Sunteți pe pagina 1din 20

11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?

TestId=67769

Mecanic maşini grele cale Nivel de performanţă ţintit: 
Experimentat

ID67769­A3BA553A­C
Testul nr. #67769
1 În timpul serviciului, dacă nu sunt trenuri în circulaţie se permite personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să
[#2727] doarmă sau să se aşeze în poziţii favorabile somnului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
2 Culorile de bază folosite la semnalizare, în legătură cu circulaţia trenurilor şi executarea mişcărilor de manevră, sunt
[#813] următoarele:

A) Roşu, galben, verde, albastru, alb­lunar, alb clipitor, verde clipitor.
B) Roşu, roşu clipitor, galben, galben clipitor, verde, albastru, alb­lunar.
C) Roşu, galben, verde, albastru, alb­lunar.
Răspuns: C
3 Semnalele de circulaţie şi semnalele de manevră trebuie să fie amplasate pe partea dreaptă a căii, în sensul de mers al
[#2798] trenurilor sau cel mult deasupra axei căii.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
4 Gabaritul de liberă trecere este conturul geometric transversal limită, în plan vertical perpendicular pe axa longitudinală a
[#14] căii, în interiorul căruia, afară de materialul rulant, nu se admite să pătrundă nici o parte a construcţiilor, cum sunt: poduri,
tuneluri, pasaje superioare, pasarele şi alte construcţii tehnologice sau a instalaţiilor fixe (semnale, coloane şi altele) şi nici
alte materiale sau obiecte depozitate de­a lungul liniei curente sau în staţii.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
5 Semnalele servesc la urmărirea şi monitorizarea circulaţiei trenurilor şi a activităţii de manevră.
[#2779]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
6 Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face când persoana a comis abateri care au produs accidente sau incidente
[#4428] feroviare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
7 Salariaţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1260 din 10 octombrie 2013
[#21166] au obligaţia să se prezinte la examinarea periodică medicală şi psihologică la data stabilită, conform programării.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
8 Accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice este interzis.
[#3508]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
9 Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în cazurile când persoana încadrată în muncă este surprinsă asupra
[#56] faptului, consumând băuturi alcoolice în timpul serviciului, indiferent de cantitatea consumată.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 1/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

10 De câte ori au dreptul să se prezinte, în baza aceluiaşi stagiu în vederea autorizării, la un nou examen de autorizare,
[#25] candidaţii care au obţinut calificativul "necorespunzător" la primul examen de autorizare?

A) de trei ori;
B) de două ori;
C) o singură dată;
Răspuns: B
11 Semnalele acustice se dau cu fluierul, trompeta, claxonul vehiculului feroviar sau fluierul de mână
[#3705]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
12 Ce reprezintă semnal dat de agentul din imagine? Ziua ­ se mişcă steguleţul galben, în cerc, înaintea corpului şi în acelaşi
[#4281] timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu fluierul de mână Noaptea ­ se mişcă lanterna cu lumină albă, în cerc, înaintea
corpului şi în acelaşi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu fluierul de mână 

A) Înainte!
B) Înapoi!
C) Opreşte!
Răspuns: C
13 Cum se dă ziua semnalul "OPRIRE" cu instrumente portative date de agenţi?
[#73]
A) Se mişcă steguleţul galben în arc de cerc deasupra capului şi în acelaşi timp se dă un sunet lung cu fluierul de mână;
B) se mişcă steguleţul galben în cerc înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul de mână;
C) se mişcă steguleţul galben, în cerc, înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau trei sunete scurte, repetate, cu fluierul de mână;
Răspuns: C
14 Care din imaginile următoare reprezintă modul de transmitere a semnalului opreşte?
[#3682]

B)  C) 
A) 
Răspuns: C
15 Ce se înţelege prin semnal?
[#59]
A) Prin semnal se înţelege instalaţia sau mijlocul prevăzut în regulamentul de semnalizare, cu ajutorul căruia se transmit sau se
primesc ordine şi indicaţii de către personalul care asigură desfăşurarea traficului feroviar;
B) Prin semnal se înţelege numai culoarea indicată de instalaţia sau mijlocul prevăzut în regulamentul de semnalizare;
C) Prin semnal se înţeleg numai sunetele prevăzute în regulamentul de semnalizare, cu ajutorul căruia se transmit indicaţii
pentru circulaţia trenurilor;
Răspuns: A
16 Trenurile de serviciu puse în circulaţie pentru restabilirea circulaţiei trenurilor, vor circula peste orice rang.
[#567]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
17 Fiecărui tren pus în circulaţie trebuie să i se atribuie un număr şi anume: în sensul de la Bucureşti, număr fără soţ iar în
[#91] sensul spre Bucureşti, număr cu soţ.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 2/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

18 Capătul X al unei staţii de CF, este considerat:
[#525]
A) Capătul staţiei opus direcţiei spre Bucureşti
B) Capătul staţiei spre Bucureşti
C) Capătul staţiei dinspre nordul geografic
Răspuns: B
19 Circulaţia trenurilor se efectuează de regulă, pe firul din stânga al căii duble sau multiple.
[#83]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
20 Corelaţi corect "liniile" din coloana din stânga cu definiţiile acestora din coloana din dreapta.
[#2685]
 
Liniile Definiţii
i1) Linie r1) porţiunea de linie cuprinsă între două semnale de intrare din sesnsuri opuse a două staţii vecine.
abătută r2) linie situată în incinta staţiei aflată în prelungirea liniei curente, fără abatere la intrare sau ieşire.
i2) Linie r3) linie de circulaţie care se ramifică prin aparatele de cale din linie directă.
curentă r4) linie înfundată construită în scopul de a opri un tren scăpat sau vagoane fugite pe secţii de circulaţie
i3) Linie cu pante mari.
directă r5) linie pe care se desfăşoară operaţiuni de transport feroviar care nu sunt administrate de Compania
Naţională de Căi Ferate CFR ­ SA.

A) (i1­r3); (i2­r1); (i3­r2)
B) (i1­r2); (i2­r3); (i3­r1)
C) (i1­r2); (i2­r1); (i3­r3)
Răspuns: A
21 Prin termenul "conducere în sistem simplificat" a locomotivei se înţelege:
[#3984]
A) Deservirea locomotivei numai de către mecanicul ajutor.
B) Conducerea locomotivei de la un singur post de comandă.
C) Conducerea şi deservirea locomotivei numai de către mecanic, fără mecanic ajutor.
Răspuns: C
22 Prevederile "Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar ­ nr. 201" sunt obligatorii
[#22634] pentru toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar şi/sau manevră feroviară.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
23 Prevederile "Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar ­ nr. 201" nu sunt
[#22680] obligatorii pentru toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar şi/sau manevră feroviară.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
24 Cunoaşterea / recunoaşterea unei secţii de circulaţie se efectuează prin:
[#3599]
A) Parcurgerea cel puţin de doua ori pe timp de zi, într­un singur sens, a secţiei de circulaţie sau a porţiunii din secţia de
circulaţie pe care urmează sa remorce trenul
B) Parcurgerea cel puţin de doua ori pe timp de zi si de doua ori pe timp de noapte, în ambele sensuri, a secţiei de circulaţie
sau a porţiunii din secţia de circulaţie pe care urmează sa remorce trenul
C) Parcurgerea o singură dată pe an, într­un singur sens, a secţiei de circulaţie sau a porţiunii din secţia de circulaţie pe care
urmează sa remorce trenul
Răspuns: B
25 Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotivă trebuie să obţină calificativ minim B la verificarea
[#22682] competenţelor profesionale.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 3/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

26 Personalului de locomotivă îi este interzis să fumeze în alte locuri decât cele amenajate corespunzător, să se apropie cu
[#5037] ţigări aprinse sau flacără deschisă de vagoanele încărcate cu mărfuri din categoria celor explozibile sau inflamabile,
inscripţionate corespunzător.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
27 Personalului de locomotivă îi este interzis să părăsească vehiculul feroviar motor în timpul serviciului, fără respectarea
[#5029] reglementărilor în vigoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
28 Personalului de locomotivă este obligat să aibă asupra sa în timpul executării serviciului ochelarii de vedere, dacă
[#4942] personalul medical i­a recomandat utilizarea acestora.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
29 Personalului de locomotivă îi este interzis să întrerupă, în mod voit, alimentarea cu aer a condunctei generale a trenului.
[#4928]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
30 Care este ordinea de prioritate în cabina de conducere a locomotivei a altor persoane care au documente care atestă acest
[#4054] drept?

A) ­ personalul tehnic de specialitate care efectuează probe sau recepţionează locomotiva după reparaţii, intervenţii,
modernizări şi alte asemenea. ­ agenţii autorizaţi cu sarcini de pilotare a trenului/locomotivei, conform reglementărilor
specifice în vigoare; ­ membrii comisiei de autorizare a personalului de locomotivă, împreună cu personalul examinat în
vederea autorizării; ­ personalul cu sarcini de verificare a stării căii şi instalaţiilor aferente pe secţia de circulaţie pe care se
remorcă trenul, respectiv în staţia unde se efectuează manevră; ­ personalul cu sarcini de însoţire, instruire, îndrumare şi control
a activităţii personalului de locomotivă;
B) ­ membrii comisiei de autorizare a personalului de locomotivă, împreună cu personalul examinat în vederea autorizării; ­
agenţii autorizaţi cu sarcini de pilotare a trenului/locomotivei, conform reglementărilor specifice în vigoare; ­ personalul cu
sarcini de însoţire, instruire, îndrumare şi control a activităţii personalului de locomotivă; ­ personalul cu sarcini de verificare a
stării căii şi instalaţiilor aferente pe secţia de circulaţie pe care se remorcă trenul, respectiv în staţia unde se efectuează manevră;
­ personalul tehnic de specialitate care efectuează probe sau recepţionează locomotiva după reparaţii, intervenţii, modernizări şi
alte
C) ­ agenţii autorizaţi cu sarcini de pilotare a trenului/locomotivei, conform reglementărilor specifice în vigoare; ­ membrii
comisiei de autorizare a personalului de locomotivă, împreună cu personalul examinat în vederea autorizării; ­ personalul cu
sarcini de însoţire, instruire, îndrumare şi control a activităţii personalului de locomotivă; ­ personalul cu sarcini de verificare a
stării căii şi instalaţiilor aferente pe secţia de circulaţie pe care se remorcă trenul, respectiv în staţia unde se efectuează manevră;
­ personalul tehnic de specialitate care efectuează probe sau recepţionează locomotiva după reparaţii, intervenţii, modernizări şi
alte asemenea.
Răspuns: C
31 În cadrul verificărilor tehnice la vehiculele feroviare motoare se verifică starea bandajelor prin lovire cu ciocanul.
[#5492]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
32 În cadrul verificărilor tehnice la vehiculul feroviar motor se verifică starea de încărcare a bateriilor de acumulatori.
[#5488]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
33 La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea şi completarea nivelului lichidelor de răcire a
[#5506] motorului termic şi/sau a altor agregate, după caz.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 4/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

34 Dacă personalul de locomotivă reuşeşte remedierea defecţiunilor, mecanicul poate renunţa la locomotiva de ajutor
[#22612] solicitată, conform reglementărilor specifice în vigoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
35 Ce personal execută operaţia de punere în serviciu a vehiculelor feroviare motoare?
[#2491]
A) Şeful de atelier.
B) Antemontatorul.
C) Personalul de locomotivă.
Răspuns: C
36 Cum se face semnalizarea vehiculului feroviar motor la manevră?
[#5630]

A)  B)  C) 


Răspuns: B
37 Semnalul de ieşire permite sau interzice:
[#2864]
A) intrarea unui tren în staţie.
B) ieşirea unui tren din staţie, în linie curentă.
C) trecerea unui tren dintr­o zonă în altă zonă a staţiei.
Răspuns: B
38 În ce cazuri este obligatorie executarea reviziilor în sala maşinilor la vehiculele feroviare motoare?
[#2381]
A) La fiecare 15 minute în timpul remorcării trenului sau la manevră.
B) La intervale de cel mult 50 km în timpul remorcării trenului.
C) după fiecare plecare din staţie sau trecere fără oprire prin staţie, după trecerea de semnalele de intrare de sens opus ale staţiei,
la oprirea vehiculului feroviar motor mai mult de 2 minute în staţie sau parcurs;
Răspuns: C
39 Odihna în afara domiciliului este perioada în care personalul de locomotivă se află la dispoziţia angajatorului şi efectuează
[#22697] odihnă în dormitoare special amenajate sau în unităţi de cazare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
40 Ce semnifică imaginea de mai jos?
[#4286]

A) semnalizarea locomotivei atunci când circulă pe firul din stânga al căii duble.
B) semnalizarea locomotivei la manevră.
C) semnalizarea locomotivei în circulaţia trenurilor de marfă.
Răspuns: B
41 Până la sosirea comisiei de investigare, în cazul unui accident/incident produs pe infrastructura feroviară publică, şeful
[#22717] staţiei sau înlocuitorul său delimitează zona de infrastructură feroviară cu relevanţă în stabilirea cauzelor şi face primele
constatări privind producerea acestuia, după care, împreună cu şefii subunităţilor prezenţi la locul producerii, încheie
procesul­verbal de constatare preliminară.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 5/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

42 Dacă trenul este reţinut în staţie în vederea cercetărilor, banda vitezometrului se scoate în prezenţa unui membru al
[#22710] comisiei de investigare şi în prezenţa mecanicului de locomotivă şi se semnează de către aceştia.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
43 În cazul în care accidentul/incidentul nu s­a produs pe infrastructura feroviară publică, atribuţiilede cercetare preliminară
[#22721] revin conducătorului subunităţii operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sau, după caz,
responsabilului cu siguranţa circulaţiei feroviare al acestuia.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
44 Pentru incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie nu se efectuează investigare, în condiţiile
[#22705] regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile
ferate din România ­ HG 117/2010.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
45 Cum se va acţiona pentru depistarea locului apariţiei unui incendiu?
[#2651]
A) Nu se vor scoate din funcţie sursele de energie, cu exceptia surselor de curent necesare pentru iluminat.
B) Se va stabili cauza intrării în acţiune a protecţiei respective şi apoi se consultă ghidul de depanare.
C) În funcţie de degajarea de fum sau flacără şi de semnalizarea protecţiilor, pregăteşte locul de intervenţie deschizând după caz
capace sau trape de vizitare.
Răspuns: C
46 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4792] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) obiectele de inventar şi piesele de rezervă; oglinzile retrovizoare; defecţiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de
instalaţiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masă a circuitelor de comandă sau de forţă ale locomotivei; izolatoare
conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare.
B) defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare conturnate
sau sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate restricţionate, de personalul de
specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulaţie.
C) oglinzi retrovizoare fără încălzire electrică; defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de
tracţiune de domiciliu; cutia locomotivei prezintă deprecieri ale stratului de vopsea.
Răspuns: A
47 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3364] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unitate, mecanicul de locomotivă va aviza şeful de tură şi operatorul RC
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
48 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4793] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) aparate şi circuite de protecţie cu reglaje majorate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; instalaţia de
încărcare a bateriilor de acumulatori nereglată pentru regimul de zi sau noapte, respectiv ieşirii din unitatea de tracţiune.
B) comutator de avarii numai cu două poziţii de funcţionare; cupla portativă numai pentru un post de conducere.
C) aparate şi circuite de protecţie defecte, scoase din funcţie sau scurtcircuitate; bateria de acumulatori descărcată şi instalaţia de
încărcare defectă; instalaţiile sau echipamentele necesare funcţionării în caz de avarii; aparatele speciale de legare la
locomotivele/automotoarele dotate cu cuplă automată.
Răspuns: C
49 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3363] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unităţi de tracţiune, mecanicul de locomotivă va aviza IDM din staţie şi conducerea
OTF/OMF
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 6/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

50 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte ce interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile de
[#4789] tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) instalaţiile de frână de orice fel cu care este dotată locomotiva; aparatele de măsură şi indicatoare, inclusiv lămpile de
control; instalaţiile şi aparatele de protecţie inclusiv supapele de siguranţă; piese ale suspensiei locomotivei.
B) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; aparatele de protecţie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unităii de tracţiune.
C) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei diferă ca grosime.
Răspuns: A
51 Poziţia 5 a robinetului KD2 este: 
[#5228]

A) Neutră.
B) De frânare ordinară.
C) De frânare rapidă.
Răspuns: C
52 Poziţia 2 a robinetului KD2 este: 
[#5225]

A) Alimentare cu şoc de umplere.
B) De frânare totală.
C) De mers.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 7/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

53 Poziţia 3 a robinetului KD2 este: 
[#5226]

A) De mers.
B) Neutră.
C) De slăbire a frânei.
Răspuns: B
54 Pentru frânarea vehiculelor motoare de cale ferată se folosesc următoarele tipuri de frâne cu aer comprimat:
[#4653]
A) frâna directă şi frâna indirectă
B) frâna hidrodinamică cu apă
C) frâna indirectă cu aer pulsator
Răspuns: A
55 Pierderile de aer din cilindrul de frână sunt compensate cu aer din rezervorul principal.
[#3340]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
56 Personalul cu sarcini în manipularea şi completarea foii de parcurs este obligat să efectueze în foaia de parcurs numai
[#22807] înregistrările care îi revin prin reglementările specifice în vigoare, rămânând răspunzător de exactitatea datelor înscrise.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
57 Fiecare operator de transport nu este obligat să–şi procure foile de parcurs şi să asigure gestionarea acestora.
[#22805]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
58 Personalul cu sarcini în manipularea şi completarea foii de parcurs este obligat să utilizeze foaia de parcurs numai în
[#22806] conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
59 În cabina de conducere se v or înscrie obligatoriu următoarele date tehnice: menţiuni privind scoaterea din funcţie a unor
[#22795] instalaţii sau echipamente de natură să modifice caracteristicile funcţionale (izolări de motoare electrice de tracţiune,
instalaţia de frânare reostatică etc.), schema punctelor de scurgere a apei din instalaţia pneumatică şi de frână.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 8/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

60 Cu ce viteză se circulă în cazul când la locomotivă apar defecte la piese de la suspensie, în linie curentă cu declivitate de
[#5060] peste 6 ‰?

A) mecanicul conduce cu viteza stabilită până la prima staţie.
B) va circula cu viteza maximă de 20 km /h cu deosebită atenţie până în prima staţie şi apoi se cere locomotivă de ajutor.
C) se solicită locomotivă de ajutor şi cu aceasta se va circula cu viteza maximă de 5 km/h.
Răspuns: C
61 Manevra nu trebuie să se execute conform procesului tehnologic stabilit şi să asigure securitatea personalului, siguranţa
[#22832] circulaţiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalaţiilor, liniilor şi construcţiilor precum şi a bunurilor încredinţate la
transport.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
62 În ce categorie se încadrează" lovirea de vehicule rutiere la trecerile la nivel de către vehiculele feroviare aflate în
[#22829] mişcare"?

A) Accident feroviar.
B) Accident feroviar grav.
C) Incident feroviar grupa A.
Răspuns: A
63 Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie nu se efectuează investigare conform
[#22830] reglementărilor din HG 117/ 2010.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
64 În ce categorie se încadrează" lovirea lucrărilor de artă, instalaţiilor, clădirilor, de către transporturi cu gabarit depăşit de
[#22824] către vagoanele cu încărcătură deplasată, părţi mobile neasigurate, sau neînchise, respectiv piese ori subansambluri ale
vehiculelor feroviare, în urma cărora nu s­au înregistrat deraieri de vehicule feroviare"?
A) Accident feroviar.
B) Incident feroviar grupa A.
C) Accident feroviar grav.
Răspuns: B
65 Este permisă depăşirea la manevră a semnalelor luminoase care au parcursuri de manevră centralizate electrodinamic sau
[#22817] electronic a căror indicaţie ordonă oprirea, cu indicaţie dubioasă sau stinse.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
66 Prin tracţiune electrică se înţelege, în general transportul de mărfuri şi persoane cu ajutorul unor vehicule electrice
[#22861] neautomate, vehicule care sunt propulsate de motoare electrice de tracţiune dar care nu au sursă proprie de energie
electrică, alimentarea făcându­se de la o sursă exterioară.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
67 Vehiculele feroviare cu motoare termice (locomotive şi automotoare diesel), după tipul de transmisie folosit între motorul
[#22862] termic şi osia motoare pot fi: diesel mecanice, diesel hidraulice, diesel electrice.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
68 Din punct de vedere al felului curentului, aparatele electrice din dotarea vehiculului feroviar motor se împart in aparate
[#4953] electrice pentru curent continuu si aparate electrice pentru curent alternativ?

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 9/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

69 Rolul dispozitivelor de siguranţă şi vigilenţă este de a comanda frânarea rapidă a trenului atunci când mecanicul nu mai
[#22851] execută impulsuri de rearmare în interiorul unui interval de timp.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
70 Sistemul de tracţiune electrică utilizat pe căile ferate din România este în curent alternativ monofazat de înaltă frecvenţă.
[#22843]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
71 În imaginea de mai jos, indicatorul dă indicaţia: 
[#4824]

A) Rampă (linia urcă) 7, 70 mm/m pe o distanţă de 2 km.
B) Rampă (linia urcă) 2mm/m pe o distanţă de 770 m.
C) Pantă (linia coboară) 2mm/m pe o distanţă de 770 m.
Răspuns: B
72 În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru: 
[#4820]

A) Haltă comercială.
B) Staţie de cale ferată.
C) Haltă de mişcare.
Răspuns: A
73 Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnătură de către şeful de unitate.
[#22336]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
74 Drumul de frânare de 1200 m şi 1000 m se foloseşte pentru pante caracteristice de până la 15 mm/m, inclusiv.
[#22348]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
75 Corelaţi corespunzător definiţiile:
[#22327]
 
Abrevieri folosite în livretele de mers Semnificaţia abrevierilor folosite în livretele de mers
i1) H. m r1) Locomotivă izolată
i2) L r2) Haltă comercială
i3) H r3) Haltă de mişcare deschisă pentru toate traficurile
r4) Haltă deschisă pentru toate traficurile
r5) Locomotivă împingătoare

A) i1­r3; i2­r1; i3­r4.
B) i1­r2; i2­r3; i3­r5.
C) i1­r1; i2­r2; i3­r3.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 10/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

76 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului în cazul:
[#2469]
A) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mică de 20 km/oră.
B) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mare de 45 km/oră.
C) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mare de 50 km/oră.
Răspuns: A
77 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4813]

A) Pericol la trecerea la nivel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
B) Liber la tunel! Circulaţi cu viteza stabilită! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
C) Pericol la tunel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
Răspuns: C
78 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului “la îndrumarea trenului pe linie curentă închisă".
[#4999]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
79 Funcţia semnalului de avarie la trecerile la nivel poate fi exercitată şi de către:
[#3615]
A) un semnal de ieşire din staţiile de pe secţiile înzestrate cu bloc de linie automat, prevăzut cu reperul care arată că face şi
funcţia de semnal de avarie la trecerile la nivel.
B) un semnal de intrare din staţiile de pe secţiile înzestrate cu bloc de linie automat, prevăzut cu reperul care arată că face şi
funcţia de semnal de avarie la trecerile la nivel.
C) un semnal de trecere al blocului de linie automat prevăzut cu reperul care arată că face şi funcţia de semnal de avarie la
trecerile la nivel.
Răspuns: C
80 Ordinul de circulaţie se înmânează mecanicului “când pe linia de primire există o restricţie de viteză, prevăzută în BAR,
[#3057] cuprinsă între 50 km/oră şi 60 km/h".

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
81 Indicatorul permanent de viteză indică:
[#2875]
A) viteza maximă admisă pentru trecerea peste schimbătoarele de cale în abatere, adică 30 km/h sau mai mare.
B) porţiunile de linie pe care vitezele de circulaţie sunt limitate pe o anumită perioadă de timp din cauza lucrărilor care se
efectuează la linii şi/sau lucrări de artă.
C) porţiunile de linie pe care vitezele de circulaţie sunt limitate permanent din cauza construcţiei căii, curbelor sau pantelor etc.
Răspuns: C
82 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4819]

A) Semnalul luminos de ieşire este pe oprire.
B) Semnalul luminos de ieşire este pe liber pentru direcţia indicată.
C) Semnalul luminos de intrare este pe liber pentru direcţia indicată.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 11/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

83 În imaginea de mai jos, indicatorul dă indicaţia: 
[#4823]

A) Punctul de unde mecanicul trebuie să circule cu viteza înscrisă pe indicator.
B) Punctul de unde mecanicul trebuie să ia măsuri de reducere a vitezei trenului.
C) Punctul de unde trenul poate să circule cu viteza stabilită.
Răspuns: A
84 Indicatorul "distanţă până la semnalul următor mai mică de 700 m":
[#3619]
A) completează indicaţia semnalului repetitor al semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie care nu este
înfundată, în staţiile terminus.
B) completează indicaţia semnalului prevestitor al semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie care nu este
înfundată, în staţiile terminus.
C) completează indicaţia semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie înfundată, în staţiile la care se fac şi intrări la
linii înfundate pentru a se deosebi intrările la linie înfundată de intrările la celelalte linii.
Răspuns: C
85 Ce semnificaţie au indicaţiile semnalelor luminoase repetitoare din staţiile terminus­înfundate?
[#2556]
A) Repetă indicaţiile semnalelor luminoase de intrare şi de ieşire.
B) Repetă indicaţiile ale semnalelor luminoase de ieşire, numai pentru împingerea garniturilor trenurilor de pe linii de garare.
C) Repetă indicaţiile semnalelor luminoase de ieşire.
Răspuns: B
86 Este interzisă completarea foii de parcurs de către personalul care nu are ştampilă.
[#22367]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
87 Ce documente este obligat să verifice personalul de locomotivă înainte de plecarea trenului, dintr­o staţie din parcurs?
[#4638]
A) livretul de mers, BAR­ul, ordinul de circulaţie.
B) carnetul de bord, PTE­ul staţiei, programul de lucru.
C) ordinul de serviciu, arătarea vagoanelor, inventarul locomotivei.
Răspuns: A
88 Mecanicul nu este obligat să verifice dacă datele înscrise în foaia de parcurs, de agentul de la postul de control, corespund
[#5148] realităţii.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
89 Demararea vehiculului feroviar motor se face prin manipularea treptată a controlerului / manşei pentru a evita patinarea
[#3356] osiilor motoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
90 Darea înapoi cu atacarea mărcii de siguranţă de la urma trenului este admisă:
[#22354]
A) La aprecierea mecanicului, cu mare atenţie la semnalele date de agenţi.
B) Numai cu încuviinţarea scrisă a IDM, dată mecanicului prin ordin de circulaţie, în care se va menţiona distanţa pe care poate
fi dat înapoi trenul.
C) Numai cu comunicarea verbală, prin staţia radiotelefon dată mecanicului, în care se va menţiona distanţa pe care poate fi dat
înapoi trenul.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 12/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

91 Ce trebuie să cuprindă buletinul de avizare a restricţiilor de viteză?
[#4805]
A) vitezele de circulaţie până la cap de secţie. restricţiile de viteză pe linii abătute din staţii.
B) restricţii de viteză ce vor fi pe teren în decada respectivă. viteze de circulaţie modificate faţă de cele din livretul de mers,
care nu se semnalizează pe teren.
C) numai restricţii de viteză. vitezele de circulaţie în abatere din staţiile de pe secţiile de circulaţie.
Răspuns: B
92 La frânarea mixtă se folosesc frânele automate şi saboţi de mână, când nu se asigură procentul de masă frânată.
[#22386]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
93 Buletinul de avizare a restricţiilor de viteză (BAR) se întocmeşte:
[#22373]
A) Pentru fiecare decadă a lunii.
B) Zilnic în funcţie de restricţiile neprevăzute.
C) Lunar.
Răspuns: A
94 Prin ce document se aduce la cunoştinţă modificarea poziţiei km­trice a unei restricţii de viteză prevăzute în BAR?
[#2623]
A) prin foaia de parcurs, la îndrumare.
B) prin ordin de circulaţie
C) prin carnetul de bord al locomotivei.
Răspuns: B
95 Pentru efectuarea unei frânări totale se execută o scădere a presiunii în conducta generală de:
[#22393]
A) 0,7 – 0,8 bar, printr­o singură manipulare a mânerului robinetului mecanicului.
B) 1,5 bar, printr­o singură manipulare a mânerului robinetului mecanicului.
C) 0,7 – 0,8 bar, frânarea executându­se în trepte.
Răspuns: B
96 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel?
[#4673]
A) Funcţionarea continuă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor pentru a avea un demaraj mai bun în remorcarea
trenurilor.
B) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
C) Prin verificarea aparatelor de legare şi stării de uzură a saboţilor.
Răspuns: B
97 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4842]

A) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie cu restricţie de viteză.
B) Circulă cu VITEZA STABILITĂ! Restricţia de viteză s­a sfârşit.
C) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie închisă care impune oprirea
Răspuns: C
98 La ce distanţă de locul de executare a lucrărilor în linie curentă, se amplasează paleta albă cu trei benzi orizontale albastre?
[#3905]
A) la o distanţă de cel puţin 1200 m faţă de limitele locului lucrării.
B) la o distanţă de cel puţin 800 m faţă de limitele locului lucrării.
C) la o distanţă de cel puţin 20 m faţă de limitele locului lucrării.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 13/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

99 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare?
[#3600]
A) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
B) Mărirea turaţiei de mers în gol a motorului diesel.
C) Funcţionarea permanentă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor.
Răspuns: A
100 Viteza maximă de circulaţie este viteza pe care trenul nu trebuie să o depăşească şi depinde de: felul trenului, tipul frânei şi
[#2738] caracteristicile vehiculului feroviar motor şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor remorcate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
101 Care imagine reprezintă: "Indicatorul numărul liniei"?
[#5653]

A)  B) 
C) 
Răspuns: A
102 Semaforul repetitor din figură dă următoarea indicaţie: Ziua ­ braţul ridicat la 45 grade, spre dreapta sensului de mers.
[#4893] Noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare verde, spre tren.

A) Semaforul următor este pe liber.
B) Semaforul următor este pe liber cu viteză redusă.
C) ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea.
Răspuns: A
103 Care imagine a panoului dreptunghiular montat sub unităţile luminoase ale semnalelor de circulaţie reprezintă indicatorul:
[#5650] "Distanţa până la semnalul următor mai mică de 700 m"?

A)  B) 
C) 
Răspuns: C
104 Inductoarele de cale de 2000 Hz sunt montate şi în dreptul semnalelor principale.
[#3420]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
105 Inductoarele de cale de 2000 Hz sunt montate înaintea semnalelor care ordonă reducerea vitezei.
[#3120]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 14/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

106 Baliza avertizoare instalată înaintea semnalelor prevestitoare care arată că semnalul prevestitor este la 100 m, are
[#5645] următoarea indicaţie:

C) 
A)  B) 
Răspuns: B
107 Următoarea baliză avertizoare indică faptul că:
[#3439]

A) Atenţie, halta comercială sau punctul de oprire în linie curentă este la 1500 m.
B) Atenţie, halta comercială sau punctul de oprire în linie curentă este la 100 m.
C) Atenţie, halta comercială sau punctul de oprire în linie curentă este la 900 m.
Răspuns: C
108 Următoarea baliză avertizoare indică faptul că: 
[#4861]

A) Atenţie, semnalul prevestitor este la 100 m
B) Atenţie, semnalul prevestitor este la 900 m
C) Atenţie, semnalul prevestitor este la 1000 m.
Răspuns: A
109 Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu instalaţii de bloc de linie semiautomat, circulaţia trenurilor se face:
[#4174]
A) La interval de staţie
B) La intervale de sector de bloc
C) Pe bază de cale liberă
Răspuns: A
110 Balizele avertizoare, "Atenţie, semnalul de avarie este la 1000 m", instalate înaintea acestora, pe distanţe între staţii
[#3447] neînzestrate cu bloc de linie automat, au următorul aspect:

B) 

C) 
A) 
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 15/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

111 La ce distanţă faţă de locul de amplasare a paletei de mai jos, începe porţiunea de linie slăbită cu o singură treaptă de viteză
[#4841] pe care urmează să se circule?

A) La 100 m.
B) La 150 m.
C) La 1000 m.
Răspuns: C
112 La trecerea trenului, pe lângă paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrărilor, mecanicul este obligat să dea
[#5023] semnalul "PERICOL!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
113 În cazul semnalizării unei porţiuni de linie slăbită, la ce distanţă faţă de paleta de culoare galbenă pe o parte şi albă pe
[#3898] cealaltă parte, se montează baliza avertizoare de formă dreptunghiulară de culoare galbenă cu trei benzi orizontale negre?

A) La 100 m.
B) La 1000 m.
C) La 300 m.
Răspuns: C
114 În ce bază se poate face circulaţia trenurilor de intervenţie pe o linie curentă închisă către zona cu obstacole?
[#3903]
A) Circulaţia se va face în baza condiţiilor stabilite prin ordin de circulaţie.
B) Circulaţia se va face în baza condiţiilor stabilite prin BAR.
C) Circulaţia se va face în baza condiţiilor transmise prin staţia RTF de către operatorul RC.
Răspuns: A
115 La ce distanţă se amplasează discurile galbene pentru semnalizarea unei porţiuni de linie închisă din linie curentă?
[#3902]
A) La o distanţa egală cu drumul de frânare pe secţia respectivă, de la discul roşu se aşează în ambele părţi, între şinele căii,
câte un disc cu faţa galbenă spre tren.
B) La distanţa de cel puţin 1000 m de la discul roşu se aşează în ambele părţi, pe partea dreaptă a liniei, în sensul de mers al
trenului, câte un disc cu faţa galbenă spre tren.
C) La distanţa de cel puţin 1200 m de la discul roşu se aşează în ambele părţi, pe partea dreaptă a liniei, în sensul de mers al
trenului, câte un disc cu faţa galbenă spre tren.
Răspuns: C
116 Dacă oprirea neprevăzută a trenului se datorează unor nereguli apărute la locomotivă, constatarea şi înlăturarea acestor
[#22271] nereguli se face fără oprirea completă a trenului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
117 Dacă în parcurs apare necesitatea opririi neprevăzute a unui tren în linie curentă, iar trenul este deservit şi de al doilea
[#22259] agent, mecanicul trenului este obligat:

A) să ia măsuri de oprire şi de asigurare a trenului contra pornirii din loc, iar la nevoie să dea semnalul de strângere a frânelor
de mână de către agenţii trenului care au astfel de sarcini.
B) să ia măsuri pentru acoperirea obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulaţia trenurilor pe liniile vecine,
dacă este cazul.
C) să ia măsuri pentru asigurarea semnalizării obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulaţia trenurilor pe linia
alăturată, dacă este cazul.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 16/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

118 Comunicarea transmisă prin telefon la un număr redus de unităţi CFR atunci când comunicarea respectivă trebuie să fie
[#22258] cunoscută şi executată într­un termen foarte scurt se numeşte:

A) Notă telefonică sau dispoziţie scrisă.
B) Scrisoare oficială.
C) Telegramă de serviciu.
Răspuns: A
119 Se pot da dispoziţii prin staţia de radiotelefon în cazuri bine justificate (ceaţă, viscol, întreruperea tuturor mijloacelor de
[#22256] comunicaţie, vizibilitate necorespunzătoare a semnalelor) pentru parcursul de manevră sau circulaţie numai dacă în
prealabil cel ce dă dispoziţia a verificat şi stabilit că semnalele dau indicaţii permisive şi parcursul este asigurat.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
120 Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată, care a luat cunoştinţă de
[#2563] producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunităţi, este obligat să anunţe de îndată:

A) Conducerea subunităţii sau a punctului de lucru.
B) Operatorul de la regulatorul de circulaţie.
C) Serviciul de siguranţă a circulaţiei.
Răspuns: A
121 Cu indicaţia de chemare se mai pot dota şi semnalele luminoase de ieşire din staţiile aflate pe secţii de circulaţie pe cale
[#22295] dublă, înzestrate cu bloc de linie automat banalizat.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
122 Prin linia falsă se înţelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dublă, înzestrată cu BLA banalizat.
[#22296]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
123 Prin linia din stânga se înţelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dublă, înzestrată cu BLA specializat.
[#22297]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
124 Cum circulă primul tren care se expediază pe bază de cale liberă, în cazul nefuncţionării semnalelor luminoase de trecere
[#22305] ale BLA?

A) cu viteză stabilită fără să oprească în faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA cu indicaţia roşu, cu indicaţii dubioase
sau stinse, care au fost comunicate de IDM dispozitor prin ordin de circulaţie, exceptând semnalele de trecere ale BLA care fac
şi funcţia de semnale de avarie la trecerile la nivel.
B) va opri trenul în faţa fiecărui semnal luminos de trecere ale BLA cu indicaţia roşu, indicaţii dubioase sau stinse, care au fost
comunicate de IDM dispozitor prin ordin de circulaţie, se va convinge de reperul aplicat la semnal, după care va continua
mersul cu cel mult 20 km/h până la primul semnal luminos de trecere cu indicaţie permisivă.
C) fără oprire în faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA care au fost comunicate de IDM dispozitor prin ordin de
circulaţie, exceptând semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac şi funcţia de semnale de avarie la trecerile la nivel,
circulând cu viteza de cel mult 20 km/h până la primul semnal luminos de trecere cu indicaţie permisivă.
Răspuns: C
125 Care este viteza maximă la darea înapoi a trenului oprit în linie curentă, fără o înţelegere prealabilă cu impiegatul de
[#22311] mişcare din staţia care a expediat trenul?

A) 10 km/h.
B) 5 km/h.
C) 30 km/h.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 17/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

126 În cazurile în care s­au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de către trenurile în circulaţie, personalul de locomotivă
[#5153] opreşte şi face o evaluare a urmărilor impactului şi dacă nu s­au înregistrat victime omeneşti sau accidentaţi, îşi continuă
drumul, dacă starea tehnică a căii ferate şi a vehiculelor feroviare permite continuarea circulaţiei feroviare în condiţiile
asigurării siguranţei feroviare.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
127 Semnalizarea neregulamentară ordonă oprirea la semnalul următor.
[#5309]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
128 Cum se dau semnalele de cuplare de către agenţi cu instrumente portative, pe timp de zi?
[#22438]
A) Două sunete lungi cu fluierul de mână şi în acelaşi timp se dă cu steguleţul, după caz, semnalul ÎNAINTE sau ÎNAPOI, însă
mişcările vor fi mai scurte.
B) Două sunete scurte cu fluierul de mână şi în acelaşi timp se dă cu steguleţul, după caz, semnalul ÎNAINTE sau ÎNAPOI,
însă mişcările vor fi mai scurte.
C) Trei sunete scurte cu fluierul de mână şi în acelaşi timp se dă cu steguleţul, după caz, semnalul ÎNAINTE sau ÎNAPOI, însă
mişcările vor fi mai scurte.
Răspuns: B
129 Semnalele luminoase care nu afişează nici o indicaţie, semafoarele neiluminate pe timp de noapte, semnalele care dau
[#5284] indicaţii care se contrazic, semnalele care dau indicaţii dubioase, precum şi semnalizarea nereglementară ordonă oprirea.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
130 Corelaţi corespunzător semnalele date de agenţi cu instrumente portative cu indicaţia semnalului pe timp de zi pentru
[#22423] proba frânei.

 
Semnalul Indicaţia semnalului dat de agenţi cu instrumente portative pe timp de zi
i1) Strânge frâna r1) se mişcă încet, lanterna cu lumină alba, în sus şi în jos, cu braţul întins orizontal şi în acelaşi
automată timp se dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mână.
i2) Slăbeşte frâna r2) se mişcă încet steguleţul galben, în sus şi în jos, cu braţul întins orizontal şi în acelaşi timp se
automată dau mai multe sunete lungi cu fluierul de mână.
i3) Frâna automată r3) se mişcă braţul înaintea corpului cu ciocanul în mână, dintr­o parte în alta.
este în regulă r4) braţele întinse în sus cu ciocanul în mâna dreaptă se mişcă în arcuri de cerc şi se vor
împreuna deasupra capului de mai multe ori.
r5) braţul întins în sus cu ciocanul.

A) (i1­r2); (i2­r3); (i3­r1).
B) (i1­r3); (i2­r4); (i3­r1).
C) (i1­r4); (i2­r3); (i3­r5).
Răspuns: C
131 Ce obligaţie are personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, în timpul serviciului, când constată o
[#2578] încălcare a prevederilor din reglementările specifice referitoare la siguranţa feroviară?

A) nu se implică, dacă neregula observată nu este specifică funcţiei pe care o exercită.
B) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă respectiv, prin telefon.
C) să ia măsuri potrivit competenţelor pe care le are, pentru a asigura respectarea acestora.
Răspuns: C
132 Avizarea accidentelor şi a incidentelor se face numai după ce sau stabilit cauzele producerii acestora.
[#3345]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 18/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

133 Cerinţele obligatorii de siguranţă feroviară care trebuie îndeplinite de către toţi operatorii economici care desfăşoară
[#22483] operaţiuni de transport feroviar pe reţeaua CFR sunt denumite:

A) Analize de siguranţa a circulaţiei.
B) Condiţii de siguranţă feroviară.
C) Norme naţionale de siguranţă feroviară.
Răspuns: C
134 În cazurile în care s­au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de către trenurile în circulaţie, mecanicul de locomotivă
[#3341] opreşte şi face o evaluare a urmărilor impactului şi dacă s­au înregistrat victime omeneşti sau accidentaţi, îşi continuă
drumul după ce are avizul şefului de staţie sau al înlocuitorului acestuia, prezent la locul producerii
accidentului/incidentului, dacă starea tehnică a căii ferate şi a vehiculelor feroviare permite continuarea circulaţiei feroviare
în condiţiile asigurării siguranţei feroviare.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
135 În cazurile în care s­au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de către trenurile în circulaţie, iar dacă nu s­au înregistrat
[#22466] victime omeneşti sau accidentaţi mecanicul de locomotivă opreşte şi face o evaluare a urmărilor impactului şi, în funcţie
de acestea îşi continuă drumul, dacă are avizul şefului de staţie sau al înlocuitorului acestuia, prezent la locul producerii
accidentului/incidentului.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
136 Mecanicul de locomotivă în cazul apariţiei fumului sau flăcării la locomotivă, după oprirea motorului diesel la LD şi de
[#22543] deconectare a disjunctorului şi coborârea pantografului la LE şi izolarea instalaţiei de motorină la LD şi instalaţiei de ulei
a transformatorului principal la LE, anunţă prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la dispoziţie prin
intermediul IDM, agenţi L., operatori RC, cerând locomotivă de ajutor şi alarmarea pompierilor civili şi militari
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
137 Se consideră defecţiuni tehnice arderile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute, arderi de bobine,
[#3080] flamări, explozii etc.) produse în instalaţii şi echipamente (transformatoare, motoare de tracţiune, condensatori, reactanţe,
blocuri aparate, cutii, borne, cuple de contact), încălzirea puternică a unor piese în mişcare (rulmenţi, cuzineţi etc.) şi a
unor piese în contact cu gazele de eşapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea şi arderea echipamentelor şi
pieselor vecine.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
138 Se consideră incendiu arderea rapidă care se dezvoltă fără control în timp şi spaţiu, şi care poate provoca distrugeri
[#3077] importante de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viaţa oamenilor, pentru a cărei lichidare este necesară utilizarea
metodelor, procedeelor, mijloacelor şi substanţelor de stingere adecvate.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
139 Se consideră incendiu arderea care se dezvoltă cu control, dar care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor
[#3076] formaţii a fost lichidată.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
140 În scopul unei intervenţii rapide şi sigure în cazul apariţiei fumului sau flăcării la locomotivă, mecanicul va proceda prima
[#22528] dată astfel:

A) Ia măsuri de oprire a motorului diesel la LD şi de deconectare a disjunctorului şi coborârea pantografului la LE.
B) Continuă mersul până în prima staţie cu oprire.
C) Avizează şeful de unitate.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 19/20
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769

141 La intrarea in acţiune a unei protecţii pentru orice defect apărut personalul de locomotivă va nota în fişa de bord defectul
[#5194] constatat, protecţia intrată în acţiune şi eventualele măsuri de remediere aplicate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
142 Cine întocmeşte reglementările speciale cu privire la modul de prezentarea şi de verificare a personalului de locomotivă
[#4612] înainte de îndrumare?

A) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului.
B) Operatorul de circulaţie / dipecerul infrastructurii feroviare
C) OTF/OMF şi administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.
Răspuns: C
143 În cazul în care timp de 60 minute nu se poate depista defectul apărut la vehiculului feroviar motor, mecanicul v­a
[#5193] scurtcircuita protecţiile respective şi continuă mersul până la prima staţie din parcurs.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
144 În timpul parcursului personalul de locomotivă va urmări modul de realizare a comenzilor de introducere şi scădere a
[#5192] treptelor de creştere sau descreştere a forţei de tracţiune.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
145 La staţionările cuprinse între 2 minute şi 5 minute după ce mecanicul ajutor sau însoţitorul execută revizia totală în sala
[#3360] maşinilor, va face şi revizie la partea de rulare, examinând cu atenţie atât aspectele legate de siguranţa circulaţiei cât şi
depistarea de fum, de cablaj ars, miros de izolaţie arsă, început de incendiu.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
146 Mărfurile şi materialele descărcate lângă linie nu pot intra în gabarirul de liberă trecere.
[#22571]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
147 Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat în cazul vagoanelor pe boghiuri, deraiate şi necirculabile.
[#22575]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
148 Trenul de intervenţie specializat cu instalaţii de vinciuri hidraulice va fi solicitat în toate cazurile de deraieri.
[#22573]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
149 După gararea trenului de intervenţie pe linia de lucru, vehiculului feroviar motor de la tren:
[#4176]
A) Nu se va detaşa decât pe timp de zi.
B) Se va detaşa din dispoziţia acarului.
C) Se va detaşa la solicitarea conducătorului trenului de intervenţie, cu sau fără vagoane.
Răspuns: C
150 La observarea indicaţiei roşu a semnalului de avarie la trecerile la nivel, mecanicul:
[#3858]
A) va circula cu viteza de cel mult 30 Km/h până la prima staţie din parcurs.
B) va continua mersul cu viteza stabilită şi va aviza IDM din prima staţie în care are oprire conform mersului de tren.
C) va lua imediat toate măsurile pentru oprirea trenului.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67769 20/20

S-ar putea să vă placă și