Sunteți pe pagina 1din 45

TESTE SOLOMON

1. Planul de mers al trenurilor cuprinde urmatoarele :

A. Planul de formare si graficele de circulatie


B. Graficele de circulatie si planuri tehnice de exploatare
C. Planul de formare si planuri tehnice de exploatare
2. Prin graficele de circulatie ale tr, care sunt componente din planul de mers al tr de cal si marfa, se
asigura de fapt:

A. Sectiile de circulatie ale tr de cal si marfa


B. Statiile de compunere ale tr de cal si marfa
C. Trasele tr de cal si marfa
3. Tr suplimentare pot circula, atunci cind necesitatile de transp impun acest lucru si se prevad in:

A. Graficele de circulatie ale tr de cal si marfa


B. Livretele de mers ale tr de cal si marf adupa caz
C. Mersuri intocmite cu ocazia punerii lor in circulatie
4. Tr care circula dupa mersuri intocmite cu ocazia punerii lor in circulatie, sau in conditiile de circulatie
ale unor tr prevazute in liv cu mersul tr, sunt:

A. Tr suplimentare
B. Tr de marfa sau calatori
C. Tr mixte
5. Adaptarea si modificarea ooperativa a plannului de mers in functie de solicitarile OTF precum si starea
IFP, reprezinta de fapt

A. Graficul de circulatie al tr
B. Programul de circulatie al tr
C. Mersul de tr
6. Prin programul de circulatie al tr se stabilesc de catre admministratorul/gestionarul IFP, urmatoarele

A. Felul si compunerea tr, rutele de circulatie, sectiile de circulatie, sarcinile de specializare a


curentilor de vagoane si marfuri, intre statiile de compunere si descompunere a tr, in vederea
realizarii cerintelor de transport
B. Organizarea si executarea intocmai a proceselor tehnologice de lucru ale tuturor participantilor la
operatiunile de transport
C. Trasele de circulatie ale tr, allocate OTF, pe o anumita perioada de timp
7. In cazul numerotarii tr de marfa- categoria tr DVG international si regionale, se stabileste intre cifrele
(care sunt ultimele 4 cifre din nr tr):
1
A. 4600 – 4999
B. 4000 – 4599
C. 5000 – 5099
8. In cazul numerotarii tr – categoria tr ce loc isolate si convoi de loc, se stabileste intre cifrele(care sunt
ultimele 4 cifre din nr tr):

A. 9000 – 9199
B. 6900 – 6999
C. 7000 – 7999
9. Pentru stabilirea prioritatii in circulatie, tr de serviciu puse in circulatie pt restabilirea circulatie tr , vor
circula astfel:

A. Rangul II
B. Rangul I
C. Peste orice rang
10. Conform regulilor generale privind numerotarea tr de serviciu, categoria tr de ajutor(TA), se
numeroteaza intre cifrele 9200 - 9499:

A. Adevarat
B. Fals
11. Pentru stabilirea prioritatii in circulatie, tr de serviciu puse in circulatie pt restabilirea circulatiei tr,
vor circula in rang I:

A. Adevarat
B. Fals
12. Pentru stabilirea prioritatii in circulatie, tr locale de marfa, vor circula in rang VI

A. Adevarat
B. Fals
13. Avizarea producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara, constituie pt pers operatorilor
ec care desfasoara operatiuni de transport:

A. Sarcina si atributie de serviciu


B. Obligatie, prioritate si atributie de serviciu
C. Doar atributie de serviciu
14. Avizarea producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviara, de catre personalul operatorilor
economici care desfasoara operatiiuni de transport, se realizeaza:

A. In doua etape: instiintarea scrisa prin raport de eveniment si avizarea propriu-zisa, prin
telefonograma
B. In trei etape: instiintarea verbal, avizarea prin telefonograma si avizarea propriu-zisa
2
C. In doua etape: instiintarea verbala si avizarea propriu-zisa
15. Telefonograma de avizare unui acid/incident, facuta de catre seful st sau inlocuitorul sau, cuprin de
dupa caz, urmatoarele

A. Data, ora, locul unde s-a produs acid/incidental, descrierea si urmarile acestuia si autoritatile care
nu au putut fi avizate de seul de st sau inlocuitorul acestuiapotrivit reglementarilor in vigoare
B. Data, ora, locul unde s-a produs acid/incidental, descrierea si urmarile acestuia, mijloacele de
interventie necesare pt inlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare
C. Data, ora , locul unde s-a produs accid/incidental, descrierea si urmarile acestuia, mijloacele de
interventie necesare pt inlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare precum si
autoritatile care nu au putut fi avizate de seful de statie sau inlocuitorul acestuia potrivit
reglementarilor invigoare
16. Regulatorul de circulatie coordoneaza, indruma si urmareste:

A. Activitatea st, avind ca scop sa asigure circulatia re dupa grfic si rspectarea pl de formare a tr
B. Activitatea sectiilor, avind ca scop sa asigure circulatia tr dupa graphic si respectarea pl de
formare a tr
C. Activitatea st, avind ca scop sa asigure circulatia si manevra tr dupa graphic si rspectara pl de
formare a tr
17. Prin secte RC se intelege

A. O portiune de linie a unei directii de mers, inzestrata cu o instalatie telefonica cu apel selective
centralizat(instalatie RC) si pe care circulatia tr trebuie sa fie condusa de unul sau mai multi
operatori de serviciu ai regulatorului de circulatie-operator RC
B. O portiune de linie a mai multor directii de mers, inzestrata cu o instalatie telefonica si table de
evidenta restrictiilor, pe care circulatia tr trebuie condusa numai de operatorul de servciu al
regulatorului de circulatie – operator RC
C. O portiune de linie a uneia sau a mai multor directii de mers, inzestrata cu o instalatie telefonica
cu apel selectiv centralizat (instalatie RC) si pe care circulatia tr trebuie sa fie condusa numai de
operatorul de sserviciu al regulatorului de circulatie – operator RC
18. O sectie RC poate fi formata si din:

A. Statiile unui complex de cale ferata


B. Statiile unui agent economic
C. Statiile mai multor sectii de cale ferata
19. Sectiile RC se stabilesc in functie de

A. Catimea tr prevazute in graficul de circulatie


B. Catimea tr prevazute in planul de formare
C. Catimea tr prevazute in programul de circulatie
20. Sectiile RC se stabilesc in functi de :

A. Catimea puncteleor de oprire


3
B. Catimea punctelor se sectionare
C. Catimea operatorilor de transport feroviar
21. Sectiile RC se stabilesc in functie de :

A. Lungimea liniilor si felul statiilor


B. Lungimea si felul sectiei
C. Lungimea si felul circuitului RC
22. Sectiile RC se stabilesc in functie de :

A. Timpul necesar pt conducerea ciculatiei in sistemul informatics IRIS


B. Tinpul necesar pt trasarea tr pe graficul RC
C. Timpul necesar pt transmiterea datelor de circulatie si transmiterea dispozitiilor RC
23. Operatorul RC conduce :

A. Circulatia tr pe dectia RC pe care o deserveste


B. Circulatia si manevra tr pe sectia pe care o deserveste
C. Circulatia tr pe sectia RC pe care o deserveste sip e sectiile vecine
24. Operatorul RC este raspunzator:

A. De indeplinirea progrsmului de circulatie a tr pe sectia pe care o deserveste


B. De indeplinirea planuluui de formare a tr pe sectia pe care o deserveste
C. De indeplinirea graficului de circulatie a tr pe sectia pe care o deserveste
25. Operatorul Rc este obligat:

A. Sa coordoneze lucrul sectiilor in privinta indeplinirii graficului de circulatie si a mersului de tr


B. Sa coordoneze lucrul sectiilori privinta indeplinirii graficului de circulatie si a programului de
circulatie
C. Sa coordoneze lucrul statiilor in privinta indeplinirii graficului de circulatie si a planului de
formare al tr
26. Operatorul RC este obligat:

A. Sa dea din timp dispozitiile necesare IDM privitoare la circulatia si manevra tr, cu respectarea
masurilor si conditiilor de siguranta
B. Sa dea din timp dispozitiile necesare IDM privitoare la circulatia, cu respectarea masurilor si
conditiilor de siguranta
C. Sa dea din timp dispoztiile necesare IDM si OTF privitoare la circulatia tr cu respectarea
masurilor si conditiilor de sigurantan a circulatiei
27. Operatorul RC este obligat :

A. Sa inlature toate intirzierile de la circulatia normal, introducind in trasa lor tr din graphic

4
B. Sa inlature toate abaterile de laa circulatia normal, introducind in trasa lor tr iesite din graphic
C. Sa inlature toate perturbarile de la programul de circcukatie, introducind in trasa lor tr din gafic
28. Operatorul RC, atunci cind este trecut pe o sectie RC pe care n-a mai deservit-oin aceasta functie, va
face obligatoriu:

A. Recunoasterea sectiei si a st de cale ferata


B. Recunoasterea sectiei si un stagiu de acomodare
C. Recunoasterea sectiei si a sectiilor vecine
29. Graficul de circulatie tip serveste operatorului RC:

A. Pentru usurarea urmaririi circulatiei tr


B. Pentru usurarea urmaririi circulatiei si manevrei tr
C. Pentru usurarea urmaririi cdirculatiei , manevrei si trierii tr
30. Pe graficul RC tip sunt trasate:

A. Toate tr din graficul ideal al tr


B. Toate tr din graficul de circulatie a tr
C. Toate tr din graficul real al tr
31. Intrarea in graphic a unui tr este indicate:

A. Printr-o sageata de culoarea si forma stabilita pt tr respective, avind virful pe mminutul in care tr a
sosit in st cap de sectie RC, sau de ramificatie
B. Printr-un punct de culoare rosie, avind virfulpe minutul in care tr a sosit in statia cap de sectie RC,
sau de ramificatie
C. Printr-un cerc in care se scrie nr tr respective, avind virful pe minutul in care tr a sosit in statia cap
de sectie RC, sau de ramificatie
32. Iesirea din graphic a unui tr este indicata :

A. Printr-un cerc in care se scrie nr tr respective, cu baza in minutul plecarii tr din st cap de sectie RC
sau de ramificatie si cu virful in directia in care pleaca tr
B. Printr-o sageata de forma si culoarea stabilita pt tr respective, cu baza pe minutul plecarii tr din st
cap de sectie RC sau de rammificatie si cu virful in directia in care pleaca tr
C. Printr-o linie de culoarea tr respective, cu baza in minutul plecarii tr din st cap de sectie Rc sau de
ramificatie si cu virful in directia in care pleaca tr
33. La intrarea si iesirea din graphic a tr respectiv la plecare din st de formare si la sosirea in st de
descompunere, se va nota:

A. Catimea minutelor cu care difera fata de ora regulate si analiza tr


B. Catimea minnutelor cu care difera fata de ora regulate, precedata de semnul “-“cind tr este
intirziat, de “+”cand este timpuriu si cu litera “P”cand este regulat

5
C. Catimea minutelor cu care difera fata de ora regulate, precedata de semnul “_”cand tr este
intirziat, de semnul “+”cand este timpuriusi cu litera “R”cand este regulat
34. Prelungirile, respective prescurtarile opririlor in pct de sect, vor fi indicate pe linia de stationare cu :

A. Semnul “+” sau “-“si indicele corespunzator din formularul “Informare operative privind analiza
efectuarii program,ului de circulatie a tr “
B. Semnul “+”sau “-“ si catimea minutelor din formularul “Informare operative privind analiza efe
ctuarii programului de circulatie a tr “
C. Semnnul “+”sau “-“si catimea minutelor precedata de indicele corespunzator din formularul
“Informare operative privind analiza efectuarii programului de circulatie a tr”
35. Modificarile de tonaj ale tr vor fi indicate prin:

A. Notarea catimmii vag, osiilor si tonajului frinat real ramase efectiv in compunerea tr in st
B. Notarea catimii vag, osiilor si tonelor ramase efctiv in compunera tr in st
C. Notarea catimii vag, osiilor, tonajului brut, ramase efectiv in compunereaa tr in st
36. Numarul,de dispozitii RC pt stabilirea incrucisarilor si trecerilor inainte neitinerarice vor fi notate pe
grafic :

A. La intersectia liniilor ce reprezinta mersul tr cu linia curenta ai vor fi incadrate in cate un cerc
B. La intersectia liniilor ce reprezinta mersultr cu linia statiilor si vor fi incadrate in cate un
dreptunghi
C. La intersectia liniilor ce reprezinta mersul tr cu linia statiilor si vor fi incadrate in cate un cerc
37. Telefonogramele inregistrate in registrul de dispozitii RC se numeroteaza:

A. Zilnic, incepind cu nr 1 la ora 00, 00 a fiecarei zile pina la ora 24,00


B. Lunar, incepind cu nr 1 la ora 00,00 la fiecarei zile pana la ora 24,00
C. Zilnic, incepand cu nr 1 la ora 8,00 a fiecarei zile pana la ora 24,00
38. Operatorul RC transmite toate ordinele sale catre IDM de la toate posturile de sectionare sub forma
de :

A. Dispozitii precise si categorice ca telefonograma


B. Ordine precise si categorice ca telefonograma
C. Comenzi precise si categorice ca telefonograma
39. Disppozitiile operatorului RC se inregistreaza de catre acesta in:

A. Registrul de talefonograme RC
B. Registrul de dippozitii RC
C. Registrul de dispozitii RC si telefonograme
40. Predarea-primirea serviciului se inregistreaza de catre operatorii RC:

A. Registrul de predarea-primirea serviciului

6
B. Registrul de revizia instalatiilor
C. Registrul de dispozitii RC
41. Mersul tr se stabileste prin:

A. Graficul de circulatie
B. Graficul de lucru
C. Graphic
42. Mersul tr este prevazut in :

A. Ordinal de circulatie
B. Dispozitiile RC
C. Livretele cu mersul tr
43. Operatorul de circulatie care intra de servciu este obligat :

A. Sa faca verificarea si corectarea orei cu statiile de pe sectia pe care conduce circulatia tr si cu


operatorii RC de pa sectiile vecine
B. Sa faca verificarea si corectarea orei cu statiile de pe sectia pe care conduce circulatia tr
C. Sa faca verificarea si corectarea orei cu statiile de pe sectia pe care conduce circulatia tr si cu
operatorii RC, RT si RVS de pe sectiile vecine
44. Operatotul RC face apelul:

A. IDM dispozitori, notind in registrul de dispozitii RC numele acestora, precum si al IDM localisti
si exterior, dupa caz
B. IDN dispozitori, notind pa marginea graficului numele acestora , precum si al IDM localisti si
exterior.dupa caz
C. IDM dispozitori, notind pa marginea graficului ideal numele acestora, precum si IDM localisti si
exterior, dupa caz
45. Trenurile peste orice rang si rangul I se traseaza pe graficul de circulatie cu:

A. Linie intrerupta, cu semnul”X”, de culoare rosie


B. Linie intrerupta, cu semnul “X”, de culoare albastra
C. Linie intrerupta, cu semnul “X”de culoare verde
46. Tr exprese, intercity, rapide si accelerate de calatori se traseaza pe graficul de circulatie cu:

A. Linie continua, de culoare rosie


B. Lini intrerupta, de culoare rosie
C. Linie dubla, de culoare rosie
47. Tr de personae si mixte se traseaza pe graficul de circulatie cu:

A. Linie continua de culoare neagra

7
B. Linie continua de culoare verde
C. Linie continua de culoare albastra
48. Tr international de marfa tr de marfa cu afectari speciale se traseaza pe graficul de circulatie cu:

A. Linie intrerupta de culoare verde


B. Linie continua de culoare verde
C. Linie continua de culoare albastra
49. Tr de marfa interregionale sau regionale (altele decit cele locale de marfa), tr navete, tr cu vag
goalelse traseaza pe graficul de cuirculatie cu:

A. Linie intrerupta de culoare neagra


B. Lionie continua de culoare verde
C. Linie continua de culoare neagra
50. Tr locale de marfa, tr convoie de manevra, tr de serviciu, locom isolate, UAM se treaseaza pe graficul
de circulatie cu:

A. Linie continua de culoare neagra


B. Linie intrerupta cu semnul “X”de culoare verde
C. Linie intrerupta , cu semnul “X” de culoare neagra
51. Linia de circulatie din statie ocupata se va reprezenta pe graficul de circulatie :

A. Printr-o linia continua neagra


B. Printr-o linie continua rosie
C. Printr-o linie intrerupta neagra
52. Linia inchisa sin st se va reprezenta pe graficul de circulatie:

A. Printr-o linie intrerupta rosie


B. Printr-o lonie continua, neagra
C. Printr-o linie continua, rosie
53. Locom isolate se vor trasa pe graficul de circulatie cu:

A. O linie intrerupta, in culoarea specifica rangului


B. O linie continua, in culoarea specifica rangului
C. O linie dubla, in culoarea specifica rangului
54. Instalatia TC se utilizeaza numai in legatura cu:

A. Circulatia tr
B. Circulatia tr si efectuarea manevrelor
C. Circulatia tr, efectuarea manevrelor si dirijarea vsg

8
55. Instalatia TC este special destinata convorbirilor op RC cu:

A. IDM din pct de sectionare de ep sectia pe care o conduce


B. IDM din st de pe sectia pe care conduce circulatia si cu op RC de pe sectiile si regulatoarelor
vecine
C. IDM din pct de sectionare de pe sectia pe care conduce circulatia si cu op RC de pe sectiile vecine
56. Se admite folosirea instalatiei TC a op RC de catre alt personal apartinind adm/gestionarului infra
feroviare sau OTF, pt convorbiri in legatura cu:

A. Restabilirea circulatiei ca urmare a producerii de calamitati natural


B. Restabilirea circulatiei ca urmare a produceriide acc, incidente feroviare sau calamitati
C. Restabilirea circulatiei ca urmare a producerii de anulari de tr, acc, incidente feroviaresau
calamitati
57. Oraganizarea si modul de utilizare a mijloacelor tehnice ale st se stabilesc prin:

A. Planul de exploatare a st
B. Planul de exploatare comerciala a st
C. Planul ethnic de exploatare a st
58. PTE reglementeaza:

A. Primirea si expedierea tr in conditii de siguranta si fara intirzieri si siguranta lucrului la manevra


B. Primirea si expedierea tr in conditii de siguranta si fara intirzieri, siguranta lucrului la manevra ai
securitatea personalului
C. Primirea si expedierea tr in conditii de siguranta si fara intirzieri, siguranta lucrului la manevra,
securitatea personalului si a calatorilor
59. Capacitatea de circulatie a sectiilor este in functie de:

A. Caracteristicile tehnice ale liniei, de inzestrarea tehnica a sectiei de circulatie, a st CF, a depourilor
si de organizarea circulatiei tr
B. Caracteristicile tehnice ale liniei, de inzestrarea tehnica a st, a depourilor si de organizarea
circulatiei tr
C. Caracteristicile tehnice ale liniei, de inzestrarea tehnica a sectiei de circulatie, a st CF, a
depourilor, de tipul circuitului RC si de organizarea circulatiei tr
60. apacitatea de circulatie a unei sectii este determinate de:

A. Intervalul dintre tr aflate in circulatie pe sectia de circulatie respective


B. Intervalul limitativ al st aflate pe sectia de circulatie respective
C. Intervalul limitative al sectiei de circulatie respective
61. Pe linie cu cale dubla, tr se urmaresc:

A. La interval de st, de bloc sau de post de miscare in linie curenta si la cale libera

9
B. La interval de st, de bloc sau de post de miscare in linie curenta
C. La interval de st, de bloc, de post de macazuri in linie curenta
62. Pe sectiile de cale simpla cu BLA, circulatia tr se face in fascicul sau pachet, adica:

A. Tr se urmaresc la sector de bloc semiautomat


B. Tr se urmaresc la sector de bloc
C. Tr se urmaresc la interval de st
63. Prevederile PTE sunt obligatorii pentru

A. Personalul cu responsabilitati in SC care desfasoara operatiuni de transport feroviar in st


respectiva
B. Tot personalul cu responsabilitati inSC
C. Perscu responsabilitati inSC al gestionarului infras feroviare publice, OTF si agentilor economici
care desfasoara operatiuni de transport feroviar in st respective
64. Pe liniile cu cale ferata dubla inzestrate cu BLA, circulatia tr se poate face:

A. La un interval de bloc, respective la lumina verde


B. La trei intervale de bloc, respective la lumina verde
C. La doua intervale de bloc, respective la lumina verde
65. Pe liniile cu cale dubla cu BLA, circulatia tr se poate face:

A. La un interval de bloc, respectiv la lumina galbena


B. La duoa intervale de bloc, respective la lumina galbena
C. La trei intervale de bloc, respective la lumina galbena
66. Capacitatea unei sectii de circulatie reprezinta:

A. Nr maxim de tr sau perechi de tr care pot circula pe aceasta in programul de circulatie


B. Nr maxim de tr sau perechi de tr dacre pot circula pe aceasta in 24 de ore
C. Nr maxim de perechi de tr care pot circula pe aceasta in 24 ore
67. Tr pot sa circule pe infrastr feroviara numai daca:

A. Sunt prevazute intr-un grafic de circulatie, au atribuit un nr si un orar dinainte stabilit


B. Sunt prevazute intr-un program de circulatie, au atribuit un nr si au un mers de tr dinainte stabilit
C. Sunt prevazute intr-un program de circulatie, au atribuit un nr si au un orar dinainte stability
68. Planul de mers reprezinta:

A. Totalitatea traselor prevazute intr-un interval de timp in graficul de circulatie


B. Totalitatea traselor prevazute intr-un interval de timp, de regula un an
C. Totalitatea traselor prevazute intr-un program de circulatie, intr-un interval de timp, de regula un
an
10
69. Programul de circulatie reprezinta adaptarea/modificarea operative periodica a :

A. Graficului de circulatie in functie de starea infrastr feroviare si de solicitarile OTF


B. Plannului de formare in functie de starea infrastr feroviare si de solicitarile OTF
C. Planului de mers in functie de starea infrastr feroviare si de solicitarile OTF
70. Prin programul de circulatie, AIF, in baza solicitarilor OTF, stabileste:

A. Care dintre trasele de circulatie ale tr allocate acestora, urmeaza sa fie folositeintr-o annumita
perioada de timp
B. Care dintre trasele de circulatie allocate acestora, urmeaza sa fie anulate
C. Care dintre trasele de circulatie ale tr de marfa, urmeaza sa fie folosite intr-o anumita perioada de
timp
71. Programul de circulatie se intocmeste:

A. Annual
B. Lunar, decadic, zilnic
C. Annual, lunar, decadic, zilnic
72. Circulatia tr de calatori se face conform traselor allocate prin:

A. Planul de mers, intocmit de regula lunar si reprezinta programul de circulatie annual


B. Planul de mers, intocmit de regula decadal si reprezinta programul de circulatie annual
C. Planul de mers, intocmit de regula annual si reprezinta programul de circulatie annual
73. Cererea pt introducerea in circulatie a unor tr suplimentare de calatori se depune de catre OTF
calatori cu:

A. Cu cel putin 10 zile inainte de punerea in circulatie, in cazul tr care urmeaza sa circule pe una sau
mai multe regionale, pt tr fara regim de rezervare a locurilor
B. Cu cel putin 5 zile inainte de punerea in circulatie, in cazul tr din traficul international care
urmeaza sa circule pe una sau mai multe regionale, pt tr fara regim de rezervare a locurilor
C. Cu cel [utin 10 zile inainte de punerea in circulatie, in cazul tr din traficul intern care urmeaza sa
circule pa una sau mai multa regionale, or tr mixte
74. Circulatia tr de calatori cuprinse in programul de circulatie, cu o compunere difrita, se poate face,
nnumai pe baza unei cereri a OTF de calatori si a unei aprobari de circulatie emisa de:

A. Operatorul RC, daca tr circula pe sectia de circulatie pe care o conduce


B. Seful compartimentului specializat din structura regional a AIF pt tr care circula pe o singura
regional
C. Seful de regulator, daca tr circula pe raza regulatorului propriu
75. Orice tr de marfa va avea:

A. Un singur nr de la st de indrumare pina la st de destinatie, daca nu s-a dispus altfel prin livretele de
mers sau programul zilnic de circulatie
11
B. Mai multe nr da le st de indrumare pina la st de destinatie, daca circula pe mai multe regionale
C. Un singur nr de la st de indrumare pina la sr de destinatie, daca nu s-a sispus altfel prin livretele de
mers
76. Dupa aprobarea programului de circulatie a tr de marfa se interzice:

A. Schimbarea in parcurs a nr de tr pe intreaga distanta de circualtie


B. Schimbarea in parcurs a nr de tr pe intreaga distant de circulatie sau punarea in circulatie de noi
tr
C. Schimbarea in parcurs a ne de tr si a compunerii acestuia pa intreaga distanta de circulatie sau
punerea in circulaite de noi tr
77. Opeartorul de circulatie care este avizat de introducerea sau modificarea unei restrictii de viteza:

A. Avizeaza imediat prin dispozitie scrisa toate st de pe sectia de circulatie respectiva si verbal pe
op RC de pe sectiile de circulatie vecine in vederea avizarii tr care circula fara oprire pe aceste
sectii de circulatie
B. Avizeaza imediat prin dispozitie scrisa toate st de pe sectia de circulatie respective si prin
telefonograma pe op RC si de tractiune de pe sectiile de circulatie vecine in vederea avizarii tr
care circula fara oprire pe aceste sectii de circulatie
C. Avizeaza imediat prin dispozitie scrisa toate st de pa secti de circulatie respectiva si pe op RC de
pe sectiile de circulatie vecine in vederea avizarii tr care circula fara oprire pe aceste sectii de
circulatie
78. Operatorul RC este obligat sa stabileasca:

A. Tr plecate pe sectia de circulatie , care nu au fost avizate cu privire la introducerea/modificarea


restrictiei, sis a dispuna oprirea lor, pt avizarea mecanicului
B. Tr plecate din st cap de sectie de circulatie sau din ultima st cu oprire , care nu au fost avizate cu
privire la introducerea/modificarea restrictiei, si a dispuna oprirea lor pt avizarea mecanicului
C. Tr plecate din st cap de sectie de circulatiesau din ultima st cu oprire, care nu au fost avizate cu
privire la introducerea/modificarea restrictiei
79. In cazul in care legaturile prin instalatiile TC cu op RC sunt defecte, iar IDM din una din st de pe
sectia de circulatie primeste avizare de introducere sau modificare a unei restrictii de viteza:

A. Comunica imediat continutul ei prin ordin de circulatie tr aflate in circulatie

B. Comunica imediat continutul ei prin telefonograma tuturor st de pe sectia de circulatie respectiva

C. Comunica imediat continutul ei prin telefonograma st care delimiteaza portiunea de linie


restrictionata

80. Operatorul RC avizeaza imediat ridicarea restrictiei de viteza prin:

A. Dispozitie scrisa adresata tuturor st de pe sectia de circulatie respectiva si op Rc de pe sectiile


vecine, stabilind tr in circulatie care trebuie avizate cu privire la ridicarea restrictiei sis t care vor
face avizarea

12
B. Dispozitie scrisa adresata tuturor st de pe sectia de circulatie respesctiva si op Rc de pe sectiile
vecine

C. Dispozitie scrisa adresata tuturor st de pe sectia de circulatie respectiva si verbal , telephonic, op


RC de pe sectiile vecine, stabilind tr in circulatie care trebuie avizate cu privire la ridicarea
restrictiei sis t care vor face avizarea

81. Dupa luarea serviciului in primire, op RC face verificarea tuturor restrictiilor de viteza inscrise pe
table de restrictii:

A. Cu IDM dispozitori si/sau localisti, dupa caz, dinst de pe sectia de circulatie pe care o conduc,
consemnind aceasta in registrul de dispozitii cu nr si ora

B. Atit cu IDM dispozitori si/sau localisti, dupa caz, din st de pe sectia de circulatie pe care o conduc,
cat si cu op RC de pe sectiile de circulatie vecine, consemnind aceasta in registrul de dispozitii cu
nr si ora

C. Atat cu IDM dispozitori si/sau localisti, dupa caz, di st de pe sectia de circualtie pe care o conduc,
cat si cu op Rc de pe sectiile de circulatie vecine, consemnind aceasta pe marginea graficului de
circualtie

82. In cazul in care BAR nu a aparut in timp util. op RC impreuna cu IDM de epe sectia de circulatie
respectiva:

A. Inventariaza toate restrictiile de viteza de pe sectia respective, folosind in acest scop table de
evident a restrictiilor de viteza din biroul de miscare si ultimul BAR expirat

B. Inventariaza toate restrictiile de viteza de pe sectia respective, folosind in acest scoptabla de


evident a restrctiilor de viteza din biroul de miscare, din biroul op RC si ultimul BAR expirat

C. Inventariaza toate restrictiile de viteza de pe sectia respectiva si de pe sectiile de circulatie vecine,


folosind in acest scop table de evident a restrictiilor de vitezadin biroul op RC si ultimul BAT
expirat

83. Restrictiile de viteza necuprinse in BAR, precum si cele cu modificari fata de BAR, imediat dupa
introducerea sau modificarea lor, se trec de catre op RC:

A. Pe tabla de evidenta a restrictiilor de viteza aflata in biroul op RC

B. In registrul de dispozitii RC

C. Pe tabla de evidenta a restrictiilor de viteza aflata in biroul IDM

84. Op RC sunt obligati sa mentioneze in predaea serviciului:

A. Toate restrictiile de viteza de pe sectia de circulatie respective

B. Toate restrictiile de viteza inscrise pe table de evident a restrictiilor de viteza si in BAR

C. Toate restrictiile de viteza de pe table de evicenta a restrictiilor de viteza

85. Restrictiile de viteza prevazute sunt reduceri ale vitezei de circulatie a tr, care se introduce in scopul
executarii unor lucrari ca:

13
A. Actiunea distructiva a unor agenti atmosferici, calamitati natural si alte asemenea

B. Slabirea unui pod, a unei portiuni de terasament, a liniei de contact

C. Refractiile, intretinerea si repararea caii fara joante, consolidari la lucrarile de arta, subtraversari
ale caii, intretinerea si repararea instalatiilor feroviare

86. BAR cuprinde toate restrictiile de viteza cuprinse:

A. De pe liniile curente si de pe liniile dinsst care sunt pe teren in decada respective

B. De pe liniile curente si de pe liniile de primire – expediere din st care sunt pe teren in decada
respective

C. De pe liniile curente, de pe liniiile de primire – expediere din st si liniile ferate industrial care sunt
pe teren in decada respectiva

87. In cazul in care este necesara sschimbarea orientarii BLA din butoanele special destinate:

A. IDM dispozitor face mai intii verificarea liniei curente impreuna cu op RC si cu IDM dispozitor
din st vecina

B. IDM dispozitor avizeaza op RC

C. IDM dispozitor transmite o telefonograma op RC

88. Pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA, UAM si tr care au in compunere vehicule feroviare care
nu sunteaza sigur:

A. Se expediaza numai la cale libera

B. Se expediaza la sector de bloc intre ele

C. Nu se expediaza la sector de bloc intre ele

89. Pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA, UAM sit r care au in compunere vehicule feroviare care
nu sunteaza sigur:

A. Se pot expedia dupa un tr (care sunteaza sigur) la sector de bloc

B. Nu se pot expedia dupa un tr (care sunteaza sigur) la sector de bloc

C. Se expediaza numai la cale libera

90. Scoaterea din functie a BLA este adusa la cunistinta de catre op RC:

A. St care delimiteaza distanta respective, prin dispozitie scrisa

B. Tuturor st de pe sectia respective si op Rc de pe sectiile vecine, prindispozitie scrisa

C. Tutror st de pe sectia respective, prin dispozitie scrisa

91. Dupa repunerea in functie a BLA, op RC impreuna cu IDMdin st care delimiteaza distant de
circulatie pe care BLA a fost scos din functie:

14
A. Stabilesc tr care au fost avizate despre scoaterea din functie a BLA

B. Stabilesc tr care au fost avizate despre scoaterea din functie a BLA, dar au plecat din ultima st cu
oprire si care trebuie oprite pr a se incunostiinta mec prin ordin de circulatie, despre reluarea
circulatiei pe baza de BLA

C. Stabilesc tr care nnu au fost avizate despre eluarea circulatiei pa baza de BLA

92. LA intreruperea functionarii blocului de linie semiautomat, precum si in cazul in care se expediaza un
tr de la o linie neinzestrata cu SE, circulatia tr se face:

A. pe baza intelegerii telefonica – cale libera

B. la sector de bloc

C. dup ace s-a obtinut, prin aparatul de bloc, consimtamintul de expediere al stspre care se expediaza
tr

93. Circulatia tr si manevra pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei tr, se executa pe baza
ordinelor:

A. dispecerului central, transmise direct agentilor pct de sectionare

B. IDM, transmise direct agentilor pct de sectionare

C. Op RC, transmise direct agentilor pct de sectionare

94. Circulatia tr pe linie falsa se efecutiaza numai cu:

A. Aprobarea scrisa a op RC care stabileste distant si conditiile de circulatie pt fiecare tr si cu ordin


de circulatie

B. Aprobarea scrisa a op RC care stabileste distant si conditiile de circulatie pt fiecare tr, la sector de
bloc

C. Aprobarea scirsa a op Rc care stabileste distant si conditiile de circulatie pr fiecare tr, dupa
sistemul intelegerii telefonice – cale libera

95. Prin linia falsa se intelege:

A. Linia din stinga sensului normal de mers, inzestrata cu BLA specializat

B. Linia din stinga ensului de mers pe cale dubla, inzestrata cu BLA specializat sau fara BLA

C. Linia din stinga sensului normal de mers pe cale dubla, inzestrata cu BLA

96. Iesirea in linie curenta a convoiului de manevra sau numai a locom care manevreaza, de pe liniile
deservite de un post de macazuri in linie curenta sau PAM, este admisa:

A. Numai dupa cce IDM a obtinut aprobarea scrisa a op RC si calea libera de la st vecina

B. Numai dup ace s-a obtinut aprobarea scrisa a IDM si calea libera de le st vecina

C. Numai dupa ce IDM a obtinnut calea libera de la st vecina

15
97. Op RC care primeste de la IDM solicitarea pt acordarea locom de ajutor va aviza:

A. Personalul responsabil cu organizarea si conducerea active de transp feroviar al OTF care remorca
tr, pt stabilirea locom de ajutor

B. Seful RC

C. Operatorul de tractiune din cadrul regulatorului de traffic

98. In cazul in care OTF nu poate asigura locom de ajutor, op RC va dispune:

A. Ca o locom aflata in eppou sa fie acordata ca locom de ajutor

B. Ca locom altui tr, al OTF, aflat in circulatie sa fie acordata ca locom de ajutor

C. Ca locom altui tr aflat in circulatie sa fie acordata ca locom de ajutor

99. Op RC nu va dispune acordarea ca locom de ajutor:

A. Locom tr internationale de calatori

B. Locom tr care asigura afectuarea transp militare si a marfurilor periculoase din clasele 1 si 7,
conformRID

C. Locom tr care asigura afectuarea transp de marfuri perisabile sau cu vietati

100. Locom de ajutor, acordata in cazul tr de marfa, v-a remorca tr:

A. Numai pina la prima st CFR cu posibilitati de garare

B. Pina la prima st CFR in care se poate acorda o alta locom

C. Pina la capatul sectiei de circulaite respective

101. Locom de ajutor, acordata in cazul tr de calatori, v-a remorca tr astfel:

A. Pina la prima st CFR cu posibilitati de garare

B. Pina la st in care OTF care a remorcat tr initial, trebuie sa remorce tr

C. Pina la stin care OTF care a remorcat initial tr, poate asigura inlocuirea locom defecte

102. In cazul in care, dupa acordaera locom de ajutor, este necesara remorcarea tr pina la alte st CFR
decit cele care delimiteaza linia curenta inchisa, locom de ajutor acordata trebuie:

A. Sa asigure conditiile de circualtie prevazute in livreltul cu mersul tr pt tr care a solicitat ajutor si


conditiile mentionate in ordinal de circulatie

B. Sa asigure conditiile de circulatie prevazute in livretul cu mersul tr care a solicitat locom de ajutor
si conditiile de remorcare si frinare prevazute in reglementarile specific in vigoare

C. Sa asigure aceleasi conditii ca locom defecta

103. In cazul in care locom de ajutor acordata nu poate asigura conditiile de circulatie, de remorcare si de
frinare conform livretului cu mersul tr si/sau reglementatilor specific in vigoare, op RC dispune:

16
A. Asupra circulatiei tr cu respectarea niolor conditii de circulatie, remorcare si frinare ce pot fi
asigurate tr pt circulatia in conditii de siguranta

B. Asigurarea conditiilor similar locom defecte

C. Anularea tr reslectiv, daca aceasta este de calatori

104. In toate cazurile in care prin defectarea acc a mijlocului de tractiune ce asigura remorcarea unui tr
in circulatie s-a produs blocarea traficului feroviar, cu afectarea majora a circulatieitr de calatori sau
a tr ce asigura efectuarea transp militare si marfurilor periculoase, op RC trebuie:

A. Sa dispuna masuri de reintroducerea in trasa a tr de calatori

B. Sa avizeze imediat, dupa caz structura regionala si/sau central de conducere/coordonare a


circulatiei tr , apartinind AIFP

C. Sa avizeze imediat, dupa caz, IDm de pe sectia de circulatie pe care o conduce sip e sefii de st

105. Op RC v-a aviza pers rseponsabil cu organizarea si conducereea active de transp feroviar al OTF
care remorca tr, pt stabilirea locom de ajutor, in vederea:

A. Inchiderii liniei curentepe care se afla tr defect

B. Eliberarii liniei curente – in cazul liniilor simple sau a liniilor duble cand celalalt fir de circulatie
este inchis

C. Redeschiderii lioniei curente pe care se afla tr defect

106. Op RC v-a aviza pers responsabil cu organizaea si conducerea activ de transp al OTF care remorca
tr, pt stabilirea locom de ajjutor in vederea:

A. Eliberarii liniei curente, in cazul liniilor triple

B. Eliberarii sectiei de circulatie rsoective

C. Eliberarii liniei directe din st – in cazul in care celelalte linii de primire – expediere din st sunt
ocupate

107. Cand este necesar sa se indrume mai multe mijl de interventie si/sau UAM in aceeaasi parte a
portiunii intrerupte, acestea:

A. Se vor putrea urmari la interval de st, circulind cu viteza corespunzatoare distantie de vizibilitate,
maxim 20 Km/h

B. Se vor putea urmari la sector de bloc, circulind cu viteza corespunzatoare distantei de vizibilitate,
maxim 20 Km/h

C. Se vor putea urmari si la vedere, circulind cu viteza corespunzatoare distantei de vizibilitate,


maxim 20 Km/h

108. La UAM se poate atasa:

A. Numai un singur vagonet, care trebuie sa aiba frina de mina in stare buna de functionare

17
B. Numai un singur vagon de marfa, pe doua osii, care trebuie sa aiba frina de mina in buna stare de
functionare

C. Numai un singur vag de marfa, pe patru osii, care trebuie sa aiba frina de mina in buna stare e
functionare

109. Circulatia masinilor grele da cala – pt burat, ciuruit, profilat, compactat, ripat si alte asemenea –
intre duoa st , se face:

A. Dupa regulile stabilite pt circulatia tr

B. La cale libera

C. La reaviz esosire

110. Indrumarea in linie curenta a masinilor grele de cale, in vaderea efectuarii lucrarilor, se face:

A. Cu inchiderea liniei curente

B. La sector de bloc

C. La cale libera pe linie curenta inchisa

111. In cererea de aprobare pt introducerea in circulatie a UAM, se mentioneaza si urmatoarele:

A. Data la care v-a circula, ora de plecare, dist pe care circula, daca este necesara oprirea in linie
curenta - cu mentionarea punctului si a duratei opririi, viteza maxima de circulatie, scopul punerii
in circulatie, sistemul de circulatie folosit

B. Data la care v-a circula, ora de plecare, distanta pe care circula, daca este nacesara ooprirea in
linie curenta – cu mentionarea punctului si a duratei de oprire, viteza maxima de circulatie, scopul
punerii in circulatie, nr tr in conditiile caruia v-a circula

C. Data la care v-a circula, ora de plecare, distant pe are circula, daca este necesara oprirea in linnie
curenta – cu mentionarea punctului si a duratei de oprire, viteza maxima de circulatie, scopul
punerii in circulatie

112. Aprobarea pt punerea in circulatie a UAM, care circula pe raza unui regulator, se da de atre:

A. Divizia traffic

B. Regulatorul de circulatie pe raza caruia circula UAM

C. Conducerea regionalei CF

113. UAM care se pun in circulatie in cazuri e acid sau incidente feroviare, inchideri acid de circulatie
provocate de camalitati, ruperi de sine, pt restabilirea circulatiei sau remedieri de deranjamente la
instalatii fixe e tractiune electrica, circula:

A. In rangul I

B. In rangul VII

C. Peste orice rang

18
114. Mersul UAM se intocmeste de catre:

A. Op RCpe sectia proprie

B. Op RCR, pe regionala proprie

C. Op RCCcand circula pe mai multe regionale

115. Cererea de aprobare pt introducerea in circculatie, v-a fi facuta:

A. Cu 2242 ore inainte de plecare

B. In timp util, astfel ca cel mai tirziu cu doua ore inainte de plecare, pers care deserveste utilajul sa
fie in posesia pt circulatia UAM – ului respective

C. Inainte de plecare

116. Pe distantele de circulatie pa care circula tr cu viteze mai amri de 100 Km/h, circulatia vehiculelor
fara motor care se pot acoate de pa linie cu bratele:

A. Se face numai pe baza de cale libera

B. Este interzisa

C. Se face numai cu aprobarea op RC

117. Scoaterea din functie a BLA se face de catre:

A. Pers de intretinere SCB

B. Operatorul RC

C. IDM

118. Instalatia BLA se considera repusa in functie numai dupa ce:

A. Op Rc a fost avizat prin telefonograma de IDM despre repunre in functiune a BLA

B. IDM dispozitor a primit de la pers SCB comunicarea de repunere in functiiune a BLA, a efectuat
probe de functionare aBLA cu st vecina si instalatia CED da indicatii de control asupra bunei
functionari a BLA, conform instructiunilor de manipulare a instalatiilor

C. Op Rc a primit de la personalul SCB comunicarea de repunere in functiune a BLA, iar IDM a


efectuat probele de functionare a BLA cu st vecina si instalatia de centralizare da indicatii de
control asupra bunei functionari a BLA, conforminstructiunuilor de manipula a instalatiei

119. Tonajele tr de calatori se reduc dupa cum urmeaza:

A. Cu 5 % la tractiunea electrica si dieselcind temp mediului inconjurator este cuprinsa intre – 100 C
si – 200 C

B. Cu 25 % la tractiunea electrica si diesel cain temp mediului inconjurator este cuprinsa intre – 100
C si – 200 C

19
C. Cu 10 % la tractiuneaa electrica si diesel cand temp mediului inconjurator este cuprinsa intre -100
C si – 200 C

120. Tonajele tr de calatori se reduc dupa cum urmeaza:

A. Cu 25 % la tractiunea electrica si diesel cand temp mediului inconjurator este sub – 20o C

B. Cu 10 % la tractiunea electrica si diesel cand temp mediului inconjurator este sub – 200 C

C. Cu 50 % la tractiunea electrice si diesel cand temp mediiului inconjurator este sub – 200 C

121. Cand inaltimea zapezii ajunge la 20 cm peste ciuperca sinei se sisteaza circulatia:

A. Tr de marfa formate din vagoane goale

B. Locom isolate

C. Automotoarelor sit r automotoare

122. In cazul caderilor abundente de zapada, circulatia tr in st se efectuiaza:

A. Numai pe liniile de primire – expediere

B. Numai pe liniile directe

C. Numai pe liniile deszapezite

123. Masura de inchidere a liniei, din cauza depunerilor mari de zapada si a intensitatii viscolului, se ia
atunci cind:

A. Patrularea cu plugurile de zapada sau cu alte mijloace nu mai este eficace

B. Zapada depaseste 20 cm

C. Temperature mediului inconjurator este sub -200 C

124. In cazul in care, in timpul unei ploi torentiale, pers de intretinere a caii nu a dat nici un aviz in
legatura cu circulatia tr peste pct expuse inundatiilor:

A. Op RC dispune intreruperea circulatiei tr pina la primirea avizului dat de pers de intretinere a caii

B. IDM aviza op RC, care dispune ca tr sa fie conduse peste pct respective cu deosebita atentie si cu
viteza de cel mult 5 Km/h

C. IDM din prorpie initiative, dispune prin ordin de circulatie ca tr sa fie conduse peste pct
respective cu deosebita atentie si cu viteza de cel mult 5 Km/h

125. In cazul in care, IDM din priprie initiative, dispune prin ordin de circulatie ca tr sa fie conduse peste
pct expuse inundatiilor cu deosebita atentie si cu viteza de cel mult 5 Km/h. acesta trebuie sa
avizeze imediat:

A. Op Rc

B. Seful st

20
C. Seful de district

126. Puncetele expuse inundatiilor se stabilesc annual de catre subunitatile de intretinere a caii, se
reactualizeaza in cazul in care este necesar si se aduc:

A. La cunostinta regulatoarelor de circulatie si se afiseaza in biroul op RC

B. La cunistinta st si se afiseaza in biroul IDM

C. La cunostinta st si regulatoarelor de circulatie

127. Pe sectiile de circulatie pa care este aprobata suspendarea temporara a active de miscare:

A. opRc dispune suspendarea active de miscare potrivit programului aprobat

B. IDM dispune suspendarea active de mmiscare potrivit programului aprobat

C. Conducerea regionalei dispune suspendarea active de miscare potrivit programului aprobat

128. Op RC dispune suspendarea active de miscare potrivit programului aprobat:

A. Precizind pt fiecare pct de sectionare ora de incepere a suspendarii, respective de reluare a active
de miscare, numai dupa ce a stabilit cu IDM dispozitori din pct de sectionare, ultimul tr circulat
pe fiecare fir de circulatie, cind este cazul, precum si starea de liber a liniilor curente

B. Precizind pt fiecare pct de sectionare ora de incepere a suspendarii, respective ora de reluare a
active de miscare, numai dup ace a verificat starea de liber a liniilor curente impreuna cu IDM
dispozitori din pct de sectionare

C. Precizind pt fiecare pct de sectionare ora de incepere a suspendarii, respective de reluare a active
de miscare

129. Reluarea activit de miscare se face potrivit programului aprobat, in baza:

A. Dispozitiei data de IDM dispozitori catre posturile de macazuri din st in care active de miscare a
fost suspendata

B. Dispozitiei op RC transmisa catre IDM dispozitori din st in care active de miscare a fost
suspendata

C. Programului aprobat de conducerea regionalei

130. Op RC poate dispune reluarea active de miscare inainte de ora stabilitain mod exceptional:

A. In cazul produceerii unor deranjamente la instalatiile SC

B. In cazul introducerii in circulatiea tr peste orice rang

C. In caz de forta majora si in cazul producerii de acid si/sau incidente feroviare

131. Este interzisa suspendarea temporara a serviciului de miscare in st inzestrate cu :

A. Instalatii CE de pe sectii cu linie simpla cu BLA sau linie simpla cu BLSA

B. Instalatii CED sau CE de pe sectii cu circulatie cu linie simpla cu BLA sau linie simpla cu BLSA
21
C. Instalatii CEM de pe sectii de criculatie cu linie simpla cu BLA sau linie simpla cu BLSA

132. In cazul in care tr a plecat din ultima st cu oprire si mec nu a fost incunostintat despre suspenddarea
temporara a serv de miscare in st respectiva:

A. Op RC trebuie sa dispuna oprirea tr in una din st din parcurs pt avizarea mec

B. Tr v-a circula pina la st unde are oprire

C. IDM v-a aviza mec prin st RTF

133. In st inzestrate cu instalatii CED sau CE, pe sectii cu linii duble cu BLA, pe perioada suspenddarii
temporare a serviciului de miscare, instalatiile:

A. Se trec in regim de functionare automata a semnalelor

B. Se trec in regim de functionare automata a semnalelor, iar circulatia tr se face pe sens specializat

C. Se scot partial din functie

134. In st CEM sau cu incuietori cu chei cu bloc, inainte de a se trece la suspendarea temporara a
serviciului de miscare:

A. Macazurile se incuie pe linia directa, iar blocul central se sigileaza

B. Macazurile se blocheaza pe linia directa, iar manivela blocului central si aparatul de manevra se
sigileaza

C. Macazurile se blocheaza pe linia directa, iar manivela blocului central se sigileaza

135. Pe perioada suspendarii temporare a active de miscare, la biroul de miscare din fiecare pct de
sectionare ramina la post:

A. Cel putin IDM dispozitor

B. Cel putin IDM expeditor

C. Cel putin un agent

136. Personalul ramas la post pe perioada suspendarii active de miscare are obligatia:

A. De a se odihni

B. De a supraveghea constructiile si instalatiile din zona postului si de a raspunde la apelurile


telefonice

C. De a nu parasi postul

137. Inchiderile liniei curente sau a liniilor din st pot fi:

A. Prevazute

B. Planificate sau accidentale

C. Neprevazute

22
138. In cazul inchiderii planificate a aliniei curente op RC impreuna cun IDM din st intre care urmeaza
sa se inchide linia curenta:

A. Verifica starea de liber a liniilor din st

B. Verifica starea de liber a liniei curente

C. Verifica gabaritul liniei curente

139. Daca sunt indeplinite conditiile din telegrama de aprobare a inchiderii de linie op RC da dispozitie
scrisa catre IDM:

A. Precizind linia curenta care sa v-a inchide, durata, responsabilul/responsabilii cu SCsi nr


telegramei de probare

B. Precizind ora inchiderii si terminarii inchiderii liniei curente, durata, responsabilul/responsabilii


cu SC si nr telegramei de aprobare

C. Precizind ora inceperii inchiderii liniei curente,, durata, responsabilul/responsabilii cu SC si nr


telegramei de aprobare

140. Dispozitia scrisa a op RC privind inchiderea liniei curente:

A. V-a fi transmmisa op RC de pe sectiile vecine

B. Este confirmata cu nr de primire si ora de fiecare IDM

C. Dupa colationare, este confirmata cu nr de primire si ora de fiecare IDM

141. In cazul in care IDM a primit o comunicare privind necesitatea inchiderii acid a liniei curente,
acesta este obligat:

A. Sa opreasca circulatia tr, sa avizeze op RC, seful s tai personalul de intretinere a caii in functie de
cel putin sef de echipa

B. Sa opreasca circulatia tr, sa avizeze op RC si seful st

C. Sa opreasca circulatia tr

142. In cazul inchiderii planificate a liniilor din st IDM inacrie in registrul de dispozitii RC si transmite
op RC cererea de inchidere a liniilor:

A. In cazul inchiderii liniilor directe

B. In cazul inchiderii liniilor de primire/expediere

C. In cazul inchiderii liniilor industriale

143. Executarea lucrarilor cu carucioare turn la linia de contact se face:

A. Pe baza ordinului de circulatie

B. Pa baza aprobarii date de IDM

C. Numai cu inchiderea liniei


23
144. In cazul inchiderii acid aa uneia sau mai multor linii du=in st, IDM opreste circulatia tr si manevra
vehiculelor feroviare si:

A. Pt liniile directe avizeaza op RC in scris si pe seful st

B. Pt liniille industrial avizeaza op RC in scris si pe seful st

C. Pt liniile de primire/expediere avizeazaop RC in scris si pe seful st

145. La lucrarile care se executa la ap de cale prevazute cu incuietori cu chei sau centralizate, din st
si/sau din linie curenta, pt care inchiderea liniei a fost ceruta atat de organul de intretinere a caii cat
si de organul de intetinere a instalatiilor, deschiderea liniei/liniilor pt circulatia tr se face:

A. Separate, pe baza avizului scris privind terminarea lucrarilor, prin telefonograma sau prin
inscriere in RRLISC, de catre org L in functie de cel putin sef de district, si de catre org I in
functie de cel putin elmec

B. Separate, pe baza avizului scris privind terminarea lucrarilor, prin telefonograma sau prin
inacriere in RRLISC, de catre org L in functie de cel putin sef de distrct

C. Numai in comun, pe baza avizului scris privind terminarea lucrarilor, prin telefonograma sau prin
inscriere in RRLISC, de catre org L in functie de cel putin sef de district si de catre org I in
functie de cel putin elmec

146. Iesirile in linie curenta inchisa din st CED sau CE se acopera cu discuri rosii amplasate si
supravegheate de catre agenti autorizati ai executantuluui lucrarii dotati cu mijloace TC, acolo unde:

A. Se aplica suntul

B. Nu se aplica alte sisteme de interzicer (rstrictionare) a afectuarii parcursurilor ded expediere din st
spre linia curenta inchisa, prevazute in instructiunile de manipulare a instalatiilor de SC din fiecare
st

C. Nu se aplica placate cu inscriptia “linie inchisa”

147. Aprobarea pt retragerea din exploatare a echipamentelor si instalatiilor IFTE se da de catre:

A. DEF, pt linia de contact

B. Op RC, de pe sectia de circulatie respective, pt linia de contact, in interval libere de circulatie

C. IDM, care este autorizat la manipularea de la distanta a separatoarelor, pt liniile din st

148. Solicitarea de scoatere de sub tensiune a LC, pt circulatia transp negabaritice, trebuie facuta de op
RC cu minim:

A. 24 ore inainte

B. 2 ore inainte

C. 6 ore inainte

149. Solicitarea de scoatere de sub tensiune a LC, inscrisa de responsabilul SC al lucrarii in RRLISC,
trebuie sa cuprinda cel putin:
24
A. Portiunea de linie de contact ce urmeaza sa fie scoasa de sub tensiune, intervalul de timp solicitat,
conditiile de circulatie si manevra, scopul si natura lucrarilor, circulatia utilajelor de lucru

B. Portiunea de linie de contact ce urmeaza sa fie scoasa de sub tensiune, intervalul de timp solicitat,
conditiile de circulatie si manevra, scopul si natura lucrarilor, numele si autorizatia DEF

C. Portiunea de linie de contact ce urmeaza sa fie scoasa de sub tensiune, intervalul de timp solicitat,
conditiile de circulatie si manevra, scopul si natura lucrarilor si modul de repunere sub tensiune

150. In cazul lucrarilor cu scoaterea liniei de contact de sub tensiune, op RC, dupa primirea cererii:

A. Verifica aprobarea si nnumele si nr autorizatiei rsponsabulului SC al lucrarii

B. Da dispozitie IDM de scoaterea liniei de contact de sub tensiune

C. Verifica aprobarea, analizeaza circulatia reala a tr si ia masuri e reorganizarea circulatiei si


manevrei in noile conditii

151. In cazul lucrarilor cu scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, op RC, dupa primirea cererii si
identificarea modului de lucru in aceste conditii:

A. Solicita DEF scoaterea liniei de contact de sub tensiune, cu specificarea intervalului de timp
solicitat

B. Da dispozitie IDM de scoaterea linie de contact de sub tensiune, cu specificarea intervalului de


timp solicitat

C. Solicita IDM, mannipularea de la distanta a separatoarelor IFTE, pt scoaterea liniei de contact de


sub tensiiune

152. Dupa executarea manevrelor de scoatere de sub tensiune a liniei de contact DEF comunica aceasta
in scris:

A. Op RC, menionind linia de contact scoasa de sub tensiune

B. IDM, mentionind linia de contact scoasa de sub tensiune si responsabulul lucrarii

C. Op RC, mentionind responsabilul lucrarii

153. La cererea op RC de scoatere de sub tensiune a unei linii de contact, aceasta se considera fara
tensiune numai dupa ce:

A. DEF a transmis cererea de scoatere de sub tensiune a linnie de contact

B. DEF confirma acoaterea de sub tensiune a linie de contact

C. IDM a transmis DEF cererea de scoatere de sub tensiune a liniei de contact

154. Solicitarea de repunere sub tensiune a LC, inscrisa de responsabilul SC al lucrarii in RRLISC,
trebuie sa cuprinda ccel putin referiri privind:

A. Retragerea din instalatii a personalului, demontarea scurtcircuitoarelor, asigurarea gabaritului de


libera trecere, eventualele restrictii de circulatie si de manevra, nukele si autorizatia DEF, si modul
de repunere sub tensiune
25
B. Retragerea din instalatii a personalului, demontarea scurtcircuitoarelor, asigurarea gabaritului de
libera trecere, eventualele restrictii de circulaie si manevra, numele si autorizatia DEF

C. Retragerea din instalatii a personalului, demontarea scurtcircuitoarelor, asigurarea gabaritului de


libera trecere, eventualele restrictii de circulatie si manevra

155. In cazul terminarii lucrarilor la linia de contact, DEF comunica:

A. Op RC repunerea liniei de contact sub tensiune

B. Op RC repunerea liniei de contact sub tensiune si eventulalele linii de contact ramase scoase de
sub tensiune sau modificari in derularea circulatiei si manevrei, numele si autorizatia DEF

C. Op RC repunerea liniei de contact sub tensiune si eventualele linii de contact ramase scoase de
sub tensiune sau modificari in derularea circulatiei si manevrei

156. Dupa teminarea lucrarilor, LC se considera ca fiind scoase de sub tensiune:

A. Din momentul in care s-a solicitat repunerea liniei de contact sub tensiune

B. Din mmomentul in care DEF confirma repunerea liniei de contact sub tensiune

C. Din momentul in care op RC da dispozitie pt repunerea liniei de contact sub tensiune

157. Confirmarea DEF ca linia de contact a fost scoasa de sub tensiune:

A. Consitituie aprobarea pt executarea de lucrari sau interventii

B. Nu constituie, sub sub nici o forma, aprobarea pt executarea de lucrari sau interventii, deoarece
linia de contact nu este legatta la pamint

C. Constituie aprobarea pt executarea de lucrari sau interventii, deoarece linia de contact este legata
la pamint

158. Scoaterea acid de sub tensiune a liniei de contact se inscrie in RRLISC dupa caz, astfel:

A. De catre DEF

B. De catre personalul IFTE

C. De catre IDM, in st inzestrate cu instalatii IFTE care se manipuleaza de catre acesta, din dispozitia
scrisa a DEF

159. Scoaterea acid de sub tensiune a liniei de contact se inscribe in RRLISC dupa caz, astfel:

A. De personalul de intretinere a instalatiilor IFTE cu responsabiitati in SC in functie de cel putin


sef de district

B. De personalul de intretinere a instalatiilor IFTE cu responsabilitati in SC in functie de cal putin


elmec

C. De personalul de intretinere a instalatiilor IFTE cu responsabilitati in SC in functie de cel putin


sef de echipa

160. Executarea lucrarilor cu carucioare-turn la linia de contact se face numai cu:


26
A. Inchiderea liniei

B. Linia de contact sub tensiune

C. Cu avizul DEF

161. Dupa confirmarea data de DEF privind scoateea de sub tensiune a liniei de contact, op RC da
dispozitie scrisa catre:

A. IDM si DEF, precizind ora inceperii inchiderii liniei curente si/sau scoaterii de sub tensiune a
liniei de contact si nr telegr de aprobare

B. IDM si DEF

C. IDM si DEF, precizind ora inceperii inchiderii liniei curente si/sau scoaterii de sub tensiune s liniei
de contact, durata, responsabilul cu SC si nr telegr de aprobare

162. Personalul care utlizeaza sistemul infprmatic IRIS trebuie:

A. Sa verifice starea de functionare a statiei de lucru IRIS inainte de luarea in primire a serviciului

B. Sa verifice starea de functionare a statiei de lucru IRIS dupa luara in primire a serviciului

C. Sa verifice starea de functionare a monitorului si a unitatii central dupa luarea in primire a


serviciului

163. Rezultatul verificarii starii de functionare a statiei de lucru IRIS se inscribe:

A. In RRLISC, de catre opRC

B. In registrul de dispozitii RC, de catre op RC

C. Nu se inscrie, daca st de lucru functioneaza normal

164. Disfunctionalitatile sistemului informatis IRIS si ale statiei de lucru IRIS se consemneaza prin
inscriere in :

A. Registrul de dispozitii de circulatie de catre IDM

B. RRLISC de catre op RC

C. Registrul de disppozitii de circulatie de catre op RC

165. Op RC trebuie sa efectuieze prin intermediul st de lucru IRIS urmatoarele operatiuni in legatura cu
circulatia tr:

A. Emiterea si urmarirea primirii/executarii dispozitiilor de circulatie

B. Emiterea dispozitiilor de circulatie

C. Urmarirea primirii/executarii dispozitiilor de circulatie

166. Op RC trebuie se efextuieze prin intermediul st de lucru IRIS urmatoarele operatiuni in legatura cu
circulatia tr :

27
A. Urmarirea operative a circulatiei tr care urmeaza sa inte pe sectiile de circulatie vecine

B. Urmarirea operative a circulatiei tr care urmeaza sa intre pe sectia de circulatie pe care o conduce

C. Urmarirea operative a circulatiei tr care urmeaza sa iasa d pe sectia de circulatie pe care o conduce

167. Op RC tebuie sa efectuieze prin intermediul statiei de lucru IRIS urmatoarele operatiuni in legatura
cu circultia tr:

A. Urmarirea in timp real a circulatiei tr in vederea trasarii acestora pe grsficul de circulatie

B. Urmarirea in timp real a circulatiei tr in vederea luarii deciziilor operative pt regularizarea


circulatiei tr

C. Urmarirea in timp real a circulatiei re

168. Op RC trebuie se efectuieze prin intermediul st de lucru IRIS urmatoarele operatiiuni in legatura cu
circulatia tr :

A. Transmiterea catre IDM a dispoztiilor privind inchideri de linii industrial

B. Tranz,iterea catre IDM a telefonogramelor privind inchideri de linii

C. Transmiterea catre IDM a dispozitiilor privind inchideri de linii

169. In cazul disfunctionalitatilor sistemului informatics IRIS si ale st de lucru IRIS, IDM avizeaza

A. Op RC prin inscriere in registrul de diappozitii RC cu nr si ora, mentionind si avizarea pers cae


intretine sistemul informatics

B. Op RC prin inscriere in registrul de dispozitii RC cu nr si ora

C. Personalului care intretine sistemul informatic prin inscriere in registrul de dispozitii RC cu nr si


ora

170. Op RC trebuie sa efectuieze prin intermediul st de lucru IRIS urmatoarele operatiuni in legatura cu
circulatia tr:

A. Analizarea explicatiilor transmise de catre IDM referitoare la intirziereaa tr

B. Analizarea explicatiilor transmise de catre IDM referitoare la intirziarea tr si incadrarea intirzierii


tr pe cauze si responsabili

C. Analizarea explicatiilor transmise de catre IDM referitoare la inchiderile de linii

171. Op RC trebuie sa efectuieze prin intermediul st de lucru IRIS urmatoarele operatiuni in legatura cu
circulatia tr:

A. Transmiterea catre IDM a dispozitiilor privind restrictii de viteza nou introduce sau ridicate

B. Transmiterea catre IDM a dispozitiilor privind restictii de viteza nou introduce sau ridicate pe/de
pe liniile industrial

C. Transmiterea catre IDM a dispozitiilor privind restrictii de viteza nou introduce sau ridicate pe/de
pe liniile de evitare
28
172. Depasirea de catre tr a vitezelor maxime admise de linie, a vitezelor maxime stabilite pt categoria de
tr respective in livretele de mers sau prin ordin de circulatie, a treptelor restrictiilor de viteza, se
incadreaza ca incident feroviar la:

A. A 1. 9.

B. A 1. 1.

C. A 1. 5.

173. Indrumarea tr cu procentul de masa frinata neasigurat in conformitate cu livretul de mers


corespunzator, categoriei tr respective, fara asigurarea procentului de masa frinata pt mentinerea pe
loc sau cu conducta generala de aer intrerupta, indiferent daca procentul de masa frinata este sau nu
asigurat, sa incadreaza ca incident la grupa:

A. A 1. 8

B. A 1.12

C. B 1 .5

174. Executarea serviciului de catre pers cu responsabilitati in SC aflat sub influienta consumului e
bauturi alocoolicce sau a substanttelor halucinogene, se incadreaza ca incident feroviar la grupa:

A. A 1. 7

B. B 2. 3

C. C 3. 2

175. Efectuarea serviciului in legatura directa cu SC, dupa depasirea duratei de lucru reglementata, se
incadreaza ca incident feroviar la grupa:

A. C 2. 3

B. C 3. 6

C. C 1.6

176. La art 8, grupa C pct 3. 8 se incadreaza ca incident feroviar:

A. Neintroducerea restrictiilor de viteza sau neinchiderea liniei in cazurile prevazute in


reglementarile specific, neacoperirea cu semnale mobile a portiunilor de linii inchise sau slabite

B. Deraieri de vehicule feroviare

C. Stationarea vehiculelor feroviare peste marca de siguranta, dupa termminarea operatiunilor de


manevra

177. Avizarea acid/incidentelor produse pe calea ferata, in toate cazurile, se face de catre seful st sau
inlocuitorul acestuia, catre:

A. Seful regulatorului de circulatie pe raza careia s-a produs acid/incidentul

B. Op de serviciu de la RC pe raza careia s-a produs acid/incidentul


29
C. Revizorul de sserviciu din cadrul revizoratul regional de SC pe raza careia s-a produs
accid/incidentul

178. Telefonograma de avizare a accid/incidentului cuprinde:

A. Descrierea si urmarile acestuia, mijloacele de interventie necesarept inlaturarea urmarilor si


restabilirea circulatiei feroviare, potrivit reglementarilor specific, autoritatile publice care nu au
putut fi avizate de catre seful st

B. Data, ora si locul unde s-a produs accid/incidental, mijloacele de interventie necesare pt
inlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, potrivit reglementarilor specifice,
autoritatile publice care nu au putut fi avizate

C. Data, ora si locul unde s-a produs accid/incidental, descrierea su urmarile acestuia, mijloacele de
interventie necesare pt inlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, potrivit
reglementarilor specifice, autoritatile publice care nu au putut fi avizate de seful st

179. Dupa primirea avizarii accid/incidentelor produse pea lea ferata, pt fiecare etapa in parte, op Rc de
serviciu adduce de indata la cunostinta:

A. Revizorul de serviciu de la RRSC pe raza caruia s-a produs accid/incidentul

B. Seful RC pe raza caruuia s-a produs accid/incidentul

C. Conducatorul turei de serviciu de la RC, continutul avizarii respective

180. Dupa primirea avizarii accid/incidentelor produse ppe calea ferata, conducatorul turei de serviciu da
le RC aviza de indata, pt fiecare etapa in parte, pe:

A. Revizorul de serviciu de la RRSC din cadrul RCF

B. Conducatorul turei de serviciu de la RC din cadrul Sucursalei RCF, DEF, cind este cazul,
autoritatile publice care nu au putut fi avizate de seful st

C. Conducatorul turei de serviciu de la RCC din cadrul CNCF “CFR”SA

181. Nu se incadreaza ca accid sau incidente situatiile si faptele care au condus la inchiderea circulatiei
feroviare in mod accid, din urmatoarele cauze:

A. Ruperea pantografului locom aflate in circulatie sau la manevra

B. Ruperi de osii

C. Manupularea nereglementara a instalatiilor de centralizare

182. Nu se incadreaza ca accid sau incidente situatiile si faptele cara au condus la inchiderea circulatiei
feroviare in mod accid, din urmatoarele cauze:

A. Caderea pieselor apartinind vehiculelor feroviare sau a incarcaturii din vagoane

B. Defectarea vehiculelor feroviare din compunerea tr in circulatie sau la manevra

C. Efectuarea de lucrari la linii sau la instalatii fara respectarea prevederilor din reglementarile
specific
30
183. Nu se incadreaza ca accid sau imcidente situatiile si faptele care au condus la inchidereacirculatiei
feroviare in mod acid, din urmatoarele cause:

A. Seerpuirea liniilor de cale ferata

B. Suoraincalzirea cutiei de osie

C. Scurgeri din continutul vag incarcate cu substante chimnice care pot afecta mediul si sanatatea
personalului

184. Faptele produse de terte personae fizice sau juridicce, care au pus in pericol SF, care au avut ca
urmare perturbarea active de transp feroviar, distrugerea si/sau sustragerea de piese sau material din
component vehiculelor sau infrastructurii feroviare:

A. Nnu se incadreaza ca accid/incidente, potravit prezentului regulament

B. Se incadreaza ca accid, potrivit prezentului egulament

C. Se incadreaza ca incidente feroviare, potrivit prezentului regulament

185. Atunci cand accid/incidental s-a produs in linie current, pe sectii cu conducere centralizata a
circulatiei tr sau pe sectii de conducere in system dispecer, conducatorul turei de serviciu de la RC:

A. V-a aviza seful RC pe raza careia s-a produs accid/incidental

B. V-a stabili si nominaliza prin dispozitie scrisa seful st care se v-a deplasa la locul produderii
accid/incidentului

C. V-a aviza revizorul de serviciu de la RRSC din cadrul Sucursalei RFC

186. Nu se incadreaza ca accid sau incidente situatiile si faptele care au condus la inchiderea circulatiei
feroviare in mod accid, din urmatoarele cauze :

A. Ruperea tr

B. Ruperi de osii

C. Ruperi de osii sau de bandaje

187. Se interzice trecerea unui tr fara oprire, printr-o st in care mersul prevede oprire, fara:

A. Dispozitia op RC transmisa atat st in care tr are ultima oprire, cat sis t in care se suorima oprirea

B. Dispozitia op RC transmisa st in care tr are ultima oprire

C. Dispozitia op RC transmisa st in care se suprima oprirea

188. Se interzice darea inapoi a tr, din linie curenta, fara o intelegere prealabila cu IDM din st care l-a
expediat, in urmatoarele cazuri:

A. Pe sectii inzestrate cu instalatii CEM

B. Pe timp de ceata, viscol si alte imprejurari nefavorabile, cind vizibilittea semnalelor redusa

C. Pe sectii cu instalatii cu incuietori cu chei


31
189. Se interzice darea inapoi a tr, din linie curenta, fara o intelegere prealabila cu IDM din st cara l-a
expediat, in urmatoarele cazuri:

A. Pe sectii cu circulatie cu BLA

B. Pe sectii inzestrate cu instalatii CEM

C. Pe sectii cu instalatii cu incuuietori cu chei

190. In cazul in care dupa oprirea neprevazuta in linie curenta tr nu isi poate continua mersul in
intregime:

A. Se poate remorca in parti, numai cu o locom de ajutor

B. Se poate remorca in parti, numai cu locom tr

C. Se poate remorca in parti, cu locom tr sau cu o lcom de ajutor

191. Dupa oprirea neprevazuta in linie curenta a unui tr care nu isi poate continua mersul in intregime si
dupa sosirea primei parti a tr din lnie curenta, IDM dispozitor, are urmatoarele obligatii:

A. Sa comunice raminarea unei parti din tr in linnie curenta, in scria, op RC care v-a dispune
inchhiderea liniei curente

B. Sa comunice raminerea unei parti din tr in linie curenta, in scris, catre IDM, din st vecina, precum
si op RC care v-a dispune inchhiderea liniei curente

C. Sa comunnice raminerea unei parti din tr in linie curenta, in scris, catre IDM din st vecina, precum
si seful st

192. Dupa oprirea nepervazuta in linie curenta a unnui tr care nu isi poate continua mersul in intregime si
dupa sosireea primei parti a tr din linnie curenta, IDM dispozitor, are urmatoarele obligatii:

A. Sa stabileasca impreuna cu IDM din st vecina, modul de eliberare a liniei curente

B. Sa stabileasca impreuna cu op RC modul de eliberare al liniei curente

C. Sa stabileasca impreuna cu mec de locom modul de eliberare a liniei curente

193. Dupa oprirea neprevazuta in lnie curenta a unui tr care nu isi poate continua mersul in intregime si
dupa sosirea ultimei parti a tr din linie curenta, IDM dispozitor:

A. Transmite st vecine reavizul de sosire si raporteaza op RC sosirea tr in st

B. Traansmite sr venice reavizul de sosire

C. Raporteaza op RC sosirea tr in st

194. Dupa oprirea nepevazuta in linie curenta a unnui tr care nu isi poate continua mersul in intregime si
dupa sosirea ultimei parti a tr din linie curenta, in st, op RC:

A. Dispune remedierea defectiunii produsa in linie curenta

B. Dispune inchhiderea liniei curente

32
C. Dispune redeschiderea liniei curente

195. Dupa primirea solicitarii locom de ajutor, IDM dispozitor este obligat:

A. Sa comunice aceasta sefului de st

B. Sa comunice aceasta op RC

C. Sa comunnice aceasta IDM din st vecina

196. Dupa primirea solicitarii locom de ajutor, de la IDM dispozitor, op RC:

A. Aviza op RCT

B. Stabileste modul de redeschidere a linie curente

C. Stabileste modul de transmitere a locom de ajutor solicitate pecum si modul de eliberare a linie
curente

197. Pe infrastructura feroviara se utkizeaza urmatoarele mijloace de interventie:

A. Tr de interventie cu macara electrica, tr de interventie specializate dotate cu instalatii de vinciuri,


tr pt stingerea incendiilor, vag de ajutor de cale normal si ingusta

B. Tr de interventie cu macara diesel, tr de interventie specializate dotate cu instalatii de vinciuri


hidraulice, tr pt stingerea incendiilor, vag de ajutor de cale ingusta

C. Tr de interventie cu macara diesel, tr de interventie specializate dotate cu instalatii de vinciuri


hidraulice, tr pt stingerea incendiilor, vag de ajutor de cale normale si ingusta

198. Personalul care se deplaseaza imediat la locul accid/incidentului feroviar:

A. Seful st , impreuna cu sefii de unitati locale

B. Seful st

C. Seful st si seful de district

199. Tr de interventie cu macara se v-a fi solicitat, de regula, in urmatoarele cazuri:

A. Locom rasturnata, inchizind gabaritul de lubera trecere

B. Locom rasturnata, asezata transversal fata de linie sau alaturi de linie inchizind gabaritul de libera
trecere

C. Locom rasturnata dar care nu inchide gabaritul de libera trecere

200. Tr de interventie cu macara v-a fi solicitat , de regula, in urmatoarele cazuri:

A. Vag de marfa incarcate, deraiate

B. Vag de marfa goale deraiate

C. Vag de marfa goale, rasturnate, asezate transversal fata de linie

33
201. In cazul necesitatii indrumarii tr de interventie sau a vag de ajutor in caz de incidente, avizarea
telefonica sa v-a face de catre seful st si v-a cuprinde:

A. Felul mijlocului de interventie necesar pt a deschide circuatia tr in termenul cel mai scurt

B. Felul mijlocului de tractiune necesar pt e deschide circulatia tr in termenul cel mai scurt

C. Felul vag necesare pt a deschide curculaite tr in termenul cel mai scurt

202. In cazul necesitatii indrumarii tr de interventie sau a vag de ajutor in caz de incidente de cale ferata,
avizarea telefonnica se v-a face de catre seful st si v-a cuprinde:

A. Cand se solicita tr de interventie cu macara, se vor comunica date informative privind terenul pt
calarea macaralei

B. Cand se solicita tr de interventie cu macara, se vor comunica date privind terenul pt calarea
macaralei precum si starea terenului si date care sa permita indrumarea macaralei cu bratul in
directia necesara pt interventie

C. Cand se solicita tr de interventie cu macara, se vor comunica date informative care sa permita
indrumarea macaralei cu bratul in directia necesara pt interventie

203. Tr de interventie v-a fi garat:

A. Pe o lini elibera din incinta unitatii ed domiciliu sau in statie

B. Pa o lonie din incinta unitatii de domiciliusituata astfel incit accesul locompt remorcare sa se poata
face pe cit posibil pe la ambele capete

C. Pe o linie din incinta unitatii de domiciliu situate astfel incit accesul locom pt remorcare sa se
poata face pe ct posibil pe la ambele capete, iar pe aceasta linie nu se vor mai gara si alte vehicule

204. Caind tr de interventie a fost indrumat pt diferite lucrari in st sau pe linii industrial, pet imp de
noapte se vor respecta si urmatoarele:

A. Este interzis sa fie remizat pe linii din st

B. Este interzis sa fie remizat pe linii industriale

C. Este interzis sa fie remizat pe linii abatute din st

205. Cand tr de interventie a fost indrumat pt diferite lucrari in st sau pe linii industrial, per imp de
noapte se vor respecta si urmatoarele:

A. Este interzis ca macaraua sa ramina legata la tr

B. Este interzis ca macaraua sa ramina calata

C. Este interzis ca macaraua sa fie asigurata contra fugirii

206. In cazul indrumarii la incidente de cale ferata, tr de interventie v-a iesi din subunitatea de domiciliu
in termen de:

A. Maxim 30 minute ziua, respective 45 minute noaptea, socotit de la ora primirii avizarii

34
B. Maxim 60 minute ziua, respective 90 minute noaptea, socotit de la ora primirii avizarii

C. Maxim 45 minute ziua, respective 60 minute noaptea, socotit de la ora primirii avizarii

207. Programul de circulatie se considera definitivat ssi se aplica dupa parcugerea urmatoarelor faze:

A. Intocmirea programului de expedieri de tr de fiecareoperator de manevra

B. Intocmirea programului de fiecare OTF marfa

C. Intocmirea programului de expedieri de tr de fiecare OTF marfa

208. Tr suplimentare de calatori fata de programul de circulatie annual pot circula numai in baza:

A. Unei trase suplimentare fata de plannul de mers

B. Inei trase suplimentare fataa de planul de mers sau in conditiile unei trase prevazute in programul
de circulatie annual

C. Unei trase prevazute in programul de circulatie anual

209. Programele de circulatie lunar si decadic, ale tr de marfa, se difuzeaza unitatilor interesate:

A. Cu cel putin 48 ore inainte de inceperea lunii sau decadei

B. Cu cel putin 24 ore ininte de inceperea lunii sau decadei

C. Cu cel putin 72 ore inainte de inceperea lunii sai decadei

210. Difuzarea programelor de circulatie lunar si decadic se face de catre compartimentul specializat al
AIF din structura:

A. Regulatorului de circulatie, prin dispozitie RC catre toate subunnitatile interesate de pe raza lui de
activitate

B. Regulatorului de circulatie, prin dispozitie RC catre toate subunitatile interesate de pe raza lui de
activitate, pt toate trasele de marfa utilizate pe raza proprie de activitate si OTF

C. Regulatorului de circulatie, prin dispozitie RC, pt toate trasele de marfa utilizate pe raza proprie de
activitate si OTF

211. Difuzarea programului de circulatie zilmic se face de catre:

A. Regulatoarele de circulatie, catre depourile de locom

B. Regulatoarele de circulatie , catre st de cale ferata

C. Regulatoarele de circulatie catre sububitatile proprii

212. Difuzarea programului de circulatie zilnic se face de catre:

A. OTF marfa la unitatile si personalul din subordine

B. Operatorii de manevra la unitatile si personalul din subordine

C. OTF marfa la personalul din subordine


35
213. Programul de circulatie zilnic cuprinde:

A. Trasele in plus fata de cele programate sa fie utilizate in decada

B. Trasele tr care vor circula

C. Trasele tr prevazute in graficul de circulatie

214. Programul de circulatie zilnic se intocmeste:

A. De la ora 10.00 pt traswlw care se vor utilize incepins de la ora 17.00 azilei in curs

B. De ka ora 10.00 pt trasele care vor circula incepind cu ora 17.00 a zilei incurs si reprezinta
adaptarea programului de circulatie decadic

C. De la ora 10.00 a zilei in curs si reprezinta adaptarea progamului de circulatie decadic

215. Programul de circulatie zilnic cuprinde:

A. Trasele anulate

B. Trasele supllimentare fata de planul de mers

C. Trasele suplimentare fata de planul de mers si trasele neutilizate

216. La intocmirea programului de circulatie decadic se tine seama de urmatoarele elemnte:

A. Calamitati natural

B. Programul de dirijare a vagoanelor goale

C. Restrictii de viteza

217. Anularea utilizarii traselor de marfa din programul de circulatie zilnic se face din oficiu de catre
AIF, prin:

A. Seful de regulator

B. Seful compartimentului specializat al AIF

C. Op RC

218. Anulare utilizatii traselor de marfa neutilizate di programulde circulatie zilnic se face din oficiu de
catre AIF, daca:

A. Intirzierea tr de marfa la indrumare depaseste 120 minute fata de ora programata

B. Intirzierea tr de marfa la indrumare depaseste 180 minute fata de oere programata

C. Intirziera tr de marfa in parcurs depaseste 180 minute fata de ora rogramata

219. Anularea utilizarii traselor de marfa din programul de circulatie zilnic se face din oficiu de catre
AIF, din urmatoarele motive:

A. Vina AIF

36
B. Vina st de cale ferata

C. Vina regulatorului de trafic

220. Anularea utilizarii traselor de marfa din programul de circulatie zilnic se face din pficiu de catre
AIF, din urmatoarele motive:

A. Vina operatorului de manevra

B. Vina OTF

C. Vina peersonalului de trafic

221. Annularea traselor de marfa din programul de circulatie zilnic se face din oficiu de catre AIF, din
urmatoarele motive:

A. Accidente sau incidente feroviare

B. Evenimente feroviare

C. Furturi din vagoane de marfa

222. Rectificari operative ale programului de circulatie zilnic aprobat se face si in timpul derularii
programului:

A. La cererea motivata a op RC

B. La cererea motivata a regulatorului de traffic

C. La cererea motivata a OTF

223. Rectificari operative ale programului de circulatie zilnic aprobat se pot face si in timpul derularii
programului:

A. La ora 10.00, pt programul cuprins in intervalul 24.00 – 12.00 si se evidentiaza cu culoarea verde
pe coala program

B. La ora 22.00, pt programul cuprins in intervalul 24.00 – 12.00 si se evidentiaza cu culoare rosie pe
coala program

C. La ora 20.00, pt programul cuprins in intervalul 24.00 – 12.00 si se evidentiaza cu culoare verde
pe coala program

224. Rectificari operative ale programulul de circulaite zilnic aprobat se pot face si in timpul derularii
programului:

A. La ora 10.00, pt programul cuprins in intervalul 12.00 – 17.00 si se evidentiza cu culoare verde pe
coala program

B. La ora 10.00, pt programul cuprins in intervallul 12.00 – 17.00 si se evidentiaza cu culoare neagra
pe coala program

C. La ora 22.00, pt programul cuprins in intervalul 12.00 – 17.00 si se evidentiaza cu culoare rosie pe
coala program

37
225. Rectificari operative ale programului de circulatie zilnic aprobat se pot face si in timpul derularii
programului, la cererea motivate:

A. A unor subunitati care nunpot executa programul zilnic de circulatie in conditiile stabilite

B. A unor subunitati ale operatorului de manevra care nu pot executa programul zilnic de circulatie
in conditiile stabilite

C. A unor subunitati apartinind AIF care nu pot executa programul de circulatie zilnic in conditiile
stabilite

226. Anularea utilizarii traselor de marfa din programul de circulaite zilnic se face din oficiu de catre
AIF, din urmatoarele motive:

A. Forta majora

B. Defecte la vagoanele de marfa

C. Deranjamente

227. Graficele de circulatie din planul annual de mers al tr se pot tipari sau vizualiza pe monitor in
functie de cerinte pt:

functie de cerinte pt:

A. Sectiile unui regulator sau o singura sectie de circulatie

B. Sectiile intregii retele de cale ferata, pe sectiile unei regionale, pe sectiile unui regulator sau pe o
singura sectie de circulatie

C. Sectiile intregii relete de cale ferata

228. Datele introduce in sistemul informatics, pt fiecare trasa, in scopul intocmirii plannului de mers
anual si graficul de circulatie sunt, dupa caz, urmatoarele:

A. Nr trasei de baza, tipul si rangul tr solicitat sa circule in aceasta

B. Rangul tr solicitat sa circule in aceasta

C. Nr si categoria trasei de baza

229. In cadrul aplicatiilor Cronos si Focus la nivelul Regulatoarelor de Circulatie activitatile de


conducere si urmarire operative a programului de circulatie zilnic atribuite op RC sunt urmatoarele:

A. Urmareste si verifica incadrarire intirzierilor tr pe cause si responsabili effectuate de op RCR

B. Traseaza tr pe graficul de circulatie

C. Da dispozitii in legatura cu circulatia tr

230. In ccadrul aplicatiilor CRONOS si FOCUS la nivelul Regulatoarelor de Circulatie activitatile de


conducere si urmarire operative a programului de circulatie zilnic aprobat atribbuite op RC sunt
urmatoarele:

A. Da dispozitii privind dirijara vagoanelor


38
B. Da dispozitii pt lucrari programate sau accidentale cu sau fara inchideri de linii

C. Da dispozitii RVS

231. IDM din toate st de modificare a compunerii tr trebuie sa introduca, o data cu raportarea expedierii
tr in sistemul informatics IRIS dar nu mai tirziu de:

A. 15 minute da la expedierea lui din st, datele privind compunerea tr

B. 15 minute de la sosirea lui in st, datele privind compunerea tr

C. 15 minute de la expedierea lui din st, datele privind ora de plecare si nr tr

232. IDM din toate st de modificare a compunerii tr trebuie sa introduca, o data cu raportarea expedierii
tr in sistemul informatics IRIS, datele pricind compunerea tr de marfa, astfel:

A. Nr de vag, sarcina max pe osie, tonajul brut, lungimea tr, nr de locom si tipul de tractiune

B. Nr de vag, osii incarcate, osii goale, sarcina maz pe osie, tonajul brut, lungimea tr

C. Nr de vag, osii incarcate, osii goale, sarcina max pe osie, tonajul brut, lungimea tr, nr d locom si
tipul de tractiune

233. IDM din toate st de modificare a compunerii tr trebuie sa introduca o data cu raportarea expedierii
tr in sistemul infprmatic IRIS, datele privind compunerea tr de calatori, astfel:

A. Nr de vag, osii incarcate, osii goale, tonaj brut, lungimea tr, nr de locom si tipul de tractiune

B. Nr total de osii, tonajul brut, lungimea tr si tipul de tractiune

C. Nr total de osii, tonajul brut, lungimea tr, tonjul necesar de frinat,, nr de locom si tipul de tractiune

234. IDM din toate st de modificare a compunerii tr trebuie sa introduca , o data cu raportarea expedierii
tr in sistemul informatics IRIS, datel privind compunerea tr, astfel:

A. Pt locom izolate: nr fiecarei locom, si tipul de tractiune

B. Pt locom izolate: tonajul tr, nr fieecarei locom si tipul de tracriune

C. Pt locom izolate: lungimea tr, nr fiecarei locom si tipul de tractiune

235. Raportarile pe care IDM trebuie sa le execute in sistemul informatics IRIS, imediat dupa sosirea tr
in st, sunt urmatoarele:

A. Ora reala de sosire, nr liniei de garare

B. Ora rela de sosire, nr liniei de garare, compunerea tr

C. Ora reala de sosire, nr, liniei de garare, analiza tr

236. Raportarile pe care IDM trebuie sa le execute in sistemul informatics IRIS, imediat dupa
expedierea tr din st, sunt urmatoarele:

A. Ora reala de plecare, nr firului de circulatie

39
B. Ora reala de plecare, nr liniei la care a fost garat tr in st

C. Ora reala de plecare, nr liniei la care a fost garat tr in st, nr firului de circulatie

237. Analiza programului zilnic de circulatie se face de AIF astfel:

A. La RC de catre seful RC sau inlocuitorul sau cu op RC dupa fiecare tura de seerviciu si zilnic cu
st din subordine

B. La RC de catre seful RC sau inlocuitorul sau cu op programatori si zilnic cu st din subordine

C. La RC de cate seful RC sau inlocuitorul sau cu seful de tura de serviciu si zilnic cu st din
subordine

238. Urmarirea realizarii programului de circulatie a tr se face:

A. De RC separate pe fiecare sectie de circulatie

B. De RC separate pe fiecare sectie de circulatie si cumulate pe intregul RC

C. De st de pe raza RC

239. Urmarirea realizarii programului de circulatie a tr se face si de :

A. St intermediare

B. St de descompunere a tr

C. St de compunere a tr

240. Indicatorii care exprima intirzierea fata de graficul de circulatie a tr de calatori din program=mul
zilnic de circulatie sunt:

A. Regularitatea circulatiei la indrumare si in parcurs

B. Regularitatea circulatiei la expediere si in parcurs

C. Viteza medie comeerciala a tr directe de marfa

241. Indicatorii care exprima intirzierea fata de graficul de circulatie a tr de calatori din programul zilnic
de circulatie sunt:

A. Calatori Km

B. Intirzieri pe tr Km

C. Intirzieri pe 100 tr Km

242. Indicatirii care exprima intirzierea fata de graficul de circulatie a tr de calatori din programul zilnic
de circulatie sunt:

A. Viteza medie comerciala a tr directe de marfa

B. Viteza medie comerciala a tr de calatori

C. Viteza medie de sectie a tr de calatori


40
243. Indicatorii care exprima calitatea si cantitatea circulatiei tr de marfa din programul zilnic de
circulatie sunt:

A. Viteza medie de sectie a tr directe de marfa

B. Viteza medie comerciala a tr directe de marfa

C. Viteza de sectie comerciala a tr directe de marfa

244. Indicatorii care exprima calitatea si cantitatea circulatiei tr de marfa din programul zilnic de
circulatie sunt:

A. Tone nete Km, tone brute Km

B. Tone nete

C. Tone incarcate Km

245. Viteza medie comerciala a tr este:

A. Distanta parcursa in medie de un tr intr-o ora de circulatie, in care se cuprind opririle in toate st
intermediare in care tr a stationat, exclusive opririle in st tehnice inscrise in livretele de marfa

B. Distanta parcursa in medie de un tr intr-o ora de circulatie , in care se cuprind opririle in toate st
intermediare in care tr a stationat

C. Distanta parcursa in medie de un tr intr-o ora de circulatie

246. Intirzierea pe 100 tr Km reprezinta cantitativ, pe regulator de circulatie, regional sau retea:

A. Marimea medie a ne de minute cu care tr circulate au deposit durata stabilita prin grafic sau prin
mersul intocmit pt parcurgerea sectiilor de circulatie

B. Marimea medie a nr de minute cu care tr circulate au deposit durata stabilita prin grafic pt
parcurgerea sectiilor de circulatie

C. Marimea intirzierii medii a unui tr la 100 Km parcursi

247. In cazul tr intirziate:

A. Tot personalul de exploatare al AIF si OTF este obligat sa ia toate masurile pt aduxerea tr in traza
prevazuta in livret sau in cea suplimentara fata de livret

B. Op RC sunt obligati sa ia toate masurile pt aducerea tr in trasa pevazuta in livret sau in cea
suplimentara fata de livret

C. Tot personalul de exploatare al AIF este obligat sa ia toate masurile pt aducerea tr in trasa
prevazuta in livret sau cea suplimentara fata de livret

248. In cazul tr intirziate, pt aducerea tr in trasa prevazuta in livret sau cea suplimentara fata de livret, se
pot lua urmatoarele masuri:

A. Reducerea duratei de executare a unor operatiuni din procesul tehnologic

B. Reducerea tonajului tr
41
C. Reduceea timpilor de mers

249. Intirzierile tr se evidentiaza pe graficul op RC:

A. Defalcat pet r de marfa sit r de calatori, asa cum se produc, pe toata sectia de circulatie

B. Defalcat pet r de marfa sit tr de calatori, asa cum se produc pe toata sectia de circulatie, separate
la indrumare si in parcurrs

C. Defalcat pet r de marfa sit r de calatori, asa cum se produc, pe toata sectia de circulatie, numai in
parcurs

250. Op RC face:

A. Dexcrierea cauzei intirzierii tr pe verso graficului de circulatie, indicind initiala intirzierii sip e
cit posibil vinovatii pt initirzierile datorate abaterilor de personal

B. Descrierea cauzei intirzierilor tr pe verso graficului de circulatie, sau pe manseta acestuia

C. Descrierea cauzei intirzierii tr pa verso graficului de circulatie, sau pe manseta acestuia, indicind
initiala ini=tiraierii ai pe ci posibil vinovatii pt intirzierile datorate abaterilor de personal, precum
si orice alta intirziere care nu se poate deduce prin initialele corespunzatoare

251. Intirzierile produse altor tr de catre tr care circula peste orice rang sau de catre tr de serviciu, se
inregistreaza ca:

A. Intirzieri indirect la tr intirziat, in contul celor care au produs intirzierea

B. Intirzieri directe la tr intirziat, in contul celor care au produs intirzierea sau au solicitat punerea in
circulatie a tr peste orice rang sau a tr de serviciu

C. Intirzieri directe la tr intirziat

252. Intirzierile tr care se descompun in st de frontierea a regulatorului de circulatie vecin, se analizeaza:

A. Nkai de regulatorul de circulatie pe raza raruia se afla st de frontier

B. Numai de regulatorul de dirculatie pe car au intirziat

C. Numai de regulatorul de circulatie de pa care au intrat, initiala intirierii datorata st de


descompunere stabilindu-se de catre op RC de la regulatorul de circulatie vecin

253. Raspunderea pt stabilirea corecta a intirzierilor si a recuperarilor din intirzieri o au:

A. Op Rc si IDM

B. IDM

C. Operatorii de analiza de la RC

254. Raspunderea pt inregitrarea integral si corecta a tuturor initirzierilor si a recuperarilor din intirzieri
o au:

A. Seful de egulator si seful de tura

42
B. Operatorii de analiza de la regulatorul de circulatie

C. IDM

255. Datele privind intirzierile tr se inscriiu in :

A. Registrul de cai libere, comenzi si miscare si graficul op RC

B. Registrul de cai libere, comenzi si miscare, graficul op RC si in formularul “Informare operativa


privind analiza efectuarii programului de circulatiea tr “

C. Registrul e cai libere, comenzi si miscare, graficul op RC foaia de parcurs a mec si in formularul
“Informare operativa privind analiza efectuarii programului de circulatie a tr “

256. Neinregistrarea sau neraportarea corecta a tuturor intirzierilor ai a recuperarilor din intirzieri
reprezinta:

A. Abatere disciplinara

B. Incident feroviar

C. Neregulaa minora

257. Repartizarea intirzierilor se face :

A. Codificat, separate pt cauzele imputabile AIF

B. Codificat, separate pt OTF pe baza analizei operative a circulatiei tr

C. Codificat, separate pt cauzele inputabile AIF si separate OTF pe baza analizei operative a
circulatiei tr

258. In cazul initirzierilor directe simultane se considera ca tr a intirziat datorita cauzelor care su produs:

A. Intirzierea

B. Intirzierea cu durata cea mai mare

C. Intirzierea cu durata cea mai mica

259. In cazul intirzierilor directe sikultane de aceeasi durata consecintele le poarta:

A. Prima cauza reclamata (sesizata)

B. Intirzierea cu durata cea mai mare

C. Personalul vinovat

260. In cazul intirzierior directe successive se considera ca tr a intirziat datorita:

A. Fiecarei cauuze in parte, cu nr corespunzator de minute

B. Cauzei care a produs intirzierea cu durata cea mai mare

C. Cauzei care a produs intirzierea cu durata cea mai medie

43
261. intirzierile indirect provocate tr regulate fata de grafic sau fata de mersul intocmmit cu ocazia
indrumarii lor, prin incrucisari cu tr intirziate sau treceri inainte de catre acestea:

A. Poarta initiala cauzei are a produs intirzierea cu durata cea mai mare

B. Poarta initiala cauzei cu care tr intirziat asteptat s-a prezentat la incrucisare sau tercere inainte

C. Poarta initial cauzei ultimului tr intirziat

262. La evidentierea unei initirzieri indirecte se specifica si:

A. Nr tr initirziat

B. Nr tr din cauzza caruia s-a produs intirzierea respectiva

C. Nr tr intirziate

263. Datele necesare completarii formularului “Informare operative privind analiza programului de
circulatie a tr” se obtin de RC direct sau prin prelucrare din urmatoarele documente primare:

A. Graficul op RC

B. Graficul de lucru

C. Graficul ideal

264. Datele necesare completarii formularului “Informare operative privind analiza programului de
circulatie a tr” se obtin de RC direct sau prin prelucrare din urmatoarele documente primare:

A. Registru special de cai libere

B. Registrul de miscare

C. Registrul de dispozitii RC

265. Datele necesare completarii formularului “Informare operative privind analiza programului de
circulatie a tr” se obtin de RC direct sau prin prelucrare din urmatoarele documente primare:

A. Programul de circulatie zilnic

B. Planul de formare

C. Mersul tr

266. Evidenta intirzierilor pe formularul “Informare operative privind analiza effectuarii programului de
circulatie a tr “ se tine:

A. Separat pe tr de calatori si marfa

B. Separat pet r de calatori si maarfa, pt fiecare OTF

C. Separat pt fiecare OTF

267. Analiza initirzierilor fata de graficul de circulatie se face:

A. Zilnic in cadrul analizei ralizarii programului de circulatie zilnic la RC


44
B. Decadic in cadrul analizei realizarii programului de circulatie decadic la RC

C. Lunar in cadrul analizei realizarii programului de circulatie lunar la RC

268. Intirzierile se consemneaza:

A. In registrul de dispozitii RC

B. In registrul de evident a restrictiilor de viteza

C. Intr-un registru de evident a intirzierii tr

269. In registrul de evidenat a intirzierilor tr se mentioneaza:

A. Nr tr intirziate, cauzele intirzierilor, masurile luate

B. Nr tr intirziate, cauzele intrizierilor, vinovatii, minnutele de intiriere, masurile luate

C. Nr tr intirziate, cauzele intirzierilor, OTF, masurile luate

270. In cazul intirzierilor directe simultane:

A. Operatorul analizator hotaraste la care OTF se inregistreaza intirzierea

B. Seful RC hotaraste la care OTF se inregistreaza intirzierea

C. Op RC hotaraste la care OTF se inregistreaza intirzierea

271. OTF al carui tr a fost intirziat trebuie sa fie notificat:

A. In scris asupra cauzei/cauzelor intirzierilor

B. Verbal asupra cauzei/cauzelor intirzierilor

C. Verbal si in scris asupra cauzei/cauzelor intirzierilor

272. Cauzele intirzierilor fata de graficul de circulatie se stabilesc:

A. La incheierea tureai de serviciu, cu ocazia analizei efectuata pe RC

B. Imediat, cu ocazia analizei efectuata pe firul RC

C. La incheierea turei de serviciu, cu ocazia analizei efectuata pe firul RC

273. 2832349760

45

S-ar putea să vă placă și