Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA CONTROL 1 (CRISTALOGRAFIE)

1.1. SIMETRIA CRISTALELOR


1. Ce este simetria cristalelor și ce importanță are ?
2. Care sunt elementele simple de simetrie ale cristalelor ?
3. Care sunt elementele complexe de simetrie ale cristalelor ?
4. Care sunt operațiile de simetrie ?
5. Câte ordine pot avea axele de simetrie ale cristalelor ?
6. Ce este formula de simetrie a unui cristal și cum se poate obține ?
7. Comparați și explicați diferențele dintre formulele de simetrie ale piramidelor
hexagonale și bipiramidelor hexagonale ?
8. Câte sisteme de simetrie cunoasteți ? Explicați diferențele dintre ele?

1.2. FORMELE CRISTALELOR

1. Care sunt formele simple deschise ale cristalelor de la sistemele de simetrie medie și
inferioară ?
2. Care sunt formele simple închise ale cristalelor de la sistemele de simetrie medie și
inferioară ?
3. Care sunt formele simple ale cristalelor de la sistemul cubic ?
4. Câte tipuri de prismă cunoașteți ?
5. Câte tipuri de piramida/bipiramida cunoașteți ?
6. Câte tipuri de trapezoedru cunoașteți ?
7. Câte tipuri de romboedru cunoașteți ?
8. Câte tipuri de scalenoedru cunoașteți ?
9. Explicați de ce la sistemul cubic există numai forme simple închise ?
10. Care este numărul total de varietăţi cristalografice deschise și închise ?
1.3. CRISTALOGRAFIA RETELEI CRISTALINE

1. Ce este reteaua cristalina si prin ce se diferentiaza de alte retele cristaline?


2. Câte tipuri de plane de simetrie pot exista într-o rețea cristalină?
3. Câte tipuri de axe de simetrie pot exista într-o rețea cristalină?
4. Ce este un grup spațial? Câte grupuri spațiale există?
5. Câte tipuri de rețele Bravais cunoașteți? Explicați diferențele dintre ele.

6. Să se calculeze numărul de atomi pe 7. Să se calculeze numărul de atomi pe


celula elementară pentru reţeaua de mai jos: celula elementară pentru reţeaua de mai jos:

8. Să se calculeze numărul de atomi pe 9. Să se calculeze numărul de atomi pe


celula elementară pentru reţeaua de mai jos: celula elementară pentru reţeaua de mai jos:
10. Să se calculeze factorul de împachetare 11. Să se calculeze factorul de împachetare
al celulei elementare de mai jos: al celulei elementare de mai jos:

12. Să se calculeze factorul de împachetare 13. Să se calculeze factorul de împachetare


al celulei elementare de mai jos: al celulei elementare de mai jos:
1.4. NOTAREA FETELOR CRISTALELOR

1. Stabiliți indicii Miller ai planului desenat 2. Stabiliți indicii Miller ai planului desenat
mai jos? mai jos?

3. Stabiliți indicii Miller ai planului 4. Stabiliți indicii Miller ai planului desenat


desenat mai jos? mai jos?

5. Care sunt indicii direcției pentru direcția 6. Care sunt indicii direcției pentru direcția
cristalografică indicată de către vector? cristalografică indicată de către vector?
7. Un plan cubic are următorii intercepți axiali: a=1/2, b=1/3, c=1. Care sunt indicii Miller
ai acestui plan?

8. Un plan cubic are următorii intercepți axiali: a=1, b=1/2, c=1/3. Care sunt indicii Miller
ai acestui plan?

S-ar putea să vă placă și