Sunteți pe pagina 1din 96

1

CUPRINS
6AP. | 0|8P0Z|||| CENERALE
Arl.1 0o|eclu| ;| slera de ap||cao|||lale 3
Arl.2 Trarsporlur| excep||ora|e 3
Arl.3 Trarsporlur| excep||ora|e care ru corespurd prescr|p||||or oo||galor|| d|r Arexa ll Rlv 3
Arl.1 Cord|||| perlru irdrurarea lrarsporlur||or excep||ora|e ir lral|c |rlerra||ora| 1
Arl.5 Pr|r|rea |a lrarsporl pe ca||e lerale rorre a lrarsporlur||or excep||ora|e 1
Arl. Corpeler|e de rod|l|care ;| aprooare a |rslruc||ur||or 1
6AP.|| CAAR|TE, TRAN8P0RTUR| EX6EP||0NALE NECAAR|T|6E $| 6U T0NAJUL 0EPA$|T. EH|TEN||,
F0RHE NE6E8ARE $| HET000L0C|A PENTRU 0||NEREA A60R0ULUI DE PRINCIPIU. COMISII
PENTRU TRATAREA TRAN8P0RTUR|L0R EX6EP||0NALE.
Art.7 Clasificarea gabaritelor 5
Arl.8 Trarsporlu| excep||ora| regaoar|l|c 5
Arl.9 Trarsporlu| excep||ora| cu loraju| depa;|l 5
Arl.10 Pr|r|rea |a lrarsporl pe ca|ea lerala a rarlur||or regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l
Arl.11 Er|ler||| acordur||or de pr|rc|p|u 6
Arl.12 Forre|e recesare ;| relodo|og|a oo||rer|| acordur||or de principiu 6
Arl.13 Trarsporlur| excep||ora|e regaoar|l|ce pe sec||||e de c|rcu|a||e
Anina 0rav||a ;| 8ere;l| Brlad 7
Arl.11 3lao|||rea cor|s|||or perlru lrarsporlur||e excep||ora|e. Resporsao|||la|| 7
6AP. ||| VER|F|6AREA, HA8URAREA $| |0ENT|F|6AREA TRAN8P0RTUR|L0R EX6EP||0NALE,
NECAAR|T|6E 8AU 6U T0NAJ 0EPA$|T
Art.15 Verificarea tuturor transporturilor 8
Arl.1 ver|l|carea, rasurarea ;| |derl|l|carea lrarsporlur||or regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l 9
Arl.1Z Cererea perlru oo||rerea aprooar|| de c|rcu|a||e 10
Arl.18 Er|lerea aprooar|| de c|rcu|a||e 11
6AP. |V 60N0|||| CENERALE 0E 6|R6ULA||E
Arl.19 Cord|||| de c|rcu|a||e 12
Arl.20 lrso||rea 12
Art.21 Verificarea 13
Art.22 Conturul 13
Arl.23 El|crela de ||oera lrecere 14
Arl.21 El|crela de ircarcare 14
Arl.25 3la||| 14
Art.26 Parcursul 14
Arl.2Z Reg|ora|a de ca| lerale 15
Art.28 Documente 15
6AP. V 60N0|||| 8PE6|ALE 0E 6|R6ULA||E
Arl.29 Cord|||| spec|a|e va|ao||e perlru loale lrarsporlur||e excep||ora|e 15
Arl.30 Cord|||| spec|a|e perlru lrarsporlur| |urg|, cu ircarcalura corura 16
6AP. V| PR0CRAHAREA, ARANJAREA |N TRENUR|, 6|R6ULA||A $| HANEVRAREA TRAN8P0RTUR|L0R
EX6EP||0NALE NECAAR|T|6E 8AU 6U T0NAJ 0EPA$|T
Art 31 Programarea 16
Art.32 Aranjarea n trenuri 17
Arl.33 C|rcu|a||a 17
Art.34 Manevrarea 18
Art.35 Anexe 19
ANEXE
Anexa1 0el|r|rea gaoar|le|or, lorra ;| d|rers|ur||e aceslora, cord|||| de as|gurare a gaoar|le|or de
||oera lrecere ir cazu| e|eclr|l|car|| ||r|||or de ca|e lerala ;| ir cazu| arp|asar|| raler|a|e|or 21
Anexa 2 - Stabilirea sporurilor n curbe 34
Anexa 3 Vodu| de a;ezare, l|xare ;| |egare de vagor a ircarcalur||or regaoar|l|ce sau cu loraj
depa;|l, cl ;| a ce|or cors|derale regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l 42
Anexa 4 Procesu| veroa| de rasuralor| ;| scr||a ircarcalur|| 44
2
Anexa 5 ntocr|rea ;| adresarea le|egrare| pr|r care se so||c|la aprooarea de c|rcu|a||e perlru ur lrarsporl
regaoar|l|c sau cu loraj depa;|l 46
Anexa 6 lrlocr|rea ;| lrarsr|lerea acordu|u| de pr|rc|p|u ;| aprooar|| de c|rcu|a||e; model de acord
de principiu 47
Anexa 7 Cord|||||e de c|rcu|a||e ;| rarevra a vagoare|or de corslruc||e spec|a|a ul|||zale |a
lrarsporlu| ul||aje|or regaoar|l|cecare au aprooare de c|rcu|a||e er|sa corlorr preveder||or
prezentelor inslruc||ur|, a ul||aje|or gre|e ;| a ce|or gaoar|l|ce 53
Anexa 8 Pr|r|rea |a lrarsporl pe ca|ea lerala a rarlur||or care se ircarca pe vagoare arerajale 5
Anexa 9 Ev|der|a gaoar|le|or r|r|re ||oer rea|e 58
Anexa 10 Norme tehnice privitoare la avizarea transporturilor negabaritice 60
Anexa 11 C|rcu|a||a vagoare|or C3l lrarspuse 64
Anexa 12 Trarsporlu| ;|re|or de ca|e lerala 67
Anexa 13 C|rcu|a||a corla|rere|or de rare capacitate din categoria HIGH CUBES 68
PLAN$E
P|ar;a 1 Gabaritul CFR de vagon de ircarcare 70
P|ar;a 2 0aoar|lu| CFR de |ocorol|va 71
P|ar;a 3 0aoar|lu| perlru |ucrar| de arla ;| a|le corslruc||| 72
P|ar;a 1 0aoar|lu| perlru e|ererle a|e |rsla|a||||or lerov|are 73
P|ar;a 5 Gabaritul pentru tuneluri feroviare 74
P|ar;a 0aoar|lu| perlru |ucrar| de arla, corslruc|||, lure|ur| ;| |rsla|a||| ro|, va|ao||e ir curoe cu raze
de 4000 m sau mai mici 75
P|ar;a Z 0aoar|lu| de ||oera lrecere perlru corslruc||| ;| |rsla|a||| vecr|, va|ao|| ir a||r|arerl sau ir
curbe cu raze de 350 m sau mai mari 76
P|ar;a 8 Gabaritul redus de vagon - |rlerra||ora| de ircarcare - 77
P|ar;a 9 Gabaritul sporit de vagon 0-VM 77
P|ar;a 10 Gabaritul sporit de vagon 1 VM 78
P|ar;a 11 0aoar|lu| de ||oera lrecere 0-SM - corespurzalor gabaritului de vagon 0-VM 78
P|ar;a 12 0aoar|lu| de ||oera lrecere 1-SM - corespurzalor gaoar|lu|u| de vagor 1 VM - valabil n aliniament
sau curbe cu raze mai mari de 4000m 79
Plansa 13 - Gabaritu| de ||oera lrecere 1- 3V0 perlru ver|l|care a corslruc||||or sau |rsla|a||||or
existente valabil n aliniament sau n curbe cu raze mai mari de 4000m 80
P|ar;a 11 lra|||rea de pozare r
FC
ir a||r|arerl ;| ir curoa a l|ru|u| de corlacl lurc||e de s|lua||a |ucrar||or sau a
trecerilor la nivel n zona acestuia 81
P|ar;a 15 Grosimea lamei de aer pentru amplitudini verticale normale ale firului de contact sub
|rl|uer|a pres|ur|| parlogralu|u| ;| ac||urii vntului 82
P|ar;a 1 Gabaritul containerelor HIGH CUBES 83
TABELE
Tabelul nr.1 0|slar|e|e or|zorla|e r|r|re ce lreou|e |asale pe l|ecare parle a ircarcalur|| irlre gaoar|l
;| par|||e ircarcalur||, care depa;esc os|||e exlrere sau p|vo||| oogr|ur||or 85
Tabelul nr.2 Gabaritul redus de vagon 86
Tabelul nr.3 0aoar|lu| CFR de vagor ;| de |ocorol|va 87
Tabelul nr.4 Gabaritul sporit de vagon O-VM 88
Tabelul nr.5 0aoar|le perlru |ucrar| de arla, corslruc|||, lure|ur| ;| |rsla|a||| ro|, va|ao||e ir curoe cu
raze de 4000 m sau mai mici 89
Tabelul nr.6 0aoar|lu| de ||oera lrecere 90-91
Tabelul nr.7a lra|||rea r|r|ra a ||r|le| gaoar|lu|u| perlru e|eclr|l|care ir ||r|e curerla |a v|leze de c|rcu|a||e pe
ca|ea lerala ra| r|c| de 100|r/r 92
Tabelul nr.7b lra|||rea r|r|ra a ||r|le| gaoar|lu|u| perlru e|eclr|l|care ir ||r|e curerla |a v|leze de c|rcu|a||e pe
ca|ea lerala ra| rare de 100|r/r 93
Tabelul nr.8 lra|||rea gaoar|lu|u| perlru e|eclr|l|care 91
Tabelul nr.9 0|slar|e|e irlre axe|e ||r|||or perlru gaoar|l de vagor ;| |ocorol|va 95

3
CAPITOLUL I
0|8P0Z|||| CENERALE

Art.1. - (1) Prezerle|e |rslruc||ur| cupr|rd cord|||| de adr|lere ;| de elecluare a lrarsporlur||or
excep||ora|e.
(2) Acesle |rslruc||ur| lreou|e curoscule de calre persora|u| lerov|ar care execula opera||| ir
c|rcu|a||a lrerur||or ;| rarevrarea ver|cu|e|or lerov|are ;| care are alr|ou||| ir execularea lrarsporlur||or
excep||ora|e.

Art.2. - (1) ur lrarsporl esle cors|deral excep||ora| daca din cauza dimensiunilor lui, a gabaritului sau a
greula||| |u|, ||rrd corl de caracler|sl|c||e |rlraslruclur|| lerov|are pe care urreaza sa c|rcu|e, ru poale l|
adr|s decl cu respeclarea uror cord|||| lerr|ce sau de exp|oalare spec|a|e.
(2) Din categor|a lrarsporlur||or excep||ora|e lac parle urraloare|e lrarsporlur|:
a) ircarcalur||e care ru corespurd prescr|p||||or oo||galor|| d|r Arexa ll Rlv;
b) ur|la|| de ircarcare care reces|la a l| lrarsoordale daca rasa l|ecaru| oo|ecl esle ra| rare de
25 de tone;
c) exped|||||e care lreou|e ircarcale pe lerry-ooal ;| care se ircadreaza ir d|spoz|||||e Arexe| lv
RIV;
d) vagoare cu ra| ru|l de 8 os|| daca surl ircarcale, cr|ar daca poarla serru| Rlv;
e) ver|cu|e lerov|are de ca|e lerala care c|rcu|a pe ro|| propr||, care lorreaza oo|eclu| uru|
corlracl de lrarsporl, crd ru poarla serru| Rlv sau RlC.
Art.3. - (1) lrcarcalur||e care ru corespurd prescr|p||||or oo||galor|| d|r Arexa ll Rlv vor l| lralale ca
lrarsporlur| excepl|ora|e daca:
a) se depa;e;le gaoar|lu| de ircarcare perlru ||r|||e ir cauza - ||rrd seara de reslr|c||||e de
|a||re prescr|se;
b) esle depa;|l loraju| rax|r adr|s de ||r|e, |ucrar| de arla ;| de vagor;
c) poz|||a cerlru|u| de greulale reces|la arur|le rasur| perlru a ru per|c||la s|gurar|a c|rcu|a||e|
;| secur|lalea transporturilor;
d) ircarcalura esle a;ezala pe doua sau ra| ru|le vagoare cu scaur irvrl|lor, care ru surl
|egale irlre e|e pr|r cup|a cu ;uruo sau pr|rlr-un vagon intermediar ci printr-o oara de cup|are,
4
pr|r irsa;| ircarcalura sau pr|rlr-un vagon interred|ar |egal cu ce|e doua vagoare porlarle
pr|r oara de cup|are;
e) se ircarca ur|la|| l|ex|o||e |egale ir rarurcr| sau re|egale ir rarurcr| - ;| lara scaure
nvrtitoare - cu o lungime mai mare de 36 m.
(2) Trarsporlur||e excep||ora|e pol l| acceplale ;| exped|ale rura| ir cord|||||e respeclar||
preveder||or prezerle|or |rslruc||ur|.

Art.4. - (1) lr lral|c |rlerra||ora| perlru irdrurarea lrarsporlur||or excep||ora|e surl recesare acordur| de
pre|uare d|r parlea luluror ca||or lerale parl|c|parle |a lrarsporl sau rura| d|r parlea ca||or lerale pe ||r|||e
carora lrarsporlur||e respecl|ve surl cors|derale excep||ora|e.
(2) Cererea ;| oo||rerea acordur||or de pre|uare corsl|lu|e sarc|ra operaloru|u| de lrarsporl
feroviar.
(3) Operatorul de transport feroviar esle oo||gal sa irscr|e all pe el|crele|e rode| w, cl ;| pe
docurerlu| de lrarsporl, ir ord|rea parcursu|u| exped|||e|, |r|||a|e|e adr|r|slra||||or lerov|are pe a|e caror
||r||, exped|||||e surl cors|derale excep||ora|e, precur ;| rurere|e acordur||or de preluare.
(4) Pe liniile infrastructurii feroviare cu ecartament normal din Romnia, orice transport, din punct
de vedere al dimensiunilor - majorate cu sporul din curbele cu raza de 250 m - ;| a| greula||| sa|e, perlru a
se putea efectua, TREBUIE SA Nu 0EPA$EA3CA:
a) dimensiunile gabaritelor C.F.R. de vagon - de ircarcare - ;| de |ocorol|va, d|r prezerle|e
|rslruc||ur|;
b) capac|lalea sau ||r|la rax|ra de ircarcare ;ao|orala pe vagor, sarc|ra rax|ra pe os|e ;|
greulalea rax|ra pe relru ||r|ar, adr|se pe loala rula de c|rcu|a||e a lrarsporlu|u| respecl|v
de calre ||r|e, podur| ;| vagor slao|||le ir reg|ererlar||e pr|v|rd rodu| de delerr|rare a sarc|r||
pe os|e ;| rase|, pe relru de vagor, adr|se ir parcurs pe ||r|||e |rlraslruclur|| lerov|are
publice, pentru vagoare de rarla.
(5) 0|r purcl de vedere a| rase| ;| ca|cu|u|u| greula|||, prezerle|e |rslruc||ur| se relera rura| |a
rarlur||e gre|e, |rd|v|z|o||e.
(6) Perlru slao|||rea everlua|e|or depa;|r|, loale lrarsporlur||e vor l| ver|l|cale, |ar ce|e care au
depa;|r| vor l| lralale corlorr reg|ererlar||or d|r prezerle|e |rslruc||ur|.

Art.5. - (1) E|ererle|e de corslruc||e a|e podur||or, lure|ur||or, lrecer||or super|oare, precur ;| ce|e a|e
luluror |rsla|a||||or ;| c|ad|r||or d|r sla||| ;| de-a lungul liniei curerle, ca ;| or|ce oo|ecle sau raler|a|e
depoz|lale, surl aslle| cors|derale ircl e|e sa se gaseasca ir alara corluru|u| gaoar|lu|u| de ||oera
lrecere, |a o d|slar|a r|r|ra prevazula ir prezerle|e |rslruc||ur|.
(2) Deoarece pe liniile infrastructurii lerov|are d|r Rorr|a spa||u| de rezerva |a lrecerea pe
podur|, pr|r lure|ur| ;| ir dreplu| d|verse|or corslruc||| ;| |rsla|a|||, esle ir gerera| ra| rare decl rezerva
r|r|ra |rslruc||ora|a, avula ir vedere |a slao|||rea gaoar|le|or C.F.R. de vagor ;| de ||oera lrecere, |ar
podur||e ;| l|pu| ;|re| adr|l depa;|rea sarc|r||or rax|re pe os|e ;| a greula||| rax|re adr|se pe relru
||r|ar de vagor, lrarsporlur||e care au depa;|r||e rer||orale |a ||lere|e a) ;| o) de ra| sus pol l| lolu;|
efectuate, dar numai pe arur|le rule ;| ir arur|le cord||||, slao|||le arl|c|pal exped|er|| |or pr|r aprooarea
de c|rcu|a||e, aslle| ca c|rcu|a||a sa se laca ir dep||ra secur|lale ;| s|gurar|a pe irlregu| parcurs.

Art.6. - (1) lrslruc||ur||e pr|v|rd lrarsporlur||e excep||ora|e |a ca||e lerale rorre ;| rod|l|car||e aceslora
se aprooa pr|r ord|r a| aulor|la||| de slal ir dorer|u| lrarsporlu|u| lerov|ar.
(2) 0aca d|ler|le|e aspecle a|e ace|ea;| proo|ere surl cupr|rse ir ra| ru|le arl|co|e a|e
prezerle|or |rslruc||ur|, e|e lreou|e sa l|e ir|e|ese ;| ap||cale ir lola||lalea |or .
(3) Nu se pol lace rod|l|car|, corp|elar| ;|/sau prec|zar| reler|loare |a prezerle|e |rslruc||ur| ;| r|c|
ru se pol acorda derogar| de |a preveder||e aceslora; n cazuri bine justificate acestea se vor face numai
pr|r ord|r a| aulor|la||| de slal ir dorer|u| lrarsporlu|u| lerov|ar.
5


CAPITOLUL II
CAAR|TE, TRAN8P0RTUR| EX6EP||0NALE NECAAR|T|6E $| 6U T0NAJUL 0EPA$|T. EH|TEN||,
F0RHE NE6E8ARE $| HET000L0C|A PENTRU 0||NEREA A60R0ULU| 0E PR|N6|P|U. 60H|8||
PENTRU TRATAREA TRAN8P0RTUR|L0R EX6EP||0NALE

Art.7. - (1) Gabaritele utilizate pe liniile infrastructurii feroviare din Romnia sunt cele prezentate n Anexa
rr.1 ;| ir p|ar;e|e 1-13 d|r prezerle|e |rslruc||ur|.
(2) Perlru ca||e lerale slra|re gaoar|lele de vagon - de ircarcare - corespurzaloare aceslora surl
prezentate n Anexa II Rlv, ir Corver||a 3V03 ;| ir Regu|arerlu| PPv.
(3) 0epa;|rea gaoar|le|or de vagor - de ircarcare - a|e ca||or lerale slra|re de calre d|rers|ur||e
conturului transversal a|e uru| lrarsporl, ||rrdu-se seara ;| de ||r|lar||e |a||r||or de ircarcare, prezerlale
n tabelele Anexei II-Rlv ;| ir laoe|e|e d|r Arexa 3V03, esle adr|sa rura| pe oaza acordu|u| oo||rul,
ira|rlea ircarcar|| rarl||, d|r parlea adr|r|slra||||or lerov|are respecl|ve de calre operaloru| de lrarsporl
lerov|ar care esle so||c|lal sa pr|reasca rarla |a lrarsporl.

Art.8. - (1) ur lrarsporl esle regaoar|l|c alurc| crd corluru| georelr|c lrarsversa| ||r|la a| gaoar|lu|u|
CFR de vagor esle depa;|l, irlr-un punct sau mai multe, de conturul geometric transversal majorat cu
sporul n curbe al transportului respectiv. Corluru| georelr|c lrarsversa| a| lrarsporlu|u| se rasoara ir
sla||orare, ir a||r|arerl ;| pa||er.
(2) lr lral|cu| |rlerra||ora| corluru| lrarsversa| a| vagoare|or goa|e sau ircarcale se va ver|l|ca ;|
ara||za daca esle regaoar|l|c, la|a de corluru| gaoar|lu|u| de vagor - de ircarcare - a| l|ecare| ca| lerale
slra|re al|ale pe rula de c|rcu|a||e respecl|va, ||rrdu-se seara ;| de ||r|lar||e |a||r||or de ircarcare
rer||orale |a Arl.Z.
(3) vor l| ver|l|cale ;| rasurale oo||galor|u ;| urraloare|e exped||||:
a) loale ircarcalur||e a caror |urg|re depa;e;le lraversa lrorla|a a vagoru|u|, sau care surl
a;ezale irlre |orjeroare|e vagoare|or de corslruc||e spec|a|a;
b) loale ircarcalur||e care depa;esc |a||rea rax|ra a p|allorre| vagoru|u| - pesle |a||rea
rax|ra a or|de|or ;| a |epu;e|or;
c) loale ircarcalur||e care ru depa;esc |a||rea rax|ra a p|allorre| vagoru|u|, dar au o ira|||re -
|rc|us|v ira|||rea p|allorre| vagonului - ra| rare de 3500 rr, rasurala de |a r|ve|u| super|or
a| ;|re|.
(4) lr cazu| ircarcalur||or prevazule |a a||r (3) de ra| sus ru se va cere aprooare de c|rcu|a||e
daca |a ver|l|carea |or pr|r rasurare, se corslala ca |a||r||e rajorale cu sporu| ir curbe cu raza de 250 m,
ru depa;esc ir r|c| ur purcl d|rers|ur||e gaoar|lu|u| CFR de vagor.
(5) ver|l|carea se lace de calre ;elu| sla||e| gesl|oraru|u| |rlraslruclur|| lerov|are puo||ce sau
irpulerr|c|lu| aceslu|a ce| pu||r ir lurc||a de |rp|egal de r|;care, irpreura cu irpulerr|c|lu| operaloru|u|
de lrarsporl lerov|ar, lo|| aulor|za|| ir acesl scop ;| ir prezer|a irpulerr|c|lu|u| predaloru|u| rarl||.
(6) Pe lao|a de irserrar| a vagoru|u| ;| pe ircarcalura predaloru| va ap||ca el|crela cu rer||urea
Trarsporl ver|l|cal ;| corslalal gaoar|l|c, |ar pe rar;ela a|oa a scr|sor|| de lrasura persora|u| slao|||l de
operaloru| de lrarsporl lerov|ar ir p|aru| lerr|c de exp|oalare corerc|a|, va lace cu cre|or ro;u, aceea;|
rer||ure, serrrd ;| ap||crd ;larp||a suour|la|||.
(7) lr preveder||e a||r|alu|u| (1), ru se ircadreaza rarlur||e ircarcale pe vagoare de corslruc||e
spec|a|a care au ira|||rea p|allorre| ra| joasa de 130 rr, rasurala de |a r|ve|u| super|or a| ;|re|.

Art.9. - (1) ur lrarsporl se cors|dera cu loraj depa;|l alurc| crd se corslala ura d|r urraloare|e s|lua|||:
a) sarc|ra rax|ra pe os|e, adr|sa de ||r|||e |rlraslruclur|| lerov|are de pe rula de c|rcu|a||e a
ver|cu|u|u| esle depa;|la de calre sarc|ra pe os|e a lrarsporlu|u| respecl|v;
6
b) greutatea rax|ra pe relru ||r|ar, adr|sa de ||r|e, podur| ;| vagor esle depa;|la pe rula de
c|rcu|a||e a aceslu| lrarsporl pe ura sau ra| ru|le por||ur|;
(2) Perlru ||r|||e a|lor adr|r|slra||| de ca|e lerala, sarc|ra rax|ra pe os|e ;| greulalea rax|ra pe
metru lir|ar adr|se surl prevazule ir Arexa ll-Rlv ;| se pol depa;| rura| cu acordu| aceslor adr|r|slra|||,
oo||rul ira|rle de ircarcarea rarl|| de calre operaloru| de lrarsporl lerov|ar care esle so||c|lal sa
pr|reasca rarla |a lrarsporl.
(3) Exerp|e ;| rode|e de ca|cu| perlru slao|||rea sarc|r||or pe os|e ;| a| raporlu|u| sarc|r|| pe os|e
;| pe oogr|u precur ;| prescr|p||||e ce lreou|e respeclale ir |egalura cu ||r|la de ircarcare a vagoare|or |a
reparl|zarea rarlur||or pe |urg|rea de ircarcare a p|allorre| |or sunt prezentate n tabelele din Anexa II-
RIV .

Art.10. - (1) 0e regu|a pr|r|rea |a lrarsporl ;| c|rcu|a||a lrarsporlur||or regaoar|l|ce sau cu loraju| depa;|l,
pe ||r|||e |rlraslruclur|| lerov|are puo||ce se pol lace ir cord|||||e slao|||le de calre gestionarul infrastructurii
feroviare publice printr-ur ,acord de pr|rc|p|u, cord|||| care lreou|e irdep||r|le d|r l|rp de calre predaloru|
rarl|| sau irpulerr|c|lu| sau, pr|r operaloru| de lrarsporl lerov|ar.
(2) 0e|egalu| predaloru|u|, irpulerr|c|l de acesla pr|r acl ol|c|a|, va parl|c|pa |a rasuralor| ir
vederea exped|er|| lrarsporlur||or regaoar|l|ce ;| va rer||ora ir procesu| veroa| de rasuralor| ca||lalea,
d|arelru| ;| ruraru| l|re|or de srra cu care a |egal ircarcalura de vagor, serrrd procesu| verbal de
rasuralor|.
(3) 0e|egalu| irpulerr|c|l perlru l|ecare caz ir parle va irrra ;elu|u| de sla||e cerl|l|calu| care
alesla ca||lalea execu||e| ;| rez|sler|a cadru|u| care irso|e;le lrarsporlu| regaoar|l|c ;| care esle prevazul
ir pro|eclu| de ircarcare sau n Anexa II-Rlv, |a a;ezarea rarl|| pe vagor: cadru - ;a sau cadru - sanie .

Art.11. - (1) Perlru rarlur||e regaoar|l|ce sau cu loraju| depa;|l care urreaza sa l|e exped|ale rura| ir
traficul intern, pe raza unui gestionar teritorial al infrastructurii feroviare publice, acordul de principiu se
er|le de calre 0|v|z|a Tral|c cu av|zu| d|v|z|||or L ;| l a|e reg|ora|e|or de ca|e lerala. La c|rcu|a||a
lrarsporlu|u| pe raza de acl|v|lale a ra| ru|lor reg|ora|e de ca|e lerala, acordul de principiu se emite de
calre 0|rec||a Tral|c d|r cadru| Corpar|e| Na||ora|e de ca| lerale ,CFR 3A, derur|la ir corl|ruare
CFR3A, cu acordu| d|rec||||or de spec|a||lale, pe oaza docurerla||e| prezerlale de operaloru| de
transport feroviar interesat.
(2) Pentru ver|cu|e|e de or|ce le| pe ro|| propr|| care depa;esc gaoar|lu| sau loraju| adr|s esle
recesar sa se oo||ra acordu| de pr|rc|p|u ir vederea pr|r|r|| |or |a lrarsporl pe ca|ea lerala ir lral|cu| |rlerr
;| |rlerra||ora|.
(3) Acordul de principiu se va emite so||c|lar|||or |rlerr| sau se va oo||re de |a ,CFR 3A -
0|rec||a Tral|c, pe oaza cerer|| operaloru|u| de lrarsporl lerov|ar |rleresal.
(4) Perlru lrarsporlur||e d|r |rporl sau ir lrarz|l prec|zale |a a||r.(1) ;| (2) de ra| sus, ir |ocu|
acordului de principiu se va folosi acordul de preluare transmis de operatorul de transport feroviar la
sla||||e de lrorl|era, d|v|z|||or Tral|c respecl|ve ;| 0|rec||e| Tral|c d|r ,CFR 3A.
(5) Acordu| de pr|rc|p|u se corur|ca so||c|larlu|u| -clientului- de calre er|lerlu| prevazul |a
a||r.(1), ir lerrer de rax|r 5 z||e |ucraloare de |a dala depurer|| cerer|| ;| docurerla||e| recesare.
(6) Modelul acordului de principiu este prezentat in Anexa 6.
(7) 0|v|z|||e ;| 0|rec||a Tral|c vor ||re ev|der|a acestor acorduri pe fiecare operator de transport
lerov|ar, |ar sla||||e de ircarcare pe l|ecare agerl ecoror|c, separal perlru lral|cu| |rlerr ;| |rlerra||ora|.

Art.12. - (1) Operatorul de transport feroviar va depune emitentului acordului de principiu o solicitare care
va cor||re dale|e cupr|rse ir Fl$A ulC rr 502 ;| care surl prezerlale ir Arexa .
(2) Perlru cazur||e care ru se regasesc ir Arexa ll Rlv se va irlocr| ur pro|ecl de ircarcare, ir
4 exemplare.
7
(3) Pro|ecle|e de ircarcare recesare e|aoorar|| acordu|u| de pr|rc|p|u se execula de calre
pro|eclar|| aulor|za|| de Aulor|lalea Ferov|ara Rorra AFER ;| se prez|rla operaloru|u| de lrarsporl
feroviar interesat.
(4) Pro|ecle|e de ircarcare vor cupr|rde urraloare|e cap|lo|e:
a) cap. 1 - Memoriul Tehnic ir care se vor spec|l|ca dale|e cerule de F|;a ulC rr 502 ;| care
surl prezerlale ir Arexa 1 d|r acesle |rslruc||ur|;
b) cap 2 - Caietul de sarcini ir care se va prec|za rodu| de execu||e a ircarcar||, ||rrdu-se cont
de prevederile din Anexele 3 s| 1 d|r prezerle|e |rslruc||ur|;
c) cap 3 - Breviarul de calcul respectndu-se principiile de calcul din Anexa 3 din prezentele
|rslruc||ur|;
d) cap 4 - Toate desenele necesare - veder| ;| sec||ur| - d|r care rezu|la coordorale|e cerlru|u| de
greulale a |rcarcalur||, la|a de r|ve|u| super|or a| ;|re| ;| axu| verl|ca| a| ca||.
(5) Conturul gabaritului CFR de vagon - de ircarcare - se va desena numai deasupra cotei de
130 rr de |a r|ve|u| super|or a| ;|re| NSS .
(6) Toale cerer||e ;| docurerla||||e care ru vor l| irlocr|le cu respeclarea ir lola||lale a
prevederilor de mai sus vor fi respinse, motivndu-se n scris aceasta.
(7) La irlocr|rea acordu|u| de pr|rc|p|u, er|lerlu| va lreou| sa rer||oreze oo||galor|u loale
cord|||||e pe care so||c|larlu| lreou|e sa |e irdep||reasca ir vederea pr|r|r|| |a lrarsporl a rarl|| respecl|ve.
(8) Nu esle recesar acordu| de pr|rc|p|u ir lral|cu| |rlerr a urraloare|or lrarsporlur| regaoar|l|ce:
a) ce|e sos|le d|r |rporl, daca surl ircarcale, l|xale ;| |egale de vagor corlorr preveder||or
din Anexa II-RIV, iar vagonul corespunde din punct de vedere tehnic;
b) pentru transporturile de la punctul a), operatorul de transport feroviar interesat va emite
acordu| de pre|uare dupa oo||rerea av|zu|u| de pr|rc|p|u de |a ,CFR 3A d|rec||||e de
irlre||rere -L ;| l- ;| ira|rle de sos|rea lrarsporlu|u| ir sla||a de lrorl|era de |rlrare ir |ara,
va lrarsr|le sla||e| de lrorl|era ;| 0|v|z|e| Tral|c de care apar||re aceasla sla||e
caracler|sl|c||e ircarcalur|| corlorr F|;e| ulC rr 502;
c) ce|e cu ircarcalura ir corso|a care depa;esc lraversa lrorla|a - lara a se lorra o
ircarcalura corura pe doua vagoare - a| caror corlur lrarsversa| se ircadreaza ir
a||r|arerl ;| pa||er - lara r|c| o depa;|re - n conturul gabaritului sporit vagon O-VM
prezerlal ir P|ar;a rr. 9 ;| surl a;ezale cu oaza rare pe vagor, respeclrdu-se cord|||||e
din tabelul nr.1 de la capitolul Tabele;
d) vagoare|e ir slare goa|a, arerajale corlorr Arexe| 8, daca sle|aje|e surl ir oura slare ;|
sunt bine fixate pe vagonul respectiv.
(9)Trarsporlur||e prevazule |a ||lera c) de |a a||r.(8) ru vor avea loraju| depa;|l, |ar rarlur||e
respecl|ve vor l| ircarcale rura| pe vagoare de corslruc||e oo|;ru|la care corespurd d|r purcl de vedere
lerr|c, |ar a;ezarea, l|xarea ;| |egarea |or de acesl vagor se va lace cu respeclarea preveder||or de |a
Cap lll Arl.1 a||r. (2) ||l. d) ;| g), |urdu-se rasur| ;| perlru secur|lalea |or |a c|rcu|a||a pe ||r|||e
electrificate.
(10) n vederea expedierii transporturilor de la alin.(9), acestea se vor trata conform prevederilor
de |a Cap.lll Arl.1, rer||orrdu-se ir cererea aprooar|| de c|rcu|a||e - n locul acordului de principiu - ca
lac parle d|r calegor|a de ra| sus ;| ca respecla cord|||||e |rpuse de aceasla calegor|e.

Art.13. - 0|r cauza spa||u|u| redus delerr|ral de |ucrar||e de arla, ex|slerle pe sec||||e de c|rcu|a||e Ar|ra-
0rav||a ;| 8ere;l|-Brlad, SE INTERZICE c|rcu|a||a lrarsporlur||or regaoar|l|ce pe acesle sec||| de
c|cu|a||e.

Art.14. - (1) lr vederea as|gurar|| secur|la||| lrarsporlur||or excep||ora|e ;| a s|gurar|e| c|rcu|a||e| se
corsl|lu|e cor|s|| lorrale d|r persora| aulor|zal de calre Aulor|lalea Ferov|ara Rorra AFER.
8
(2) Cor|s|a prevazula |a a||r.(1) i;| va desla;ura acl|v|lalea ir sla||a de predare, la locul de
ircarcare, sau de lrorl|era, dupa caz, ;| va l| lorrala d|r:
a) ;elu| sla||e| gesl|oraru|u| |rlraslruclur|| lerov|are puo||ce sau |rpulerr|c|lu| sau ir
lurc||e de ce| pu||r |rp|egal de r|;care;
b) mputernicitul operatorului feroviar de transport interesat;
c) irpulerr|c|lu| predaloru|u| rarl|| care, ir oaza ure| de|ega|||, va parl|c|pa |a ver|l|carea
;| rasurarea lrarsporlu|u|.
(3) Cor|s|a i;| va desla;ura acl|v|lalea, de regu|a, pe l|rpu| z||e|, |ar ir cazur| o|re jusl|l|cale
solicitantul interesal poale sa desla;oare acl|v|lalea ;| pe l|rp de roaple, dar va as|gura ||ur|ralu|
corespurzalor a| zore| ir care i;| desla;oara acl|v|lalea cor|s|a.
(4) La irlrur|rea cor|s|e|, ;elu| sla||e|, care esle pre;ed|rle|e acesle| cor|s||, va ver|l|ca daca
irpulerr|c|lu| operaloru|u| lerov|ar de lrarsporl are asupra |u| aulor|za||a, v|zala |a z| ;| daca irpulerr|c|lu|
predaloru|u| rarl|| are asupra sa de|ega||a de parl|c|pare ir cor|s|e.
(5) 0upa ircarcarea vagoru|u|/vagoare|or irpulerr|c|lu| predaloru|u| se prez|rla |a ;elu| sla||e|
sau |a ir|ocu|loru| sau d|r suour|lalea gesl|oraru|u| |rlraslruclur|| lerov|are puo||ce ;| corur|ca ir scr|s ca
surl irdep||r|le loale cord|||||e, cerule de acesle |rslruc||ur|, perlru corvocarea cor|s|e|.
(6) Convocarea cor|s|e| se va lace de calre ;elu| sla||e|, ir scr|s, pr|r or|ce r|j|oace al|ale |a
d|spoz|||e, ir l|rp de rax|rur 2 z||e |ucraloare de |a dala corur|car|| scr|se prevazule |a a||r.(5).
(7) Crd irpulerr|c|lu| predaloru|u| rarl|| ||pse;le d|r cor|s|e, lrarsporlu| ru se va rasura ;| va
sla||ora ir corlu| aceslu|a.
(8) Trarsporlur||e dep|slale ir sla||||e d|r parcurs, care s-au exped|al lara respeclarea
preveder||or prezerle|or |rslruc||ur| vor l| re||rule ir sla||||e respecl|ve, |ar ;elu| sla||e| le va semnala n
scr|s orgare|or corpelerle perlru lralarea corlorr lrslruc||ur||or rr.003/2000.
(9) Perlru exped|erea lrarsporlur||or prevazule |a a||r.(8), aceslea se vor ver|l|ca ;| rasura de
cor|s|a prec|zala ra| sus, d|r care va lace parle ca de|egal a| predaloru|u|, ;elu| sla||e| de ircarcare sau
a| suour|la||| care |e-a aoalul de |a rula aprooala ;| rev|zoru| 3C de seclor care raspurde de acl|v|lalea
acesteia.
(10) 0e|ega||| prec|za|| |a a||r.(9) vor l| corvoca|| pr|r le|elorograra de calre ;elu| sla||e| ir care
s-a corslalal aoalerea, le|egrara l||rd adresala spre ;l||r|a |a 0|v|z|a Tral|c ;| |a Rev|zoralu| de s|gurar|a
c|rcu|a||e| de care apar||r ce|e doua sla|||, |a 0|rec||a Tral|c d|r ,CFR 3A ;| operaloru|u| de lrarsporl
feroviar implicat.
(11) Perlru lralarea lrarsporlur||or rer||orale ra| sus ir lrarz|l pe ||r|||e |rlraslruclur|| lerov|are
puo||ce, |a rasuralor| va as|sla orgaru| sla||e| de predare de lrorl|era - ca de|egal a| predaloru|u| - numai
n cazul cnd transportul nu corespunde acordului de preluare dat de operatorul de transport feroviar
interesat.
(12) $el|| sla||||or de lrorl|era |a |rlrare sau |e;|re d|r |ara vor serra|a, pr|r le|elorograra, |a
d|v|z|||e de Tral|c de care apar||r ;| |a d|v|z|||e Corerc|a|e d|r sucursa|e|e de rarla respecl|ve,
lrarsporlur||e regaoar|l|ce sau cu loraju| depa;|l care ru surl pre|uale de calre adr|r|slra||||e lerov|are
vecine .CAPITOLUL III
VER|F|6AREA, HA8URAREA $| |0ENT|F|6AREA TRAN8P0RTUR|L0R EX6EP||0NALE 6U
CAAR|T 0EPA$|T 8AU 6U T0NAJ 0EPA$|T

Art.15. - (1) Pe liniile gestionarului infrastructurii feroviare publice se interzice expedierea transporturilor
regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l lara a avea o aprooare de c|rcu|a||e er|sa arl|c|pal exped|er|| |or, pr|r
care este stabilila rula ;| cord|||||e de c|rcu|a||e.
9
(2) Perlru as|gurarea cord|||||or de s|gurar|a ;| secur|lale ir desla;urarea acl|v|la|||or de
lrarsporl pe |rlraslruclura lerov|ara puo||ca, loale lrarsporlur||e - rura| ircarcale, as|gurale ;| |egale de
vagor ;| gata de expediat - vor l| ver|l|cale, |ar ce|e |derl|l|cale ca lac parle d|r calegor|a ce|or
excep||ora|e, se vor lrala ir vederea so||c|lar|| ;| oo||rer|| acesle| aprooar| de c|rcu|a||e.
(3) ver|l|carea lrarsporlur||or se va lace perrarerl de calre personalul - stabilit prin planul tehnic
de exploatare - d|r sla||||e de ircarcare, de lrorl|era |a |rlrare ir |ara, de lrarsoordare d|r parcurs.
(4)ver|l|carea se lace pr|r exar|rarea alerla a luluror ver|cu|e|or, lrarsporlur||or ;| a
documentelor acestora depuse de predalor|, |ar ce|e duo|oase d|r purcl de vedere a| respeclar||
gaoar|lu|u| CFR de |ocorol|va, gaoar|lu|u| de vagor - de ircarcare - sau a| loraju|u| vor l| rasurale sau ||
se va slao||| irca o dala greulalea corlorr reg|ererlar||or ir v|goare; aceslea vor l| re||rule perlru a l|
lralale de cor|s|a slao|||la |a Cap.ll Arl.11 a||r.(2) ir vederea oo||rer|| aprooar|| de c|rcu|a||e.

Art.16. - (1) lr sla||| ver|l|carea, rasurarea ;| |derl|l|carea |or se vor lace pe ||r|||e slao|||le pr|r p|aru|
tehnic de exploatare.
(2) La lralarea lrarsporlur||or regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l, cor|s|a are oo||ga||a de a
eleclua urraloare|e opera||| ;| lorra||la||:
a) ver|l|ca daca lrarsporlu| are acord de pr|rc|p|u sau, dupa caz, acordu| de pre|uare - cu
excep||a ce|or prevazule |a Arl.12 - ;| daca surl respeclale cord|||||e |rpuse pr|r acesl acord;
b) ver|l|ca daca predaloru| a lrecul pe docurerlu| de lrarsporl ruraru| acordu|u| de pr|rc|p|u sau
de pre|uare, dupa caz, |ar |a exporl daca a lrecul ;| loale sla||||e de lrorl|era d|r parcurs,
rer||orale ir acordu| respecl|v ;| rer||urea ca esle de acord cu p|ala laxe|or alererle lreru|u|
special, cnd este cazul;
c) ver|l|ca daca vagoru| esle ce| prevazul ir acordu| de pr|rc|p|u, sau dupa caz, ir acordu| de
pre|uare ;| daca acesla esle corespurzalor d|r purcl de vedere lerr|c ;| a| loraju|u| cu care
s-a ircarcal;
d) ver|l|ca daca |a ircarcalura a;ezala ;| l|xala pe p|allorra vagoru|u| respecl|v s-au respectat
loale |rd|ca||||e d|r acordu| de pr|rc|p|u, d|r pro|eclu| de ircarcare arexal |a acesl acord ;| d|r
Anexa II - RIV - |rc|us|v pr|rc|p|||e de oaza slao|||le ir aceasla arexa;
e) ver|l|ca daca ru esle depa;|l raporlu| sarc|r|| pe roala, pe os|e, sau pe oogr|u ;| ir lurc||e de
aceslea, corso|e|e ircarcalur||or ce depa;esc lraversele frontale ale vagonului au dimensiuni
aprox|ral|v ega|e ir aroe|e par||, daca ir acordu| de pr|rc|p|u sau ir pro|eclu| de ircarcare ru
esle o a|la rer||ure pr|v|rd |urg|rea |or;
f) ver|l|ca daca ru esle depa;|la sarc|ra rax|ra pe os|e ;| greulalea rax|ra pe relru ||r|ar
adr|sa de ||r|e, podur| ;| vagoru| respecl|v, |ar ir cazu| depa;|r|| aceslora, a capac|la||| sau a
||r|le| rax|re de ircarcare a aceslu|a, ver|l|ca ;| daca s-au respeclal ir p|us cord|||||e |rpuse
prin acordul de principiu respectiv n |egalura cu acesle depa;|r|;
g) ver|l|ca daca ru esle depa;|la sarc|ra adr|sa - ;ao|orala pe vagor - pentru sarcini
corcerlrale |a r|j|ocu| vagoru|u| respecl|v, |ar ircarcalura s-a a;ezal pe acesla corlorr
prevederilor din Anexa II RIV, privind Repartizarea pe |urg|rea de ircarcare;
h) ver|l|ca daca predaloru| a corlec||oral cadre|e de a;ezare a rarl|| pe vagor - cadru-;a, cadru-
sanie, etc. - conform prevederilor din Anexa II-Rlv sau a|e pro|eclu|u| de ircarcare, prezerlrd
n acest sens un certificat de atestare a ca||la||| execu||e| ;| a rez|sler|e| aceslu| cadru |a
ircarcalura respecl|va, acesl cerl|l|cal se arexeaza de ;elu| sla||e| |a cop|a procesu|u|-verbal
de rasuralor|;
i) ver|l|ca daca loale vagoare|e arerajale ;| ircarcalura |or corespurd preveder||or d|n Anexa 8,
avrd ca ircarcalura ;| sla||e de desl|ra||e rura| pe ace|ea slao|||le pr|r corlracle; ir slare
goa|a, acesle vagoare lreou|e sa a|oa sle|aje|e ir oura slare - sa ru l|e par|| ruple, slrroe ;|
nefixate - ;| sa l|e o|re l|xale pe vagor;
j) ver|l|ca daca ircarcalura irdep||re;le rorre|e de secur|lale |rpuse de ||r|||e e|eclr|l|cale;
10
k) ca|cu|eaza ;| ver|l|ca daca ircarcalura esle |egala de p|allorra vagoru|u| dupa preveder||e d|r
Anexa II-Rlv, cu ruraru| lola| de l|re d|r srra - cu d|arelru| ;| ca||lalea srmei care se
rer||oreaza de reprezerlarlu| predaloru|u|, sau a ur|la||| de lrarsoordare, ir procesu| veroa|
de rasuralor| - ;| a| arcore|or slao|||le pr|r relodo|og|a d|r Arexa 3;
l) ver|l|ca daca |a exporl sau ir lrarz|l pe |rlraslruclura lerov|ara puo||ca d|r Rorr|a sla||a de
desl|ra||e esle aceea d|r ,acordu| de pr|rc|p|u, respecl|v d|r acordu| de pre|uare; ir cazu|
lral|cu|u| |rlerr, ca sla||e de desl|ra||e poale l| ;| ura al|ala pe parcursu| rer||oral ir acesl
acord;
(3) lr vederea delerr|rar||or de la punctele a)-r), predaloru| esle oo||gal sa rarcreze pe
ircarcalura poz|||a cerlru|u| de greulale la|a de axe|e |org|lud|ra|a ;| lrarsversa|a a|e p|allorre|
vagonului.
(4) lr lral|cu| 3.V.0.3, ir |egalura cu rarcarea cerlru|u| de greulale, se vor respecta
preveder||e Cap. l d|r corver||a 3V03.
(5) lrcarcalur||e suprapuse lreou|e sa l|e r|g|d |egale ;| irlre e|e, perlru a ru se dep|asa ura la|a
de cea|a|la ir l|rpu| rersu|u| vagoru|u|.
(6) 0aca a;ezarea, l|xarea ;| |egarea ru se pol rea||za cur surl prevazule ir Arexa ll-RIV - sau
e|e ru surl prevazule ir aceasla arexa - alurc| acesle opera||| lreou|e sa se laca ir oaza preveder||or
uru| pro|ecl de ircarcare irlocr|l de ur lurr|zor lerov|ar ;| aulor|zal de calre Aulor|lalea Ferov|ara
Romra AFER.
(7) Numai daca se corslala ca surl irdep||r|le loale cord|||||e de |a a||r.(1) (6) comisia va
ircepe opera||a de rasurare a lrarsporlu|u| respecl|v.
(8) mputernicitul operatorului de transport feroviar, din cadrul comisiei, va marca cu crela
u|e|oasa sau cu vopsea, poz|||a ircarcalur|| la|a de p|allorra vagoru|u| respecl|v.
(9) $elu| sla||e| irlocre;le ir 1 exerp|are ur proces-veroa| de rasuralor| cu scr||a
lrarsporlu|u| respecl|v, dupa rode|u| prezerlal ir Arexa 1.
(10) Acesta se serreaza de lo|| reror|| cor|s|e| care re||r cop|||e |u|, |ar or|g|ra|u| va l| o|re
l|xal de ;elu| sla||e| pe verso-u| exerp|aru|u| de serv|c|u a| scr|sor|| de lrasura.
(11) lr cazu| ir care cor|s|a corslala ca lrarsporlu| corespurde preveder||or din prezentele
|rslruc||ur|, so||c|la aprooarea de c|rcu|a||e.
(12) lr cazu| ir care cor|s|a corslala ca ru surl irdep||r|le preveder||e erurerale ra| sus,
reregu|||e respecl|ve se vor rer||ora ir procesu| veroa| de rasuralor| ;| lrarsporlu| ir cauza se va pune
|a d|spoz|||a predaloru|u|, ir vederea descarcar||, sau a rered|er|| |u|, care dupa rered|ere se va lrala ca
un nou transport.

Art.17. - (1) Cererea perlru oo||rerea aprooar|| de c|rcu|a||e se va irlocr| ;| se va serra de calre ;elu|
sla||e| sau ir|ocu|loru| aceslu|a ;| de calre irpulerr|c|lu| operaloru|u| de lrarsporl lerov|ar d|r cadru|
cor|s|e| respecl|ve, adresrd cererea pr|r le|egrara, ir ce| ra| scurl l|rp - dupa parcursu| d|r |rd|caloru|
de rule sau dupa rula |rd|cala ir acordu| de pr|rc|piu, cnd este cazul, la:
a) d|v|z|a Tral|c, daca lrarsporlu| urreaza sa c|rcu|e rura| pe raza ure| reg|ora|e de ca|e lerala
sau crd lrarsporlu| depa;e;le sarc|ra pe os|e de 20,0 lore ;| sarc|ra pe relru ||r|ar de ||r|e
de Z,2 lore, respecl|v spre ;l||r|a 0|rec||e| Tral|c d|r 'CFR ' 3A;
b) d|v|z|||e Tral|c a|e reg|ora|e|or de ca|e lerala pe care urreaza sa lrarz|leze lrarsporlu| sau
crd lrarsporlu| depa;e;le sarc|ra pe os|e de 20,0 lore ;| sarc|ra pe relru ||r|ar de ||r|e de
Z,2 lore, respecl|v spre ;l||r|a 0|rec||e| Tral|c d|r ,CFR 3A.
(2) 0aca lrarsporlu| depa;e;le sarc|ra pe os|e de 21,5 l, sau sarc|ra pe relru ||r|ar de ||r|e de
8,5 t , cererea de la alin.(1) se va transmite:
a) d|v|z|||or Tral|c, L|r|| ;| lrsla|a||| crd lrarsporlu| urreaza sa c|rcule pe raza unei singure
regionale;
11
o) d|rec||||or Tral|c L|r|| ;| lrsla|a||| d|r ,CFR 3A - crd lrarsporlu| urreaza sa c|rcu|e pe raza de
acl|v|lale a doua sau ra| ru|le reg|ora|e.
(3) lrlocr|rea cerer|| perlru oo||rerea aprooar|| de c|rcu|a||e se va face respectndu-se modelul
din Anexa 5.

Art.18. - (1) 0|v|z|||e Tral|c, L|r|| ;| lrsla|a||| pe raza carora se al|a sla||a so||c|larla, vor ara||za ir rod
operal|v, ararur||l ;| oo||galor|u loale so||c|lar||e cu pr|v|re |a pos|o|||lalea er|ler|| aprooar|| de c|rcu|a||e a
transportului respectiv.
(2) lr cazu| ir care d|v|z|||e Tral|c, L|r|| ;| lrsla|a||| respecl|v d|rec||||e de spec|a||lale L|r|| ;|
lrsla|a||| d|r ,CFR 3A corslala ca cerer||e ru surl irlocr|le corlorr preveder||or d|r Arexa 5, se va
proceda dupa cur urreaza:
a) se corur|ca purclu| de vedere, ir scr|s pr|r le|egrara 0|v|z|e| Tral|c ir suoord|rea care|a se
al|a sla||a care a so||c|lal er|lerea aprooar|| de c|rcu|a||e ;|, spre ;l||r|a, luluror desl|ralar||or;
b) 0|v|z|a Tral|c corur|ca sla||e| |rleresale rol|ve|e resp|rger|| cerer|| ;| d|spure reirlrur|rea
cor|s|e| ;| relacerea urgerla a cerer||.
(3) 0aca d|r ara||za lacula, rezu|la ca lrarsporlu| poale l| adr|s sa c|rcu|e pe ||r|||e |rlraslruclur||
lerov|are puo||ce, er|lerea aprooar|| de c|rcu|a||e se va lrarsr|le cu rax|ra operal|v|lale, le|egral|c,
astfel:
a) de calre 0|v|z|a Tral|c de care apar||re sla||a ir cauza cu av|zu| d|v|z|||or L|r|| ;| lrsla|a|||, crd
lrarsporlu| urreaza sa c|rcu|e pe ||r|||e ure| s|rgure reg|ora|e de ca|e lerala sau crd lrarsporlu|
depa;e;le sarc|ra pe os|e de 20,0 lore, respecl|v sarc|ra pe relru ||r|ar de ||r|e de Z,2 lore;
o) de calre 0|v|z|a Tral|c pe care esle s|luala sla||a |rleresala, cu av|zu| d|v|z|||or L|r|| ;| lrsla|a|||
propr|| ;| dupa caz, d|v|z|||or Tral|c a|e ce|or|a|le reg|ora|e de ca|e lerala, avrd ir prea|ao|| av|zu|
d|v|z|||or de L|r|| ;| lrsla|a||| propr|| - crd lrarsporlu| urreaza sa c|rcu|e pe ||r|||e ra| ru|lor
reg|ora|e sau crd lrarsporlu| depa;e;le sarc|ra pe os|e de 20,0 lore, respectiv sarcina pe metru
liniar de linie de 7,2 tone;
c) de calre 0|rec||a Tral|c d|r ,CFR 3A, crd lrarsporlu| are sarc|ra pe os|e ra| rare de 21,5
lore, sarc|ra pe relru ||r|ar de ||r|e esle ra| rare de 8,5 lore ;| lrarsporlu| urreaza sa c|rcu|e pe
raza a doua sau ra| ru|le reg|ora|e, respecl|v de calre 0|v|z|a Tral|c crd lrarsporlu| c|rcu|a pe
raza de acl|v|lale a ure| reg|ora|e de ca|e lerala.
(4) Acordur||e ;| aprooar||e de c|rcu|a||e se vor irlocr| ;| lrarsr|le corlorr rode|e|or d|r
Anexa 6, cu respeclarea luluror preveder||or d|r aceasla |rslruc||ure, ;| se c|as|l|ca aslle|:
a) cu caracler perrarerl, pra |a l|re|e aru|u| ir care s-au er|s, va|ao||a all perlru exped|erea
lrarsporlur||or respecl|ve, cl ;| perlru irapo|erea |or crd esle cazu| ;| rura| daca gaoar|lu|
rule| |a irapo|ere |rpure ace|ea;| cord|||| de c|rcu|a||e; aprooar||e de c|rcu|a||e d|r calegor|a
acestui alineat trebuie solicitate n cererea de aprobare;
b) va|ao||a perlru loale lrarsporlur||e care lac parle d|r aceea;| calegor|e - ca dimensiuni
rax|re, greulale rax|ra ;| coordorale|e rax|re a|e poz|||e| cerlru|u| de greulale - cu primul
lrarsporl aprooal, avrd ace|ea;| cord|||| de c|rcu|a||e, ace|a;| l|p de vagor - ampatament,
ira|||rea p|allorre|, le|u| corslruc||e| elc.- ;| aceea;| sla||e de desl|ra||e, sau o a|la sla||e
al|ala pe rula aprooala.
Aprooar||e ;| acordur||e de c|rcu|a||e surl cors|derale ca lacrd parle d|r calegor|a ce|or de ra|
sus, rura| daca prec|zar||e de |a ||lere|e a, ;| o surl lacule de er|ler||| |or.
(5) Se irlerz|ce sla||||or sa lo|oseasca pr|ra aprooare de c|rcu|a||e ir cord|||||e rer||orale |a
a||r.(1) ||lere|e a ;| o perlru exped|erea urraloare|or lrarsporlur| regaoar|l|ce sau cu loraju| depa;|l, daca
ir aceasla aprooare, er|lerlu| acesle|a ru a lacul acesle prec|zar|.
(6) Nu se vor er|le aprooar| ;| acordur| de c|rcu|a||e cu caracler perrarerl, perlru
lrarsporlur||e care c|rcu|a irso||le de ur vagor cu corlur, sau a ce|or care au o |a||re d|r axu| vagoru|u|,
rajorala cu sporu| ir curoe, ra| rare de 2000 mm.
12
(7) 0|v|z|||e L|r|| ;| lrsla|a||| er|l av|ze|e de c|rcu|a||e pe ur lorru|ar l|p, sau pe verso-ul cererii,
respectiv telegramei.
(8) Av|zu| de c|rcu|a||e esle av|zu| irlocr|l de d|v|z|||e L|r|| ;| lrsla|a||| pe oaza caru|a se
transmite aprooarea de c|rcu|a||e sau acordu| de c|rcu|a||e, er|s irlre d|v|z|||e Tral|c.
(9) Acordur||e de pr|rc|p|u, av|ze|e ;| acordur||e de c|rcu|a||e cl ;| aprooar||e de c|rcu|a||e se vor
ara||za ;| se vor er|le dupa caz cu pr|or|lale la|a de a|le |ucrar|, |ar transmiterea telegramelor va avea
gradu| de urger|a ,loarle urgerle perlru le|egrare|e |rlerre respecl|v ,urgerle perlru le|egrare|e
|rlerra||ora|e.
(10) Nu se vor er|le acordur| ;| aprooar| de c|rcu|a||e - fiind excluse de la transport -
urraloare|e lrarsporlur| excep||ora|e:
a) ce|e rer||orale |a Cap.lll Arl.18 a||r.2;
b) ce|e care au, la|a de r|ve|u| super|or a| ;|re|, o ira|||re lola|a ra| r|ca de 130 rr;
c) ce|e care suo cola de 130 rr depa;esc ir a||r|arerl, sau ir curoe corluru| gaoar|lu|u| CFR
de vagon;
d) ce|e care ru au as|gural pe or|zorla|a ;| pe verl|ca|a spa||u| de rezerva |rslruc||ora| - prevazul
n Anexa 10 - d|rlre par|||e exlrere a|e ircarcalur|| ;| gaoar|lu| r|r|r ||oer rea|.
(11) La c|rcu|a||a lrarsporlur||or pe ||r|e e|eclr|l|cala ir av|zu| de c|rcu|a||e lrarsr|s d|v|z|||or
Tral|c, respecl|v 0|rec||e| Tral|c d|r ,CFR 3A se vor rer||ora ;| cord|||||e |rpuse de |rsla|a||||e 3C8 ;| de
e|eclr|l|care, corlorr relodo|og|e| slao|||le de corducerea ,CFR 3A, care sa as|gure operal|v|lalea
trarsr|ler|| aprooar|| de c|rcu|a||e perlru l|ecare caz ir parle.CAPITOLUL IV
60N0|||| 0E 6|R6ULA||E

Art.19. - (1) Perlru ca c|rcu|a||a lrarsporlur||or excep||ora|e sa se eleclueze ir dep||ra s|gurar|a, lreou|e
respeclale urraloare|e:
a) cord|||||e de ircarcare ;| as|gurare a ircarcalur|| pe vagor |rpuse de Arexa ll Rlv, de Arexa 3
d|r prezerle|e |rslruc||ur| sau d|r pro|eclu| de ircarcare;
o) cord|||||e de c|rcu|a||e slao|||le ir le|egrara de aprooare a c|rcu|a||e| lrarsporlu|u| respecl|v ;|
care se impur pr|r acordu| de pr|rc|p|u, pr|r reg|ererlar| spec|l|ce ;| d|spoz|||| sau surl
delerr|rale de |rscr|p||||e de pe vagor, ;|/sau de av|zar||e persora|u|u| de spec|a||lale.
(2) lr lurc||e de le|u| ;| caracler|sl|c||e lrarsporlu|u| se slao||esc cord||||le specifice ale acestuia,
lundu-se ir cors|derare cord|||||e gerera|e ;| spec|a|e rer||orale |a cap. v Arl.29 ;| Arl.30.
(3) Cord|||||e gerera|e spec|l|ce lrarsporlur||or excep||ora|e, surl delerr|rale de va|oarea
depa;|r|| ;| de |ocu| urde aceasla se produce la|a de gaoar|lu| C.F.R. de vagor, precur ;| de va|oarea
depa;|r|| loraju|u|. lr lurc||e de acesle va|or|, ir aprooarea de c|rcu|a||e lreou|e rer||orale cord|||||e
generale specifice transportului respectiv.

Art.20. - (1) Pe ||r|||e cu |ucrar| de arla ;| |rsla|a||| care |rpur c|rcu|a||a lrarsporlur||or irso||le de corlur,
lrarsporlu| va l| irso||l de reprezerlar|| a| reg|ora|e|or de ca|e lerala a|e caror lurc||| vor l| slao|||le ir
le|egrara de aprooare a c|rcu|a||e| lrarsporlu|u| respecl|v, ir oaza av|zu|u| de c|rcu|a||e irlocr|l de d|v|z|||e
L|r|| ;| lrsla|a||| .
(2) Perlru cazu| prevazul |a a||r.(1), irso||lor|| vor |ua |oc ir l|rpu| rersu|u| ir grerela de lrra a
vagoru|u| pe care esle rorlal corluru|, sau a uru| vagor ce se al|a |red|al dupa acesla - altul dect cel
pe care esle ircarcal lrarsporlu| excep||ora| - urrar|rd irscr|erea corluru|u| pe aroe|e par|| pr|r purcle|e
cr|l|ce rer||orale ir aprooarea de c|rcu|a||e; acesle vagoare lreou|e sa a|oa ir grerela de lrra serra|
de a|arra ir oura slare de lurc||orare care sa poala l| ac||oral, ir vederea opr|r|| lreru|u|, ir cazu| ir care
13
corluru| al|rge |rsla|a||a sau |ucrarea de arla sau ir a|le cazur|, crd esle per|c||lala s|gurar|a c|rcu|a||e|
sau securitatea transportului respectiv.
(3) lrso||lor|| prevazu|| |a a||r.(1) ;| (2), au ir pr|rc|pa| urraloare|e oo||ga||| :
a) sa curoasca caracler|sl|c||e lraseu|u| pe care urreaza sa irso|easca lrarsporlu| pr|v|rd: raza
curoe|or, gaoar|lu| podur||or, lure|ur||or ;| |rsla|a||||or precur ;| sarc|ra adr|sa de ||r|e ;|
poduri;
b) sa a|oa asupra |or, pe l|rpu| irso||r||, prezerle|e |rslruc||ur|, laoe|e|e ;| scr||e|e cu ev|der|e|e
d|rers|ur||or gaoar|le|or de ||oera lrecere r|r|re, a|e |ucrar||or de arla ;| |rsla|a||||or de pe
parcursu| pe care irso|esc lransportul.
(4) Pe ||r|||e de ca|e lerala pe care surl irdrurale lrarsporlur||e regaoar|l|ce/gaoar|l|ce cu loraj
depa;|l, lrarsporlur||e se irso|esc de calre ur reprezerlarl d|r rarura vagoare a| operaloru|u| de
lrarsporl lerov|ar |rleresal, ;| dupa caz, de calre ur reprezerlarl d|r rarura de ||r|| care vor |ua |oc, ir
l|rpu| rersu|u|, ir grerela de lrra a ver|cu|u|u| ir cauza, prevazul cu serra| de a|arra, ir oura slare
de lurc||orare |ar ir ||psa acesle|a, ir grerela de lrra a uru| vagor a|alural, prevazul cu serra| de
a|arra ir oura slare de lurc||orare, urrar|rd cur se corporla vagoru| irso||l ;| ircarcalura sa ;| |urd
rasur| de opr|re ir caz de per|co|.
(5) lrso||lor|| lrarsporlur||or regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l vor |ua rasur| urgerle de oprire a
lreru|u| crd lrarsporlur||e respecl|ve per|c||leaza s|gurar|a c|rcu|a||e| sau |rlegr|lalea ircarcalur||.
(6) lr l|rpu| irso||r|| se va as|gura |egalura perrarerla irlre irso||lor| ;| recar|cu| |ocorol|ve|
trenului prin radiotelefon portabil.
(7) lrso||rea se va lace irlre sla||||e care de||r|leaza por||urea de ||r|e cu |ucrar| de arla sau
|rsla|a||| pe care c|rcu|a||a se lace cu v|leza redusa, respecl|v irlre sla||||e care de||r|leaza por||ur||e de
||r|e pe care se depa;e;le loraju|, prevazule ir le|egrara de aprooare.
(8) lr alara irso||lor||or prevazu|| |a a||r.(1) - (), lrarsporlur||e ir cauza pol l| irso||le ;| de a|||
irso||lor|, prevazu|| ir le|egrara de aprooare.
(9) 0upa progrararea c|rcu|a||e| lrarsporlu|u| regaoar|l|c sau cu loraj depa;|l, 0|v|z|a Tral|c ;|
operaloru| de lrarsporl lerov|ar |rleresal vor proceda |a av|zarea irso||lor||or lrarsporlu|u|, aslle| ircl
lrarsporlu| sa poala l| exped|al irso||l, cu lreru| |a care a losl prograral.

Art.21. - (1) La primirea telegrare| de aprooare a c|rcu|a||e| lrarsporlu|u| regaoar|l|c sau cu loraj depa;|l
de calre sla||a care a so||c|lal aprooarea, ;elu| sla||e| procedeaza |a ver|l|carea lrarsporlu|u| respecl|v,
corslalrd daca se respecla urraloare|e cord||||:
a) dale|e ;| d|rersiunile maxime comunicate prin telegrama de aprobare, corespund cu cele
rezu|lale ir urra rasurar|| ;| cu ce|e spec|l|cale ir le|egrara pr|r care s-a cerut aprobarea
c|rcu|a||e| lrarsporlu|u| respecl|v;
b) repere|e rarcale pe ircarcalura ru surl dep|asale la|a de reperele marcate pe platforma
vagoru|u| ;| ircarcalura esle a;ezala, l|xala ;| |egala de vagor corlorr ce|or corslalale de
cor|s|e cu ocaz|a rasuralor||or ;
c) pe lao|a de irserrar| a vagoru|u| ;| pe ircarcalura s-au ap||cal el|crele|e corespurzaloare,
prevazule |a Arl. 23 ;| Arl. 21;
(2) lr cazu| ir care lrarsporlu| lreou|e sa c|rcu|e irso||l de corlur, ver|l|car||e de |a a||r.(1) se vor
lace irpreura cu orgare|e de spec|a||lale care irso|esc lrarsporlu|.
(3) 0aca |a ver|l|car||e prec|zale, |a acesl arl|co|, se corslala ca lrarsporlu| ru corespurde ir
lola||lale, alurc| acesla se re||re ir sla||e ir vederea rered|er||.

Art.22. - (1) Alurc| crd va|oarea rezerve| r|r|re |rslruc||ora|e esle depa;|la cu va|or| cupr|rse irlre
0-50 mm, se confec||oreaza ur corlur d|r raler|a| |erros - ;|pc| - care reproduce sec||urea lrarsversa|a
a ircarcalur||, ir raporl cu axa ca|| ;| cu largerla corura a coroare| ;|re|or, ir loale purcle|e
caracteristice ale acesteia.
14
(2) Corluru| se rorleaza pe ur vagor p|allorra, ir slare goa|a.
(3) vagoru| prec|zal |a a||r.(2), care se va cors|dera vagor de s|gurar|a a| lrarsporlu|u|
regaoar|l|c respecl|v, se a;eaza |red|al dupa |ocorol|va care as|gura rerorcarea lreru|u| ;| lreou|e sa l|e
irzeslral cu grerela de lrra prevazula cu serra| de a|arra ir oura slare de lurc||orare; ir cazu| ir care
acesl vagor ru are grerela de lrra ;| serra| de a|arra, aceslea vor lreou| sa ex|sle |a ur vagor - altul
decl ce| cu ircarcalura rer||orala ra| sus - ce lreou|e ala;al |red|al dupa vagoru| cu corlur.
(4) vagoru| pe care se al|a rorlal corluru| va irso|| lrarsporlu| respecl|v pe d|slar|a rer||orala
ir aprooarea de c|rcu|a||e.
(5) Corlec||orarea ;| rorlarea corluru|u| se lac de calre sec||a de irlre||rere ||r|| pe raza care|a
se al|a sla||a de ircarcare a lrarsporlu|u| respecl|v .
(6) Crd lrarsporlu| va l| irso||l de vagor cu corlur care se ala;eaza irlr-o sla||e d|r parcurs, ir
av|zu| de c|rcu|a||e lreou|e sa se rer||oreze sec||a de irlre||rere ||r|| care va corlec||ora ;| rorla
conturul, indicndu-se sla||a d|r care se ala;eaza |a lrer, vagoru| cu corlur.
(7) lr l|rpu| parcursu|u|, ru esle perr|sa rularea corluru|u| de pe vagoru| de s|gurar|a |r|||a|,
decl ir cazu| deleclar|| aceslu| vagor. lr acesl caz rerorlarea corluru|u| pe rou| vagor de s|gurar|a se
lace |a cererea sla||e| ir care vagoru| a raras delecl, de calre sec||a de irlre||rere a ca||, pe raza care|a
se gase;le sla||a ;| dupa dale|e d|r aprooarea de c|rcu|a||e a lrarsporlu|u| respecl|v.
(8)Transporlur||e prevazule sa c|rcu|e irso||le de corlur, c|rcu|a rura| |a |ur|ra z||e|.

Art.23. - (1) Crd lrarsporlu| depa;e;le gaoar|lu| de ||oera lrecere, pe lao|a de irserrar| a vagoru|u| ;|
pe ircarcalura, predaloru| va ap||ca o el|crela cu |rscr|p||a: ,Aler||e, gaoar|lu| de ||oera lrecere depa;|l
(2) Pe docurerlu| ,aralarea vagoare|or ;| pe docurerlu| de lrarsporl, se vor lace ;| rer||ur||e
prevazule |a Arl.28 ,0ocurerle.

Art.24. - Crd lrarsporlu| depa;e;le rura| gaoar|lu| C.F.R. de vagor, pe lao|a de irserrar| a vagoru|u|
;| pe ircarcalura, predaloru| va ap||ca o el|crela cu |rscr|p||a: ,Aler||e, gaoar|lu| C.F.R. de vagor - de
ircarcare - depa;|l, |ar |a exporl va ap||ca ;| el|crele|e prevazule |a Arl.28.

Art.25. - (1) C|rcu|a||a pr|r sla||| a lrarsporlur||or regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l, se execula pe ||r|||e
slao|||le pr|r p|aru| lerr|c de exp|oalare, daca pr|r le|egrara de aprooare a lrarsporlur||or ru s-a stabilit
altfel.
(2) L|r|||e d|r sla||| pe care lreou|e sa se rarevreze sau sa se depoziteze transporturile
excep||ora|e se vor slao||| ir p|aru| lerr|c de exp|oalare a sla||e|.
(3) 0r|ce rod|l|care a dale|or cu pr|v|re |a gaoar|le ;| loraje adr|se pe ||r|||e d|r sla||| se va
corur|ca |red|al sla||||or de calre sec||||e de irlre||rere a ca||. Vod|l|carea acc|derla|a a aceslor dale se
va av|za ;| Regu|aloru|u| de C|rcu|a||e ;| 0|v|z|e| de Tral|c.

Art.26. - (1) lr sla||||e d|r parcurs ir care irso||lor|| pre|au lrarsporlur||e regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l
precur ;| ir sla||||e urde i;| ircre|e irso||rea, |ar lrarsporlur||e vor c|rcu|a ir corl|ruare reirso||le, ace;l|a
vor ver|l|ca aprooarea de c|rcu|a||e ;| daca ircarcalura se rer||re ir aceea;| poz|||e la|a de purcle|e de
reper rarcale pe p|allorra vagoru|u|, respecl|v daca arcore|e de as|gurare surl ir oura slare.
(2) 0upa lerr|rarea irso||r|| se vor respecla preveder||e de |a a||r. (1).
(3) lr sla||||e d|r parcurs urde esle prevazula elecluarea rev|z|e| lerr|ce ir lrarz|l, ver|l|carea
prevazula |a a||r. (1) de ra| sus rev|re operaloru|u| de lrarsporl lerov|ar, |rd|lererl daca lrarsporlur||e
surl sau ru surl irso||le.
(4) lr cazu| lrerur||or descorpuse lerporar ir sla||||e d|r parcurs, care au ir corpurere
lrarsporlur| regaoar|l|ce, aceslea se vor ver|l|ca de calre ;elu| sla||e|, ira|rlea so||c|lar|| reprograrar||
c|rcu|a||e| lrerur||or respecl|ve, respeclrdu-se prevederile de la alin. (1), pentru toate cazurile n care
irso||rea lrasporlur||or esle oo||galor|e.
15
(5) Pentru transporturile negabaritice sau cu tonajul depa;|l care c|rcu|a rura| |a |ur|ra z||e|,
;elu| sla||e| ir care lrarsporlu| sla||oreaza pe l|rpu| rop|||, va slao||| corlorr p|aru|u| lerr|c de exp|oalare
||r|a |a care lrarsporlu| va l| garal pe l|rpu| rop||| ;| va corur|ca loale acesle dale operaloru|u| de
c|rcu|a||e.

Art.27. - (1) La primirea telegramei prin care s-a aprooal c|rcu|a||a lrarsporlu|u| excep||ora|, respecl|v
regaoar|l|c sau cu loraj depa;|l, d|v|z|||e L|r|| ;| lrsla|a||| a|e reg|ora|e|or de ca|e lerala pe raza carora va
circula transportu| respecl|v, vor ver|l|ca daca au aparul e|ererle ro| ir slarea de lurc||orare a
|rlraslruclur|| lerov|are puo||ce care sa ru perr|la elecluarea lrarsporlu|u| pe rula ;| ir cord|||||e
rer||orale ir le|egrara de aprooare.
(2) 0aca ir urra ver|l|car||or prevazule |a a||r.(1) se corslala ca |rlraslruclura ru ra|
irdep||re;le cord|||||e perlru elecluarea ir s|gurar|a a lrarsporlu|u|, d|v|z|||e L|r|| ;| lrsla|a||| vor av|za
operal|v ;| ir scr|s 0|v|z|a de Tral|c, de pe reg|ora|a propr|e, perlru a se d|spure rasur| de re||rere a
lrarsporlu|u| ;| a se slao||| ro||e cord|||| de c|rcu|a||e. Acesle s|lua||| vor l| av|zale ;| |a 0|rec||a Tral|c d|r
,CFR 3A care|a | se va corur|ca ;| dala e||r|rar|| |or.

Art.28. - (1) 0peralor|| lerov|ar| d|r sla||||e de ircarcare, de lrorl|era |a |rlrare ir |ara sau de lrarsoordare
vor lace |a parlea super|oara a scr|sor|| de lrasura, cu cre|or ro;u, rer||urea ,0aoar|l depa;|l sau ,Toraj
depa;|l spec|l|crd rula de irdrurare |rd|cala ir le|egrara de aprooare ;| ruraru| le|egramei.
(2) lra|rlea exped|er|| lrarsporlu|u| ;elu| sla||e| gesl|oraru|u| |rlraslruclur|| lerov|are puo||ce va
ver|l|ca daca pe aralarea vagoare|or lreru|u| s-a subliniat cu creion colorat marcajul vagoanelor cu
lrarsporl regaoar|l|c sau cu loraj depa;|l ;| daca s-au irscr|s ira|rlea rarcaju|u| |r|||a|e|e ,0.0. ;|/sau
,T.0., |ar |a docurerlu| de lrarsporl a losl arexala |a |oc v|z|o|| o cop|e a le|egrare| de aprooare ;| ur
exerp|ar a| procesu|u| veroa| de rasuralor| cu scr||e|e respecl|ve.
(3) Pentru trarsporlur||e regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l desl|rale exporlu|u|, |a docurerlu| de
lrarsporl predaloru| va ala;a ;| el|crele|e prevazule de Rlv sau PPv, dupa caz.CAPITOLUL V
60N0|||| 8PE6|ALE 0E 6|R6ULA||E

Art.29. - (1) Cord|||||e spec|a|e perlru lrarsporlur||e regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l care se vor ap||ca ir
p|us de ce|e slao|||le |a cord|||||e gerera|e, surl urraloare|e:
a) c|rcu|a||a rura| |a |ur|ra z||e|;
b) reircruc|;area cu lrerur| sau ul||aje pe ||r|||e duo|e, sau por||ur| de ||r|| s|rp|e paralele;
c) ir sla|||, ||r|||e a|alurale ce|e| pe care se pr|re;le sau se exped|aza lreru| cu lrarsporlu|
respecl|v, sa l|e ||oere;
d) ver|cu|e|e lerov|are de pe ||r|||e de c|rcu|a||e a|alurale ce|e| pe care urreaza sa c|rcu|e
lrarsporlu| regaoar|l|c, sa l|e relrase de |a rarca de s|gurar|a spre axa sla||e| pra ir purclu|
ir care se as|gura gaoar|lu| de ||oera lrecere perlru ||r|a pe care gareaza lreru| cu lrarsporl
regaoar|l|c ;| care esle rarcal cu ,reperu| de gaoar|l;
e) ||r|lar| de v|leza pesle arur|le purcle critice de gabarit sau pe ntreg parcursul;
f) cord|||| de c|rcu|a||e pe ||r|||e e|eclr|l|cale;
g) ver|l|carea prea|ao||a cu corluru|, a gaoar|lu|u| arur|lor |ucrar| de arla;
h) ndrumarea transportului cu tren special;
i) delerr|rarea ure| arur|le ararjar| ir corpunerea trenului impuse de gabarit, tonaj sau
corslruc||a vagoru|u|;
j) lrarsporlu| sa l|e irso||l ;| de persora|u| lerr|c d|r parlea predaloru|u|;
16
k) dupa descarcare, vagoru| de corslruc||e spec|a|a sa l|e irapo|al |a sla||a de dor|c|||u
|rscr|p||orala pe acesla, |ar perlru ce|e arerajale pe |rga aceasla rer||ure, se va prec|za
ca sle|aje|e surl o|re l|xale pe vagor ;| ir oura slare;
l) or|ce a|le cord|||| spec|a|e recesare, ir lurc||e de spec|l|cu| lrarsporlu|u| ir cauza, |rpuse pr|r
acordul de principiu, prin pro|eclu| de ircarcare, |rslruc||ur|, ord|re, |rscr|p||orarea pe vagor ;|
ver|cu|e, d|spoz||||, av|zarea orgare|or de spec|a||lale;
m) rarevrarea vagoare|or se va lace rura| pr|r lragere sau |rp|rgere cu v|leza rax|ra de
20 km/h.

Art.30. - (1)Transporturile |urg| cu ircarcalura corura pe doua sau ra| ru|le vagoare vor c|rcu|a daca
irdep||resc ;| urraloare|e cord||||:
a) crd ru surl irdrurale ir lrerur| ircr|se, se vor ararja ir lrer dupa vagoru| de serra|;
b) se vor |rlroduce ir lrerur||e care c|rcu|a lara |ocorol|va irp|rgaloare;
c) c|rcu|a||a se va lace cu v|leza rax|ra slao|||la pr|r le|egrara de aprooare;
d) c|rcu|a||a lrarsporlur||or de ;|ra de ca|e lerala cu ircarcalura corura pe doua vagoare se va
lace cu v|leza rax|ra de Z0 |r/r, pe ||r|||e curerle ;| pe ||r|||e d|recle d|r sla|||, respecl|v de
5 |r/r pesle racazur||e ir aoalere ;| cu respeclarea preveder||or d|r Arexa 12 a aceslor
|rslruc||ur|;
e) c|rcu|a||a vagoare|or C3l lrarspuse se va lace ir corlorr|lale cu preveder||e d|r
reg|ererlar||e spec|l|ce ;| d|r Arexa 11 |a acesle |rslruc||ur|, perlru ||r|||e d|recle d|r sla||| ;|
pe liniile curente;
f) |a c|rcu|a||a ;| rarevrarea vagoare|or C3l lrarspuse pesle racazur||e ir aoalere, ru se va
depa;| v|leza de 15 |r/r;
g) vagoanele CSI transpuse nu se vor trece peste cocoa;a de lr|ere ;| se vor rarevra rura| pr|r
tragere cnd nu sunt legate prin aparate de legare proprii.CAPITOLUL VI
PR0CRAHAREA, ARANJAREA |N TRENUR|, 6|R6ULA||A $| HANEVRAREA TRAN8P0RTUR|L0R
EX6EP||0NALE - NECAAR|T|6E 8AU 6U T0NAJ 0EPA$|T

Art.31. - (1) Toale lrarsporlur||e excep||ora|e - regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l - vor circula numai n
lrerur||e ir care au losl prograrale, |a cererea scr|sa a ;elu|u| sla||e| d|r care urreaza sa se exped|eze,
lrarsr|sa Regu|aloru|u| de C|rcu|a||e.
(2) lr cererea de prograrare a c|rcu|a||e| lrarsporlur||or excep||ora|e se va prec|za daca
lrarsporlu| esle regaoar|l|c sau/;| cu loraj depa;|l, rr. le|egrare| de aprooare a c|rcu|a||e|, rula ;| sla||a
de desl|ra||e ;| laplu| ca lrarsporlu| irdep||re;le loale cord|||||e slao|||le ir le|egrara de aprooare perlru
a l| prograral ;| exped|al.
(3) 0upa aprooarea prograru|u| de c|rcu|a||e, se corur|ca reg|ora|e|/reg|ora|e|or de ca|e lerala
dala exped|er|| ;| lreru| cu care urreaza sa l|e exped|al lrarsporlu| respecl|v, ir cord|||||e slao|||le ir
|rslruc||ur||e de prograrare a c|rcu|a||e| lrerur||or.
(4) 3la||||e d|r parcursu| lrarsporlu|u| respecl|v surl av|zale pr|r d|spoz|||e scr|sa, despre
c|rcu|a||a lrarsporlu|u| regaoar|l|c sau cu loraj depa;|l, cl ;| despre cord|||||e de c|rcu|a||e care lreou|e
curoscule ;| execulale de calre operaloru| de c|rcu|a||e.
(5) C|rcu|a||a lrerur||or care au ir corpurere lrarsporlur| regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l se va
urrar| perrarerl de calre corducalor|| lure|or de serv|c|u de |a 0|v|z|a de Tral|c ;| Regu|aloare|e de
C|rcu|a||e, perlru ca aceslea sa se execule corlorr preveder||or d|r aceasle |rslruc||ur|, d|r le|egrara de
aprooare a c|rcu|a||e| ;| cu lreru| prograral.
17

Art.32. - (1) 0aca pr|r av|zu| de c|rcu|a||e er|s de d|v|z|||e L|r|| ;| lrsla|a|||, respecl|v de 0|rec||a Tral|c d|r
cadrul CFR SA - pe oaza caru|a se irlocre;le aprooarea de c|rcu|a||e - sau daca pr|r reg|ererlar|
specifice nu s-a rer||oral rodu| de ararjare ir lrer a aceslor lrarsporlur|, se va proceda conform alin.(2)
;| (3).
(2) Trarsporlur||e elecluale ir vagoare de corslruc||e spec|a|a pe 2, 1 sau os|| se ararjeaza ir
partea a doua a trenului.
(3) urraloare|e lrarsporlur| vor l| |rlroduse rura| ir lrerur| spec|a|e, lorrale d|r ce| rult 60 osii
;| care vor c|rcu|a lara |ocorol|va irp|rgaloare:
a) vagoare|e pe 8 sau ra| ru|le os|| vor avea |rlerca|ale irlre e|e sau irlre e|e ;| |ocorol|va de
lrac||ure grupur| de vagoare pe 2 sau 1 os||, lola||zrd ce| pu||r 12 os||, |ar crd arur|le poduri
ru perr|l c|rcu|a||a ir acesl le|, alurc| grupur||e de vagoare |rlerca|ale vor l| de ce| pu||r 20 os||;
o) vagoare|e pe 8 sau ra| ru|le os|| vor l| ararjale de |a urra lrerur||or spre |ocorol|va, ir
ord|rea crescaloare a os|||or.
(4) Cnd transporlu| esle irso||l de ur vagor cu corlur, alurc| irlre acesle ver|cu|e lerov|are se
va |rlerca|a ur grup de 8 os|| cu lrra aulorala acl|va, goa|e sau ircarcale cu gaoar|lu| rorra|, ir
vederea as|gurar|| druru|u| de lrrare, ir cazu| crd corluru| al|rge |ucrarea de arla.
(5) Ararjarea ir lrer a vagoare|or C3l se va lace corlorr reg|ererlar||or d|r Arexa 11 .
(6) 0upa vagoru| de serra|, se poale ararja rura| ur s|rgur cup|u cu rax|r 8 os|| perlru
vagoare|e cu ircarcalur| |urg|, |egale irlre e|e pr|r ircarcalura sau pr|r oare de pre|urg|re.
(7) lr loale cazur||e prezerlale |a a||r. (1), (1) ;| (5) dupa |ocorol|va d|r capu| lreru|u| ;| |a urra
lreru|u| lreou|e |rlroduse ca vagoare de s|gurar|a ce| pu||r 2 vagoare pe 2 os|| sau ur vagor pe 1 os||,
goa|e sau ircarcale cu rarlur| gaoar|l|ce.
(8) 0|v|z|a Tral|c, 0|rec||a Tral|c d|r cadru| ,CFR 3A, cu ocaz|a aprooar|| c|rcu|a||e| perlru
lrarsporlur||e excep||ora|e - regaoar|l|ce sau cu loraju| depa;|l - respecl|v regu|aloare|e de c|rcu|a||e, cu
ocaz|a prograrar|| c|rcu|a||e| vagoare|or de corslruc||e spec|a|a ;| a ver|cu|e|or pe ro|| propr|| vor
rer||ora sla||||e care |e |rlroduc ir lrerur| ;| rodu| |or de ararjare ir lrer, cr|ar daca sla||||e curosc acesl
lucru.
(9) Trarsporlur||e excep||ora|e - regaoar|l|ce sau cu loraju| depa;|l - care se vor admite la
lrarsporl rura| cu lrer spec|a| pe irlregu| parcurs surl urraloare|e :
a) lrarsporlur||e execulale cu vagoare de corslruc||e spec|a|a de l|pu| ce|or aralale ir Arexa Z;
o) lrarsporlur||e a caror ircarcalur| au o |a||re rasurala de |a axu| |org|lud|ra| a| vagoru|u|,
|rc|us|v sporu| prevazul perlru curoe, ra| rare de 1850 rr;
c) lrarsporlur||e care, dalor|la ira|||r|| rar| a ircarcalur||, reces|la scoalerea de suo lers|ure a
liniei de contact , ch|ar daca scoalerea de suo lers|ure se eleclueaza pe o por||ure d|r parcursu|
trenului;
d) lrarsporlur||e care pr|r caracler|sl|c||e ircarcalur|| ru perr|l c|rcu|a||a cu v|leza prevazula ir
rersu| lrerur||or de rarla;
e) transporturile negabaritice pentru care s-a stabilit astfel prin acordul de principiu, aprobarea de
c|rcu|a||e sau pr|r reg|ererlar||e spec|l|ce.

Art.33. - (1) C|rcu|a||a lrarsporlur||or excep||ora|e regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l pe ||r|||e duo|e sau
multiple se va prezenta n telegrara de aprooare a c|rcu|a||e|.
(2) lr le|egrara de aprooare a c|rcu|a||e| lrarsporlur||or excep||ora|e regaoar|l|ce sau cu loraj
depa;|l se vor rer||ora urraloare|e:
a) lrarsporlu| ru va c|rcu|a ;| ru se va rarevra ir sla||| pe ||r|||e |rlerz|se pr|r p|arul tehnic de
exp|oalare a| sla||e|;
18
b) ver|cu|e|e lerov|are al|ale pe ||r|||e sla||||or vor l| garale irlre repere|e de gaoar|l alurc| crd pe
||r|a aoalula urreaza sa c|rcu|e ur lrarsporl regaoar|l|c a caru| |a||re d|r axa vagoru|u|
rajorala cu sporu| ir curoe este mai mare de 1750 mm;
c) crd lrarsporlu| regaoar|l|c are o |a||re rasurala d|r axa vagoru|u| |a care se adauga sporu|
ir curoe ra| rare de 2000 rr, ||r|||e d|r sla||e, a|alurale ||r|||or pe care vor c|rcu|a
transporturile respective, vor putea fi ocupale cu ver|cu|e lerov|are gaoar|l|ce, pra |a reperu|
de gaoar|l, cu cord|||a ca acesle ||r|| sa l|e ir a||r|arerl; ir acesle s|lua||| c|rcu|a||a aceslor
lrarsporlur| pr|r sla||| se va lace |a |ur|ra z||e| ;| cu v|leza rax|ra de 15 |r/r;
d) daca ||r|||e d|r sla||e surl s|luale ir curoe, ||r|||e a|alurale ce|or pe care vor c|rcu|a acesle
lrarsporlur| lreou|e sa l|e ||oere;
e) pe ||r|||e duo|e sau s|rp|e para|e|e, lrarsporlur||e regaoar|l|ce a caror |a||re d|r axa vagoru|u|
- rajorala cu sporu| ir curoe - este mai rare de 1850 rr, ru vor ircruc|;a cu lrerur| sau
corvoa|e de rarevra;
f) pe ||r|||e curerle duo|e sau s|rp|e para|e|e, lreru| de |ucru cu racara|e porla|, ra;|r| de c|uru|l
;| a|le ul||aje de |ucral ||r|a care c|rcu|a de |a oaza de rorlaj |a purclu| de |ucru ;| ir l|rpu|
|ucru|u| pe ;arl|eru| roo||, ru va ircruc|;a cu a|le lrerur| sau corvoa|e de rarevra care ir
corpurerea |or, au vagoare cu gaoar|l depa;|l;
g) pe ||r|||e e|eclr|l|cale d|r ||r|e curerla ;| sla|||, corlorr preveder||or d|r Arexa 1 |a acesle
instruc||ur|, l|ru| de corlacl va l| scos de suo lers|ure rura| crd irlre acesla ;| parlea cea
ra| ira|la a ircarcalur||, esle o d|slar|a ra| r|ca de 310 rr, sau de 290 rr crd l|ru| de
corlacl lrece pr|r lure|e, pe suo podur| ;| pasare|e de or|ce le| ;| daca este suspendat de
acestea;
h) vagoanele cu gabaritul O-vV d|r corslruc||e - care au tonajul normal - goa|e sau ircarcale cu
rarlur| gaoar|l|ce vor c|rcu|a rura| ir lrerur||e prograrale, respeclrd preveder||e Arl.31
'Progrararea' d|r aceasle |rslruc||ur| - alin. (1) - iar pentru restul cazurilor se vor respecta
loale preveder||e prezerle|or |rslruc||ur| cu pr|v|re |a lralarea ;| oo||rerea aprooar|| de
c|rcu|a||e;
i) ir cazur||e de ra| sus daca vagoare|e 0-VM sunt transpuse, se vor respecta prevederile
Anexei 11 d|r acesle |rslruc||ur| ;| a|e |rslruc||ur||or de rerorcare ;| lrrare a lrerur||or;
j) vagoare|e arerajale corlorr preveder||or d|r Arexa 8 vor c|rcu|a goa|e sau ircarcale cu
respeclarea aceslor preveder|, |ar daca surl regaoar|l|ce, vor respecla prevederile acestor
|rslruc||ur| cu pr|v|re |a oo||rerea aprooar|| de c|rcu|a||e;
k) dupa descarcare vagoare|e se vor |ua ir pr|r|re de |a descarcalor, rura| daca persora|u|
operaloru|u| de lrarsporl lerov|ar prevazul ir p|aru| lerr|c de exp|oalare a| sla||e| corslala ca
sle|aje|e aceslor vagoare surl ir oura slare ;| o|re l|xale pe vagor.
(3) Pentru vagoanele cu gabarit O-vV d|r corslruc||e, goa|e sau ircarcale cu rarlur| gaoar|l|ce,
pe docurerlu| de lrarsporl ;| ir aralarea vagoare|or lreru|u| se vor lace rer||ur||e prevazule |a Arl.28
'0ocurerle' d|r aceasla |rslruc||ure.
(4) vagoare|e goa|e sau ircarcale, care d|r corslruc||e depa;esc gaoar|lu| 0-VM, se vor trata
corlorr preveder||or d|r prezerle|e |rslruc||ur|, ir vederea oo||rer|| aprooar|| de c|rcu|a||e, iar pentru
vagoare|e C3l lrarspuse se vor respecla preveder||e d|r Arexa 11 d|r acesle |rslruc||ur| ;| preveder||e
spec|l|ce d|r |rslruc||ur||e de rerorcare ;| lrrare a lrerur||or.
(5) lr slare goa|a sau ircarcala vagoare|e de corslruc||e spec|a|a slabilite n Anexa 7, sau alte
ver|cu|e care lreou|e sa c|rcu|e ir arur|le cord||||, ir vederea |rlroducer|| ir lrerur| ;| a c|rcu|a||e| |or,
lreou|e sa l|e prograrale corlorr preveder||or aceslu| cap|lo| de |a Arl. 31, de |a Arl. 32 ;| d|r Arexa Z,
cu privire la aranjarea lor n trenuri.

Art.34. - (1) Varevrarea lrarsporlur||or excep||ora|e regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l se va lace pr|r
tragere sau mpingere.
19
(2) Varevre|e execulale ir vederea depoz|lar||, |rlroducer|| ir corpurerea lrerur||or,
introducer||/scoaler|| |a ;| de |a lrorlur||e de ircarcare ;| descarcare, crlar|r||, lrarsoordar|| sau ver|l|car||
pe arur|le ||r|| d|r sla||| se vor lace corlorr preveder||or d|r p|aru| lerr|c de exp|oalare a| sla||e|
respective cu avizul reprezentantului sec||e| de irlre||rere a ca||.
(3) Varevrarea vagoare|or de corslruc||e spec|a|a se va lace corlorr preveder||or d|r Arexa Z,
|ar a vagoare|or arerajale, corlorr preveder||or d|r Arexa 8 d|r prezerle|e |rslruc||ur|.
(4) n toate cazurile se vor respecla preveder||e de |a Cap. v Arl.29 ;| 30 - cord|||| spec|a|e ;|
preveder||e d|r |rslruc||ur||e spec|l|ce cu pr|v|re |a rarevra.

Art.35. - Anexele 1-13, p|ar;e|e 1-1 ;| laoe|e 1-9 lac parle |rlegrarla d|r prezerle|e |rslruc||ur|.


20

ANEXE21

ANEXA 10EF|N|REA CAAR|TEL0R, F0RHA $| 0|HEN8|UN|LE A6E8T0RA, PRE6UH $| 60N0|||| 0E
A8|CURARE A CAAR|TEL0R 0E L|ERA TRE6ERE |N 6AZUL ELE6TR|F|6AR|| L|N||L0R 0E
6ALE FERATA $| |N 6AZUL AHPLA8AR|| HATER|ALEL0RArt 1.(1) Arexa prez|rla gaoar|le|e ver|cu|e|or lerov|are apar||rrd ager|||or ecoror|c| |rlerr| ;| exlerr| ;|
gaoar|le|e de ||oera lrecere perlru ||r|||e de ca|e lerala rorra|a cu ecarlarerl de 1135 rr a|e re|e|e|
CFR ;| a|e ce|or|a||| ager|| ecoror|c| pe care c|rcu|a ver|cu|e leroviare care au acces pe infrastructura
lerov|ara puo||ca. Vod|l|car| a|e e|ererle|or gaoar|le|or se pol |ua ir cors|derare ca urrare a
recorardar||or ulC irsu;|le de reprezerlar||| adr|r|slra||e| - re|e|e| - CFR n acest organism feroviar
|rlerra||ora|.
(2) Preveder||e prezerle se ap||ca perlru: ca| lerale rorra|e, relac||| ;| duo|ar| de ||r||, dezvo|lar| ;|
s|sleral|zar| de sla|||, |ucrar| de e|eclr|l|care ;| |a |rsla|a||| de serra||zare, cerlra||zare ;| o|oc de ||r|e
auloral, execular| sau relacer| de corslruc||| - |ucrar| de arla, lrecer| |a r|ve|, recl|l|car| de r|ve|, var|arle
- precur ;| |a execu||a, repararea ;| exp|oalarea ver|cu|e|or lerov|are goa|e sau ircarcale.
(3) Prezerle|e reg|ererlar| se ap||ca all corslruc||||or ;| |rsla|a||||or vechi - corslru|le pra |a
01 iulie 1959 - cl ;| |a corslruc||||e ;| |rsla|a||||e corslru|le ro| sau roderr|zale - dupa dala de
01.07.1959.

Art.2 (1) Prezerle|e reg|ererlar| se relera |a gaoar|le|e c|reral|ce.
(2) Dimensiunile gabaritelor sunt :
a) maxime, pentru gabaritul de material rulant ;
o) r|r|re, perlru gaoar|lu| de ||oera lrecere.
(3) Perlru ||r|||e de |rc|rla a|e ager|||or ecoror|c|, urde c|rcu|a all ver|cu|e lerov|are CFR cl ;|
vehicule feroviare tehnologice cu gabarite mai mari, se adopla d|rers|ur| de gaoar|l acoper|loare.
(4) Perlru ca| lerale rorra|e irca|ecale cu ca| lerale |arg| - cu ecartament de 1524 mm - pentru
l|ecare d|r acesle ||r||, lreou|e sa se as|gure gaoar|lu| de ||oera lrecere corespurzalor .

Art. 3 (1) Vehicu|e|e lerov|are care depa;esc d|rers|ur||e gaoar|lu|u| |rlerra||ora| de ircarcare
sau de raler|a| ru|arl, pol l| adr|se |a lrarsporl ;| pol c|rcu|a rura| pe oaza aprooar|| gesl|oraru|u|
infrastructurii feroviare publice.

Art.4 (1)Termenii principali refer|lor| |a gaoar|le|e perlru ca| lerale rorra|e ;| del|r|||||e respecl|ve
sunt conform tabelului 1.
Tabelul 1
22

Nr.crt. Termenul: 0el|r|||e:
1. Liniile Liniile |rlraslruclur|| lerov|are puo||ce ;| pr|vale d|r Rorar|a


2.


gabarit de material
rulant
Corluru| georelr|c lrarsversa| ||r|la a;ezal ir poz|||e
red|ara irlr-un plan vertical perpendicular pe axul
longitudinal al materialului rulant, n alara caru|a ru
lreou|e sa |asa vreur purcl a| raler|a|u|u| ru|arl sau a|
ircarcalur||, all ir sla||orare cl ;| ir r|;care, ir
a||r|arerl ;| ir curoa .

3.
gabarit CFR de
vagon
- de |ncarcare -
Gabarit de material rulant admis pe liniile CFR n care
lreou|e sa se irscr|e all vagoru| cl ;| ircarcalura sa.
0oserva||e: n caz corlrar, lrarsporlu| esle regaoar|l|c ;|
se lraleaza corlorr reg|ererlar||or spec|l|ce ir v|goare.

4.

gabarit CFR de
|ocomot|va
Gabar|l de raler|a| ru|arl ir care lreou|e sa se irscr|e :
locomotivele, tenderele, automotoarele, macaralele,
drez|re|e, p|ugur||e ;| lrerur||e de zapada, ra;|r||e gre|e
de ca|e ;| ce|e|a|le ver|cu|e ce se al|a pe ||r|||e CFR .
5.
gabar|t de ||bera
trecere
Corlur georelr|c lrarsversa| ||r|la, ir p|ar verl|ca|,
perperd|cu|ar pe axa |org|lud|ra|a a ca||, ir |rler|oru|
caru|a, alara de raler|a|u| ru|arl, ru se adr|le sa
palrurda r|c| o parle a corslruc|||lor - poduri, tuneluri,
pasaje superioare, pasarele - sau a |rsla|a||||or l|xe
feroviare - semnale, coloane - ;| r|c| oo|ecle sau raler|a|e
depozitate de-a |urgu| ||r|e| curerle sau ir sla|||. Fac
excep||e |rsla|a||||e care ir l|rpu| lurc||orar|| ac||oreaza
direct asupra materialului rulant ca : frne de cale,
|rs|a|a||||e ||r|e| de corlacl, ora|u| co|oare|or r|drau||ce,
e|evaloare|e de carour| ;| a|le|e asererea cu cord|||a
ca acesle |rsla|a||| sa l|e aslle| arplasate nct n stare
de repaos sa ru v|ra ir corlacl d|recl cu ace|e
e|ererle a|e raler|a|u|u| ru|arl asupra carora
ac||oreaza ir l|rpu| lurc||orar||.
0bserva[|e gaoar|lu| de ||oera lrecere are d|rers|ur|
mai mari dect gabar|lu| de raler|a| ru|arl, spa||u|
raras ||oer perr||rd dev|er| ir exp|oalare provocale
de: jocu| ;| uzura ver|cu|e|or, eleclu| suprai|ra||ar|| ;| lor|e|
cerlr|luge recorpersale, osc||a||||e dalorale suspers|e|
elastice, abaterile de la d|rers|ur||e rorra|e a|e ca||
adr|se de rorre|e de irlre||rere lerov|are. 0aoar|lu| de
||oera lrecere as|gura c|rcu|a||a lrerur||or ir dep||ra
s|gurar|a lara ||r|larea v|leze| sau a|le irgrad|r| .
6. gabarit pentru
|ucrar| de arta | a|te
construc[||
0aoar|l de ||oera lrecere pr|v|rd |ucrar||e de arla ;| a|le
corslruc||| decl ce|e rer||orale |a rr. crl. Z, 8 ;| 9.
Nr.crt. Termenul 0el|r|||e
gabarit pentru
elemente ale
|nsta|a[|||or ferov|are
0aoar|l de ||oera lrecere pr|v|rd serra|e|e, co|oare|e
r|drau||ce, gardur||e, sl|p|| ;| a|le e|ererle a|e |rsla|a||||or
feroviare .
23
7. elemente ale
|nsta|a[|||or ferov|are
r|drau||ce, gardur||e, sl|p|| ;| a|le e|ererle a|e |rsla|a||||or
feroviare .
8. gabarit pentru
tuneluri feroviare
0aoar|l de ||oera lrecere privind tunelurile, polatele de
ca|e lerala.

9.
gabarit pentru linii
electrificate sau
electrificabile
0aoar|l de ||oera lrecere pe ||r|| e|eclr|l|care sau
e|eclr|l|cao||e, rea||zal cu respeclarea cord|||||or prec|zale
la Arl.11 d|r aceasla arexa.


10.
gabarit redus de
vagon
-|nterna[|ona| de
|ncarcare-
0aoar|l de raler|a| ru|arl adr|s de loale adr|r|slra||||e
de ca|e lerala europere perlru elecluarea, lara ur
acord prealabil, al transporturilor care se nscriu n
corluru| aceslu| gaoar|l avrd ir vedere ;| del|r|||a de |a
nr. crt. 2 de mai sus.
11.gabarit sporit de
vagon
O VM
Gabarit de material rulant care admite pe liniile CFR ca
transporturile ce se nscriu ir corluru| sau, sa c|rcu|e
lara ||r|lar| de v|leza sau a|le irgrad|r|, ir cord|||||e ir
care :
- sunt tratate ca transporturi negabaritice conform
reg|ererlar||or spec|l|ce ir v|goare ;
- respecla e|ererle|e del|r|||e| dale |a rr. crl. 2 ;|
preveder||e de |a Arl.Z d|r aceasla arexa.

12.

gabarit de vagon
1 VM
0aoar|l |rlerra||ora| perlru vagoare|e goa|e sau
|rcarcale care pol c|rcu|a, cu everlua|e ||r|lar| de v|leza
sau a|le irgrad|r|, pe arur|le ||r|| pr|rc|pa|e a|e ca||or
ferate, aprobate de gestionarul infrastructurii feroviare
publice.

13.

gabar|t de ||bera
trecere
0aoar|le corespurzaloare gaoar|le|or de vagor 0vV ;|
1vV, perlru ver|l|carea corslruc||||or ;| |rsla|a||||or
existerle, care adr|l irgrad|r| a|e gaoar|le|or 0-vV ;|
1-VM .

14.

gabarit 1 SMO
0aoar|l de ||oera lrecere care adr|le c|rcu|a||a cu
irgrad|r| de c|rcu|a||e ;| ||r|lar| de v|leza a|e ver|cu|e|or
care se nscriu n gabaritul 1 VM . Acest gabarit nu se
ap||ca |a |ucrar| ro| ;| recorslru|r| perlru ||r|| irca|ecale.


Art.5 (1) 0aoar|le|e de raler|a| ru|arl surl s|relr|ce ir raporl cu o axa care esle perperd|cu|ara
pe largerla corura |a suprale|e|e de ru|are a|e ;|re|or.
(2) lrlersec||a axe| de s|relr|e a gaoar|lu|u| de raler|a| ru|arl cu largerla |a suprale|e|e
de ru|are a|e ;|re|or lreou|e sa l|e ir axa ca||, all ir a||r|arerl cl ;| ir curoa.
(3) lr a||r|arerl, |a||r||e gaoar|le|or de ||oera lrecere se rasoara pe or|zorla|a, ir p|ar
lrarsversa| perperd|cu|ar pe axa ca||, |ar ira|||r||e pe verl|ca|a, se rasoara irceprd de |a r|ve|u|
super|or a| c|uperc|| ;|re|or.
(4) lr curoa, gaoar|le|e de ||oera lrecere se slao||esc ir p|aru| verl|ca| rorra| pe axa ca|| ;|
lrecrd pr|r cerlru| curoe|, avrd irc||rarea dala de supraira||area ca||.
(5) La||r||e se rasoara ir acesl p|ar, para|e| cu largerla corura |a suprale|e|e de ru|are,
|ar ira|||r||e se rasoara pe perperd|cu|are |a aceasla largerla.

Art.6.(1) N|ve|u| super|or a| ;|re| |a |ucrar| de arla, lure|ur| ;| |rsla|a||| de ca|e lerala se delerr|ra
||rard seara de ira|||r||e rax|re ;| r|r|re a|e e|ererle|or supraslruclur|| ca|| - tabelul 2 - ;| de
24
scr|roarea pos|o||a a aceslu| r|ve| ir per|oada de exp|oalare - n viitor - prin nlocuirea elementelor
supraslruclur|| cu a|le e|ererle cu d|rers|ur| spor|le ;| execularea repelala a ouraje|or mecanizate
- tabelul 3 - .


Tabelul 2

|na|[|mea e|ementu|u|
suprastructurii [mm]

Nr.
crt.

Denumirea elementelor
suprastructurii Hax|ma H|n|ma
1. $|ra |rc|us|v p|aca suporl ;| p|acu|e|e 200 110
2. Traversa spec|a|a -pentru poduri 240 220
3. Traversa rorra|a 200 150
4. Palu| de oa|asl suo lraversa 300 200


Tabelul 3

Rezerva de |na|[|me pentru v||tor - h
[mm]


Nr.
crt.Amplasamentul liniei CFR
0alor|la ir|ocu|r||
elementelor
suprastructurii cu
alte elemente cu
dimensiuni sporite

0alor|la
burajelor
repetate
1. lr ||r|e curerla ;| lr|aje 200 100
2. lr sla||| ;| lure|ur| 100 50
3. Pe poduri metalice nchise la partea
super|oara, cu ca|ea lara oa|asl
100 -


(2)Rezerva de ira|||re perlru v||lor dalor|la ouraje|or repelale prevazula ir laoe|u| 3 se adauga
la calea cu balast.
(3) La ||r|||e care deservesc rarpe, creur|, ragaz|| ;| peroare cola la|a de r|ve|u| super|or a|
;|re| va l| cea prec|zala ir p|ar;a 3 lara a se adauga sporur||e d|r laoe|u| 3.
(4) Acesle rezerve ru lreou|e sa reduca d|rers|ur||e de gaoar|l, |rc|us|v cord|||||e r|r|re
de e|eclr|l|care prec|zale |a Arl.11 d|r aceasla arexa.

Art.7 (1) Gabaritul CFR de vagon - de ircarcare - se prez|rla ir p|ar;a rr. 1 ;| laoe|u| rr.3 -
Cap.P|ar;e.
(2) 0aoar|lu| CFR de |ocorol|va se prez|rla ir p|ar;a rr. 2 ;| laoe|u| rr.3 Cap.P|ar;e.
(3) La||rea corslrucl|va a ver|cu|e|or ;| |a||rea ircarcalur|| se rasoara para|e| cu p|aru|
largerl |a c|uperc||e ;|re|or, axa gaoar|lu|u| l||rd perperd|cu|ara pe acesl p|ar ;| |a ega|a d|slar|a
la|a de ce|e doua ;|re.
(4) Perlru a ||re seara de dep|asar||e lrarsversa|e a|e raler|a|u|u| ru|arl la|a de axa ca||
|a lrecerea pr|r curoe ;| de ce|e perr|se de jocur||e corslrucl|ve ;| uzur||e adr|s|o||e, |a||rea
rax|ra corslrucl|va a ver|cu|e|or ;| |a||rea rax|ra adr|sa a ircarcalur|| se ||r|leaza aslle| ca
agonul a;ezal ir poz|||a cea ra| delavorao||a ir curoa cu raza de 250 r, pe o ||r|e cu
25
ecartamentul de 1460 mm - 1135 rr p|us supra|arg|rea rax|ra - sa ru depa;easca ir r|c| ur
punct gabaritul materialului rulant respectiv cu mai mult dect valoarea :
a. 0,075 m perlru par|||e al|ale |a cola de 130 rr de |a r|ve|u| super|or a| ;|re|or
sau mai sus ;
b. 0,025 m perlru par|||e al|ale suo cola de 130 rr de |a r|ve|u| super|or a|
;|re|or .
(5) Reducerea |a||r|| corslrucl|ve a raler|a|u|u| ru|arl ;| a ircarcalur|| la|a de corluru|
gabaritului CFR de vagon - de ircarcare - ir lurc||e de d|slar|e|e irlre os|||e exlrere sau irlre p|vo|||
oogr|ur||or ;| ir lurc||e de poz|||a ircarcalur|| la|a de os|| sau de p|vo|| lreou|e lacula corlorr
reg|ererlar||or spec|l|ce ir v|goare.

Art.8 (1) 0aoar|le|e de ||oera lrecere perlru corslruc||| ;| |rsla|a||| ro|, va|ao||e ir a||r|arerl sau ir
curbe cu raze mai mari de 4000m se prezinla ir p|ar;a rr.13.
(2) 0aoar|lu| perlru |ucrar| de arla ;| a|le corslruc||| se prez|rla ir p|ar;a rr. 3, laoe|u| rr.1 .
(3) 0aoar|lu| perlru e|ererle a|e |rsla|a||||or CF esle prezerlal ir p|ar;a rr. 1.
(4) Gabaritul pentru tuneluri ferov|are esle prezerlal ir p|ar;a rr. 5.
(5) 0aoar|le perlru |ucrar| de arla, corslruc|||, lure|ur| ;| |rsla|a||| ro|, va|ao||e ir curoe cu
raze de 1000 r sau ra| r|c| se prez|rla ir p|ar;a rr , laoe|u| rr. 5.
(6) 0aoar|lu| de ||oera lrecere perlru corslruc||| ;| |rsla|a||| vecr|, va|ao|| ir a||r|arerl sau ir
curoe cu raze de 350 r sau ra| rar|, esle redal ir p|ar;a rr. Z ;| laoe|u| rr. d|r Cap. P|ar;e.
(7) 0aoar|lu| perlru corslruc||| ;| |rsla|a||| vecr|, va|ao|| ir curoe cu raze suo 350 r, rezu|la
pr|r adaugarea |a gaoar|lu| d|r a||r|arerl - p|ar;a rr. Z - pe loala ira|||rea aceslu|a, de o parle ;|
de a|la a axe| ||r|e| lerale, a sporur||or 3e ;| 3| corlorr p|ar;e| rr. ;| laoe|u|u| rr. .
(8) Perlru delerr|rarea d|slar|e| ir parlea |rler|ora a curoe|or cu supraira||are de |a axa
||r|e| |a la|a verl|ca|a a corslruc||||or ;| |rsla|a||||or - |rc|us|v creur| ;| rarpe - |a |a||rea gaoar|lu|u| se
adauga ;| supra|arg|rea ir curoa 3|.
(9) 3porur||e 3e ;| 3| se ca|cu|eaza cu re|a||a:
Se = Si = 3600 / R + H / S x h
n care :
R raza curbei [m]
H ira|||rea deasupra r|ve|u|u| super|or a| ;|re| pra ir purclu| perlru care se ca|cu|eaza sporu|
[mm]
h suprara||area leorel|ca a ;|re| exler|oare, [mm] - vezi tabelul 15 -
S- d|slar|a irlre axe|e ;|re|or, ega|a aprox|ral|v cu 1500 rr .
Tabelul 4

6ote|e m | n [mmj Nr.
crt.

8|tua[|| construct|ve m n
1. 0o|ecle l|xe re|egale de ;|ra de ru|are >= 150 -
2. 0o|ecle |egale r|g|d de ;|ra de ru|are >=135 -
3. Treceri la nivel, linii n pavaje, altele asemenea - 67+supra|arg|rea ir
curoa
4. Corlra;|re, |rga l|ru| |rler|or a| curoe| - 15supra|arg|rea ir
curoa
5. $ar|u| de ru|are a| |r|r||or s|rp|e - 41
6. Corlra;|re care gr|deaza roala pe la|a
|rler|oara
- 41+2;41-3
7. Corlra;|re |a lraversar||e l|xe - 45

26
Tabelul 5

Raza curbei R
[ m ]

4000

3500

3000

2000

1800

1500

1200

1000

800
Sporul
ser||a||r||
gabaritului Se,
Si, [mm]
10 10 15 20 20 25 30 35 45
3upra|arg|rea
ca|| ir curoa 3|,
[mm]
- - - - - - - - -

Raza curbei R
[ m ]

700 600 500 400 350 300 250 200 180 150
3poru| ser||a||r||
gabaritului
Se, Si [mm]
50 60 75 90 105 120 145 180 200 210
Supralarg|rea ca||
ir curoa 3| [mm]
- - - 5 10 15 20 25 25 25


Art.9 (1) La pro|eclarea lure|ur||or ;| pasaje|or super|oare pe ||r|a de ca|e lerala ir curoa, se |a ir
cors|derare ;| poz|||a lara irc||rare a gaoar|lu|u| cu |a||r| spor|le - avnd n vedere suprimarea
supraira||ar|| ca|| ir curoa ir cazur||e de repara|||, crd c|rcu|a||a se lace cu v|leza redusa -.
(2) La corslru|rea podur||or ir curoa, gaoar|le|e de ||oera lrecere, |a capele|e ;| |a r|j|ocu|
podurilor se slao||esc pe oaza sporur||or d|r laoe|u| 5, ||rrd seara ;| de sageala curoe| ||r|e|
ferate de pe pod.
(3) lr cazur| excep||ora|e, perlru |rc|rle|e |rduslr|a|e, aulor|lalea de slal ir dorer|u|
transportului feroviar poate aproba abater| de |a gaoar|le|e prevazule |a Arl.8 a||r (1) ;| (5) cu
respeclarea ce| pu||r a gaoar|lu|u| perlru corslruc||| ;| |rsla|a||| vecr| redal ir p|ar;a rr. Z.
(4) La recorslruc||| par||a|e de |ucrar|, lreou|e urrar|la spor|rea gaoar|lului la dimensiunile
gaoar|le|or perlru corslruc||| ;| |rsla|a||| ro|.
(5) Perlru delerr|rarea d|slar|e| |a cre| sau rarpa ( 0 3| 3| ) se procedeaza ca |a Arl.9
alin(6).
(6) Acesle gaoar|le rezu|la pr|r adaugarea |a gaoar|le|e d|r a||r|arerl (p|ar;e|e rr. 3, 1 ;| 5)
pe loala ira|||rea aceslora, de o parle ;| de a|la a axe| ||r|e| lerale, a sporur||or 3e ;| 3|, corlorr
p|ar;e| rr. ;| a laoe|u|u| 5 perlru curoe lara supraira||are sau perlru parlea exler|oara a
curoe|or cu supraira||are.
(7) 3cre|e|e vo|arle, e;alodaje|e ;| a|le corslruc||| prov|zor|| lreou|e sa respecle gaoar|lu|
perlru corslruc||| ;| |rsla|a||| vecr| - p|ar;a rr. Z - pe ||r|||e pe care esle perr|sa c|rcu|a||a
materialu|u| ru|arl cu gaoar|l CFR, corlorr p|ar;e|or rr. 1 ;| 2.
(8) Lucrar||e de |a a||r.(Z), precur ;| paralurur||e, pol ocupa ;| spa||u| rezerval ca adaos perlru
e|eclr|l|care, pra |a rea||zarea acesle|a.
(9) Podur||e prov|zor|| lreou|e sa respecle gaoar|lu| perlru |ucrar| de arla - p|ar;a rr. 3 -.
lr cazur| deoseo|le, cu av|zu| aulor|la||| de slal ir dorer|u| lrarsporlu|u| lerov|ar se poale
adopla ;| gaoar|lu| perlru corslruc||| ;| |rsla|a||| vecr| ( p|ar;a rr. Z ).


27
Tabelul 6

Raza curbei R [ m ] 350 250 225 200 180 150 125 100
Se 0 10 40 70 100 170 330 570 Sporul
sem||a[|m||
gabaritului
[mm ]
Si 0 10 30 60 90 140 300 530
8upra|arg|rea ca|| |n
curba [mmj
10 20 20 25 25 25 25 25

Art 10 (1) Gabaritul redus de vagon - |rlerra||ora| de ircarcare - esle prezerlal ir p|ar;a rr. 8 ;|
laoe|u| rr.2 d|r Cap|lo|u| P|ar;e.
(2) Gabaritul sporit de vagon O vV esle prezerlal ir p|ar;a rr. 9 ;| laoe|u| rr.1 d|r
Cap.P|ar;e.
(3) Gabaritul sporit de vagon 1 vV esle prezerlal ir p|ar;a rr. 10.
(4) 0aoar|lu| de ||oera lrecere 0 SM - corespunzator gabaritului de vagon O VM - este
prezerlal ir p|ar;a rr. 11.
(5) 0aoar|l de ||oera lrecere 1 SM - corespunzator gabaritului de vagon 1 VM - valabil n
a||r|arerl sau ir curoe cu raze ra| rar| de 1000 r esle prezerlal ir p|ar;a rr. 12.
(6) 0aoar|l de ||oera lrecere 1 3V0 perlru ver|l|carea corslruc||||or sau |rsla|a||||or
existente valabil ir a||r|arerl sau ir curoe cu raze ra| rar| de 1000 r esle prezerlal ir p|ar;a
nr. 13.
(7) 0aoar|le|e de ||oera lrecere 1 SM, 1 3V0 ir curoe cu raze suo 1000 r rezu|la pr|r
adaugarea |a gaoar|le|e ir a||r|arerl a sporur||or 3e ;| 3| corlorr p|ar;e| rr. ;| laoe|u|u| 5.
(8) Podur||e prov|zor||, scre|e|e vo|arle, e;aloade|e ;| a|le corslruc||| prov|zor|| lreou|e sa
respecle gaoar|lu| de ||oera lrecere 0- 3V, pe ||r|||e pe care esle adr|sa c|rcu|a||a raterialului
rulant de gabarit O vV cu respeclarea gaoar|lu|u| de ||oera lrecere 1 SMO pentru liniile stabilite
de autoritatea de stat n domeniul transportului feroviar .

Art 11 (1) L|r|la gaoar|lu|u| perlru e|eclr|l|care prevazula |a gaoar|le|e perlru corslruc||| ;| |rsla|a|||
noi -p|ar;e|e 3, 1, 5 -;| |a gaoar|lu| perlru corslruc||| ;| |rsla|a||| vecr| - p|ar;a Z - lreou|e as|gurala ir
cazu| ca||or lerale e|eclr|l|cale sau care urreaza a l| e|eclr|l|cale ir v|itor n curent monofazat de
25 |v ;| 50 lz.
(2) Pr|r ca| lerale e|eclr|l|cale se ir|e|eg ;| ca||e lerale al|ale ir curs de execu||e sau care au
e|aoorala docurerla||a de execu||e, l||rd p|ar|l|cale a se rea||za ir ce| ru|l lre| ani.
(3) lra|||rea l a acesle| ||r|le, |a gaoar|le|e perlru |ucrar| de arla - p|ar;a 3 - la gabaritele
perlru corslruc||| ;| |rsla|a||| vecr| - p|ar;a Z - ;| |a gaoar|le|e perlru e|ererle a|e |rsla|a||||or
lerov|are esle prevazula |a cap|lo|u| PLAN$E laoe|e|e Za ;|Zo; aceasla ira|||re corespurde perlru
cazu| ir care d|slar|a x de |a |ucrar||e respecl|ve noi- pra |a axu| lrecer|| |a r|ve| sau pra |a
joanta celui mai apropiat aparat de cale (3) este de 4000 m sau mai mare -p|ar;e|e 11 17 .
(4) lra|||rea l ru |rc|ude va|or||e prevazule ir laoe|e|e 2, 3 ;| 8.
(5) lra|||rea rax|ra a ||r|le| gaoar|lu|u| perlru e|eclr|l|care l, ir ||r|e curerla |a v|leze de
c|rcu|a||e pe ca|ea lerala de 10 km/h sau mai mici - perlru s|lua||| lrecverl irl|r|le - este conform
tabelului 7a.
(6) lr cazu| ir care |ucrarea se al|a ir sla||e sau crd d|slar|a x de |a |ucrarea de arla
sau de |a |rsla|a||||e lerov|are pra |a axu| lrecer|| |a r|ve| sau pra |a joarla aparalu|u| de ca|e
esle ra| r|ca de 100 r, ira|||rea gaoar|lu|u| perlru e|eclr|l|care l prevazula ir laoe|e|e Za; Zo ;|
p|ar;a 5 se rajoreaza cu sporu| l, corespurzalor d|slar|e| respective conform tabelului 8.

28
Tabelul 8

Nr.
crt.
n linie
curenta
sau |n sta[||
0|stan[a de |a |ucrare
pna |a axu| trecer|| |a
n|ve| sau pr|ma joanta a
aparatului de cale x
[mm]
Sporul h care se adauga |a
|na|[|mea gabaritului pentru
electrificare H *[mm]
1 400 -
2 300 90
3 200 175
4 100 265
5

n linie
curerla
0 350
6 lr sla||| Pe loala |urg|rea sla||e| 350
va|or||e |rlerred|are se delerr|ra pr|r |rlerpo|are

(7) Perlru corslruc||| spec|a|e care alecleaza ira|||rea l ir zora, sporu| de ira||l|re H se
slao||e;le de aulor|lalea de slal ir dorer|u| lrarsporlur||or lerov|are.
(8) lra|||rea gaoar|lu|u| perlru e|eclr|l|care l se rasoara ir axu| ca||, de |a r|ve|u| super|or
del|r|l|v a| ;|re|or pra |a parlea cea ra| de jos a |ucrar|| al|ale deasupra ca|| corlorr p|ar;e|
18 a ir a||r|arerl ;| l|g.18 o ir curoa ;| laoe|u|u| rr.9 Cap|lo|u| P|ar;e.
(9) Perlru s|lua||||e care ru surl prec|zale ir laoe|e|e Za ;| Zo ira|||rea l a gaoar|lu|u|
perlru e|eclr|l|care, |a gaoar|le|e perlru corslruc||| ;| |rsla|a||| ro| - p|ar;e|e 3, 1, 5 - ;| |a gaoar|lu|
perlru corslruc||| vecr| - p|ar;a Z - se slao||e;le pr|r ca|cu|, ||rrd seara de prevederile alin.(9)
(15); perlru aceasla ira|||re l rezu|lala ;| perlru everlua|a arcorare ;| sus||rere a |rsla|a||e| de
e|eclr|l|care de |ucrarea de arla esle recesar av|zu| aulor|la||| de slal ir dorer|u| lrarsporlu|u| lerov|ar.
(10) Valor||e r|r|re a|e ira|||r|| de pozare a l|ru|u| de corlacl llc se as|gura perlru
cord|||a cea ra| delavorao||a dala de ura d|r urraloare|e s|lua||| :
a) temperatura mediului ambiant + 40 C;
o) depurerea rax|ra de cr|c|ura .
(11) Va|oarea rax|ra rFC de 500 rr, se as|gura |a lerperalura red|u|u| aro|arl de
-30 C.
(12) n zona peroanelor, nici o parte a liniei de contact - exclusiv firul de contact pentru
care se ap||ca a||r.(9) - al|ala suo lers|ure ru lreou|e sa l|e arp|asala |a o ira|||re ra| r|ca de
5000 rr, de |a r|ve|u| super|or a| ;|re|.
(13) Grosimea lamei de aer - p|ar;a rr.1Z - respecl|v d|slar|a r|r|ra de |zo|are pe verl|ca|a
irlre parlea super|oara a raler|a|u|u| ru|arl sau a ircarcalur|| ;| l|ru| de corlacl (5) perlru
arp||lud|r| verl|ca|e rorra|e a|e aceslu|a suo |rl|uer|a pres|ur|| parlogralu|u| ;| ac||ur|| vrlu|u| esle
dala ir laoe|u| 10.

Tabelul 10

Nr.
crt.
6ond|[|| de ap||care Lama de
aer a [mm]
1. Zora po|uala caracler|zala pr|r c|rcu|a||a |ocorol|ve|or cu aour,
c|rcu|a||a ir lure|e, ir red|u sa||r, ir aprop|erea coro|rale|or
cr|r|ce ;| a sla||||or sau corp|exe|or lerov|are urde se lac pre|evar|
de rarlur| ir vrac.

340
2. Zora repo|uala ;| ircarcalur| rer|g|de cnd suma tuturor factorilor
d|rar|c|, respecl|v osc||a||||e verl|ca|e a|e l|ru|u| de corlacl - dalor|la
presiunii parlogralu|u|, vrlu|u|, cr|c|ure|, s.a.a.);| osc||a||||e ircarcalur||
vagoru|u| ru depa;esc 100 rr
340
29
presiunii parlogralu|u|, vrlu|u|, cr|c|ure|, s.a.a.);| osc||a||||e ircarcalur||
vagoru|u| ru depa;esc 100 rr
3. Zora repo|uala ;| ircarcalur| r|g|de - nedeformabile - special
supravegheate cnd suma tuturor factorilor dinamici, respectiv
oscila||||e verl|ca|e a|e l|ru|u| de corlacl - dalor|la pres|ur||
parlogralu|u|, vrlu|u|, cr|c|ure|, s.a.a.);| osc||a||||e ircarcalur||
vagoru|u| ru depa;esc 50 rr


290
(14) Pe ||r|||e e|eclr|l|cale,ir cazu| as|gurar|| d|slar|e| r|r|re de |zolare pe verticala a ntre
parlea super|oara a ircarcalur|| regaoar|l|ce ;| l|ru| de corlacl, lrarsporlu| se poale eleclua lara
scoalerea de suo lers|ure a ||r|e|, ir cord|||||e de c|rcu|a||e slao|||le de orgare|e corpelerle.
(15) 0|slar|e|e r|r|re b ;| c de |zo|are pe verl|ca|a ;| respecl|v pe or|zorla|a, de |a par|||e
ce|e ra| aprop|ale a|e |ucrar|| ( l ) pra |a spa||u| (A) ocupat de elementele neizolate, aflate sub
tensiune - suspers|e ;| parlogral, |rc|us|v dep|asar||e aceslora ir spa||u sunt conform tabelului 11 -
p|ar;a rr. 1Z -.

Tabelul 11

0|stan[e|e m|n|me
de izolare, [mm]
Nr.
crt
8ta[|onarea
locomotivei
6|rcu|a[|a cu
sau
fara |ocomot|va
cu abur
Ex|sten[a med|u|u|
sa||n |n zona - sursa
salina, de regu|a
marea, |a o d|stan[a
ma| m|ca de 3 km -
Pe vert|ca|a
b
Pe or|zonta|a
c
1. Cu locomotiva
cu abur
n mediu salin 320 320
2.
3la||orare cu
pantograful
ridicat -
dep|aseaza
suspensia n
sus
Fara locomotiva
cu abur
n afara mediului salin 270 270
3. Cu locomotiva
cu abur
n mediu salin 270 220
4.

Fara
sla||orare Fara |ocorol|va
cu abur
n afara mediului
salin
220 170

Art.12 (1) 0|slar|a irlre axe|e ||r|||or, ir a||r|arerl sau ir curoe cu raze rar|, esle dupa cur
urreaza :
a) pentru linii curente, conform tabelului 12 ;
b) perlru ||r|| ir sla||| ;| lr|aje, corlorr laoe|u|u| 13 ;
c) perlru ||r|| |a care se prevad peroare, corlorr laoe|u|u| 11 ;
d) pentru linii de transbordare, 3, 60 m ;
e) perlru ||r|| ir depour|, ale||ere, rer|ze, |rc|rla uz|re|or ;| porlur||or, ce| pu||r
4, 50 m ;

30
Tabelul 12

0|stan[a |ntre axele liniilor curente,
[m]

Nr.
crt.

Numaru|
liniilor


Felul traseului -|ntre ||n|a nt|a | a
doua
-|ntre ||n|a a tre|a |
a patra

-ntre linia a
doua | a tre|a
1. 2 Aliniament sau curbe cu :
a) raze mai mari de 4000 m, la
linii noi ;
b) raze de 350 m sau mai mari la
linii existente, inclusiv n tuneluri
sau pe poduri ;

>= 4, 00
-
2 Aliniamente scurte ntre curbe
succesive
>= 4, 00 -
3 3 sau 4 Aliniament >= 4, 00 > 5, 00


Tabelul 13

Distan[a m|n|ma |ntre axe|e ||n|||or, |n sta[|| | tr|aje,
[ m ]
0|slar|a irlre axe crd ||r|||e
surl ir rurar redus
- ru |rpur grupar| de ||r|| -
0|slar|a irlre axe dupa
l|ecare grupa de
sau 8 linii
- ir sla||| rar| -

Nr.
Crt

Felul liniilor

Felul
traseului
n mod curent n cazuri
speciale, numai
cu aprobarea
forului tutelar
n mod
curent
n cazuri
speciale,
numai cu
aprobarea
forului
tutelar
1.
Linii noi, linii n
recorslruc||e,
linii n
sistematizarea
sau sporirea
sla||||or sau
triajelor
Aliniament
sau curbe
cu raze
mai mari
de 4000
m

5, 00

4,50

+6,50

5,00

2

Linii existente
Aliniament
sau curbe
cu raze de
350 m sau
mai mari

4,75

4,50

-

-

(2) n cazuri justificate tehnico ecoror|c, daca |a||rea corslruc||||or ;| |rsla|a||||or dintre linii
- semnale , coloane, stlpi, garduri, s.a.a. - ru depa;esc 0,35r, d|slar|a de 5, 00 r se poale reduce
la 4, 75 m.
31
(3) 0aca |a||rea corslruc||||or;| |rsla|a||||or de |a a||r.(2) esle ra| rare de 0, 35 r, d|slar|a
de 4, 75 m se spore;le cu d|lerer|a respecl|va de |a||re.

Tabelul 14

Nr.crt. Felul
traficului din
sta[||
0|stan[a |ntre axe|e ||n|||or |a care se prevad
peroane, [ m ]
-ntre axele liniilor ntre
care se prevad peroane
-ntre axele liniilor ntre care nu se
construiesc peroane, n cazul n care
se prevad peroare d|r doua ||r|| ;
-ntre axele liniilor directe n cazul
ca|| duo|e
1 Trafic mare -
peste 250
ca|alor| ir 21
ore -
9, 00
2 Trafic redus -
sub 250
ca|alor| ir 21
ore -
6, 00

4, 00 plus grosimea gardului

(4) lr sla||| s|luale pe ca|e duo|a, irlre ||r|||e d|recle ru se corslru|esc peroare cu excep||a
cazurilor cnd se prevede constru|rea de peroare cu d|slar|a irlre axe|e ||r|||or de 9 r ;| accese
pietonale denivelate.
(5) 0ardu| se prevede pe loala |urg|rea peroare|or .
(6) 0|slar|a irlre axe|e ||r|||or, ir curoe cu raze r|c|, esle cea prevazula |a a||r.(1) rajorala
cu urmatoarele sporuri :
a) sporur| prevazule ir laoe|u| 15, perlru ||r|||e ro| avrd raze de 1000 r sau ra| r|c| ;
b) sporurile prevazute n tabelul 16, pentru liniile existente avand raze sub 350 m .32
Tabelul 15

3poru| de d|slar|a irlre ||r|| Se + Si, [mm]
lr ||r|e curerla lr sla|||
ir urraloare|e cord|||| :
he > hi ;| hi > he/2

n care :
he - supraira||area ||r|e|
exterioare
hi supraira||area ||r|e|
interioare


Nr.
crt.


Raza
curbei
R [ m]


3upraira||area
;|re| exler|oare
h
[ mm]
lr ||r|e curerla ;| ir
sla|||, daca ex|sla ura
d|r s|lua||||e :
ru ex|sla supraira||are;

supraira||ar||e ce|or
doua ||r|| surl |derl|ce;

supraira||area ||r|e|
exler|oare esle ra| r|ca
decl supraira||area
;|re| exler|oare a liniei
interioare

Se + Si= 7200 / R
Se + Si=
= 7200/R +
+ 3900/1500x h/2
Se + Si=
= 7200/R +
+2000/1500xh/2
1 4000 50 20 85 50
2 3500 55 20 95 60
3 3000 65 25 110 70
4 2000 100 35 170 105
5 1800 110 40 185 115
6 1500 135 50 225 140
7 1200 150 60 255 160
8 1000 150 75 270 175
9 800 150 90 285 190
10 700 150 105 300 205
11 600 150 120 315 220
12 500 150 145 340 245
13 400 150 180 375 280
14 350 150 205 400 310
15 300 150 240 435 340
16 250 150 290 485 390
17 200 150 360 555 460
18 180 145 400 590 500
19 150 110 480 625 555
(7) 3upraira||area r esle spor|la cu 25 la|a de cea rorra|a prevazula ir reg|ererlar||e
de |a ca|ea lerala |ar vagoru| s-a cors|deral de 21 r |urg|re ;| 1Z r d|slar|a irlre p|vo||| oogr|u|u|.


Tabelul 16

Raza curbei R, [m] 350 250 225 200 180 150 125 100
3poru| de d|slar|a
ntre linii ( Se+Si),
[mm]
0 20 70 130 190 310 630 1100

33
(8) 3porur||e d|r laoe|u| 1 surl adr|se ;| ir cazu| duo|ar|| ure| ||r|| ex|slerle, daca
lerasarerle|e ;| |ucrar||e de arla au losl construite de la nceput pentru ambele linii, pe baza
acestor sporuri.
(8) lr zora aparale|or de ca|e, lrasarea curoe|or se poale lace lara adaugarea sporur||or
d|r laoe|e|e 15 ;| 1 cu cord|||a |urg|r|| ||r|||or aslle| ca irlre rarc||e de s|gurar|a - vezi
Art.13- sa se rea||zeze |urg|rea ul||a recesara ir exp|oalare.

Art.13 (1) L|r|la de sla||orare a raler|a|u|u| ru|arl lerov|ar ir zora rar|l|ca||||or sau a aprop|er||or irlre
doua ||r|| de ca|e lerala lreou|e raler|a||zala pe lerer pr|r rarc| de s|gurar|a - ;|ra sau gr|rz| de oelor-
(2) Aceslea se |rsla|eaza irlre ;|re|e |rler|oare a|e ce|or 2 ||r|| lrecrd pr|r purclu| de |rlersec||e
(0), al|al |a d|slar|e ega|e de axe|e ||r|||or, corlorr laoe|u|u| 1Z

Art.14(1) Depozite|e de parrl, p|elr|;, p|alra sparla, r|s|p, carour|, s.a.a. lreou|e arp|asale ir alara
gaoar|le|or de ||oera lrecere,ir urraloare|e cord|||| :
a) d|slar|a irlre p|c|oru| la|uzu|u| ralura| a| depoz|lu|u| ;| ;|ra cea ra| aprop|ala, lreou|e sa
fie de cel putin 0,80 m - de |a parlea exler|oara a c|uperc|| ;|re| - aceasla d|slar|a, ir curoe se
rajoreaza cu sporur||e prevazule ir laoe|e|e 5 ;| ;
o) cola p|c|oru|u| la|uzu|u| lreou|e sa l|e ce| ru|l |a r|ve|u| superior al traverselor;
c) parla la|uzu|u| d|rspre ||r|e ru lreou|e sa depa;easca 2 / 3.
(2) Valer|a|e|e depoz|lale ir sl|va se arp|aseaza |a o d|slar|a de ce| pu||r 1, Z5 r la|a de
;|ra cea ra| aprop|ala cu ira|||rea sl|ve|, daca raler|a|e|e se pol raslurra irspre ||r|e, |ar ir curoe
se rajoreaza cu sporur||e prevazule ir laoe|e|e 5 ;| .

34
ANEXA 2
STABILIREA SPORURILOR N CURBE

Art.1(1) 3porur||e va|or||or gaoar|lu|u| rea| care se irreg|slreaza |a irscr|erea ir curoe a vagoare|or ;|
ircarcalur||or surl :
a) sporuri interioare Ei - irreg|slrale irlre os|||e exlrere sau irlre p|vo||| oogr|ur||or, avrd
va|oarea rax|ra |a r|j|ocu| vagoru|u|;
b) sporuri exterioare Ee - irreg|slrale ir alara os|||or exlrere sau a p|vo|||or boghiurilor, avnd
va|oarea rax|ra |a parlea exlrera a ircarcalur||.
(2) n toate cazurile sporurile prevazute la alin.(1) se vor calcula n centimetri, lundu-se n
considerare sporul cel mai mare.
(3) Verificarea nscrierii n gabaritul de libera lrecere a vagoare|or ;| ircarcalur||or lreou|e sa se
eleclueze pe o ||r|e s|luala ir pa||er ;| a||r|arerl.
(4) Perlru a ||re seara de sporur||e care se irreg|slreaza |a irscr|erea vagoare|or ;|
ircarcalur||or |a lrecerea aceslora pr|r curoe, |a||rea ircarcalur|| se va reduce ;| cu va|or||e d|r :
a) Tabelul I, pentru sporurile interioare -Ei -;
b) Tabelul II, pentru sporurile exterioare Ee-.

Art.2 (1) Perlru slao|||rea va|or|| l|ra|e a d|slar|e|or or|zorla|e r|r|re |a sl|ve|e care ar pulea oascu|a n
sens transversal - exerp|u: p|ase de o|e| perlru corslruc||| acestea vor fi majorate cu 10 cm pentru
par|||e ircarcalur|| care depa;esc |epu;e|e ;
(2) Perlru ircarcalur||e vagoare|or cu oogr|ur| sau cu scaur irvrl|lor, d|slar|e|e r|r|re
orizontale perlru par|||e ircarcalur|| a;ezala irlre p|vo|| vor l| r|c;orale ir raporl cu d|slar|a d|rlre p|vo|||
oogr|ur||or, respecl|v d|rlre axe|e scaure|or irvrl|loare, dupa cur urreaza:
a. |a o d|slar|a cupr|rsa irlre 1 r ;| r, cu 1 cr;
b. |a o d|slar|a ra| rare de r, cu 2 cr.
(3) 0|slar|e|e or|zorla|e r|r|re rasurale ir cerl|relr| care lreou|e |asale ||oere irlre l|ecare
parle a ircarcalur|| ;| pere||| |alera|| a| vagoru|u| sau |epu;e|e vagoare|or cu scaur irvrl|lor, a
vagoanelor de s|gurar|a sau a vagoare|or |rlerred|are surl prezerlale ir laoe|u| lll.
(4) va|or||e irscr|se ir laoe|e|e l, ll ;| lll, pre|uale d|r Arexa ll RIV sunt calculate pentru linii de
ca|e lerala a caror va|oare perlru raza curoe| esle de 250 relr|, |ar pentru valori ale razei curbei mai mari
de 250 relr| d|slar|e|e or|zorla|e r|r|re d|r acesle laoe|e surl va|ao||e l||rd acoper|loare.
(5) Perlru cazur||e ir care dupa so||c|larea acordu|u| de pr|rc|pu se corslala ca lrarsporlu|
urreaza sa se ircarce, sa se rarevreaze ;|/sau sa c|rcu|e pe ||r|| ir curoa a caror raza esle ra|
r|ca de 250 relr|, sporur||e ir curoe - Ee ;| E| - se vor ca|cu|a cu lorru|e|e care se prez|rla ra| jos:
a) crd ircarcalura ru depa;e;le lraversa lrorla|a a vagoru|u|, l|gura rr.3, se ca|cu|eaza
numai Ei maxim :
Ei= [a
2
/ 8R] + 0,030 m (rezultatul n metri se va transforma n mm)
n care:
a = arpalarerlu| vagoru|u| ;ao|oral pe acesla
R = raza curbei
Figura nr.3
35
o) Crd ircarcalura depa;e;le lraversa lrorla|a a vagoru|u| figura nr.4 - sporur||e se ca|cu|eaza
cu formulele :
Ee = {2[(a / 2 + Lc max)
2
] - a
2
- a
2

1
] } / 8R cnd Lc
1
este diferit de Lc
2

sau
Ee = (L
2

t
- a
2
- a
2

1
) / 8R cnd Lc
1
= Lc
2Ei = [a
2
/ 8R] + 0,030 [m] - - rezultatul n metri se va transforma n mm -

unde :
a1 = d|slar|a d|rlre os|||e oogr|u|u| (|a vagoare|e pe doua os|| a1 = 0 )
Lc = lungimea consolei
Ll = |urg|rea ircarcalur||
n ambele cazuri Ee se va majora cu :
(2) 50 mm , cnd Lc este mai mic sau egal cu 6 m
(3) 150 mm , cnd Lc este mai mare de 6 m
Se vor compara valorile Ei cu Ee, lundu-se n calcul valoarea cea mai mare .


Figura nr.4

c) Cird ircarcalura esle a;ezala pe vagoare cu scaur irvirl|lor, l|gura rr.5, sporur||e se
ca|cu|eaza cu lorru|e|e :
Ei=(D
2

s
+ a
2
+ a
2

1
) / 8R + 0,030 [m]
Ee= [2(D
2

s
/ 2 + Lc max)
2
- D
2

s
- a
2
- a
2

1
] / 8R, cnd Lc
1
este diferit de Lc
2
sau
Ee = (L
2

t
- D
2

s
- a
2
- a
2

1
) / 8R, cnd Lc
1
= Lc
2

lr care: 0s esle d|slar|a irlre scaure|e irvirl|loare
n ambele cazuri Ee se va majora cu :
(4) 50 mm, cnd Lc este mai mic sau egal cu 6 m
150 mm, cnd Lc este mai mare de 6 m
3e vor corpara va|or||e E| ;| Ee, |urdu-se n calcul valoarea cea mai mare .

Figura nr.5
36
(6) Cu Figura nr.3 va|oarea d|slar|e| or|zorla|e r|r|re pre|uala d|r laoe|e se vor majora toate
|a||r||e ircarcalur|| - rasurale d|r axu| |org|lud|ra| a| vagoru|u| pe irlreg corluru| lrarsvera| rax|r - n
purcle|e ir care aceslea cresc sau scad pe irlreaga ira|||re a lrarsporlu|u| respecl|v, perlru a se
stabili care surl depa;|r||e rax|re a|e gaoar|lu|u| |a c|rcu|a||a aceslu| lrarsporl pe ||r|||e ir curoa.
(7) Exemp|e oe ap||care a raoe|e|or l, ll | lll
a) Cors|derar ca aver de lrarsporlal oircarcalura de d|rers|ur||e ;| lorra d|r l|gura 1.
Din calcule rezu|la ca irlre ircarcalura ;| |ucrarea de arla respecl|va ex|sla o rezerva de 0 rr, d|slar|a
care esle ra| rare decl rezerva r|r|ra |rslruc||ora|a, de 50 rr .
Perlru a delerr|ra sporu| E| daloral lrarsporlu|u| ir curoa, care lreou|e adaugal |a ser||a||rea
ircarcalur|| vor ul|||za laoe|u| l ;| |a |rlersec||a ||r|e| arpalarerlu|u| vagoru|u| de ,.5 r - n desen
arpalarerlu| vagoru|u| are va|oarea de ,2 r, aslle| ca vor |ua ir cors|derare va|oarea |red|al
super|oara, de ,5 r - cu coloana de 3,5 m - se |a ir ca|cu| va|oarea |red|al super|oara va|or|| r|j|ocu|u|
ampatamentului care n cazul nostru este de 3,1 m - vor gas| va|oarea zero .
Rezu|la ca perlru parlea d|rlre axe|e oogr|ur||or - osiilor - sporu| pe care i| vor adauga |a
ser||a||rea ircarcalurii va fi zero .
Perlru a delerr|ra sporu| Ee a d|rers|ur||or ircarcalur|| ce se gase;le ir alara axe|or oogr|ur||or
sau os|||or vor ul|||za laoe|u| ll ;| |a |rlersec||a ||r|e| arpalarerlu|u| de ,5 r cu co|oara de 2,25 r -
va|oarea |red|al super|oara va|or|| de 2,1 r d|r l|gura care reprez|rla |e;|rea ircarcalur|| la|a de axa os|e|-
gas|r va|oarea de 1 cr, care esle ra| r|ca decil va|oarea de cr, rezu|lala d|r ca|cu|e ;| care
reprez|rla d|slar|a d|rlre ircarcalura ;| |ucrarea de arla, aslle| ca lrarspolrul respectiv poate fi admis n
c|rcu|a||e.
b) Exemplu de aplicare a tabelului III :
Cors|derar ca aver o ircarcalura a;ezala pe scaure irvrl|loare - figura 2 - irlre care ex|sla o
d|slar|a de 18 r. 0|slar|a d|rlre ircarcalura ;| pere||| |alera|| (a) lreou|e sa a|oa lurc||e de d|slar|e|e
d|rlre sec||ur||e cors|derale ;| p|volu| ce| ra| aprop|al, va|or||e r|r|re corespurzaloare de ra| jos :
- pra |a 2 r = 20 rr
- irlre 2 r ;| 3 r = 280 mm
- irlre 3 r ;| 1 r = 310 rr
- irlre 1 r ;| 5 r = 110 rr
0aca se lo|ose;le ur vagor de s|gurar|a, d|slar|a irlre ircarcalura ;| pere||| |alera|| a| vagoru|u|
de s|gurar|a lreou|e sa l|e 310 rr, daca d|slar|a de |a p|volu| ce| ra| aprop|al ;| sec||urea ir care
rasurar esle de 3 r .
0aca se lo|ose;le ur vagor |rlerred|ar, d|slar|a d|rlre ircarcalura ;| pere||| |alera|| a| vagoru|u|
|rlerred|ar lreou|e sa l|e 110 rr. va|oarea se gase;le |a |rlersec||a ||r|e| arpalarerlu|u| de 18 r cu
co|oara vagoru|u| de s|gurar|a .
lr cazu| ir care aver o ircarcalura a;ezala pe scaure irvrl|loare a|e vagoare|or p|allorra,
va|or||e de ra| sus se adauga |a ser||a||r||e purcle|or cr|l|ce a|e ircarcalur|| ;i transportul se admite n
c|rcu|a||e rura| daca respecla cord|||||e de |a cap . vl d|r Arexa ll Rlv .

(8) Perlru d|rers|ur||e re|rd|cale ir laoe|e|e l, ll ;| lll, se vor ul|||za va|or||e super|oare ce|e ra|
apropriate.37
urmeaz 5 pagini
38
39
40
41
42
ANEXA 3


H00UL 0E A$EZARE, F|XARE $| LECARE 0E VAC0N A |N6AR6ATUR|L0R NECAAR|T|6E 8AU
6U T0NAJ 0EPA$|T 6T $| A 6EL0R 60N8|0ERATE NECAAR|T|6E 8AU 6U T0NAJ 0EPA$|T

Art.1(1) A;ezarea ;| l|xarea aceslor ircarcalur| pe vagor lreou|e lacula, ir lral|c |rlerr ;| |rlerra||ora|,
cu respeclarea ir lola||lale a preveder||or d|r Arexa ll Rlv respecl|v a 'Pr|rc|p|||or de oaza d|r
aperd|ce|e acesle| arexe, daca lrarsporlu| se va eleclua rura| ir lral|cu| |rlerr.
(2) lr cazu| crd ir Arexa ll Rlv sau ir 'Pr|rc|p|||e de oaza' a|e aperd|ce|u| acesle|a ru surl
prevazule |rd|ca||| cu pr|v|re |a elecluarea acesle| opera|||, alurc| e|e - inclusiv legarea de vagon - se vor
lace ir oaza uru| pro|ecl de ircarcare.
(3) n cazu| crd a;ezarea ;| l|xarea pe vagor se lac dupa preveder||e Arexe| ll Rlv sau a
'pr|rc|p|||or de oaza d|r aperd|ce|e acesle|a, alurc| |egarea de vagor a ircarcalur|| se va lace aslle| ircl
sa ru se perr|la dep|asarea acesle|a - pe platforma vagonului respectiv - lrarsversa| ;|/sau |og|lud|ra| - n
ambele sensuri .
(4) Legarea lreou|e sa se laca de calre predalor sau de ur|lalea de lrarsoordare, cu srra d|r
0L 3Z sau srra roa|e oo|;ru|la avrd d|arelru| de 1, rr sau 8 rr, aroe|e rer||orale de predalor
sau de ur|lalea care lace lrarsoordarea, pe propr|e raspurdere ir procesu| veroa| de rasuralor|.
(5) Legarea va corespurde aru|ar|| ure| lor|e de dep|asare de 2 or| pra |a 1 or| greulalea
ircarcalur||, lor|a |rd|cala ir aperd|ce|e Arexe| ll Rlv |a cap. Recorardar| gerera|e de ircarcare perlru
prolejarea ircarcalur|| '.

Art.2 (1) Pentru |egarea ir vederea e||r|rar|| dep|asar||or |og|lud|ra|e, |a slao|||rea ruraru|u| l|re|or de
srra recesare |egar|| pe ur sers, se va |ua ir ca|cu| rura| o lor|a ega|a cu de doua or| greulalea
ircarcalur|| (F= 20), deoarece ir ca|cu| se va |ua o rez|sler|a a srre|
a
, acoper|loare, |ar lor|a de
frecare se va neglija.
(2) Forru|a de ca|cu| ;| a ver|l|car|| suprale|e| lola|e (AT ) recesara arcorar|| - suprala|a luluror
l|re|or d|r srra- pe ur sers de rers, esle urraloarea :
AT = F/
a
= 2G/
a
[ cm
2
]a
perlru srra = 1100 |g l/cr
2

(3) Nuraru| l|re|or d|r srra (r) ir lurc||e de d|arelru| aceslora, se va ca|cu|a cu lorru|a :
n ( 4 ) = A
T
/a( 4 ) ; n ( 6 ) = A
T
/a( 6 ) ; n ( 8 ) = A
T
/a( 8 )
urde a esle suprala|a uru| l|r de srra,
astfel :
a( 4) = 0,125 cm
2
; a( 6) = 0,280 cm
2
; a( 8) = 0,500 cm
2


(4) Zecimalele rezultate din calcularea lui n se vor rotunji n plus.
(5) Cu ruraru| lola| de l|re aslle| ca|cu|al se va lorra ur rurar de arcore pe ur sers ;| cu
ace|a;l rurar lola| de l|re se vor lorra ace|a;| rurar de arcore pe ce|a|a|l sers, a;ezale pe cl
posibil simetric de o parle ;| de a|la a vagoru|u|.
(6) La formarea ancorelor se va avea n vedere ca :
a) pr|rderea |or de ircarcalura ;| vagor sa se laca rura| de |re|e, ocr|ur|, cr||ge de l|xare d|r o|e|
rotund - cu d|arelru| de ce| pu||r 1 rr - sau a|le par|| a|e vagoru|ui - conform Anexei II RIV - ;| a|e
ircarcalur|| ex|slerle sau sudale spec|a| ;| corespurzalor pe ircarcalura ;| care ru vor avea rucr||
laoase;
o) urgr|u| de irc||rare sa l|e r|c, |ar crd ircarcalura se poale raslurra, e|e se vor pr|rde
deasupra centrului de greutate a acesteia;
43
c) ruraru| l|re|or de srra a| ure| arcore sa l|e ir rurar cu so| - socotite la trecerea prin inele,
ochiuri, crlige de fixare - irsa ce| ru|l 28 de l|re cu 4 ,12 fire cu 6 sau 6 fire cu 8, astfel ca n
aceasla arcora sa ru apara o lor|a de irl|rdere ra| rare de 5 ll;
d) l|re|e de srra d|r arcora sa l|e rasuc|le ;| irl|rse corlorr preveder||or d|r Arexa ll Rlv.
(7) lr rod excep||ora|, ir vederea ||r|lar||or |org|lud|ra|e a|e ircarcalur|| pe vagor, |egarea
aceste|a de p|allorra se lace cu ur rurar ra| r|c de l|re de srra, rura| |a ircarcalur||e prevazule de
Arexa ll Rlv ( de exerp|u |az|, laroure, ;|r| ) ca aceasla ||r|lare sa se laca cu pere, prople|e, cadru ;a
;| a|le|e asererea.
(8) n cazul de la alin.(Z), ir procesu| veroa| de rasuralor| ;| ir cererea aprooar|| de c|rcu|a||e
cor|s|a va rer||ora acesl |ucru, |rd|crd oo||galor|u ;l prec|s pag|ra ;| l|gura d|r Arexa ll Rlv cu pr|v|re
|a ||r|larea dep|asar|| |og|lud|ra|e ;| ruraru| l|re|or d|r srra lolosite n acest scop.

Art.3 (1) Legarea ir vederea e||r|rar|| dep|asar||or lrarsversa|e se va face cu 4 ancore - cte 2 pe un
sens - lorrale d|r 1 l|re d|r srra cu 8 sau 6 fire cu 1 rurarale ir purcle|e de pr|rdere, cr|ar daca
acestea sunt lemne de gr|dare, pere, cadru ;a ;| a|le|e asererea.
(2) Arcore|e se vor |ega ir d|agora|a de vagor ;| de par|||e lrorla|e a|e ircarcalur|| crd aceasla
depa;e;le |urg|rea p|allorre| sau rura| de par|||e |alera|e a|e vagoru|u|, rer||orale |a a||r.(1) de ra|
sus, lrecrd arcore|e pesle ircarcalura respecl|va, cu cord|||a ca aceslea sa l|e prolejale de rucr|||e
laoase ale ncarcalur||.
Arcore|e vor l| rasuc|le ;| irl|rse corlorr preveder||or d|r Arexa ll Rlv.
(3) ver|l|carea pr|r ca|cu| a |egar|| ir cazur||e de ra| sus se va lace ir sla||||e de ircarcare sau
lrarsoordare, precur ;| ver|l|carea |egar|| elecl|ve de vagor, irpreura cu a;ezarea ;| l|xarea pe vagoru|
respecl|v a ircarcalur|| se vor lace de calre cor|s|a prevazula |a Arl.11 a||r.(2) d|r prezerle|e |rslruc||ur|.
(4) Exemp|u oe ver|l|care a |egar|| oe vagon a une| incarcarur| cu o greurare oe 5 rone in prol||
longitudinal:
Predaloru| rer||oreaza ir procesu| veroa| de rasuralor| ca a lo|os|l perlru |egare pe ur
sers 11 l|re d|r srra 0L3Z cu 8.
ver|l|car daca ruraru| l|re|or de srra s-a calculat corect:
A
T
= F/
a
= 2 G/1400 = 2X 5000/ 1400=7,18 cm
2

n 8 = A
T
/a ( 8)=Z,18 /0,50 =11,2 l|re srra
rotunjind zecimalele, vom avea 15 fire.
Deoarece la trecerea prin inelul de prindere trebuie sa l|e ur rurar cu so| de l|re, |egarea pe ur
sers se va lace de predalor corespurzalor uru| rurar de arcore ce vor avea 1 l|re de srra - n loc de
14 fire - ;| cu ace|a;| rurar de l|re pe ce|a|a|l sers.44
ANEXA 4
Model


C.N . C.F. CFR S.A.
REGIONALA CFR
3la||a _______________________________________________________________________________

PROCES - VERBAL


|nche|at az| ..........|n com|s|e cu ocaz|a masurar|| |ncarcatur|| d|n vagoane de
construc[|e - ob|nu|ta, spec|a|a, amenajate, dupa caz -,
cu numaru| .. pe ..... os||, avnd tara de ... t, capac|tatea de |ncarcare .... tone, |ung|mea
p|atforme| ..... mm, |ung|mea max|ma peste tampoane ..... mm, ampatamentul ..
mm, d|stan[a |ntre os|||e bogh|u|u| .... mm | |na|[|mea p|atforme| de |a coroana |ne| . mm
- depa|rea perete|u| fronta| a| vagonu|u|, d|stan[a |ntre scaune|e |nvrt|toare, cnd este cazu|


1. lrcarcalura esle - felul ei -.., are greutatea de ..tone, lungimea
de ...........rr ;| esle desl|rala sla||e| .............
lra|||rea rax|ra a lrarsporlu|u| rasurala pe verl|ca|a de |a coroara ;|re| esle de .... rr.
2. lr sec||ure lrarsversa|a lorra ;| d|rers|ur||e rax|re rasurale ir rr pe or|zorla|a, - de o
parle ;| de a|la a axu|u| |org|lud|ra| a| vagoru|u| - ;| pe verl|ca|a - de |a coroara ;|re| ir purcle|e urde
|a||r||e cresc sau scad - surl ce|e prevazule ir scr||a a|alurala.
La||r||e surl s|relr|ce la|a de axu| |org|lud|ra| al vagonului - sau d|lera, dupa caz- astfel:
a) |a cola de 1300 rr care esle ;| ira|||rea super|oara a p|allorre| vagoru|u|, |a||rea
din ax este de 1200 mm;
b) ntre cota de 1300 1500 rr |a||rea cre;le ir arc de cerc de |a 1200 |a 1350 rr ;|
se rer||re corslarla pe verl|ca|a, pra |a cola de 2500 rr;
c) ntre cota de 2500 2Z00 rr, |a||rea cre;le oo||c |a 100 rr ;| cre;le ir corl|ruare
pe or|zorla|a pra |a 1Z50 rr; aceasla |a||re se al|a de |a p|volu| oogr|u|u| pe o
d|slar|a de 3 r spre |rler|oru| vagoru|u| ;| se irgusleaza oo||c pe or|zorla|a |a 1200
mm;
d) ntre cota de 2700 3100 rr, |a||rea de 1Z50 rr se rer||re corslarla pe verl|ca|a
;| apo| scade pe or|zorla|a |a 1150 rr;
e) ntre cota de 3100 3Z00 rr, |a||rea scade oo||c |a 900 rr, rer||rrdu-se
corslarla pe verl|ca|a pra |a cola de 1500 rr;
f) ntre cota de 4500 1Z00 rr, |a||rea scade ir arc de cerc |a zero rr;
3. Trarsporlu| irdep||re;le urraloare|e cord||||:
a) are acordul de principiu nr. desenul nr. - se ircadreaza ;|
corespunde transportur||or prevazule ir lrslruc||ur||e 328 Cap.II, Art. 12, cnd este cazul-
;| corespurde ir lola||lale preveder||or Cap. lll Arl. 1. d|r lrslruc||ur||e 328;
o) ircarcalura esle a;ezala ;| l|xala pe vagor, corlorr preveder||or d|r Arexa ll Rlv ;|
|egala de p|allorra aceslu|a dupa relodo|og|a prezerlala ir Arexa 3 |a lrslruc||ur||e 328,
45
cu ur rurar ...... de l|re d|r srra cu . formnd cu aceste fire . ancore
- sau a;ezarea, l|xarea ;| |egarea esle lacula dupa preveder||e pro|eclu|u| de ircarcare
mer||oral ir Arexa 3, crd esle cazu| -.

$EFUL 8TA||E| MPUTERNICITUL OPERATORULUI
FEROVIAR
- rure|e, serralura- -lurc||a, rure|e, serralura-


|HPUTERN|6|TUL PRE0AT0RULU|
- lurc||a, rure|e, serralura -


46

ANEXA 5
Model


|NT06H|REA $| A0RE8AREA TELECRAHE| PR|N 6ARE 8E 80L|6|TA APR0AREA 0E
CIRCULA||E PENTRU UN TRAN8P0RT NECAAR|T|6 8AU 6U T0NAJUL 0EPA$|T

Art.1(1) lr oaza dale|or d|r procesu| veroa| ;| a|e d|rers|ur||or d|r scr||a, irlocr|le corlorr arexe|
1, cererea aprooar|| de c|rcu|a||e se va irlocr| ;| adresa dupa rode|u| de mai jos :

Urgent/ Foarte urgent

0|r sla||a ....... rr. ..... dala .......
- se va adresa |a ur|la|||e rer||orale |a cap.lll Arl. 1Z a||r.1 ||l. a, o, c-.
,Trarsporl regaoar|l|c sau cu loraju| depa;|l.
La data de . s-a ircarcal -le|u| rarl||- ir vagoru| ruraru| ....... de
corslruc||e - oo|;ru|la, spec|a|a, arerajal, ;| a|le|e asererea, dupa caz -
..
lrcarcalura are |urg|rea de ..... rr, greulalea de ...... lore ;| esle desl|rala sla||e|
..
lra|||rea rax|ra a lrarsporlu|u| rasurala pe verl|ca|a de |a coroara ;|re| esle de ...... rr.
vagoru| corespurde d|r purcl de vedere lerr|c ;| are urraloare|e caracler|sl|c| corslrucl|ve:
.
- se vor rer||ora ce|e d|r Arexa 1 -.
lr sec||ure lrarsversa|a lorra ;| d|rers|ur||e rax|re surl rasurale de o parle ;| de a|la a axu|u|
longitudinal al vagonului - sau separal pe l|ecare parle, dupa caz - astfel:
..
- se vor redacla ir lorra prezerlala |a a||r(2) d|r Arexa 1 -.
Transporlu| irdep||re;le urraloare|e cord||||:
- se vor rer||ora oo||galor|u loale cord|||||e rer||orale |a a||r. 3 d|r Arexa 1 -.
Rugar er|lerea aprooar|| de c|rcu|a||e cu va|ao|||lale pra |a dala de ....... perlru loale
sla||||e al|ale pe parcursu| aprooal.


$EF 3TA|lE MPUTERNICITUL OPERATORULUI
- rure|e ;| serralura - DE TRANSPORT FEROVIAR DIN
SPECIALITATEA VAGOANE
- rure|e, lurc||a ;| serralura -

(2) Fa|a de rode|u| de ra| sus pol l| rer||orale ;| a|le dale cur ar l|: - prec|zar| d|r acordu| de
pr|rc|p|u, ord|re ;| |rslruc|||, pro|ecl de ircarcare, av|zar|, proo|ere de red|u, recesare perlru c|rcu|a||a ir
cord|||| de s|gurar|a ;| secur|lale a lrarsporlu|u|.47


ANEXA 6
Model


|NT06H|REA $| TRAN8H|TEREA A60R0ULU| $| APR0AR||
0E 6|R6ULA||E


Art.1(1) Pe oaza corslalar||or rezu|lale d|r ara||zarea cerer|| - irlocr|la corlorr Arexe| 5 - privind
er|lerea aprooar|| de c|rcu|a||e ;| d|r acordu| ;| av|zu| de c|rcu|a||e er|se ir acesl sers, 0|v|z|a Tral|c,
respecl|v 0|rec||a Tral|c d|r CN CFR-3.A. irlocre;le, adreseaza ;| lrarsr|le le|egral|c acordur||e ;|
aprooar||e de c|rcu|a||e dupa urraloru| rode|:

Acordu| de c|rcu|a[|e

Din Divizia Trafic . nr. data
Diviziei Trafic ..
La le|egrara rr..... a sla||e| ....... ;| ir oaza av|zu|u| 0|v|z|||or L ;| l rr. .....
se aprooa c|rcu|a||a lrarsporlu|u| regaoar|l|c ircarcal pe vagoru| cu rarcaju| rr. .... |a sla||a
........ pe urraloarea rula: ....... - se va rer||ora rula d|r av|zu| L ;| l -.

Dimensiunile transportului sunt: ..

3e depa;e;le ir a||r|arerl ;| ir curoa gaoar|lu| cu: ...........
C|rcu|a||a se va lace ir urraloare|e cord||||: ......... - se vor rer||ora loale cord||iile
|rpuse de 0|v|z|||e L ;| l ir av|zu| de c|rcu|a||e ;| de er|lerlu| aceslu| acord de c|rcu|a||e -.
Prezerlu| acord esle va|ao|| pra |a 31.Xll. a.c., ir cord|||||e rer||orale |a Cap.lll Arl. 18 a||r. ||l.
a ;| o.

$el d|v|z|e,
- numele ;| prerure|e -

(2) Perlru operal|v|lale acesl acord se poale lrarsr|le pr|r le|elorograra , suo rezerva
transmiterii sale telegrafice , n cel mai scurt timp .

Art2 (1) Crd ir av|zu| de c|rcu|a||e 0|v|z|||e L ;| l de care apar||re sla||a so||c|larla, rer||oreaza
ca lrarsporlu| ru esle cu loraju| depa;|l ;| ca d|rers|ur||e aceslu|a, rajorale cu sporu| ir curoe se
ircadreaza ir corluru| gaoar|lu|u| 0 vV rajoral cu ce| ru|l Z5 rr, 0|v|z|a Tral|c exped|loare lara a ra|
a;lepla pr|r|rea ce|or|a|le acordur|, sau er|lerea aprooar|| de calre 0|rec||a Tral|c d|r CN CF ,CFR 3A
deoarece ir aceasla s|lua||e ru se vor ra| lrarsr|le -, va irlocr| ;| lrarsr|le ir loale cazur||e o aprooare
de c|rcu|a||e dupa rode|u|:
Foarte Urgent

Din Regionala CFR Divizia Trafic nr. data
3la||||or ... - care au so||c|lal aprooare ;| de desl|ra||e - Regu|aloare|or de C|rcu|a||e..
- se vor rer||ora loale regu|aloare|e |rleresale -
48
3erv|c|||or de c|rcu|a||e reg|ora|e.... -de care apar||re sla||||e so||c|larla , de desl|ra||e ;| d|r
parcurs -
spre ;l||r|a: 3VF, 0|rec||a Tral|c d|r CN CF ,CFR , 3A, 3ucursa|e|e 0peralor||or de Trarsporl
Ferov|ar |rleresa|| .
La le|egrara sla||e| .........rr....d|r ....... se aprooa c|rcu|a||a pe loate
liniile infrastructurii feroviare publice - cu excep||a ce|or al|ale pe sec||||e Ar|ra 0rav||a ;| 8ere;l|
Brlad- pe rula d|r |rd|caloru| de rule sau rula d|r p|aru| de lorrare, a lrarsporlu|u| regaoar|l|c ircarcal
pe vagonul nr cu ampatamentul de mm.
0|rers|ur||e aceslu| lrarsporl ir curoe se ircadreaza ir d|rers|ur||e gaoar|lu|u| 0 VM majorate
cu Z5 rr, |ar ir a||r|arerl ;| pa||er surl: ......
0epa;|rea gaoar|lu|u| CFR de vagor ir a||r|arerl ;| curoe esle de:
Cord|||||e spec|a|e de c|rcu|a||e surl: ....... - cu pr|v|re |a corslruc||a vag., ralura rarl||
etc.-
Acesl lrarsporl ;| urraloare|e lrarsporlur| ircarcale rura| pe ace|a;| l|p de vagor - ca lara
rax|ra, arpalarerl rax|r, ira|||rea ;| |urg|rea p|allorre|, capac|lale rax|ra de ircarcare etc.-, care
ru depa;esc d|rers|ur||e ;| greulalea ce|u| aprooal pr|r prezerla le|egrara, lreou|e sa irdep||reasca ir
lola||lale ;| oo||galor|u cord|||||e |rpuse de prezerle|e |rslruc||ur| ir |egalura cu:
a) ver|l|carea, a;ezarea, l|xarea, |egarea de vagor, rasurarea ;| a|le opera||| ;| cord||||, loale
prevazule |a Cap. lll Arl.1, lara a ra| cere aprooare de c|rcu|a||e perlru exped|erea
urraloare|or lrarsporlur| rer||orale ra| sus:
b) elecluarea opera||||or ;| lorra||la|||or |rpuse |a cap|lo|u| lv Arl. 21,21, 2Z ;| 28, precur ;| ce|e
din Anexa 8, cnd este cazul;
c) progrararea ;| ararjarea ir lrer se va lace corlorr preveder||or Cap. vl Arl. 31 ;| 32 lara a
ra| repela aceasla aprooare de c|rcu|a||e, l||rd recesara rura| prec|zarea ca lrarsporlu| se
ircadreaza n gabaritul O VM conform Cap.III, Art.18 alin.6 lit.c.
Prezerla aprooare esle va|ao||a pra |a 31.Xll.a.c.
Lua|| rasur| de execularea luluror d|spoz|||||or de ra| sus, |rlerz|crdu-se exped|erea ;| c|rcu|a||a
ir a|le cord|||| a aceslor lrarsporlur|.

SEF DIVIZIE TRAFIC
-rure|e ;| prerure|e-

(2) Crd ir av|zu| de c|rcu|a||e d|v|z|||e L ;| l slao||esc ca lrarsporlu| regaoar|l|c sau cu loraju|
depa;|l, are d|rers|ur| ra| rar| decl ce|e rer||orale |a pcl.1 de ra| sus, 0|v|z|a Tral|c expeditoare,
dupa pr|r|rea acordur||or de c|rcu|a||e de |a ce|e|a|le d|v|z|| Tral|c d|r parcurs, va irlocr| ;| lrarsr|le
aprooarea de c|rcu|a||e dupa urraloru| rode|:


Foarte Urgent

Din Divizia Trafic - sau 0|rec||a Tral|c d|r CN CF ,CFR 3A- . nr. data
3la||e| ......... - care a so||c|lal aprooare ;| de desl|ra||e -.

Reg|ora|e|or CFR, d|v|z|||or Tral|c, L, l ;| regu|aloare|or de C|rcu|a||e, sec||||or L, CT, cerlre|e de
e|eclr|l|care ;| zora de le|ecorur|ca|||, sla||||or lerr|ce ;| de lr|aj, rev. vagoare, d|slr|cle|or L, 3C8, LC,
EA-ELF, Tc al|ale pe rula de c|rcu|a||e - rula rer||orala ir av|ze|e de c|rcu|a||e a|e d|v|z|||or L ;| l, |ar daca
49
d|rers|ur||e ;| loraju| lrarsporlu|u| perr|l, ir av|ze se vor |rd|ca ;| var|arla de ev|larea c|rcu|a||e| pr|r
sla||||e de lr|aj -, operatorilor de transport feroviar
3pre ;l||r|a: 3.V.F, 0|rec||e| Tral|c d|r CNCF ,CFR 3A - cnd telegrama esle e|aoorala de calre
Divizia Trafic -
La le|egrara sla||e| ........ rr.. d|r dala de ......ir oaza av|zu|u| de
c|rcu|a||e rr... a| 0|v|z|||or L ;| l - exped|loare, sau 0|rec||e| deirlre||rere L / l d|r CN CF ,CFR 3A- ;|
al acordului de c|rcu|a||e rr. ..... a| 0|v|z|e| Tral|c .... ;| rr..... a| 0|v|z|e| Tral|c ... se
aprooa c|rcu|a||a de |a sla||a .... |a sla||a ..... pe rula rer||orala ra| sus, a urraloru|u|
transport negabaritic:
a) ircarcal pe vagoru| avrd rarcaju| rr...-de corslruc||e spec|a|a sau arerajal, dupa caz-,
cu ampatamentul mm;
b) dimensiunile acestui transport -sau e|ererle|e cu pr|v|re |a depa;|rea loraju|u|, crd esle
cazul- sunt .
c) depa;|rea rax|ra a gaoar|lu|u| C.F.R. de vagor esle cu .....:
0|rcu|a(|a se va elecrua cu respecrarea cono|(|||or genera|e prevazure |a 0ap.lv /rr 2',2J,24,27 |
28 o|n lnsrruc(|un||e J28 | anume........... -se vor men(|ona oo||garor|u acesre arr|co|e-,
precum | a urmaroare|or cono|(|| spec|a|e. .... -pr|n sra(|| se |nrerz|ce c|rcu|a(|a | manevrarea pe
||n|||e |nrerz|se oe PTE, urmano a se enumera | cono|(|||e spec|a|e spec|l|ce rransporru|u| respecr|v
|no|care |a 0ap. lv /rr 29 | J0, in av|ze|e | acorour||e oe c|rcu|a(|e, in acorou| oe pr|nc|p|u, in cererea
aprooar|| oe c|rcu|a(|e, oro|ne | a|re|e asemenea-.
Acesl lrarsporl ;| urraloare|e lrarsporlur| ircarcale rura| pe ace|a;| l|p de vagor -lara rax|ra,
arpalarerl rax|r, ira|||rea ;| |urg|rea p|allorre| ;| a|le|e asererea - care ru depa;esc d|rers|ur||e
;| greulalea ce|u| aprooal pr|r prezerla le|egrara, lreou|e sa irdep||reasca ir lola||lale ;| oo||galor|u
cord|||||e |rpuse ir lrslruc||ur||e 328 ir |egalura cu:
d) ver|l|carea, a;ezarea, l|xarea, |egarea de vagor, rasurarea ;| a|le opera||| ;| cord||||, loale
prevazule |a Cap.lll, Arl.1 lara a ra| cere aprooare de c|rcu|a||e perlru exped|erea
urraloare|or lrarsporlur| rer||orale ra| sus;
e) elecluarea opera||||or ;| lorra||la|||or |rpuse |a Cap.lv Arl 21,23,21,2Z ;| 28 ;| ce|e d|r Arexa
8. cnd este cazul;
f) progrararea ;| ararjarea ir lrer se vor lace corlorr preveder||or Cap.vl Arl 31 ;| 32
Prezerla aprooare esle va|ao||a pra |a 31.Xll.a.c., perlru exped|erea ;| c|rcu|a||a lrarsporlur||or
rer||orale ra| sus |a aceea;| sla||e de desl|ra||e sau |a o a|la sla||e al|ala rura| pe rula aprooala prin
aceasla le|egrara, cu cord|||a ca perlru l|ecare caz ir parle aceasla aprooare de c|rcu|a||e sa l|e
relrarsr|sa de ;elu| sla||e| dupa rode|u| |rd|cal ir lrslruc||ur||e rr. 328 Anexa 6 pct.2.
Lua|| rasur| de execularea ir lola||lale a d|spoz|||||or de mai sus, interzicndu-se exped|erea ;|
c|rcu|a||a ir a|le cord|||| a aceslor lrarsporlur|.

0lRECT0R / $EF 0lvlZlE
-rure|e ;| prerure|e-

(3) Perlru cazur||e prevazule ir prezerle|e |rslruc||ur| |a Arl .18 a||r. () pcl. a ;| o se procedeaza
|a relrarsr|lerea aprooar|| de c|rcu|a||e .
(4) Relrarsr|lerea aprooar|| de c|rcu|a||e |rpusa |a a||r.(3) d|r aceasla arexa se va lace de ;elu|
de sla||e care|a | s-a er|s aceasla aprooare -ira|rlea exped|er|| l|ecaru| lrarsporl ;| rura| daca acesla
corespurde ir lola||lale cord|||||or |rpuse de aprooarea respecl|va -, dupa rode|u| urralor:

0|r sla||a ........ rr. ...... dala .......
Te|egrara de relrarsr|lere se va lrarsr|le |a ace|ea;| adrese ca ;| ce|e rer||orale |a pcl.2 de
mai sus .
50
La data de . s-a ircarcal perlru sla||a ..... vag. rarcaj rr.... -de
corslruc||e spec|a|a, sau arerajal daca esle cazu|-, pe ... os||, avrd lara de ... lore ;|
ampatamentul de mm.
Transportul este negabaritic -sau cu loraju| depa;|l, crd esle cazul- ;| are urraloare|e
dimensiuni: ..
Acesl lrarsporl irdep||re;le ir lola||lale cord|||||e |rpuse ir aprooarea de c|rcu|a||e er|sa cu
le|egrara rr.... d|r dala ..... de calre 0|v|z|a Tral|c ....... -sau 0|rec||e| Tral|c d|r CN
CF CFR SA-.
C|rcu|a||a se va lace pe rula rer||orala ra| sus ir urraloare|e cord||||: .......... -se
vor rer||ora oo||galor|u loale cord|||||e gerera|e ;| spec|a|e |rpuse ir aprooarea de c|rcu|a||e er|sa
primului transport -n modelul de la pct.2 de mai sus acesle cord|||| surl suo||r|ale-.

Retransmis$elu| sla||e|
-rure|e ;| prerure|e-


Art.3(1) Model de acord de principiu

CNCF CFR SA
0|rec||a Tral|c
3erv|c|u| C|rcu|a||e
Nr ..ACORD DE PRINCIPIU NR
solicitantului .
sla||||or .-de ircarcare,de lrorl|era |a |rlrarea ir |ara sau de
lrarsoordare,dupa caz -
Diviziei Trafic ..

La cererea -denumirea solicitantului - nr.din data
..se emite acordul de princip|u rr.....d|r dala .....cu va|ao|||lale pra
|a dala........perlru pr|r|rea |a lrarsporl pe ||r|||e |rlraslruclur|| lerov|are puo||ce ;|
pr|vale d|r Rorr|a a rarlur||or regaoar|l|ce sau cu loraj depa;|l , prezerlale ir pro|eclu| de
ircarcare rr ....-daca este cazul - :
a) perlru ircarcare se vor lo|os| vagoare de corslruc||e -oo|;ru|la,spec|a|a,arerajale,dupa
caz-, seria ,pe osii,cu tara,capacitatea de
ircarcare.......lore ,|urg|rea p|allorre|.....rr,|urg|rea rax|ra pesle
tampoane..mm,ampatamerlu|......rr, d|slar|a irlre os|||e
oogr|u|u|.....rr ;| ira|||rea p|allorre| de |a coroara ;|re| ......rr ;
b) ircarcalura esle corpusa ....................... -felul ei-
.........,are greulalea de .........|g,|urg|rea de .......rr ;|
esle desl|rala sla||ei CFR
51
c) ira|||rea rax|ra a lrarsporlu|u| rasurala pe verl|ca|a de |a coroara ;|re| esle de
mm
0|r pro|eclu| de ircarcare rezu|la ca ir sec||ure lrarsversa|a, lorra ;| d|rersur||e rax|re surl
rasurale - de o parle ;| de a|la a axu|u| |org|lud|ra| a| vagoru|u| sau separal pe l|ecare parle,
dupa caz- , astfel :
1. La cola de ....rr, care esle ;| ira|||rea super|oara a p|allorre| vagoru|u|,
|a||rea d|r ax este de .mm
2. lrlre cola de ...rr ;| cola de ...rr, |a||rea esle de ....rr
3. lrlre cola de ...rr ;| cola de ...rr, |a||rea esle de ....rr
1. lrlre cola de ...rr ;| cola de ...rr, |a||rea esle de ....rr
(2) A|le cord||||:
a) predaloru| va a;eza, va l|xa ;| va arcora rarla de vagor respeclrd loale cord|||||e prevazule de
pro|eclu| de ircarcare respecl|v de arexa ll Rlv ;| lrslruc||ur||e rr. 328;
b) ira|rlea exped|er|| ;elu| sla||e| esle oo||gal sa ver|l|ce respeclarea aceslor cord|||| ;| sa |a rasur||e
prevazule ir lrslruc||ur||e rr. 328;
c) predaloru| va irrra ;elu|u| de sla||e cerl|l|calu| care alesla ca||lalea execu||e| ;| a rez|sler|e|
cadru|u| recesar a;ezar|| rarl|| pe vagor cl ;| a s|slerru|u| de as|gurare a rarl|| pe vagor
respecl|v de vagor, prevazule ir pro|eclu| de ircarcare sau ir Arexa ll Rlv. Cerl|l|calu| se va
arexa |a cop|a procesu|u| veroa| de rasuralor|.

Trarsporlu| se va pulea execula pira |a sla||||e s|luale pe rula
..

SeI Serviciu(3) MODEL DE FI$ N VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE PRINCIPIU

F I $
cu datele primare ale transportului conform prevederior din FI$A UIC NR.502
n vederea ob(inerii acordului de principiu


Referitor la : .
Cerere de acord de principiu pentru transportul exceptional nr...........
x 1 / a / Natura mrIii de transport si codul MCM
b / Nr.expeditiilor identice de efectuat.
x 2 / Tipul de vagon ..
x 3 / Distanta ntre osiile extreme sau pivotii boghiurilor |mm|.............
x 4 / Distanta ntre osiile boghiului |mm| ...................
x 5 / Nr.de osii...
6 / Distanta ntre tampoane |mm| .......................
x 7 / Tara vagonului [t] .
x 8 / Greutatea ncrcturii |t| ..........................
9 / Sarcina pe metru linira [t/m.l.] .
10 / Sarcina pe osie [t /osie]
x 11 / Lungimea ncrcturii |mm| ........................
52
12 / Semiltimea ncrcturii -pt.fiecare pct. critic-...
13 / Cota punctului critic -de la . la .-

Exemplu

a) (12a) 1250 ; (12 b) 1000 ; (13) 1250 3500
b) (12a) 0 ; (12b) 1100 ; (13) 3500 5200


(14) distanta de la extremitatea ncrcturii situat ntre pivotii boghiului sau osiile
vagonului si pn la pivot sau osie
(15) distanta de la extremitatea ncrcturilor situat peste pivoti sau osie pn la
pivot sau osie.
(16 17) - jocuri transversale ale osiilor respectiv sporul n curb.
(18) suma col.12 + 16 + 17 -indicarea pct.16+17+18 nu este obligatorie-
(19) observatii privind viteza de circulatie, inscriptii pem vagoane s.a. ... -pt. CSI,
se transmit coordonatele centrului de greutate x, y, z-
(20) intreprinderea predtoare
(21) statia de expediere
(22) statia de destinatie
(23) Ruta -se trec punctele de Irontier de intrare si iesire de pe Iiecare cale Ierat-
(24) vit.maxim, vit.minim circul ca tren special etc.
(25) linia de garaj ce urmeaz s se descarce
(26) relatii cu transportul maritim
(27) adresa destinatarului
(28) diverse -dispozitii RIV, categ. de circulatie a tr., etc.-
(29-33) diversi parametrii tehnici cu privire la modul de ambalare, ancorare, adrese,
avizri de expeditii, etc.Operator feroviar53
ANEXA 7


60N0||||LE 0E 6|R6ULA||E $| 0E HANEVRA A VAC0ANEL0R 0E 60N8TRU6||E
8PE6|ALA UT|L|ZATE LA TRAN8P0RTUL UT|LAJEL0R NECAAR|T|6E 6ARE AU
APR0ARE 0E 6|R6ULA||E EH|8A 60NF0RH PREVE0ER|L0R PREZENTEL0R
|N8TRU6||UN|, A UT|LAJEL0R CRELE $| A 6EL0R CAAR|T|6E


Art.1(1) Pe ||r|||e |rlraslruclur|| lerov|are puo||ce ;| pr|vale d|r Rorr|a c|rcu|a urraloare|e l|pur| de
vagoare, care au o lorra corslrucl|va spec|a|a:
a) cup|u de vagoare cu scaur irvrl|lor pe doua ;| ra| ru|le os||;
b) vagoare cu p|allorra sculurdala pe doua ;| ra| ru|le os||;
c) vagoare cu |orjeroare pe opl ;| ra| rulte osii.
Pe vagoare|e de acesl l|p se va ;ao|ora sla||a de dor|c|||u |rd|cala de propr|elaru| vagoare|or.

Art.2(1) Cup|ur||e de vagoare cu scaur irvrl|lor pe 2, 1 ;| os||, goa|e sau a caror ircarcalura ru
depa;e;le ir a||r|arerl corluru| gaoar|lu|ui O - vV, precur ;| vagoare|e cu p|allorra sculurdala pe 2, 1
;| os|| goa|e ;| ircarcale, se vor ararja ir lrer ;| vor c|rcu|a respeclrd preveder||e prezerle| |rslruc||| ;|
urraloare|e cord|||| spec|a|e:
a) |n stare |ncarcata aceste vagoane pot fi introduse ir lrerur| care au ;| |ocorol|va
irp|rgaloare ;| vor c|rcu|a z|ua ;| roaplea lara depa;| v|leza de 80 |r/r ir ||r|e curerla-
d|recla ;| de 15 |r/r pesle racaze|e ir aoalere, daca ir acordu| de pr|rc|p|u, ir pro|eclu| de
ircarcare - cnd trebuie ntocmit - sau pe vagor ru esle rer||orala, respecl|v ;ao|orala o
v|leza ra| r|ca; ararjarea ir lrer se va lace corlorr preveder||or d|r prezerla |rslruc||e;
b) |n stare goa|a acesle vagoare ru au reslr|c||| de c|rcu|a||e, respeclrdu-se vitezele
;ao|orale pe e|e; vagoare|e cu lara ega|a sau ra| rare de 9 l se vor |rlroduce ir pr|ra parle
a trenului.

Art.3(1) Cup|ur||e de vagoare cu scaur irvrl|lor pe 2,1 ;| os||, a caror ircarcalura depa;e;le ir
aliniament conturul gabaritului O-vV, precur ;| loale l|pur||e de vagoare pe 8 ;| ra| ru|le os||, goa|e ;|
ircarcale vor c|rcu|a respeclrd preveder||e prezerle|or |rslruc||| ;| urraloare|e cord|||| spec|a|e
prevazule |a a||r.(2) ;| (3) d|r prezerlu| arl|co|:
(2} |n stare |ncarcata
a) cu viteza max|ra de 10 |r/r ir ||r|e curerla-d|recla ;| de 10 |r/r pesle racaze|e ir aoalere,
daca ir acordu| de pr|rc|p|u, ir pro|eclu| de ircarcare - cnd trebuie ntocmit - sau pe vagon nu
esle rer||orala, respecl|v ;ao|orala cu o v|leza ra| r|ca;
b) numai n lrer spec|a| lara |ocorol|va irp|rgaloare, lrer cu rax|rur 0 os||, |rc|us|v acesle
vagoare; ararjarea ir lrer se va lace corlorr preveder||or acesle| |rslruc||ur|;
c) z|ua ;| roaplea, crd ru esle recesara irso||rea de orgare L ;
d) numai la lumina zilei, pe d|slar|e|e slao||le pr|r aprooare de c|rcu|a||e, crd lrarsporlu| regaoar|l|c
lreou|e irso||l de orgaru| L.
(3} |n stare goa|a
a) Toale l|pur||e de vagoare cu 8 ;| ra| ru|le os|| vor c|rcu|a z|ua ;| roaplea rura| ir lrerur||e lara
|ocorol|va irp|rgaloare, |rlroduse |a urra lreru|u| sau avrd dupa u|l|ru| vagor de acesl l|p,
doua vagoare pe 2 ;| 1 os|| goa|e sau ircarcale gaoar|l|ce;
b) Trenurile vor fi formate cu cel mult 80 osii - inclusiv aceste vagoane ;| vor c|rcu|a corlorr
prevederilor punctelor (c), (d) ;| (e).
54
c) vagoare|e pe 1 ;| ra| ru|le os||, vor avea |rlerca|ale irlre e|e sau irlre e|e ;| |ocorol|va, ur
rurar de vagoare - pe 2 sau 4 osii - cu ce| pu||r 12 os|| daca podur||e ru perr|l c|rcu|a||a |or
cuplate ntre ele;
d) cu v|leza rax|ra de 80 |r/r ir ||r|e curerla d|recla - ;| de 20 |r/r pesle racaze|e ir aoalere,
daca pe vagor ru esle ;ao|orala o v|leza ra| r|ca; ir acesl caz vagoare|e pe 20 ;| ra| ru|le
os|| ru vor avea rorlale |orgeroare|e ;| r|c| p|allorra sculurdala;
e) cu viteza maxima de 5 |r/r ir ||r|e curerla d|recla - ;| de 20 |r/r pesle racaze|e ir aoalere -
daca pe vagor ru esle ;ao|ooala o v|leza ra| r|ca - vagoare|e pe 20 ;| ra| ru|le os||, care au
raras dupa descarcare cu |orgeroare|e sau p|allorra sculurdala rorlala pe vagon; n acest
caz orgaru| v care irso|e;le perrarerl vagoru| are ;| oo||ga||a sa reduca |arg|rea |orgeroare|or
pra |a poz|||a r|r|r corslrucl|va.
(4) Toale vagoare|e de corslruc||e oo|;ru|la pe care surl ircarcale rarlur||e cu o |urg|re de 23 r
sau mai mare - folosindu-se ;| vagoare de s|gurar|a - vor c|rcu|a ;| se vor rarevra cu v|leza rax|ra
de 15 |r/r pesle racaze|e ir aoalere. Varevrarea |or se va lace rura| pr|r lragere ;| irp|rgere,
lara a se lrece pesle cocoa;a de lr|ere, |ar exped|erea ;| ararjarea |or ir lrer se va lace corlorr
preveder||or prezerle|or |rslruc||ur|.

Art.4(1) Toale l|pur||e de vagoare erurerale ra| sus,se vor rarevra ir slare goa|a ;| ircarcala
rura| pr|r lragere ;| irp|rgere, lara larporar| sau lrager| v|o|erle, cu o v|leza rax|ra de 10 |r/r,lara
a se lrece pesle cocoa;a de lr|ere.
(2) lrlroducerea ;| scoalerea aceslor vagoare pe ;| de pe ||r|||e ager|||or ecoror|c| propr|elar|
de |rlraslruclura lerov|ara pr|vala |a lrorlur||e de ircarcare-descarcare, se vor lace de regu|a |a |ur|ra z||e|
cu viteza de 5 km/h, n baza avizului scris dat de organul local - p|crer, ;el d|slr|cl sau ;el ecr|pa - care
irlre||re ||r|a respecl|va; ||r|||e vor avea raza curoe| de r|r|r 100 r.
(3) Aceste opera||| se pol lace ;| roaplea, dar rura| ir prezer|a ;elu|u| de sla||e sau
ir|ocu|loru|u| sau , a orgaru|u| L ;| a de|egalu|u| agerlu|u| ecoror|c oerel|c|ar a| lrarsporlu|u|, lara a
depa;| v|leza rax|ra de 5 |r/r ;| cu rasur| sup||rerlare de s|gurar|a.

Art.5(1) 3e |rlerz|ce depa;|rea v|leze|or slao|||le ra| sus. Reducerea |or se va lace crd o
so||c|la orgaru| L sau v, crd esle |rd|cala ir acordu| de pr|rc|p|u ,ir pro|eclu| de ircarcare - cnd
trebuie ntocmit - ir aprooarea de c|rcu|a||e sau esle ;ao|orala pe vagor, |urdu-se n considerare
v|leza cea ra| r|ca.
(2) La c|rcu|a||a ;| rarevrarea aceslor vagoare se vor respecla ir p|us ;| cord|||||e lrarsr|se
pr|r aprooarea de c|rcu|a||e er|sa corlorr preveder||or acesle| |rslruc||ur|, prin acordul de principiu
pr|r pro|eclu| de ircarcare - cnd trebuie ntocmit -,sau pr|r av|zar||e lacule de orgare|e de ||r|| sau
vagoare , cu cord|||a ca e|e sa ru corlrav|ra cord|||||or slao|||le ra| sus.
(3) Personalul operatorului de transport lerov|ar rarla va prograra c|rcu|a||a aceslor vagoare
respeclrd relodo|og|a de prograrare a c|rcu|a||e| lrerur||or de rarla ;| va av|za ur|la||| ler|lor|a|e a|e
gestionarului infrastructurii feroviare, datele cu privire la aceste transporturi, precur ;| lrerur||e d|r
prograr ir corpurerea carora aceslea vor c|rcu|a.
(4) vagoare|e pe 10 sau ra| ru|le os|| ircarcale ;| goa|e vor c|rcu|a irso||le de ur rev|zor lerr|c
de vagoare, care are urraloare|e oo||ga||| :
a) sa curoasca lere|r|c |rslruc||ur||e de lurc||orare, |rsla|a||||e precur ;| cord|||||e de c|rcu|a||e
;| de rarevrare a|e vagoare|or de corslruc||e spec|a|a pe care |e irso|e;le;
o) sa av|zeze ir scr|s |rp|ega|||or de r|;care d|r sla||||e d|r parcurs cord|||||e de c|rcu|a||e ;| de
rarevrare a|e vagoare|or, |urd rasur| de opr|re crd acesle cord|||| ru surl respeclale;
c) sa ver|l|ce ;| sa rar|pu|eze ira|rlea l|ecare| ircarcar| |rsla|a||||e vagoru|u| care perr|l
execularea opera||||or de ircarcare - descarcare, r|pare ;| r|d|care;
55
d) sa ver|l|ce |rsla|a||||e de l|xare a ircarcalur|| |a irdrurare ;| ir parcurs ;| sa ru perr|la
c|rcu|a||a ;| rarevrarea vagoare|or crd acesle |rsla|a||| prez|rla delec||ur|;
e) sa as|gure rer||rerea pe |oc a vagoru|u| corlorr preveder||or d|r reg|ererlar||e spec|l|ce.
(5) lr cazu| vagoare|or propr|elale a ager|||or ecoror|c| lurr|zor| lerov|ar| de serv|c|| irso||loru| de
spec|a||lale a| propr|elaru|u| lreou|e sa l|e aulor|zal de AFER ;| sa a|oa asupra sa aulor|za||a v|zala la zi.
(6) Perlru vagoare|e de corslruc||e spec|a|a, a|le|e decl ce|e prevazule ra| sus, se vor respecla
preveder||e d|r reg|ererlar||e spec|l|ce cu pr|v|re |a corpurerea, ecr|parea ;l deserv|rea lrerur||or de
rarla.
56

ANEXA 8


PRIMIREA LA TRANSPORT PE 6ALEA FERATA A HARFUR|L0R 6ARE 8E |N6AR6A PE
VAGOANE AMENAJATE

Art.1(1) Pr|r arerajare se ir|e|ege rorlarea pe vagor a uror d|spoz|l|ve rela||ce stelaje - necesare
|a l|xarea ircarcalur||.
(2) Amenajarea vagoanelor se va face n baza unui proiect ntocmit de un proiectant de specialitate
aulor|zal de calre AFER ;
a) aprooarea perlru arerajarea vagoare|or se da de calre propr|elaru| vagoare|or ir oaza
cerer|| lacula de so||c|larl, |a care se vor arexa 3 exerp|are d|r pro|eclu| de arerajare;
b) se |rlerz|ce ircarcarea vagoare|or arerajale cu o rarla reprevazula ir pro|eclu| de
amenajare;
c) pro|ecle|e ;| sle|aje|e rorlale pe vagoare se vor rea||za respeclrd reg|ererlar||e
pr|v|loare |a lurr|zarea de produse ;| serv|c|| lerov|are;
d) verificarea respeclar|| cord|||||or de acces pe |rlraslruclura lerov|ara puo||ca a vagoare|or
arerajale se lace de calre ;elu| sla||e| de dor|c|||u a aceslor vagoare , ir corlorr|lale
cu preveder||e d|r corlraclu| de acces pe |rlraslruclura reler|loare |a acest tip de
vagoane;
e) se |rlerz|ce a;ezarea ;| rorlarea pe vagor a a|lor accesor|| sau d|spoz|l|ve perlru
ircarcarea ;| l|xarea rarlur||or, ir alara ce|or slao|||le pr|r prezerle|e |rslruc||ur| sau ir
Anexa II RIV.

Art.2 (1) Primirea la transport a acestor vagoane se va face de personalul operatorului de transport
lerov|ar ir urraloare|e cord||||:
a) vagoru| ircarcal sa l|e cupr|rs ir ||sla vagoare|or arerajale a operaloru|u| de lrarsporl
feroviar;
o) sle|aju| rorlal pe vagor sa l|e ir oura slare purlrd pe aroe|e par|| lao|||e |rd|caloare
pr|v|rd rev|z|a per|od|ca, rev|z|a lerr|ca, gaoar|l depa;|l ir slare ircarcala, larporarea
|rlerz|sa, sla||a de dor|c|||u, oerel|c|aru| sle|aju|u|, ruraru| cerl|l|calu|u| de oro|ogare lerr|ca
;| per|oada de va|ao||itate a acesteia;
c) vagoru| arerajal sa l|e cu rev|z|a sle|aju|u| |a z|;
d) |a ircarcare sa l|e respeclale loale cord|||||e |rpuse ir pro|eclu| de arerajare, pe care
oerel|c|aru| lrarsporlu|u| i| prez|rla operaloru|u| de lrarsporl verov|ar;
e) vagonul pe care s-a rorlal sle|aju| sa corespurda d|r purcl de vedere lerr|c ;| sa l|e
ircarcal rura| cu rarlur||e prec|zale ir pro|eclu| de arerajare;
l) exped|loru| sa depura o scr|soare de lrasura ;| perlru irapo|erea de |a sla||a de descarcare
a vagonului, cu rer||urea 'sla||a ..,dupa descarcare va exped|a vagoru| |a sla||a ....., cu
sle|aje|e ir oura slare ;| o|re l|xale pe vagor, lara a avea par|| ruple, slrroe sau ||psa,
nefixate sau suspendate.
(2) Vagoanele amenajate negabaritice sau care trebuie tratate ca negabaritice se vor expedia numai cu
respeclarea preveder||or prezerle| |rslruc||ur|. $elu| sla||e|, ;elu| suour|la||| operaloru|u| de lrarsporl
lerov|ar d|r care lace parle persora|u| corerc|a|, precur ;| a| rev|z|e| de vagoare raspurd d|recl de
irdep||r|rea luluror cord|||||or aralale ra| sus.
(3) Persora|u| corerc|a| a| operaloru|u| de lrarsporl lerov|ar care pr|re;le vagoare|e arerajale ircarcale
va prel|rde predaloru|u| |a l|ecare ircarcare prezerlarea cerl|l|calu|u| de ca||lale a sudur||or.
57
(4) Neirdep||r|rea ure| s|rgure cord|||| d|r ce|e prec|zale ra| sus lace |rpos|o||a pr|r|rea vagoru|u|
amenajat la transport.

Art.3 (1) 3la||||e de desl|ra||e vor irreg|slra scr|soarea de lrasura pr|r|la perlru exped|erea vagoru|u| ir
slare goa|a |a oereficiarul stelajului.
(2) 0upa descarcare vagoare|or, aceslea se vor |ua ir pr|r|re de |a desl|ralar, corlorr
rer||ur||or d|r scr|soarea de lrasura, rura| ir slare goa|a, cu sle|aje|e ir slare oura ;| o|re l|xale pe
vagon.
(3) Expedierea se va face numai ir acesle cord|||| ;| rura| |a sla||a spec|l|cala ir scr|soarea de
lrasura pr|r|la.
(4) 3la||||e ;| rev|z|||e de vagoare d|r parcurs care corslala reregu|| |a vagoare|e arerajale sau |a
ircarcalura |e vor relrage d|r c|rcu|a||e, purardu-|e |a d|spoz|||e sla||e| de dor|c|||u ;| a oerel|c|aru|u|
perlru rered|ere sau perlru lrarsoordarea ircarcalur||.
(5) vagoare|e arerajale ir slare goa|a vor l| dec|arale pr|sos ir cazu| card pe lao|||a de pe sle|aj
ru esle lrecula sla||a de dor|c|||u.
(6) lr s|lua||a de |a a||r.(5) vagoare|e se vor pure |a d|spoz|||a oerel|c|aru|u|, |rlerz|crdu-se
ircarcarea |or.

Art. 4 (1) lr scopu| as|gurar|| cerer||or de lrarsporl perlru rarlur||e ce urreaza a se exped|a ir vagoare
arerajale, operalor|| de lrarsporl lerov|ar vor ||re ev|der|a rea||zar|| carl|la|||or de rarla lrarsporlale ir
vagoare arerajale ;l vor respecla urraloare|e :
a) vor ||re ev|der|a vagoare|or arerajale, pe rurar de vagor;
o) vor |ua rasur||e recesare aslle| ca vagoare|e arerajale sa ru l|e |roo|||zale |a ircarcare sau
descarcare ;| sa ru produca d|slrugerea, ralac|rea sau p|erderea vagoare|or ;| sle|aje|or;
c) vor prel|rde producalor||or ca ir corlracle|e de ||vrare a rarlur||or sa prevada oo||ga||a
oerel|c|aru|u| rarlur||or de a pre|ua ;| descarca vagoare|e arerajale ir lerrer precur ;|
oo||ga||a de a irapo|a vagoare|e dupa descarcare, ir sla||a de dor|c|||u cu scr|soare de lrasura,
avard sle|aje|e ir oura slare ;| o|re l|xale pe vagor;
d) sa laca ca|cu|u| recesaru|u| de vagoare arerajale ;|, alurc| card s|lua||a o cere, sa
slao||easca irpreura cu predalor|| aceslor rarlur| sup||rerlarea ruraru|u| de vagoare
amenajate;
e) sa ceara predalor||or aceslor lrarsporlur| ca ir cazu| card ru se ra| laor|ca arur|le sorl|rerle
de rarlur| sau se r|c;oreaza carl|la|||e ce vor l| so||c|lale, sa dezecr|peze vagoare|e arerajale.
(2) lr cazu| card ager||| ecoror|c| so||c|la operalor||or de lrarsporl lerov|ar ircr|r|erea vagoare|or perlru
arerajare, ace;l|a surl oo||ga|| sa respecle loale reg|ererlar||e prezerle.
(3) Reg|ererlar||e prec|zale |a a||r.(2) vor l| aduse |a curo;l|r|a ager|||or ecoror|c| odala cu ircre|erea
contractelor pentru amenajarea vagoanelor.
(4) n perioada 1 ianuarie 31 rarl|e a l|ecaru| ar, operalor|| de lrarsporl lerov|ar vor ver|l|ca l|ecare
vagon amenajal, re||rard vagoare|e care ru respecla cord|||||e de ra| sus, ;| vor irlocr| procese veroa|e
de ver|l|care pe oaza carora se va slao||| ||sla vagoare|or arerajale care irdep||resc cord|||||e de acces
pe |rlraslruclura lerov|ara puo||ca, ur exerp|ar a| acesle|a l||rd lrarsr|s serv|c|u|u| de exp|oalare ;| acces
pe |rlraslruclura a| Reg|ora|e| de ca|e lerala d|r care lace parle sla||a de dor|c|||u a vagoru|u|.
(5) 0r|ce rod|l|care a ||sle| vagoare|or arerajale se va aduce |a curo;l|r|a reg|ora|e| de ca|e lerala cu
ce| pu||r 5 z||e ira|rle de dala prezerlar|| |a lrarsporl a vagoare|or arerajale ircarcale.
(6) Corparl|rerle|e de s|gurar|a c|rcu|a||e| d|r reg|ora|e|e de ca|e lerala ;| a|e operalor||or de lrarsporl
lerov|ar de rarla vor ver|l|ca rodu| ir care se respecla preveder||e d|r acesle |rslruc||ur| ;| vor urrar|
remedierea neajunsurilor constatate.

58

ANEXA 9


EV|0EN|A CAAR|TEL0R H|N|HE L|ERE REALE


Art.1(1) Districtele L, LC, EA-ELF, sec||||e L, CT, ;| cerlre|e de e|eclr|l|care ;| zora de
telecomunica|||, d|v|z|||e L, l ;| 0|rec||||e de spec|a||lale d|r CN CF ,CFR 3A, vor avea perrarerl |a z|
ev|der|a gaoar|le|or r|r|re ||oere rea|e a|e |ucrar||or de arla ;| |rsla|a||||e de pe ||r|||e care |e apar||r.
(2) Ev|der|a se irlocre;le de sec||||e L, CT, cerlre|e de e|eclr|l|care ;| zora de le|ecorur|ca||| ;|
se ver|l|ca de d|v|z|||e L ;| l reg|ora|e respecl|ve.
(3) Desenele gabaritelor minime libere reale, executate la scara 1/20 vor fi ndosariate pe linii n
ordinea kilometrajului, fiecare dosar avnd ca pr|ra p|esa oorderou| desere|or cupr|rse.
(4) F|ecare dosar va cupr|rde |||orelraju| |ucrar||or de arla, sla||||e - ra|le|e de r|;care irlre care
se al|a, a||r|arerlu| sau curoa ;| sersu| e| -curoa spre dreapla sau spre slrga, cors|derale dupa ord|rea
kilometrajului liniei - raza curoe| ;| supraira||area l|ru|u| exler|or.
(5) Purcle|e caracler|sl|ce a|e |ucrar||or de arla vor l| oo||galor|u colale ;| raporlale |a largerla
corura a coroare|or ;|re|or ;| axu| ca||, perperd|cu|ar pe aceasla largerla, cu date complete ncepnd
de |a r|ve|u| super|or a| coroare| ;|re|.

Art.2(1) lr cazu| |ucrar||or de arla d|r cupr|rsu| sla||||or, ||r|||e a caror gaoar|l esle aleclal de
|ucrarea de arla respecl|va, vor l| raler|a||zale ir deser pr|r axu| |or ;| rurerolale corespurzalor p|aru|u|
lerr|c de exp|oalare a| sla||e|, aralrdu-se ;| d|slar|a d|rlre axe|e |or.
(2) lr deser se va prec|za care ||r|| surl d|recle ;| caror ||r|| curerle |e corespurd - de ex. Simeria -
Pesl|;, 3|rer|a-Deva, Simeria-v|r|u| de Jos.
(3) Pentru ||r|||e irca|ecale se va lo|os| ur s|rgur deser pe care se va |rd|ca axa l|ecare| ||r|| ;|
|a||rea gaoar|lu|u|, de o parle ;| a|la a axe| ||r|e| respecl|ve.

Art.3 (1) Ev|der|a gaoar|le|or r|r|re ||oere rea|e va l| corp|elala cu o laoe|a care va cupr|rde
dale|e de gaoar|l ir dreplu| luluror corslruc||||or ;| |rsla|a||||or ex|slerle, al|ale de-a |urgu| ca|| ir sla||| ;| ir
||r|e curerla, care surl arp|asale |a o d|slar|a ra| r|ca de 2200 rr la|a de axa ca|| ir a||r|arerl ;|
curbe cu raze mai mari de 350 m cum sunt: semnalele, indicatoarele, coloanele hidraulice, marchizele,
stlpii de electrificare sau iluminat, cabinele.
(2) Perlru curoe|e cu raze de 350 r sau ra| r|c| se vor |rc|ude ir laoe|u| de |a a||r.(1) ;|
corslruc||||e ;| |rsla|a||||e s|luale pra |a d|slar|a de 2200 rr rajorala cu adaosu| perlru curoe, prevazul
de prezerla |rslruc||ure.
(3) lr caz de reces|lale ir co|oara ,0oserva||| a laoe|e| se va desera o scr||a colala.
(4)Taoe|u| rer||oral |a a||r.(1) va cupr|rde urraloare|e ruor|c|:
a) linia, kilometrajul;
b) irlre sla||||e - haltele;
c) le|u| |rsla|a||e|, serra|u|u|, corslruc||e|, elc.;
d) poz|||a ir p|ar a ||r|e| ir dreplu| oo|ecl|vu|u|, a||r|arerl sau curoa ;| raza curoe|;
e) arp|asarea oo|ecl|vu|u| la|a de curoa - interior sau exterior- ;| daca esle situat n stnga
sau ir dreapla ca|| ir |poleza ca esle pr|v|l d|rspre or|g|rea |||orelraju|u|, d|slar|a de |a
axu| ca|| |a oo|ecl|vu| respecl|v - se va raporla l|ecare purcl caracler|sl|c pr|r d|slar|a de |a
perperd|cu|ara pe largerla corura a suprale|e|or de ru|are a ;|re|or d|r axu| ca||,
rasurala para|e| cu aceasla suprala|a de ru|are ;| ira|||rea la|a de largerla |a r|ve|u|
59
super|or a| coroare| ;|re|, ad|ca se va ||re seara ;| de irc||rarea ca|| - ooserva||| ;| scr||a
colala.
(5) ur|la|||e rer||orale |a a||r. (1) de |a Arl.1, vor avea ;| ev|der|a sec||||or de c|rcu|a||e ;|
corp|exe|or de ca|e lerala cu |ucrar| de arla care r|d|ca proo|ere de gaoar|l ;| de loraj.
(6) 0r|ce rod|l|care a ev|der|e|or prec|zale |a Arl.1, 2 ;| 3 de ra| sus, se vor corur|ca ir scr|s ;|
urgerl |a sec||||e L, CT, cerlre|e de e|eclr|l|care ;| zora de le|ecorur|ca|||, respecl|v d|v|z|||or L ;| l,
ur|la|||or |rleresale.
(7) lr lerrer de 5 z||e de |a pr|r|rea corur|car|| scr|se, d|v|z|||e L ;| l vor lrarsr|le d|rec||||or de
specialitale respecl|ve d|r CN CF ,CFR 3A corur|carea irso||la de scr||a colala a gaoar|lu|u| respecl|v.

Art.4(1) Cu ocaz|a execular|| |ucrar||or |a corslruc||||e ro| sau roderr|zale - cnd este necesar - se
va respecla gaoar|lu| prevazul perlru corslruc||| ro|, |ar |a |ucrar||e care se execula |a ||r||, podur|, lure|e
sau |rsla|a||| lerov|are se va respecla gaoar|lu| ex|slerl a| aceslora.
(2) lr cazu| ir care esle recesara r|c;orarea lerporara a gaoar|lu|u| respecl|v dalor|la rorlar|| de
schele, cintre, cofraje, spr|j|r|r|, ;| a|le|e asererea, execularlu| esle oo||gal a ir;l||r|a ir scr|s cu ce| pu||r
10 z||e ira|rle de r|c;orarea gaoar|lu|u| 3ec||a L respecl|va, arexrd ;| o scr||a cu ro||e d|rers|ur| a|e
gabaritului, solicitnd aprobarea.
(3) Se interzice executarea |ucrar||or respecl|ve lara aprooarea 3ec||e| L care ira|rle de e||oerarea
acesle| aprooar|, va ircuro;l||r|a lo|| laclor|| |rleresa||, ir corlorr|lale cu preveder||e de |a Arl.3 a||r. ()
d|r prezerla arexa.
(4) Anual, n intervalul 1-15 |aruar|e, ;el|| sec||||or L, CT, cerlre|e de e|eclr|l|care ;| zora de
le|ecorur|ca||| vor exar|ra ev|der|e|e aralale ;| vor v|za perlru corlorr|lale cu s|lua||a de pe lerer,
l|ecare deser a| gaoar|le|or r|r|re ||oere rea|e d|r corvo|ulu| sec||e|, precur ;| laoe|e|e de corslruc||| ;|
|rsla|a||| rer||orale |a Arl. 3 a||r.(1).
(5) n perioada16-30 |aruar|e a l|ecaru| ar se va lace cle o corlrurlare a ev|der|e| gaoar|le|or
irlre sec||||e L, CT, cerlre|e de e|eclr|l|care ;| zora de e|eclr|l|care cu ce|e a|e d|v|z|||or L ;| l, dupa ce
sec||||e au lacul ;| o corlrurlare prea|ao||a cu ev|der|e|e d|slr|cle|or L, 3C8, LC, EA-ELF, Tc.
(6) n intervalul 1-15 lll, corlrurlarea prevazula |a a||r.5 se va lace irlre d|v|z|||e L, l ;| d|rec||||e de
specialitate din CN CF CFR SA.
(7) Or|ce repolr|v|re a ev|der|e|or exar|rale la|a de s|lua||a de pe lerer va l| corur|cala |red|al
d|v|z|||or L, l reg|ora|e, |ar aceasla o va corur|ca d|rec||||or de spec|a||lale d|r CN CF ,CFR 3A.

60

ANEXA 10


NORME TEHNICE PRIVITOARE LA AVIZAREA
TRANSPORTURILOR NEGABARITICE


Art.1(1) 0epa;|r||e de gaoar|l, dupa |ocu| urde e|e se produc ir raporl cu corluru| gaoar|lu|u| de
ircarcare, se pol |derl|l|ca aslle|:
a) ,|a parlea |rler|oara - ntre cotele 130 - 130 rr de |a r|ve|u| super|or a| ;|re| ;| suo cota de 130
mm ;
o) ,|alera|a |a parlea |rler|oara - irlre cole|e 131 rr ;| Z0 rr;
c) ,|alera|a -ntre cotele 761 - 3500 mm;
d) ,|alera|a |a parlea super|oara le;|la - ntre cotele 3501 4650 mm;
e) ,ir ira|||re ;| |alera|a - peste cota de 4650 mm.
(2) 0epa;|r||e |alera|e de |a a||r.(1) ||l. a, o, c ;| d se cors|dera ega|e cu d|lerer|a irlre |a||rea
ircarcalur|| ;| ace|ea a|e gaoar|lu|u| de ircarcare, aroe|e rasurale de l|ecare parle d|r axu| ca|| ;| |a
aceea;| ira|||re cola - rasurala de |a r|ve|u| super|or a| coroare| ;|re|.
(3) 0epa;|r||e |alera|e de |a a||r.(1) ||l. e se cors|dera raporlale |a verl|ca|a dusa |a 90 rr d|r axu|
ca||, de o parle ;| de a|la, ad|ca |a ||r|la gaoar|lu|u| de ircarcare de |a cola 150 rr.
(4) 0epa;|r||e |alera|e a;a cur s-au precizat mai sus sunt valabile n aliniament; pentru curbe ele
se rajoreaza cu sporur||e corespurzaloare, rajorare de care va ||re seara ur|lalea L, l care av|zeaza
transportul.
(5) lr cazu| crd se rer||oreaza corlur, |ar pe rula aprooala perlru lransportul negabaritic
respecl|v, ex|sla podur|, lure|ur|, |rsla|a||| elc. al|ale ir curoa, d|rers|ur||e pe or|zorla|a a|e corluru|u| se
vor rar| cu sporu| rax|r corespurzalor ircarcalur||, |a lrecerea pr|r curoe cu cea ra| r|ca raza pe care
se al|a aslle| de puncte.
(6) 0aca pr|r ap||carea sporu|u| prec|zal |a a||r.(5), corluru| ru se irscr|e ir gaoar|lu| ||oer rea| a|
uror |ucrar| de arla sau |rsla|a||| s|luale ir a||r|arerl sau curoe cu raza ra| rare de pe rula respecl|va,
sporul se va reduce n mod corespurzalor, |ar corluru| se va rorla pe ur vagor de o |urg|re ;| irlr-o
sec||ure aslle| a|easa, lo|os|rd ;| r|g|e roo||e - la contur - d|r ;|pc| execulal |a cole|e rea|e a|e p|ese|, ircl
corluru| sa se irscr|e ir rod exacl sau acoper|lor ir ||r|le|e spa||u|u| ocupal de ircarcalura |a lrecerea
pr|r curoa cu raza cea ra| r|ca de pe rula a|easa.
(7) Perlru cazur||e de |a a||r.(), va|oarea sporu|u| cu care se rajoreaza d|rers|ur||e pe or|zorla|a
a|e corluru|u|, l|pu| vagoru|u| ;| poz|||a de rorlare a corluru|u| la|a de p|vo||| oogr|ur||or, se slao||esc de
orgaru| L ;| l care av|zeaza lrarsporlu| ;| se rer||oreaza ir le|egrara de aprooare.

Art.2(1) Perlru a se gararla s|gurar|a c|rcu|a||e|, lrarsporlur||e regaoar|l|ce se vor adr|le |a
transport numai atunci cnd pr|r ca|cu|e|e lacule se slao||e;le ca irscr|erea lrarsporlu|u| pr|r |ucrar||e de
arla ;| pe |rga |rsla|a||||e ;| corslruc||||e al|ale ir sla||| ;| ir |urgu| ||r|e| curerle de pe cea ra| lavorao||a
rula, se poale lace cu as|gurarea ce| pu||r a rezerve|or r|r|re |rslruc||ora|e ir a||r|arerl ;| curoa,
stabilite la alin.(5) de mai jos.
(2) Pr|r rezerva r|r|ra se ir|e|ege spa||u| ||oer care rarre irlre ver|cu| sau ircarcalura ;|
|ucrarea de arla respecl|va, l|e ea ir a||r|arerl sau curoa.
(3) Rezerva r|r|ra se rasoara perlru l|ecare purcl caracler|sl|c, all pe or|zorla|a cl ;| pe
verl|ca|a, |ar ir cazu| lrecer|| pr|r curoe, para|e| cu largerla corura |a coroare|e ;|re|or, respecl|v
perpendicular pe ea.
61
(4) 3e cors|dera rezerve r|r|re |rslruc||ora|e perlru adr|lerea ir c|rcu|a||e a lrarsporlur||or
regaoar|l|ce, ace|e rezerve ega|e cu urraloare|e va|or|:
a) pe or|zorla|a de Z5 rr irlre cole|e 130 -1120 rr de |a c|uperca ;|re| ;| ega|e cu va|or|
variabile crescnd de la 75 mm la 180 mm ntre cotele 1120 - 4800 mm de la nivelul superior al
coroare| ;|re| - fig.1- ;
o) pe verl|ca|a, de 50 rr cr|ar ir axu| ca|| ;| ega|e cu va|or| var|ao||e crescrde de |a 50 rr |a
100 rr pra |a d|slar|a de 2000 rr d|r ax de l|ecare parle - fig.2-;
(5) Valorile la diferite cote de |a coroara ;|re| ;| d|slar|a d|r axu| ca|| se pol delerr|ra corlorr
d|agrare|or d|r l|g. 3 ;| 1 cu lorru|a 1 ;| respecl|v 2, dupa cur se arala |a a||r.(), respecl|v a||r.(Z).
(6) Cors|derrd X rezerva recesara pe or|zorla|a |a o cola oarecare N, perlru ca transportul n
cauza sa poala l| adr|s ir cord|||| spec|a|e de c|rcu|a||e, va|oarea X se va ca|cu|a dupa lorru|a de ra|
jos:

h a b
H
h
a X 028 . 0 75 ) ( + = + = - formula 1

(7) Cors|derrd Y rezerva recesara pe verl|ca|a |a o d|slar|a oarecare d|r axu| ca||, perlru ca
lrarsporlu| ir cauza sa poala l| adr|s ir cord|||| spec|a|e de c|rcu|a||e, va|oarea Y se ca|cu|eaza dupa
formula:

d a b
D
d
a Y 025 . 0 50 ) (
1 1 1
+ = + = - formula 2
(8) 3err|l|ca||a ||lere|or d|r lorru|e|e 1;|2 esle dalair l|gur||e rr. 3 ;| rr.1 d|r prezerla arexa.
(9) Perlru slao|||rea rezerve| r|r|re rea|e |a lrecerea lrarsporlu|u| pr|r |ucrar| de arla s|luale ir
curoa, corluru| ircarcalur|| va l| cors|deral supra|arg|l cu sporu| corespurzalor.
(10) Rezervele minime reale astfel stabilite - perlru ca lrarsporlu| regaoar|l|c ir cauza sa poala l|
adr|s ir c|rcu|a||e- vor lreou| sa l|e ce| pu||r ega|e cu ce|e d|r l|g.1 ;| 2.
(11) Cord|||||e de c|rcu|a||e se l|xeaza ir lurc||e de rar|rea rezerve| rea|e.

Art.3 (1) Alurc| crd irlre ircarcalura ;| o |ucrare de arla, sau |rsla|a||e -perlru |ucrar| de arla ;|
|rsla|a||| s|luale ir curoa se adauga ;| sporu| de |a||re dalor|la curoe| - ex|sla o d|slar|a de:
a) 250 rr sau ra| r|ca rasurala pe or|zorla|a de |a ira|||rea Z0 rr pra |a ira|||rea de
3500 rr deasupra r|ve|u|u| super|or a| c|uperc|| ;|re|;
b) 200 rr sau ra| r|ca rasurala pe or|zorla|a de |a ira|||rea de 3500 rr pra |a ira|||rea
de 1800 rr deasupra r|ve|u|u| super|or a| ;|re|;
c) 150 rr sau ra| r|ca, rasural pe verl|ca|a |a parlea super|oara a ircarcalur||, se |rpur
reslr|c||| de v|leza ir c|rcu|a||e ;| |a rarevra..
(2) lr loale acesle cazur| lreou|e rer||orala reslr|c||a de v|leza ir dreplu| |ucrar|| de arla
respecl|va, de 5 |r/ora crd se c|rcu|a cu corlur, ;| de 15 |r/r ir reslu| cazur||or.
(3) Reslr|c||a de v|leza se va |rpure de orgaru| L ;| l care av|zeaza c|rcu|a||a lrarsporlu|u|.
(4) lr cazu| depa;|r|| gaoar|lu|u| de ircarcare |a par|||e |alera|e |rler|oare - irlre ira|||r||e de 130
rr ;| Z0 rr deasupra r|ve|u|u| coroare| ;|re| -, n avizare se vor |rpure, corlorr Cap.v Arl. 29 ;| Arl.
30 cord|||| spec|a|e ir lurc||e de spec|l|cu| rule| ;| |rsla|a||||or d|r sla||| ;| ||r|| curerle - indicatoare, aparate
de rarevra, depoz|le de raler|a|e perlru |ucrar| elc.-.
62
63
64

ANEXA 11

CIRCULA||A VAC0ANEL0R 68| TRAN8PU8E

Art.1(1) Rule|e ;| cord|||||e de c|rcu|a||e d|r purcl de vedere a| ||r|e| ;| podur||or perlru vagoare|e 3Z0
transpuse de gabarit O-vV, cu pesle 20,5 l/os|e pra |a 21,5 l/os|e |rc|us|v, de |a 3oco|a, 0orre;l| ;|
0a|a|| |a Pesl|;, Ca|ar, Re;||a, 0|e|u| Ro;u, sau lrarz|l 8u|gar|a pr|r 0|urg|u Nord Ruse sau prin Negru
voda Kardar ;| de |a 3oco|a |a Rorar, surl ce|e prezerlale ir Arl.2

Art.2 (1) lr re|a||||e Socola Pest| | 8oco|a 6a|an
a) Socola Ciurea Brlad Tecuci Nord 8uzau (pr|r Cosre;l| sau pr|r Faure|) P|o|e;l| Esl
P|o|e;l| 3ud P|o|e;l| vesl Drste 8ra;ov grupa lrarz|l (d|recl sau pr|r 8ra;ov Tr|aj)
Fagara; 3|o|u v|r|u de Jos Simeria Pesl|;, respecl|v v|r|u de Jos Rar|l|ca||a Turda;
Simeria Triaj Ca|ar. lrlre P|o|e;l| Esl P|o|e;l| vesl pol c|rcu|a ;| pe rula 0rou Ghighiu
P|o|e;l| Tr|aj.
b) Socola Pa;car| Suceava Lucace;l| Pa|l|roasa l|va V|ca 8ec|ear pe 3ore; Dej
Apahida Te|u; v|r|u de Jos Simeria Pesl|;.
ntre sla||||e 8ra;ov v|r|u de Jos c|rcu|a||a vagoare|or 3Z0 lrarspuse se adr|le ;| pr|r
sla||||e 3|gr|;oara vralor| Cop;a V|ca Blaj Pod Vure; Co;|ar|u v|r|u| de Jos.
(2) lr re|a||||e Socola Re|[a | 8oco|a 0[e|u|
Socola Ciurea Brlad Tecuci Faure| Urziceni Vogo;oa|a Rar|l|ca||a Co|erl|ra
Rar|l|ca||a Ruder| Chiajna Videle Ro;|or| Nord Craiova 0r;ova Cararseoe;
Re;||a Nord Re;||a 3ud respecl|v Cararseoe; 0|e|u| Ro;u.
(3) lr re|a||a Socola Ruse
Socola Ciurea Brlad Tecuci Faure| Urziceni Vogo;oa|a Rar|l|ca||a Co|erl|ra
Rar|l|ca||a Ruder| Chiajna Jilava Giurgiu Nord Axa podu|u| pesle 0urare sau de |a
Tecuc| pr|r Vara;e;l| Foc;ar| P|o|e;l| 3ud Brazi Chitila Rar|l|ca||a Ruder|.
(4) lr re|a||a Socola Kardam
Socola Ciurea Brlad Tecuci Faure| |ardare| Fele;l| Rar|l|ca||a Vedg|d|a
Vest Negru voda Frorl|era.
(5) lr re|a||a Ca|a[| Pest|
0a|a|| 8rale; Rar|l|ca||a Ture| r. 8ra||a Faure| 8uzau ;| ir corl|ruare aceea;| rula
ca la alin.(1).
(6) lr re|a||a Ca|a[| 6a|an
0a|a|| 8rale; Rar|l|ca||a Ture| r. 8ra||a Faure| 8uzau ;| ir corl|ruare aceea;| rula
ca la alin.(1)
(7) lr re|a||a Ca|a[| Re|[a
0a|a|| 8rale; Rar|l|ca||a Ture| r. 8ra||a Faure| ;| ir corl|ruare aceea;| rula ca |a
alin.(2)
(8) lr re|a||a Ca|a[| 0[e|u| Rou
0a|a|| 8rale; Rar|l|ca||a Ture| r. 8ra||a Faure| ;| ir corl|ruare aceea;| rula ca |a
alin.(2)
(9) lr re|a||a Ca|a[| Ruse
0a|a|| 8rale; Rar|l|ca||a Ture| r. 8ra||a Faure| ;| ir corl|ruare aceea;| rula ca |a
alin.(3).
(10) lr re|a||a Ca|a[| Kardam
0a|a|| 8rale; Rar|l|ca||a Ture| r. 8ra||a 0edu|e;l| C|re;u direct pe racordare sau
pr|r Faure| ;| ir corl|ruare aceea;| rula ca |a a||r.(1).
(11) lr re|a||a 0ornet| Ruse
65
a) 0orre;l| Suceava Pa;car| Adjud Foc;ar| P|o|e;l| 3ud Brazi Chitila
Rar|l|ca||a Ruder| Chiajna Jilava Giurgiu Nord Axa podu|u| pesle 0urare.
o) lrlre sla||||e Vogo;oa|a ;| Cr|ajra c|rcu|a||a vagoare|or 3Z0 lrarspuse se adr|le ;| pr|r
sla||a 8ucure;l| Tr|aj.
(12) lr re|a||a Socola Roman
Socola la;| Pa;car| Roman.
(13) n relatia Socola 8tamora Horav|[a | 8oco|a Jimbolia
a) Socola Ciurea Brlad Tecuci Faure| Urziceni Vogo;oa|a Rar|l|ca||a
Colentina Chiajna Videle Ro;|or| Nord Craiova 0r;ova Cararseoe; Lugoj
T|r|;oara (Rora| Tr|aj) J|roo||a cu rar|l|ca||e 3larora Vorav||a.
o) lrlre sla||||e Cararseoe; ;| T|r|;oara c|rcu|a||a vagoare|or 3Z0 lrarspuse se adr|le ;|
pr|r sla||||e Re;||a Berzovia 0ala|a Voiteni.
(14) lr re|a||a V|can| 8tamora Horav|[a, V|can| Jimbolia
v|c;ar| Suceava Pa;car| Roman 8acau Adjud Vara;e;l| 8uzau P|o|e;l|
Sud P|o|e;l| Tr|aj 8ucure;l| ;| ir corl|ruare pe aceea;| rula ca |a a||r.(13).
(15) lr re|a||a V|can| Ruse
v|c;ar| 0orre;l| ;| ir corl|ruare pe aceea;| rula ca |a a||r.(11).
(16) lr re|a||a V|can| 8tamora Horav|[a | V|can| Jimbolia
a) v|c;ar| 0orre;l| 0arrare;l| Pa|l|roasa Floreni 8ec|ear pe 3ore; Dej
Ca|atori Apahida Cluj Oradea Oradea Vest Arad cu rar|l|ca||e Curl|c|
T|r|;oara 3larora Vorav||a cu rar|l|ca||e d|r T|r|;oara spre J|roo||a.
b) lrlre sla||||e 0arrare;l| Pa|l|roasa se poale rerge ;| pr|r 3uceava.
c) lrlre sla||||e Apar|da Arad se poale rerge ;| pe rula Apar|da Razoo|er| Te|u;
Simeria Deva Arad.
(17) lr re|a||a Ca|a[| rate Ep|scop|a |hor | Ca|a[| rate Razbo|en|
a) 0a|a|| 8rale; Rar|l|ca||a Ture| r.- 8ra||a Faure| Tecuci Vara;e;l| Adjud
Ciceu Deda Beclear pe 3ore; ;| ir corl|ruare se corp|eleaza cu rula ca |a a||r.(
1).pcl.a. ;| ir corl|ruare Ep|scop|a 8|ror.
b) 0a|a|| 8rale; Rar|l|ca||e Ture| r. 8ra||a Faure| Tecuci Vara;e;l| Adjud
Ciceu Deda Razoo|er|.
(18) lr re|a||a ucuret| Constan[a | ucuret| Mangalia
8ucure;l| Tr|aj 8ucure;l| 8areasa Fele;l| Corslar|a Pa|as cu rar|l|ca||e |a Varga||a.
(19) lr re|a||a Ca|a[| T|m|oara | Ca|a[| Mangalia
a) Rula de |a a||r.( 8) se corl|rua d|r Cararseoe; pr|r sla||||e Lugoj T|r|;oara
b) Rula de |a a||r.(10) se corl|rua d|r Vedg|a pr|r sla||||e Corslar|a Pa|as Mangalia.
c) lrlre sla||||e 8ucure;l| Cra|ova se adr|le c|rcu|a||a vagoare|or 3Z0 lrarspuse ;| pe
rula 8ucure;l| Tr|aj Chitila 0o|e;l| Bradul de Sus Piatra Olt Craiova.
( 20) n re|a[|a ucuret| 6opa H|ca, ucuret| Z|mn|cea | ucuret| Turnu Hagure|e
8ucure;l| Ro;|or| Nord, cu rar|l|ca||e ir sla||||e Z|rr|cea ;| Turru Vagure|e
Caracal Piatra Olt Podu Olt Sibiu Cop;a V|ca.
(21) lr re|a||a F|||a| Simeria
a) F|||a;| Tg. Jiu Subcetate Simeria
b) lrlre sla||||e F|||a;| Tg. J|u se adr|le c|rcu|a||a vagoare|or 3Z0 lrarspuse ;| pe rula
F|||a;| Turceni Rogojelu Tg. Jiu.
(22) lr re|a||a acau Bicaz
8acau Bicaz
(23) lr re|a||a raov Ciceu
8ra;ov Ciceu
66
Art.3 (1) 0|r purcl de vedere a| ||r|e| ;| |ucrar||or de arla, vagoare|e 3Z0 CSI transpuse de gabarit
O - vV, vor c|rcu|a ;| pol l| irdrurale pe loale rule|e de c|rcu|a||e de pe re|eaua lerov|ara d|r Rorr|a cu
excep||a sec||||or de c|rcu|a||e:
a) 0rav||a Anina
o) 0a|a|| Brlad
urde c|rcu|a||a aceslora esle |rlerz|sa, corlorr preveder||or d|r prezerle|e |rslruc||ur|.

Art.4 (1) Perlru ca lrarsporlur||e care au ir corpurere vagoare|e prec|zale |a Arl.1 sa poala c|rcu|a
lreou|e sa respecle urraloare|e cord||||:
a) 3arc|ra pe os|e se ||r|leaza |a rax|rur 20,0 lore/os|e pelru loale re|a||||e de lrarsporl.
b) 0reulalea pe relru de vagor se ||r|leaza |a Z,2 lore/relru de vagor perlru loale re|a||||e de
transport
c) Vagoanele transpuse vor fi cu cel mu|l 1 os||, |ar d|slar|a irlre os|||e ace|u|a;| oogr|u de
r|r|rur 1,8 r, dupa lrarspurerea pe oogr|ur| de ca|e rorra|a, vagoare|e ir cauza lreou|rd
sa se ircadreze ir ||r|le|e gaoar|lu|u| 0 - VM.
d) Pr|r sla||| c|rcu|a||a se va lace pe ura d|r ||r|||e corslru|le cu ;|re de l|p 19 sau ra| rare.
e) A|le d|spoz|||| perlru c|rcu|a||a aceslor vagoare pe ||r|||e d|r sla||| ;| lr|aje precur ;| perlru
rarevra ir sla||||e de exped|ere, d|r parcurs ;| de desl|ra||e, d|r purcl de vedere a| sarc|r|| pe
os|e ;| gaoar|lu|u| se vor slao||| ;| d|luza ur|la|||or |rleresale de calre reg|ora|e|e de ca| lerale
prin planul de mers.
f) v|leze|e de c|rcu|a||e perlru lrerur||e care au ir corpurere asererea vagoare, surl prec|zale
ir |rslruc||a rr. 200 'Rerorcare ;| Frirare.
g) Vagoanele CSl lrarspuse, se vor irdrura ;| vor c|rcu|a rura| ir lrase spec|a||zale, cupr|rse
ir ||vrele|e de rarla.|ar cord|||||e de c|rcu|a||e se vor aduce |a curo;l|rla persora|u|u| de
|ocorol|va pr|r ord|r de c|rcu|a||e.
(2) vagoare|e C3l lrarspuse ircarcale sau goa|e, care depa;esc gaoar|lu| de ircarcare CFR ;|
gabaritul O-vV, sau cu loraj depa;|l se vor lrala corlorr preveder||or d|r prezerle|e |rslruc||ur|.

67

ANEXA 12

TRAN8P0RTUL $|NEL0R 0E 6ALE FERATA

Art.1 (1) Trarsporlu| ;|re|or de ca|e lerala cu sau lara gaur| cu o |urg|re cupr|rsa irlre 25 - 36 m, pe
|rlraslruclura lerov|ara puo||ca ;| pr|vala d|r Rorar|a, se supure reg|ererlar||or prevazule ir prezerle|e
|rslruc||ur| perlru lrarsporlur||e regaoar|l|ce, |ar rea||zarea |or ir cord|||| de s|gurar|a ;| secur|lale a
lrarsporlur||or ir lral|c |rlerr ;| |rlerra||ora|, se lace cu respeclarea preveder||or d|r Arexa II Rlv ;| a
preveder||or sup||rerlare cupr|rse |a a||r.(2) ;| (8).
(2) Perlru spor|rea gradu|u| de s|gurar|a a c|rcu|a||e| lrerur||or se vor respecla urraloare|e
prevederi:
a) c|rcu|a ir lrerur| lara |ocorol|va irp|rgaloare, cu v|leza rax|ra de Z0 |r/ora ir ||r|e curerla ;|
pe ||r|||e d|recle d|r sla||| ;| cu 15 |r/ora pesle racazur||e ir aoalere, precur ;| cu respeclarea
cord|||||or cap|lo|u|u| v, Arl. 30 d|r acesle |rslruc||ur|;
b) se vor introduce numai n trenuri directe programate conform capitolului VI, Art. 31 din aceste
|rslruc||ur|;
c) se |rlerz|ce lrecerea aceslor vagoare pesle cocoa;a de lr|ere;
d) se vor rarevra rura| pr|r lragere ;| irp|rgere, lara a depa;| v|leza de 15 |r/ora;
e) se interzice prinderea la sabot sau tamponarea cu vagoare ir sla||orare;
l) pe lao|a deirserrar| a vagoru|u| ;| pe ircarcalura se va ap||ca de calre persora|u| slao|||l de
calre operaloru| de lrarsporl lerov|ar |rleresal el|crela cu rerl|urea 'Trarsporl ver|l|cal ;|
corslalal gaoar|l|c |ar pe rar;ela a|oa a scr|sor|| de lrasura acesla va irscr|e cu cre|or co|oral
aceea;| rer||ure, suo care va serra ;| ap||ca ;larp||a sla||e| de exped|ere;
g) lrarsporlur||e vor respecla preveder||e d|r prezerle|e |rslrucl|ur| ir |egalura cu cererea ;|
oo||rerea aprooar|| de c|rcu|a||e;
(3)Trarsporlur||e de ;|re ir lral|c |rlerra||ora|, desl|rale ' CN-CFR S.A. vor fi preluate de la
adr|r|slra||||e de ca| lerale vec|re ir cord|||||e ir care au c|rcu|al pe ca||e lerale d|r lrarz|l, respeclrdu-se
;| urraloare|e prevederi:
a) n trafic RIV - cele din Anexa II Rlv ;| d|r prezerle|e |rslruc||ur| -pr|v|rd cererea ;| oo||rerea
aprooar|| de c|rcu|a||e;
b) n trafic SMGS - d|r Corver||a 3V03 Arl. 5, paragralu| 1, pcl. 2, ||r|u|a 2 ;| Arexa 11 3V03, cu
excep||a ce|or sos|le de la CSI;
c) perlru ce|e pr|r|le de |a C3l pe vagoare lrarspuse , se vor respecla rer||ur||e d|r prezerle|e
|rslruc||ur|, cap|lo|u| v, Arl.30, ||l.e.
(4) lr vederea exped|er|| vagoare|or de |a a||r.(3) ir re|ea, sla||||e ;| rev|z|||e de vagoare, respecliv
oaze|e de rorlare vor reararja ircarcalura, daca esle recesar, corlorr preveder||or Arexe| ll Rlv .
(5) Crd se corslala ca acesle lrarsporlur| au suler|l reregu|| per|cu|oase s|gurar|e| c|rcu|a||e|,
rered|erea aceslora se va lace de calre operaloru| de transport interesat .
(6) La ;|re|e de pra |a 25 r, ircarcale pe ur s|rgur vagor se vor respecla urraloare|e regu||:
a) pe sec||||e cu raza curoe| cupr|rsa irlre 180 r ;| 219 r, |a||rea ircarcalur|| pe vagor ru lreou|e
sa depa;easca 10 rr.
b) pe sec||| cu raza curoe| de 250 r, |a||rea pe vagor ru lreou|e sa depa;eascaa 819 rr.
(7) La ;|re|e cu |urg|r| de pesle 3 r pra |a 120 r, ir alara cord|||||or de ra| sus, se va
respecla ;| cord|||a c|rcu|a||e| ;| rarevrar|| aceslor lrarsporlur| rura| |a |urina zilei .
(8) La er|lerea aprooar|| de c|rcu|a||e perlru lrarsporlu| ;|re|or de ca|e lerala, |rd|lererl de
|urg|re, se vor respecla preveder||e arl. 18 , a||r.(1) d|r prezerle|e |rslruc||ur|.
68

ANEXA 13

Art.1(1) Pe liniile infrastructurii publice din Rorar|a corla|rere|e de rare capac|lale, eurocorla|rere|e,
cul|||e roo||e ;| arov|o||e d|r calegor|a ll0l Cu8E3 surl cors|derale ;| vor c|rcu|a ca lrarsporlur|
normale.
(2) C|rcu|a||a lrarsporlur||or prevazule |a a||r.(1) se va lace lara a se ra| er|le le|egrama de punere n
c|rcu|a||e;| lara cord|||| spec|a|e de c|rcu|a||e.
(3) 0|r calegor|a lrarsporlur||or prevazule |a a||r.(1) lac parle lrarsporlur||e de corla|rere ;| cul|| roo||e
HIGH - Cu8E3 cod|l|cale C15 sau C3Z5, a|e caror d|rers|ur| surl prezerlale ir p|ar;a rr.1 ircarcale
pe urraloare|e l|pur| de vagoare:
a) vagoane portcontainer compatibile c care au marcat pe longeron litera 'c ir lr|urgr|, cu ira|||rea
rax|ra a p|allorre| l
platforma
= 11Z5 rr ;| cu arpalarerl rax|r de 1100 rr;
b) vagoane portconla|rer ser|a Rgsx cu ira|||rea rax|ra a p|allorre| l
p|allorra
= 1250 rr ;| cu
ampatament maxim de 14600 mm
Art.2 (1) Trarsporlur||e prevazule |a arl.1, a||r.(3) au purcle|e cr|l|ce s|luale |a d|rers|ur||e rax|re:
l=1150rr ;| ser||a||rea |/2 rax = 1300 rr ;| se ircadreaza ir gaoar|lu| de lrecere.69


PLAN$E70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83TABELE
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94

95

96
93

S-ar putea să vă placă și