r2).
B) (i1­r1) (i2­r3) (i3­r5).
C) (i1­r2) (i2­r3) (i3­r4).
Răspuns: B
26 Personalului de locomotivă îi este interzis să transporte pe locomotivă corespondenţă, bagaje şi/sau orice alte obiecte străine
[#5028] de activitatea feroviară.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
27 Personalului de locomotivă îi este interzis să doarmă sau să aibă preocupări în afara celor de serviciu.
[#4935]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
28 Personalului de locomotivă îi este interzis să transporte şi/sau să consume în timpul serviciului băuturi alcoolice,
[#4929] medicamente/substanţe care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei inclusiv substanţe stupefiante.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
29 Personalului de locomotivă îi este interzis:
[#22593]
A) Să facă modificări constructive sau descompletări de piese la locomotive fără aprobarea personalului competent; orice
intervenţie tehnică la locomotive se va face numai conform reglementărilor tehnice în vigoare, specifice tipului de locomotivă
respectiv.
B) Să întocmească raport de eveniment în cazurile prevăzute în reglementările specifice în vigoare, precum şi în toate situaţiile
în care este necesar să aducă la cunoştinţa conducerii unităţii de tracţiune problemele apărute în circulaţia trenului.
C) Să respecte legislaţia în vigoare privind informaţiile confidenţiale la care are acces.
Răspuns: A
30 Personalului de locomotivă îi este interzis să părăsească vehiculul feroviar motor în timpul serviciului, fără respectarea
[#4931] reglementărilor în vigoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 4/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

31 Data şi ora efectuării RAc se consemnează sub semnătură de către personalul tehnic de specialitate care a efectuat­o, în
[#22631] caietul de bord al locomotivei.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
32 La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea sigiliilor aplicate la instalaţiile de protecţie a
[#5509] echipamentelor şi instalaţiilor.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
33 La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea şi însuşirea înscrisurilor obligatorii din documentele
[#5500] aflate în cabina de conducere şi din carnetul de bord.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
34 Mecanicul care pregăteşte vehiculul feroviar motor pentru remizare execută verificarea nivelului combustibilului şi a
[#3204] lubrifianţilor;

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
35 Ce obligaţii se au în vedere, din punct de vedere al prevenirii incendiilor, înainte de executarea lucrărilor de depanare
[#2650] pentru remedierea defectelor apărute în parcurs la vehiculul feroviar motor?

A) Se goleşte apa din instalaţiile de aer comprimat, cu excepţia celor necesare realizării probelor funcţionale.
B) Anunţă prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la dispoziţie prin intermediul IDM, agenţi L, operatori RC
asupra pieselor si aparatelor la care s­a intervenit.
C) Se vor scoate din funcţie sursele de energie, executându­se oprirea motorului diesel, deconectarea bateriilor de acumulatori.
Răspuns: C
36 În toate cazurile de circulaţie prin împingere a trenurilor frâna automată trebuie să fie activă.
[#22701]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
37 În ce cazuri este obligatorie executarea reviziilor în sala maşinilor la vehiculele feroviare motoare?
[#2381]
A) după fiecare plecare din staţie sau trecere fără oprire prin staţie, după trecerea de semnalele de intrare de sens opus ale
staţiei, la oprirea vehiculului feroviar motor mai mult de 2 minute în staţie sau parcurs;
B) La fiecare 15 minute în timpul remorcării trenului sau la manevră.
C) La intervale de cel mult 50 km în timpul remorcării trenului.
Răspuns: A
38 Cum se face semnalizarea vehiculului feroviar motor la manevră?
[#5630]

A)  B)  C) 


Răspuns: B
39 Nu se consideră părăsirea vehiculului feroviar motor de către mecanic, în cazul când sau luat măsurile de asigurarea pentru
[#4591] menţinerea pe loc a acestuia, atunci când:

A) Mecanicul verifică legarea locomotivei de primul vehicul din tren.
B) Mecanicul se simte rău si merge la cabinetul medical în vederea unui consult, fără respectarea reglementărilor în vigoare.
C) Mecanicul verifică starea tehnică a primului vagon din tren.
Răspuns: A
40 Serviciul de noapte se consideră munca de noapte prestată pe o perioadă de minimum:
[#22727]
A) 4 ore.
B) 3 ore.
C) 6 ore.
Răspuns: B
http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 5/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

41 În cazul de accident/incident procesul­verbal de constatare preliminară, declaraţiile luate, precum şi toate celelalte
[#22719] documente în legătură cu producerea accidentului/incidentului se predau investigatorului principal.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
42 Dacă investigarea accidentului/incidentului nu implică reţinerea trenului, şeful staţiei în care se fac primele cercetări rupe
[#22708] sigiliul de la vitezometrul locomotivei în prezenţa mecanicului de locomotivă şi aplică ştampila staţiei pe banda
vitezometrului, fără a o scoate din aparat, după care aplică sigiliul staţiei.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
43 Pentru care accidente nu se face investigarea?
[#2380]
A) Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor la manevră.
B) Pentru loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la nivel de către trenuri în circulaţie sau loviri ale persoanelor de către
vehicule feroviare aflate în mişcare, cu excepţia cazurilor de suicid.
C) Pentru incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie şi manevră.
Răspuns: B
44 Pentru loviri ale persoanelor de către vehicule feroviare aflate în mişcare, cu excepţia cazurilor de suicid nu se efectuează
[#22704] investigare, în condiţiile regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a
siguranţei feroviare pe căile ferate din România ­ HG 117/2010.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
45 Dacă trenul este reţinut în staţie în vederea cercetărilor, banda vitezometrului nu se scoate în prezenţa unui membru al
[#22711] comisiei de investigare şi în prezenţa mecanicului de locomotivă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
46 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4792] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) oglinzi retrovizoare fără încălzire electrică; defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de
tracţiune de domiciliu; cutia locomotivei prezintă deprecieri ale stratului de vopsea.
B) defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare conturnate
sau sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate restricţionate, de personalul de
specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulaţie.
C) obiectele de inventar şi piesele de rezervă; oglinzile retrovizoare; defecţiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de
instalaţiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masă a circuitelor de comandă sau de forţă ale locomotivei; izolatoare
conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare.
Răspuns: C
47 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3364] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unitate, mecanicul de locomotivă va aviza şeful de tură şi operatorul RC
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
48 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4793] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) comutator de avarii numai cu două poziţii de funcţionare; cupla portativă numai pentru un post de conducere.
B) aparate şi circuite de protecţie defecte, scoase din funcţie sau scurtcircuitate; bateria de acumulatori descărcată şi instalaţia de
încărcare defectă; instalaţiile sau echipamentele necesare funcţionării în caz de avarii; aparatele speciale de legare la
locomotivele/automotoarele dotate cu cuplă automată.
C) aparate şi circuite de protecţie cu reglaje majorate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; instalaţia de
încărcare a bateriilor de acumulatori nereglată pentru regimul de zi sau noapte, respectiv ieşirii din unitatea de tracţiune.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 6/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

49 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3363] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unităţi de tracţiune, mecanicul de locomotivă va aviza IDM din staţie şi conducerea
OTF/OMF
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
50 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte ce interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile de
[#4789] tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) instalaţiile de frână de orice fel cu care este dotată locomotiva; aparatele de măsură şi indicatoare, inclusiv lămpile de
control; instalaţiile şi aparatele de protecţie inclusiv supapele de siguranţă; piese ale suspensiei locomotivei.
B) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; aparatele de protecţie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unităii de tracţiune.
C) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei diferă ca grosime.
Răspuns: A
51 O frână este inepuizabilă atunci când:
[#2568]
A) nu consumă aer pentru a compensa pierderile de aer din semiacuplările de aer
B) compensează în mod automat uzura din articulaţiile timoneriei de frână
C) compensează automat pierderile de aer din cilindrul de frână
Răspuns: C
52 Poziţia 3 a robinetului KD2 este: 
[#5226]

A) Neutră.
B) De mers.
C) De slăbire a frânei.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 7/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

53 Poziţia 5 a robinetului KD2 este: 
[#5228]

A) Neutră.
B) De frânare ordinară.
C) De frânare rapidă.
Răspuns: C
54 Frâna nemoderabilă este frâna pneumatică la care:
[#4734]
A) frecarea, produsă între saboţii de frână şi suspensie, depinde de viteza de circulaţie.
B) slăbirea nu poate fi făcută în trepte succesive.
C) presiunea de aer din cilindrii de frână nu scade în timpul frânării decât în sezonul cald.
Răspuns: B
55 Corelaţi corespunzător sistemele de frânare cu modul de acţionare al acestora.
[#2690]
 
Sisteme de frânare Forţa de frânare se realizează prin:
i1) frâne neautomate r1) care nu acţionează de la sine în caz de pericol
i2) frâne automate r2) care acţionează, cu aer comprimat
i3) frâna r3) care acţionează de la sine în caz de pericol, ruperea trenului sau acţionarea semnalului de
nemoderabilă alarmă.
r4) frâna pneumatică a cărei slăbire nu poate fi făcută în trepte succesive
r5) frâna pneumatică a cărei strângere nu poate fi făcută în trepte succesive

A) (i1­r2); (i2­r5); (i3­r4)
B) (i1­r1); (i2­r2); (i3­r3)
C) (i1­r1); (i2­r3); (i3­r4)
Răspuns: C
56 La locomotivele LE pot apărea defecţiuni care conduc la deconectări ale disjunctorului cu blocare (cu sau fără
[#22813] semnalizare) sau la deconectări ale disjunctorului fără blocare (cu sau fără semnalizare).

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
57 Pentru acoperirea porţiunilor de linie închisă pentru circulaţie, de pe liniile din incinta staţiilor sunt folosite discuri roşii şi
[#5124] se eclisează macazurile.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 8/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

58 La locomotivele LDE pot apărea defecţiuni care conduc la oprirea grupului diesel­generator sau la aducera grupului
[#22812] diesel­generator la mers în gol.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
59 Imaginea prezentată reprezintă:
[#22789]

A) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrării, dacă aceasta se află pe un schimbător de cale.
B) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrării, dacă aceasta se află pe schimbătorul de cale de la intrare.
C) Acoperirea unui obstacol sau a locului de executare a lucrării dacă aceasta se află între schimbătorul de cale de la intrarea în
staţie şi semnalul de intrare.
Răspuns: A
60 Ce obligaţii au agenţii, însărcinaţi cu strângerea frânelor de mână, în cazul apariţiei, în parcurs, a necesităţii opririi trenului
[#2607] în linie curentă?

A) Să fie atenţi, ca la semnalul IDM, să strângă frânele de mână ale vagoanelor care le­au fost repartizate în acest scop, numai
după ce s­au asigurat că trenul a fost frânat cu frânele automate.
B) Să amplaseze saboţi de mână la vagoanele repartizate şi la semnalul mecanicului să verifice funcţionarea frânelor automate
la vagoanele din compunerea trenului.
C) Să strângă imediat frâna de mână a vagonului pe care îl ocupă şi la semnalul mecanicului să strângă şi restul frânelor de
mână ale vagoanelor care le­au fost repartizate.
Răspuns: C
61 Care sunt probele de frână ce se execută la trenuri?
[#4689]
A) Proba completă, proba de continuitate, proba parţială.
B) Proba mixtă, proba de control, proba de etanşeitate.
C) Proba complexă, proba pe tipuri de frâne, proba de control.
Răspuns: A
62 Manevra trebuie să se execute conform procesului tehnologic stabilit şi să asigure securitatea personalului, siguranţa
[#22831] circulaţiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalaţiilor, liniilor şi construcţiilor precum şi a bunurilor încredinţate la
transport.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
63 În ce poziţie se manipulează mânerul robinetului mecanicului pentru verificarea etanşeităţii instalaţiei de frână a trenului,
[#4691] după alimenterea acesteia la presiunea de regim?

A) în poziţia de alimentare prin şoc;
B) în poziţie neutră;
C) în poziţia de alimentare;
Răspuns: B
64 Operaţiile de manevră trebuie să fie conduse de un singur agent, denumit manevrant.
[#3331]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
65 La efectuarea probei complete, verificarea presiunii aerului de la urma trenului cu manometrul de control este obligatorie,
[#22819] indiferent cine efectuează proba (revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat al OTF).

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 9/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

66 Intervenţiile la dispozitivul de siguranţă şi vigilenţă, în caz de defectare se fac de către personalul specializat în acest scop,
[#22860] în baza menţiunilor efectuate de personalul de locomotivă în carnetul de bord.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
67 În imaginea de mai jos, indicatorul dă indicaţia: 
[#4825]

A) Rampă (linia urcă) 12 mm/m pe o distanţă de 838 m.
B) Pantă (linia coboară) 12 mm/m pe o distanţă de 838 m.
C) Pantă (linia coboară) 8, 38 mm/m pe o distanţă de 12 km.
Răspuns: B
68 Din punct de vedere al felului curentului, aparatele electrice din dotarea vehiculului feroviar motor se împart in aparate
[#4953] electrice pentru curent continuu si aparate electrice pentru curent alternativ?

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
69 Dacă în timpul mersului pedala dispozitivului de siguranţă şi vigilenţă se menţine apăsată, impulsurile de rearmare se dau
[#22852] prin: acţionarea fluierului locomotivei; manipularea controlerului; acţionarea pedalei sau butonului (prin eliberere pentru
scurt timp).
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
70 Sistemul de tracţiune electrică utilizat pe căile ferate din România este de tip în curent alternativ monofazat de frecvenţă
[#22844] industrială.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
71 În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru: 
[#4821]

A) Haltă de mişcare.
B) Haltă comercială.
C) Punct de oprire.
Răspuns: A
72 La sosirea în staţie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataşează la tren locomotiva pentru remorcarea
[#22335] trenului/locomotivele pentru multiplă tracţiune, mecanicul de locomotivă înmânează foaia de parcurs IDM sau unui agent
al staţiei/trenului prevăzut în PTE.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
73 Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnătură de către şeful de unitate.
[#22336]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 10/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

74 Drumul de frânare de 1200 m şi 1000 m se foloseşte pentru pante caracteristice de până la 15 mm/m, inclusiv.
[#22348]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
75 Frânarea mixtă în circulaţia trenurilor se foloseşte atunci când:
[#4171]
A) Este necesară reducerea vitezei trenului, concomitent cu frânarea de mână
B) Este necesară oprirea trenului printr­o frânare rapidă
C) Frâna automată s­a defectat, parţial, în parcurs
Răspuns: C
76 În ordinul de circulaţie se înscriu “restricţiile de viteză modificate faţă de BAR".
[#4983]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
77 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4812]

A) Liber la trecerea la nivel! Circulaţi cu viteză stabilită! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
B) Pericol la trecerea la nivel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
C) Pericol la tunel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
Răspuns: B
78 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului “la avizarea restricţiilor de viteză".
[#5000]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
79 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului “la expedierea trenului pe linie falsă".
[#4998]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
80 În ordinul de circulaţie se înscriu “poziţia kilometrică pentru restricţiile de viteză necuprinse în BAR".
[#4986]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
81 Cum arată indicatorul pentru halte de mişcare şi staţiile de cale ferată?
[#3948]
A) Este un panou dreptunghiular de culoare verde în care este înscris felul haltei cu litere de culoare galbenă, numele haltei de
mişcare sau staţiei.
B) Este un panou dreptunghiular de culoare albă în care este înscris felul haltei cu litere de culoare galbenă, numele haltei de
mişcare sau staţiei.
C) Este un panou dreptunghiular de culoare albastră în care este înscris felul haltei cu litere de culoare albă, numele haltei de
mişcare sau staţiei.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 11/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

82 Indicatorul pentru haltele de mişcare şi staţiile de cale ferată este:
[#2873]
A) un panou dreptunghiular de culoare albastră în care este înscris, cu litere de culoare albă, numele haltei sau staţiei.
B) un panou dreptunghiular de culoare maro în care este înscris, cu litere de culoare albastră, numele haltei sau staţiei.
C) un panou dreptunghiular de culoare portocaliu în care este înscris, cu litere de culoare neagră, numele haltei sau staţiei.
Răspuns: A
83 În imaginea de mai jos, indicatorul dă indicaţia: 
[#4823]

A) Punctul de unde mecanicul trebuie să ia măsuri de reducere a vitezei trenului.
B) Punctul de unde trenul poate să circule cu viteza stabilită.
C) Punctul de unde mecanicul trebuie să circule cu viteza înscrisă pe indicator.
Răspuns: C
84 Indicatorul "distanţă până la semnalul următor mai mică de 700 m":
[#3619]
A) completează indicaţia semnalului prevestitor al semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie care nu este
înfundată, în staţiile terminus.
B) completează indicaţia semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie înfundată, în staţiile la care se fac şi intrări
la linii înfundate pentru a se deosebi intrările la linie înfundată de intrările la celelalte linii.
C) completează indicaţia semnalului repetitor al semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie care nu este
înfundată, în staţiile terminus.
Răspuns: B
85 Ce semnificaţie au indicaţiile semnalelor luminoase repetitoare din staţiile terminus­înfundate?
[#2556]
A) Repetă indicaţiile semnalelor luminoase de intrare şi de ieşire.
B) Repetă indicaţiile ale semnalelor luminoase de ieşire, numai pentru împingerea garniturilor trenurilor de pe linii de garare.
C) Repetă indicaţiile semnalelor luminoase de ieşire.
Răspuns: B
86 Este interzisă completarea foii de parcurs de către personalul care nu are ştampilă.
[#22367]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
87 Ce documente este obligat să verifice personalul de locomotivă înainte de plecarea trenului, dintr­o staţie din parcurs?
[#4638]
A) carnetul de bord, PTE­ul staţiei, programul de lucru.
B) livretul de mers, BAR­ul, ordinul de circulaţie.
C) ordinul de serviciu, arătarea vagoanelor, inventarul locomotivei.
Răspuns: B
88 Dacă vehiculului feroviar motor circulă până la staţia vecină acesta trebuie să fie semnalizat:
[#4639]
A) Nu este necesara semnalizarea acestuia
B) Ca vehiculului feroviar motor izolat.
C) Ca vagon de semnal.
Răspuns: B
89 În timpul mersului când în conducerea trenului nu se ţine seamă de profilul liniei, prin variaţii bruşte ale forţei de
[#3353] tracţiune, respectiv ale forţei de frânare, se poate produce ruperea trenului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 12/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

90 Pe bonurile de consum din foaia de parcurs, a vehiculului feroviar motor, mecanicul va completa:
[#4593]
A) Seria şi codul numeric personal din cartea de identitate a gestionarului, numele mecanicului, data, numărul trenului
remorcat, numele revizorului de serviciu.
B) Seria, numărul foii de parcurs, codul locomotivei, data, codul unităţii de domiciliu a locomotivei.
C) Seria şi codul numeric personal din cartea de identitate, codul gestiunii, data, numărul trenului remorcat, numele
gestionarului care face alimentarea locomotivei.
Răspuns: B
91 Sisteme de frânare admise la manevră.
[#22372]
 
Sistemul Descrierea
i1) r1) Se folosesc frâne de mână.
Frânarea r2) Se folosesc frâne de mână şi frâne automate când nu se asigură procentul de masă frânată cu frânele
manuală active de mână.
i2) r3) La manevrarea trenurilor sau a grupelor de vagoane la care s­a făcut proba frânei sau numai verificarea
Frânarea funcţionării frânelor automate la vagoanele care trebuie să asigure procentul de masă frânată necesar.
mixtă r4) Se folosesc saboţi de mână.
i3) r5) Se foloseşte frâna de cale.
Frânarea
automată

A) i1–r3; i2­r4; i3­r2.
B) i1–r1; i2–r2; i3–r3.
C) i1–r4; i2–r5; i3­r1.
Răspuns: B
92 În circulaţia trenurilor sunt admise următoarele sisteme de frânare:
[#22374]
A) Frânarea cu saboţi de mână.
B) Frânarea cu frâna de cale.
C) Frânarea automată.
Răspuns: C
93 Buletinul de avizare a restricţiilor (BAR) se întocmeşte pentru fiecare decadă a lunii şi cuprinde restricţiile de viteză care
[#22385] sunt pe teren în decada respectivă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
94 În cazul în care, pe timpul unei ploi torenţiale, apa depăşeşte suprafaţa de rulare a şinei, mecanicul ia măsuri de oprire a
[#22380] trenului până la sosirea personalului de întreţinere a căii, care va stabili condiţiile de circulaţie.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
95 Pentru efectuarea unei frânări totale se execută o scădere a presiunii în conducta generală de:
[#22393]
A) 0,7 – 0,8 bar, printr­o singură manipulare a mânerului robinetului mecanicului.
B) 0,7 – 0,8 bar, frânarea executându­se în trepte.
C) 1,5 bar, printr­o singură manipulare a mânerului robinetului mecanicului.
Răspuns: C
96 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel?
[#4673]
A) Prin verificarea aparatelor de legare şi stării de uzură a saboţilor.
B) Funcţionarea continuă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor pentru a avea un demaraj mai bun în remorcarea
trenurilor.
C) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 13/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

97 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4842]

A) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie închisă care impune oprirea
B) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie cu restricţie de viteză.
C) Circulă cu VITEZA STABILITĂ! Restricţia de viteză s­a sfârşit.
Răspuns: A
98 La ce distanţă de locul de executare a lucrărilor în linie curentă, se amplasează paleta albă cu trei benzi orizontale albastre?
[#3905]
A) la o distanţă de cel puţin 1200 m faţă de limitele locului lucrării.
B) la o distanţă de cel puţin 20 m faţă de limitele locului lucrării.
C) la o distanţă de cel puţin 800 m faţă de limitele locului lucrării.
Răspuns: A
99 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare?
[#3600]
A) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
B) Funcţionarea permanentă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor.
C) Mărirea turaţiei de mers în gol a motorului diesel.
Răspuns: A
100 Viteza maximă de circulaţie este viteza pe care trenul nu trebuie să o depăşească şi depinde de: felul trenului, tipul frânei şi
[#2738] caracteristicile vehiculului feroviar motor şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor remorcate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
101 Care imagine a panoului dreptunghiular montat sub unităţile luminoase ale semnalelor de circulaţie reprezintă: "Indicatorul
[#5649] de linie"?

A)  C) 
B) 
Răspuns: C
102 Semaforul repetitor din figură dă următoarea indicaţie: Ziua ­ braţul orizontal, spre dreapta sensului de mers Noaptea ­ o
[#4892] unitate luminoasă de culoare galbenă spre tren

A) Semaforul următor este pe liber.
B) ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea.
C) Semaforul următor este pe liber cu viteză redusă.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 14/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

103 Care imagine reprezintă indicatorul: "Semnalul este pe partea stângă a căii"?
[#5651]

A)  C) 
B) 
Răspuns: A
104 Semnalele fixe din figură au următoarea semnificaţie:
[#5338]

A) semnale care nu sunt în exploatare.
B) semnale defecte.
C) semnale la care se lucrează.
Răspuns: A
105 Semnalul mecanic de manevră din figură dă următoarea indicaţie: Ziua ­ paleta văzută pe muchie Noaptea ­ o unitate
[#4299] luminoasă de culoare alb lunar, spre convoiul de manevră

A) OPREŞTE fără a depăşi semnalul la manevră!
B) Manevra permisă în zona acoperită de semnal
C) ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea
Răspuns: B
106 Porţiunea de linie cuprinsă între semnalele de intrare a două staţii consecutive se numeşte:
[#2856]
A) Legătură directă
B) Linie curentă
C) Linie directă
Răspuns: B
107 Baliza avertizoare instalată înaintea semnalelor prevestitoare care arată că semnalul prevestitor este la 300 m, are
[#5646] următoarea indicaţie:

A) 
B)  C) 
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 15/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

108 Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu instalaţii de bloc de linie semiautomat, circulaţia trenurilor se face la interval de sector
[#3085] de bloc.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
109 Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu instalaţii de bloc de linie semiautomat, circulaţia trenurilor se face:
[#4174]
A) La interval de staţie
B) Pe bază de cale liberă
C) La intervale de sector de bloc
Răspuns: A
110 Balizele avertizoare, "Atenţie, semnalul de avarie este la 1000 m", instalate înaintea acestora, pe distanţe între staţii
[#3447] neînzestrate cu bloc de linie automat, au următorul aspect:

B) 

A) 
C) 
Răspuns: C
111 La trecerea trenului, pe lângă paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrărilor, mecanicul este obligat să dea
[#5023] semnalul "PERICOL!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
112 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4838]

A) MĂREŞTE VITEZA! Urmează o porţiune de linie slăbită care impune sporirea vitezei
B) Circulă cu VITEZA REDUSĂ ordonată! Începe porţiunea slăbită
C) Circulă cu VITEZA STABILITĂ! Restricţia de viteză s­a sfârşit.
Răspuns: B
113 Paleta din imaginea de mai jos, se utilizează pentru: 
[#4843]

A) Pentru semnalizarea locurilor de executare a lucrărilor la linii.
B) Pentru semnalizarea porţiunilor de linie închisă.
C) Pentru semnalizarea porţiunilor de linie slăbită.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 16/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

114 În cazul în care apar neconcordanţe între viteza avizată prin ordin de circulaţie şi cea indicată pe teren, peste porţiunea de
[#3625] linie slăbită, mecanicul de locomotivă va respecta:

A) Viteza înscrisă în Ordinul de circulaţie
B) viteza cea mai mică.
C) Viteza indicată pe teren.
Răspuns: B
115 La ce distanţă se amplasează discurile galbene pentru semnalizarea unei porţiuni de linie închisă din linie curentă?
[#3902]
A) La o distanţa egală cu drumul de frânare pe secţia respectivă, de la discul roşu se aşează în ambele părţi, între şinele căii,
câte un disc cu faţa galbenă spre tren.
B) La distanţa de cel puţin 1000 m de la discul roşu se aşează în ambele părţi, pe partea dreaptă a liniei, în sensul de mers al
trenului, câte un disc cu faţa galbenă spre tren.
C) La distanţa de cel puţin 1200 m de la discul roşu se aşează în ambele părţi, pe partea dreaptă a liniei, în sensul de mers al
trenului, câte un disc cu faţa galbenă spre tren.
Răspuns: C
116 Ce obligaţie are personalul de locomotivă, în cazul unui tren aflat în circulaţie, când constată un obstacol neprevăzut care
[#5063] necesită închiderea liniei curente?

A) va aviza acest fapt impiegatului de mişcare din staţia cea mai apropiată şi va solicita împingerea trenului în staţie.
B) va aviza acest fapt, prin radiotelefon, impiegaţilor de mişcare din staţiile vecine şi mecanicilor tuturor trenurilor expediate
care circulă în linie curentă.
C) va da semnale de pericol repetate şi va aviza acest fapt impiegatului de mişcare din prima staţie unde trenul are prevăzută
oprire.
Răspuns: B
117 Dacă oprirea neprevăzută a trenului se datorează unor nereguli apărute la vehiculele remorcate din corpul trenului, când
[#22270] trenul este oprit pe o porţiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰, în cazul în care defecţiunile nu pot fi remediate
de către mecanicul ajutor, respectiv şeful de tren, mecanicul se deplasează pentru remedierea defecţiunilor iar în cabina de
conducere a locomotivei rămâne mecanicul ajutor, respectiv şeful de tren.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
118 În cazul în care mecanicul unui tren aflat în circulaţie constată un obstacol neprevăzut care necesită închiderea liniei
[#22264] curente, al doilea agent al trenului este obligat:

A) să ia măsuri pentru asigurarea semnalizării obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulaţia trenurilor pe
linia alăturată, dacă este cazul.
B) va aviza acest fapt, prin radiotelefon, impiegaţilor de mişcare din staţiile vecine.
C) dacă nu poate lua legătura cu mecanicul de locomotivă, iar trenul este oprit pe o porţiune de linie cu declivitate mai mare de
6 ‰, va strânge frânele de mână ale vagoanelor din corpul trenului.
Răspuns: A
119 În cazul opririi neprevăzute a trenului în linie curentă datorită unor nereguli apărute la locomotivă, remedierile se vor
[#22257] efectua numai în conformitate cu ghidurile/îndrumătoarele tehnice în vigoare, pentru tipul de vehicul feroviar motor
deservit, cu condiţia ca durata acestora să nu depăşescă 15 minute.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
120 În cazul opririlor neprevăzute în linie curentă, datorită unor nereguli apărute vehiculul feroviar motor, cine face constatarea
[#2617] şi înlăturarea acestor nereguli în situaţia conducerii în echipă completă?

A) personalul de locomotivă nu are voie să intervină, dar va asigura trenul şi va solicita mijloc de ajutor.
B) se face de către echipa mobilă specializată de intervenţie.
C) se face de către mecanicul sau mecanicul ajutor.
Răspuns: C
121 Cu indicaţia de chemare se mai pot dota şi semnalele luminoase de ieşire din staţiile aflate pe secţii de circulaţie pe cale
[#22295] dublă, înzestrate cu bloc de linie automat banalizat.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 17/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

122 Viteza maximă a trenurilor la trecerea peste aparatele de cale în abatere este de regulă de 30 km/h.
[#5182]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
123 Trenul dat înapoi din linie curentă trebuie oprit la intrarea în staţie fără a depăşi semnalul de intrare.
[#5185]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
124 Care este semnalul acustic "Pericol" (alarmă), dat cu fluierul, claxonul sau trompeta locomotivei?
[#22304]
A) un sunet scurt, unul lung şi unul scurt, repetate.
B) patru sunete lungi.
C) trei sunete scurte, repetate.
Răspuns: C
125 Care este viteza maximă la darea înapoi a trenului oprit în linie curentă, fără o înţelegere prealabilă cu impiegatul de
[#22311] mişcare din staţia care a expediat trenul?

A) 5 km/h.
B) 30 km/h.
C) 10 km/h.
Răspuns: A
126 Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferată, în toate cazurile se realizează în două etape: a) înştiinţarea
[#5150] verbală; b) avizarea propriu­zisă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
127 În cazurile în care s­au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de către trenurile în circulaţie, personalul de locomotivă
[#5154] opreşte şi face o evaluare a urmărilor impactului şi dacă nu s­au înregistrat victime omeneşti sau accidentaţi, solicită
prezenţa organelor Poliţiei TF.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
128 Care sunt primele etape de avizare a accidentelor/incidentelor produse pe calea ferată?
[#4599]
A) ordinul de circulaţie şi procesul verbal de constatare tehnică.
B) raportul de eveniment şi raportul de cercetare.
C) înştiinţarea verbală şi avizarea propriu­zisă.
Răspuns: C
129 Locomotivele diesel hidraulice, la semnalul "înapoi" se deplasează înspre partea în care se află motorul diesel (partea cea
[#22432] mai lungă).

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 18/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

130 Corelaţi corespunzător semnalele date de agenţi cu instrumente portative cu indicaţia semnalului pe timp de zi pentru
[#22423] proba frânei.

 
Semnalul Indicaţia semnalului dat de agenţi cu instrumente portative pe timp de zi
i1) Strânge frâna r1) se mişcă încet, lanterna cu lumină alba, în sus şi în jos, cu braţul întins orizontal şi în acelaşi
automată timp se dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mână.
i2) Slăbeşte frâna r2) se mişcă încet steguleţul galben, în sus şi în jos, cu braţul întins orizontal şi în acelaşi timp se
automată dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mână.
i3) Frâna automată r3) se mişcă braţul înaintea corpului cu ciocanul în mână, dintr­o parte în alta.
este în regulă r4) braţele întinse în sus cu ciocanul în mâna dreaptă se mişcă în arcuri de cerc şi se vor
împreuna deasupra capului de mai multe ori.
r5) braţul întins în sus cu ciocanul.

A) (i1­r2); (i2­r3); (i3­r1).
B) (i1­r4); (i2­r3); (i3­r5).
C) (i1­r3); (i2­r4); (i3­r1).
Răspuns: B
131 Cerinţele obligatorii de siguranţă feroviară care trebuie îndeplinite de către toţi operatorii economici care desfăşoară
[#22483] operaţiuni de transport feroviar pe reţeaua CFR sunt denumite:

A) Condiţii de siguranţă feroviară.
B) Analize de siguranţa a circulaţiei.
C) Norme naţionale de siguranţă feroviară.
Răspuns: C
132 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, personalul
[#22484] operatorilor economici care desfăşoară astfel de operaţiuni de transport răspunde disciplinar, contravenţional, material
şi/sau penal, potrivit prevederilor legale.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
133 Ce se consideră "defecţiuni tehnice"?
[#2560]
A) Arderile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute, arderi de bobine, flamări, explozii etc.) produse în
instalaţii şi echipamente (transformatoare, motoare de tracţiune, condensatori, reactanţe, blocuri aparate, cutii, borne, cuple de
contact etc.), încălzirea puternică a unor piese în mişcare (rulmenţi, cuzineţi etc.) şi a unor piese în contact cu gazele de
eşapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea şi arderea echipamentelor şi pieselor vecine.
B) Arderea rapidă şi cu finalitate care se dezvoltă fără control în timp şi spaţiu, şi care poate provoca distrugeri importante de
bunuri materiale, sau poate pune în pericol viaţa oamenilor, pentru a cărei lichidare este necesară utilizarea metodelor,
procedeelor, mijloacelor şi substanţelor de stingere adecvate.
C) Arderile controlate care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor formaţii au fost lichidate în faza incipientă, fără
să se producă la locomotive pagube materiale importante şi fără imobilizarea locomotivei în reparaţie mai mare de 48 ore sau
maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau materiale.
Răspuns: A
134 Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştiinţă de
[#22478] producerea unui accident sau a unui incident în incinta unităţii de tracţiune nu este obligat să sesizeze prin raport de
eveniment şeful staţiei celei mai apropiate sau pe înlocuitorul acestuia.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
135 Cum se va proceda în cazul apariţiei unui obstacol neprevăzut, iar în zona respectivă nu se pot realiza legături, prin
[#2620] radiotelefon sau alte mijloace de comunicaţie, între trenurile în circulaţie şi personalul de întreţinere a căii care efectuează
revizii sau lucrări în linie curentă?
A) se închide circulaţia pe perioade de timp, utilizând semnalizarea pentru linii curente închise.
B) se folosesc capse de alarmare CFR pentru semnalizarea obstacolelor neprevăzute.
C) se foloseşte semnalizarea porţiunilor de linie curentă închisă, dublată cu agenţi dotaţi cu radiotelefoane pentru comunicarea
cu punctul de lucru în linie curentă.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 19/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

136 Corelaţi corespunzător definiţiile cu noţiunile pe care le reprezintă:
[#5171]
 
Noţiunea Definiţie
i1) r1) Arderile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute, arderi de bobine, flamări, explozii
Incendiu etc.) produse în instalaţii şi echipamente (transformatoare, motoare de tracţiune, condensatori, reactanţe,
i2) blocuri aparate, cutii, borne, cuple de contact etc.), încălzirea puternică a unor piese în mişcare (rulmenţi,
Început de cuzineţi etc.) şi a unor piese în contact cu gazele de eşapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea
incendiu şi arderea echipamentelor şi pieselor vecine
i3) r2) Arderea care se dezvoltă fără control, dar care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor
Defecţiuni formaţii a fost lichidată
tehnice r3) Arderile care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor formaţii au fost lichidate în faza
incipientă, fără să se producă la locomotive pagube materiale importante şi fără imobilizarea locomotivei în
reparaţie mai mare de 48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau materiale
r4) Arderile care prin intervenţia personalului de locomotivă sau a altor formaţii au fost lichidate cu
mijloacele din dotarea locomotivei.
r5) Arderea rapidă care se dezvoltă fără control în timp şi spaţiu, şi care poate provoca distrugeri importante
de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viaţa oamenilor, pentru a cărei lichidare este necesară
utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor şi substanţelor de stingere adecvate

A) (i1­r1); (i2­r4); (i3­r5)
B) (i1­r5); (i2­r3); (i3­r1)
C) (i1­r4); (i2­r1); (i3­r5)
Răspuns: B
137 Se consideră defecţiuni tehnice arderile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute, arderi de bobine,
[#3080] flamări, explozii etc.) produse în instalaţii şi echipamente (transformatoare, motoare de tracţiune, condensatori, reactanţe,
blocuri aparate, cutii, borne, cuple de contact), încălzirea puternică a unor piese în mişcare (rulmenţi, cuzineţi etc.) şi a
unor piese în contact cu gazele de eşapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea şi arderea echipamentelor şi
pieselor vecine.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
138 Mecanicul de locomotivă în cazul apariţiei fumului sau flăcării la locomotivă, după oprirea motorului diesel la LD şi de
[#22543] deconectare a disjunctorului şi coborârea pantografului la LE şi izolarea instalaţiei de motorină la LD şi instalaţiei de ulei
a transformatorului principal la LE, anunţă prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la dispoziţie prin
intermediul IDM, agenţi L., operatori RC, cerând locomotivă de ajutor şi alarmarea pompierilor civili şi militari
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
139 Se consideră defecţiuni tehnice arderile care au fost lichidate în fază incipientă prin intervenţia personalului de locomotivă.
[#3081]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
140 Se consideră început de incendiu arderile care prin intervenţia personalului de locomotivă sau a altor formaţii au fost
[#3078] lichidate cu mijloacele din dotarea vehiculului feroviar motor.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
141 La revizia efectuată în sala maşinilor în timpul parcursului, mecanicul ajutor va urmări, din punct de vedere al prevenirii
[#5195] incendiilor, ca temperatura uleiului să nu depăşească temperatura maximă de funcţionare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 20/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772

142 La intrarea in acţiune a unei protecţii pentru orice defect apărut personalul de locomotivă va nota în fişa de bord defectul
[#5194] constatat, protecţia intrată în acţiune şi eventualele măsuri de remediere aplicate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
143 În cazul în care timp de 60 minute nu se poate depista defectul apărut la vehiculului feroviar motor, mecanicul v­a
[#5193] scurtcircuita protecţiile respective şi continuă mersul până la prima staţie din parcurs.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
144 În timpul parcursului personalul de locomotivă va urmări modul de realizare a comenzilor de introducere şi scădere a
[#5192] treptelor de creştere sau descreştere a forţei de tracţiune.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
145 La staţionări mai mari de 5 minute mecanicul, după luarea măsurilor de asigurare a trenului şi vehiculului feroviar motor
[#3361] contra pornirii din loc (mecanicul ajutor sau însoţitorul va rămâne în postul de conducere), va efectua o revizie exterioară,
examinând cu atenţie atât aspectele legate de siguranţa circulaţiei (suspensie, timonerie de frână) cât şi depistări de cablaj
ars, miros anormal, începuturi de incendiu
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
146 În afara gabaritului de material rulant poate să iasă încărcătura vagonului.
[#22568]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
147 În caz de incidente sau accidente pe calea ferată, vagonul de ajutor va fi solicitat în toate cazurile când nu este necesară
[#22574] acţionarea cu trenurile de intervenţie.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
148 Semafoarele care nu sunt în exploatare se semnalizează:
[#3863]
A) cu două şipci încrucişate aplicate pe braţul respectiv paleta acestora.
B) cu o unitate luminoasă de culoare roşie aplicată pe braţul respectiv paleta acestora.
C) cu un panou de culoare roşie aplicat pe braţul respectiv paleta acestora.
Răspuns: A
149 Semnalul de avarie la tuneluri se compune:
[#3860]
A) dintr­un stâlp care are la partea de sus un panou în formă de disc pe care este aşezată o unitate luminoasă.
B) dintr­un stâlp care are la partea de sus un panou în formă pătrată pe care este aşezată o unitate luminoasă.
C) dintr­un stâlp care are la partea de sus un panou în formă de romb pe care este aşezată o unitate luminoasă.
Răspuns: B
150 Ordinul de circulaţie se întocmeşte, de regulă, în:
[#3856]
A) un exemplar.
B) trei exemplare.
C) două exemplare
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67772 21/21