Sunteți pe pagina 1din 53

CAPITOLUL I

Art. 1. - (1)
iei de contact.
(2) Utilajele automotoare pentru mecanizare - denumite în continuare UAM
-

(3)
de lucru specializate pentru e

prevenirea incendiilor.
(4) Utilajele automotoare pentru mecanizare sunt înzestrate cu aparate de
rulare, suspensie, aparate de legare -

milare cu ale celorlalte vehicule feroviare motoare.


(5) !

(6) ! !-
" "
le asemenea -
" !
Art. 2. - # !

Art. 3. – (1) Principalele caracteristici tehnice ale utilajelor automotoare pentru


$
a. - % % % % % % % % % % % &'()) *
b. - % % % % % % % % % % % % % % % % % % +())mm;
c. – % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ,))) *
d. - % % % % % % ,+() *
e. - % % % % % % % % % % &))) *
f. - % % % % % % % % % % % % % % % % -" *
g. - ii de rulare……………………………………..1435 mm;
h. - % % % % % % % % % % % % % % .)/ 0*
i. - % % % % % % % % % % % -(1# *
j. - % % % % % % % % % % % % % % % % &) *
k. -
" % % 2 *
l. - % % % % % % % % % % -(( *
4
m. - % % % % % % % % % % % % % -& *
n. - %%% diagramelor din
!*
(2) 3 ! $
a. - *
b. - - de imobilizare.
(3) Pe utilajele automotoare pentru mecanizare vor fi înscrise, la loc vizibil,

Art. 4. – (1) 4 !
" " #56
vagoane -
(2) UAM " "
tabloul de bord -
" " -

(3) ! "
Regulamentul de semnalizare CFR. Farurile centrale din ambele sensuri
" proiectarea fascicolului
&()
Art. 5. – (1) !
$
a. -
parcurs sau cu personalul altor utilaje;
b. - " 7
tren";
c. - " inare cu un
*
d. - " "
un singur geam galben;
e. - "
cazu *
f. - *
g. -
#56 &-" #56
depozitate " *
h. -
conform Regulamentului de semnalizare CFR;
i. - &- *
j. - " "
poansonare;
k. -

!*
l. - #82, pentru fiecare vehicul, amplasate în locuri
" *

5
(2) 9 ! "
7 : $
a. - telor de rulare, a suspensiei, a

*
b. - "
acti *
c. -
*
d. - "
"
conducere al utilajului;
e. -
inventar al UAM;
f. -

(3) ;
! 9
e
(4) 4 <-=
!
(5) > ! "
7 :

<&=*
" " -

(6) > !
! <(=
rez *

(7) 9 " !
locul indicat
!
(8) ?
" &(
- " *
')
(9) @
sau utilaje.
(10) 9 !
vehiculelor feroviare -

vehiculele feroviare.
(11)
"
6
5 6 - 5@6
(12) 9 !
" 7 :

Art. 6. – (1) Când !


autorizat în acest sens -
! -

(2) # ! "
9 !

(3=# !
>

(4) # !
" !
3A
(5) A !

(6) @
! !
(7) # !

(8) 9 !
$
a. - ori de câ
*
b. -
1 *
c. - lor ierarhic superioare.
(9) # ! "
"
Art. 7. – (1) # ! " "
urm :
a. - !*
b. - *
c. -
*
d. – 7 :
!

7
trenurilor;
(2) 9 <&= !
"
6 #56
;
Art. 8. – 8" ! $
a. -
referitoare la activitatea de transport feroviar;
b.
specifice în vigoare;
c. -
3A *
d. -
*
e. - "
personalul feroviar cu care vine în contact;
f. -
bunuri *
g. -
parcursului;
h. - !
cu semnale mobile, conform prevederilor Regulamentului de semnalizare
CFR;
i. -
*
j. - ! "
e de comunicare cu personalul vehiculului care îl
"
*
k. -

terminarea serviciului.
Art. 9. – (1) !
$
a. - emorcilor
*
b. -
0 *
c. - " " " tor materiale;
d. - ! *
" *
e. - 3A*
f. – !

!
8
(2)
ere.
(3) # ! "
"

Art. 10. – (1) Perso ! :


a. - " " *
b. - "
" *
c. - ! "
*
d. -
"
prin strângerea frâ
- "
ambele capete;
e. - !*
f. - " ice alt dispozitiv
"
"
*
g. - !
persoane;
h. - "
(2) !
B !
timpul serviciului comandat.
Art. 11. – (1) ! " $
a. -
" "

*
b. - " ! -
" "
" " re;
c. - !
*
d. -
*
e. - !
asigurare contra fugirii a utilajului;
(2)

(3) 9 !
! "

9
"
remorcare.
(4) 3 !

Art. 12. - $
a. - acciden
colective;
b. - " 3#C ??6 A5?@
cazuri de deranjamente;
c. -
material *
d. - pentru transportul urgent de materiale nevagonabile;
e. - - în cazul UAM
echipate în diferite variante omologate;
f. - pentru rezolvarea sau examinarea pe teren a unor probleme importante.
Art. 13. – (1) 9
" "
(2) Cererea de aprobare pentru introducerea în circ

" ! -ului respectiv.


(3) 9 - închideri accidentale, calamit
- !
!
- denumit în continuare IDM-
UAM.
(4) 9 "
$
a. - data la care va circula;
b. - ora de plecare;
c. - *
d. - –

*
e. - opririle de serviciu necesare;
f. - *
g. - *
h. - "
*
i. - !-
este cazul.
(5) "
! 9 !
"
B ? !

10
(6) # !
" B ?

Art. 14. – (1) !


feroviare, închideri accidentale de cir
"
* !
rangul VII.
(2) Rangul în care circu ! "

(3) ! !

(4) ; ! în anexa 16.


(5) La executarea manevrelor se vor respecta toate celelalte prevederi
obligatorii privind manevrarea vehiculelor feroviare.
Art. 15. – (1) !
ale acustice în conformitate cu prevederile
Regulamentului de semnalizare CFR
(2) 3 7 : ! $
a. - -) ;
b. - *
c. - " ".)) *
d. - !
în
" *
"
*
e. -
când UAM ajunge în dreptul trecerii.
(3) !

(4) 9

"
!
prevederilor din Regulamentulul de semnalizare CFR.
(5) 9 <'= !
" "

expediat, respectându-
vehiculelor feroviare pentru astfel de cazuri.
(6) UAM pot circula izolate autopropuls

&1 " &( <&= <-=

11
(7) B ! !
acest tren.
(8) # ! "
" "
conform prevederilor de la Cap. IV, art. 43, alin.<-=
(9) !
!
lor,

(10=@ !

(11) @
este legat UAM.
Art. 16. – (1) !
!
(2) 9 - !
"
!

(3) !
(4) 9 !
" !

Art. 17. - Evenimentele f " !


"

Art. 18. – (1) Se vor r

!
(2) !

CAPITOLUL II
TE CU
-25/18, PENTRU POZAREA PANOURILOR

PENTRU TRAGEREA PANOURILOR DE CALE

Art. 19. – (1)

D-25/18
! B

12
(2) Aparatele de rulare, suspensie, aparatele de tr -
D--(0&+ ! B
caracteristici specifice vehiculelor feroviare.
(3) 9 D--(0&+
avansare.
(4) 9

(5) 5 rezentate în anexa 1.


(6) 9 D--(0&+
principale:
a. - % % % % % % % % % % % % % &',( *
b. - ampatamentul macaralei …………………………………..12400 mm;
c. - ampatamentul boghiurilor …………………………………..2900 mm;
e. -
necomprimate……………………………………………..18580 mm;
e. - % % % % % % % % % ',,,) *
f. - lungimea consolelor grinzii macaralei,
…………………………15465 mm;
g. - lungimea zonei centrale a grinzii macaralei,
% % % % % % % % % % % % % % % -.+.) *
h. - lungimea capetelor grinzii macaralei,
" % % % % % ..,) *
i. -
()) ,,() % % % ,&,) *
j. -
'++) % % % % % % -+)) *
k. -
pe lungimea de -.+.) % -))) *
l. - % ..1 *
m. -
a grinzii macaralei …………………………………………4625 mm;
n. - solelor
a grinzii macaralei …………………………………………3650 mm;
o. - gabaritul în care se înscrie macaraua
%%%%%%% " #56 *
p. -
(/ 0 % ……………………………...45 t;
r. - % % % % % &) *
s. - " %%%%%%%%%%%%%%%%% -*
t. - tara macaralei …………………………………………………. 102 t;
(7) 4 " $
a. - pe boghiu …………………………………………3;
b. - pe macara …………………………………………6;
(8) 3 " $
a. - la un boghiu ……………………………………..16,5 t;
13
b. - la al doilea boghiu ………………………………17,5 t;
(9) A D–25/18 sunt
$
a. - *
b. - *
c. -
(10) "

Art. 20. – (1) 9 nsport, vagonul troliu autopropulsat tip MPD are
$
a. - % % % % % % % % % % % % % &',( *
b. - ampatamentul vagonului ………………………………….11500 mm;
c. - ampatamentul boghiului ……………………………………2000 mm;
d. -
(/ 0 % % % % % % % % % % % % '( *
e. - % % % % % % 2(E )( *
f. - " % % % % % % % % % % % % % % -*
g. - tara vagonului …………………………………………..…….…39 t;
h. - "
" #56
vagon;
i. - lungimea platformei vagonului ………………………….15920 mm;
j. - platformei vagonului ……………………………..3040 mm;
k. -
(2) 4 $
a. - pe un boghiu …………...…………………………………………2;
b. - pe vagon ………………………………………………………….4.
(3) "

(4) 5 ! B
în anexa 2 .
Art. 21. – (1) # D-
-(0&+ $
a. - în al " 1))
- 70 km/h;
b. - " 1)) ,)) - 50 km/h;
c. - " ,)) &2)
aparatele de cale în abatere - 15 km/h.
(2) # –
maxime de deplasare:
a. - - 20 km/h;
b. - '( - 5 km/h.
(3) ; ! B $
a. - - 80 km/h, iar în abatere cu
*

14
b. - izolat – - 40 km/h;
c. - " - 15 km/h;
d. - izolat –autop '( -
5 km/h.
(4) D--(0&+
! B / " 1))
" " >

(5) /
AB!

Art. 22. – (1) Macaraua UK--(0&+ ! B


" "
" "
#56 ,
(2) V <&= $
a. - " 5@6
respectarea vitezelo -&
b. - în curbele sau pe aparatele de cale cu raze mai mici de 190 m, numai cu

ectuarea
"
c. - >
>
*

(2) Macaraua UK--(0&+ ! B


ci decât
-&
(3) 8 D-25/18 în compunerea trenului va fi
$
aflat în dotarea macaralei pentru asigurarea grinzii acesteia, cu lungimea
- 15000 mm între tampoanele necomprimate - apoi macaraua UK-
-(0&+
- 15000 mm între tampoanele necomprimate.
(4) Când macaraua UK--(0&+ ! B
" " "
', <-=
(5) Vagonul troliu MPD se $
a. -
D-
-(0&+
partea din spate;
b. - 1 - 3 cupluri - specializate pentru transportul

15
(6) Macaraua UK--(0&+ ! B
numai în interiorul bazelor de mon

"
personalului autorizat M, T, V din unitate
(7) Macaraua UK-25/18 va circula sau se va manevra peste aparatele de cale
"
între reperele de gabarit.
(8) 3 egabaritice a macaralei
UK--(0&+ ! B
"

(9) Pentru ca macaraua UK-25/18 ! B


" $
a. - grinda macaralei UK--(0&+ " "
'1-( *
"
&('1( *
b. - " "

D-25/18;
c. -
panourilor de cale;
d. - "
(10) Pentru aducerea î
macaralei UK--(0&+ ! B

Art. 23. – (1) @


platforma macaralei UK--(0&+ ! B

(2) 9 '(
când macaraua UK-25/18 s ! B
(/ 0 # AAA
-- <1=
(3) B D-25/18
sau ! B
" >
( "
fie bi
* "
"
vehiculului, respectându-se normele de securitatea muncii.
(4) D--(0&+
! B

"
16
(5)
D--(0&+
vagoa ! B
>
*
vor res

(6) # &(
" B ? > A
ferat "
" D-25/18,
! B a
"
"
"

(7) Pentru trenurile care au în compunere macaralele UK–-(0&+ 0


troliu MPD, se va întocmi mersul trenului, în care se vor prevedea timpii de
() / *

(8) Macaraua UK--(0&+ ! B


cu respectarea prevederilor i
"
(9) 3 "
înclinat a macaralei UK--(0&+ ! B 9
respective se v 7 :
(10) 3 D-
-(0&+ ! B AB!
consemna în foaia de parcurs.
(11) >
>

Art. 24. – (1) Macaraua UK-2(0&+ ! B

la vagoane.
(2) Partea de utilaj - macaraua, troliul, motorul diesel - se revizuiesc de
"
# AAA

Art. 25. – Macaraua UK--(0&+ ! B


$
a. -
personalul altor utilaje;
b. - " 7
tren";
17
c. - "
" *
d. - " "
" " *
e. - " "
*
f. -
#56 &-" #56
" *
g. -
conform Regulamentului de semnalizare CFR;
h. - ' #82, pentru fiecare vehicul, amplasate în locuri
" *
i. - -" &- *
j. - ' " " "
prin poansonare.
Art. 26. – (1) Evenimentele f "
D-25/18, a vagonului
! B
în conformitate cu instruc
evenimentelor feroviare.
(2) Deraierile macaralei UK--(0&+ ! B
"
evenimentele produse pe liniile industriale.
Art. 27. – (1) 3

D--(0&+
vagonului troliu MPD.
(2) D--(0&+
! B
3A
vigoare.

CAPITOLUL III

PENTRU TRANSPORTUL PANOURILOR DE CALE

Art. 28. – (1) Pentru transportul panourilor de cale - " -traverse legate
între ele -

18
(2) B

$
a. - vagoane la care legarea de platforma vagonului a pachetului de panouri se
" - vagoane
cu ancore;
b. - - vagoane cu
cadre.
(3) B jate pentru transportul panourilor, legate între ele,

sau un pachet de maximum patru panouri de cale suprapuse, iar unul sau mai multe
cupluri constituie un tren specializat pentru transportul panourilor de cale.
(4) Vagoanele specializate pentru transportul panourilor de cale nu au
-

(5) Principalele caracteristici tehnice ale vagoanelor specializate pentru


$
a. - %%%%%%%%%% " *
b. - % % % % % % % % % % % % % &',( *
c. - rcare …………………………………………..50 t;
d. - % % % % % % % % % % -1))- 2800 mm;
e. - lungimea platformei ………………………………………14500 mm;
f. - % % % % &(.') *
g. - %%%%%%%%%%%% nual;
h. - greutatea proprie a vagonului ……………………………….cca. 19 t;
i. - % -
(6) "
manual.
Art. 29. – (1) Trenurile formate din vagoane specializate pentru transportul
&.
(2) @
"
de 150 m.
(3)
<-= / " ,))
de lucru de la
care este îndrumat trenul.
(4) /
AB!
îndrumare.
Art. 30. – (1) Pe un cuplu format din
-se prevederile Anexei II RIV, un
panou sau un pachet de panouri format din cel mult patru panouri de cale suprapuse,
-(
.(F C# " #

19
(2) 9
gulamentar pe un singur vagon,

(3) 3
" -(
(4) 9 ului cu vagoane specializate pentru transportul panourilor
" " #56
"
(5) În cazul în care trenul cu vagoane specializate pentru transportul

minimum 50 mm2 "


B
de a fi smuls, iar capetele
" -se normele de
securitatea muncii.
(6) > "

(7)

amenajat.
Art. 31. – (1) În cazul vagoanelor specializate pentru transportul panourilor de cale
$
a. -
- anexa 5, fig. b,
poz.2 - - anexa 5, fig. c, poz.3 -
" ' ( 1*
*
b. -
'
1
*
c. -
- anexa 4, fig.
a, poz. 1 - * la
" *
d. -
" "

" - anexa 4, fig. a, poz.5.


(2) >

Art. 32. – (1) În cazul vagoanelor specializate pentru transportul panourilor, echipate
$

20
a. - pachetul de panouri se aduce în axul cuplului de vagoane astfel ca
- anexa 7,
fig .e, poz.1;
b. -
longitudinale a pachetului - anexa 7, fig. e, poz.2;
c. - - anexa 7, fig. f, poz.3 - printre traversele

dispozitivelor de blocare - anexa 9, fig. g, poz.3 - existente la baza cadrelor.


> "
"
(2)
" "
conform prevederilor în vigoare.
Art. 33. – (1) pentru

"
(2) @
panourilor de cale cu alte materiale decât panouri de cale asamblate.
(3) 3

plecare de IDM de serviciu


parcurs.
(4) >
>

Art. 34. – (1) #


# AAA -+ <,=

speciali 9
6" "

(2) Trenurile cu vagoane specializate pentru transportul panourilor de cale se

transportul panourilor - -
(3) Pot fi incluse în compunerea trenului vagoanele troliu MPD pentru

D-25/18 pentru manipularea panourilor de cale.


(4) 9 <,= ! B D-
25/18 vor circula cu vitezele maxime stabilite pentru trenurile cu vagoane
# AAA -2 <&=
(5) Trenurile formate din vagoane specializate pentru transportul panourilor
! B
UK-25/18, nu pot circula în curbe cu raze mai mici de 190 m.

21
(6) 6 " " "
conform prevederilor de la Cap. IV, art. 43
<-=
(7) Vagoanele specializate pentru transportul panourilor de cale, vor avea

(8) Pentru stabilirea tona


baza de montare sau de demontare a panourilor de cale, respectiv maistrul constructor

compunerea trenului.
(9) Trenul de lucru va avea asigurat procentul de frânare de minimum 45%.
(10)
pentru transportul panourilor "
> > "

"
Art. 35. – (1) Trenurile cu vagoane specializate pentru transportul panourilor de cale

$
a. - " 7
tren";
b. - "
" *
c. - " "
" " *
d. - radiote
#56 &-" #56
" *
e. -
Regulamentul de semnalizare CFR;
f. - #245 "
CO2, tip P 6, pentru fiecare vagon acoperit aflat în compunerea trenului;
g. - '" &- *
h. - '" " *
(2) Locomotivele folosite în acest scop, vor fi în mod obligatoriu dotate cu
vitezometre înregistratoare.
Art. 36. - Vagoanele specializate pentru transportul panourilor de cale vor fi tratate,
izate

Art. 37. – (1) Dispozitivele care constituie amenajarea propriu- goanelor

<-= <,=

22
(2) La revizia
> $
a. - (
')
6 @ ? 5 *
b. - 0 -a
*
c. -

" " * " 0

*
d. - *
e. - " oare;
f. - *
g. -
*
h. - "
" "
" "
*
i. - penele suplimentare de blocaj - la vagoanele cu ancore - sunt

(3) La revizia >


r
- "
a ancorelor longitudinale, buloanele de la eclise, axele rolelor ancorelor longitudinale

(4) La revizia !"#$%!"& a vagoanelor specializate pentru transportul


>
$
a. - *
b. - verificarea platformei vagoanelor;
c. - e;
d. - înlocuirea rolelor uzate;
e. - " *
f. - "
"
"
5@6*
g. - " -
la vagoanele cu ancore;
h. - m

23
Art. 38. – (1) #

(2) Trenurile formate din vagoane specializate pentru transportul panourilor

>
(3) #

# AAA
art. 29 din prezentel
(4) # &(
" B ? > A
specializate
"
"

(5) ?
> "
suprave
(6) "
"
transportul panourilo >

"
punctul de lucru în caz de necesitate, prin radiotelefon sau prin orice alt mijloc.
(7) Semnalizarea trenului format din vagoane specializate pentru transportul
panourilor de cale, se va face conform Regulamentul de semnalizare CFR G

Art. 39. – (1) La trenurile formate din vagoane specializate pentru transportul

(2) La manevrarea trenurilor formate din vagoane specializate pentru


$
a. - "
- ruperea
" *
b. -
" u prin tragere cu
dezlegarea vagoanelor din mers;
c. -
triere;

24
d. - manevrarea trenului cu vagoane specializate pentru transportul panourilor
"
"

(6) ! "
AB!
Art. 40. – (1) @ "
trenurilor formate din vagoane specializate pentru transportul panourilor de cale, se
pentru

(2) Deraierile vagoanelor specializate pentru transportul panourilor de cale,


"
produse pe liniile industriale.
Art. 41. – (1) 3

transportul panourilor de cale.


(2)
pentru transportul panourilor de cale va fi instruit

3A
(3) Prevederile prezentului capitol vor fi prelucrate cu întreg personalul care
"
0

"

CAPITOLUL IV
'
'

Art. 42. – (1)


" t balastul la aparatele de cale, de burat calea, de
burat aparatele de cale, de ripat calea, de stabilizat calea, de profilat prisma de balast,
de tipurile prezentate în anexa 10.
(2) ? @
înzestrate cu aparate de rulare, suspensie, aparate de legare-

vehicule feroviare.
(3) #

25
e

(4) ;
sunt cele din anexa 11.
(5)
&-
(6) "

Art. 43. – (1) !


&&$
a. - izolate autopropulsate;
b. - în convoa , *
c. - remorcate de locomotive;
d. -

&&

trenurilor.
(2) # te în compunerea
, " "
"
$
a. - " H A
robinetul „R-! : 7 :*
b- " D A "
" 7 :*
c. - " D B- AAA
" *
d. - robinetul mecanicului de tip St-1) A;*
e. - " " 7I- : 7I-P-6:

(3) # ,

(4) #

(5) >

'' <&1=
(6) !

"

(7) Est

26
(8) @

(9) !
" #56 "
"
(10) !
semnalizate conform Regulamentului de semnalizare CFR
fine de tren.
(11) ! " "
"
Art. 44. – (1) Pentru a putea fi
"
"
gabarit.
(2) ! " "
control montate în tabloul de bord -
" "
altele asemenea -

(3) 9 "
7 : prevederilor
# A ( <-= <(= <&)= <&-=
(4) #
-
care va fi î

" # A 1
(5) Când
>

(6) 9 "
(
9 "
(7) #

(8) S "
! 7
:
(9) ! " -
- "

(10) # "
" nexa 11.

27
(11) # -
# A &( <&= <-= <,=
(12)

(13) 6

"
(14)

'' <'= a celorlalte

(15) # "
# A &, <-= <(=

(16) #

ea pe loc.
(17) 3
AB!

(18) ! numai vagoanele tehnologice sau o

Art. 45. – (1) !


$
a. -
altor utilaje;
b. - " 7
tren";
c. - "
" *
d. - " "
" " *
e. -
conform Regulamentului de semnalizare CFR;
f. - " "
*
g. - *
h. - radiotelef
#56 &-" #56
" *
i. - ' #82 " *
j. - -" &- *
k. - ' " " "
prin poansonare;
28
Art. 46. – (1) @ "

(2) 3

e.
(3)

3A
(4)
" # A 1

CAPITOLUL V
'
TACT, TOPIRE

Art. 47. - (1) "

rele tipuri:
a. - A3! ')) -() -
macara;
b. - tip ISM - ('' - - *
c. - 63! - -
(2) ? " - denumite în continuare ISM - sunt
vehicule speciale, înzestrate cu aparate de legare-

ale celorlalte vehicule feroviare.


(3) # A3!

Art. 48. – (1) ; A3! &+

(2) La efectuarea manevrelor se vor respecta toate celelalte prevederi


obligatorii privind manevrarea vehiculelor feroviare.
(3) @ "
Art. 49. – (1) A3! 13.
(2) "
"

Art. 50. – (1) A3! i, cu respectarea vitezelor maxime


$
29
a. - izolate autopropulsate;
b. - remorcate de locomotive;
c. -
xime ale trenurilor la care
A3! &+
*
d. - A3! "
" "
# A; ', <&=
*
e. - "

(2) Când trac "


"

(3) # A3!
trenurilor, ca vagon de semnal.
(4) > A3!
A3! la art.
50 alin.(1) pct. d din prezentul capitol.
(5) A3!
A3!
i frânarea trenurilor,

(6) @ A3!

(7) @
tul unde este legat ISM.
(8) A3! " #56
"
nu constituie transporturi negabaritice.
(9) A3!
Regulamentului de semnalizare CFR
Art. 51. – (1)
A3! "
"
din gabarit.
(2) # A3!
(3) A3! " "
tabloul de bord -
" "

(4) 9 A3! "


7 : # A (
<-= <(= <&)= <&-=
30
(5) C " A3!
conduse de un agent autorizat în acest sens -
-
(6) Agentul
" # A 1

(7) B A3!
de un instruc >

(8) 9 "
(
9 "
(9) # A3!
"

(10) 3 "
A3! @ 7 :
Art. 52. – (1) A3!
" A
A3!
le
vagonul macara.
(2) # A3! - # A
&( <&= <-= <,=
(3) Pentru starea t A3!
A3!
(4) 6
A3!
mobile ale ISM.
(5) A3!
" A3!
conform prevederilor art. 51 alin.(5) din p
în vigoare.
(6) # " A3!
# A &, <-= <(=
(7) #
A3! "
A3!
A3!

loc.
(8) # A3! "

31
(9) 3 A3!
AB!
consemna în foaia de parcurs.
Art. 53. – (1) A3!
$
a. -
altor utilaje;
b. - " 7
tren";
c. - "
" *
d. - d " "
" " *
e. - " "
pentru semnalizare pentru cazuri A3! *
f. - *
g. -
#56 &-" #56
d " *
h. -
conform Regulamentului de semnalizare CFR;
i. - A3!

scurt timp, prin autopropulsare sau remorcare;


j. - ' #82
" *
k. - -" &- *
l. - ' " " "
marcat prin poansonare.
Art. 54. – (1) @ " A3!

(2) 3

trenu
"

(3) A3!

3A
(4) A3! "
# A 1

32
CAPITOLUL VI

Art. 55. – (1)

mai jos:
a. - &)# *
b. - &+% ,)#
(2) ; *
principalele caracteristici tehnice ale acestora sunt prezentate în anexa 19.
(3) ;

(4) Aparatele de rulare, suspensie, aparatele de legare-

de cele similare utilizate la celelalte vehicule feroviare.


(5) ; &) #
&
.
(6) #
mers, considerându-se f
* -)
(7) >
Art. 56. – ; &+% ,) #
(.
Art. 57. – (1) ; &+% ,) #
,
2
(2) # "
-)
prezentele in
(3) 6
,
+
(4) # <,= "

-)
(5) # " iu
)(

(6) Ca tren compus dintr-


ele.

33
(7) # <1=
" -)

(8) #
-)
(9) 9

utilizat la boghiurile de transportat panouri de cale.


(10)
"
Art. 58. – (1) 4
"
" #56
curbe.
(2) ; " "
-)

Art. 59. – (1) ;


$
a. - cine sau cu alte
puncte de lucru;
b. - " 7
tren";
c. - "
*
d. -
#56 &-" #56
" *
e. -
Regulamentului de semnalizare CFR;
f. - un vinci de 5 t;
g. - " "
prin poansonare;
h. - #82 " *
(2) > 7
tehnice" ale vag $
a. -

" *
b. –
"
*
c. - ionare a motorului termic, ambreiajului,
*
d. - " " " *

34
e. - " emului de
*
f. - " " "
*
g. - " " "
*
h. -
*
i. - " "
" " *
j. -
*
k. -
(3) ;

(4) 4
orcilor acestora.
(5) >
"
<&= iv alin.(2) din
prezentul articol.
(6) "
"
(7) >
<1=
B

(8) #
(. <&=
stând pe locurile amenajate în acest scop.
(9) 9
vagonetului.
(10) @

-
(11) 9

" " 7 :
Art. 60. – (1) # ând remorci, vagonetul cu motor va fi
condus de un agent autorizat în acest sens - -

(2) A celui care conduce vagonetul cu

(3) #
stabilite.
35
9
$
a. - profesional;
b. -
lucru;
c. - 1
luni sau mai mult;
d. - medical;
e. -
(4) # " -
permanent ni

specifice în vigoare.
(5) # " "
timpul $
a. - *
b. -
*
c. - extras din mersul trenurilor;
d. –preze

efectuarea reviziei tehnice la


vagoane;
(6) 9 <(= !
"
6 #56
core .
(7) #
"
(8) 9

(9) # " $
a. -
igoare;
b. -
de PSI specifice;
c. - *
d. -
*
e. - "
personalul cu care vine în contact;
f. -
" port;

36
g. -
parcursului;
h. -
"
prevederilor Regulamentului de semnalizare CFR;
i. -
*
j. -

terminarea serviciului;
k. -
parcurs.
(10) # $
a. – "
*
b. -

a remorcilor acestuia, pr *
c. - " " "
materiale;
d. -
* vagonetul

*
e. -
"
i pe timp de noapte;
f. -
PSI;
g. -

pi *
(11) # "

"

(12) # $
a. - " " *
b. - " n timpul serviciului;
c. -
" *
d. -

" "
*

37
e. - 0
la remorcile acestuia;
f. - "
"
"
*
g. - *
h. - " *
i. -
ul

Art. 61. – (1)


" $
a. - "
"
*
b. - -i asigure
" "
persoane, care ar putea i " " *
c. -
*
d. -
*
e. -

(2)
ce în vigoare, avizate de AFER.
(3) 9
"
" emorcile acestuia cu
" "
" "
(4) 3 u
AB!

Art. 62. – (1) ; $


a. -
*
b. - " 3#C ??6 A5?@
cazuri de deranjamente;
c. -
pieselor, scu *
d. - pentru transportul urgent de materiale nevagonabile;
e. - pentru rezolvarea sau examinarea pe teren a unor probleme importante.
(2) ;
" - cale
38
" -

(3) Pe #@B C>


"
(4) # "
util, astfel ca cel mai
"
(5) 9 -
- ie a vagonetului – - cu motor va fi
> #?
– - direct sau
AB! i îndrumat vagonetul –
(6) 9
$
a. - data la care va circula;
b. - ora de plecare;
c. - *
d. - opririle de serviciu necesare - -

*
e. - *
f. - *
g. - numele
"
-
(7) " rul de

(8) 9
" B
? tul cu motor.
(9) #
" B ?

Art. 63. – (1) ;

"

(2) #
"
circula peste orice rang.
(3) 9
VII.
(4) Mersul vag

(5) ;
-)
39
Art. 64. – (1) #

(2) #

semnale acustice în conformitate cu prevederile Regulamentului de semnalizare CFR

(3) 3 7 : e
$
a. - -) *
b. - *
c. - " ".)) *
d. - a da semnale

" *
"
riscuri;
e. -

(4) ; -
-
AB!

(5) 9
mersul din cauza unor defec
"

potrivit prevederilor din Regulamentul de semnalizare CFR.


(6) 9 <(=
"
"
care a fost expediat, respectându-

(7) ;
(8) Pentru transpo
greu cu motor de 18-,) #

(9) 4 t fi transportate este determinat de


AA6A;

(10) Introducerea celui de-al doilea vagonet cu motor în compunerea

&)J

mers.

40
(11) În cazul în c
"

iunea de minimum 50 mm2 "

(12) B
iste riscul de a fi smuls, iar capetele
"
respectându- > "

(13) 9
"
Art. 65. – (1) 3 ilor acestora în
$
a. - *
b. - (+
*
c. - "
AA6A;

*
d. -

acestora;
e. - "
&) # -se partea vagonetului
*
f. - &+-,) #
decâ
*
g. -
*
h. -
&) J
"
r;
i. - " " "
" "
PSI;
j. -
&2 "
de mers.
(2) Este interzis:
a. - fumatul în interiorul cabinei vagonetului cu motor;

41
b. -
*
c. - transportul personalului stând în pici

locuri neamenajate, cu picioarele atârnând peste traversele frontale ale


*
d. - folosirea gea "
" " "
*
e. - " "
*
f. - " "
&2
lemn de plop;
g. -
*
h. -
mari de 150 mm sau
*
i. - "
ale motorului termic sau a altor subansamble;
j. - " "
vagonetului cu motor;
k. - "
amenajate;
l. -
constructive neaprobate;
m. - folosirea remorcilor a
'(
" *
n. -
pentru ambele sensuri de ,) *
o. -
"
l de
*
p. - "
de pericol sau incendiu;
q. - "
7 : " onare;
r. - *
s. - &)# *
t. - " *
u. - " "

42
Art. 66. – (1) @ "

evenimentelor feroviare.
(2) 3

(3)

3A

CAPITOLUL VII
' (

Art. 67. – (1) Pentru transportul panourilor - " -traverse -


"

"
(2) Boghiurile speciale folosite la transportul panourilor -
" - " -.(
$
a. - ()/ 0*
b. - ,)/ 0
(3) C
" -.(
$
a. - maximum 30 km/h pentru raze cuprinse între 251 - 275 m;
b. - maximum 20 km/h pentru raze cuprinse între 201 - 250 m;
c. - maximum 10 km/h pentru raze mai mici de 200 m.
(4) / " -.(
" "
"

(5) ? <'= >


"
(6) C
" -.( rcula astfel:
a. - ,)/ 0*
b. - &)/ 0*

43
c. - " " -.(
10 km/h;
d. - "
(7) ; "
peste aparatele de cale în abatere, va fi de cel mult 5 km/h.
(8) 3 " umai din punct de vedere al

"
1 m.
(9) Principalele caracteristici ale boghiurilor speciale sunt prezentate în
anexa 21.
(10) C
"
" " B > ?
9
" "
Art. 68. - (1) Pe un grup de trei boghiuri - jloc - se pot

" -&
fie mai mare de 30 m.
(2) " lt patru panouri

" &(
(3) 9 " "
"
'- '( -( '(- (
,) "
respectiv la limita
(4) 9 "
" ,- ,(
(5) B use, se vor
" " "
" " "
" > e trei boghiuri, se vor
" "
(6) K "
"
a

(7) 9 " "


dispozitivele de blocare a "

(8) -( ,)
" -)) &()
grup de patru boghiuri.

44
(9) ; 1. <,= <1= <.=
prezentul capitol.
(10) Traversele glisante ale boghiurilor extreme vor fi blocate, iar ale celor
" " ? "
" "
(11) 9 <&)=
sau din beton din panoul tra "

"
(12) În cazul transportului pe liniile electrificate se vor l

(13) > $
a. -
" "*
b. - " *
c. - în cazul când traversele de la primul panou de jos nu sunt prinse suficient

d. - în cazul panourilor scoase din cale, construite cu traverse din beton, în

" "
de 70 cm între ele.
(4) "

Art. 69. – (1) 4 "


"
fiind cel mult 12 m.
(2) B "
de cel mult 2 m.
(3) > "
pentru fixarea lor în "
macaralelor- "
(4) 9 "
> " "
un " "

Art. 70. – (1) Trenul cu boghiuri speciale pentru transportul panourilor de cale se
$

" '(F "


(2) ; "
panouri.
(3) ; "

45
(4) 4 " "
$
a. - pe -) 0
&(" *
b. - -) 0
&- "
'+) *
c. - " -ciocnire
-ciocnire al
grupului de boghiuri.
(5) 9 "
" " *
" " "
(6) > " "

boghiuri, sau prin folosirea unei bare speciale de legare.


(7) Se interzice ca în urma grupului "
"
(8) Se interzice ca trenul cu boghiuri speciale pentru transportul panourilor
" "
(9) Când trenul este remorcat prin tragere, se int

(10) 5 "

" - un sabot putând prelua 10 t.


(11) >

$
a. - *
b. - tara boghi *
c. - - " *
d. - " *
e. -

(12) La trenurile cu boghiuri pentru transportul panourilor, legarea primului


"
$
a. - pe traversa fron -ciocnire
normale - -
- "
dispozitiv rabatabil cu aparate speciale de legare-ciocnire, pentru legarea
" *
mobil se rabate;

46
b. - " "
de legare- " " ne la fiecare
*
c. - -
"

(13) I "
aparate de legare- "
" - "
de la alin.(12) din prezentul articol.
Art. 71. – (1) Pentru împiedicarea fugirii grupului de boghiuri în cazul ruperii
" "
" Ø 24 mm - cablu de
tip 24-6x37 – STAS 8057/1984 - hiuri de fixare.
(2) # " <&= -ciocnire proprii
" " "
aparatele de legare-ciocnire dintre grupurile de panouri.
(3) Boghiu
aparatelor de legare-ciocnire proprii.
(4) 9 <,=
" "

(5) C -ciocnire
-

(6) Montarea aparatelor de legare-ciocnire >


"

(7) > -
" "

(8) -
"
(9) ;
>

1. <-= <,= <.=


(10) "
transportul "

boghiurilor

Art. 72. – (1) ? "


$
47
" -
- "

(2) ;

trenurilor.
(3) C
*

(4) > "


" * se prinde de
"

(5) 9 "
dispozitiv specific de prindere a capetelor tronsoanelor.
(6) Legarea vagonetului pe care este montat grupul electrogen cu vehiculul
"

(7) Legarea boghiurilor goale între ele se face cu ajutorul unor bare.
(8) > "
"
" hiu.
(9) > <.= <+=

(10) >
c
$
a. - *
b. - " *
c. - greutate - " *
d. - " *
e. -

(11) " i speciale pentru

(12) > -

care face parte.


(13) 9 -
"

48
vagoane

Art. 73. – Fiecare "


&) &- "
>
Art. 74. – (1) C
(2) La revizia $
a. - spendate ca:
"
" " *
b. -
&,) *
c. - *
d. -
dispozitivului cu role, a aparatelor de legare-
*
e. - "
completându-se când este cazul;
f. -

(3) 6 "

5@6
(4) > " ice se

(5) La revizia * &" "


cutiilor $
a. - scoaterea capacului cutiilor de unsoare;
b. - *
c. -
cuzinetului, a penei " *
d. - verificarea cu spionul penei de ungere;
e. - *
f. - *
g. -
*
h. -
*
i. - montarea capacelor cutiilor de unsoare;
j. - " sierelor de la
" *
k. - "

" "
paralelismul acestora.
49
(6) C "

(7) 8
:
a. - "
&,1, &,(. *
b. -
" & *
c. - " " -.
,- *
d. - " &) "
-)
(8) B $
- diametrul ……………………………………………………88 mm;
- lungimea …………………………………………………..172 mm;
- % % % % % % % % % % % % % % % )- *
- % % % % % % % % % % % % % % % )&( *
-
" %%%%%%% 1 *
- " " % &(
(9) 6 "
rul
-

(10) 6 " -un


proces- "

(11) 6 "
normativelor în vigoare.
Art. 75. – (1) > "

(2) ? "
de vagoane

(3) ? "
-

(4) În cazul c
tehnici de vagoane.
(5) ,)
(6) # "
care pr

50
(7) În toate cazurile, când trenul este remorcat prin împingere, pe platforma
"

(8) 9 " e la agentul de semnalizare


"

rechizitele regulamentare.
(9) 9
"
ele cu bare de cuplare – cu
- "
"
(10) La trenul cu boghiuri speciale pentru transportat tronsoa

* va posta pe vagonul-

(11) # "
-macara,

-macara.
(12) # " "
"
(13) -

Art. 76. – (1) "


împin "

(2) 9 ngere a unui tren de


<&= "
&))

(3) "
&(
"
"
"

trenuri conform
(4) "
&(
"

51
"

(5)
boghiuri speci >

"
"
"
(6) Trenurile cu boghiuri speciale pentru transportul panourilor opresc în

tranzit.
(7) "
! ?; >

(8) Tr "
"
"
personalului L - picher -
(9) ? "

sub supravegherea personalului L - picher - respectiv

(10) ? "

(11) ? " inelor lungi sudate,


* "
,1)
(12) 3 "
tren, neavând vagon de
semnal.
(13) Semnalizarea de fine de tren a trenurilor de la alin.(11) se face identic
Regulamentului de semnalizare
CFR.
(14) 9 ul boghiu
"
" * "
" " .( <.= capitol.
Art. 77. – (1) "
"
"
(2) B - picher -
"
printr-un proces- " <&=
(3) "
<&= "

52
"

(4) > -) J
"
(5) > "

(6) > " $


a. - &(
km/h, iar peste aparatele de cale în abatere de 5 km/h;
b. - "
" " *
c. - "
* " in
" *
d. - manevra trenurilor cu boghiuri speciale pentru transportul panourilor de

bazele de montare, pe baza pla


*
e. - " AB!

(7) @ "
"

evenimentelor feroviare.
(8) Deraierea boghiurilor spec
"
-
-
"
lor.
(9) 3
3A
trenurilor cu boghiuri speciale.
(10)
" "
r
0
"

(11)
"

(12) Sistemele de cuplare- " cuplare, traversele

" "
53
CAPITOLUL VIII

CONTACT

Art. 78. – (1)


B#-68, DC-135 în variantele L - @-
electrificare.
(2) B

or.
(3) B - DC -
- DC -
trei remorci speciale - RDC.
(4) 9 " respecte
"
(5)

li

(6) B
"
" - tip auto -

(7) B echipate cu tampoane.


(8) B - DC - pot tracta, cu respectarea

- RDC -

(9) !

(10) Principalele caracteristici tehnice ale drezinei de mic


&'
Art. 79. – (1) # "
capacitate sunt # A ' !
.+ <.=
(2) În cabina drezinei - DC - sunt admise în total 14 persoane.
Art. 80. – (1) #
agent autorizat în acest sens - -

AFER.
(2)
" # A 1

54
(3) B - DC - nu este
- DC - - RDC - în compunerea

de legare nu sunt compatibile cu cele existente pe celelalte vehiculele feroviare.


(4) >
"
ozitivul de
5@6

(5) 9 <'=
(/ 0

(6) !
drezinei.
(7) Îndrumarea în circ -
DC - - B# 6B# - # A 1
<,= <'= &, &'
(8) ; - DC - sunt
# A &'
(9) @ "

evenimentelor feroviare.
(10) > - DC - trebuie respectate

stingerea incendiilor sp

(11) - DC - trebuie

3A
în vigoare.

CAPITOLUL IX

Art. 81. – (1) P


B B !
(2) B
cul de

55
(3) B
"
(4) B

(5) B
transmi "
"
(6) Drezinele pantograf pot tracta, cu respectarea prevederilor din

(7) !

(8) Principalele caracteristici tehnice ale drezinei pantograf - B B ! -


sunt prezentate în anexa 15.
(9) # "
# A ' !
(10) #
agent autorizat în acest sens - -

(11) ul de deservire al
" # A 1

Art. 82. – (1) 9


# A &, &'
(2) ;
&1
(3) @ "
pantograf pe liniile de cale fera

evenimentelor feroviare.
(4) La deservirea drezinelor pantograf - B B ! - trebuie respectate toate

(5) - B B ! - trebuie

3A

56