Sunteți pe pagina 1din 98

SOLOMON XXI – Şef staţie trafic 06.10.

2015

1. Planul de mers al trenurilor cuprinde următoarele:


[472573] Răspunsuri:
A) Planul de formare şi graficele de circulaţie. RET art. 156 (1)
B) Graficele de circulaţie şi planuri tehnice de exploatare.
C) Planul de formare şi planuri tehnice de exploatare.

2. Un transport este negabaritic atunci când:


[21373440] Răspunsuri:
A) lungimea încărcăturii depăşeşte traversa frontală a vagonului;
B) încărcătura depăşeste lăţimea maximă a platformei vagonului - peste lăţimea maximă a bridelor şi a
ţepuşelor;
C) conturul geometric transversal limită al gabaritului CFR de vagon este depăşit, într-un punct sau mai
multe, de conturul geometric transversal majorat cu sporul în curbe al transportului respectiv. I 328 art
8(1)

3. Un transport se consideră cu tonaj depăşit atunci când se constată una dintre următoarele situaţii:
[35364771] Răspunsuri:
A) distanţa între ciuperca şinei şi axa tamponului este mai mică de 940 mm sau mai mare de 1065 mm;
B) greutatea maximă pe metru liniar, admisă de linie, poduri şi vagon, este depăşită pe ruta de circulaţie a
acestui transport pe una sau mai multe porţiuni. I 328 art. 9(1) lit. b
C) sarcina maximă pe osie, admisă de liniile infrastructurii feroviare este depăşită de sarcina pe osie a
transportului respectiv.

4. Un transport se consideră cu tonaj depăşit atunci când se constată una dintre următoarele situaţii:
[32364160] Răspunsuri:
A) sarcina maximă pe osie, admisă de liniile infrastructurii feroviare de pe ruta de circulaţie a vehiculului,
este depăşită de sarcina pe osie a transportului respectiv. I 328 art. 9(1) lit. a
B) distanţa între brida arcului şi opritorul de arc este mai mică de 15 mm.
C) încărcătura vagonului are o înălţime – inclusiv înălţimea platformei vagonului - mai mare de 3500 mm
măsurată de la nivelul superior al şinei.

5. Masa pe metru liniar se obţine:


[81322644] Răspunsuri:
A) împărţinâd masa de încărcare la lungimea vagonului în metri.
B) împărţinâd suma masei vagonului şi a masei de încărcare la lungimea vagonului, în metri.
C) împărţinâd suma masei vagonului şi a masei de încărcare la lungimea vagonului, în metri, măsurată cu
tampoanele necomprimate. Anexa II RIV Volumul 3 Cap. I

6. Când transportul depăşeşte gabaritul de liberă trecere, pe tabla de însemnări a vagonului şi pe


încărcătură, operatorii feroviari din staţiile de încărcare vor aplica o etichetă cu inscripţia: "Atenţie,
gabaritul de liberă trecere depăşit!"
[85312852] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 23(1)

7. Când transportul depăşeşte numai gabaritul CFR de vagon, pe tabla de însemnări a vagonului şi pe
încărcătură, expeditorul va aplica o eticheta cu menţiunea "Transport verificat şi constatat gabaritic".
[12312390] Răspunsuri: Adevărat | Fals I328 art. 24(1)

1
8. Când transportul depăşeşte numai gabaritul CFR de vagon, pe tabla de însemnări a vagonului şi pe
încărcătură, operatorii feroviari din staţiile de încărcare vor aplica o etichetă cu inscripţia: "Atenţie,
gabaritul CFR de vagon - de încărcare – depăşit!".
[16382600] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 24(1)

9. Când transportul depăşeşte gabaritul de liberă trecere, pe tabla de însemnări a vagonului şi pe


încărcătură, predătorul va aplica o etichetă cu inscripţia: "Atenţie, gabaritul de liberă trecere depăşit!"
[48686471] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 23(1)

10. Când transportul depăşeşte numai gabaritul CFR de vagon, pe tabla de însemnări a vagonului şi pe
încărcătură, predătorul va aplica o etichetă cu inscripţia: "Atenţie, gabaritul CFR de vagon - de încărcare –
depăşit!".
[55387623] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 24(1)

11. La toate încărcăturile a căror lungime depăşeşte traversa frontală a vagonului pe tabla de însemnări a
vagonului şi pe încărcătură expeditorul va aplica eticheta cu menţiunea "Transport verificat şi constatat
gabaritic".
[51377101] Răspunsuri: Adevărat | Fals I328 art. 8 pct. 1 lit. A, pct. 4, pct. 6

12. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanelor încărcate cu mărfuri
periculoase din categoria explozibile a căror frână automată şi de mână nu este izolată şi sigilată.
[66869353] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88 (1) lit. K

13. Verificarea condiţiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri se face de de către IDM.
[62354642] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 89(1)

14. Mersul trenurilor de calatori şi de marfă sunt prevăzute în:


[67040173] Răspunsuri:
A) Tabloul de circulaţie al trenurilor de calatori.
B) Livretele cu mersul trenurilor. R 005 art. 119(1), RET art. 160(2)
C) Programul de circulaţie periodic al trenurilor de calatori si de marfă.

15. Trenurile suplimentare pot circula, atunci când necesităţile de transport impun acest lucru şi se
prevăd în:
[21550791] Răspunsuri:
A) Graficele de circulaţie ale trenurilor de călători şi de marfă, după caz.
B) Livretele de mers ale trenurilor de călători şi de marfă după caz.
C) Mersuri întocmite cu ocazia punerii lor în circulaţie. R 005 art. 119(2)

16. Trenurile care circulă după mersuri întocmite cu ocazia punerii lor în circulaţie, sau în condiţiile de
circulaţie ale unor trenuri prevăzute în livretele cu mersul trenurilor, sunt:
[32582811] Răspunsuri:
A) Trenuri suplimentare. R 005 art. 119(2)
B) Trenuri de marfă sau călători.
C) Trenuri mixte.

17. Pentru stabilirea priorităţii în circulaţie, trenurile de serviciu puse in circulaţie pentru restabilirea
circulaţiei trenurilor, vor circula, astfel:
[47975200] Răspunsuri:
A) Rangul II
2
B) Rangul I
C) Peste orice rang R 005 art 112(1), RET art. 158(2) lit. a

18. Avizarea producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara, constituie pentru personalul
operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport:
[37922762] Răspunsuri:
A) sarcină şi atribuţie de serviciu.
B) obligaţie, prioritate si atribuţie de serviciu.
C) doar atribuţie de serviciu. HG 117/2010 art. 22(4)

19. Avizarea producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara, de catre personalul


operatorilor economici care desfaşoara operatiuni de transport, se realizeaza:
[85779356] Răspunsuri:
A) în doua etape: instiinţarea scrisă prin raport de eveniment şi avizarea propriu-zisă, prin telefonograma
B) în trei etape: instiinţarea verbală, avizarea prin telefonograma şi avizarea propriu-zisă.
C) în doua etape: instiinţarea verbală şi avizarea propriu-zisă. HG 117/2010 art. 23

20. Telefonograma de avizarea unui accident/incident, făcută de către şeful staţiei sau înlocuitorul său,
cuprinde după caz, urmatoarele:
[82769587] Răspunsuri:
A) Data, ora, locul unde s-a produs accidentul/incidentul, descrierea si urmările acestuia si autorităţile
care nu au putut fi avizate de şeful de staţie sau înlocuitorul acestuia potrivit reglementărilor in vigoare.
B) Data, ora, locul unde s-a produs accidentul/incidentul, descrierea si urmările acestuia, mijloacele de
intervenţie necesare pentru înlăturarea urmărilor si restabilirea circulaţiei feroviare.
C) Data, ora, locul unde s-a produs accidentul/incidentul, descrierea si urmarile acestuia, mijloacelede
interventie necesare pentru inlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare precum si autoritatile
care nu au putut fi avizate de şeful de staţie sau înlocuitorul acestuia potrivit reglementărilor in vigoare.
HG 117/2010 art. 27(3)

21. În cazul locomotivelor electrice sau diesel, la care sunt atasate şi vagoane, semnalul "înapoi" se dă
dacă locomotiva trebuie să se deplaseze în sensul postului la care sunt cuplate vagoanele.
[72710222] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 004 art. 117(7)

22. În cazul locomotivelor diesel hidraulice, la semnalul "înainte" se deplasează spre partea unde se află
motorul diesel, iar la semnalul "înapoi" în sensul invers.
[41763663] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 004 art. 117(9)

23. În cazul locomotivelor diesel hidraulice, la semnalul "înapoi" se deplasează spre partea cea mai lungă
a locomotivei măsurată de la cabina de conducere, iar la semnalul "înainte" în sensul invers.
[38910242] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 004 art. 117(9)

24. In cazul semnalului "cuplare", acesta se da prin doua sunete scurte cu fluierul de mina si in acelasi
timp se da cu steguletul sau lanterna cu lumina alba, dupa caz semnalul "inainte" sau "inapoi", insa
aceste miscari vor fi mai scurte.
[42841322] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 004 art 117(11)

25. Pe infrastructura feroviară se utilizează următoarele mijloace de intervenţie:


[5663166803] Răspunsuri:
A) trenuri de intervenţie cu macara electrică, trenuri de intervenţie specializate dotate cu instalaţii de
vinciuri, trenuri pentru stingerea incendiilor, vagoane de ajutor de cale normală şi îngustă.
3
B) trenuri de intervenţie cu locomotivă diesel, trenuri de intervenţie specializate dotate cu instalaţii de
vinciuri hidraulice, trenuri pentru stingerea incendiilor, vagoane de ajutor de cale îngustă.
C) trenuri de intervenţie cu macara diesel, trenuri de intervenţie specializate dotate cu instalaţii de
vinciuri hidraulice, trenuri pentru stingerea incendiilor, vagoane de ajutor de cale normală şi îngustă.
I 632 Cap. 2 pct. 2.1
26. Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat, de regulă, în următoarele cazuri:
[8894142752] Răspunsuri:
A) locomotivă răsturnată, închizând gabaritul de liberă trecere.
B) locomotivă răsturnată, aşezată transversal faţă de linie sau alături de linie închizând gabaritul de liberă
trecere. I 632 Cap. 3 pct. 3.4.1.1
C) locomotivă răsturnată, dar care nu închide gabaritul de liberă trecere.

27. Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat, de regulă, în următoarele cazuri:


[1523172490] Răspunsuri:
A) vagoane de marfă încărcate, deraiate.
B) vagoane de marfă goale deraiate.
C) vagoane de marfă goale, răsturnate, aşezate transversal faţă de linie. I 632 Cap. 3 pct. 3.4.1.5

28. În cazul necesităţii îndrumării trenului de intervenţie sau a vagonului de ajutor în caz de incidente de
cale ferată, avizarea telefonică se va face de către şeful staţiei şi va cuprinde:
[4754142300] Răspunsuri:
A) felul mijlocului de intervenţie necesar pentru a deschide circulaţia trenurilor în termenul cel mai scurt.
I 632 Cap. 3 pct. 3.6.3
B) felul mijlocului de tracţiune necesar pentru a deschide circulaţia trenurilor în termenul cel mai scurt.
C) felul vagoanelor necesare pentru a deschide circulaţia trenurilor în termenul cel mai scurt.

29. În cazul necesităţii îndrumării trenului de intervenţie sau a vagonului de ajutor în caz de incidente de
cale ferată, avizarea telefonică se va face de către şeful staţiei şi va cuprinde:
[1622143710] Răspunsuri:
A) când se solicită tren de intervenţie cu macara, se vor comunica date informative privind terenul pentru
calarea macaralei.
B) când se solicită tren de intervenţie cu macara, se vor comunica date informative privind terenul pentru
calarea macaralei, precum şi starea terenului şi date care să permită îndrumarea macaralei cu braţul în
direcţia necesară pentru intervenţie. I632 Cap. 3 pct. 3.6.4
C) când se solicită tren de intervenţie cu macara, se vor comunica date informative care să permită
îndrumarea macaralei cu braţul în direcţia necesară pentru intervenţie.

30. Când trenul de intervenţie a fost îndrumat pentru diferite lucrări în staţii sau pe linii industriale, pe
timp de noapte se vor respecta şi următoarele:
[5862123672] Răspunsuri:
A) este interzis să fie remizat pe linii din staţie.
B) este interzis să fie remizat pe linii industriale. I 632 Cap. 4 pct. 4.1.5.1
C) este interzis să fie remizat pe linii abătute din staţie.

31. Când trenul de intervenţie a fost îndrumat pentru diferite lucrări în staţii sau pe linii industriale, pe
timp de noapte se vor respecta şi următoarele:
[5421143344] Răspunsuri:
A) este interzis ca macaraua să rămână legată la tren.
B) este interzis ca macaraua să rămână calată. I 632 Cap. 4 pct. 4.1.5.2
C) este interzis ca macaraua să fie asigurată contra fugirii.
4
32. Ce se înscrie pe marcajul portocaliu?
[6128477874] Răspunsuri:
A) Clasa materiei transportate;
B) Numărul de identificare a pericolului pentru marfa transportată şi numărul ONU; RID pct. 5.3.2.1.2
C) 2 cifre care indică pericolul.

33. La expediţiile de vagoane sau unităţi de transport intermodal:


[6528422544] Răspunsuri:
A) expeditorul este obligat să aplice pe ambele părţi ale acestora, în locurile special stabilite, etichete
care să permită identificarea transportului. RT art. 43(9)
B) expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare şi depozitare a
mărfurilor.
C) expeditorul este obligat să aplice pe una din părţi, în locurile special stabilite, etichete care să permită
identificarea transportului.

34. Eticheta din imagine indică:


[1728983490] Răspunsuri:
A) A se manevra cu atenţie. RID pct. 5.3.4.2 fig. Nr. 13
B) Pericol;
C) Trecerea peste cocoaşă interzisă.

35. Eticheta de pericol din imagine indică:


[2427024261] Răspunsuri:
A) A se manevra cu atenţie.
B) Pericol;
C) Trierea prin îmbrâncire sau prin gravitaţie interzisă. Trebuie să fie legat de un vehicul motor. Nu trebuie
să tamponeze nici să fie tamponat. RID pct. 5.3.4.2 fig. Nr. 15

36. Personalul care manipulează instalaţii, aparate şi dispozitive de siguranţa circulaţiei trebuie:
[2847555761] Răspunsuri:
A) Să fie instruit în acest scop şi să deţină asupra sa autorizaţia de exercitarea funcţiei si desfăşurării de
operaţii specifice altor funcţii.
B) Să fie instruit şi autorizat pentru exercitarea funcţiei şi să deţină asupra sa autorizaţia.
C) Să fie instruit şi autorizat în acest scop şi să deţină asupra sa autorizaţia necesară desfăşurării acestei
activităţi. R 005 art. 4(4)

37. Autorizarea personalului cu responsabilităţi in siguranţa circulaţiei se efectuează:


[5237835601] Răspunsuri:
A) După efectuarea programului de stagiu întocmit şi avizat de unitatea feroviara angajatoare, sau a unor
etape specifice a acestuia, pentru persoanele cu studii superioare.
B) Pentru efectuarea de operaţii specifice ale unor activitati suplimentare funcţiei pentru care deţine
autorizaţie si pentru care dispune unitatea feroviara autorizarea.
C) Pentru efectuarea de operaţii specifice ale unor activitati suplimentare funcţiei pentru care deţine
autorizaţie si pentru care este obligatorie autorizarea. Ord. 2262 art. 2(3) lit. d

38. Autorizaţia/autorizaţiile, după caz, se suspenda si îşi încetează temporar valabilitatea atunci când:
[6786955374] Răspunsuri:
A) Personalul autorizat devine inapt din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru funcţia in care
a fost autorizat.
5
B) Personalul autorizat a întrerupt activitatea 12 luni consecutiv in activităţile specifice funcţiei pentru
care a fost autorizat, in conducerea tipurilor de vehicule feroviare motoare, in desfăşurarea activităţilor
specifice de manevra si/sau de conducere a trenurilor.
C) Personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare, daca s-
a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare - pana la termenul dispus prin dosarul de cercetare;
Ord. 2262 art. 8(1) lit. b
39. Candidaţii care nu au promovat a doua examinare (in vederea autorizării) se pot prezenta la a treia
examinare după:
[6335480830] Răspunsuri:
A) O perioada de 3 luni de la a doua examinare, in care a efectuat stagiu in vederea autorizării, durata
stagiului fiind cel puţin egala cu durata prevăzută în cadrul cursului de calificare in vederea autorizării.
B) O perioada de 6 luni de la a doua examinare, numai după efectuarea unui nou stagiu in vederea
autorizării, durata stagiului fiind egală cu durata prevăzută în cazul întreruperii activităţii mai mult de 12
luni consecutiv. Ord. 2262 art. 7(2)
C) O perioada de 3 luni de la a doua examinare, numai după efectuarea unui nou stagiu in vederea
autorizării, durata stagiului fiind egala cu durata prevăzuta in cazul întreruperii activităţii mai mult de 12
luni consecutiv.

40. Avizul de INAPT TEMPORAR, care are caracter provizoriu, poate fi urmat, de un aviz cu caracter
definitiv APT/INAPT, după rezolvarea afecţiunii medicale care a determinat retragerea temporară din
funcţia cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
[4338715193] Răspunsuri: Adevărat | Fals

41. Organizarea şi conducerea circulaţiei trenurilor, autorizarea şi efectuarea manevrelor şi manipularea


instalaţiilor sau echipamentelor de siguranţă sunt permise:
[5877845641] Răspunsuri:
A) Numai personalului încadrat în funcţie specifică domeniului feroviar.
B) Numai personalului autorizat în acest scop şi numai în timpul executării serviciului. RET art. 12
C) Numai personalului atestat profesional AFER şi numai în timpul executării serviciului.

42. Autorizaţia/autorizaţiile, după caz, se retrag si îşi încetează definitiv valabilitatea atunci când:
[5436870314] Răspunsuri:
A) Personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare, daca s-
a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare; Ord 2262 art. 8(2) lit. a
B) Personalul autorizat nu a fost verificat profesional periodic la termenele stabilite conform
reglementarilor specifice.
C) Personalul autorizat are avizul medical si/sau psihologic expirat pentru funcţia in care a fost autorizat -
pana la prezentarea avizului « apt »;

43. Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi
de 40 de ore pe săptămână iar durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe
săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele
suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână:
[6135416121] Răspunsuri:
A) - Cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 3 luni calendaristice, să
nu depăşească 48 de ore pe săptămână, fără a se lua în calcul durata concediului de odihnă anual.
B) - Cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să
nu depăşească 48 de ore pe săptămână, fără a se lua în calcul durata concediului de odihnă anual şi
situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă. Codul Muncii art. 114 (2)(5)

6
C) - Cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 6 luni calendaristice, să
nu depăşească 48 de ore pe săptămână, fără a se lua în calcul situaţiile de suspendare a contractului
individual de muncă.

44. Corelaţi corespunzător controlul medical sau psihologic şi vârstă cu periodicitatea pentru următorul
control la funcţia impiegat de mişcare.
Premiză
i1) Control psihologic pentru vârsta intre 18- 55 de ani
i2) Control psihologic pentru vârsta peste 55 de ani
i3) Control medical pentru vârsta de 45 ani
i4)
Pereche
r1) se va face la un interval de 3 ani
r2) se va face la un interval de 3 ani;
r3) se va face la un interval de 1 an;
r4) se va face la un interval de 2 ani;
r5) se va face la un interval de 1 an;
r6)
[1336476830] Răspunsuri:
A) (i1-r1) (i2-r3) (i3-r3)
B) (i1-r2) (i2-r4) (i3-r1) ORD 1260/2013 Anexa Partea I art. 2
C) (i1-r4) (i2-r5) (i3-r3)

45. Programele de formare profesională continuă din domeniul feroviar se realizează prin:
Premiză
i1) instruire profesională realizată prin
i2) instruire profesională realizată prin
i3) verificarea profesională periodică realizată prin
i4) autoinstruire profesională continuă realizată prin
Pereche
r1) - evaluarea pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale;
r2) - instruire profesională teoretică;
- instruire practică de serviciu;
r3) - cursuri de calificare;
- cursuri de perfecţionare
r4) - autoinstruire profesională continuă;
r5) - cursuri de specializare
r6)
[1735426540] Răspunsuri:
A) (i1-r4) (i2-r3) (i3-r5)
B) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r1)
C) (i1-r2) (i2-r4) (i3-r1) Ord 815/2010 art. 2(5) lit. a), b)

46. Ce condiţii trebuie sa îndeplinească personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care


desfăşoară pe proprie răspundere activităţi în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor
feroviare?
[3431416262] Răspunsuri:
A) Trebuie să aibă atestare profesională de specialitate, să deţină avizul medical şi cel psihologic de
aptitudine, precum şi autorizaţiile necesare exercitării/executării funcţiei/activităţii şi/sau manipulării
instalaţiilor de siguranţa circulaţiei. R 005 art. 4(2)
7
B) Trebuie să aibă atestare profesională de specialitate si să deţină avizul medical şi cel psihologic de
aptitudine şi autorizatie de acces in zona de lucru a căii ferate.
C) Trebuie să deţină avizul medical şi cel psihologic de aptitudine, precum şi avizele necesare
exercitării/executării funcţiei/activităţii şi/sau manipulării instalaţiilor de siguranţa circulaţiei.

47. Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sunt obligaţi să utilizeze în
efectuarea activităţilor privind siguranţa circulaţiei:
[7792472176] Răspunsuri:
A) Numai personal examinat medical si psihologic si cu certificat de competenţe profesionale.
B) Numai personal care face parte din sistemul de menţinere a competenţelor profesionale în
operaţiunile de transport pe căile ferate din România. Ord. 815/2010 art. 5
C) Numai personal examinat medical si psihologic si cu certificat de calificare profesională.

48. Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau
individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare
de 8 ore. Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată:
[7331426643] Răspunsuri:
A) de o perioadă de repaus de 24 de ore. Codul Muncii art. 115(2)
B) de o perioadă de repaus de 36 de ore.
C) de o perioadă de repaus de 8 de ore.

49. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească
programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 15 zile lucrătoare
de concediu neîntrerupt.
[2532487591] Răspunsuri: Adevărat | Fals Codul Muncii art. 148(5)

50. La posturile în care serviciul se întrerupe temporar, verificarea stării personalului care desfăşoară
activităţi sau operaţiuni în legătură cu circulaţia trenurilor şi/sau manevra vehiculelor feroviare la reluarea
activităţii, respectiv la prezentarea la serviciu, se efectuează:
[3231430221] Răspunsuri:
A) De şeful de staţie sau înlocuitorul acestuia.
B) De impiegatul de mişcare
C) Conform reglementărilor stabilite în Planul Tehnic de Exploatare R 005 art. 6(7)

51. La posturile din linie curentă sau la posturile îndepărtate din incinta staţiei, stabilite în Planul tehnic
de exploatare a staţiei/haltei de mişcare, în haltele de mişcare afiliate şi în punctele de secţionare situate
pe secţii cu conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor rezultatul verificării personalului care
desfăşoară activităţi sau operaţiuni în legătură cu circulaţia trenurilor şi/sau manevra vehiculelor
feroviare se consemnează, după caz:
[6432410132] Răspunsuri:
A) În condica de comenzi a postului, în registrul unificat de căi libere şi mişcare sau în registrul de
predarea primirea serviciului pe secţii cu conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor.
B) În condica de comenzi a postului, în registrul de revizia liniilor instalaţiilor si siguranţa circulaţiei în
registrul de dispoziţii pentru conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor
C) În condica de comenzi a postului, în registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare sau în registrul
de dispoziţii pentru conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor. R 005 art. 6(5)

52. În staţiile în care operatorii de transport feroviar nu au structură organizatorică proprie verificarea
personalului care deserveşte trenul se face:
[6881430790] Răspunsuri:
8
A) Atât la intrare în serviciu cât şi la îndrumarea trenului de către impiegatul de mişcare din staţia
respectivă. R 005 art. 7 (1)
B) La intrare în serviciu de către impiegatul de mişcare din staţia respectivă.
C) La intrare în serviciu, de către seful staţiei sau înlocuitorul acestuia, respectiv şeful de tura comanda
personalului din staţia de domiciliu a personalului.

53. Sancţionarea abaterilor privind consumul de băuturi alcoolice cu desfacerea disciplinară a


contractului de muncă, conform prevederilor art. 35 lit. f din Statutul disciplinar al personalului de
unităţile de transporturi se aplică:
[2231410661] Răspunsuri:
A) - Personalului căruia din motive obiective nu i s-a recoltat proba de sânge, iar la proba cu alcoolscopul
respectivul nu s-a colorat în verde complet şi care din constatarea consemnată în procesul-verbal se
apreciază că se află sub influenţa băuturilor alcoolice.
B) - Personalului la care nu i s-a putut face proba de sânge din motive obiective, dar care la testarea cu
fiola alcoolscop respectivul s-a înverzit pe întreaga înălţime şi care din constatarea consemnată în
procesul-verbal rezultă în mod evident că se află sub influenţa băuturilor alcoolice. Ord 855 Anexa nr. 1
Cap. III pct. 1, lit. b).
C) - Personalului care la proba cu alcoolscopul la prezentare sau în timpul serviciului reactivul s-a colorat
în verde jumătate din înălţime pentru care însă s-a primit comunicarea laboratorului de analiză cu
menţiunea (alcool în sânge sub 0, 2/1000).

54. Cazurile de abateri privind consumul de băuturi alcoolice trebuie tratate cu operativitate, in
termenele fixate, impuse si de faptul că se pot produce modificări a înălţimii coloanei de reactiv colorate
în verde, după circa:
[2748540361] Răspunsuri:
A) - 4- 5 zile Ord 855 Anexa nr. 6
B) - 2- 3 zile
C) - 10 zile
55. Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în cazurile când persoana încadrată în muncă:
[1734480670] Răspunsuri:
A) Este chemată la serviciu în afara programului normal si el singur declară că a consumat băuturi
alcoolice.
B) Este chemată la serviciu în timpul în care este obligat să fie la dispoziţia unităţii, si el singur declară că a
consumat băuturi alcoolice.
C) Se prezintă la serviciu şi dă semne că a consumat băuturi alcoolice. Ord 855 Anexa nr. 1 Cap. I pct. 1

56. Comunicarea scrisă a laboratorului, după efectuarea analizei probei de sânge, către unitatea de care
aparţine salariatul pentru care s-a efectuat constatarea consumului de băuturi alcoolice, va cuprinde pe
lângă datele privind numele si prenumele salariatului, funcţia, unitatea de care aparţine, unitatea
solicitanta a dozării, data executării, ştampila unităţii parafa si semnătura celui care a efectuat analiza şi:
[7696010740] Răspunsuri:
A) Menţiunea: "salariatul a consumat băuturi alcoolice"
B) Menţiunea: "exces de alcool" sau"cantitate apreciabilă de alcool in sânge"
C) Rezultatul Ord 855 Anexa nr. 8 Cap. V pct. 2

57. Corelaţi cazurile în care se face constatarea consumului de băuturi alcoolice, cu formalităţile ce
trebuie îndeplinite la constatarea consumul de băuturi alcoolice.
Premiză
i1) Se prezintă la serviciu şi declara că a consumat băuturi alcoolice, fiind chemat de acasă in timpul când
este obligat sa fie la dispozţia unităţii.
9
i2) Se prezintă la serviciu si dă semne că a consumat băuturi alcoolice.
i3) Este surprinsă asupra faptului, consumând băuturi alcoolice în timpul serviciului
i4)
Pereche
r1) proces-verbal; declaraţia celui în cauză
r2) proces-verbal; declaraţia celui în cauză; proba cu alcoolscopul; recoltarea probei de sânge în vederea
stabilirii alcoolemiei
r3) nu se fac formalităţi de constatare a consumului de băuturi alcoolice, nu va fi primit la serviciu,
urmând a se prezenta la orele sale normale de program.
r4) proces-verbal; proba cu alcoolscopul; recoltarea probei de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei
r5) proces-verbal; declaraţia celui în cauză; proba cu alcoolscopul
r6)
[5533410294] Răspunsuri:
A) (i1-r3) (i2-r2) (i3-r1) Ord 855 Anexa nr. 1 Cap I pct. 6, Cap II pct. 1), 2)
B) (i1-r5) (i2-r3) (i3-r1)
C) (i1-r1) (i2-r2) (i3-r5)

58. La posturile din linie curentă sau la posturile îndepărtate din incinta staţiei, stabilite în Planul tehnic
de exploatare a staţiei/haltei de mişcare, în haltele de mişcare afiliate şi în punctele de secţionare situate
pe secţii cu conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor verificarea personalului la prezentarea la
serviciu se face de către personalul care s-a prezentat la serviciu, după luarea în primire a serviciului.
[3535420300] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 6(5)

59. La verificarea stării personalului de locomotivă de către IDM, personalul de locomotivă este obligat să
confirme în foaia de parcurs, sub semnătură, în prezenţa IDM, că este odihnit şi în stare normală, iar IDM
să noteze ora şi una din menţiunile "apt serviciu" sau "inapt serviciu", după caz, să semneze şi să aplice
ştampila staţiei.
[4135541841] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 8(2)

60. Verificarea stării personalului care desfăşoară activităţi sau operaţiuni în legătură cu circulaţia
trenurilor şi/sau manevra vehiculelor feroviare se efectuează:
[4664574651] Răspunsuri:
A) La sosirea personalului la locul de muncă şi semnarea condicii de prezenţă. R 005/2005 art. 6(1),(2)
B) La sosirea personalului la locul de muncă pentru efectuarea serviciului, conform programului de lucru.
C) La sosirea personalului la locul de muncă.

61. La prezentarea la serviciu, personalul care desfăşoară activităţi sau operaţiuni în legătură cu circulaţia
trenurilor şi/sau manevra vehiculelor feroviare, este obligat:
[7894551530] Răspunsuri:
A) Să fie în stare normală, să poarte uniforma de serviciu sau echipamentul de lucru, respectiv de
protecţie şi să aibă asupra sa instrumentele portative de semnalizare, să nu se afle sub influenţa
băuturilor alcoolice şi/sau a substanţelor stupefiante sau halucinogene.
B) Să fie odihnit şi în stare normală, să poarte uniforma de serviciu sau echipamentul de lucru, respectiv
de protecţie şi să aibă asupra sa instrumentele portative de semnalizare şi autorizaţiile necesare
executării funcţiei.
C) Să fie odihnit şi în stare normală, să poarte uniforma de serviciu sau echipamentul de lucru, respectiv
de protecţie şi să aibă asupra sa instrumentele portative de semnalizare, rechizitele şi sculele necesare
desfăşurării activităţii, să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice şi/sau a substanţelor stupefiante.
R 005 art. 6(3), lit. a), b), c)

10
62. Stabilirea atribuţiilor, sarcinilor şi răspunderilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei
este obligaţia personalului de conducere, instruire şi control al operatorilor economici ce desfăşoară
operaţiuni de transport feroviar, care vor fi cuprinse:
[8433588250] Răspunsuri:
A) în fişele posturilor corespunzător funcţiei executate. HG 117 art. 17
B) în Regulamentul intern al agentului economic.
C) în contractul colectiv de munca.

63. Personalul care îndeplineşte funcţii şi activităţi cu caracter de continuitate are obligaţia ca la predarea
serviciului să verifice starea personalului căruia îi predă serviciul si atunci când constata ca este sub
influenţa consumului de băuturi alcoolice, după predarea serviciului, să întocmească raport de
eveniment.
[3654563162] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord 855 Anexa nr. 1 Cap I pct. 3

64. În contextul Cadrului European al Calificărilor competenţa profesională, se defineşte astfel:


[2647621471] Răspunsuri:
A) capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, sociale şi/sau
metodologice în situaţii de muncă sau de studiu; Ord815/2010 art. 1
B) capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva
probleme.
C) capacitatea de a aplica şi de a utiliza abilităţi şi capacităţi personale pentru a aduce la îndeplinire
sarcini şi pentru a rezolva probleme.

65. Procedurile proprii ale operatorilor economici de desfăşurare a analizelor de siguranţă a circulaţiei
feroviare:
[5878985383] Răspunsuri:
A) Sunt stabilite prin normele naţionale de siguranţă feroviara, ca parte integrantă a sistemului de
management al siguranţei feroviare.
B) Se întocmesc de către autoritatea competenta pentru operatorii economici care desfăşoară operaţiuni
de transport feroviar pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, ca parte integrantă a
sistemului de management al siguranţei feroviare.
C) Se întocmesc de către operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar pe calea
ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, ca parte integrantă a sistemului de management al
siguranţei feroviare. HG 117 art. 18, 19

66. Corelaţi organul abilitat, cu documentul specific pe care îl eliberează şi care trebuie să îl posede
personalul, conform funcţiei cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a tipurilor de material rulant sau
tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei, pentru a putea fi cuprins?i integrat într-un sistem de
menţinere a competenţelor profesionale.
Premiză
i1) Organismul de certificare a competenţelor profesionale.
i2) Autoritatea competentă.
i3) Operatorul economic care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar.
i4)
Pereche
r1) Certificat de absolvire a învăţământului general obligatoriu.
r2) Autorizaţie pentru exercitarea funcţiei personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.
r3) Certificat de competenţe profesionale sau pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale
r4) Avizul de aptitudine medical si psihologic.
r5) Certificat complementar al mecanicului de locomotivă.
11
r6)
[1238561290] Răspunsuri:
A) (i1-r1) (i2-r4) (i3-r3)
B) (i1-r3) (i2-r2) (i3-r5) Ord 815 art. 4
C) (i1-r2) (i2-r2) (i3-r5)

67. Pentru atingerea scopului şi obiectivelor în cadrul instruirii practice de serviciu personalul cu atribuţii
de instruire, desfăşoară următoarele activităţi:
- Subliniază activităţile executate corect;
- Solicită personalului monitorizat să evidenţieze operaţiile executate greşit;
- Evidenţiază operaţiile executate greşit, nearătate de salariat;
- Demonstrează în faţa personalului monitorizat modul corect de executare a operaţiilor;
- Solicită personalului monitorizat să repete operaţiile demonstrate de către personalul de instruire,
până la însuşirea modului corect de lucru;
.
[4431541101] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord 815 art. 18(3)

68. Pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea siguranţei pe calea ferată, personalul de conducere, instruire şi
control al operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar are obligaţia, care
trebuie să fie cuprinsă în fişele posturilor corespunzător funcţiei executate, să analizeze periodic eficienţa
activităţii de control şi:
[4138865751] Răspunsuri:
A) să prelucreze toare abaterile privind activitatea pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu
metroul;.
B) să prelucreze abaterile privind siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul,
potrivit procedurilor specifice proprii; HG 117/2010 art. 17 lit. i)
C) să prelucreze abaterile personalului pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, potrivit
normelor din regulamente;

69. Corelaţi calificativul cu nivelul de cunoştinţe corespunzătoare la evaluarea curenta a unei competenţe
profesionale.
Premiză
i1) Calificativul A
i2) Calificativul B
i3) Calificativul C
i4) Calificativul D
Pereche
r1) competenţă suficientă
r2) competenţă deficitară
r3) competenţă medie
r4) competenţă minimă
r5) competenţă corespunzătoare
r6) competenţă maximă
[3133532230] Răspunsuri:
A) (i1-r6) (i2-r4) (i3-r3) (i4-r2)
B) (i1-r6) (i2-r3) (i3-r4) (i4-r2) Ord 815/2010 art. 14(6)
C) (i1-r2) (i2-r4) (i3-r3) (i4-r6)

12
70. Obţinerea în urma evaluării a unuia din calificativele A, B, C sau D pentru fiecare competenţă
profesională generală în parte, reprezintă certificarea pentru confirmarea periodică a competenţelor
profesionale.
[7334512144] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord 815/2010 art. 25(3)

71. Scopul instruirii practice de serviciu este depistarea şi eliminarea deprinderilor greşite de lucru
respectiv menţinerea şi aprofundarea celor însuşite corect, dezvoltarea abilităţilor, determinând în final
obiectivele principale ale instruirii practice de serviciu.
[2534573861] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 17(2)

72. Analizele de siguranţă a circulaţiei reprezintă o componentă a sistemului de management al siguranţei


pentru calea ferată sau pentru reţeaua de transport cu metroul, în cadrul cărora se prelucrează,
realizarea indicatorilor de transport prin materiale educative, abaterile produse în activitatea de
transport şi modul de aplicare a măsurilor stabilite în urma acţiunilor de control.
[5775542704] Răspunsuri: Adevărat | Fals HG 117 art. 18(1)

73. Instruirea profesională din cadrul programelor de formare profesională continuă din domeniul
feroviar, este realizată prin:
[4668812272] Răspunsuri:
A) Instruirea profesională teoretică si instruirea practică de serviciu.
B) Instruirea profesională teoretică, instruirea practică de serviciu si evaluarea competentelor
profesionale.
C) instruirea profesională teoretică, instruirea practică de serviciu si autoinstruire profesională continuă.
Ord 815 art. 2(5) lit. a).
74. Programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar pentru personalul cu
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se organizează şi se desfăşoară pe baza programei de pregătire
care conţine următoarele elemente componente:
[1535552380] Răspunsuri:
A) - planurile tematice, planuri specifice, planuri de lecţie.
B) - planurile - cadru, planuri specifice, module de instruire teoretică specifice fiecărei funcţii îndeplinite.
C) - planurile - cadru, planuri specifice, planuri de lecţie şi programarea calendaristică a modulelor de
instruire. Ord 815/2010 art. 9(2)

75. Pentru personalul care a absentat de la modulul de instruire teoretica sau care în urma evaluării a fost
apreciat cu D la una sau mai multe competenţe:
[3331552810] Răspunsuri:
A) - se organizează module de instruire suplimentare a căror durată şi tematică sunt identice cu cele ale
modulului de instruire la care a absentat sau a fost apreciat cu D. Ord 815/2010 art. 14(8)
B) - se reevaluiaza din module de instruire la care a absentat sau a fost apreciat cu D, după o perioadă
necesară desfăşurării unui studiu individual de către personalul implicat, dar nu mai mult de zece zile.
C) -modulele la care personalul a absentat de la modulul de instruire sau care în urma evaluării a fost
apreciat cu D la una sau mai multe competenţe se vor efectua odata cu cele care se vor desfasura ulterior.

76. Organizarea periodica a analizelor de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată sau pe reţeaua de
transport cu metroul, potrivit propriilor proceduri specifice, este obligaţia:
[3751574620] Răspunsuri:
A) Personalului de conducere, instruire şi control al operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de
transport feroviar, care va fi cuprinsa în fişele posturilor corespunzător funcţiei executate. HG 117 art. 17
lit. j)

13
B) Intregului personal al operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, care va
fi cuprinsa în fişele posturilor corespunzător funcţiei executate.
C) Personalului de instruire şi control al operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport
feroviar, care va fi cuprinsa în fişele posturilor corespunzător funcţiei executate.

77. Analizele de siguranţă a circulaţiei reprezintă:


[7131553515] Răspunsuri:
A) -O componentă a activitatii de control privind siguranţa circulatiei pe calea ferată sau pe reţeaua de
transport cu metroul,.
B) -O componentă a sistemului de management al siguranţei pe calea ferată sau pe reţeaua de transport
cu metroul,. HG 117 art. 187(1)
C) -O componentă a activităţii de îmbunătăţire a încasărilor în efectuarea transporturilor pe calea ferată.

78. Când panta cu declivitatea cea mai mare este mai mică de 1000 metri, panta caracteristică a liniei
intre doua puncte, se calculează:
[1636553230] Răspunsuri:
A) - ca medie ponderată a acesteia cu diferenţa de lungime până la 1000 metri a pantelor învecinate.
B) - ca medie ponderată a acesteia cu diferenţa de lungime până la 1000 metri a pantelor învecinate cele
mai mari. R006 art. 14(2)
C) - luându-se in considerare panta cu declivitatea cea mai mare pentru distanta de 1000 metri, chiar
porţiunea cu declivitatea mai mare este mai mica decât această distanţă.

79. Corelaţi numărul fişei P. T. E cu reglementările de amănunt referitoare la circulaţia trenurilor si


manevra vehiculelor feroviare precum si la activităţile conexe acestora, pe care acestea le conţin.
Premiză
i1) Fişa nr. 18 P. T. E
i2) Fişa nr. 19 P. T. E
i3) Fişa nr. 25 P. T. E
i4)
Pereche
r1) Reglementări de amănunt privind asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii.
r2) Ordinea de primire a trenurilor când se apropie de semnalele de intrare simultan două trenuri, din
care cel puţin unul are prevăzută oprire, iar staţia nu are asigurate condiţii pentru primiri simultane de
trenuri.
r3) Personalul care execută manevra şi modul de executare a acesteia.
r4) Zonele de manevră ale staţiei.
r5) Macazurile şi saboţii de deraiere care pot fi manipulate / manipulaţi la manevră şi de un agent din
partida care execută manevra.
r6)
[1335573740] Răspunsuri:
A) (i1-r1) (i2-r3) (i3-r5)
B) (i1-r3) (i2-r4) (i3-r1) Disp. 56/2006 Cap. III
C) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r4)

80. În staţiile în care nu este asigurată vizibilitatea între locomotivă şi ultimul vehicul din tren, modul de
transmitere a semnalelor privind efectuarea probelor de frână, atât la strângerea cât şi la slăbirea frânei,
se stabileşte în PTE.
[4535553682] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 68(1)

81. Comanda de ieşire a unui tren se dă la posturile care deservesc:


14
a) macazurile din parcursul de expediere a trenului;
b) macazurile de acoperire a parcursului de expediere a trenului;
c) macazurile din capătul staţiei spre care se expediază trenul;
d) posturile de bariere din staţie.
[8706233562] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 135

82. Administratorul infrastructurii feroviare pune la dispoziţia operatorilor de transport feroviar,


operatorilor de manevră feroviară şi operatorilor economici interesaţi, PTE sau extrase din acesta, în
vederea:
[3137713472] Răspunsuri:
A) - organizării activităţii şi însuşirii de către personalul propriu.
B) - organizării activităţii desfăşurate şi însuşirii sub semnătură, de către personalul propriu. R 005 art.
11(6)
C) - însuşirii sub semnătură, de către întreg personalul care desfăşoară activitate in subunitatea
respectiva.

83. Procentul de masă frânată reprezintă:


[2132553791] Răspunsuri:
A) - masa exprimată în tone necesară a fi frânată ce revine fiecărei 100 tone din masa neta a trenului,
pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de frânare stabilit.
B) - masa exprimată în tone frânată real ce revine fiecărei 100 tone din masa brută a trenului, pentru
asigurarea opririi trenului pe drumul de frânare.
C) - masa exprimată în tone necesară a fi frânată ce revine fiecărei 100 tone din masa brută a trenului,
pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de frânare stabilit. R 006 art. 30(1)

84. În funcţie de instalaţiile cu care sunt înzestrate staţiile şi liniile curente, dintre sistemele de
organizarea circulaţiei trenurilor utilizate, face parte:
[5332533630] Răspunsuri:
A) - circulaţia trenurilor la interval de post de mişcare.
B) - conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor. R 005 art. 190(1) lit. e)
C) - circulaţia trenurilor la interval de post de reavizare.

85. Corelaţi capitolele din care este format P. T. E cu conţinutul acestora.


Premiză
i1) Capitolul I
i2) Capitolul II
i3) Capitolul III
i4) Capitolul IV
Pereche
r1) fişele care conţin reglementări de amănunt referitoare la circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor
feroviare precum şi la activităţile conexe acestora.
r2) date cu privire la înzestrarea tehnică a staţiei respective inclusiv schiţele care se anexează, după caz la
fiecare situaţie in parte;
r3) procesele tehnologice ale activităţilor desfăşurate în staţie;
r4) date cu privire la amplasarea staţiei respective;
r5) anexe care fac parte integrantă din PTE
r6) planul de situaţie, profilul în lung şi schiţe;
[1533513500] Răspunsuri:
A) (i1-r4) (i2-r2) (i3-r1) (i4-r5) Disp. 56/2006
B) (i1-r4) (i2-r6) (i3-r2) (i4-r2)
15
C) (i1-r4) (i2-r2) (i3-r3) (i4-r6)

86. Proba parţială este obligatorie pentru vagoanelor ataşate sau introduse în tren şi la care s-a efectuat
proba completă înainte de ataşarea, respectiv introducerea lor în tren şi se execută identic cu proba
completă, cu următoarele deosebiri:
a) atunci când grupul de vagoane se introduce în corpul trenului, se verifică în plus funcţionarea frânei
automate la ultimul vagoan din tren cu frână automată activă;
b) verificarea funcţionării semnalului de alarmă de la vagonul de semnal, la trenurile de călători se face
numai când vagonul de semnal a fost înlocuit.
[4764577413] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 58 (1), (2)

87. Reglementări de amănunt privind asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii, in staţie, sunt
prevăzute în:
[3757744840] Răspunsuri:
A) Fişa P. T. E. nr. 25 Disp. 56/2006 Cap. III
B) Fişa P. T. E. nr. 18
C) Fişa P. T. E. nr. 20

88. PTE conţine prevederi de amănunt specifice activităţii fiecărei staţii, referitoare la aplicarea
reglementărilor specifice obligatorii privind desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar. Modul de
întocmire, verificare, avizare şi aprobare a PTE este stabilit prin reglementări specifice astfel încât:
[6137024784] Răspunsuri:
A) - să nu contravină reglementărilor în vigoare, să nu repete şi să nu interpreteze prevederile din actele
normative sau reglementările în vigoare. R 005 art. 11(2)
B) - să nu contravină reglementărilor în vigoare şi să interpreteze prevederile din actele normative sau
reglementările în vigoare.
C) - să nu contravină reglementărilor în vigoare şi să completeze prevederile din actele normative sau
reglementările în vigoare.

89. Corelaţi tipul de probă a frânei automate cu cazul în care aceasta se execută.
Premiză
i1) Proba de continuitate
i2) Proba parţială
i3) Proba completă
i4)
Pereche
r1) vagoanelor ataşate sau introduse în tren şi la care nu s-a efectuat proba completă înainte de ataşarea,
respectiv introducerea lor în tren.
r2) când trenul a fost oprit în staţie, pe timp de iarnă, mai mult de 1 oră, la o temperatură sub -15°
r3) când se schimbă locomotiva sau automotorul de remorcare a trenului;.
r4) la cererea şefului de tren sau impiegatului de mişcare.
r5) când trenul a fost oprit în staţie, pe timp de iarnă, mai mult de 1 oră, la o temperatură sub -5°
r6)
[3435544660] Răspunsuri:
A) (i1-r1) (i2-r3) (i3-r4)
B) (i1-r4) (i2-r3) (i3-r6)
C) (i1-r3) (i2-r1) (i3-r2) R 006 art. 43 lit. c), art. 58(1), art. 60(1) lit. b

16
90. PTE stabileşte modul de aplicare a unor prevederi din reglementările specifice, determinat de
specificul de lucru al fiecărei staţii de cale ferată, în funcţie de modul de organizare a activităţii, numărul
de personal şi modul de lucru.
[5531554550] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 11(1)

91. În cazul în care urmează să se execute lucrări la instalaţiile de siguranţa circulaţiei care necesită
modificări ale prevederilor din PTE sau urmează să se lucreze în alt mod decât cel prevăzut în
instrucţiunile de manipulare a instalaţiei respective, administratorul infrastructurii feroviare publice prin
structura sa regională întocmeşte şi difuzează celor interesaţi, în ziua începerii lucrărilor, reglementări
provizorii cu privire la condiţiile de manipulare a instalaţiilor respective, precum şi la modul de efectuare
a circulaţiei şi manevrei vehiculelor feroviare.
[4534524892] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 11(8)

92. Procesele tehnologice ale activităţilor desfăşurate în staţie fac parte integrantă din P. T. E:
[2436634170] Răspunsuri:
A) - Capitolul III, anexa 7
B) - Capitolul IV, anexa 7 Disp. 56/2006
C) - Capitolul II, anexa 7

93. Corelaţi capacitatea staţiei sau compartimentului de lucru menţionat, cu cantitatea de unităţi ce o
reprezintă fiecare din aceasta.
Premiză
i1) Capacitatea unei staţii de cale ferată
i2) Capacitatea de prelucrare a liniei de tragere
i3) Capacitatea de triere
i4)
Pereche
r1) numărul maxim de trenuri sau perechi de trenuri care pot circula pe aceasta în 24 ore, în funcţie de
sistemul de organizare a circulaţiei, de dotarea tehnică a staţiilor de cale ferată.
r2) numărul maxim de trenuri sau vagoane ce pot fi primite, expediate, tranzitate, prelucrate, încărcate,
descărcate în 24 ore, cu înzestrarea tehnică de care dispune.
r3) numărul maxim de trenuri, convoaie de manevră sau grupe de vagoane, ce se pot descompune sau
compune în 24 ore.
r4) numărul maxim de vagoane convenţionale sau tonajul maxim de mărfuri ce se pot încărca-descărca
pe linia respectivă în 24 ore.
r5) numărul maxim de trenuri, convoaie de manevră sau vagoane ce se pot tria pe cocoaşa de triere, în
24 ore.
r6)
[4232534610] Răspunsuri:
A) (i1-r1) (i2-r4) (i3-r2)
B) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r3)
C) (i1-r2) (i2-r3) (i3-r5) I 115 art. 1(3), (12), (13)

94. Semnul convenţional folosit la întocmirea planului grafic de lucru, este utilizat pentru a reprezenta:
[8433581590] Răspunsuri:
A) - timpul de ridicare a vagoanelor care sunt deplasate în alt compartiment de lucru al staţiei de cale
ferată.
B) - timpul de ocupare al macazurilor şi liniei de expediere de către un tren la ieşire.
C) - timpul de ocupare a macazurilor şi a liniei de primire de către un tren la intrare. I 115art. 14(1)

17
95. Ordinea de întocmire a planului grafic de lucru este următoarea:
- se trasează trenurile de călători şi de coletărie;
- se trasează trenurile de marfă care tranzitează, cu şi fără prelucrare;
- se trasează trenurile de marfă care sosesc şi se descompun;
- se trasează trenurile de marfă care se compun şi se expediază din loco;
[3653566401] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art. 13(8)

96. Capacitatea de tranzit a staţiei de cale ferată este capacitatea cea mai mare a unuia din următoarele
compartimente:
- macazul sau diagonala cea mai solicitată la intrare;
- grupa de primire-expediere sau grupa de primire, respectiv grupa de expediere;
- macazul sau diagonala cea mai solicitată la ieşire.
[2646635820] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art. 10(2)

97. Procesele tehnologice ale activităţilor desfăşurate în staţie se stabilesc in vederea:


[5877915762] Răspunsuri:
A) - asigurarea protecţiei muncii în activităţile desfăşurate in staţie.
B) - evidenţierii activitaţii de circulaţie a trenurilor din staţie.
C) - evidenţierii tuturor operaţiunilor tehnologice desfăşurate si asigurarea calculării corecte a capacităţii
staţiei. Disp 56/2006 Anexa 7

98. Prin timp de ieşire al unui tren se înţelege timpul ce se scurge:


[8238272600] Răspunsuri:
A) - din momentul pornirii trenului din staţie până în momentul când trenul a depăşit marca de siguranţă,
respectiv raportarea ieşirii trenului.
B) - din momentul dării comenzii de ieşire până în momentul când trenul a depăşit ultimul macaz al
staţiei, respectiv raportarea ieşirii trenului. I 115 art. 2 (2)
C) - din momentul dării comenzii de ieşire până în momentul depăşirii semnalului de intrare din sens
opus.

99. Timpul de intrare al unui tren in staţie se compune din:


[4438855551] Răspunsuri:
A) - timpul de pregătire al parcursului de intrare constând din darea comenzii şi executarea ei şi timpul de
mers al trenului până când eliberează parcursul comandat. I 115 art. 2(2)
B) - timpul de pregătire al parcursului de primire constând din darea comenzii şi executarea ei şi timpul
de mers al trenului până când eliberează parcursul comandat.
C) - timpul de mers al trenului până când eliberează parcursul comandat.

100. Prin capacitatea de parcare a unei staţii de cale ferată se înţelege numărul maxim de vagoane de
marfă convenţionale ce se pot găsi în staţie la un moment dat, fără să împiedice activitatea de primire-
expediere, tranzitare şi prelucrare a acesteia.
[6135545263] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art. 9(1)

101. Procesele tehnologice stabilite pe operaţii ca: ataşare grupă, detaşare grupă, descompuneri,
compuneri de trenuri, convoaie sau grupe de vagoane si altele asemenea, se stabilesc de:
[6684570725] Răspunsuri:
A) -administratorul infrastructurii feroviare;
B) - gestionarul infrastructurii feroviare;
C) - operatorii de transport feroviar şi se pun la dispoziţia gestionarului infrastructurii; I 115 art. 4(1)

18
102. Capacitatea unei staţii de cale ferată reprezintă:
[8331562482] Răspunsuri:
A) - numărul maxim de trenuri sau vagoane ce pot fi primite, expediate, tranzitate, prelucrate, încărcate,
descărcate în 24 ore, cu înzestrarea tehnică de care dispune. I115 art. 1(3)
B) - numărul maxim de trenuri sau perechi de trenuri care pot circula prin aceasta în 24 ore, în funcţie de
sistemul de organizare a circulaţiei pe secţia unde este amplasată.
C) - numărul maxim de vagoane ce pot fi încărcate, descărcate în 24 ore, cu înzestrarea tehnică de care
dispune.

103. La stabilirea capacităţii de parcare a staţiei, care se exprimă în vagoane convenţionale, nu se iau în
considerare următoarele linii din staţie:
[3531545391] Răspunsuri:
A) - Liniile de evitare; liniile de scăpare I 115 art 9(3)
B) - Liniile pentru depozitarea vagoanelor de marfă;
C) - Liniile de triere sau de manevră;

104. Planul grafic de lucru al staţiei de cale ferată se întocmeşte cu ocazia întocmirii sau rectificării
planului de mers al trenurilor în scopul întocmirii planurilor de manevră la efectuarea manevrelor în
staţie.
[7792526211] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art. 1(17)

105. Condiţiile de circulaţie pentru trenurile suplimentare de marfă sunt:


[2132587130] Răspunsuri:
A) - aceleaşi ca şi ale unui tren de aceeaşi categorie prevăzut în livretele cu mersul trenurilor - viteză,
timpi de mers, procent de masă frânată şi opriri - dacă nu se dispune altfel prin dispoziţia operatorului de
circulaţie. R 005 art. 119(4)
B) - aceleaşi ca şi ale oricărui tren prevăzut în livretele cu mersul trenurilor - viteză, timpi de mers,
procent de masă frânată şi opriri - dacă nu se dispune altfel prin telegrama de circulaţie.
C) - aceleaşi ca şi ale unui tren de aceeaşi categorie prevăzut în livretele cu mersul trenurilor - viteză,
timpi de mers, procent de masă frânată – numai opririle fiind stabilite prin dispoziţia operatorului de
circulaţie.

106. Cu ocazia pregătirii trecerii la noul plan de mers, staţiile trebuie sa întocmească planurile grafice
reduse de ocupare a liniilor astfel încât:
[7438136800] Răspunsuri:
A) - să se asigure prelucrarea trenurilor în staţie conform solicitărilor operatorilor de transport feroviar.
B) - să se asigure linii libere pentru compunerea descompunerea trenurilor.
C) - să se asigure îndrumarea trenurilor conform prevederilor din livretele de mers. Disp. Punere in
aplicare pct. 2.11

107. Planul de mers trebuie să asigure:


[7898162554] Răspunsuri:
A) - realizarea regimului de munca pentru personalul de exploatare.
B) - condiţii de executare a reviziilor la liniile de cale ferată şi la instalaţiile feroviare.
C) - respectarea proceselor tehnologice de lucru. RET art 155 lit. d)

108. Corelaţi rangul trenurilor cu categoriile de trenuri cărora le este atribuit.


Premiză
i1) rangul I,
i2) rangurile de la II - IV
19
i3) rangurile de la V - VII R 005 art. 122
i4)
Pereche
r1) celelalte trenuri
r2) trenuri de călători
r3) trenuri pentru care dispune conducerea autorităţii de stat in transporturile feroviare.
r4) trenuri pentru care dispune conducerea SNTFC "CFR Călători" SA.
r5) trenuri de serviciu puse in circulaţie pentru restabilirea circulaţiei.
r6)
[3238746460] Răspunsuri:
A) (i1-r5) (i2-r2) (i3-r1)
B) (i1-r4) (i2-r2) (i3-r5)
C) (i1-r3) (i2-r2) (i3-r1) R 005 art. 122

109. Cu ocazia pregătirii trecerii la noul plan de mers, şefii de staţie vor verifica la livretele de călători si
de marfă, la fiecare tren, dacă vitezele maxime de circulaţie, corespund cu cele admise pe fiecare secţie şi
dacă s-au făcut greşeli de tipar la delimitarea acestora între punctele de secţionare, efectuând tecturile
necesare.
[2233587880] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp. Punere in aplicare Cap. II pct. 2.2

110. În cazul când este necesar să fie prevăzute, opriri ale trenurilor de călători, de rang II si III, pe secţii
cu linie simplă sau linie dublă (când circulaţia se face pe linie simplă) în perioada ferestrelor de grafic,
pentru încrucişări în staţiile intermediare, se procedează astfel:
[8235516855] Răspunsuri:
A) - in oficios se marchează cu semn (pătrat înnegrit), iar in livretele de mers nu se trec aceste opriri.
B) - in livretul de mers, aceste opriri se marchează cu semn (pătrat înnegrit), iar in oficios nu se trec.
Livret Central pct. 7.2
C) - nu se trec aceste opriri in livretul de mers şi oficios.

111. Trenurile suplimentare pot circula:


[2742516601] Răspunsuri:
A) - după mersuri întocmite după punerea lor în circulaţie
B) - în condiţiile de circulaţie ale unor trenuri prevăzute în livretele cu mersul trenurilor, dacă s-a stabilit
prin dispoziţia de punere in circulaţie. R 005 art. 119(2)
C) - în condiţiile de circulaţie ale oricărui tren prevăzut în livretele cu mersul trenurilor.

112. Livretele de mers cuprind dispoziţii generale adresate numai personalului de locomotiva cu privire la
sarcinile care le revin pentru respectarea graficului de circulaţie in condiţii de siguranţă.
[5132570500] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET art. 159(2) Livret de mers

113. Prin graficele de circulaţie se stabilesc numărul, felul şi compunerea trenurilor, rutele de circulaţie,
secţiile de circulaţie, sarcinile de specializare a curenţilor de vagoane şi mărfuri precum şi reglementări
privind circulaţia informaţiilor între staţiile de compunere şi descompunere a trenurilor, în vederea
realizării cerinţelor de transport.
[8333557411] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET ART. 156(3)

114. În caz de necesitate se admite suprimarea unor opriri sau circulaţia timpurie - înainte de ora
prevăzută în mers - pentru trenurile de călători din graficul de circulaţie, precum şi pentru trenurile
suplimentare de călători prin dispoziţia operatorului de circulaţie.
[2138647120] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 120(1)
20
115. În cazul trenurilor de călători care circulă in sensul spre Bucureşti regula generală de numerotare
este:
[4664547673] Răspunsuri:
A) - număr fără soţ;
B) - număr cu soţ. R 005 art. 123(3) lit. b)
C) - un indicativ urmat de o cifră.

116. În anexă la "Dispoziţia de punere in aplicare a planului de mers" sunt stabilite:


[5233561350] Răspunsuri:
A) - Procentele de frânare la automat si la menţinere pe categorii de trenuri si pe secţii de circulaţie.
B) - Trenurile de călători care vor fi aşteptate la legătură cu alte trenuri. Anexa 6
C) - Restricţiile de viteza pentru perioada de aplicare a mersului de tren;

117. Liniile de garare ale trenurilor in staţie se stabilesc înainte de punerea în aplicare a planului de mers
al trenurilor de:
[8434547265] Răspunsuri:
A) - şeful staţiei şi se trec in tabloul de sosire, plecare si garare. R 005 art. 159(1)
B) - compartimentul Mers Tren şi se trec in tabloul de sosire, plecare si garare.
C) - operatorul de circulaţie împreună cu IDM din fiecare staţie cu oprire.

118. În livretul central cu mersul trenurilor de călători de rang II si III, sunt prevăzute mersurile trenurilor
de călători şi marfă, perioadele de circulaţie, vitezele minime de circulaţie, timpii de mers inclusiv
adaosurile de timpi de mers datorate restricţiilor de viteza planificate prevăzute in graficul de circulaţie.
[6436062373] Răspunsuri: Adevărat | Fals Livret Central

119. Ce este un transport negabaritic?


[5431623674] Răspunsuri:
A) Un transport este negabaritic atunci când vagonul trece fără să atingă un semnal întâlnit în parcurs;
B) Un transport este negabaritic atunci când greutatea maximă pe metru liniar, admisă de linie este
depăşită pe ruta de circulaţie a acestui transport;
C) Un transport este negabaritic atunci când conturul geometric transversal limită al gabaritului CFR de
vagon este depăşit, într-un punct sau mai multe, de conturul geometric transversal majorat cu sporul în
curbe al transportului respectiv; I328 art. 8

120. Autoritatea Feroviară Română – AFER, va verifica prin sondaj:


[1632680570] Răspunsuri:
A) corectitudinea şi actualizarea completării fişelor medicale personale tip siguranţa circulaţiei, a avizelor
psihologice, precum şi a Registrului de evidenţa a siguranţei circulaţiei de la policlinicile teritoriale.
B) respectarea programărilor la examinarea periodică medicală şi psihologică a personalului cu
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din unităţile aflate sub autoritatea lor. Ord. 1260/2013
C) Registrul de evidenţă a personalului inapt pentru funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

121. Organele proprii de inspecţie şi control pentru siguranţa circulaţiei, respectiv Autoritatea Feroviară
Română - AFER, vor verifica prin sondaj:
[3306777370] Răspunsuri:
A) respectarea recomandărilor la examinarea anuală medicală a personalului cu responsabilităţi in
siguranţa circulaţiei din unităţile aflate sub autoritatea lor; ca accesul la funcţiile cu responsabilităţi în
siguranţa circulaţiei să fie permis numai persoanelor apte din punct de vedere medical şi psihologic,
examinate conform odinului nr. 1260 din 2013;
21
B) respectarea programărilor la examinarea periodica medicala si psihologică a personalului cu
responsabilităţi in siguranţa circulaţiei din unităţile aflate sub autoritatea lor; ca accesul la funcţiile cu
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să fie permis numai persoanelor apte din punct de vedere medical
şi psihologic, examinate conform odinului nr. 1260 din 2013;
C) respectarea programărilor la examinarea periodica medicala si psihologică a personalului din unităţile
aflate sub autoritatea lor; ca accesul la funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să fie permis
persoanelor apte sau cu solicitare redusă din punct de vedere medical şi psihologic, conform odinului nr.
1260 din 2013;

122. Ce verifica seful de statie la termenele stabilite de administratorul infrastructurii feroviare?


[6507059233] Răspunsuri:
A) Seful staţiei verifică starea de funcţionare a aparatelor de cale şi a instalaţiilor, precum şi starea
construcţiilor din staţie, de la posturile de barieră şi de macazuri din linie curentă şi de la posturile
ajutătoare de mişcare, afiliate staţiei. R 005 art. 25
B) Seful staţiei verifică îngrijirea aparatelor de cale şi a instalaţiilor, precum şi starea construcţiilor din
staţie, de la posturile de barieră şi de macazuri din linie curentă şi de la haltele de mişcare, posturile
ajutătoare de mişcare, afiliate staţiei.
C) Seful staţiei verifică existenţa aparatelor de cale şi a instalaţiilor, precum şi existenţa construcţiilor din
staţie, de la posturile de barieră şi de macazuri din linie curentă şi de la posturile de miscare, posturile
ajutătoare de mişcare, afiliate staţiei.

123. Cand efectuează şeful staţiei controlul stării tehnice a aparatelor de cale, liniilor şi instalaţiilor de
siguranţa circulaţiei?
[1707633130] Răspunsuri:
A) bianual, în comisie cu şefii subunităţilor de întreţinere a liniilor şi instalaţiilor, efectuează controlul
stării tehnice a aparatelor de cale şi a elementelor din instalaţiile de siguranţă care asigură manevrarea,
zăvorârea şi asigurarea acestora.
B) trimestrial, în comisie cu şefii subunităţilor de întreţinere a liniilor şi instalaţiilor, efectuează controlul
stării tehnice a aparatelor de cale şi a elementelor din instalaţiile de siguranţă care asigură manevrarea,
zăvorârea şi asigurarea acestora.
C) lunar, în comisie cu şefii subunităţilor de întreţinere a liniilor şi instalaţiilor, efectuează controlul stării
tehnice a aparatelor de cale şi a elementelor din instalaţiile de siguranţă care asigură manevrarea,
zăvorârea şi asigurarea acestora. R 005 art. 26 lit. a)

124. Care vehicule feroviare se interzice a se introduce în trenuri?


[3404639650] Răspunsuri:
A) Se interzice introducerea în trenuri a vehiculelor feroviare motoare şi a celor specializate pentru
întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare respectiv a vagoanelor care nu au fost revizuite tehnic şi
a căror stare tehnică nu asigură condiţiile de siguranţă a circulaţiei trenurilor şi de securitate a
transporturilor. RET art. 328(1)
B) Se interzice introducerea în trenuri a vehiculelor feroviare motoare şi a celor specializate pentru
întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare respectiv a vagoanelor care nu au fost revizuite de un
agent atestat şi a căror stare tehnică nu asigură condiţiile de siguranţă a circulaţiei trenurilor şi de
securitate a transporturilor.
C) Se interzice introducerea în trenuri a vehiculelor feroviare motoare şi a celor specializate pentru
întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare respectiv a vagoanelor care au fost revizuite tehnic şi a
căror stare tehnică asigură condiţiile de siguranţă a circulaţiei trenurilor şi integritatea transporturilor.

125. Se considera transport excepţional vagoanele cu mai mult de 8 osii când sunt încărcate, chiar dacă
poartă semnul RIV.
22
[6755619591] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 2(2) lit. d)

126. Masa pe osie a unui vagon se obţine împărţind masa tarei vagonului şi a masei de încărcare la
numărul de osii.
[3102640472] Răspunsuri: Adevărat | Fals Anexa II RIV Volumul 3, Cap. I CORECT

127. Pe ce linii din statii se va face circulatia transporturilor negabaritice sau cu tonajul depasit?
[5747133103] Răspunsuri:
A) Circulatia prin statii a transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăşit se executa pe liniile stabilite de
şeful staţiei, dacă prin telegrama de aprobare a transporturilor nu s-a stabilit altfel.
B) Circulatia prin statii a transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăşit se executa pe liniile stabilite
prin planul tehnic de exploatare, dacă prin telegrama de aprobare a transporturilor nu s-a stabilit altfel. I
328 art. 25(1)
C) Circulatia prin statii a transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăşit se executa pe liniile stabilite
prin planul grafic de lucru al staţiei, dacă prin acordul de pricipiu a transporturilor nu s-a stabilit altfel.

128. De către cine se face verificarea transporturile gabaritice?


[3621754270] Răspunsuri:
A) Verificare se face de către şeful staţiei operatorului de transport feroviar sau împuternicitul acestuia
cel puţin în funcţia de impiegat de mişcare, împreună cu împuternicitul gestionarului infrastructurii
feroviare publice, toţi autorizaţi în acest scop şi în prezenţa împuternicitului primitorului mărfii.
B) Verificare se face de către şeful staţiei gestionarului infrastructurii feroviare publice sau împuternicitul
acestuia cel puţin în funcţia de picher, împreună cu împuternicitul operatorului feroviar, toţi autorizaţi în
acest scop şi în prezenţa împuternicitului destinatarului mărfii.
C) Verificare se face de către şeful staţiei gestionarului infrastructurii feroviare publice sau împuternicitul
acestuia cel puţin în funcţia de impiegat de mişcare, împreună cu împuternicitul operatorului de
transport feroviar, toţi autorizaţi în acest scop şi în prezenţa împuternicitului predătorului mărfii. I 328
art. 8(5)

129. La tratarea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăşit, comisia are obligaţia de a efectua
următoarele operaţii şi formalităţi?
[7862725186] Răspunsuri:
A) Verifică dacă la export sau în tranzit pe infrastructura feroviară publică din România staţia de destinaţie
este aceea din "acordul de circulaţie", respectiv din acordul de preluare; în cazul traficului internaţional,
ca staţie de destinaţie poate fi şi una aflată pe parcursul menţionat în acest acord
B) Verifică dacă la export sau în tranzit pe infrastructura feroviară publică din România staţia de destinaţie
este aceea din "acordul de principiu", respectiv din acordul de preluare; în cazul traficului intern, ca staţie
de destinaţie poate fi şi una aflată pe parcursul menţionat în acest acord I328art. 16(2) lit. l)
C) Verifică dacă la export sau în tranzit pe infrastructura feroviară publică din România staţia de
expeditoare este aceea din "acordul de primire", respectiv din acordul de preluare; în cazul traficului
intern, ca staţie de destinaţie poate fi şi una aflată pe parcursul menţionat în acest acord.

130. La tratarea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăşit, comisia are obligaţia de a verifica dacă
vagonul este cel prevăzut în acordul de principiu, sau după caz, în acordul de preluare şi dacă acesta este
corespunzător din punct de vedere tehnic şi al tonajului cu care s-a încărcat.
[1606726620] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 16(2)lit. c

131. In cazul in care transportul trebuie sa circule insotit de contur, verificarile se vor face de catre seful
statiei impreuna cu personalul de specialitate care insoteste transportul, iar dacă se constată că
transportul nu corespunde in totalitate verificarilor, acesta se reţine in staţie in vederea remedierii.
23
[3303726362] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 21 (2), (3)

132. Ce trebuie sa se faca pentru protecţia împotriva furturilor din trenuri sau din vagoanele care
transportă mărfuri periculoase cu risc sporit precum şi din încărcătura lor?
[6503782243] Răspunsuri:
A) Pentru protecţia împotriva furturilor din trenuri sau din vagoanele care transportă mărfuri periculoase
cu risc sporit precum şi din încărcătura lor, trebuie puse etichete de pericol pe toate dispozitivele de
închidere şi asigurare, ale acestora şi trebuie luate măsuri pentru avizarea furturilor din vagoane şi
trenuri.
B) Pentru protecţia împotriva furturilor din trenuri sau din vagoanele care transportă mărfuri periculoase
cu risc sporit precum şi din încărcătura lor, trebuie puse în funcţiune servicii de interventie rapida şi
trebuie luate măsuri pentru ca această protecţie să fie operaţională şi eficace în orice moment.
C) Pentru protecţia împotriva furturilor din trenuri sau din vagoanele care transportă mărfuri periculoase
cu risc sporit precum şi din încărcătura lor, trebuie puse în funcţiune dispozitive, echipamente sau
sisteme de protecţie şi trebuie luate măsuri pentru ca această protecţie să fie operaţională şi eficace în
orice moment. RID 1.10.3.3

133. Transportatorul care acceptă la locul de expediere mărfurile care urmează să fie transportate,
trebuie să verifice prin sondaj reprezentativ:
[8208475703] Răspunsuri: 1.4.2.2.1
A) că mărfurile periculoase care urmează să fie transportate sunt autorizate la transport conform RID;
B) că mărfurile periculoase care urmează să fie transportate sunt acceptate la transport conform
regulamentului de transport;
C) că mărfurile periculoase care urmează să fie transportate sunt atestate la transport conform RID;

134. Atunci când pericolul prezentat de o materie poate fi indicat în mod suficient printr-o singură cifră,
această cifră este completată cu zero, în cazul numărului de identificare a pericolului de pe marcajul
portocaliu.
[6202784814] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 5.3.2.3.1

135. Toate marcajele pentru transportul mărfurilor periculoase, trebuie să fie uşor vizibile şi lizibile şi
trebuie să se poată expune intemperiilor fără să se deterioreze.
[1403769770] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 5.2.1.2

136. Mărfurile periculoase trebuie să fie predate la transport numai transportatorilor a căror identitate a
fost bine stabilită.
[3107962412] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 1.10.1.2

137. Ordinul de circulaţie se innmânează la expedierea trenului atunci când:


[5744750161] Răspunsuri:
A) Agentul de la postul de barieră este postat la locul stabilit;
B) Agentul postului de barieră a raportat executarea comenzii de intrare, ieşire sau trecere a trenului, dar
nu a raportat închiderea barierei.
C) Agentul postului de barieră nu răspunde la telefon; R 005 Anexa 1 pct. 7

138. În cazul opririi unui tren într-o staţie în care nu este prevăzută oprirea, ordinul de circulaţie nu se
retrage şi rămâne valabil în continuare atunci când:
[1104730800] Răspunsuri:
A) condiţiile de circulaţie nu se schimbă până la staţia în care trenul urmează să oprească; R 005 art.
37(7) lit. a)
24
B) condiţiile de circulaţie nu se schimbă până la staţia cap de secţie;
C) condiţiile de circulaţie nu se schimbă pînă la prima staţie;

139. Prin formularul "Foaia de parcurs a locomotivei":


[4305811783] Răspunsuri:
A) se ţine evidenţa activităţii personalului de locomotivă, în perioada cât acesta efectuează serviciu în
remorcarea trenurilor de calatori şi/sau la manevră;
B) se ţine evidenţa activităţii personalului de locomotivă, în perioada cât acesta efectuează serviciu în
remorcarea trenurilor şi/sau la manevră; R 005 Anexa 2 art. 1(1) lit. c
C) se ţine evidenţa activităţii personalului de locomotivă, în perioada cât acesta efectuează serviciu în
remorcarea trenurilor de marfa şi/sau la manevră;

140. Ce trebuie să constate IDM la verificarea stării de funcţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE aflate în
biroul de mişcare?
[6851813525] Răspunsuri:
A) Existenţa şi integritatea sigiliilor de control prevăzute în instrucţiunile din PTE;
B) Existenţa şi integritatea sigiliilor de control prevăzute în instrucţiunile de manipulare a instalaţiei
respective; R 005 art. 23(2) lit. a)
C) Existenţa şi integritatea sigiliilor de control prevăzute în reglementările specifice instalaţiei respective;

141. La verificarea stării de funcţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, personalul care le deserveşte trebuie
să constate dacă toate sigiliile de control prevăzute în instrucţiunile de manipulare a instalaţiei respective
sunt intacte.
[4833826570] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 21(4) lit. b)

142. Ruperea sigiliilor de la instalaţiile SCB, TC şi/sau IFTE se poate face după caz de către personalul care
asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor; personalul care manipulează instalaţiile - numai în cazurile şi
pentru sigiliile prevăzute în instrucţiunile de manipulare a instalaţiei.
[3726068192] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 31(1) lit. a), b)

143. IDM la verificarea stării de funcţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE aflate în biroul de mişcare
trebuie să constate funcţionarea aparatelor de cale centralizate prin instalaţiile CED sau CE de la liniile de
circulaţie, prin manevrare individuală, iar dacă acestea sunt cuprinse în parcursuri executate şi
neconsumate, verificarea lor se face după consumarea parcursurilor respective.
[1701889230] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(2) lit. c)

144. Primitorul trebuie să citească cu atenţie conţinutul predării-primirii serviciului, să consulte toate
evidenţele de la postul respectiv în legătură cu circulaţia trenurilor, efectuarea manevrei, starea
instalaţiilor, inventarul postului şi rămâne răspunzător de executarea în continuare a serviciului, până la
predarea lui.
[3405871701] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 10(4)

145. Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de cale din incinta staţiilor dotate cu instalaţii CED sau
CE se face: zilnic, de către personalul de întreţinere şi intervenţie SCB în staţiile stabilite ca sediu pentru
desfăşurarea activităţii acestuia în tură, sau înainte de luarea serviciului în primire, de către personalul
care le deserveşte, conform repartizării stabilite în PTE, în celelalte staţii.
[5102874420] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 20(1) lit. a), b)

25
146. IDM înainte de luarea serviciului în primire trebuie să facă verificarea funcţionarii instalaţiilor SCB,
TC şi IFTE aflate în biroul de mişcare, să verifice pe teren posturile de macazuri şi de barieră din incinta
staţiei, precum şi starea liniilor de circulaţie.
[1402850340] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(1)

147. IDM înainte de luarea serviciului în primire trebuie să facă verificarea funcţionarii instalaţiilor
exterioare SCB, TC şi IFTE, să verifice pe teren posturile de macazuri şi de barieră din incinta staţiei,
precum şi starea liniilor de manevră.
[7304866453] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(1)

148. Instalaţiile SCB care realizează dependenţe funcţionale de siguranţa circulaţiei trebuie să fie
funcţionabile şi sigilate.
[1801860180] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 32(1)

149. În cazul în care aparatele de cale prezintă unul din defectele menţionate în Regulamentul pentru
circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, se interzice circulaţia trenurilor şi manevra
vehiculelor feroviare peste acestea; aparatele de cale defecte se acoperă cu discuri roşii mobile
amplasate, conform reglementărilor specifice în vigoare.
[3625951641] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 21(3)

150. Ce obligaţii are personalul care manipulează instalaţiile înainte de ruperea sigiliilor?
[6856431504] Răspunsuri:
A) Să avize pe şeful de staţiei şi după aceea să înregistreze această operaţie în RRLISC;
B) Să înregistreze această operaţie în RRLISC; R 005 art. 31(2)
C) Să avize personalul de specialitate şi după aceea să înregistreze această operaţie în RRLISC;

151. Cum se procedează după desigilarea şi manipularea instalaţiei conform instrucţiunilor de


manipulare?
[8502932212] Răspunsuri:
A) În cazul în care se constată că instalaţia funcţionează corespunzător, aceasta se sigilează cu sigiliile
staţiei şi se avizează numai şeful staţiei;
B) În cazul în care se constată că instalaţia funcţionează corespunzător, aceasta nu se sigilează cu sigiliile
staţiei şi se avizează şeful staţiei;
C) În cazul în care se constată că instalaţia funcţionează corespunzător, aceasta se sigilează cu sigiliile
staţiei şi se avizează personalul de întreţinere a instalaţiilor; R 005 art. 31(4) lit. a)

152. Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de cale centralizate electromecanic şi necentralizate, a


instalaţiilor SCB şi TC, a inventarului de la posturi, precum şi verificarea liniilor din zona de activitate se
face înainte de luarea în primire a serviciului de către acari, revizori de ace sau IDM, conform repartizării
din PTE.
[6505942355] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 21(1)

153. La verificarea funcţionarii instalaţiilor SCB, TC şi IFTE în staţiile în care lucrează mai mulţi IDM în
aceeaşi tură aceştia efectuează verificările conform repartizării stabilite în PTE.
[8201943885] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(7)

154. Personalul care manipulează instalaţiile înainte de ruperea sigiliilor are obligaţia să înregistreze
această operaţie în RRLISC.
[3402923751] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 31(2)

26
155. Personalul care manipulează instalaţiile înainte de ruperea sigiliilor are obligaţia să avize personalul
de specialitate şi după aceea să înregistreze această operaţie în RRLISC.
[5106313444] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 31(2)(3)

156. Pentru integritatea sigiliilor prevăzute în instrucţiunile de manipulare a instalaţiei respective


răspunde personalul de serviciu care utilizează aceste instalaţii.
[4108223590] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 156(5)

157. Se înmânează mecanicului ordin de circulaţie completat conform prevederilor din "Regulamentul
pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare", la primirea unui tren pe linie ocupată sau cu
marca de siguranţă ocupată în capătul opus.
[3103977160] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 Anexa 1 pct. 59

158. Cand este permisa darea inapoi a trenului cu atacarea marcii de siguranta de la urma?
[1805989180] Răspunsuri:
A) Numai dupa manipularea macazurilor in pozitie corespunzatoare, daca este cazul si numai cu
incuvintare scrisa data mecanicului prin ordin de circulatie. R 005 art. 176(6)
B) Numai dupa intocmirea planului de manevra si avizarea sefului de tren, daca este cazul si numai cu
incuvintare scrisa data mecanicului prin ordin de circulatie.
C) Numai dupa avizarea sefului de tren si a personalului de tren, daca este cazul si numai cu incuvintare
scrisa data mecanicului prin ordin de circulatie.

159. Ordinul de plecare la trenurile de marfă se dă prin:


[3622073792] Răspunsuri:
A) ordinului de circulaţie înnmânat mecanicului;
B) indicaţia de liber a semnalului de ieşire, în staţiile prevăzute cu semnal de ieşire la fiecare linie; R005
art. 197 (5) lit. a)
C) semnalului " pornirea trenului ", dat de către şeful de tren de lângă locomotiva trenului care se
expediază;

160. În ce interval de timp este prevăzut să fie gata de plecare trenul de intervenţie?
[1504015720] Răspunsuri:
A) 5 minute - ziua, 5 minute - noaptea
B) 30 minute - ziua, 45 minute - noaptea I 632 Cap. 4 pct. 4.1.2
C) 10 minute - ziua, 10 minute - noaptea

161. Trenul de intervenţie va fi garat:


[3301088560] Răspunsuri:
A) pe linia de evitare sau scăpare;
B) pe o linie liberă din incinta staţiei de domiciliu, cu acces prin ambele capete; I 632 Cap. 4 pct. 4.1.1
C) pe linia directă a staţiei;

162. Trenul de intervenţie cu macara, se solicită în următorul caz:


[8507738437] Răspunsuri:
A) Vagon de călători sau de marfa încărcat, deraiat de una osie, pe linie electrificată.
B) Locomotivă răsturnată, aşezată transversal faţă de linie sau alături de linie, închizănd gabaritul de
liberă trecere; I 632 Cap. 3 pct. 3.4.1.1
C) Locomotivă deraiată de una osie.

27
163. În cazul în care funcţionarea tuturor mijloacelor de comunicaţie este întreruptă, circulaţia trenurilor
se face:
[2303038151] Răspunsuri:
A) Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu BLA atât pe cale simplă cât şi pe cale dublă, dacă blocul
funcţionează, circulaţia trenurilor se face pe baza semnalelor BLA. R 005 art. 297(1) lit. c)
B) Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu BLA atât pe cale simplă cât şi pe cale dublă, dacă blocul
funcţionează, circulaţia trenurilor se face pe baza semnalelor date de agenti.
C) Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu BLA atât pe cale simplă cât şi pe cale dublă, dacă blocul
funcţionează, circulaţia trenurilor se face pe baza inţelegerii telefonice.

164. Expedierea trenului, pe linie falsă, din staţiile înzestrate cu semnale luminoase de ieşire, se face:
[5504018820] Răspunsuri:
A) Pe baza indicaţiei semnalului luminos de chemare; R 005 art. 264(2)
B) Pe baza indicaţiei semnalului luminos de ieşire;
C) Pe baza indicaţiei semnalului luminos de parcurs;

165. Cum se executa manevra in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE la efectuarea miscarilor de
manevra cu UAM, precum si cu trenurile cu boghiuri speciale pentru transportul sinelor si panourilor de
cale ferata?
[7208686524] Răspunsuri:
A) Controlul starii de ocupare a liniilor si a macazurilor se face pe teren, inainte de manipularea
instalatiilor, personal de catre idm care manipuleaza instalatia sau din ordinul acestuia de catre un agent
din subordinea sa.
B) Controlul starii de ocupare a liniilor si a macazurilor se face prin seful de tren sau conducatorul UAM,
inainte de manipularea instalatiei, de catre idm sau din ordinul acestuia de catre un agent stabilit in PTE.
C) Controlul starii de ocupare a liniilor si a macazurilor se face pe teren, inainte de manipularea
instalatiilor, personal de catre idm care manipuleaza instalatia sau din ordinul acestuia de catre un agent
satabilit in PTE. R 005 art 64(2)

166. Ce reguli si masuri suplimentare trebuie respectate la executarea manevrei in linie curenta?
[5202020671] Răspunsuri:
A) Manevra se execută prin tragere, îmbrancire sau împingere, numai cu vagoanele legate între ele şi la
locomotivă, precum şi la conducta de aer al locomotivei;
B) Manevra se execută prin tragere sau împingere, numai cu vagoanele legate între ele şi la locomotivă,
precum şi la conducta de aer al locomotivei; R 005 art. 62(2) lit. a)
C) Manevra se execută prin tragere sau împingere, cu vagoanele legate între ele, precum şi la conducta
de aer al locomotivei împingătoare;

167. La manevră se pot utiliza ca sisteme de frânare:


[7767610341] Răspunsuri:
A) Frânarea manuală, folosindu-se frâne de mână; frânarea mixtă, folosindu-se frâne de mână şi frâne
automate, când nu se asigură procentul de masă frânată cu toate frânele de mână;
B) Frânarea manuală, folosindu-se frâne de mână; frânarea mixtă, folosindu-se frâne de mână şi frâne
automate, când nu se asigură procentul de masă frânată cu frânele active de mână; R 006 art. 20(12)lit.
a), b)
C) Frânarea manuală, folosindu-se frâne de mână si saboti de mana; frânarea combinată, folosindu-se
frâne de mână şi frâne automate, când nu se asigură procentul de masă frânată cu frânele automate;

168. Când trebuie retrasă si oprită manevra in staţiile situate pe secţii de circulaţie cu panta mai mare de
15mm/m dinspre linia curentă spre staţie pe distanţa drumului de franare faţă de semnalul de intrare?
28
[5741020461] Răspunsuri:
A) Manevra trebuie retrasă si oprită inainte de punerea semnalului de intrare pe liber, respectiv după de
ora plecării trenului din staţia vecină, in cazul secţiilor de circulaţie inzestrate cu BLA.
B) Manevra trebuie retrasă si oprită după acordarea căii libere, respectiv după 10 minute de la ora
plecării trenului din staţia vecină, in cazul secţiilor de circulaţie inzestrate cu BLA.
C) Manevra trebuie retrasă si oprită inainte de acordarea căii libere, respectiv inainte de ora plecării
trenului din staţia vecină, in cazul secţiilor de circulaţie inzestrate cu BLA. R 005 art. 77(4)

169. Dupa terminarea manevrei la liniile de incarcare-descarcare vagoanele se acoppera cu discuri rosii
de catre personalul care a executat manevra, in ambele capete ale liniei, cu exceptia liniilor prevazute cu
opritor fix la care acoperirea se face numai in partea opusă opritorului fix.
[7405020100] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 46(5)

170. Cum se măsoară conturul geometric?


[112211265610] Răspunsuri:
A) Conturul geometric transversal al transportului se măsoară în timpul mersului cu chenar;
B) Conturul geometric transversal al transportului se măsoară în staţionare în aliniament şi palier; I 328
art. 8(1)
C) Conturul geometric transversal al transportului se măsoară în staţionare, în aliniament şi rampă;

171. Când se interzice expedierea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăşit pe liniile gestionarului
infrastructurii feroviare publice?
[642864255253] Răspunsuri:
A) Atunci când nu au o aprobare de circulaţie emisă anticipat expedierii lor, prin care este stabilită ruta şi
condiţiile de circulaţie; I 328 ART. 15(1)
B) Atunci când nu au o aprobare de principiu emisă anticipat expedierii lor, prin care este stabilită ruta şi
condiţiile de circulaţie;
C) Atunci când nu au un acord emis anticipat expedierii lor, prin care este stabilită ruta şi condiţiile de
circulaţie;

172. Cum se vor face manevrele transporturilor excepţionale negabaritice sau cu tonaj depăşit în vederea
depozitării, introducerii în compunerea trenurilor, introducerii/scoaterii la şi de la fronturile de încărcare
şi descărcare, cântăririi, transbordării sau verificării pe anumite linii din staţii?
[162812246590] Răspunsuri:
A) Se vor face conform prevederilor din fişa postului a staţiei respective cu avizul reprezentantului secţiei
de întreţinere a căii;
B) Se vor face conform prevederilor din planul tehnic de exploatare al staţiei respective cu avizul
reprezentantului secţiei de întreţinere a căii; I 328 art. 34(2)
C) Se vor face conform prevederilor din planul tehnic de exploatare al staţiei respective cu avizul
reprezentantului secţiei de întreţinere a instalaţiilor;

173. Pentru ca circulaţia transporturilor excepţionale să se efectueze în deplină siguranţă trebuie


respectate: condiţiile de încărcare şi asigurare a încărcăturii pe vagon impuse de anexa II RIV şi condiţiile
de circulaţie stabilite în telegrama de aprobare a circulaţiei transportului respectiv şi care se impun prin
acordul de principiu.
[332512217110] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 19(1) lit. a), b) – ADEVARAT ( incomplet dar
esential )

29
174. Pentru ca circulaţia transporturilor excepţionale să se efectueze în deplină siguranţă trebuie
respectate: condiţiile de încărcare şi asigurare a încărcăturii pe vagon impuse de anexa I RID şi condiţiile
de circulaţie stabilite de şeful staţiei.
[232723227420] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 19(1) lit. a), b)

175. Condiţiile generale specifice transporturilor excepţionale sunt determinate de valoarea depăşirii şi
de locul unde aceasta se produce faţă de gabaritul CFR de vagon, precum şi de valoarea depăşirii
tonajului.
[485413270862] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 19(3)

176. Condiţiile generale specifice transporturilor negabaritice sunt determinate de valoarea depăşirii şi
de locul unde aceasta se produce faţă de gabaritul de liberă trecere, precum şi de valoarea depăşirii
tonajului.
[832216964443] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 19(3)

177. Pe linii cu lucrări de artă şi instalaţii care impun circulaţia transporturilor însoţite de contur,
transportul va fi însoţit de reprezentanţi ai regionalelor de cale ferată ale căror funcţii vor fi stabilite în
telegrama de aprobare a circulaţiei transportului respective, în baza avizului de circulaţie întocmit, de
Diviziile linii şi instalaţii.
[452214257781] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 20(1)

178. În traficul internaţional conturul transversal al vagoanelor goale sau încărcate se va verifica şi analiza
dacă este negabaritic, faţă de conturul gabaritului de vagon - de încărcare - al fiecărei căi ferate străine
aflate pe ruta de circulaţie respectivă, ţinându-se seama şi de limitările lăţimilor de încărcare.
[182816248350] Răspunsuri: Adevărat | Fals I328 art. 8(2)

179. În traficul internaţional conturul transversal al vagoanelor goale sau încărcate se va verifica prin
documentaţia vagonului dacă este negabaritic, faţă de conturul gabaritului de vagon - de încărcare -
numai al căi ferate care expediază transportul.
[352516418781] Răspunsuri: Adevărat | Fals I328 art. 8(2)

180. Se interzice expedierea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăşit pe liniile gestionarului
infrastructurii feroviare publice fără a avea o aprobare de circulaţie emisă anticipat expedierii lor, prin
care este stabilită ruta şi condiţiile de circulaţie.
[152717228270] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 15(1)

181. Manevrele executate în vederea depozitării, introducerii în compunerea trenurilor,


introducerii/scoaterii la şi de la fronturile de încărcare şi descărcare, cântăririi, transbordării sau verificării
transporturilor excepţionale pe anumite linii din staţii se vor face conform prevederilor din PTE al staţiei
respective cu avizul reprezentantului secţiei de întreţinere a căii.
[322317573640] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 34(2)

182. Toate vagoanele de construcţie obişnuită pe care sunt încărcate mărfurile cu o lungime de 23 m sau
mai mare - folosindu-se şi vagoane de siguranţă - vor circula şi se vor manevra cu viteza maximă de 15
km/h peste macazele în abatere.
[576856741253] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 Anexa 7 art. 3(4)

183. Toate vagoanele de construcţie obişnuită pe care sunt încărcate mărfurile cu o lungime de 15 m sau
mai mică - folosindu-se şi vagoane de siguranţă - vor circula şi se vor manevra cu viteza maximă de 25
km/h peste macazele în abatere.
30
[374218551471] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 Anexa 7 art. 3(4)

184. Introducerea şi scoaterea vagoanelor de construcţie specială pe şi de pe liniile agenţilor economici


proprietari de infrastructură feroviară privată la fronturile de încărcare-descărcare, se vor face de regulă
la lumina zilei cu viteza de 5 km/h, în baza avizului scris dat de organul local - picher, şef district său şef
echipă – care întreţine linia respectivă.
[542657721821] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 Anexa 7 art. 4(2)

185. Introducerea şi scoaterea vagoanelor de construcţie specială pe şi de pe liniile agenţilor economici


proprietari de infrastructură feroviară privată la fronturile de încărcare-descărcare, se vor face atât ziua
cât şi noaptea cu viteza de 30 km/h, în baza avizului scris dat conducerea agentului economic.
[342831331300] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 Anexa 7 art. 4(2)

186. Ce vor urmări în timpul mersului însoţitorii vagonului cu contur?


[512518786791] Răspunsuri:
A) Înscrierea conturului pe partea staţiilor din parcurs;
B) Înscrierea conturului pe ambele părţi prin punctele critice menţionate în aprobarea de circulaţie; I 328
art. 20(2)
C) Înscrierea conturului pe ambele părţi în funcţie de valoarea depăşirii menţionate în proictul de
încarcare;

187. De către cine se însoţesc transporturile negabaritice sau cu tonaj depăşit pe liniile pe care sunt
îndrumate?
[768118968373] Răspunsuri:
A) De către un reprezentant din ramura instalaţii al operatorului de transport feroviar interesat şi, după
caz, de către un reprezentant din ramura mişcare;
B) De către un reprezentant din ramura tracţiune al operatorului de transport feroviar interesat şi, după
caz, de către un reprezentant din ramura instalaţii;
C) De către un reprezentant din ramura vagoane al operatorului de transport feroviar interesat şi, după
caz, de către un reprezentant din ramura linii; I 328 art. 20(4)

188. Pe ce linii din staţii se va face circulaţia transporturilor negabaritice sau cu tonajul depăşit?
[412743352733] Răspunsuri:
A) Numai pe liniile abatute din staţiile din parcurs;
B) Pe liniile stabilite prin PTE, dacă prin telegrama de aprobare a transporturilor nu s-a stabilit altfel; I 328
art. 25(1)
C) Pe liniile de circulatie ale staţiei, sau cele stabilte prin acordul de pricipiu;

189. Însoţitorii vor lua loc în timpul mersului în ghereta de frână a vagonului pe care este montat
conturul, sau a unui vagon ce se află imediat după acesta altul decât cel pe care este încărcat transportul
excepţional.
[212214354251] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 20(2)

190. Însoţirea se va face între staţiile care delimitează porţiunea de linie cu lucrări de artă sau instalaţii pe
care circulaţia se va face cu viteză redusă, respectiv intre staţiile care delimitează porţiunile de linie pe
care se depăşeşte tonajul, prevăzute în telegrama de aprobare.
[465643334602] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 20(7)

31
191. Însoţirea se va face între staţiile care delimitează porţiunea de linie cu lucrări de artă sau instalaţii pe
care circulaţia se va face cu viteza stabilită, respectiv între staţiile care delimitează porţiunile de linie pe
care se depăşeşte tonajul, prevăzute în planul tehnic de exploatare.
[632313389282] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 20(7)

192. Divizia Trafic şi operatorul de transport feroviar interesat după progamarea circulaţiei transportului
negabaritic sau cu tonaj depăşit vor proceda la avizarea însoţitorilor transportului, astfel încât transportul
să poată fi expediat însoţit, cu trenul la care a fost programat.
[432514314593] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 20(9)

193. Circulaţia prin staţii a transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăsit se execută pe liniile stabilite
prin planul tehnic de exploatare, dacă prin telegrama de aprobare a transporturilor nu s-a stabilit altfel.
[162317385130] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 25(1)

194. Un transport cu tonaj depăşit se consideră când sarcina maximă pe boghiu, admisă de liniile
infrastructurii feroviare de pe ruta de circulaţie a vehiculului este depăşită de către sarcina pe boghiu a
transportului respectiv.
[332737555401] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 9(1) lit. a)

195. Un transport cu tonaj depăşit se consideră când greutatea minimă pe metru liniar, admisă de linie,
este depăşită pe una sau mai multe porţiuni.
[132118356720] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 9(1) lit.a)

196. La circulaţia şi manevrarea vagoanelor CSI transpuse peste macazurile în abatere, nu se va depăşi
viteza de 15 km/h.
[384638537350] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 30 lit. f)

197. La circulaţia şi manevrarea vagoanelor CSI transpuse peste macazurile în abatere, nu se va depăşi
viteza de 5 km/h.
[552217781713] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 30 lit. f)

198. De ce sunt determinate condiţiile generale specifice transporturilor negabaritice?


[352418518240] Răspunsuri:
A) De valoarea depăşirii şi de locul unde aceasta se produce fata de gabaritul CFR de vagon. I328art.19(3)
B) De locul unde aceasta se produce fata de gabaritul de liberă trecere.
C) De locul unde acesta se produce faţă de gabaritul CFR de locomotivă.

199. Cum se procedează atunci când valoarea rezervei minime instrucţionale este depăşită cu valori
cuprinse între 0-50 mm?
[522118763692] Răspunsuri:
A) se confecţionează un contur din metal care reproduce secţiunea transversală a încărcăturii, în raport
cu axa caii şi cu tangenta comună a coroanei şinelor, în toate punctele critice ale acesteia.
B) se confecţionează un contur din material lemons –sipci- care reproduce secţiunea transversală a
încărcăturii, în raport cu axa caii şi cu tangenta comună a coroanei şinelor, în toate punctele caracteristice
ale acesteia. I328 art. 22(1)
C) se confecţionează un contur din material plastic care reproduce secţiunea transversală a încărcăturii, în
raport cu axa caii şi cu contangenta comună a coroanei şinelor, în toate punctele caracteristice ale
acesteia.

200. Unde se aşează vagonul cu contur ce însoţesşte transportul exceptional?


32
[252723359260] Răspunsuri:
A) Se aşează la urma trenului;
B) Se aşează imediat după vagonul încarcat cu transportul negabaritic;
C) Se aşează imediat după locomotiva care asigură remorcarea trenului; I 328 art. 22(3)

201. În timpul însoţirii transporturilor excepţionale se va asigura legătura permanentă între însoţitori şi
mecanicul locomotivei trenului prin radiotelefon portabil.
[422312320643] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 20(6)

202. Vagonul cu contur se va considera vagon de siguranţă al transportului negabaritic respectiv, se


aşează imediat după locomotiva care asigură remorcarea trenului şi trebuie să fie înzestrat cu gheretă de
frână prevăzută cu semnal de alarmă în bună stare de funcţionare.
[222514330190] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 22(3)

203. Vagonul pe care se află montat conturul va însoţi transportul pe distanţa menţionată în telegrama de
aprobare de circulaţie.
[752317021522] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 22(4)

204. Vagonul pe care se află montat conturul va însoţi transportul negabaritic numai până la prima staţie
din parcursul trenului.
[273414411841] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 22(4)

205. Liniile din staţii pe care trebuie să se manevreze sau să se depoziteze transporturile excepţionale se
vor stabili în PTE.
[722217087343] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 25(2)

206. Verificarea transporturilor din staţiile de încărcare de frontieră la intrare în ţară, de transbordare se
va face numai la sesizarea personalului de exploatare de către şeful de staţie.
[172717451770] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 15(3)

207. În staţii verificarea, măsurarea şi identificarea transporturilor excepţionale se vor face pe liniile
stabilite prin PTE.
[342316621390] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 16(1)

208. La tratarea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăşit, comisia are obligaţia de a verifica dacă
încărcătura îndeplineşte normele de securitate impuse de liniile electrificate.
[142518432620] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 16(2) lit. j)

209. La tratarea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăşit, comisia are obligaţia de a verifica dacă
nu este depăşită sarcina admisă şi încărcătura s-a aşezat pe acesta conform prevederilor din Anexa II RIV.
[312217684251] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 16(2) lit. g)

210. La tratarea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăşit, comisia are obligaţia de a verifica dacă
încărcătura s-a aşezat pe acesta conform prevederilor din Anexa I RID.
[842882479637] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 16(2) lit. g)

211. La tratarea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depăşit, comisia are obligaţia de a verifica dacă
vagonul este cel prevăzut în acordul de circulaţie, sau după caz, în acordul de preluare şi dacă acesta este
corespunzător din punct de vedere tehnic şi al tonajului cu care s-a încărcat.
[212412442280] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 16(2) lit. c)
33
212. Manevrarea transporturilor excepţionale negabaritice sau cu tonaj depăşit se va face prin tragere
sau împingere.
[742215433674] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 34(1)

213. Tonajele maxime ale trenurilor se limitează în funcţie de:


[542416941193] Răspunsuri:
A) tipul aparatelor de tracţiune cu care sunt echipate vehiculele feroviare ce intră în compunerea
trenurilor; numărul de vagoane de călători care pot fi încălzite în funcţie de sursa de energie, exprimat în
osii. R 006 art. 18(1) lit. c), d)
B) tipul mijloacelor de remorcare din compunerea trenurilor; numărul de vagoane de călători care pot fi
încălzite în funcţie de sursa de energie, exprimat în lungimea vagoanelor.
C) tipul aparatelor de legare la încălzire, cu care sunt echipate vehiculele feroviare ce intră în compunerea
trenurilor; numărul de vagoane de călători care pot fi încălzite în funcţie de sursa de energie.

214. Ce măsuri se iau pe timp nefavorabil - căderi abundente de zăpadă, pericol de înzăpezire, viscol, vânt
puternic sau condiţii de aderenţă scăzută?
[273211531401] Răspunsuri:
A) Gestionarul infrastructurii feroviare împreună cu operatorul de transport feroviar poate lua operativ
următoarele măsuri: utilizarea remorcării cu multiplă tracţiune; reduceri de tonaje cu până la 40%;
reducerea vitezei maxime de circulaţie a trenurilor;
B) Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare împreună cu operatorul de transport feroviar
poate lua operativ următoarele măsuri: utilizarea remorcării cu multiplă tracţiune; reduceri de tonaje cu
până la 40%; reducerea vitezei maxime de circulaţie a trenurilor;
C) Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare împreună cu operatorul de transport feroviar
poate lua operativ următoarele măsuri: utilizarea remorcării cu multiplă tracţiune; reduceri de tonaje cu
până la 50%; reducerea vitezei maxime de circulaţie a trenurilor; R 006 art. 18(6) lit. a), b), c)

215. Ce măsuri se iau pe timp nefavorabil - căderi abundente de zăpadă, pericol de înzăpezire, viscol, vânt
puternic sau condiţii de aderenţă scăzută?
[442748885880] Răspunsuri:
A) Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare împreună cu operatorul de transport feroviar
poate lua operativ următoarele măsuri: anularea circulaţiei unor trenuri numai de călători; circulaţia
trenurilor înaintea plugurilor de zăpadă; desfăşurarea circulaţiei conform dispoziţiilor speciale; închiderea
completă a circulaţiei pe linia respectivă.
B) Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare împreună cu operatorul de transport feroviar
poate lua operativ următoarele măsuri: anularea circulaţiei unor trenuri numai de marfa; circulaţia
trenurilor legate la plugurile de zăpadă; desfăşurarea circulaţiei conform dispoziţiilor speciale; închiderea
completă a circulaţiei pe linia respectivă.
C) Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare împreună cu operatorul de transport feroviar
poate lua operativ următoarele măsuri: anularea circulaţiei unor trenuri; circulaţia trenurilor după
plugurile de zăpadă; desfăşurarea circulaţiei conform dispoziţiilor speciale; închiderea completă a
circulaţiei pe linia respectivă. R 006 art. 18(6) lit. d), e), f), g)

216. Cum se procedează in cazul când starea liniei nu permite circulaţia trenurilor în condiţii de
siguranţă?
[242112512361] Răspunsuri:
A) Personalul de trafic nu expediază trenurile fără avizul prealabil al personalului de intreţinere a
instalaţiilor SCB, în funcţie de cel puţin şef district.

34
B) Personalul de trafic nu expediază trenurile fără avizul prealabil al personalului de intreţinere a căii, în
funcţie de cel puţin şef district. R 005 art.336(4) - CORECT
C) Personalul de trafic nu expediază trenurile fără avizul prealabil al personalului operatorului de
transport, în funcţie de cel puţin şef depou.

217. Ce face IDM in cazul în care, în timpul unei ploi torenţiale, atunci când personalul de întreţinere a
căii nu a dat nici un aviz în legătură cu circulaţia trenurilor peste punctele expuse inundaţiilor?
[768775588766] Răspunsuri:
A) IDM din proprie iniţiativă, dispune prin ordin de circulaţie ca trenurile să fie conduse peste punctele
respective cu deosebită atenţie şi cu viteza de cel mult 10 km/h; despre aceasta IDM avizează şi
operatorul de circulaţie.
B) IDM din ordinul şefului de staţie, dispune prin ordin de circulaţie ca trenurile să fie conduse peste
punctele respective cu deosebită atenţie şi cu viteza de cel mult 5 km/h; despre aceasta IDM avizează
operatorul de circulaţie şi şeful de staţie.
C) IDM din proprie iniţiativă, dispune prin ordin de circulaţie ca trenurile să fie conduse peste punctele
respective cu deosebită atenţie şi cu viteza de cel mult 5 km/h; despre aceasta IDM avizează şi operatorul
de circulaţie. R 005 art. 336(2)

218. Când se reduc tonajele trenurilor de călători?


[142314553340] Răspunsuri:
A) Cu 5% la tracţiunea electrică şi diesel când temperatura mediului înconjurător este cuprinsă între -10°C
şi -20°C; cu 10% la tracţiunea electrică şi diesel când temperatura mediului înconjurător este sub -20°C. R
006 art. 18(4)
B) Cu 10 % la tracţiunea electrică şi diesel când temperatura mediului înconjurător este cuprinsă între 0°C
şi -10°C; cu 15% la tracţiunea electrică şi diesel când temperatura mediului înconjurător este sub -20°C.
C) Cu 15% la tracţiunea electrică şi diesel când temperatura mediului înconjurător este cuprinsă între 0°C
şi -20°C; cu 30% la tracţiunea electrică şi diesel când temperatura mediului înconjurător este de -20°C.

219. Cum se face circulaţia trenurilor şi executarea manevrei in intervalul de timp cât se lucrează la
instalaţiile SCB, TC şi IFTE?
[677117043752] Răspunsuri:
A) Se face cu respectarea înscrierilor făcute, numai de personalul SCB, cât şi a instructiunilor de
manipulare a instalatiei respective. Răspunzător pentru înscrierile făcute în RRLISC este personalul SCB,
după caz, iar pentru respectarea acestor înscrieri, IDM dispozitor sau personalul care deserveşte postul
respectiv.
B) Se face cu respectarea înscrierilor făcute, după caz de personalul SCB, TC şi IFTE în RRLISC. Răspunzător
pentru înscrierile făcute în RRLISC este personalul SCB, TC şi IFTE, după caz, iar pentru respectarea
acestor înscrieri, IDM dispozitor, IDM exterior sau alt personal care deserveşte postul respectiv
C) Se face cu respectarea înscrierilor făcute, după caz de personalul SCB, TC şi IFTE în RRLISC, cât şi a
reglementărilor specifice în vigoare. Răspunzător pentru înscrierile făcute în RRLISC este personalul SCB,
TC şi IFTE, după caz, iar pentru respectarea acestor înscrieri, IDM dispozitor sau personalul care
deserveşte postul respectiv. R 005 art. 32(8)

220. Cum se face ieşirea trenurilor de lucru din staţie pe linie curentă închisă?
[312732535330] Răspunsuri:
A) În baza dispoziţiei date de şeful staţiei către IDM şi a telegramei de închidere a liniei în care se specifică
trenul de lucru;
B) În baza înscrierii făcute de reponsabilul SC al lucrării, prin care se solicită punerea în circulaţie a
trenului de lucru; R 005 art. 281(2)

35
C) În baza dispoziţiei de închidere a liniei curente dată de operatorul RC, în care se specifică mersul
trenului de lucru;
( Cred ca este corect ,,C ,, deoarece este vb de iesirea pe linie curenta inchisa nu de solicitare de
punere in circulatie si am gasit in I 340 art. 13(5); art 14(3) -poate iesi numai in urma aprobarii prin disp
a OP.RC)

221. La înapoierea din linia curentă şi primirea în staţiei la linie liberă, acest lucru se face:
[632868027613] Răspunsuri:
A) În baza indicaţiei de chemare a semnalului de intrare, cu respectarea reglementărilor specifice;
B) În baza semnalului "inainte" dat de agentul de la discul roşu, atunci când semnalul de intrare nu se
pune pe liber;
C) În baza indicaţiei de liber a semnalului de intrare, cu respectarea condiţiilor din regulamentul de
mişcare. R 005 art. 284(5)

222. Cum se procedează în cazul închiderii accidentale a unei linii de circulaţie din staţie?
[364633517170] Răspunsuri:
A) IDM avizează în primul rând organele de întreţinere a căii şi şeful de staţie după care dă dispoziţie
posturilor de macazuri din incinta staţiei oprirea circulaţiei şi manevrei pe linia închisă accidental;
B) IDM opreşte circulaţia şi manevra pe linia închisă accidental, avizează în scris operatorul de circulaţie şi
şeful staţiei şi dă dispoziţie posturilor de macazuri din incinta staţiei; R 005 art. 326(2)
C) Şeful staţiei avizează şeful de regulator şi revizorul de sector, după care dă dispoziţie verbală IDM de
oprirea circulaţiei şi manevrei pe linia închisă accidental.

223. La lucrările care se execută la aparatele de cale prevăzute cu încuietori cu chei sau centralizate, din
staţie şi/sau din linie curentă, pentru care închiderea liniei a fost cerută atât de către personalul de
întreţinere a căii, cât şi de personalul de întreţinere a instalaţiilor, deschiderea liniei/liniilor pentru
circulaţia trenurilor se face - numai în comun - pe baza avizului scris privind terminarea lucrărilor, prin
telefonogramă sau prin înscriere în RRLISC, de către:
[542212561583] Răspunsuri:
A) personalul de întreţinere a căii în funcţie de cel puţin şef district şi de către personalul de întreţinere a
instalaţiilor în funcţie de cel puţin montator I.
B) personalul de întreţinere a căii în funcţie de cel puţin şef district şi de către personalul de întreţinere a
instalaţiilor în funcţie de cel puţin electromecanic. R 005 art. 327(3)
C) personalul de întreţinere a căii în funcţie de cel puţin şef district şi de către şeful de staţie.

224. Cum se procedează pe timpul cât activitatea de mişcare este suspendată temporar?
[263825758190] Răspunsuri:
A) Pe timpul cât activitatea de mişcare este suspendată temporar, macazurile trebuie manevrate în
poziţie normală şi încuiate, iar cheile încuietorilor de la macazurile înzestrate cu încuietori cu chei cu bloc
se aduc la biroul de mişcare. În staţiile înzestrate cu instalaţii CEM sau cu încuietori cu chei şi bloc,
macazurile trebuie blocate în poziţie normală.
B) Pe timpul cât activitatea de mişcare este suspendată temporar, macazurile trebuie manevrate în
poziţie normală şi încuiate, iar cheile încuietorilor de la macazurile înzestrate cu încuietori cu chei fără
bloc se aduc la biroul de mişcare. În staţiile înzestrate cu instalaţii CEM sau cu încuietori cu chei fără bloc,
macazurile trebuie blocate în poziţie normală.
C) Pe timpul cât activitatea de mişcare este suspendată temporar, macazurile trebuie manevrate în
poziţie normală şi încuiate, iar cheile încuietorilor de la macazurile înzestrate cu încuietori cu chei fără
bloc se aduc la biroul de mişcare. În staţiile înzestrate cu instalaţii CEM sau cu încuietori cu chei şi bloc,
macazurile trebuie blocate în poziţie normală. R 005 art.265(4)
36
225. De către cine se scot din functie semnalele în staţiile înzestrate cu instalaţii CEM sau cu încuietori cu
chei cu bloc, înainte de a se trece la suspendarea temporară a serviciului de mişcare?
[612668240511] Răspunsuri:
A) semnalele se scot din funcţie de către seful de staţie, din ordinul scris al IDM, conform reglementărilor
specifice în vigoare.
B) semnalele se scot din funcţie de către acar, din ordinul şefului de staţie, conform reglementărilor
specifice în vigoare.
C) semnalele se scot din funcţie de către acar, din ordinul scris al IDM, conform reglementărilor specifice
în vigoare. R 005 art. 266(9)

226. De la cine primeşte comanda agentul din staţia cu serviciul de mişcare suspendat înainte de
expedierea trenului din staţia vecină?
[879318410173] Răspunsuri:
A) Înainte de expedierea trenului din staţia vecină, agentul din staţia cu serviciul de mişcare suspendat
temporar primeşte comanda la telefon de la IDM dispozitor din staţia care expediază trenul şi o înscrie în
registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare. R 005 art. 267(1)
B) Înainte de expedierea trenului din staţia vecină, agentul din staţia cu serviciul de mişcare suspendat
temporar primeşte comanda la telefon de la IDM dispozitor din staţia care expediază trenul şi o înscrie în
registrul postului.
C) Înainte de expedierea trenului din staţia vecină, agentul din staţia cu serviciul de mişcare suspendat
temporar primeşte comanda la telefon de la seful statiei din staţia care expediază trenul şi o înscrie în
registrul postului.

227. Ce obligaţii are personalul rămas la post pe perioada suspendării activităţii de mişcare?
[512113886563] Răspunsuri:
A) Personalul rămas la post pe perioada suspendării activităţii de mişcare are obligaţia de a supraveghea
construcţiile şi liniile din zona staţiei şi de a răspunde la apelurile telefonice.
B) Personalul rămas la post pe perioada suspendării activităţii de mişcare are obligaţia de a supraveghea
construcţiile şi instalaţiile din zona postului şi de a răspunde la apelurile telefonice. R 005 art. 265(7)
C) Personalul rămas la post pe perioada suspendării activităţii de mişcare are obligaţia de a supraveghea
construcţiile şi vagoanele aflate in zona postului şi de a aviza şeful de staţie.

228. Întârzierea trenurilor se aduce de îndată la cunoştinţă publicului de către


administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, prin:
[242725973140] Răspunsuri:
A) afişare în staţii şi/sau prin instalaţiile de avizare, precum şi prin informarea verbală a călătorilor de
către agenţi, după caz; RT art. 10(3)
B) afişare în staţii şi prin informarea verbală a călătorilor de şeful staţiei şi birourile de informaţii ale
operatorului de transport;
C) afişare în staţii şi mass-media;

229. Pentru informarea publicului călător administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare va afişa la


loc vizibil în staţii:
[842117689372] Răspunsuri:
A) Mersul trenurilor de călători; R T art. 20(1)
B) Reguli de călătorie în trenurile de călători;
C) Tarifele de transport pentru călători;

37
230. Operatorul de transport feroviar şi/sau administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după
caz, trebuie să aducă la cunoştinţă publicului suspendarea sau anularea unor trenuri ori a circulaţiei
trenurilor prin:
[576752976742] Răspunsuri:
A) agenţii proprii şi afişare în staţii; RT art 10(2) – ( acesta ar fi cel mai aproape de adevar)
B) numai prin mass-media.
C) mersul de tren tipărit pentru publicul călător;

231. În staţiile de călători trebuie să existe ghişeu de informaţii, panouri de informaţii care afişează
compunerea trenurilor, principalele legături între trenuri şi alte informaţii utile călătorilor.
[742311943330] Răspunsuri: Adevărat | Fals RT art. 20(2)

232. Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare va anunţa pentru călători, prin staţiile de


amplificare, sosirea, staţionarea şi plecarea trenurilor din staţie.
[542512953693] Răspunsuri: Adevărat | Fals RT art. 20(1)

233. Trenurile trebuie compuse astfel încât tonajul şi lungimea acestora să nu depăşească valorile
maxime prevăzute în mersurile întocmite pentru acestea.
[263325147250] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 84(3)

234. Dacă în parcurs se constată o neregulă care ar putea compromite siguranţa transportului, expediţia
trebuie oprită cât mai repede posibil, ţinând cont de imperativele de siguranţă legate de circulaţia şi de
staţionarea expediţiei, ca şi de siguranţa publică.
[712128730652] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 1.4.2.2.4

235. Dacă în parcurs se constată o neregulă care ar putea compromite siguranţa transportului cu marfă
periculoasă, scurgeri din conţinutul acestuia, expediţia nu se opreşte în parcurs şi se indrumă până la
staţia de destinaţie unde se aviză organele abilitate.
[172628180200] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 1.4.2.2.4

236. Clasa 3 RID cuprinde:


[612423377511] Răspunsuri:
A) Materii lichide inflamabile; RID
B) Gaze;
C) Materii şi obiecte explozive;

237. În staţiile de triaj, zonele utilizate pentru staţionare temporară pe timpul transportului de mărfuri
periculoase trebuie să fie corect securizate, bine iluminate şi, dacă este posibil, inaccesibile publicului.
[879892344134] Răspunsuri: Adevărat | Fals ( Adevarat – I RID Cap. 1.10 – 1.10.1.3 pg. 51)

238. Planurile de urgenţă trebuie să aibe ca efect, ca în caz de accidente sau incidente în staţiile de triaj,
toţi cei implicaţi să coopereze în mod coordonat, iar consecinţele accidentului sau incidentului asupra
vieţii umane sau a mediului să fie cât de mult posibil minimizate.
[512665334574] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID Cap. 1.11

239. Ambalajele cisternele, vagoanele şi containerele pentru vrac goale, necurăţate, nedegazate sau
nedecontaminate, care au conţinut mărfuri periculoase din alte clase decât clasa 7, trebuie să fie marcate
şi etichetate sau placardate (plăci-etichetă) ca şi cum ar fi pline.
[142428325140] Răspunsuri: Adevărat | Fals ( Adevarat – I RID Partea 5 – 5.1.3.1 pg. 5.1-1)

38
240. Din câte cifre este format numărul de identificare al pericolului de pe marcajul portocaliu?
[842691339403] Răspunsuri:
A) Din două cifre
B) Din două sau trei cifre RID 5.2.2.3
C) Din trei cifre

241. Prescripţiile RID nu se aplică transporturilor de mărfuri periculoase efectuate de particulari, când
aceste mărfuri sunt condiţionate de vânzarea cu amănuntul şi sunt destinate folosirii personale sau
domestice, sau pentru activităţi de petrecere a timpului liber sau sportive, cu condiţia că au fost luate
măsuri pentru a împiedica orice scurgere de conţinut în condiţii normale de transport.
[475424421821] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 1.1.3.1 lit. a)

242. Jumătatea superioară a etichetelor de pericol utilizate la transportul mărfurilor periculoase trebuie
să conţină semnul convenţional, iar jumătatea inferioară trebuie să conţină numărul sau cifra clasei.
[122227413330] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 5.2.2.2.1.3 – CORECT

243. Semnele convenţionale, textul şi numerele trebuie să fie bine lizibile şi durabile şi trebuie să figureze
cu culoare neagră pe toate etichetele de pericol, utilizate la transportul mărfurilor periculoase.
[642872480702] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 5.2.2.2.1.6 – Aici este corect FALS pt ca sunt 3
exceptii

244. Ce măsuri de siguranţa trebuie să ia persoanele care participă la transportul mărfurilor periculoase,
în cazul când siguranţa publică riscă să fie pusă în pericol?
[374645478351] Răspunsuri:
A) Trebuie să avizeze imediat organele de sănătate şi securitate în muncă şi să le pună la dispoziţie
informaţiile necesare acţiunilor acestora;
B) Trebuie să avizeze imediat organele abilitate de intervenţie şi de siguranţă şi să le pună la dispoziţie
informaţiile necesare acţiunilor acestora; RID 1.4.1.2
C) Trebuie să avizeze imediat organele de procuratură şi să le pună la dispoziţie informaţiile necesare
acţiunilor acestora;

245. Ce obligaţii are gestionarul de infrastructură feroviară privitor la transportul mărfurilor periculoase?
[822428163730] Răspunsuri:
A) Să se asigure că are în orice moment un acces rapid şi fără piedici numai la următoarele la informaţiile:
compunerea trenului, numerele vagoanelor cu mărfuri periculoase transportate, modul de remorcare a
trenului, tonajul trenului;
B) Să se asigure că are în orice moment un acces rapid şi fără piedici cel puţin la reglementările specifice
privind compunerea trenului, mărfurile periculoase transportate, tonajul trenului, expeditorul si
destinatarul expediţiei;
C) Să se asigure că are în orice moment un acces rapid şi fără piedici cel puţin la informaţiile următoare:
compunerea trenului, numerele ONU ale mărfurilor periculoase transportate, poziţia vagoanelor în tren,
masa încărcăturii; RID 1.4.3.6 lit. b)

246. Când la transportul mărfurilor periculoase nu se aplică prescripţiile RID?


[552223457322] Răspunsuri:
A) Transporturilor de urgenţă efectuate în interesul propriu al operatorilor de transport, cu condiţia să fie
luate toate măsurile pentru ca aceste transporturi să se efectueze în timp cât mai scurt;
B) Transporturilor destinate agentilor economici cu program continu, pentru evitarea intreruperii
activităţii, cu condiţia să fie luate toate măsurile pentru ca aceste transporturi să se efectueze în deplină
siguranţă;
39
C) Transporturilor de urgenţă destinate salvării de vieţi omeneşti sau protejării mediului înconjurător sau
ambiant, cu condiţia să fie luate toate măsurile pentru ca aceste transporturi să se efectueze fără
întârzieri; RID 1.1.3.1 lit. e) – CORECT ( desi in carte scrie sa se efectueze in deplina siguranta...)

247. Cum trebuie să fie toate marcajele de pe vagoanele încărcate cu marfuri periculoase?
[722782427793] Răspunsuri:
A) Trebuie să fie uşor ilizibile;
B) Trebuie să fie uşor vizibile şi ilizibile;
C) Trebuie să fie uşor vizibile şi lizibile; RID 5.2.1.2 lit. a)

248. Ce conţine marcajul portocaliu pentru marfurile periculoase?


[452525417290] Răspunsuri:
A) Numărul de identificare al pericolului şi numărul de identificare al materiei; RID 5.3.2.1.2
B) Numărul de identificare al vagonului şi numărul de identificare al materiei;
C) Numărul de identificare al pericolului şi numărul de identificare al ambalajului;

249. Prescripţiile RID nu se aplică transporturilor de urgenţă destinate salvării de vieţi omeneşti sau
protejării mediului ambiant, cu condiţia să fie luate toate măsurile pentru ca aceste transporturi să se
efectueze în deplină siguranţă.
[889328186627] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 1.1.3.1 lit. e)

250. Toate marcajele transporturilor cu mărfuri periculoase, trebuie să fie uşor vizibile şi lizibile şi trebuie
să se poată expune intemperiilor fără să se deterioreze.
[532123575252] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 5.2.1.2 lit. a), b)

251. Toate marcajele mărfurilor periculoase, trebuie să fie uşor vizibile, lizibile numai de culoare alb
negru şi trebuie să nu se expună intemperiilor pentru a nu se deteriora.
[788522541623] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 5.2.1.2 lit. a), b)

252. Din câte cifre se compune marcajul unificat al vagoanelor de marfă?


[432325937293] Răspunsuri:
A) Din 12 cifre
B) Din 13 cifre
C) Din 11 cifre

253. Vehiculele feroviare autorizate să circule pe infrastructura feroviară publică trebuie să poarte
inscripţiile şi semnele reglementare, conform UIC.
[162128928690] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET art. 212

254. Locomotivele, automotoarele, ramele electrice sau diesel vor avea cartea tehnică individuală, iar
vagoanele vor avea fişa de inventariere în care se înscriu principalele caracteristici tehnice de construcţie
precum şi datele de bază privind exploatarea şi reparaţia lor.
[612773919111] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET art. 215

255. Toate categoriile de revizie tehnică trebuie să se execute de către personalul autorizat în acest scop.
[332526181592] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 250 art. 5(2)

256. Toate categoriile de revizie tehnică trebuie să se execute numai de către revizorul tehnic de vagoane,
iar în staţiile fără personal specializat de către IDM care expediază trenul.
[768321975102] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 250 art. 5(2)
40
257. Toate trenurile care sosesc, pleacă sau trec prin staţii precum şi în linie curentă se supraveghează,
pentru a se observa starea tehnică a vagoanelor şi a încărcăturii, în vederea depistării eventualelor
defecte care pot periclita siguranţa circulaţiei trenurilor.
[412124963510] Răspunsuri: Adevărat | Fals – Corect R 005 art. 153

258. Îndrumarea de trenuri mai lungi decât lungimea maximă stabilită se va face conform dispoziţiei
operatorului de circulaţie iar aceasta va fi adusă la cunoştinţă mecanicului prin ordin de circulaţie.
[312325076890] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 84(3) ( Corect )

259. Tonajele maxime ale trenurilor se limitează în funcţie de următoarele elemente: tipul aparatelor de
tracţiune cu care sunt echipate vehiculele feroviare ce intră în compunerea trenurilor; numărul de
vagoane de călători care pot fi încălzite în funcţie de sursa de energie, exprimat în osii.
[677521046435] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 18(1) lit. c), d)

260. Tonajul frânat real al unui tren este suma maselor frânate, exprimate în tone, ale tuturor vehiculelor
echipate cu frână automată activă care intră în compunerea trenului, fără locomotivele în acţiune.
[465753057703] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 29(1)

261. Tonajul frânat real al unui tren este suma maselor frânate, exprimate în tone, ale tuturor vehiculelor
echipate cu frână automată activă care intră în compunerea trenului şi a locomotivelor în acţiune din
tren.
[842127727486] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 29(1)

262. Se interzice îndrumarea trenurilor din staţiile de formare, precum şi din staţiile din parcurs unde
compunerea trenurilor se modifică, dacă nu au asigurate cel puţin procentele de masă frânată prevăzute
în livretele de mers pe întreaga distanţă de circulaţie a trenului.
[576762017834] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 30(6)

263. Se interzice îndrumarea trenurilor din staţiile de formare, precum şi din staţiile din parcurs unde
compunerea trenurilor se modifică, dacă nu au asigurate cel puţin procentele de masă frânată prevăzute
în planul de mers pe întreaga distanţă de circulaţie a trenului.
[122525087300] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 30(6)

264. Cum se stabileşte masa încărcăturii vagoanelor la trenurile de călători, care circulă cu viteze maxime
de 140 km/h?
[652328573713] Răspunsuri:
A) La vagoanele de călători, speciale şi de dormit, care au indicat numărul de locuri, indiferent de
numărul osiilor, masa încărcăturii se stabileşte luând câte 90 kg pentru fiecare loc din vagon;
B) La vagoanele de călători, speciale şi de dormit, care au indicat numărul de locuri, indiferent de
numărul osiilor, masa încărcăturii se stabileşte luând câte 100 kg pentru fiecare loc din vagon; R 006 art.
19(4) lit. a)
C) La vagoanele de călători, speciale şi de dormit, care au indicat numărul de locuri, indiferent de
numărul osiilor, masa încărcăturii se stabileşte luând câte 110 kg pentru fiecare loc din vagon;

265. Procentul de masă frânată reprezintă?


[384123060381] Răspunsuri:
A) Masa exprimată în tone necesară a fi frânată ce revine fiecărei 100 tone din masă brută a trenului,
pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de frânare stabilit; R 006 art. 30(1)

41
B) Masa exprimată în tone necesară a fi frânată ce revine fiecărei 1000 tone din masă brută a trenului,
pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de frânare stabilit;
C) Masa exprimată în tone necesară a fi frânată ce revine fiecărei 100 tone din masa netă a trenului,
pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de frânare stabilit.

266. Porţiunile de linie de pe secţiile de remorcare pe care trenul se remorcă cu locomotive intercalate
sau împingătoare se prevăd în livretele de mers.
[832796759723] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 6(4)

267. Porţiunile de linie de pe secţiile de remorcare pe care trenul se remorcă cu locomotive intercalate
sau împingătoare se prevăd în planul de mers.
[552528449360] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 6(4)

268. Remorcarea trenurilor de călători se face cu una până la trei locomotive aşezate în capul trenului, la
care se mai poate ataşa una locomotivă împingătoare legată la tren şi frână.
[732682066610] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 6(1)

269. Masa încărcăturii vagoanelor la trenurile de călători, care circulă cu viteze maxime de 140 km/h, se
stabileşte astfel: la vagoanele de călători, speciale şi de dormit, care au indicat numărul de locuri,
indiferent de numărul osiilor, masa încărcăturii se stabileşte luând câte 100 kg pentru fiecare loc din
vagon.
[465435151213] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 19(4) lit. a)

270. Masa încărcăturii vagoanelor la trenurile de călători, care circulă cu viteze maxime de 140 km/h, se
stabileşte astfel: La vagoanele de călători, speciale şi de dormit, care au indicat numărul de locuri,
indiferent de numărul osiilor, masa încărcăturii se stabileşte luând câte 110 kg pentru fiecare loc din
vagon.
[112238141620] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 19(4) lit. a)

271. La orice tren, tonajul frânat real trebuie să fie mai mare sau cel puţin egal cu tonajul necesar de
frânat.
[712533131351] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 29(4)

272. La orice tren, tonajul frânat real trebuie să fie mai mic sau cel puţin egal cu tonajul necesar de
frânat.
[172232181760] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 29(4)

273. Procentul de masă frânată reprezintă masa exprimată în tone necesară a fi frânată ce revine fiecărei
100 tone din masă brută a trenului, pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de frânare stabilit.
[622885176373] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 30(1)

274. Vitezele maxime ale trenurilor experimentale sau de probă se stabilesc prin mersul de tren întocmit.
[342658363712] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 3(6)

275. Vitezele maxime ale trenurilor experimentale sau de probă se stabilesc prin PTE.
[879433151306] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 3(6)

276. Vitezele maxime de circulaţie ale trenurilor admise de linie sunt cuprinse în PTE.
[522236542682] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 3(14)

42
277. Remorcarea trenurilor de marfă se face cu una până la trei locomotive aşezate în capul trenului, la
care se mai pot ataşa una sau două locomotive intercalate şi una locomotivă împingătoare legată sau
nelegată la tren şi frână.
[422134152251] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 6(3)

278. Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la vitezele stabilite, sunt prevăzute în
livretele de mers.
[152737142670] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 15(1)

279. Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la vitezele stabilite, sunt prevăzute în planul
de manevră.
[687532132281] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 15(1)

280. Tonajul trenului se compune din masa proprie a tuturor vehiculelor din tren - respectiv tara - la care
se adaugă masa încărcăturii lor.
[612438632593] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 19(1)

281. La calculul tonajului trenului nu se ia în considerare masa locomotivelor în acţiune din tren şi nici
masa locomotivelor care au participat la remorcarea trenului pe o anumită porţiune de linie şi nu mai
sunt în acţiune.
[332233122100] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art 19(2)

282. La remorcarea trenurilor de marfă, locomotivele diesel şi electrice trebuie să fie despărţite de
vagoanele a căror încărcătură în parcurs se poate deplasa longitudinal, printr-un vagon acoperit sau un
vagon descoperit cu pereţi înalţi, gol sau încărcat cu mărfuri care nu se pot deplasa longitudinal.
[768896714522] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 6(15)

283. Unde se aranjează vagoanele de călători în compunerea trenurilor mixte?


[132535963170] Răspunsuri:
A) La urma trenului, atât în perioada în care nu se încălzesc cât şi în perioada de încălzire;
B) La urma trenului, în perioada în care nu se încălzesc şi după locomotivă, în perioada de încălzire; R 005
art. 102(1) lit. a)
C) La urma trenului, în perioada în care se încălzesc şi după locomotivă, în perioada în care nu se
încălzesc;

284. Cum trebuie să fie repartizarea frânelor automate active în compunerea trenurilor de marfă?
[142433975420] Răspunsuri:
A) Repartizarea frânelor automate active în trenurile de marfă trebuie să fie făcută astfel încât să nu
existe grupuri de vagoane numai cu conductă de trecere, cu un număr total de osii mai mare de: 4 osii,
imediat după locomotivă şi între patru vagoane cu frână automată activă - pentru trenurile de marfă,
indiferent de rangul în care sunt prevăzute să circule;
B) Repartizarea frânelor automate active în trenurile de marfă trebuie să fie făcută astfel încât să nu
existe grupuri de vagoane numai cu conductă de trecere, cu un număr total de osii mai mare de: 12 osii,
imediat după locomotivă şi între două vagoane cu frână automată activă - pentru trenurile de marfă,
indiferent de rangul în care sunt prevăzute să circule; R 005 art. 94(2) lit. a)
C) Repartizarea frânelor automate active în trenurile de marfă trebuie să fie făcută astfel încât să nu
existe grupuri de vagoane numai cu conductă de trecere, cu un număr total de osii mai mare de: 6 osii,
imediat după locomotivă şi între două vagoane cu frână automată activă - pentru trenurile de marfă,
indiferent de rangul în care sunt prevăzute să circule;

43
285. Cum va fi semnalizată locomotiva împingătoare nelegată la tren şi frână care merge până la un
anumit punct din linie curentă şi urmează să se înapoieze în staţia de plecare?
[677236460852] Răspunsuri:
A) Dacă împinge trenul: Ziua - două felinare în partea de jos înainte şi două felinare în partea de jos şi un
disc alb cu roşu la urmă, pe tamponul din dreapta sensului de mers; Noaptea - două lumini albe înainte,
iar la urmă o lumină roşie pe dreapta şi una albă pe stânga; R 004 art 174(1) lit. b)
B) Dacă împinge trenul: Ziua - două felinare în partea de jos înainte şi două felinare în partea de jos şi un
disc alb cu roşu la urmă, pe tamponul din dreapta sensului de mers; Noaptea - două lumini albastre
înainte, iar la urmă o lumină roşie pe stânga şi una albă pe dreapta;
C) Dacă împinge trenul: Ziua - două felinare în partea de jos înainte şi două felinare în partea de jos şi un
disc roşu la urmă, pe tamponul din stânga sensului de mers; Noaptea - două lumini galbene înainte, iar la
urmă o lumină roşie pe dreapta şi una albă pe stânga;

286. Legarea între grupul de vehicule prevăzute cu cuplă automată şi grupul de vehicule prevăzute cu
cuple cu şurub se face printr-o cuplă mixtă de tracţiune care se fixează de cupla automată.
[842706636411] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 105

287. La legarea vagoanelor din trenurile de marfă şi mixte cupla în funcţiune a aparatului de tracţiune
trebuie să fie strânsă până la atingerea discurilor tampoanelor iar cupla rămasă liberă se pune în cârligul
de repaus, iar în lipsa acestuia cupla se va scurta prin înşurubare completă, cu excepţia cuplei de la
vagonul de semnal care va fi pusă în cârligul de tracţiune.
[576531926893] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 104(2)

288. Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria "explozibile" şi locomotivele diesel şi
electrice trebuie să fie despărţite de vagoanele a căror încărcătură, în parcurs, se poate deplasa în sens
longitudinal, printr-un vagon acoperit sau descoperit cu pereţii înalţi, gol sau încărcat cu mărfuri care nu
se pot deplasa longitudinal.
[576437337434] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 98(1)

289. La compunerea trenurilor convoaie, care circulă în complexe feroviare se aplică regulile generale de
la compunerea trenurilor, asigurându-se repartizarea cât mai uniformă a frânelor automate şi de mână
din convoi, ultimele trei vagone din tren având frâna automată activă.
[122232927780] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 96

290. Trenurile care pot fi deservite de cel puţin un agent - mecanicul de locomotivă sau conducătorul
vehiculului feroviar sunt automotoarele şi ramele electrice sau diesel, UAM cu sau fără vagoane,
locomotiva izolată.
[586436372494] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 108(2)

291. Atribuţiile şefului de tren dacă acesta devine inapt pentru serviciu în timpul parcursului sunt
preluate de către un alt agent stabilit de către administratorul infrastructurii feroviare, la îndrumarea din
staţia de domiciliu; mecanicul trenului - în cazul trenurilor deservite numai de mecanic şi şef de tren -
până la prima staţie din parcurs, în care acesta are oprire.
[384658181710] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 110

292. Procentul real de masă frânată stabilit după ataşarea unui singur vehicul feroviar cu cel mult 6 osii
sau două vehicule feroviare legate între ele prin încărcătură comună sau prin bare de prelungire, însă cel
mult 8 osii trebuie să fie mai mic sau cel puţin egal cu procentul de masă frânată din livretul de mers
pentru trenul respectiv.
[832432977335] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 37(6)
44
293. După vagonul de semnal la trenurile de marfă se poate ataşa un singur vehicul feroviar cu cel mult 6
osii sau două vehicule feroviare legate între ele prin încărcătură comună sau prin bare de prelungire, însă
cel mult 8 osii, care nu corespund condiţiilor tehnice ca să poată circula în corpul trenului.
[552235964783] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 37(5)

294. Vagoanele de călători se separă prin cel puţin un vagon acoperit, gol sau încărcat cu mărfuri care nu
se deplasează longitudinal, de vagoanele descoperite încărcate cu buşteni, stâlpi, şine sau alte materiale
asemănătoare care se pot deplasa în sens longitudinal în timpul mersului.
[283848151220] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 102(1) lit. b)

295. În trenurile de marfă nu trebuie să se găsească grupuri de vagoane numai cu conductă de trecere, cu
un număr total de osii mai mare de: 4 osii, înaintea ultimelor trei vagoane din tren care trebuie să aibă
frâne automate active - pentru trenurile de marfă care sunt prevăzute să circule într-un rang, altul decât
rangul VII.
[732693041623] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 94(2) lit. b)

296. În trenurile de marfă nu trebuie să se găsească grupuri de vagoane numai cu conductă de trecere, cu
un număr total de osii mai mare de: 6 osii, înaintea ultimelor trei vagoane din tren care trebuie să aibă
frâne automate active - pentru trenurile de marfă care sunt prevăzute să circule într-un rang, altul decât
rangul VII.
[212848111370] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 94(2) lit. b)

297. În trenurile de marfă nu trebuie să se găsească grupuri de vagoane numai cu conductă de trecere, cu
un număr total de osii mai mare de: 4 osii, înaintea vagonului de semnal - pentru trenurile de marfă care
sunt prevăzute să circule în rangul VII, numai dacă sunt deservite de cel puţin un agent cu atribuţii pentru
menţinerea pe loc a trenului cu frâne de mână şi pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii.
[742693087743] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art 94(2) lit. c)

298. Pe timp de zi, dacă ultimul vagon din trenul de călători sau mixt are prin construcţie lămpi finale fixe
de culoare roşie, atunci se aplică numai discul de culoare roşie cu margine albă şi trenul se consideră
semnalizat corect.
[742531012223] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 004 art. 168(3)

299. Dacă lipseşte discul reflectorizant, însă ultimul vagon are cupla pusă în cârlig, trenul este considerat
a fi întreg şi va fi oprit pentru semnalizare.
[122238062660] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 004 art. 168(6)

300. Semnalizarea trenurilor de călători formate din automotoare sau rame la care nu se poate utiliza
discul "fine de tren", de culoare roşie cu marginea albă, se face prin două lumini de culoare roşie, atât
ziua cât şi noaptea.
[542873053212] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 004 art. 169(1)

301. Locomotivele cu abur, diesel sau electrice care merg din depou la trenuri sau de la trenuri în depou
vor fi semnalizate înainte cu semnalul de "cap de tren", iar la urmă cu o lumină roşie.
[552771067620] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 004 art. 175

302. Plugurile de zăpadă, în acţiune de deszăpezire, vor avea ca semnale de “cap" şi "fine" de tren
felinare corespunzătoare, cu lumini de culoare galbenă, atât ziua cât şi noaptea.
[552778467193] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 004 art. 176
45
303. Ce reguli trebuie respectate la compunerea trenurilor de marfă care circulă cu locomotivă
împingătoare?
[732337644530] Răspunsuri:
A) Să nu se introducă în ultimile 350 tone brute din tren, vehicule a căror masă brută (tara + încărcătura)
este mai mică de 20 tone; R 005 art. 94(1) lit. a)
B) Să nu se introducă în ultimile 300 tone brute din tren, vehicule a căror masă brută (tara + încărcătura)
este mai mare de 20 tone;
C) Să nu se introducă în ultimile 450 tone din tren, vehicule a căror masă brută (tara + încărcătura) este
mai mică de 20 tone;

304. Cum se aranjează în trenurile de marfă vagoanele a căror încărcătura depăşeşte gabaritul CFR de
vagon – de încărcare?
[732335044143] Răspunsuri:
A) Modul de aranjare se stabileşte prin PTE, odată cu emiterea acordului de principiu şi proiectului de
încărcare a acestora, cu respectarea reglementarilor specifice în vigoare;
B) Modul de aranjare se stabileşte pentru fiecare caz în parte, odată cu emiterea aprobării de circulaţie a
acestora, cu respectarea reglementarilor specifice în vigoare; R 005 art. 95(1)
C) Modul de aranjare se stabileşte pentru fiecare caz în parte de către operatorul economic, odată cu
emiterea acordului de principiu a acestora;

305. Ce trebuie să facă IDM când în compunerea unui tren sunt introduse vagoane încărcate cu mărfuri
periculoase din categoria "explozibile?
[364138234570] Răspunsuri:
A) IDM consemnează în nota de repartizare a frânelor de mână;
B) IDM subliniază cu albastru în arătarea vagoanelor;
C) IDM avizează mecanicul, prin ordin de circulaţie; R 005 art. 98(4)

306. De către cine trebuie să fie deservite trenurile?


[812703025820] Răspunsuri:
A) Trebuie deservite de către cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul; al doilea agent al trenului
poate fi: mecanic ajutor, şef de tren sau un alt agent, autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren; R
005 art. 108(2)
B) Trebuie deservite de către cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul iar al doilea agent al
trenului poate fi numai mecanicul ajutor;
C) Trebuie deservite de către cel puţin un agent, mecanicul locomotivei.

307. Cum se compune trenul care îşi schimbă în parcurs sensul de mers?
[532536416484] Răspunsuri:
A) Acesta trebuie să aibă la ambele capete câte un vagon, dotat cu gheretă de frână, dacă nu are agent la
urma trenului;
B) Acesta trebuie să aibă la ambele capete câte un vagon care să îndeplinească condiţiile impuse
vagonului de semnal; R 006 art. 37(4)
C) Acesta trebuie să aibă la ambele capete câte trei vagoane cu frâna automată activă, dacă are agent la
urma trenului;

308. În mod excepţional, la cererea scrisă a operatorului de transport feroviar interesat, se admite
îndrumarea trenurilor mai lungi decât lungimea maximă prevăzută, numai cu dispoziţie scrisă a
operatorului de circulaţie care stabileşte şi condiţiile de circulaţie.
[263331088840] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 84(3)
46
309. Vagoanele se aranjează în trenurile de marfă astfel încât vagoanele cu frâna automată activa precum
şi cele cu frână de mână în stare de funcţionare să fie aranjate în corpul trenului cât mai uniform.
[642435057572] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 33(1)

310. Se admit la urma trenului, după vagonul de semnal vagoanele defecte care nu îndeplinesc condiţiile
de circulaţie în corpul trenului, având conducta generală de aer defectă sau lipsă.
[552434061844] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 97(3)

311. Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria incendiabile pot fi aranjate şi la urma
trenului, dacă trenul nu are locomotivă împingătoare.
[283237159460] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 99(3)

312. Legarea vagoanelor de călători între ele, precum şi legarea vagoanelor de călători cu cele de marfă
trebuie să se facă numai după oprirea completă a acestora.
[667443121145] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 104(1)

313. La legarea vagoanelor din trenurile de călători, cupla în funcţiune a aparatului de tracţiune trebuie
să fie strânsă numai până la atingerea discurilor tampoanelor.
[384246311552] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 104(1)

314. Legarea şi dezlegarea locomotivei sau a automotoarelor la şi de la tren şi frână, cât şi între ele se
face cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare, de către personalul operatorului de transport
feroviar.
[182447121880] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 103(1)

315. Calculul lungimii trenului se face în metri, după întocmirea arătării vagoanelor, pe baza datelor
şablonate pe vehiculele din tren, la care se adaugă şi lungimea locomotivelor care remorcă trenul,
inclusiv a locomotivei împingătoare legată la tren şi frână.
[465674175490] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 83(4)

316. În cazul trenurilor pentru care este prevăzută detaşarea de grupe de vagoane în parcurs personalul
operatorului de transport feroviar trebuie să compună trenul în staţia de compunere, astfel că după
detaşarea fiecărei grupe nu trebuie să se găsească grupuri de vagoane numai cu conductă de trecere cu
un număr de osii mai mare de 12 osii.
[112447165810] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 94(5), 94(2) (Adevarat dar raspunsul nu este
complet...depinde cum valideaza mafiotii ...)

317. Care sunt trenurile care pot fi deservite de către un agent –mecanicul de locomotivă sau
conducătorul vehiculului feroviar?
[642241157424] Răspunsuri:
A) Automotoarele simple; UAM cu sau fără vagoane; locomotiva izolată;
B) Automotoarele şi tenderele de locomotivă; UAM cu sau fără vagoane; locomotiva izolată;
C) Automotoarele şi ramele electrice sau diesel; UAM cu sau fără vagoane; locomotiva izolată; R 005 art.
108(2)

318. Cui revine verificarea şi răspunderea pentru aranjarea vagoanelor în tren şi a compunerii trenurilor
cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare?
[642148662793] Răspunsuri:
A) Personalului operatorului de transport feroviar; R 005 art. 101(2)
47
B) Personalului operatorului de transport feroviar şi personalului administratorului infrastructurii
feroviare;
C) Personalului gestionarului infrastructurii feroviare şi personalului administratorului infrastructurii
feroviare;

319. Cum se face cuplarea locomotivelor la trenurile de călători, mixte sau la vagoanele ocupate cu
oameni?
[552886571352] Răspunsuri:
A) Se face pe baza semnalelor date de către revizorul tehnic de vagoane;
B) Se face pe baza semnalelor date de către un agent al trenului sau alt agent al operatorului de transport
feroviar; R 005 art. 103(3)
C) Se face pe baza semnalelor date de către mecanicul ajutor;

320. Cum se face legarea vagoanelor de călători între ele?


[273651168771] Răspunsuri:
A) Cupla în funcţiune a aparatului de tracţiune trebuie să fie strânsă la maxim;
B) Cupla în funcţiune a aparatului de tracţiune trebuie să fie strânsă până la atingerea discurilor
tampoanelor;
C) Cupla în funcţiune a aparatului de tracţiune trebuie să fie strânsă cu încă 1-2 rotaţii după atingerea
discurilor tampoanelor; R 005 art. 104(1)

321. Personalul operatorului de transport feroviar sau al operatorului economic care efectuează
operaţiuni de transport feroviar este obligat să compună trenurile conform reglementărilor specifice în
vigoare.
[652895137404] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 101(1)

322. Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria explozibile trebuie să fie aranjate în corpul
trenului înaintea vagoanelor cu mărfuri periculoase din categoria "incendiabile" şi separate de acestea
prin cel puţin 6 osii de siguranţă. Ca osii de siguranţă nu pot fi folosite vagoane încărcate cu produse
petroliere.
[384668328760] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 99(2)

323. Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria explozibile nu se introduc în trenurile care
au în compunere vagoane care transportă oameni, exceptând vagoanele în care iau loc însoţitorii acestor
mărfuri.
[732443118362] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 98(6)

324. La urma trenului, după vagonul de semnal se admit vagoanele defecte care nu îndeplinesc condiţiile
de circulaţie în corpul trenului, având conducta generală de aer defectă sau lipsă.
[465246482742] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 97(3)

325. Nu se admit în compunerea trenului în cazul trenurilor remorcate şi cu locomotivă împingătoare


vagoane cu diferenţa de înălţime, intre centrele tampoanelor învecinate, mai mare de 100 mm, iar
diferenţa de înălţime, intre centrele tampoanelor locomotivei împingătoare şi a ultimului vagon, nu
trebuie să fie mai mare de 90 mm.
[112841179350] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 95(4)

326. Se numeşte tren un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele şi de locomotiva de
remorcare, semnalizat cu semnale de cap şi fine de tren.
[112847179680] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 83(1)
48
327. La legarea vagoanelor din trenurile de călători, cupla în funcţiune a aparatului de tracţiune trebuie
să fie strânsă cu încă 1-2 rotaţii după atingerea discurilor tampoanelor.
[752347765302] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 104(1)

328. Cuplarea locomotivelor la trenurile de călători, mixte sau la vagoanele ocupate cu oameni se face pe
baza semnalelor date de către un agent al trenului sau alt agent al operatorului de transport feroviar.
[485142150750] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 103(3)

329. Sunt considerate tot trenuri automotoarele, ramele electrice sau diesel, UAM cu sau fără vagoane,
precum şi locomotivele izolate.
[132745241310] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 83(2)

330. Sunt considerate tot trenuri vagoneţii fara motor care se pot scoate de pe linie cu braţele.
[132643251620] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 83(2)

331. Din punct de vedere tehnic şi al modului de încărcare vagoanele aduse în staţie în vederea
introducerii lor în trenuri se revizuiesc de către personalul operatorului de transport feroviar.
[384342223251] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 91(2)

332. Circulaţia trenurilor compuse numai din vagoane defecte, numai din vagoane cu revizia periodică
expirată sau numai din vagoane pentru casare se stabileşte prin reglementări specifice.
[212241233680] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 90(3)

333. Condiţiile stabilite de către revizorul tehnic de vagoane respectiv de către personalul tehnic de
specialitate în avizul scris se aduc la cunoştinţa mecanicului, de către IDM, prin ordin de circulaţie.
[677445288294] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 90(2)

334. În staţiile în care se formează trenuri directe, precum şi în staţiile din parcurs în care se efectuează
ataşări/detaşări de vagoane, iar operatorul de transport feroviar nu poate asigura revizor tehnic de
vagoane se admite ca verificarea condiţiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri, să se
facă de către alt personal de specialitate al operatorului de transport feroviar, autorizat să efectueze
probele de frână.
[312248476652] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 89(2)

335. Verificarea condiţiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri se face de către revizorul
tehnic de vagoane în cadrul operaţiilor de revizie tehnică la compunere.
[322246486251] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 89(1)

336. Aranjarea în tren a vagoanelor specializate pentru transportul panourilor şi tronsoanelor de şină,
precum şi compunerea trenurilor se face cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.
[752801270620] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 95(5) ( Adevarat dar
incomplet...compunerea tr-lor cu boghiuri speciale...)

337. Aranjarea vagoanelor în trenurile de marfă prevăzute în livretul cu mersul trenurilor să circule în
rangul VII se face de regulă în ordinea succesiunii staţiilor în care se manevrează.
[752707880105] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 94(6)

49
338. La trenurile convoaie de manevră prevăzute în livretele de mers să circule pe toată distanţa cu
locomotivă împingătoare legată la tren şi frână se admite ca acestea să circule fără ca ultimul vagon să
îndeplinească condiţiile impuse vagonului de semnal.
[485542278540] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 37(3)

339. Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria "explozibile" şi "incendiabile", cu excepţia
vagoanelor cisternă încărcate cu produse petroliere - benzină, motorină, păcură, ţiţei trebuie să fie
aranjate în corpul trenului astfel: 12 osii după locomotivă care trage trenul său după locomotiva
intercalată, dacă există; 6 osii înaintea locomotivei intercalate sau a locomotivei care împinge trenul.
[132345266120] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 99(1) CORECT

340. Numărul maxim de osii al vagoanelor de marfă care se admite a fi ataşate sau introduse la un tren
de persoane, este de 8 osii.
[412542236692] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 34(4)

341. La stabilirea lungimii trenurilor, pentru fiecare locomotivă se iau în calcul câte 25 m, fracţiunile sub
0, 5 m se neglijează, iar fracţiunile de 0, 5 m şi mai mari se rotunjesc la 1 m.
[142344226180] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 84(4)

342. Vehiculele care circulă izolat, trebuie să fie semnalizate ca şi trenurile cu semnale "cap de tren" şi
"fine de tren".
[142243226590] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 004 art. 167(6)

343. În cazul în care automotorul sau rama circulă remorcat, semnalizarea "fine de tren" se face prin
două lumini de culoare roşie, atât ziua cât şi noaptea.
[142241237110] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 004 art. 169(2)

344. Trenurile se expediază şi circulă pe cale dublă, în mod normal:


[576884324510] Răspunsuri:
A) pe linia din dreapta a sensului de mers; R 005 art. 263(1)
B) pe linia din stânga sensului de mers;
C) pe linia din dreapta sau din stânga sensului de mers.

345. Administratorul infrastructurii feroviare publice comunică operatorilor economici, operatorilor de


transport feroviar şi de manevră feroviară interesaţi, staţiile (punctele de secţionare) şi perioada pentru
care se suspendă temporar serviciul de mişcare.
[222657414830] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 270

346. Prin linia falsă se înţelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dublă, înzestrată cu BLA
banalizat.
[687793369532] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 263(4)

347. Care este sensul cu prioritate, în baza căruia se stabilesc înţelegerile scrise pentru expedierea
trenurilor în cazul întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie, pe secţii de circulaţie cu
cale simplă?
[332546554161] Răspunsuri:
A) Sensul în care circulă trenurile numerotate fără soţ; R 005 art. 298(1) lit. a)
B) Sensul este în care circulă trenurile numerotate cu soţ;
C) Întotdeauna sensul normal de circulaţie;

50
348. Pe toată durata întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie, atât pe cale simplă cât şi
pe cale dublă, circulaţia trenurilor trebuie să se facă:
[232544365471] Răspunsuri:
A) cu viteza prevăzută în livret, cu opriri itinerarice.
B) cu viteza stabilită.
C) cu viteza de cel mult 30 km/h, cu oprire în fiecare staţie. R 005 art. 297(3)

349. Prin linia din stânga se înţelege:


[768347954855] Răspunsuri:
A) linia din dreapta sensului normal de mers pe cale dublă, înzestrată cu BLA banalizat.
B) linia din stânga sensului normal de mers pe cale dublă
C) linia din stânga sensului normal de mers pe cale dublă, înzestrată cu BLA banalizat R 005 art. 263(3)

350. În cazul întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie pe linie simplă, până la stabilirea
înţelegerilor scrise între două staţii vecine, poate să expedieze primul tren:
[342544324502] Răspunsuri:
A) numai staţia cu sens cu prioritate în sensul cu prioritate, fără consimţământul staţiei vecine, stabilind
cu această ocazie şi înţelegerea scrisă. R 005 art. 301(1)
B) nu se poate expedia până la stabilirea înţelegerilor scrise între două staţii vecine.
C) numai staţia cu sens cu prioritate în sensul cu prioritate, şi numai cu consimţământul staţiei vecine,
stabilind cu această ocazie şi înţelegerea scrisă

351. Pe infrastructura feroviară se utilizează următoarele mijloace de intervenţie:


-Trenuri de intervenţie cu macara diesel.
-Trenuri de intervenţie specializate, dotate cu instalaţii de vinciuri hidraulice.
-Trenuri pentru stingerea incendiilor.
-Vagoane de ajutor de cale normală şi îngustă.
[879346015153] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 Cap. 2 pct. 2.1

352. Când va fi solicitată de şeful staţiei, prin telefon, echipa de intervenţie, de la revizia de vagoane,
districtul de întreţinere linii şi de instalaţii:
[788245325471] Răspunsuri:
A) când în staţie au deraiat vagoane fără închiderea gabaritului de liberă trecere ale celorlalte linii. I632
Cap. 3 pct. 3.8.1
B) când în staţie nu au deraiat vagoane cu închiderea gabaritului de liberă trecere
C) când în staţie au deraiat vagoane cu închiderea gabaritului de liberă trecere ale celorlalte linii.

353. După înştiinţare, la locul evenimentului de cale ferată, primul care se deplasează este:
[788243335841] Răspunsuri:
A) şeful staţiei celei mai apropiate, împreună cu şefii de subunităţi locale, dacă în zona respectivă există
asemenea subunităţi. I 632 Cap. 3 pct. 3.1.1
B) şeful celei mai apropiate subunităţi de linii.
C) şeful staţiei din care a fost expediat ultimul tren împreună cu şefii de subunităţi locale, dacă în zona
respectivă există asemenea subunităţi.

354. Din punct de vedere al executării serviciului de mişcare staţiile, haltele de mişcare şi posturile de
mişcare din linie curentă trebuie să fie deservite în toate cazurile de către IDM, indiferent de sistemul de
organizare al circulaţiei.
[364347588531] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 117(7)

51
355. Utilizarea unui sistem de circulaţie pentru organizarea circulaţiei trenurilor se face în funcţie de:
[263346416870] Răspunsuri:
A) personalul normat si fiinţă la staţii.
B) instalaţiile cu care sunt înzestrate staţiile şi liniile curente. R 005 art. 190(1)
C) instalaţiile cu care sunt înzestrate staţiile.

356. Circulaţia trenurilor şi manevra pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, se execută
pe baza ordinelor şi dispoziţiilor agentului punctelor de secţionare, transmise personalului de tren şi de
locomotivă.
[273244316471] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 218(3)

357. Ordinul de circulaţie este un formular tipizat şi înseriat, prin care se aduc în scris, doar mecanicului
de locomotivă, condiţii în legătură cu circulaţia trenurilor.
[722807982843] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 36(1)

358. Tonajul maxim al trenurilor pentru o secţie de remorcare se stabileşte pe tipuri şi serii de
locomotive, în funcţie de rezistenţa caracteristică a liniei şi de viteza admisă, astfel încât să se asigure
demararea din orice punct al secţiei de remorcare.
[384243356492] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 16(1)

359. Care sunt trenurile, care pot fi deservite de cel puţin un agent - mecanicul de locomotivă sau
conducătorul vehiculului feroviar?
[722806947876] Răspunsuri:
A) automotoarele şi ramele electrice sau diesel, UAM cu sau fără vagoane şi locomotiva izolată R 005 art.
108(2)
B) automotoarele şi ramele electrice sau diesel şi UAM.
C) plugurile de zăpadă şi UAM cu sau fără vagoane.

360. Personalul care participă la transportul mărfurilor periculoase trebuie să ia măsurile


corespunzătoare potrivit cu natura şi amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor şi,
după caz, al reducerii la minim a efectelor lor.
[732804357436] Răspunsuri: Adevărat | Fals RID 1.4.1.1

361. Verificarea transporturilor, privind respectarea gabaritelor utilizate pe liniile infrastructurii feroviare,
se face de către:
[465677648850] Răspunsuri:
A) şeful staţiei gestionarului infrastructurii feroviare publice sau şeful reviyiei de vagoane, împreună cu
împuternicitul operatorului de transport feroviar, autorizaţi în acest scop şi în prezenţa împuternicitului
predătorului mărfii
B) şeful staţiei gestionarului infrastructurii feroviare publice sau împuternicitul acestuia cel puţin în
funcţia de impiegat de mişcare, împreună cu împuternicitul operatorului de transport feroviar, toţi
autorizaţi în acest scop şi în prezenţa împuternicitului predătorului mărfii. I328 art. 8(5)
C) şeful staţiei gestionarului infrastructurii feroviare publice, respectiv private sau împuternicitul acestuia
cel puţin în funcţia de impiegat de mişcare, împreună cu împuternicitul operatorului de transport feroviar
autorizat în acest scop şi în prezenţa împuternicitului destinatarului mărfii.

362. Expediţiile cu încărcăturile care nu depăşesc lăţimea maximă a platformei vagonului, dar au o
înălţime -inclusiv înălţimea platformei vagonului - mai mare de 2600 mm, măsurată de la nivelul superior
al şinei, vor fi obligatoriu verificate si măsurate.
[742704318444] Răspunsuri: Adevărat | Fals I328 art. 8(3) lit. c)
52
363. Prin lipsuri si degradari la vagoane, in sensul instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si
modul de recuperare a lipsurilor si degradarilor la acestea, se inteleg şi degradarile produse la vagoane
prin uzura normală.
[475547681881] Răspunsuri: Adevărat | Fals I271 art. 3(2) lit. a)

364. Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a operaţiunilor de transport, se prevăd responsabilităţi


distincte pentru subunităţile de exploatare, de întreţinere şi/sau reparare ale gestionarului infrastructurii
feroviare publice, operatorilor de transport feroviar şi după caz ale altor agenţi economici, în:
[475545412483] Răspunsuri:
A) reglementările specifice RET art 7(2)
B) planul tehnic de exploatare
C) regulamentul intern.

365. Calea ferată, construcţiile şi instalaţiile trebuie să fie revizuite tehnic de către:
[122348482890] Răspunsuri:
A) personalul de specialitate, conform actelor normative şi reglementărilor specifice. RET art. 125(1)
B) personalul de exploatare conform procedurilor proprii.
C) personalul operatorului de transport feroviar care le utilizeaza.

366. Controlul stării tehnice la aparatele de cale amplasate pe infrastructura feroviară privată, peste care
se efectuează parcursuri de manevră, se face în comun de către şefii subunităţilor feroviare care le
întreţin şi le exploatează:
[122246413310] Răspunsuri:
A) anual
B) trimestrial RET ART. 126(1) LIT. C)
C) la termenele stabilite de şeful statiei.

367. În cazul în care aparatele de cale prezintă lipsa unui şurub de la şina de rulare sau contraşină, se
interzice circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare peste acestea.
[485442466863] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 21(2) lit. e), RET art. 134 (1) lit. e)

368. În cazul posturilor care desfăşoară activităţi şi operaţiuni în legătură cu circulaţia trenurilor şi
manevra vehiculelor feroviare, la care este obligatorie predarea-primirea serviciului în scris, starea
aparatelor de cale a instalaţiilor SCB si instalaţiilor TC se consemnează în predarea-primirea serviciului ca
menţiuni specifice activităţii desfăşurate.
[132245453440] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art 10(2) lit. b)

369. Se interzice circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare peste aparatele de cale când la
verificarea stării de funcţionare a acestora se constată:
[132243463750] Răspunsuri:
A) lipsa a unui şurub de la şina de rulare sau contraşină
B) ruptura eclisei de la călcâiul acului R 005 art. 21(2) lit. f)
C) nelipirea vârfului acului de contraac, cu formarea între ele a unui spaţiu liber mai mic de 4 mm, în
dreptul axei barei/barelor de acţionare-conexiune-tracţiune

370. Planul grafic de lucru al staţiei de cale ferată se întocmeşte cu ocazia întocmirii sau rectificării
planului de mers al trenurilor în scopul organizării activităţii şi verificării capacităţilor staţiei.
[842142463332] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art. 1(17)

53
371. Prin front de încărcare-descărcare se înţelege linia sau porţiunea de linie pe care terenul,
construcţiile şi instalaţiile situate de-a lungul acesteia permit efectuarea operaţiilor de încărcări-
descărcări publice.
[576785456780] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art.6(3)

372. Capacitatea de prelucrare a liniei de tragere reprezintă:


[152141436360] Răspunsuri:
A) numărul maxim vagoane sau grupe de vagoane, ce pot staţiona în 24 ore.
B) numărul maxim de trenuri, convoaie de manevră sau grupe de vagoane, ce se pot descompune sau
compune în 24 ore. I 115 art. 1(12)
C) numărul maxim vagoane sau grupe de vagoane, ce pot se pot încărca - descărca în 24ore.

373. În staţiile în care este interzisă primirea simultană a trenurilor, iar de staţie se aproprie simultan
două trenuri din care cel puţin unul are prevăzută oprire, primirea se face astfel:
[152847436770] Răspunsuri:
A) se primeşte mai întâi trenul pentru care condiţiile de oprire sau demarare de la semnalul de ieşire sunt
mai puţin favorabile.
B) se primeşte mai întâi trenul care vine de pe o secţie de circulaţie cu BLA, atunci când este urmărit de
alt tren R 005 art. 174(1) lit. a)
C) dacă cele două trenuri vin din sensuri opuse şi unul din aceste trenuri nu are oprire în staţie, primul
tren care se primeşte este cel cu trecere în staţie.

374. Pentru autorizarea personalului propriu, unităţile feroviare vor depune la CENAFER dosarul
individual al fiecărui candidat care trebuie sa conţină numai documentele din care sa reiasă stagiile
efectuate, rezultatul ultimei verificări profesionale periodice (daca este cazul) si personalul propriu
nominalizat pentru participare in comisia de examinare.
[432244584402] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 2262 art. 16(1)

375. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanelor care au fost deraiate,
accidentate sau sunt defecte, fără avizul scris al revizorului tehnic de vagoane;
[162857379820] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art.88(1) lit. a)

376. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vehiculele feroviare motoare
deraiate, accidentate sau defecte, fără avizul scris al personalului tehnic de specialitate;
[162855389330] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art.88(1) lit. b)

377. Introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor feroviare neînscrise în parcul unui
operator de transport feroviar sau care nu au fost autorizate pentru circulaţie conform reglementărilor
specifice este interzisă.
[879723319713] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88(2)

378. Vagoanele cu locuri plane sau cu brocuri pe suprafaţa de rulare a roţilor, se introduc în compunerea
trenurilor şi se menţin în circulaţie cu avizul organelor de specialitate.
[452158662452] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88(1) lit. d)

379. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanele cu tabla acoperişului
desprinsă.
[452886672792] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88(1) lit. s)

54
380. Notificările albe cu dungă rosie întocmite şi aplicate pe vagoane au valabilitate până la remedierea
defectelor; acestora trebuie să li se asigure integritatea şi să fie lizibile, în caz contrar îşi pierd
valabilitatea.
[364874381372] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 271 art. 32(6)

381. Notificările albe cu dungă roşie se întocmesc pentru lipsurile şi degradările la vagoane, care nu pun
în pericol siguranţa circulaţiei.
[812627076755] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 271 art. 32(1)

382. Tonajele trenurilor de călători se reduc cu 5 % la tracţiunea electrică şi diesel când temperatura
mediului înconjurător este cuprinsă între 0° C şi -10° C
[475893443380] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 18(4) lit. a)

383. Pe timp nefavorabil - căderi abundente de zăpadă, pericol de înzăpezire, viscol, vânt puternic sau
condiţii de aderenţă scăzută – administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare împreună cu OTF
poate lua operativ măsura reducerii de tonaje cu până la 50 %.
[475792453721] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 18(6) lit. b)

384. Manevrarea vehiculelor feroviare peste aparatele de cale extreme ale staţiei spre linia curentă este
permisă:
[823524236344] Răspunsuri:
A) în baza ordinului de circulaţie
B) până la limita incintei staţiei R 005 art. 46(9)
C) în baza indicaţiei permisive a semnalului de ieşire

385. Examinarea psihologică a persoanelor cu atribuţii în siguranţa transporturilor se efectuează în scopul


evaluării capacitaţilor cognitive (percepţie, memorie, gândire), a celor motrice (reactivitate, coordonare)
şi a celor integrative (atenţie, emotivitate, motivaţie, structură atitudinal-valorică), precum şi al
psihodiagnozei aptitudinal specifice de lucru prin simulatoare şi aparate de testare psihologică asistată de
calculator, conform funcţiei pentru care se solicită examinarea.
[753884227710] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 1260/2013 art. 4(2)

386. Examinarea medicală şi psihologică periodică a personalului încadrat în funcţii cu atribuţii în


siguranţa transporturilor, pe grupe de vârstă, se va efectua astfel:
Premiză
i1) Examinarea medicală şi psihologică pentru vârste cuprinse între18- 55 ani;
i2) Examinarea psihologică pentru vârsta peste 55 ani;
i3) Examinarea medicală pentru vârsta de peste 55 ani;
i4)
Pereche
r1) la interval de 1 an;
r2) la interval de 2 ani;
r3) la interval de 3 ani;
r4) la interval de 4 ani;
r5) la interval de 5 ani;
r6)
[668872238350] Răspunsuri:
A) i1 – r3; i2 – r2; i3 – r1; Ord. 1260/2013 art. 2
B) i1 – r3; i2 – r4; i3 – r1;
C) i1 – r2; i2 – r3; i3 – r1;
55
387. Efectuarea serviciului în legătură directă cu siguranţa circulaţiei, după depăşirea duratei de lucru
reglementată constituie:
[313645426731] Răspunsuri:
A) Accident care nu se incadreaza la accident grav;
B) Incident din Grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară; HG 117 art. 8 pct. 3.6
C) Nu se încadrează ca accident sau incident;

388. Executarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare fără a fi
autorizat în funcţie, pentru activitatea pe care o prestează sau la instalaţia pe care o deserveşte se
încadrează la:
[779882472325] Răspunsuri:
A) Incident din Grupa C; HG 117 art. 8 pct. 3.4
B) Incident din Grupa A;
C) Nu se încadrează ca accident sau incident;

389. Executarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare fără a
deţine aviz medical şi/sau aviz psihologic, de aptitudine, în termen de valabilitate constituie incident
încadrat în Grupa A
[779788082702] Răspunsuri: Adevărat | Fals HG 117 art. 8 pct. 3.4

390. Sistemul de menţinere a competenţelor profesionale este element obţional al sistemului de


management al siguranţei.
[678676916301] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 2(1)

391. Pentru a fi cuprins şi integrat într-un sistem de menţinere a competenţelor profesionale, personalul
cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate din România trebuie să posede:
[264833468721] Răspunsuri:
A) Autorizaţie pentru exercitarea funcţiei personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei; Ord 815
art. 4(1) lit. d)
B) Un certificat complementar al şefului de staţie.
C) Un certificat de competenţe lingvistice, obţinut prin evaluarea competenţelor profesionale dobândite
în urma specializării într-o limbă de circulaţie internaţională;

392. Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sunt obligaţi să utilizeze în
efectuarea activităţilor privind siguranţa circulaţiei numai personal care face parte din sistemul de
menţinere a competenţelor profesionale în operaţiunile de transport pe căile ferate din România.
[789686057320] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 5

393. Programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar pentru personalul cu
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se derulează numai în centre de instruire feroviară ale operatorilor
economici.
[543225447873] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord 815 art. 7(1)

394. Centrele de instruire urmăresc menţinerea nivelului de pregătire profesională prin evaluarea
personalului, precum şi pentru dezvoltarea de noi deprinderi în rândul personalului feroviar, folosind în
acest scop cele mai moderne instrumente oferite de tehnica de calcul.
[274838537340] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 7(2)

56
395. Obiectivele programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar sunt crearea unui
cadru comun de referinţă pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi sunt exprimate în
competenţe profesionale.
[274737547781] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 11(1)

396. Competenţele profesionale ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei fac obiectul:
[833226137492] Răspunsuri:
A) unui catalog de sală
B) unui catalog specific Ord. 815 art. 11(2)
C) unui catalog de absolvire

397. Prin procedurile proprii, fiecare operator economic dispune asupra periodicităţii de derulare a
modulelor de instruire teoretică - bilunar, lunar, la două luni, trimestrial, semestrial sau anual.
[567861428762] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 12(2)

398. Prin procedurile proprii, fiecare operator economic dispune asupra periodicităţii de derulare a
modulelor de instruire teoretică astfel:
[567867828330] Răspunsuri:
A) Zilnic, decadal sau săptămânal;
B) bilunar, lunar, la două luni, trimestrial, semestrial sau anual; Ord. 815 art. 12(2)
C) La trei ani, patru ani sau cinci ani

399. În cazul personalului care, în urma evaluării la instruirea practică de serviciu, a fost apreciat cu C
pentruuna sau mai multe competenţe, personalul cu atribuţii de instruire organizează şi desfăşoară cu
prioritate module de instruire practică de serviciu suplimentare pentru personalul în cauză, insistând pe
competenţele deficitare.
[466756738781] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 18(6)

400. Programarea calendaristică de desfăşurare a instruirii practice de serviciu se întocmeşte de către


personalul cu atribuţii de instruire cu respectarea duratei şi periodicităţii de instruire practică specifică
fiecărei funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei
[843122485360] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 17(4)

401. Dacă şi după modulul de instruire suplimentar există personal care în urma evaluării a fost apreciat
cu D la una sau mai multe competenţe, acesta va fi retras din activitate până la redobândirea
cunoştinţelor teoretice necesare ridicării nivelului competenţei deficitare.
[853128118742] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 14(10)

402. În cazul în care persoana care trebuia examinată nu a finalizat în termen de 30 zile lucrătoare fişa de
examinare, aceasta va relua procedurile de examinare, fişa anterioară fiind anulată.
[587763482383] Răspunsuri: Adevărat | Fals

403. Persoanele care vor fi examinate vor depune la fişierul de siguranţa transporturilor din cadrul
unităţilor agreate/din cadrul ambulatoriilor de specialitate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului
Transporturilor adeverinţa medicală de boli cronice eliberată de medicul de familie şi evidenţa zilelor de
concediu medical pe ultimele 3 luni.
[333223470711] Răspunsuri: Adevărat | Fals

57
404. Avizul de INAPT TEMPORAR, care are caracter provizoriu, va fi urmat în mod obligatoriu de un aviz
cu caracter definitiv APT/INAPT, după rezolvarea afecţiunii medicale care a determinat retragerea
temporară din funcţia cu atribuţii în siguranţa transporturilor
[860896165306] Răspunsuri: Adevărat | Fals

405. Instruirea profesională teoretică şi practică de serviciu a personalului cu responsabilităţi în siguranţa


circulaţiei se va face numai de către personal care deţine certificat de absolvire a cursului de
perfecţionare:
[870794579723] Răspunsuri:
A) Metodologia instructorului din domeniul feroviar
B) Metodologia instruirii personalului din domeniul feroviar
C) Metodologia instruirii adultului din domeniul feroviar ord. 815 art. 10(1)

406. Autoritatea Feroviară Română - AFER, organism naţional specializat al Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, este organismul de certificare a competenţelor profesionale
[353121542462] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 5(2)

407. Sistemul de menţinere a competenţelor profesionale reprezintă cadrul minim necesar pentru
realizarea obiectivelor siguranţei circulaţiei pe căile ferate şi cuprinde totalitatea programelor de formare
profesională continuă din domeniul feroviar.
[353127752792] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 2(3)

408. Sistemul de menţinere a competenţelor profesionale este element de bază al sistemului de


marketing al agenţilor economici.
[253835552381] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 2(1)

409. Pentru menţinerea şi dezvoltarea competenţelor profesionale la un nivel calitativ ridicat şi în scopul
respectării cerinţelor privind siguranţa feroviară, se impune ca şi alte categorii de personal care
desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România să fie cuprinse şi
integrate într-un sistem de menţinere a competenţelor profesionale.
[633222522744] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 2(2) CORECT ( dar incomplet)

410. Programele de formare profesională continuă din domeniul feroviar cuprind totalitatea activităţilor
de pregătire teoretică, practică, autoinstruire şi de evaluare în vederea realizării obiectivelor de
menţinere şi dezvoltare a competenţelor profesionale specifice funcţiei.
[643128032304] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord 815 art. 2(4)

411. Toţi operatorii economici au obligaţia de a lua toate măsurile organizatorice pentru prezentarea
personalului propriu cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, la data scadentă, în vederea susţinerii
evaluării pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale.
[476528823843] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord 815art. 20(6)

412. Cursul de perfecţionare "Metodologia instruirii adultului din domeniul feroviar", este organizat de
către:
[123322513320] Răspunsuri:
A) Autoritatea Feroviară Română - AFER
B) Organismul de certificare a competenţelor profesionale - CENAFER Ord. 815 art. 10(2)
C) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR

58
413. Personalul care deţine certificat de absolvire a cursului de perfecţionare "Metodologia instruirii
adultului din domeniul feroviar", încadrat de un operator economic, este obligat să se perfecţioneze
profesional la organismul de certificare a competenţelor profesionale:
[133221523730] Răspunsuri:
A) o dată la un an
B) o dată la doi ani Ord 815 art. 10(3)
C) o dată la trei ani

414. Operatorii economici transmit la organismul de certificare a competenţelor profesionale necesarul


de personal care deţine certificat de absolvire a cursului de perfecţionare "Metodologia instruirii
adultului din domeniul feroviar" şi care urmează să fie perfecţionat profesional:
[413425576443] Răspunsuri:
A) o dată la un an Ord 815 art. 10(3)
B) o dată la doi ani
C) o dată la trei ani

415. Evaluarea pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale în cadrul programelor de


formare profesională continuă din domeniul feroviar ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa
circulaţiei urmăreşte următoarele obiective principale:
[413323586780] Răspunsuri:
A) scopul administrativ, scopul motivaţional, scopul informaţional Ord. 815 art. 19(1)
B) scopul social, scopul relaţional, scopul colectiv
C) scopul social, scopul concurenţial, scopul relaţional

416. Evaluarea trebuie concepută astfel încât să fie respectate următoarele principii fundamentale:
[413322513363] Răspunsuri:
A) identitate, noncontradicţie, raţiunie
B) validitate, credibilitate, corectitudine şi imparţialitate Ord. 815 art. 19(2)
C) proportionalitate, neutralitate, legitimitate

417. Derularea şi finalizarea evaluării pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale ale
personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei al operatorilor economici care efectuează
programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar în centrele organismului de certificare
a competenţelor profesionale revin:
[789526169833] Răspunsuri:
A) operatorului economic
B) autorităţii competente
C) organismului de certificare a competenţelor profesionale Ord. 815 art. 19(4)

418. Examenul de evaluare a nivelului cunoştinţelor teoretice şi practice, necesare fiecărei competenţe
profesionale generale, se desfăşoară în faţa unei comisii de evaluare.
[789424569384] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 21(1)

419. Comisia de evaluare pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale este constituită
dintr-un reprezentant al autorităţii competente AFER şi un reprezentant al operatorului economic.
[543764553830] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 21(2)

420. Comisia de evaluare pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale este constituită
astfel:
[264527643401] Răspunsuri:
59
A) dintr-un reprezentant al organismului de certificare a competenţelor profesionale şi un reprezentant al
operatorului economic. Ord. 815 art. 21(2)
B) dintr-un reprezentant al autorităţii competente şi un reprezentant al operatorului economic.
C) dintr-un reprezentant al autorităţii competente şi un organismului de certificare a competenţelor
profesionale.

421. Organismul de certificare a competenţelor profesionale îşi desemnează un reprezentant, atestat de


către autoritatea competentă, care este:
[274525554731] Răspunsuri:
A) membru al comisiei de evaluare a competenţelor profesionale
B) preşedintele comisiei de evaluare a competenţelor profesionale Ord. 815 art. 21(3)
C) membru al comisiei de certificare a competenţelor profesionale

422. Operatorii economici îşi desemnează un reprezentant, pentru a participa ca membru în comisia de
evaluare a competenţelor profesionale, atestat de către:
[823895544431] Răspunsuri:
A) organismul de certificare a competenţelor profesionale
B) administratorul de infrastructură feroviară
C) autoritatea competentă Ord. 815 art. 21(4)

423. În cazul în care operatorii economici nu îşi desemnează un reprezentant în comisia de evaluare a
competenţelor profesionale, autoritatea competentă desemnează un membru în comisia de evaluare a
competenţelor profesionale.
[553668934882] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 21(4)

424. Catalogul de evaluare conţine rezultatele evaluării nivelului de cunoştinţe aferent fiecărei
competenţe profesionale.
[567666944353] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 21(5) lit. g)

425. Examenul de evaluare a nivelului de cunoştinţe necesare fiecărei competenţe profesionale specifice,
tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei se desfăşoară în faţa
inspectorului se stat de la autoritatea competentă.
[843793514831] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 22(1)

426. Comisia de evaluare a competenţelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor
de instalaţii de siguranţa circulaţiei este stabilită prin procedurile proprii ale:
[779322580571] Răspunsuri:
A) organismului de certificare a competenţelor profesionale şi ale Autoritatii FeroviareRomane - AFER
B) operatorilor economici şi ale organismului de certificare a competenţelor profesionale Ord. 815 art.
22(2)
C) operatorilor economici şi ale Autoritatii FeroviareRomane - AFER

427. Comisia de evaluare a competenţelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor
de instalaţii de siguranţa circulaţiei este constituită din personal de specialitate, atestat de către
autoritatea competentă acelaşi care a participat la instruirea personalului evaluat.
[789221514844] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 22(4)

428. Aprecierea performanţei în timpul instruirii profesionale teoretice, precum şi la locul de muncă în
timpul instruirii practice de serviciu se face, pentru personalul cu termenul de evaluare scadent, prin

60
prezentarea de către reprezentantul operatorului economic a fişelor individuale de instruire profesională
teoretică şi practică corespunzătoare perioadei ce a trecut:
[688227014495] Răspunsuri:
A) pe ultimul an de desfăşurare a instruirii profesionale teoretice şi practice de serviciu
B) pe ultimii doi ani de desfăşurare a instruirii profesionale teoretice şi practice de serviciu
C) de la ultima evaluare a competenţelor profesionale generale Ord. 815 art. 23(2)

429. Reprezentantul desemnat al operatorilor economici prezintă portofoliile individuale ale personalului
cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează a fi evaluat la centrul care aparţine autoritatea
competentă din cadrul Autoritatii FeroviareRomane.
[264423575811] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 24(1)

430. Fişa de instruire practică de serviciu corespunzătoare perioadei ce a trecut de la ultima evaluare a
competenţelor profesionale, trebuie să se regăsească în portofoliul individual al personalului cu
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.
[264322576410] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 24(3)

431. Portofoliul individual al personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este întocmit şi


deţinut personal de către fiecare salariat al operatororului economic.
[173228585820] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 24(2)

432. După verificare, portofoliile individuale se returnează reprezentantului desemnat al operatorilor


economici.
[823698272430] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 24(4)

433. Comisia de evaluare verifică portofoliile individuale şi îndeplinirea condiţiilor de participare la


evaluare pentru fiecare participant:
[313844545142] Răspunsuri:
A) odată cu depunerea solicitării de evaluăre a personalului operatorilor economici
B) înainte de începerea evaluării Ord. 815 art. 24(4)
C) după susţinerea evaluarăii

434. Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care nu a obţinut nici la a doua evaluare
certificarea periodică a competenţelor profesionale generale nu mai poate solicita o nouă evaluare a
competenţelor deficitare.
[833697235552] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 25(6) CORECT

435. Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care nu a obţinut certificarea periodică a


competenţelor profesionale generale nu mai poate solicita o nouă evaluare a competenţelor deficitare.
[313648767880] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 25(5)

436. Catalogul de evaluare a competenţelor profesionale generale ale funcţiilor personalului cu


responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate se întocmeşte:
[153228555570] Răspunsuri:
A) într-un singur exemplar
B) în două exemplare Ord. 815 art. 26(3)
C) în trei exemplare

437. În baza catalogului de evaluare, cu rezultatele evaluării competenţelor profesionale generale,


organismul de certificare a competenţelor profesionale eliberează:
61
[688873545185] Răspunsuri:
A) o diplomă de absolvire a competenţelor profesionale generale
B) un certificat pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale generale Ord. 815 art.27(1)
C) un certificat de calificare a competenţelor profesionale generale

438. Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele examenului de evaluare a competenţelor profesionale


generale, se se va face în termen de maximum:
[688771545490] Răspunsuri:
A) 5 zile lucrătoare Ord. 815 art. 28(2)
B) 10 zile lucrătoare
C) 30 zile lucrătoare

439. Contestaţiile privind rezultatele examenului de evaluare a competenţelor profesionale generale, se


depun în scris la organismul de certificare a competenţelor profesionale în termen de:
[163126525100] Răspunsuri:
A) două zile lucrătoare Ord. 815 art. 28(1)
B) cinci zile lucrătoare
C) zece zile lucrătoare

440. Expirarea şi pierderea certificatelor pentru confirmarea competenţelor profesionale generale,


corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, se publică în publicaţia
oficială a organismului de certificare a competenţelor profesionale.
[173124526510] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 31(1)

441. La verificarea stării de funcţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, personalul care le deserveşte trebuie
să constate existenţa şi integritatea barelor de acţionare-conexiune-tracţiune ale macazului, precum şi a
ciocului de la încuietoarea macazului.
[553221570170] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 22(4) lit. c)

442. La verificarea stării de funcţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, personalul care le deserveşte trebuie
să constate dacă nu există corpuri străine între ac şi contraac, şină şi contraşină sau între vârful inimii de
încrucişare şi aripile acesteia
[453227889583] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 22(4) lit. d)

443. La verificarea stării de funcţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, personalul care le deserveşte trebuie
să constate dacă instalaţiile TC şi soneriile funcţionează corespunzător.
[453125516190] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 22(4) lit. e)

444. La verificarea stării de funcţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE aflate în biroul de mişcare, IDM
trebuie să constate existenţa şi integritatea sigiliilor de control prevăzute în instrucţiunile de manipulare a
instalaţiei respective.
[213525587501] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(2) lit. a)

445. La verificarea stării de funcţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE aflate în biroul de mişcare, IDM
trebuie să constate dacă există indicaţii optice şi/sau acustice care semnalizează conform instrucţiei de
manipulare funcţionarea corectă, existenţa unor deranjamente sau alte situaţii de pericol.
[743328173110] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(2) lit. b)

446. La verificarea stării de funcţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE aflate în biroul de mişcare, IDM
trebuie să constate funcţionarea aparatelor de cale centralizate prin instalaţiile CED sau CE de la liniile de
62
circulaţie, prin manevrare individuală, iar dacă acestea sunt cuprinse în parcursuri executate şi
neconsumate, verificarea lor se face după consumarea parcursurilor respective.
[743226183523] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(2) lit. c)

447. La verificarea pe teren a stării liniilor de circulaţie, IDM trebuie să constate dacă toate mărcile de
siguranţă ale liniilor pe care nu se manevrează sunt libere.
[223422557130] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(3) lit. b)

448. La verificarea pe teren a stării liniilor de circulaţie, IDM trebuie să constate care linii sunt libere şi
care sunt ocupate.
[233321568540] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(3) lit. a)

449. La verificarea pe teren a stării liniilor de circulaţie, IDM trebuie să constate dacă vagoanele cu care
nu se manevrează sunt asigurate contra fugirii.
[163728547150] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(3) lit. c)

450. La verificarea pe teren a stării liniilor de circulaţie, IDM trebuie să constate dacă situaţia saboţilor de
mână aflaţi pe teren corespunde cu cea de pe rastel.
[513523537562] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(3) lit. d)

451. La verificarea posturilor de macazuri şi de barieră din incinta staţiei, IDM trebuie să constate pe
teren prezenţa şi starea personalului la post.
[523422547174] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(5) lit. a)

452. După verificarea posturilor de macazuri şi de barieră, IDM este obligat să ia la cunoştinţă
neajunsurile înscrise de acar, revizorul de ace sau păzitorul de barieră în condica de comenzi a postului
respectiv.
[453751537590] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(6) lit. a)

453. După verificarea posturilor de macazuri şi de barieră, IDM este obligat să înscrie în condica de
comenzi a fiecărui post de macazuri şi de barieră, rezultatul verificării şi să consemneze neajunsurile
constatate personal.
[365748747100] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(6) lit. b)

454. Efectuarea serviciului în legătură directă cu siguranţa circulaţiei, după depăşirea duratei de lucru
reglementată constituie:
[743124613604] Răspunsuri:
A) Accident care nu se incadreaza la accident grav;
B) Incident din Grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară; HG 117 art. 8 pct. 3.6
C) Nu se încadrează ca accident sau incident;

455. Executarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare fără a
deţine aviz medical şi/sau aviz psihologic, de aptitudine, în termen de valabilitate constituie incident
încadrat în Grupa A
[743882623163] Răspunsuri: Adevărat | Fals HG 117 art. 8 pct. 3.4

456. Sistemul de menţinere a competenţelor profesionale este un element obţional al sistemului de


management al siguranţei.
[223227774680] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 2(1)

63
457. Pentru a fi cuprins şi integrat într-un sistem de menţinere a competenţelor profesionale, personalul
cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate din România trebuie să posede:
[223125684281] Răspunsuri:
A) Autorizaţie pentru exercitarea funcţiei personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei; Ord.
815 art. 4(1) lit. d)
B) Un certificat complementar al şefului de staţie.
C) Un certificat de competenţe lingvistice, obţinut prin evaluarea competenţelor profesionale dobândite
în urma specializării într-o limbă de circulaţie internaţională;

458. Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sunt obligaţi să utilizeze în
efectuarea activităţilor privind siguranţa circulaţiei numai personal care face parte din sistemul de
menţinere a competenţelor profesionale în operaţiunile de transport pe căile ferate din România.
[233123684590] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 5

459. Programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar pentru personalul cu
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se derulează numai în centre de instruire feroviară ale operatorilor
economici.
[860423670200] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 7(1)

460. Centrele de instruire urmăresc menţinerea nivelului de pregătire profesională prin evaluarea
personalului, precum şi pentru dezvoltarea de noi deprinderi în rândul personalului feroviar, folosind în
acest scop cele mai moderne instrumente oferite de tehnica de lucru.
[870421681515] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 7(2)

461. Obiectivele programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar sunt crearea unui
cadru comun de referinţă pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi sunt exprimate în
competenţe profesionale.
[353646854222] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 11(1)

462. Competenţele profesionale ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei fac obiectul:
[353524666652] Răspunsuri:
A) unui catalog de sală
B) unui catalog specific Ord. 815 art. 11(2)
C) unui catalog de absolvire

463. Prin procedurile proprii, fiecare operator economic dispune asupra periodicităţii de derulare a
modulelor de instruire teoretică - bilunar, lunar, la două luni, trimestrial, semestrial sau anual.
[733788234244] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 12(2)

464. Prin procedurile proprii, fiecare operator economic dispune asupra periodicităţii de derulare a
modulelor de instruire teoretică astfel:
[113822664650] Răspunsuri:
A) Zilnic, decadal sau săptămânal;
B) bilunar, lunar, la două luni, trimestrial, semestrial sau anual; Ord. 815 art. 12(2)
C) La trei ani, patru ani sau cinci ani

465. Pentru personalul care a absentat de la modulul de instruire teoretică, sau care în urma evaluării a
fost apreciat cu D la una sau mai multe competenţe, se organizează module de instruire suplimentare ale
căror durată şi tematică sunt identice cu cele ale modulului de instruire la care a absentat sau a fost
apreciat cu D.
64
[577226034362] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 14(8)

466. Programarea calendaristică de desfăşurare a instruirii practice de serviciu se întocmeşte de către


personalul cu atribuţii de instruire cu respectarea duratei şi periodicităţii de instruire practică specifică
fiecărei funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei
[753328260646] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 17(4)

467. Dacă şi după modulul de instruire suplimentar există personal care în urma evaluării a fost apreciat
cu D la una sau mai multe competenţe, acesta va fi retras din activitate până la redobândirea
cunoştinţelor teoretice necesare ridicării nivelului competenţei deficitare.
[333424634391] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 14(10)

468. În cazul în care persoana care trebuia examinată nu a finalizat în termen de 30 zile lucrătoare fişa de
examinare, aceasta va relua procedurile de examinare, fişa anterioară fiind anulată.
[443128934732] Răspunsuri: Adevărat | Fals

469. Comisia va notifica angajatorul dacă personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor nu a finalizat
examinările medicale şi psihologice la care a fost programat, în termen de:
[453126945311] Răspunsuri:
A) 5 zile lucrătoare
B) 30 zile lucrătoare
C) 10 zile lucrătoare

470. Persoanele care vor fi examinate vor depune la fişierul de siguranţa transporturilor din cadrul
unităţilor agreate/din cadrul ambulatoriilor de specialitate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului
Transporturilor adeverinţa medicală de boli cronice eliberată de medicul de familie şi evidenţa zilelor de
concediu medical pe ultimele 3 luni.
[733222615880] Răspunsuri: Adevărat | Fals

471. Pentru personalul care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din
România, altul decât cel cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, operatorii economici vor elabora
proceduri specifice proprii, bazate pe implementarea şi dezvoltarea unui sistem de menţinere a
competenţelor profesionale.
[733221625345] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 3

472. Certificatul de calificare profesională, obţinut prin evaluarea competenţelor profesionale dobândite
în urma absolvirii programelor de calificare profesională într-o ocupaţie specifică transportului feroviar se
eliberează de către autoritatea competentă.
[577528015894] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 4(2)

473. Certificatul de absolvire, obţinut prin evaluarea competenţelor profesionale dobândite în urma
absolvirii programelor de specializare/perfecţionare se eliberează de către autoritatea competentă.
[433128988462] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 4(2)

474. Certificatul de competenţe profesionale sau pentru confirmarea periodică a competenţelor


profesionale, obţinut prin evaluarea competenţelor profesionale se eliberează de către autoritatea
competentă.
[433856915802] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 4(2)

65
475. Autorizaţia pentru exercitarea funcţiei personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se
eliberează de către organismul de certificare a competenţelor profesionale.
[543522615482] Răspunsuri: Adevărat | Fals Ord. 815 art. 4(3)

476. Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţă salariaţilor şi
sunt afişate la sediul angajatorului.
[385841687192] Răspunsuri: Adevărat | Fals Codul Muncii art. 117

477. Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă
majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării
consecinţelor unui accident.
[385848815402] Răspunsuri: Adevărat | Fals Codul Muncii art. 120(2)

478. Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită, este interzisă, cu excepţia cazului de forţă
majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării
consecinţelor unui accident.
[769124662152] Răspunsuri: Adevărat | Fals Codul Muncii art. 121(2)

479. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice
după efectuarea acesteia.
[870697373581] Răspunsuri: Adevărat | Fals Codul Muncii art. 122(1)

480. Munca prestată între orele 22, 00-6, 00 este considerată muncă de noapte.
[183322686200] Răspunsuri: Adevărat | Fals Codul Muncii art. 125(1)

481. Munca prestată între orele 19, 00-7, 00 este considerată muncă de noapte.
[577121627651] Răspunsuri: Adevărat | Fals Codul Muncii art. 125(1)

482. În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la
pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin
regulamentul intern.
[333643637522] Răspunsuri: Adevărat | Fals Codul Muncii art. 134(1)

483. Persoanele care vor fi examinate vor depune la fişierul de siguranţa transporturilor din cadrul
unităţilor agreate/din cadrul ambulatoriilor de specialitate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului
Transporturilor adeverinţa medicală de boli cronice eliberată de medicul de familie şi evidenţa zilelor de
concediu medical pe ultimele 3 luni.
[543326047141] Răspunsuri: Adevărat | Fals

484. În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor
măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau
pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau
clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea
executării acestor lucrări.
[769526247622] Răspunsuri: Adevărat | Fals Codul Muncii art. 138(1)

485. PTE se întocmeşte de şeful staţiei


[443324771232] Răspunsuri:
A) Împreună cu şefii celorlalte staţii vecine
B) Împreună cu şefii celorlalte subunităţi la care este arondată staţia Disp 56/2006 pct. 2
66
C) Împreună cu conducerea RC

486. PTE se întocmeşte de şeful staţiei, împreună cu şefii celorlalte subunităţi la care este arondată staţia
şi după caz cu colaborarea reprezentanţilor operatorilor de transport feroviar OTF şi operatorilor de
manevra feroviara OMF care îşi desfăşoară activitatea în staţie.
[284734769750] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp 56/2006 pct. 2

487. Reglementările specifice operatorilor de transport feroviar OTF şi operatorilor de manevra feroviara
OMF, se întocmesc de şeful staţiei împreună cu reprezentanţii desemnaţi ai acestora.
[843224758355] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp 56/2006 pct. 2

488. Pe secţiile de circulaţie neinteroperabile, închiriate de către gestionarii de infrastructură autorizaţi


AFER, obligaţia să elaboreze, să gestioneze şi să actualizeze PTE-urile staţiilor de pe secţiile respective
revine:
[423853771802] Răspunsuri:
A) Reprezentanţiilor acestora Disp 56/2006 pct. 2pct. 2
B) Sefiilor de staţie care au coordonat activitatea staţiilor respective
C) Compartimentului PTE din cadrul Diviziei Trafic

489. Anexa 1 din PTE conţine reglementari privind organizarea si functionarea statiei şi cuprinde
atributiile fiecarui compartiment de lucru al statiei si sarcinile de serviciu ale personalului.
[365422760481] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp 56/2006 CORECT

490. Anexa 4 din PTE conţine reglementari privind functionarea barierelor aflate în linie curenta deservite
de pazitori de bariera;
[123722759140] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp 56/2006

491. Anexa 5 din PTE conţine reglementari privind exploatarea LFI, altele decât Regulamentele tehnice de
exploatare a LFI racordate la statie si lista Regulamentelor tehnice de exploatare a LFI.
[333425761551] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp 56/2006

492. Anexa 6 din PTE al unei staţii de cale ferată conţine planul de situatie, profilul în lung si schite;
[443858072162] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp 56/2006

493. Anexa 7 din PTE conţine procesele tehnologice ale activitatilor desfasurate în statie.
[284428860680] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp 56/2006

494. Anexa 9 din PTE conţine lista cu vehiculele feroviare apartinând operatorilor economici racordati la
liniile statiei, care au drept de acces pe liniile infrastructurii feroviare si tabelul nominal cu personalul
acestora, autorizat sa execute operatiuni de transport feroviar pe liniile statiei CFR.
[553522783293] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp 56/2006

495. Anexa 11 din PTE al unei staţii de cale ferată, prevede circulatia utilajelor automotoare pentru
întretinerea liniei de contact între statie si remiza.
[243423759711] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp 56/2006

496. Posturile in care isi desfasoara activitatea personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei nu
trebuie dotate cu extrase din PTE specifice activitatii posturilor respective.
[633222785312] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp 56/2006 pct.6

67
497. În cazul când urmeaza sa se execute lucrari la instalatiile de siguranta circulatiei, care necesita
modificarea temporara a modului de lucru stabilit în PTE sau când urmeaza sa se lucreze în alt mod decât
cel prevazut în instructia de manipulare a instalatiei respective, se acceptă întocmirea de reglementari
provizorii privind modul în care se va efectua circulatia si manevra vehiculelor feroviare.
[633228285771] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp 56/2006 pct.14 CORECT

498. Numerotarea liniilor din statii se face cu cifre romane, cu exceptia liniilor directe, care se
numeroteaza cu cifre arabe.
[323121762441] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp. 56/2006 Cap. II Situatia I

499. În statiile insulare numerotarea liniilor începe de la peronul situat în dreapta sensului de la Bucuresti
si numai dupa ce se numeroteaza toate liniile din aceasta parte se numeroteaza liniile din cealalta parte a
statiei începând de la peronul din stânga sensului de la Bucuresti.
[688223785805] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp. 56/2006 Cap. II Situatia I

500. În statiile cu grupe distincte de linii, acestea se numeroteaza separat în fiecare grupa cu cifre arabe
însotite de initiala caracteristica grupei de ex: 1A, 2A, etc., 1B, 2B, etc. pentru liniile din grupa de sosire
respectiv triere.
[713786310470] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp. 56/2006 Cap. II Situatia I

501. Daca o statie de cale ferată are câte doua grupe cu aceeasi destinatie, grupele se denumesc astfel:
A1, A2, B1, B2, etc., iar liniile primesc denumirea grupei.
[860528487284] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp. 56/2006 Cap. II Situatia I

502. Numerotarea liniilor înfundate dintr-o staţie de cale ferată, se va face numai dupa terminarea
numerotarii celorlalte linii din statie (grupa) si va începe cu sensul de la Bucuresti, în ordinea crescatoare
a numerelor schimbatoarelor de cale.
[284123781600] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp. 56/2006 Cap. II Situatia I

503. Daca liniile de primire-expediere sunt prevazute cu semnale de iesire, lungimea utila a acestor linii
este delimitata la un capat de semnalul de ieşire, iar la celalalt capat este delimitata de marca de
siguranta cu celelalte linii de primire-expediere, sau de joanta din partea vârfului sau calcâiului
schimbatorului de cale ce delimiteaza linia.
[313646011322] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp. 56/2006 Cap. II Situatia I

504. Conditiile în care locomotiva de manevra trece dintr-o zona de manevra în alta, precum si conditiile
în care circula convoaiele de manevra dintr-o grupa în alta în statiile tehnice si de triere, astfel încât sa fie
asigurata siguranta lucrului la manevra, se stabilesc în:
[143226881730] Răspunsuri:
A) Fişa nr. 18 PTE Personalul care execută manevra şi modul de executare a acesteia
B) Fişa nr. 19 PTE Zonele de manevră ale staţiei Disp 56/2006 Fisa nr. 19
C) Fişa nr. 20 PTE Tonajul maxim cu care se execută manevra şi procentul de masă frânată care trebuie
asigurat convoiului de manevră

505. Modul de executare a manevrei vehiculelor feroviare încarcate cu transporturi exceptionale pe liniile
statiei, având în vedere situatia concreta si liniile pe care este permisa circulatia si manevra acestora, se
stabilesc în:
[743521831442] Răspunsuri:
A) Fişa nr. 18 PTE Personalul care execută manevra şi modul de executare a acesteia Disp. 56/2006
B) Fişa nr. 19 PTE Zonele de manevră ale staţiei
68
C) Fişa nr. 20 PTE Tonajul maxim cu care se execută manevra şi procentul de masă frânată care trebuie
asigurat convoiului de manevră, limitări de viteză la manevră

506. Limitările de viteză la manevră impuse de anumite cauze locale, care nu permit executarea manevrei
decât cu o anumită viteză redusă sunt stabilite în:
[587861821154] Răspunsuri:
A) Fişa nr. 23 PTE Condiţii suplimentare de siguranţăstabilite în staţiile tehnice şi de triaj, unde se execută
manevra simultan cu pimirea sau expedierea trenurilor de marfă şi a trenurilor formate din vagoane
goale de călători.
B) Fişa nr. 19 PTE Zonele de manevră ale staţiei
C) Fişa nr. 20 PTE Tonajul maxim cu care se execută manevra şi procentul de masă frânată care trebuie
asigurat convoiului de manevră, limitări de viteză la manevră Disp. 56/2006 Cap. II

507. Trecerea de la sistemul de circulaţie al trenurilor pe bază de bloc de linie semiautomat la sistemul de
circulaţie trenurilor pe baza înţelegerii telefonice - cale liberă:
[713524821564] Răspunsuri:
A) se comunică mecanicului doar verbal prin instalaţiile TC
B) se comunică mecanicului prin ordin de circulaţie. R 005 art. 216(1)
C) se comunică şefului de tren si mecanicului prin instalaţiile TC

508. Capacitatea unei secţii de circulaţie se calculează:


[823227531274] Răspunsuri:
A) în trenuri de călători
B) în trenuri directe de marfă I 115 art. 1(4)
C) în vagoane convenţionale

509. La stabilirea capacităţii secţiilor de circulaţie trenurile de călători se echivalează în trenuri de marfă.
[343427041701] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art. 1(4)

510. Capacitatea staţiilor de cale ferată şi a secţiilor de circulaţie se determină:


[453122841390] Răspunsuri:
A) prin măsurare
B) prin cronometrare
C) prin calcul analitic sau grafic I 115 art. 1(6)

511. Capacitatea de încărcare-descărcare a unei linii publice reprezintă:


[567666251742] Răspunsuri:
A) numărul maxim de trenuri, convoaie de manevră sau grupe de vagoane, ce se pot descompune sau
compune în 24 ore.
B) numărul maxim vagoane sau grupe de vagoane, ce pot staţiona pe linie în 24 ore.
C) numărul maxim de vagoane convenţionale sau tonajul maxim de mărfuri ce se pot încărca-descărca pe
linia respectivă în 24 ore I 115 art. 1(15)

512. Calculul staţionării vagoanelor se face pentru trei feluri de staţionare: tranzit fără prelucrare, tranzit
cu prelucrare şi încărcare-descărcare.
[880896569524] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art. 15(2)

513. Staţionarea medie a vagoanelor pe compartimente de lucru se stabileşte prin produsul dintre suma
vagoanelor-ore de staţionare şi semisuma vagoanelor intrate şi ieşite pe şi de pe liniile compartimentului
respectiv.
69
[213521873130] Răspunsuri: Adevărat | Fals I115 art. 15(4)

514. Timpul în care vagoanele sunt deplasate dintr-un compartiment de lucru în altul se ia în considerare
la calculul staţionarii, în compartimentul în care sunt duse.
[323224874541] Răspunsuri: Adevărat | Fals I115 art. 15(5)

515. Planul grafic de lucru al staţiei de cale ferată oferă posibilitatea stabilirii solicitării locomotivelor de
manevră.
[163524862250] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art. 16(1) CORECT

516. Pe liniile cu cale dublă, trenurile se urmăresc la interval de staţie, de bloc sau de post de mişcare în
linie curentă.
[823894852634] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art. 21

517. Capacitatea de circulaţie pe liniile cu cale dublă se calculează pe sensuri de circulaţie şi se exprimă în
vagoane conventionale.
[284125883270] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art. 21

518. Pe liniile cu cale dublă înzestrate cu bloc de linie automat, circulaţia trenurilor se face:
[243222873791] Răspunsuri:
A) la trei intervale de bloc, respectiv la lumina verde, sau la doua intervale de bloc, respectiv la lumina
galbenă
B) la doua intervale de bloc, respectiv la lumina galbena, sau la un interval de bloc, respectiv la lumina
verde
C) la doua intervale de bloc, respectiv la lumina verde, sau la un interval de bloc, respectiv la lumina
galbenă I 115 art. 21(2)

519. Pentru fiecare post de barieră din linie curentă se va întocmi un extras din mersul trenurilor
prevăzute să treacă pe la postul respectiv.
[453755972463] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 17(4)

520. Trenurile locale şi convoaie de manevră au înscrise în livretele de mers:


[567328383811] Răspunsuri:
A) orele de plecare şi sosire din toate staţiile de pe secţia pe care urmează să circule
B) orele de plecare şi sosire din staţiile unde acestea urmează să manevreze
C) numai orele de plecare din staţia de îndrumare şi sosire în staţia finală

521. Tonajul maxim şi lungimea maximă a trenurilor se stabilesc:


[323748172450] Răspunsuri:
A) prin planul de mers al trenurilor şi se trec în livrete de mers R 005 art. 84(2)
B) prin planul de formare al trenurilor şi se trec în graficele de circulaţie
C) prin graficul de circulaţie şi se trec în livrete de mers

522. Organizarea circulaţiei trenurilor se face pe baza planului de mers.


[433323983170] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET art. 154(1)

523. Planul de mers stă la baza coordonării operaţiunilor de transport feroviar.


[643876410580] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET art. 154(1)

524. Planul de mers se întocmeşte şi se rectifică de către:


70
[486426283290] Răspunsuri:
A) operatorul de transport feroviar care operează pe secţia respectivă
B) administratorul infrastructurii feroviare
C) gestionarul infrastructurii publice conform reglementărilor în vigoare RET art. 154(2)

525. Vitezele maxime de circulaţie ale trenurilor se stabilesc prin planul de mers şi se trec în livretele de
mers ale trenurilor.
[860225021693] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 3 - CORECT

526. Planul de mers reprezintă totalitatea traselor prevăzute într-un interval de timp,
[553126475342] Răspunsuri:
A) de regulă un an. I 099 art. 4(1)
B) de regulă o lună.
C) de regulă la trei luni.

527. Planul de mers se compune din graficul de circulaţie al trenurilor de marfă şi călători, planul de
compunere al trenurilor de călători şi se materializează,
[833228721730] Răspunsuri:
A) prin planul de formare
B) prin livretele de mers I 099 art. 4(2)
C) prin programul de circulaţie

528. Scopul întocmirii planului de mers al trenurilor este organizarea şi dirijarea circulaţiei în vederea
satisfacerii echitabile şi nediscriminatorie a cererilor operatorilor de transport feroviar.
[143723021370] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 099 art. 5 - CORECT dar incomplet

529. Programul de circulaţie reprezintă adaptarea operativă periodică a planului de mers în funcţie de
starea infrastructurii feroviare şi de solicitările operatorilor de transport feroviar.
[633674086180] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 099 art. 6(1)

530. Prin programul de circulaţie, administratorul infrastructurii feroviare, în baza solicitărilor operatorilor
de transport feroviar, stabileşte care dintre trasele de circulaţie ale trenurilor alocate acestora, urmează
să fie folosite într-o anumită perioadă de timp:
[843327788592] Răspunsuri:
A) decadă, zi, 12 ore
B) lună, decadă, zi I 099 art. 6(2)
C) an, lună, zi

531. Administratorul infrastructurii feroviare, la cererea operatorului de transport feroviar de călători, nu


poate modifica circulaţia trenurilor de călători faţă de programul de circulaţie anual, în sensul
suplimentării, anulării circulaţiei unor trenuri sau modificării compunerii acestora
[223421031101] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 099 art. 8

532. Anularea utilizării traselor de marfă din programul de circulaţie zilnic se poate face din oficiu de
către administratorul infrastructurii feroviare, prin operatorul de circulaţie, dacă întârzierea trenurilor de
marfă la îndrumare depăşeşte:
[713322088670] Răspunsuri:
A) 120 minute faţă de ora programată
B) 180 minute faţă de ora programată I 099 art. 22(1)
C) 360 minute faţă de ora programată
71
533. Trenurile prevăzute în programul anual pot circula, după caz, pe toată durata de valabilitate a
planului de mers, sezonier sau numai în anumite zile ale săptămânii.
[513666422322] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 099 art. 7(3)

534. Cu ocazia întocmirii sau rectificării planului de mers al trenurilor, se efectuează şi calculul capacităţii
staţiilor de cale ferată
[513664032771] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 115 art. 1(8)

535. Pentru ca trecerea de la vechiul la noul plan de mers al trenurilor să se facă în depline condiţii de
siguranţă a circulaţiei, staţiile nu vor trebui să întocmescă tablouri de garare a trenurilor şi pentru staţiile
afiliate.
[553761022441] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp. Punere in aplicare pct. 2.4 - CORECT

536. Pentru ca trecerea de la vechiul la noul plan de mers al trenurilor să se facă în depline condiţii de
siguranţă a circulaţiei, staţiile vor trebui să întocmescă tablouri de intrare - ieşire ale locomotivelor din
depouri.
[733882052716] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp. Punere in aplicare pct. 2.6 - CORECT

537. Pentru ca trecerea de la vechiul la noul plan de mers al trenurilor să se facă în depline condiţii de
siguranţă a circulaţiei, şefii de unitate vor asigura retragerea livretelor vechi pentru a se elimina orice
posibilitate de confuzie în conducerea şi circulaţia trenurilor.
[678322042464] Răspunsuri: Adevărat | Fals Disp. Punere in aplicare pct. 2.10- CORECT

538. Cifra de autocontrol, din numărul vagonului, permite:


[433652035812] Răspunsuri:
A) determinarea tonajului brut al vagonului.
B) tratarea cu ajutorul calculatorului electronic a problemelor specifice de exploatare. Marcajul unificat
pct. 2.5
C) determinarea tipului constructiv al vagoanelor de marfă.

539. Verificarea funcţionării frânelor automate din trenurile în staţionare se face prin probă completă,
probă parţială sau probă de continuitate a frânelor.
[365232214551] Răspunsuri: Adevărat | Fals- CORECT

540. Vitezele maxime de circulaţie ale trenurilor admise de linie sunt cuprinse în caietul cu datele
caracteristice ale liniilor şi podurilor.
[543233244811] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 3(14)

541. Remorcarea trenurilor de călători se face cu:


[233234214600] Răspunsuri:
A) una sau două locomotive aşezate în capul trenului, la care se mai poate ataşa una locomotivă
intercalată sau una locomotivă împingătoare legată la tren şi frână.
B) una sau două locomotive aşezate în capul trenului, la care se mai poate ataşa una locomotivă
intercalată legată la tren şi frână.
C) una până la trei locomotive aşezate în capul trenului, la care se mai poate ataşa una locomotivă
împingătoare legată la tren şi frână. R 006 art. 6(1)

542. La trenurile de călători care se fracţionează într-o staţie din parcurs se admite şi una locomotivă
intercalată.
72
[173136254200] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 6(2)

543. Remorcarea trenurilor de marfă se face cu:


[623133260860] Răspunsuri:
A) una sau două locomotive aşezate în capul trenului, la care se mai pot ataşa una locomotivă intercalată
şi una sau două locomotive împingătoare legate sau nelegate la tren şi frână.
B) una până la trei locomotive aşezate în capul trenului, la care se mai pot ataşa una sau două
Rlocomotive intercalate şi una locomotivă împingătoare legată sau nelegată la tren şi frână. R 006 art.
6(3)
C) una sau două locomotive aşezate în capul trenului, la care se mai pot ataşa una locomotivă intercalată
şi una locomotivă împingătoare legată sau nelegată la tren şi frână.

544. Porţiunile de linie de pe secţiile de remorcare pe care trenul se remorcă cu locomotive intercalate
sau împingătoare se prevăd în livretele de mers.
[523234215521] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 6(4)

545. La trenurile de călători nu se admite locomotivă împingătoare nelegată la tren şi frână.


[423334235331] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 6(8) lit. a)

546. La trenurile de marfă legarea locomotivei împingătoare la tren şi frână este obligatorie în
următoarele cazuri:
[476331225872] Răspunsuri:
A) când trenul circulă pe porţiuni de linie cu pante mai mari de 6 ‰.
B) când trenul circulă pe porţiuni de linie cu pante mai mari de 3 ‰. R 006 art. 6(9) lit. a)
C) când trenul circulă pe porţiuni de linie cu pante mai mari de 15 ‰.

547. La trenurile de marfă legarea locomotivei împingătoare la tren şi frână este obligatorie în
următoarele cazuri:
[860237945550] Răspunsuri:
A) pe liniile cu instalaţii de centralizare electromecanică.
B) pe liniile cu instalaţii de încuietori cu chei cu şi fără bloc.
C) pe liniile cu instalaţii de bloc de linie automat, cu excepţia primului sector de bloc. R 006 art. 6(9)lit. b)

548. La trenurile de marfă legarea locomotivei împingătoare la tren şi frână este obligatorie în
următoarele cazuri:
[274742255161] Răspunsuri:
A) când se circulă la cale liberă.
B) când toate mijloacele de comunicaţie sunt întrerupte. R 006 art. 6(9) lit. c)
C) când se circulă pe linie închisă.

549. În toate cazurile de circulaţie prin împingere a trenurilor frâna automată trebuie să fie activă.
[233747345680] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 8(2)

550. La calculul tonajului trenului nu se ia în considerare masa locomotivelor în acţiune din tren.
[413861278280] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 19(2)

551. Frânarea automată este obligatorie la toate trenurile.


[453135268731] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 006 art. 20(2)

73
552. Liniile cu prindere la sabot, precum şi saboţii de mână se verifică în comisie compusă din şeful staţiei
şi seful districtului de întreţinere a căii:
[678688761324] Răspunsuri:
A) bilunar
B) trimestrial
C) semestrial RET art. 132(3)

553. Dacă impiegatul de mişcare respectiv şeful staţiei constată cu ocazia reviziei aparatelor de cale şi a
instalaţiilor, lipsuri sau defecţiuni care periclitează siguranţa circulaţiei trenurilor sau dacă la manipularea
aparatelor de cale şi a instalaţiilor constată că nu se mai pot executa comenzi, defecţiunea se va înscrie în
registrul de căi libere comenzi şi mişcare şi se va aduce imediat la cunoştinţa organelor de întreţinere a
liniilor sau instalaţiilor.
[789234272890] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET art. 139(5)

554. Deschiderea liniei curente se face numai pe baza avizului asupra terminării lucrărilor şi asigurării
gabaritului precum şi prin fixarea condiţiilor de desfăşurare a circulaţiei, dat în scris sau prin
telefonogramă de către şeful subunităţii de întreţinere a căii sau împuternicitul său, în funcţie de cel
puţin şef de district.
[813707983440] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET art. 149 (1)

555. La lucrările cu restricţii de viteză care se execută de către agenţii economici autorizaţi, răspunderea
pentru siguranţa circulaţiei trenurilor revine:
[123432286850] Răspunsuri:
A) şefului punctului de lucru autorizat RET art. 145(3)
B) şefului de district
C) impiegatului de mişcare

556. Toate liniile din incinta unei staţii, cu excepţia celor deţinute de operatorii de transport feroviar sau
alţi agenţi economici, sunt la dispoziţia şefului de staţie.
[443662216693] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET art. 164

557. Macazurile aparatelor de cale amplasate pe liniile de primire-expediere, cele din linie curentă, de
acoperire precum şi altele asemenea stabilite de şeful staţiei trebuie să se afle în poziţie normală.
[385132288270] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET art. 169(1)

558. În cazul în care se constată că instalaţia nu funcţionează corespunzător şi deranjamentul persistă,


IDM avizează:
[413665216613] Răspunsuri:
A) pe operatorul de circulaţie şi dispecerul energetic feroviar
B) pe şeful staţiei şi pe operatorul de circulaţie R 005 art. 31(4) lit. b)
C) impiegatului de mişcare din staţiile vecine şi pe operatorul de circulaţie

559. În cazul defectării sau scoaterii din funcţiune a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, IDM este obligat să
avizeze pe şeful staţiei care va lua măsuri de organizare şi supraveghere a activităţii de circulaţie a
trenurilor şi de manevră a vehiculelor feroviare.
[313755236492] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 32(1)

560. Revizia căii ferate şi a tuturor construcţiilor şi instalaţiilor feroviare, se va face de către comisii
tehnice organizate şi coordonate de către conducerile unităţilor teritoriale care au în proprietate sau

74
gestionează aceste capacităţi, în scopul stabilirii măsurilor necesare menţinerii căii ferate, construcţiilor şi
instalaţiilor feroviare în condiţii de exploatare normală şi de siguranţă a circulaţiei trenurilor, astfel:
[253335226100] Răspunsuri:
A) trimestrial
B) De două ori pe an, în trimestrele I şi III RET art. 137(1)
C) De două ori pe an, în trimestrele II şi IV

561. Instalaţiile feroviare, construcţiile şi porţiunile de cale ferată expuse avariilor sau defectării din cauza
fenomenelor naturale, vor fi supravegheate în vederea prevenirii neajunsurilor în exploatare, conform
reglementărilor specifice care se vor întocmi pentru fiecare caz în parte şi vor fi avizate de AFER.
[743698857672] Răspunsuri: Adevărat | Fals

562. Şefii subunităţilor feroviare care au în exploatare aparate de cale sunt obligaţi să le asigure
întreţinerea astfel încât acestea să funcţioneze normal, conform reglementărilor specifice în vigoare
avizate de AFER.
[476665257431] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET art. 135

563. Cel puţin o dată pe an directorii regionalelor de cale ferată vor efectua un control la toate
subunităţile de pe raza de activitate proprie cu privire la siguranţa circulaţiei, starea tehnică a
elementelor infrastructurii feroviare publice şi calitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.
[223135247861] Răspunsuri: Adevărat | Fals RET art. 137(2)

564. Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar trebuie să asigure
aprovizionarea şi dotarea personalului cu atribuţii în revizia şi întreţinerea căii cu:
[613784272475] Răspunsuri:
A) steguleţ de culoare galbenă, lanternă cu lumină albă şi ciocan
B) steguleţ de culoare galbenă, lanternă cu lumină albă şi disc roşu
C) steguleţ de culoare galbenă, lanternă cu lumină albă şi fluier de mână

565. Orice neajuns constatat cu ocazia verificării funcţionării aparatelor de cale, a instalaţiilor SCB, TC şi
IFTE, trebuie înscris în registrul de comenzi al postului şi raportat imediat către IDM dispozitor, care
înscrie neajunsul în registrul de căi libere comenzi şi mişcare.
[823437984194] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 22

566. Constatările privind lipsurile sau defecţiunile care periclitează siguranţa circulaţiei înscrise în RRLISC
trebuie să fie avizate imediat de către IDM dispozitor, personalului de întreţinere precum şi şefului de
staţie, care trebuie să urmărească remedierea lor.
[523872228652] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(8)

567. IDM dispozitor înscrie în registrul de cai libere comenzi si mişcare rezultatul verificării proprii,
precum şi constatările raportate de către personalul din subordine privind lipsurile sau defecţiunile care
periclitează siguranţa circulaţiei, precum şi dacă la manipularea aparatelor de cale şi a instalaţiilor se
constată că nu se mai pot executa sau transmite comenzi.
[213744279331] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art 23(8)

568. IDM nu este obligat să ia la cunoştinţă înscrierile anterioare făcute în RRLISC, referitoare la
neajunsurile neremediate care influenţează efectuarea circulaţiei trenurilor şi a manevrei.
[423437581771] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 23(9)

75
569. Pe liniile ferate industriale –LFI - verificarea stării tehnice a liniei, a aparatelor de cale şi a instalaţiilor
de siguranţă aferente desfăşurării operaţiunilor de transport feroviar se face:
[743697818451] Răspunsuri:
A) lunar, în cazul circulaţiei trenurilor, şi trimestrial în cazul manevrei şi expedierii de trenuri sau convoaie
de manevră R 005 art. 27(1)
B) trimestrial, în cazul circulaţiei trenurilor, şi semestrial în cazul manevrei şi expedierii de trenuri sau
convoaie de manevră
C) bilunar, în cazul circulaţiei trenurilor, şi semestrial în cazul manevrei şi expedierii de trenuri sau
convoaie de manevră

570. Din componenţa comisiei pentru verificarea stării tehnice a liniei, a aparatelor de cale şi a
instalaţiilor de siguranţă aferente desfăşurării operaţiunilor de transport feroviar, poate face parte şi un
reprezentant al operatorului de transport sau manevră feroviară care asigură înscrierea în parc a
vagoanelor proprietarului de LFI, preluarea vagoanelor, efectuarea transportului sau a manevrei, numai la
solicitarea scrisă a operatorului feroviar.
[713336858164] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 27(2)

571. Condiţiile de circulaţie stabilite de către revizorul tehnic de vagoane în avizul scris, dat pentru
introducerea în trenuri a vagoanelor care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte, se aduc la
cunoştinţa operatorului de circulaţie:
[823801368607] Răspunsuri:
A) de către IDM R 005 art. 90(1)
B) de către personalul de stabilit al operatorului de transport feroviar
C) de către personalul de specialitate al operatorului de transport feroviar

572. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanelor cu uşi căzute de pe şina
de rulare, expuse căderii în parcurs.
[233434362240] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88(1) lit. h)

573. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanelor cu arcuri de suspensie
sau furci de gardă rupte, strâmbe sau desprinse.
[274531351760] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88(1) lit. e)

574. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanelor vagoanelor care nu au
scurgeri din conţinut.
[833808041467] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88(1) lit. m)

575. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanelor vagoanelor cu capacele
de la dome sau gurile de încărcare de pe acoperiş închise.
[143534351870] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88(1) lit. p)

576. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanelor cu transporturi cu


gabarit depăşit şi vagoanele cu sarcina pe osie depăşită, dacă au aprobare de circulaţie, conform
reglementărilor specifice în vigoare.
[743137977580] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005art. 88(1) lit. n)

577. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanelor încărcate cu mărfuri
periculoase din categoria "explozibile" a căror frână automată şi de mână este izolată şi sigilată.
[853602388290] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88(1) lit. k)

76
578. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanelor goale cu ţepuşe aşezate
în locaşul lor, sau cu dispozitivele de asigurare a încărcăturii fixate în poziţia de repaus.
[264235311610] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88(1) lit. l)

579. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanelor descoperite, încărcate
cu materiale metalice lungi sau voluminoase, dacă încărcătura nu este legată printr-o legătură metalică -
oţel sau cupru - la şasiul vagonului, când circulă pe liniile electrificate;
[375758522211] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88(1) lit. r)

580. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vagoanelor nedescărcate complet
sau cu încărcătura pe o parte.
[343855312840] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 88 lit. t)

581. Vagoanele aduse în staţie în vederea introducerii lor în trenuri se revizuiesc din punct de vedere
tehnic şi al modului de încărcare de către:
[453538612432] Răspunsuri:
A) personalul agentului economic
B) personalul operatorului de transport feroviar R 005 art. 91(2)
C) personalul administratorului de infrastructură feroviară

582. Condiţiile de circulaţie stabilite de către revizorul tehnic de vagoane respectiv de către personalul
tehnic de specialitate în avizul scris se aduc la cunoştinţa mecanicului:
[243844342141] Răspunsuri:
A) de către IDM, prin ordin de circulaţie. R 005 art. 90(2)
B) de către personalul de stabilit al operatorului de transport feroviar, prin Notificare alba
C) de către personalul de specialitate al operatorului de transport feroviar prin Notificare alba cu dungă
roşie

583. Îndrumarea transporturilor cu gabarit depăşit constituie:


[880434332557] Răspunsuri:
A) Incident din Grupa A - incidente produse în circulaţia trenurilor
B) Incident din Grupa B - incidente produse în activitatea de manevră
C) Incident din Grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară; HG 117 art. 8 pct3.13

584. Îndrumarea vagoanelor încărcate fără respectarea reglementărilor specifice (sarcina pe osie
depăşită, încărcătura deplasată sau neasigurată şi altele similare):
[733793322260] Răspunsuri:
A) constituie incident din Grupa A - incidente produse în circulaţia trenurilor
B) nu se încadrează ca accident sau incident
C) constituie incident din Grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară; HG 117 art.
8 pct3.13

585. Scurgeri din conţinutul vagoanelor încărcate cu substanţe chimice care pot afecta mediul şi
sănătatea personalului:
[853437022646] Răspunsuri:
A) constituie incident din Grupa A - incidente produse în circulaţia trenurilor
B) nu se încadrează ca accident sau incident HG 117 art. 9 lit. f)
C) constituie incident din Grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară;

77
586. Darea în exploatare a vehiculelor feroviare în urma operaţiunilor de întreţinere şi reparare, cu
defecte sau lipsuri, care afectează siguranţa feroviară:
[688786812381] Răspunsuri:
A) constituie incident din Grupa A - incidente produse în circulaţia trenurilor
B) nu se încadrează ca accident sau incident
C) constituie incident din Grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară; HG 117 art.
8 pct. 3.11

587. Căderea pieselor aparţinând vehiculelor feroviare sau a încărcăturii din vagoane (parţial sau total) şi
a altora similare din trenuri, care afectează siguranţa feroviară:
[813431322762] Răspunsuri:
A) constituie incident din Grupa A - incidente produse în circulaţia trenurilor
B) nu se încadrează ca accident sau incident
C) constituie incident din Grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară; HG 117 art.
8 pct. 3.12

588. Defectul produs în activitatea de exploatare feroviară cum ar fi: rupere de osie; rupere de roţi sau de
bandaje; supraîncălzirea cutiei de osie.
[653781312400] Răspunsuri:
A) constituie incident din Grupa A - incidente produse în circulaţia trenurilor
B) nu se încadrează ca accident sau incident
C) constituie incident din Grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară; HG 117 art.
8 pct. 3.16

589. Lovirea lucrărilor de artă, construcţiilor, instalaţiilor sau a altor vehicule feroviare de către
transporturi cu gabarit depăşit, de către vagoane cu încărcătura deplasată ori cu părţile mobile
neasigurate sau neînchise, respectiv de către piese ori subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale
încărcăturii acestora, în urma cărora nu au fost înregistrate deraieri de vehicule feroviare constituie:
[513773353852] Răspunsuri:
A) Incident din Grupa A - incidente produse în circulaţia trenurilor HG 117 art. 8 pct. 1.10
B) Incident din Grupa B - incidente produse în activitatea de manevră
C) Incident din Grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară;

590. Lovirea in circulaţia trenurilor a lucrărilor de artă, construcţiilor, instalaţiilor sau a altor vehicule
feroviare de către transporturi cu gabarit depăşit, de către vagoane cu încărcătura deplasată ori cu părţile
mobile neasigurate sau neînchise, respectiv de către piese ori subansambluri ale vehiculelor feroviare sau
ale încărcăturii acestora, în urma cărora nu au fost înregistrate deraieri de vehicule feroviare constituie:
[284645323520] Răspunsuri:
A) Incident din Grupa A HG 117 art. 8 pct. 1.10
B) Incident din Grupa B
C) Incident din Grupa C

591. Funcţiile şi numărul de personal necesar pentru fiecare din ramurile linii, electrificare,
telecomunicaţii, centralizare şi telecomandă se stabilesc în raport de:
[353333778280] Răspunsuri:
A) tipul mijlocului de transport şi starea încărcăturii
B) situaţia locală şi de proporţia incidentului de cale ferată I 632 pct. 2.2.1.2
C) condiţiile atmosferice şi categoria de tren

78
592. Vagoanele de ajutor pentru cale normală şi pentru cale îngustă, aparţinând operatorilor feroviari, se
pot utiliza ca mijloace de intervenţie pentru restabilirea circulaţiei feroviare.
[466238016190] Răspunsuri: Adevărat | Fals – CORECT- I 632 CAPITOL1 pct. 1.1 pg 3

593. Echipele specializate asigurate de operatorii feroviari, pot constitui echipe de intervenţie utilizate la
incidentele feroviare.
[577674726503] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 2.2.2

594. Personalul de întreţinerea căii, care are obligaţia să asigure iluminatul, legăturile telefonice şi să
execute lucrări de centralizare.
[688337237113] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 2.2.1.2 lit. b)

595. Personalul de întreţinerea căii, care are obligaţia să execute lucrările de realizare a gabaritului pentru
activitatea macaralei.
[486762757651] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 2.2.1.2 lit. b)

596. Personalul de întreţinerea căii, care are obligaţia să asigure îndepărtarea firului de contact al liniei
electrificate din axul căii corespunzător tipului de macara, înainte de începerea lucrării.
[443767047433] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 2.2.1.2 lit. b)

597. Personalul de întreţinerea căii, are obligaţia să asigure linia pentru condiţiile de calare a macaralei.
[769237357140] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 2.2.1.2 lit. a)

598. Personalul de întreţinerea căii, care are obligaţia să dea ajutor la transportul traverselor de calare de
la vagonul de calare până la macara cât şi la operaţiile de decalare a macaralei.
[523537147554] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 2.2.1.2 lit. a)

599. Personalul de întreţinere a căii are obligaţia să asigure înlăturarea defecţiunilor la linie.
[113335767160] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 2.2.1.2 lit. a) - CORECT

600. Personalul de la sectoarele de electrificare, telecomunicaţii, centralizare şi telecomandă au obligaţia


să execute lucrările de realizare a gabaritului pentru activitatea macaralei.
[323858979692] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 2.2.1.2 lit. b)

601. Personalul de la sectoarele de electrificare, telecomunicaţii, centralizare şi telecomandă au obligaţia


să asigure îndepărtarea firului de contact al liniei electrificate din axul căii corespunzător tipului de
macara, înainte de începerea lucrării.
[433534780281] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 2.2.1.2 lit. b)

602. Deplasarea echipelor de întreţinere a căii la locul accidentului sau incidentului de cale ferată se
poate face şi cu trenul de intervenţie dacă acesta ar ajunge mai repede la locul accidentului sau
incidentului.
[543237181742] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 3.2.1

603. În cazurile când trenul de intervenţie cu macara sau trenul de intervenţie specializat sunt îndrumate
la accidente sau incidente, îndrumarea de personal specializat va fi asigurat de către:
[486537071313] Răspunsuri:
A) operatorul feroviar care deserveşte trenul implicat în accidentul sau incidentul de cale ferată
B) operatorul feroviar cel mai apropiat de locul accidentului sau incidentului de cale ferată I 632 pct.
2.2.2.1
79
C) gestionarul infrastructurii feroviare pe care s-a produs accidentul sau incidentul de cale ferată

604. Lucrările de ridicare a vagoanelor deraiate se fac cu asistenţa tehnică a unui specialist de vagoane,
cu funcţia de cel puţin:
[623787283873] Răspunsuri:
A) revizor regional V
B) şef district V
C) revizor tehnic de vagoane I 632 pct. 2.2.2.3

605. Lucrările de ridicare a locomotivelor deraiate se fac cu asistenţa tehnică a unui specialist de
tracţiune, cu funcţia de cel puţin:
[833432718531] Răspunsuri:
A) şef depou
B) şef remiză
C) maistru I 632 pct. 2.2.2.3

606. Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat, în cazul locomotivei fără boghiuri deraiată, aşezată
transversal faţă de linie sau cu toate osiile depărtate de firul exterior al şinei cu mai mult de 20 cm.
[870536485246] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 3.4.1.2

607. Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat, în cazul locomotivei cu boghiuri deraiată, aşezată
transversal faţă de linie sau deraiată de două sau mai multe osii, depărtate de firul exterior al şinei cu mai
mult de 20 cm.
[183132788650] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 3.4.1.3

608. Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat, în cazul unui vagon de marfă încărcat, răsturnat sau
deraiat aşezat transversal faţă de linie.
[213645718360] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 3.4.1.5

609. Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat, în cazul locomotivei cu boghiuri deraiată, aşezată
transversal faţă de linie sau deraiată de două sau mai multe osii, depărtate de firul exterior al şinei cu mai
mult de 40 cm.
[688433748722] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 3.4.1.3

610. Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat, în cazul unui vagon de călători, răsturnat sau deraiat
aşezat transversal faţă de linie.
[375435718480] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct. 3.4.1.5

611. Vagonul de ajutor se va solicita în toate cazurile când nu este necesară acţionarea cu trenurile de
intervenţie.
[860233738860] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 632 pct 3.4.3

612. Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat, în cazul locomotivei cu boghiuri deraiată, aşezată
transversal faţă de linie sau deraiată de două sau mai multe osii, depărtate de firul exterior al şinei cu mai
mult de:
[823338428670] Răspunsuri:
A) 20 cm. I 632 pct. 3.4.1.3
B) 30 cm.
C) 40 cm.

80
613. Manevra pe liniile unei staţii cu partida de manevră a unui operator de transport, care are ca staţie
de domiciliu staţia respectivă se execută:
[284341555151] Răspunsuri:
A) după un plan de manevră întocmit la solicitarea verbală a operatorului de transport feroviar interesat,
de către IDM dispozitor.
B) după un plan de manevră întocmit la solicitarea scrisă a operatorului de transport feroviar interesat,
de către IDM dispozitor şi transmis verbal de către acesta sau de către IDM exterior. R 005 art. 43(4)
C) după un plan de manevră întocmit de către un reprezentant al operatorului de transport feroviar
interesat, care are funcţia de şef de manevră.

614. Cum se numeşte formularul în care se menţionează operaţiile de manevră şi condiţiile de efectuare
a acesteia?
[243446640670] Răspunsuri:
A) Ordin de circulaţie
B) Carnet de activitate
C) Plan de manevră R 005 Anexa 4

615. Manevra pentru ducerea-aducerea garniturilor de călători între grupa liniilor de primire-expediere şi
grupa tehnică, precum şi manevra cu locomotiva izolată în staţiile înzestrate cu instalaţii CED sau CE se
efectuează din:
[633245565384] Răspunsuri:
A) ordinul verbal al IDM. R 005 art. 43(6)
B) ordinul scris al IDM.
C) ordinul verbal al şefului de tren.

616. De către cine se dă semnalul de începere a manevrei şi în ce condiţii?


[365242572190] Răspunsuri:
A) Semnalul de începere a manevrei se dă de către impiegatul dispozitor, după ce a efectuat parcursul de
manevră şi a înmânat planul de manevră conducătorului de manevră.
B) Semnalul de începere a manevrei se dă de către conducătorul manevrei după ce acesta s-a convins că
personalul care a primit sarcini premergătoare începerii manevrei, le-a executat şi a raportat executarea
acestora. R 005 art. 45(3)
C) Semnalul de începere a manevrei se dă de către mecanicul de locomotivă, după ce a luat la cunoştiinţă
operaţiile de manevră care se vor executa şi s-a convins că semnalele fixe de manevră au indicaţie
permisivă.

617. Înainte de darea semnalului de începere a manevrei, conducătorul manevrei trebuie să verifice
personal sau prin raportări ale personalului din partida de manevră, dacă semafoarele de ieşire ale liniilor
pe care se execută manevra şi ale liniilor la care manevra are acces sunt pe liber.
[476775583503] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 45(1) lit. f)

618. Executarea manevrei pe linia directă a staţiei sau cu traversarea ei, este admisă numai cu
încuviinţarea verbală a IDM dispozitor dată personal conducătorului de manevră, pentru fiecare caz în
parte, prin instalaţiile TC din dotare sau transmisă prin revizorul de ace sau acar.
[264248721211] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 46(6)

619. Depăşirea limitei incintei staţiei de către convoiul de manevră sau numai de către locomotivă, este
admisă pe baza:
[233345611730] Răspunsuri:

81
A) dispoziţiei scrise a operatorului de circulaţie, care stabileşte ora până la care este permisă manevra cu
depăşirea limitei incintei staţiei şi pe baza căii libere obţinute de către IDM dispozitor al staţiei în care se
execută manevra. R 005 art. 46(10)
B) dispoziţiei scrise a IDM dispozitor, care stabileşte ora până la care este permisă manevra cu depăşirea
limitei incintei staţiei şi pe baza căii libere obţinute de către acesta de la staţia vecină.
C) dispoziţiei verbale a IDM dispozitor, care stabileşte ora până la care este permisă manevra cu depăşirea
limitei incintei staţiei şi pe baza căii libere obţinute de către acesta de la staţia vecină.

620. Mişcările de manevră peste aparatele de cale extreme ale staţiei se efectuează, de regulă, prin
împingere spre linia curentă cu locomotiva aşezată în capul convoiului de manevră.
[723708231430] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 46(8)

621. Liniile din staţii se împart în zone de manevră, în funcţie de situaţia locală, în fiecare zonă, manevra
se execută:
[133343641840] Răspunsuri:
A) Cu două locomotive de manevră.
B) Cu una sau două locomotive de manevră.
C) Numai cu o singură locomotivă de manevră. R 005 art. 47(1)

622. În staţiile situate pe secţii de circulaţie cu profil nefavorabil la intrare (pantă mai mare de 15 o/oo
spre staţie, pe distanţa drumului de frânare faţă de semnalul de intrare) - manevra din capătul dinspre
pantă al staţiei se execută:
[633797176551] Răspunsuri:
A) numai în intervalele libere de circulaţie, cu aprobarea scrisă a operatorului de circulaţie R 005 art. 49
B) numai în intervalele libere de circulaţie, cu aprobarea verbală a impiegatului de mişcare
C) numai în intervalele libere de circulaţie, cu aprobarea scrisă a impiegatului de mişcare.

623. Manevra cu locomotiva se face prin tragere, împingere, îmbrâncire sau triere pe plan înclinat sau
cocoaşă de triere.
[678894666365] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 52(1)

624. Se interzice manevra prin tragere a automotoarelor şi a remorcilor de automotor, în cazul în care de
acestea sunt legate alte vehicule
[365662683790] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 53(3)

625. Vagoanele de călători se manevrează numai legate între ele şi cu uşile deschise; în cazul în care
pentru efectuarea manevrei este necesară închiderea anumitor uşi, în vederea asigurării securităţii
personalului care execută manevra, modul de efectuare a manevrei vagoanelor cu uşile închise se
stabileşte în PTE.
[853543651497] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 54(1)

626. În staţiile înzestrate cu instalaţii CED sau CE se admit mişcări de manevră fără conducător şi partidă
de manevră, pe baza indicaţiilor permisive ale semnalelor luminoase şi a comunicărilor prin radiotelefon
dintre IDM şi mecanic:
[823242611100] Răspunsuri:
A) la mişcări de manevră cu garnituri goale de călători cu vagoanele legate la conducta general de aer.
B) la mişcări de manevră cu locomotiva izolată, cu vagon de serviciu, cu vagon poştă sau de bagaje. R 005
art. 48
C) la manevrarea convoaielor de manevră în complexe feroviare care au în compunere cel puţin 60 % din
vagoane cu frâna automată în acţiune.
82
627. În cazul depăşirii limitei incintei staţiei la manevră, mecanicul trebuie avizat prin ordin de circulaţie,
în care se menţionează ora până la care este permisă depăşirea limitei incintei staţiei.
[860347389680] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 46(12)

628. La liniile acoperite cu discuri roşii mobile, manevra se poate efectua după avizarea personalului care
execută intervenţii sau reparaţii la vagoane, respectiv care participă la încărcarea-descărcarea vagoanelor
şi numai după ridicarea discurilor roşii, conform menţiunilor din planul de manevră.
[668692632321] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 44(4)

629. Vagoanele transpuse se manevrează:


[779345642893] Răspunsuri:
A) numai prin tragere şi împingere, legate între ele şi de locomotivă. R 005 art. 58(1)
B) prin triere pe cocoaşă sau plan înclinat oprirea acestora asigurându-se cu frâne de mână.
C) prin triere pe cocoaşă sau plan înclinat oprirea acestora asigurându-se cu saboţi de mână.

630. În staţiile cu linii electrificate, vagoanele cu mărfuri pulverulente se încarcă/descarcă şi pot staţiona:
[567781666543] Răspunsuri:
A) numai pe liniile de încărcare-descărcare, astfel încât să nu afecteze linia de contact.
B) numai pe liniile neelectrificate, astfel încât să nu afecteze linia de contact.
C) numai pe liniile stabilite în PTE, astfel încât să nu afecteze linia de contact. R 005 art. 57(1)

631. Când convoiul s-a angajat peste un macaz atacat pe la călcâi în poziţie falsă, acesta va fi oprit imediat
şi se va da înapoi.
[113646672350] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 63(6)

632. Macazurile şi saboţii de deraiere, la manevră, se manipulează:


[587544612701] Răspunsuri:
A) de către un agent autorizat aparţinând operatorului de transport feroviar la cererea IDM.
B) de către şeful de tren sau şeful de manevră pe baza menţiunilor făcute în planul de manevră de către
IDM.
C) de către acar, revizorul de ace sau IDM, la cererea conducătorului manevrei. R 005 art. 63(1)

633. Între locomotivă şi vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria,, explozibile" cu care se
manevrează trebuie să existe:
[587685642474] Răspunsuri:
A) un grup de vagoane de siguranţă având cel puţin 8 osii, goale sau încărcate cu mărfuri care nu se pot
deplasa longitudinal, altele decât cele din categoria mărfurilor periculoase.
B) un grup de vagoane de siguranţă având cel puţin 4 osii, goale sau încărcate cu mărfuri care nu se pot
deplasa longitudinal, altele decât cele din categoria mărfurilor periculoase. R 005 art. 55(1) lit. a)
C) un grup de vagoane de siguranţă având cel puţin 4 osii, goale sau încărcate cu mărfuri care se pot
deplasa longitudinal, altele decât cele din categoria mărfurilor de masă.

634. Manevrarea vagoanelor cu încărcătura aşezată numai pe o parte-frontal sau longitudinal- se


execută:
[543681632280] Răspunsuri:
A) cu viteza de cel mult 5 km/h, numai prin tragere şi împingere fără a se depăşi aparatele extreme ale
staţiei, iar mecanicul va fi încunoştinţat despre aceasta prin ordin de circulaţie. R 005 art. 56
B) cu viteza de cel mult 5 km/h, numai prin tragere şi împingere fără a se depăşi limita de manevră a
staţiei, iar mecanicul va fi încunoştinţat despre aceasta prin ordin de circulaţie.
83
C) cu viteza de cel mult 5 km/h, numai prin tragere şi împingere fără a se depăşi aparatele extreme ale
staţiei, iar mecanicul va fi încunoştinţat despre aceasta prin menţiune făcută de IDM în foia de parcurs.

635. Vagoanele etichetate cu eticheta,, pericol" se manevrează cu atenţie,


[133548652690] Răspunsuri:
A) IDM aviză verbal pe mecanic şi pe agenţii din partida de manevră de existenţa acestor vagoane.
B) conducătorul manevrei aviză verbal pe mecanic şi pe agenţii din partida de manevră de existenţa
acestor vagoane. R 005 art. 55(5)
C) conducătorul manevrei aviză în scris prin ordin de circulaţie pe mecanic şi verbal pe agenţii din partida
de manevră de existenţa acestor vagoane.

636. Manevrarea vagoanelor cu alte mijloace decât locomotivele se face pe baza semnalelor date de
către agenţi cu instrumente portative, respectându-se regulile generale privind protecţia muncii.
[453778966373] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 61(1)

637. Manevrarea vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase din categoria,, explozibile" se face numai
prin tragere şi împingere cu viteza de cel mult 10 km/h.
[880615660183] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 55(1)

638. La manevrarea vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase din categoria,, explozibile" conducătorul
manevrei are obligaţia:
[476443613592] Răspunsuri:
A) să avizeze în scris pe IDM prin solicitarea de efectuarea manevrei şi verbal partida de manevră că se
manevrează cu vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria,, explozibile", menţionând că
acestea au frânele automate şi de mână izolate. R 005 art. 55(1) lit. b)
B) să avizeze în verbal pe IDM prin solicitarea de efectuarea manevrei şi partida de manevră că se
manevrează cu vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria,, explozibile", menţionând că
acestea au frânele automate izolate.
C) să avizeze în scris pe mecanicul de locomotivă prin ordin de circulaţie şi verbal partida de manevră că
se manevrează cu vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria,, explozibile", menţionând că
acestea au frânele automate şi de mână izolate.

639. La manevrarea vagoanelor cu utilaje automotoare pentru mecanizare-UAM- masa brută cu care se
poate manevra, viteza maximă admisă şi alte reguli la manevră, stabilite în funcţie de caracteristicile
tehnice ale UAM şi de condiţiile specifice de lucru din staţie se stabilesc în:
[789704623201] Răspunsuri:
A) planul de manevră.
B) ordinul de circulaţie înmânat conducătorului manevrei.
C) PTE. R 005 art. 61(3)

640. La manevrarea vagoanelor cu utilaje motoare pentru mecanizare-UAM- conducătorul utilajului este
conducătorul şi executantul manevrei.
[753708214774] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 61(2)

641. Manevrarea vagoanelor cu alte mijloace:


[343667834421] Răspunsuri:
A) se execută numai pe liniile cu o declivitate de până la 6 o/oo şi viteza de cel mult 5 km/h.
B) se execută numai pe liniile cu o declivitate de până la 2, 5 o/oo şi viteza de cel mult 10 km/h.
C) se execută numai pe liniile cu o declivitate de până la 2, 5 o/oo şi viteza de cel mult 5 km/h. R 005 art.
61(1) lit. a), e)
84
642. Manevrarea vagoanelor cu alte mijloace se poate efectua până la limita de manevră a staţiei.
[860544644230] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 61(1) lit. f) CORECT

643. De către cine se face supravegherea manevrei cu alte mijloace în staţiile deservite numai de IDM?
[173247654640] Răspunsuri:
A) De către IDM, în pauzele de circulaţie, cu înştiinţarea operatorului de circulaţie. R 005 art. 61(1) litd)
B) De către şeful staţiei, în timpul programului de lucru.
C) De către responsabilul SC al agentului economic care efectuează operaţiile de încărcare-descărcare.

644. După terminarea manevrei vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria,, explozibile"
vor fi garate pe linii special destinate, să fie legate între ele şi asigurate cu frâne de mână, acoperite cu
discuri roşii şi prin manipularea şi eclisarea macazurilor cu acces spre altă linie.
[779542670351] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 55(1) lit. e)

645. Pentru informarea publicului călător, tarifele de transport se vor afişa la loc vizibil, de către:
[733607260824] Răspunsuri:
A) gestionarul infrastructurii feroviare.
B) administratorul infrastructurii feroviare.
C) operatorul de transport feroviar. RT art.20 (1)

646. Numerotarea trenurilor de călători şi marfă se face conform reglementărilor specifice întocmite de:
[153847674570] Răspunsuri:
A) administratorul infrastructurii feroviare. R 005 art. 123(1)
B) Uniunea Internaţională a Căilor Ferate.
C) operatorul de transport feroviar

647. În cazul în care circulaţia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a
infrastructurii feroviare, se va organiza, în condiţiile tehnice existente, un serviciu de transport pentru
călători şi bagaje cu alte vehicule până la destinaţie sau până la primul punct de legătură pentru
continuarea călătoriei cu trenul, de către:
[433343634382] Răspunsuri:
A) administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare. RT art. 10(8)
B) operatorul de transport feroviar.
C) administraţia locală.

648. Intrarea sau staţionarea publicului în incinta unităţilor, acolo unde este interzis prin afişe sau
pictograme corespunzătoare, este interzis şi constituie contravenţie, în măsura în care nu constituie
infracţiune.
[653543644840] Răspunsuri: Adevărat | Fals RT art. 16 lit. l)

649. Exercitarea comerţului în staţii de cale ferată fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport
feroviar de călători, este interzis şi constituie contravenţie, în măsura în care nu constituie infracţiune.
[343341666400] Răspunsuri: Adevărat | Fals RT art. 16 lit. i)

650. Lipirea de afişe în staţii este permis cu acordul scris al operatorului de transport feroviar.
[823243635211] Răspunsuri: Adevărat | Fals RT art. 16 lit. j)

651. Staţiile cu ghişeu de informaţii pentru publicul călător se pot stabili şi de administratorul/
gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.
85
[523686069760] Răspunsuri: Adevărat | Fals RT art. 20 (2)

652. Trenurile care circulă cu ordin special, care se pun sau se retrag din circulaţie în condiţiile stabilite de
operatorul de transport feroviar se afişează în spaţiul rezervat Mersului trenurilor de călători, numai în
staţiile unde acesta are structură organizatorică.
[678345625330] Răspunsuri: Adevărat | Fals RT art. 20(3) - CORECT

653. Existenţa unor ghişee speciale de eliberare a legitimaţiilor de călătorie, în staţiile în care fluxul de
călători este mare, pentru: femeile gravide sau cu copii în braţe, persoanele care din motive de sănătate
nu pot aştepta la rând, se va aduce la cunoştinţă călătorilor, prin mijloace specifice de informare de către:
[113545635840] Răspunsuri:
A) administratorul infrastructurii feroviare.
B) operatorul de transport feroviar. RT art. 20(4)
C) gestionarul infrastructurii feroviare.

654. Informarea călătorilor despre posibilitatea de orientare în staţie, despre trenul care îi interesează,
precum şi despre alte condiţii de călătorie se face cu ajutorul indicatoarelor, tablourilor de sosire şi de
plecare a trenurilor, avizelor scrise, anunţurilor prin staţia de amplificare sau verbal.
[223248735550] Răspunsuri: Adevărat | Fals RT art. 20 pct. 44.1

655. Informaţiile care se transmit prin staţia de amplificare trebuie să fie formulate în una sau mai multe
limbi de circulaţie internaţională şi transmise în momentul intrării trenului la linia de garare.
[264345625261] Răspunsuri: Adevărat | Fals RT art. 20 pct. 44.2 ( CORECT)

656. În staţiile de călători trebuie să existe ghişeu de informaţii, panouri de informaţii care afişează
compunerea trenurilor, principalele legături între trenuri şi alte informaţii utile călătorilor.
[653143655620] Răspunsuri: Adevărat | Fals RT art. 20(2)

657. În cazul în care, în timpul unei ploi torenţiale, apa depăşeşte suprafaţa de rulare a şinei,
[385868867481] Răspunsuri:
A) mecanicul ia măsuri de oprire a trenului până la sosirea personalului de întreţinere a căii în funcţie de
cel puţin şef echipă, care va stabilii condiţiile de circulaţie. R 005 art. 336(3) CORECT
B) mecanicul va fi avizat de IDM din proprie iniţiativă, prin ordin de circulaţie, în care se va menţiona ca
trenul să circule cu deosebită atenţie cu viteza de cel mult 5 km/h în zona respectivă.
C) mecanicul ia măsuri de oprire a trenului până la sosirea personalului de întreţinere a căii în funcţie de
cel puţin meseriaş cale, care va stabilii condiţiile de circulaţie.

658. Dacă IDM este avizatde către personalul feroviar sau alt personal despre deteriorări la linii, instalaţii
sau despre alte pericole care afectează siguranţa circulaţiei,
[623348160193] Răspunsuri:
A) ia măsuri de oprire a circulaţiei pe linia respectivă şi avizează imediat prin telefonogramă şeful de
staţie, IDM din staţia vecină, precum şi personalul de întreţinere a căii, în funcţie de cel puţin şef echipă,
respectiv personalul de întreţinere a instalaţiilor, în funcţie de cel puţin montator.
B) ia măsuri de oprire a circulaţiei pe linia respectivă şi avizează imediat prin telefonogramă operatorul de
circulaţie, IDM din staţia vecină, precum şi personalul de întreţinere a căii, în funcţie de cel puţin şef
echipă, respectiv personalul de întreţinere a instalaţiilor, în funcţie de cel puţin electromecanic. R 005
art. 335(1)
C) ia măsuri de oprire a circulaţiei pe linia respectivă şi avizează imediat prin telefonogramă operatorul de
circulaţie, şeful staţiei, precum şi personalul de întreţinere a căii, în funcţie de cel puţin meseriaş cale,
respectiv personalul de întreţinere a instalaţiilor, în funcţie de cel puţin electromecanic.
86
659. În cazul producerii de deteriorări la linii, instalaţii sau alte pericole care afectează siguranţa
circulaţiei,
[213147715500] Răspunsuri:
A) primul tren se expediază numai însoţit de personalul de întreţinere a căii, în funcţie de cel puţin
meseriaş cale.
B) primul tren se expediază numai însoţit de şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia.
C) primul tren se expediază numai însoţit de personalul de întreţinere a căii, în funcţie de cel puţin şef
echipă. R 005 art. 335(2)

660. Atunci când, din cauza timpului nefavorabil, apar prelungiri de timp de mers în circulaţia trenurilor,
comandamentele de la RC, pe baza datelor cerute de la staţii, comunică compartimentului trafic din
regionala de cale ferată, secţiilor de întreţinere a căii, precum şi operatorilor de transport feroviar
informaţii privind starea timpului şi date referitoare la grosimea zăpezii.
[253144687310] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 311 art. 93

661. Mecanicii de locomotivă de la trenurile în circulaţie sunt obligaţi să comunice datele referitoare la
eventualele suluri de zăpadă pe care le întâlnesc în parcurs primei staţii de cale ferată care urmează după
locul unde a făcut constatarea - prin radio, telefon sau către mecanicii de locomotivă pe care îi întâlnesc,
în parcurs, pe linia vecină.
[643892626772] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 311 art. 94

662. Plugul de zăpadă aflat în acţiune de deszăpezire sau îndrumat la acţiuni de deszăpezire, circulă
[163242636430] Răspunsuri:
A) peste orice rang. I 311 art. 145
B) în rangul VII fără a produce întârzieri în circulaţia celorlalte trenuri.
C) în rangul IV fără a produce întârzieri în circulaţia trenurilor de călători şi mixte.

663. În situaţia în care oscilaţiile firului de contact, datorate vântului puternic, nu mai asigură o captare
corespunzătoare, dispecerul energetic feroviar va solicita operatorului de circulaţie reducerea vitezei de
circulaţie a trenurilor remorcate cu tracţiune electrică pe secţia de circulaţie afectată.
[123347626140] Răspunsuri: Adevărat | Fals I356 art. 90(3),(4) CORECT

664. Pentru desfăşurarea acţiunilor de dezăpezie pe linie electrificată este necesară scoaterea de sub
tensiune a liniei de contact, aspect care se menţionează în registrul de bord al plugului,
[513145646692] Răspunsuri:
A) de personalul de specialitate în funcţie de cel puţin electromecanic, la acţiunea de deszăpezire sau de
încărcare/descărcare a zăpezii.
B) de IDM din staţia de îndrumare, la acţiunea de deszăpezire sau din staţia de încărcare sau descărcare a
zăpezii. I 311 art. 149(3)
C) de personalul administratorului infrastructurii feroviare, desemnat să însoţescă plugul de zăpadă, din
staţia de îndrumare, la acţiunea de deszăpezire sau din staţia de încărcare sau descărcare a zăpezii.

665. În cazul defectării sau scoaterii din funcţiune a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, IDM este obligat să
avizeze pe şeful staţiei care va lua măsuri de organizare şi supraveghere a activităţii de circulaţie a
trenurilor şi de manevră a vehiculelor feroviare
[668897161161] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 32(1)

666. Se interzice efectuarea lucrărilor de modificare, mutare, reparare, verificare sau de înlocuire a
instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, precum şi a altor lucrări care ar provoca scoaterea lor temporară din funcţie,
87
[253656787571] Răspunsuri:
A) înainte de înregistrarea operaţiilor respective în RRLISC şi fără încuviinţarea IDM dispozitor. R 005 art.
32(2)
B) înainte de înregistrarea operaţiilor respective în registrul unificat de căi libere comenzi şi mişcare şi
fără încuviinţarea IDM dispozitor.
C) înainte de înregistrarea operaţiilor respective în RRLISC şi fără încuviinţarea şefului de staţie.

667. În toate cazurile în care urmează să se execute lucrări la posturile sau instalaţiile exterioare, IDM
dispozitor trebuie să dea
[743241636286] Răspunsuri:
A) dispoziţie scrisă personalului care deserveşte aceste posturi precizând că s-a încuviinţat executarea
lucrărilor, ora de la care se poate începe executarea lucrărilor şi condiţiile stabilite pentru efectuarea
circulaţiei trenurilor şi a manevrei vehiculelor feroviare.
B) dispoziţie scrisă personalului care deserveşte aceste posturi precizând că s-a încuviinţat executarea
lucrărilor, intervalul de timp al executării acestora şi condiţiile stabilite pentru efectuarea circulaţiei
trenurilor şi a manevrei vehiculelor feroviare. R 005 art. 32(6)
C) dispoziţie verbală personalului care deserveşte aceste posturi precizând că s-a încuviinţat executarea
lucrărilor, intervalul de timp al executării acestora şi condiţiile stabilite pentru efectuarea circulaţiei
trenurilor şi a manevrei vehiculelor feroviare.

668. Personalul care execută lucrări va fi avizat de către IDM dispozitor sau agentul postului, cu 10 minute
înainte, pentru asigurarea condiţiilor necesare executării parcursurilor de circulaţie sau manevră şi pentru
înscrierea consimţământului.
[713246226856] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 32(10)

669. Pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor se interzice efectuarea lucrărilor de


modificare, înlocuire, reparare şi verificare a instalaţiilot SCB, precum şi a altor lucrări la linii,
[123741626400] Răspunsuri:
A) fără încuviinţarea scrisă a operatorului de circulaţie. R 005 art. 242(4)
B) fără încuviinţarea scrisă a IDM dispozitor.
C) fără încuviinţarea scrisă a agentului punctului de secţionare.

670. La îndrumarea mijloacelor de intervenţie pe line curentă închisă pe secţiile cu conducere


centralizată, în ordinul de circulaţie se face precizarea ca la înapoire în punctul de secţionare prevăzut cu
indicator permanent de acoperire, acestea trebuie să oprească la vârful primului macaz, iar primirea în
punctul de secţionare se face numai pe baza semnalului "înainte" transmis de către agentul punctului de
secţionare respectiv.
[613344657111] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 243

671. Cum se face circulaţia trenurilor până în momentul stabilirii de către personalul de întreţinere a
cauzelor nefuncţionării BLA?
[668341647670] Răspunsuri:
A) Circulaţia trenurilor se va face în condiţiile prevăzute în Regulamentul de semnalizare CFR şi
instrucţiunile de manipulare a instalaţiilor SCB din staţia care expediază trenul; condiţiile de circulaţie se
avizează mecanicului prin ordin de circulaţie. R 005 art. 210
B) Circulaţia trenurilor se va face în condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi
manevra vehiculelor feroviare şi instrucţiunile de manipulare a instalaţiilor SCB din staţia care expediază
trenul; condiţiile de circulaţie se avizează mecanicului prin ordin de circulaţie.

88
C) Circulaţia trenurilor se va face în condiţiile prevăzute în Regulamentul de semnalizare CFR şi Planul
tehnic de exploatare din staţia care expediază trenul; condiţiile de circulaţie se avizează mecanicului prin
ordin de circulaţie.

672. În cazul scoaterii din funcţie a BLA, avizarea mecanicului privind circulaţia pe bază de cale liberă
precum şi alte condiţii de circulaţie, se face prin ordin de circulaţie de către:
[343248869331] Răspunsuri:
A) IDM dispozitor din staţia care delimitează distanţa de circulaţie respectivă, pe baza dispoziţiei
operatorului de circulaţie privind scoaterea din funcţiune a BLA..
B) IDM dispozitor din staţia cap de secţie pentru trenurile de marfă şi similare lor sau IDM dispozitor din
staţia care delimitează distanţa de circulaţie respectivă pentru trenurile de călători, pe baza dispoziţiei
operatorului de circulaţie privind scoaterea din funcţiune a BLA.
C) IDM dispozitor din staţia în care trenul are ultima oprire, pe baza dispoziţiei operatorului de circulaţie
privind scoaterea din funcţiune a BLA. R 005 art. 211(2)

673. Consimţământul pentru executarea parcursurilor de circulaţie sau manevră se transmite prin
instalaţiile TC, cu număr şi oră, către IDM localist.
[843543617814] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 32(12)

674. Înscrierea referitoare la terminarea lucrărilor şi eventualele condiţii privind circulaţia trenurilor şi
manevra vehiculelor feroviare se transmite prin instalaţii TC de către agenţii posturilor către IDM
dispozitor sau de către personalul care a executat lucrarea, direct către IDM dispozitor, prin instalaţii TC,
cu număr şi oră.
[880618384552] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 32(15)

675. Pe secţiile de circulaţie cu activitate redusă, administratorul infrastructurii feroviare poate aproba
suspendarea temporară a activităţii de mişcare,
[323868889262] Răspunsuri:
A) pe o perioadă mai mică de 24 de ore, în care nu este prevăzut să circule trenuri. R 005 art. 265(1)
B) pe o perioadă mai mică de 24 de ore, în care nu este prevăzut să circule trenuri de marfă şi similar lor.
C) pe o perioadă mai mică de 48 de ore, în care nu este prevăzut să circule trenuri.

676. Ce obligaţie are operatorul RC înainte de suspendarea activităţii de mişcare potrivit programului
aprobat?
[643248117725] Răspunsuri:
A) Operatorul RC are obligaţia să stabilească împreună cu IDM dispozitori din punctele de secţionare,
ultimul tren circulat pe fiecare fir de circulaţie, când este cazul, precum şi starea de liber a liniilor de
circulaţie din punctele de secţionare.
B) Operatorul RC are obligaţia să stabilească împreună cu IDM dispozitori din punctele de secţionare,
ultimul tren circulat pe fiecare fir de circulaţie, când este cazul, precum şi starea de liber a liniei curente.
R 005 art. 265(2)
C) Operatorul RC are obligaţia să stabilească împreună cu IDM exteriori din punctele de secţionare,
ultimul tren circulat pe fiecare fir de circulaţie, când este cazul, precum şi starea de liber a liniei curente.

677. IDM dispozitori dau


[233146737381] Răspunsuri:
A) comandă scrisă la posturile din incinta staţiei şi la posturile afiliate din linie curentă, pentru
suspendarea temporară, respectiv reluarea activităţii de mişcare.
B) dispoziţie verbală la posturile din incinta staţiei şi la posturile afiliate din linie curentă, pentru
suspendarea temporară, respectiv reluarea activităţii de mişcare.
89
C) dispoziţie scrisă la posturile din incinta staţiei şi la posturile afiliate din linie curentă, pentru
suspendarea temporară, respectiv reluarea activităţii de mişcare. R 005 art. 265(3)

678. Dispoziţia transmisă de IDM exterior privind suspendarea temporară a activităţii de mişcare trebuie
să conţină ora de la care se suspendă activitatea de mişcare, personalul care rămâne la postul respectiv,
dacă este cazul şi ora de reluare a activităţii, iar pentru posturile care deservesc bariere ce au poziţia
normală,, deschisă", dispune închiderea acestora pe perioada suspendării activităţii de mişcare.
[274143627800] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 265(3)

679. Ce precizări trebuie să conţină dispoziţia operatorului de circulaţie prin care dispune suspendarea
serviciului de mişcare?
[668792657503] Răspunsuri:
A) Ora de începere a suspendării respectiv de reluare a activităţii pentru fiecare punct de secţionare. R
005 art.265(2)
B) Ora de începere a suspendării respectiv de reluare a activităţii pentru punctele de secţionare care
delimitează secţia de circulaţie cu serviciul suspendat temporar.
C) Ora de începere a suspendării respectiv de reluare a activităţii pentru fiecare distanţă de circulaţie.

680. În ce cazuri operatorul de circulaţie poate dispune reluarea activităţii de mişcare înainte de ora
stabilită?
[453345671213] Răspunsuri:
A) În mod excepţional - în caz de forţă majoră şi în cazul producerii de accidente şi/sau evenimente
feroviare R 005 art. 265(11)
B) La îndrumarea utilajelor automotoare pentru mecanizare-UAM în vederea efectuării de lucrări
programate.
C) La circulaţia trenurilor suplimentare de călători conform solicitării scrise a operatorilor de transport
feroviar.

681. Reluarea activităţii de mişcare se face


[143246658720] Răspunsuri:
A) potrivit programului aprobat, în baza dispoziţiei operatorului de circulaţie transmisă către IDM
exteriori din staţiile în care activitatea de mişcare a fost suspendată.
B) potrivit programului aprobat, în baza dispoziţiei scrise transmise de către IDM dispozitori agenţilor
posturilor de macazuri şi de barieră din staţie şi din linie curentă.
C) potrivit programului aprobat, în baza dispoziţiei operatorului de circulaţie transmisă către IDM
dispozitori din staţiile în care activitatea de mişcare a fost suspendată. R 005 art. 265(8)

682. Pictogramele trebuie să orienteze călătorii printr-o formă clară, inteligibilă şi uşor de memorat şi să
aibă elementele de informare, metode de combinare, forma şi culorile unice.
[213755618431] Răspunsuri: Adevărat | Fals

683. Pictogramele săgeată este, în general, indicatorul direcţiei spre locurile căutate de călători.
[264852689141] Răspunsuri: Adevărat | Fals

684. Panourile indicatoare cu pictograme de direcţie, trebuie amplasate în locurile unde călătorii trebuie
să-şi aleagă direcţia (de exemplu intersecţii si bifurcaţii).
[375545680671] Răspunsuri: Adevărat | Fals

685. Panourile indicatoare, pentru informarea calatorilor, pot fi cu iluminare:


[486248918260] Răspunsuri:
90
A) din exterior sau din interior.
B) numai din interior.
C) numai din exterior.

686. Suporturile publicitare nu trebuie să diminuieze eficacitatea panourilor din sistemul de orientare.
[870817348642] Răspunsuri: Adevărat | Fals

687. Pictograma trebuie să fie reprezentată pe un panou în interiorul unui câmp central, încadrat de o
linie contur care o subliniază şi o scoate în evidenţă.
[567788018484] Răspunsuri: Adevărat | Fals

688. O grupă de locuri căutate de călători, în staţiile de cale ferată, pentru care se amplaseaza panori
indicatoare, este spre trenuri şi instalaţii situate în zona peroanelor.
[423772658820] Răspunsuri: Adevărat | Fals

689. Pentru indicarea locului unde călători se pot informa privind circulaţia trenurilor, se utilizează
pictograma având forma
[678544648655] Răspunsuri:
A)
B)
C)

690. Care este viteza maximă la manevrarea transporturilor negabaritice conform condiţiilor speciale de
circulaţie şi manevră?
[577684663324] Răspunsuri:
A) Cel mult 15 km/h.
B) Cel mult 20 km/h. I 328 art. 29 lit. m) CORECT
C) Cel mult 10 km/h.

691. Manevrarea transporturilor excepţionale negabaritice sau cu tonaj depăşit se va face prin tragere
sau împingere.
[233243649141] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 34(1)

692. Manevrele executate în vederea depozitării, introducerii în compunerea trenurilor,


introducerii/scoaterii la şi de la fronturile de încărcare şi descărcare, cântăririi, transbordării sau verificării
pe anumite linii din staţii se vor face conform prevederilor din planul tehnic de exploatare al staţiei
respective cu avizul reprezentantului secţiei de întreţinere a căii.
[486875639792] Răspunsuri: Adevărat | Fals I 328 art. 34(2)

693. Toate vagoanele de construcţie obişnuită pe care sunt încărcate mărfurile cu o lungime de 23 m sau
mai mare - folosindu-se şi vagoane de siguranţă -
[860613666387] Răspunsuri:
A) vor circula şi se vor manevra cu viteza maximă de 15 km/h peste macazele în abatere. I 328 Anexa 7
art. 3(4)
B) vor circula şi se vor manevra cu viteza maximă de 15 km/h peste macazele în abatere şi 30 km/h pe
liniile directe din punctele de secţionare
C) vor circula şi se vor manevra cu viteza maximă de 5 km/h peste macazele în abatere şi 30 km peste
macazuri pe directă.

91
694. Toate vagoanele de construcţie obişnuită pe care sunt încărcate mărfurile cu o lungime de 23 m sau
mai mare - folosindu-se şi vagoane de siguranţă – se vor manevra:
[385863671822] Răspunsuri:
A) numai prin tragere şi împingere.
B) numai prin tragere, îmbrâncire şi împingere, fără a se trece peste cocoaşa de triere.
C) numai prin tragere şi împingere, fără a se trece peste cocoaşa de triere. I 328 Anexa 7 art. 3(4)

695. Introducerea şi scoaterea cuplurilor de vagoane cu scaun învârtitor pe 2, 4 şi 6 osii, a căror


încărcătură depăşeşte în aliniament conturul gabaritului O-VM, precum şi toate tipurile de vagoane pe 8
şi mai multe osii, goale şi încărcate pe şi de pe liniile agenţilor economici proprietari de infrastructură
feroviară privată la fronturile de încărcare-descărcare:
[353148862510] Răspunsuri:
A) se va face de regulă la lumina zilei cu viteza de 5 km/h, în baza avizului scris dat de organul local -
picher, şef district sau şef echipă - care întreţine linia respectivă; liniile vor avea raza curbei de minim 100
m. I 328 Anexa 7 art. 4(2)
B) se va face de regulă cu viteza de 10 km/h, în baza avizului scris dat de organul local – picher sau şef
district - care întreţine linia respectivă; liniile vor avea raza curbei de minim 100 m.
C) se va face de regulă la lumina zilei cu viteza de 5 km/h, în baza avizului scris dat de organul local –
meseriaş cale sau şef echipă - care întreţine linia respectivă; liniile vor avea raza curbei de minim 150 m.

696. Introducerea şi scoaterea cuplurilor de vagoane cu scaun învârtitor pe 2, 4 şi 6 osii, a căror


încărcătură depăşeşte în aliniament conturul gabaritului O-VM, precum şi toate tipurile de vagoane pe 8
şi mai multe osii, goale şi încărcate pe şi de pe liniile agenţilor economici proprietari de infrastructură
feroviară privată la fronturile de încărcare-descărcare se poate face şi noaptea:
[733706286230] Răspunsuri:
A) dar numai în prezenţa responsabilului SC a liniei industriale, a organului L şi a delegatului agentului
economic beneficiar al transportului, fără a depăşi viteza maximă de 5 km/h şi cu măsuri suplimentare de
siguranţă.
B) dar numai în prezenţa şefului de staţie sau înlocuitorului său, a organului L şi a delegatului agentului
economic beneficiar al transportului, fără a depăşi viteza maximă de 5 km/h şi cu măsuri suplimentare de
siguranţă. I 328 Anexa 7 art. 4(3)
C) dar numai în prezenţa şefului de staţie sau înlocuitorului său şi a delegatului agentului economic
beneficiar al transportului, fără a depăşi viteza maximă de 10 km/h şi cu măsuri suplimentare de
siguranţă.

697. Pentru indicarea biroului obiecte pierdute se utilizează pictograma având forma:
[253146811751] Răspunsuri:
A)
B)
C)

698. Pentru indicarea locului unde călătorii îşi pot procura legitimaţii de călătorie, pentru trenurile
prevăzute în mersul trenurilor, se utilizează pictograma având forma:
[577346111451] Răspunsuri:
A)
B)
C)

699. Pentru indicarea locului cu destinaţia sală de aşteptare, în cazul întârzierii trenurilor, se utilizează
pictograma având forma:
92
[163245741860] Răspunsuri:
A)
B)
C)

700. Mersul trenurilor se stabileşte prin


[486445758513] Răspunsuri:
A) graficul de circulaţie. R 005 art. 119(1) CORECT
B) livretele cu mersul trenurilor.
C) planul de formare.

701. Trenurile suplimentare de călători


[443542748223] Răspunsuri:
A) vor circula după mersuri întocmite de operatorul de circulaţie de pe secţia de circulaţie pe care se face
îndrumarea lor.
B) vor circula după mersuri între săgeţi.
C) au aceleaşi condiţii de circulaţie ca şi ale unui tren de aceeaşi categorie, prevăzut în livretele cu mersul
trenurilor - viteză, timpi de mers, procent de masă frânată şi opriri - dacă nu se dispune altfel prin
dispoziţia de punere în circulaţie. R 005 art. 119(3)

702. În caz de necesitate se admite suprimarea unor opriri sau circulaţia timpurie - înainte de ora
prevăzută în mers - numai
[668792748782] Răspunsuri:
A) pentru trenurile de marfă, garniturile goale de călători, precum şi pentru anumite trenuri de călători
prevăzute în livretele cu mersul trenurilor. R 005 art. 120(1)
B) pentru trenurile de marfă, garniturile goale de călători, precum şi pentru trenurile de călători care
circulă în rangul IV.
C) pentru trenurile de marfă, garniturile goale de călători, trenurile mixte precum şi pentru anumite
trenuri de călători prevăzute în livretele cu mersul trenurilor.

703. Pe ce bază se poate face suprimarea unor opriri sau circulaţia timpurie a trenurilor?
[353548970440] Răspunsuri:
A) Suprimarea unor opriri sau circulaţia timpurie a trenurilor se face pe baza indicaţiei de liber a
semnalului de intrare şi dreptului de ocupare a liniei curente de către tren.
B) Suprimarea unor opriri sau circulaţia timpurie a trenurilor se face pe baza dispoziţiei operatorului de
circulaţie, transmisă punctelor de secţionare - staţii, halte de mişcare şi posturi de mişcare în linie curentă
- în care se indică punctele de secţionare în care se suprimă oprirea şi ora reală de plecare. R 005 art.
120(2)
C) Suprimarea unor opriri sau circulaţia timpurie a trenurilor se face pe baza dispoziţiei scrise a IDM
dispozitor în care se indică ora reală de plecare.

704. Circulaţia trenurilor se avizează zilnic la orele 0, 6, 12, 18, prin dispoziţie scrisă, separat pentru
fiecare interval următor, menţionându-se trenurile care circulă în plus sau în minus, în intervalul
respectiv, faţă de programul de circulaţie zilnic.
[365346918250] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 121(5)

705. Anularea circulaţiei trenurilor prevăzute în graficul de circulaţie se face de către


[476243748162] Răspunsuri:
A) operatorul de transport feroviar prin dispoziţie scrisă a operatorului de circulaţie, cu respectarea
reglementărilor specifice în vigoare.
93
B) administratorul infrastructurii feroviare prin dispoziţie scrisă a operatorului de circulaţie, cu
respectarea reglementărilor specifice în vigoare. R 005 art. 121(2)
C) prin dispoziţie scrisă a gestionarului infrastructurii feroviare, cu respectarea reglementărilor specifice
în vigoare.

706. Numerotarea trenurilor de călători şi marfă pe reţeaua CFR se face conform reglementărilor
specifice întocmite de către
[860811765570] Răspunsuri:
A) administratorul infrastructurii feroviare, în acord cu reglementările internaţionale. R 005 art. 123(1)
B) operatorii de transport feroviar, în acord cu reglementările proprii.
C) gestionarul infrastructurii feroviare, în acord cu reglementările proprii.

707. Regula generală în numerotarea trenurilor este:


[823816458281] Răspunsuri:
A) a) în sensul de la Bucureşti - număr fără soţ sau cu soţ pentru trenurile internaţionale;
b) în sensul spre Bucureşti - număr cu soţ.
B) a) în sensul de la Bucureşti - număr cu soţ;
b) în sensul spre Bucureşti - număr fără soţ.
C) a) în sensul de la Bucureşti - număr fără soţ; R 005 art5. 123(3)
b) în sensul spre Bucureşti - număr cu soţ.

708. Peste orice rang sunt


[769808318650] Răspunsuri:
A) trenuri de serviciu puse în circulaţie pentru restabilirea circulaţiei trenurilor. R 005 art. 122(1)
B) trenuri pentru care autoritatea de stat în transporturile feroviare dispune să circule în acest rang.
C) trenuri intercity.

709. După plecarea sau trecerea unui tren, IDM transmite avizul de plecare staţiei vecine şi/sau postului
de mişcare din linie curentă, în sensul de mers, cu formula:
[870715748506] Răspunsuri:
A) “Din Staţia……. nr………trenul - numărul - ………….. plecat/trecut ora …….. menţiuni ………..
Semnătura …………".
B) “Trenul - numărul - ………….. plecat/trecut ora …….. menţiuni ………..
Semnătura …………". R 005 art. 186(1)
C) “Trenul - numărul -…………. sosit, ora ………,
Semnătura ………. ".

710. Pe secţiile de circulaţie neînzestrate cu BLA, IDM dispozitor transmite reavizul de sosire staţiei vecine
care a expediat trenul, la circulaţia vehiculelor uşoare care nu şuntează - UAM, trenuri cu boghiuri
speciale pentru transportat şine şi panouri de cale ferată
[313145749210] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 188(1) ( Eu cred ca raspunsul este ,, FALS ,,
pt ca pe sectii neinzestrate cu BLA reavizul se transmite la toate trenurile imediat dupa gararea sau
trecerea lor. Cele mentionate mai sus sunt o parte din situatiile in care se transmite reavizul in cazul
statiilor de pe sectii cu BLA).

711. IDM şi mecanicii trenurilor în circulaţie trebuie să-şi comunice şi să-şi confirme reciproc, prin
radiotelefon linia de garare/trecere a trenului în/prin staţie, precizându-se dacă aceasta este directă sau
abătută şi dacă este cazul, firul de circulaţie la expediere.
[365142739742] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 189 lit. b)

94
712. Când circulaţia trenurilor se face pe baza înţelegerii telefonice, IDM trebuie să ceară cale liberă cu
formula:
[743808365333] Răspunsuri:
A) “Din ………. numărul ………. ora …… R 005 art. 196(1) lit. a)
Liber trenul numărul ……….?"
B) “Din ………. numărul ………. ora …..
Primesc trenul numărul ………
Semnătura ……….. "
C) “Din………. numărul………. ora…..
Trenul numărul ………. reţinut în staţia……….
Calea liber numărul ……se anulează.
Semnătura ……"

713. Dacă trenul pentru care se cere cale liberă nu poate fi primit din motive justificate, IDM din staţia
primitoare transmite formula:
[543344783884] Răspunsuri:
A) “Calea ocupată. R 005 art. 196(1) lit. c)
B) “Din………. numărul………. ora…
Reţineţi trenul numărul ……în staţia………din cauza…..
Semnătura........ "
C) "Din ………. numărul ………. ora ……
Nu mai expediaţi trenuri la sector de bloc din cauza …………
Semnătura ……"

714. În cazul în care trenul a fost oprit în linie curentă şi nu îşi mai poate continua mersul, şeful de tren în
cazul în care există, ia la cunoştinţă condiţiile de circulaţie înscrise în ultimul ordin de circulaţie aflat la
mecanicul trenului şi poate dispune mecanicului prin ordin de circulaţie, fără o înţelegere prealabilă cu
IDM,
[587441773553] Răspunsuri:
A) să dea trenul înapoi, până la semnalul de intrare al staţiei, fără să-l depăşească cu vehiculul din capul
trenului în sensul de împingere. R 005 art. 275(1)
B) să dea trenul înapoi, până la primul schimbător de cale al staţiei, fără să-l depăşească cu vehiculul din
capul trenului în sensul de împingere.
C) să dea trenul înapoi, până la semnalul prevestitor al semnalului de intrare, fără să-l depăşească cu
vehiculul din capul trenului în sensul de împingere.

715. În cazul trenurilor fără şef de tren, înţelegerea privind darea înapoi a trenului, se face între mecanic
şi IDM din staţia care a expediat trenul, prin curier (cel de-al doilea agent al trenului), mecanicul notând
în foaia de parcurs numărul ordinului de circulaţie în care s-au menţionat condiţiile de dare înapoi a
trenului până la semnalul de intrare în staţie.
[823611786264] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 275(4)

716. Se interzice darea înapoi a trenului, din linie curentă, fără o înţelegere prealabilă cu IDM din staţia
care l-a expediat când instalaţiile de radiotelefon de pe locomotivă sunt defecte.
[413447039700] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 275(2) lit. b) CORECT

717. Cine stabileşte modul de trimitere a locomotivei de ajutor solicitate, în cazul în care trenul oprit în
linie curentă nu îşi poate continua mersul?
[453544719480] Răspunsuri:
A) IDM din staţia care a primit solicitarea îndrumării mijlocului de ajutor.
95
B) IDM din staţia care a expediat trenul.
C) Operatorul de circulaţie. R 005 art. 278(5)

718. Condiţiile de circulaţie la expedierea locomotive de ajutor în linie curentă vor fi


[843342749864] Răspunsuri:
A) ca şi în cazul circulaţiei mijloacelor de intervenţie pe linie curentă închisă, valabile atât la ducere cât şi
la înapoiere. R 005 art. 278(6)
B) ca şi în cazul întreruperii tuturor mijloacelor de comunicaţii, valabile atât la ducere cât şi la înapoiere.
C) ca şi în cazul circulaţiei mijloacelor de intervenţie pe linie curentă închisă când circulă la vedere,
valabile atât la ducere cât şi la înapoiere.

719. Când este necesar să se îndrume mai multe mijloace de intervenţie şi/sau UAM în aceeaşi parte a
porţiunii de întrerupere pe linie curentă închisă,
[880447439506] Răspunsuri:
A) acestea vor circula pe secţii de circulaţie înzestrate cu BLA, la sector de bloc cu viteza de cel mult 20
km/h.
B) acestea se vor putea urmării şi la vedere, circulând cu viteza corespunzătoare distanţei de vizibilitate,
maxim de 20 km/h. R 005 art. 281(3)
C) acestea vor circula numai pilotate de către agenţii stabiliţi de conducătorul lucrărilor.

720. Pe secţii de circulaţie înzestrate cu BLA, în cazul în care mijlocul de intervenţie sau UAM se expediază
spre urma trenului rămas în linie curentă, în ordinal de circulaţie se menţionează:
[323667940311] Răspunsuri:
A) ,, circulaţi cu viteza maximă de 20 km/h, cu respectarea restricţiilor de viteză, fără a lua în considerare
semnalele luminoase de trecere ale BLA, cu excepţia celor care fac funcţia de semnal de avarie, până la
km……" - locul unde trebuie să se acorde ajutorul.
B) "circulaţi pe baza semnalelor de trecere ale BLA cu viteza stabilită, cu respectarea restricţiilor de viteză,
până la primul semnal luminos care ordonă oprirea, de unde veţi circula cu viteza maximă de 20 km/h
până la km …….. " - locul unde trebuie să se acorde ajutorul. R 005 art. 282(2) lit. a)
C) ,, circulaţi cu viteza maximă de 40 km/h cu respectarea restricţiilor de viteză, până la km …… (distanţa
de cel puţin 1 km de locul unde se găseşte trenul oprit) şi cu viteza maximă de 20 km/h de la km... până la
km.... " - locul unde trebuie să acorde ajutorul.

721. În toate cazurile în care mijlocul de intervenţie şi/sau UAM se îndrumă spre urma trenului, poziţia
kilometrică până la care acestea circulă cu cel mult 20 km/h, se calculează şi se înscrie în ordinul de
circulaţie înmânat mecanicului, ţinându-se cont de poziţia kilometrică la care se află locomotiva trenului
pentru care se solicită mijloc de intervenţie.
[443342740751] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 282(4)

722. În cazul în care din două staţii vecine se expediază în sens contrar - pe distanţa de circulaţie dintre
ele - mijloace de intervenţie şi/sau UAM, porţiunea de linie dintre punctele până la care pot avansa
mijloacele de intervenţie şi/sau UAM, se consideră ca
[823141777330] Răspunsuri:
A) porţiune de întrerupere şi se semnalizează ca porţiune de linie închisă. R 005 art. 283(1)
B) porţiune de linie slăbită şi se semnalizează ca porţiune de linie slăbită.
C) porţiune de linie slăbită şi se semnalizează ca porţiune de linie slăbită cu două trepte de viteză.

723. Circulaţia mijloacelor de intervenţie şi/sau UAM pe o linie curentă închisă, precum şi retragerea lor
din linie curentă la una din staţiile care delimitează linia curentă închisă se face în condiţiile stabilite în
[343341782860] Răspunsuri:
96
A) dispoziţia scrisă transmisă posturilor de macazuri din staţie şi linie curentă de către IDM dispozitor.
B) dispoziţia scrisă a operatorului de circulaţie.
C) ordinul de circulaţie înmânat mecanicului. R 005 art. 284(1)

724. Datele privind circulaţia mijloacelor de intervenţie şi/sau UAM pe o linie curentă închisă, se
evidenţiază de către IDM în
[313446962672] Răspunsuri:
A) registrul unificat de căi libere comenzi şi mişcare. R 005 art. 284(2)
B) registrul de dispoziţii al operatorului de circulaţie.
C) registrul de revizia liniilor şi instalaţiilor de siguranţa circulaţiei.

725. La UAM se poate ataşa


[253447830260] Răspunsuri:
A) numai un singur vagon de marfă, pe patru osii, care trebuie să aibă frâna de mână în bună stare de
funcţionare.
B) numai un singur vagon de marfă, pe două osii, care trebuie să aibă frâna de mână în bună stare de
funcţionare. R 005 art. 286(2)
C) două vagoane de marfă, pe două osii, care trebuie să aibă frâna de mână în bună stare de funcţionare.

726. În cazul în care, în timpul unei ploi torenţiale, personalul de întreţinere a căii nu a dat nici un aviz în
legătură cu circulaţia trenurilor peste punctele expuse inundaţiilor, IDM din proprie iniţiativă, dispune
prin ordin de circulaţie ca trenurile să fie conduse peste punctele respective cu deosebită atenţie şi cu
viteza de cel mult 5 km/h; despre aceasta IDM avizează şi operatorul de circulaţie.
[213444720780] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 336(2)

727. Ridicarea restricţiilor de viteză se face în scris, prin telefonogramă şi/sau înscriere în RRLISC de către
personalul de întreţinere a căii în funcţie de cel puţin şef echipă, pentru restricţiile de viteză din linie
curentă şi de pe liniile de primire/expediere din staţii şi cel puţin şef district, în cazul celorlalte linii din
staţie, cu precizarea datei şi orei de ridicare a restricţiei de viteză.
[113544740580] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 333(1)

728. Dacă IDM este avizat de către personalul feroviar sau alt personal despre deteriorări la linii, instalaţii
sau despre alte pericole care afectează siguranţa circulaţiei, ia măsuri de oprire a circulaţiei pe linia
respectivă şi avizează imediat
[713148376294] Răspunsuri:
A) prin telefonogramă operatorul de circulaţie, IDM din staţia vecină, precum şi personalul de întreţinere
a căii, în funcţie de cel puţin şef de echipă, respectiv personalul de întreţinere a instalaţiilor, în funcţie de
cel puţin electromecanic. R 005 art. 335(1)
B) pe şeful staţiei şi operatorul de circulaţie, precum şi personalul de întreţinere a căii, în funcţie de cel
puţin meseriaş cale, respectiv personalul de întreţinere a instalaţiilor, în funcţie de cel puţin montator.
C) prin telefonogramă IDM din staţia vecină şi verbal pe şeful staţiei, precum şi personalul de întreţinere a
căii, în funcţie de cel puţin revizor cale şi puncte periculoase, respectiv personalul de întreţinere a
instalaţiilor, în funcţie de cel puţin electromecanic.

729. Dacă mecanicul unui tren constată că două sau mai multe semnale luminoase de trecere ale BLA dau
indicaţia roşu, dau indicaţii dubioase sau sunt stinse,
[613248210755] Răspunsuri:
A) primul tren se expediază pe bază de cale liberă fără să oprească în faţa semnalelor luminoase de
trecere ale BLA care au fost comunicate de către IDM dispozitor, exceptând semnalele luminoase de

97
trecere ale BLA care fac şi funcţia de semnale de avarie la trecerile la nivel, circulând cu viteza de cel mult
20 km/h până la primul semnal luminos de trecere cu indicaţie permisivă. R 005 art. 209(3)
B) primul tren se expediază pe baza indicaţiei semnalelor luminoase de trecere a BLA fără să oprească în
faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA care au fost comunicate de către IDM dispozitor, exceptând
semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac şi funcţia de semnale de avarie la trecerile la nivel,
circulând cu viteza de cel mult 20 km/h până la primul semnal luminos de trecere cu indicaţie permisivă.
C) primul tren se expediază pe baza indicaţiei semnalelor luminoase de trecere a BLA cu viteza stabilită,
oprind în faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA care au fost comunicate de către IDM dispozitor,
circulând în continuare cu viteza de cel mult 20 km/h până la primul semnal luminos de trecere cu
indicaţie permisivă.

730. La posturile din linie curentă sau la posturile îndepărtate din incinta staţiei, stabilite în PTE, în haltele
de mişcare affiliate şi în punctele de secţionare situate pe secţii cu conducerea centralizată a circulaţiei
trenurilor verificarea personalului la prezentarea la serviciu se face de către conducătorul subunităţii sau
înlocuitorul acestuia.
[133448824490] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 6(5)

731. Rezultatul verificării personalului la intrarea în serviciu în haltele de mişcare afiliate staţiilor de cale
ferată se consemnează în
[453678124103] Răspunsuri:
A) registrul de dispoziţii RC.
B) registrul unificat de căi libere comenzi şi mişcare. R 005 art. 6(5)
C) registrul de revizia liniilor şi instalaţiilor de siguranţa circulaţiei.

732. Personalul constatat sub influienţa băuturilor alcoolice şi/sau a substanţelor stupefiante sau vizibil
bolnav, nu va fi admis la serviciu, înştiinţâdu-se conducătorul subunităţii din care face parte, iar pe secţiile
cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, se avizează în scris operatorul de circulaţie care dispune
măsurile necesare.
[779808435774] Răspunsuri: Adevărat | Fals R 005 art. 6(7)

98

S-ar putea să vă placă și