Sunteți pe pagina 1din 2

AGENDA TEHNICÃ

Densitatea celor mai uzuale materiale


Denumirea kg/dm3 Aliaj de aluminiu AlMnMg 2,64 Calaminã 7,5 Diasil g/dm3 500
Acetonã 0,792 Aminoplast 1,5 Calcar de cochilã 2,4 Diorit 3,0
Acid acetic 1,049 Ampora (masã celularã) 0,03 Calcar compact 2,7 Ebonitã 1,2
Acid cromic 5,21 Andezit 2,6 Carbid 0,9 Electrozi grafitaþi 1,6
Acid oxalic 1,653 Antracit 1,25 Carborundum 3,2 Fenoplaste P 11 2,0
Alabastru 2,7...2,8 Apã de mare 1,03 Carton asfaltat Ferodou 2,3
Alamã Am 58 8,5 Ardezie 2,8 fãrã nisip (kg/m2) 1,5 Flouritã 3,2
Alamã Am 60 8,5 Argilã udã 2,0 Carton presat 1,42 Fontã brutã albã 7,6
Alamã Am 63 8,44 Argilã uscatã 1,6 Caolin (în saci) 2,4 Fontã cenuºie turnatã în piese
Alamã Am 70 8,51 Argint (electrolitic, ciocanit sau Carton bitumat Fc 10 ; Fc15 ; Fc20 7,2
Alamã Am 80 8,65 turnat) 10,5 (fãrã strat de acoperire g/m2)750 Fontã cu grafit nodular
Alamã Am 85 8,73 Argon 1,7839*10-3 Cauciuc natural 0,95 turnatã în piese 7,2
Alamã Am 90 8,9 Astralitã 1,09 Cauciuc plãci pentru Fontã lichidã 7,0
Alamã Cu Zn 40 Pb 8,5 Aur turnat 19,25 garnituri 1,3 Galatit 1,4
Alamã Cu Zn 33 Pb2 8,52 Azbest (plãci) 1,2 Cauciuc Buna S 0,92 Galben de crom 6,123
Alamã Cu Zn 32 Pb2 8,52 Azbest cu cauciuc în plãci Cauciuc PO-60 1,4 Gheaþã (00 C) 0,90
Alamã Cu Zn 40 Pbsn 8,5 (pentru garnituri) 1,9 Cauciuc Perbunan 0,95 Ghips ars 1,81
Alamã Cu Zn 40 Mn 2Al Azbest fãrã aer 2,6 Cauciuc Neopren 1,20 Ghips piatrã 2,3
CuZn 38 Pb 2 Mn2 8,5 Azbest lânã 0,15 Cauciucuri poliacrilice Elaprim, Ghips turnat 0,97
Azbest pâslã 0,3 Hycar ºi Krynak 1,1 Glicerinã 1,24
Alamã Cu Zn 35 Mn 2Fe 8,5
Azbest hârtie 0,9 Cãrbune brun 0,95 Gnais 2,8
Alamã
Azbest carton 1,20 Cãrþi ºi acte stivuite 1,0 Grafit carbon 2,5
CuZn30Al5Fe3 Mn2 8,5
Azbociment 0,40 Cearã 0,99 Grafit electrotehnic 2,22
Alamã AmX 1, 2, 3, 4 8,5
Azbotermit 0,55 Celuloid 1,38 Granit 2,65
Alb de plumb 6,7
Azbestomica 0,7 Ciment proaspãt 3,2 Granule electrotehnice
Alb de zinc 5,65
Azbozurit 0,6 Ciment întãrit 2,3 din PVC g/cm3 1,3
Aliaj de lipit Lp 2 11,1
Azot 1,2505*10-3 Ciment vãrsat afânat 1,25 Grunduri de pistol seria 31001,70
Aliaj de lipit Lp 20 Sb 10,17
Bachelita 1,4 Cânepã 1,5 Grunduri brun roºcate
Aliaj de lipit Lp30 9,7
Clei 1,27 anticorosive seria 5040, 5041 1,25
Aliaj de lipit Lp 30 Sb 9,6 Balast îndesat 2,0
Clingherit 2,2 Grund brun syntomin
Aliaj de lipit Lp37-Lp60 8,5 Bandã de azbest 0,69
Cobalt 8,80 seria 5042 1,60
Aliaj de lipit Lp40-Lp50 8,9 Bandã de micã pe mãtase 1,75
Cocs 0,5 Gresii 2,6
Aliaj de lipit Lp 40 Sb 9,4 Bandã de micã pe sticlã 2,0
Colofoniu 1,1 Hârtie carton 1,42
Aliaj de lipit Lp 65 8,7 Bandã de sticlã neutrã
Combustibil pentru Hârtie condensator 0,985
Aliaj de lipit Lp 90 7,5 neimpregnatã 1,16
turboreactoare 0,795 Hârtie de micã 1,5
Aliaj de lipit Lp Ag0,5 11,1 Bandã de sticlã impregnatã 2,36
Constantan 8,8 Hârtie de tipar (50% pori) 0,97
Aliaj de lipit Lp Ag1,5 11,0 Bandã Kopper 0,68
Corindon 3,9 Hârtie pentru cabluri 0,76
Aliaj de lipit Lp Ag 2Cd 9,6 Bandã Batist 0,80
Cretã 2,3 Hârtie parafinatã 0,11
Aliaj de lipit Lp Ag 15 p 8,4 Bandã uleiatã 1,3
Crom 7,19 Huilã 0,90
Aliaj de lipit Lp Ag 19 8,7 Bazalt 3
Cuarþite în stare naturalã 2,65 Ipsos pentru modelaj 1,0
Aliaj de lipit Lp Ag 25 6,9 Benzen 0,879
Cuarþite dupã ardere la Ipsos pentru pardoseli 1,1
Aliaj de lipit Lp Ag 40 Cd 9,3 Benzina 0,75
1450o timp de o orã 2,5 Îngrasaminte chimice 1,3
Aliaj de lipit Lp Ag 50 Cd 9,3 Beton simplu uscat
Cupru electrolitic 8,94 Lacuri alcolith pentru lemn Seria
Aliaj de lipit Lp Ag 45 9,1 (cu pietriº sau piatrã spartã) 2,4 2001, 2002 /1, 2002 0,92
Cupru laminat 8,95
Aliaj de lipit Lp Ag 65 9,7 Beton asfaltic 2,4 Lac de impregnare
Cupru turnat 8,8
Aliaj de lipit aluminiu 6,8 Bitum 1,2 Seria 3400 0,86
Dacit 2,8
Alpaca (aliaj Cu-Ni-Zn) 8,7 Bismut turnat 9,82 Lemn de brad *) 0,55
Diamant 3,45
Aluminiu table Al 99 2,7 Bor 2,34 Lemn de brad verde 0,95
Diatomitã
Aluminiu turnat 2,5 Borax anhidru 1,721 (mase izolatoare) calit.I 0,2 Lemn de molid *) 0,55
Aliaj de aluminiu AlMgSi 2,7 Bronz cu aluminiu CuAl9T 7,6 Diatomitã Lemn de molid verde 0,75
AlSi1MgMn 2,7 Bronz cu aluminiu BzA15 8,2 (mase izolatoare) calit.II 0,3 Lemn de pin *) 0,60
Aliaj de aluminiu Bronz Bz14TBz12T 8,8 Diatomitã Lemn de pin verde 0,70
AlCu4Mg1,5Mn 2,77 Bumbac 1,5 (mase izolatoare) calit.III 0,4 Lemn de anin *) 0,70

48 | Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001)


AGENDA TEHNICÃ
Lemn de anin verde 0,80 Pãmânt umed 1,8 Plumb 11,34 Talc 2,7
Lemn de carpen *) 0,85 Percril 1,18 Plutã 0,3 Textolit A 1,3
Lemn de carpen verde 0,95 Perii de cãrbune 1,60 Plutã aglomeratã în foi 0,35 Textolit B 1,4
Lemn de fag *) 0,75 Permalloy 8,59 Plutã expandatã ºi aglomeratã cu Trahit 2,6
Lemn de fag verde 0,95 Pertinax A 1,3 bitum (plãci) 0,18 Travertin 2,6
Lemn de frasin *) 0,75 Pertinax B 1,4 Plutã expandatã Tufuri vulcanice 1,8
Lemn de frasin verde 0,85 Petrol lampant 0,81 (plãci) Superex 0,15 Tub pertinax 1,10
Lemn de mesteacãn *) 0,75 Piatrã ponce o,65 Plãci de plutã aglomeratã pentru Titan 4,43
garnituri de etanºare 0,31
Lemn de mesteacãn verde 0,95 Piele 1 Þigle 0,64
Policlorura de vinil (26 vi) 1,38
Lemn de paltin *) 0,75 Piei pentru curele Þipirig 1,55
de transmisie 0,8 Polistiren (17 vi) rezistent la ºoc
Lemn de paltin verde 0,95 Þitei 1,0
PAS-1 PAS-4 1,03
Lemn de stejar *) 0,9 Piritã 2,7 Ulei alb uºor 0,88
Polistiren expandat 0,020
Lemn de stejar verde 1,0 Piatrã brutã ºi bolovani 1,6 Ulei de turbinã
Poliamide (75 Po) 1,08
Lemn de tei *) 0,55 Pietriº uscat 1,6 Tb 19, Tb 25, Tb30, Tb 36 0,9
Poliuretane (U 50) 1,21
Lemn de tei verde 0,75 Pietriº umed 1,7 Ulei mineral
Poliuretan în pentru osii “tip 60" 0,935
Lemn de ulm *) 0,70 Pânzã de bumbac lãcuitã 1,1
elemente sandwich 0,046
Lemn de ulm verde 0,96 Pânzã bituminatã g/m2 500 Uleiuri minerale neaditive pentru
Polietilena (15 vi) 0,92 compresoare K 40 0,926
Lignit 0,9 Pânzã uleiatã de
Porþelan tehnic 2,48 Uleiuri minerale neaditive pentru
Lut 1,8 mãtase naturalã 1,1
Porþelan electrotehnic 2,48 motoare M20-50 0,9
Linoleum 1,2 Pânzã uleiatã din mãtase artificialã,
grosimea 0,2 mm 1,1 Preºpan 1,5 Uleiuri pentru tratamente termice
Magneziu 1,738 Profir 2,8 TT 25 0,897
Pâslã 0,4
Mangal 0,3 Rumeguº de lemn 0,2 Uleiuri hidraulice aditivate H12;
Pâslã mineralã cu liant
Mangan 7,48 Sacâz 1,08 H20; H30; H38 0,903
bituminos 0,25
Manganinã 8,4 Sare de bucãtãrie rocã 2,2 Vanadiu 6,0
Pâslã pentru garnituri 0,36
Marmurã 2,65 Sare de bucãtãrie bulgãri sau Var hidraulic vãrsat 1,2
Pâslã din fire
Mercur 13,55 de sticlã g/m2 75...100 mãcinatã 1,2 Var pastã 1,4
Metacrilat de metil 0,945 Plãci aglomerate PAL 0,85 Seu 0,95 Var nestins în bulgãri 1,0
Micalex 2,75 Plãci fibrolemnoase PFL 0,85 Siliciu 2,4 Vatã mineralã 0,25
Micanitã de colector 2,5 Plãci nepresate Sienit 2,8 Vatã mineralã
Micanitã de formare 2,1 din fibre de lemn 0,5 Silumin 2,6 (plãci semirigide) 0,35
Micanitã flexibilã 2,0 Plãci presate din fibre de lemn0,7 Sârmã de cupru 8,9 Vatã de sticlã 0,15
Minereuri de fier 3,0 Plãci extramoi ªmirghel 4,0 Vinilin 1,4
Miniu 9,07 din fibre de lemn 0,2 Smoalã 1,3 Vopsele
Molibden 10,2 Plãci moi din fibre de lemn 0,4 Sodiu 0,97 intermediare seria 5200 1,1
Moloz 1,4 Plãci semidure Spume poliuretanice Vopsea intermediarã
Mortar de ciment întãrit 2,1 din fibre de lemn 0,8 flexibile 0,03 pentru PFL seria 5220 1,4
Motorinã 1,0 Plãci dure din fibre de lemn 0,9 Spumã poliuretanicã Wolfram 19,3
Mucava 0,50 Plãci extradure de înaltã rezilienþã 0,03 Xilolit (plãci) 1,6
Negru de fum 0,3 din fibre de lemn 0,9 Spumã poliuretanicã rigidã pentru Y- Sn 89 -Aliaj antifricþiune 7,39
Nichel 8,89 Plãci bitumate izolaþii 0,035 Y- Sn 83 -Aliaj antifricþiune 7,6
din fibre de lemn 0,4 Spumã poliutetanicã rigidã 0,06 Y- Sn 80 -Aliaj antifricþiune 7,7
Nichelinã albã 6,5
Plãci de plutã expandatã 0,15 Spumã poliuretanicã rigidã cu Y- Pb Sn 10 -Aliaj antifricþiune 9,7
Nichelina roºie 7,6
Plãci triplu stratificate PAL 0,65 pieliþã integralã 0,6 Y- Pb Sn 6 Cd -Aliaj
Nitrocelulozã 65 Ce 1,39
Plãci ondulate din PVC cu grosimea Spumã poliuretanicã semirigidã antifricþiune 9,8
Niobiu 8,56 1,2mm kg/m2 2,0 integralã 0,06 Y- Pb 98 -Aliaj antifricþiune 10,5
Nisip uscat 1,6 Plãci ondulate din PVC cu grosimea Spumã rigidã de polistiren 0,06 Y- Al Sb 5 -Aliaj antifricþiune 2,8
Nisip umed 1,8 1,7 mm kg/m2 3,0 Staniu 7,3 Y- Al Sn 6 Cu Ni
Oþel carbon 7,85 Plãci plane presate Sticlotextolit 1,75 -Aliaj Antifricþiune 2,9
Oþel (cu 15% Ni, 5% Mn) 8,03 de azbociment 2,0 Stibiu 6,62 Zgurã expandatã (în grãmadã)1,0
Oþel (cu 36% Ni) 8,13 Plãci din beton celular autoclavizat Sticlã de geamuri 2,5 Zgurã 2,4
Oþel (cu 50% Ni) 8,19 pentru izolaþii termice 0,65
Sticlã de cuarþ 2,2 Zahãr (rafinat) 1,6
Oþel invar 8,7 Plãci din azbest
Sticlã organicã 1,2 Zinc laminat 7,13
Oþel (cu 10,5% Co) 7,8 pentru garnituri 0,65
Sticril 1,14 Zinc topit 7,0
Oþel (cu W 6%) 8,2 Plãci semirigide
din vatã mineralã 0,35 ªamotã 2,05
Parafinã 0,9 ªelac 1,2
Plãci ceramice, faianþã 1,1
Pastã de ipsos întãritã 1,2 Tablã de alamã 8,5
Platinã 21,45
Pavele (calupuri stivite) 1,8 Tabla silicioasã E I-3,6 7,85 *) umiditate 15%
Plexigum, plexiglas 1,2
Pãcurã 1,0
Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) | 49