Sunteți pe pagina 1din 6

Examen pentru autorizare

pentru funcţia
Mecanic ajutor

M1

1. Care este definiţia drumului de frânare ?


A: Drumul parcurs de tren din momentul trecerii mânerului robinetului mecanicului în
poziţia de frânare rapidă, până la oprirea completă a trenului;
B: Distanţa minimă la care trebuie amplasat un semnal principal faţă de marca de siguranţă, în
vederea opririi trenului fără a se produce depăşirea semnalului;
C: Drumul parcurs de tren din momentul trecerii mânerului robinetului mecanicului în treapta
a treia de frânare ordinară, până la realizarea efectului frânării.

2. În funcţie de activitatea în care s-au produs, incidentele se clasifică astfel:


A: Grupa A – incidente deosebit de grave, grupa B – incidente grave, grupa C – alte incidente;
B: Grupa A – incidente produse în circulaţia trenurilor, grupa B – incidente produse în
activitatea de manevră, grupa C – alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară;
C: Incidente categoria I – a, incidente categoria II – a, alte incidente produse în legătură cu
siguranţa feroviară.

3. Pentru recunoaşterea semnalelor luminoase de trecere, care pe secţiile de


circulaţie cu BLA fac funcţia şi de semnal prevestitor, se montează la baza semnalului în
afară de plăcuţa dreptunghiulară de culoare albă de pe stâlp şi:
A: O placă dreptunghiulară de culoare albă cu chenar negru pe margine, având pe placă
un cerc cu centrul de culoare neagră;
B: O placă dreptunghiulară de culoare albă pe care sunt desenate două triunghiuri negre vârf
în vârf;
C: O placă dreptunghiulară de culoare albă, având pe placă două cercuri concentrice cu
centrul de culoare neagră.

4. Pentru slăbirea frânelor se dau următoarele semnale cu fluierul sau sirena


locomotivei:
A: Trei sunete scurte repetate;
B. Două sunete lungi;
C: Un sunet scurt, unul lung şi unul scurt, repetate.

5. În ce condiţii se poate pune în mişcare locomotiva, atunci când indicaţiile


semnalelor fixe de manevră nu sunt vizibile de pe locomotivă ?
A: În acest caz mecanicul pune locomotiva în mişcare numai după primirea unui ordin de
circulaţie în care se menţionează că „manevra este permisă dincolo de semnalul…………până
la ora…….”:
B: În acest caz mecanicul pune locomotiva în mişcare numai la semnalul primit din partea
unui agent de manevră;
C: În acest caz mecanicul pune locomotiva în mişcare numai la semnalul primit din partea
conducătorului de manevră, transmis direct sau printr-un agent din partida de manevră
sau numai pe baza comunicării făcute de conducătorul de manevră prin radio – telefon sau
prin megafon, cu precizarea numărului locomotivei.
6. Cum se numeşte instalaţia sau mijlocul cu ajutorul căruia se transmit sau se
primesc ordine şi indicaţii de către personalul care asigură desfăşurarea traficului
feroviar ?
A: Semnal;
B: Radiotelefon;
C: Ordin de circulaţie.

7. Semnalul acustic „Strânge frâna !”, se dă cu fluierul sau sirena locomotivei:


A: Trei sunete scurte;
B: Trei sunete scurte repetate;
C: Un sunet scurt, unul lung şi unul scurt, repetate.

8. Deservirea locomotivei constă în:


A: Acţionarea efectivă a comenzilor locomotivei, în vederea pornirii, deplasării şi opririi
locomotivei şi, după caz, a remorcării trenului;
B: Efectuarea tuturor operaţiunilor de exploatare şi supraveghere a funcţionării
locomotivei, în timpul remorcării trenurilor, manevrării vehiculelor feroviare şi deplasării
izolate a locomotivei;
C: Efectuarea operaţiilor de curăţenie, remediere a pierderilor de ulei, apă sau motorină,
schimbarea pieselor defecte, alimentarea cu combustibil a locomotivei, completarea foii de
parcurs, efectuarea reviziilor planificate a locomotivelor.

9. Îndrumarea unui mecanic ajutor pe o secţie de remorcare pe care nu o


cunoaşte se face:
A: Cu un mecanic instructor;
B: Cu orice angajat al operatorului feroviar care cunoaşte secţia;
C: Cu un mecanic care cunoaşte secţia.

10. Activitatea mecanicului ajutor este urmărită de către mecanicul de


locomotivă:
A: În timpul cât se află în cabina de conducere;
B. În tot timpul cât se află în serviciu;
C: În timpul prezentării la serviciu şi a deplasării regie.
M2
11. Fiecare locomotivă din corpul unui tren care nu este în acţiune trebuie să aibă
însoţitor instruit, care să cunoască:
A: Modul de manipulare a frânei de mână, modul de ungere, supravegherea locomotivei şi
manipularea în caz de nevoie a stingătoarelor;
B: Conducerea tipului de locomotivă / automotor care remorcă trenul;
C: La automotoarele care nu sunt în acţiune nu este necesar însoţitor.

12. Cum se procedează în cazul în care în parcurs locomotiva nu are BAR


corespunzător secţiei pe care urmează să circule ?
A: La solicitarea mecanicului, IDM înmânează acestuia un ordin de circulaţie prin care îi
comunică toate restricţiile de viteză existente pe secţia de circulaţie respectivă, sau face
menţiunea că nu sunt restricţii de viteză prevăzute în BAR;
B: Se interzice remorcarea trenurilor de către locomotivele care nu sunt dotate cu BAR în
termen de valabilitate, pentru toate secţiile de remorcare;
C: La solicitarea mecanicului IDM îi înmânează acestuia un BAR din dotarea staţiei.

13. Ce verifică mecanicul ajutor atunci când s-au produs nereguli la frâna
automată a trenului (întreruperea conductei generale de aer, manipularea semnalelor de
alarmă), sau la tren (încărcătură deplasată, vagoane deraiate sau alte asemenea) ?
A: Verificările se fac de către mecanicul de locomotivă împreună cu agentul trenului (dacă
există), dacă trenul a fost oprit pe o linie cu declivitate mai mică de 15 0/00:
B: Dacă sunt vagoane deraiate, încărcătură deplasată, obiecte sau piese căzute din
vagoane, dacă nu este afectat gabaritul liniei vecine, dacă sunt vehicule feroviare legate
necorespunzător, semnale de alarmă manipulate şi în lipsa agentului de la urma trenului,
dacă vagonul de semnal cu numărul specificat în nota de frâne există şi este semnalizat
corespunzător;
C: Verifică poziţia schimbătoarelor de regim „ G-P-R” şi schimbătoarele „Gol – Încărcat”,
dacă sunt manipulate în poziţie corespunzătoare, dacă sunt frâne de mână care nu
funcţionează şi dacă există vagoane care au mers frânat.

14. Atunci când conducerea trenului se face în echipă completă, comunicarea


poziţiei sau indicaţiei semnalelor în parcurs este obligatorie şi se face de către:
A: Mecanicul ajutor;
B: Mecanicul de locomotivă;
C: Primul care le observă prin cuvinte puţine, care să nu producă în nici un caz dubii
asupra interpretării corecte a acestora, comunicându-se cu glas tare astfel ca să fie înţeles.

15. După primirea ordinului de circulaţie, personalul de locomotivă este obligat:


A: Să-şi însuşească conţinutul acestuia în care scop mecanicul îl va citi cu voce tare
mecanicului ajutor iar acesta va repeta conţinutul cu voce tare şi va semna unicatul care
rămâne la mecanic;
B: Să verifice corectitudinea înscrisurilor din ordinul de circulaţie şi să-l semneze mecanicul
de locomotivă;
C: Să îl păstreze şi să-l predea celuilalt mecanic la schimbarea echipelor.
16. La trenurile care circulă fără agent la urmă, aşezarea capselor de alarmare se
va face de către mecanicul ajutor:
A: Pe linii duble mai întâi din partea dinspre locomotivă, iar pe linii paralele mai întâi în
partea dinspre ieşirea din staţie;
B: Pe linii duble mai întâi din partea dinspre urma trenului, iar pe linii paralele se face la fel;
C: Pe linii duble mai întâi din partea dinspre locomotivă, iar pe linii paralele mai întâi în
partea dinspre urma trenului.

17. Mecanicul ajutor pune locomotiva în mişcare:


A: Din ordinul mecanicului pe distanţe scurte şi doar în depou pe canalul de revizie;
B. Pe procesul tehnologic de alimentare şi echipare din ordinul revizorului de locomotivă;
C: Îi este interzis să pună locomotiva în mişcare.

18. Locul normal de lucru a mecanicului ajutor în cabina de conducere a


locomotivelor electrice, Diesel, ramele electrice şi automotoarele prevăzute din
construcţie să fie deservite în echipă completă – mecanic şi mecanic ajutor, este:
A: Mecanicul ajutor poate ocupa orice loc pe locomotivă;
B: Mecanicul ajutor în cabina de conducere, în partea opusă pupitrului de conducere;
C: Mecanicul ajutor în cabina de conducere, în spatele mecanicului de locomotivă.

19. Verificările tehnice la locomotivă se efectuează de către ?


A: În parcurs, de către mecanicul ajutor;
B: În staţionare, de către mecanicul ajutor;
C: În depou, de către mecanicul ajutor.

20. Frânele de mână necesare asigurării menţinerii trenului pe loc, prin nota de
repartizare a frânelor de mână pentru menţinerea pe loc, se repartizează de către ?
A: Mecanic, pentru mecanicul ajutor şi alţi agenţi ai trenului, dacă aceştia există;
B: Şeful de tren, dacă există, pentru mecanic şi mecanic ajutor;
C: IDM pentru mecanic, mecanic ajutor şi şef de tren.
M3

21. Cum se manipulează instalaţia INDUŞI de pe locomotivă, atunci când se


circulă pe secţii unde BLA este scos din funcţie ?
A: Când mecanicul este avizat prin ordin de circulaţie că BLA este scos din funcţie, înseamnă
că implicit şi instalaţia INDUŞI din cale este scoasă din funcţie şi nu va manipula instalaţia de
pe locomotivă, inductorii din cale fiind inactivi;
B: Când mecanicul este avizat prin ordin de circulaţie că BLA este scos din funcţie, va scoate
din funcţie instalaţia INDUŞI de pe locomotivă, efectuând notările corespunzătoare în
carnetul de bord;
C: Când mecanicul nu este avizat prin ordin de circulaţie că instalaţia INDUŞI din cale
este scoasă din funcţie, va manipula instalaţia de pe locomotivă ca şi în cazul când BLA
este în funcţie şi se vor respecta vitezele de control „V1” şi „V2”, inductorii din cale fiind
activi.

22. Cum se procedează pentru izolarea instalaţiei DSV de pe locomotive ?


A: Se scot din funcţie siguranţele INDUŞI şi se aduce robinetul de izolare a electroventilului
ce deserveşte instalaţia, în poziţia „izolat”;
B: Se aduce robinetul de izolare a electroventilului ce deserveşte instalaţia în poziţia
„izolat”, se deconectează siguranţa automată de protecţie a instalaţiei DSV de 6 A, apoi se
roteşte pârghia de pe cofret la 180° faţă de poziţia normală;
C: Instalaţia DSV nu se va izola în nici o situaţie.

23. În conformitate cu OMTI nr. 815/2010, cum se procedează atunci când un


mecanic ajutor absentează la un modul de instruire teoretică sau care în urma instruirii
a fost apreciat cu „D” la una sau mai multe competenţe ?
A: În acest caz se vor organiza module de instruire suplimentare ale căror durată şi tematică
sunt identice cu cele ale modulului de instruire la care a absentat sau a fost apreciat cu „D”.
Aceste module se vor organiza după o perioadă necesară desfăşurării unui studiu individual de
către personalul implicat, dar nu mai puţin de 10 zile;
B: Dacă mecanicul ajutor a absentat motivat, va fi testat şi apreciat la modulul de instruire
teoretică ulterior şi din modulul la care a absentat;
C: În acest caz se vor organiza module de instruire suplimentare ale căror durată şi
tematică sunt identice cu cele ale modulului de instruire la care a absentat sau a fost
apreciat cu „D”. Aceste module se vor organiza după o perioadă necesară desfăşurării unui
studiu individual de către personalul implicat, dar nu mai mult de 10 zile.

24. Autorizaţiile deţinute de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei


se suspendă şi îşi încetează temporar valabilitatea atunci când:
A: Personalul cu sarcini de instruire şi control a dispus acest lucru;
B: Personalul autorizat devine „inapt” din punct de vedere medical şi / sau psihologic pentru
funcţia în care a fost autorizat;
C: Personalul autorizat are avizul medical şi / sau psihologic expirat pentru funcţia în care
a fost autorizat – până la prezentarea avizului „apt”.

25. Controlul periodic medical şi psihologic al funcţiilor cu responsabilităţi în


siguranţa circulaţiei pentru grupa de vârstă de peste 55 de ani se face la un interval de:
A: 1 an pentru controlul medical şi 5 ani pentru controlul psihologic;
B: 1 an pentru controlul medical şi 2 ani pentru controlul psihologic;
C: 2 an pentru controlul medical şi 3 ani pentru controlul psihologic.
26. În conformitate cu prevederile OMT nr. 256 / 2013, serviciul continuu maxim
admis pe locomotivă al personalului ce conduce şi / sau deserveşte locomotiva în
remorcarea unui tren de călători în echipă completă, este de:
A: 7 ore;
B: 8 ore;
C: 12 ore, din care timpul de conducere efectivă nu va depăşi 8 ore.

27. Deservirea locomotivelor care remorcă trenuri, manevrează vehicule


feroviare sau se deplasează izolat, se face de către:
A: Mecanicul ajutor;
B: Mecanicul instructor;
C: Revizorul de locomotivă.

28. Care este termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatele


examenului de autorizare şi unde se depun aceste contestaţii ?
A: Contestaţiile se depun în scris la CN „CFR” S.A. în termen de 10 zile de la data finalizării
examenului;
B: Contestaţiile se depun în scris la AFER, în termen de două zile lucrătoare de la data
afişării rezultatului examenului;
C: Contestaţiile se depun la CENAFER care a organizat examenul, în termen de 5 zile
lucrătoare de la finalizarea lui.

29. Unde se aplică discul metalic pentru efectuarea probei inductorului de 1000
Hz al instalaţiei INDUŞI de pe locomotivă ?
A: Sub inductorul locomotivei, în partea ştecherului, la postul de conducere (activ) unde se
efectuează proba;
B: Sub inductorul locomotivei, în partea opusă ştecherului, indiferent de postul de conducere
(activ sau inactiv);
C: Sub inductorul locomotivei, în partea opusă ştecherului, la postul de conducere unde se
efectuează proba.

30. În care din următoarele cazuri, abaterea se sancţionează cu desfacerea


disciplinară a contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile
ordinului MTTc nr. 855 / 1986 ?
A: Personalului care a fost implicat într-un eveniment de cale ferată;
B: Personalului care refuză proba cu alcoolscopul sau recoltarea probei de sânge;
C: Personalului care a fost surprins asupra faptului consumând băuturi alcoolice în afara
serviciului (indiferent de cantitate).

Legendă:

Răspunsurile la întrebări sunt cele scrise cu caractere îngroşate şi înclinate (bold) plus (italic).
Aceste întrebări variază de la o examinare la alta.

Timişoara
25.06.2016

S-ar putea să vă placă și