Sunteți pe pagina 1din 164

1. Cum se identifica pe teren macazurile?

Raspunsuri: A) Cu ajutorul planului de manevra; B) Dupa schita statiei; C) Dupa numarul de identificare al macazului nscris pentru fiecare macaz n parte; . !ormularul tipizat" prin care se aduc #n scris" la cunostinta mecanicului si dupa caz" conducatorului manevrei" conditii #n le$atura cu circulatia trenurilor si%sau e&ecutarea manevrei" este: Raspunsuri: A) 'lan de lucru la manevra B) (ota de avizare C) Ordinul de circulatie ). *n ordinul de circulatie #ntocmit pentru trenurile de calatori" se #nscriu toate conditiile de circulatie care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului" astfel: Raspunsuri: A) Pna la prima statie n care trenul are oprire, conform mersului ; B) ',na la prima statie din parcurs; C) 'e #ntrea$a sectie de circulatie a trenului respectiv; -. *n cazul opririi unui tren #ntr.o statie #n care nu este prevazuta oprirea" ordinul de circulatie nu se retra$e si ram,ne vala+il" #n urmatoarea situatie: Raspunsuri: A) Atunci c,nd conditiile de circulatie s.au schim+at p,na la statia #n care trenul urmeaza sa opreasca; B) Atunci cnd s-a emis un alt ordin de circulatie n care s-au nscris conditii de circulatieti manevra cu caracter local, care isi pierd valabilitatea dupa plecarea trenului din statia respectiva; C) Atunci c,nd toate conditiile care sunt #nscrise in ordinul de circulatie s.au consumat; /. *n cazul opririi unui tren #ntr.o statie #n care nu este prevazuta oprirea" ordinul de circulatie nu se retra$e si ram,ne vala+il" #n urmatoarea situatie: Raspunsuri: A) Atunci c,nd conditiile de circulatie s.au schim+at p,na la statia #n care trenul urmeaza sa opreasca; B) Atunci c,nd toate conditiile care sunt #nscrise in ordinul de circulatie s.au consumat; C) Atunci cnd conditiile de circulatie nu s-au schimbat pna la statia n care trenul urmeaza sa opreasca ; 0. 1rdinul de circulatie se #nm,neaza mecanicului trenului de catre 2D3" chiar daca semnalul de iesire a fost pus pe li+er" numai #n cazul: Re$ulament 44/ art )5 alin 6 Raspunsuri: A) renurilor de calatori; B) 7renurilor de marfa; C) 7renurilor de lucru care ies in linie curenta; 5. !iecare tren tre+uie sa fie #nsotit de urmatoarele documente: Raspunsuri: A) !oaia de parcurs a locomotivei" aratarea va$oanelor trenului si documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea trenurilor; B) !oaia de parcurs a locomotivei, aratarea va"oanelor trenului, nota de repartizare a frnelor de mna - numai n cazul trenurilor de marfa si mi#te si documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea trenurilor; C) !oaia de parcurs a locomotivei" nota de fr,ne" nota de repartizare a fr,nelor de m,na si documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea trenurilor; 8. (ota de repartizare a fr,nelor de m,na este document #nsotitor al trenurilor" care este #ntocmit de catre: Raspunsuri: A) 2D3 din statia de formare" numai pentru trenurile de calatori; B) 2D3 din statia de formare" pentru toate trenurile; $) %D& din statia de formare, numai pentru trenurile de marfa sau mi#te ; 9. nainte de expedierea trenului, IDM este obligat sa verifice, folosind datele nscrise n formularul aratarea vagoanelor trenului, daca: Raspunsuri: A) &asa reala frnata automat este mai mare sau cel putin e"ala cu masa necesara de frnat automat; B Masa reala fr!nata automat este mai mica sau cel putin egala cu masa necesara de fr!nat automat" # Masa reala fr!nata automat este mai mica sau mai mare cu masa necesara de fr!nat automat ; 14. 'lanul de manevra" este un formular tipizat care se #ntocmeste #n scris de catre 2D3" #n doua e&emplare la solicitarea scrisa" a operatorilor de transport feroviar sau de manevra feroviara" dupa cum urmeaza: Raspunsuri: A) la solicitarea scrisa a reprezentantului 17!" c,nd e&ecuta manevra in statia de domiciliu; B) la solicitarea scrisa a reprezentantului O !, cnd e#ecuta manevra in statia care nu este subunitatea sa de domiciliu; C) la solicitarea scrisa a reprezentantului operatorului de manevra" c,nd e&ecuta manevra pe linii #nchise; 11. 1rdinul de circulatie este un formular tipizat si #nseriat" prin care se aduce #n scris" la cunostinta conducatorului manevrei" conditii #n le$atura cu e&ecutarea manevrei. Raspunsuri: Adevarat; !als

1 . *nm,narea ordinului de circulatie se face dupa semnarea de catre primitor a duplicatului acestuia. e&emplar care ram,ne la carnetul celui care #l emite. Raspunsuri: Adevarat; !als 1). *n cazul #n care ordinul de circulatie tre+uie #ntocmit #n mai multe e&emplare" se va completa c,te o copie care tre+uie sa ai+a #nscrise de catre #ntocmitor aceeasi serie si numar cu ori$inalul. Raspunsuri: Adevarat; !als 1-. *n cazul #n care ordinul de circulatie tre+uie #ntocmit #n mai multe e&emplare" se va completa c,te o copie care tre+uie sa ai+a #nscrise de catre #ntocmitor aceeasi serie si numar cu unicatul. Raspunsuri: Adevarat; !als 1/. *n ordinul de circulatie emis #ntr.o statie #n care trenul" din cauza #nt,rzierii" circula dintr.o zi #n alta" se mentioneaza doar data reala de plecare a trenului din statie. Raspunsuri: Adevarat; !als 10. *n ordinul de circulatie emis #ntr.o statie #n care trenul" din cauza #nt,rzierii" circula dintr.o zi #n alta" se mentioneaza data reala de plecare precedata de data #n care tre+uia sa plece trenul din statie. Raspunsuri: Adevarat; !als 15. *n ordinul de circulatie #ntocmit pentru trenurile de calatori se #nscriu toate conditiile de circulatie care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului" p,na la prima statie #n care trenul are oprire. Raspunsuri: Adevarat; !als 18. *n ordinul de circulatie #ntocmit pentru trenurile de marfa" restrictiile de viteza care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului" se #nscriu pe #ntrea$a distanta de avizare a trenului respectiv. Raspunsuri: Adevarat; !als 16. *n ordinul de circulatie #ntocmit pentru trenurile de marfa" restrictiile de viteza care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului" se #nscriu p,na la prima statie #n care trenul opreste. Raspunsuri: .Adevarat; !als 4. *n ordinul de circulatie #ntocmit pentru trenurile de marfa" restrictiile de viteza care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului" se #nscriu p,na la prima statie #n care trenul are oprire conform mersului. Raspunsuri: Adevarat; !als 1. 1ri de c,te ori este necesar sa se aduca #n scris #n statiile din parcurs" la cunostinta mecanicului alte conditii de circulatie" iar acestia sunt deja #n posesia unui ordin de circulatie din care nu s.au consumat toate conditiile" acesta se va retra$e si se va atasa la duplicatul noului ordin de circulatie emis. Raspunsuri: Adevarat;!als . *n cazul opririi unui tren #ntr.o statie #n care nu este prevazuta oprirea" ordinul de circulatie emis nu se va retra$e si va ram,ne vala+il" #n continuare" atunci c,nd conditiile de circulatie se schim+a p,na la statia #n care trenul urmeaza sa opreasca. Raspunsuri: Adevarat; !als ). *n cazul #n care trenul circula cu multipla tractiune" unicatul ordinului de circulatie se #nm,neaza mecanicului care conduce trenul si c,te o copie celorlalti mecanici" cu semnaturi de primire aplicate pe e&emplarul care ram,ne la carnetul celui care le emite. Raspunsuri: Adevarat; !als -. Documentul #nsotitor al trenului" prin care se aduce la cunostinta mecanicului trenului sau sefului de tren" dupa caz" date necesare #n le$atura cu fr,narea trenului respectiv" este nota de fr,ne. Raspunsuri: Adevarat; !als /. (ota de fr,ne este document #nsotitor al trenului. Raspunsuri: Adevarat; !als 0. Aratarea va$oanelor este document #nsotitor al trenului. Raspunsuri: Adevarat; !als 5. *n aratarea va$oanelor trenului" personalul operatorului feroviar nu va mentiona valoarea masei fr,nate a vehiculelor feroviare cu fr,na automata si de m,na defecte sau izolate.

Raspunsuri: Adevarat; !als 8. *nainte de e&pedierea trenului din statie" 2D3 este o+li$at sa verifice" folosind datele #nscrise #n aratarea va$oanelor trenului" daca masa reala de mentinere pe loc cu fr,ne de m,na este mai mare sau cel putin e$ala cu masa necesara de mentinere pe loc cu fr,ne de m,na. Raspunsuri: Adevarat; !als 6. 3ersul trenurilor de calatori si de marfa sunt prevazute #n: Raspunsuri: A) 7a+loul de circulatie al trenurilor de calatori. B) 'ivretele cu mersul trenurilor. C) 'ro$ramul de circulatie periodic al trenurilor de calatori si de marfa. )4. 7renurile suplimentare pot circula" atunci c,nd necesitatile de transport impun acest lucru si se prevad #n: Raspunsuri: A) 9raficele de circulatie ale trenurilor de calatori si de marfa" dupa caz. B) :ivretele de mers ale trenurilor de calatori si de marfa dupa caz. $) &ersuri ntocmite cu ocazia punerii lor n circulatie( )1. 7renurile care circula dupa mersuri #ntocmite cu ocazia punerii lor #n circulatie" sau #n conditiile de circulatie ale unor trenuri prevazute #n livretele cu mersul trenurilor" sunt: Raspunsuri: A) renuri suplimentare B) 7renuri de marfa sau calatori C) 7renuri mi&te ) . 'entru sta+ilirea prioritatii #n circulatie" trenurile de serviciu puse in circulatie pentru resta+ilirea circulatiei trenurilor" vor circula" astfel: Raspunsuri: A) Ran$ul 22 B) Ran$ul 2 $) Peste orice ran" )). 2ndicatia de verde.clipitor" fara indicatii de viteza la semnalele de intrare" parcurs sau de iesire de la linia directa pe sectii cu B:A cu patru indicatii" arata ca: Raspunsuri: A) ;emnalul urmator ordona oprirea B) )emnalul care urmeaza dupa semnalul urmator ordona oprirea C) ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza indicata la indicatorul luminos de viteza )-. 2ndicatoarele luminoase de viteza.folosite #n semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza.#n functie de culoarea cifrelor" se #mpart #n: Raspunsuri: A) 2ndicator luminos de viteza cu cifre de culoare verde si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de culoare rosie B) 2ndicator luminos de viteza cu cifre de culoare rosie si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de culoare al+a $) %ndicator luminos de viteza cu cifre de culoare alba si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de culoare "albena )/. <tilizati corespunzator indicatiile semnalelor acustice #n functie de felul lor: 'remiza i1) ='ornire= i ) ='ericol= i)) =A$entul de la urma trenului sa plece la acoperirea o+stacolului= i-) =;la+este fr,na= 'ereche r1) acest semnal se da daca trenul s.a oprit #n linie curenta si pericliteaza circulatia pe linia vecina. r ) acest semnal se da la pornirea trenului" #n locul semnalului =atentie=" daca trenul este fr,nat de m,na sau mi&t. r)) #nseamna trei sunete scurte" repetate" date cu fluierul r-) se da cu fluierul locomotivei la fel ca si semnalul =atentie= r/) se da #n cazul #n care tre+uie micsorata mult viteza trenului r0) se da #n cazul #n care trenul tre+uie oprit: .trei sunete scurte > 510//4? Raspunsuri: A) @i1.r ) @i .r1) @i).r0) @i-.r/) B) @i1.r0) @i .r/) @i).r)) @i-.r1) $) *i+-r,) *i--r.) *i.-r+) *i,-r-) )0. 7renurile automotoare la semnalul =#nainte= se deplaseaza cu postul de conducere #nainte" iar la semnalul =#napoi= se misca #n sens invers indiferent de faptul ca tra$e sau #mpin$e. Raspunsuri: Adevarat; !als )5. *n cazul locomotivelor electrice sau diesel" la care sunt atasate si va$oane" semnalul =#nainte= se da daca locomotiva tre+uie sa se deplaseze #n sensul postului la care nu sunt cuplate va$oanele. Raspunsuri:

Adevarat; !als )8. *n cazul locomotivelor electrice sau diesel" la care sunt atasate si va$oane" semnalul =#nainte= se da daca locomotiva tre+uie sa se deplaseze #n sensul opus postului la care sunt cuplate va$oanele. Raspunsuri: Adevarat; !als )6. *n cazul locomotivelor electrice sau diesel" la care sunt atasate si va$oane" semnalul =#napoi= se da daca locomotiva tre+uie sa se deplaseze #n sensul postului la care sunt cuplate va$oanele. Raspunsuri: Adevarat; !als -4. *n cazul locomotivelor diesel hidraulice" la semnalul =#nainte= se deplaseaza spre partea unde se afla motorul diesel" iar la semnalul =#napoi= #n sensul invers. Raspunsuri: Adevarat; !als -1. *n cazul locomotivelor diesel hidraulice" la semnalul =#napoi= se deplaseaza spre partea cea mai lun$a a locomotivei masurata de la ca+ina de conducere" iar la semnalul =#nainte= #n sensul invers. Raspunsuri: Adevarat; !als - . Cum se da semnalul =trecerea fara oprire= de catre 2. D. 3. #n statiile fara semnal de iesire at,t ziua c,t si noaptea? Raspunsuri: A) B) C) -). Ce este un transport ne$a+aritic? Raspunsuri: A) <n transport este ne$a+aritic atunci c,nd va$onul trece fara sa atin$a un semnal #nt,lnit #n cale; B) <n transport este ne$a+aritic atunci c,nd $reutatea ma&ima pe metru liniar" admisa de linie este depasita pe ruta de circulatie a acestui transport; $) /n transport este ne"abaritic atunci cnd conturul "eometric transversal limita al "abaritului $!0 de va"on este depasit, ntr-un punct sau mai multe, de conturul "eometric transversal ma1orat cu sporul n curbe al transportului respectiv; --. Circulatia trenurilor prevazute #n $raficul de circulatie si a celor suplimentare se aduce la cunostinta personalului interesat" prin livretele cu mersul trenurilor; prin pro$ramul de circulatie" periodic. Raspunsuri: Adevarat; !als -/. Circulatia timpurie si suprimarea opririi trenurilor de marfa" #n statiile la care semnalul de intrare da indicatii asupra semnalului de iesire" se face #n +aza indicatiei de li+er a semnalului de iesire. *n aceste cazuri nu mai este necesara avizarea mecanicului prin ordin de circulatie. Raspunsuri: Adevarat; !als -0. 'osturile de macazuri din statie si din linie curenta tre+uie sa fie deservite numai de impie$ati de miscare. Raspunsuri: Adevarat; !als -5. :a posturile de macazuri deservite numai de acari" comanda se primeste prin telefon de catre acar" direct de la 2D3 dispozitor. Raspunsuri: Adevarat; !als -8. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? Raspunsuri: A) 'e sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului" c,nd necesitatea schim+arii liniei de $arare a intervenit dupa plecarea trenului din statia cap de sectie. B) Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului, cnd a"entul unui punct de sectionare sau post de macazuri n linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie sau cnd necesitatea schimbarii liniei de "arare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare( C) 'e sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului" c,nd a$entul post de +ariera #n linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie -6. Ce se #nscrie in ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului din capul trenului" in cazul remorcarii trenului si cu locomotive #mpin$atoare sau intercalate? Raspunsuri: A) 7re+uie sa fie #ncunostiintat ca are si alte locomotive de remorcare in compunerea trenului" distanta pe care circula" precum si daca locomotive #mpin$atoare este sau nu le$ata la tren si fr,na. B) rebuie sa fie ncuno2tin2at de numarul locomotivelor de remorcare, seria si pozi2ia acestora in tren, distanta pe care circula, precum si daca locomotive mpin"atoare este sau nu le"ata la tren si frna( C) 7re+uie sa fie #ncuno?tin?at de numarul locomotivelor de remorcare si distanta pe care circula /4. De catre cine se #ntocmeste 1rdinul de circulatie?

Raspunsuri: A) 2D3 dispozitor; 2D3 e&terior sau alt a$ent prevazut in '7A" din ordinul acestuia" caz #n care #ntocmitorul repeta continutul ordinului de circulatie" pentru colationare cu 2D3 dispozitor; A$entul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie; #n acest caz a$entul repeta continutul ordinului de circulatie" pentru colationare cu operatorul de circulatie; seful de tren" #n cazurile sta+ilite #n re$lementarile specifice. B) %D& dispozitor; %D& e#terior sau alt a"ent din aceeasi subunitate cu %D& dispozitor, din ordinul acestuia, caz n care ntocmitorul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu %D& dispozitor; A"entul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie; n acest caz a"entul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu operatorul de circulatie; seful de tren, n cazurile stabilite n re"lementarile specifice . C) ;eful de statie sau 2D3 dispozitor" din ordinul acestuia" caz #n care #ntocmitorul repeta continutul ordinului de circulatie" pentru colationare cu seful statiei; A$entul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie; #n acest caz a$entul repeta continutul ordinului de circulatie" pentru colationare cu operatorul de circulatie; seful de tren sau seful de manevra" #n cazurile sta+ilite #n re$lementarile specifice. /1. 1rdinul de circulatie se #ntocmeste de catre 2D3 dispozitor; 2D3 e&terior sau alt a$ent din aceeasi su+unitate cu 2D3 dispozitor" din ordinul acestuia" caz #n care #ntocmitorul repeta continutul ordinului de circulatie" pentru colationare cu 2D3 dispozitor; a$entul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie. Raspunsuri: Adevarat; !als / . *n cazul remorcarii trenului si cu locomotiva #mpin$atoare sau intercalata" mecanicul locomotivei din capul trenului tre+uie sa fie incunostintat de numarul locomotivelor de remorcare" seria si pozitia acestora in tren" distanta pe care circula" precum si daca locomotive #mpin$atoare este sau nu le$ata la tren si fr,na. Raspunsuri: Adevarat; !als /). 2n cazul in care trenul circula cu multipla tractiune unicatul ordinului de circulatie se #nm,neaza mecanicului care conduce trenul si cate o copie celorlalti mecanici" cu semnaturi de primire aplicate pe e&emplarul care ram,ne la carnet. Raspunsuri: Adevarat; !als /-. Restrictiile de viteza si conditiile de circulatie transmise #ntocmitorului ordinului de circulatie de catre 2D3 dispozitor se trec direct in ordinul de circulatie" dupa care #ntocmitorul repeta #ntre$ul continut pentru colationare. Raspunsuri: Adevarat; .!als //. Restrictiile de viteza care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului prin ordinul de circulatie #ntocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula #n conditiile acestora se #nscriu pentru #ntrea$a distanta de avizare iar statiile cap de sectie care avizeaza restrictiile de viteza catre mecanicii trenurilor de marfa se sta+ilesc de catre structurile re$ionale ale administratorului infrastructurii feroviare odata cu schim+area mersului de tren Raspunsuri: Adevarat; !als /0. 2n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului locomotivei #mpin$atoare nele$ata la tren" care dupa #mpin$erea trenului pana la locul fi&at din linie curenta urmeaza sa se #napoieze in statia de e&pediere se mentioneaza conditiile de circulatie prin #mpin$ere a trenului" locul de unde urmeaza sa se #napoieze din linie curenta si eventualele conditii de circulatie la #napoiere. Raspunsuri: Adevarat; !als /5. 2n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului locomotivei #mpin$atoare nele$ata la tren" care dupa #mpin$erea trenului pana la locul fi&at din linie curenta urmeaza sa se #napoieze in statia de e&pediere se mentioneaza ora de retra$ere #n statie. Raspunsuri: Adevarat; !als /8. 1rdinul de circulatie se #ntocmeste" de re$ula" #n doua e&emplare" prin calchiere" complet,ndu.se citet cu cerneala sau cu pasta al+astra%nea$ra" fara modificari sau corecturi av,nd stampila su+unitatii emitente si semnatura #ntocmitorului iar #nm,narea ordinului de circulatie se face dupa semnarea de catre primitor a duplicatului . e&emplar care ram,ne la carnet. Raspunsuri: Adevarat; !als /6. 1rdinul de circulatie se #ntocmeste" de re$ula" #ntr.un e&emplar care se #nm,neaza mecanicului de locomotiva" complet,ndu.se citet cu cerneala sau cu pasta al+astra%nea$ra" fara modificari sau corecturi av,nd stampila su+unitatii emitente" numele prenumele si semnatura #ntocmitorului iar #nm,narea ordinului de circulatie se face dupa semnarea de catre primitor a unicatului si a duplicatului . e&emplar care ram,ne la carnet Raspunsuri: Adevarat; !als 04. 1rdinul de circulatie este un formular tipizat si #nseriat" prin care se aduc #n scris" la cunostinta mecanicului si dupa caz" conducatorului manevrei" conditii #n le$atura cu circulatia trenurilor si%sau e&ecutarea manevrei Raspunsuri: Adevarat; !als 01. Ce se #nscrie in ordinul de circulatie #ntocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula in conditiile acestora? Raspunsuri: A) restrictiile de viteza si conditiile de circulatie care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului pana la prima statie cu oprire;

B) restrictiile de viteza si conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului pentru ntrea"a distanta de avizare; C) restrictiile de viteza si conditiile de circulatie care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului pana la prima statie din parcurs; 0 . De catre cine se #nm,neaza mecanicului ordinul de circulatie la trenurile de marfa? Raspunsuri: A) Revizorul tehnic de va$oane. B) ;eful de statie. $) %D& e#terior sau de catre alt a"ent al administratorului3 "estionarului infrastructurii feroviare stabilit in P 4, din ordinul %D& dispozitor. 0). 1rdinul de circulatie la trenurile de calatori si mi&te se #nm,neaza mecanicului de catre 2D3 care e&pediaza trenul. Raspunsuri: Adevarat; !als 0-. 2n ordinul de circulatie #ntocmit pentru trenurile de calatori se #nscriu toate conditiile de circulatie care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului" pana la prima statie in care trenul are oprire" conform mersului. Raspunsuri: Adevarat; !als 0/. Restrictiile de viteza precum si alte conditii de circulatie transmise #ntocmitorului ordinului de circulatie de catre 2D3 dispozitor sau de catre 2D3 localist din ordinul 2D3 dispozitor se trec direct in ordinul de circulatie" dupa care #ntocmitorul repeta #ntre$ul continut pentru colationare. Raspunsuri: Adevarat; !als 00. 2n cazul in care ordinul de circulatie tre+uie #ntocmit in mai multe e&emplare se folosesc e&emplarele care se $asesc in continuare in carnet iar copiile #ntocmite tre+uie sa ai+a #nscrise de catre #ntocmitor aceeasi serie si numar cu unicatul" iar eventualul duplicat care ram,ne necompletat se anuleaza Raspunsuri: Adevarat; !als 05. 3acazurile si sa+otii de deraiere la manevra se manipuleaza de catre acar" revizorul de ace sau 2D3" la cererea conducatorului manevrei. Raspunsuri: Adevarat !als 08. Cum se procedeaza #n cazul #nchiderii planificate a liniei curente si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact" #n ziua fi&ata prin tele$rama de apro+are? Raspunsuri: A) 0esponsabilul )$ al lucrarii de ntretinere a caii, respectiv responsabilul )$ al lucrarii de scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, solicita - prin nscriere n 00'%)$ - catre %D& din una din statiile vecine ntre care se nchide linia curenta, efectuarea nchiderii liniei curente si3sau scoaterea de sub tensiune a liniei de contact; B) Responsa+ilul ;C al lucrarii de #ntretinere a caii" respectiv responsa+ilul ;C al lucrarii de scoaterea de su+ tensiune a liniei de contact" solicita . prin #nscriere #n re$istrul de dispozitii . catre 2D3 din una din statiile interesate #ntre care se #nchide linia curenta" efectuarea #nchiderii liniei curente si%sau scoaterea de su+ tensiune a liniei de contact; C) Responsa+ilul ;C al lucrarii de #ntretinere a caii" respectiv responsa+ilul ;C al lucrarii de scoaterea de su+ tensiune a liniei de contact" solicita . prin #nscriere #n condica portativa . catre 2D3 din una din statiile vecine #ntre care se #nchide linia curenta" efectuarea #nchiderii liniei curente si%sau scoaterea de su+ tensiune a liniei de contact; 06. Ce face 2D3 dupa ce responsa+ilul ;C al lucrarii de #ntretinere a caii" respectiv responsa+ilul ;C al lucrarii de scoaterea de su+ tensiune a liniei de contact" solicita . prin #nscriere #n RR:2;C #nchiderea liniei curente? Raspunsuri: A) 2D3 #nscrie #n RR:2;C citet numele" semneaza si noteaza ora" dupa care #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniei curente si%sau de scoatere de su+ tensiune a liniei de contact; B) %D& nscrie n 00'%)$ mentiunea 5luat la cunostinta5, semneaza mentionnd citet numele, noteaza ora, dupa care nscrie n re"istrul de dispozitii 0$ si transmite operatorului de circulatie cererea de nchidere a liniei curente si3sau de scoatere de sub tensiune a liniei de contact ; C) 2D3 #nscrie #n RR:2;C mentiunea =luat la cunostinta=" semneaza mention,nd ora" dupa care #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniei curente si%sau de scoatere de su+ tensiune a liniei de contact; 54. *n toate cazurile" deschiderea liniei curente se face #n urmatoarele conditii? Raspunsuri: A) dupa primirea comunicarii scrise privind terminarea lucrarii din partea e&ecutantului autorizat" responsa+ilul ;C al su+unitatii de #ntretinere a caii sau #mputernicitul sau #n functie de cel putin sef de sectie face personal revizia liniei cu privire la asi$urarea conditiilor de si$uranta circulatiei" dupa care avizeaza terminarea lucrarilor si retra$erea utilajelor sau trenului de lucru prin telefono$rama sau prin #nscriere #n RR:2;C al uneia din statiile vecine" preciz,nd data si ora de la care circulatia trenurilor se poate relua" asi$urarea $a+aritului #n zona lucrarii" viteza de circulatie ma&ima admisa" precum si alte eventuale conditii de si$uranta a circulatiei; B) dupa primirea comunicarii scrise privind terminarea lucrarii din partea e&ecutantului autorizat" responsa+ilul ;C al su+unitatii de #ntretinere a caii sau #mputernicitul sau #n functie de cel putin picher" face personal revizia liniei cu privire la asi$urarea conditiilor de si$uranta circulatiei" dupa care avizeaza terminarea lucrarilor si retra$erea utilajelor sau trenului de lucru prin telefono$rama din condica portativa sau prin #nscriere #n RR:2;C al uneia din statiile vecine" preciz,nd data si ora de la care circulatia trenurilor se poate relua" asi$urarea $a+aritului #n zona lucrarii" viteza de circulatie ma&ima admisa" precum si alte eventuale conditii de si$uranta a circulatiei; $) dupa primirea comunicarii scrise privind terminarea lucrarii din partea e#ecutantului autorizat, responsabilul )$ al subunitatii de ntretinere a caii sau mputernicitul sau n functie de cel putin picher, face personal revizia liniei cu

privire la asi"urarea conditiilor de si"uranta circulatiei, dupa care avizeaza terminarea lucrarilor si retra"erea utila1elor sau trenului de lucru prin telefono"rama sau prin nscriere n 00'%)$ al uneia din statiile vecine, preciznd data si ora de la care circulatia trenurilor se poate relua, asi"urarea "abaritului n zona lucrarii, viteza de circulatie ma#ima admisa, precum si alte eventuale conditii de si"uranta a circulatiei ; 51. *n toate cazurile" deschiderea liniei curente se face #n urmatoarele conditii? Raspunsuri: A) dupa terminarea lucrarilor la instalatiile )$B, %! 4, sau $ care nu afecteaza inte"ritatea liniei si3sau a lucrarilor de arta, deschiderea liniei curente se face pe baza avizului asupra terminarii lucrarilor, retra"erea utila1elor sau trenului de lucru si asi"urarea conditiilor de si"uranta circulatiei, dat prin telefono"rama si prin nscriere n 00'%)$ al uneia din statiile vecine de catre sefii subunitatilor de ntretinere a instalatiilor )$B, %! 4 sau $ sau de catre mputernicitii acestora n functie de cel putin electromecanic ; B) dupa terminarea lucrarilor la instalatiile ;CB" 2!7A" sau 7C care nu afecteaza inte$ritatea liniei si%sau a lucrarilor de arta" deschiderea liniei curente se face pe +aza avizului asupra terminarii lucrarilor" retra$erea utilajelor sau trenului de lucru si asi$urarea conditiilor de si$uranta circulatiei" dat prin telefono$rama din condica portativa si prin #nscriere #n RR:2;C al uneia din statiile vecine de catre sefii su+unitatilor de #ntretinere a instalatiilor ;CB" 2!7A sau 7C sau de catre #mputernicitii acestora #n functie de cel putin electromecanic; C) dupa terminarea lucrarilor la instalatiile ;CB" 2!7A" sau 7C care nu afecteaza inte$ritatea liniei si%sau a lucrarilor de arta" deschiderea liniei curente se face pe +aza avizului asupra terminarii lucrarilor" retra$erea mijloacelor de interventie sau trenului de lucru si asi$urarea conditiilor de si$uranta circulatiei" dat prin telefono$rama si prin #nscriere #n RR:2;C al uneia din statiile vecine de catre sefii su+unitatilor de #ntretinere a instalatiilor ;CB" 2!7A sau 7C sau de catre #mputernicitii acestora #n functie de cel putin electromecanic; 5 . Ce face 2D3 imediat dupa deschiderea liniei curente? Raspunsuri: A) 2D3 dispozitor transmite posturilor din su+ordine . daca e&ista . dispozitia pentru deschiderea liniei curente si pentru ridicarea discurilor rosii; #n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA #n care nu se aplica alte sisteme de interzicere @restrictionare) a efectuarii parcursurilor de e&pediere din statie spre linia curenta #nchisa" prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si$uranta circulatiei din fiecare statie" 2D3 transmite dispozitie scrisa cu numar si ora pentru ridicarea discurilor rosii" a$entilor autorizati ai e&ecutantului lucrarii. B) %D& dispozitor transmite posturilor din subordine - daca e#ista - dispozitia pentru deschiderea liniei curente si pentru ridicarea discurilor rosii; n statiile nzestrate cu instalatii $4D sau $4 n care nu se aplica alte sisteme de interzicere *restrictionare) a efectuarii parcursurilor de e#pediere din statie spre linia curenta nchisa, prevazute n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si"uranta circulatiei din fiecare statie, %D& transmite dispozitia pentru ridicarea discurilor rosii, a"entilor autorizati ai e#ecutantului lucrarii . C) 2D3 dispozitor transmite posturilor din su+ordine . daca e&ista . dispozitia pentru deschiderea liniei curente si pentru ridicarea discurilor rosii; #n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA #n care nu se aplica alte sisteme de interzicere @restrictionare) a efectuarii parcursurilor de e&pediere din statie spre linia curenta #nchisa" prevazute #n re$lementarile specifice #n vi$oare din fiecare statie" 2D3 transmite dispozitia pentru ridicarea discurilor rosii" a$entilor autorizati ai e&ecutantului lucrarii. 5). Cum procedeaza 2D3" pe +aza #nscrierii facute #n RR:2;C de responsa+ilul ;C al lucrarii? Raspunsuri: A) nscrie n 00'%)$ mentiunea 5luat la cunostinta5, semneaza si noteaza ora, numele si prenumele citet; verifica daca sunt respectate conditiile din tele"rama de aprobare; nscrie n re"istrul de dispozitii 0$ si transmite operatorului de circulatie cererea de nchidere a liniilor, n cazul nchiderii liniilor de primire3e#pediere; B) #nscrie #n RR:2;C mentiunea =luat la cunostinta=" semneaza si noteaza ora; verifica daca sunt respectate conditiile din tele$rama de apro+are; #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniilor" #n cazul #nchiderii altor linii dec,t de primire%e&pediere; C) #nscrie #n RR:2;C mentiunea =luat la cunostinta=" semneaza si noteaza ora; verifica daca sunt respectate conditiile din tele$rama de apro+are; #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniilor" #n cazul #nchiderii liniilor de primire%e&pediere; 5-. Cum se procedeaza #n cazul #nchiderii planificate a liniei curente si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact" #n ziua fi&ata prin tele$rama de apro+are" #n cazul #n care le$aturile telefonice cu operatorul de circulatie sunt #ntrerupte? Raspunsuri: A) 6nchiderea liniei se aproba de catre %D& din statia cu sens de prioritate, prin dispozitia scrisa data statiei vecine; B) *nchiderea liniei se apro+a de catre 2D3 din statia unde s.a facut #nscrierea de catre responsa+ilul%responsa+ilii ;C al%ai lucrarii" prin dispozitia scrisa data statiei vecine; C) *nchiderea liniei se apro+a de catre 2D3 din statia cu sens fara prioritate" prin dispozitia scrisa data statiei vecine; 5/. Cum se face ridicarea si amplasarea discurilor rosii" pentru circulatia trenului de lucru si a utilajelor pe linie curenta #nchisa? Raspunsuri: A) Din dispozitia ver+ala a 2D3 transmisa posturilor din su+ordine . daca acestea e&ista . sau a$entilor autorizati pentru amplasarea.ridicarea si suprave$herea discurilor rosii mo+ile nominalizati #n RR:2;C de catre responsa+ilul ;C al lucrarii; B) Din dispozitia scrisa a %D& transmisa posturilor din subordine - daca acestea e#ista - sau a"entilor autorizati pentru amplasarea-ridicarea si suprave"herea discurilor rosii mobile nominalizati n 00'%)$ de catre responsabilul )$ al lucrarii; C) Din dispozitia scrisa a 2D3 transmisa posturilor din su+ordine . daca acestea e&ista . sau responsa+ilului ;C al lucrarii; 50. *n tele$rama de apro+are a #nchiderii de linie si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact se poate sta+ili" daca este necesar" suprave$herea activitatii de circulatie a trenurilor si de manevra a vehiculelor feroviare" de catre seful statiei sau%si de catre alt personal cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei. Raspunsuri: Adevarat; !als 55. *n tele$rama de apro+are a #nchiderii de linie si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact se poate sta+ili" daca este necesar" suprave$herea activitatii de circulatie a trenurilor si de manevra a vehiculelor feroviare" de catre 2D3 dispozitor.

Raspunsuri: Adevarat; !als 58. *n cazul #n care 2D3 a primit o comunicare privind necesitatea #nchiderii accidentale a liniei curente si%sau scoaterea accidentala de su+ tensiune a liniei de contact" acesta este o+li$at sa opreasca circulatia trenurilor" sa avizeze operatorul de circulatie" seful statiei si personalul de #ntretinere a caii #n functie de cel putin sef de echipa" respectiv personalul 2!7A . electromecanic sau dispecerul ener$etic feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als 56. *n cazul #n care 2D3 a primit o comunicare privind necesitatea #nchiderii accidentale a liniei curente si%sau scoaterea accidentala de su+ tensiune a liniei de contact" acesta este o+li$at sa opreasca circulatia trenurilor" sa avizeze operatorul de circulatie" seful statiei si pe 2D3 din sta?iile vecine. Raspunsuri: Adevarat; !als 84. 'e liniile electrificate" #nceperea lucrarilor la cale se face dupa confirmarea #n scris data de personalul de electrificare" ca linia de contact este scoasa de su+ tensiune si este le$ata la pam,nt" #n cazul lucrarilor de cale prevazute cu scoaterea de su+ tensiune. Raspunsuri: Adevarat; !als 81. 'e liniile electrificate" #nceperea lucrarilor la cale se face dupa confirmarea #n scris data de personalul de electrificare #n functie de cel putin sef de district" ca linia de contact este scoasa de su+ tensiune si este le$ata la pam,nt" #n cazul lucrarilor de cale fara scoaterea de su+ tensiune. Raspunsuri: Adevarat; !als 8 . 2esirile #n linie curenta #nchisa din statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA se restrictioneaza si se semnalizeaza conform re$lementarilor specifice #n vi$oare" #n cazul #n care nu se aplica alte sisteme de interzicere @restrictionare) a efectuarii parcursurilor de e&pediere din statie spre linia curenta #nchisa" prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si$uranta circulatiei din fiecare statie. Raspunsuri: Adevarat; !als 8). 2esirile #n linie curenta #nchisa din statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA se restrictioneaza si se semnalizeaza conform prevederilor din '7A" #n cazul #n care nu se aplica alte sisteme de interzicere @restrictionare) a efectuarii parcursurilor de e&pediere din statie spre linia curenta #nchisa" prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si$uranta circulatiei din fiecare statie. Raspunsuri: Adevarat; !als 8-. *n cazul #nchiderii planificate a liniilor din statie" responsa+ilul ;C al lucrarii de #ntretinere a caii #nscrie #n RR:2;C aflat la +iroul de miscare" lucrarile care se e&ecuta si linia care se #nchide" preciz,nd numarul si data tele$ramei de apro+are" intervalul de timp #n care se e&ecuta lucrarea" precum si eventualele conditii suplimentare privind efectuarea circulatiei trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe durata #nchiderii. Raspunsuri: Adevarat; !als 8/. *n cazul #nchiderii planificate a liniilor din statie" responsa+ilul ;C al lucrarii de #ntretinere a caii #nscrie #n RR:2;C aflat la +iroul de miscare" lucrarile care se e&ecuta si linia care se #nchide" preciz,nd numarul si data tele$ramei de apro+are" ora la care se e&ecuta lucrarea" precum si eventualele conditii suplimentare privind efectuarea circulatiei trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe durata #nchiderii. Raspunsuri: Adevarat; !als 80. :a lucrarile care se e&ecuta la aparatele de cale prevazute cu #ncuietori cu chei sau centralizate" din statie si%sau din linie curenta" pentru care #nchiderea liniei a fost ceruta at,t de catre personalul de #ntretinere a caii" c,t si de personalul de #ntretinere a instalatiilor" deschiderea liniei%liniilor pentru circulatia trenurilor se face . numai #n comun . pe +aza avizului scris privind terminarea lucrarilor" prin telefono$rama sau prin #nscriere #n RR:2;C" de catre personalul de #ntretinere a caii #n functie de cel putin sef district si de catre personalul de #ntretinere a instalatiilor #n functie de cel putin electromecanic. Raspunsuri: Adevarat; !als 85. :a lucrarile care se e&ecuta la aparatele de cale prevazute cu #ncuietori cu chei sau centralizate" din statie si%sau din linie curenta" pentru care #nchiderea liniei a fost ceruta at,t de catre personalul de #ntretinere a caii" c,t si de personalul de #ntretinere a instalatiilor" deschiderea liniei%liniilor pentru circulatia trenurilor se face . numai #n comun . pe +aza avizului scris privind terminarea lucrarilor" prin telefono$rama sau prin #nscriere #n RR:2;C" de catre personalul de #ntretinere a caii #n functie de cel putin sef de echipa si de catre personalul de #ntretinere a instalatiilor #n functie de cel putin montator ;CB. Raspunsuri: Adevarat; !als 88. 1peratorul de circulatie da dispozitie 2D3 din statiile adiacente liniei curente #nchise" de #nchidere a liniei si de +locare a parcursurilor de circulatie catre linia curenta #nchisa" #n statiile prevazute cu acest sistem conform re$lementarilor specifice. Raspunsuri: Adevarat; !als

86. 1peratorul de circulatie da dispozitie 2D3 din statiile adiacente liniei curente #nchise" de #nchidere a liniei si de +locare a parcursurilor de circulatie catre linia curenta #nchisa" #n statiile prevazute cu acest sistem conform prevederilor din '7A. Raspunsuri: Adevarat; !als 64. :ucrarile pe linia curenta #nchisa #ncep" numai dupa ce responsa+ilul cu si$uranta circulatiei pentru lucrarea respectiva" a primit confirmarea%+locarii parcursurilor de circulatie catre linia curenta #nchisa #n am+ele statii adiacente liniei curente #nchise si a semnat #n RR:2;C de luare la cunostinta a dispozitiei de #nchiderea liniei" Raspunsuri: Adevarat; !als 61. :ucrarile pe linia curenta #nchisa #ncep" numai dupa ce responsa+ilul cu si$uranta circulatiei pentru lucrarea respectiva" a primit confirmarea%+locarii parcursurilor de circulatie catre linia curenta #nchisa #n am+ele statii adiacente liniei curente #nchise si a semnat #n re$istrul unificat de cai li+ere si comenzi miscare de luare la cunostinta a dispozitiei de #nchiderea liniei. Raspunsuri: Adevarat; !als 6 . Acoperirea portiunii de linie curenta #nchisa" c,nd nu se utilizeaza sistemul de +locare a parcursurilor de circulatie sau a lniei din statie #nchisa se realizeaza de catre a$entii autorizati de semnalizare ai e&ecutantului lucrarii" #n conformitate cu re$lementarile specifice #n vi$oare. Raspunsuri: Adevarat; !als 6). Acoperirea portiunii de linie curenta #nchisa" c,nd nu se utilizeaza sistemul de +locare a parcursurilor de circulatie sau a liniei din statie #nchisa se realizeaza de catre acarii de la posturile e&terioare. Raspunsuri: Adevarat; !als 6-. *n cazul #n care conducatorul lucrarilor constata ca" din motive o+iective" se depaseste #nchiderea de linie pro$nozata" avizeaza responsa+ilul cu ;C din sectia de #ntretinere a caii sau a instalatiilor si pe 2D3 din una din statiile vecine despre #nt,rziere. Raspunsuri: Adevarat; !als 6/. *n cazul #n care conducatorul lucrarilor constata ca" din motive o+iective" se depaseste #nchiderea de linie pro$nozata" avizeaza responsa+ilul cu ;C din sectia de #ntretinere a caii sau a instalatiilor si pe?eful sta?iei din statia unde a facut #nscrierea despre #nt,rziere. Raspunsuri: Adevarat; !als 60. *n cazul #n care 2D3 a primit o comunicare privind necesitatea #nchiderii accidentale a liniei curente si%sau scoaterea accidentala de su+ tensiune a liniei de contact" acesta este o+li$at: Raspunsuri: A) ;a opreasca circulatia trenurilor" sa avizeze operatorul de circulatie" 2D3 din sta?iile vecine si personalul de #ntretinere a caii #n functie de cel putin sef de echipa" respectiv personalul 2!7A . electromecanic sau dispecerul ener$etic feroviar; B) ;a opreasca circulatia trenurilor" sa avizeze operatorul de circulatie" seful statiei si personalul de #ntretinere a caii #n functie de cel putin sef de district" respectiv personalul 2!7A . electromecanic sau dispecerul ener$etic feroviar; $) )a opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, seful statiei sau nlocuitorul acestuia si personalul de ntretinere a caii n functie de cel putin sef de echipa, respectiv personalul %! 4 - electromecanic sau dispecerul ener"etic feroviar; 65. Cum se procedeaza #n cazul #nchiderii planificate a liniilor din statie? Raspunsuri: A) Responsa+ilul ;C al lucrarii de #ntretinere a caii #nscrie #n RR:2;C aflat la +iroul de miscare" lucrarile care se e&ecuta si linia care se #nchide" preciz,nd numarul si data tele$ramei de apro+are" ora p,na la care se e&ecuta lucrarea" precum si eventualele conditii suplimentare privind efectuarea circulatiei trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe durata #nchiderii; B) 0esponsabilul )$ al lucrarii de ntretinere a caii nscrie n 00'%)$ aflat la biroul de miscare, lucrarile care se e#ecuta si linia care se nchide, preciznd numarul si data tele"ramei de aprobare, intervalul de timp n care se e#ecuta lucrarea, precum si eventualele conditii suplimentare privind efectuarea circulatiei trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe durata nchiderii ; C) Responsa+ilul ;C al lucrarii de #ntretinere a caii #nscrie #n RR:2;C aflat la +iroul de miscare" lucrarile care se e&ecuta si linia care se #nchide" preciz,nd numarul tele$ramei de apro+are" intervalul de timp #n care se e&ecuta lucrarea" precum si eventualele conditii speciale privind efectuarea circulatiei trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe durata #nchiderii. 68. Cum se procedeaza #n cazul #nchiderii planificate a liniilor din statie? Raspunsuri: A) dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie privind apro+area #nchiderii liniilor de primire.e&pediere" 2D3 #nscrie #n RR:2;C" pe r,nd li+er" ca operatorul de circulatie a apro+at cererea de #nchidere a liniilor de primire.e&pediere" mention,nd numarul dispozitiei de apro+are" ora efectiva de la care se poate #ncepe lucrarea" semneaza" scrie numele citet si noteaza ora" dupa care da dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru #nchiderea liniei @daca aceste posturi e&ista); cel care a solicitat efectuarea #nchiderii #nscrie #n RR:2;C mentiunea =:uat la cunostinta=" semneaza si noteaza ora luarii la cunostinta. B) dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie privind apro+area #nchiderii liniilor de primire.e&pediere" 2D3 #nscrie #n RR:2;C" pe r,nd li+er" ca operatorul de circulatie a apro+at cererea de #nchidere a liniilor de primire.e&pediere" mention,nd numarul dispozitiei de apro+are" intervalul de timp c,t se e&ecuta lucrarea" semneaza si noteaza ora" dupa care da dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru #nchiderea liniei @daca aceste posturi e&ista); cel care a solicitat efectuarea #nchiderii #nscrie #n RR:2;C mentiunea =:uat la cunostinta=" semneaza si noteaza ora luarii la cunostinta. $) dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie privind aprobarea nchiderii liniilor de primire-e#pediere, %D& nscrie n 00'%)$, pe rnd liber, ca operatorul de circulatie a aprobat cererea de nchidere a liniilor de primire-

e#pediere, mentionnd numarul dispozitiei de aprobare, ora efectiva de la care se poate ncepe lucrarea, semneaza si noteaza ora, dupa care da dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru nchiderea liniei *daca aceste posturi e#ista); cel care a solicitat efectuarea nchiderii nscrie n 00'%)$ mentiunea 5'uat la cunostinta5, semneaza si noteaza ora luarii la cunostinta . 66. Cum procedeaza 2D3" pe +aza #nscrierii facute #n RR:2;C de responsa+ilul ;C al lucrarii? Raspunsuri: A) *nscrie #n RR:2;C mentiunea =luat la cunostinta=" semneaza si noteaza ora" numele si prenumele citet; verifica daca sunt respectate conditiile din tele$rama de apro+are; #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniilor" #n cazul #nchiderii liniilor de primire%e&pediere; B) *nscrie #n RR:2;C mentiunea =luat la cunostinta=" semneaza si noteaza ora; verifica daca sunt respectate conditiile din tele$rama de apro+are; #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniilor" #n cazul #nchiderii altor linii dec,t de primire%e&pediere; $) 6nscrie n 00'%)$ mentiunea 5luat la cunostinta5, semneaza si noteaza ora; verifica daca sunt respectate conditiile din tele"rama de aprobare; nscrie n re"istrul de dispozitii 0$ si transmite operatorului de circulatie cererea de nchidere a liniilor, n cazul nchiderii liniilor de primire3e#pediere; 144. Ce masuri se iau c,nd linia de cale ferata" linia de contact" instalatiile" tunelurile" podurile sau alte lucrari de arta devin impractica+ile sau prezinta un pericol iminent #n circulatie? Raspunsuri: A) 7re+uie avizat imediat seful de statie si 2. D. 3. pentru oprirea circulatiei si acoperirea liniei cu semnale mo+ile de oprire" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare" iar lucrarile pentru #nlaturarea defectelor constatate #ncep numai dupa apo+area $estionarului infrastructurii; B) rebuie luate imediat masuri pentru oprirea circulatiei si acoperirea liniei cu semnale mobile de oprire, conform re"lementarilor specifice n vi"oare, dupa care se ncep fara ntrziere lucrarile pentru nlaturarea defectelor constatate; C) 7re+uie luate imediat masuri pentru oprirea circulatiei si acoperirea liniei cu semnale mo+ile de oprire" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare" iar lucrarile pentru #nlaturarea defectelor constatate #ncep numai cu apo+area?efului sta?iei; 141. Cum procedeaza 2D3 c,nd a primit o comunicare privind necesitatea #nchiderii accidentale a lniei curente si%sau scoaterea accidentala de su+ tensiune a liniei de contact? Raspunsuri: A) 4ste obli"at sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, seful statiei si personalul de ntretinere a caii n functie de cel putin sef de echipa, respectiv personalul %! 4 n functie de cel putin electromecanic sau dispecerul ener"etic feroviar ; B) Aste o+li$at sa opreasca circulatia trenurilor" sa avizeze operatorul de circulatie" 2D3 Dispozitor si personalul de #ntretinere a caii #n functie de cel putin revizor de cale" respectiv personalul 2!7A #n functie de cel putin electromecanic sau dispecerul ener$etic feroviar; C) Aste o+li$at sa opreasca circulatia trenurilor" sa avizeze operatorul de circulatie" seful statiei si personalul de #ntretinere a caii #n functie de cel putin sef de echipa" respectiv personalul 2!7A #n functie de cel putin montator sau operator ener$etic feroviar; 14 . Cum procedeaza 2D3 c,nd a primit o comunicare ver+ala de #nchiderea accidentala a uneia sau mai multor linii din statie? Raspunsuri: A) 2D3 pe +aza comunicarii ver+ale opreste toata circulatia sau manevra trenurilor" transmite dispozitie scrisa posturilor de macazuri si din linie curenta" pentru #nchiderea liniei % liniilor iar pentru liniile de primire .e&pediere avizeaza operatorul de circulatie si pe seful statiei; B) 2D3 pe +aza comunicarii ver+ale opreste circulatia si%sau manevra trenurilor" transmite dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru #nchiderea liniei % liniilor iar pentru liniile de primire .e&pediere avizeaza operatorul de circulatie si statia vecina; $) %D& pe baza comunicarii verbale opreste circulatia si3sau manevra trenurilor, transmite dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru nchiderea liniei 3 liniilor iar pentru liniile de primire -e#pediere avizeaza operatorul de circulatie si pe seful statiei ; 14). Cum se procedeaza #n cazul #nchiderii planificate a liniei curente si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact" #n ziua fi&ata prin tele$rama de apro+are? Raspunsuri: A) 2D3 #nscrie #n RR:2;C mentiunea =luat la cunostinta=" dupa ce personalul de specialitate a facut #nscrierea" semneaza mention,nd citet numele" noteaza ora" dupa care #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniei curente si%sau de scoatere de su+ tensiune a liniei de contact; B) 2D3" dupa ce personalul de specialitate a facut #nscrierea" semneaza mention,nd citet numele" noteaza ora" dupa care #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniei curente si%sau de scoatere de su+ tensiune a liniei de contact; $) %D& nscrie n 00'%)$ mentiunea 5luat la cunostinta5, dupa ce personalul de specialitate a facut nscrierea, semneaza mentionnd data si ora, dupa care nscrie n re"istrul de dispozitii 0$ si transmite operatorului de circulatie cererea de nchidere a liniei curente si3sau de scoatere de sub tensiune a liniei de contact ; 14-. Cum se procedeaza #n cazul #nchiderii planificate a liniei curente si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact" #n ziua fi&ata prin tele$rama de apro+are? Raspunsuri: A) 2D3 din cele doua statii #ntre care s.a apro+at efectuarea #nchiderii liniei curente si%sau scoaterea de su+ tensiune" dau dispozitie scrisa posturilor de macazuri din su+ordine si posturilor de +ariera din statie si din linie curenta pentru #nchiderea liniei curente" precum si pentru amplasarea si suprave$herea discurilor rosii mo+ile" cu mentionarea orei terminarii lucrarii; B) %D& din cele doua statii ntre care s-a aprobat efectuarea nchiderii liniei curente si3sau scoaterea de sub tensiune, dau dispozitie scrisa posturilor de macazuri din subordine si posturilor de bariera din statie si din linie curenta pentru nchiderea liniei curente, precum si pentru amplasarea si suprave"herea discurilor rosii mobile, cu mentionarea intervalului de nchidere si3sau scoatere de sub tensiune; C) 2D3 din cele doua statii #ntre care s.a apro+at efectuarea #nchiderii liniei curente si%sau scoaterea de su+ tensiune" dau dispozitie scrisa posturilor de miscare si macazuri din su+ordine si posturilor de +ariera din statie si din linie curenta pentru

14

#nchiderea liniei curente" precum si pentru amplasarea si suprave$herea discurilor rosii mo+ile" cu mentionarea intervalului de #nchidere si%sau scoatere de su+ tensiune. 14/. Cum se procedeaza #n cazul #nchiderii planificate a liniei curente si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact" #n ziua fi&ata prin tele$rama de apro+are? Raspunsuri: A) 2esirile #n linie curenta #nchisa din statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA se acopera cu discuri rosii amplasate si suprave$heate de catre a$enti autorizati ai e&ecutantului lucrarii dotati cu mijloace 7C" acolo unde nu se aplica alte sisteme de interzicere @restrictionare) a efectuarii parcursurilor de e&pediere din statie spre linia curenta #nchisa" conform prevederilor din '7A; B) 2esirile #n linie curenta #nchisa din statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA se acopera cu discuri rosii amplasate si suprave$heate de catre a$enti de la posturile e&terioarei" acolo unde nu se aplica alte sisteme de interzicere @restrictionare) a efectuarii parcursurilor de e&pediere din statie spre linia curenta #nchisa" conform prevederilor din re$lementarile #n vi$oare; $) %esirile n linie curenta nchisa din statiile nzestrate cu instalatii $4D sau $4 se acopera cu discuri rosii amplasate si suprave"heate de catre a"enti autorizati ai e#ecutantului lucrarii dotati cu mi1loace $, acolo unde nu se aplica alte sisteme de interzicere *restrictionare) a efectuarii parcursurilor de e#pediere din statie spre linia curenta nchisa, prevazute n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si"uranta circulatiei din fiecare statie ; 140. 2D3 care primeste comunicarile despre terminarea lucrarilor si redeschiderea liniei curente transmite operatorului de circulatie avizul de terminare a lucrarilor si retra$erea utilajelor sau trenului de lucru" #nscris #n RR:2;C solicit,nd dispozitie pentru deschiderea liniei #n conditiile sta+ilite #n aviz. Raspunsuri: Adevarat; !als 145. 2D3 care primeste comunicarile despre terminarea lucrarilor si deschiderea liniei curente transmite operatorului de circulatie avizul de terminare a lucrarilor si retra$erea mijloacelor de interventie sau trenului de lucru" #nscris #n re$istrul de dispozi?ii" solicit,nd dispozitie pentru deschiderea liniei #n conditiile sta+ilite #n aviz. Raspunsuri: Adevarat; !als 148. Dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie privind apro+area #nchiderii liniilor de primire.e&pediere" 2D3 #nscrie #n RR:2;C" pe r,nd li+er" ca operatorul de circulatie a apro+at cererea de #nchidere a liniilor de primire.e&pediere" mention,nd numarul dispozitiei de apro+are" ora efectiva de la care se poate #ncepe lucrarea" semneaza si noteaza ora. Raspunsuri: Adevarat; !als 146. Dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie privind apro+area #nchiderii liniilor de primire.e&pediere" 2D3 #nscrie #n RR:2;C" pe r,nd li+er" ca operatorul de circulatie a apro+at cererea de #nchidere a liniilor de primire.e&pediere" mention,nd numarul dispozitiei de apro+are" ora efectiva la care se termina lucrarea" semneaza" #nscrie numele citet si noteaza ora. Raspunsuri: Adevarat; !als 114. *n toate cazurile" deschiderea liniilor din statie pentru circulatia trenurilor se face #n +aza avizului de terminare a lucrarilor #nscris #n RR:2;C de catre #mputernicitul su+unitatii de #ntretinere #n functie de cel putin picher pentru liniile de primire.e&pediere" respectiv sef echipa pentru celelalte linii. Raspunsuri: Adevarat; !als 111. *n toate cazurile" deschiderea liniilor din statie pentru circulatia trenurilor se face #n +aza avizului de terminare a lucrarilor #nscris #n RR:2;C sau condica portativa de catre #mputernicitul su+unitatii de #ntretinere #n functie de cel putin picher pentru liniile de primire.e&pediere" respectiv sef district pentru celelalte linii. Raspunsuri: Adevarat; !als 11 . Dupa ce s.a #nscris avizul de terminare a lucrarilor" 2D3 ia la cunostinta su+ semnatura" continutul #nscrierii" dupa care da posturilor de macazuri @#n cazul #n care acestea e&ista) dispozitie scrisa pentru deschiderea liniei%liniilor" iar #n cazul liniilor de primire.e&pediere" 2D3 avizeaza #n scris operatorul de circulatie despre terminarea lucrarilor mention,nd si conditiile de circulatie sta+ilite. Raspunsuri: Adevarat; !als 11). Dupa ce s.a #nscris avizul de terminare a lucrarilor" 2D3 ia la cunostinta su+ semnatura" continutul #nscrierii" dupa care da posturilor de macazuri si de +ariera @#n cazul #n care acestea e&ista) dispozitie scrisa pentru deschiderea liniei%liniilor" iar #n cazul liniilor de primire.e&pediere" 2D3 avizeaza si seful de statie despre terminarea lucrarilor mention,nd si conditiile de circulatie sta+ilite. Raspunsuri: Adevarat; !als 11-. C,nd linia de cale ferata" linia de contact" instalatiile" tunelurile" podurile sau alte lucrari de arta devin impractica+ile sau prezinta un pericol iminent #n circulatie" tre+uie luate imediat masuri pentru oprirea circulatiei si acoperirea liniei cu semnale mo+ile de oprire" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare" dupa care se #ncep fara #nt,rziere lucrarile pentru #nlaturarea defectelor constatate. Raspunsuri: Adevarat; !als 11/. C,nd linia de cale ferata" linia de contact" instalatiile" tunelurile" podurile sau alte lucrari de arta devin impractica+ile sau prezinta un pericol iminent #n circulatie" tre+uie luate imediat masuri pentru oprirea circulatiei si acoperirea liniei cu semnale

11

mo+ile de oprire" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare" iar lucrarile pentru #nlaturarea defectelor constatate #ncep numai dupa apro+area operatorului de circulatie. Raspunsuri: Adevarat; !als 110. *n cazul #n care 2D3 a primit o comunicare privind necesitatea #nchiderii accidentale a liniei curente si%sau scoaterea accidentala de su+ tensiune a liniei de contact" acesta este o+li$at sa opreasca circulatia trenurilor" sa avizeze operatorul de circulatie" seful statiei si personalul de #ntretinere a caii #n functie de cel putin sef de echipa" respectiv personalul 2!7A #n functie de cel putin electromecanic sau dispecerul ener$etic feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als 115. *n cazul #n care 2D3 a primit o comunicare privind necesitatea #nchiderii accidentale a lniei curente si%sau scoaterea accidentala de su+ tensiune a liniei de contact" acesta este o+li$at sa opreasca circulatia trenurilor" sa avizeze operatorul de circulatie" 2D3 Dispozitor si personalul de #ntretinere a caii #n functie de cel putin revizor de cale" respectiv personalul 2!7A #n functie de cel putin montator. Raspunsuri: Adevarat; !als 118. 2esirile #n linie curenta #nchisa din statiile #nzestrate cu instalati CAD si CA se restrictioneaza si se semnalizeaza conform re$lementarilor specifice #n vi$oare" #n cazul #n care nu se aplica alte sisteme de interzicere B restrictionare a efectuarii parcursurilor de e&pediere din statie spre linia curenta #nchisa" prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si$uranta circulatiei din fiecare statie. Raspunsuri: Adevarat; !als 116. 2esirile #n linie curenta #nchisa din statiile #nzestrate cu instalati CAD si CA3 se restrictioneaza si se semnalizeaza conform re$lementarilor specifice #n vi$oare" #n cazul #n care nu se aplica alte sisteme de interzicere B restrictionare a efectuarii parcursurilor de e&pediere din statie spre linia curenta #nchisa" prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si$uranta circulatiei din fiecare statie. Raspunsuri: Adevarat; !als 1 4. *nchiderea accidentala a uneia sau mai multor linii din statie" se aduce ver+al la cunostinta 2D3" apoi se #nscrie #n RR:2;C de #mputernicitul sectiei de #ntretinere a caii sau a instalatilor" dupa caz. Raspunsuri: Adevarat; !als 1 1. *nchiderea accidentala a uneia sau mai multor linii din statie" se aduce ver+al la cunostinta sefului de statie" apoi se #nscrie #n R<C:C3 de #mputernicitul sectiei de #ntretinere a cai sau a instalatilor" dupa caz. Raspunsuri: Adevarat;!als 1 . 2D3 pe +aza comunicarii ver+ale opreste circulatia si%sau manevra trenurilor" transmite dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru #nchiderea liniei % liniilor iar pentru liniile de primire .e&pediere avizeaza operatorul de circulatie si pe seful statiei. Raspunsuri: Adevarat; !als 1 ). 2D3 pe +aza comunicarii ver+ale opreste circulatia si%sau manevra trenurilor" transmite dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru #nchiderea liniei % liniilor iar pentru liniile de primire .e&pediere avizeaza operatorul de circulatie si statia vecina. Raspunsuri: Adevarat; !als 1 -. *n cazul #nchiderii planificate a liniei curente si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact" #n ziua fi&ata prin tele$rama de apro+are" se procedeaza astfel: 2D3 #nscrie #n RR:2;C mentiunea =luat la cunostinta=" dupa ce personalul de specialitate a facut #nscrierea" semneaza mention,nd citet numele" noteaza ora" dupa care #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniei curente si%sau de scoatere de su+ tensiune a liniei de contact. Raspunsuri: Adevarat; !als 1 /. *n cazul #nchiderii planificate a liniei curente si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact" #n ziua fi&ata prin tele$rama de apro+are" se procedeaza astfel: 2D3 #nscrie #n RR:2;C mentiunea =luat la cunostinta=" dupa ce personalul de specialitate a facut #nscrierea" semneaza mention,nd data si ora" dupa care #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniei curente si%sau de scoatere de su+ tensiune a liniei de contact. Raspunsuri: Adevarat; !als 1 0. 'ersonalul autorizat tre+uie sa ceara #nchiderea liniei curente si #nscrie #n RR:2;C cererea de #nchidere a liniei" preciz,nd ca acoperirea liniei curente #nchise se face prin +locarea parcursurilor de circulatie catre linia curenta #nchisa #n statiile prevazute cu acest sistem. >5 6-8//050? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 5. 'ersonalul autorizat tre+uie sa ceara #nchiderea liniei curente si #nscrie #n R<C:C3 cererea de #nchidere a liniei" preciz,nd ca acoperirea liniei curente #nchise se face prin +locarea parcursurilor de circulatie catre linia curenta #nchisa #n statiile prevazute cu acest sistem si cu +alize avertizoare. >816 85 - /? Raspunsuri:

Adevarat; !als 1 8. :a folosirea sistemului de acoperire prin +locarea parcursurilor de circulatie catre linia curenta #nchisa nu mai este necesara semnalizarea pe teren a portiunii de linie curenta #nchise" cu e&ceptia cazului c,nd se asteapta sa circule un vehicul feroviar pe linie curenta #nchisa. >8 6/8 /544? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 6. :a folosirea sistemului de acoperire prin +locarea parcursurilor de circulatie catre linia curenta #nchisa este necesara?i semnalizarea pe teren a portiunii de linie curenta #nchisa. >8-68///)-/? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)4. 2esirile #n linie curenta #nchisa din statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA se acopera cu discuri rosii amplasate si suprave$heate de catre a$enti autorizati ai e&ecutantului lucrarii dotati cu mijloace 7C" acolo unde nu se aplica alte sisteme de interzicere @restrictionare) a efectuarii parcursurilor de e&pediere din statie spre linia curenta #nchisa" prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si$uranta circulatiei din fiecare statie. >/5)18////1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)1. 2esirile #n linie curenta #nchisa din statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA se acopera cu discuri rosii amplasate si suprave$heate de catre a$enti autorizati ai e&ecutantului lucrarii dotati cu mijloace 7C" acolo unde nu se aplica alte sisteme de interzicere @restrictionare) a efectuarii parcursurilor de e&pediere din statie spre linia curenta #nchisa" conform prevederilor din '7A. >/16-88684-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1) . *n cazul #nchiderii planificate a liniei curente si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact" #n ziua fi&ata prin tele$rama de apro+are" se procedeaza astfel: 2D3 din cele doua statii #ntre care s.a apro+at efectuarea #nchiderii liniei curente si%sau scoaterea de su+ tensiune" dau dispozitie scrisa posturilor de macazuri din su+ordine si posturilor de +ariera din statie si din linie curenta pentru #nchiderea liniei curente" precum si pentru amplasarea si suprave$herea discurilor rosii mo+ile" cu mentionarea intervalului de #nchidere si%sau scoatere de su+ tensiune. >8808/0 0-5? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)). *n cazul #nchiderii planificate a liniei curente si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact" #n ziua fi&ata prin tele$rama de apro+are" se procedeaza astfel: 2D3 din cele doua statii #ntre care s.a apro+at efectuarea #nchiderii liniei curente si%sau scoaterea de su+ tensiune" dau dispozitie scrisa posturilor de macazuri din su+ordine si posturilor de +ariera din statie si din linie curenta pentru #nchiderea liniei curente" precum si pentru amplasarea si suprave$herea discurilor rosii mo+ile" cu mentionarea orei terminarii lucrarii. >816)81/180? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)-. *n cazul #nchiderii planificate a liniei curente si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact" #n ziua fi&ata prin tele$rama de apro+are" se procedeaza astfel: 2D3 #nscrie #n RR:2;C mentiunea =luat la cunostinta=" dupa ce personalul de specialitate a facut #nscrierea" semneaza mention,nd citet numele" noteaza ora" dupa care #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniei curente si%sau de scoatere de su+ tensiune a liniei de contact. >5)6/8-//61? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)/. *n cazul #nchiderii planificate a liniei curente si%sau a scoaterii de su+ tensiune a liniei de contact" #n ziua fi&ata prin tele$rama de apro+are" se procedeaza astfel: 2D3" dupa ce personalul de specialitate a facut #nscrierea" semneaza mention,nd citet numele" noteaza ora" dupa care #nscrie #n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi?i mi?care si transmite operatorului de circulatie cererea de #nchidere a liniei curente si%sau de scoatere de su+ tensiune a liniei de contact. >5-68-51141? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)0. De catre cine se #nscrie scoaterea accidentala de su+ tensiune a liniei de contact? >50/)8 5-8)? Raspunsuri: A) De personalul %! 4 n functie de cel putin electromecanic( B) De catre seful statiei. C) De catre 2D3 e&terior. 1)5. Ce masuri ia 2D3 #n toate cazurile de #nchidere a liniei curente sau a liniei%liniilor din statie" dupa primirea dispozitiei de apro+are a #nchiderii si #nscrierea acesteia #n RR:2;C? >- 6-8 50 ? Raspunsuri: A) Avidentiaza linia #nchisa folosind capacele vopsite #n rosu si ta+litele prevazute cu inscriptia =linia #nchisa= care se aplica pe +utoane" manete sau ta+loul de chei" #n functie de tipul instalatiei" #n locul cel mai potrivit pentru a atra$e atentia" respectiv ia masurile prevazute #n prevederile din '7A; B) 4videntiaza linia nchisa folosind capacele vopsite n rosu si tablitele prevazute cu inscriptia 5linia nchisa5 care se aplica pe butoane, manete sau tabloul de chei, n functie de tipul instalatiei, n locul cel mai potrivit pentru a atra"e atentia, respectiv ia masurile prevazute n instructiunile de manipulare a instalatiilor respective; C) Avidentiaza linia #nchisa folosind capacele vopsite #n ne$ru si ta+litele prevazute cu inscriptia =linia #nchisa= care se aplica pe +utoane" manete sau ta+loul de chei" #n functie de tipul instalatiei" #n locul cel mai potrivit pentru a atra$e atentia" respectiv ia masurile prevazute #n re$lementarile #n vi$oare;

1)

1)8. Cum procedeaza 2D3 dupa ce s.a #nscris avizul de terminare a lucrarilor si deschiderea liniilor din statie" altele dec,t cele de primire . e&pediere? >5168-8-- 4? Raspunsuri: A) %D& ia la cunostinta sub semnatura, continutul nscrierii, dupa care da posturilor de macazuri *n cazul n care acestea e#ista) dispozitie scrisa pentru deschiderea liniei3liniilor ; B) 2D3 ia la cunostinta su+ semnatura" continutul #nscrierii" dupa care avizeaza #n scris revizorul de sector; C) 2D3 ia la cunostinta su+ semnatura" continutul #nscrierii" dupa care avizeaza #n scris seful de statie; 1)6. Cum se face deschiderea liniei la lucrarile care se e&ecuta la aparatele de cale prevazute cu #ncuietori cu chei sau centralizate" din statie si%sau din linie curenta" pentru care #nchiderea liniei a fost ceruta at,t de catre personalul de #ntretinere a caii" c,t si de personalul de #ntretinere a instalatiilor? >5 6)8)856 ? Raspunsuri: A) ;e face . numai #n comun . pe +aza avizului scris privind terminarea lucrarilor" prin telefono$rama sau prin #nscriere #n RR:2;C" de catre personalul de #ntretinere a caii #n functie de cel putin sef de echipa si de catre personalul de #ntretinere a instalatiilor #n functie de cel putin electromecanic; B) )e face - numai n comun - pe baza avizului scris privind terminarea lucrarilor, prin telefono"rama sau prin nscriere n 00'%)$, de catre personalul de ntretinere a caii n functie de cel putin sef district si de catre personalul de ntretinere a instalatiilor n functie de cel putin electromecanic ; C) ;e face . numai #n comun . pe +aza avizului scris privind terminarea lucrarilor" prin telefono$rama sau prin #nscriere #n RR:2;C sau condica portativa" de catre personalul de #ntretinere a caii #n functie de cel putin picher si de catre personalul de #ntretinere a instalatiilor #n functie de cel putin electromecanic; 1-4. *nchiderile liniei curente sau a liniilor din statie si%sau scoaterile de su+ tensiune a liniei de contact pot fi: planificate sau accidentale. >5-6/800)41? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-1. *nchiderile liniei curente sau a liniilor din statie si%sau scoaterile de su+ tensiune a liniei de contact pot fi: pro$ramate" nepro$ramate si #n pauze de circulatie. >5/68/1155)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1- . *nchiderea accidentala a uneia sau a mai multor linii din statie se aduce ver+al la cunostinta 2D3" apoi se #nscrie #n RR:2;C de catre personalul de #ntretinere. >/ 65)0/884? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-). *nchiderea accidentala a uneia sau a mai multor linii din statie se aduce ver+al la cunostinta 2D3" apoi se #nscrie #n RR:2;C de catre personalul de #ntretinere #n functie de cel putin picher . sef de district. >08-0-50041? Raspunsuri: Adevarat; !als 1--. 'e +aza comunicarii ver+ale despre #nchiderea accidentala" 2D3 opreste circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare" da dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru #nchiderea liniei%liniilor; pentru liniile de primire.e&pediere 2D3 avizeaza operatorul de circulatie #n scris si pe seful statiei. >0 68- 110/? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-/. Comunicarile prin mijloace 7C privind deschiderea liniilor se #nscriu de catre or$anele competente #n condica portativa si se transmit catre 2D3" care le #nscrie #n RR:2;C. >0)6)6/1/8)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-0. ;coaterea accidentala de su+ tensiune a liniei de contact se #nscrie #n RR:2;C de catre 2D3" #n statile #nzestrate cu instalatii 2!7A care se manipuleaza de catre acesta" din dispozitia dispecerului ener$etic feroviar. >/8) 6 15-)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-5. 2D3 #nscrie #n RR:2;C mentiunea"" :uat la cunostinta"" semneaza mention,nd citet numele" noteaza ora" dupa care #nscrie #n re$istrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie #nchiderea liniei curente si%sau scoaterea de su+ tensiune a liniei de contact. >/ 6-6/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-8. 2esirile #n linie curenta #nchisa" din statie se acopera conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. >/)65)8008 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-6. ;coaterea accidentala de su+ tensiune a liniei de contact se #nscrie #n RR:2;C dupa caz" astfel: de personalul de #ntretinere a instalatiilor 2!7A cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei #n functie de cel putin electromecanic; de catre 2D3" #n statiile #nzestrate cu instalatii 2!7A care se manipuleaza de catre acesta" din dispozitia scrisa a dispecerului ener$etic feroviar. >0)65-- /04? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/4. De+locarea parcursurilor de circulatie catre linia curenta" care a fost #nchisa" se face de catre 2D3 din statile adiacente" numai dupa prinirea de la operatorul de circulatie a dispozitiei de deschidere a liniei curente. > )684/ )44? Raspunsuri:

1-

Adevarat; !als 1/1. Avizarea la timp a paznicilor de +ariera pentru #nchiderile planificate sau accidentale se face de 2D3 din statia de care apartine postul de +ariera. > -6)68-5)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/ . ;coaterea accidentala de su+ tensiune a liniei de contact se #nscrie #n RR:2;C dupa caz" astfel: de personalul de #ntretinere a instalatiilor 2!7A cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei #n functie de cel putin electromecanic; de catre 2D3" #n statiile #nzestrate cu instalatii 2!7A care se manipuleaza de catre acesta" din dispozitia scrisa a dispecerului ener$etic feroviar. >116 6/)804? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/). Ce se mentioneaza #n ordinul de circulatie #n cazul #n care trenul circula cu locomotiva #mpin$atoare nele$ata la tren" care dupa #mpin$erea trenului p,na la locul fi&at din linie curenta urmeaza sa se #napoieze #n statie? >-8 0 )50 ? Raspunsuri: A) $onditiile de circulatie prin mpin"ere a trenului, locul din care urmeaza sa se napoieze din linie curenta si eventualele conditii de circulatie la napoiere; B) Conditiile de circulatie prin #mpin$ere a trenului" locul din care urmeaza sa se #napoieze din linie curenta si eventualele conditii de intrare #n statie la #napoiere; C) Conditiile de circulatie prin impin$ere a trenului" daca este sau nu le$at la tren si fr,na" locul din care urmeaza sa se #napoieze din linie curenta si eventualele conditii de intrare #n statie la #napoiere; 1/-. *n ce cazuri nu se retra$e ordinul de circula?ie de la mecanic?i ram,ne vala+il #n continuare #n cazul opririi unui tren #ntr.o sta?ie #n care nu are oprire? >1-656)5844? Raspunsuri: A) Atunci cnd condi2iile de circula2ie nu se schimba pna la sta2ia n care urmeaza sa opreasca2i atunci cnd se emite un alt ordin de circula2ie, n care s-au nscris condi2ii de circula2ie2i manevra cu caracter local ; B) Atunci c,nd condi?iile de circula?ie se schim+a p,na la sta?ia #n care urmeaza sa opreasca?i atunci c,nd se emite un alt ordin de circula?ie" #n care s.au #nscris condi?ii de circula?ie?i manevra cu caracter local; C) Atunci c,nd condi?iile de circula?ie nu se schim+a p,na la sta?ia #n care urmeaza sa opreasca?i atunci c,nd se emite un alt ordin de circula?ie" #n care s.au #nscris restric?ii de viteza introduse dupa ce trenul a plecat din ultima sta?ie cu oprire; 1//. Cum se procedeaza ori de c,te ori este necesar sa se aduca #n scris la cuno?tin?a mecanicului sau conducatorilor vehiculelor fara motor alte condi?ii de circula?ie #n sta?iile din parcurs? >-)6)618/11? Raspunsuri: A) Daca ace?tia sunt deja #n posesia unui ordin de circula?ie din care nu s.au consumat toate condi?iile #nscrise" se emite un nou ordin de circula?ie #n care se precizeaza condi?iile de circula?ie din sta?ia respectiva. B) Daca ace?tia sunt deja #n posesia unui ordin de circula?ie din care nu s.au consumat toate condi?iile #nscrise" se emite un nou ordin de circula?ie #n care se precizeaza condi?iile de circula?ie din dispozi?ia scrisa a operatorului de circula?ie; $) Daca ace2tia sunt de1a n posesia unui ordin de circula2ie din care nu s-au consumat toate condi2iile nscrise, se emite un nou ordin de circula2ie n care se precizeaza condi2iile de circula2ie iar ordinul emis anterior se retra"e2i se ata2eaza la duplicatul noului ordin emis( 1/0. 2n ce statii este o+li$at idm sa verifice inainte de e&pedierea trenului datele #nscrise #n aratarea va$oanelor trenului? >)/601-81 ? Raspunsuri: A) )tatia de compunere3formare a trenului; n statiile din parcurs n care este prevazuta oprirea trenului, n cazul n care se modifica compunerea trenului sau n cazul n care n mod accidental n statia respectiva s-a efectuat izolarea frnei automate la unul sau mai multe va"oane din compunerea trenului; n prima statie din parcurs, chiar daca trenul nu are prevazuta oprire, n cazul n care n mod accidental n linie curenta, s-a efectuat izolarea frnei automate la unul sau mai multe va"oane din compunerea trenului . B) ;tatia de compunere%formare a trenului; #n statiile din parcurs #n care este prevazuta oprirea trenului" #n cazul #n care #n mod accidental #n statia respectiva s.a efectuat izolarea fr,nei automate la unul sau mai multe va$oane din compunerea trenului; #n prima statie din parcurs" chiar daca trenul nu are prevazuta oprire" #n cazul #n care #n mod accidental #n linie curenta" s.a efectuat izolarea fr,nei automate la unul sau mai multe va$oane din compunerea trenului. C) ;tatia de compunere%formare a trenului; #n statiile din parcurs #n care este prevazuta oprirea trenului" #n cazul #n care #n mod accidental #n statia respectiva s.a efectuat izolarea fr,nei automate la unul sau mai multe va$oane din compunerea trenului si s.a efectuat pro+a frinei; #n prima statie din parcurs" chiar daca trenul nu are prevazuta oprire" #n cazul #n care #n mod accidental #n linie curenta" s.a efectuat izolarea fr,nei automate la unul sau mai multe va$oane din compunerea trenului. 1/5. Cui preda documentele mecanicul trenului #n statiile #n care se schim+a locomotiva trenului sau #n cazul scoaterii locomotivei de pe tren" #n statii fara personal al operatorului de transport feroviar" precum si #n statia finala? >)011654-)4? Raspunsuri: A) 'ersonalului $estionarului infrastructurii feroviare; B) Personalului administratorului3"estionarului infrastructurii feroviare, stabilit n P 4; C) A$entului autorizat sta+ilit prin '7A; 1/8. Ce se inscrie in formularul =(ota de fr,ne? > )654-80/4? Raspunsuri: A) )e nscriu va"oanele cu frnele izolate sau defecte, si se evidentiaza prin marcarea cu 575 n caseta corespunzatoare, e#istenta n compunerea trenului, dupa caz, a va"oanelor cu saboti din materiale compozite tip 8 sau '-', a va"oanelor cu frna automata nemoderabila la slabire, a va"oanelor cu frna cu disc precum si a va"oanelor cu roti mici pentru transport automobile; pe baza datelor din acest formular se calculeaza tona1ul frnat real, respectiv procentul real de masa frnata al trenului . B) ;e #nscriu va$oanele cu fr,nele izolate sau defecte" si se evidentiaza prin marcarea cu =C= #n caseta corespunzatoare" e&istenta #n compunerea trenului" dupa caz" a va$oanelor cu sa+oti din materiale compozite tip D sau :.:" a va$oanelor cu fr,na automata

1/

nemodera+ila la sla+ire" a va$oanelor cu fr,na cu disc precum si a va$oanelor cu roti mici pentru transport automo+ile; pe +aza datelor din acest formular se calculeaza tonajul fr,nat real" respectiv masa fr,nata automata a trenului. C) ;e #nscriu va$oanele cu fr,nele izolate sau defecte" si se evidentiaza prin marcarea cu =C= #n caseta corespunzatoare" e&istenta #n compunerea trenului" dupa caz" a va$oanelor cu sa+oti din materiale compozite tip D sau :.:" a va$oanelor cu fr,na automata nemodera+ila la sla+ire" a va$oanelor cu fr,na cu disc precum si a va$oanelor cu roti mici pentru transport automo+ile; pe +aza datelor din acest formular se calculeaza tonajul necesar de fr,nat" respectiv procentul real de masa fr,nata al trenului. 1/6. Cand se interzice actionarea valvelor de descarcare de la fr,nele vehiculelor din compunerea trenului? > -6 656 /1? Raspunsuri: A) Dupa terminarea pro+elor de fr,na si dupa oprirea trenului in statie" sau dupa oprirea #n linie curenta" #nainte de mentinerea pe loc a trenului cu fr,nele de m,na si fara ordinul mecanicului; B) Dupa terminarea probelor de frna si dupa pornirea trenului din statie, sau dupa oprirea n linie curenta, nainte de mentinerea pe loc a trenului cu frnele de mna si fara ordinul mecanicului ; C) Dupa terminarea pro+elor de fr,na si dupa pornirea trenului din statie" sau dupa oprirea #n linie curenta" #nainte de mentinerea pe loc a trenului cu fr,nele de m,na" sa+oti de mana si fara ordinul mecanicului; 104. Cum se procedeaza #n cazul schim+arii mijlocului de remorcare sau c,nd trenul circula prin re+rusment" #naintea efectuarii pro+ei de fr,na? > 04/6 8/01? Raspunsuri: A) ;e va actiona valva de descarcare de la fiecare va$on pentru reducerea presiunii aerului din instalatia de fr,na" #nainte de actionarea valvelor de descarcare" trenurile care stationeaza pe linii cu declivitati mai mari de " /4%44 vor fi asi$urate pentru mentinerea pe loc cu fr,nele de m,na. B) ;e va actiona valva de descarcare de la fiecare va$on pentru reducerea presiunii aerului din instalatia de fr,na" #nainte de actionarea valvelor de descarcare" trenurile care stationeaza pe linii cu declivitati mai mari de 4%44 vor fi asi$urate pentru mentinerea pe loc cu fr,nele de m,na si sa+oti de mana. $) )e va actiona valva de descarcare de la fiecare va"on pentru reducerea presiunii aerului din instalatia de frna, nainte de actionarea valvelor de descarcare, trenurile care stationeaza pe linii cu declivitati mai mari de -9399 vor fi asi"urate pentru mentinerea pe loc cu frnele de mna . 101. *n ce cazuri nu se e&ecuta nici un fel de pro+a a fr,nelor? >-/61681)51? Raspunsuri: A) $nd se ataseaza sau se detaseaza locomotiva mpin"atoare, nele"ata la frna; cnd conducerea trenului se trece la locomotiva a doua din capul trenului, pe cel mult doua intervale de statii pe portiuni de linie cu rampa continua de +:9399; B) C,nd se ataseaza sau se detaseaza locomotiva #mpin$atoare" nele$ata la fr,na; c,nd conducerea trenului se trece la locomotiva a doua din capul trenului" pe cel mult trei intervale de statii pe portiuni de linie cu rampa continua de 1/4%44; C) C,nd se ataseaza sau se detaseaza locomotiva #mpin$atoare" nele$ata la fr,na; c,nd conducerea trenului se trece la locomotiva a doua din capul trenului" pe cel mult doua intervale de statii pe portiuni de linie cu rampa continua de 144%44; 10 . Ce verifica 2D3 #nainte de e&pedierea trenului din statia de compunere?i statiile din parcurs #n care se modifica compunerea trenului? >5-6/65-8-)? Raspunsuri: A) Aranjarea vehiculelor #n tren" repartizarea vehiculelor cu fr,ne automate" cu conducta de trecere si cu fr,na de m,na" calculul tonajului de fr,nat" necesar de fr,nat si fr,nat real pentru circulatia trenului si pentru mentinerea pe loc; B) Aran1area vehiculelor n tren, repartizarea vehiculelor cu frne automate, cu conducta de trecere si cu frna de mna, calculul tona1ului de remorcat, necesar de frnat si frnat real pentru circulatia trenului si pentru mentinerea pe loc; C) Aranjarea vehiculelor #n tren" repartizarea vehiculelor cu fr,ne automate" cu conducta de trecere si cu fr,na de m,na" calculul tonajului de remorcat" necesar de fr,nat si procentul real de masa fr,nata pentru circulatia trenului si pentru mentinerea pe loc; 10). *n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordinul de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >-8 0 01 6 ? Raspunsuri: A) :a iesirea #n linie curenta a convoiului de manevra" sau numai a locomotivei care manevreaza: pe liniile deservite de un post de +ariera sau de macazuri #n linie curenta" post de miscare #n linie curenta sau pe liniile haltei comerciale; pe o linie de cale ferata a unui operator economic racordata #n linie curenta; dincolo de semnalul de intrare pe sectiile pe care circulatia trenurilor se face pe +aza de instalatie dispecer cu tehnica de calcul; B) :a iesirea #n linie curenta a convoiului de manevra" sau numai a locomotivei care manevreaza: pe liniile deservite de un post de macazuri #n linie curenta" post de miscare #n linie curenta sau pe liniile haltei comerciale; pe o linie de cale ferata a unui operator economic; dincolo de semnalul de intrare pe sectiile pe care circulatia trenurilor se face pe +aza de instalatie dispecer fara tehnica de calcul; $) 'a iesirea n linie curenta a convoiului de manevra, sau numai a locomotivei care manevreaza; pe liniile deservite de un post de macazuri n linie curenta, post de miscare n linie curenta sau pe liniile haltei comerciale; pe o linie de cale ferata a unui operator economic racordata n linie curenta; dincolo de semnalul de intrare pe sectiile pe care circulatia trenurilor se face pe baza de instalatie dispecer fara tehnica de calcul ; 10-. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordinul de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >55/ 6/880)? Raspunsuri: A) 'a stationarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste marcile de si"uranta - trenul nu se poate "ara la tra"erea lui nainte si trebuie sa stationeze peste marca de si"uranta; la defectarea inductoarelor din cale, att n incinta statiei ct si n linie curenta ; B) :a stationarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste marcile de si$uranta . trenul nu se poate $ara la tra$erea lui #nainte si tre+uie sa stationeze peste marca de si$uranta; la defectarea inductoarelor din cale" din linie curenta; C) :a stationarea cu vehiculul din capul trenului peste semnalul de iesire sau cu cel de la urma trenului peste marcile de si$uranta . trenul nu se poate $ara la tra$erea lui #nainte si tre+uie sa stationeze peste marca de si$uranta; la defectarea inductoarelor din cale" at,t #n incinta statiei c,t si #n linie curenta;

10

10/. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >0)61616114? Raspunsuri: A) C,nd se ataseaza locomotiva #mpin$atoare le$ata ori nele$ata la tren sau intercalata" mecanicului locomotivei din capul trenului; #n cazul c,nd se schim+a numarul de tren; B) $nd se ataseaza locomotiva mpin"atoare le"ata ori nele"ata la tren sau intercalata, mecanicului locomotivei din capul trenului; n cazul cnd se schimba locomotiva trenului sau numarul de tren ; C) C,nd se ataseaza locomotiva #mpin$atoare nele$ata la tren si frana sau intercalata" mecanicului locomotivei din capul trenului; #n cazul c,nd se schim+a locomotiva trenului sau numarul de tren; 100. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >//6-6-6/ -? Raspunsuri: A) C,nd un tren urmeaza sa se opreasca #n linie curenta unde mersul nu prevede oprire; c,nd se e&pediaza trenul cu material rulant sau cu #ncarcatura care depaseste tonajul; c,nd tre+uie detasata locomotiva de du+la tractiune peste podurile sla+ite; B) C,nd un tren urmeaza sa se opreasca #n linie curenta unde mersul nu prevede oprire; c,nd se e&pediaza trenul cu material rulant sau cu #ncarcatura care depaseste $a+aritul; c,nd tre+uie detasata locomotiva de du+la tractiune prin tunele; $) $nd un tren urmeaza sa se opreasca n linie curenta unde mersul nu prevede oprire; cnd se e#pediaza trenul cu material rulant sau cu ncarcatura care depaseste "abaritul; cnd trebuie detasata locomotiva de dubla tractiune peste podurile slabite ; 105. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >8-680)6 )0? Raspunsuri: A) $nd temperatura scade sub -+:<$ n cazul trenurilor care circula pe linii cu pante caracteristice mai mari de +99399 sau n cazul trenurilor care stationeaza n statii mai mult de o ora, fiind necesara e#ecutarea probei complete; cnd n compunerea trenului sunt va"oane ncarcate cu marfuri periculoase din cate"oria 5e#plozibile5; B) C,nd temperatura scade su+ .1/EC #n cazul trenurilor care circula pe linii cu pante caracteristice mai mari de 1/4%44 sau #n cazul trenurilor care stationeaza #n statii mai mult de o ora" fiind necesara e&ecutarea pro+ei complete; c,nd #n compunerea trenului sunt va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=; C) C,nd temperatura scade su+ .1/EC #n cazul trenurilor care circula pe linii cu pante caracteristice mai mari de 144%44 sau #n cazul trenurilor care stationeaza #n statii mai mult de o ora" fiind necesara e&ecutarea pro+ei complete; c,nd #n compunerea trenului sunt va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= sau =incendia+ile=. 108. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >5160/5/--1? Raspunsuri: A) C,nd se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=sau =radioactive=; c,nd se manevreaza un $rup de va$oane aflate #n curs de #ncarcare%descarcare cu #ncarcatura asezata numai pe o parte. B) $nd se manevreaza cu va"oane ncarcate cu marfuri periculoase din cate"oria 5e#plozibile5; cnd se manevreaza un "rup de va"oane aflate n curs de ncarcare3descarcare cu ncarcatura asezata numai pe o parte . C) C,nd se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=sau; c,nd se manevreaza un $rup de va$oane aflate #n curs de #ncarcare%descarcare cu #ncarcatura care se deplaseaza lon$itudinal. 106. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >5 616 6811? Raspunsuri: A) :a depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia =rosu=" precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia =al+astru= atunci c,nd aceste semnale au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic" c,nd aceste semnale sunt defecte" scoase temporar din functie sau #n cazul #n care se face manevra si nu se consuma inte$ral parcursul; B) :a depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia =rosu=" precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia =al+astru= atunci c,nd aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic" c,nd aceste semnale sunt defecte" scoase din functie sau #n cazul #n care se face manevra si nu se consuma inte$ral parcursul; $) 'a depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia 5rosu5, precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia 5albastru5 atunci cnd aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic, cnd aceste semnale sunt defecte, scoase temporar din functie sau n cazul n care se face manevra si nu se consuma inte"ral parcursul; 154. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare: >116/616/04? Raspunsuri: A) 'a ndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa dupa mersuri ntocmite cu ocazia ndrumarii lor sau n conditiile de circulatie din livret a unui tren prevazut n "rafic; B) :a #ndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa dupa mersuri sta+ilite #nainte de punerea lor #n circulatie; C) :a #ndrumarea trenurilor de calatori sau marfa dupa mersuri #ntocmite cu ocazia schim+arii mersului de tren c,nd nu se respecta compunerea lui sta+ilita #n planul de compunere si livretele de mers; 151. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >1)686-6154? Raspunsuri: A) C,nd linia de primire este ocupata sau e&ista o restrictie de viteza mai mica de 4 Fm%ora; e&pedierea trenurilor #n toate cazurile c,nd locomotiva trenului se afla dincolo de semnalul de iesire. B) $nd pe linia de primire e#ista o restrictie de viteza mai mica de -9 =m3ora; e#pedierea trenurilor n toate cazurile cnd locomotiva trenului se afla dincolo de semnalul de iesire . C) C,nd pe linia de primire e&ista o restrictie de viteza mai mica de 4 Fm%ora; e&pedierea trenurilor #n toate cazurile c,nd locomotiva trenului se afla dincolo de marca de si$uranta de la iesire.

15

15 . 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >1-6)656/84? Raspunsuri: A) 'entru continuarea mersului c,nd trenul este oprit" dupa darea ordinului de plecare #n statii ne#nzestrate cu semnal de iesire; #n cazurile de defectare a +locului de linie automat sau a +locului de linie semiautomat. B) 'entru continuarea mersului c,nd trenul este oprit" dupa darea ordinului de plecare #n statii #nzestrate cu semnal de iesire care este defect; #n cazurile de repunere #n functiune a +locului de linie automat. $) Pentru continuarea mersului cnd trenul este oprit, dupa darea ordinului de plecare n statii nenzestrate cu semnal de iesire; n cazurile de repunere n functiune a blocului de linie automat( 15). 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >)01)65181 ? Raspunsuri: A) 6n cazul schimbarii sistemului de circulatie; la avizarea despre circulatia unui vehicul fara motor care se poate scoate de pe linie cu bratele; la e#pedierea trenului pe linie falsa( B) *n cazul schim+arii sistemului de circulatie; la avizarea despre circulatia unui vehicul fara motor care se poate scoate de pe linie cu +ratele; la e&pedierea trenului pe linie falsa. C) *n cazul schim+arii sistemului de circulatie; la avizarea despre circulatia unui vehicul cu sau fara motor care se poate scoate de pe linie cu +ratele; la e&pedierea trenului pe linie falsa din statii neinzestrate cu semnal de iesire. 15-. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >/0)5)/60-4? Raspunsuri: A) C,nd functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta si transmiterea avizelor%cererilor se face dupa formulele A" B" C si respectiv D de la art. )4/ din Re$ulament; la #ndrumarea trenului pe linie curenta ocupata sau #nchisa. B) $nd functionarea tuturor mi1loacelor de comunicatie este ntrerupta si transmiterea avizelor3cererilor se face dupa formulele A, B, $ si respectiv D de la art( .9: din 0e"ulament; la ndrumarea trenului pe linie curenta nchisa . C) C,nd functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta si transmiterea avizelor%cererilor se face dupa formulele A" B" si respectiv D de la art. )4/ din Re$ulament; la #ndrumarea trenului pe linie curenta #nchisa. 15/. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >8/6)6)4)1)? Raspunsuri: A) :a introducerea si modificarea restrictiilor de viteza; #n cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor sau care sunt #n pericol de a fi inundate; la modificarea conditiilor #nscrise #n BAR. B) :a avizarea restrictiilor de viteza; #n cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor numai in cazul in care apa depaseste suprafata de rulare a sinei; la modificarea conditiilor #nscrise #n BAR. $) 'a avizarea restrictiilor de viteza; n cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor sau care sunt n pericol de a fi inundate; la modificarea conditiilor nscrise n BA0 . 150. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >/16-6)4/ 4? Raspunsuri: A) $nd portiunile de linie slabite nu pot fi acoperite conform 0e"ulamentului de semnalizare $!0; la napoierea trenului din linie curenta n conditiile stabilite de seful de tren ; B) C,nd portiunile de linie sla+ite nu pot fi acoperite conform Re$ulamentului de semnalizare C!R; la #napoierea trenului din linie curenta #n conditiile sta+ilite de catre 2D3; C) C,nd portiunile de linie sla+ite nu sunt acoperite conform Re$ulamentului de semnalizare C!R; la #napoierea trenului din linie curenta #n conditiile sta+ilite de seful de tren; 155. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >8808014 )-? Raspunsuri: A) :a darea dispozitiei privind plecarea locomotivei p,na la primul post telefonic sau prima statie" data de seful de tren c,nd trenul nu.si poate continua mersul; #n cazul precizarii conditiilor de circulatie a mijlocului de interventie sau a locomotivei de ajutor #n linie curenta ocupata si #nchisa" respectiv c,nd din doua statii se e&pediaza mijloace de interventie #n sens contrar" pe linie curenta #nchisa. B) 'a darea dispozitiei privind plecarea locomotivei pna la primul post telefonic sau prima statie, data de seful de tren cnd trenul nu-si poate continua mersul; n cazul precizarii conditiilor de circulatie a mi1locului de interventie sau a locomotivei de a1utor n linie curenta nchisa, respectiv cnd din doua statii se e#pediaza mi1loace de interventie n sens contrar, pe linie curenta nchisa( C) :a darea dispozitiei privind plecarea locomotivei p,na la primul post telefonic sau prima statie" data de 2D3 c,nd trenul nu.si poate continua mersul; #n cazul precizarii conditiilor de circulatie a mijlocului de interventie sau a locomotivei de ajutor #n linie curenta #nchisa" respectiv c,nd din doua statii se e&pediaza mijloace de interventie #n sens contrar" pe linie curenta #nchisa. 158. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >816)6-401)? Raspunsuri: A) *n cazurile de limitare de viteza prevazute de re$lementarile specifice privind remorcarea si fr,narea trenurilor respectiv #n cazul remorcarii trenului cu locomotive cu a+ur seria /4144 #n cur+e" pentru care sunt prevazute limitari de viteza. B) *n cazurile de restrictii de viteza prevazute de re$lementarile specifice privind remorcarea si fr,narea trenurilor respectiv #n cazul remorcarii trenului cu locomotive cu a+ur seria /4144 #n cur+e" pentru care sunt prevazute viteze restrictionate. $) 6n cazurile de limitare de viteza prevazute de re"lementarile specifice privind remorcarea si frnarea trenurilor respectiv n cazul remorcarii trenului cu locomotive cu abur seria :9+99 n curbe, pentru care sunt prevazute viteze restrictionate(

18

156. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >8)600551/0? Raspunsuri: A) $nd trenul are n compunere va"oane transpuse sau va"oane basculante tip &A>; cnd %D& a fost avizat despre deteriorari la linie; la e#pedierea trenului de catre acar sau de revizor de ace din ordinul %D& ; B) C,nd trenul are #n compunere va$oane de constructie speciala" va$oane transpuse sau va$oane +asculante tip 3AG; c,nd 2D3 a fost avizat despre deteriorari la linie; la e&pedierea trenului de catre acar sau de revizor de ace din ordinul 2D3; C) C,nd trenul are #n compunere va$oane transpuse sau va$oane +asculante tip 3AG; c,nd 2D3 a fost avizat despre deteriorari la linie; la e&pedierea trenului de catre acar sau de revizor de ace sau alt a$ent din ordinul 2D3; 184. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >8-680 4/0 ? Raspunsuri: A) 'e sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului" c,nd a$entul unui punct de sectionare au post de macazuri #n linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie sau c,nd necesitatea schim+arii liniei de $arare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare cu oprire. B) Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului, cnd a"entul unui punct de sectionare sau post de macazuri n linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie sau cnd necesitatea schimbarii liniei de "arare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare . C) 'e sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului" c,nd a$entul unui punct de sectionare sau post de macazuri sau +ariera #n linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie sau c,nd necesitatea schim+arii liniei de $arare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare. 181. 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >0165-5/5 ? Raspunsuri: A) C,nd #n compunerea trenului sunt va$oane cu sa+oti din materiale compozite tip D sau :.:" va$oane cu fr,na nemodera+ila la sla+ire" va$oane cu fr,na cu disc si%sau va$oane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere" pe +aza =(otei de fr,na= #ntocmita de revizorul tehnic de va$oane sau alt a$ent autorizat. B) C,nd #n compunerea trenului sunt va$oane cu sa+oti din materiale compozite tip D sau :.:" va$oane cu fr,na modera+ila la sla+ire" va$oane cu fr,na cu disc si%sau va$oane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere" pe +aza =(otei de fr,na= #ntocmita de revizorul tehnic de va$oane. $) $nd n compunerea trenului sunt va"oane cu saboti din materiale compozite tip 8 sau '-', va"oane cu frna nemoderabila la slabire, va"oane cu frna cu disc si3sau va"oane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere, pe baza 5?otei de frna5 ntocmita de revizorul tehnic de va"oane . 18 . 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >8500085-80? Raspunsuri: A) 'a ndrumarea trenurilor compuse din va"oane defecte, pentru care au fost stabilite conditii de circulatie de catre revizorul tehnic de va"oane; la schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci cnd pe aceasta linie e#ista restrictii de viteza. B) :a #ndrumarea trenurilor compuse din va$oane defecte" pentru care au fost sta+ilite conditii de circulatie de catre revizorul tehnic de va$oane; la schim+area liniei de primire.trecere a unui tren" atunci c,nd pe aceasta linie se efectueaza lucrari.. C) :a #ndrumarea trenurilor compuse din va$oane defecte" pentru care au fost sta+ilite limitari de viteza de catre revizorul tehnic de va$oane; la schim+area liniei de primire.trecere a unui tren" atunci c,nd pe aceasta linie e&ista restrictii de viteza. 18). 2n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >0-6-6/40-1? Raspunsuri: A) :a fractionarea si $ararea trenurilor ramase peste semnalele de iesire ale unei statii pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor; #n cazul trenurilor cu va$oane care sunt aranjate dupa va$onul de semnal. B) 'a fractionarea si "ararea trenurilor ramase peste marcile de si"uranta ale unei statii pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor; n cazul trenurilor cu va"oane care sunt aran1ate dupa va"onul de semnal . C) :a fractionarea si $ararea trenurilor ramase peste marcile de si$uranta ale unei statii pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor; #n cazul trenurilor cu va$oane care sunt aranjate in ultima parte a trenului inaintea va$onul de semnal. 18-. Ce reprezinta documentul =!oaia de parcurs a locomotivei=" denumit #n continuare foaie de parcurs? >0/65-8/ 44? Raspunsuri: A) ;e transmit mecanicului informatii privind trenul remorcat; se evidentiaza situatiile speciale privind si$uranta circulatiei aparute #n circulatia trenurilor si la manevra vehiculelor feroviare; se tine evidenta personalului de locomotiva" #n perioada c,t acesta efectueaza serviciu #n remorcarea trenurilor si%sau la manevra; se tine evidenta prestatiei fiecarei locomotive si a consumurilor de ener$ie" com+usti+ili si lu+rifianti utilizate pentru efectuarea respectivei prestatii. B) ;e transmit mecanicului informatii privind trenul remorcat; se evidentiaza situatiile speciale privind si$uranta circulatiei aparute #n circulatia trenurilor si la manevra vehiculelor feroviare; se tine evidenta activitatii personalului de locomotiva" #n perioada c,t acesta efectueaza serviciu #n remorcarea trenurilor; se tine evidenta prestatiei fiecarei locomotive si a consumurilor de ener$ie" com+usti+ili si lu+rifianti utilizate pentru efectuarea respectivei prestatii. $) )e transmit mecanicului informatii privind trenul remorcat; se evidentiaza situatiile speciale privind si"uranta circulatiei aparute n circulatia trenurilor si la manevra vehiculelor feroviare; se tine evidenta activitatii personalului de locomotiva, n perioada ct acesta efectueaza serviciu n remorcarea trenurilor si3sau la manevra; se tine evidenta prestatiei fiecarei locomotive si a consumurilor de ener"ie, combustibili si lubrifianti utilizate pentru efectuarea respectivei prestatii . 18/. Cum procedeaza 2D3 in situatia c,nd unul sau am+ii mem+rii de locomotiva au fost $asiti inapti pentru serviciu? >1-6)401514? Raspunsuri:

16

A) Dupa nscrierea mentiunii 5inapt5 n rubrica special destinata, %D& va anula foaia de parcurs prin bararea n dia"onala cu o linie de culoare rosie si va lua masuri de avizare a operatorului de circulatie si a operatorului de transport feroviar caruia i apartine personalul( !oaia de parcurs anulata va fi nmnata reprezentantilor operatorului de transport feroviar pentru a fi atasata la dosarul de cercetare care se ntocmeste conform re"lementarilor specifice n vi"oare. B) Dupa #nscrierea mentiunii =inapt= #n ru+rica special destinata" 2D3 va anula foaia de parcurs prin +ararea #n dia$onala cu o linie de alta culoare si va lua masuri de avizare a operatorului de circulatie si a operatorului de transport feroviar caruia #i apartine personalul. !oaia de parcurs anulata va fi #nm,nata reprezentantilor operatorului de transport feroviar pentru a fi atasata la dosarul de cercetare care se #ntocmeste conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. C) Dupa #nscrierea mentiunii =inapt= #n ru+rica special destinata" 2D3 va anula foaia de parcurs prin +ararea #n dia$onala cu o linie de culoare rosie si va lua masuri de avizare a sefului de statie" a operatorului de circulatie" si a operatorului de transport feroviar caruia #i apartine personalul. !oaia de parcurs anulata va fi #nm,nata reprezentantilor operatorului de transport feroviar pentru a fi atasata la dosarul de cercetare care se #ntocmeste conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. 180. Cum se procedeaza ori de c,te ori este necesar sa se aduca #n scris la cuno?tin?a mecanicului sau conducatorilor vehiculelor fara motor alte condi?ii de circula?ie #n sta?iile din parcurs" daca ace?tia sunt deja #n posesia unui ordin de circula?ie din care nu s. au consumat toate condi?iile #nscrise? >1060411) 4? Raspunsuri: A) )e emite un nou ordin de circula2ie n care se precizeaza toate condi2iile de circula2ie iar ordinul emis anterior se retra"e2i se ata2eaza la duplicatul noului ordin emis; B) ;e emite un nou ordin de circula?ie #n care se precizeaza condi?iile de circula?ie din sta?ia respectiva; C) ;e emite un nou ordin de circula?ie #n care se precizeaza alte condi?ii de circula?ie iar ordinul emis anterior se retra$e?i se ata? eaza la duplicatul noului ordin emis; 185. 2D3 este o+li$at sa verifice inainte de e&pedierea trenului datele #nscrise #n aratarea va$oanelor trenului instatia de compunere%formare a trenului; #n statiile din parcurs #n care este prevazuta oprirea trenului" #n cazul #n care se modifica compunerea trenului sau #n cazul #n care #n mod accidental #n statia respectiva s.a efectuat izolarea fr,nei automate la unul sau mai multe va$oane din compunerea trenului; #n prima statie din parcurs" chiar daca trenul nu are prevazuta oprire" #n cazul #n care #n mod accidental #n linie curenta" s.a efectuat izolarea fr,nei automate la unul sau mai multe va$oane din compunerea trenului. >5 6/405/-/? Raspunsuri: Adevarat; !als 188. 2D3 este o+li$at sa verifice inainte de e&pedierea trenului datele #nscrise #n aratarea va$oanelor trenului instatia de compunere%formare a trenului; #n statiile din parcurs #n care este prevazuta oprirea trenului" #n cazul #n care #n mod accidental #n statia respectiva s.a efectuat izolarea fr,nei automate la unul sau mai multe va$oane din compunerea trenului; #n prima statie din parcurs" chiar daca trenul nu are prevazuta oprire" #n cazul #n care #n mod accidental #n linie curenta" s.a efectuat izolarea fr,nei automate la unul sau mai multe va$oane din compunerea trenului. > 614-1 /4? Raspunsuri: Adevarat; !als 186. 1ri de cate ori este necesar sa se aduca in scris la cunostinta mecanicului sau conducatorilor vehiculelor fara motor alte conditii de circulatie in statiile din parcurs daca acestia sunt dHja in posesia unui ordin de circulatie din care nu s.au consumat toate conditiile inscrise" se emite un nou ordin de circulatie in care se precizeaza toate conditiile de circulatie iar ordinul emis anterior se retra$e si se ataseaza la duplicatul noului ordin emis. >/16/4)184-? Raspunsuri: Adevarat; !als 164. 1ri de cate ori este necesar sa se aduca in scris la cunostinta mecanicului sau conducatorilor vehiculelor fara motor alte conditii de circulatie in statiile din parcurs daca acestia sunt dHja in posesia unui ordin de circulatie din care nu s.au consumat toate conditiile inscrise" se emite un nou ordin de circulatie in care se precizeaza alte conditii de circulatie iar ordinul emis anterior se retra$e si se ataseaza la duplicatul noului ordin emis. >)/6)45)151? Raspunsuri: Adevarat; !als 161. 1rdinul de circula?ie nu se retra$e de la mecanic?i ram,ne vala+il #n continuare #n cazul opririi unui tren #ntr.o sta?ie #n care nu are oprire atunci c,nd condi?iile de circula?ie se schim+a p,na la sta?ia #n care urmeaza sa opreasca" c,nd se emite un alt ordin de circula?ie" #n care s.au #nscris condi?ii de circula?ie?i manevra cu caracter local. >0-68/005) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 16 . 1rdinul de circula?ie nu se retra$e de la mecanic?i ram,ne vala+il #n continuare #n cazul opririi unui tren intr.o sta?ie #n care nu are oprire atunci c,nd condi?iile de circula?ie nu se schim+a p,na la sta?ia #n care urmeaza sa opreasca" c,nd se emite un alt ordin de circulatie" #n care s.au #nscris condi?ii de circula?ie?i manevra cu caracter local. >/160- 1164? Raspunsuri: Adevarat; !als 16). *n cazul #n care trenul circula cu locomotiva #mpin$atoare nele$ata la tren" care dupa #mpin$erea trenului p,na la locul fi&at din linie curenta urmeaza sa se #napoieze #n sta?ie se #nm,neaza o copie a ordinului de circula?ie #n care se men?ioneaza condi?iile de circula?ie prin #mpin$ere a trenului" locul din care urmeaza sa se #napoieze din linie curenta?i eventualele condi?ii de circula?ie la #napoiere. > 04-4-1814? Raspunsuri: Adevarat; !als 16-. *n cazul #n care trenul circula cu locomotiva #mpin$atoare nele$ata la tren" care dupa #mpin$erea trenului p,na la locul fi&at din linie curenta urmeaza sa se #napoieze #n sta?ie se #nm,neaza o copie a ordinului de circula?ie #n care se men?ioneaza condi?iile de circula?ie prin #mpin$ere a trenului" locul din care urmeaza sa se #napoieze din linie curenta?i condi?iile de intrare #n sta?ie la #napoiere.

>1 6 41 14? Raspunsuri: Adevarat; !als 16/. C,nd #n compunerea trenului de marfa sunt va$oane cu fr,na nemodera+ila la sla+ire" cu roti mici pentru transport automo+ile" cu sa+oti din materiale compozite tip D sau :.: sau cu fr,na cu disc" precum si va$oane transpuse se va aviza mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie" pe +aza mentiunilor efectuate de catre revizorul tehnic de va$oane sau a$entul autorizat" pe formularul =(ota de fr,ne= iar in aratarea trenului se va mentiona e&istenta acestor tipuri de va$oane. >1-6/4- / 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 160. C,nd #n compunerea trenului de marfa sunt va$oane cu fr,na nemodera+ila la sla+ire" cu roti mici pentru transport automo+ile" cu sa+oti din materiale compozite tip D sau :.: sau cu fr,na cu disc" precum si va$oane transpuse se va aviza mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie" pe +aza mentiunilor efectuate de catre revizorul tehnic de va$oane sau a$entul autorizat" pe formularul =(ota de fr,ne=iar in aratarea trenului?i #n ordinul de circula?ie se va mentiona e&istenta acestor tipuri de va$oane. >-8 40/001? Raspunsuri: Adevarat; !als 165. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie #n cazul locomotivei nele$ata la tren si fr,na" care #mpin$e trenul p,na la un punct din linie curenta cu #napoiere #n statia de unde a fost atasata?i la iesirea locomotivei care manevreaza dincolo de limita incintei statiei. >58/808884-? Raspunsuri: Adevarat; !als 168. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie #n cazul locomotivei nele$ata la tren si fr,na" care #mpin$e trenul p,na la un punct din linie curenta cu #napoiere #n statia de unde a fost atasata si la iesirea convoiului de manevra sau numai a locomotivei care manevreaza dincolo de limita incintei statiei. >516)4) -/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 166. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la depasirea semnalelor luminoase care ordona oprirea" care dau indicatii du+ioase sau sunt stinse" respectiv la depasirea semafoarelor mecanice care ordona oprirea" sunt defecte sau nu se pot manipula" #n cazurile prevazute de Re$ulamentul de semnalizare C!R. >5 6/4085 0? Raspunsuri: Adevarat; !als 44. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la depasirea semnalelor luminoase care ordona oprirea" care dau indicatii du+ioase sau sunt stinse" respectiv la depasirea semafoarelor mecanice care nu sunt date in func?ie?i nu se pot manipula" #n cazurile prevazute de Re$ulamentul de semnalizare C!R. >1 614- /54? Raspunsuri: Adevarat;!als 41. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la stationarea cu vehiculul din capul trenului peste semnalul de ie?ire sau cu cel de la urma trenului peste marcile de si$uranta. >)-614- 844? Raspunsuri: Adevarat; !als 4 . ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la stationarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste marcile de si$uranta. >0)60/ 0-)? Raspunsuri: Adevarat; !als 4). ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la e&pedierea unui tren" #n cazul #n care a$entul unui post de +ariera sau post de macazuri din linie curenta sau al unei statii cu serviciul #ntrerupt temporar nu se prezinta la telefon. >-8 -45/8))? Raspunsuri: Adevarat; !als 4-. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la e&pedierea unui tren" #n cazul #n care a$entul unui post de +ariera" post de macazuri" sau post ajutator de mi?care din linie curenta sau al unei statii cu serviciul #ntrerupt temporar nu se prezinta la telefon. >-165) ))1)? Raspunsuri: Adevarat; !als 4/. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd se ataseaza locomotiva #mpin$atoare le$ata ori nele$ata la tren sau intercalata" mecanicului locomotivei din capul trenului. >-)6 4/)5/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 40. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd se ataseaza locomotiva #mpin$atoare nele$ata la tren?i fr,na sau intercalata" mecanicului locomotivei din capul trenului. >--6-480)))? Raspunsuri: Adevarat; !als 45. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd un tren urmeaza sa opreasca #n linie curenta unde mersul nu prevede oprire sau c,nd se e&pediaza trenul cu material rulant sau cu #ncarcatura care depaseste $a+aritul. >5)6800684 ? Raspunsuri: Adevarat; !als

48. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd un tren urmeaza sa se opreasca #n linie curenta unde mersul nu prevede oprire sau c,nd se e&pediaza trenul cu material rulant sau cu #ncarcatura care depaseste tonajul. >/8)5-)) / ? Raspunsuri: Adevarat; !als 46. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd se e&pediaza un tren pe linie du+la sau paralela" iar pe linia alaturata . paralela . se fac #ncarcari%descarcari #n si din va$oane sau se efectueaza lucrari sau c,nd se defecteaza partial fr,na automata a trenului" cu aratarea modului de circulatie a trenului. >/16 405/0)? Raspunsuri: Adevarat; !als 14. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd se e&pediaza un tren pe linie du+la" iar pe linia alaturata se fac #ncarcari%descarcari #n si din va$oane sau se efectueaza lucrari sau c,nd se defecteaza partial fr,na automata a trenului. >88005-))50? Raspunsuri: Adevarat; !als 11. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd #n compunerea trenului sunt va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=. >8 614545/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 . ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd #n compunerea trenului sunt va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= sau =incendia+ile=. >8)6)4 ) 61? Raspunsuri: Adevarat; !als 1). ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd temperatura scade su+ .1/EC #n cazul trenurilor care circula pe linii cu pante caracteristice mai mari de 144%44 sau #n cazul trenurilor care stationeaza #n statii mai mult de o ora" fiind necesara e&ecutarea pro+ei complete. >) 65 1)8 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd temperatura scade su+ .1/EC #n cazul trenurilor care circula pe linii cu pante caracteristice mai mari de 1/4%44 sau #n cazul trenurilor care stationeaza #n statii mai mult de trei ore" fiind necesara e&ecutarea pro+ei complete. >15604/-114? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= sau c,nd se manevreaza un $rup de va$oane aflate #n curs de #ncarcare%descarcare cu #ncarcatura asezata numai pe o parte. >-0 4--5/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 10. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=sau =radioactive= sau c,nd se manevreaza un $rup de va$oane aflate #n curs de #ncarcare%descarcare cu #ncarcatura care se deplaseaza lon$itudinal. >/8) 4-- ))? Raspunsuri: Adevarat; !als 15. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia =rosu=" precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia =al+astru= atunci c,nd aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic" c,nd aceste semnale sunt defecte" scoase temporar din functie sau #n cazul #n care se face manevra si nu se consuma inte$ral parcursul. >/ 6/45808 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 18. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia =rosu=" precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia =al+astru= atunci c,nd aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electromecanic" c,nd aceste semnale sunt defecte" scoase din functie sau #n cazul #n care se face manevra si se consuma inte$ral parcursul. >5-6/454 /0? Raspunsuri: Adevarat; !als 16. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la #ndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa dupa mersuri #ntocmite cu ocazia #ndrumarii lor sau #n conditiile de circulatie din livret a unui tren prevazut #n $rafic sau c,nd trenul circula cu a$ent la urma. >50/80 -/0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 4. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la #ndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa dupa mersuri #ntocmite cu ocazia #ndrumarii lor sau #n conditiile de circulatie din livret a unui tren prevazut #n pro$ramul de circulatie sau c,nd trenul circula fara a$ent la urma. >1/6-48-)54? Raspunsuri: Adevarat; !als

1. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la #ndrumarea timpurie a trenurilor de marfa sau #n cazul suprimarii opririi trenului #ntr.o statie #n care dupa mers trenul are prevazuta oprire" cu e&ceptia cazului circulatiei trenurilor de marfa prin statiile #nzestrate cu semnal de intrare care da indicatii asupra pozitiei semnalului de iesire. >)51-480041? Raspunsuri: Adevarat; !als . ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la #ndrumarea timpurie a trenurilor de marfa si calatori sau #n cazul suprimarii opririi trenului #ntr.o statie #n care dupa mers trenul are prevazuta oprire" cu e&ceptia cazului circulatiei trenurilor de marfa si calatori prin statiile #nzestrate cu semnal de intrare care da indicatii asupra pozitiei semnalului de iesire. >00-8/06-6/? Raspunsuri: Adevarat; !als ). ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd pe linia de primire e&ista o restrictie de viteza mai mica de 4 Fm%ora sau la e&pedierea trenurilor #n toate cazurile c,nd locomotiva trenului se afla dincolo de semnalul de iesire. >-)65))-0)4? Raspunsuri: Adevarat; !als -. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd linia de primire este ocupata sau e&ista o restrictie de viteza mai mica de 4 Fm%ora sau la e&pedierea trenurilor #n toate cazurile c,nd locomotiva trenului se afla dincolo de semnalul de intrare. >5 6)41/)1/? Raspunsuri: Adevarat; !als /. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie pentru continuarea mersului c,nd trenul este oprit" dupa darea ordinului de plecare #n statii ne,nzestrate cu semnal de iesire sau #n cazurile de repunere #n functiune a +locului de linie automat. >5)600-/581? Raspunsuri: Adevarat; !als 0. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie pentru continuarea mersului c,nd trenul este oprit" dupa darea ordinului de plecare #n statii #nzestrate cu semnal de iesire care este defect in pozi?ie pe oprire sau #n cazurile de repunere #n functiune a +locului de linie automat. >5/68051 )1? Raspunsuri: Adevarat; !als 5. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie #n cazul schim+arii sistemului de circulatie sau la avizarea despre circulatia unui vehicul fara motor care se poate scoate de pe linie cu +ratele. >50/)4 /041? Raspunsuri: Adevarat; !als 8. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie #n cazul schim+arii sistemului de circulatie sau la avizarea despre circulatia unui vehicul cu sau fara motor care se poate scoate de pe linie cu +ratele. >1/6548/)/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 6. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta si transmiterea avizelor%cererilor se face dupa formulele A" B" C si respectiv D?i la #ndrumarea trenului pe linie curenta #nchisa. >0168/84/0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als )4. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta si transmiterea avizelor%cererilor se face dupa formulele A" B si respectiv C si la #ndrumarea trenului pe linie curenta ocupata sau #nchisa. >186-45/)54? Raspunsuri: Adevarat; !als )1. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la avizarea restrictiilor de viteza" #n cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor sau care sunt #n pericol de a fi inundate sau la modificarea conditiilor #nscrise #n BAR. >1 654 /084? Raspunsuri: Adevarat; !als ) . ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la introducerea?i modificarea restrictiilor de viteza" #n cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor sau care sunt #n pericol de a fi inundate sau la modificarea conditiilor #nscrise #n BAR. >800050 801? Raspunsuri: Adevarat; !als )). ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd necesitatile impun oprirea trenului #ntr.o statie unde mersul nu prevede oprire" iar semnalul de intrare nu da indicatii asupra semnalului de iesire sau #n cazul restrictiei de viteza #n trepte" c,nd paleta $al+ena este la o distanta mai mica de 1. 444 m fata de paleta $al+ena cu dun$i #n dia$onala. >880851/-41? Raspunsuri: Adevarat; !als )-. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd necesitatile impun oprirea trenului #ntr.o statie unde mersul nu prevede oprire" iar semnalul de intrare nu da indicatii asupra semnalului de iesire sau #n cazul restrictiei de viteza #n trepte" c,nd paleta $al+ena este la o distanta mai mica de 1. 44 m fata de paleta $al+ena cu dun$i #n dia$onala. >10654)0114? Raspunsuri: Adevarat; !als

)/. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd portiunile de linie sla+ite nu pot fi acoperite conform Re$ulamentului de semnalizare C!R sau la #napoierea trenului din linie curenta #n conditiile sta+ilite de seful de tren. >186 400/ 4? Raspunsuri: Adevarat; !als )0. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd portiunile de linie sla+ite nu sunt acoperite conform Re$ulamentului de semnalizare C!R si la #napoierea trenului din linie curenta #n conditiile sta+ilite de seful de sta?ie. >5-614 056/? Raspunsuri: Adevarat; !als )5. Cum se transmite consimtam,ntul scris c,nd se e&ecuta lucrari la instalatiile ;CB" 7C sau 2!7A? >50/)4/0 -/? Raspunsuri: A) De catre personalul care e&ecuta lucrarile" #n re$istrul de comenzi al postului respectiv" #n cazul #n care lucrarile se e&ecuta" dupa caz" la instalatiile ;CB" 7C" si 2!7A aflate #n zona de activitate a +iroului de miscare" a posturilor de macazuri sau de +ariera; B) De catre personalul postului #n condica portativa a statiei" #n cazul #n care lucrarile se e&ecuta" dupa caz" la instalatiile ;CB" 7C" si 2!7A aflate #n afara zonei de activitate a +iroului de miscare" a posturilor de macazuri sau de +ariera; C) De catre personalul care e&ecuta lucrari" #n condica portativa a statiei sau RR:2;C" #n cazul #n care lucrarile se e&ecuta" dupa caz" la instalatiile ;CB" 7C" si 2!7A aflate #n zona de activitate a +iroului de miscare" a posturilor de macazuri sau de +ariera; )8. <nde se poate #nscrie terminarea lucrarilor #n situatia #n care #n linie curenta se e&ecuta lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor B:A? > /651-0804? Raspunsuri: A) 6nscrierea se poate face si n 00'%)$ din statia vecina, iar %D& dispozitor transmite continutul acestei nscrieri, prin telefono"rama cu numar si ora din 00'%)$, catre %D& dispozitor din statia n care s-a facut nscrierea nceperii lucrarii; B) *nscrierea se poate face si la un post de macazuri sau de +ariera din linie curenta" iar 2D3 dispozitor din statia de care apartine postul transmite continutul acestei #nscrieri" prin telefono$rama cu numar si ora" catre 2D3 dispozitor din statia #n care s.a facut #nscrierea #nceperii lucrarii; C) *nscrierea se poate face" si la un post de macazuri sau de +ariera din statia vecina" iar 2D3 dispozitor transmite continutul acestei #nscrieri" prin telefono$rama cu numar si ora din RR:2;C" catre 2D3 dispozitor din statia #n care s.a facut #nscrierea #nceperii lucrarii; )6. Cum se transmit catre 2D3 #nceperea" terminarea lucrarilor si repunerea #n functiune a instalatiilor de si$uranta circulatiei la posturile e&terioare din incinta statiei? > 04 455)01? Raspunsuri: A) 'rintr.o telefono$rama" care se #nscrie #n condica de comenzi a postului sau #n condica portativa" de catre personalul postului si se #nre$istreaza de catre 2D3 #n RR:2;C; B) Printr-o telefono"rama, care se nscrie n condica de comenzi a postului sau n condica portativa, de catre personalul ce e#ecuta lucrarea si se nre"istreaza de catre %D& n 00'%)$; C) 'rintr.o telefono$rama" care se #nscrie #n condica de comenzi a postului sau #n condica portativa" de catre personalul care e&ecuta lucrarea si se #nre$istreaza de catre 2D3 #n RR:2;C?i #n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi?i mi?care;. -4. Cum se da #ncuviintarea pentru e&ecutarea lucrarilor la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A? >8)614)0/5-? Raspunsuri: A) ;e da #n scris" de catre 2D3 dispozitor cu notarea datei numarului si orei de la care se #ncuviinteaza #nceperea lucrarii"; B) )e da n scris, de catre %D& dispozitor cu notarea orei de la care se ncuviinteaza nceperea lucrarii ; C) ;e da #n scris" de catre 2D3 dispozitor cu notarea =luat la cunostinta= si ora de la care se #ncuviinteaza #nceperea lucrarii; -1. Ce posturi mai pot fi dotate cu RR:2;C? >8/6)40)18/? Raspunsuri: A) 'osturile #ndepartate de +iroul de miscare" deservite de 2D3 si posturile #nzestrate cu masa de manevra sau instalatie de comanda automata a macazurilor . denumita #n continuare CA3 . deservite de revizori de ace; B) 'osturile #ndepartate de +iroul de miscare" deservite de acari si posturile #nzestrate cu masa de manevra sau instalatie de comanda automata a macazurilor . denumita #n continuare CA3 . deservite de personalul $estionarului infrastructurii feroviare; $) Posturile ndepartate de biroul de miscare, deservite de %D& si posturile nzestrate cu masa de manevra sau instalatie de comanda automata a macazurilor - denumita n continuare $A& - deservite de a"enti ; - . Cum se procedeaza #n statiile #n care se folosesc mai multe RR:2;C? >01614818--? Raspunsuri: A) Prevederi de amanunt privind ruperea si"iliilor, scoaterea din functiune si e#ecutarea lucrarilor la instalatiile )$B, $ sau %! 4 n statiile n care se folosesc mai multe 00'%)$, se stabilesc n P 4; B) 'revederi de amanunt privind ruperea si$iliilor" scoaterea din functiune si e&ecutarea lucrarilor la instalatiile ;CB" 7C sau 2!7A #n statiile #n care se folosesc mai multe RR:2;C" se sta+ilesc de?eful sta?iei; C) 'revederi de amanunt privind ruperea si$iliilor" scoaterea din functiune si e&ecutarea lucrarilor la instalatiile ;CB" 7C sau 2!7A #n statiile #n care se folosesc mai multe RR:2;C" se sta+ilesc #n instructiunile de manipulare a instalatiilor; -). Cum se procedeaza #n toate cazurile #n care urmeaza sa se e&ecute lucrari la posturile sau instalatiile e&terioare? >) 6)4-0/41? Raspunsuri: A) Personalul care deserveste aceste posturi nu trebuie sa admita e#ecutarea lucrarilor la aparatele de cale si la instalatiile )$B, $ si %! 4 din raza postului, fara dispozitia scrisa a %D& dispozitor ; B) 'ersonalul care deserveste aceste posturi nu tre+uie sa admita e&ecutarea lucrarilor la aparatele de cale si la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A din raza postului" fara #nscrierile corespunzatoare #n re$istrul postului; C) 'ersonalul care deserveste aceste posturi nu tre+uie sa admita e&ecutarea lucrarilor la aparatele de cale si la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A din raza postului" fara #nscrierile corespunzatoare #n condica portativa; --. Cum procedeaza personalul ;CB" 7C si 2!7A care efectueaza lucrari #n raza de activitate a posturilor dotate cu RR:2;C?

>8)605 558)? Raspunsuri: A) !ace nscrierile corespunzatoare e#ecutarii lucrarilor n 00'%)$, iar %D& sau a"entul care manipuleaza instalatia respectiva le transmite cu numar si ora catre %D& dispozitor, n vederea ncuviintarii e#ecutarii lucrarilor si respectarii masurilor impuse de situatie ; B) !ace #nscrierile corespunzatoare e&ecutarii lucrarilor #n RR:2;C" iar 2D3 sau a$entul $estionarului infrastructurii feroviare care manipuleaza instalatia respectiva le transmite cu numar si ora catre 2D3 e&peditor" #n vederea #ncuviintarii e&ecutarii lucrarilor si respectarii masurilor impuse de situatie; C) !ace #nscrierile corespunzatoare e&ecutarii lucrarilor #n re$istrul postului"" iar 2D3 sau a$entul care manipuleaza instalatia respectiva dupa ce ia la cunostinta su+ semnatura le transmite cu numar si ora catre 2D3 dispozitor" #n vederea #ncuviintarii e&ecutarii lucrarilor si respectarii masurilor impuse de situatie; -/. Cum se procedeaza #n toate cazurile #n care urmeaza sa se e&ecute lucrari la posturile sau instalatiile e&terioare? >8-614/5) 1? Raspunsuri: A) 2D3 dispozitor tre+uie sa dea dispozitie scrisa personalului care deserveste aceste posturi preciz,nd ca s.a #ncuviintat e&ecutarea lucrarilor" ora p,na la care se e&ecuta si conditiile sta+ilite pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei vehiculelor feroviare; B) %D& dispozitor trebuie sa dea dispozitie scrisa personalului care deserveste aceste posturi preciznd ca s-a ncuviintat e#ecutarea lucrarilor, intervalul de timp al e#ecutarii acestora si conditiile stabilite pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei vehiculelor feroviare ; C) 2D3 dispozitor tre+uie sa dea dispozitie scrisa personalului care deserveste aceste posturi preciz,nd ca s.a apro+at de catre operatorul de circulatie" e&ecutarea lucrarilor" intervalul de timp al e&ecutarii acestora si conditiile sta+ilite pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei vehiculelor feroviare; -0. Cum se face circulatia trenurilor si e&ecutarea manevrei #n intervalul de timp c,t se lucreaza la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A? >/160-51 )4? Raspunsuri: A) ;e face cu respectarea #nscrierilor facute" dupa caz de personalul ;CB" 7C si 2!7A #n RR:2;C" c,t si a prevederilor din '7A; B) ;e face cu respectarea #nscrierilor facute" dupa caz de personalul ;CB" 7C si 2!7A #n RR:2;C" c,t si a instructiunilor de functionare a instalatiei respective; $) )e face cu respectarea nscrierilor facute, dupa caz de personalul )$B, $ si %! 4 n 00'%)$, ct si a re"lementarilor specifice n vi"oare; -5. Cine este raspunzator pentru #nscrierile facute #n RR:2;C? > 16 408/-1? Raspunsuri: A) Personalul )$B, $ si %! 4, dupa caz, iar pentru respectarea acestor nscrieri, %D& dispozitor sau personalul care deserveste postul respectiv ; B) 'ersonalul ;CB" 7C si 2!7A" dupa caz" iar pentru respectarea acestor #nscrieri" 2D3 dispozitor" 2D3 e&terior sau alt personal care deserveste postul respectiv; C) 'ersonalul ;CB" 7C si 2!7A" dupa caz" iar pentru nerespectarea acestor #nscrieri" 2D3 e&terior sau personalul care deserveste postul respectiv; -8. Cum procedeaza 2D3 pt e&pedierea unui tren p,na la un punct din linie curenta" sau la scoaterea unui convoi de manevra dincolo de limita incintei statiei pe +loc de linie semiautomat? >-5 8)54881? Raspunsuri: A) Cere apro+are de la operatorul de circulatie" cere cale li+era de la statia vecina" e&ecuta comanda #n +loc si pune pe li+er semnalul de iesire" #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie #n care mentioneaza conditiile de circulatie" precum si de #napoiere #n statie; B) Cere apro+are de la operatorul de circulatie" cere cale li+era de la statia vecina" e&ecuta comanda #n +loc si pune pe li+er semnalul de manevra" #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie #n care mentioneaza conditiile de manevra" precum si de #napoiere #n statie; $) $ere aprobare de la operatorul de circulatie, cere prin bloc consimtamntul de e#pediere de la statia vecina, e#ecuta comanda n bloc si pune pe liber semnalul de iesire, nmneaza mecanicului ordin de circulatie n care mentioneaza conditiile de circulatie sau manevra, precum si de napoiere n statie ; -6. De catre cine se sta+ilesc #ntele$erile scrise pentru e&pedierea trenurilor #n cazul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie? >50/-4/5/0/? Raspunsuri: A) ;e sta+ilesc de catre statia cu sens fara prioritate; B) 'revederi de amanunt se sta+ilesc #n '7A; $) )e stabilesc de catre statia cu sens cu prioritate ; /4. ;ensul cu prioritate este: >1/684)5 54? Raspunsuri: A) Pe sectii de circulatie cu cale simpla - sensul n care circula trenurile numerotate fara sot; B) 'e sectii de circulatie cu cale simpla . sensul #n care circula trenurile numerotate cu sot; C) 'e sectii de circulatie cu cale simpla . sensul se sta+ile?te prin '7A; /1. Cum procedeaza mecanicul daca #nt,lneste un semnal luminos de trecere al +locului de linie automat care indica o unitate luminoasa de culoare rosie" are o indicatie du+ioasa sau este stins? >8 6558--8)? Raspunsuri: A) 7re+uie sa opreasca trenul #n fata semnalului la circa / m" fara sa #l depaseasca; B) rebuie sa opreasca trenul n fata semnalului, fara sa l depaseasca; C) 7re+uie sa opreasca trenul #n fata semnalului semnalului la circa 14 m" fara sa #l depaseasca; / . Cum procedeaza mecanicul dupa oprirea trenului #n fata semnalului cu o indicatie luminoasa de culoare rosie" du+ioasa sau stinsa? >)16)406 6 ? Raspunsuri:

A) Asteapta timpul necesar defrnarii si daca n acest timp nu se schimba indicatia, se convin"e ca la semnal e#ista reperul de culoare alba de forma dreptun"hiulara, dupa care conduce trenul cu viteza de cel mult -9 =m3h pna la semnalul urmator; B) Asteapta timpul necesar defr,narii si daca #n acest timp nu se schim+a indicatia" se convin$e ca la semnal e&ista reperul de culoare al+a de forma patrata" dupa care conduce trenul cu viteza de cel mult 1/ Fm%h p,na la semnalul urmator; C) Asteapta timpul necesar defr,narii si daca #n acest timp nu se schim+a indicatia" se convin$e ca la semnal e&ista reperul de culoare al+a de forma dreptun$hiulara" dupa care conduce trenul cu viteza de cel mult )4 Fm%h p,na la semnalul urmator; /). Cum procedeaza mecanicul daca #nt,lneste doua sau mai multe semnale luminoase de trecere ale +locului de linie automat care indica o unitate luminoasa de culoare rosie" au o indicatie du+ioasa sau sunt stinse? >-)6)404/44? Raspunsuri: A) >a aviza pe %D& din prima statie ; B) Ga aviza pe 2D3 din prima statie cu oprire intinerarica; C) Ga opri?i va aviza pe 2D3 din prima statie; /-. Cum procedeaza mecanicul care a fost #nstiintat" prin ordin de circulatie" ca +locul de linie automat este scos din functiune si ca circulatia trenului se va face pe +aza #ntele$erii telefonice . cale li+era? >0/6)40)114? Raspunsuri: A) (u va lua #n considerare indicatiile date de semnalele de trecere ale +locului de linie automat" care sunt prevazute cu reper de culoare $al+ena" daca prin ordinul de circulatie nu s.a dispus altfel si va circula fara sa opreasca la aceste semnale; B) ?u va lua n considerare indicatiile date de semnalele de trecere ale blocului de linie automat, care sunt prevazute cu reper de culoare alba, daca prin ordinul de circulatie nu s-a dispus altfel si va circula fara sa opreasca la aceste semnale; C) (u va lua #n considerare indicatiile date de semnalele de trecere sau repetitoare ale +locului de linie automat" care sunt prevazute cu reper de culoare al+a" daca prin ordinul de circulatie nu s.a dispus altfel si va circula fara sa opreasca la aceste semnale.; //. <nde se da consimtam,ntul scris de catre personalul care e&ecuta lucrari la instalatiile ;CB" 7C sau 2!7A? >05-0/18- )? Raspunsuri: A) *n RR:2;C; condica de #n comenzi a postului de macazuri sau de +ariera" #n cazul #n care lucrarile se e&ecuta zona de activitate a postului respectiv; B) *n condica de #n comenzi a postului de macazuri sau de +ariera" #n cazul #n care lucrarile se e&ecuta#n afara zonei de activitate a postului respectiv; $) 0e"istrul unificat de cai libere, comenzi si miscare; condica de n comenzi a postului de macazuri sau de bariera, n cazul n care lucrarile se e#ecuta zona de activitate a postului respectiv ; /0. Daca aducerea semaforul de intrare #n pozitia pe oprire nu este posi+ila" se procedeaza dupa cum urmeaza: >800 45/ )1? Raspunsuri: A) 7ot timpul c,t semaforul de intrare este defect pe li+er" ziua si noaptea" #n fata semaforului se va amplasa un semnal fi& de oprire" respectiv un disc rosu; #n timpul noptii" semaforul de intrare defect pe li+er nu se va ilumina; B) 7ot timpul c,t semaforul de intrare este defect pe li+er" ziua si noaptea" #n fata semaforului se va amplasa un semnal mo+il de oprire" respectiv un disc rosu; #n timpul noptii" semaforul de intrare defect pe li+er se va ilumina; $) ot timpul ct semaforul de intrare este defect pe liber, ziua si noaptea, n fata semaforului se va amplasa un semnal mobil de oprire, respectiv un disc rosu; n timpul noptii, semaforul de intrare defect pe liber nu se va ilumina; /5. Cum se face trecerea unui tren pe l,n$a un semnal luminos de iesire defect#n pozi?ie pe oprire" #ntr.o statie aflata pe o linie ne#nzestrata cu instalatii de +loc de linie automat? >5 680-8--/? Raspunsuri: A) Pe baza indicatiei de chemare sau daca indicatia de chemare nu poate fi afisata, n baza ordinului de circulatie nmnat mecanicului de catre impie"atul de miscare din statia al carei semnal este defect, cu viteza de cel mult -9 =m3h peste schimbatoarele de cale la iesire, dupa care trenul poate sa circule cu viteza stabilita, daca nu este re"lementat altfel; B) 'e +aza indicatiei de chemare sau #n +aza ordinului de circulatie #nm,nat mecanicului de catre a$entul autorizat din statia al carei semnal este defect" cu viteza de cel mult 4 Fm%h peste schim+atoarele de cale la iesire" dupa care trenul poate sa circule cu viteza sta+ilita" daca nu este re$lementat altfel; C) 'e +aza indicatiei de chemare sau daca indicatia de chemare nu poate fi afisata" #n +aza ordinului de circulatie #nm,nat mecanicului de catre impie$atul de miscare din statia al carei semnal este defect" cu viteza de cel mult 4 Fm%h p,na la urmatorul semnal" daca nu este re$lementat altfel; /8. Cum se face trecerea unui tren pe l,n$a un semnal luminos de iesire defect #n cazul unei statii aflata pe o linie #nzestrata cu instalatii de +loc de linie automat" pe cale simpla sau pe cale du+la cu sens +analizat" iar 2D3 constata ca toate semnalele de iesire dintr.un capat al statiei nu se pot comanda pe li+er fiind defecte? > 6/4 81/4? Raspunsuri: A) Pe baza ntele"erii telefonice2i n baza ordinului de circulatie, n care se vor mentiona; viteza de cel mult -9 =m3h, cu deosebita atentie, pna la semnalul urmator si conditiile de circulatie pe blocul de linie automat ; B) 'e +aza #ntele$erii telefonice?i #n +aza ordinului de circulatie" #n care se vor mentiona: viteza de cel mult 4 Fm%h" cu deose+ita atentie" p,na la primul semnal cu indicatie permisiva si conditiile de circulatie pe +locul de linie automat; C) 'e +aza #ntele$erii telefonice?i #n +aza ordinului de circulatie" #n care se vor mentiona: viteza de cel mult 4 Fm%h" peste schim+atoarele de cale la iesire si conditiile de circulatie pe +locul de linie automat; /6. Cum se face trecerea unui tren pe l,n$a un semnal luminos de iesire defect #n cazul unei statii aflata pe o linie #nzestrata cu instalatii de +loc de linie automat" pe cale simpla sau pe cale du+la cu sens +analizat" daca 2D3 constata ca unul sau mai multe semnale de iesire nu se pot comanda pe li+er? >-16141856 ? Raspunsuri: A) 'e +aza ordinului de circulatie" #n care se vor mentiona: viteza de cel mult 4Fm%h" cu deose+ita atentie" p,na la semnalul urmator si conditiile de circulatie pe +locul de linie automat;

B) Pe baza ordinului de circulatie, n care se vor mentiona; viteza de cel mult -9=m3h, cu deosebita atentie, peste schimbatoarele de cale la iesire si conditiile de circulatie pe blocul de linie automat; C) 'e +aza ordinului de circulatie" #n care se vor mentiona: viteza de cel mult 4Fm%h" cu deose+ita atentie" p,na la primul semnal cu indicatie permisiva si conditiile de circulatie pe +locul de linie automat; 04. Cum se face trecerea unui tren pe l,n$a un semnal luminos de iesire defect dintr.o statie aflata pe cale du+la cu +loc de linie automat cu sens specializat? >0)61418 5)? Raspunsuri: A) Cu viteza de cel mult 4 Fm%h" cu deose+ita atentie" peste schim+atoarele de cale la ie?ire; B) Cu viteza de cel mult 4 Fm%h" cu deose+ita atentie" p,na la primul semnal cu indicatie permisiva; $) $u viteza de cel mult -9 =m3h, cu deosebita atentie, pna la semnalul urmator ; 01. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila" prin caderile de zapada si intensitatea viscolului" ce restric?ii de circulatie se introduc pentru trenuri si automotoare? >5/614180-1? Raspunsuri: A) C,nd #naltimea zapezii ajun$e la 1/ cm peste ciuperca sinei se sisteaza circulatia automotoarelor si a trenurilor automotoare; B) C,nd #naltimea zapezii ajun$e la / cm peste ciuperca sinei se sisteaza circulatia automotoarelor si a trenurilor automotoare; $) $nd naltimea zapezii a1un"e la -9 cm peste ciuperca sinei se sisteaza circulatia automotoarelor si a trenurilor automotoare; 0 . *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si automotoare si anume: > -6/456)64? Raspunsuri: A) C,nd zapada #ncepe sa se depuna peste nivelul superior al sinelor iar din cauza rezistentelor suplimentare ce apar la rularea trenurilor" se produc prelun$iri ale timpilor de mers" se dispun reduceri de tonaj de p,na la 54I sau utilizarea du+lei tractiuni" #n functie de efectul pe care #l produce asupra circulatiei consistenta zapezii si intensitatea ninsorii si a viscolului; B) $nd zapada ncepe sa se depuna peste nivelul superior al sinelor iar din cauza rezistentelor suplimentare ce apar la rularea trenurilor, se produc prelun"iri ale timpilor de mers, se dispun reduceri de tona1 de pna la :9@ sau utilizarea dublei tractiuni, n functie de efectul pe care l produce asupra circulatiei consistenta zapezii si intensitatea ninsorii si a viscolului ; C) C,nd zapada #ncepe sa se depuna peste nivelul superior al sinelor iar din cauza rezistentelor suplimentare ce apar la rularea trenurilor" se produc prelun$iri ale timpilor de mers" se dispun reduceri de tonaj de p,na la -4I sau utilizarea triplei tractiuni" #n functie de efectul pe care #l produce asupra circulatiei consistenta zapezii si intensitatea ninsorii si a viscolului; 0). *n cazul #n care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta" circulatia trenurilor se face? >-0 /4515)1? Raspunsuri: A) 'e cale simpla sau pe cale du+la cu B:A #n funtie #n cazul #n care unul din firele de circulatie este #nchis" pe +aza #ntele$erii scrise #ntre statii; B) Pe cale simpla sau pe cale dubla fara B'A n cazul n care unul din firele de circulatie este nchis, pe baza ntele"erii scrise ntre statii; C) 'e cale simpla sau pe cale du+la fara B:A #n cazul #n care unul din firele de circulatie este #nchis" pe +aza #ntele$erii cu operatorul RC; 0-. *n cazul #n care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta" circulatia trenurilor se face? >)818 6 1 ? Raspunsuri: A) 'e cale du+la fara B:A" numai pe firul normal de circulatie si la intervalul de timp de mers fi&at trenului antemer$ator pentru parcur$erea distantei p,na la statia vecina" plus 1/ minute; B) 'e cale du+la fara B:A" numai pe firul din st,n$a de circulatie si la intervalul de timp de mers fi&at trenului antemer$ator pentru parcur$erea distantei p,na la statia vecina" plus 4 minute; $) Pe cale dubla fara B'A, numai pe firul normal de circulatie si la intervalul de timp de mers fi#at trenului antemer"ator pentru parcur"erea distantei pna la statia vecina, plus +9 minute ; 0/. *n cazul #n care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta" circulatia trenurilor se face? > /60154- 4? Raspunsuri: A) Pe sectiile de circulatie nzestrate cu B'A att pe cale simpla ct si pe cale dubla, daca blocul functioneaza, circulatia trenurilor se face pe baza semnalelor B'A ; B) 'e sectiile de circulatie #nzestrate cu B:A at,t pe cale simpla c,t si pe cale du+la" daca +locul functioneaza" circulatia trenurilor se face pe +aza semnalelor date de a$enti; C) 'e sectiile de circulatie #nzestrate cu B:A at,t pe cale simpla c,t si pe cale du+la" daca +locul functioneaza" circulatia trenurilor se face pe +aza #ntele$erii telefonice; 00. 2nstalatia B:A se considera repusa #n functiune dupa terminarea lucrarilor numai dupa ce: 2D3 dispozitor a primit de la personalul ;CB comunicarea de repunere #n functiune a B:A; 2D3 dispozitor a efectuat pro+ele de functionare a B:A cu statia vecina; instalatia de centralizare da indicatii de control asupra +unei functionari a B:A" conform instructiunilor de manipulare a instalatiei. >816-480))-? Raspunsuri: Adevarat; !als 05. 2nstalatia B:A se considera repusa #n functiune dupa terminarea lucrarilor numai dupa ce: 2D3 dispozitor a primit de la personalul ;CB comunicarea de repunere #n functiune a B:A; 2D3 dispozitor a efectuat pro+ele de functionare a B:A cu personalul de #ntretinere ;CB; instalatia de centralizare da indicatii de control asupra +unei functionari a B:A" conform instructiunilor de manipulare a instalatiei. >00- 4/6/-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 08. 'ersonalul care a e&ecutat lucrarile dupa terminarea lucrarilor la postul e&terior #napoiaza condica portativa catre 2D3 dispozitor sau catre a$entul administratorului% $estionarului infrastructurii feroviare" care i.a #nm,nat.o.

>)01-481)/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 06. 'ersonalul care a e&ecutat lucrarile dupa terminarea lucrarilor la postul e&terior #napoiaza condica portativa catre 2D3 sau catre a$entul 17! care i.a #nm,nat.o. >//68-0)844? Raspunsuri: Adevarat; !als 54. *nscrierea se poate face" dupa terminarea lucrarilor #n situatia #n care #n linie curenta se e&ecuta lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor B:A si #n RR:2;C din statia vecina" iar 2D3 dispozitor transmite continutul acestei #nscrieri" prin telefono$rama cu numar si ora din RR:2;C" catre 2D3 dispozitor din statia #n care s.a facut #nscrierea #nceperii lucrarii. >-165))6 5)? Raspunsuri: Adevarat; !als 51. *nscrierea se poate face" dupa terminarea lucrarilor #n situatia #n care #n linie curenta se e&ecuta lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor B:A si la un post de macazuri sau de +ariera din statia vecina" iar 2D3 dispozitor transmite continutul acestei #nscrieri" prin telefono$rama cu numar si ora din RR:2;C" catre 2D3 dispozitor din statia #n care s.a facut #nscrierea #nceperii lucrarii. > 04-4/6181? Raspunsuri: Adevarat; !als 5 . *nceperea" terminarea lucrarilor si repunerea #n functiune a instalatiilor de si$uranta circulatiei la posturile e&terioare din incinta statiei se transmite catre 2D3 printr.o telefono$rama" care se #nscrie #n condica de comenzi a postului sau #n condica portativa" de catre personalul ce e&ecuta lucrarea si se #nre$istreza de catre 2D3 #n RR:2;C. >)81-4/6/61? Raspunsuri: Adevarat; !als 5). *nceperea" terminarea lucrarilor si repunerea #n functiune a instalatiilor de si$uranta circulatiei la posturile e&terioare din incinta statiei se transmite catre 2D3 printr.o telefono$rama" care se #nscrie #n condica de comenzi a postului sau #n condica portativa" de catre personalul care e&ecuta lucrarea si se inre$istreza de catre 2D3 #n re$istrul de dispozi?ii. > /6)416511? Raspunsuri: Adevarat; !als 5-. *ncuviintarea pentru e&ecutarea lucrarilor la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A se da" #n scris" de catre 2D3 dispozitor cu notarea orei de la care se #ncuviinteaza #nceperea lucrarii" dupa luarea la cunostinta su+ semnatura a #nscrierii facute de personalul de #ntretinere" #n RR:2;C. >--65)8)-11? Raspunsuri: Adevarat; !als 5/. *ncuviintarea pentru e&ecutarea lucrarilor la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A se da" #n scris" de catre 2D3 dispozitor cu notarea datei numarului si orei de la care se #ncuviinteaza #nceperea lucrarii" dupa luarea la cunostinta su+ semnatura a #nscrierii facute de personalul de #ntretinere" #n RR:2;C. >00-5/8/85-? Raspunsuri: Adevarat; !als 50. 'ersonalul ;CB" 7C si 2!7A care efectueaza lucrari #n raza de activitate a posturilor dotate cu RR:2;C face #nscrierile corespunzatoare e&ecutarii lucrarilor #n RR:2;C" iar 2D3 sau a$entul care manipuleaza instalatia respectiva le transmite cu numar si ora catre 2D3 dispozitor" #n vederea #ncuviintarii e&ecutarii lucrarilor si respectarii masurilor impuse de situatie. >1/6)404/)4? Raspunsuri: Adevarat; !als 55. 'ersonalul ;CB" 7C si 2!7A care efectueaza lucrari #n raza de activitate a posturilor dotate cu RR:2;C face #nscrierile corespunzatoare e&ecutarii lucrarilor #n RR:2;C" iar 2D3 sau a$entul care manipuleaza instalatia respectiva dupa ce ia la cunostinta su+ semnatura le transmite cu numar si ora catre 2D3 dispozitor" #n vederea #ncuviintarii e&ecutarii lucrarilor si respectarii masurilor impuse de situatie. > 84)4011-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 58. *n toate cazurile #n care urmeaza sa se e&ecute lucrari la posturile sau instalatiile e&terioare 2D3 dispozitor tre+uie sa dea dispozitie scrisa personalului care deserveste aceste posturi preciz,nd ca s.a #ncuviintat e&ecutarea lucrarilor" intervalul de timp al e&ecutarii acestora si conditiile sta+ilite pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei vehiculelor feroviare iar personalul care deserveste aceste posturi nu tre+uie sa admita e&ecutarea lucrarilor la aparatele de cale si la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A din raza postului" fara dispozitia scrisa a 2D3 dispozitor. >) 6)40 -/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 56. *n toate cazurile #n care urmeaza sa se e&ecute lucrari la posturile sau instalatiile e&terioare 2D3 dispozitor tre+uie sa dea dispozitie scrisa personalului care deserveste aceste posturi preciz,nd ca s.a #ncuviintat e&ecutarea lucrarilor" ora p,na la care se e&ecuta si conditiile sta+ilite pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei vehiculelor feroviare iar personalul care deserveste aceste posturi nu tre+uie sa admita e&ecutarea lucrarilor la aparatele de cale si la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A din raza postului" fara dispozitia scrisa a 2D3 dispozitor. >/-6)40-841? Raspunsuri: Adevarat; !als

84. Dupa terminarea lucrarilor" personalul care deserveste posturile e&terioare tre+uie sa verifice" #n prezenta personalului care a e&ecutat lucrarile" inte$ritatea aparatelor de cale si a instalatiilor ;CB" 7C sau 2!7A si sa se convin$a ca acestea functioneaza corespunzator si sunt si$ilate" dupa care raporteaza starea lor catre 2D3 dispozitor. >8)685-4/5/? Raspunsuri: Adevarat; !als 81. Dupa terminarea lucrarilor" personalul care deserveste posturile e&terioare tre+uie sa verifice" #n prezenta personalului care a e&ecutat lucrarile" inte$ritatea aparatelor de cale si a instalatiilor ;CB" 7C sau 2!7A si sa se convin$a ca acestea functioneaza corespunzator si sunt si$ilate" dupa care raporteaza starea lor catre 2D3 e&peditor. > 6-4 4)84? Raspunsuri: Adevarat; !als 8 . Circulatia trenurilor si e&ecutarea manevrei #n intervalul de timp c,t se lucreaza la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A se face cu respectarea #nscrierilor facute" dupa caz de personalul ;CB" 7C si 2!7A #n RR:2;C" c,t si a re$lementarilor specifice #n vi$oare. >-/6-4 40 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 8). Circulatia trenurilor si e&ecutarea manevrei #n intervalul de timp c,t se lucreaza la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A se face cu respectarea #nscrierilor facute" dupa caz de personalul ;CB" 7C si 2!7A #n RR:2;C" c,t si a prevederilor din fi?a postului. >8-6/405-4/? Raspunsuri: Adevarat; !als 8-. 2D3 pentru e&pedierea unui tren p,na la un punct din linie curenta" sau la scoaterea unui convoi de manevra dincolo de limita incintei statiei pe +loc de linie semiautomat cere apro+are de la operatorul de circulatie" cere prin +loc consimtam,ntul de e&pediere de la statia vecina" e&ecuta comanda #n +loc si pune pe li+er semnalul de iesire" #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie #n care mentioneaza conditiile de circulatie sau manevra" precum si de #napoiere #n statie. > 51/10 5 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 8/. 2D3 pentru e&pedierea unui tren p,na la un punct din linie curenta" sau la scoaterea unui convoi de manevra dincolo de limita incintei statiei pe +loc de linie semiautomat cere apro+are de la operatorul de circulatie" cere cale li+era de la statia vecina" e&ecuta comanda #n +loc si pune pe li+er semnalul de manevra" #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie #n care mentioneaza conditiile de manevra" precum si de #napoiere #n statie. >8)4-1 11 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 80. Daca semaforul prevestitor defect nu poate sa fie adus #n pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului urmator" impie$atul de miscare din statia vecina va #ncunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. 'e timp de noapte semaforul prevestitor nu va fi iluminat. >08/ 1-188)? Raspunsuri: Adevarat; !als 85. Daca semaforul prevestitor defect nu poate sa fie adus #n pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului de intrare" impie$atul de miscare din statia vecina va #ncunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. 'e timp de noapte semaforul prevestitor fi iluminat. >//48/11 -)? Raspunsuri: Adevarat; !als 88. Daca semaforul repetitor defect nu poate sa fie adus #n pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului urmator" impie$atul de miscare din statia vecina va #ncunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. 'e timp de noapte semaforul repetitor nu va fi iluminat. >5-4-15551/? Raspunsuri: Adevarat; !als 86. Daca semaforul repetitor defect nu poate sa fie adus #n pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului de intrare" impie$atul de miscare din statia vecina va #ncunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. 'e timp de noapte semaforul repetitor va fi iluminat. >1)4/1)1004? Raspunsuri: Adevarat; !als 64. ;emaforul prevestitor defect tre+uie sa fie adus #n pozitia corespunzatoare pozitiei pe oprire a semaforului urmator si sa fie neiluminat pe timp de noapte. >/5-5/)1 5)? Raspunsuri: Adevarat; !als 61. ;emaforul prevestitor defect tre+uie sa fie adus #n pozitia corespunzatoare pozitiei pe oprire a semnalului de intrare si sa fie iluminat pe timp de noapte. >--40-8--84? Raspunsuri: Adevarat; !als 6 . Raspunzator pentru #nscrierile facute #n RR:2;C este personalul ;CB" 7C si 2!7A" dupa caz" iar pentru respectarea acestor #nscrieri" 2D3 dispozitor sau personalul care deserveste postul respectiv. >5)4 105 6-? Raspunsuri: Adevarat; !als 6). Raspunzator pentru #nscrierile facute #n RR:2;C este personalul ;CB" 7C si 2!7A" dupa caz" iar pentru respectarea acestor #nscrieri" 2D3 dispozitor" 2D3 e&terior sau alt personal autorizat.

>/8-8/)1)4-? Raspunsuri: Adevarat; !als 6-. ;ensul cu prioritate este: pe sectii de circulatie cu cale simpla . sensul #n care circula trenurile numerotate fara sot; pe sectii de circulatie cu cale du+la . sensul normal de circulatie; pe sectii de circulatie cu cale du+la" #n cazul #n care unul din firele de circulatie este #nchis" iar pe celalalt fir se face circulatia #n am+ele sensuri . sensul care este normal pentru firul ramas #n circulatie. >)-40)- )11? Raspunsuri: Adevarat; !als 6/. ;ensul cu prioritate este: pe sectii de circulatie cu cale simpla . sensul #n care circula trenurile numerotate cu sot; pe sectii de circulatie cu cale du+la . sensul normal de circulatie; pe sectii de circulatie cu cale du+la" #n cazul #n care unul din firele de circulatie este #nchis" iar pe celalalt fir se face circulatia #n am+ele sensuri . sensul care este normal pentru firul ramas #n circulatie. >)0 115-0-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 60. *ntele$erile scrise pentru e&pedierea trenurilor #n cazul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie se sta+ilesc de catre statia cu sens cu prioritate. >-8)115/ )4? Raspunsuri: Adevarat; !als 65. *ntele$erile scrise pentru e&pedierea trenurilor #n cazul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie se sta+ilesc de catre statia fara sens de prioritate. >550/108544? Raspunsuri: Adevarat; !als 68. *n toate cazurile de defectare a semaforului de intrare" intrarea trenului #n statie este permisa numai pe +aza conditiilor sta+ilite #n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului de catre un a$ent autorizat" dupa oprirea trenului #n fata semaforului defect. >114/1/ )/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 66. *n toate cazurile de defectare a semaforului de intrare" intrarea trenului #n statie este permisa numai pe +aza conditiilor sta+ilite #n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului de catre 2D3" dupa oprirea trenului #n fata semaforului defect. > -4/1/ 551? Raspunsuri: Adevarat; !als )44. Daca semaforul de intrare se defecteaza #n pozitia pe oprire" semnalul prevestitor care este #n dependenta cu semaforul de intrare va fi adus #n pozitia corespunzatoare" iar noaptea si ziua" daca vizi+ilitatea este redusa din cauza cetii" viscolului etc." felinarul semnalului defect pe oprire tre+uie sa fie iluminat. > /48 8) 51? Raspunsuri: Adevarat; !als )41. Daca semaforul de intrare se defecteaza #n pozitia pe oprire" semnalul prevestitor care este #n dependenta cu semaforul de intrare va fi adus #n pozitia pe oprire" iar noaptea si ziua" daca vizi+ilitatea este redusa din cauza cetii" viscolului etc." felinarul semnalului defect pe oprire nu va fi iluminat. >)5 8)8-041? Raspunsuri: Adevarat; !als )4 . Daca aducerea semaforul de intrare #n pozitia pe oprire nu este posi+ila" se procedeaza dupa cum urmeaza: mecanicul va fi #ncunostintat din statia vecina" #n scris" prin ordin de circulatie" sa opreasca trenul #naintea semaforului defect pe li+er" pentru a fi primit #n statie cu ordin de circulatie. >05/-155)6)? Raspunsuri: Adevarat; !als )4). Daca aducerea semaforul de intrare #n pozitia pe oprire nu este posi+ila" se procedeaza dupa cum urmeaza: mecanicul va fi #ncunostintat din statia vecina" ver+al" sa opreasca trenul #naintea semaforului defect pe li+er" pentru a fi primit #n statie cu ordin de circulatie. >/)4)1) /4-? Raspunsuri: Adevarat; !als )4-. Daca aducerea semaforul de intrare #n pozitia pe oprire nu este posi+ila" se procedeaza dupa cum urmeaza: tot timpul c,t semaforul de intrare este defect pe li+er" ziua si noaptea" #n fata semaforului se va amplasa un semnal mo+il de oprire" respectiv un disc rosu; #n timpul noptii" semaforul de intrare defect pe li+er nu se va ilumina. >5 455 ) 1/? Raspunsuri: Adevarat; !als )4/. Daca aducerea semaforul de intrare #n pozitia pe oprire nu este posi+ila" se procedeaza dupa cum urmeaza: tot timpul c,t semaforul de intrare este defect pe li+er" ziua si noaptea" #n fata semaforului se va amplasa un semnal mo+il de oprire" respectiv un disc rosu; #n timpul noptii" semaforul de intrare defect pe li+er se va ilumina. >1/451 )0 4? Raspunsuri: Adevarat; !als )40. :a defectarea semnalului luminos de #nscriere pe +loc" trecerea unui tren pe l,n$a un astfel de semnal" este admisa numai pe +aza mentiunii de defectare a semnalului" facuta #n scris prin ordin de circulatie de catre statia al carei semnal de #nscriere pe +loc este defect. >--4)180)) ? Raspunsuri: Adevarat; !als

)4

)45. :a defectarea semnalului luminos de #nscriere pe +loc" trecerea unui tren pe l,n$a un astfel de semnal" este admisa numai pe +aza mentiunii de defectare a semnalului" facuta #n scris prin ordin de circulatie de catre statia care primeste trenul. >/0-)185581? Raspunsuri: Adevarat; !als )48. *n cazul #n care semaforul de iesire este defect #n pozitia pe oprire" iar semaforul de intrare nu da indicatii asupra pozitiei semaforului de iesire" la semaforul de intrare trenurile care au trecere prin statie vor fi oprite pentru a #ncunostiinta prin radiotelefon mecanicul privind defectarea semaforului de iesire #n pozitia pe oprire. >580)186)/)? Raspunsuri: Adevarat; !als )46. *n cazul #n care semaforul de iesire este defect #n pozitia pe oprire" iar semaforul de intrare nu da indicatii asupra pozitiei semaforului de iesire" la semaforul de intrare trenurile care au trecere prin statie vor fi oprite pentru a #ncunostiinta prin ordin de circulatie mecanicul privind defectarea semaforului de iesire #n pozitia pe oprire. >8 4)1840)1? Raspunsuri: Adevarat; !als )14. *n cazul semnalelor alaturate pe aceeasi parte a caii" daca unul dintre ele nu da nici o indicatie sau da o indicatie du+ioasa" mecanicul va opri trenul #n fata acestor semnale" pentru a se convin$e de pozitia corecta a semnalului care da indicatie pentru trenul respectiv. >)145)0/-5 ? Raspunsuri: Adevarat; !als )11. *n cazul semnalelor alaturate pe aceeasi parte a caii" daca unul dintre ele nu da nici o indicatie sau da o indicatie du+ioasa" mecanicul va opri trenul #n fata acestor semnale" pentru a se convin$e de pozitia corecta a semnalului care da indicatia de li+er. >514111)18-? Raspunsuri: Adevarat; !als )1 . *n cazul anularii indicatiei permisive si trecerea pe oprire cu depasire a semnalelor luminoase de intrare" iesire" parcurs si ramificatie" continuarea mersului se face pe parcurs asi$urat" #n +aza ordinului de circulatie" conform prevederilor privind defectarea acestora. >1-4111)/64? Raspunsuri: Adevarat; !als )1). *n cazul anularii indicatiei permisive si trecerea pe oprire cu depasire a semnalelor luminoase de intrare" iesire" parcurs si ramificatie" continuarea mersului se face pe parcurs asi$urat" #n +aza semnalului de chemare" conform prevederilor privind defectarea acestora. > 01111)814? Raspunsuri: Adevarat; !als )1-. *n cazul defectarii unui semnal luminos de iesire dintr.o statie aflata pe cale du+la cu +loc de linie automat cu sens specializat" impie$atul de miscare asteapta timpul necesar ca primul tren e&pediat sa parcur$a doua sectoare de +loc" #nsa nu mai putin de 14 minute" dupa care e&pediaza trenul pe +aza indicatiei de chemare a semnalului luminos de iesire sau daca indicatia de chemare nu poate fi afisata" e&pediaza trenul cu ordin de circulatie. >//4/1880/4? Raspunsuri: Adevarat; !als )1/. *n cazul defectarii unui semnal luminos de iesire dintr.o statie aflata pe cale du+la cu +loc de linie automat cu sens specializat" impie$atul de miscare asteapta timpul necesar ca primul tren e&pediat sa parcur$a doua sectoare de +loc" #nsa nu mai mult de 14 minute" dupa care e&pediaza trenul pe +aza indicatiei semnalului luminos de iesire sau daca indicatia nu poate fi afisata" e&pediaza trenul cu ordin de circulatie. >1/451)-) 4? Raspunsuri: Adevarat; !als )10. *n cazul unei statii aflata pe o linie #nzestrata cu instalatii de +loc de linie automat" pe cale simpla sau pe cale du+la cu sens +analizat" daca impie$atul de miscare constata ca toate semnalele de iesire dintr.un capat al statiei nu se pot comanda pe li+er fiind defecte" se trece la circulatia trenurilor pe +aza #ntele$erii telefonice . cale li+era. 7recerea unui tren pe l,n$a un astfel de semnal de iesire se face pe +aza ordinului de circulatie" #n care se vor mentiona: viteza de cel mult 4 Fm%h" cu deose+ita atentie" p,na la semnalul urmator. >814/181/) ? Raspunsuri: Adevarat; !als )15. *n cazul unei statii aflata pe o linie #nzestrata cu instalatii de +loc de linie automat" pe cale simpla sau pe cale du+la cu sens +analizat" daca impie$atul de miscare constata ca toate semnalele de iesire dintr.un capat al statiei nu se pot comanda pe li+er fiind defecte" se trece la circulatia trenurilor pe +aza #ntele$erii telefonice . cale li+era. 7recerea unui tren pe l,n$a un astfel de semnal de iesire se face pe +aza ordinului de circulatie" #n care se vor mentiona: viteza de cel mult 4 Fm%h" cu deose+ita atentie" peste schim+atoarele de cale la iesire. >1-4/15-8-4? Raspunsuri: Adevarat; !als )18. *n cazul unei statii aflata pe o linie #nzestrata cu instalatii de +loc de linie automat" pe cale simpla sau pe cale du+la cu sens +analizat daca statia este prevazuta cu semnale de iesire la fiecare linie si dupa pro+e impie$atul de miscare constata ca unul sau mai multe semnale de iesire nu se pot comanda pe li+er" se trece la circulatia pe +aza de cale li+era numai pentru trenurile care se e&pediaza de la liniile ale caror semnale de iesire nu se pot comanda pe li+er. *n acest caz" trecerea unui tren pe l,n$a semnalul luminos de iesire defect se face pe +aza ordinului de circulatie" #n care se vor mentiona: viteza de cel mult 4Fm%h" cu deose+ita atentie" peste schim+atoarele de cale la iesire. >580)11-810? Raspunsuri:

)1

Adevarat; !als )16. *n cazul unei statii aflata pe o linie #nzestrata cu instalatii de +loc de linie automat" pe cale simpla sau pe cale du+la cu sens +analizat daca statia este prevazuta cu semnale de iesire la fiecare linie si dupa pro+e impie$atul de miscare constata ca unul sau mai multe semnale de iesire nu se pot comanda pe li+er" se trece la circulatia pe +aza de cale li+era numai pentru trenurile care se e&pediaza de la liniile ale caror semnale de iesire nu se pot comanda pe li+er. *n acest caz" trecerea unui tren pe l,n$a semnalul luminos de iesire defect se face pe +aza ordinului de circulatie" #n care se vor mentiona: viteza de cel mult 4Fm%h" cu deose+ita atentie" p,na la semnalul urmator si conditiile de circulatie pe +locul de linie automat. >//41108 01? Raspunsuri: Adevarat; !als ) 4. *n cazul defectarii semnalului luminos de parcurs" depasirea acestuia este permisa pe +aza indicatiei de chemare data de catre acesta sau daca indicatia de chemare nu poate fi afisata" trenul se e&pediaza cu ordin de circulatie. 3ecanicul va conduce trenul cu viteza de cel mult 4 Fm%h" cu deose+ita atentie. >8-408--5-5? Raspunsuri: Adevarat; !als ) 1. *n cazul defectarii semnalului luminos de parcurs" depasirea acestuia este permisa numai pe +aza ordinului de circulatie. 3ecanicul va conduce trenul cu viteza de cel mult 4 Fm%h" cu deose+ita atentie. >))4 1 --8 ? Raspunsuri: Adevarat; !als ) . *n timpul ninsorii a+undente sau pe timp de viscol sla+" pentru mentinerea circulatiei" plu$urile #n patrulare preced trenurile. > 818 5/041? Raspunsuri: Adevarat; !als ) ). *n timpul ninsorii a+undente sau pe timp de viscol sla+" pentru mentinerea circulatiei" plu$urile #n patrulare circula #n urma trenurilor. >) 48)50 44? Raspunsuri: Adevarat; !als ) -. 'atrularea cu plu$urile de zapada sau locomotive izolate se e&ecuta at,ta timp c,t actiunea este eficace si nu e&ista nici un pericol de a fi #nzapezite. >154011/114? Raspunsuri: Adevarat; !als ) /. 'atrularea cu plu$urile de zapada sau locomotive izolate se e&ecuta at,ta timp c,t actiunea se face cu apro+area operatorului de circula?ie. >5)4/1//) /? Raspunsuri: Adevarat; !als ) 0. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si automotoare si anume: c,nd #naltimea zapezii ajun$e la 4 cm peste ciuperca sinei se sisteaza circulatia automotoarelor si a trenurilor automotoare; #n functie de densitatea zapezii" precum si de tipul locomotivelor" operatorii de transport feroviar pot propune comandamentelor re$ionale sistarea circulatiei locomotivelor hidraulice. >104/1//0)4? Raspunsuri: Adevarat; !als ) 5. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si automotoare si anume: c,nd #naltimea zapezii ajun$e la / cm peste ciuperca sinei se sisteaza circulatia automotoarelor si a trenurilor automotoare; #n functie de densitatea zapezii" precum si de tipul locomotivelor" operatorii de transport feroviar pot propune comandamentelor re$ionale sistarea circulatiei locomotivelor electrice; >)/411-/-- ? Raspunsuri: Adevarat; !als ) 8. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si automotoare si anume: c,nd zapada #ncepe sa se depuna peste nivelul superior al sinelor iar din cauza rezistentelor suplimentare ce apar la rularea trenurilor" se produc prelun$iri ale timpilor de mers" se dispun reduceri de tonaj de p,na la /4I sau utilizarea du+lei tractiuni" #n functie de efectul pe care #l produce asupra circulatiei consistenta zapezii si intensitatea ninsorii si a viscolului. >0-4/1 /1/1? Raspunsuri: Adevarat; !als ) 6. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si automotoare si anume: c,nd zapada #ncepe sa se depuna peste nivelul superior al sinelor iar din cauza rezistentelor suplimentare ce apar la rularea trenurilor" se produc prelun$iri ale timpilor de mers" se dispun reduceri de tonaj de p,na la -4I sau utilizarea triplei tractiuni" #n functie de efectul pe care #l produce asupra circulatiei consistenta zapezii si intensitatea ninsorii si a viscolului. >01411)/)0-? Raspunsuri: Adevarat; !als ))4. 'e timpul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" e&pedierea mijloacelor de interventie sau a locomotivelor de ajutor #n linie curenta" at,t #n sensul cu prioritate c,t si #n sens opus" se face numai la cererea scrisa a mecanicului trenului ramas #n linie curenta sau a sefului de tren c,nd mecanicul si.a pierdut capacitatea de conducere. >-0)0-// 54? Raspunsuri: Adevarat; !als

))1. 'e timpul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" e&pedierea mijloacelor de interventie sau a locomotivelor de ajutor #n linie curenta" at,t #n sensul cu prioritate c,t si #n sens opus" se face numai la cererea scrisa a mecanicului ajutor a trenului ramas #n linie curenta sau a?efului de tren. >) 4/1 /-8 ? Raspunsuri: Adevarat; !als )) . *n cazul #n care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta" circulatia trenurilor se face; pe cale simpla sau pe cale du+la fara B:A #n cazul #n care unul din firele de circulatie este #nchis" pe +aza #ntele$erii scrise #ntre statii. >/14118616 ? Raspunsuri: Adevarat; !als ))). *n cazul #n care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta" circulatia trenurilor se face; pe cale simpla sau pe cale du+la fara B:A #n cazul #n care unul din firele de circulatie este #nchis" pe +aza #ntele$erii cu operatorul RC. >5-41181/41? Raspunsuri: Adevarat; !als ))-. *n cazul #n care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta" circulatia trenurilor se face; pe cale du+la fara B:A" numai pe firul normal de circulatie si la intervalul de timp de mers fi&at trenului antemer$ator pentru parcur$erea distantei p,na la statia vecina" plus 14 minute. >805118)110? Raspunsuri: Adevarat; !als ))/. *n cazul #n care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta" circulatia trenurilor se face; pe cale du+la fara B:A" numai pe firul din st,n$a si la intervalul de timp de mers fi&at trenului antemer$ator pentru parcur$erea distantei p,na la statia vecina" plus 14 minute. >8/4-15)560? Raspunsuri: Adevarat; !als ))0. *n cazul #n care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta" pe sectiile de circulatie #nzestrate cu B:A at,t pe cale simpla c,t si pe cale du+la" daca +locul functioneaza" circulatia trenurilor se face pe +aza semnalelor B:A. >8 41110-)-? Raspunsuri: Adevarat; !als ))5. *n cazul #n care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta" pe sectiile de circulatie #nzestrate cu B:A at,t pe cale simpla c,t si pe cale du+la" daca +locul functioneaza" circulatia trenurilor se face pe +aza #ntele$erii telefonice. >)140)581- ? Raspunsuri: Adevarat; !als ))8. *n cazul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie pe linie simpla" p,na la sta+ilirea #ntele$erilor scrise #ntre doua statii vecine" numai statia cu sens cu prioritate poate sa e&pedieze primul tren #n sensul de prioritate" fara consimtam,ntul statiei vecine" sta+ilind cu aceasta ocazie si #ntele$erea scrisa. >))48) 0//1? Raspunsuri: Adevarat; !als ))6. *n cazul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie pe linie simpla" p,na la sta+ilirea #ntele$erilor scrise #ntre doua statii vecine" numai statia fara sens de prioritate poate sa e&pedieze primul tren #n sensul cu prioritate" cu consimtam,ntul statiei vecine" sta+ilind cu aceasta ocazie si #ntele$erea scrisa. >-/48- 0864? Raspunsuri: Adevarat; !als )-4. *ntele$erea scrisa se trimite numai de catre statia cu sens cu prioritate" statiei vecine" care asteapta primirea avizului scris si se conformeaza #ntocmai acestui aviz. >/8-8/ 0-51? Raspunsuri: Adevarat; !als )-1. *ntele$erea scrisa se poate trimite si de catre statia fara sens de prioritate" statiei vecine" care asteapta primirea avizului scris si se conformeaza #ntocmai acestui aviz. >855-11018/? Raspunsuri: Adevarat; !als )- . *n cazul #n care #ntre doua statii vecine se afla un post de miscare" un post ajutator de miscare sau un post de macazuri #n linie curenta" 2D3 din statia cu sens cu prioritate la e&pedierea primului tren #n sensul cu prioritate" respectiv 2D3 din statia cu sens fara prioritate" care e&pediaza primul tren #n +aza #ntele$erii scrise dupa formula =C= de la art. )1 din re$ulamentul 44/" din lipsa de tren #n sensul cu prioritate" este o+li$at sa specifice #n ordinul de circulatie oprirea trenului la post" pentru a comunica catre 2D3" respectiv a$entului care deserveste postul" ca s.a #ntrerupt functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie" precum si pentru a verifica daca linia curenta dintre post si statia vecina spre care circula trenul este li+era. >5)4)1/4)0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als )-). *n cazul #n care #ntre doua statii vecine se afla un post de miscare" un post ajutator de miscare sau un post de macazuri #n linie curenta" 2D3 din statia cu sens cu prioritate la e&pedierea primului tren #n sensul cu prioritate" respectiv 2D3 din statia cu sens fara prioritate" care e&pediaza primul tren #n +aza #ntele$erii scrise dupa formula =B= de la art. )1 din re$ulamentul 44/din lipsa de tren #n sensul cu prioritate" este o+li$at sa specifice #n ordinul de circulatie oprirea trenului la post" pentru a comunica catre 2D3" respectiv a$entului care deserveste postul" ca s.a #ntrerupt functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie" precum si pentru a verifica daca linia curenta dintre post si statia vecina spre care circula trenul este li+era. > 45 -4151? Raspunsuri: Adevarat; !als

))

)--. Daca #nainte de #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" 2D3 din statia cu sens cu prioritate a dat dispozitie scrisa postului ajutator de miscare sau postului de macazuri din linie curenta care deserveste o linie a unui operator economic" #n vederea iesirii trenului%convoiului de manevra pentru manevra #n linie curenta" linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata p,na la primirea de la postul respectiv a comunicarii scrise privind $ararea trenului%convoiului de manevra pe linia operatorului economic. >)/45)-4-84? Raspunsuri: Adevarat; !als )-/. Daca #nainte de #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" 2D3 din statia fara sens de prioritate a dat dispozitie scrisa postului ajutator de miscare sau postului de macazuri din linie curenta care deserveste o linie a unui operator economic" #n vederea iesirii trenului%convoiului de manevra pentru manevra #n linie curenta" linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata p,na la primirea de la postul respectiv a comunicarii scrise privind $ararea trenului%convoiului de manevra pe linia operatorului economic. >0-4)1 4 6/? Raspunsuri: Adevarat; !als )-0. Catre cine #napoiaza condica portativa personalul care a e&ecutat lucrarile dupa terminarea lucrarilor la postul e&terior? >1)48 81514? Raspunsuri: A) Catre personalul de la posturile e&terioare sau catre a$entul administratorului% $estionarului infrastructurii feroviare" care i.a #nm,nat.o; B) Catre 2D3 e&terior sau catre a$entul administratorului% $estionarului infrastructurii feroviare" care i.a #nm,nat.o; $) $atre %D& dispozitor sau catre a"entul administratorului3 "estionarului infrastructurii feroviare, care i-a nmnato; )-5. Ce tre+uie sa verifice dupa terminarea lucrarilor" personalul care deserveste posturile e&terioare? >55008/11 )? Raspunsuri: A) rebuie sa verifice, n prezenta personalului care a e#ecutat lucrarile, inte"ritatea aparatelor de cale si a instalatiilor )$B, $ sau %! 4 si sa se convin"a ca acestea functioneaza corespunzator si sunt si"ilate ; B) 7re+uie sa verifice" #n prezenta personalului care a e&ecutat lucrarile" instalatiile ;CB" 7C sau 2!7A si sa se convin$a ca acestea functioneaza sau nu corespunzator si sunt si$ilate; C) 7re+uie sa verifice" #n prezenta personalului care a e&ecutat lucrarile" inte$ritatea aparatelor de cale si a instalatiilor ;CB" 7C sau 2!7A si sa se convin$a ca acestea functioneaza corespunzator; )-8. <nde consemneaza 2D3 predarea condicii portative catre personalul care e&ecuta lucrari? >-5)8/8-001? Raspunsuri: A) 6n 00'%)$ predarea condicii portative catre personalul care e#ecuta lucrari; B) *n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare predarea condicii portative catre personalul care e&ecuta lucrari; C) *n re$istrul de dispozitii predarea condicii portative catre personalul care e&ecuta lucrari; )-6. Cum se transmite #nscrierea referitoare la terminarea lucrarilor si eventualele conditii privind circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? >8551 )1--5? Raspunsuri: A) 'rin instalatii 7C de catre a$entii posturilor catre 2D3 e&peditor sau de catre personalul care a e&ecutat lucrarea" direct catre 2D3 dispozitor" prin instalatiile 7C" cu numar si ora; B) 'rin instalatii 7C de catre a$entii posturilor din condica portativa catre 2D3 dispozitor sau de catre personalul care a e&ecutat lucrarea" direct catre 2D3 dispozitor" prin instalatiile 7C" cu numar si ora; $) Prin instalatii $ de catre a"entii posturilor catre %D& dispozitor sau de catre personalul care a e#ecutat lucrarea, direct catre %D& dispozitor, prin instalatiile $, cu numar si ora ; )/4. Cum se transmite comunicarea scoaterii din functiune sau a resta+ilirii functionarii +locului de linie automat? >1141 )15/4? Raspunsuri: A) De catre personalul de ntretinere )$B si de pe teren, prin mi1loacele $ e#istente, dupa nscrierea n condica portativa sau dupa deplasarea acestuia la una din statii, n scris, cu numar si ora, catre fiecare dintre %D& dispozitori din statiile vecine, conform instructiunilor de manipulare a instalatiilor )$B ; B) De catre personalul de #ntretinere ;CB si de pe teren" prin mijloacele 7C e&istente" dupa #nscrierea #n condica portativa sau dupa deplasarea acestuia la una din statii" #n scris" cu numar si ora" catre fiecare dintre 2D3 dispozitori din statiile vecine" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare; C) De catre personalul de #ntretinere ;CB si de pe teren" prin mijloacele 7C e&istente" dupa #nscrierea #n condica unui post din linie curenta sau dupa deplasarea acestuia la una din statii" #n scris" cu numar si ora" catre fiecare dintre 2D3 dispozitori din statiile vecine" conform instructiunilor de manipulare a instalatiilor ;CB; )/1. <nde se poate #nscrie terminarea lucrarilor #n situatia #n care #n linie curenta se e&ecuta lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor B:A? >)-41 )1)01? Raspunsuri: A) *nscrierea se poate face si la un post de macazuri sau de +ariera din statia vecina" iar 2D3 dispozitor transmite continutul acestei #nscrieri" prin telefono$rama cu numar si ora din RR:2;C" catre 2D3 dispozitor din statia #n care s.a facut #nscrierea #nceperii lucrarii; B) 6nscrierea se poate face si n 00'%)$ din statia vecina, iar %D& dispozitor transmite continutul acestei nscrieri, prin telefono"rama cu numar si ora din 00'%)$, catre %D& dispozitor din statia n care s-a facut nscrierea nceperii lucrarii; C) *nscrierea se poate face si la un post de macazuri sau de +ariera din statia vecina" iar 2D3 dispozitor transmite continutul acestei #nscrieri" prin telefono$rama cu numar si ora din re$istrul unificat de cai li+ere comenzi si miscare" catre 2D3 dispozitor din statia #n care s.a facut #nscrierea #nceperii lucrarii; )/ . Cum se procedeaza #n cazul c,nd semnalul repetitor defect nu poate sa fie adus #n pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semnalul urmator?

)-

>-0)1 )1044? Raspunsuri: A) 2D3 va #ncunostinta mecanicul de locomotiva prin sta?ia de emisie.recep?ie. 'e timp de noapte semnalul repetitor nu va fi iluminat; B) 2D3 din statia vecina va #ncunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. 'e timp de noapte semnalul repetitor fi iluminat; $) %D& din statia vecina va ncunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie( Pe timp de noapte semnalul repetitor nu va fi iluminat ; )/). Cum se procedeaza #n cazul defectarii semnalului de manevra sau a semnalului luminos de triere? > 45)/1061? Raspunsuri: A) )e va aviza n scris mecanicul, prin ordin de circulatie, despre acest lucru, iar miscarile de manevra sau de triere se vor e#ecuta pe baza semnalelor date de a"enti cu instrumente portative ; B) ;e va aviza #n scris mecanicul" prin plan de manevra" despre acest lucru" iar miscarile de manevra sau de triere se vor e&ecuta pe +aza semnalelor date de a$enti cu instrumente portative; C) ;e va aviza ver+al mecanicul despre acest lucru" iar miscarile de manevra sau de triere se vor e&ecuta pe +aza semnalelor date de a$enti cu instrumente portative si acustice; )/-. Cum procedeaza mecanicul la trecerea pe l,n$a semnale defecte? > 81) 0 541? Raspunsuri: A) Ga lua masuri de fr,nare a trenului" astfel #nc,t sa poata opri si$ur la semnalul urmator" #n cazul #n care acesta ordona oprirea; B) Ga lua masuri de reducere a vitezei trenului" astfel #nc,t sa poata opri si$ur la semnalul urmator" #n cazul #n care acesta ordona oprirea; C) Ga lua masuri de reducere a vitezei trenului" astfel #nc,t sa poata opri si$ur la semnalul defect; )//. Cum este permisa intrarea trenului #n statie #n toate cazurile de defectare a semaforului de intrare? >/5-50/1/4 ? Raspunsuri: A) (umai pe +aza conditiilor sta+ilite #n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului de catre 2D3" dupa oprirea trenului #n fata semaforului defect; B) 3ecanicul va fi #ncunostintat din statia vecina" #n scris" prin ordin de circulatie de catre un a$ent autorizat; $) ?umai pe baza conditiilor stabilite n ordinul de circulatie nmnat mecanicului de catre un a"ent autorizat, dupa oprirea trenului n fata semaforului defect ; )/0. Cum se procedeaza daca defectarea semaforului de intrare #n pozitia pe li+er se produce dupa plecarea trenului din statia vecina" din care cauza mecanicul nu a putut fi #ncunostintat #n scris sa opreasca trenul #naintea semaforului defect pe li+er? >1541 8 14? Raspunsuri: A) %D& va comunica mecanicului prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare n pozitia pe liber si va cere confirmarea receptionarii mesa1ului de catre mecanic ; B) 2D3 va comunica mecanicului prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare #n pozitia pe li+er si va cere sa opreasca la semaforul de intrare; C) 2D3 va comunica mecanicului prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare #n pozitia pe li+er si va efectua parcurs la o linie li+era; )/5. Cum se procedeaza dupa ce 2D3 s.a convins ca trenul a oprit la intrare" #n cazul defectarii semaforului de iesire pe li+er? >/5- ) 801? Raspunsuri: A) Ga #ncunostiinta prin radiotelefon mecanicul" va manevra semaforul de intrare pe li+er si va opri trenul #n statie cu semnale mo+ile" pentru a.i #nm,na mecanicului ordinul de circulatie; B) >a ncunostiinta prin radiotelefon mecanicul, va manevra semaforul de intrare pe liber si va opri trenul n statie cu semnale date cu instrumente portative, pentru a-i nmna mecanicului ordinul de circulatie ; C) Ga #ncunostiinta prin radiotelefon mecanicul" va manevra semaforul de intrare pe li+er si va opri trenul #n statie" pentru a.i #nm,na mecanicului ordinul de circulatie daca este cazul. )/8. Care semnale fac e&ceptie de la ordinul de a opri neconditionat #n fata semnalelor care nu dau nici o indicatie sau care dau indicatii du+ioase? >514 ) ))-? Raspunsuri: A) ;emnalele prevestitoare pe liniile #nzestrate cu +loc de linie automat si semnalele repetitoare" care indica reducerea vitezei pentru a putea opri la semnalul pe care #l preced" daca acesta este pe oprire; B) ;emnalele prevestitoare pe liniile #nzestrate cu +loc de linie semiautomat si semnalele repetitoare" care" indica reducerea vitezei pentru a putea opri la semnalul pe care #l preced" daca acesta este pe oprire; $) )emnalele prevestitoare pe liniile nenzestrate cu bloc de linie automat si semnalele repetitoare, care indica reducerea vitezei pentru a putea opri la semnalul pe care l preced, daca acesta este pe oprire ; )/6. Cum se procedeaza #n cazul c,nd starea liniei nu permite circulatia trenurilor #n conditii de si$uranta? >8)4 ) 510? Raspunsuri: A) 'ersonalul de trafic nu e&pediaza trenurile fara avizul preala+il al personalului de #ntretinere a instalatiilor ;CB" #n functie de cel putin sef district; B) Personalul de trafic nu e#pediaza trenurile fara avizul prealabil al personalului de ntretinere a caii, n functie de cel putin sef district; C) 'ersonalul de trafic nu e&pediaza trenurile fara avizul preala+il al personalului de #ntretinere a caii" #n functie de cel putin sef echipa; )04. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si automotoare si anume: > /4 ) /1? Raspunsuri: A) 6n cazul trenurilor de marfa formate din va"oane ncarcate si "oale sau numai din va"oane "oale, numarul de osii admis pe sectia respectiva se reduce n aceeasi proportie cu tona1ul ; B) *n cazul trenurilor de marfa formate din va$oane #ncarcate si $oale sau numai din va$oane $oale" numarul de osii admis pe sectia respectiva se reduce #n aceeasi proportie cu viteza de circualtie;

)/

C) *n cazul trenurilor de marfa formate din va$oane #ncarcate si $oale sau numai din va$oane $oale" tonajul pe osie admis pe sectia respectiva se reduce #n aceeasi proportie cu viteza de circulatie; )01. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si automotoare si anume: >0/4- 0581/? Raspunsuri: A) *n triaje" #n $rupele de triere B $rupa D B se ia masura de presare a va$oanelor pe fiecare linie si le$are #ntre ele" pentru a se evita formarea de suluri de zapada #n spatiile dintre $rupurile de va$oane; B) *n triaje" #n $rupele de triere B $rupa C B se ia masura de presare a va$oanelor pe fiecare fascicol si le$are #ntre ele" pentru a se evita formarea de suluri de zapada #n spatiile dintre $rupurile de va$oane; $) 6n tria1e, n "rupele de triere A "rupa B A se ia masura de presare a va"oanelor pe fiecare linie si le"are ntre ele, pentru a se evita formarea de suluri de zapada n spatiile dintre "rupurile de va"oane ; )0 . Ce se va mentiona #n ordinul de circulatie pe tot timpul c,t dureaza #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie? >1-48 / /54? Raspunsuri: A) Circulatia trenului se face cu toate mijloacele de comunicatie #ntrerupte; viteza de circulatie a trenului nu va depasi 1/ Fm%h; B) $irculatia trenului se face cu toate mi1loacele de comunicatie ntrerupte; viteza de circulatie a trenului nu va depasi .9 =m3h; C) Circulatia trenului se face cu toate mijloacele de comunicatie #ntrerupte; viteza de circulatie a trenului nu va depasi 4 Fm%h; )0). Ce se va mentiona #n ordinul de circulatie pe tot timpul c,t dureaza #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie? >-5)/ 184? Raspunsuri: A) 1prirea trenului #n statia prin care" dupa livret sau dupa mersul #ntocmit cu ocazia punerii #n circulatie a trenului suplimentar" trenul era prevazut sa circule fara oprire; trenul circula anuntat la posturile de +ariera" daca este cazul. B) 1prirea trenului #n statia prin care" dupa livret sau dupa mersul #ntocmit cu ocazia punerii #n circulatie a trenului suplimentar" trenul era prevazut sa opreasca; $) Oprirea trenului n statia prin care, dupa livret sau dupa mersul ntocmit cu ocazia punerii n circulatie a trenului suplimentar, trenul era prevazut sa circule fara oprire; trenul circula neanuntat la posturile de bariera, daca este cazul( )0-. De catre cine se face scoaterea din functiune a +locului de linie automat? >85556/ 00)? Raspunsuri: A) ;e poate face de catre 2D3 sau personalul de #ntretinere ;CB; B) ;e face numai de catre personalul de #ntretinere ;CB #n functie de sef de sectie; $) )e face numai de catre personalul de ntretinere )$B ; )0/. Dupa terminarea lucrarilor pe teren" personalul care a e&ecutat lucrarea #nscrie data si ora terminarii lucrarilor" precum si eventualele conditii pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei" dupa caz" #n: RR:2;C de la 2D3 dispozitor; RR:2;C de la posturile e&terioare dotate cu astfel de re$istre; condica de comenzi a postului; condica portativa. >5-4/ 80)? Raspunsuri: Adevarat; !als )00. Dupa terminarea lucrarilor pe teren" personalul care a e&ecutat lucrarea #nscrie data si ora terminarii lucrarilor" precum si eventualele conditii pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei" dupa caz" #n: RR:2;C de la 2D3 dispozitor; re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi?i miscare; RR:2;C de la posturile e&terioare dotate cu astfel de re$istre; condica de comenzi a postului; condica portativa. >-8)) ))5-)? Raspunsuri: Adevarat; !als )05. *nscrierea terminarii lucrarilor #n situatia #n care #n linie curenta se e&ecuta lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor B:A se poate face" si #n RR:2;C din statia vecina" iar 2D3 dispozitor transmite continutul acestei #nscrieri" prin telefono$rama cu numar si ora din RR:2;C" catre 2D3 dispozitor din statia #n care s.a facut #nscrierea #nceperii lucrarii. >0)4) ))) )? Raspunsuri: Adevarat; !als )08. *nscrierea terminarii lucrarilor #n situatia #n care #n linie curenta se e&ecuta lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor B:A se poate face" si la un post de macazuri sau de +ariera din statia vecina" iar 2D3 dispozitor transmite continutul acestei #nscrieri" prin telefono$rama cu numar si ora din RR:2;C" catre 2D3 dispozitor din statia #n care s.a facut #nscrierea #nceperii lucrarii. > 4/ 0-8-1? Raspunsuri: Adevarat; !als )06. *nceperea" terminarea lucrarilor si repunerea #n functiune a instalatiilor de si$uranta circulatiei la posturile e&terioare din incinta statiei se transmit catre 2D3 printr.o telefono$rama" care se #nscrie #n condica de comenzi a postului sau #n condica portativa" de catre personalul ce e&ecuta lucrarea si se inre$istreza de catre 2D3 #n RR:2;C. >5 408 )041? Raspunsuri: Adevarat; !als )54. *nceperea" terminarea lucrarilor si repunerea #n functiune a instalatiilor de si$uranta circulatiei la posturile e&terioare din incinta statiei se transmit catre 2D3 printr.o telefono$rama" care se #nscrie #n condica de comenzi a postului sau #n condica portativa" de catre personalul care e&ecuta lucrarea si se inre$istreza de catre 2D3 #n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare. >8-406 )1/4? Raspunsuri: Adevarat; !als

)0

)51. 'revederi de amanunt privind ruperea si$iliilor" scoaterea din functiune si e&ecutarea lucrarilor la instalatiile ;CB" 7C sau 2!7A #n statiile #n care se folosesc mai multe RR:2;C" se sta+ilesc #n '7A. >1540 )/04? Raspunsuri: Adevarat; !als )5 . 'revederi de amanunt privind ruperea si$iliilor" scoaterea din functiune si e&ecutarea lucrarilor la instalatiile ;CB" 7C sau 2!7A #n statiile #n care se folosesc mai multe RR:2;C" se fac conform fi?ei postului. >05/85/) 5-? Raspunsuri: Adevarat; !als )5). Consimtam,ntul scris dat #n condica portativa a statiei se transmite prin instalatiile 7C" cu numar si ora" catre 2D3 dispozitor. 2D3 dispozitor #nre$istreaza consimtam,ntul pentru e&ecutarea parcursului #n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare. >-)40/1)-84? Raspunsuri: Adevarat; !als )5-. Consimtam,ntul scris dat #n condica portativa a statiei se transmite prin instalatiile 7C" cu numar si ora" catre 2D3 dispozitor. 2D3 dispozitor #nre$istreaza consimtam,ntul pentru e&ecutarea parcursului #n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare sau #n RR:2;C" dupa caz. > 81- )))61? Raspunsuri: Adevarat; !als )5/. 2D3 consemneaza #n RR:2;C predarea condicii portative catre personalul care e&ecuta lucrari. *n anumite situatii" conducerea structurii re$ionale a administratorului infrastructurii feroviare poate apro+a ca #ntr.o statie sa e&iste mai multe condici portative" caz #n care predarea condicii portative se poate face de catre un alt a$ent al administratorului%$estionarului infrastructurii feroviare. > /48)/)/41? Raspunsuri: Adevarat; !als )50. 2D3 consemneaza #n RR:2;C predarea condicii portative catre personalul care e&ecuta lucrari. *n anumite situatii" conducerea structurii re$ionale a administratorului infrastructurii feroviare poate apro+a ca #ntr.o statie sa e&iste doua condici portative" caz #n care predarea condicii portative se poate face de catre?eful sta?iei. >0/41 86 14? Raspunsuri: Adevarat; !als )55. ;coaterea din functiune a +locului de linie automat se face numai de catre personalul de #ntretinere ;CB iar comunicarea scoaterii din functiune sau a resta+ilirii functionarii acestuia se transmite de catre personalul de #ntretinere ;CB si de pe teren" prin mijloacele 7C e&istente" dupa #nscrierea #n condica portativa sau dupa deplasarea acestuia la una din statii" #n scris" cu numar si ora" catre fiecare dintre 2D3 dispozitori din statiile vecine" conform instructiunilor de manipulare a instalatiilor ;CB. >8551 8106)? Raspunsuri: Adevarat; !als )58. ;coaterea din functiune a +locului de linie automat se face numai de catre personalul de #ntretinere ;CB iar comunicarea scoaterii din functiune sau a resta+ilirii functionarii acestuia se transmite de catre personalul de #ntretinere ;CB si de pe teren" prin mijloacele 7C e&istente" dupa #nscrierea #n condica unui post din linie curenta sau dupa deplasarea acestuia la una din statii" #n scris" cu numar si ora" catre fiecare dintre 2D3 dispozitori din statiile vecine" conform instructiunilor de manipulare a instalatiilor ;CB. >0-455 -/)-? Raspunsuri: Adevarat; !als )56. *nscrierea referitoare la terminarea lucrarilor si eventualele conditii privind circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare se transmite prin instalatii 7C de catre a$entii posturilor catre 2D3 dispozitor sau de catre personalul care a e&ecutat lucrarea" direct catre 2D3 dispozitor" prin instalatiile 7C" cu numar si ora. 2D3 dispozitor consemneaza #n RR:2;C #nscrierea transmisa" confirm,nd primirea cu numar" ora si semnatura. >500581-1--? Raspunsuri: Adevarat; !als )84. *nscrierea referitoare la terminarea lucrarilor si eventualele conditii privind circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare se transmite prin instalatii 7C de catre a$entii posturilor catre 2D3 dispozitor sau de catre personalul care a e&ecutat lucrarea" direct catre 2D3 dispozitor" prin instalatiile 7C" cu numar si ora. 2D3 dispozitor consemneaza #n re$istrul de cai li+ere comenzi si miscare #nscrierea transmisa" confirm,nd primirea cu numar" ora si semnatura. >814561--/1? Raspunsuri: Adevarat; !als )81. 'e sectiile de circulatie #nzestrate cu instalatii de +loc de linie semiautomat circulatia trenurilor se face la interval de statie iar e&pedierea trenurilor se face dupa ce s.a o+tinut" prin aparatul de +loc" consimtam,ntul de e&pediere al statiei spre care se e&pediaza trenul. >/0-1 1-/01? Raspunsuri: Adevarat; !als )8 . 'e sectiile de circulatie #nzestrate cu instalatii de +loc de linie semiautomat circulatia trenurilor se face la interval de post de miscare iar e&pedierea trenurilor se face dupa ce s.a o+tinut" prin aparatul de +loc" consimtam,ntul de e&pediere al statiei spre care se e&pediaza trenul. >)5 --564? Raspunsuri: Adevarat; !als

)5

)8). *nainte de e&pedierea trenurilor" dupa sistemul +locului de linie semiautomat 2D3 tre+uie sa sta+ileasca #ntele$erea telefonica cu 2D3 din statia vecina pentru o+tinerea consimtam,ntului de e&pediere a fiecarui tren si cu operatorul de circulatie" pentru sta+ilirea ordinii de e&pediere a trenurilor. >1)48 0-084? Raspunsuri: Adevarat; !als )8-. *nainte de e&pedierea trenurilor" dupa sistemul +locului de linie semiautomat 2D3 tre+uie sa sta+ileasca #ntele$erea telefonica cu 2D3 din statia vecina pentru o+tinerea caii li+ere a fiecarui tren si cu operatorul de circulatie" pentru sta+ilirea ordinii de e&pediere a trenurilor. >114- 8-864? Raspunsuri: Adevarat; !als )8/. *n cazul defectarii semnalului de manevra sau a semnalului luminos de triere" se va aviza #n scris mecanicul" prin ordin de circulatie" despre acest lucru" iar miscarile de manevra sau de triere se vor e&ecuta pe +aza semnalelor date de a$enti cu instrumente portative. >5/41 1-504? Raspunsuri: Adevarat; !als )80. *n cazul defectarii semnalului de manevra sau a semnalului luminos de triere" se va aviza #n scris mecanicul" prin plan de manevra" despre acest lucru" iar miscarile de manevra sau de triere se vor e&ecuta pe +aza semnalelor date de a$enti cu instrumente portative. >8551 1/)1/? Raspunsuri: Adevarat; !als )85. ;emnalul luminos prevestitor . de pe sectii fara +loc de linie automat . defect" va fi adus la cunostinta mecanicului de locomotiva" prin ordin de circulatie" de catre impie$atul de miscare din statia e&peditoare. >-5)) -/8/)? Raspunsuri: Adevarat; !als )88. ;emnalul luminos prevestitor . de pe sectii cu +loc de linie automat B defect sau din functie" va fi adus la cunostinta mecanicului de locomotiva" prin ordin de circulatie" de catre impie$atul de miscare din statia e&peditoare. >)-41 1/ ) ? Raspunsuri: Adevarat; !als )86. :a trecerea pe l,n$a un semnal luminos prevestitor @de pe sectii fara B:A) defect" mecanicul va lua masuri de fr,nare a trenului" astfel #nc,t sa poata opri si$ur la semnalul urmator" #n cazul #n care acesta ordona oprirea. > 14- 801/1? Raspunsuri: Adevarat; !als )64. Daca semnalul repetitor este defect si nu poate sa fie adus #n pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului urmator" impie$atul de miscare din statia vecina va #ncunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. 'e timp de noapte semnalul repetitor nu va fi iluminat. >--4- 88/0)? Raspunsuri: Adevarat; !als )61. Daca semnalul repetitor este defect si nu poate sa fie adus #n pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului de intrare" impie$atul de miscare din statia vecina va #ncunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. 'e timp de noapte semnalul repetitor va fi iluminat. >/0-- 8615)? Raspunsuri: Adevarat; !als )6 . Daca mecanicul #nt,lneste un semnal luminos de trecere al +locului de linie automat" cu o unitate luminoasa de culoare rosie" o indicatie du+ioasa sau stins" va aviza impie$atul de miscare din prima statie prin radiotelefon. >580- 51-84? Raspunsuri: Adevarat; !als )6). Daca mecanicul #nt,lneste un semnal luminos de trecere al +locului de linie automat" cu o unitate luminoasa de culoare rosie" o indicatie du+ioasa sau stins" va opri?i va aviza impie$atul de miscare din prima statie. >)8 0-)/ 6 ? Raspunsuri: Adevarat; !als )6-. Daca un semafor de intrare se defecteaza #n pozitia pe li+er" +ratul lui tre+uie sa fie adus #n pozitia pe oprire" iar semnalul prevestitor care este #n dependenta cu semaforul de intrare tre+uie sa fie adus #n pozitia corespunzatoare. >- 40/)//44? Raspunsuri: Adevarat; !als )6/. Daca un semafor de intrare se defecteaza #n pozitia pe li+er" +ratul lui tre+uie sa fie adus #n pozitia pe oprire" iar semnalul prevestitor care este #n dependenta cu semaforul de intrare tre+uie sa fie adus #n pozitia pe oprire. >1 45 00)14? Raspunsuri: Adevarat; !als )60. Daca defectarea semaforului de intrare #n pozitia pe li+er se produce dupa plecarea trenului din statia vecina" din care cauza mecanicul nu a putut fi #ncunostintat #n scris sa opreasca trenul #naintea semaforului defect pe li+er" impie$atul de miscare va comunica mecanicului prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare #n pozitia pe li+er si va cere confirmarea receptionarii mesajului de catre mecanic. >/ 41 1080)? Raspunsuri: Adevarat; !als

)8

)65. Daca defectarea semaforului de intrare #n pozitia pe li+er se produce dupa plecarea trenului din statia vecina" din care cauza mecanicul nu a putut fi #ncunostintat #n scris sa opreasca trenul #naintea semaforului defect pe li+er" impie$atul de miscare va comunica mecanicului prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare #n pozitia pe li+er si va efectua parcurs la linie li+era. >5-41 10-) ? Raspunsuri: Adevarat; !als )68. A&ceptie de la ordinul de a opri neconditionat #n fata semnalelor care nu dau nici o indicatie sau care dau indicatii du+ioase" fac semnalele prevestitoare pe liniile ne#nzestrate cu +loc de linie automat si semnalele repetitoare" care indica reducerea vitezei pentru a putea opri la semnalul pe care #l preced" daca acesta este pe oprire. >0 4- 81)- ? Raspunsuri: Adevarat; !als )66. A&ceptie de la ordinul de a opri neconditionat #n fata semnalelor care nu dau nici o indicatie sau care dau indicatii du+ioase" fac semnalele prevestitoare pe liniile #nzestrate cu +loc de linie automat si semnalele repetitoare" care indica reducerea vitezei pentru a putea opri la semnalul pe care #l preced" daca acesta este pe oprire. >5-4- 8 011? Raspunsuri: Adevarat; !als -44. Actiunea de patrulare #ncepe imediat c,nd depunerile de zapada ajun$ la 1/ cm peste ciuperca sinei sau c,nd continua sa nin$a fara viscol sau viscoleste cu ninsoare sla+a. >)-40-)0-0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als -41. Actiunea de patrulare #ncepe imediat c,nd depunerile de zapada ajun$ la 14 cm peste ciuperca sinei sau c,nd continua sa nin$a fara viscol sau viscoleste cu ninsoare sla+a. >/0-00)0511? Raspunsuri: Adevarat; !als -4 . Gerificarea starii liniilor pe sectiile de circulatie cu trafic intens se realizeaza pe locomotivele trenurilor #n circulatie" iar pe cele cu trafic mai redus cu locomotive izolate B :DA" :A. >08/05)0)84? Raspunsuri: Adevarat; !als -4). Gerificarea starii liniilor pe sectiile de circulatie cu trafic intens se realizeaza cu locomotivele trenurilor #n circulatie" iar pe cele cu trafic mai redus cu locomotive izolate B :DJ" :D3. >)8 5-08811? Raspunsuri: Adevarat; !als -4-. *n cazul c,nd starea liniei nu permite circulatia trenurilor #n conditii de si$uranta" personalul de trafic nu e&pediaza trenurile fara avizul preala+il al personalului de #ntretinere a caii" #n functie de cel putin sef district. >5801 1000)? Raspunsuri: Adevarat; !als -4/. *n cazul c,nd starea liniei nu permite circulatia trenurilor #n conditii de si$uranta" personalul de trafic nu e&pediaza trenurile fara avizul preala+il al personalului de #ntretinere a instalatiilor ;CB" #n functie de cel putin sef district. >5/4/ )585-? Raspunsuri: Adevarat; !als -40. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si automotoare" iar #n cazul trenurilor de marfa formate din va$oane #ncarcate si $oale sau numai din va$oane $oale" numarul de osii admis pe sectia respectiva se reduce #n aceeasi proportie cu tonajul. >-/40/04/ )? Raspunsuri: Adevarat; !als -45. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si automotoare si anume: #n cazul trenurilor de marfa formate din va$oane #ncarcate si $oale sau numai din va$oane $oale" tonajul pe osie admis pe sectia respectiva se reduce #n aceeasi proportie cu viteza de circulatie. >/5-00011)1? Raspunsuri: Adevarat; !als -48. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si automotoare si anume: #n triaje" #n $rupele de triere B $rupa B B c,nd situatia starii timpului se #nrautateste si e&ista pericol de #nzapezire B caderi a+undente de zapada sau viscol B se ia masura de presare a va$oanelor pe fiecare linie si le$are #ntre ele" pentru a se evita formarea de suluri de zapada #n spatiile dintre $rupurile de va$oane. >1548 150-4? Raspunsuri: Adevarat; !als -46. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si automotoare si anume: #n triaje" #n $rupele de triere B $rupa C B c,nd situatia starii timpului se #nrautateste si e&ista pericol de #nzapezire B caderi a+undente de zapada sau viscol B se ia masura de presare a va$oanelor pe fiecare fascicol si le$are #ntre ele" pentru a se evita formarea de suluri de zapada #n spatiile dintre $rupurile de va$oane. >)148-15 /4? Raspunsuri: Adevarat; !als

)6

-14. 'e tot timpul c,t dureaza #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" 2D3 dispozitor care e&pediaza trenul #nm,neaza ordin de circulatie #n care va mentiona: circulatia trenului se face cu toate mijloacele de comunicatie #ntrerupte; viteza de circulatie a trenului nu va depasi )4 Fm%h; >-8)8//5101? Raspunsuri: Adevarat; !als -11. 'e tot timpul c,t dureaza #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" 2D3 dispozitor care e&pediaza trenul #nm,neaza ordin de circulatie #n care va mentiona: circulatia trenului se face cu toate mijloacele de comunicatie #ntrerupte; viteza de circulatie a trenului nu va depasi 4 Fm%h; >855 8-0- ? Raspunsuri: Adevarat; !als -1 . 'e tot timpul c,t dureaza #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" 2D3 dispozitor care e&pediaza trenul #nm,neaza ordin de circulatie #n care va mentiona: oprirea trenului #n statia prin care" dupa livret sau dupa mersul #ntocmit cu ocazia punerii #n circulatie a trenului suplimentar" trenul era prevazut sa circule fara oprire; trenul circula neanuntat la posturile de +ariera" daca este cazul. >-5)) )5)8 ? Raspunsuri: Adevarat; !als -1). 'e tot timpul c,t dureaza #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" 2D3 dispozitor care e&pediaza trenul #nm,neaza ordin de circulatie #n care va mentiona: oprirea trenului #n statia prin care" dupa livret sau dupa mersul #ntocmit cu ocazia punerii #n circulatie a trenului suplimentar" trenul era prevazut sa circule fara oprire; trenul circula anuntat la posturile de +ariera" daca este cazul. >-/45//5/61? Raspunsuri: Adevarat; !als -1-. *n timpul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" se poate efectua #nchiderea liniei curente #n cazul #n care necesitatile impun aceasta. > 14/ 58-41? Raspunsuri: Adevarat; !als -1/. *n timpul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" se poate efectua #nchiderea liniilor directe si a+atute din statie" la solicitarea?efului sta?iei. >))4/ 548)4? Raspunsuri: Adevarat; !als -10. 2D3 din statia cu sens cu prioritate care a o+tinut cale li+era pentru e&pedierea unui tren si a constatat #nainte de e&pedierea trenului #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" este o+li$at ca odata cu e&pedierea trenului #n +aza caii li+ere o+tinute" sa sta+ileasca si #ntele$erile scrise cu 2D3 din statia vecina. >8)406 8/ /? Raspunsuri: Adevarat; !als -15. 2D3 din statia fara sens cu prioritate care a o+tinut cale li+era pentru e&pedierea unui tren si a constatat #nainte de e&pedierea trenului #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" este o+li$at ca odata cu e&pedierea trenului #n +aza caii li+ere o+tinute" sa sta+ileasca si #ntele$erile scrise cu 2D3 din statia vecina. >0-4/ 8))/? Raspunsuri: Adevarat; !als -18. Daca #nainte de #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" 2D3 din statia cu sens cu prioritate a acordat statiei vecine cale li+era pentru e&pedierea unui tren%convoi de manevra" cu oprire #n linie curenta si #napoierea #n statia de e&pediere si nu s.a primit reavizul de sosire" atunci linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata p,na la primirea comunicarii scrise de la 2D3 din statia cu sens fara prioritate" ca trenul%convoiul de manevra s.a #napoiat #n statie. > -45)/88/4? Raspunsuri: Adevarat; !als -16. Daca #nainte de #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" 2D3 din statia fara sens cu prioritate a dat statiei vecine cale li+era pentru e&pedierea unui tren%convoi de manevra" cu oprire #n linie curenta si #napoierea #n statia de primire si nu s.a primit reavizul de sosire" atunci linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata p,na la primirea comunicarii scrise de la 2D3 din statia cu sens fara prioritate" ca trenul%convoiul de manevra s.a #napoiat #n statie. >184/ 8 /4? Raspunsuri: Adevarat; !als - 4. Daca #nainte de #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie s.a dat cale li+era statiei cu sens fara prioritate pentru e&pedierea unui tren%convoi de manevra de pe linia unui operator economic la statia cu sens fara prioritate si nu s.a primit reavizul de sosire" 2D3 din statia cu sens cu prioritate este o+li$at ca" la e&pedierea primului tren%convoi de manevra #n aceasta directie" sa specifice #n ordinul de circulatie" oprirea trenului la post" pentru a verifica daca trenul%convoiul de manevra a fost e&pediat de pe linia operatorului economic. >/8-50/854 ? Raspunsuri: Adevarat; !als - 1. Daca #nainte de #ntreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie s.a dat cale li+era statiei cu sens cu prioritate pentru e&pedierea unui tren%convoi de manevra de pe linia unui operator economic la statia cu sens fara prioritate si nu s.a primit reavizul de sosire" 2D3 din statia cu sens cu prioritate este o+li$at ca" la e&pedierea primului tren%convoi de manevra #n aceasta directie" sa specifice #n ordinul de circulatie" oprirea trenului #n linie curenta. >1848 18/54? Raspunsuri: Adevarat; !als

-4

- . <nde #nscrie data si ora terminarii lucrarilor personalul care a e&ecutat lucrarea dupa terminarea lucrarilor pe teren la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A" dupa caz? >) 48-18844? Raspunsuri: A) 6n 00'%)$ de la %D& dispozitor . B) *n ordinul de circulatie. C) Re$istrul unificat de cai li+ere si comenzi" miscare. - ). C,nd se interzice efectuarea lucrarilor de modificare" mutare" reparare" verificare sau de #nlocuire a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A" precum si a altor lucrari care ar provoca scoaterea lor temporara din functiune? >-/48/81-6 ? Raspunsuri: A) *nainte de #nre$istrarea operatiilor respective #n condica portativa si fara #ncuviintarea 2D3 dispozitor; B) 6nainte de nre"istrarea operatiilor respective n 00'%)$ si fara ncuviintarea %D& dispozitor ; C) *nainte de #nre$istrarea operatiilor respective #n condica de comenzi a postului e&terior si fara #ncuviintarea 2D3 dispozitor; - -. Cum se procedeaza #n cazul #n care" potrivit #nscrierilor facute de personalul ;CB si 2!7A" parcursurile de circulatie si manevra se e&ecuta numai dupa primirea consimtam,ntului dat #n scris de catre acesta? >8-4 -8145? Raspunsuri: A) Comanda se poate e&ecuta de catre 2D3 dispozitor sau a$entul postului" numai dupa primirea consimtam,ntului ver+al; B) Comanda se poate e&ecuta de catre 2D3 dispozitor sau a$entul postului" numai dupa primirea consimtam,ntului scris #n RR:2;C; $) $omanda se poate e#ecuta de catre %D& dispozitor sau a"entul postului, numai dupa primirea consimtamntului scris n 0/$'$&; - /. Cum procedeaza mecanicul unui tren daca constata ca doua sau mai multe semnale luminoase de trecere ale B:A dau indicatia rosu" dau indicatii du+ioase sau sunt stinse" iar radiotelefonul nu functioneaza? >)5 5-16/1 ? Raspunsuri: A) Opreste trenul n prima statie, chiar daca acesta nu are oprire si comunica %D& dispozitor cele constatate ; B) 1preste trenul #n prima statie cu oprire; C) *si continua mersul fara sa opreasca #n prima statie; - 0. Cum se procedeaza #n cazul c,nd semaforul repetitor este defect si nu poate sa fie adus #n pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului de intrare? >1-4/ 6--4? Raspunsuri: A) 2D3 va #ncunostinta mecanicul de locomotiva prin statia de emisie.receptie; B) 2D3 va #ncunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie; $) %D& din statia vecina va ncunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie, iar pe timp de noapte semaforul repetitor nu va fi iluminat; - 5. Cum se procedeaza #n cazul #n care mecanicul nu poate fi #ncunostiintat prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare #n pozitia pe li+er? >)5 / 6-51? Raspunsuri: A) A$entul statiei va amplasa semnalul fi& de oprire #n fata semaforului de intrare; B) A$entul statiei va mer$e #n #nt,mpinarea trenului pentru a pune pe sina capse pocnitoare; $) A"entul statiei va amplasa semnalul mobil de oprire n fata semaforului de intrare si va mer"e n ntmpinarea trenului pentru a da semnale de oprire; - 8. Cu ce viteza este admisa trecerea unui tren pe l,n$a un semafor de iesire defect pe oprire sau pe li+er? >-14/ 6)84? Raspunsuri: A) $u viteza de cel mult -9 =m3h, peste schimbatoarele de cale la iesire . B) Cu viteza de cel mult -4 Fm%h" p,na la urmatorul semafor. C) Cu viteza de cel mult 1/ Fm%h" peste schim+atoarele de cale la iesire. - 6. 'e timpul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie se interzice: >88506/41)1? Raspunsuri: A) A&ecutarea manevrei #n linie curenta cu depasirea semnalului de iesire; B) A&ecutarea manevrei #n linie curenta cu depasirea semnalului de ramificatie; $) 4#ecutarea manevrei n linie curenta cu depasirea semnalului de intrare ; -)4. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la darea dispozitiei privind plecarea locomotivei p,na la primul post telefonic sau prima statie" data de seful de tren c,nd trenul nu.si poate continua mersul sau #n cazul precizarii conditiilor de circulatie a mijlocului de interventie sau a locomotivei de ajutor #n linie curenta #nchisa" respectiv c,nd din doua statii se e&pediaza mijloace de interventie #n sens contrar" pe linie curenta #nchisa. >/8-851 0)1? Raspunsuri: Adevarat; !als -)1. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la darea dispozitiei privind plecarea locomotivei p,na la primul post telefonic sau prima statie" data de 2D3 c,nd trenul nu.si poate continua mersul sau #n cazul precizarii conditiilor de circulatie a mijlocului de interventie sau a locomotivei de ajutor #n linie curenta #nchisa" respectiv c,nd din doua statii se e&pediaza mijloace de interventie #n sens contrar" pe linie curenta #nchisa. >0 4881) 1)? Raspunsuri: Adevarat; !als -) . ;e #nm,neaza mecanicului ordin de la ocuparea liniei curente de catre un tren care pleaca dintr.un punct de sectionare fara semnal de iesire" cu semnal de iesire de $rup fara indicator de linie sau cu indicator de linie defect" de pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" #n urma dispozitiei operatorului de circulatie. >8/4841)/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als

-1

-)). ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la ocuparea liniei curente de catre un tren care pleaca dintr.un punct de sectionare fara semnal de iesire" cu semnal de iesire de $rup fara indicator de linie sau cu indicator de linie defect" de pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" #n urma dispozitiei 2D3 din sta?ia cap de sec?ie. >)8 /)/)1) ? Raspunsuri: Adevarat; !als -)-. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie #n cazul limitarilor de viteza prevazute de re$lementarile specifice privind remorcarea si fr,narea trenurilor respectiv #n cazul remorcarii trenului cu locomotive cu a+ur seria /4144 #n cur+e" pentru care sunt prevazute viteze restrictionate. >580561)044? Raspunsuri: Adevarat; !als -)/. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd trenul are #n compunere va$oane transpuse sau va$oane +asculante tip 3AG sau la e&pedierea trenului de catre acar sau de revizor de ace din ordinul 2D3. >8 4541) 54? Raspunsuri: Adevarat; !als -)0. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd trenul are #n compunere va$oane transpuse sau va$oane +asculante tip 3AG sau la e&pedierea trenului de catre 2D3. >00//) )18/? Raspunsuri: Adevarat; !als -)5. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circula?ie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului" c,nd a$entul unui punct de sectionare sau post de macazuri #n linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie sau c,nd necesitatea schim+arii liniei de $arare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare. >0-41)-))6/? Raspunsuri: Adevarat; !als -)8. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circula?ie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului" c,nd a$entul unui punct de sectionare sau post de macazuri #n linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie sau c,nd necesitatea schim+arii liniei de $arare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare cu oprire. >-8)0000 4)? Raspunsuri: Adevarat; !als -)6. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd #n compunerea trenului se afla va$oane defecte pentru care revizorul tehnic de va$oane a sta+ilit limitare de viteza sau la darea #napoi a trenului cu depasirea marcii de si$uranta de la urma trenului. > /4/) --14? Raspunsuri: Adevarat; !als --4. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd #n compunerea trenului se afla va$oane defecte pentru care revizorul tehnic de va$oane a sta+ilit restrictii de viteza sau la darea #napoi a trenului cu depasirea marcii de si$uranta de la urma trenului. >5/406/-1 0? Raspunsuri: Adevarat; !als --1. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circula?ie c,nd #n compunerea trenului sunt va$oane cu sa+oti din materiale compozite tip D sau :.:" va$oane cu fr,na nemodera+ila la sla+ire" va$oane cu fr,na cu disc si%sau va$oane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere" pe +aza =(otei de fr,na= #ntocmita de revizorul tehnic de va$oane. >85504/-/)5? Raspunsuri: Adevarat; !als -- . ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd #n compunerea trenului sunt va$oane cu sa+oti din materiale compozite tip D sau :.:" va$oane cu fr,na nemodera+ila la sla+ire" va$oane cu fr,na cu disc si%sau va$oane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere" pe +aza =(otei de fr,na= #ntocmita de a$entul autorizat al 17! care a a efectuat pro+a fr,nei. >0-4-)56--1? Raspunsuri: Adevarat; !als --). ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la schim+area liniei de primire.trecere a unui tren" atunci c,nd pe aceasta linie e&ista restrictii de viteza sau c,nd tre+uie detasata locomotiva de du+la tractiune peste podurile sla+ite. >1541)--8/4? Raspunsuri: Adevarat; !als ---. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la schim+area liniei de primire.trecere a unui tren" atunci c,nd pe aceasta linie e&ista restrictii de viteza sau c,nd tre+uie detasata locomotiva de du+la tractiune peste podurile sla+ite si tuneluri. > 141)--)04? Raspunsuri: Adevarat; !als --/. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la #ncrucisarea trenurilor #n punctele de sectionare #nzestrate cu indicatoare permanente de acoperire de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei" pentru a se sta+ili ordinea de intrare a trenurilor #n punctul de sectionare. >514))5415)? Raspunsuri: Adevarat; !als --0. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la #ncrucisarea trenurilor #n punctele de sectionare ne#nzestrate cu semnale de intrare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei" pentru a se sta+ili ordinea de intrare a trenurilor #n punctul de sectionare. >)14-) -041? Raspunsuri: Adevarat; !als

--5. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la primirea unui tren pe linie ocupata sau cu marca de si$uranta ocupata #n capatul opus si la primirea unui tren #n statie" c,nd #ncuietorile aparatelor de cale" respectiv instalatiile CA3 sau cu #ncuietori cu chei cu +loc" sunt defecte. >-)4/) - 6 ? Raspunsuri: Adevarat; !als --8. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la primirea unui tren pe linie ocupata si cu marca de si$uranta ocupata #n capatul opus sau la primirea unui tren #n statie c,nd #ncuietorile aparatelor de cale" respectiv instalatiile CA3 sau cu #ncuietori cu chei fara +loc" sunt defecte. >1)40)0-544? Raspunsuri: Adevarat; !als --6. 2D3 in situatia c,nd unul sau am+ii mem+rii de locomotiva au fost $asiti inapti pentru serviciu dupa #nscrierea mentiunii =inapt= #n ru+rica special destinata" 2D3 va anula foaia de parcurs prin +ararea #n dia$onala cu o linie de culoare rosie si va lua masuri de avizare a operatorului de circulatie si a operatorului de transport feroviar caruia #i apartine personalul iar foaia de parcurs anulata va fi #nm,nata reprezentantilor operatorului de transport feroviar pentru a fi atasata la dosarul de cercetare care se #ntocmeste conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. >/)4851//1 ? Raspunsuri: Adevarat; !als -/4. 2D3 in situatia c,nd unul sau am+ii mem+rii de locomotiva au fost $asiti inapti pentru serviciu dupa #nscrierea mentiunii =inapt= #n ru+rica special destinata" 2D3 va anula foaia de parcurs prin +ararea #n dia$onala cu o linie de alta culoare si va lua masuri de avizare a operatorului de circulatie si a operatorului de transport feroviar caruia #i apartine personalul. !oaia de parcurs anulata va fi #nm,nata reprezentantilor operatorului de transport feroviar pentru a fi atasata la dosarul de cercetare care se #ntocmeste conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. >/8-)) /00-? Raspunsuri: Adevarat; !als -/1. Cum procedeaza 2D3 #n cazul #n care constata ca trenul nu #ndeplineste conditiile impuse pentru lun$ime" tonaj si procent de masa fr,nata" at,t pentru circulatie" c,t si pentru mentinerea pe loc cu fr,ne de m,na? >)/41)-0051? Raspunsuri: A) 7renul va fi e&pediat cu apro+area operatorului de circulatie si a reprezentantului operatorului de transport feroviar; B) renul nu va fi e#pediat si se avizeaza reprezentantul operatorului de transport feroviar si operatorul de ciculatie; C) 7renul nu va fi e&pediat si se avizeaza seful statiei si reprezentantul operatorului de transport feroviar pentru a lua masuri ca trenul sa poata fi e&pediat. -/ . 'ersonalul din activitatea de miscare cu sarcini #n manipularea si completarea foii de parcurs este a$entul de la postul de control al unitatii de tractiune" impie$atul de miscare din statie" seful de tren" respectiv seful de manevra de sectie" a$entul autorizat #n cazurile cuprinse #n re$lementarile specifice #n vi$oare" alt personal care #nsoteste trenul" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. >-5)1)-0101? Raspunsuri: Adevarat; !als -/). 1rdinul de circulatie se #ntocmeste de catre: 2D3 dispozitor" 2D3 e&terior sau alt a$ent din aceeasi su+unitate cu 2D3 dispozitor" din ordinul acestuia" caz #n care #ntocmitorul repeta continutul ordinului de circulatie" pentru colationare cu 2D3 dispozitor; a$entul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie" #n acest caz a$entul repeta continutul ordinului de circulatie" pentru colationare cu operatorul de circulatie; seful de tren" #n cazurile sta+ilite #n re$lementarile specifice. >154))50584? Raspunsuri: Adevarat; !als -/-. 2D3 conform mentiunilor din nota de fr,na avizeaza mecanicul prin ordin de circulatie" ca #n compunerea trenului sunt va$oane cu sa+oti din materiale compozite tip D sau :.:" va$oane cu fr,na nemodera+ila la sla+ire" va$oane cu fr,na cu disc si%sau va$oane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere. >1-45)10844? Raspunsuri: Adevarat; !als -//. *n aratarea va$oanelor trenului personalul operatorului de transport feroviar incercuieste valoarea masei fr,nate a vehiculelor feroviare cu fr,na automata defecta sau izolata si valoarea masei fr,nate a vehiculelor feroviare cu fr,na de m,na defecta sau izolata mentionate #n nota de fr,na. >/-485-500-? Raspunsuri: Adevarat; !als -/0. *n cazul remorcarii trenului si cu locomotiva #mpin$atoare sau intercalata" mecanicul locomotivei din capul trenului tre+uie sa fie incunostintat de numarul locomotivelor de remorcare" seria si pozitia acestora #n tren" distanta pe care circula" precum si daca locomotiva #mpin$atoare este sau nu le$ata la tren si fr,na. >1-4 )55)-4? Raspunsuri: Adevarat; !als -/5. *n cazul #n care trenul circula cu multipla tractiune unicatul ordinului de circulatie se #nm,neaza mecanicului care conduce trenul si c,te o copie celorlalti mecanici" cu semnaturi de primire aplicate pe e&emplarul care ram,ne la carnet. >0-4)))5811? Raspunsuri: Adevarat; !als

-)

-/8. 1rdinul de circulatie pentru trenurile cu sef de tren oprite #n linie curenta se #ntocmeste si se #nm,neaza" atunci c,nd este cazul" de catre seful de tren din ordinul 2D3 sau din proprie initiativa" #n conformitate cu re$lementarile specifice #n vi$oare. > -4/)08011? Raspunsuri: Adevarat; !als -/6. Aratarea va$oanelor trenului se completeaza cu toate datele cerute de formular" prin calchiere" fara stersaturi si corecturi iar eventualele #nre$istrari $resite se anuleaza cu o linie. 1ri$inalul aratarii #nsoteste trenul. 1peratorul de transport feroviar poate #ntocmi mai multe copii #n conformitate cu instructiunile proprii de lucru" o copie fiind retinuta de catre 2D3. > 141)868)1? Raspunsuri: Adevarat; !als -04. Aratarea va$oanelor trenului se completeaza cu toate datele cerute de formular" prin calchiere" fara stersaturi si corecturi iar eventualele #nre$istrari $resite se anuleaza cu o linie. 1 copie a aratarii #nsoteste trenul. 1peratorul de transport feroviar poate #ntocmi mai multe copii #n conformitate cu instructiunile proprii de lucru" ori$inalul fiind retinut de catre 2D3. >014 ))8/))? Raspunsuri: Adevarat; !als -01. Restrictiile de viteza care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului prin ordinul de circulatie #ntocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula #n conditiile acestora se #nscriu pentru #ntrea$a distanta de avizare iar statiile cap de sectie care avizeaza restrictiile de viteza catre mecanicii trenurilor de marfa se sta+ilesc de catre structurile re$ionale ale administratorului infrastructurii feroviare odata cu schim+area mersului de tren. >00//)18-- ? Raspunsuri: Adevarat; !als -0 . (ota de repartizare a fr,nelor de m,na se completeaza de catre 2D3" #nainte de e&pedierea trenului si se #nm,neaza sefului de tren sau mecanicului locomotivei care remorca trenul #n cazul #n care trenul nu este deservit de sef de tren" pentru a se putea str,n$e fr,nele de m,na necesare mentinerii pe loc iar #n cazul trenurilor cu multipla tractiune si fara sef de tren" nota de repartizare a fr,nelor de m,na se preda mecanicului locomotivei din capul trenului. >0-41))80)4? Raspunsuri: Adevarat; !als -0). Datele privind compunerea si situatia fr,narii trenului se aduc la cunostinta mecanicului prin foaia de parcurs si ordinul de circulatie. > )4))04) 4? Raspunsuri: Adevarat; !als -0-. Datele privind compunerea si situatia fr,narii trenului se aduc la cunostinta mecanicului prin foaia de parcurs. >114/)/6))4? Raspunsuri: Adevarat; !als -0/. 'ersonalul din activitatea de miscare cu sarcini #n manipularea si completarea foii de parcurs tre+uie sa utilizeze foaia de parcurs numai #n conformitate cu re$lementarile specifice #n vi$oare" sa efectueze #n foaia de parcurs numai #nre$istrarile care #i revin prin re$lementarile specifice #n vi$oare" ram,n,nd raspunzator de e&actitatea datelor #nscrise si sa pastreze #n +una stare foaia de parcurs. >014588-86/? Raspunsuri: Adevarat; !als -00. 1ri$inalul aratarii va$oanelor si" daca e&ista" pachetul cu documentele va$oanelor din compunerea trenului se si$ileaza si se preda mecanicului" cu semnatura de primire" iar #n cazul trenurilor cu multipla tractiune si fara sef de tren" acestea se predau mecanicului care remorca trenul. >1-4-)/4--4? Raspunsuri: Adevarat; !als -05. 1ri$inalul aratarii va$oanelor si" daca e&ista" pachetul cu documentele va$oanelor din compunerea trenului se si$ileaza si se preda mecanicului" fara semnatura de primire" iar #n cazul trenurilor cu multipla tractiune si fara sef de tren" acestea se predau mecanicului locomotivei din capul trenului. > 01-)/4504? Raspunsuri: Adevarat; !als -08. 1rdinul de circulatie se #ntocmeste" de re$ula" #n doua e&emplare" prin calchiere" complet,ndu.se citet cu cerneala sau cu pasta al+astra%nea$ra" fara modificari sau corecturi av,nd stampila su+unitatii emitente si semnatura #ntocmitorului iar inm,narea ordinului de circulatie se face dupa semnarea de catre primitor a duplicatului . e&emplar care ram,ne la carnet. >00/088//0)? Raspunsuri: Adevarat; !als -06. 1rdinul de circulatie este un formular tipizat si #nseriat" prin care se aduc #n scris" la cunostinta mecanicului si dupa caz" conducatorului manevrei" conditii #n le$atura cu circulatia trenurilor si%sau e&ecutarea manevrei. >88504858/)? Raspunsuri: Adevarat; !als -54. Ce #nscrie #n aratarea va$oanelor trenului" personalul operatorului de transport feroviar" certific,nd su+ semnatura? >-8)85)1004? Raspunsuri: A) :un$imea trenului; tonajul +rut al trenului; seria si numarul locomotivei de remorcare; B) 'un"imea trenului si numarul de osii; tona1ul trenului Anet si brut; masa necesara de frnat automat si de mentinere pe loc cu frne de mna; masa frnata reala automat si de mentinere pe loc cu frne de mna ; C) :un$imea trenului si numarul de osii; tonajul +rut al trenului;

--

-51. De catre cine se completeaza nota de repartizare a fr,nelor de m,na? >5)4/-851/4? Raspunsuri: A) De catre %D&; B) De catre revizorul tehnic de va$oane; C) De catre mecanicul de locomotiva; -5 . <nde se trec restrictiile de viteza precum si alte conditii de circulatie transmise #ntocmitorului ordinului de circulatie de catre 2D3 dispozitor sau de catre 2D3 localist din ordinul 2D3 dispozitor? >-)405-1041? Raspunsuri: A) )e trec direct n ordinul de circulatie ; B) ;e trec #n re$istrul de comenzi; C) ;e trec #n RR:2;C. -5). Ce se #nscrie #n ordinul de circulatie #ntocmit pentru trenurile de calatori? >/ 4588//61? Raspunsuri: A) conditiile de circulatie care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului" pentru #ntrea$a distanta de avizare" conform mersului; B) conditiile de circulatie si restrictiile de viteza care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului" pentru #ntrea$a distanta de avizare" conform mersului; $) conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, pna la prima statie n care trenul are oprire, conform mersului; -5-. Cui se #nm,neaza ordinul de circulatie #n cazul #n care trenul circula cu multipla tractiune? >805/-/1)41? Raspunsuri: A) &ecanicului care conduce trenul si celorlalti mecanici ; B) (umai mecanicului ajutor al locomotivei impin$atoare; C) (umai mecanicului ajutor al locomotivei a doua; -5/. De catre cine se #nm,neaza mecanicului ordinul de circulatie la trenurile de marfa? >-/4558/114? Raspunsuri: A) De catre seful de statie; B) De catre a$entul 17! care a scris trenul; $) De catre %D& e#terior din ordinul %D& dispozitor sau de catre alt a"ent al administratorului3 "estionarului infrastructurii feroviare stabilit n P 4; -50. De catre cine se #nm,neaza mecanicului ordinul de circulatie la trenurile de marfa" calatori si mi&te pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? >8/481) 06-? Raspunsuri: A) De catre a"entul care e#pediaza trenul, din dispozitia operatorului de circulatie; B) De catre a$entul care e&pediaza trenul" din dispozitia 2D3 din punctul de sectionare respectiv; C) De catre a$entul care e&pediaza trenul" din dispozitia 2D3 din statia cap de sectie; -55. 1rdinul de circulatie la trenurile de marfa" calatori si mi&te pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor se #nm,neaza mecanicului de catre a$entul care e&pediaza trenul" din dispozitia operatorului de circulatie. > 518/)) )4? Raspunsuri: Adevarat; !als -58. 1rdinul de circulatie la trenurile de marfa se #nm,neaza mecanicului din ordinul 2D3 dispozitor de catre 2D3 e&terior sau de catre alt a$ent al administratorului% $estionarului infrastructurii feroviare sta+ilit in '7A. >05/ -58544? Raspunsuri: Adevarat; !als -56. 1rdinul de circulatie la trenurile de calatori si mi&te se poate #nnm,na si dupa ce semnalul de iesire a fost pus pe li+er. >814 -54)8)? Raspunsuri: Adevarat; !als -84. *n cazul #n care trenul circula cu multipla tractiune unicatul ordinului de circulatie se #nm,neaza mecanicului care conduce trenul si c,te o copie celorlalti mecanici" cu semnaturi de primire aplicate pe duplicatul ordinului de circulatie. >-14)- )8) ? Raspunsuri: Adevarat; !als -81. *n statiile #n care evidenta restrictiilor de viteza se tine la posturile e&terioare deservite de 2D3 #n ordinul de circulatie se #nscriu restrictiile de viteza e&istente pe ta+la de restrictii. >-5)55)- ) ? Raspunsuri: Adevarat; !als -8 . *n statiile #n care evidenta restrictiilor de viteza se tine la posturile e&terioare deservite de 2D3 #n ordinul de circulatie se #nscriu restrictiile de viteza" conditiile de circulatie si alte mentiuni transmise telefonic de catre 2D3 dispozitor sau de catre 2D3 localist. > )4/-/-1-4? Raspunsuri: Adevarat; !als -8). Restrictiile de viteza precum si alte conditii de circulatie transmise #ntocmitorului ordinului de circulatie de catre 2D3 dispozitor sau de catre 2D3 localist din ordinul 2D3 dispozitor se trec direct #n ordinul de circulatie" dupa care #ntocmitorul repeta #ntre$ul continut pentru colationare. > 141-5/)/4? Raspunsuri: Adevarat; !als

-/

-8-. Restrictiile de viteza precum si alte conditii de circulatie transmise #ntocmitorului ordinului de circulatie de catre 2D3 dispozitor sau de catre 2D3 localist din ordinul 2D3 dispozitor se trec #n RR:2;C. >8/45181 04? Raspunsuri: Adevarat; !als -8/. *n ordinul de circulatie emis #ntr.o statie #n care trenul" din cauza #nt,rzierii" circula dintr.o zi #n alta zi se mentioneaza data reala de plecare precedata de data #n care tre+uia sa plece trenul. >8)4)- --65? Raspunsuri: Adevarat; !als -80. (ota de repartizare a fr,nelor de m,na se completeaza de catre 2D3" #nainte de e&pedierea trenului si se #nm,neaza sefului de tren sau mecanicului locomotivei care remorca trenul #n cazul #n care trenul nu este deservit de sef de tren. >-)4--//111? Raspunsuri: Adevarat; !als -85. (ota de repartizare a fr,nelor de m,na se completeaza de catre revizorul tehnic de va$oane. > 51 -508)4? Raspunsuri: Adevarat; !als -88. *n cazul #n care 2D3 constata ca trenul nu #ndeplineste conditiile impuse pentru lun$ime" tonaj si procent de masa fr,nata" at,t pentru circulatie" c,t si pentru mentinerea pe loc cu fr,ne de m,na trenul nu va fi e&pediat si se avizeaza reprezentantul operatorului de transport feroviar si operatorul de ciculatie. >/ 458-/-)4? Raspunsuri: Adevarat; !als -86. *n cazul #n care 2D3 constata ca trenul nu #ndeplineste conditiile impuse pentru lun$ime" tonaj si procent de masa fr,nata cum procedeaza at,t pentru circulatie" c,t si pentru mentinerea pe loc cu fr,ne de m,na trenul nu va fi e&pediat si se avizeaza reprezentantul operatorului de transport feroviar pentru a lua masuri ca trenul sa poata fi e&pediat. >0/456-/564? Raspunsuri: Adevarat; !als -64. *n aratarea va$oanelor trenului" personalul operatorului de transport feroviar" certific,nd su+ semnatura #nscrie lun$imea trenului si numarul de osii; tonajul trenului Bnet si +rut; masa necesara de fr,nat automat si de mentinere pe loc cu fr,ne de m,na; masa fr,nata reala automat si de mentinere pe loc cu fr,ne de m,na. >/ 4 - /514? Raspunsuri: Adevarat; !als -61. *n ordinul de circulatie #ntocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula #n conditiile acestora se #nscriu restrictiile de viteza si conditiile de circulatie care tre+uie aduse la cunostinta mecanicului p,na la prima statie cu oprire. >8/4815 4)? Raspunsuri: Adevarat; !als -6 . :a trenurile deservite de sef de tren ori$inalul aratarii va$oanelor si dupa caz pachetul cu documentele va$oanelor din compunerea trenului" se predau acestuia. > 518/55081? Raspunsuri: Adevarat; !als -6). :a trenurile deservite de sef de tren ori$inalul aratarii va$oanelor si dupa caz pachetul cu documentele va$oanelor din compunerea trenului" se predau mecanicului trenului. >05/1- 0)8 ? Raspunsuri: Adevarat; !als -6-. :a trenurile de marfa fara sef de tren" ori$inalul aratarii va$oanelor si" daca e&ista" pachetul cu documentele va$oanelor din compunerea trenului se si$ileaza si se preda mecanicului" fara semnatura de primire" iar #n cazul trenurilor cu multipla tractiune si fara sef de tren" acestea se predau mecanicului locomotivei din capul trenului. > 51)-05164? Raspunsuri: Adevarat; !als -6/. :a trenurile de marfa fara sef de tren" ori$inalul aratarii va$oanelor si" daca e&ista" pachetul cu documentele va$oanelor din compunerea trenului se si$ileaza si se preda mecanicului" fara semnatura de primire. >-14)-/0-41? Raspunsuri: Adevarat; !als -60. <nde se da consimtam,ntul scris de catre personalul care e&ecuta lucrari la instalatiile ;CB" 7C sau 2!7A? >814--15 / ? Raspunsuri: A) *n Re$istrul unificat de cai li+ere comenzi si miscare" condica de comenzi a postului de macazuri" re$istrul de dispozitii de la postul respectiv; B) *n RR:2;C" Condica de comenzi a postului de macazuri sau de +ariera" condica portativa a statiei; $) 6n 0e"istrul unificat de cai libere comenzi si misare, condica de comenzi a postului de macazuri sau de bariera, condica portativa a statiei; -65. <nde se poate #nscrie terminarea lucrarilor #n situatia #n care #n linie curenta se e&ecuta lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor B:A? >/1408-55--? Raspunsuri: A) 6n 00'%)$ din statia vecina ; B) :a un post de macazuri sau de +ariera din linie curenta; C) *n R<C:C3 din statia vecina;

-0

-68. Cine transmite catre 2D3 terminarea lucrarilor e&ecutate la posturile e&terioare din incinta statiei? >- 4 -18-14? Raspunsuri: A) 'ersonalul de la postul respectiv; B) Personalul care a e#ecutat lucrarea ; C) 'ersonalul 3 de pe teren; -66. De catre cine se completeaza nota de repartizare a fr,nelor de m,na? >/-4 -18804? Raspunsuri: A) 2D3 sau seful de tren" #nainte de e&pedierea trenului; B) %D&, nainte de e#pedierea trenului; C) 2D3 sau a$entul autorizat al 17!" #nainte de e&pedierea trenului; /44. <nde se consemneaza verificarea functionarii instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A inainte de luarea serviciului #n primire in statiile #n care lucreaza mai multi 2D3 #n aceeasi tura? > -4)--8/)1? Raspunsuri: A) *n RR:2;C al postului verificat de catre fiecare 2D3; B) *n RR:2;C la #ntoarcerea #n +iroul de miscare; $) 6n re"istrul de comenzi al postului verificat de catre fiecare %D& ; /41. Cui avizeaza 2D3 ruperea si$iliilor de la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A? >/5-1-18154? Raspunsuri: A) Personalului care asi"ura ntretinerea si repararea instalatiilor ; B) ;efului statiei; C) 1peratorului RC; /4 . Ce posturi mai pot fi dotate cu RR:2;C? >154 -/8064? Raspunsuri: A) 'osturile #ndepartate de +iroul de miscare" deservite de acari; B) 'osturile #ndepartate de +iroul de miscare" deservite de a$enti; $) Posturile ndepartate de biroul de miscare, deservite de %D& ; /4). 1rice neajuns constatat cu ocazia verificarii functionarii aparatelor de cale" a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A tre+uie #nscris #n re$istrul de comenzi al postului si raportat imediat catre 2D3 dispozitor. >- 48516 /4? Raspunsuri: Adevarat; !als /4-. 1rice neajuns constatat cu ocazia verificarii functionarii aparatelor de cale" a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A tre+uie #nscris #n re$istrul de comenzi al postului si raportat imediat catre 2D3 e&peditor. >8 41-/65)1? Raspunsuri: Adevarat; !als /4/. Gerificarea starii de functionare a aparatelor de cale si a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A la posturile ajutatoare de miscare" posturile de macazuri si de +ariera din linie curenta se face de catre personalul care deserveste aceste posturi. >855--)60-0? Raspunsuri: Adevarat; !als /40. Gerificarea starii de functionare a aparatelor de cale si a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A la posturile ajutatoare de miscare" posturile de macazuri si de +ariera din linie curenta se face de catre 2D3 dispozitor din statia de care apartine postul. >) 4 -81 8 ? Raspunsuri: Adevarat; !als /45. 'ersonalul care a e&ecutat lucrarile dupa terminarea lucrarilor la postul e&terior #napoiaza condica portativa catre 2D3 dispozitor sau catre a$entul administratorului% $estionarului infrastructurii feroviare" care i.a #nm,nat.o. >-/4 -8)0- ? Raspunsuri: Adevarat; !als /48. *nscrierea terminarii lucrarilor #n situatia #n care #n linie curenta se e&ecuta lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor B:A se poate face si #n RR:2;C din statia vecina. >8-4)-)4))0? Raspunsuri: Adevarat; !als /46. *nceperea" terminarea lucrarilor si repunerea #n functiune a instalatiilor de si$uranta circulatiei la posturile e&terioare din incinta statiei se transmite catre 2D3 printr.o telefono$rama" care se #nscrie #n condica de comenzi a postului sau #n condica portativa" de catre personalul ce e&ecuta lucrarea si se inre$istreaza de catre 2D3 #n RR:2;C. >/-4/-5-86)? Raspunsuri: Adevarat; !als /14. 1rice neajuns constatat cu ocazia verificarii functionarii aparatelor de cale" a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A tre+uie #nscris #n re$istrul de comenzi al postului si raportat imediat catre 2D3 dispozitor" care #nscrie neajunsul #n RR:2;C si avizeaza personalul de #ntretinere pentru remediere. >1-40- 4054? Raspunsuri: Adevarat; !als /11. Dupa verificarea posturilor de macazuri si de +ariera" 2D3 este o+li$at sa ia la cunostinta neajunsurile #nscrise de acar" revizorul de ace sau pazitorul de +ariera #n condica de comenzi a postului respectiv" sa #nscrie #n condica de comenzi a fiecarui post de macazuri si de +ariera" rezultatul verificarii si sa consemneze neajunsurile constatate personal.

-5

>/-488/4)6-? Raspunsuri: Adevarat; !als /1 . :a verificarea posturilor de macazuri si de +ariera din incinta statiei" 2D3 tre+uie sa constate prezenta si starea personalului pe post" e&istenta si inte$ritatea si$iliilor de control la aparatele ;CB si 7C din ca+ina" prevazute #n instructia de manipulare a instalatiei respective" starea aparatelor de cale de pe liniile de manevra. >855// 156/? Raspunsuri: Adevarat; !als /1). :a verificarea functionarii instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A #nainte de luarea serviciului #n primire #n statiile #n care lucreaza mai multi 2D3 #n aceeasi tura acestia efectueaza verificarile conform repartizarii sta+ilite #n '7A. >/5-56/1-/-? Raspunsuri: Adevarat; !als /1-. Ruperea si$iliilor de la instalatiile ;CB" 7C si%sau 2!7A se poate face de catre personalul care asi$ura #ntretinerea si repararea instalatiilor sau de catre personalul care manipuleaza instalatiile . numai #n cazurile si pentru si$iliile prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiei. >1548/11 64? Raspunsuri: Adevarat; !als /1/. Anumite si$ilii prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiei respective pot fi rupte de catre 2D3 dispozitor sau de catre a$entul care manipuleaza aceste instalatii din ordinul scris al 2D3 dispozitor" numai dupa consemnarea #n RR:2;C. >1-4-/ )14? Raspunsuri: Adevarat; !als /10. Desi$ilarea instalatiilor de catre personalul care le manipuleaza se face #n cazul #n care personalul de #ntretinere a instalatiilor solicita #n scris acest lucru. >514 /- ))1? Raspunsuri: Adevarat; !als /15. Desi$ilarea instalatiilor de catre personalul care le manipuleaza se face din dispozitia ver+ala a personalului de #ntretinere a instalatiilor. > -4501 0/1? Raspunsuri: Adevarat; !als /18. Dupa terminarea lucrarilor" personalul care deserveste posturile e&terioare tre+uie sa verifice" #n prezenta personalului care a e&ecutat lucrarile" inte$ritatea aparatelor de cale si a instalatiilor ;CB" 7C sau 2!7A si sa se convin$a ca acestea functioneaza corespunzator si sunt si$ilate" dupa care raporteaza starea lor catre 2D3 dispozitor. >0)41/-))1-? Raspunsuri: Adevarat; !als /16. Circulatia trenurilor si e&ecutarea manevrei #n intervalul de timp c,t se lucreaza la instalatiile ;CB" 7C si 2!7A se face cu respectarea #nscrierilor facute" dupa caz de personalul ;CB" 7C si 2!7A #n RR:2;C" c,t si a re$lementarilor specifice #n vi$oare. >8 41/1)04-? Raspunsuri: Adevarat; !als / 4. C,nd si de catre cine se #nre$istreaza ora $ararii sau iesirii trenului" c,nd comanda de intrare. iesire a trenului s.a dat ver+al si prin +loc? >00/84-)-0 ? Raspunsuri: A) (umai de catre 2D3 dispozitor" #n re$istrul unificat de cai li+ere comenzi si miscare; B) )imultan att de catre a"entii posturilor de macazuri, n re"istrul de comenzi al postului, ct si de catre %D& dispozitor, n re"istrul unificat de cai libere comenzi si miscare; C) (umai de catre a$entii posturilor de macazuri" #n re$istrul de comenzi al postului si de catre 2D3" dupa caz; / 1. Ce operatii e&ecuta 2D3 #nainte de luarea serviciului #n primire? > 011/5- 51? Raspunsuri: A) Gerificarea echipamentelor si a circuitelor instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A aflate #n +iroul de miscare si%sau sala relelelor" verificarea pe teren starea liniilor de circulatie; B) >erificarea functionarii instalatiilor )$B, $ si %! 4 aflate n biroul de miscare, verificarea pe teren a posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei, precum si starea liniilor de circulatie ; C) Gerificarea functionarii instalatiilor si echipamentelor de fr,nare de la va$oanele care stationeaza pe liniile statiei; / . Catre cine #napoiaza condica portativa personalul care a e&ecutat lucrarile dupa terminarea lucrarilor la postul e&terior? >00/)/))5/)? Raspunsuri: A) Catre personalul de la posturile e&terioare sau catre a$entul administratorului% $estionarului infrastructurii feroviare" care i.a #nm,nat.o; B) Catre personalul de la posturile e&terioare care i.a #nm,nat.o; $) $atre %D& dispozitor sau catre a"entul administratorului3 "estionarului infrastructurii feroviare, care i-a nmnato; / ). Cum tre+uie sa fie instalatiile ;CB care realizeaza dependente functionale de si$uranta circulatiei? >0)454--1 /? Raspunsuri: A) *n +una stare de functionare" fara sa fie si$ilate; B) 6nchise si si"ilate; C) !unctiona+ile si si$ilate; / -. C,nd se poate face desi$ilarea instalatiilor de catre personalul care le manipuleaza?

-8

>0141/)-88 ? Raspunsuri: A) C,nd personalul de #ntretinere a instalatiilor solicita acest lucru; B) C,nd personalul de #ntretinere a instalatiilor solicita ver+al acest lucru; $) $nd personalul de ntretinere a instalatiilor solicita n scris acest lucru ; / /. Ce tre+uie sa verifice dupa terminarea lucrarilor la instalatii" personalul care deserveste posturile e&terioare? > 14)/0/0/1? Raspunsuri: A) %nte"ritatea aparatelor de cale si a instalatiilor )$B, $ sau %! 4 si sa se convin"a ca acestea functioneaza corespunzator si sunt si"ilate; B) Aparatele de cale si instalatiile ;CB" 7C sau 2!7A si sa se convin$a ca acestea functioneaza sau nu corespunzator si sunt si$ilate; C) 2nte$ritatea aparatelor de cale si a instalatiilor ;CB" 7C sau 2!7A si sa se convin$a ca acestea sunt si$ilate; / 0. <nde consemneaza 2D3 predarea condicii portative catre personalul care e&ecuta lucrari? >/-486)-1/1? Raspunsuri: A) *n R<C:C3; B) 6n 00'%)$; C) *n RR:2;C sau R<C:C3" conform '7A" dupa caz; / 5. <nde se poate #nscrie terminarea lucrarilor #n situatia #n care #n linie curenta se e&ecuta lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor B:A? >8550 81/80? Raspunsuri: A) *nscrierea se poate face si la un post de macazuri sau de +ariera din statia vecina; B) 6nscrierea se poate face si n 00'%)$ din statia vecina ; C) *nscrierea se poate face si la un post ajutator de macazuri sau de +ariera din linie curenta; / 8. Dupa terminarea lucrarilor pe teren" personalul care a e&ecutat lucrarea #nscrie data si ora terminarii lucrarilor" precum si eventualele conditii pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei" #n RR:2;C de la 2D3 dispozitor. >-0)58)/ 61? Raspunsuri: Adevarat; !als / 6. Dupa terminarea lucrarilor pe teren" personalul care a e&ecutat lucrarea #nscrie data si ora terminarii lucrarilor" precum si eventualele conditii pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei" #n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare. >01454)/0//? Raspunsuri: Adevarat; !als /)4. Copiile ordinului de circulatie #ntocmit #n mai multe e&emplare" tre+uie sa ai+a #nscrise de catre #ntocmitor aceeasi serie si numar cu unicatul" iar eventualul duplicat care ram,ne necompletat se anuleaza. >)/4///0/11? Raspunsuri: Adevarat; !als /)1. *nscrierea terminarii lucrarilor #n situatia #n care #n linie curenta se e&ecuta lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor B:A se face numai #n RR:2;C din statia vecina. >))41/0850 ? Raspunsuri: Adevarat; !als /) . *nscrierea terminarii lucrarilor #n situatia #n care #n linie curenta se e&ecuta lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor B:A se poate face si la un post de macazuri sau de +ariera din statia vecina. >1)48/00-/4? Raspunsuri: Adevarat; !als /)). *nceperea" terminarea lucrarilor si repunerea #n functiune a instalatiilor de si$uranta circulatiei la posturile e&terioare din incinta statiei se #nscrie #n condica de comenzi a postului sau #n condica portativa. >580//8 )0)? Raspunsuri: Adevarat; !als /)-. 2D3 este o+li$at sa ia la cunostinta #nscrierile anterioare facute #n RR:2;C" referitoare la neajunsurile neremediate care influenteaza efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei. >/14-/84141? Raspunsuri: Adevarat; !als /)/. 'revederi de amanunt privind ruperea si$iliilor" scoaterea din functiune si e&ecutarea lucrarilor la instalatiile ;CB" 7C sau 2!7A #n statiile #n care se folosesc mai multe RR:2;C" se sta+ilesc #n '7A. >1840/-5014? Raspunsuri: Adevarat; !als /)0. Consimtam,ntul scris dat #n condica portativa a statiei se transmite prin instalatiile 7C" cu numar si ora" catre 2D3 dispozitor. >104 //58)4? Raspunsuri: Adevarat; !als /)5. 2D3 consemneaza #n RR:2;C predarea condicii portative catre personalul care e&ecuta lucrari. >00/)/8 ///? Raspunsuri: Adevarat; !als /)8. 2D3 dispozitor consemneaza #n RR:2;C #nscrierea transmisa referitoare la terminarea lucrarilor si eventualele conditii privind circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare" confirm,nd primirea cu numar" ora si semnatura. >/)40651-61? Raspunsuri: Adevarat; !als

-6

/)6. *nre$istrarile #n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare se fac numai de 2D3 care cere si o+tine calea li+era" respectiv acorda calea li+era sau consimtam,ntul pentru calea li+era" cu cerneala sau pasta de culoare al+astra sau nea$ra" #n momentul primirii sau transmiterii comunicarii. >/14 /1805 ? Raspunsuri: Adevarat; !als /-4. *nre$istrarile #n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare se fac de acarul care cere si o+tine calea li+era" respectiv acorda calea li+era sau consimtam,ntul pentru calea li+era" cu cerneala sau pasta de culoare al+astra sau nea$ra" #n momentul primirii sau transmiterii comunicarii. >184-/-8--4? Raspunsuri: Adevarat; !als /-1. 2D3" imediat dupa luarea serviciului #n primire pentru toate sistemele de circulatie comunica 2D3 din statiile vecine" prin circuitul telefonic special afectat pentru cererea si o+tinerea cailor li+ere" functia si numele lui. >08///5)1//? Raspunsuri: Adevarat; !als /- . (ota de repartizare a fr,nelor de m,na se completeaza de catre 2D3" #nainte de e&pedierea trenului si se #nm,neaza sefului de tren sau mecanicului locomotivei care remorca trenul #n cazul #n care trenul nu este deservit de sef de tren. > 8150 8084? Raspunsuri: Adevarat; !als /-). (ota de repartizare a fr,nelor de m,na se completeaza de catre 2D3 sau seful de tren" #nainte de e&pedierea trenului si se #nm,neaza mecanicului locomotivei care remorca trenul #n cazul #n care trenul nu este deservit de sef de tren. >08/840)-8 ? Raspunsuri: Adevarat; !als /--. Ce o+li$atii are personalul care manipuleaza instalatiile #nainte de ruperea si$iliilor? >-8)580 1/ ? Raspunsuri: A) ;a avize seful de statie; B) )a nre"istreze aceasta operatie n 00'%)$ ; C) ;a avize operatorul RC; /-/. Afectuarea lucrarilor de modificare" mutare" reparare" verificare sau de #nlocuire a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A" precum si a altor lucrari care ar provoca scoaterea lor temporara din functiune" este interzisa: >-0))/5 )8)? Raspunsuri: A) *nainte de #nre$istrarea operatiilor respective #n condica portativa si fara #ncuviintarea 2D3 localist; B) 6nainte de nre"istrarea operatiilor respective n 00'%)$ si fara ncuviintarea %D& dispozitor ; C) *nainte de #nre$istrarea operatiilor respective #n condica de comenzi a postului e&terior si fara #ncuviintarea 2D3 e&peditor; /-0. Cum se procedeaza atunci c,nd se fac #nscrieri $resite #n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare? >104//)6844? Raspunsuri: A) )e anuleaza printr-o linie, iar datele corecte se nscriu din nou ; B) ;e ster$ cu corectorul; C) ;e anuleaza printr.o linie de culoare rosie; /-5. Cu ce corespunde ora trecerii trenului printr.o statie? >//4060-0/)? Raspunsuri: A) Cu ora c,nd primul va$on din tren a trecut prin fata +iroului de miscare; B) $u ora cnd ultimul va"on din tren a trecut prin fata biroului de miscare ; C) Cu ora c,nd locomotiva trenului a trecut prin fata +iroului de miscare; /-8. 2nstalatiile ;CB care realizeaza dependente functionale de si$uranta circulatiei tre+uie sa fie #nchise si si$ilate. >1/48/14)/4? Raspunsuri: Adevarat; !als /-6. 'ersonalul care manipuleaza instalatiile are o+li$atia ca #nainte de ruperea si$iliilor sa #nre$istreze aceasta operatie #n RR:2;C. >0/41/-481 ? Raspunsuri: Adevarat; !als //4. 'ersonalul care manipuleaza instalatiile are o+li$atia ca #nainte de ruperea si$iliilor sa avize ;eful de statie. >1840/14-54? Raspunsuri: Adevarat; !als //1. 1rdinul de circulatie se #ntocmeste" de re$ula" #n doua e&emplare" prin calchiere" complet,ndu.se citet cu cerneala sau cu pasta al+astra%nea$ra" fara modificari sau corecturi av,nd stampila su+unitatii emitente si semnatura #ntocmitorului. > 455118)1? Raspunsuri: Adevarat; !als // . 1rdinul de circulatie se #ntocmeste" de re$ula" #n doua e&emplare" prin calchiere" complet,ndu.se citet cu cerneala sau cu pasta de culoare rosie. >0 481/1/))? Raspunsuri: Adevarat; !als

/4

//). ;e interzice efectuarea lucrarilor de modificare" mutare" reparare" verificare sau de #nlocuire a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A" precum si a altor lucrari care ar provoca scoaterea lor temporara din functiune #nainte de #nre$istrarea operatiilor respective #n RR:2;C si fara #ncuviintarea 2D3 dispozitor. >1/4/0111-4? Raspunsuri: Adevarat; !als //-. *n cazul #n care" potrivit #nscrierilor facute de personalul ;CB si 2!7A" parcursurile de circulatie si manevra se e&ecuta numai dupa primirea consimtam,ntului dat #n scris de catre acesta" comanda se poate e&ecuta de catre 2D3 dispozitor sau a$entul postului" numai dupa primirea consimtam,ntului ver+al. >0/451/10 /? Raspunsuri: Adevarat; !als ///. 1ra $arari% trecerii trenului #n situatia #n care comanda de intrare" iesire sau trecere este data #n scris se #nre$istreaza numai de catre 2D3 dispozitor" #n re$istrul unificat de cai li+ere comenzi si miscare. >/ 4 0)1/64? Raspunsuri: Adevarat; !als //0. *n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare se #nre$istreaza cererea caii li+ere" acordarea" o+tinerea" consimtam,ntul privind acordarea caii li+ere. >/8-04/15- ? Raspunsuri: Adevarat; !als //5. *n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare nu se admit stersaturi" orice #nscriere $resita se anuleaza printr.o linie" iar datele corecte se #nscriu din nou. >-/410) 0/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als //8. *n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare nu se admit stersaturi" orice #nscriere $resita se anuleaza printr.o linie de culoare rosie" iar datele corecte se #nscriu din nou. >5800 88 ))? Raspunsuri: Adevarat; !als //6. 1ra plecarii corespunde cu ora punerii trenului #n miscare de catre mecanic iar ora de trecere corespunde cu ora c,nd ultimul va$on din tren a trecut prin fata +iroului de miscare. >50010581-0? Raspunsuri: Adevarat; !als /04. 1ra plecarii corespunde cu ora punerii trenului #n miscare de catre mecanic iar ora de trecere corespunde cu ora c,nd primul va$on din tren a trecut prin fata +iroului de miscare. >8851056-/1? Raspunsuri: Adevarat; !als /01. Care sunt o+li$atiile si raspunderile $enerale ale personalului care desfasoara operatiuni #n le$atura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare #nainte de a se permite efectuarea manevrei pe liniile infrastructurii feroviare pu+lice de catre operatori economici" al?ii dec#t 17!? >-8))0 / /4? Raspunsuri: A) Gerifica daca personalul care urmeaza sa efectueze parcursurile de manevra este autorizat si #n stare corespunzatoare #ndeplinirii serviciului" precum si daca vehiculul feroviar motor care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat din punct de vedere tehnic. B) Gerifica daca personalul care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat" daca vehiculul feroviar motor care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat din punct de vedere tehnic" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. $) >erifica daca personalul care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat si n stare corespunzatoare ndeplinirii serviciului, precum si daca vehiculul feroviar motor care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat din punct de vedere tehnic, conform re"lementarilor specifice n vi"oare . /0 . Ce o+li$atii are personalul la prezentarea la serviciu? >184-0//504? Raspunsuri: A) )a fie odihnit si n stare normala; sa poarte uniforma de serviciu sau echipamentul de lucru, respectiv de protectie si sa aiba asupra sa instrumentele portative de semnalizare, rechizitele si sculele necesare desfasurarii activitatii; sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice si3sau a substantelor stupefiante ; B) ;a fie odihnit; sa poarte uniforma de serviciu sau echipamentul de lucru" respectiv de protectie si sa ai+a asupra sa instrumentele portative" ceas #n +una stare de functionare" rechizitele si sculele necesare desfasurarii activitatii; sa nu se afle su+ influenta +auturilor alcoolice si%sau a su+stantelor stupefiante; C) ;a nu fie o+osit sau +olnav; sa poarte uniforma de serviciu" respectiv de protectie si sa ai+a asupra sa instrumentele portative de semnalizare" rechizitele si sculele necesare desfasurarii activitatii; sa nu se afle su+ influenta +auturilor alcoolice si%sau a su+stantelor stupefiante; /0). Cum se transmite rezultatul verificarii starii personalului la prezentarea la serviciu? >1/4805/154? Raspunsuri: A) 'rin instalatiile de telecomunicatii catre impie$atul de miscare dispozitor sau seful de statie din statia de care apartine postul sau la care este afiliata halta de miscare" respectiv operatorului de circulatie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor; B) Prin instalatiile de telecomunicatii catre impie"atul de miscare dispozitor din statia de care apartine postul sau la care este afiliata halta de miscare, respectiv operatorului de circulatie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor ;

/1

C) 'rin instalatiile de telecomunicatii catre impie$atul de miscare dispozitor din statia de care apartine postul sau la care este afiliata halta de miscare" respectiv operatorului de circulatie sau 2D3 din statia cap de sectie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor; /0-. Cum se procedeaza cu personalul constatat su+ influenta +auturilor alcoolice si%sau a su+stantelor stupefiante sau vizi+il +olnav? >0 4011/8)-? Raspunsuri: A) (u va fi admis la serviciu" #nstiint,ndu.se revizorul de si$uranta circulatiei" iar pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" se avizeaza #n scris operatorul de circulatie care dispune masurile necesare; B) Ga fi admis la serviciu" #nstiint,ndu.se conducatorul su+unitatii din care face parte" iar pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" se avizeaza #n scris operatorul de circulatie sau 2D3 din statia cap de sectie care dispune masurile necesare; $) ?u va fi admis la serviciu, nstiintndu-se conducatorul subunitatii din care face parte, iar pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se avizeaza n scris operatorul de circulatie care dispune masurile necesare; /0/. 'ersonalul de locomotiva este o+li$at sa confirme #n foaia de parcurs" su+ semnatura" #n prezenta 2D3" ca este odihnit si #n stare normala" iar 2D3 noteaza ora si una din mentiunile =apt serviciu= sau =inapt serviciu=" dupa caz" semneaza si aplica stampila statiei. >5-4 00 /0/? Raspunsuri: Adevarat; !als /00. *n cazul #n care 2D3 constata ca personalul de locomotiva este inapt serviciu aduce aceasta la cunostinta operatorului de circulatie care va aviza operatorul de transport feroviar care are #n su+ordine personalul de locomotiva #n vederea luarii masurilor necesare. >855)05))80? Raspunsuri: Adevarat; !als /05. *n cazul #n care 2D3 constata ca personalul de locomotiva este inapt serviciu aduce aceasta la cunostinta operatorului de transport feroviar care are #n su+ordine personalul de locomotiva #n vederea luarii masurilor necesare. >-5)/0 0161? Raspunsuri: Adevarat; !als /08. :a prezentarea personalului cu o functie ierarhic superioara" personalul de serviciu se prezinta si raporteaza pe scurt situatia din zona de activitate a postului sau" prezenta personalului cu o functie ierarhic superioara" nu scuteste personalul de serviciu de raspunderea #ndeplinirii o+li$atiilor sale. >5 4 05 -4-? Raspunsuri: Adevarat; !als /06. :a prezentarea personalului cu o functie ierarhic superioara" personalul de serviciu #n tinuta corespunzatoare raporteaza pe scurt situatia din zona de activitate a postului sau" prezenta personalului cu o functie ierarhic superioara" scuteste personalul de serviciu de raspunderea #ndeplinirii o+li$atiilor sale. > /485-58 1? Raspunsuri: Adevarat; !als /54. Dispozitiile privind e&ecutarea serviciului primite de la personalul cu o functie ierarhic superioara se e&ecuta inte$ral si la timp" cu e&ceptia celor care pun #n pericol si$uranta circulatiei" a calatorilor" a +unurilor #ncredintate la transport" precum si a celor care contravin normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturile pe calea ferata iar pentru #ndeplinirea unei dispozitii" e&ecutantul poarta raspunderea #mpreuna cu or$anul ierarhic superior care a dat dispozitia. >0/4105 /)1? Raspunsuri: Adevarat; !als /51. Dispozitiile scrise privind e&ecutarea serviciului primite de la personalul cu o functie ierarhic superioara se e&ecuta inte$ral si la timp" inclusiv a celor e&ceptia celor care pun #n pericol si$uranta circulatiei" a calatorilor" a +unurilor #ncredintate la transport" precum si a celor care contravin normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturile pe calea ferata iar pentru #ndeplinirea unei dispozitii" poarta raspunderea or$anul ierarhic superior care a dat dispozitia. >-/48654 -1? Raspunsuri: Adevarat; !als /5 . *n timpul e&ecutarii serviciului" personalul cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei este o+li$at sa poarte uniforma sau echipamentul de lucru" respectiv de protectie" conform normativelor #n vi$oare" sa ai+a asupra sa rechizitele necesare desfasurarii activitatii" sa ai+a o tinuta decenta si o comportare corecta. >05/815 04 ? Raspunsuri: Adevarat; !als /5). ;e interzice personalului cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei sa introduca" sa pastreze sau sa consume +auturi alcoolice si%sau su+stante stupefiante #n incinta su+unitatii si #n zona sa de activitate" sa fumeze #n locuri neamenajate #n acest scop sau #n timpul c,t se afla #n relatii cu clientii. > 51 0 5)51? Raspunsuri: Adevarat; !als /5-. ;e interzice personalului cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei" sa fumeze #n locuri amenajate #n acest scop si se afla #n relatii cu clientii. >1/4/015)64? Raspunsuri: Adevarat; !als /5/. 3entinerea salariatilor #n serviciu peste pro$ramul normal de lucru sta+ilit prin contractul colectiv de munca se face conform le$islatiei si re$lementarilor specifice #n vi$oare.

>)5 /0150 ? Raspunsuri: Adevarat; !als /50. 3entinerea salariatilor #n serviciu peste pro$ramul normal de lucru sta+ilit prin contractul colectiv de munca se face conform fisei postului si re$lementarilor din '7A. >5500 -8-1/? Raspunsuri: Adevarat; !als /55. ;e interzice salariatilor sa presteze serviciul #n locul altor salariati" la solicitarea acestora" fara apro+area scrisa" anticipata a conducerii su+unitatii%unitatii. > 4)0185/4? Raspunsuri: Adevarat; !als /58. 'ersonalul devenit inapt #n timpul serviciului va fi #nlocuit. >0 4/0-8/0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als /56. 'ersonalul cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei este o+li$at ca la terminarea pro$ramului sa nu paraseasca postul p,na la sosirea schim+ului" acolo unde se lucreaza fara #ntrerupere" iar #n caz de neprezentare a acestuia" sa anunte conducerea su+unitatii%unitatii pentru a lua masurile necesare. >- 4-0/8 81? Raspunsuri: Adevarat; !als /84. *nainte de a se permite efectuarea manevrei pe liniile infrastructurii feroviare pu+lice de catre operatori economici" altii dec,t operatorii de transport feroviar" administratorul sau $estionarul infrastructurii feroviare verifica daca personalul care urmeaza sa efectueze parcursul de manevra este autorizat si #n stare corespunzatoare #ndeplinirii serviciului" precum si daca vehiculul feroviar motor care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat din punct de vedere tehnic" conform re$lementarilor din '7A. >1 4/086514? Raspunsuri: Adevarat; !als /81. De catre cine se verifica starea personalului la prezentarea la serviciu? >1541016144? Raspunsuri: A) De catre conducatorul subunitatii sau nlocuitorul acestuia ; B) De catre conducatorul su+unitatii sau 2D3 dispozitor; C) De catre conducatorul su+unitatii sau de catre personalul care preda serviciul; /8 . Ce mentiuni tre+uie sa faca mecanicul de locomotiva" #nfoaia de parcurs" la verificarea starii de catre 2D3? >/5-)0/40/)? Raspunsuri: A) ;a confirme" ca este =apt serviciu=; B) )a confirme, sub semnatura, n prezenta %D&, ca este odihnit si n stare normala; C) ;a confirme" su+ semnatura" faptul ca nu a fost verificat si solicita verificarea de catre 2D3; /8). De catre cine se face verificarea personalului care deserveste trenul #n statiile #n care operatorii de transport feroviar nu au structura or$anizatorica proprie? >-/406)4001? Raspunsuri: A) De catre impie"atul de miscare din statia respectiva ; B) De catre impie$atul de miscare sau alt a$ent din statia respectiva; C) De catre impie$atul de miscare sau alt a$ent din ordinul 2D3 dispozitor din statia respectiva; /8-. Cum se procedeaza #n cazul #n care 2D3 constata ca personalul de locomotiva este inapt serviciu? >580)0801- ? Raspunsuri: A) Aduce aceasta la cunostinta sefului de statie si va lua masuri pentru #nlocuirea acestuia; B) Aduce aceasta la cunostinta operatorului de circulatie care va aviza operatorul de transport feroviar care are n subordine personalul de locomotiva n vederea luarii masurilor necesare ; C) Aduce aceasta la cunostinta operatorul de transport feroviar care are #n su+ordine personalul de locomotiva si va lua masuri pentru anularea trasei trenului sau a operatiilor de manevra. /8/. ;tarea personalului la prezentarea la serviciu se verifica de re$ula de catre conducatorul su+unitatii sau #nlocuitorul acestuia. >-5)/5)15-)? Raspunsuri: Adevarat; !als /80. Rezultatul verificarii starii personalului la prezentarea la serviciu se consemneaza #n condica de comenzi a postului" #n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare sau #n re$istrul de dispozitii pentru conducerea centralizata a circulatiei trenurilor si se transmite prin instalatiile de telecomunicatii catre impie$atul de miscare dispozitor din statia de care apartine postul sau la care este afiliata halta de miscare" respectiv operatorului de circulatie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor. >8550-58--1? Raspunsuri: Adevarat; !als /85. 'ersonalul constatat su+ influenta +auturilor alcoolice si%sau a su+stantelor stupefiante sau vizi+il +olnav nu va fi admis la serviciu" #nstiint,ndu.se conducatorul su+unitatii din care face parte" iar pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" se avizeaza #n scris operatorul de circulatie care dispune masurile necesare. >-5)84 1/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als

/)

/88. 'ersonalul constatat su+ influenta +auturilor alcoolice si%sau a su+stantelor stupefiante sau vizi+il +olnav nu va fi admis la serviciu" #nstiint,ndu.se seful de statie" iar pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" se avizeaza #n scris operatorul de circulatie care dispune masurile necesare. >5 4/558/51? Raspunsuri: Adevarat; !als /86. Gerificarea personalului care deserveste trenul" #n statiile #n care operatorii de transport feroviar nu au structura or$anizatorica proprie at,t la intrare #n serviciu c,t si la #ndrumarea trenului se face de catre impie$atul de miscare din statia respectiva. > /4)5- 184? Raspunsuri: Adevarat; !als /64. Gerificarea personalului care deserveste trenul" #n statiile #n care care operatorii de transport feroviar nu au structura or$anizatorica proprie at,t la intrare #n serviciu c,t si la #ndrumarea trenului se face de catre impie$atul de miscare sau oricare alt a$ent din statia respectiva. >1 405 864? Raspunsuri: Adevarat; !als /61. De catre cine se face verificarea la intrarea #n serviciu a personalului de locomotiva care efectueaza manevra" #n statiile #n care activitatea de manevra nu se desfasoara permanent? >0 45 /)/ -? Raspunsuri: A) De catre seful de manevra; B) De catre seful statiei sau alt a$ent; $) De catre %D& din statia respectiva ; /6 . Ce conditii tre+uie sa #ndeplineasca personalul cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei" care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar? > 01 55-1-4? Raspunsuri: A) rebuie sa fie atestat profesional, sa fie apt medical si psiholo"ic si sa posede autorizatiile necesare e#ercitarii functiei; B) 7re+uie sa detina aviz medical si psiholo$ic; C) 7re+uie sa fie atestat profesional de catre CA(A!AR; /6). 'rin prezentarea la serviciu se #ntele$e sosirea personalului la locul de munca pentru efectuarea serviciului" conform pro$ramului de lucru. >-8) 555- ? Raspunsuri: Adevarat; !als /6-. 'ersonalul se considera prezent la serviciu din momentul semnarii condicii de prezenta. >)0 /500)/4? Raspunsuri: Adevarat; !als /6/. 'ersonalul se considera prezent la serviciu din momentul sosirii la locul de munca. >5000)1-104? Raspunsuri: Adevarat; !als /60. :a posturile din linie curenta sau la posturile #ndepartate din incinta statiei" sta+ilite #n 'lanul tehnic de e&ploatare a statiei%haltei de miscare" #n haltele de miscare afiliate si #n punctele de sectionare situate pe sectii cu conducerea centralizata a circulatiei trenurilor verificarea personalului la prezentarea la serviciu se face de catre personalul care este #n serviciu" #nainte de predarea serviciului. >8)4 5)-)84? Raspunsuri: Adevarat; !als /65. :a posturile #n care serviciul se #ntrerupe temporar modul de verificare a personalului la reluarea activitatii" respectiv la prezentarea la serviciu" se sta+ileste #n '7A. >580/51/ 1 ? Raspunsuri: Adevarat; !als /68. *n statiile #n care activitatea de manevra nu se desfasoara permanent" e&ist,nd un pro$ram de lucru care nu presupune predarea.primirea serviciului verificarea la intrarea #n serviciu a personalului de locomotiva care efectueaza manevra" se face de catre 2D3 din statia respectiva. >)8 56//5/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als /66. 'entru a efectua sta$iul de practica sau de acomodare personalul cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei va fi admis numai #n timpul pro$ramului apro+at" su+ suprave$herea si pe raspunderea personalului autorizat de serviciu. >11405///44? Raspunsuri: Adevarat; !als 044. 'entru a efectua sta$iul de practica sau de acomodare personalul cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei va fi admis numai #n timpul pro$ramului apro+at" su+ suprave$herea si pe raspunderea personalului A!AR >--4)5 08-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 041. Cum procedeaza personalul de serviciu la predarea serviciului #n cazul suspendarii temporare a activitatii? Raspunsuri:

/-

A) !ace predarea serviciului mentionnd intervalul de timp n care serviciul este suspendat, semneaza numai pentru predator si noteaza ora; B) !ace predarea serviciului mention,nd ora p,na la care serviciul este suspendat" semneaza numai pentru predator si noteaza ora; C) !ace predarea serviciului mention,nd intervalul de timp #n care serviciul este suspendat" semneaza numai pentru predator si noteaza functia" data" ora; 04 . Ce tre+uie sa constate 2D3 la verificarea starii de functionare a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A aflate #n +iroul de miscare? Raspunsuri: A) A&istenta si inte$ritatea si$iliilor de control prevazute #n instructiunile din '7A; B) 4#istenta si inte"ritatea si"iliilor de control prevazute n instructiunile de manipulare a instalatiei respective ; C) A&istenta si inte$ritatea si$iliilor de control prevazute #n re$lementarile specifice instalatiei respective; 04). *n predarea.primirea serviciului se mentioneaza situatia sa+otilor de m,na repartizati conform prevederilor din '7A; comenzi e&ecutate pentru intrarea%iesirea%trecerea trenurilor care sunt #n curs de $arare" e&pediere sau trecere; alte precizari necesare continuarii serviciului fara neajunsuri. Raspunsuri: Adevarat; !als 04-. *n predarea.primirea serviciului se mentioneaza situatia sa+otilor de m,na care sunt pe teren la asi$urarea vehiculelor feroviare; comenzi e&ecutate pentru intrarea%iesirea%trecerea trenurilor care sunt #n curs de $arare" e&pediere sau trecere; alte precizari necesare continuarii serviciului fara neajunsuri. Raspunsuri: Adevarat; !als 04/. *n cazul suspendarii temporare a activitatii" personalul de serviciu face predarea serviciului mention,nd intervalul de timp #n care serviciul este suspendat" semneaza numai pentru predator si noteaza ora. Raspunsuri: Adevarat; !als 040. :a verificarea starii de functionare a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A" personalul care le deserveste tre+uie sa constate daca toate si$iliile de control prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiei respective sunt intacte. Raspunsuri: Adevarat; !als 045. Ruperea si$iliilor de la instalatiile ;CB" 7C si%sau 2!7A se poate face personalul care asi$ura #ntretinerea si repararea instalatiilor; personalul care manipuleaza instalatiile . numai #n cazurile si pentru si$iliile prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiei. Raspunsuri: Adevarat; !als 048. 2D3 la verificarea starii de functionare a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A aflate #n +iroul de miscare tre+uie sa constate functionarea aparatelor de cale centralizate prin instalatiile CAD sau CA de la liniile de circulatie" prin manevrare individuala" iar daca acestea sunt cuprinse #n parcursuri e&ecutate si neconsumate" verificarea lor se face dupa consumarea parcursurilor respective. Raspunsuri: Adevarat; !als 046. 'rimitorul tre+uie sa citeasca cu atentie continutul predarii.primirii serviciului" sa consulte toate evidentele de la postul respectiv #n le$atura cu circulatia trenurilor" efectuarea manevrei" starea instalatiilor" inventarul postului si ram,ne raspunzator de e&ecutarea #n continuare a serviciului" p,na la predarea lui. Raspunsuri: Adevarat; !als 014. Gerificarea starii de functionare a aparatelor de cale din incinta statiilor dotate cu instalatii CAD sau CA se face zilnic" de catre personalul de #ntretinere si interventie ;CB #n statiile sta+ilite ca sediu pentru desfasurarea activitatii acestuia #n tura; #nainte de luarea serviciului #n primire" de catre personalul care le deserveste" conform repartizarii sta+ilite #n '7A" #n celelalte statii. Raspunsuri: Adevarat; !als 011. 2D3 #nainte de luarea serviciului #n primire tre+uie sa faca verificarea functionarii instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A aflate #n +iroul de miscare" sa verifice pe teren posturile de macazuri si de +ariera din incinta statiei" precum si starea liniilor de circulatie. Raspunsuri: Adevarat; !als 01 . 2D3 #nainte de luarea serviciului #n primire tre+uie sa faca verificarea functionarii instalatiilor e&terioare ;CB" 7C si 2!7A" sa verifice pe teren posturile de macazuri si de +ariera din incinta statiei" precum si starea liniilor de manevra. Raspunsuri: Adevarat; !als 01). 2nstalatiile ;CB care realizeaza dependente functionale de si$uranta circulatiei tre+uie sa fie functiona+ile si si$ilate. Raspunsuri: Adevarat; !als 01-. *n cazul #n care aparatele de cale prezinta unul din defectele mentionate #n Re$ulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare" se interzice circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare peste acestea; aparatele de cale defecte se acopera cu discuri rosii mo+ile amplasate" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare.

//

Raspunsuri: Adevarat; !als 01/. Care sunt mentiunile cu caracter $eneral din predarea.primirea serviciului? Raspunsuri: A) Data predarii-primirii serviciului; numele si prenumele predatorului si primitorului, n clar; inventarul postului ; B) Data predarii.primirii serviciului; numele si prenumele predatorului si primitorului" #n clar; functia si numarul autorizatiei; C) Data si ora predarii.primirii serviciului; numele si prenumele predatorului si primitorului; 010. De catre cine se semneaza predarea.primirea serviciului? Raspunsuri: A) ;e semneaza de predator si primitor" mention,nd data; B) )e semneaza de predator si primitor, mentionnd data si ora; C) ;e semneaza numai de predator; 015. Ce o+li$atii are personalul care manipuleaza instalatiile #nainte de ruperea si$iliilor? Raspunsuri: A) ;a avize pe seful de statiei si dupa aceea sa #nre$istreze aceasta operatie #n RR:2;C; B) )a nre"istreze aceasta operatie n 00'%)$; C) ;a avize personalul de specialitate si dupa aceea sa #nre$istreze aceasta operatie #n RR:2;C; 018. Cum se procedeaza dupa desi$ilarea si manipularea instalatiei conform instructiunilor de manipulare? Raspunsuri: A) *n cazul #n care se constata ca instalatia functioneaza corespunzator" aceasta se si$ileaza cu si$iliile statiei si se avizeaza numai seful statiei; B) *n cazul #n care se constata ca instalatia functioneaza corespunzator" aceasta nu se si$ileaza cu si$iliile statiei si se avizeaza seful statiei; $) *n cazul n care se constata ca instalatia functioneaza corespunzator, aceasta se si"ileaza cu si"iliile statiei si se avizeaza personalul de ntretinere a instalatiilor; 016. Gerificarea starii de functionare a aparatelor de cale centralizate electromecanic si necentralizate" a instalatiilor ;CB si 7C" a inventarului de la posturi" precum si verificarea liniilor din zona de activitate se face #nainte de luarea #n primire a serviciului de catre acari" revizori de ace sau 2D3" conform repartizarii din '7A. Raspunsuri: Adevarat;!als 0 4. Data si ora predarii serviciului sunt mentiuni cu caracter specific. Raspunsuri: Adevarat; !als 0 1. 'redarea.primirea serviciului se semneaza de predator si primitor" mention,nd ora. Raspunsuri: Adevarat; !als 0 . :a verificarea functionarii instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A #n statiile #n care lucreaza mai multi 2D3 #n aceeasi tura acestia efectueaza verificarile conform repartizarii sta+ilite #n '7A. Raspunsuri: Adevarat; !als 0 ). 'ersonalul care manipuleaza instalatiile #nainte de ruperea si$iliilor are o+li$atia sa #nre$istreze aceasta operatie #n RR:2;C. Raspunsuri: Adevarat; !als 0 -. 'ersonalul care manipuleaza instalatiile #nainte de ruperea si$iliilor are o+li$atia sa avize personalul de specialitate si dupa aceea sa #nre$istreze aceasta operatie #n RR:2;C. Raspunsuri: Adevarat; !als 0 /. 'entru inte$ritatea si$iliilor prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiei respective raspunde personalul de serviciu care utilizeaza aceste instalatii. Raspunsuri: Adevarat; !als 0 0. Ce sta+ileste '7A? Raspunsuri: A) P 4 stabileste modul de aplicare a unor prevederi din re"lementarile specifice, determinat de specificul de lucru al fiecarei statii de cale ferata, n functie de modul de or"anizare a activitatii, dotarea tehnica, sistemul de circulatie si modul de lucru; B) '7A sta+ileste modul de aplicare a unor prescriptii de lucru" determinat de specificul de lucru al fiecarei statii de cale ferata" #n functie de modul de or$anizare a activitatii" dotarea tehnica" sistemul de circulatie si modul de lucru; C) '7A sta+ileste modul de aplicare a unor prevederi" determinat de modul de functionare al fiecarei statii de cale ferata" #n functie de modul de or$anizare a activitatii" dotarea tehnica" sistemul de circulatie si modul de lucru; 0 5. 'entru cine sunt o+li$atorii prevederile din '7A? Raspunsuri:

/0

A) Pentru personalul; administratorului infrastructurii feroviare; "estionarului infrastructurii feroviare neinteroperabile; operatorilor de transport feroviar; operatorilor de manevra feroviara; operatori economici, detinatori de infrastructura feroviara si3sau vehicule feroviare ; B) 'entru personalul: administratorului infrastructurii feroviare; $estionarului infrastructurii feroviare neinteropera+ile; operatorilor de transport feroviar; operatori economici" detinatori de vehicule feroviare; C) 'entru personalul: administratorului infrastructurii feroviare; $estionarului infrastructurii feroviare; operatorilor de transport feroviar; operatorilor de manevra feroviara; operatori economici" detinatori de infrastructura feroviara si%sau vehicule feroviare; 0 8. Ce tre+uie sa faca administratorul infrastructurii feroviare cu privire la '7A? Raspunsuri: A) 'une la dispozitia operatorilor de transport feroviar" operatorilor de manevra feroviara si operatorilor economici interesati '7A sau e&trase din acesta" #n vederea or$anizarii activitatii de transport si #nsusirii su+ semnatura" de catre personalul propriu; B) 'une la dispozitia operatorilor de transport feroviar" $estionarului infrastructurii feroviare si operatorilor economici interesati '7A sau e&trase din acesta" #n vederea or$anizarii activitatii desfasurate si #nsusirii su+ semnatura" de catre personalul propriu; C) Pune la dispozitia operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevra feroviara si operatorilor economici interesati P 4 sau e#trase din acesta, n vederea or"anizarii activitatii desfasurate si nsusirii sub semnatura, de catre personalul propriu; 0 6. Cine mai are o+li$atia sa cunoasca si sa aplice #ntocmai prevederile '7A.ului statiei? Raspunsuri: A) Operatorii de transport feroviar interesati si a"entii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar, n statii sau halte de miscare; B) 1peratorii de transport interesati si a$entii economici care desfasoara operatiuni de transport auto" #n statii" halte de miscare sau posturi ajutatoare de miscare; C) 1peratorii de transport feroviar interesati si a$entii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar" #nlinie curenta; 0)4. Cum se procedeaza #n cazul c,nd urmeaza sa se e&ecute lucrari la instalatiile de si$uranta circulatiei" care necesita modificarea temporara a modului de lucru sta+ilit #n '7A? Raspunsuri: A) ;e vor #ntocmi re$ulamente privind modul #n care se va efectua circulatia si manevra vehiculelor feroviare; B) )e vor ntocmi re"lementari provizorii privind modul n care se va efectua circulatia si manevra vehiculelor feroviare; C) ;e va efectua circulatia si manevra vehiculelor feroviare" #n +aza #nscrierilor #n RR:2;Cprivind manipularea instalatiilor; 0)1. Activitatea de e&ploatare tehnica feroviara a liniilor a$entilor economici se desfasoara cu respectarea prevederilor din autorizatia de constructie a liniei" a re$ulamentului si conventiei de e&ploatare. Raspunsuri: Adevarat; !als 0) . Activitatea de e&ploatare tehnica feroviara a liniilor a$entilor economici se desfasoara cu respectarea prevederilor din autorizatia de constructie a cladirilor" a re$ulamentului si prescriptiilor de e&ploatare. Raspunsuri: Adevarat; !als 0)). 1r$anizarea si modul de utilizare a mijloacelor tehnice ale statiei se sta+ilesc prin planul tehnic de e&ploatare a statiei" care re$lementeaza primirea si e&pedierea trenurilor #n conditii de si$uranta si fara #nt,rzieri" si$uranta lucrului la manevra si securitatea personalului. Raspunsuri: Adevarat; !als 0)-. *n cazul #n care urmeaza sa se e&ecute lucrari la instalatiile de si$uranta circulatiei care necesita modificari ale prevederilor din '7A sau urmeaza sa se lucreze #n alt mod dec,t cel prevazut #n instructiunile de manipulare a instalatiei respective administratorul infrastructurii feroviare pu+lice prin structura sa re$ionala #ntocmeste si difuzeaza celor interesati" cu cel putin 14 zile #naintea #nceperii lucrarilor" re$lementari provizorii cu privire la conditiile de manipulare a instalatiilor respective" precum si la modul de efectuare a circulatiei si manevrei vehiculelor feroviare. Raspunsuri: Adevarat; !als 0)/. '7A sta+ileste modul de aplicare a unor prevederi din re$lementarile specifice" determinat de modul de functionare al fiecarei statii de cale ferata" #n functie de cladirile afectate activitatii" sistemul de circulatie si modul de lucru. Raspunsuri: Adevarat; !als 0)0. <rmatoarele sunt capitole din '7A: capitolul 2 .date cu privire la amplasarea statiei respective; . capitolul 22 . date cu privire la #nzestrarea tehnica a statiei respective inclusiv schitele care se ane&eaza" dupa caz la fiecare situatie #n parte. Raspunsuri: Adevarat; !als 0)5. <rmatoarele sunt capitole din '7A: capitolul 2 .date cu privire la amplasarea statiei respective; . capitolul 222 . ane&e care fac parte inte$ranta din '7A; Raspunsuri: Adevarat; !als 0)8. <rmatoarele sunt capitole din '7A: capitolul 222 . fisele #n care se sta+ileste modul de procedare pentru aducerea la #ndeplinire a re$ulilor si dispozitiilor prevazute de instructiunile de serviciu" care fac trimiteri e&prese la '7A; capitolul 2G . ane&e care fac parte inte$ranta din '7A. Raspunsuri:

/5

Adevarat; !als 0)6. Ane&a ) '7A cuprinde re$lementari privind functionarea instalatiilor C7" ;CB" 2!7A si 7C din statie si privind modul de actionare si functionare a +arierelor de tip BA7 si ;A7 amplasate #n linie curenta" pe distanta p,na la statiile vecine. Raspunsuri: Adevarat; !als 0-4. Capitolul 222 '7A cuprinde re$lementari privind functionarea instalatiilor C7" ;CB" 2!7A si 7C din statie si privind modul de actionare si functionare a +arierelor de tip BA7 si ;A7 amplasate #n statie sau linie curenta" pe distanta p,na la statiile vecine. Raspunsuri: Adevarat; !als 0-1. Ane&a 6 '7A cuprinde lista cu vehiculele feroviare apartin,nd operatorilor economici racordati la liniile statiei" care au drept de acces pe liniile infrastructurii feroviare si ta+elul nominal cu personalul acestora" autorizat sa e&ecute operatiuni de transport feroviar pe liniile statiei C!R. Raspunsuri: Adevarat; !als 0- . A&trase din '7A nu se trimit la 17! si 13! care #si desfasoara activitatea #n statia respectiva si la a$entii economici detinatori de :!2 si%sau locomotive cu acces pe liniile statiei" personalului propriu lu,nd cunostinta la prezentarea #n statie. Raspunsuri: Adevarat; !als 0-). '7A nu tre+uie sa repete prevederi si re$lementari $enerale din re$ulamentele si instructiunile de serviciu" #nsa tre+uie sa ai+a la +aza principiile acestora" adaptate la specificul si particularitatile fiecarei statii. Raspunsuri: Adevarat; !als 0--. *n cazul c,nd urmeaza sa se e&ecute lucrari la instalatiile de si$uranta circulatiei" care necesita modificarea temporara a modului de lucru sta+ilit #n '7A sau c,nd urmeaza sa se lucreze #n alt mod dec,t cel prevazut #n instructia de manipulare a instalatiei respective" se vor #ntocmi re$lementari provizorii privind modul #n care se va efectua circulatia si manevra vehiculelor feroviare. Raspunsuri: Adevarat; !als 0-/. Ce contine '7A? Raspunsuri: A) P 4 contine prevederi de amanunt specifice activitatii fiecarei statii, referitoare la aplicarea re"lementarilor specifice obli"atorii privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar ; B) '7A contine #ntre$ setul de re$ulamente" instructii si dispozitii din domeniul feroviar; C) '7A contine #ntrea$a documentatie tehnica si financiara a statiei; 0-0. C,nd se actualizeaza '7A.ul statiei? Raspunsuri: A) :a fiecare schim+are a mersului de tren. B) Ori de cte ori se modifica or"anizarea activitatii, instalatiile din dotare, sistemul de circulatie si modul de lucru din statia de cale ferata respectiva sau re"lementarile specifice privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar( C) 1data la / ani. 0-5. Cui se trimit e&trase din '7A.ul statiei? Raspunsuri: A) A$entilor economici care desfasoara numai operatiuni de manevra #n statie; B) A"entilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar n statie sau pe linii ferate cu 1onctiune din linia curenta care sunt deservite de statia de cale ferata ; C) Autoritatilor pu+lice locale" pe raza carora se $aseste statia de cale ferata; 0-8. Ce cuprinde capitolul 2 '7A? Raspunsuri: A) Date cu privire la or$anizarea activitatii din statie; B) Date cu privire la amplasarea statiei respective ; C) 2nstructia de manipulare a instalatiilor ;C din statie si linie curenta; 0-6. '7A contine prevederi de amanunt specifice activitatii fiecarei statii" referitoare la aplicarea re$lementarilor specifice o+li$atorii privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als 0/4. '7A se actualizeaza ori de c,te ori se modifica or$anizarea activitatii" instalatiile din dotare" sistemul de circulatie si modul de lucru din statia de cale ferata respectiva sau re$lementarile specifice privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als 0/1. '7A se actualizeaza la fiecare #nceput de an. Raspunsuri: Adevarat; !als

/8

0/ . 'ersonalul administratorului%$estionarului infrastructurii feroviare care urmeaza sa.si desfasoare activitatea #n statia respectiva" tre+uie sa.si #nsuseasca su+ semnatura prevederile din '7A. Raspunsuri: Adevarat; !als 0/). 'ersonalul administratorului%$estionarului infrastructurii feroviare care urmeaza sa.si desfasoare activitatea #n statia respectiva" tre+uie sa.si #nsuseasca su+ semnatura prevederile '7A" dupa cel putin ) luni de la #nceperea activitatii. Raspunsuri: Adevarat; !als 0/-. Cu e&trase din planul tehnic de e&ploatare a statiei se doteaza compartimentele tehnice" toate posturile statiei si posturile de la trecerile la nivel cu calea ferata afiliate statiei. Raspunsuri: Adevarat;!als 0//. 'osturile #n care #si desfasoara activitatea personal cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei tre+uie dotate cu e&trase din '7A specifice activitatii posturilor respective. Raspunsuri: Adevarat; !als 0/0. 'osturile din statie #n care #si desfasoara activitatea personal cu responsa+ilitati #n si$uranta circulatiei tre+uie sa ai+e un '7A propriu al postului respectiv. Raspunsuri: Adevarat; !als 0/5. Cum este sta+ilit modul de #ntocmire a '7A? Raspunsuri: A) )a nu contravina re"lementarilor n vi"oare ; B) ;a contravina le$islatiei #n vi$oare; C) ;a repete prevederile din actele normative #n vi$oare specifice statiei de cale ferata; 0/8. Ce o+li$atii are personalul administratorului%$estionarului infrastructurii feroviare care urmeaza sa.si desfasoare activitatea #n statia respectiva? Raspunsuri: A) 7re+uie sa.si #nsuseasca su+ semnatura fisele din 'AC3; B) rebuie sa-si nsuseasca sub semnatura toate prevederile din P 4; C) 7re+uie sa.si #nsuseasca su+ semnatura doar ane&ele '7A; 0/6. Din ce este alcatuit '7A? Raspunsuri: A) Din trei capitole; B) Din fise si ane&e; C) Din formularul de verificare, avizare si aprobare si patru capitole ; 004. A&trase din '7A.ul statiei se trimit de $estionarul infrastructurii feroviare pu+lice a$entilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar #n statie sau pe linii ferate cu jonctiune din linia curenta care sunt deservite de statia de cale ferata. Raspunsuri: Adevarat; !als 001. 7oti operatorii de transport feroviar si a$entii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar #ntr.o statie sunt o+li$ati sa cunoasca si sa aplice #ntocmai prevederile '7A.ului statiei. Raspunsuri: Adevarat; !als 00 . 'lanul tehnic de e&ploatare a statiei se #ntocmeste pe +aza prevederilor din re$lementarile specifice" astfel #nc,t: sa nu contravina prevederilor din re$lementarile specifice si sa nu cuprinda repetari ale acestor prevederi. Raspunsuri: Adevarat; !als 00). Ce mentiuni vor face operatorii feroviari din statiile de #ncarcare de frontiera la intrare #n tara sau de trans+ordare pe partea superioara a scrisorii de trasura? Raspunsuri: A) vor face pe verso a scrisorii de trasura" cu creion rosu" mentiunea $a+arit sporit de va$on sau tonaj deposit specific,nd ruta de #ndrumare indicate #n tele$rama de apro+are si numarul tele$ramei B) vor face pe aratarea va$oanelor" cu creion colorat" mentiunea $a+arit C!R de va$on sau tonaj deposit specific,nd ruta de #ndrumare indicate #n tele$rama de apro+are si numarul tele$ramei $) vor face la partea superioara a scrisorii de trasura, cu creion rosu, mentiunea "abarit deposit sau tona1 deposit specificnd ruta de ndrumare indicate n tele"ram de aprobare si numarul tele"ramei( 00-. C,nd un transport este ne$a+aritic? Raspunsuri: A) Atunci c,nd conturul $eometric lon$itudinal limita al $a+aritului C!R de va$on nu este depasit" #ntr.un punct sau mai multe; B) Atunci c,nd conturul $eometric orizontal limita al $a+aritului C!R de va$on este depasit" #ntr.un punct sau mai multe" de conturul $eometric transversal majorat cu sporul #n aliniament al transportului respectiv; $) Atunci cnd conturul "eometric transversal limita al "abaritului $!0 de va"on este depasit, ntr-un punct sau mai multe, de conturul "eometric transversal ma1orat cu sporul n curbe al transportului respectiv;

/6

00/. Cum se masoara conturul $eometric? Raspunsuri: A) Conturul $eometric transversal al transportului se masoara #n timpul mersului cu chenar; B) $onturul "eometric transversal al transportului se masoara n stationare n aliniament si palier ; C) Conturul $eometric transversal al transportului se masoara #n stationare" #n aliniament si rampa; 000. C,nd se interzice e&pedierea transporturilor ne$a+aritice sau cu tonaj depasit pe liniile $estionarului infrastructurii feroviare pu+lice? Raspunsuri: A) Atunci cnd nu au o aprobare de circulatie emisa anticipat e#pedierii lor, prin care este stabilita ruta si conditiile de circulatie; B) Atunci c,nd nu au o apro+are de principiu emisa anticipat e&pedierii lor" prin care este sta+ilita ruta si conditiile de circulatie; C) Atunci c,nd nu au un acord emis anticipat e&pedierii lor" prin care este sta+ilita ruta si conditiile de circulatie; 005. Cum se vor face manevrele transporturilor e&ceptionale ne$a+aritice sau cu tonaj depasit #n vederea depozitarii" introducerii #n compunerea trenurilor" introducerii%scoaterii la si de la fronturile de #ncarcare si descarcare" c,ntaririi" trans+ordarii sau verificarii pe anumite linii din statii? >/80/1 05)-? Raspunsuri: A) ;e vor face conform prevederilor din fisa postului a statiei respective cu avizul reprezentantului sectiei de #ntretinere a caii; B) )e vor face conform prevederilor din planul tehnic de e#ploatare al statiei respective cu avizul reprezentantului sectiei de ntretinere a caii ; C) ;e vor face conform prevederilor din planul tehnic de e&ploatare al statiei respective cu avizul reprezentantului sectiei de #ntretinere a instalatiilor; 008. 'entru ca circulatia transporturilor e&ceptionale sa se efectueze #n deplina si$uranta tre+uie respectate: conditiile de #ncarcare si asi$urare a #ncarcaturii pe va$on impuse de ane&a 22 R2G si conditiile de circulatie sta+ilite #n tele$rama de apro+are a circulatiei transportului respectiv si care se impun prin acordul de principiu. >8- 581 )5/1 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 006. 'entru ca circulatia transporturilor e&ceptionale sa se efectueze #n deplina si$uranta tre+uie respectate: conditiile de #ncarcare si asi$urare a #ncarcaturii pe va$on impuse de ane&a 2 R2D si conditiile de circulatie sta+ilite de seful statiei. >)5--10-06- 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 054. Conditiile $enerale specifice transporturilor e&ceptionale sunt determinate de valoarea depasirii si de locul unde aceasta se produce fata de $a+aritul C!R de va$on" precum si de valoarea depasirii tonajului. >15 )10 -5 )4? Raspunsuri: Adevarat; !als 051. Conditiile $enerale specifice transporturilor ne$a+aritice sunt determinate de valoarea depasirii si de locul unde aceasta se produce fata de $a+aritul de li+era trecere" precum si de valoarea depasirii tonajului. > 0))11 )58/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 05 . 'e linii cu lucrari de arta si instalatii care impun circulatia transporturilor #nsotite de contur" transportul va fi #nsotit de reprezentanti ai re$ionalelor de cale ferata ale caror functii vor fi sta+ilite #n tele$rama de apro+are a circulatiei transportului respective" #n +aza avizului de circulatie #ntocmit" de Diviziile linii si instalatii. >/1 11000156 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 05). *n traficul international conturul transversal al va$oanelor $oale sau #ncarcate se va verifica si analiza daca este ne$a+aritic" fata de conturul $a+aritului de va$on . de #ncarcare . al fiecarei cai ferate straine aflate pe ruta de circulatie respectiva" tin,ndu.se seama si de limitarile latimilor de #ncarcare. >)1 8)5--8//1? Raspunsuri: Adevarat;!als 05-. *n traficul international conturul transversal al va$oanelor $oale sau #ncarcate se va verifica prin documentatia va$onului daca este ne$a+aritic" fata de conturul $a+aritului de va$on . de #ncarcare . numai al cai ferate care e&pediaza transportul. >0- /1) 5))0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 05/. ;e interzice e&pedierea transporturilor ne$a+aritice sau cu tonaj depasit pe liniile $estionarului infrastructurii feroviare pu+lice fara a avea o apro+are de circulatie emisa anticipat e&pedierii lor" prin care este sta+ilita ruta si conditiile de circulatie. >/ 8/ 5 154? Raspunsuri: Adevarat; !als 050. ;e interzice e&pedierea transporturilor ne$a+aritice sau cu tonaj depasit pe liniile $estionarului infrastructurii feroviare pu+lice fara a avea o apro+are emisa de seful statiei cu ocazia e&pedierii lor" prin care este sta+ilita ruta si conditiile de circulatie. >08580050)5))? Raspunsuri: Adevarat; !als 055. 3anevrele e&ecutate #n vederea depozitarii" introducerii #n compunerea trenurilor" introducerii%scoaterii la si de la fronturile de #ncarcare si descarcare" c,ntaririi" trans+ordarii sau verificarii transporturilor e&ceptionale pe anumite linii din statii se vor face conform prevederilor din '7A al statiei respective cu avizul reprezentantului sectiei de #ntretinere a caii. >-8/5-00)1/ 1? Raspunsuri:

04

Adevarat; !als 058. 7oate va$oanele de constructie o+isnuita pe care sunt #ncarcate marfurile cu o lun$ime de ) m sau mai mare . folosindu.se si va$oane de si$uranta . vor circula si se vor manevra cu viteza ma&ima de 1/ Fm%h peste macazele #n a+atere. >-0/)150/1-/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 056. 7oate va$oanele de constructie o+isnuita pe care sunt #ncarcate marfurile cu o lun$ime de 1/ m sau mai mica . folosindu.se si va$oane de si$uranta . vor circula si se vor manevra cu viteza ma&ima de / Fm%h peste macazele #n a+atere. >)) 0)0/-1151? Raspunsuri: Adevarat; !als 084. 2ntroducerea si scoaterea va$oanelor de constructie speciala pe si de pe liniile a$entilor economici proprietari de infrastructura feroviara privata la fronturile de #ncarcare.descarcare" se vor face de re$ula la lumina zilei cu viteza de / Fm%h" #n +aza avizului scris dat de or$anul local . picher" sef district sau sef echipa B care #ntretine linia respectiva. >005)1))808) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 081. 2ntroducerea si scoaterea va$oanelor de constructie speciala pe si de pe liniile a$entilor economici proprietari de infrastructura feroviara privata la fronturile de #ncarcare.descarcare" se vor face at,t ziua c,t si noaptea cu viteza de )4 Fm%h" #n +aza avizului scris dat conducerea a$entului economic. >5- -1065500/? Raspunsuri: Adevarat; !als 08 . Ce vor urmari #n timpul mersului #nsotitorii va$onului cu contur? >)8-5)8/ //4? Raspunsuri: A) *nscrierea conturului pe partea statiilor din parcurs; B) 6nscrierea conturului pe ambele parti prin punctele critice mentionate n aprobarea de circulatie; C) *nscrierea conturului pe am+ele parti #n functie de valoarea depasirii mentionate #n proictul de #ncarcare; 08). De catre cine se #nsotesc transporturile ne$a+aritice sau cu tonaj depasit pe liniile pe care sunt #ndrumate? >)/ 15/1 )51? Raspunsuri: A) De catre un reprezentant din ramura instalatii al operatorului de transport feroviar interesat si" dupa caz" de catre un reprezentant din ramura miscare; B) De catre un reprezentant din ramura tractiune al operatorului de transport feroviar interesat si" dupa caz" de catre un reprezentant din ramura instalatii; $) De catre un reprezentant din ramura va"oane al operatorului de transport feroviar interesat si, dupa caz, de catre un reprezentant din ramura linii ; 08-. 'e ce linii din statii se va face circulatia transporturilor ne$a+aritice sau cu tonajul depasit? >10 815)5 144? Raspunsuri: A) (umai pe liniile a+atute din statiile din parcurs; B) Pe liniile stabilite prin P 4, daca prin tele"rama de aprobare a transporturilor nu s-a stabilit altfel; C) 'e liniile de circulatie ale statiei" sau cele sta+ilte prin acordul de pricipiu; 08/. De catre cine se face verificarea daca transporturile sunt ne$a+aritice? >0555058-)51/? Raspunsuri: A) De catre seful statiei operatorului de transport sau #mputernicitul acestuia cel putin #n functia de sef de manevra" #mpreuna cu #mputernicitul operatorului de transport feroviar" toti autorizati #n acest scop si #n prezenta #mputernicitului destinatarului marfii; B) De catre seful statiei $estionarului infrastructurii feroviare pu+lice sau #mputernicitul acestuia cel putin #n functia de picher" #mpreuna cu #mputernicitul operatorului feroviar" toti autorizati #n acest scop si #n prezenta #mputernicitului predatorului marfii; $) De catre seful statiei "estionarului infrastructurii feroviare publice sau mputernicitul acestuia cel putin n functia de impie"at de miscare, mpreuna cu mputernicitul operatorului de transport feroviar, toti autorizati n acest scop si n prezenta mputernicitului predatorului marfii ; 080. C,nd se considera un transport cu tonaj depasit? >1 /1-)8)084? Raspunsuri: A) $nd "reutatea ma#ima pe metru liniar, admisa de linie, poduri si va"on este depasita pe ruta de circulatie a acestui transport pe una sau mai multe portiuni ; B) C,nd $reutatea ma&ima pe metru patrat" admisa de va$on este depasita pe ruta de circulatie a acestui transport pe una sau mai multe portiuni; C) C,nd tonajul trenului este depasit pe ruta de circulatie" pe una sau mai multe portiuni; 085. *nsotitorii vor lua loc #n timpul mersului #n $hereta de fr,na a va$onului pe care este montat conturul" sau a unui va$on ce se afla imediat dupa acesta altul dec,t cel pe care este #ncarcat transportul e&ceptional. >15 81))5-)/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 088. *nsotirea se va face #ntre statiile care delimiteaza portiunea de linie cu lucrari de arta sau instalatii pe care circulatia se va face cu viteza redusa" respectiv intre statiile care delimiteaza portiunile de linie pe care se depaseste tonajul" prevazute #n tele$rama de apro+are. >- /150)-154? Raspunsuri: Adevarat; !als 086. *nsotirea se va face #ntre statiile care delimiteaza portiunea de linie cu lucrari de arta sau instalatii pe care circulatia se va face cu viteza sta+ilita" respectiv #ntre statiile care delimiteaza portiunile de linie pe care se depaseste tonajul" prevazute #n planul tehnic de e&ploatare.

01

> ) -18-8/864? Raspunsuri: Adevarat; !als 064. Divizia 7rafic si operatorul de transport feroviar interesat dupa pro$ramarea circulatiei transportului ne$a+aritic sau cu tonaj depasit vor proceda la avizarea #nsotitorilor transportului" astfel #nc,t transportul sa poata fi e&pediat #nsotit" cu trenul la care a fost pro$ramat. >/0011/))-0)4? Raspunsuri: Adevarat; !als 061. Circulatia prin statii a transporturilor ne$a+aritice sau cu tonaj depasit se e&ecuta pe liniile sta+ilite prin planul tehnic de e&ploatare" daca prin tele$rama de apro+are a transporturilor nu s.a sta+ilit altfel. >-) -1)))/-)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 06 . <n transport cu tonaj depasit se considera c,nd sarcina ma&ima pe osie" admisa de liniile infrastructurii feroviare de pe ruta de circulatie a vehiculului este depasita de catre sarcina pe osie a transportului respectiv. > - )1))80 61? Raspunsuri: Adevarat; !als 06). <n transport cu tonaj depasit se considera c,nd sarcina ma&ima pe +o$hiu" admisa de liniile infrastructurii feroviare de pe ruta de circulatie a vehiculului este depasita de catre sarcina pe +o$hiu a transportului respectiv. >05500/)-/14-? Raspunsuri: Adevarat; !als 06-. <n transport cu tonaj depasit se considera c,nd $reutatea ma&ima pe metru liniar" admisa de linie" poduri si va$on este depasita pe ruta de circulatie a acestui transport pe una sau mai multe portiuni. >// 11-))05/-? Raspunsuri: Adevarat; !als 06/. <n transport cu tonaj depasit se considera c,nd $reutatea minima pe metru liniar" admisa de linie" este depasita pe una sau mai multe portiuni. >886081)0)/ /? Raspunsuri: a. Adevarat; b( !als 060. :a circulatia si manevrarea va$oanelor C;2 transpuse peste macazurile #n a+atere" nu se va depasi viteza de 1/ Fm%h. >8/ 1154/5 //? Raspunsuri: Adevarat; !als 065. :a circulatia si manevrarea va$oanelor C;2 transpuse peste macazurile #n a+atere" nu se va depasi viteza de / Fm%h. >-1 -11)15 5)? Raspunsuri: Adevarat; !als 068. De ce sunt determinate conditiile $enerale specifice transporturilor ne$a+aritice? >)0-5)8/8450 ? Raspunsuri: A) De valoarea depasirii si de locul unde aceasta se produce fata de "abaritul $!0 de va"on( B) De locul unde aceasta se produce fata de $a+aritul de li+era trecere. C) De locul unde acesta se produce fata de $a+aritul C!R de locomotiva. 066. Cum se procedeaza atunci c,nd valoarea rezervei minime instructionale este depasita cu valori cuprinse #ntre 4./4 mm? >15 018)06//4? Raspunsuri: A) se confectioneaza un contur din metal care reproduce sectiunea transversala a #ncarcaturii" #n raport cu a&a caii si cu tan$enta comuna a coroanei sinelor" #n toate punctele critice ale acesteia. B) se confectioneaza un contur din material lemons Asipci- care reproduce sectiunea transversala a ncarcaturii, n raport cu a#a caii si cu tan"enta comuna a coroanei sinelor, n toate punctele caracteristice ale acesteia( C) se confectioneaza un contur din material plastic care reproduce sectiunea transversala a #ncarcaturii" #n raport cu a&a caii si cu contan$enta comuna a coroanei sinelor" #n toate punctele caracteristice ale acesteia. 544. <nde se aseaza va$onul cu contur ce #nsoteste transportul e&ceptional? > 1 8 )/6)01? Raspunsuri: A) ;e aseaza la urma trenului; B) ;e aseaza imediat dupa va$onul #ncarcat cu transportul ne$a+aritic; $) )e aseaza imediat dupa locomotiva care asi"ura remorcarea trenului; 541. *n timpul #nsotirii transporturilor e&ceptionale se va asi$ura le$atura permanenta #ntre #nsotitori si mecanicul locomotivei trenului prin radiotelefon porta+il. >00500888/50)? Raspunsuri: Adevarat; !als 54 . Ga$onul cu contur se va considera va$on de si$uranta al transportului ne$a+aritic respectiv" se aseaza imediat dupa locomotiva care asi$ura remorcarea trenului si tre+uie sa fie #nzestrat cu $hereta de fr,na prevazuta cu semnal de alarma #n +una stare de functionare. >-0//1800)/64? Raspunsuri: Adevarat; !als 54). Ga$onul pe care se afla montat conturul va #nsoti transportul pe distanta mentionata #n tele$rama de apro+are de circulatie. >)- 8)00/1 ? Raspunsuri:

Adevarat; !als 54-. Ga$onul pe care se afla montat conturul va #nsoti transportul ne$a+aritic numai p,na la prima statie din parcursul trenului. >/) 5/ -1185 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 54/. :iniile din statii pe care tre+uie sa se manevreze sau sa se depoziteze transporturile e&ceptionale se vor sta+ili #n '7A. >-5/-1--0-55)? Raspunsuri: Adevarat; !als 540. Gerificarea transporturilor din statiile de #ncarcare de frontiera la intrare #n tara" de trans+ordare se va face numai la sesizarea personalului de e&ploatare de catre seful de statie. >)/ 5) -/1/51? Raspunsuri: Adevarat; !als 545. *n statii verificarea" masurarea si identificarea transporturilor e&ceptionale se vor face pe liniile sta+ilite prin '7A. >1/ 01 - 1)64? Raspunsuri: Adevarat; !als 548. :a tratarea transporturilor ne$a+aritice sau cu tonaj depasit" comisia are o+li$atia de a verifica daca #ncarcatura #ndeplineste normele de securitate impuse de liniile electrificate. >508/1)-881 0? Raspunsuri: Adevarat; !als 546. :a tratarea transporturilor ne$a+aritice sau cu tonaj depasit" comisia are o+li$atia de a verifica daca nu este depasita sarcina admisa si #ncarcatura s.a asezat pe acesta conform prevederilor din Ane&a 22 R2G. > 1 15/) 801? Raspunsuri: Adevarat; !als 514. :a tratarea transporturilor ne$a+aritice sau cu tonaj depasit" comisia are o+li$atia de a verifica daca #ncarcatura s.a asezat pe acesta conform prevederilor din Ane&a 2 R2D. >81 11811 0)-? Raspunsuri: Adevarat; !als 511. :a tratarea transporturilor ne$a+aritice sau cu tonaj depasit" comisia are o+li$atia de a verifica daca va$onul este cel prevazut #n acordul de circulatie" sau dupa caz" #n acordul de preluare si daca acesta este corespunzator din punct de vedere tehnic si al tonajului cu care s.a #ncarcat. >88611)-86-81? Raspunsuri: Adevarat; !als 51 . 3anevrarea transporturilor e&ceptionale ne$a+aritice sau cu tonaj depasit se va face prin tra$ere sau #mpin$ere. Raspunsuri: Adevarat; !als 51). Care din urmatoarele reprezinta o+li$atii ale a$entului postului de +ariera? Raspunsuri: A) )a nchida bariera nainte sa raspunda la telefon; sa suprave"heze din locul fi#at prevazut n re"ulamentul de functionare al postului de bariera, circulatia prin pasa1, pe timpul ct bariera este deschisa si sa nchida bariera n cazul n care paraseste acest loc, indiferent de motiv; B) ;a raspunda la telefon si dup aceea sa #nchida +ariera; sa suprave$heze din locul fi&at prevazut #n re$ulamentul de functionare al postului de +ariera" circulatia prin pasaj" pe timpul c,t +ariera este deschisa si sa #nchida +ariera #n cazul #n care paraseste acest loc" indiferent de motiv; C) ;a #nchida +ariera #nainte sa raspunda la telefon; sa suprave$heze din locul fi&at prevazut #n fisa postului" circulatia prin pasaj" pe timpul c,t +ariera este deschisa si sa #nchida +ariera #n cazul #n care paraseste acest loc" indiferent de motiv; 51-. Care din urmatoarele reprezinta o+li$atii ale a$entului postului de +ariera? Raspunsuri: A) ;a dea semnale pentru oprirea trenului sau convoiului de manevra aflat #n miscare c,nd constata neajunsuri care pericliteaza si$uranta circulatiei sau securitatea transporturilor si sa avizeze imediat pe seful statiei; sa avizeze imediat pe 2D3 despre deteriorarile produse la postul de +ariera" de catre vehiculele rutiere cu tractiune mecanica" animala sau de catre pietoni" #n vederea luarii operative a masurilor de remediere; B) )a dea semnale pentru oprirea trenului sau convoiului de manevra aflat n miscare cnd constata nea1unsuri care pericliteaza si"uranta circulatiei sau securitatea transporturilor si sa avizeze imediat pe %D&; sa avizeze imediat pe %D& despre deteriorarile produse la postul de bariera, de catre vehiculele rutiere cu tractiune mecanica, animala sau de catre pietoni, n vederea luarii operative a masurilor de remediere; C) ;a dea semnale pentru oprirea trenului sau convoiului de manevra aflat #n miscare c,nd constata neajunsuri care pericliteaza si$uranta circulatiei sau securitatea transporturilor si sa avizeze imediat pe 2D3; sa avizeze imediat personalul de specialitate despre deteriorarile produse la postul de +ariera" de catre vehiculele rutiere cu tractiune mecanica" animala sau de catre pietoni" #n vederea luarii operative a masurilor de remediere; 51/. <rmatoarele sunt elemente ale infrastructurii feroviare? Raspunsuri: A) :iniile ferate de circulatie" manevra" de evitare si de scapare materializate prin infrastructura caii" suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte si alta a a&ei caii ferate" care constituie zona de si$uranta a infrastructurii feroviare potrivit actelor normative; B) :iniile ferate de circulatie" manevra" materializate prin infrastructura caii" suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte si alta a a&ei caii ferate" care constituie zona de si$uranta a infrastructurii feroviare potrivit le$ii;

0)

$) 'iniile ferate de circulatie, manevra, de evitare si de scapare materializate prin infrastructura caii, suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte si alta a a#ei caii ferate, care constituie zona de si"uranta a infrastructurii feroviare potrivit le"ii; 510. <rmatoarele sunt elemente ale infrastructurii feroviare? Raspunsuri: A) Podurile, tunelurile, viaductele si alte lucrari de arta care au le"atura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei precum si terenurile aferente acestora ; B) 'odurile" +ascule pod" viaductele si alte lucrari de arta care au le$atura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei precum si terenurile aferente acestora; C) 'odurile" tunelurile" placi de #ntoarcere a locomotivelor" viaductele si alte lucrari de arta care au le$atura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei precum si terenurile aferente acestora; 515. <rmatoarele sunt elemente ale infrastructurii feroviare? Raspunsuri: A) Cladirile statiilor de cale ferata" cu facilitatile aferente" inclusiv terenurile pe care sunt amplasate; statiile de triaj" statiile tehnice si terenurile aferente acestora; B) $ladirile statiilor de cale ferata, cu facilitatile aferente, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate; statiile de tria1 si terenurile aferente acestora ; C) Cladirile statiilor de cale ferata" cu facilitatile aferente" inclusiv terenurile pe care sunt amplasat; statiile de triaj ?i sta?iile tehnice; 518. Ce tre+uie sa asi$ure platforma terasamentelor? Raspunsuri: A) ;ta+ilitatea infrastructurii caii ferate" sa corespunda cerintelor de perspectiva" sa permita utilizarea masinilor $rele de cale si circulatia personalului feroviar si a utilajelor usoare #n lun$ul caii ferate; B) ;ta+ilitatea suprastructurii caii ferate" sa corespunda cerintelor de perspectiva" sa permita utilizarea masinilor $rele de cale" vehiculelor cu si fara motor si circulatia personalului feroviar; $) )tabilitatea suprastructurii caii ferate, sa corespunda cerintelor de perspectiva, sa permita utilizarea masinilor "rele de cale si circulatia personalului feroviar si a utila1elor usoare n lun"ul caii ferate( 516. <nde nu se admite amplasarea trecerilor la nivel? Raspunsuri: A) Cu intersectarea urmatoarelor elemente ale infrastructurii feroviare: aparate de cale; liniile de cale ferata electrificate care ar urma sa se intersecteze cu linii de tramvai sau trasee de trolei+uze; un $rup de trei sau mai multe linii de cale ferata; B) $u intersectarea urmatoarelor elemente ale infrastructurii feroviare; aparate de cale; liniile de primiree#pediere, liniile de cale ferata electrificate care ar urma sa se intersecteze cu linii de tramvai sau trasee de troleibuze; un "rup de trei sau mai multe linii de cale ferata; C) Cu intersectarea urmatoarelor elemente ale infrastructurii feroviare: aparate de cale; liniile de cale ferata electrificate care ar urma sa se intersecteze cu linii de tramvai sau trasee de trolei+uze; un $rup de doua sau mai multe linii de cale ferata; 5 4. Ce cuprinde infrastructura feroviara? Raspunsuri: A) 7otalitatea liniilor necesare circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare" cladirilor statiilor de cale ferata cu dotarile aferente" precum si celelalte cladiri tehnolo$ice destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar; B) Ansamblul elementelor necesare circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare, cladirilor statiilor de cale ferata cu dotarile aferente, precum si celelalte cladiri tehnolo"ice destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar; C) 7otalitatea dispozitivelor de linii necesare circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare" cladirilor statiilor de cale ferata cu dotarile aferente" precum si celelalte cladiri tehnolo$ice destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar; 5 1. Cum se poate face modificarea dispozitivului de linii #ntr.o statie? Raspunsuri: A) Re$ulamentul 44 " art. -B) Cu avizul A;!R si apro+area autoritatii de stat #n transporturile feroviare; $) $u avizul A!40 si aprobarea autoritatii de stat n transporturile feroviare; 5 . <nde va fi inclusa modificarea dispozitivului de linii? Raspunsuri: A) 6n planul tehnic de e#ploatare a statiei si n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si"uranta ; B) *n re$lementarile #n vi$oare si #n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si$uranta; C) *n re$lementarile de lucru ale statiei si #n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si$uranta; 5 ). 2ndicatia normala a semnalelor este: Raspunsuri: A) 'e sectiile #nzestrate cu +loc de linie automat indicatia normala a semnalelor de trecere ale +locului de linie automat" este permisiva" #n functie orientarea +locului de linie automat" iar a semnalelor de intrare" de iesire" de parcurs si repetitor este pe oprire; B) Pe sectiile nzestrate cu bloc de linie automat indicatia normala a semnalelor de trecere ale blocului de linie automat, este permisiva sau pe oprire, n functie orientarea blocului de linie automat, iar a semnalelor de intrare, de iesire, de parcurs si de ramificatie este pe oprire; C) 'e sectiile #nzestrate cu +loc de linie automat indicatia normala a semnalelor de trecere ale +locului de linie automat" este permisiva sau pe oprire" #n functie orientarea +locului de linie automat" iar a semnalelor de intrare" de iesire" de parcurs si prevestitoare este pe oprire; 5 -. Care este indicatia normala a semnalelor #n cazul #n care instalatia de centralizare electrodinamica a statiei este trecuta la re$imul de continuitate al +locului de linie automat?

0-

Raspunsuri: A) ;emnalele luminoase de intrare" de iesire" de parcurs" prevestitoare" la fel ca semnalele luminoase de trecere ale +locului de linie automat" tre+uie sa dea indicatii corespunzatoare starii de li+er sau de ocupat ale sectoarelor de +loc pe care le acopera; B) ;emnalele luminoase de intrare" de iesire" de parcurs" repetitoare la fel ca semnalele luminoase de trecere ale +locului de linie automat" tre+uie sa dea indicatii corespunzatoare starii de li+er sau de ocupat ale sectoarelor de +loc pe care le acopera; $) )emnalele luminoase de intrare, de iesire, de parcurs, la fel ca semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat, trebuie sa dea indicatii corespunzatoare starii de liber sau de ocupat ale sectoarelor de bloc pe care le acopera; 5 /. ;emnalele luminoase ale +locului de linie automat cu patru indicatii tre+uie sa fie #n dependenta #ntre ele" astfel #nc,t sa dea urmatoarele indicatii: Raspunsuri: A) 0osu - opreste fara a depasi semnalul - primul sector de bloc este ocupat; "alben - liber cu viteza stabilita, atentie, semnalul urmator ordona oprirea - primul sector de bloc din fata este liber, al doilea este ocupat; B) Rosu . opreste fara a depasi semnalul . primul sector de +loc este ocupat; $al+en . li+er cu viteza redusa" atentie" semnalul urmator ordona oprirea . primul sector de +loc din fata este li+er" al doilea este ocupat; C) Rosu . opreste fara a depasi semnalul; $al+en . li+er cu viteza sta+ilita" atentie" semnalul urmator ordona oprirea . primul sector de +loc din fata este li+er" al doilea este ocupat; 5 0. ;emnalele luminoase ale +locului de linie automat cu patru indicatii tre+uie sa fie #n dependenta #ntre ele" astfel #nc,t sa dea urmatoarele indicatii: Raspunsuri: A) Gerde . li+er cu viteza sta+ilita" semnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. primele doua sectoare de +loc sunt li+ere; .verde clipitor . li+er cu viteza sta+ilita" semnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita . primele doua sectoare de +loc sunt li+ere. B) >erde - liber cu viteza stabilita, semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita -cel putin primele doua sectoare de bloc sunt libere; -verde clipitor - liber cu viteza stabilita, semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita - primele doua sectoare de bloc sunt libere( C) Gerde . li+er cu viteza sta+ilita" semnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita cel putin primele doua sectoare de +loc sunt li+ere; .verde clipitor . li+er cu viteza sta+ilita" semnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita . cel putin primele doua sectoare de +loc sunt li+ere. 5 5. Care salariati raspund pentru or$anizarea si controlul iluminarii semnalelor si indicatoarelor? >1 )11/-0854? Raspunsuri: A) sefii de statie, pentru semafoare, semnale mecanice prevestitoare, semnale mecanice de manevra, indicatoare de statie, indicatoare de macaz ale aparatelor de cale sau ale opritoarelor, sabotilor de deraiere si ale coloanelor hidraulice; B) sefii de statie" pentru semafoare" semnale mecanice prevestitoare" semnale mecanice de manevra" indicatoare de statie" indicatoare de macaz ale aparatelor de cale sau ale opritoarelor" sa+otilor de deraiere si ale coloanelor hidraulice; C) A$entul care le manipuleaza" pentru semafoare" semnale mecanice prevestitoare" semnale mecanice de manevra" indicatoare de statie" indicatoare de macaz ale aparatelor de cale sau ale opritoarelor" sa+otilor de deraiere si ale coloanelor hidraulice; 5 8. Care salariati raspund pentru or$anizarea si controlul iluminarii semnalelor si indicatoarelor? Raspunsuri: A) Conducatorii altor unitati si%sau su+unitati" pentru dispozitive de semnalizare de pe liniile de cale ferata proprii; efii de statie" pentru semnalele mo+ile de acoperire ale portiunilor de linie sla+ite sau #nchise pentru lucrari sau din alte cauze; sefii su+unitatilor zonale de electrificare" pentru indicatoarele proprii; B) $onducatorii altor unitati si3sau subunitati, pentru dispozitive de semnalizare de pe liniile de cale ferata proprii; sefii de district, pentru semnalele mobile de acoperire ale portiunilor de linie slabite sau nchise pentru lucrari sau din alte cauze; sefii subunitatilor zonale de electrificare, pentru indicatoarele proprii; C) Conducatorii altor unitati si%sau su+unitati" pentru dispozitive de semnalizare de pe liniile de cale ferata proprii; sefii de echipa" pentru semnalele mo+ile de acoperire ale portiunilor de linie sla+ite sau #nchise pentru lucrari sau din alte cauze; sefii su+unitatilor zonale de electrificare" pentru indicatoarele proprii; 5 6. 'unctele de intersectie la acelasi nivel ale liniilor de cale ferata cu drumuri deschise circulatiei pu+lice pe care se circula cu mijloace cu tractiune mecanica sau animala" sunt treceri la nivel cu calea ferata . denumite #n continuare treceri la nivel . si se sta+ilesc conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. Raspunsuri: Adevarat; !als 5)4. 'unctele de intersectie la acelasi nivel ale liniilor de cale ferata cu drumuri deschise circulatiei pu+lice pe care se circula cu mijloace cu tractiune mecanica sau animala" sunt treceri la nivel cu calea ferata . denumite #n continuare treceri la nivel . si se sta+ilesc conform prescriptiilor de functionare. Raspunsuri: Adevarat; !als 5)1. A$entul postului de +ariera are o+li$atia sa avizeze imediat pe 2D3 despre deteriorarile produse la postul de +ariera" de catre vehiculele rutiere cu tractiune mecanica" animala sau de catre pietoni" #n vederea luarii operative a masurilor de remediere. Raspunsuri: Adevarat; !als 5) . A$entul postului de +ariera are o+li$a?ia sa avizeze imediat personalul de #ntre?inere despre deteriorarile produse la postul de +ariera" de catre vehiculele rutiere cu tractiune mecanica" animala sau de catre pietoni" #n vederea luarii operative a masurilor de remediere. Raspunsuri: Adevarat; !als

0/

5)). 'ozitia normala a macazurilor este pe directa" #n cazul macazurilor din incinta statiei aflate pe linie directa" at,t pe cale simpla" c,t si pe cale du+la" precum si a celor aflate #n linie curenta" spre linia de evitare sau de scapare" #n cazul macazurilor care dau acces la aceste linii" #n pozitia sta+ilita prin '7A" pentru celelalte macazuri. Raspunsuri: Adevarat;!als 5)-. 'ozitia normala a macazurilor este pe directa" #n cazul macazurilor din incinta statiei aflate pe linie directa" precum si a celor aflate #n linie curenta" spre linia de evitare sau de scapare" #n cazul macazurilor care dau acces la aceste linii" #n pozitia sta+ilita prin re$lementarile #n vi$oare" pentru celelalte macazuri. Raspunsuri: Adevarat; !als 5)/. *n cazul defectarii +arierei #n pozitie deschisa" imediat dupa ce a primit dispozitia de #nchidere a acesteia" a$entul care o deserveste este o+li$at sa ia masuri de oprire a vehiculelor rutiere prin amplasarea +arierelor mo+ile" semnalizate pe timp de noapte conform re$lementarilor specifice #n vi$oare si sa avizeze pe 2D3 din statiile adiacente" cu numar si ora" despre defectarea +arierei. Raspunsuri: Adevarat; !als 5)0. *n cazul defectarii +arierei #n pozitie deschisa" imediat dupa ce a primit dispozitia de #nchidere a acesteia" a$entul care o deserveste este o+li$at sa ia masuri de oprire a vehiculelor rutiere prin amplasarea +arierelor mo+ile" semnalizate pe timp de noapte conform re$lementarilor specifice #n vi$oare si sa avizeze pe 2D3 din statia care a dat dispozitie de #nchidere a +arierei" cu numar si ora" despre defectarea +arierei. Raspunsuri: Adevarat; !als 5)5. 3acazurile pot fi manipulate din pozitia lor normala #n alta pozitie pentru primirea si e&pedierea trenurilor" e&ecutarea manevrei" curatirea" verificarea" revizia sau repararea acestora" interzicerea accesului la linii #nchise si ocupate. Raspunsuri: Adevarat; !als 5)8. 3acazurile pot fi manipulate din pozitia lor normala #n alta pozitie pentru primirea si e&pedierea trenurilor" curatirea" verificarea" revizia sau repararea acestora" interzicerea accesului la linii #nchise si ocupate. Raspunsuri: Adevarat; !als 5)6. 2nfrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente liniile ferate de circulatie" manevra" de evitare si de scapare materializate prin infrastructura caii" suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte si alta a a&ei caii ferate" care constituie zona de si$uranta a infrastructurii feroviare potrivit le$ii si lucrarile $eotehnice de protectie si de consolidare" plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate. Raspunsuri: Adevarat; !als 5-4. 2nfrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente liniile ferate de circulatie" manevra" de evitare si de scapare materializate prin infrastructura caii" suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte si alta a a&ei caii ferate" care constituie zona de si$uranta a infrastructurii feroviare potrivit actelor normative si lucrarile $eotehnice de protectie si de consolidare" plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate. Raspunsuri: Adevarat; !als 5-1. 2nfrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente instalatiile fi&e de si$uranta" de conducere operativa a circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare si cele fi&e de alimentare cu ener$ie electrica a liniei de contact" constructiile si facilitatile aferente acestora" inclusiv terenurile pe care sunt amplasate; podurile" tunelurile" viaductele si alte lucrari de arta care au le$atura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei precum si terenurile aferente acestora. Raspunsuri: Adevarat; !als 5- . 2nfrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente instalatiile fi&e de si$uranta" de conducere operativa a circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare si cele fi&e de alimentare cu ener$ie electrica a liniei de contact" constructiile si facilitatile aferente acestora" inclusiv terenurile pe care sunt amplasate; podurile" tunelurile" placi de #ntoarcere a locomotivelor" viaductele si alte lucrari de arta care au le$atura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei precum si terenurile aferente acestora. Raspunsuri: Adevarat; !als 5-). 2nfrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente cladirile statiilor de cale ferata" cu facilitatile aferente" inclusiv terenurile pe care sunt amplasate; statiile de triaj si terenurile aferente acestora; alte constructii" cladiri si facilitati destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als 5--. 2nfrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente cladirile statiilor de cale ferata" cu facilitatile aferente" inclusiv terenurile pe care sunt amplasate; statiile de triaj" statiile tehnice si terenurile aferente acestora; alte constructii" cladiri si facilitati destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als

00

5-/. Alementele infrastructurii feroviare se urmaresc #n e&ploatare" #n scopul mentinerii caracteristicilor tehnico . functionale" pe toata durata de e&istenta a acestora iar modificarile survenite se evidentiaza o+li$atoriu #n documentele specifice prevazute #n normele #n vi$oare. Raspunsuri: Adevarat; !als 5-0. Alementele infrastructurii feroviare se urmaresc #n e&ploatare" #n scopul mentinerii caracteristicilor constructive" pe toata durata de e&istenta a acestora iar modificarile survenite se evidentiaza o+li$atoriu #n re$lementarile specifice prevazute #n actele normative. Raspunsuri: Adevarat; !als 5-5. ;uprastructura caii tre+uie astfel alcatuita #nc,t la constructiile noi" precum si dupa reconstructii si refactii" sa permita" de re$ula" sarcina pe osie de cel putin / de tone; e&ceptii se apro+a numai de catre autoritatea de stat #n transporturile feroviare" cu avizul A!AR. Raspunsuri: Adevarat; !als 5-8. ;uprastructura caii tre+uie astfel alcatuita #nc,t la constructiile noi" precum si dupa reconstructii si refactii" sa permita" de re$ula" sarcina pe osie de cel putin de tone; e&ceptii se apro+a numai de catre autoritatea de stat #n transporturile feroviare. Raspunsuri: Adevarat; !als 5-6. Alementele infrastructurii feroviare vor fi proiectate si e&ecutate astfel #nc,t sa asi$ure desfasurarea operatiunilor de transport feroviar #n conditii de si$uranta a circulatiei trenurilor si de securitate a transporturilor" la vitezele trenurilor si masele sta+ilite ale acestora. Raspunsuri: Adevarat; !als 5/4. Alementele infrastructurii feroviare vor fi amplasate si proietate astfel #nc,t sa asi$ure desfasurarea operatiunilor de transport feroviar #n conditii de si$uranta a circulatiei trenurilor si de securitate a transporturilor" la vitezele trenurilor si masele sta+ilite ale acestora. Raspunsuri: Adevarat; !als 5/1. *n statiile de cale ferata modificarea dispozitivului de linii se face cu avizul A!AR si apro+area autoritatii de stat #n transporturile feroviare. Raspunsuri: Adevarat; !als 5/ . *n statiile de cale ferata modificarea dispozitivului de linii se face cu avizul $estionarului infrastructuii si apro+area autoritatii de stat #n transporturile feroviare. Raspunsuri: Adevarat; !als 5/). 'ozitia normala a +arierelor si semi+arierelor la trecerile la nivel este aceea #n pozitie deschisa; pozitia normala a +arierelor poate fi modificata #n cazuri +ine justificate" conform prevederilor le$ale #n vi$oare. Raspunsuri: Adevarat; !als 5/-. 'ozitia normala a +arierelor si semi+arierelor la trecerile la nivel este aceea #n pozitie #nchisa; pozitia normala a +arierelor poate fi modificata #n cazuri +ine justificate" conform prevederilor le$ale #n vi$oare. Raspunsuri: Adevarat; !als 5//. :a toate trecerile la nivel cu calea ferata amenajate pentru circulatia trenurilor cu viteza ma&ima cuprinsa #ntre 1-4 si 104 Fm%h. se asi$ura #nchiderea fiecarui fir de circulatie rutiera; #n acest caz instalatia de semnalizare rutiera tip BA7 are un numar de patru semi+ariere. B/- 0/ /0-/)-? Raspunsuri: Adevarat; !als 5/0. :a toate trecerile la nivel cu calea ferata amenajate pentru circulatia trenurilor cu viteza ma&ima cuprinsa #ntre 1-4 si 104 Fm%h. se asi$ura #nchiderea fiecarui fir de circulatie rutiera; #n acest caz instalatia de semnalizare rutiera tip BA7 are un numar de doua +ariere. >0 00///4)--? Raspunsuri: Adevarat; !als 5/5. 'rin semnal se #ntele$e instalatia sau mijlocul cu ajutorul caruia se transmit sau se primesc ordine si indicatii de catre personalul care asi$ura desfasurarea traficului feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als 5/8. 'rin semnal se #ntele$e instalatia sau mijlocul cu ajutorul caruia se primesc ordine si indicatii de catre personalul care asi$ura desfasurarea traficului feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als

05

5/6. 2ndicatia semnalului este un ordin care tre+uie #ndeplinit neconditionat" prin toate mijloacele posi+ile de catre personalul care asi$ura desfasurarea traficului feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als 504. 2ndicatia semnalului este un ordin care tre+uie #ndeplinit neconditionat" prin toate mijloacele posi+ile de catre personalul de miscare care asi$ura circulatia trenurilor. Raspunsuri: Adevarat; !als 501. A&ceptie de la ordinul de a opri #n fata semnalelor stinse sau cu indicatii du+ioase fac semnalele prevestitoare de pe sectiile nedotate cu +loc de linie automat si semnalele repetitoare" care indica reducerea vitezei . urmatorul semnal ordona oprirea" pentru a asi$ura oprirea la semnalul pe care #l preced. Raspunsuri: Adevarat; !als 50 . A&ceptie de la ordinul de a opri #n fata semnalelor stinse sau cu indicatii du+ioase fac semnalele prevestitoare de pe sectiile dotate cu +loc de linie automat si semnalele repetitoare" care indica reducerea vitezei . urmatorul semnal ordona oprirea" pentru a asi$ura oprirea la semnalul pe care #l preced. Raspunsuri: Adevarat; !als 50). 2ndicatia normala a semnalelor este urmatoarea: pe sectiile #nzestrate cu +loc de linie automat indicatia normala a semnalelor de trecere ale +locului de linie automat" este permisiva sau pe oprire" #n functie orientarea +locului de linie automat" iar a semnalelor de intrare" de iesire" de parcurs si de ramificatie este pe oprire. Raspunsuri: Adevarat; !als 50-. 2ndicatia normala a semnalelor este urmatoarea: pe sectiile #nzestrate cu +loc de linie automat indicatia normala a semnalelor de trecere ale +locului de linie automat" este permisiva" #n functie orientarea +locului de linie automat" iar a semnalelor de intrare" de iesire" de parcurs si repetitor este pe oprire. Raspunsuri: Adevarat; !als 50/. 2ndicatia normala a semnalelor este urmatoarea: #n cazul #n care instalatia de centralizare electrodinamica a statiei este trecuta la re$imul de continuitate al +locului de linie automat" semnalele luminoase de intrare" de iesire" de parcurs" la fel ca semnalele luminoase de trecere ale +locului de linie automat" tre+uie sa dea indicatii corespunzatoare starii de li+er sau de ocupat ale sectoarelor de +loc pe care le acopera. Raspunsuri: Adevarat; !als 500. 2ndicatia normala a semnalelor este urmatoarea: #n cazul #n care instalatia de centralizare electrodinamica a statiei este trecuta la re$imul de continuitate al +locului de linie automat" semnalele luminoase de intrare" de iesire" de parcurs" repetitoare la fel ca semnalele luminoase de trecere ale +locului de linie automat" tre+uie sa dea indicatii corespunzatoare starii de li+er sau de ocupat ale sectoarelor de +loc pe care le acopera. Raspunsuri: Adevarat; !als 505. ;emnalele de intrare si de ramificatie #n alta directie de mers precedate de semnale prevestitoare tre+uie sa fie amplasate la cel putin 44 m de v,rful aparatului de cale atacat pe la v,rf sau de marca de si$uranta" atunci c,nd aparatul de cale este atacat pe la calc,i. Raspunsuri: Adevarat; !als 508. ;emnalele de intrare si de ramificatie #n alta directie de mers precedate de semnale prevestitoare tre+uie sa fie amplasate la cel putin 1/4 m de v,rful aparatului de cale atacat pe la v,rf sau de marca de si$uranta" atunci c,nd aparatul de cale este atacat pe la calc,i. Raspunsuri: Adevarat; !als 506. ;emnalul prevestitor" pe distantele fara +loc de linie automat" se amplaseaza la cel mult 1/44 m fata de semnalul pe care #l precede" cu e&ceptia cazurilor avizate de A!AR. Raspunsuri: Adevarat; !als 554. ;emnalul prevestitor" pe distantele fara +loc de linie automat" se amplaseaza la cel mult 1 44 m fata de semnalul pe care #l precede" cu e&ceptia cazurilor avizate de A;!AR. Raspunsuri: Adevarat; !als 551. Distanta minima de 1 44 m se va realiza si #ntre semnalele consecutive de intrare" de parcurs si de iesire de la liniile directe din statii #n am+ele sensuri de mers. Raspunsuri: Adevarat; !als 55 . Distanta minima de 1 44 m se va realiza si #ntre semnalele consecutive de intrare" de parcurs si de iesire de la liniile a+atute din statii #n am+ele sensuri de mers.

08

Raspunsuri: Adevarat; !als 55). *n +aza documentatiei tehnice avizata de A!AR se admite amplasarea semnalelor luminoase de trecere ale +locului de linie automat la o distanta mai mica de 1 44 m" acolo unde aceasta nu poate fi asi$urata" dar nu mai putin dec,t drumul de fr,nare corespunzator vitezei ma&ime admise" plus 144 m; semnalele #n cauza vor fi prevazute cu un reper distinctiv. Raspunsuri: Adevarat; !als 55-. *n +aza documentatiei tehnice avizata de A!AR se admite amplasarea semnalelor luminoase de trecere ale +locului de linie automat la o distanta mai mica de 1444 m" acolo unde aceasta nu poate fi asi$urata" dar nu mai putin dec,t drumul de fr,nare corespunzator vitezei ma&ime admise" plus 144 m; semnalele #n cauza vor fi prevazute cu un reper distinctiv. Raspunsuri: Adevarat; !als 55/. ;emnalele de avarie de la trecerile la nivel" #n linie curenta" se amplaseaza la /4 m fata de e&tremitatea cea mai apropiata a trecerii la nivel. Daca acest lucru nu este posi+il semnalele de avarie se pot amplasa la o distanta mai mare" dar nu mai mult de 144 m. Raspunsuri: Adevarat; !als 550. ;emnalele de avarie de la trecerile la nivel" #n linie curenta" se amplaseaza la )4 m fata de e&tremitatea cea mai apropiata a trecerii la nivel. Daca acest lucru nu este posi+il semnalele de avarie se pot amplasa la o distanta mai mare" dar nu mai mult de /4 m. Raspunsuri: Adevarat; !als 555. ;emnalele luminoase ale +locului de linie automat patru indicatii tre+uie sa fie #n dependenta #ntre ele" astfel #nc,t sa dea urmatoarele indicatii: verde . li+er cu viteza sta+ilita" semnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita cel putin primele doua sectoare de +loc sunt li+ere; .verde clipitor . li+er cu viteza sta+ilita" semnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita . primele doua sectoare de +loc sunt li+ere. Raspunsuri: Adevarat; !als 558. ;emnalele luminoase ale +locului de linie automat patru indicatii tre+uie sa fie #n dependenta #ntre ele" astfel #nc,t sa dea urmatoarele indicatii: verde . li+er cu viteza sta+ilita" semnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita cel putin primele doua sectoare de +loc sunt li+ere; .verde clipitor . li+er cu viteza sta+ilita" semnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita . cel putin primele doua sectoare de +loc sunt li+ere. Raspunsuri: Adevarat; !als 556. ;emnalele luminoase ale +locului de linie automat patru indicatii tre+uie sa fie #n dependenta #ntre ele" astfel #nc,t sa dea urmatoarele indicatii: rosu . opreste fara a depasi semnalul . primul sector de +loc este ocupat; $al+en . li+er cu viteza sta+ilita" atentie" semnalul urmator ordona oprirea . primul sector de +loc din fata este li+er" al doilea este ocupat. Raspunsuri: Adevarat; !als 584. ;emnalele luminoase ale +locului de linie automat patru indicatii tre+uie sa fie #n dependenta #ntre ele" astfel #nc,t sa dea urmatoarele indicatii: rosu . opreste fara a depasi semnalul . primul sector de +loc este ocupat; $al+en . li+er cu viteza redusa" atentie" semnalul urmator ordona oprirea . primul sector de +loc din fata este li+er" al doilea este ocupat; Raspunsuri: Adevarat; !als 581. A$entii #nsarcinati cu #ntretinerea si aprinderea semnalelor si indicatoarelor raspund pentru iluminarea lor corespunzatoare" la timp si fara #ntrerupere. Raspunsuri: Adevarat;!als 58 . A$entii #nsarcinati cu #ntretinerea si aprinderea semnalelor si indicatoarelor raspund pentru iluminarea lor corespunzatoare" la timp si fara #ntrerupere conform fisei postului. Raspunsuri: Adevarat; !als 58). Cum se clasifica #n functie de modul #n care se realizeaza semnalizarea circulatiei feroviare si rutiere" trecerile la nivel? Raspunsuri: A) treceri la nivel cu bariere - tip B; treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera cu semibariere - tip BA ; treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera fara semibariere - tip )A ; treceri la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip %0; B) treceri la nivel cu +ariere mecanice . tip B; treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera cu semi+ariere . tip BA7; treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera fara semi+ariere . tip ;A7; C) treceri la nivel cu +ariere . tip B; treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera cu +ariere . tip BA7; treceri la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere . tip 2R. 58-. Cum tre+uie alcatuita suprastructura caii?

06

Raspunsuri: A) Astfel nct la constructiile noi, precum si dupa reconstructii si refactii, sa permita, de re"ula, sarcina pe osie de cel putin -: de tone; e#ceptii se aproba numai de catre autoritatea de stat n transporturile feroviare, cu avizul A!40; B) Astfel #nc,t la constructiile noi" precum si dupa reconstructii si refactii" sa permita" de re$ula" sarcina pe osie de cel putin "/ tone; e&ceptii se apro+a numai de catre autoritatea de stat #n transporturile feroviare" cu avizul A!AR; C) Astfel #nc,t la constructiile noi" precum si dupa reconstructii si refactii" sa permita" de re$ula" sarcina pe osie de cel putin de tone; e&ceptii se apro+a numai de catre autoritatea de stat #n transporturile feroviare; 58/. Cum se face circulatia peste trecerile la nivel a vehiculelor cu caracteristici speciale" prevazute #n actele normative privind re$imul juridic al drumurilor? Raspunsuri: A) ;e admite numai cu acordul si #n conditiile sta+ilite de catre $estionarul infrastructurii feroviare si su+ suprave$herea #mputernicitului su+unitatii de #ntretinere a caii" #n functie de cel putin picher si dupa caz" de #mputernicitul su+unitatii 2!7A pe liniile de cale ferata electrificate; B) )e admite numai cu acordul si n conditiile stabilite de catre administratorul infrastructurii feroviare si sub suprave"herea mputernicitului subunitatii de ntretinere a caii, n functie de cel putin picher si dupa caz, de mputernicitul subunitatii %! 4 pe liniile de cale ferata electrificate ; C) ;e admite numai cu acordul si #n conditiile sta+ilite de catre administratorul infrastructurii feroviare si su+ suprave$herea #mputernicitului su+unitatii de #ntretinere a caii" #n functie de cel putin sef de echipa si dupa caz" de #mputernicitul su+unitatii 2!7A pe liniile de cale ferata electrificate; 580. Cum procedeaza 2D3 #n cazul defectarii +arierei #n pozitie deschisa? Raspunsuri: A) 2D3 din statia care a fost avizat de catre a$entul postului de +ariera" #nscrie datele despre defectarea +arierei #n RR:2;C si avizeaza seful de district ;CB; B) 2D3 din statia careia #i este arondat postul" #nscrie datele despre defectarea +arierei #n RR:2;C si avizeaza picherul si seful statiei; $) %D& din statia careia i este arondat postul, nscrie datele despre defectarea barierei n 00'%)$ si avizeaza subunitatea cu atributii specifice de ntretinere pentru a lua masurile de remediere ; 585. Cum se procedeaza #n cazul #n care a$entul postului de +ariera din linie curenta nu se prezinta la telefon sau c,nd instalatia telefonica se defecteaza si nu se poate lua le$atura cu acesta? Raspunsuri: A) )e avizeaza mecanicul prin ordin de circulatie, n care se nscrie ca trenul circula neanuntat la postul de bariera ; B) ;e avizeaza ver+al mecanicul pentru a opri #naintea trecerii la nivel si verificarea pasajului; C) ;e avizeaza mecanicul si seful de tren ca vor circula neanuntati la postul de +ariera respectiv; 588. Ce este ecartamentul de cale ferata? Raspunsuri: A) Acartamentul caii ferate este distanta dintre partea e&terioara a ciupercii sinei si a&a mediana a caii"; B) Acartamentul caii ferate este distanta dintre sina si contrasina" masurata #n aliniament" la 1- mm su+ planul de rulare al acestora; $) 4cartamentul caii ferate este distanta dintre fetele interioare ale sinelor, masurata n aliniament, la +, mm sub planul de rulare al acestora ; 586. Care este ecartamentul pe caile ferate Rom,ne? Raspunsuri: A) Acartamentul caii ferate este de 1-44 mm. B) 4cartamentul caii ferate este de +,.: mm( C) Acartamentul caii ferate este de 1/ 4 mm. 564. 7trecerile la nivel cu instalatie automata de semnalizare rutiera cu semi+ariere sunt de tipul: Raspunsuri: A) B; B) BA ; C) ;A7; 561. 'ozitia normala a +arierelor la trecerile la nivel este cea #n pozitie deschisa si poate fi modificata numai #n cazuri +ine justificate" cu apro+area conducerii structurii re$ionale a administratorului infrastructurii feroviare. Raspunsuri: Adevarat; !als 56 . 'ozitia normala a +arierelor la trecerile la nivel este cea #n pozitie #nchisa si poate fi modificata numai #n cazuri +ine justificate" cu apro+area conducerii structurii re$ionale a $estionarului infrastructurii feroviare. Raspunsuri: Adevarat; !als 56). 2nfrastructura caii ferate este alcatuita din straturile de repartitie" terasamentele" amenajarile destinate colectarii si #ndepartarii apelor de suprafata" lucrarile de arta si terenurile de +aza. Raspunsuri: Adevarat; !als 56-. (u se admite amplasarea trecerilor la nivel cu intersectarea urmatoarelor elemente ale infrastructurii feroviare: aparate de cale" liniile de cale ferata electrificate care ar urma sa se intersecteze cu linii de tramvai sau trasee de trolei+uze" un $rup de trei sau mai multe linii de cale ferata. Raspunsuri:

54

Adevarat; !als 56/. 'unerea #n e&ploatare a liniilor" constructiilor si instalatiilor feroviare nou construite sau reparate periodic sau capital" se face numai dupa receptia acestora" respectiv numai dupa apro+area si verificarea cunoasterii re$lementarilor specifice de catre personalul" care urmeaza sa asi$ure functionarea acestora. Raspunsuri: Adevarat; !als 560. Acartamentul caii ferate este distanta dintre fetele interioare ale sinelor" masurata #n aliniament" la 1- mm su+ planul de rulare al acestora. Raspunsuri: Adevarat; !als 565. Acartamentul caii ferate este de 1-)/ mm. Raspunsuri: Adevarat; !als 568. Aparatele de cale tre+uie sa corespunda documentatiei proiectate si apro+ate fara sa admita aceeasi sarcina pe osie ca si suprastructura liniei curente. Raspunsuri: Adevarat; !als 566. 'unctele de intersectie la acelasi nivel a liniilor de cale ferata cu drumuri deschise circulatiei pu+lice pe care se circula cu mijloace de tractiune mecanica si%sau animala" denumite treceri la nivel" se sta+ilesc conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. Raspunsuri: Adevarat;!als 844. ;emnalele servesc pentru realizarea si$urantei circulatiei trenurilor" or$anizarea si efectuarea circulatiei trenurilor si a activitatii de manevra. Raspunsuri: Adevarat; !als 841. ;emnalele servesc pentru realizarea si$urantei circulatiei trenurilor" monitorizarea si efectuarea circulatiei trenurilor si a activitatii de manevra. Raspunsuri: Adevarat; !als 84 . ;emnalele luminoase stinse" semafoarele neiluminate" semnalele care dau indicatii ce se contrazic" du+ioase sau cu semnalizare nere$ulamentara" ordona oprirea. Raspunsuri: Adevarat; !als 84). ;emnalele luminoase stinse" semafoarele neiluminate" semnalele care dau indicatii ce se contrazic" du+ioase sau cu semnalizare nere$ulamentara" nu pot fi depasite su+ niciun motiv. > 5)/1-006))1? Raspunsuri: Adevarat; !als 84-. *n cazul semnalelor de avarie ale trecerilor la nivel si de la tuneluri . a caror stare normala este stinsa . daca acestea dau indicatii de oprire sau du+ioase" se iau masuri de reducere a vitezei si oprire a trenurilor #nainte de trecerea la nivel sau tunel. >856-1-0)81-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 84/. *n cazul semnalelor de avarie ale trecerilor la nivel si de la tuneluri . a caror stare normala este pe oprire. daca acestea dau indicatii de stinse sau du+ioase" se iau masuri de reducere a vitezei si oprire a trenurilor #nainte de trecerea la nivel sau tunel. >1/ -180)85/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 840. ;emnalul prevestitor se amplaseaza la o distanta de minim 1444 m fata de semnalul pe care #l precede cu e&ceptia celor care fac si functia de semnal de trecere al +locului de linie automat. >508)18 8-00/? Raspunsuri: Adevarat; !als 845. ;emnalul prevestitor se amplaseaza la o distanta de minim 1 44 m fata de semnalul pe care #l precede cu e&ceptia celor care fac si functia de semnal de trecere al +locului de linie automat. >) 0) 0)6/ 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 848. ;emnalele de parcurs se amplaseaza la v,rful primului aparat de cale atacat pe la v,rf sau #naintea marcii reale de si$uranta a primului aparat de cale atacat pe la calc,i. >)5-1188)6 )4? Raspunsuri: Adevarat; !als 846. ;emnalele de parcurs se amplaseaza la v,rful primului aparat de cale atacat pe la calc,i sau #naintea marcii reale de si$uranta a primului aparat de cale atacat pe la v,rf. >5) -1 00/ - ? Raspunsuri: Adevarat; !als

51

814. ;e admite instalarea semnalelor si #n urmatoarele cazuri: semnale luminoase de iesire sau de parcurs de $rup" #n afara de liniile pe care se efectueaza treceri fara oprire; semnalele luminoase de iesire sau de parcurs de $rup tre+uie sa fie completate cu indicatoare de linie. >81 -10)/68 )? Raspunsuri: Adevarat; !als 811. ;e admite instalarea semnalelor si #n urmatoarele cazuri: semnale luminoase de iesire sau de parcurs de $rup" #n afara de liniile pe care se efectueaza treceri fara oprire; semnalele luminoase de iesire sau de parcurs de $rup tre+uie sa fie completate cu indicatoare de directie. >0 )101)6014? Raspunsuri: Adevarat; !als 81 . *n statii" distanta #ntre doua semnale de circulatie #n acelasi sens de mers tre+uie sa fie de cel putin )44 m. ;emnalele de manevra #ntre ele c,t si fata de semnalele de circulatie" se pot amplasa la distante mai mici de )44 m. >588)110 6-5 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 81). *n statii" distanta #ntre doua semnale de circulatie #n acelasi sens de mers tre+uie sa fie de cel putin /4 m. ;emnalele de manevra #ntre ele c,t si fata de semnalele de circulatie" se pot amplasa la distante mai mici de /4 m. >-8/ 1 05 81? Raspunsuri: Adevarat; !als 81-. 7recerile la nivel cu calea ferata tre+uie sa fie semnalizate #n functie de urmatoarele: >1- /1-0)4 64? Raspunsuri: A) 7onajul trenurilor; B) Giteza comerciala si viteza ma&ima la manevra; C) Giteza ma&ima de circulatie a trenurilor; 81/. A$entul postului de +ariera are o+li$atia sa #nchida +ariera #nainte sa raspunda la telefon. >/805/ 5-188)? Raspunsuri: Adevarat; !als 810. A$entul postului de +ariera are o+li$atia sa avizeze imediat pe 2D3 despre deteriorarile produse la postul de +ariera" de catre vehiculele rutiere cu tractiune mecanica" animala sau de catre pietoni" #n vederea luarii operative a masurilor de remediere. >8) -15-580)5? Raspunsuri: Adevarat; !als 815. A$entul postului de +ariera are o+li$atia sa manipuleze conform re$lementarilor #n vi$oare instalatiile postului de +ariera pe care #l deserveste; sa avizeze imediat pe 2D3 despre deteriorarile produse la postul de +ariera" de catre vehicule sau de catre pietoni" #n vederea luarii operative a masurilor de remediere. >0- )15 /1-5 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 818. Bariera se deschide numai dupa trecerea trenului" retra$erea manevrei sau anularea dispozitiei privind circulatia trenului. >0 )1)5-1)4-? Raspunsuri: Adevarat; !als 816. ;uprastructura caii este alcatuita din prisma de piatra sparta" traversele" sinele de cale ferata" aparatele de cale si materialul marunt de cale. >)/ 0)/55- /4? Raspunsuri: Adevarat; !als 8 4. ;uprastructura caii este alcatuita din prisma de piatra sparta" terasamentele" traversele" sinele de cale ferata" aparatele de cale si materialul marunt de cale. >10 /1/5/ 804? Raspunsuri: Adevarat; !als 8 1. Acartamentul caii ferate este distanta dintre fetele interioare ale sinelor" masurata #n aliniament" la 1- mm su+ planul de rulare al acestora si tre+uie sa fie de 1-)/ mm. >1- /115- 054? Raspunsuri: Adevarat; !als 8 . 2ndicatoarele de semnalizare se instaleaza" de re$ula" pe partea dreapta a sensului de mers" iar la liniile du+le pentru circulatia pe falsa" se monteaza pe partea st,n$a a sensului de mers. >08580 555/6 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 8 ). 2ndicatoarele de semnalizare se instaleaza" de re$ula" pe partea st#n$a a sensului de mers" iar la liniile du+le pentru circulatia pe falsa" se monteaza pe partea dreapta a sensului de mers. >508850)58-4)? Raspunsuri: Adevarat; !als 8 -. Alementele infrastructurii feroviare nou construite" modernizate sau reparate vor fi verificate din punct de vedere tehnic si functional si receptionate de catre comisii ale $estionarului infrastructurii. >/505/01-) 1-? Raspunsuri: Adevarat; !als

8 /. Alementele infrastructurii feroviare nou construite" modernizate sau reparate vor fi verificate din punct de vedere tehnic si functional si receptionate de catre comisii ale administratorului infrastructurii. >// 5/ 5))851? Raspunsuri: Adevarat; !als 8 0. 'e durata e&ploatarii" se va urmari si analiza periodic starea tehnica a liniilor" constructiilor si instalatiilor" tin,ndu.se evidenta defectarilor" lu,ndu.se masurile de remediere #n cel mai scurt timp posi+il. > 1 1)55-5/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 8 5. Acartamentul caii #n cur+e se sta+ileste #n raport cu raza cur+ei. >)5-)1560//01? Raspunsuri: Adevarat; !als 8 8. 3odificarea dispozitivului de linii va fi inclusa #n planul tehnic de e&ploatare a statiei si #n instructiunile de manipulare a instalatiilor de si$uranta. >5) /1151)/8)? Raspunsuri: Adevarat; !als 8 6. Aparatele de cale necentralizate precum si cele din statiile centralizate electrodinamic fara parcursuri de manevra centralizate" tre+uie sa fie #nzestrate cu indicatoare pentru pozitia macazurilor aparatelor de cale. >/) -11558)1-? Raspunsuri: Adevarat; !als 8)4. 7recerile la nivel cu calea ferata tre+uie sa fie semnalizate #n functie de intensitatea traficului feroviar si viteza ma&ima de circulatie a trenurilor. >01 -1-5061/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 8)1. 7recerile la nivel cu calea ferata tre+uie sa fie semnalizate #n functie de urmatoarele: intensitatea traficului feroviar" tonajul si viteza ma&ima de circulatie a trenurilor. >558/18)/-5 )? Raspunsuri: Adevarat; !als 8) . 7recerile la nivel cu calea ferata tre+uie sa fie semnalizate #n functie de urmatoarele: clasa tehnica a drumului sau cate$oria strazii; >/80-181 -0 -? Raspunsuri: Adevarat; !als 8)). 7recerile la nivel dotate cu instalatii automate de semnalizare rutiera cu sau fara semi+ariere" functioneaza fara a$enti. >-0/11 558 -1? Raspunsuri: Adevarat; !als 8)-. Aste interzisa utilizarea la semnale a $eamurilor si lentilelor care dau o culoare ce nu corespunde normelor tehnice si modelelor sta+ilite de A!AR. >81 1115/0 0? Raspunsuri: Adevarat; !als 8)/. *naintea semnalelor de intrare" de ramificatie #n alta directie de mers" precum si #naintea semnalelor de trecere" se instaleaza semnale care prevestesc indicatia acestora. >8) 080- 0100? Raspunsuri: Adevarat; !als 8)0. *naintea semnalelor de intrare" de ramificatie" de parcurs #n alta directie de mers" precum si #naintea semnalelor de trecere" se instaleaza semnale care prevestesc indicatia acestora. >0) /10 818 -? Raspunsuri: Adevarat; !als 8)5. *naintea tuturor semnalelor prevestitoare" pe sectiile nedotate cu +loc de linie automat tre+uie sa se instaleze +alize avertizoare. >-- )104/0014? Raspunsuri: Adevarat; !als 8)8. *naintea tuturor semnalelor prevestitoare" pe sectiile dotate cu +loc de linie automat tre+uie sa se instaleze +alize avertizoare. >- -1 5-0-6)? Raspunsuri: Adevarat; !als 8)6. C,nd semnalul de trecere al +locului de linie automat precede un semnal de intrare sau de ramificatie" el va #ndeplini si functia de semnal prevestitor al acestuia si va fi prevazut cu un reper distinctiv. >10 01)580)44? Raspunsuri: Adevarat; !als 8-4. C,nd semnalul de trecere al +locului de linie automat precede un semnal de intrare sau de ramificatie" el va #ndeplini si functia de semnal repetitor al acestuia si va fi prevazut cu un reper distinctiv. >8) 11 55-115? Raspunsuri: Adevarat; !als

5)

8-1. ;emnalele de iesire se amplaseaza #naintea marcii reale de si$uranta a primului aparat de cale atacat pe la calc,i. >0- 80 5-555 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 8- . ;emnalele de iesire si de parcurs pot fi retrase fata de marca de si$uranta" cu o distanta de cel putin 144 m pentru linia directa si /4 m pentru linia a+atuta" distante denumite drumuri de alunecare. >)5-)1-586004? Raspunsuri: Adevarat; !als 8-). ;emnalele luminoase de trecere ale +locului de linie automat se instaleaza la limitele sectoarelor de +loc. :un$imea minima a unui sector al +locului de linie automat tre+uie sa fie de 1 44 m. >)0-)18656-0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 8--. :un$imea minima a unui sector al +locului de linie automat tre+uie sa fie de 44 m. >10 185-5)54? Raspunsuri: Adevarat; !als 8-/. 7oate dispozitivele de semnalizare care dau indicatii de noapte" diferite de cele de zi" tre+uie sa fie iluminate dupa calendarul de iluminare. >-/ 8-84)5161? Raspunsuri: Adevarat; !als 8-0. 7oate dispozitivele de semnalizare care dau indicatii de noapte" diferite de cele de zi" nu tre+uie sa fie iluminate. > 0)5 8815811? Raspunsuri: Adevarat; !als 8-5. 7oate dispozitivele de semnalizare care dau indicatii de noapte" diferite de cele de zi" tre+uie sa fie iluminate cu lumina de culoare rosie. >01 1 5-8551? Raspunsuri: Adevarat; !als 8-8. Care macazuri se centralizeaza sau se prevad cu #ncuietori cu chei? >- 8- 5 4/8 ? Raspunsuri: A) &acazurile care sunt cuprinse n parcursurile de primire si de e#pediere ale trenurilor; macazurile care dau acces la liniile de evitare sau la alte linii care pot face functia de acoperire a parcursurilor de primire si de e#pediere ale trenurilor; B) 3acazurile care sunt cuprinse #n parcursurile de manevra; macazurile care dau acces la liniile de scapare sau la alte linii care pot face functia de acoperire a parcursurilor de primire si de e&pediere ale trenurilor; C) 3acazurile care sunt cuprinse #n parcursurile de primire si de e&pediere ale trenurilor; macazurile care dau acces la liniile de manevra si la alte linii care fac functia de acoperire a parcursurilor de primire si de e&pediere ale trenurilor; 8-6. Care macazuri se centralizeaza sau se prevad cu #ncuietori cu chei? >/80110114)6)? Raspunsuri: A) 3acazurile de jonctiune ale liniilor care dau acces la liniile de evitare si la liniile de manevra; B) &acazurile de 1onctiune ale liniilor care dau acces la liniile de primire si de e#pediere ale trenurilor ; C) 3acazurile de jonctiune ale liniilor care dau acces la liniile de manevra ale trenurilor; 8/4. Ce conditii tre+uie sa #ndeplineasca" #n afara conditiilor $enerale impuse instalatiilor de centralizare" instalatiile de centralizare electrodinamica? >1- )188-1)54? Raspunsuri: A) ;a nu permita punerea pe li+er a semnalului de intrare sau de parcurs pentru un parcurs e&ecutat la o linie ocupata; sa nu permita manevrarea macazurilor fara control pe aparatul de comanda sau zavor,te #ntr.un parcurs; B) )a nu permita punerea pe liber a semnalului de intrare sau de parcurs pentru un parcurs e#ecutat la o linie ocupata; sa nu permita manevrarea macazurilor ocupate cu vehicule feroviare sau zavorte ntr-un parcurs; C) ;a nu permita punerea pe li+er a semnalului de intrare sau de parcurs pentru un parcurs e&ecutat la o linie cu marca de si$uranta ocupata; sa nu permita manevrarea macazurilor ocupate cu vehicule feroviare sau zavor,te #ntr.un parcurs; 8/1. Ce conditii tre+uie sa #ndeplineasca" #n afara conditiilor $enerale impuse instalatiilor de centralizare" instalatiile de centralizare electrodinamica? >/80/15 /116 ? Raspunsuri: A) )a asi"ure semnalizarea atacarii n fals a macazului cu punerea simultana pe oprire a semnalelor care acopera parcursul din care face parte macazul atacat n fals; B) ;a asi$ure semnalizarea atacarii #n fals a macazului cu punerea simultana pe li+er a semnalelor care acopera parcursul din care face parte macazul atacat #n fals; C) ;a asi$ure +locarea macazului atacat #n fals cu punerea simultana pe oprire a semnalelor care acopera parcursul din care face parte macazul atacat #n fals; 8/ . 2nstalatiile de centralizare electromecanica . tre+uie sa #ndeplineasca" #n afara de conditiile $enerale impuse pentru o instalatie de centralizare si urmatoarele conditii: > ) 8 861 8)4? Raspunsuri: A) )a asi"ure talonarea pr"hiei n cazul atacarii n fals a macazului; sa e#cluda posibilitatea manevrarii pr"hiei macazului atacat n fals, pna la readucerea macazului si a pr"hiei sale n stare normala de functionare; sa blocheze macazul ntr-una din pozitiile lui e#treme n cazul ruperii transmisiei macazului;

5-

B) 7alonarea sa fie realizata la fi&atorul de v,rf #n cazul atacarii #n fals a macazului; sa e&cluda posi+ilitatea manevrarii p,r$hiei macazului atacat #n fals" p,na la readucerea macazului si a p,r$hiei sale #n stare normala de functionare; sa +locheze macazul #ntr. una din pozitiile lui e&treme #n cazul ruperii transmisiei macazului; C) ;a asi$ure talonarea p,r$hiei #n cazul atacarii #n fals a macazului; sa e&cluda posi+ilitatea manevrarii p,r$hiei macazului atacat #n fals" p,na la readucerea macazului si a p,r$hiei sale #n stare normala de functionare; sa nu +locheze macazul #ntr.una din pozitiile lui e&treme #n cazul ruperii transmisiei macazului; 8/). 2nstalatiile de +loc de linie automat B denumite #n continuare B:A . permit ocuparea liniei curente de catre mai multe trenuri care circula #n acelasi sens de mers pe distanta dintre doua statii vecine" prin sectionarea acesteia #n portiuni de linie denumite sectoare de +loc de linie automat" acoperite de semnale luminoase. >5- 5518080)/? Raspunsuri: Adevarat; !als 8/-. 2nstalatiile de +loc de linie automat B denumite #n continuare B:A . permit ocuparea liniei curente de catre mai multe trenuri care circula #n acelasi sens de mers pe distanta dintre doua statii vecine" prin sectionarea acesteia #n portiuni de linie denumite puncte de sectionare" acoperite de semnale luminoase. >5/ )10-- /84? Raspunsuri: Adevarat; !als 8//. 2nstalatiile de +loc de linie automat sau semiautomat nu tre+uie sa permita punerea pe li+er a unui semnal de iesire sau de ramificatie" #nainte de eli+erarea de catre tren a sectorului de +loc de linie automat" respectiv a liniei curente #n cazul +locului de linie semiautomat" pe care le acopera. >5) /1)8- /6 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 8/0. 2nstalatiile de +loc de linie automat sau semiautomat nu tre+uie sa permita punerea pe li+er a unui semnal de iesire" de parcurs sau de ramificatie" #nainte de eli+erarea de catre tren a sectorului de +loc de linie automat" respectiv a liniei curente #n cazul +locului de linie semiautomat" pe care le acopera. >8 /15/- )41? Raspunsuri: Adevarat; !als 8/5. 'e liniile cu cale simpla dotate cu +loc de linie automat sau semiautomat" pe distanta dintre doua statii vecine" dupa punerea pe li+er a semnalului de iesire dintr.o statie pentru un sens de mers tre+uie sa fie e&clusa posi+ilitatea punerii pe li+er a semnalelor de iesire din statia vecina c,t si a semnalelor de trecere din linie curenta pentru sensul contrar de mers" acolo unde e&ista. >// 8/1855)1-? Raspunsuri: Adevarat; !als 8/8. 2nstalatiile de semnalizare automata a trecerilor la nivel cu sau fara semi+ariere tre+uie sa emita semnale optice si acustice" #n scopul interzicerii circulatiei rutiere" la intrarea trenului pe distanta de avertizare" p,na la eli+erarea completa de catre tren a trecerii la nivel. >81 18/841)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 8/6. ;e interzice conectarea altor posturi #n le$aturile locale din incinta statiilor pentru circulatia trenurilor" #n afara posturilor de manevrare a macazurilor" a semnalelor si a +arierelor din incinta statiei" precum si a impie$atilor de miscare. >8 08/8/)8 )? Raspunsuri: Adevarat; !als 804. *n statii se centralizeaza sau se prevad cu #ncuietori cu chei urmatoarele macazuri: macazurile care sunt cuprinse #n parcursurile de primire si de e&pediere ale trenurilor; macazurile care dau acces la liniile de evitare sau la alte linii care pot face functia de acoperire a parcursurilor de primire si de e&pediere ale trenurilor. >81 088//)00-? Raspunsuri: Adevarat; !als 801. 1rice tip de instalatie de centralizare tre+uie sa asi$ure inter+locarea .zavor,rea reciproca a macazurilor aparatelor de cale si semnalelor #nc,t sa nu permita urmatoarele situatii: deszavor,rea macazurilor din parcurs" #nainte de a fi depasite de catre tren" chiar daca semnalul care a comandat parcursul a fost readus #n pozitia pe oprire. >/- 11 888/5)? Raspunsuri: Adevarat; !als 80 . Dispozitivele de manevrare si zavor,re ale macazurilor aparatelor de cale tre+uie sa #ndeplineasca urmatoarele conditii: sa asi$ure #n pozitiile e&treme ale acelor macazului lipirea si fi&area acului de contraac; sa nu permita zavor,rea macazului c,nd #ntre acul ce tre+uie lipit si contraacul sau e&ista un joc de - mm sau mai mare" masurat #n dreptul a&ei +arei%+arelor de actionare . cone&iune . tractiune a acelor macazului. >-0//151/--61? Raspunsuri: Adevarat; !als 80). Dispozitivele de manevrare si zavor,re ale macazurilor aparatelor de cale tre+uie sa #ndeplineasca urmatoarele conditii: sa asi$ure #ndepartarea celuilalt ac de contraacul sau la o distanta re$lementata #n documentatia tehnica a tipului de aparat de cale si prevazuta #n re$lementarile specific. >/- 0/)8// )4? Raspunsuri: Adevarat; !als 80-. Dispozitivele de manevrare si zavor,re ale macazurilor aparatelor de cale tre+uie sa #ndeplineasca urmatoarele conditii: sa asi$ure #ndepartarea celuilalt ac de contraacul sau la o distanta masurata #n actele normative #n vi$oare a tipului de aparat de cale si prevazuta #n documentele specifice.

5/

>// 18 /1--? Raspunsuri: Adevarat; !als 80/. 2nstalatiile de centralizare electrodinamica #n afara conditiilor $enerale impuse instalatiilor de centralizare tre+uie sa #ndeplineasca" si urmatoarele conditii: sa asi$ure semnalizarea atacarii #n fals a macazului cu punerea simultana pe oprire a semnalelor" care acopera parcursul din care face parte macazul atacat #n fals. >/) 1)81/56)? Raspunsuri: Adevarat; !als 800. 2nstalatiile de centralizare electrodinamica #n afara conditiilor $enerale impuse instalatiilor de centralizare tre+uie sa #ndeplineasca" si urmatoarele conditii: sa asi$ure controlul ocuparii liniilor si aparatelor de cale si afisarea acestuia pe aparatul de comanda; sa asi$ure posi+ilitatea efectuarii miscarilor de manevra #n concordanta cu indicatiile semnalelor luminoase de manevra. >// 0/18065)-? Raspunsuri: Adevarat; !als 805. 2nstalatiile de centralizare electrodinamica #n afara conditiilor $enerale impuse instalatiilor de centralizare tre+uie sa #ndeplineasca" si urmatoarele conditii: sa asi$ure controlul ocuparii liniilor si macazurilor de acoperire si afisarea acestuia pe aparatul de comanda; sa asi$ure posi+ilitatea efectuarii miscarilor de manevra #n concordanta cu indicatiile semnalelor luminoase de manevra. >0) 50-804/41? Raspunsuri: Adevarat; !als 808. Ramificatiile din linie curenta tre+uie sa fie acoperite cu semnale puse #n dependenta cu macazurile respective" prin instalatii de asi$urare cu #ncuietori cu chei sau prin instalatii de centralizare. > 5) 10610-14? Raspunsuri: Adevarat; !als 806. 2nstalatiile de centralizare electromecanica si cele de asi$urare cu #ncuietori cu chei si inter+locare tre+uie sa asi$ure urmatoarele functiuni: controlul de catre impie$atul de miscare al pre$atirii corecte a parcursurilor de primire si de e&pediere ale trenurilor; zavor,rea parcursurilor la comanda impie$atului de miscare; zavor,rea reciproca a macazurilor si semnalelor comandate de la posturi de manevrare diferite. >)/ 11888 )4? Raspunsuri: Adevarat; !als 854. 2nstalatiile de centralizare electromecanica . denumite #n continuare CA3 .tre+uie sa #ndeplineasca" #n afara de conditiile $enerale impuse pentru o instalatie de centralizare si urmatoarele conditii: sa asi$ure talonarea p,r$hiei #n cazul atacarii #n fals a macazului; sa e&cluda posi+ilitatea manevrarii p,r$hiei macazului atacat #n fals" p,na la readucerea macazului si a p,r$hiei sale #n stare normala de functionare; sa +locheze macazul #ntr.una din pozitiile lui e&treme #n cazul ruperii transmisiei macazului. >51 /1)8-01/)? Raspunsuri: Adevarat; !als 851. 2nstalatiile de centralizare electromecanica . denumite #n continuare CA3 .tre+uie sa #ndeplineasca" #n afara de conditiile $enerale impuse pentru o instalatie de centralizare si urmatoarele conditii: talonarea sa fie realizata la fi&atorul de v,rf #n cazul atacarii #n fals a macazului; sa e&cluda posi+ilitatea manevrarii p,r$hiei macazului atacat #n fals" p,na la readucerea macazului si a p,r$hiei sale #n stare normala de functionare; sa +locheze macazul #ntr.una din pozitiile lui e&treme #n cazul ruperii transmisiei macazului. >)- 0) 8/058 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 85 . Cu ce tre+uie sa fie dotate statiile situate pe sectiile cu +loc de linie automat? >88611-68 08 ? Raspunsuri: A) $u instalatii care sa nu permita punerea pe liber a semnalului de intrare pentru un parcurs e#ecutat la o linie ocupata; B) Cu instalatii care sa nu permita punerea pe li+er a semnalului de intrare pentru un parcurs e&ecutat la o linie cu marca de si$uranta ocupata; C) Cu instalatii care sa nu permita punerea pe li+er a semnalului de intrare pentru un parcurs e&ecutat la o linie li+era cu marca de si$uranta ocupata #n capatul opus; 85). Ce tre+uie sa asi$ure instalatiile din statiile situate pe sectiile cu +loc de linie automat? >51 /11601/ 4? Raspunsuri: A) ;a asi$ure controlul ocuparii liniilor si macazurilor de acoperire a parcursurilor" precum si controlul e&ecutarii parcursurilor" cu afisarea pe aparatul de comanda; B) ;a asi$ure controlul ocuparii liniilor si aparatelor de cale" precum si controlul e&ecutarii parcursurilor de manevra" fara afisarea pe aparatul de comanda; $) )a asi"ure controlul ocuparii liniilor si aparatelor de cale, precum si controlul e#ecutarii parcursurilor, cu afisarea pe aparatul de comanda; 85-. Ce conditii tre+uie sa #ndeplineasca" instalatiile de centralizare electromecanica si cele de asi$urare cu #ncuietori cu chei si inter+locare? >88608/6//-)4? Raspunsuri: A) Controlul de catre impie$atul de miscare al pre$atirii corecte a parcursurilor de manevra; B) $ontrolul de catre impie"atul de miscare al pre"atirii corecte a parcursurilor de primire si de e#pediere ale trenurilor; C) Controlul de catre impie$atul de miscare al pre$atirii corecte a parcursurilor de evitare; 85/. Ce conditii tre+uie sa #ndeplineasca #ncuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor? >51 1 6 /)-/? Raspunsuri:

50

A) ;a nu permita posi+ilitatea #ncuierii macazului la un joc de - mm sau mai mare #ntre acul lipit si contraacul sau masurat #n dreptul calc,iului macazului; B) ;a nu permita posi+ilitatea #ncuierii macazului la un joc de ) mm sau mai mare #ntre acul lipit si contraacul sau masurat #n dreptul a&ei +arei%+arelor de cone&iune . tractiune a acelor macazului; $) )a nu permita posibilitatea ncuierii macazului la un 1oc de , mm sau mai mare ntre acul lipit si contraacul sau masurat n dreptul a#ei barei3barelor de actionare - cone#iune - tractiune a acelor macazului ; 850. Ce conditii tre+uie sa #ndeplineasca #ncuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor? >5 055/51 /-? Raspunsuri: A) )a permita scoaterea cheii numai cnd macazul este ncuiat; B) ;a nu permita scoaterea cheii numai c,nd macazul este descuiat; C) ;a permita scoaterea cheii numai c,nd macazul este +locat si descuiat; 855. ;tatiile tre+uie sa fie dotate cu instalatii de centralizare sau cu instalatii de asi$urare cu #ncuietori cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor aparatelor de cale si a semnalelor. >1 51)60//84? Raspunsuri: Adevarat; !als 858. 'e circuitele utilizate pentru caile li+ere se permite numai conectarea telefoanelor impie$atilor de miscare" care participa la cererea si acordarea cailor li+ere. > 1 /1-680 44? Raspunsuri: Adevarat; !als 856. 'e sectiile #nzestrate cu +loc de linie automat" prevazute si cu comunicatii care asi$ura le$atura dintre impie$atul de miscare dispozitor si formatiile de lucru din linie curenta se pot conecta aparate telefonice speciale pentru convor+iri" #n caz de necesitate" cu echipele de locomotiva. > 116/01 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 884. 3anevrarea aparatelor electrice din linia de contact prevazute cu comanda la distanta se face la cererea dispecerului ener$etic feroviar de catre personalul feroviar instruit si autorizat #n acest scop. >1- 0106 08-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 881. ;tatiile situate pe sectiile dotate cu +loc de linie automat" tre+uie sa fie dotate cu instalatii care sa #ndeplineasca urmatoarele functiuni: sa nu permita punerea pe li+er a semnalului de intrare pentru un parcurs e&ecutat la o linie ocupata. > 0 610061? Raspunsuri: Adevarat; !als 88 . ;tatiile situate pe sectiile dotate cu +loc de linie automat" tre+uie sa fie dotate cu instalatii care sa #ndeplineasca urmatoarele functiuni: sa asi$ure controlul ocuparii liniilor si aparatelor de cale" precum si controlul e&ecutarii parcursurilor" cu afisarea pe aparatul de comanda. >1) 15650/44? Raspunsuri: Adevarat; !als 88). 2nstalatiile de centralizare electromecanica si cele de asi$urare cu #ncuietori cu chei si inter+locare tre+uie sa asi$ure urmatoarele functiuni: controlul de catre impie$atul de miscare al pre$atirii corecte a parcursurilor de primire si de e&pediere ale trenurilor; zavor,rea parcursurilor la comanda impie$atului de miscare; zavor,rea reciproca a macazurilor si semnalelor comandate de la posturi de manevrare diferite. >1- 51-6-5- 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 88-. *ncuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor tre+uie sa #ndeplineasca urmatoarele conditii: sa nu permita posi+ilitatea #ncuierii macazului la un joc de - mm sau mai mare #ntre acul lipit si contraacul sau masurat #n dreptul a&ei +arei%+arelor de actionare . cone&iune . tractiune a acelor macazului. > ) 5 54)5 -1? Raspunsuri: Adevarat; !als 88/. *ncuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor tre+uie sa #ndeplineasca urmatoarele conditii: sa nu permita posi+ilitatea #ncuierii macazului la un joc de - mm sau mai mare #ntre acul lipit si contraacul sau masurat #n dreptul calc,iului macazului. >005 1165 1/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 880. *ncuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor tre+uie sa #ndeplineasca urmatoarele conditii: sa permita scoaterea cheii numai c,nd macazul este #ncuiat; sa asi$ure #ncuierea macazului numai #n pozitia aratata de cheia care se scoate din #ncuietoare. > )18488554? Raspunsuri: Adevarat; !als 885. *ncuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor tre+uie sa #ndeplineasca urmatoarele conditii: sa permita scoaterea cheii numai c,nd macazul este +locat si descuiat. >00500 6)55 )? Raspunsuri: Adevarat; !als 888. Ce sunt trecerile la nivel cu liniile de cale ferata? >5- 05/6 8/)-? Raspunsuri:

55

A) Punctele de intersectie la acelasi nivel a liniilor de cale ferata cu drumuri deschise circulatiei publice pe care se circula cu mi1loace de tractiune mecanica si3sau animala ; B) 'unctele de intersectie la acelasi nivel a liniilor de manevra cu drumuri nationale; C) 'unctele de intersectie la nivel diferit a liniilor de cale ferata cu drumuri deschise circulatiei pu+lice; 886. ;emnalele de intrare" de parcurs si de iesire tre+uie puse #n dependenta cu pozitia macazurilor ce intra #n parcursurile de primire si de e&pediere ale trenurilor. >5/ )1 68--5/? Raspunsuri: Adevarat; !als 864. ;emnalele de ramificatie tre+uie puse #n dependenta cu pozitia macazurilor ce intra #n parcursurile de manevra. >055508-/8)8/? Raspunsuri: Adevarat; !als 861. 2nstalatiile de asi$urare cu #ncuietori cu chei si +loc tre+uie sa asi$ure zavor,rea reciproca a macazurilor si semnalelor prin intermediul #ncuietorilor de control ale macazurilor si semnalelor. >5/ 55)6-6111? Raspunsuri: Adevarat; !als 86 . :a arderea unui +ec de la o indicatie permisiva" semnalul de +loc tre+uie sa treaca automat pe o indicatie mai restrictiva. >005)18-1688)? Raspunsuri: Adevarat; !als 86). :a arderea unui +ec de la o indicatie permisiva" semnalul de +loc tre+uie sa treaca automat pe oprire. >5- -1-616044? Raspunsuri: Adevarat; !als 86-. !iecare semnal al +locului de linie automat tre+uie sa treaca automat pe oprire la intrarea trenului pe sectorul pe care #l acopera precum si #n cazul #ntreruperii functionarii circuitului de cale ale acestui sector. >-8/5-0 -6//1? Raspunsuri: Adevarat; !als 86/. Declansarea semnalizarii de interzicere a circulatiei rutiere tre+uie sa se faca astfel #nc,t sa se asi$ure timpul necesar eli+erarii trecerii la nivel de catre vehiculele rutiere" #nainte de sosirea trenului #n dreptul trecerii la nivel. >-0/5-16)6)54? Raspunsuri: Adevarat; !als 860. :inia de contact tre+uie sa asi$ure captarea curentului de catre panto$rafele locomotivelor si ramelor electrice" la vitezele ma&ime. >1 1)656)64? Raspunsuri: Adevarat; !als 865. ;e interzice utilizarea de #ncuietori cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor si semnalelor av,nd chei identice #n limitele aceleiasi statii" iar #n statiile mari" #n limitele posturilor de manevrare vecine. >-0/)1 68)111? Raspunsuri: Adevarat; !als 868. *ncuietorile cu chei tre+uie sa permita punerea pe li+er a semnalului numai cu cheia anume destinata si nu tre+uie sa permita scoaterea acestei chei din #ncuietoare c,nd semnalul se afla #n pozitia pe li+er. >1 01-4)1814? Raspunsuri: Adevarat; !als 866. 'rocesul de formare a trenurilor urmareste: introducerea #n $arnitura a unui numar de va$oane a caror $reutate @tonaj) sa corespunda normelor sta+ilite; asi$urarea $arniturii cu procentul de fr,nare necesar trenului pe #ntrea$a distanta" adica $arnitura sa posede numarul necesar de fr,ne active #n conditiile impuse de si$uranta circulatiei. >1) 1141 554? Raspunsuri: Adevarat; !als 644. 3anevra de descompunere pe dispozitivul de triere prezinta o serie de particularitati si anume viteza de #mpin$ere a $arniturii nu tre+uie sa depaseasca viteza de mers a omului care face operatia de dezle$are. >11 )1-480/44? Raspunsuri: Adevarat; !als 641. 'rocesul de formare a trenurilor urmareste introducerea #n $arnitura a unui numar de va$oane a caror $reutate @tonaj) sa corespunda normelor sta+ilite. >1 5114/5-/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 64 . 3anevra se e&ecuta cu va$oane sau cu locomotiva izolata" cu $rupe de va$oane" cu parti de trenuri sau chiar cu trenuri #ntre$i" #n toate statiile si #n haltele comerciale prevazute cu cel putin doua linii" precum si #n incinta depourilor" a atelierelor sau a$entilor economici. >8- )155 8)14? Raspunsuri: Adevarat; !als 64). Care sunt operatiile care se e&ecuta dupa sosirea trenului local de marfa #n statia intermediara? >1 )1 4 6164? Raspunsuri: A) A$entul de la urma trenului str,n$e fr,nele de m,na la toate va$oanele din tren;

58

B) A"entul de la urma trenului strn"e frna de mna a va"onului de semnal; C) A$entul de la urma trenului str,n$e fr,nele de m,na de la ultimele ) va$oane din tren; 64-. 3anevra prin tra$ere.#mpin$ere este caracterizata prin aceea ca locomotiva nu se dezlea$a de va$oane" dec,t dupa efectuarea miscarilor necesare. >8) 8855558 /? Raspunsuri: Adevarat; !als 64/. 'resarea consta din aducerea va$oanelor unul l,n$a altul" elimin,nd astfel spatiile dintre ele" #n vederea asi$urarii $ararii unui numar c,t mai mare de va$oane pe aceeasi linie. >11 81)404584? Raspunsuri: Adevarat; !als 640. 7ren local de marfa este numit acel tren de marfa care aduce si ridica va$oane de marfa #ncarcate sau $oale #n si din statiile intermediare sau haltele comerciale de pe o sectie de circulatie. >1) - 81)10/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 645. C,nd are un +rat semaforul de ramificatie? >11 / )1)-- 4? Raspunsuri: A) Daca acopera pe la v,rf ramificatia sau jonctiunea din linie curenta; acopera jonctiunea din linie curenta pe la v,rf" iar circulatia peste jonctiune se face numai pe directa; B) Daca acopera pe la calci ramificatia sau 1onctiunea din linie curenta; acopera 1onctiunea din linie curenta pe la vrf, iar circulatia peste 1onctiune se face numai pe directa ; C) Daca acopera pe la calc,i ramificatia sau jonctiunea din linie curenta; acopera jonctiunea din linie curenta pe la v,rf" iar circulatia peste jonctiune se face numai pe a+atuta; 648. 2ndicatia =:2BAR= a unui semafor de ramificatie cu un +rat" permite trecerea: cu viteza sta+ilita" daca toate schim+atoarele de cale sunt atacate #n pozitia pe directa sau cu viteza redusa" daca unul sau mai multe schim+atoare de cale sunt atacate #n a+atere. >1 1 818-))4? Raspunsuri: Adevarat; !als 646. Din punct de vedere constructiv" semaforul de ramificatie este asemanator cu semaforul de intrare sau iesire. > 8)1 -15/1-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 614. C,nd are doua +rate semaforul de ramificatie? >1 / 11--804? Raspunsuri: A) Daca acopera ramificatia pe la vrf, iar circulatia se face n abatere; B) Daca acopera ramificatia pe la calc,i; C) Daca acopera un punct de sectionare situat pe linie simpla; 611. Cum se face asi$urarea mentinerii pe loc #n cazul #n care va$oanele sau $rupurile de va$oane aflate la #ncarcare.descarcare nu sunt #nzestrate cu suficiente fr,ne de m,na #n stare de functionare si sunt dispersate la mai multe fronturi" iar linia respectiva se afla #n declivitate? >00585)1865/)? Raspunsuri: A) 'rin str,n$erea fr,nelor de m,na e&istente si suplimentar cu sa+oti de m,na asezati la toate rotile va$oanelor; B) Prin strn"erea frnelor de mna e#istente si suplimentar cu saboti de mna asezati la prima roata dinspre panta, separat pentru fiecare "rup de va"oane; C) 'rin str,n$erea fr,nelor de m,na e&istente si suplimentar cu sa+oti de m,na asezati la prima roata dinspre panta" pentru #ntre$ul $rup de va$oane; 61 . *n urmatoarele cazuri se interzice la manevra utilizarea sa+otilor de m,na: >11 11//14? Raspunsuri: A) pe liniile directe si a+atute din statie; B) pe toate liniile de primire . e&pediere din statie; $) Pe macazuri, pe inimi de ncrucisare, 1oante izolante sau de racordare ; 61). Ce re$uli tre+uie respectate la utilizarea sa+otilor de m,na la manevra? >1) 0 510/-)4? Raspunsuri: A) ;e interzice asezarea sa+otilor de m,na #n cazurile #n care ciuperca sinei este necuratata" prezinta +avuri sau pra$uri orizontale" care conduc la #ntepenirea sa+otului" precum si pe liniile din zonele cu eclise cornier; B) )e interzice asezarea sabotilor de mna n cazurile n care ciuperca sinei este curatata, prezinta bavuri sau pra"uri verticale, care conduc la ntepenirea sabotului, precum si pe liniile din zonele cu eclise cornier; C) ;e interzice asezarea sa+otilor de m,na #n cazurile #n care ciuperca sinei este necuratata" prezinta +rocuri sau locuri plane" care conduc la #ntepenirea sa+otului" precum si pe liniile din zonele cu eclise cornier; 61-. Cum tre+uie sa fie vehiculele feroviare cu care nu se manevreaza la liniile de $arare? >/001 11 /)-)? Raspunsuri: A) 9arate intre marcile de si$uranta ale liniei de $arare" cu usile #nchise" fiind le$ate #ntre ele si asi$urate contra fu$irii" prin str,n$erea fr,nelor de m,na si cu sa+oti de m,na asezati la rotile e&treme ale primului va$on dinspre panta; B) Carate intre marcile de si"uranta ale liniei de "arare, cu usile nchise, fiind le"ate ntre ele si asi"urate contra fu"irii, prin strn"erea frnelor de mna si cu saboti de mna asezati la rotile e#treme ale primului si ultimului va"on din "rup; C) 9arate intre marcile de si$uranta ale liniei de $arare" nele$ate #ntre ele si asi$urate contra fu$irii" prin str,n$erea tuturor fr,nelor de m,na si suplimentar cu sa+oti de m,na asezati la rotile e&treme ale primului si ultimului va$on din $rup;

56

61/. De catre cine si cum se face verificarea functionarii fr,nelor de m,na" folosite pentru asi$urarea va$oanelor? >1 ) 81)/104? Raspunsuri: A) 7re+uie facuta de catre a$entul sta+ilit de 2D3 dispozitor" dupa dezle$area locomotivei" dupa manipularea dispozitivului de descarcare a aerului din instalatia de fr,na automata a va$onului. B) 7re+uie facuta de catre a$entul sta+ilit de mecanicul trenului" #nainte de dezle$area locomotivei" si #nainte de manipularea dispozitivului de descarcare a aerului din instalatia de fr,na automata a va$onului. $) rebuie facuta de catre a"entul stabilit de conducatorul manevrei, nainte de dezle"area locomotivei, dupa manipularea dispozitivului de descarcare a aerului din instalatia de frna automata a va"onului . 610. Gehiculele feroviare autorizate sa circule pe infrastructura feroviara pu+lica tre+uie sa poarte inscriptiile si semnele re$lementare" pentru identificarea si folosirea acestora conform re$lementarilor <2C. >/00/ 11041 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 615. Gitezele ma&ime ale trenurilor e&perimentale sau de pro+a se sta+ilesc prin mersul de tren #ntocmit pentru acestea. >/50 5/-58/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 618. 7renurile tre+uie compuse astfel #nc,t tonajul si lun$imea acestora sa nu depaseasca valorile ma&ime prevazute #n mersurile #ntocmite pentru acestea. >0/ 1)504 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 616. <nde tre+uie sa se afiseze ta+loul de sosire" plecare si $arare al trenurilor? >/50005/81/6 ? Raspunsuri: A) 6n biroul de miscare, la posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei, precum si la posturile de miscare, posturile a1utatoare de miscare si de macazuri din linie curenta ; B) *n +iroul de miscare" respectiv casele de +ilete ale statiilor; C) (umai la posturile de macazuri si de +ariera din linie curenta; 6 4. 'e sectiile de circulatie cu B:A" la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete 2D3 ia masuri de oprire a trenului" iar #n cazul #n care acest lucru nu mai este posi+il" comunica nere$ula catre 2D3 din statia urmatoare" pentru ca acesta sa ia masuri de oprire" #n vederea semnalizarii corespunzatoare de catre a$entul operatorului de transport feroviar" iar trenul urmator se poate e&pedia numai dupa primirea reavizului de sosire. >0/ 05)15)))4? Raspunsuri: Adevarat; !als 6 1. 2D3 la plecarea sau trecerea prin punctele de sectionare a unui tren nesemnalizat corespunzator tre+uie sa ia masuri de oprire a trenului. >) 1 -154)/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als 6 . 2D3 la plecarea sau trecerea prin punctele de sectionare a unui tren nesemnalizat corespunzator va aviza statia vecina si seful de statie. >/8050/1 810 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 6 ). Gehiculele care circula izolat" tre+uie sa fie semnalizate ca si trenurile cu semnale =cap de tren= si =fine de tren=. >-1 ) 15181 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 6 -. Gehiculele care circula izolat" tre+uie sa fie semnalizate doar cu semnale =cap de tren=. >8/ / 118/00)? Raspunsuri: Adevarat; !als 6 /. 1peratorul de circulatie da simultan dispozitia de e&pediere si de primire a trenului pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor la punctele de sectionare care e&pediaza si primesc trenul" la posturile de macazuri din linie curenta situate #ntre aceste puncte de sectionare" precum si la punctele de sectionare prin care trenul trece fara oprire. >5081 05/8/41? Raspunsuri: Adevarat; !als 6 0. ;uprimarea opririi unui tren de marfa #ntr.un punct de sectionare" #n care dupa mers trenul are prevazuta oprire" pe sectii de circulatie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor se face numai pe +aza dispozitiei operatorului de circulatie" transmisa mecanicului prin ordin de circulatie #nm,nat su+ semnatura #n ultimul punct de sectionare #n care trenul are oprire. >558/ )1)6-1)? Raspunsuri: Adevarat; !als 6 5. Cum se calculeaza pozitia Filometrica atunci c,nd mijlocul de inteventie si%sau <A3 se #ndruma spre urma trenului? >5080855 6 51? Raspunsuri: A) 7in,ndu.se cont numai de locul unde se $aseste oprit trenul pentru care se solicita mijloc de interventie; B) 7in,ndu.se cont de ditanta de 1Fm de locul unde se $aseste trenul oprit" fara a lua #n calcul lun$imea trenului; $) inndu-se cont de lun"imea trenului pentru care se solicita mi1loc de interventie; 6 8. *n ce +aza se face circulatia vehiculelor fara motor care se pot scoate de pe linie cu +ratele va$oneti" carucioare de masurat calea c,nd nu sunt conduse sau nu sunt #nsotite de catre seful de district sau seful sectiei" monoraiurile sau rolele #ncarcate cu sine? >558 -1501 4? Raspunsuri:

84

A) 1rdin de circulatie; B) 2ncuviintare ver+ala; $) %ncuviintare scrisa; 6 6. Daca #n parcurs se constata o nere$ula care ar putea compromite si$uranta transportului" e&peditia tre+uie oprita c,t mai repede posi+il" tin,nd cont de imperativele de si$uranta le$ate de circulatia si de stationarea e&peditiei" ca si de si$uranta pu+lica. >8/ 5805805? Raspunsuri: Adevarat; !als 6)4. Daca #n parcurs se constata o nere$ula care ar putea compromite si$uranta transportului cu marfa periculoasa" scur$eri din continutul acestuia" e&peditia nu se opreste #n parcurs si se indruma p,na la statia de destinatie unde se aviza or$anele a+ilitate. >50808/1-450-? Raspunsuri: Adevarat; !als 6)1. 3asa pe osie a unui va$on se o+tine #mpartind masa tarei va$onului si a masei de #ncarcare la numarul de osii. >1/ - / )1/54? Raspunsuri: Adevarat; !als 6) . 3asa pe osie a unui va$on se o+tine #nmultind tara va$onului cu numarul de osii. >15 8 81-64? Raspunsuri: Adevarat; !als 6)). C,nd masele limita de #ncarcare pentru C) si C- sunt identice cu C " masa limita de #ncarcare este indicata su+ o sin$ura litera C. >886/ 5608-4-? Raspunsuri: Adevarat; !als 6)-. A" Bl" B " C " C)" C-" D " D)" D- desemneaza cate$oria de linie" iar cifrele de dedesu+t . masa limita de #ncarcare" corespunzatoare va$onului. >10 / ) / 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 6)/. A" Bl" B " C " C)" C-" D " D)" D- desemneaza masa limita de mcarcare" iar cifrele de dedesu+t . cate$oria de linie" corespunzatoare va$onului. >15 1 8 1-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 6)0. 7oate restrictiile de viteza prevazute" din linie curenta si de pe liniile de primire.e&pediere" se aduc la cunostinta mecanicului prin BAR" iar cele neprevazute" precum si cele modificate fata de BAR" prin ordin de circulatie de catre 2D3 din statia de compunere a trenului sau de catre 2D3 din ultima statie cu oprire a trenului. >/) 00861? Raspunsuri: Adevarat; !als 6)5. 1peratorul de circulatie care este avizat de introducerea sau modificarea unei restrictii de viteza" avizeaza imediat prin dispozitie scrisa toate statiile de pe sectia de circulatie respectiva si pe operatorii de circulatie de pe sectiile de circulatie vecine #n vederea avizarii trenurilor care circula fara oprire pe aceste sectii de circulatie. >5 / 5--? Raspunsuri: Adevarat; !als 6)8. BAR se #ntocmeste decadal si cuprinde restrictiile de viteza care sunt pe teren #n decada respectiva. >5- 0858 00-? Raspunsuri: Adevarat; !als 6)6. ;e interzice efectuarea lucrarilor de modificare" mutare" reparare" verificare sau de #nlocuire a instalatiilor ;CB" 7C si 2!7A" precum si a altor lucrari care ar provoca scoaterea lor temporara din functiune #nainte de #nre$istrarea operatiilor respective #n RR:2;C si fara #ncuviintarea 2D3 dispozitor. >/- / 8058-)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 6-4. *n cazul #n care" potrivit #nscrierilor facute de personalul ;CB si 2!7A" parcursurile de circulatie si manevra se e&ecuta numai dupa primirea consimtam,ntului dat #n scris de catre acesta comanda se poate e&ecuta de catre 2D3 dispozitor sau a$entul postului" numai dupa primirea consimtam,ntului scris #n re$istrul postului. >5) 8804)/0? Raspunsuri: Adevarat; !als 6-1. *napoierea #n statie a unui tren e&pediat p,na la un punct din linie curenta" respectiv a locomotivei #mpin$atoare nele$ata la tren" se face #n +aza conditiilor fi&ate prin ordinul de circulatie. >5- 58/ -- 5/? Raspunsuri: Adevarat; !als 6- . *napoierea #n statie a unui tren e&pediat p,na la un punct din linie curenta" respectiv a locomotivei #mpin$atoare nele$ata la tren" se face #n +aza conditiilor fi&ate prin planul de manevra. >5) 581 )-8- ? Raspunsuri: Adevarat; !als

81

6-). :a primirea si e&pedierea trenurilor din statiile situate pe sectii de circulatie #nzestrate cu +loc de linie semiautomat" 2D3 si acarii tre+uie sa e&ecute aceleasi operatii ca si cele prevazute #n cadrul sistemului #ntele$erii telefonice" cu e&ceptia cererii si acordarii caii li+ere. > 1 / 1 -544? Raspunsuri: Adevarat; !als 6--. 'osturile de miscare" posturile ajutatoare de miscare si posturile de macazuri din linie curenta" care p,na la #ntreruperea comunicatiei au fost #n functie" nu vor mai participa la circulatia trenurilor" aceasta efectu,ndu.se numai #ntre statii. >8 ) 1 5 /1/? Raspunsuri: Adevarat; !als 6-/. 'e toata durata #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie" at,t pe cale simpla c,t si pe cale du+la" circulatia trenurilor tre+uie sa se faca cu viteza de cel mult )4 Fm%h" cu oprire #n fiecare statie. >5) 8858//-)0? Raspunsuri: Adevarat; !als 6-0. 'e distantele de circulatie unde circula #n acelasi sens at,t trenuri numerotate fara sot" c,t si trenuri numerotate cu sot" sensul cu prioritate se sta+ileste de administratorul infrastructurii feroviare" #n '7A al fiecarei statii. >0/ - - /)/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 6-5. *n vederea sta+ilirii #ntele$erilor scrise" statia cu sens cu prioritate poate e&pedia primul tren numai #n sensul cu prioritate" fara consimtam,ntul statiei vecine. >5) - 581/ 51? Raspunsuri: Adevarat; !als 6-8. ;e interzice statiei cu sens fara prioritate sa e&pedieze un tren p,na c,nd nu s.a sta+ilit #ntele$erea scrisa #ntre cele doua statii vecine. >5- 88- 51160? Raspunsuri: Adevarat; !als 6-6. ;emaforul prevestitor defect tre+uie sa fie adus #n pozitia corespunzatoare pozitiei pe oprire a semaforului urmator si sa fie iluminat pe timp de noapte. >5 1 880 54/? Raspunsuri: Adevarat; !als 6/4. ;emaforul de intrare se poate defecta #n pozitia pe oprire sau #n pozitia pe li+er. >0551 5510514? Raspunsuri: Adevarat; !als 6/1. *n cazul #n care mecanicul nu poate fi #ncunostiintat prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare #n pozitia pe li+er" a$entul statiei va amplasa semnalul mo+il de oprire #n fata semaforului de intrare si va mer$e #n #nt,mpinarea trenului pentru a da semnale de oprire. >1) ) / 0/54? Raspunsuri: Adevarat; !als 6/ . :a defectarea semnalului luminos de intrare" permiterea intrarii trenului #n statie se face pe +aza indicatiei de chemare. >1- 5 ) 50-64? Raspunsuri: Adevarat; !als 6/). Daca semaforul de iesire defect pe li+er nu poate fi adus #n pozitia pe oprire" toate trenurile" at,t cele cu trecere c,t si cele cu oprire #n statie" vor fi oprite la semaforul de intrare. >/805080 5/)4? Raspunsuri: Adevarat; !als 6/-. ;emnalele luminoase care nu afiseaza nici o indicatie" semafoarele neiluminate pe timp de noapte" semnalele care dau indicatii care se contrazic" semnalele care dau indicatii du+ioase" precum si semnalizarea nere$lementara ordona oprirea. > 08-51? Raspunsuri: Adevarat; !als 6//. 'atrularea liniilor se e&ecuta #n scopul mentinerii circulatiei trenurilor pe timpul caderilor de zapada sau a viscolului relativ sla+. >) ) 0-/8 11? Raspunsuri: Adevarat; !als 6/0. *n cazul c,nd vremea continua sa fie nefavora+ila B prin caderile de zapada si intensitatea viscolului B circulatia trenurilor #n statii se efectueaza numai pe liniile directe" dupa caz" iar manevra se opreste sau se efectueaza #ntr.un sin$ur capat al statei. > - 5)) 8151? Raspunsuri: Adevarat; !als 6/5. ;emaforul de intrare se poate defecta numai #n pozitia pe oprire. > / ) 8)56841? Raspunsuri: Adevarat; !als 6/8. *n situatia #n care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este #ntrerupta" locomotivele #mpin$atoare circula numai le$ate la tren si fr,na" pe #ntrea$a distanta. > ) ) - 56011? Raspunsuri:

Adevarat; !als 6/6. ;emaforul de manevra da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >/ 1 - 0-/01? Raspunsuri: A) 3anevra permisa #n zona acoperita de semnal. B) :2BAR la manevra. $) OP04) 4 fara a depasi semnalul la manevra . 604. ;emaforul de manevra da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >-) / 1 )4-5)? Raspunsuri: A) &anevra permisa n zona acoperita de semnal . B) :2BAR la manevra. C) 3anevra permisa dincolo de semnal. 601. ;emnalul luminos repetitor al semnalului luminos din statii da una dintre urmatoarele indicatii at,t ziua c,t si noaptea: >-/ 1 0/8))81? Raspunsuri: A) ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita. B) )emnalul urmator este pe oprire . C) ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. 60 . ;emnalul luminos repetitor al semnalului luminos din statii da una dintre urmatoarele indicatii at,t ziua c,t si noaptea: >)0-0-) 0 61? Raspunsuri: A) )emnalul urmator este pe liber cu viteza redusa( B) ;emnalul urmator este pe oprire. C) ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita. 60). ;emnalul luminos repetitor al semnalului luminos din statii da una dintre urmatoarele indicatii at,t ziua c,t si noaptea: > 5) 1 )4141? Raspunsuri: A) ;emnalul urmator este pe oprire. B) ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. $) )emnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita . 60-. ;emnalul luminos prevestitor da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >/00801) 18/)? Raspunsuri: A) :2BAR cu viteza redusaK A7A(72AK ;emnalul urmator ordona oprirea. B) '%B40 cu viteza stabilitaD A 4? %4D )emnalul urmator ordona oprirea . C) :2BAR cu viteza redusaK A7A(72AK ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. 60/. ;emnalul luminos prevestitor da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >1) 8))1) 4? Raspunsuri: A) :2BAR cu viteza sta+ilitaK A7A(72AK ;emnalul urmator ordona oprirea. B) :2BAR cu viteza redusaK A7A(72AK ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. $) '%B40 cu viteza stabilitaD )emnalul urmator este pe liber cu viteza redusa . 600. ;emnalul luminos prevestitor da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >)5-1 8/ 1 )1? Raspunsuri: A) '%B40 cu viteza stabilitaD )emnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita . B) :2BAR cu viteza sta+ilitaK ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. C) :2BAR cu viteza redusaK A7A(72AK ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. 605. 2ndicatia de chemare a unui semnal luminos este urmatoarea: >)8-0-/)8)1/1? Raspunsuri: A) :2BAR cu viteza de cel mult / Fm%h" cu deose+ita atentie" p,na la semnalul urmator. B) '%B40 cu viteza de cel mult -9 =m3h, cu deosebita atentie, pna la semnalul urmator . C) :2BAR cu viteza de cel mult 14 Fm%h" cu deose+ita atentie" p,na la semnalul urmator. 608. ;emnalul luminos de manevra da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >/50) /)5/84)? Raspunsuri: A) :2BAR la manevra cu viteza de -4 Fm%h. B) :2BAR la manevra cu viteza de 4 Fm%h. $) OP04) 4 fara a depasi semnalul la manevra( 606. ;emnalul luminos de avarie da indicatia at,t ziua c,t si noaptea: >/8080))-15- ? Raspunsuri: A) 'ericolK 2a masuri de fr,nare. B) 1preste fara a depasi semnalul. $) Pericol la trecerea la nivelD %a toate masurile pentru oprire( 654. Clasa ) R2D cuprinde: >558/ ))) /10? Raspunsuri: A) 3aterii lichide inflama+ile; B) 9aze; C) 3aterii si o+iecte e&plozive; 651. ;emnalul luminos de avarie la tuneluri da indicatia at,t ziua c,t si noaptea: >10 ) )) - 4? Raspunsuri: A) 'ericol tunel inchis.

8)

B) Pericol la tunelD %a toate masurile pentru oprire( C) 1preste fara a depasi semnalul. 65 . ;emnalele din ima$ine sunt: >0 05/)05--4? Raspunsuri: A) ?u sunt in e#ploatare( B) ;unt considerate defecte. C) ;unt semnale in functie" fara indicatii. 65). Ce reprezinta indicatorul din ima$ine: >588081)/ 0 ? Raspunsuri: A) 2ndicatorul accident feroviar. B) 2ndicatorul alerta. $) %ndicatorul asteapta. 65-. Ce reprezinta indicatorul din ima$ine: >01 08 184? Raspunsuri: A) 2ndicatorul permanent pentru acoperirea pasajului de trecere la nivel de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor. B) 2ndicatorul permanent pentru acoperirea punctului de sectionare de pe sectiile cu conducere tip dispecer a circulatiei trenurilor. $) %ndicatorul permanent pentru acoperirea punctului de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor( 65/. Ce reprezinta indicatorul din ima$ine: >88686041)880? Raspunsuri: A) %ndicator numarul liniei. B) 2ndicator numar de $rupa. C) 2ndicator numar de macaz. 650. Ce reprezinta indicatorul din ima$ine: >8 - ))54561? Raspunsuri: A) Atentie" halta comerciala sau punctul de oprire #n linie curenta este la 1/44 mK B) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire n linie curenta este la +999 m K C) Atentie" halta comerciala sau punctul de oprire #n linie curenta este la 444 mK 655. Ce reprezinta indicatorul din ima$ine: >18 - 5)0)//4? Raspunsuri: A) Atentie" halta comerciala sau punctul de oprire #n linie curenta este la 1-44 mK B) Atentie" halta comerciala sau punctul de oprire #n linie curenta este la 1444 mK $) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire n linie curenta este la E99 m K 658. Ce indicatie da ta+lita indicatoare de macaz at,t ziua c,t si noaptea: >/) 501)1)-5-? Raspunsuri: A) &acazul este n pozitie pe directa . B) 3acazul este atacat pe la v,rf #n pozitie pe a+atere. C) 3acazul este atacat pe la calc,i #n pozitie pe a+atere. 656. Ce indicatie da ta+lita indicatoare de macaz at,t ziua c,t si noaptea: >15 1 8) ) 64? Raspunsuri: A) 3acazul este #n pozitie pe directa. B) &acazul este n pozitie de abatere la dreapta( C) 3acazul este atacat pe la v,rf #n pozitie pe a+atere. 684. Ce indicatie da ta+lita indicatoare de macaz at,t ziua c,t si noaptea: >81 / /)8414/? Raspunsuri: A) 3acazul este atacat pe la v,rf si este #n pozitie de a+atere la dreapta. B) 3acazul este atacat pe la v,rf #n pozitie pe a+atere. $) &acazul este n pozitie de abatere la stn"a. 681. > 5)) /)5/8)4? Raspunsuri: A) recerea opritaD )abotul de deraiere este asezat pe sina . B) 7recerea li+eraK :i+er la manevra. C) 7recerea li+eraK ;a+otul de deraiere este rasturnat de pe sina. 68 . *n statiile de triaj" zonele utilizate pentru stationare temporara pe timpul transportului de marfuri periculoase tre+uie sa fie corect securizate" +ine iluminate si" daca este posi+il" inaccesi+ile pu+licului. > 1 5) )--5-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 68). >1 ) 8) -0-4? Raspunsuri: A) 7recerea li+eraK 3acazul este in a+atere si atacat pe la v,rf. B) recerea liberaD )abotul de deraiere este rasturnat de pe sina . C) 7recerea opritaK ;a+otul de deraiere este asezat pe sina.

8-

68-. 'rin =marfuri periculoase cu risc sporit=" se #ntele$ acele marfuri care" daca sunt deturnate de la utilizarea lor initiala #n scopuri teroriste" pot cauza efecte $rave cum ar fi pierderi numeroase de vieti omenesti sau distru$eri masive. >1- 8 /)5-//4? Raspunsuri: Adevarat; !als 68/. 2ndicatia data de indicatorul de declivitate este urmatoarea: >5- 08/)--)0/? Raspunsuri: A) 'alier @plan orizontal). B) 'anta @linia co+oara). $) 0ampa *linia urca). 680. 'lanurile de ur$enta tre+uie sa ai+e ca efect" ca #n caz de accidente sau incidente #n statiile de triaj" toti cei implicati sa coopereze #n mod coordonat" iar consecintele accidentului sau incidentului asupra vietii umane sau a mediului sa fie c,t de mult posi+il minimizate. >5 5886)- 5/? Raspunsuri: Adevarat; !als 685. 2ndicatia data de indicatorul de declivitate este urmatoarea: >5- ) 061-161? Raspunsuri: A) 'alier @plan orizontal). B) Rampa @linia urca). $) Panta *linia coboara)( 688. 2ndicatia data de indicatorul de declivitate este urmatoarea: >1 1 0)8/5 4? Raspunsuri: A) Rampa @linia urca). B) 'anta @linia co+oara). $) Palier *plan orizontal). 686. Am+alajele cisternele" va$oanele si containerele pentru vrac $oale" necuratate" nede$azate sau nedecontaminate" care au continut marfuri periculoase din alte clase dec,t clasa 5" tre+uie sa fie marcate si etichetate sau placardate @placi.eticheta) ca si cum ar fi pline. >1- / ))//0-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 664. ;emaforul de iesire cu un +rat are urmatoare indicatie at,t ziua c,t si noaptea: >8/ 1 84 804-? Raspunsuri: A) :2BAR cu viteza redusa. B) OP04) 4 fara a depasi semnalul. C) :2BAR cu viteza sta+ilita. 661. ;emaforul de iesire cu un +rat are urmatoare indicatie at,t ziua c,t si noaptea: >00585888)-8)? Raspunsuri: A) '%B40( B) :2BAR cu viteza sta+ilita. C) :2BAR cu viteza redusa. 66 . ;emaforul de iesire cu doua +rate are urmatoarea indicatie at,t ziua c,t si noaptea: >8/ 061)50)1/? Raspunsuri: A) :2BAR cu viteza sta+ilita. B) :2BAR. $) OP04) 4 fara a depasi semnalul 66). ;emaforul de iesire cu doua +rate are urmatoare indicatie at,t ziua c,t si noaptea: >806 04-6 )/? Raspunsuri: A) :2BAR #n directia 222. B) '%B40 n directia %( C) :2BAR #n directia 22. 66-. ;emaforul de iesire cu doua +rate are urmatoare indicatie at,t ziua c,t si noaptea: >55808)) 61//? Raspunsuri: A) '%B40 n directia %%( B) :2BAR #n directia 222. C) :2BAR #n directia 2. 66/. ;emaforul repetitor are urmatoare indicatie at,t ziua c,t si noaptea: >)) 8- ))6584? Raspunsuri: A) 1'RA;7A fara a depasi semnalul. B) :2BAR cu viteza sta+ilita. $) A 4? %4D )emaforul urmator ordona oprirea( 660. Ce indicatie are semnalul de mai jos? > - - 5-84041? Raspunsuri: A) ;emaforul urmator este pe li+er cu viteza redusa. B) Atentie D )emaforul urmator ordona oprirea( C) ;emaforul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita.

8/

665. Din c,te cifre este format numarul de identificare al pericolului de pe marcajul portocaliu? >/) 855)/41? Raspunsuri: A) Din doua cifre B) Din doua sau trei cifre C) Din trei cifre 668. ;emnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >15 - 1))4- 4? Raspunsuri: A) A 4? %4D )emnalul urmator ordona oprirea . B) :2BAR cu viteza sta+ilita. C) 1'RA;7A fara a depasi semnalul. 666. ;emnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >-0/ ) 4)-)? Raspunsuri: A) '%B40 cu viteza stabilita( )emnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita . B) :2BAR cu viteza redusa. ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita. C) :2BAR cu viteza sta+ilita. ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. 1444. ;emnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >)5-0-5/5 5 ? Raspunsuri: A) :2BAR cu viteza redusa. A7A(72AK ;emnalul urmator ordona oprirea. B) '%B40 cu viteza stabilita( A 4? %4D )emnalul urmator ordona oprirea . C) :2BAR cu viteza sta+ilita. A7A(72AK ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. 1441. ;emnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >5) 8806808/ ? Raspunsuri: A) :2BAR cu viteza redusa. ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. B) :2BAR cu viteza sta+ilita. ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita. $) '%B40 cu viteza stabilita( )emnalul urmator este pe liber cu viteza redusa( 144 . ;emnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >0- - )-/150-? Raspunsuri: A) '%B40 cu viteza redusa( )emnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita sau redusa( B) :2BAR cu viteza sta+ilita. ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita sau redusa. C) :2BAR cu viteza redusa. ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita. 144). ;emnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >8) )--104/? Raspunsuri: A) :2BAR cu viteza sta+ilita. A7A(72AK ;emnalul urmator ordona oprirea. B) '%B40 cu viteza redusa( A 4? %4D )emnalul urmator ordona oprirea( C) :2BAR cu viteza redusa. A7A(72AK ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. 144-. ;emnalul luminos de trecere al +locului de linie automat da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >8/ 061- 1// ? Raspunsuri: A) OP04) 4 fara a depasi semnalul . B) A7A(72AK ;emnalul urmator ordona oprirea. C) A7A(72AK ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. 144/. ;emnalul luminos de trecere al +locului de linie automat da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >508) 0455-8-? Raspunsuri: A) :2BAR cu viteza redusa. A7A(72AK ;emnalul urmator ordona oprirea .primul sector de +loc din fata este li+er" dar al doilea este ocupat. B) '%B40 cu viteza stabilita( A 4? %4D )emnalul urmator ordona oprirea -primul sector de bloc din fata este liber, dar al doilea este ocupat. C) :2BAR cu viteza sta+ilita. A7A(72AK ;emnalul urmator ordona oprirea .primul sector de +loc din fata este ocupat" dar al doilea este li+er. 1440( 'rescriptiile R2D nu se aplica transporturilor de marfuri periculoase efectuate de particulari" c,nd aceste marfuri sunt conditionate de v,nzarea cu amanuntul si sunt destinate folosirii personale sau domestice" sau pentru activitati de petrecere a timpului li+er sau sportive" cu conditia ca au fost luate masuri pentru a #mpiedica orice scur$ere de continut #n conditii normale de transport. >55858)--1)64? Raspunsuri: Adevarat; !als 1445. ;emnalul luminos de trecere al +locului de linie automat da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >01 ) 86 1-? Raspunsuri: A) :2BAR cu viteza redusa. ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita .cel putin primele doua sectoare de +loc din fata sunt li+ere. B) :2BAR cu viteza sta+ilita. ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita .cel putin un sector de +loc din fata este li+er. $) '%B40 cu viteza stabilita( )emnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita -cel putin primele doua sectoare de bloc din fata sunt libere. 1448. ;emnalul luminos de trecere al +locului de linie automat care face si functia de semnal prevestitor da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: > 0)0) -- 501? Raspunsuri: A) :2BAR cu viteza redusa. ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza redusa. B) '%B40 cu viteza stabilita( )emnalul urmator este pe liber cu viteza redusa .

80

C) :2BAR cu viteza sta+ilita. ;emnalul urmator este pe li+er cu viteza sta+ilita. 1446. Lumatatea superioara a etichetelor de pericol utilizate la transportul marfurilor periculoase tre+uie sa contina semnul conventional" iar jumatatea inferioara tre+uie sa contina numarul sau cifra clasei. >0 -- )-)4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1414. ;emnele conventionale" te&tul si numerele tre+uie sa fie +ine lizi+ile si dura+ile si tre+uie sa fi$ureze cu culoare nea$ra pe toate etichetele de pericol" utilizate la transportul marfurilor periculoase. >588) 541/ /1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1411. 3arcajul portocaliu poate fi retroreflectorizant si tre+uie sa ai+a o +aza de -4 cm si o #naltime de )4 cm. >15 8 8-8/154? Raspunsuri: Adevarat; !als 141 . Atunci c,nd pericolul prezentat de o materie poate fi indicat #n mod suficient printr.o sin$ura cifra" aceasta cifra este completata cu zero. >18 - /-//864? Raspunsuri: Adevarat; !als 141). C,nd numarul de identificare a pericolului este precedat de litera MCM" aceasta indica faptul ca materia reactioneaza periculos cu apa. >8 1 -)0585? Raspunsuri: Adevarat; !als 141-. Ce masuri de si$uranta tre+uie sa ia persoanele care participa la transportul marfurilor periculoase" #n cazul c,nd si$uranta pu+lica risca sa fie pusa #n pericol? >8) / 518)0 1? Raspunsuri: A) 7re+uie sa avizeze imediat or$anele de sanatate si securitate #n munca si sa le puna la dispozitie informatiile necesare actiunilor acestora; B) 7re+uie sa avizeze imediat or$anele a+ilitate de interventie si de si$uranta si sa le puna la dispozitie informatiile necesare actiunilor acestora; C) 7re+uie sa avizeze imediat or$anele de procuratura si sa le puna la dispozitie informatiile necesare actiunilor acestora; 141/. Ce o+li$atii $estionarul de infrastructura feroviara privitor la transportul marfurilor periculoase? >5- 1 --/0/00? Raspunsuri: A) ;a se asi$ure ca are #n orice moment un acces rapid si fara piedici numai la urmatoarele la informatiile: compunerea trenului" numerele va$oanelor cu marfuri periculoase transportate" modul de remorcare a trenului" tonajul trenului; B) ;a se asi$ure ca are #n orice moment un acces rapid si fara piedici cel putin la re$lementarile specifice privind compunerea trenului" marfurile periculoase transportate" tonajul trenului" e&peditorul si destinatarul e&peditiei; C) ;a se asi$ure ca are #n orice moment un acces rapid si fara piedici cel putin la informatiile urmatoare: compunerea trenului" numerele 1(< ale marfurilor periculoase transportate" pozitia va$oanelor #n tren" masa #ncarcaturii; 1410. Ce reprezinta indicatorul din ima$ine: >8 1 81/5-1)? Raspunsuri: A) %ndicatorul 5semnalul este pe partea stn"a a caii5 . B) 2ndicatorul AtentieK urmeaza o zona cu restructie. C) 2ndicatorul =semnalul este pe partea dreapta a caii=. 1415. C,nd la transportul marfurilor periculoase nu se aplica prescriptiile R2D? >11 )--5 4? Raspunsuri: A) 7ransporturilor de ur$enta efectuate #n interesul propriu al operatorilor de transport" cu conditia sa fie luate toate masurile pentru ca aceste transporturi sa se efectueze #n timp c,t mai scurt; B) 7ransporturilor destinate a$entilor economici cu pro$ram continu" pentru evitarea intreruperii activitatii" cu conditia safie luate toate masurile pentru ca aceste transporturi sa se efectueze #n deplina si$uranta; C) 7ransporturilor de ur$enta destinate salvarii de vieti omenesti sau protejarii mediului #nconjurator sau am+iant" cu conditia sa fie luate toate masurile pentru ca aceste transporturi sa se efectueze f#r# #nt,rzieri; 1418. Cum tre+uie sa fie toate marcajele de pe va$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase? >5/ -5) )0? Raspunsuri: A) 7re+uie sa fie usor ilizi+ile; B) 7re+uie sa fie usor vizi+ile si ilizi+ile; $) rebuie sa fie usor vizibile si lizibile; 1416. Ce indicatie da +aliza avertizoare si la ce distanta se amplaseaza fata de prevestitor: > 1 - 1-88804? Raspunsuri: A) Atentie" semnalul prevestitor este la 44 m. B) Atentie" semnalul prevestitor este la 1444 m. $) Atentie, semnalul prevestitor este la +99 m( 14 4. Ce contine marcajul portocaliu pentru marfurile periculoase? > 8)0//5541? Raspunsuri: A) (umarul de identificare al pericolului si numarul de identificare al materiei; B) (umarul de identificare al va$onului si numarul de identificare al materiei; C) (umarul de identificare al pericolului si numarul de identificare al am+alajului;

85

14 1. Ce indicatie da +aliza avertizoare si la ce distanta se amplaseaza fata de prevestitor: >-1 0/05/50) ? Raspunsuri: A) Atentie, semnalul prevestitor este la .99 m. B) Atentie" semnalul prevestitor este la )444 m. C) Atentie" semnalul prevestitor este la 144 m. 14 . Ce indicatie da +aliza avertizoare si la ce distanta se amplaseaza fata de paleta $al+ena: >1/ 8 8-88/)4? Raspunsuri: A) Atentie" paleta $al+ena este la )4 m. B) Atentie" paleta $al+ena este la )444 m. $) Atentie, paleta "albena este la .99 m( 14 ). Ce indicatie da +aliza avertizoare si la ce distanta se amplaseaza fata de paleta $al+ena: >-1 5518)-)? Raspunsuri: A) Atentie" paleta $al+ena este la 4 m. B) Atentie, paleta "albena este la -99 m. C) Atentie" paleta $al+ena este la 444 m. 14 -. Ce indicatie da +aliza avertizoare si la ce distanta se amplaseaza fata de paleta $al+ena: >1- / 1-/8 04? Raspunsuri: A) Atentie, paleta "albena este la +99 m. B) Atentie" paleta $al+ena este la 1444 m. C) Atentie" paleta $al+ena este la /44 m. 14 /. 2ndicatia data de a$ent este urmatoarea at,t ziua c,t si noaptea: > / ---8864? Raspunsuri: A) Ridica panto$raful. B) 're$ateste sa co+ori panto$raful. $) $oboara panto"raful. 14 0. 2ndicatorul da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >1- 1 -16514? Raspunsuri: A) *n a+atere spre st,n$a nu este fir de contact. B) Pe linie directa nu este fir de contact . C) *n a+atere la dreapta nu este fir de contact. 14 5. 2ndicatorul da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: >1/ 0 5-060-4? Raspunsuri: A) 6n abatere spre dreapta nu este fir de contact . B) 'e linie directa nu este fir de contact. C) *n a+atere la st,n$a nu este fir de contact. 14 8. 'rescriptiile R2D nu se aplica transporturilor de ur$enta destinate salvarii de vieti omenesti sau protejarii mediului am+iant" cu conditia sa fie luate toate masurile pentru ca aceste transporturi sa se efectueze #n deplina si$uranta. >)- ) 5001//1? Raspunsuri: Adevarat; !als 14 6. 2ndicatorul da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: > / 5)--)6-54? Raspunsuri: A) 'e linie directa nu este fir de contact. B) *n a+atere spre dreapta nu este fir de contact. $) 6n abatere la stn"a nu este fir de contact . 14)4. 2ndicatorul da indicatia urmatoare at,t ziua c,t si noaptea: > 5)- 1-81)14? Raspunsuri: A) 'e linie directa nu este fir de contact. B) )frsitul firului de contact( C) *n a+atere la st,n$a nu este fir de contact. 14)1. 7oate marcajele transporturilor cu marfuri periculoase" tre+uie sa fie usor vizi+ile si lizi+ile si tre+uie sa se poata e&pune intemperiilor fara sa se deterioreze. >0) / 84111/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 14) . 7oate marcajele marfurilor periculoase" tre+uie sa fie usor vizi+ile" lizi+ile numai de culoare al+ ne$ru si tre+uie sa nu se e&puna intemperiilor pentru a nu se deteriora. >-5/0/58/1101? Raspunsuri: Adevarat; !als 14)). Conducatorul manevrei" 2D3 si dupa caz operatorul de manevra se informeaza reciproc daca urmeaza sa se manevreze cu >-/ 0/)/- 5)4? Raspunsuri: A) va$oane straine" #nmatriculate de un alt operator de transport dec,t del national; B) va$oane particulare" #nchiriate de un operator de transport feroviar; $) va"oane n curs de ncarcare-descarcare, ncarcate cu marfuri periculoase, cu sarcina pe osie sau pe metru liniar depasita, ocupate cu oameni sau cu vietati, cu "abarit depasit, precum si cu alte vehicule feroviare care se pot manevra numai cu respectarea unor conditii speciale ;

88

14)-. *n ce +aza este admisa depasirea limitei incintei statiei de catre convoiul de manevra sau numai de catre locomotiva? >-5/ 881)0-4? Raspunsuri: A) 'e +aza dispozitiei scrise a 2D3" B) 'e +aza dispozitiei scrise a sefului de statie" $) Pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie, 14)/. *n ce statii si pe ce +aza se admit miscari de manevra fara conducator de manevra sau partida de manevra? >0/ 858488/) ? Raspunsuri: A) *n statiile #nzestrate cu instalatii CA3 se admit miscari de manevra cu locomotiva izolata" cu va$on de serviciu" cu va$on N27" cu va$on posta si de +a$aje" pe +aza ordinului de circulatie si a comunicarilor prin radiotelefon dintre 2D3 si mecanic; B) 6n statiile nzestrate cu instalatii $4D sau $4 se admit miscari de manevra cu locomotiva izolata, cu va"on de serviciu, cu va"on F% , cu va"on posta si de ba"a1e, pe baza indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase si a comunicarilor prin radiotelefon dintre %D& si mecanic ; C) *n statiile #nzestrate cu instalatii de asi$urare cu #ncuietori cu chei si +loc se admit miscari de manevra cu locomotiva izolata" cu va$on de serviciu" cu va$on N27" cu va$on posta si de +a$aje" pe +aza ordinului de circulatie si indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase si a comunicarilor prin radiotelefon dintre 2D3 si mecanic; 14)0. *n ce cazuri se admite depasirea la manevra a semnalelor luminoase a caror indicatie ordona oprirea" cu indicatie du+ioasa sau stinse precum si a semnalelor luminoase de manevra cu lumina al+astra? >8- 061/54---? Raspunsuri: A) daca aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic; sunt defecte, scoase temporar din functiune sau nu se pot manipula; se face manevra un"hiulara si nu se consuma inte"ral parcursul e#ecutat inital ; B) daca aceste semnale au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic; sunt defecte" scoase temporar din functiune sau nu se pot manipula; C) daca aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic; sunt defecte" scoase temporar din functiune sau nu se pot manipula; se face manevra pe linii cu opritori ficsi" cu sa+oti de deraiere" sau pe linii afectate reparatiilor la va$oane; 14)5. Cum se manevreaza va$oanele cu #ncarcatura asezata numai pe o parte. frontal sau lon$itudinal? > 0)5))//)-/4? Raspunsuri: A) ;e e&ecuta cu viteza de cel mult 14 Fm%h" numai prin tra$ere si #mpin$ere si #n intervalele de timp sta+ilite de 2D3" iar mecanicul va fi #ncunostintat despre aceasta prin ordin de circulatie; B) ;e e&ecuta cu viteza de cel mult / Fm%h" numai prin tra$ere si #mpin$ere cu respectarea re$lementarilor apro+ate pentru fiecare va$on #n parte" iar mecanicul va fi #ncunostintat despre aceasta prin ordin de circulatie; $) )e e#ecuta cu viteza de cel mult : =m3h, numai prin tra"ere si mpin"ere fara a se depasi aparatele de cale e#treme ale statiei, iar mecanicul va fi ncunostintat despre aceasta prin ordin de circulatie( 14)8. *n ce cazuri se interzice manipularea macazurilor la manevra? >-/ / )/-))04? Raspunsuri: A) Daca marcile de si"uranta sunt ocupate si prezinta pericol de acostare; daca macazul a fost atacat pe la calci n pozitie falsa, pna nu a fost verificat de personalul de ntretinere a liniilor si instalatiilor ; B) Daca marcile de si$uranta sunt ocupate; daca macazul nu este iluminat; C) Daca marcile de si$uranta sunt li+ere dar prezinta pericol de acostare; daca macazul a fost atacat pe la calcai #n pozitie falsa; daca macazul este defect; 14)6. C,nd se poate e&ecuta manevra de catre 2D3 sau seful de statie? >/8000//1) 6)? Raspunsuri: A) 6n cazuri e#ceptionale, pentru scoaterea dintr-un tren a va"oanelor care pun n pericol si"uranta circulatiei, n situatia n care trenul nu este deservit de partida de tren sau n statie nu e#ista partida de manevra apartinnd operatorului de transport feroviar care asi"ura remorcarea trenului ; B) Doar daca trenul nu este deservit de mecanic ajutor sau #n statie nu e&ista partida de manevra apartin,nd operatorului de transport feroviar care asi$ura remorcarea trenului; C) *n cazuri e&ceptionale" pentru introducerea #ntr.un tren a va$oanelor care pun #n pericol si$uranta circulatiei" #n situatia #n care trenul nu este deservit de sef de tren sau #n statie nu e&ista partida de manevra apartin,nd operatorului de transport feroviar care asi$ura remorcarea trenului; 14-4. Cum se procedeaza #n cazul #n care" #nainte de e&pirarea vala+ilita?ii ordinului de circulatie apare necesitatea opririi manevrei #n vederea primirii . e&pedierii unui tren sau e&ecutarii unei miscari de manevra cu o alta locomotiva #n aceeasi zona de manevra? >508- 018614/? Raspunsuri: A) 1rdinul de circulatie se retra$e de la mecanic de catre conducatorul manevrei sau un alt a$ent din ordinul 2D3 si #si pierde vala+ilitatea. Conducatorul manevrei retra$e si opreste manevra" retra$e ordinul de circulatie de la mecanic si #l preda 2D3 dispozitor sau unui a$ent din su+ordinea acestuia" care raporteaza aceasta catre 2D3 dispozitor; B) 1rdinul de circulatie se retra$e de la mecanic de catre conducatorul manevrei din ordinul 2D3 si #si pierde vala+ilitatea. Conducatorul manevrei retra$e si opreste manevra" retra$e ordinul de circulatie de la mecanic si #l preda 2D3 dispozitor sau unui a$ent din su+ordinea acestuia" care raporteaza aceasta catre 2D3 dispozitor; $) Ordinul de circulatie se retra"e de la mecanic de catre conducatorul manevrei din ordinul %D& si si pierde valabilitatea( $onducatorul manevrei retra"e si opreste manevra, retra"e ordinul de circulatie de la mecanic si l preda %D& dispozitor sau %D& e#terior, care raporteaza aceasta catre %D& dispozitor; 14-1. Cum se face cuplarea va$oanelor aflate #n miscare cu cele #n stationare? >-) ) 1/1-8-)? Raspunsuri: A) Cu viteza de cel mult 14 Fm%h; #n cazul va$oanelor echipate cu cupla automata" viteza de cuplare tre+uie sa fie cuprinsa #ntre si / Fm%h; B) $u viteza de cel mult : =m3h; n cazul va"oanelor echipate cu cupla automata, viteza de cuplare trebuie sa fie cuprinsa ntre . si : =m3h ;

86

C) Cu viteza de cel mult / Fm%h; #n cazul va$oanelor echipate cu cupla automata" viteza de cuplare tre+uie sa fie cuprinsa #ntre si / Fm%h; 14- . Ce re$uli si masuri suplimentare tre+uie respectate la e&ecutarea manevrei #n linie curenta? >-- 5/580558)? Raspunsuri: A) 3anevra se e&ecuta prin tra$ere" #m+r,ncire sau #mpin$ere" numai cu va$oanele le$ate #ntre ele si la locomotiva" precum si la conducta de aer a locomotivei; B) &anevra se e#ecuta prin tra"ere sau mpin"ere, numai cu va"oanele le"ate ntre ele si la locomotiva, precum si la conducta de aer a locomotivei; C) 3anevra se e&ecuta prin tra$ere" numai cu va$oanele le$ate #ntre ele si la locomotiva" fara a fi le$ate la conducta de aer a locomotivei; 14-). C,nd poate fi limitata viteza ma&ima cu care se efectueaza manevra? >0) / 54060))? Raspunsuri: A) Poate fi limitata din cauza conditiilor impuse de aparatele de cale, linie, panta, intemperii, vizibilitatea semnalelor, spatiul rezervat manevrei si alte cauze locale, prevazute n planul tehnic de e#ploatare a statiei sau prin ordin de circulatie; B) 'oate fi limitata din cauza conditiilor impuse de felul marfii si al va$oanelor; C) 'oate fi limitata din cauza conditiilor impuse capacitatea de lucru a statiei; 14--. Ce conditii si masuri tre+uie respectate la manevra cu alte mijloace #n statiile deservite numai de catre 2D3? >8 ) 8 /// 0? Raspunsuri: A) &anevra se face sub suprave"herea acestuia, n pauzele de circulatie, cu nstiintarea operatorului de circulatie; sa nu se depaseasca la manevra viteza de : =m3h; sa nu se e#ecute peste aparatele de cale e#treme ale statiei ; B) 3anevra se face su+ suprave$herea acestuia" #n pauzele de circulatie" cu apro+area scrisa a operatorului de circulatie; sa nu se depaseasca la manevra viteza de 1/ Fm%h; sa nu se e&ecute peste aparatele de cale e&treme ale statiei; C) 3anevra se face su+ suprave$herea acestuia" #n pauzele de circulatie" din dispozitia operatorului de circulatie; sa nu se depaseasca la manevra viteza de 14 Fm%h; sa nu se e&ecute peste semnalele de intrare ale statiei; 14-/. Cum se face verificarea cuplarii corecte si zavor,rea cuplelor automate? >8) 56// 0-)4? Raspunsuri: A) Dupa cuplarea va$oanelor manevrate" se tra$e #ntre$ul $rup pe distanta de apro&imativ / m; un a$ent sta+ilit de conducatorul manevrei verifica si confirma acestuia de la locul cuplarii" le$area va$oanelor si #nzavor,rea cuplelor automate" dupa care dezlea$a locomotiva; B) Dupa cuplarea va$oanelor manevrate" se tra$e #ntre$ul $rup pe distanta de apro&imativ " / m; un a$ent sta+ilit de conducatorul manevrei verifica si confirma acestuia de la locul cuplarii" le$area va$oanelor si #nzavor,rea cuplelor automate" dupa care dezlea$a locomotiva; $) Dupa cuplarea va"oanelor manevrate, se tra"e ntre"ul "rup pe distanta de apro#imativ + m; un a"ent stabilit de conducatorul manevrei verifica si confirma acestuia de la locul cuplarii, le"area va"oanelor si nzavorrea cuplelor automate, dupa care dezlea"a locomotiva ; 14-0. *n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului pentru depasirea la manevra a semnalelor la care arde o lumina rosie" al+astre" stinse sau du+ioase se mentioneaza semnalele care pot fi depasite #n aceasta situatie; intervalul de timp #n care se poate e&ecuta manevra #n aceste conditii. > / //10)/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 14-5. *n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului pentru depasirea la manevra a semnalelor la care arde o lumina rosie" al+astre" stinse sau du+ioase se mentioneaza semnalele care pot fi depasite #n aceasta situatie; ora p,na la care se poate e&ecuta manevra #n aceste conditii. >)- 0-5508)01? Raspunsuri: Adevarat; !als 14-8. Depasirea limitei incintei statiei de catre convoiul de manevra sau numai de catre locomotiva este admisa pe +aza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie" care sta+ileste ora p,na la care este permisa manevra cu depasirea limitei incintei statiei si pe +aza caii li+ere o+tinute de catre 2D3 dispozitor al statiei #n care se e&ecuta manevra" de la 2D3 dispozitor din statia vecina" utiliz,nd formulele de cale li+era 1 si 14 adaptata acestui caz. >5- ) 515 -50? Raspunsuri: Adevarat; !als 14-6. Depasirea limitei incintei statiei de catre convoiul de manevra sau numai de catre locomotiva este admisa pe +aza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie" care sta+ileste intervalul de timp c,t este permisa manevra cu depasirea limitei incintei statiei si pe +aza caii li+ere o+tinute de catre 2D3 dispozitor al statiei #n care se e&ecuta manevra" de la 2D3 dispozitor din statia vecina" utiliz,nd formulele de cale li+era 1 si adaptata acestui caz. >0/ 55-//0)84? Raspunsuri: Adevarat; !als 14/4. C,nd conducator de manevra este 2D3 sau seful de statie miscarile de manevra se pot e&ecuta numai prin tra$ere sau #mpin$ere" cu respectarea re$ulilor $enerale privind or$anizarea" conducerea si e&ecutarea manevrei #n statia respectiva; modificarea si%sau completarea aratarii va$oanelor trenului se face de catre conducatorul manevrei. >8- / -/-5 10? Raspunsuri: Adevarat; !als 14/1. 3anevra se poate e&ecuta de catre 2D3 sau seful de statie #n cazuri e&ceptionale" pentru scoaterea dintr.un tren a va$oanelor care pun #n pericol si$uranta circulatiei" #n situatia #n care trenul nu este deservit de partida de tren sau #n statie nu e&ista partida de manevra apartin,nd operatorului de transport feroviar care asi$ura remorcarea trenului. >8061 1/151)0? Raspunsuri:

64

Adevarat; !als 14/ . 3anevra care se efectueaza pe liniile statiei cu partida de manevra apartin,nd operatorilor de transport feroviar" av,nd ca su+unitate de domiciliu statia respectiva se e&ecuta dupa un plan de manevra #ntocmit la solicitarea scrisa a operatorului de transport feroviar interesat" de catre 2D3 dispozitor si transmis scris de catre acesta sau de catre 2D3 e&terior. >/001 /15// ? Raspunsuri: Adevarat; !als 14/). Conducatorul manevrei dupa ce a primit ordin de retra$ere si oprire a manevrei comunica mecanicului si partidei de manevra ordinul de retra$ere si oprire a manevrei" retra$e si opreste manevra" dupa care retra$e ordinul de circulatie de la mecanic si comunica celui de la care a primit ordinul" ca manevra a fost retrasa si oprita la linia..... @numarul liniei)" dupa care #nm,neaza ordinul de circulatie retras celui care l.a emis. >)) 5-//5606 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 14/-. ;e admite sa se manevreze prin #m+r,ncire" triere pe cocoasa sau pe plan #nclinat" numai cu a$ent la fr,na va$oane #ncarcate cu +utelii de ara$az sau cu tu+uri de o&i$en umplute; va$oane amenajate cu diverse instalatii speciale; va$oane dinamometrice" de masurat calea" uzine electrice" sanitare" pentru transportul pestelui viu. > - ) )//8//4? Raspunsuri: Adevarat; !als 14//. Aste interzis sa se manevreze prin #m+r,ncire" precum si trecerea peste cocoasa sau plan #nclinat fara a fi le$ate de vehiculul feroviar motor vehiculele feroviare: #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria e&plozi+ile; #ncarcate cu clor lichid" $aze lichefiate sau $azolina. >) ) 05-6)1 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 14/0. Aste interzis sa se manevreze prin #m+r,ncire" precum si trecerea peste cocoasa sau plan #nclinat fara a fi le$ate de vehiculul feroviar motor vehiculele feroviare: cu $a+arit depasit; transpuse; marcate sau etichetate cu eticheta =se interzice trierea prin #m+r,ncire" sau plan #nclinat fara a fi le$at de un vehicul motor=. >15 - //56))4? Raspunsuri: Adevarat; !als 14/5. Conducatorul manevrei este o+li$at sa trimita un a$ent din partida de manevra cu instrumente portative de semnalizare" #naintea convoiului de manevra" la o distanta suficienta" pentru a o+serva daca nu sunt oameni sau o+stacole pe linie c,nd locomotiva #mpin$e va$oane pe o linie pe care vizi+ilitatea nu este asi$urata; se manevreaza cu locomotiva intercalata. >/ / -/8)104? Raspunsuri: Adevarat; !als 14/8. Conducatorul manevrei este o+li$at sa trimita un a$ent din partida de manevra cu instrumente portative de semnalizare" #naintea convoiului de manevra" la o distanta suficienta" pentru a o+serva daca nu sunt oameni sau o+stacole pe linie c,nd: se manevreaza prin #mpin$ere pe liniile cu opritori ficsi" cu sa+oti de deraiere" sau pe linii afectate reparatiilor la va$oane" precum si pe liniile $rupelor tehnice de pre$atire a trenurilor de calatori. >)5-/ /-6181? Raspunsuri: Adevarat; !als 14/6. Conducatorul manevrei este o+li$at sa trimita un a$ent din partida de manevra cu instrumente portative de semnalizare" #naintea convoiului de manevra" la o distanta suficienta" pentru a o+serva daca nu sunt oameni sau o+stacole pe linie c,nd: locomotiva #mpin$e va$oane pe o linie cu peroane pentru calatori; se manevreaza pe liniile de #ncarcare.descarcare; >/00) )/)68-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1404. Conducatorul manevrei este o+li$at sa trimita un a$ent din partida de manevra cu instrumente portative de semnalizare" #naintea convoiului de manevra" la o distanta suficienta" pentru a o+serva daca nu sunt oameni sau o+stacole pe linie c,nd: se manevreaza peste treceri la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere de prioritate Btip 2R; >) 55-45-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1401. Conducatorul manevrei" aduce planul de manevra la cunostinta personalului din partida de manevra si ia masuri de or$anizare a lucrului prin repartizarea catre acestia de sarcini precise #n le$atura cu: ordinea operatiilor de manevra; sla+irea fr,nelor de m,na" scoaterea sa+otilor de m,na si #nlaturarea eventualelor o+stacole de la rotile va$oanelor care urmeaza sa fie manevrate; verificarea asi$urarii $a+aritului de li+era trecere. >15 //545-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 140 . Conducatorul manevrei" aduce planul de manevra la cunostinta personalului din partida de manevra si ia masuri de or$anizare a lucrului prin repartizarea catre acestia de sarcini precise #n le$atura cu: avizarea personalului care lucreaza: la linie" la instalatii ;CB" 7C si 2!7A" la interventii sau reparatii la va$oane" la #ncarcarea.descarcarea va$oanelor si solicitarea ridicarii discurilor rosii care au servit la asi$urarea operatiilor desfasurate la aceste linii. >)0-8-050 08 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 140). Conducatorul manevrei" aduce planul de manevra la cunostinta personalului din partida de manevra si ia masuri de or$anizare a lucrului prin repartizarea catre acestia de sarcini precise #n le$atura cu: asi$urarea vehiculelor feroviare contra fu$irii #n timpul si dupa terminarea miscarilor de manevra; manipularea unor macazuri de catre a$entii din partida de manevra; verificarea va$oanelor #n vederea constatarii cazurilor de #ncarcatura deplasata. > 5)- )/-4/81? Raspunsuri:

61

Adevarat; !als 140-. Conducatorul manevrei" aduce planul de manevra la cunostinta personalului din partida de manevra si ia masuri de or$anizare a lucrului prin repartizarea catre acestia de sarcini precise #n le$atura cu: verificarea partilor si accesoriilor mo+ile ale va$oanelor @usi" tepuse" clape" pereti" capace) astfel #nc,t acestea sa nu depaseasca $a+aritul C!R de va$on de #ncarcare si sa fie asezate #n suporti" #nchise si asi$urate. >8- ) 5 /4-45? Raspunsuri: Adevarat; !als 140/. Conducatorul manevrei" aduce planul de manevra la cunostinta personalului din partida de manevra si ia masuri de or$anizare a lucrului prin repartizarea catre acestia de sarcini precise #n le$atura cu: verificarea mijloacelor si rechizitelor ce servesc la fi&area%asi$urarea si protejarea #ncarcaturii astfel #nc,t acestea: sa fi&eze si sa asi$ure #ncarcatura" sa nu at,rne si sa nu depaseasca $a+aritul C!R de va$on . de #ncarcare. > ) 1 55-1 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1400. *nainte de darea semnalului de #ncepere a manevrei" conducatorul manevrei tre+uie sa comunice personalului care manipuleaza macazurile" liniile la care se va manevra si sa verifice personal sau prin raportari ale personalului din partida de manevra" daca: convoiul sau $rupul de va$oane cu care se manevreaza are suficiente fr,ne de m,na si automate #n +una stare de functionare care sa asi$ure procentul de masa fr,nata sta+ilit #n '7A #n vederea opririi acestora. >1- / -0111-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1405. *nainte de darea semnalului de #ncepere a manevrei" conducatorul manevrei tre+uie sa comunice personalului care manipuleaza macazurile" liniile la care se va manevra si sa verifice personal sau prin raportari ale personalului din partida de manevra" daca: macazurile si sa+otii de deraiere" prevazuti cu indicatoare" sunt #n pozitie corecta" iar pe timp de noapte felinarele sunt iluminate; personalul #nsarcinat cu manipularea macazurilor sau a +arierelor" este prezent la post. >-) ) /08-864? Raspunsuri: Adevarat; !als 1408. *nainte de darea semnalului de #ncepere a manevrei" conducatorul manevrei tre+uie sa comunice personalului care manipuleaza macazurile" liniile la care se va manevra si sa verifice personal sau prin raportari ale personalului din partida de manevra" daca: +arierele sau semi+arierele trecerilor la nivel peste care se va manevra sunt #nchise" respectiv semnalizarile de interzicere rutiera ale ;A7 sunt declansate" iar la trecerile la nivel semnalizate cu indicatoare rutiere de prioritate . tip 2R . circulatia rutiera a fost oprita; s.au ridicat sa+otii de m,na de la rotile vehiculelor feroviare care urmeaza sa fie manevrate. >)- 5- 0/1541? Raspunsuri: Adevarat; !als 1406. *nainte de darea semnalului de #ncepere a manevrei" conducatorul manevrei tre+uie sa comunice personalului care manipuleaza macazurile" liniile la care se va manevra si sa verifice personal sau prin raportari ale personalului din partida de manevra" daca: personalul care lucreaza la linie" la instalatiile electrice si ;CB" precum si la linia de contact" a fost avizat de catre 2D3; semafoarele de iesire ale liniilor pe care se e&ecuta manevra si ale liniilor la care manevra are acces" sunt pe oprire. >0) / 0/10/)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1454. :a retra$erea si oprirea manevrei #n vederea primirii.e&pedierii.trecerii trenului 2D3 dispozitor da ordin ver+al acarului" revizorului de ace" respectiv a$entului de la coloana de manevra" masa de manevra" CA3 sau conducatorului manevrei" indic,ndu. se numarul trenului si linia de primire%e&pediere%trecere a trenului. >/- 1 84 / 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1451. *nainte de primirea trecerea unui tren se retra$ si se opresc manevrele care se efectueaza pe parcursul de primire al trenului si pe continuarea acestui parcurs" respectiv tre+uie oprita manevra care se e&ecuta pe liniile cu acces la parcursul de primire si la continuarea acestui parcurs. >5) 588 1 --1? Raspunsuri: Adevarat; !als 145 . *nainte de primirea trecerea unui tren se retra$ si se opresc toate manevrele din statie >5/ ) /008)//? Raspunsuri: Adevarat; !als 145). A&ecutarea manevrelor pe linia directa a statiei sau traversarea ei" precum si a manevrelor peste macazurile aparatelor de cale e&treme ale statiei este admisa p,na la limitele incintei statiei" numai cu #ncuviintarea ver+ala a impie$atului de miscare dispozitor" pentru fiecare caz #n parte. *n statiile cu semnale mecanice de iesire" acestea vor fi puse pe oprire" #n vederea e&ecutarii manevrelor. >1- 1 00/ 04? Raspunsuri: Adevarat; !als 145-. 3iscarile de manevra peste aparatele de cale e&treme se efectueaza conform prevederilor din re$lementarile specifice si a planului tehnic de e&ploatare a statiei. >1/ / )0) 184? Raspunsuri: Adevarat; !als 145/. *n statiile cu declivitati mai mari de " / O sau cu panta de la aparatele de cale #nspre linia curenta peste " /O" daca lipsesc liniile de evitare sau alte linii care pot face aceasta functie se interzice e&ecutarea manevrelor prin #m+r,ncire. >)- ) )0 8 4? Raspunsuri: Adevarat; !als

1450. *n statiile cu liniile situate #n panta de peste " / O dar nu mai mult de 0 O #n sensul manevrei sau cu profil nefavora+il la intrare de peste " / O dar nu mai mult de 0 O" daca liniile pe care se e&ecuta manevra sunt #nfundate sau pe aceste linii stationeaza va$oane asi$urate cu fr,ne de m,na" care sa poata opri va$oanele manevrate prin #m+r,ncire se admite e&ecutarea manevrelor prin #m+r,ncire. >-0/- /0508/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1455. *ntre locomotiva si va$oanele cu care se manevreaza" la manevrarea va$oanelor #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= tre+uie sa e&iste un $rup de va$oane de si$uranta av,nd cel putin 1 osii" $oale sau #ncarcate cu marfuri care nu se pot deplasa lon$itudinal" altele dec,t cele din cate$oriile marfurilor periculoase. >0/ 010856 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1458. *ntre locomotiva si va$oanele cu care se manevreaza" la manevrarea va$oanelor #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= tre+uie sa e&iste un $rup de va$oane de si$uranta av,nd cel putin - osii" $oale sau #ncarcate cu marfuri care nu se pot deplasa lon$itudinal" altele dec,t cele din cate$oriile marfurilor periculoase. >00505)0-)04 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1456. 'entru mentinerea pe loc a unui tren oprit #n linie curenta fr,narea trenului tre+uie asi$urata cu fr,ne de m,na pentru toata distanta pe care compunerea trenului nu se modifica" cel putin la procentul de fr,nare sta+ilit. C,nd numarul de fr,ne de m,na din tren nu asi$ura mentinerea pe loc a acestuia" se utilizeaza si sa+oti de m,na deserviti de a$enti. >8/ - )0))/01? Raspunsuri: Adevarat; !als 1484. *n toate cazurile indiferent de sistemul de fr,nare utilizat la manevra tre+uie sa se asi$ure procentul de masa fr,nata corespunzator spatiului rezervat manevrei" declivitatii liniei pe care se e&ecuta manevra" vitezei ma&ime admise si conditiilor locale prevazute #n '7A. >8) 0610-)/81? Raspunsuri: Adevarat; !als 1481. 3anevra se e&ecuta potrivit prevederilor din re$lementarile specifice si din planul tehnic de e&ploatare a statiei" conform proceselor tehnolo$ice sta+ilite si dupa un plan de lucru #ntocmit #n +aza prevederilor din planul tehnic de e&ploatare a statiei C!R. >8/ 0)1)-40? Raspunsuri: Adevarat; !als 148 . Giteza de triere a va$oanelor precum si modul de e&ecutare a manevrelor #n statiile #nzestrate cu dispozitive de triere sau manevra se sta+ilesc prin planul tehnic de e&ploatare a statiei" tin,nd seama de #nzestrarea tehnica si de conditiile locale. > ) 5)558/) 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 148). C,nd ordinul de retra$ere si oprire a manevrei este transmis de catre 2D3 dispozitor direct conducatorului manevrei dupa primirea raportarii de la acesta ca manevra a fost retrasa si oprita si dupa ce 2D3 dispozitor s.a convins ca ordinul de circulatie a fost retras de la mecanic si a fost restituit celui care l.a emis" acesta transmite acarului sau revizorului de ace" respectiv a$entului de la coloana de manevra" masa de manevra sau CA3 ca manevra a fost retrasa si oprita. >- / 5655 -1? Raspunsuri: Adevarat; !als 148-. *nainte de iesirea #n linie curenta a unui tren sau convoi de manevra dintr.o halta comerciala" de pe liniile deservite de un post de macazuri #n linie curenta sau de un post ajutator de miscare mecanicul ia la cunostinta de compunerea si fr,narea trenului sau convoiului de manevra" din foaia de parcurs care se completeaza de catre conducatorul manevrei. >10 8 10)-104? Raspunsuri: Adevarat; !als 148/. C,nd se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= conducatorul manevrei tre+uie sa avizeze #n scris pe 2D3 prin solicitarea de efectuare a manevrei si ver+al partida de manevra ca se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=" mention,nd ca acestea au fr,nele automate si de m,na izolate. >0) 55/0--8))? Raspunsuri: Adevarat; !als 1480. C,nd se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= conducatorul manevrei tre+uie sa avizeze ver+al pe 2D3 prin solicitarea de efectuare a manevrei si ver+al partida de manevra si mecanicul de locomotiva ca se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=" mention,nd ca acestea au fr,nele automate si de m,na active. >-5/5/)0558 )? Raspunsuri: Adevarat; !als 1485. A$entul din partida de manevra care primeste sarcini pentru a suprave$hea daca nu sunt oameni sau o+stacole pe linie" se posteaza la usa primului va$on din convoi" #n sensul #mpin$erii" #n cazul #n care se manevreaza prin #mpin$ere pe liniile li+ere ale $rupelor tehnice de pre$atire a trenurilor de calatori" iar convoiul de manevra este compus numai din va$oane de calatori. >1- 0 508-044? Raspunsuri: Adevarat; !als 1488. 2esirea #n linie curenta a convoiului de manevra sau numai a locomotivei care manevreaza de pe liniile deservite de un post de macazuri #n linie curenta sau de un post ajutator de miscare este admisa pe +aza dispozitiei scrise a 2D3 dispozitor din statia de

6)

care apartine postul si numai dupa ce acesta a o+tinut apro+area scrisa a operatorului de circulatie si cale li+era de la statia vecina. >-) - 8658/ 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1486. 3iscarile de manevra e&ecutate simultan cu primirea si%sau e&pedierea trenului se admit numai daca parcursul de primire a trenului si continuarea acestui parcurs" precum si parcursul de e&pediere a trenului sunt separate de parcursurile de manevra" prin macazuri de acoperire manipulate si +locate" respectiv asi$urate #n pozitie spre linii de evitare sau spre alte linii ce pot face aceasta functie. >)- 8-/0//-04? Raspunsuri: Adevarat; !als 1464. 3odul de efectuare a manevrei de introducere.scoatere #n%din depou a locomotivelor izolate sau cu va$oane N27" precum si a automotoarelor cu sau fara remorci" se sta+ileste #n '7A. >0) 05/0-/)8)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1461. *n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA" manevra locomotivelor izolate sau cu va$oane N27 pe liniile statiei se face pe +aza indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase de manevra" completate dupa caz" cu comunicarile facute de catre 2D3 prin radiotelefon. >8 - 0))/ 45? Raspunsuri: Adevarat; !als 146 . *n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA" manevra locomotivelor izolate sau cu va$oane N27 pe liniile statiei se face pe +aza indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase de manevra" completate dupa caz" cu comunicarile facute de catre 2D3 prin ordinul de circulatie. >1- / 8080 14? Raspunsuri: Adevarat; !als 146). Cum tre+uie sa se e&ecute si ce tre+uie sa asi$ure manevra? >8/ 1 /0/01)0? Raspunsuri: A) $onform procesului tehnolo"ic stabilit si sa asi"ure securitatea personalului, si"uranta circulatiei, inte"ritatea vehiculelor feroviare, a instalatiilor, liniilor si constructiilor, precum si a bunurilor ncredintate la transport ; B) Conform ordinului de circulatie si sa asi$ure securitatea personalului" si$uranta circulatiei" inte$ritatea vehiculelor feroviare" a instalatiilor" liniilor si constructiilor; C) Conform dispozitiilor sefului de statie si sa asi$ure securitatea personalului" si$uranta circulatiei" inte$ritatea vehiculelor feroviare" precum si a mediului #nconjurator; 146-. Cum se manevreaza va$oanele de calatori? >)- 5-/0/0801? Raspunsuri: A) :e$ate #ntre ele si cu usa deschisa la ultimul va$on #n sensul de #mpin$ere; B) 'e"ate ntre ele si cu usile nchise ; C) :e$ate #ntre ele si de locomotiva cu viteza de am&im / Fm%h; 146/. Care sunt locurile #n care se interzice asezarea sa+otilor de m,na la manevra? >8/ )0)0/0 ? Raspunsuri: A) macazuri si #ntre macazurile din aceeasi zona" pe inimi de #ncrucisare B) treceri la nivel" +ascule pod si canale deschise; $) macazuri si ntre macazurile din aceeasi zona, pe inimi de ncrucisare, 1oante izolante sau de racordare, treceri la nivel, bascule pod si canale deschise ; 1460. C,nd tre+uie retrasa si oprita manevra #n statiile situate pe sectii de circulatie cu panta mai mare de 1/mm%m dinspre linia curenta spre statie pe distanta drumului de fr,nare fa?a de semnalul de intrare? >886/ 0))0 65? Raspunsuri: A) *nainte de punerea semnalului de intrare pe li+er" respectiv #nainte de ora plecarii trenului din statia vecina" #n cazul sectiilor de circulatie #nzestrate cu B:A; B) Cu 14 minute #nainte de ora plecarii trenului din statia vecina" #n cazul sectiilor de circulatie #nzestrate cu B:A; $) 6nainte de acordarea caii libere, respectiv nainte de ora plecarii trenului din statia vecina, n cazul sectiilor de circulatie nzestrate cu B'A. 1465. Cum se procedeaza la retra$erea si oprirea manevrei #n cazul #n care manevra s.a e&ecutat cu depasirea semnalelor cu lumina rosie sau al+astra" #n +aza ordinului de circulatie a carui vala+ilitate nu a e&pirat? >/- - 10-014 ? Raspunsuri: A) Odata cu ordinul dat de retra"erea si oprirea manevrei, %D& dispozitor retra"e personal sau dispune retra"erea ordinului de circulatie de la mecanic; B) 1data cu ordinul dat de retra$erea si oprirea manevrei" 2D3 dispozitor retra$e printr.un a$ent ordinul de circulatie de la mecanic; C) 1data cu ordinul dat de retra$erea si oprirea manevrei de catre 2D3 dispozitor ordinul de circulatie #si pierde vala+ilitatea; 1468. Care manevre se retra$ si se opresc #nainte de primirea unui tren? >)1 - 8856114? Raspunsuri: A) Care se efectueaza pe parcursul de trecere al trenului si pe continuarea acestui parcurs" respectiv tre+uie oprita manevra care se e&ecuta pe liniile cu acces la parcursul de trecere si la continuarea acestui parcurs; B) $are se efectueaza pe parcursul de primire al trenului si pe continuarea acestui parcurs, respectiv trebuie oprita manevra care se e#ecuta pe liniile cu acces la parcursul de primire si la continuarea acestui parcurs ; C) Care se efectueaza pe parcursul de trecere al trenului si pe continuarea acestui parcurs" respectiv tre+uie oprita manevra care se e&ecuta pe liniile cu acces la parcursul de e&pediere si la continuarea acestui parcurs;

6-

1466. Cum se face manevra locomotivelor izolate sau cu va$oane N27 pe liniile statiei? >055 100 86-? Raspunsuri: A) 'e +aza semnalelor optice si acustice date de personalul posturilor de macazuri completate" cu comunicarile facute de catre 2D3 prin ordinul de circulatie; B) Pe baza semnalelor optice si acustice date de personalul posturilor de macazuri si a indicatiilor semnalelor fi#e de manevra, daca e#ista, completate, dupa caz, cu comunicarile facute de catre %D& prin radiotelefon ; C) 'e +aza semnalelor de circulatie completate" cu comunicarile facute de catre 2D3 prin radiotelefon; 1144. 3ecanicul locomotivei care efectueaza manevra pune locomotiva #n miscare #n cazul #n care indicatiile semnalelor fi&e de manevra nu sunt vizi+ile de pe locomotiva la semnalul primit din partea conducatorului de manevra transmis direct sau printr.un a$ent din partida de manevra sau numai pe +aza comunicarii facute de conducatorul manevrei prin radiotelefon sau prin me$afon" cu precizarea numarului locomotivei. >)- 1 -056084? Raspunsuri: Adevarat; !als 1141. 3ecanicul locomotivei care efectueaza manevra pune locomotiva #n miscare numai #n urma unui semnal primit din partea conducatorului manevrei" transmis direct sau printr.un a$ent din partida de manevra sau pe +aza comunicarii facute de conducatorul de manevra prin radiotelefon sau me$afon" prin precizarea numarului locomotivei. >11 1 )0)5084? Raspunsuri: Adevarat; !als 114 . 3iscarile de manevra peste aparatele de cale e&treme ale statiei se efectueaza de re$ula" prin tra$ere cu locomotiva asezata spre linia curenta. >0/ 8551-8/ )? Raspunsuri: Adevarat; !als 114). *n cazul e&ecutarii manevrei prin #mpin$ere peste aparatele de cale e&treme spre linia curenta" vehiculele feroviare se lea$a #ntre ele si la locomotiva" semiacuplarile de aer se cupleaza pe toata lun$imea trenului" iar conducta $enerala de aer se lea$a la sursa de aer a locomotivei. >/00- -018-/)? Raspunsuri: Adevarat; !als 114-. *n cazul e&ecutarii manevrei prin #mpin$ere peste aparatele de cale e&treme spre linia curenta" vehiculele feroviare se lea$a #ntre ele si la locomotiva" semiacuplarile de aer se cupleaza pe jumatate din lun$imea trenului" iar conducta $enerala de aer se lea$a la sursa de aer a locomotivei. >8/ /08/)00? Raspunsuri: Adevarat; !als 114/. *n statiile situate pe sectii de circulatie cu profil nefavora+il la intrare Bpanta mai mare de 1/ mm%m" spre statie pe distanta drumului de fr,nare fa?a de semnalul de intrare manevra din capatul dinspre panta al statiei se e&ecuta numai #n intervalele li+ere de circulatie" cu apro+area scrisa a operatorului de circulatie. > - 8)/056 51? Raspunsuri: Adevarat; !als 1140. *n statiile situate pe sectii de circulatie cu profil nefavora+il la intrare Bpanta mai mare de 1/ mm%m" spre statie pe distanta drumului de fr,nare fa?a de semnalul de intrare manevra din capatul dinspre panta al statiei se e&ecuta numai #n intervalele li+ere de circulatie" cu apro+area scrisa a 2D3 dispozitor. >81 86-0)8 8/? Raspunsuri: Adevarat; !als 1145. *n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului pentru depasirea la manevra a semnalelor luminoase a caror indicatie ordona oprirea" cu indicatie du+ioasa sau stinse precum si a semnalelor luminoase de manevra cu lumina al+astra se men?ioneaza semnalele care pot fi depasite #n aceasta situatie; intervalul de timp #n care se poate e&ecuta manevra #n aceste conditii. >-)0-88 )? Raspunsuri: Adevarat; !als 1148. *n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului pentru depasirea la manevra a semnalelor luminoase a caror indicatie ordona oprirea" cu indicatie du+ioasa sau stinse precum si a semnalelor luminoase de manevra cu lumina al+astra se men?ioneaza semnalele care pot fi depasite #n aceasta situatie; ora p,na la care se poate e&ecuta manevra #n aceste conditii. >/50) /0185-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1146. Aste interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare le$ate prin #ncarcatura sau +are de prelun$ire; speciale" cu platforma co+or,ta sau scufundata; >5/ 1 /08/054? Raspunsuri: Adevarat; !als 1114. Aste interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare le$ate prin cuple automate" speciale" cu platforma co+or,ta sau scufundata. > - 5)0554/ 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1111. Aste interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare marcate sau etichetate cu semnul =trecerea peste cocoasa interzisa=; utilaje $rele de cale; macarale feroviare. >-) - 060 -))? Raspunsuri: Adevarat; !als

6/

111 . Aste interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare; marcate sau etichetate cu semnul =trecerea peste cocoasa interzisa=; cu $a+arit depasit; utilaje $rele de cale; macarale feroviare. > 8)- /0 6--1? Raspunsuri: Adevarat; !als 111). Aste interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare #n curs de #ncarcare%descarcare si%sau cu #ncarcatura numai pe o parte; #ncarcate cu marfuri din cate$oria radioactive. >-5/ /016)/)? Raspunsuri: Adevarat; !als 111-. Aste interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare #n curs de #ncarcare%descarcare si%sau cu #ncarcatura deplasata; #ncarcate cu marfuri din cate$oria radioactive. >508880 8/ 0/? Raspunsuri: Adevarat; !als 111/. 'recizari privind o+li$atiile referitoare la solicitarile de e&ecutare a manevrei" precum si modul de or$anizare" respectiv de repartizare a sarcinilor privind conducerea si e&ecutarea manevrei #ntre personalul statiei si cel al operatorilor de transport feroviar sau de manevra feroviara se sta+ilesc #n '7A. >8861 8)/6 54? Raspunsuri: Adevarat; !als 1110. 'recizari privind o+li$atiile referitoare la solicitarile de e&ecutare a manevrei" precum si modul de or$anizare" respectiv de repartizare a sarcinilor privind conducerea si e&ecutarea manevrei #ntre personalul statiei si cel al operatorilor de transport feroviar sau de manevra feroviara se sta+ilesc #n fisa postului. >/- 80-00)8 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1115. *n statiile cu linii electrificate" va$oanele cu marfuri pulverulente se #ncarca%descarca si pot stationa numai pe liniile sta+ilite #n '7A" astfel #nc,t sa nu afecteze linia de contact. >5) 08-0/65/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1118. *n statiile cu linii electrificate" va$oanele cu marfuri pulverulente se #ncarca%descarca si pot stationa numai pe liniile sta+ilite #n prescriptiile de lucru" astfel #nc,t sa nu afecteze linia de contact. >/8000)0165-)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1116. Acarul" revizorul de ace" respectiv a$entul de la coloana de manevra" masa de manevra sau CA3 aduce ver+al la cunostinta conducatorului de manevra" ordinul 2D3 dispozitor chiar daca manevra stationeaza. >856- )085065? Raspunsuri: Adevarat; !als 11 4. Acarul" revizorul de ace" respectiv a$entul de la coloana de manevra" masa de manevra sau CA3 aduce la cunostinta conducatorului de manevra" ordinul 2D3 dispozitor chiar daca manevra este la linia la care tre+uie retrasa. > 0) -051/)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 11 1. *n cazul statiilor #nzestrate cu #ncuietori cu chei fara +loc" cheile #ncuietorilor macazurilor de acoperire tre+uie sa se afle pe ta+loul de chei din +iroul de miscare sau de la posturile de macazuri. >-- 5/-00)--)? Raspunsuri: Adevarat; !als 11 . *n cazul statiilor #nzestrate cu #ncuietori cu chei fara +loc" cheile #ncuietorilor macazurilor de acoperire tre+uie sa se afle numai pe ta+loul de chei din +iroul de miscare. >5) / /0/4)/)? Raspunsuri: Adevarat; !als 11 ). ;e interzice efectuarea miscarilor de manevra cu acces la parcursuri de primire%e&pediere%trecere ale trenurilor de calatori" precum si a celor cu acces pe continuarea acestor parcursuri. >8/ 065))4 0/? Raspunsuri: Adevarat; !als 11 -. ;e interzice efectuarea miscarilor de manevra cu acces la parcursuri de primire%e&pediere%trecere ale trenurilor de marfa" precum si a celor cu acces pe continuarea acestor parcursuri. >18 8 1084 54? Raspunsuri: Adevarat; !als 11 /. 2D3 care este avizat despre vehicule feroviare fu$ite va aviza posturile de macazuri si de +ariera din incinta statiei si din linie curenta" posturile ajutatoare de miscare si posturile de miscare din linie curenta" statia vecina #n sensul fu$irii si operatorul de circulatie" comunic,nd" daca este posi+il" felul #ncarcaturii si daca sunt oameni #n vehiculele feroviare fu$ite. >)0-0-105 18 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 11 0. 2D3 care este avizat despre vehicule feroviare fu$ite va aviza posturile de macazuri si de +ariera din incinta statiei si din linie curenta" posturile ajutatoare de miscare si posturile de miscare din linie curenta" statiile vecine si operatorul de circulatie" comunic,nd" daca este posi+il" felul #ncarcaturii si daca sunt oameni #n vehiculele feroviare fu$ite.

60

>// ) 00-8))? Raspunsuri: Adevarat; !als 11 5. ;tatiile care au fost #nstiintate despre fu$irea vehiculelor feroviare iau imediat masuri pentru oprirea acestora. *n acest scop macazurile se manipuleaza pe linie li+era si se aseaza pe linie materiale de masa . pam,nt nisip pietri?. sa+oti de m,na sau alte o+iecte care pot reduce viteza vehiculelor feroviare fu$ite sau care le pot opri. >085/ -5-1804? Raspunsuri: Adevarat; !als 11 8. ;tatiile care au fost #nstiintate despre fu$irea vehiculelor feroviare iau imediat masuri pentru oprirea acestora. *n acest scop macazurile se manipuleaza pe linie #nfundata si se aseaza pe linie materiale de masa . pam,nt nisip pietri? . sa+oti de m,na sau alte o+iecte care pot reduce viteza vehiculelor feroviare fu$ite sau care le pot opri. >10 ) -5)15 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 11 6. 3anevra care se efectueaza pe liniile statiei cu partida de manevra de sectie" apartin,nd operatorilor de transport feroviar" av,nd ca su+unitate de domiciliu alta statie sau cu partida de tren" precum si manevra efectuata de un operator de manevra feroviara se e&ecuta dupa un plan de manevra #ntocmit #n scris" #n doua e&emplare" de catre 2D3" la solicitarea scrisa a reprezentantului operatorului de manevra feroviara sau operatorului de transport feroviar care urmeaza sa efectueze manevra. >0) 8 -1/)-? Raspunsuri: Adevarat; !als 11)4. 3anevra care se efectueaza pe liniile statiei cu partida de manevra de sectie" apartin,nd operatorilor de transport feroviar" av,nd ca su+unitate de domiciliu alta statie sau cu partida de tren" precum si manevra efectuata de un operator de manevra feroviara se e&ecuta dupa un plan de manevra #ntocmit de catre 2D3 e&terior" la solicitarea ver+ala a reprezentantului operatorului de manevra feroviara sau operatorului de transport feroviar care urmeaza sa efectueze manevra. >-5/ 545-/-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 11)1. 3anevra tre+uie sa se e&ecute conform procesului tehnolo$ic sta+ilit si sa asi$ure securitatea personalului" si$uranta circulatiei" inte$ritatea vehiculelor feroviare" a instalatiilor" liniilor si constructiilor" precum si a +unurilor #ncredintate la transport. >8) - 0-88)/5? Raspunsuri: Adevarat; !als 11) . 3anevra tre+uie sa se e&ecute conform planului de manevra si sa asi$ure securitatea personalului" si$uranta circulatiei" inte$ritatea vehiculelor feroviare" a instalatiilor" liniilor si constructiilor" precum si a +unurilor #ncredintate la transport. > 1 085 04? Raspunsuri: Adevarat; !als 11)). :a liniile acoperite cu discuri rosii mo+ile manevra se poate efectua dupa avizarea personalului care e&ecuta interventii sau reparatii la va$oane" respectiv care participa la #ncarcarea.descarcarea va$oanelor si numai dupa ridicarea discurilor rosii" conform prevederilor din '7A. >8561 /5)1 50? Raspunsuri: Adevarat; !als 11)-. :a liniile acoperite cu discuri rosii mo+ile manevra se poate efectua dupa avizarea personalului care e&ecuta interventii sau reparatii la va$oane" respectiv care participa la #ncarcarea.descarcarea va$oanelor" dupa asi$urarea $a+aritului si numai dupa ridicarea discurilor rosii" conform prevederilor din '7A. >/) 1 15-118 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 11)/. C,nd se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= 2D3 tre+uie sa avizeze pe mecanic" prin ordin de circulatie" ca se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=" mention,ndu.se ca acestea au fr,nele automate si de m,na izolate. >/- / 01118)4? Raspunsuri: Adevarat; !als 11)0. C,nd se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= 2D3 tre+uie sa avizeze pe mecanic" prin ordin de circulatie" ca se manevreaza cu va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=" viteza cu care se manevreaza" mention,ndu.se ca acestea au fr,nele automate si de m,na izolate. >055058 008/-? Raspunsuri: Adevarat; !als 11)5. Ga$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= dupa terminarea manevrei tre+uie sa fie $arate pe linii special destinate" sa fie le$ate #ntre ele si asi$urate cu sa+oti de m,na" acoperite cu discuri rosii si prin manipularea si eclisarea macazurilor cu acces spre alta linie. >8/ - 8-/ 581? Raspunsuri: Adevarat; !als 11)8. Ga$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= dupa terminarea manevrei tre+uie sa fie $arate pe linii special destinate" sa fie le$ate #ntre ele si asi$urate cu fr,ne de m,na si sa+oti de m,na" acoperite cu discuri rosii si prin manipularea si eclisarea macazurilor cu acces spre alta linie. > / / -51? Raspunsuri: Adevarat; !als

65

11)6. 3anevra #n linie curenta si pe liniile deservite de posturi de macazuri din linie curenta se e&ecuta din ordinul 2D3 dispozitor" care #ndruma trenul sau convoiul de manevra" cu respectarea masurilor de si$uranta privind e&ecutarea manevrei" precum si a unor masuri suplimentare. >806) -5/ 1)-? Raspunsuri: Adevarat; !als 11-4. *n statiile situate pe sectii de circulatie cu panta mai mare de 1/mm%m dinspre linia curenta spre statie pe distanta drumului de fr,nare fa?a de semnalul de intrare manevra tre+uie retrasa si oprita #nainte de acordarea caii li+ere" respectiv #nainte de ora plecarii trenului din statia vecina" #n cazul sectiilor de circulatie #nzestrate cu B:A. >11 / 05) 1-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 11-1. *n statiile situate pe sectii de circulatie cu panta mai mare de 1/mm%m dinspre linia curenta spre statie pe distanta drumului de fr,nare fa?a de semnalul de intrare manevra tre+uie retrasa si oprita cu 14 minute #nainte de acordarea caii li+ere" respectiv #nainte de ora plecarii trenului din statia vecina" #n cazul sectiilor de circulatie #nzestrate cu B:A. >/- 50/5- 564? Raspunsuri: Adevarat; !als 11- . 3anevra #n linie curenta si pe liniile deservite de posturi de macazuri din linie curenta se e&ecuta din ordinul 2D3 dispozitor sau a$entul punctului de sectionare" care #ndruma trenul sau convoiul de manevra" cu respectarea masurilor de si$uranta privind e&ecutarea manevrei" precum si a unor masuri suplimentare. >1- - /58 /04? Raspunsuri: Adevarat; !als 11-). Retra$erea si oprirea manevrei se face din ordinul ver+al al 2D3 dispozitor" dat dupa caz" acarului" revizorului de ace" respectiv a$entului de la coloana de manevra" masa de manevra" CA3 sau direct conducatorului manevrei" indic,ndu.se numarul trenului si linia de primire%e&pediere%trecere a trenului. 2D3 dispozitor considera manevra retrasa si oprita numai dupa primirea de la personalul mentionat a confirmarii de retra$ere si oprire a manevrei. >/80- -500/5 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 11--. Retra$erea si oprirea manevrei se face din ordinul ver+al al 2D3 dispozitor" dat dupa caz" acarului" revizorului de ace" respectiv a$entului de la coloana de manevra" masa de manevra" CA3 sau direct conducatorului manevrei" indic,ndu.se linia de primire%e&pediere%trecere a trenului. 2D3 dispozitor considera manevra retrasa si oprita numai dupa primirea de la personalul mentionat a confirmarii de retra$ere si oprire a manevrei. >558 -5/ -8 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 11-/. :a retra$erea si oprirea manevrei #n cazul #n care manevra s.a e&ecutat cu depasirea semnalelor cu lumina rosie sau al+astra" #n +aza ordinului de circulatie a carui vala+ilitate nu a e&pirat odata cu ordinul dat de retra$ere si oprire a manevrei" 2D3 dispozitor retra$e personal sau dispune retra$erea ordinului de circulatie de la mecanic; #n acest caz" ordinul de circulatie #si pierde vala+ilitatea. > 0)8)/5/ )61? Raspunsuri: Adevarat; !als 11-0. :a retra$erea si oprirea manevrei #n cazul #n care manevra s.a e&ecutat cu depasirea semnalelor cu lumina rosie sau al+astra" #n +aza ordinului de circulatie a carui vala+ilitate nu a e&pirat odata cu ordinul dat de retra$ere si oprire a manevrei" 2D3 dispozitor retra$e personal sau dispune retra$erea ordinului de circulatie de la mecanic; #n acest caz" ordinul de circulatie retras se ataseaza la duplicat. >-/ 0//5- 44? Raspunsuri: Adevarat; !als 11-5. 2D3 dispozitor considera ca manevra a fost retrasa si oprita dupa ce a primit aceasta raportare si dupa ce s.a convins ca ordinul de circulatie" emis pentru depasirea la manevra a semnalelor luminoase la care arde o lumina rosie sau a semnalelor luminoase de manevra cu lumina al+astra" a fost retras de la mecanic si a fost restituit celui care l.a emis. >-0/ 51)114? Raspunsuri: Adevarat; !als 11-8. 2D3 dispozitor considera ca manevra a fost retrasa si oprita dupa ce a primit aceasta raportare si dupa ce s.a convins ca ordinul de circulatie" emis pentru depasirea la manevra a semnalelor luminoase la care arde o lumina rosie sau al+astra" a fost retras de la mecanic si a fost restituit 2D3 dispozitor sau revizorului de ace. >)5-0-860/8-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 11-6. ;emnalele optice si acustice pentru efectuarea manevrei se dau de catre conducatorul manevrei" cu instrumente portative" direct sau prin retransmitere de catre personalul din partida de manevra sau un alt a$ent autorizat" astfel #nc,t personalul de locomotiva sa le perceapa #n mod ne#ndoielnic" chiar daca este dotat cu radiotelefon. >/00- 81/)551? Raspunsuri: Adevarat; !als 11/4. 'e liniile #n cur+a" sa+otii de m,na tre+uie asezati" de re$ula" pe linia din interiorul cur+ei; dupa asezarea sa+otilor de m,na pe sina tre+uie sa se verifice lipirea aripioarei de partea interioara a ciupercii sinei precum si lipirea lim+ii sa+otului de ciuperca sinei. >8/ 1 15/)01)? Raspunsuri: Adevarat; !als

68

11/1. 'e liniile #n cur+a" sa+otii de m,na tre+uie asezati" de re$ula" pe linia din e&teriorul cur+ei; dupa asezarea sa+otilor de m,na pe sina tre+uie sa se verifice lipirea aripioarei de partea interioara a ciupercii sinei precum si lipirea lim+ii sa+otului de ciuperca sinei. >15 ) )5 )0/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 11/ . ;tarea corespunzatoare de functionare a fr,nelor de m,na se verifica de catre personalul #nsarcinat cu manipularea lor" #nainte de #nceperea manevrei" respectiv #nainte de #mpin$erea convoiului de manevra la triere. >)0-1 )51)/01? Raspunsuri: Adevarat; !als 11/). ;tarea corespunzatoare de functionare a fr,nelor de m,na se verifica de catre un a$ent autorizat sau personalul #nsarcinat cu manipularea lor" #nainte de darea semnalului de #ncepere a manevrei" respectiv #nainte de #mpin$erea convoiului de manevra la triere. >-8/ /500-5 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 11/-. *nainte de e&pedierea trenului tre+uie retrasa si oprita manevra care se e&ecuta pe parcursul de e&pediere a trenului" respectiv tre+uie oprita manevra care se e&ecuta pe liniile cu acces la acest parcurs. Dupa retra$erea si oprirea manevrei parcursul de e&pediere tre+uie sa ram,na li+er. >055850 /))8-? Raspunsuri: Adevarat; !als 11//. *nainte de e&pedierea trenului tre+uie retrasa si oprita manevra care se e&ecuta pe parcursul de e&pediere a trenului" respectiv tre+uie oprita manevra care se e&ecuta pe liniile cu acces la continuarea acestui parcurs. Dupa retra$erea si oprirea manevrei parcursul de e&pediere tre+uie sa ram,na li+er. >-- 5/1500 4 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 11/0. *n rampe de peste " / O #n sensul manevrei" se interzice manevra prin #m+r,ncire daca $rupul de va$oane #m+r,ncite nu are fr,ne de m,na suficiente" ocupate de a$enti" care sa asi$ure oprirea si mentinerea pe loc a va$oanelor. >/001 )5-- 1)? Raspunsuri: Adevarat; !als 11/5. *n rampe de peste O #n sensul manevrei" se interzice manevra prin #m+r,ncire daca $rupul de va$oane #m+r,ncite nu are fr,ne de m,na suficiente" ocupate de a$enti" care sa asi$ure oprirea si mentinerea pe loc a va$oanelor. >085 0 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 11/8. Giteza reala cu care se efectueaza manevra tre+uie re$lata de catre mecanicul de locomotiva astfel #nc,t sa se poata asi$ura oprirea vehiculelor la locul sta+ilit" fara a se produce deteriorarea acestora sau de$radarea si deplasarea #ncarcaturii. >856860-81840? Raspunsuri: Adevarat; !als 11/6. Giteza reala cu care se efectueaza manevra tre+uie re$lata de catre mecanicul de locomotiva astfel #nc,t sa se poata asi$ura oprirea vehiculelor la locul sta+ilit" fara a se produce tamponarea acestora sau de$radarea si deplasarea #ncarcaturii. >/) 50 51-58-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1104. ;emnalele optice si acustice pentru efectuarea manevrei se dau de catre conducatorul manevrei" cu instrumente portative" direct sau prin retransmitere de catre personalul din partida de manevra" astfel #nc,t personalul de locomotiva sa le perceapa #n mod ne#ndoielnic" chiar daca este dotat cu radiotelefon. >0/ 1 -50654)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1101. Conducatorul manevrei #n timpul c,t efectueaza manevra se posteaza astfel #nc,t: sa poata comunica personalului cu care efectueaza manevra" si celui care manipuleaza macazurile la manevra" liniile la care urmeaza sa se manevreze. >8- 06-5/-0-/? Raspunsuri: Adevarat; !als 110 . Conducatorul manevrei #n timpul c,t efecteaza manevra se posteaza astfel #nc,t: sa poata comunica personalului cu care efectueaza manevra" care lucreaza la linii si celui care manipuleaza macazurile la manevra" liniile la care urmeaza sa se manevreze. >)) - /5--/81? Raspunsuri: Adevarat; !als 110). Cum tre+uie sa fie vehiculele feroviare cu care nu se manevreaza la liniile de $arare? >-/ / 54 /-1)? Raspunsuri: A) 9arate intre marcile de si$uranta ale liniei de $arare" cu usile #nchise" fiind le$ate #ntre ele si asi$urate contra fu$irii" prin str,n$erea fr,nelor de m,na si cu sa+oti de m,na asezati la rotile e&treme ale primului va$on dinspre panta; B) Carate intre marcile de si"uranta ale liniei de "arare, cu usile nchise, fiind le"ate ntre ele si asi"urate contra fu"irii, prin strn"erea frnelor de mna si cu saboti de mna asezati la rotile e#treme ale primului si ultimului va"on din "rup; C) 9arate intre marcile de si$uranta ale liniei de $arare" nele$ate #ntre ele si asi$urate contra fu$irii" prin str,n$erea tuturor fr,nelor de m,na si suplimentar cu sa+oti de m,na asezati la rotile e&treme ale primului si ultimului va$on din $rup; 110-. 3acazurile pot fi manipulate din pozitia lor normala #n alta pozitie pentru:

66

>)5- -555) ? Raspunsuri: A) (umai pentru interzicerea accesului la linii #nchise si ocupate; B) (umai pentru primirea si e&pedierea trenurilor" e&ecutarea manevrei; $) Primirea si e#pedierea trenurilor, e#ecutarea manevrei, curatirea, verificarea, revizia sau repararea acestora, interzicerea accesului la linii nchise si ocupate; 110/. Cum se verifica de catre a$entul care le manipuleaza macazurile necentralizate atacate pe la v,rf" care intra #n parcursul de manevra? >// 50-506 --? Raspunsuri: A) 'rin indicatia data de felinarul macazului" pentru a se convin$e ca este manevrat corespunzator; B) 'rin indicatia data de felinarul macazului; $) 'a fata locului, pentru a se convin"e ca vrful acului este lipit de contraac, ca este zavort si contra"reutatea a efectuat cursa completa; 1100. Ce re$uli tre+uie respectate #nainte de darea #n folosinta a sa+otilor de m,na la manevra? >0851 0 -/ 5-? Raspunsuri: A) )e verifica cu sablonul corespunzator tipului de sina si se inscriptioneaza conform prevederilor stabilite n P 4( B) ;e verifica sa nu prezinte defecte. C) ;e verifica cu sa+lonul corespunzator tipului de sina si nu se inscriptioneaza. 1105. Cum procedeaza 2D3 la retra$erea si oprirea manevrei #n vederea primirii.e&pedierii.trecerii trenului? >15 5 55)/144? Raspunsuri: A) %D& dispozitor da ordin verbal acarului, revizorului de ace, respectiv a"entului de la coloana de manevra, masa de manevra, $A& sau conducatorului manevrei, indicndu-se numarul trenului si linia de primire3e#pediere3trecere a trenului; B) 2D3 dispozitor da ordin scris acarului" revizorului de ace" respectiv a$entului de la coloana de manevra" masa de manevra" CA3 sau conducatorului manevrei" indic,ndu.se linia de primire%e&pediere%trecere a trenului; C) 2D3 dispozitor da ordin ver+al acarului" revizorului de ace" respectiv a$entului de la coloana de manevra" masa de manevra" CA3 sau conducatorului manevrei" indic,ndu.se linia de primire%e&pediere%trecere a trenului; 1108. Ce re$uli tre+uie respectate la utilizarea sa+otilor de m,na la manevra? >)/ - 56 086 ? Raspunsuri: A) )abotii de mna se aseaza pe sina la o distanta variabila fata de punctul la care va"oanele trebuie oprite, n raport cu viteza, masa va"onului si starea timpului, astfel nct sa nu se produca tamponarea violenta a va"oanelor ; B) ;a+otii de m,na se aseaza pe sina la o distanta de 4 de metri" #n fata primului vehicul; C) ;a+otii de m,na se aseaza pe sina la o distanta sta+ilita prin '7A; 1106. A&ecutarea manevrei pe linia directa a statiei sau cu traversarea ei" precum si e&ecutarea manevrei peste aparatele de cale e&treme din statiile ne#nzestrate cu instalatii CAD sau CA este admisa numai cu #ncuviintarea ver+ala a 2D3 dispozitor data personal conducatorului de manevra" pentru fiecare caz #n parte" prin instalatiile 7C din dotare sau transmisa prin revizorul de ace sau acar. >-8/0/15548-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1154. Continutul planului de manevra precum si orice modificare a acestuia tre+uie sa fie comunicate mecanicului de catre conducatorul manevrei. *n cazul #n care manevra se e&ecuta cu doua sau mai multe locomotive #n convoi" planul de manevra se aduce si la cunostinta celorlalti mecanici. >005- 50 5 /? Raspunsuri: Adevarat; !als 1151. 3anevra se e&ecuta de catre personalul operatorilor de transport feroviar sau al altor operatori economici autorizati #n acest scop. >-) ) 0454/4 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 115 . 3anevra este operatia de miscare a vehiculelor feroviare pe aceeasi linie sau de pe o linie pe alta. > 5)) -5)8/)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 115). Dupa terminarea manevrei la liniile de #ncarcare.descarcare va$oanele se acopera cu discuri rosii de catre personalul care a e&ecutat manevra" #n am+ele capete ale liniei" cu e&ceptia liniilor prevazute cu opritor fi& la care acoperirea se face numai #n partea opusa opritorului fi&. >58)-8-8/? Raspunsuri: Adevarat; !als 115-. ;emnalul de #ncepere a manevrei tre+uie dat de catre conducatorul manevrei dupa ce acesta s.a convins ca personalul care a primit sarcini premer$atoare #nceperii manevrei" le.a e&ecutat si a raportat e&ecutarea acestora. >)- / 06)6-1 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 115/. 'ersonalul care a primit sarcini privind e&ecutarea manevrei este o+li$at sa le e&ecute inte$ral" sa raporteze despre aceasta conducatorului manevrei si este raspunzator de nee&ecutarea sarcinilor primite. >/) ) 01 6))1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1150. *n cazul #n care conduce personal manevra mai poate fi conducatorul manevrei seful statiei sau 2D3 Bin cazurile e&ceptionale prevazute #n re$ulamentul 44/% 44/ sau alt personal instruit si autorizat #n acest scop.

144

>0/ - 8 5- /1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1155. *n cazul #n care se foloseste fr,narea automata sau mi&ta conducatorul manevrei tre+uie sa verifice numai functionarea fr,nelor de m,na ale va$oanelor cu care se realizeaza procentul de masa fr,nata. >8150016 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1158. 3acazurile si sa+otii de deraiere la manevra se manipuleaza de catre acar" revizorul de ace sau 2D3" la cererea conducatorului manevrei. > 0)) )5)41-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1156. 3acazurile si sa+otii de deraiere la manevra se manipuleaza de catre mecanicul de locomotiva. >-/ 1 )5)4881? Raspunsuri: Adevarat; !als 1184. 3anevra cu alte mijloace dec,t cu locomotivele se face prin #ntele$eri ver+ale su+ suprave$herea 2D3" fara a se da semnale cu instrumente portative" respect,ndu.se re$ulile $enerale privind protectia muncii precum si unele conditii si masuri de si$uranta. >0- 55-5 45--? Raspunsuri: Adevarat; !als 1181. 3anevra va$oanelor #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria e&plozi+ile se face numai prin tra$ere si #mpin$ere cu viteza de cel mult 14 Fm%h si cu respectarea unor masuri suplimentare. > 86/15 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 118 . 3anevra va$oanelor #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria e&plozi+ile se face si prin #m+r,ncire. >)1 -88)/ 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 118). ;e interzice manevra prin tra$ere a automotoarelor si a remorcilor de automotor" #n cazul #n care de acestea sunt le$ate alte vehicule. >10 )8)1-04? Raspunsuri: Adevarat; !als 118-. Giteza ma&ima admisa la manevra este de -4 Fm%h" c,nd locomotiva e&ecuta miscari de manevra prin tra$ere cu vehicule feroviare pe linie li+era sau e&ecuta miscari izolate si de / Fm%h #n restul cazurilor. >)/ 8--8)1)41? Raspunsuri: Adevarat; !als 118/. Giteza ma&ima admisa la manevra este de -4 Fm%h" c,nd locomotiva e&ecuta miscari de manevra prin tra$ere sau #mpin$ere cu vehicule feroviare pe linie li+era sau e&ecuta miscari izolate si de )4 Fm%h #n restul cazurilor. >0- 05-8 1-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1180. 2esirea convoiului de manevra sau a locomotivelor care manevreaza dincolo de limita incintei statiei" #n linie curenta este admisa numai cu dispozitia scrisa a operatorului care conduce circulatia trenurilor pe sectia respectiva" conform re$lementarilor specifice. >8) ) /81 1 5? Raspunsuri: Adevarat; !als 1185. Aste interzis a se utiliza la manevra sa+otii de m,na care au unul din urmatoarele defecte: placuta de sprijin lipsa; corpul sla+it din nituri" crapat" deformat sau rupt; lim+a rupta sau sla+ita din nituri; talpa #ncovoiata" str,m+a" #ndoita sau rupta; m,nerul str,m+" rupt sau lipsa. >1/ / 580 154? Raspunsuri: Adevarat; !als 1188. 7impul necesar pentru retra$erea si oprirea manevrei" #n vederea primirii" trecerii sau e&pedierii unui tren" se sta+ileste #n '7A. >)- ) 54/)851? Raspunsuri: Adevarat; !als 1186. Ce tre+uie sa asi$ure instalatia de fr,na la va$oanele de marfa? >-0/- 18 085)? Raspunsuri: A) 'rocentul ma&im al masei fr,nate #n toate cazurile de #ncarcare admise" prevazute #n livretele de mers; B) 'rocentul ma&im al masei fr,nate #n toate cazurile de #ncarcare admise" prevazute #n re$lementarile specifice; $) Procentul minim al masei frnate n toate cazurile de ncarcare admise, prevazute n re"lementarile specifice ; 1164. Ce este un va$on de tip !als? >1 ) /8)50)4? Raspunsuri: A) Aste un va$on pe osii cu descarcare masiva prin $ravitatie" +ilateral simultan" destinat pentru a transporta car+une @li$nit) din +azinele car+onifere la termocentralele electrice; B) 4ste un va"on pe , osii cu descarcare masiva prin "ravitatie, bilateral simultan, destinat pentru a transporta carbune *li"nit) din bazinele carbonifere la termocentralele electrice ; C) Aste un va$on pe - osii cu descarcare succesiva prin $ravitatie" +ilateral simultan" destinat pentru a transporta car+une de toate felurile din +azinele car+onifere la termocentralele electrice;

141

1161. Gehiculele feroviare tre+uie sa fie proiectate" construite" modernizate" e&ploatate" #ntretinute si reparate conform documentatiei tehnice avizate de catre A!AR" #n conformitate cu actele normative si re$lementarile specifice apro+ate de autoritatea de stat #n transporturile feroviare. >-1 1 /8)5/-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 116 . 7oate elementele constructive ale va$oanelor . din punct de vedere al rezistentei" sta+ilitatii si starii lor tehnice . tre+uie sa asi$ure calitatea de rulare #n deplina si$uranta a circulatiei trenurilor" la vitezele ma&ime sta+ilite" conform normelor apro+ate de catre autoritatea de stat #n transporturile feroviare si avizate de A!AR. > 0)1 -806/ 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 116). Conditiile impuse starii tehnice a vehiculelor feroviare precum si normele pentru #ntretinerea lor se sta+ilesc prin acte normative si re$lementari specifice apro+ate de catre autoritatea de stat #n transporturile feroviare. >-/ 5//8/6- ? Raspunsuri: Adevarat; !als 116-. ;e interzice introducerea #n trenuri a vehiculelor feroviare motoare si a celor specializate pentru #ntretinerea si repararea infrastructurii feroviare respectiv a va$oanelor care nu au fost revizuite tehnic si a caror stare tehnica nu asi$ura conditiile de si$uranta a circulatiei trenurilor si de securitate a transporturilor. >88-6--)? Raspunsuri: Adevarat; !als 116/. *n statiile unde nu e&ista personal autorizat pentru efectuarea reviziei tehnice" starea tehnica a vehiculelor feroviare care se introduc #n trenuri tre+uie sa fie verificata de catre personalul operatorului de transport feroviar prevazut #n planul tehnic de e&ploatare a statiei" iar la prima statie cu personal autorizat se va face revizia tehnica. >/1 1 0 /6 0)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1160. *n statiile unde nu e&ista personal autorizat pentru efectuarea reviziei tehnice" starea tehnica a vehiculelor feroviare care se introduc #n trenuri tre+uie sa fie verificata de catre personalul administratorului de infrastructura feroviara prevazut #n planul tehnic de e&ploatare a statiei" iar la prima statie cu personal autorizat se va face revizia tehnica. >)/ 1 /816 5 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1165. 3arcajul se compune din; cifre pentru re$imul de schim+; cifre pentru #ntreprinderea feroviara proprietara sau #nmatriculatoare; 5 cifre pentru indicarea caracteristicilor de e&ploatare ale va$onului si numarul de ordine #n seria sa; 1 cifra de auto.control. >1 8 88 6144? Raspunsuri: Adevarat; !als 1168. 2ndicarea retelei feroviare careia #i apartine va$onul" sau cine l.a #nmatriculat ca va$on particular sunt cifrele ) si -. >)1 0-1814804? Raspunsuri: Adevarat; !als 1166. Ga$onul tip !accpps este un va$on pe - osii descoperit" de tip special" destinat transportului de piatra sparta" cu descarcare controlata prin $ravitatie a&ial si +ilateral alternativ #n jos. >5881 0/85580? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 44. Ga$onul tip !als este un va$on pe - osii cu descarcare masiva prin $ravitatie" +ilateral simultan" destinat pentru a transporta car+une @li$nit) din +azinele car+onifere la termocentralele electrice. >8) 80/1515? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa Adevarat; !als 1 41. Ga$onul tip !als este un va$on pe osii cu descarcare prin usile laterale" destinat pentru a transporta car+une. > 1 8)16-1001? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa Adevarat; !als 1 4 . Gehiculele feroviare tre+uie sa fie #ntretinute permanent #n stare de functionare" #n asa fel #nc,t sa se asi$ure parametrii de e&ploatare sta+iliti #n re$lementari specifice pentru si$uranta circulatiei trenurilor. >))61104 ? Raspunsuri:2 /4 art / alin1 Adevarat; !als 1 4). ;e interzice darea #n e&ploatare si introducerea #n trenuri a vehiculelor feroviare care au defecte ce prezinta pericol pentru si$uranta circulatiei trenurilor precum si a va$oanelor de marfa a caror stare nu asi$ura inte$ritatea marfurilor #ncredintate pentru transport. >8861 50 /8-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 4-. (u se admite introducerea #n trenurile care transporta calatori a va$oanelor a caror instalatii de #ncalzire" iluminat electric si sanitare sunt defecte sau care nu asi$ura indicatorii de calitate prevazuti #n actele normative si re$lementarile specifice. >)5-5-51 -61? Raspunsuri: Adevarat; !als

14

1 4/. ;emnificatia Aacs este va$on pe - osii" cu peretii frontali ra+ata+ili" cu peretii laterali ficsi cu c,te trape #n podea" pe am+ele parti lon$itudinale ale va$onului. >1) 5 06//))4? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa Adevarat; !als

usi du+le laterale si

1 40. 'entru ce se suprave$heaza toate trenurile care sosesc" pleaca sau trec prin statii precum si #n linie curenta? >08505 601 -? Raspunsuri: A) 'entru a se o+serva starea tehnica a va$oanelor" #n vederea depistarii eventualelor defecte care pot periclita si$uranta circulatiei trenurilor; B) 'entru a se o+serva starea #ncarcaturii" #n vederea depistarii eventualelor deplasari ale #ncarcaturii care pot periclita si$uranta circulatiei trenurilor; $) Pentru a se observa starea tehnica a va"oanelor si a ncarcaturii, n vederea depistarii eventualelor defecte care pot periclita si"uranta circulatiei trenurilor ; 1 45. Ce semnificatie au literele Aacs de pe va$on? >5 58-6)0 4)? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa A) >a"on pe , osii, cu peretii frontali rabatabili, cu peretii laterali ficsi cu cte - usi duble laterale si trape n podea, pe ambele parti lon"itudinale ale va"onului ; B) Ga$on pe - osii" fara usi laterale" cu toti peretii ficsi pentru a se putea +ascula lateral; C) Ga$on pe - osii" cu toti peretii mo+ili si cu c,te usi du+le pe peretii laterali; 1 48. Din c,te cifre se compune marcajul unificat al va$oanelor de marfa? >11 / -6 5164? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa A) Din +- cifre B) Din 1) cifre C) Din 11 cifre 1 46. Ce este un va$on de tip !accs? >/1 8016188/1? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa A) Aste un va$on pe osii descoperit" de tip special" destinat transportului de piatra sparta; B) Aste un va$on pe - osii acoperit" de tip special; $) 4ste un va"on pe , osii descoperit, de tip special, destinat transportului de piatra sparta; 1 14. Ce se transporta #n va$oanele cisterna? >88606 618510? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa A) >a"oanele cisterna sunt destinate pentru transportul produselor petroliere; B) Ga$oanele cisterna sunt destinate pentru transportul cimentului #n vrac; C) Ga$oanele cisterna sunt destinate pentru transportul marfurilor perisa+ile; 1 11. Ce este un va$onul de tip Ds? >1 5 -608584? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa A) 4ste un va"on pe - osii si este destinat transportului de marfuri lun"i si voluminoase ; B) Aste un va$on pe - osii si este destinat transportului de marfuri lun$i si voluminoase; C) Aste un va$on pe - osii si este destinat transportului de marfuri vrac si voluminoase; 1 1 . Gehiculele feroviare autorizate sa circule pe infrastructura feroviara pu+lica tre+uie sa poarte inscriptiile si semnele re$lementare" conform <2C. >005058-5)0-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 1). :ocomotivele" automotoarele" ramele electrice sau diesel vor avea cartea tehnica individuala" iar va$oanele vor avea fisa de inventariere #n care se #nscriu principalele caracteristici tehnice de constructie precum si datele de +aza privind e&ploatarea si reparatia lor. >-) 5/5 60-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 1-. 7oate cate$oriile de revizie tehnica tre+uie sa se e&ecute de catre personalul autorizat #n acest scop. >15 0 6)6/64? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 1/. 7oate cate$oriile de revizie tehnica tre+uie sa se e&ecute numai de catre revizorul tehnic de va$oane" iar #n statiile fara personal specializat de catre 2D3 care e&pediaza trenul. >)0-) )6 6)41? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 10. 7oate trenurile care sosesc" pleaca sau trec prin statii precum si #n linie curenta se suprave$heaza" pentru a se o+serva starea tehnica a va$oanelor si a #ncarcaturii" #n vederea depistarii eventualelor defecte care pot periclita si$uranta circulatiei trenurilor. >-8// /68))1)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 15. 'ersonalul care e&ecuta revizia tehnica a vehiculelor feroviare tre+uie sa semnaleze #n scris a$entilor statiei cazurile #n care vehiculele si%sau #ncarcatura lor pericliteaza si$uranta circulatiei trenurilor si securitatea transporturilor. >558) /650 )/? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 18. Cutia va$onului de tip !als este de constructie metalica.

14)

>10 8 0604144? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa Adevarat; !als 1 16. Ga$onul tip !accs este un va$on pe - osii descoperit" de tip special" destinat transportului de piatra sparta. > 8) 81)11 1? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa Adevarat; !als 1 4. Ga$oanele cisterna sunt destinate pentru transportul produselor petroliere al+e si ne$re. >-5/8/8) 186 ? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa Adevarat; !als 1 1. Ga$onul tip Paes este un va$on pe - osii pentru transportul produselor petroliere ne$re. >/1 1 48/5 ? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa Adevarat; !als 1 . Ga$onul tip Pas este un va$on pe - osii pentru transportul produselor petroliere al+e. >88656)45805 ? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa Adevarat; !als 1 ). Ga$onul tip Ds este un va$on pe osii si este destinat transportului de marfuri lun$i si voluminoase. >// 005-80/-4? Raspunsuri: #ompedium vagoane de marfa Adevarat; !als 1 -. C,nd se admite circulatia prin #mpin$erea trenurilor fara locomotiva #n capul trenului? >)0-5-140-)61? Raspunsuri:Reg $$% art & alin' A) :a darea #napoi a unui tren din linie curenta #n statie; la trecerea trenurilor peste un punct sla+it" care nu permite trecerea locomotivei peste acesta; din statiile #nfundate" unde situatia liniilor nu permite trecerea locomotivei dintr.un capat #n celalalt al trenului; B) 'a trenurile de serviciu; la darea napoi a unui tren din linie curenta n statie; la trecerea trenurilor peste un punct slabit, care nu permite trecerea locomotivei peste acesta; n si din statiile nfundate, unde situatia liniilor nu permite trecerea locomotivei dintr-un capat n celalalt al trenului; C) :a trenurile de serviciu; la darea #napoi a unui tren din linie curenta #n statie; la trecerea trenurilor peste poduri sla+ite; #n si din statiile #nfundate" unde situatia liniilor nu permite trecerea locomotivei dintr.un capat #n celalalt al trenului; 1 /. Ce masuri se pot lua pe timp nefavora+il . caderi a+undente de zapada" pericol de #nzapezire" viscol" v,nt puternic sau conditii de aderenta scazuta? >-1 1 -4008/1? Raspunsuri: Reg $$% art '& alin% A) Anularea circulatiei unor trenuri; circulatia trenurilor #naintea plu$urilor de zapada; desfasurarea circulatiei conform dispozitiilor speciale; #nchiderea completa a circulatiei pe linia respectiva; B) Anularea circulatiei unor trenuri de marfa; circulatia trenurilor dupa plu$urile de zapada; desfasurarea circulatiei conform dispozitiilor specifice; suspendarea temporara a circulatiei pe linia respectiva; $) Anularea circulatiei unor trenuri; circulatia trenurilor dupa plu"urile de zapada; desfasurarea circulatiei conform dispozitiilor speciale; nchiderea completa a circulatiei pe linia respectiva ; 1 0. Ce masuri se pot lua pe timp nefavora+il . caderi a+undente de zapada" pericol de #nzapezire" viscol" v,nt puternic sau conditii de aderenta scazuta? >08555-4/)5 -? Raspunsuri: Reg $$% art '& alin% A) <tilizarea remorcarii cu multipla tractiune; reduceri de tonaje cu p,na la -4I; reducerea vitezei ma&ime de circulatie a trenurilor; B) <tilizarea remorcarii cu du+la tractiune; reduceri de tonaje cu p,na la -4I; reducerea vitezei ma&ime de circulatie a trenurilor; $) /tilizarea remorcarii cu multipla tractiune; reduceri de tona1e cu pna la :9@; reducerea vitezei ma#ime de circulatie a trenurilor; 1 5. Ce este viteza ma&ima de circulatie? > 5) 4-)561? Raspunsuri: Reg $$% art ( alin' A) 4ste viteza pe care trenul nu trebuie sa o depaseasca si depinde de; starea liniilor, raza curbelor si lucrarile de arta e#istente pe sectia de circulatie ; B) Aste viteza pe care trenul tre+uie sa o depaseasca si depinde de: starea liniilor curente" raza cur+elor si lucrarile de arta e&istente pe sectia de circulatie; C) Aste viteza pe care trenul nu tre+uie sa o depaseasca si depinde de: starea liniilor si a aparatelor de cale" raza cur+elor" tunele si lucrarile de arta e&istente pe sectia de circulatie; 1 8. 7onajul necesar de fr,nat este: >)1 ) -41)011? Raspunsuri: Reg $$% art )9 alin) A) 7onajul ma&im care tre+uie sa fie fr,nat la un tren pentru realizarea procentului de masa fr,nata sta+ilit si se calculeaza cu formula: tonajul tonajul trenului & procentul de masa fr,nata sta+ilit necesar Q ..................................................... de fr,nat 144 B) ona1ul minim care trebuie sa fie frnat la un tren pentru realizarea procentului de masa frnata stabilit si se calculeaza cu formula; tona1ul tona1ul trenului # procentul de masa frnata stabilit necesar G ----------------------------------------------------de frnat +99 C) 7onajul minim care tre+uie sa fie fr,nat la un tren pentru realizarea procentului de masa fr,nata sta+ilit si se calculeaza cu formula:

14-

tonajul tonajul fr,nat real & procentul de masa fr,nata sta+ilit necesar Q ..................................................... de fr,nat 144 1 6. *ndrumarea de trenuri mai lun$i dec,t lun$imea ma&ima sta+ilita se va face conform dispozitiei operatorului de circulatie iar aceasta va fi adusa la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie. >/801 -488/51? Raspunsuri: Reg $$% art '* alin ( Adevarat; !als 1 )4. Circulatia prin #mpin$erea trenurilor fara locomotiva #n capul trenului se admite #n urmatorul caz: la darea #napoi a unui tren din linie curenta #n statie. >0) ) 0/04//)? Raspunsuri: Reg $$% art & alin ' Adevarat; !als 1 )1. Circulatia prin #mpin$erea trenurilor fara locomotiva #n capul trenului se admite #n urmatorul caz: la trenurile de calatori pentru trans+ordare #n linie curenta. >11 8 54//-54? Raspunsuri: Reg $$% art & alin ' Adevarat; !als 1 ) . 7onajele ma&ime ale trenurilor se limiteaza #n functie de urmatoarele elemente: tipul aparatelor de tractiune cu care sunt echipate vehiculele feroviare ce intra #n compunerea trenurilor; numarul de va$oane de calatori care pot fi #ncalzite #n functie de sursa de ener$ie" e&primat #n osii. >00555)401)))? Raspunsuri: Reg $$% art '& alin ' Adevarat; !als 1 )). 7onajul fr,nat real al unui tren este suma maselor fr,nate" e&primate #n tone" ale tuturor vehiculelor echipate cu fr,na automata activa care intra #n compunerea trenului" fara locomotivele #n actiune. >- 8/1415)5 ? Raspunsuri: Reg $$% art )9 alin ' Adevarat; !als 1 )-. 7onajul fr,nat real al unui tren este suma maselor fr,nate" e&primate #n tone" ale tuturor vehiculelor echipate cu fr,na automata activa care intra #n compunerea trenului" cu locomotivele #n actiune. >15 5 /4 5184? Raspunsuri: Reg $$% art )9 alin ' Adevarat; !als 1 )/. ;e interzice #ndrumarea trenurilor din statiile de formare" precum si din statiile din parcurs unde compunerea trenurilor se modifica" daca nu au asi$urate cel putin procentele de masa fr,nata prevazute #n livretele de mers pe #ntrea$a distanta de circulatie a trenului. > 1 8)5188164? Raspunsuri: Reg $$% art ($ alin % Adevarat; !als 1 )0. ;e interzice #ndrumarea trenurilor din statiile de formare" precum si din statiile din parcurs unde compunerea trenurilor se modifica" daca nu au asi$urate cel putin procentele de masa fr,nata prevazute #n planul de mers pe #ntrea$a distanta de circulatie a trenului. >50858)48)80)? Raspunsuri: Reg $$% art ($ alin % Adevarat; !als 1 )5. Cum se sta+ileste masa #ncarcaturii va$oanelor la trenurile de calatori" care circula cu viteze ma&ime de 1-4 Fm%h? >8861 /40/8)1? Raspunsuri: Reg $$% art '9 alin + A) :a va$oanele de calatori" speciale si de dormit" care au indicat numarul de locuri" indiferent de numarul osiilor" masa #ncarcaturii se sta+ileste lu,nd c,te 64 F$ pentru fiecare loc din va$on; B) 'a va"oanele de calatori, speciale si de dormit, care au indicat numarul de locuri, indiferent de numarul osiilor, masa ncarcaturii se stabileste lund cte +99 =" pentru fiecare loc din va"on ; C) :a va$oanele de calatori" speciale si de dormit" care au indicat numarul de locuri" indiferent de numarul osiilor" masa #ncarcaturii se sta+ileste lu,nd c,te 114 F$ pentru fiecare loc din va$on; 1 )8. 'rocentul de masa fr,nata reprezinta? >)5-5-/4/8541? Raspunsuri: Reg $$% art ($ alin ' A) &asa e#primata n tone necesara a fi frnata ce revine fiecarei +99 tone din masa bruta a trenului, pentru asi"urarea opririi trenului pe drumul de frnare stabilit ; B) 3asa e&primata #n tone necesara a fi fr,nata ce revine fiecarei 1444 tone din masa +ruta a trenului" pentru asi$urarea opririi trenului pe drumul de fr,nare sta+ilit; C) 3asa e&primata #n tone necesara a fi fr,nata ce revine fiecarei 144 tone din masa neta a trenului" pentru asi$urarea opririi trenului pe drumul de fr,nare sta+ilit. 1 )6. 'ortiunile de linie de pe sectiile de remorcare pe care trenul se remorca cu locomotive intercalate sau #mpin$atoare se prevad #n livretele de mers. >005 )4-604/? Raspunsuri: Reg $$% art % alin + Adevarat; !als 1 -4. 'ortiunile de linie de pe sectiile de remorcare pe care trenul se remorca cu locomotive intercalate sau #mpin$atoare se prevad #n planul de mers. >588) /4160 -? Raspunsuri: Reg $$% art % alin + Adevarat; !als 1 -1. Remorcarea trenurilor de calatori se face cu una p,na la trei locomotive asezate #n capul trenului" la care se mai poate atasa una locomotiva #mpin$atoare le$ata la tren si fr,na.

14/

>// 14 4//1? Raspunsuri: Reg $$% art % alin ' Adevarat; !als 1 - . 3asa #ncarcaturii va$oanelor la trenurile de calatori" care circula cu viteze ma&ime de 1-4 Fm%h" se sta+ileste astfel: la va$oanele de calatori" speciale si de dormit" care au indicat numarul de locuri" indiferent de numarul osiilor" masa #ncarcaturii se sta+ileste lu,nd c,te 144 F$ pentru fiecare loc din va$on. >)1 ))5)0)/14? Raspunsuri: Reg $$% art '9 alin + Adevarat; !als 1 -). 3asa #ncarcaturii va$oanelor la trenurile de calatori" care circula cu viteze ma&ime de 1-4 Fm%h" se sta+ileste astfel: :a va$oanele de calatori" speciale si de dormit" care au indicat numarul de locuri" indiferent de numarul osiilor" masa #ncarcaturii se sta+ileste lu,nd c,te 114 F$ pentru fiecare loc din va$on. >/80858//1) 4? Raspunsuri: Reg $$% art '9 alin + Adevarat; !als 1 --. :a orice tren" tonajul fr,nat real tre+uie sa fie mai mare sau cel putin e$al cu tonajul necesar de fr,nat. > / 5--10 /4? Raspunsuri: Reg $$% art )9 alin + Adevarat; !als 1 -/. :a orice tren" tonajul fr,nat real tre+uie sa fie mai mic sau cel putin e$al cu tonajul necesar de fr,nat. >8/ 04-1)18))? Raspunsuri: Reg $$% art )9 alin + Adevarat; !als 1 -0. 'rocentul de masa fr,nata reprezinta masa e&primata #n tone necesara a fi fr,nata ce revine fiecarei 144 tone din masa +ruta a trenului" pentru asi$urarea opririi trenului pe drumul de fr,nare sta+ilit. >15 8)0181854? Raspunsuri: Reg $$% art ($ alin ' Adevarat; !als 1 -5. Gitezele ma&ime ale trenurilor e&perimentale sau de pro+a se sta+ilesc prin mersul de tren #ntocmit. >8/ -)5811805? Raspunsuri: Reg $$% art ( alin % Adevarat; !als 1 -8. Gitezele ma&ime ale trenurilor e&perimentale sau de pro+a se sta+ilesc prin '7A. >15 0)1151844? Raspunsuri: Reg $$% art ( alin % Adevarat; !als 1 -6. Gitezele ma&ime de circulatie ale trenurilor admise de linie sunt cuprinse #n '7A. >886 )08- 51-? Raspunsuri: Reg $$% art ( alin '+ Adevarat; !als 1 /4. Remorcarea trenurilor de marfa se face cu una p,na la trei locomotive asezate #n capul trenului" la care se mai pot atasa una sau doua locomotive intercalate si una locomotiva #mpin$atoare le$ata sau nele$ata la tren si fr,na. >0/ 1) 1/ //)? Raspunsuri: Reg $$% art % alin ( Adevarat;!als 1 /1. 7onajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la vitezele sta+ilite" sunt prevazute #n livretele de mers. >8- 54 1- -5)? Raspunsuri: Reg $$% art '* alin ' Adevarat; !als 1 / . 7onajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la vitezele sta+ilite" sunt prevazute #n planul de manevra. >10 8)-11 -84? Raspunsuri: Reg $$% art '* alin ' Adevarat; !als 1 /). 7onajul trenului se compune din masa proprie a tuturor vehiculelor din tren . respectiv tara . la care se adau$a masa #ncarcaturii lor. > 8) )0 0)-64? Raspunsuri: Reg $$% art '9 alin ' Adevarat; !als 1 /-. :a calculul tonajului trenului nu se ia #n considerare masa locomotivelor #n actiune din tren si nici masa locomotivelor care au participat la remorcarea trenului pe o anumita portiune de linie si nu mai sunt #n actiune. >-5/805-0/)41? Raspunsuri: Reg $$% art '9 alin ) Adevarat; !als 1 //. Circulatia prin #mpin$erea trenurilor fara locomotiva #n capul trenului se admite #n si din statiile #nfundate" unde situatia liniilor nu permite trecerea locomotivei dintr.un capat #n celalalt al trenului. >806))-1/) )1? Raspunsuri: Reg $$% art & alin ' pct d Adevarat; !als 1 /0. Circulatia prin #mpin$erea trenurilor fara locomotiva #n capul trenului se admite la $arniturile $oale ale trenurilor de calatori" care se prevad #n livretul de mers. >055))00-))-4? Raspunsuri: Reg $$% art & alin ' pct.e Adevarat; !als 1 /5. :a remorcarea trenurilor de marfa" locomotivele diesel si electrice tre+uie sa fie despartite de va$oanele a caror #ncarcatura #n parcurs se poate deplasa lon$itudinal" printr.un va$on acoperit sau un va$on descoperit cu pereti #nalti" $ol sau #ncarcat cu marfuri care nu se pot deplasa lon$itudinal. >8061)58)-1 0? Raspunsuri: Reg $$% art % alin '*

140

Adevarat; !als 1 /8. Care este viteza ma&ima admisa la manevra? >558/)-18484-? Raspunsuri: Reg $$% art * alin ' A) -4 Fm%h" c,nd locomotiva e&ecuta miscari de manevra prin tra$ere cu vehicule feroviare pe linie ocupata si de 1/ Fm%h #n restul cazurilor; B) -4 Fm%h" c,nd locomotiva e&ecuta miscari de manevra prin tra$ere cu vehicule feroviare pe linie li+era sau e&ecuta miscari izolate si de / Fm%h prin #mpin$ere; $) ,9 =m3h, cnd locomotiva e#ecuta miscari de manevra prin tra"ere cu vehicule feroviare pe linie libera sau e#ecuta miscari izolate si de -: =m3h n restul cazurilor ; 1 /6. Ce principiu se aplica la semnalizarea luminoasa cu doua trepte de viteza? >)) 5/)11/5)4? Raspunsuri:Reg.$$+ art )$ A) %ndicatiile date de catre semnalele luminoase pentru circulatie sunt aceleasi indiferent de locul, functia si tipul constructiv ale acestor semnale; B) 2ndicatiile date de catre semnalele luminoase pentru circulatie sunt asemanatoare indiferent de locul" functia si tipul constructiv ale acestor semnale; C) 2ndicatiile date de catre semnalele luminoase pentru circulatie sunt diferite indiferent de locul" functia si tipul constructiv ale acestor semnale;. 1 04. Ce apare pe indicatorul de directie luminos la semnalele luminoase de iesire din statiile de triaj" daca #ndeplinesc si functia de semnale luminoase repetitoare ale semnalelor de triere? > - ))8 000)1? Raspunsuri: Reg.$$+ art (' A) :itera =7= iluminata $al+en" daca semnalul repeta indicatiile semnalului de triere sau litera care indica directia spre care se e&pediaza trenul" daca acesta face functia de semnal de iesire; B) 'itera 5 5 iluminata alb, daca semnalul repeta indicatiile semnalului de triere sau litera care indica directia spre care se e#pediaza trenul, daca acesta face functia de semnal de iesire; C) :itera =7= iluminata al+.lunar" daca semnalul repeta indicatiile semnalului de triere sau litera care indica directia spre care se e&pediaza trenul" daca acesta face functia de semnal de iesire; 1 01. Ce este indicatorul=distanta p,na la semnalul urmator mai mica de 544 m=. > / 5-/1-//)1? Raspunsuri: Reg.$$+ art ')( alin' A) Aste un panou dreptun$hiular pe care se afiseaza o sa$eata cu v,rful #n jos" iluminata $al+en" care indica faptul ca distanta de la semnalul luminos pe care este montat indicatorul p,na la semnalul urmator" este mai mica dec,t distanta minima de fr,nare necesara pentru viteza ma&ima admisa pe parcursul respectiv si mecanicul tre+uie sa ia din timp masuri pentru a opri trenul #n fata semnalului urmator" care ordona oprirea. B) este un panou dreptun$hiular pe care se afiseaza o sa$eata cu v,rful #n jos" iluminata al+" care indica faptul ca distanta de la semnalul luminos pe care este montat indicatorul p,na la semnalul urmator" este mai mica dec,t distanta drumului de fr,nare necesara pentru viteza ma&ima admisa pe parcursul respectiv si mecanicul tre+uie sa ia din timp masuri pentru a opri trenul #n fata semnalului urmator" care ordona oprirea. $) este un panou dreptun"hiular pe care se afiseaza o sa"eata cu vrful n 1os, iluminataalb, care indica faptul ca distanta de la semnalul luminos pe care este montat indicatorul pna la semnalul urmator, este mai mica dect distanta minima de frnare necesara pentru viteza ma#ima admisa pe parcursul respectiv si mecanicul trebuie sa ia din timp masuri pentru a opri trenul n fata semnalului urmator, care ordona oprirea( 1 0 . Ce este indicatorul permanent pentru acoperirea punctelor de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? >-- /)0-)/)-1? Raspunsuri: Reg.$$+ art '), alin ) A) 4ste un disc "alben, cu mar"inea alba, avnd o fanta pentru felinar, spre linia curenta ; B) Aste un disc verde" cu mar$inea al+a" av,nd o fanta pentru felinar" spre linia curenta; C) Aste un disc $al+en" av,nd o fanta pentru felinar" spre linia curenta; 1 0). <nde se instaleaza +alizele avertizoare? >/50558/86)/ ? Raspunsuri: Reg.$$+ art ')9 alin ' A) *naintea semnalelor prevestitoare; #naintea haltelor comerciale si a punctelor de oprire #n linie curenta; #naintea paletei $al+ene de la restrictiile de viteza; #naintea semnalelor de avarie de la trecerile la nivel pe distante #ntre statii #nzestrate cu +loc de linie automat; B) 6naintea semnalelor prevestitoare; naintea haltelor comerciale si a punctelor de oprire n linie curenta; naintea paletei "albene de la restrictiile de viteza; naintea semnalelor de avarie de la trecerile la nivel pe distante ntre statii nenzestrate cu bloc de linie automat; C) *naintea semnalelor prevestitoare; #naintea haltelor de mi?care si a punctelor de oprire #n linie curenta; #naintea paletei $al+ene de la restrictiile de viteza; #naintea semnalelor de avarie de la trecerile la nivel pe distante #ntre statii ne#nzestrate cu +loc de linie automat; 1 0-. :a ce serveste indicatorul de fluier? >0/ 58)154104? Raspunsuri: Reg.$$+ art '+) alin ' A) 'entru a atra$e atentia mecanicului ca va circula peste o trecere la nivel" un pod mai lun$ de /4m sau va intra #n tunel; B) 'entru a atra$e atentia mecanicului ca va circula peste o trecere la nivel nepazita" un pod mai lun$ de )4m sau va intra #n tunel; $) Pentru a atra"e atentia mecanicului ca va circula peste o trecere la nivel, un pod mai lun" de .9m sau va intra n tunel; 1 0/. <nde se amplaseaza indicatorul de fluier? >55886/1//15 ? Raspunsuri: Reg.$$+ art '+) alin ) A) 'a +999m si .99m naintea trecerilor la nivel si la +999m naintea podurilor mai lun"i de .9m si a tunelurilor ; B) :a 1444m si )44m #naintea trecerilor la nivel si la 1444m #naintea podurilor mai lun$i de /4m si a tunelurilor; C) :a 1444m si /44m #naintea trecerilor la nivel si la 1444m #naintea podurilor mai lun$i de )4m si a tunelurilor;

145

1 00. Ce principiu se aplica la semnalizarea luminoasa cu doua trepte de viteza? >8/ 1)11-/5/-? Raspunsuri: Reg.$$+ art )$ pct b A) !iecare semnal luminos de circulatie da indicatii asupra vitezei cu care se poate circula dupa semnal" respectiv sta+ilita sau redusa pentru trecerea peste schim+atoarele de cale #n a+atere" precum si asupra indica?iei date de semnalul luminos urmator cu care este #n dependenta. B) !iecare semnal luminos de circulatie da indicatii asupra vitezei cu care se poate circula dupa semnal, respectiv stabilita sau redusa pentru trecerea peste schimbatoarele de cale n abatere, precum si asupra vitezei indicate de semnalul luminos urmator cu care este n dependenta . C) !iecare semnal luminos de circulatie da indicatii asupra vitezei cu care se poate circula #nainte ?i dupa semnal" respectiv sta+ilita sau redusa pentru trecerea peste schim+atoarele de cale #n directa sau #n a+atere" precum si asupra vitezei indicate de semnalul luminos urmator cu care este #n dependenta; 1 05. Cu ce sunt #nzestrate macazurile simple si simple.simetrice" amplasate pe liniile de primire.e&pediere sau alte linii" #n afara de cele din linii directe si curente? > / 0-1150541? Raspunsuri: Reg.$$+ art '(( alin pct c A) $u felinare de macazuri care indica pozitia lor pe teren ca si macazurile din liniile directe si curente, cu deosebirea ca, att la indicatia pentru directa ct si la cea de abatere, "eamurile sau materialul reflectorizant al felinarelor sunt de culoare alb-laptos ; B) Cu lampii la macazuri care indica pozitia lor pe teren ca si macazurile din liniile directe si curente" cu deose+irea ca" at,t la indicatia pentru directa c,t si la cea de a+atere" $eamurile sau materialul reflectorizant al lampilor sunt de culoare al+.laptos; C) Cu lampi la macazuri care indica pozitia lor pe teren ca si macazurile din liniile directe si curente" cu deose+irea ca" at,t la indicatia pentru directa c,t si la cea de a+atere" $eamurile sau materialul reflectorizant al felinarelor sunt de culoare al+.lunar; 1 08. Ce se prevede la semnalele luminoase de iesire din statiile de triaj" daca #ndeplinesc si functia de semnale luminoase repetitoare ale semnalelor de triere? > / ))0 80/44? Raspunsuri: A) ;e prevede si un indicator de directie; B) )e prevede si un indicator de directie luminos ; C) ;e prevede si un indicator de linie luminos; 1 06. Daca distanta dintre semnale nu permite montarea semaforului prevestitor cu catar$" paleta acestuia se poate monta pe catar$ul altor semafoare pentru a prevesti indicatia semaforului urmator si #n acest caz indicatiile paletei sunt aceleasi cu ale semaforului prevestitor cu doua indicatii. >)5--)8)08/14? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 54. Daca distanta dintre semnale nu permite montarea semaforului prevestitor cu catar$" paleta acestuia se poate monta pe catar$ul altor semafoare pentru a prevesti indicatia semaforului urmator si #n acest caz indicatiile paletei sunt aceleasi cu ale semaforului prevestitor cu o sin$ura indicatie. >0) 085001) -? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 51. 2ndicatia semaforului de iesire sau a semaforului de parcurs poate fi prevestita de la semaforul de intrare" prin paleta prevestitoare a semaforului de iesire sau a semaforului de parcurs. >-8/000- 0)))? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 5 . 2ndicatia semaforului de iesire sau a semaforului de parcurs poate fi prevestita de la semaforul de intrare" prin paleta prevestitoare a semaforului de intrare sau a semaforului de parcurs. >1- /) 1)0 -4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 5). <nitatile luminoase a indicatiilor de noapte ale semafoarelor tre+uie sa fie suprave$heate iar suprave$herea se face" fie prin o+servarea directa a unitatilor luminoase de semnalizare" fie prin o+servarea luminilor de control" vizi+ile #n partea opusa a sensului de semnalizare. >-) )) 1 01/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 5-. <nitatile luminoase a indicatiilor de noapte ale semafoarelor tre+uie sa fie suprave$heate iar suprave$herea se face" fie prin o+servarea directa a unitatilor luminoase de semnalizare" fie prin o+servarea luminilor de control" vizi+ile #n partea dreapta a sensului de semnalizare. >// -)-154841? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 5/. *n cazul unei statii situate pe o linie #nzestrata cu +loc de linie automat indicatiile semnalelor luminoase de iesire sau ale semnalelor luminoase de ramificatie sunt aceleasi cu ale semnalelor luminoase de intrare. >0550800/08 )? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 50. *n cazul unei statii situate pe o linie #nzestrata cu +loc de linie automat indicatiile semnalelor luminoase de iesire sau ale semnalelor luminoase de ramificatie sunt aceleasi cu ale semnalelor luminoase de ie?ire. >)- /) 108541? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 55. *n cazul semnalelor de parcurs care fac si functia de semnal de iesire pentru o directie de mers" daca #n directia respectiva linia curenta este #nzestrata cu +loc de linie automat +analizat" semnalele respective nu se doteaza cu indicatie de chemare.

148

>-0/50-1)05 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 58. *n cazul semnalelor de parcurs care fac si functia de semnal de iesire pentru o directie de mers" daca #n directia respectiva linia curenta este #nzestrata cu +loc de linie automat +analizat" semnalele respective se doteaza cu indicatie de chemare. >)5-))11880 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 56. *n cazul semnalelor de intrare care fac si functia de semnal de ramificatie pentru o directie de mers" daca #n directia respectiva linia curenta este #nzestrata cu +loc de linie automat +analizat" semnalele respective se doteaza cu indicatie de chemare care se va folosi numai pentru intrarea trenurilor #n statie. > - 1)-1)55 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 84. *n cazul semnalelor de intrare care fac si functia de semnal de ramificatie pentru o directie de mers" daca #n directia respectiva linia curenta este #nzestrata cu +loc de linie automat +analizat" semnalele respective nu se doteaza cu indicatie de chemare. >11 0)/1-55 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 81. ;emnalele luminoase repetitoare ale semnalelor de triere dau aceleasi indicatii cu cele ale semnalelor luminoase de triere" #n cazul #n care semnalele luminoase de triere sunt la re$im de triere. >)- -)-1155/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 8 . ;emnalele luminoase repetitoare ale semnalelor de triere dau aceleasi indicatii cu cele ale semnalelor luminoase de intrare" #n cazul #n care semnalele luminoase de triere sunt la re$im de triere. > 1)/1 55/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 8). ;emnalele luminoase repetitoare din mijlocul $rupei de primiri" dau indicatia al+.lunar" daca semnalele luminoase de triere nu sunt trecute la re$im de triere. >01 -) 11504/? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 8-. ;emnalele luminoase repetitoare din mijlocul $rupei de primiri" dau indicatia $al+en" daca semnalele luminoase de triere nu sunt trecute la re$im de triere. >5) 06-10)0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 8/. :a semnalele luminoase de iesire din statiile de triaj" daca #ndeplinesc si functia de semnale luminoase repetitoare ale semnalelor de triere" se prevede si un indicator de directie luminos iar la indicator apare litera =7= iluminata al+" daca semnalul repeta indicatiile semnalului de triere sau litera care indica directia spre care se e&pediaza trenul" daca acesta face functia de semnal de iesire. >/1 )/151/51? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 80. :a semnalele luminoase de iesire din statiile de triaj" daca #ndeplinesc si functia de semnale luminoase repetitoare ale semnalelor de triere" se prevede si un indicator de directie luminos iar la indicator apare litera =7= iluminata $al+en" daca semnalul repeta indicatiile semnalului de triere sau litera care indica directia spre care se e&pediaza trenul" daca acesta face functia de semnal de iesire. >)1 )5)0604 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 85. 'entru permiterea iesirii trenurilor din statiile centralizate electrodinamic sau electronic spre liniile du+le" dotate cu instalatii de +loc de linie automat +analizat sau cu instalatii de +loc de linie automat specializat" dar cu dependente de e&cludere #ntre statii pe linia din st,n$a a caii du+le" la semnalele luminoase de iesire se monteaza un indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din st,n$a a caii du+le. >51 /)/1/5/6)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 88. 'entru permiterea iesirii trenurilor din statiile centralizate electrodinamic sau electronic spre liniile du+le" dotate cu instalatii de +loc de linie automat +analizat sau cu instalatii de +loc de linie automat specializat" dar cu dependente de e&cludere #ntre statii pe linia din st,n$a a caii du+le" la semnalele luminoase de iesire se monteaza un indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor linie falsa. >)8-8/ 1-5/41? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 86. 2ndicatorul pentru statii" halte de miscare" halte sau puncte de oprire serveste pentru identificarea si semnalizarea locurilor de oprire a anumitor trenuri de calatori. >10 /))1/8/14? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 64. 2ndicatorul pentru statii" halte de miscare" halte sau puncte de oprire serveste pentru identificarea si semnalizarea locurilor de oprire a anumitor trenuri de calatori si marfa. > 8)5-/1 8- 4? Raspunsuri: Adevarat; !als

146

1 61. 3acazurile simple si simple.simetrice" amplasate pe liniile de primire.e&pediere sau alte linii" #n afara de cele din linii directe si curente" sunt #nzestrate cu felinare de macazuri care indica pozitia lor pe teren ca si macazurile din liniile directe si curente" cu deose+irea ca" at,t la indicatia pentru directa c,t si la cea de a+atere" $eamurile sau materialul reflectorizant al felinarelor sunt de culoare al+.laptos. >8- 0488)8))5? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 6 . 3acazurile simple si simple.simetrice" amplasate pe liniile de primire.e&pediere sau alte linii" #n afara de cele din linii directe si curente" sunt #nzestrate cu lampi la macazuri care indica pozitia lor pe teren ca si macazurile din liniile directe si curente" cu deose+irea ca" at,t la indicatia pentru directa c,t si la cea de a+atere" $eamurile sau materialul reflectorizant al lampilor sunt de culoare al+.laptos. >10 5))118)-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1 6). Care semnale se mai pot dota cu indicatia de chemare? >1- 1)8118)04? Raspunsuri: A) ;emnalele luminoase de iesire din statiile aflate pe sectii de circulatie pe cale du+la" cu +loc de linie automat sau cu +loc de linie automat specializat; B) semnalele luminoase de iesire din statiile aflate pe sectii de circulatie pe cale simpla" fara +loc de linie automat sau cu +loc de linie automat specializat; $) semnalele luminoase de iesire din statiile aflate pe sectii de circulatie pe cale dubla, fara bloc de linie automat sau cu bloc de linie automat specializat ; 1 6-. *n ce +aza se face depasirea la circulatie a semnalelor luminoase care au indicatorul de linie neiluminat? >/- -)0/18)54? Raspunsuri: A) Pe baza indicatiei permisive a semnalului luminos, a ordinului de circulatie n care s-a mentionat ca trenul se e#pediaza cu indicatorul de linie neiluminat si a semnalului 5pornirea trenului5 dat de impie"atul de miscare de ln"a locomotiva ; B) 'e +aza indicatiei permisive a semnalului luminos" a ordinului de circulatie #n care s.a mentionat ca trenul se e&pediaza cu indicatorul de linie neiluminat si a semnalului =pornirea trenului= dat de impie$atul de miscare sau alt a$ent de l,n$a locomotiva. C) 'e +aza indicatiei permisive a semnalului luminos" a ordinului de circulatie #n care s.a mentionat ca trenul se e&pediaza cu indicatorul de linie neiluminat #nm,nat de impie$atul de miscare sau alt a$ent din ordinul impie$atului de miscare; 1 6/. *n ce +aza se face depasirea la manevra a semnalelor luminoase care au indicatorul de linie neiluminat? >-1 1)0-18 8 ? Raspunsuri: A) 'e +aza indicatiei permisive de manevra" a semnalului luminos respectiv si a ordinului de circulatie" #n care s.a mentionat intervalul de timp #n care manevra se e&ecuta cu indicatorul de linie neiluminat; B) Pe baza indicatiei permisive de manevra, a semnalului luminos respectiv si a ordinului de circulatie, n care s-a mentionat ca manevra se e#ecuta cu indicatorul de linie neiluminat ; C) 'e +aza indicatiei permisive de manevra" a semnalului luminos respectiv si a ordinului de circulatie" #n care s.a mentionat ora p,na la care manevra se e&ecuta cu indicatorul de linie neiluminat. 1 60. <nde se mai monteaza indicatorul=distanta p,na la semnalul urmator mai mica de 544 m=? >51 -)-118 6 ? Raspunsuri: A) :a semnalele luminoase de intrare ale statiilor la care se fac intrari la linie #nfundata prevazuta cu sa+ot de deraiere" situatie #n care sa$eata se afiseaza" pentru a se deose+i fata de intrarile la celelalte linii; B) :a semnalele luminoase de intrare ale statiilor la care se fac intrari la linie #nfundata prevazuta cu opritor fi&" situatie #n care sa$eata se afiseaza" pentru a se deose+i fata de intrarile la celelalte linii; $) 'a semnalele luminoase de intrare ale statiilor la care se fac intrari la linie nfundata, situatie n care sa"eata se afiseaza, pentru a se deosebi fata de intrarile la celelalte linii ; 1 65. <nde se amplaseaza indicatorul pentru plu$ul de zapada? >8) 54888/-45? Raspunsuri: A) 6n partea dreapta a sensului de mers la :9 m naintea unei treceri la nivel, pod, echipament de semnalizare sau alta constructie din apropierea caii ferate, care nu permite trecerea plu"ului cu aripile deschise si cutitele lasate . B) *n partea dreapta a sensului de mers la 1/4 m #naintea unei treceri la nivel" pod" echipament de semnalizare sau alta constructie din apropierea caii ferate" care nu permite trecerea plu$ului cu aripile deschise si cutitele lasate. C) *n partea dreapta a sensului de mers la 144 m #naintea unei treceri la nivel" pod" tunel" echipament de semnalizare sau alta constructie din apropierea caii ferate" care nu permite trecerea plu$ului cu aripile #nchise si cutitele ridicate; 1 68. Cu ce tre+uie sa fie prevazuti macazurile" sa+otii de deraiere si opritorii ficsi? >-) )/15 )1)? Raspunsuri: A) Cu ta+lite al+e; e&ceptie fac macazurile si sa+otii centralizati din statiile centralizate electrodinamic si electronic" cu parcursuri de manevra centralizate la care nu se monteaza nici un fel de indicator de macaz sau de sa+ot; B) $u indicatoare; e#ceptie fac macazurile si sabotii centralizati din statiile centralizate electrodinamic si electronic, cu parcursuri de manevra centralizate la care nu se monteaza nici un fel de indicator de macaz sau de sabot ; C) Cu ta+lite al+e; e&ceptie fac macazurile si sa+otii centralizati din statiile centralizate electrodinamic si electronic" cu parcursuri de manevra sau de triere centralizate la care nu se monteaza nici un fel de indicator de macaz sau de sa+ot; 1 66. 2ndicatia =:2BAR= a unui semafor de ramificatie cu un +rat" permite trecerea: cu viteza sta+ilita" daca toate schim+atoarele de cale sunt atacate #n pozitia pe la varf sau cu viteza redusa" daca unul sau mai multe schim+atoare de cale sunt atacate pe la calc,i. >8 /))100)-/? Raspunsuri: Adevarat; !als

114

1)44. Daca la un semafor de intrare" de iesire" de parcurs sau de ramificatie" la punerea pe li+er sau #n timpul c,t este pe li+er" se constata lipsa uneia sau mai multor lumini de control" semaforul respectiv va fi adus #n pozitia pe oprire. >/5005118)-/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)41. 2ndicatia de chemare se foloseste #n cazurile de defectare a semnalului luminos de intrare" daca semnalul nu afiseaza nici o indicatie sau daca semnalul afiseaza indicatia =rosu=. >// 550/16-54? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)4 . 'e cale du+la" daca se circula pe +aza +locului de linie automat specializat" indicatia de chemare a semnalului luminos de intrare sau iesire permite circulatia trenului cu viteza de cel mult 4 Fm%h" cu deose+ita atentie" p,na la semnalul urmator. > / 8-1184-64? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)4). 'e cale du+la" daca se circula pe +aza +locului de linie automat specializat" indicatia de chemare a semnalului luminos de iesire sau ramificatie permite circulatia trenului cu viteza de cel mult 4 Fm%h" cu deose+ita atentie" p,na la semnalul urmator. >)5-1))101-4 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)4-. 'e cale du+la c,t si pe cale simpla" fara +loc de linie automat" indicatia de chemare a semnalului luminos de iesire sau ramificatie" permite circulatia trenului cu viteza de cel mult 4 Fm%h cu deose+ita atentie peste schim+atoarele de cale. > - 0-)101)11? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)4/. 'e cale du+la c,t si pe cale simpla" fara +loc de linie automat" indicatia de chemare a semnalului luminos de iesire sau ramificatie" permite circulatia trenului cu viteza de cel mult 4 Fm%h cu deose+ita atentie p,na la semnalul urmator. >)5-5//1-4) 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)40. Daca nu e&ista pericol la trecerea la nivel" semnalul de avarie nu afiseaza nici o indicatie iar circulatia trenurilor se va face conform indicatiilor date de semnalele de circulatie. >508 ))1)4))0? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)45. Daca nu e&ista pericol la trecerea la nivel" semnalul de avarie afiseaza indicatia rosu iar la o+servarea indicatiei rosu a semnalului de avarie" mecanicul va lua imediat toate masurile pentru oprirea trenului. >)0-/)8) 4 -4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)48. 2ndicatorul de linie este un panou dreptun$hiular pe care se afiseaza cifre iluminate #n verde ce reprezinta numarul liniei pentru care s.a e&ecutat parcursul. >// ))11141/-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)46. 2ndicatorul de linie este un panou dreptun$hiular pe care se afiseaza cifre iluminate #n $al+en ce reprezinta numarul liniei pentru care s.a e&ecutat parcursul. >5- 1)11808 )? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)14. ;emnalele luminoase repetitoare din mijlocul $rupei de primiri" dau indicatia al+.lunar" daca semnalele luminoase de triere nu sunt trecute la re$im de triere. >/1 )8/0-014? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)11. 3acazurile" sa+otii de deraiere si opritorii ficsi tre+uie sa fie prevazuti cu indicatoare; e&ceptie fac macazurile si sa+otii centralizati din statiile centralizate electrodinamic si electronic" cu parcursuri de manevra centralizate la care nu se monteaza nici un fel de indicator de macaz sau de sa+ot. >1- -)1104864? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)1 . 3acazurile" sa+otii de deraiere si opritorii ficsi tre+uie sa fie prevazuti cu ta+lite al+e; e&ceptie fac macazurile si sa+otii centralizati din statiile centralizate electrodinamic si electronic" cu parcursuri de manevra sau de triere centralizate la care nu se monteaza nici un fel de indicator de macaz sau de sa+ot. >/- 550//48-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)1). 'entru indicarea pozitiei macazului pe linia directa" felinarul este prevazut cu $eam al+.laptos sau material reflectorizant al+" iar pentru linia #n a+atere" cu $eam $al+en sau material reflectorizant $al+en. > 8)0- 0 5 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)1-. 'entru indicarea pozitiei macazului pe linia directa" felinarul este prevazut cu $eam al+.lunar sau material reflectorizant al+" iar pentru linia #n a+atere" cu $eam $al+en sau material reflectorizant $al+en. >) 8/- -10-1? Raspunsuri: Adevarat; !als

111

1)1/. C,nd dau indicatii diferite semnalele luminoase de iesire si semnale luminoase de ramificatie? >-- )0/1105)? Raspunsuri: A) Dupa cum statia este situata pe linie: #nzestrata cu +loc de linie semiautomat; #nzestrata cu +loc de linie automat; B) Dupa cum statia este situata pe linie; nzestrata cu bloc de linie automat; nenzestrata cu bloc de linie automat ; C) Dupa cum statia este situata pe sectie: #nzestrata cu +loc de linie automat; #nzestrata cu +loc de linie semiautomat; 1)10. Care sunt indicatiile semnalelor luminoase de iesire sau ale semnalelor luminoase de ramificatie #n cazul unei statii situate pe o linie ne#nzestrata cu +loc de linie automat? >11 1) 1//4? Raspunsuri: A) 0osu - OP04) 4 fara a depasi semnalulD verde - '%B40 cu viteza stabilita( verde "alben - '%B40 cu viteza redusa; B) Rosu . 1'RA;7A fara a depasi semnalulK verde . :2BAR cu viteza sta+ilita. 9al+en . $al+en . :2BAR cu viteza redusa. C) Rosu . 1'RA;7A fara a depasi semnalulK verde . :2BAR cu viteza sta+ilita. $al+en B clipitor . :2BAR cu viteza sta+ilita; $al+en . $al+en . :2BAR cu viteza redusa; 1)15. Cum procedeaza mecanicul daca indicatorul de directie nu este iluminat sau da o indicatie du+ioasa? >-- 801 5-/54? Raspunsuri: A) 'une trenul #n miscare pe +aza indicatiei permisive a semnalului de circulatie si a ordinului de circulatie" oprind #n cazul #n care constata ca parcursul este e&ecutat #ntr.o alta directie de mers; B) 'une trenul #n miscare pe +aza indicatiei permisive a semnalului de circulatie" circul,nd cu deose+ita atentie oprind #n cazul #n care constata ca parcursul este e&ecutat #ntr.o alta directie de mers; $) Pune trenul n miscare pe baza indicatiei permisive a semnalului de circulatie, oprind n cazul n care constata ca parcursul este e#ecutat ntr-o alta directie de mers ; 1)18. Ce se monteaza #n fata semnalului pentru recunoasterea semnalelor luminoase de trecere care fac si functia de semnal prevestitor" pe distante #ntre statii cu +loc de linie automat? > 1 -) 8 /81? Raspunsuri: A) o placa dreptun"hiulara de culoare alba cu chenar ne"ru pe mar"ine, pe care este desenat un cerc ne"ru cu centrul de culoare nea"ra; B) o placa dreptun$hiulara de culoare $al+ena" pe care este desenat un cerc ne$ru cu centrul de culoare nea$ra; C) o placa dreptun$hiulara de culoare al+a cu chenar ne$ru pe mar$ine" pe care este desenat un cerc ne$ru cu centrul de culoare rosie; 1)16. Cum pot fi indicatoarele pentru pozitia macazurilor? >/80 ) 5/-64? Raspunsuri: A) Pot fi felinare sau tablite indicatoare ; B) 'ot fi lampadare sau ta+lite avertizoare; C) 'ot fi vopsite #n al+ sau cu ta+lite de acoperire; 1) 4. :a ce servesc indicatiile date de felinarele macazurilor? >55856) 05)4/? Raspunsuri: A) 'ersonalului au&iliar care e&ecuta reparatii la va$oane; B) 'ersonalului de #ntretinere a caii; $) Personalului de statie, linie, tren si locomotiva, pentru a lua cunostinta de pozitia macazurilor ; 1) 1. 7a+litele indicatoare de macaz #nlocuiesc felinarele de macaz de la schim+atoarele de cale simple daca? >)0-))8-/ 11? Raspunsuri: A) 'este aceste macazuri se e&ecuta miscari de manevra si de circulatie pe timp de noapte; macazurile respective deservesc linii ferate industriale neramificate din linia curenta si nepazite. B) Peste aceste macazuri nu se e#ecuta miscari de manevra si nici circulatie pe timp de noapte; macazurile respective deservesc linii ferate industriale neramificate din linia curenta si nepazite . C) 'este aceste macazuri se e&ecuta miscari de manevra si de circulatie pe timp de noapte; macazurile respective deservesc linii ferate industriale ramificate din linia curenta si nepazite. 1) . 2ndicatia de li+er a unui semafor de ramificatie cu doua +rate permite trecerea: . cu viteza sta+ilita" #n directia 2" pe linie directa sau . cu viteza redusa" #n directia 22" pe linie a+atuta. >-8/-) ) -1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1) ). 2ndicatia de li+er a unui semafor de ramificatie cu doua +rate permite trecerea: cu viteza sta+ilita" #n directia 2" pe linie curenta sau cu viteza redusa" #n directia 22" pe linie a+atuta. >8865456 //? Raspunsuri: Adevarat; !als 1) -. :uminile de control sunt de culoare al+a" indiferent de indicatiile date de semafor si #n numar e$al cu numarul felinarelor. >1 1)1 5 104? Raspunsuri: Adevarat; !als 1) /. :uminile de control sunt de culoare $al+ena" indiferent de indicatiile date de semafor si #n numar e$al cu numarul felinarelor. >)1 0/ 0-86 ? Raspunsuri: Adevarat; !als

11

1) 0. 2ndicatiile semnalelor luminoase de parcurs sunt aceleasi cu ale semnalelor luminoase de intrare. >51 1)58/ 8-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1) 5. ;emnalul luminos prevestitor se monteaza #naintea semnalelor luminoase de intrare sau de ramificatie de pe liniile ne#nzestrate cu +loc de linie automat. >-/ 1)) 0/5))? Raspunsuri: Adevarat; !als 1) 8. *n cazul semnalelor de iesire aflate #ntr.o statie unde se ramifica mai multe directii de mers" sau al semnalelor de ramificatie" daca cel putin una dintre directii este #nzestrata cu +loc de linie automat +analizat" semnalul de iesire sau semnalul de ramificatie se doteaza cu indicatie de chemare. >8/ -)86/)064? Raspunsuri: Adevarat; !als 1) 6. *n cazul semnalelor de iesire aflate #ntr.o statie unde se ramifica mai multe directii de mers" sau al semnalelor de ramificatie" daca cel putin una dintre directii este #nzestrata cu +loc de linie automat +analizat" semnalul de iesire sau semnalul de ramificatie nu se doteaza cu indicatie de chemare. >0/ -)) -)581? Raspunsuri: Adevarat; !als 1))4. 'e cale du+la" daca se circula pe +aza +locului de linie automat specializat" indicatia de chemare a semnalului luminos de iesire sau ramificatie permite circulatia trenului cu viteza de cel mult 4 Fm%h" cu deose+ita atentie" p,na la semnalul urmator. >)0--)/ ))504? Raspunsuri: Adevarat; !als 1))1. ;emnalele fi&e care nu sunt #n e&ploatare se semnalizeaza cu doua sipci #ncrucisate aplicate pe +ratul" respectiv pe paleta semafoarelor" pe st,lpii semnalelor luminoase sau pe fundatia semnalelor luminoase pitice. >806/)56 )5 5? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)) . ;emnalele fi&e care nu sunt #n e&ploatare se semnalizeaza cu doua sipci #ncrucisate aplicate pe consola respectiv pe paleta semafoarelor" pe st,lpii semnalelor luminoase sau pe fundatia semnalelor luminoase pitice. >)/ )8-1)08 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1))). 2ndicatorul de directie este un panou dreptun$hiular" care indica prin litere iluminate al+" directia de mers a trenului. >5/ /)/ 860)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1))-. 2ndicatorul de linie se monteaza su+ unitatile luminoase ale semnalului luminos de circulatie sau al semnalului luminos de manevra" #n cazul #n care aceste semnale deservesc un $rup de linii. >-/ 008/800 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1))/. 2ndicatorul =asteapta= indica limita dintre o zona a statiei unde manevra se e&ecuta pe +aza de semnale luminoase de manevra si o alta zona unde manevra se e&ecuta pe +aza de semnale date de a$enti cu instrumente portative. >)) )8-800) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1))0. 2ndicatorul =asteapta= indica limita dintre o zona a statiei unde manevra se e&ecuta pe +aza de semnale luminoase de circulatie si manevra si o alta zona unde manevra se e&ecuta pe +aza de semnale date de a$enti cu instrumente portative. > 8)5-1 1-/ 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1))5. 2ndicatorul =numarul linieiR serveste pentru recunoasterea de catre personalul de locomotiva si tren a numarului liniei pe care este $arat trenul. >) 8/) 50/)4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1))8. ;emnalele luminoase repetitoare ale semnalelor de triere dau aceleasi indicatii cu cele ale semnalelor luminoase de triere" #n cazul #n care semnalele luminoase de triere sunt #n re$im de triere. >0 ))8506-/)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1))6. 2ndicatoarele pentru pozitia macazurilor pot fi felinare sau ta+lite indicatoare. >/50851 58-5-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)-4. 2ndicatiile date de felinarele macazurilor servesc personalului de statie" linie" tren si locomotiva" pentru a lua cunostinta de pozitia macazurilor. >01 1)) ---6/? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)-1. 7a+litele indicatoare de macaz #nlocuiesc felinarele de macaz de la schim+atoarele de cale simple daca: . peste aceste macazuri nu se e&ecuta miscari de manevra si nici circulatie pe timp de noapte;

11)

. macazurile respective deservesc linii ferate industriale neramificate din linia curenta si nepazite. > 1 /)1 )/)14? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)- . <nde se posteaza pentru suprave$herea prin defilare a trenurilor 2D3" #n cazul #n care deserveste un post din linie curenta? >0858805 /)0 ? Raspunsuri: A) :a locul sta+ilit prin fisa postului" ziua cu discul manual" iar noaptea cu lanterna cu lumina verde spre tren; B) :a locul sta+ilit #n '7A" ziua cu ste$uletul $al+en desfasurat" noaptea cu lanterna cu lumina al+a spre tren; $) 'a locul stabilit n P 4, ziua cu discul manual, iar noaptea cu lanterna cu lumina verde spre tren ; 1)-). Ce o+li$atii are personalul la suprave$herea prin defilare a trenurilor #n circulatie" #n vederea constatarii situatiilor care pot periclita si$uranta circulatiei? >5 1)8851)5 ? Raspunsuri: A) )a se posteze la locul stabilit n P 4 si sa nu paraseasca locul din care suprave"heaza trenul, nainte de oprirea sau trecerea acestuia, dect daca observa la tren nere"uli care pun n pericol si"uranta circulatiei si securitatea transporturilor ce impun oprirea imediata a trenului sau este sunat la telefon pe circuitul %D& A cabine ; B) ;a se posteze la locul sta+ilit #n fisa postului si sa nu paraseasca locul din care suprave$heaza trenul" #nainte de oprirea sau trecerea acestuia" dec,t daca o+serva la tren nere$uli care pun #n pericol si$uranta circulatiei si securitatea transporturilor ce impun oprirea imediata a trenului sau este sunat la telefon pe circuitul 2D3 B ca+ine; C) ;a se posteze la locul sta+ilit #n '7A si sa nu paraseasca locul din care suprave$heaza trenul" #nainte de oprirea sau trecerea completa a acestuia" dec,t daca o+serva la tren nere$uli care pun #n pericol si$uranta circulatiei si securitatea calatorilor si a transporturilor ce impun oprirea imediata a trenului" chiar daca este sunat la telefon pe circuitul 2D3 B ca+ine; 1)--. 'e sectiile de circulatie cu B:A" la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete 2D3 ia masuri de oprire a trenului" iar #n cazul #n care acest lucru nu mai este posi+il" comunica nere$ula catre 2D3 din statia urmatoare" pentru ca acesta sa ia masuri de oprire" #n vederea semnalizarii corespunzatoare de catre a$entul operatorului de transport feroviar" iar trenul urmator se poate e&pedia numai dupa primirea reavizului de sosire. >085081 81 / ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)-/. 'e sectiile de circulatie cu B:A" la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete 2D3 ia masuri de oprire a trenului" iar #n cazul #n care acest lucru nu mai este posi+il" comunica nere$ula catre 2D3 din statia urmatoare" pentru ca acesta sa ia masuri de oprire" #n vederea semnalizarii corespunzatoare de catre un a$ent autorizat" iar trenul urmator se poate e&pedia numai dupa primirea reavizului de sosire. >856))1 5)10-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)-0. :a suprave$herea prin defilare a trenurilor #n circulatie" #n vederea constatarii situatiilor care pot periclita si$uranta circulatiei personalul sste o+li$at sa se posteze la locul sta+ilit #n '7A si sa nu paraseasca locul din care suprave$heaza trenul" #nainte de oprirea sau trecerea acestuia" dec,t daca o+serva la tren nere$uli care pun #n pericol si$uranta circulatiei si securitatea transporturilor ce impun oprirea imediata a trenului sau este sunat la telefon pe circuitul 2D3 B ca+ine. > / 1) 05884? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)-5. *n linie curenta" revizorii de cale" pazitorii de +ariera si personalul care deserveste alte posturi din linie curenta se posteaza pentru suprave$herea prin defilare a trenurilor #n e&teriorul liniei%liniilor" #n pozitie si tinuta corespunzatoare" astfel: 2D3" #n cazul #n care postul din linie curenta este deservit de catre acesta" la locul sta+ilit #n '7A" ziua cu discul manual" iar noaptea cu lanterna cu lumina verde spre tren. >)8-))- -0814? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)-8. Cauzele care au produs defectul precum si sta+ilirea altor conditii de circulatie pentru vehiculele din tren #n cazul #n care trenul este oprit datorita pericolului se constata de revizorii tehnici de va$oane" acolo unde e&ista; un a$ent al trenului" #n linie curenta si #n statiile unde nu e&ista revizori tehnici de va$oane. >558061 )55)0? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)-6. Acarii si revizorii de ace" respectiv a$entii sta+iliti #n '7A" care asista la intrarea%iesirea%trecerea trenului pot parasi locul" numai #n cazul #n care sunt chemati la telefon pe circuitul 2D3 . ca+ine sau #n cazul #n care o+serva la tren o nere$ula ce pericliteaza si$uranta circulatiei si care tre+uie comunicata imediat catre 2D3 si celorlalte posturi" #n vederea opririi trenului. > 0))) 5044? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)/4. Acarii si revizorii de ace" respectiv a$entii sta+iliti #n '7A" care asista la intrarea%iesirea%trecerea trenului pot parasi locul" numai #n cazul #n care sunt chemati la telefon pe circuitul 2D3 . ca+ine sau #n cazul #n care o+serva la tren o nere$ula ce pericliteaza si$uranta circulatiei si care tre+uie comunicata imediat catre 2D3 si tre+uie sa ia masuri #n vederea opririi trenului. >)8-/)- 560 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)/1. 'entru #nt,mpinarea trenurilor la intrare%iesire%trecere #n cazul #n care postul de macazuri este deservit de mai multi acari la trecerea%iesirea trenurilor" postarea acarilor la macazurile fi&ate #n '7A se face imediat dupa punerea semnalului de iesire pe li+er sau dupa raportarea e&ecutarii comenzii" daca statia nu este #nzestrata cu semnal de iesire. >588861 0-064? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)/ . 'entru #nt,mpinarea trenurilor la intrare%iesire%trecere la posturile de macazuri prevazute cu #ncuietori cu chei cu si fara +loc la intrarea trenului acarul sau revizorul de ace se posteaza l,n$a ca+ina pentru a putea raspunde la eventualele chemari

11-

telefonice" #nainte ca locomotiva trenului sa depaseasca semnalul de intrare" iar la iesirea trenului dupa punerea semnalului de iesire pe li+er sau dupa raportarea e&ecutarii comenzii de iesire" daca nu e&ista semnal de iesire. >-- 50/ 51-/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)/). 2n cazul #n care la va$oanele din compunerea unui tren de calatori se constata ca #n afara lampilor rosii folosite pentru semnalizarea =fine de tren=" una sau mai multe lampi rosii frontale sunt aprinse 2D3 ia masuri de oprire a trenului" iar #n cazul #n care acest lucru nu mai este posi+il" comunica nere$ula catre 2D3 din statia urmatoare" pentru ca acesta sa ia masuri de oprire" #n vederea semnalizarii corespunzatoare de catre a$entul operatorului de transport feroviar" iar trenul urmator se poate e&pedia numai dupa primirea reavizului de sosire. >8- -)06)8)5)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)/-. *n cazul #n care la va$oanele din compunerea unui tren de calatori se constata ca #n afara lampilor rosii folosite pentru semnalizarea =fine de tren=" una sau mai multe lampi rosii frontale sunt aprinse 2D3 ia masuri de oprire a trenului" iar #n cazul #n care acest lucru nu mai este posi+il" comunica nere$ula catre 2D3 din statia urmatoare" pentru ca acesta sa ia masuri de oprire" #n vederea semnalizarii corespunzatoare de catre un a$ent autorizat" iar trenul urmator se poate e&pedia numai dupa primirea reavizului de sosire. >-8//)- 8)8 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)//. *n cazul #n care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete dar trenul este complet 2D3 lasa trenul sa circule p,na la prima statie" comunic,nd nere$ula constatata catre 2D3 din aceasta statie. >1- -)8 )8 64? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)/0. 2n cazul in care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete dar trenul este complet 2D3 lasa trenul sa circule p,na la prima statie" comunic,nd nere$ula constatata catre 2D3 din aceasta statie" mecanicul trenului si operatorul de circulatie. > 5)0- 86 41? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)/5. 'e timp de zi" daca ultimul va$on din trenul de calatori sau mi&t are prin constructie lampi finale fi&e de culoare rosie" atunci se aplica numai discul de culoare rosie cu mar$ine al+a si trenul se considera semnalizat corect. >// )) 5)111? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)/8. ;emnalizarea trenurilor de calatori formate din automotoare sau rame la care nu se poate utiliza discul Sfine de trenR" de culoare rosie cu mar$inea al+a" se face prin doua lumini de culoare rosie" at,t ziua c,t si noaptea. >5- 1)) 0/511? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)/6. Cum va proceda 2D3 c,nd" cu ocazia defilarii trenului constata ca semnalele de fine de tren lipsesc? >)- -)8-/4544? Raspunsuri: A) >a aviza operatorul de circulatie si statia vecina care a e#pediat trenul, pentru oprirea circulatiei altor trenuri, pna cnd se stabileste ca trenul n cauza este complet ; B) Ga aviza seful statiei si statia vecina care a e&pediat trenul" pentru a opri circulatia trenurilor de marfa" p,na c,nd se sta+ileste ca trenul #n cauza este complet; C) Ga aviza mecanicul trenului" seful de tren si statia vecina care a e&pediat trenul" pentru oprirea circulatiei altor trenuri" p,na c,nd se sta+ileste ca trenul #n cauza este complet; 1)04. Cum procedeaza 2D3 pe sectiile de circulatie cu B:A" la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete? >-0//) )45 1? Raspunsuri: A) 2D3 opreste trenul" iar #n cazul #n care acest lucru nu mai este posi+il" comunica nere$ula catre operatorul de circulatie" pentru ca acesta sa ia masuri de oprire" #n vederea semnalizarii corespunzatoare; B) 2D3 opreste trenul" comunica nere$ula catre 2D3 din statia urmatoare si mecanicul trenului" #n vederea semnalizarii corespunzatoare de catre partida de tren" iar trenul urmator se poate e&pedia numai cu permisiunea operatorului de circulatie; $) %D& opreste trenul, iar n cazul n care acest lucru nu mai este posibil, comunica nere"ula catre %D& din statia urmatoare, pentru ca acesta sa ia masuri de oprire, n vederea semnalizarii corespunzatoare, iar trenul urmator se poate e#pedia numai dupa primirea reavizului de sosire ; 1)01. 2D3 la plecarea sau trecerea prin punctele de sectionare a unui tren nesemnalizat corespunzator tre+uie sa ia masuri de oprire a trenului. >1) /)0)-1054? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)0 . 'ersonalul sta+ilit #n '7A sa suprave$heze prin defilare circulatia trenurilor este o+li$at sa se convin$a de e&istenta semnalelor de cap si de fine de tren. >-0/-)/)110 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)0). *n cazul #n care la trecerea trenurilor fara oprire prin statii" mecanicul nu #si semnaleaza prezenta la post prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau sirena locomotivei at,t ziua c,t si noaptea" precum si prin aprinderea luminii #n ca+ina de conducere pe timp de noapte #n dreptul +iroului de miscare" 2D3 ia masuri de oprire a trenului. >0- 1)0885/1/? Raspunsuri: Adevarat; !als

11/

1)0-. *n cazul #n care la trecerea trenurilor fara oprire prin statii" mecanicul nu #si semnaleaza prezenta la post prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau sirena locomotivei at,t ziua c,t si noaptea" precum si prin aprinderea luminii #n ca+ina de conducere pe timp de noapte #n dreptul +iroului de miscare" 2D3 avizeaza operatorul de circulatie si seful statiei. > - -)))5)/ 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)0/. 2D3 c,nd cu ocazia defilarii trenului constata ca semnalele de fine de tren lipsesc va aviza operatorul de circulatie si statia vecina care a e&pediat trenul" pentru oprirea circulatiei altor trenuri" p,na c,nd se sta+ileste ca trenul #n cauza este complet. >-) )))00)1 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)00. 'e sectiile de circulatie cu B:A" la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete 2D3 ia masuri de oprire a trenului" iar #n cazul #n care acest lucru nu mai este posi+il" comunica nere$ula catre 2D3 din statia urmatoare" pentru ca acesta sa ia masuri de oprire" #n vederea semnalizarii corespunzatoare" iar trenul urmator se poate e&pedia numai dupa primirea reavizului de sosire. >5081) )))-54? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)05. A&istenta discului reflectorizant #n c,rli$ul de tractiune" fara #nsa a fi aplicata #n c,rli$ si cupla de tractiune" nu constituie motiv de oprire a trenului. >- 8000--)14? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)08. A&istenta discului reflectorizant #n c,rli$ul de tractiune" fara #nsa a fi aplicata #n c,rli$ si cupla de tractiune" constituie motiv de oprire a trenului pentru a sta+ili daca acesta este complet. >8 ))-))- 0? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)06. Daca la finele trenului lipseste discul reflectorizant" iar cupla nu este aplicata #n c,rli$ul de tractiune" trenul va fi oprit consider,ndu.se ca nu este #ntre$. > 1 1)-))-1)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)54. 2D3 c,nd" cu ocazia defilarii trenului constata ca semnalele de fine de tren lipsesc va aviza operatorul de circulatie si statia vecina care a e&pediat trenul" pentru oprirea circulatiei altor trenuri" p,na c,nd se sta+ileste ca trenul #n cauza este complet. >)) )0/80154? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)51. Conditiile pentru circulatia #n continuare a vehiculelor din compunerea trenului sunt comunicate #n scris catre 2D3 din statia #n care a fost oprit trenul" sau prin instalatii 7C de catre mecanicul trenului oprit #n linie curenta catre 2D3 din statia cea mai apropiata cu care acesta poate lua le$atura. > 8)5-5-1/801? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)5 . *n cazul #n care la va$oanele din compunerea unui tren de calatori se constata ca #n afara lampilor rosii folosite pentru semnalizarea =fine de tren=" una sau mai multe lampi rosii frontale sunt aprinse acesta tre+uie sa ia masuri de oprire a trenului. >) 8/1)0586 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)5). Cine suprave$heaza prin defilare trenurile care circula prin statie? >5 ))06//80 ? Raspunsuri: A) personalul reviziei de va$oane" conform atri+utiilor sta+ilite de seful statiei; B) personalul administratorului3"estionarului infrastructurii feroviare conform prevederilor din P 4 ; C) picherul si revizorii de cale" cand acestia sunt #n +iroul de miscare; 1)5-. Cum procedeaza 2D3 #n cazul #n care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete dar trenul este complet? >/501)1)8411)? Raspunsuri: A) %D& lasa trenul sa circule pna la prima statie, comunicnd nere"ula constatata catre %D& din aceasta statie; B) 2D3 lasa trenul sa circule p,na la prima statie" comunic,nd nere$ula constatata mecanicului si sefului de statie. C) 2D3 opreste trenul pentru semnalizare" comunic,nd nere$ula constatata mecanicului trenului si operatorului de circulatie; 1)5/. *n cazul #n care automotorul sau rama circula remorcat" semnalizarea Sfine de trenR se face prin doua lumini de culoare rosie" at,t ziua c,t si noaptea. >// ))5510 6 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)50. *n cazul #n care automotorul sau rama circula remorcat" semnalizarea =fine de tren= se face prin doua lumini de culoare al+astra" at,t ziua c,t si noaptea. >886 )040) 41? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)55. 7renurile care circula prin statie si #n linie curenta se suprave$heaza prin defilare #n statie" de catre personalul administratorului%$estionarului infrastructurii feroviare conform prevederilor din '7A; >0/ 881)8 -)-? Raspunsuri: Adevarat; !als

110

1)58. *n cazul #n care este avizat asupra pericolului si necesitatii opririi trenului 2D3 tre+uie sa ia imediat masuri de oprire a trenului folosind toate mijloacele @comunicarea catre mecanic prin radiotelefon" manipularea semnalelor pe oprire" transmiterea semnalelor de oprire cu instrumente portative sau cu alte mijloace. >/ /)1)15)/-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)56. Ga$oanele aflate la #ncarcare.descarcare se asi$ura contra fu$irii prin str,n$erea tuturor fr,nelor de m,na #n +una stare de functionare si cu sa+oti de m,na asezati la rotile osiilor e&treme ale primului si ultimului va$on de pe linia respectiva. > ) /)--8-)04? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)84. Gerificarea functionarii fr,nelor de m,na" folosite pentru asi$urarea va$oanelor" tre+uie sa fie facuta de catre a$entul sta+ilit de conducatorul manevrei" #nainte de dezle$area locomotivei" dupa manipularea dispozitivului de descarcare a aerului din instalatia de fr,na automata a va$onului. >55806 -)-- ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)81. (umarul total de osii al unui tren de persoane #n care s.au introdus va$oane de marfa" nu tre+uie sa depaseasca pe cel admis pentru circulatia trenurilor de calatori" iar tonajul trenului nu tre+uie sa depaseasca tonajul prevazut #n livretul de mers pentru trenul respectiv. >)) )/-80//4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)8 . :a va$oanele de marfa care se ataseaza la urma trenurilor de persoane" se admite ca acestea sa nu fie echipate cu semnal de alarma. >/0085 -)-/84? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)8). Automotoarele si remorcile de automotor se pot atasa la urma trenurilor de calatori sau de marfa fara a depasi numarul ma&im de 8 osii. > 0)8--- -/61? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)8-. Automotoarele si remorcile de automotor se pot atasa la urma trenurilor de calatori sau de marfa fara a depasi numarul ma&im de 0 osii. >005))1-1-/44? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)8/. ;a+otii de m,na se aseaza pe un sin$ur fir al liniei" su+ roata primelor osii ale va$oanelor care nu au fr,na de m,na str,nsa" #n sensul tendintei de fu$ire a acestora . c,te un sa+ot la fiecare va$on . #n ordine" #ncep,nd cu primul va$on dinspre panta. >11 )8-0//-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)80. C,nd se face asi$urarea trenurilor si a $rupurilor de va$oane? >806541-5-/4/? Raspunsuri: A) 6nainte de dezle"area locomotivei, astfel; cnd stationeaza pe linii cu declivitate pna la - 9399 inclusiv, prin strn"erea numarului de frne de mna necesare mentinerii pe loc ; B) *nainte de dezle$area locomotivei" astfel: c,nd stationeaza pe linii cu declivitate p,na la " / 4%44 inclusiv" prin str,n$erea numarului de fr,ne de m,na necesare mentinerii pe loc; C) *nainte de dezle$area locomotivei" astfel: c,nd stationeaza pe linii cu declivitate p,na la 4%44 inclusiv" prin str,n$erea numarului de fr,ne de m,na necesare mentinerii pe loc si cu sa+oti de m,na asezati la rotile osiilor e&treme ale ultimului va$on #n capatul spre panta; 1)85. De catre cine se verifica fr,nele de m,na necesare mentinerii trenului pe loc? >0) )) -8)-0-? Raspunsuri: A) )tarea tehnica a frnelor de mna se verifica de catre revizorii tehnici de va"oane n cadrul reviziei tehnice la compunere a trenului; B) ;tarea tehnica a fr,nelor de m,na se verifica de catre a$entii de tren cu atri+utii #n manipularea acestora C) ;tarea tehnica a fr,nelor de m,na se verifica de catre revizorii tehnici de va$oane sau alt a$ent autorizat #n cadrul reviziei tehnice la compunere a trenului; 1)88. Raspunderea pentru sla+irea fr,nelor de m,na si%sau ridicarea sa+otilor de m,na" #nainte de #nceperea manevrei revine personalului care efectueaza manevra. >10 )1-/6/14? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)86. 7oate trenurile de marfa deservite de a$enti la urma vor avea va$on de semnal cu $hereta de fr,na corespunzatoare #n care va lua loc a$entul. >/00/)08-6-)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)64. ;e interzice asezarea sa+otilor de m,na pe macazuri si #ntre macazurile din aceeasi zona" pe inimi de #ncrucisare" joante izolante sau de racordare" treceri la nivel" +ascule pod si canale deschise. >-) )55/6-/1? Raspunsuri: Adevarat; !als

115

1)61. Asi$urarea trenurilor si a $rupurilor de va$oane se face #nainte de dezle$area locomotivei" astfel: c,nd stationeaza pe linii cu declivitate p,na la 4%44 inclusiv" prin str,n$erea numarului de fr,ne de m,na necesare mentinerii pe loc. >/ 1)1-0)/51? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)6 . Asi$urarea trenurilor si a $rupurilor de va$oane se face #nainte de dezle$area locomotivei" astfel: c,nd stationeaza pe linii cu declivitate p,na la " /4%44 inclusiv" prin str,n$erea numarului de fr,ne de m,na necesare mentinerii pe loc. >11 -)5-/6-84? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)6). ;e interzice asezarea sa+otilor de m,na #n cazurile #n care ciuperca sinei este necuratata" prezinta +avuri sau pra$uri orizontale" care conduc la #ntepenirea sa+otului" precum si pe liniile din zonele cu eclise cornier. >5 -)1--4/) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)6-. !r,na de m,na se considera defecta atunci c,nd nu realizeaza str,n$erea tuturor sa+otilor pe toate rotile vehiculului feroviar sau +o$hiului" #n functie de tipul constructiv al timoneriei fr,nei va$onului. >11 -)--/40/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)6/. :a trenurile de calatori si la va$oanele de calatori din trenurile mi&te" se verifica toate fr,nele de m,na; acestea tre+uie sa fie #n stare corespunzatoare de functionare. >)/ )805 51? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)60. *n toate cazurile de v,nt puternic se iau masuri suplimentare de asi$urare a vehiculelor feroviare" prevazute #n '7A. > 8---/4184? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)65. :a manevra va$oanelor" scoaterea sa+otilor de m,na se face numai dupa le$area locomotivei" iar fr,nele de m,na se sla+esc #nainte de punerea convoiului de manevra #n miscare. >8) 1)51-4144? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)68. :a ridicarea sa+otilor de m,na de pe rastel" a$entul postului respectiv noteaza pe suport numarul liniei la care urmeaza sa fie folosit fiecare sa+ot. >/5085 //180 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1)66. *n caz de fu$ire a vehiculelor feroviare" #ntre$ul personal feroviar este o+li$at sa #ntre+uinteze toate mijloacele pentru oprirea acestora. >508/))/-1041? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-44. ;tr,n$erea si sla+irea fr,nelor de m,na necesare mentinerii trenului pe loc se verifica de catre a$entii de tren cu atri+utii #n manipularea acestora. >88654//110)5? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-41. ;tr,n$erea si sla+irea fr,nelor de m,na necesare mentinerii trenului pe loc se verifica de catre revizorii tehnici de va$oane #n cadrul reviziei tehnice. >-8/ ) /1104)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-4 . Ce sunt <A3? >05588)/88/1 ? Raspunsuri: A) /tila1e automotoare pentru mecanizare ; B) <tilajele automotoare; C) <tilajele auto mecanice; 1-4). De catre cine se da apro+area de punerea #n circulatie a unui <A3? >51 1)///)/)4? Raspunsuri: A) De catre Divizia 7rafic pe raza caruia circula <A3; B) De catre sectia de care apartine <A3; $) De catre re"ulatorul de circulatie pe raza caruia circula /A&; 1-4-. De catre cine se da apro+area de punerea #n circulatie a unui <A3 c,nd circula pe doua sau mai multe re$ulatoare de circulatie? >005080408--)? Raspunsuri: A) Re$ionala C! pe raza caruia circula <A3; B) Divizia rafic pe raza caruia circula /A&; C) Divizia de :inii pe raza caruia circula <A3; 1-4/. *n toate cazurile #n care mijlocul de interventie si%sau <A3 se #ndruma spre urma trenului" pozitia Filometrica p,na la care acestea circula cu cel mult 4 Fm%h" se calculeaza si se #nscrie #n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului" tin,ndu.se cont de lun$imea trenului pentru care se solicita mijloc de interventie. > 0)1))//)-/4? Raspunsuri:

118

Adevarat; !als 1-40. *n toate cazurile #n care mijlocul de interventie si%sau <A3 se #ndruma spre urma trenului" pozitia Filometrica p,na la care acestea circula cu cel mult 4 Fm%h" se calculeaza si se #nscrie #n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului" tin,ndu.se cont numai de lun$imea locomotivei trenului. >)8- )// ))01? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-45. 3ijlocul de interventie si%sau <A3 poate depasi discurile rosii din linie curenta" care acopera portiunea de #ntrerupere a caii" numai dupa oprirea #n fata acestora si numai #nsotite de catre a$entii sta+iliti de conducatorul lucrarilor. >/5085//1) 64? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-48. Circulatia mijloacelor de interventie si%sau <A3 pe o linie curenta #nchisa" precum si retra$erea lor din linie curenta la una din statiile care delimiteaza linia curenta #nchisa se face #n conditiile sta+ilite #n ordinul de circulatie #nm,nat mecanicului. >01 )8456 11? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-46. Conducatorul lucrarii #nscrie #n RR:2;C retra$erea ultimului mijloc de interventie" eli+erarea liniei curente" terminarea lucrarilor" asi$urarea $a+aritului de li+era trecere" precum si eventuale conditii de circulatie" iar 2D3 dispozitor comunica operatorului de circulatie eli+erarea liniei curente si eventualele conditii #nscrise #n RR:2;C. >18 5)8/0-1)4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-14. Conducatorul lucrarii #nscrie #n RR:2;C retra$erea ultimului mijloc de interventie" eli+erarea liniei curente" terminarea lucrarilor" asi$urarea $a+aritului de li+era trecere" iar 2D3 dispozitor comunica ver+al operatorului de circulatie eventualele conditii #nscrise #n RR:2;C. >)5-/)85/-80 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-11. *n cazul #n care la locul producerii evenimentului sau accidentului feroviar" respectiv la portiunea de #ntrerupere a liniei curente se #nfiinteaza un post de miscare" circulatia mijloacelor de interventie se face #n +aza #ntele$erii telefonice . cale li+era . #ntre 2D3 din statia vecina e&peditoare si 2D3 de la postul de miscare #nfiintat. >/00))1/--564? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-1 . <tilajele multifunctionale pentru #ntretinerea si repararea caii si a liniei de contact" care se pot deplasa at,t pe calea rutiera c,t si pe calea ferata" sunt #ndrumate pentru e&ecutarea unor lucrari" numai pe linii #nchise" av,nd acces pe acestea" de re$ula" prin zona trecerilor la nivel. >8/ 841/)-0-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-1). Circulatia vehiculelor cu motor care se pot scoate de pe linie cu +ratele" #n toate cazurile" se face pe +aza de cale li+era iar oprirea lor este o+li$atorie #n fiecare statie. >15 ))/8-/64? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-1-. Circulatia vehiculelor cu motor care se pot scoate de pe linie cu +ratele" #n toate cazurile" se face pe +aza de cale li+era sau cu incuvintarea 2D3 dispozitor oprirea lor #n fiecare statie nefiind o+li$atorie. >/50/)1/88/44? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-1/. 'e distantele de circulatie pe care circula trenuri cu viteze mai mari de 144 Fm%h" circulatia vehiculelor fara motor care se pot scoate de pe linie cu +ratele se face numai pe +aza de cale li+era. >5/ ))1/51-)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-10. <A3 care se pun #n circulatie #n cazuri de accidente sau evenimente feroviare" #nchideri accidentale de circulatie provocate de calamitati" ruperi de sine" pentru resta+ilirea circulatiei sau remedieri de deranjamente la instalatii fi&e de tractiune electrica" circula peste orice ran$; #n celelalte cazuri" <A3 vor circula #n ran$ul G22. >)/ 0/5505-/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-15. <A3 care se pun #n circulatie #n cazuri de accidente sau evenimente feroviare" #nchideri accidentale de circulatie provocate de calamitati" ruperi de sine" pentru resta+ilirea circulatiei sau remedieri de deranjamente la instalatii fi&e de tractiune electrica" circula #n ran$ul 2; #n celelalte cazuri" <A3 vor circula #n ran$ul G. >-5/501/)/)0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-18. <tilajele automotoare pentru mecanizare . <A3 . sunt vehicule feroviare de constructie speciala care servesc pentru transportul de muncitori" materiale" utilaje si scule la locul de a e&ecutare al lucrarilor" deplasari ur$ente #n cazuri de forta majora" remorcarea altor vehicule feroviare precum si pentru controlul starii liniei si instalatiilor feroviare. >)- -)1/-/)51? Raspunsuri: Adevarat; !als

116

1-16. <tilajele automotoare pentru mecanizare . <A3 . sunt vehicule feroviare de constructie speciala care servesc pentru transportul de muncitori" materiale" utilaje si scule la locul de a e&ecutare al lucrarilor la linii poduri si tuneluri" deplasari ur$ente #n cazuri de forta majora. >-5//)-/1/)84? Raspunsuri: Adevarat; !als 1- 4. Apro+area pentru punerea #n circulatie se da de catre re$ulatorul de circulatie pe raza caruia circula <A3. > - )-/ 0 11? Raspunsuri: Adevarat; !als 1- 1. Apro+area pentru punerea #n circulatie se da de catre sectia de care apartine pe raza caruia circula <A3. >)0-))0558 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1- . *n cazul #n care <A3 circula pe doua sau mai multe re$ulatoare de circulatie de pe aceeasi re$ionala de cale ferata" apro+area o da Divizia 7rafic pe raza caruia circula <A3. >0/ 1)54511) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1- ). A&pedierea mijloacelor de interventie si%sau <A3 se face numai dupa primirea avizului scris sau telefono$ramei transmise de catre conducatorul lucrarilor" prin care se comunica statiei care a cerut #nchiderea liniei" ca portiunea #n cauza a fost semnalizata. >0) ))-/511/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1- -. :a <A3 se poate atasa numai un sin$ur va$on de marfa" pe doua osii" care tre+uie sa ai+a fr,na de m,na #n +una stare de functionare. >5/ -)01/0154? Raspunsuri: Adevarat; !als 1- /. :a <A3 se pot atasa doua va$oane de marfa" pe doua osii" care tre+uie sa ai+a fr,na de m,na #n +una stare de functionare >0 1)54018)/? Raspunsuri: Adevarat; !als 1- 0. *n cazuri e&ceptionale se poate atasa un sin$ur <A3 cu sau fara va$on" la urma trenurilor care circula #n ran$ul G22. > -)///0844? Raspunsuri: Adevarat; !als 1- 5. *n cazuri e&ceptionale se poate atasa un sin$ur <A3 fara va$on" la urma trenurilor care circula #n ran$ul 222. > 8)0- //0814? Raspunsuri: Adevarat; !als 1- 8. *ndrumarea #n linie curenta a masinilor $rele de cale" #n vederea efectuarii lucrarilor" se face cu #nchiderea liniei curente. >-5/)))//55-)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1- 6. *ndrumarea #n linie curenta a masinilor $rele de cale" #n vederea efectuarii lucrarilor pe linie curenta #nchisa" se face #n +aza indicatiei semnalului de iesire. >5 ) / 5584? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-)4. 'ot circula fara #ncuviintarea 2D3 dispozitor" carucioarele de masurat calea" numai atunci c,nd sunt conduse sau #nsotite de catre seful de district sau seful sectiei de #ntretinere a caii" pe raza lor de activitate. >-0/ )//)500 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-)1. 'e sectii de circulatie #nzestrate cu B:A #n cazul #n care mijlocul de interventie sau <A3 se e&pediaza spre urma trenului ramas #n linie curenta #n ordinul de circulatie se mentioneaza: Circulati pe +aza semnalelor de trecere ale B:A cu viteza sta+ilita" cu respectarea restrictiilor de viteza" p,na la primul semnal luminos care ordona oprirea" de unde veti circula cu viteza ma&ima de 4 Fm%h p,na la Fm........ locul unde tre+uie sa acorde ajutorul. > ) )-/08001? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-) . Circulatia vehiculelor fara motor care se pot scoate de pe linie cu +ratele va$oneti" carucioare de masurat calea c,nd nu sunt conduse sau nu sunt #nsotite de catre seful de district sau seful sectiei" monoraiurile sau rolele #ncarcate cu sine se face cu #ncuviintare scrisa data conducatorului vehiculului. >0 /) //50 /? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-)). 'e perioada #n care linia curenta este #nchisa datorita #ntreruperii acesteia pe o portiune" se admite circulatia mijloacelor de interventie si a <A3 de o parte si de alta a portiunii de #ntrerupere. >08558540 0) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-)-. 'e perioada #n care linia curenta este ocupata si #nchisa datorita #ntreruperii acesteia pe o portiune" se admite circulatia mijloacelor de interventie si a <A3 de o parte si de alta a portiunii de #ntrerupere. > 8) )///5/64? Raspunsuri:

1 4

Adevarat; !als 1-)/. *ndrumarea <A3 pe linie curenta #nchisa se face la cererea personalului de #ntretinere a liniilor sau" dupa caz" a celui de #ntretinerea instalatiilor. > 1 0- /)5-44? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-)0. 2esirea #n linie curenta #nchisa a mijloacelor de interventie si <A3 se face ca trenuri de serviciu #n +aza conditiilor sta+ilite #n ordinul de circulatie. >856 ) /)8- 5? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-)5. 2esirea #n linie curenta #nchisa a mijloacelor de interventie si <A3 se face ca trenuri de serviciu #n +aza livretelor de mers. >/- 05-/0 1) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-)8. Datele privind circulatia mijloacelor de interventie si%sau <A3 pe o linie curenta #nchisa" se evidentiaza de catre 2D3 #n re$istrul unificat de cai li+ere comenzi si miscare si se transmit catre 2D3 din statia vecina si operatorului de circulatie. >55806)//854-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-)6. Datele privind circulatia mijloacelor de interventie si%sau <A3 pe o linie curenta #nchisa" se evidentiaza de catre 2D3 #n RR:2;C si se transmit doar catre 2D3 din statia vecina. >81 54//)85 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1--4. Automotoarele de serviciu si <A3 circula ca trenuri de serviciu #n ran$ G22 si nu vor provoca su+ nici un motiv #nt,rzierea trenurilor prevazute #n $raficul de circulatie. >)1 ))/ 8581? Raspunsuri: Adevarat; !als 1--1. Automotoarele de serviciu si <A3 circula ca trenuri de serviciu #n ran$ G2 si nu vor provoca su+ nici un motiv #nt,rzierea trenurilor prevazute #n $raficul de circulatie. >1/ 1)5/)8054? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-- . Circulatia masinilor $rele de cale . pentru +urat" ciuruit" profilat" compactat" ripat si alte asemenea . #ntre doua statii" se face dupa re$ulile sta+ilite pentru circulatia trenurilor. >// -)-/ 8/8)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1--). *n ordinul de circulatie #nm,nat mijlocului de interventie sau <A3 pe sectii de circulatie ne#nzestrate cu B:A" at,t ziua c,t si noaptea se mentioneaza: circulati cu viteza ma&ima de -4 Fm%h cu respectarea restrictiilor de viteza" p,na la Fm........ @distanta de cel putin 1 Fm de locul unde se $aseste trenul oprit) si cu viteza ma&ima de 4 Fm%h de la Fm...... p,na la Fm..... = . locul unde tre+uie sa acorde ajutorul. >588)))/5/08 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1---. :a <A3 se poate atasa numai un sin$ur va$on de marfa" pe doua osii" care tre+uie sa ai+a fr,na de m,na #n +una stare de functionare. >10 1))/06/-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1--/. :a <A3 se pot atasa doua va$oane de marfa" pe patru osii" care tre+uie sa ai+a fr,na de m,na #n +una stare de functionare. >18 /)1/)6-/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1--0. :inia curenta se considera li+era #n cazul vehiculelor cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu +ratele" care circula pe +aza de cale li+era numai dupa sosirea vehiculului #n statie sau la un post de miscare #n linie curenta" dupa transmiterea reavizului de sosire sau dupa caz a avizului de trecere de catre 2D3. >8/ )1/-4) /? Raspunsuri: Adevarat; !als 1--5. <tilajele automotoare pentru mecanizare se folosesc #n urmatoarele situatii: accidente feroviare" calamitati sau accidente de munca colective; pentru resta+ilirea liniilor" podurilor" instalatiilor ;CB" 77R si 2!7A" #n cazuri de deranjamente. >/00 )-/)4)-)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1--8. 3ersul <A3 se #ntocmeste de operatorii de la re$ulatorul de circulatie" pe sectie proprie. >1/ /)1/ 4)84? Raspunsuri: Adevarat; !als 1--6. 3ersul <A3 se #ntocmeste de catre ;eful sectiei : de care apartine. >0 -)//)4 61? Raspunsuri: Adevarat; !als

1 1

1-/4. <A3 poate fi #ndrumat sa circule si pe linie #nchisa" ocupata sau #ntrerupta" p,na la discul rosu" cu respectarea prevederilor privind circulatia trenurilor si manevrarea vehiculelor feroviare. >1/ ))-/14 44? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-/1. ;tarea fizica a personalului de conducere si #nsotire a <A3 va fi verificata #nainte de plecare de catre impie$atul de miscare de serviciu din statia de #ndrumare si se va mentiona #n foaia de parcurs. >5 86-0 1 -4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-/ . ;tarea fizica a personalului de conducere si #nsotire a <A3 va fi verificata #nainte de plecare de catre seful de statie din statia de #ndrumare si se va mentiona #n foaia de parcurs. > / 5-)05 /1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-/). Ce se mentioneaza #n ordinul de circulatie pe sectii de circulatie #nzestrate cu B:A #n cazul #n care mijlocul de interventie sau <A3 se e&pediaza spre urma trenului ramas #n linie curenta? >1 ))-081 04? Raspunsuri: A) $irculati pe baza semnalelor de trecere ale B'A cu viteza stabilita, cu respectarea restrictiilor de viteza, pna la primul semnal luminos care ordona oprirea, de unde veti circula cu viteza ma#ima de -9 =m3h pna la =m(((((((( locul unde trebuie sa acorde a1utorul. B) Circulati pe +aza semnalelor de trecere ale B:A cu viteza redusa" cu respectarea limitarilor de viteza" p,na la primul semnal luminos care ordona oprirea" de unde veti circula cu viteza ma&ima de 4 Fm%h p,na la Fm........ locul unde tre+uie sa acorde ajutorul. C) Circulati pe +aza semnalelor de trecere ale B:A cu viteza ma&ima de -4 Fm%h" cu respectarea restrictiilor de viteza" p,na la primul semnal luminos care ordona oprirea" de unde veti circula cu viteza ma&ima de 4 Fm%h p,na la Fm....... locul unde tre+uie sa acorde ajutorul. 1-/-. Ce se mentioneaza #n ordinul de circulatie pe sectii de circulatie #nzestrate cu B:A #n cazul #n care mijlocul de interventie sau <A3 se e&pediaza spre capul trenului ramas #n linie curenta? > - /)05/1144? Raspunsuri: A) $irculati cu viteza ma#ima de -9 =m3h, cu respectarea restrictiilor de viteza, fara a lua n considerare semnalele luminoase de trecere ale B'A, cu e#ceptia celor care fac functia de semnal de avarie, pna la =m(((( 5 - locul unde trebuie sa se acorde a1utorul; B) Circulati cu viteza ma&ima de 4 Fm%h" cu respectarea limitarilor de viteza" fara a lua #n considerare semnalele luminoase de trecere ale B:A" cu e&ceptia celor care fac functia de semnal de avarie" p,na la Fm.... = . locul unde tre+uie sa se acorde ajutorul; C) Circulati cu viteza ma&ima de )4 Fm%h" cu respectarea restrictiilor de viteza" fara a lua #n considerare semnalele luminoase de trecere ale B:A" cu e&ceptia celor care fac functia de semnal de avarie" p,na la Fm.... =apoi circulati cu viteza ma&ima de 4 Fm%h p,na la Fm.... = . locul unde tre+uie sa se acorde ajutorul; 1-//. *n incinta statiei" punerea pe linie si circulatia vehiculelor cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu +ratele se face numai: >588-) 008861? Raspunsuri: A) Cu incuvintarea 2D3 dispozitor" data ver+al conducatorului vehiculului. B) $u incuvintarea %D& dispozitor, data n scris conducatorului vehiculului . C) Cu incuvintarea 2D3 e&peditor" data ver+al conducatorului vehiculului. 1-/0. Ce se mentioneaza #n ordinul de circulatie #nm,nat mijlocului de interventie sau <A3 pe sectii de circulatie ne#nzestrate cu B:A" at,t ziua c,t si noaptea? >)8-5/58/ 814? Raspunsuri: A) Circulati cu viteza ma&ima de -4 Fm%h cu respectarea limitarilor de viteza" p,na la Fm........ @distanta de cel putin 1 Fm de locul unde se $aseste trenul oprit) si cu viteza ma&ima de 1/ Fm%h de la Fm...... p,na la Fm..... = . locul unde tre+uie sa acorde ajutorul; B) Circulati cu viteza ma&ima de )4 Fm%h cu respectarea restrictiilor de viteza" p,na la Fm........ @distanta de cel putin 1 Fm de locul unde se $aseste trenul oprit) si cu viteza ma&ima de 1/ Fm%h de la Fm...... p,na la Fm..... = . locul unde tre+uie sa acorde ajutorul; $) $irculati cu viteza ma#ima de ,9 =m3h cu respectarea restrictiilor de viteza, pna la =m(((((((( *distanta de cel putin + =m de locul unde se "aseste trenul oprit) si cu viteza ma#ima de -9 =m3h de la =m(((((( pna la =m((((( 5 locul unde trebuie sa acorde a1utorul; 1-/5. C,te va$oane se pot atasa la <A3? >/) 0504 8- ? Raspunsuri: A) )e poate atasa numai un sin"ur va"on de marfa, pe doua osii, care trebuie sa aiba frna de mna n buna stare de functionare; B) ;e pot atasa doua va$oane de marfa" pe doua osii" care tre+uie sa ai+a fr,na de m,na #n +una stare de functionare; C) ;e poate atasa numai un va$on de marfa" pe patru osii" care tre+uie sa ai+a fr,na de m,na #n +una stare de functionare; 1-/8. :a ce posturi se da simultan comanda de intrare a unui tren? >-8/ )56))86)? Raspunsuri: A) Care deservesc macazurile de pe parcursul de primire" macazurile de pe parcursul de intrare" macazurile de acoperire a parcursului de primire a trenului" precum si din continuarea acestui parcurs" +arierele situate pe parcursul de primire a trenului; B) Care deservesc macazurile de pe parcursul de primire; macazurile din continuarea parcursului de e&pediere a trenului" macazurile de acoperire a parcursului de primire a trenului" precum si din continuarea acestui parcurs" +arierele situate pe parcursul de primire a trenului; $) $are deservesc macazurile de pe parcursul de primire; macazurile din continuarea parcursului de primire a trenului, macazurile de acoperire a parcursului de primire a trenului, precum si din continuarea acestui parcurs, barierele situate pe parcursul de primire a trenului ; 1-/6. De catre cine se verifica stare fizica a personalului de conducere si #nsotire a <A3?

>886/)/0 )5-0? Raspunsuri: A) De catre 2D3 de serviciu din statia de #ndrumare si se va mentiona #n carnetul de +ord al utilajului; B) De catre %D& de serviciu din statia de ndrumare si se va mentiona n foaia de parcurs; C) De catre seful de district : din statia de #ndrumare si se va mentiona #n foaia de parcurs; 1-04. C,nd se pune semnalul de intrare pe oprire dupa fiecare tren" #n statiile #n care acesta este manipulat de 2D3? > 5)))/01)064? Raspunsuri: A) %mediat dupa e#pedierea trenului, pentru trenurile care au o stationare mai mica de . minute sau imediat dupa trecerea fara oprire a trenului, respectiv dupa oprirea n statie pentru celelalte trenuri ; B) *nainte de e&pedierea trenului" pentru trenurile care au o stationare mai mica de ) minute sau imediat dupa trecerea fara oprire a trenului" respectiv dupa oprirea #n statie pentru celelalte trenuri; C) 2mediat dupa intrarea trenului" pentru trenurile care au o stationare mai mica de ) minute sau imediat dupa trecerea fara oprire a trenului" respectiv dupa oprirea #n statie pentru celelalte trenuri; 1-01. C,nd se pune semnalul de intrare pe oprire dupa fiecare tren de catre acar sau revizorul de ace? >/001)/085/6)? Raspunsuri: A) Dupa trecerea primului vehicul din tren pe la postul de primire a trenului; B) Dupa trecerea ultimului vehicul din tren pe la postul de intrare a trenului ; C) Dupa trecerea primului vehicul din tren pe la postul de intrare a trenului; 1-0 . C,nd nu este o+li$atorie manipularea macazurilor #n pozitie spre o linie li+era? >1/ -))08-//4? Raspunsuri: A) 6n cazul n care timpul de oprire a trenului este mai mic dect timpul necesar aducerii cheilor ncuietorilor de macaz pentru manipularea lor pe o linie libera; B) *n cazul #n care timpul de oprire a trenului este mai mare dec,t timpul necesar aducerii cheilor #ncuietorilor de macaz pentru manipularea lor pe o linie li+era; C) *n cazul #n care timpul de oprire a trenului este mai mic dec,t timpul necesar descuierii #ncuietorilor de macaz pentru manipularea lor pe o linie li+era; 1-0). <nde se pastreaza cheile de la #ncuietorile macazurilor #n timpul pauzelor de circulatie #n statiile cu macazuri prevazute cu #ncuietori cu chei fara +loc" deservite de acar sau de revizor de ace cu sediul la +iroul de miscare? > 8)/)/0/-/04? Raspunsuri: A) :a +iroul de miscare" cu macazurile ne#ncuiate #n pozitie normala sau pe linie li+era. B) *n #ncuietori" cu macazurile ne#ncuiate #n pozitie normala sau pe linie li+era. $) Pe tabloul de chei de la biroul de miscare, cu macazurile ncuiate n pozitie normala . 1-0-. Cum se face primirea comenzilor la posturile de macazuri deservite de revizori de ace sau de acari? >/5085 0---8)? Raspunsuri: A) Comanda se primeste prin telefon de catre revizorul de ace la ca+ina postului de macazuri" iar acarii primesc #n scris comanda de la revizorul de ace; B) Comanda se primeste #n scris de catre revizorul de ace la ca+ina postului de macazuri" iar acarii primesc ver+al comanda de la 2D3 dispozitor; $) $omanda se primeste prin telefon de catre revizorul de ace la cabina postului de macazuri, iar acarii primesc verbal comanda de la revizorul de ace; 1-0/. Cum se procedeaza #n statiile #n care este inerzisa primirea simultana a trenurilor" iar de statie se apropie simultan doua trenuri din care cel putin unul are prevazuta oprire? >)- 8/08/0)84? Raspunsuri: A) ;e primeste mai #nt,i trenul pentru care conditiile de oprire sau demarare de la semnalul de intrare sunt favora+ile. B) ;e primeste mai #nt,i trenul pentru care operatorul de circulatie a dat dispozitie scrisa ca are prioritate. $) )e primeste mai nti trenul pentru care conditiile de oprire sau demarare de la semnalul de intrare sunt mai putin favorabile . 1-00. Cum procedeaza 2D3 #n cazul #n care dispune depasirea semnalului de iesire p,na la marca de si$uranta respectiv tra$erea trenului si stationarea trenului peste marca de si$uranta de la iesire? >5) )))0-0)44? Raspunsuri: A) Acesta da dispozitie ver+ala #n acest sens posturilor de macazuri interesate #n care se precizeaza ora p,na la care se poate depasi semnalul de iesire p,na la marca de si$uranta" respectiv ora p,na la care se poate ocupa marca de si$uranta de la iesire; B) Acesta da dispozitie ver+ala #n acest sens posturilor de macazuri si de +ariera si aviza mecanicul" prin ordin de circulatie #n care se precizeaza ora p,na la care se poate depasi semnalul de iesire p,na la marca de si$uranta" respectiv ora p,na la care se poate ocupa marca de si$uranta de la iesire; $) Acesta da dispozitie scrisa n acest sens posturilor de macazuri interesate si mecanicului, prin ordin de circulatie n care se precizeaza ora pna la care se poate depasi semnalul de iesire pna la marca de si"uranta, respectiv ora pna la care se poate ocupa marca de si"uranta de la iesire . 1-05. Cum procedeaza 2D3 #n cazul #n care dispune stationarea partii din urma a trenului peste marca de si$uranta? >10 1) 015)14? Raspunsuri: A) Acesta da dispozitie ver+ala postului de macazuri de la urma trenului mention,nd ora p,na la care marca de si$uranta ram,ne ocupata. B) Acesta da dispozitie scrisa posturilor de macazuri interesate mentionnd ora pna la care marca de si"uranta ramne ocupata( C) Acesta da dispozitie ver+ala postului de macazuri de la urma trenului ca marca de si$uranta ram,ne ocupata. 1-08. Cine dispune asupra trenului oprit #n linie curenta" atunci c,nd este deservit de sef de tren? >)/ 5/)086 4? Raspunsuri: A) Dispune 2D3; B) Dispune mecanicul trenului;

1 )

$) Dispune seful de tren; 1-06. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare atunci c,nd: >5/ )8 5- )/? Raspunsuri: A) 'a schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci cnd pe aceasta linie e#ista restrictii de viteza; B) :a schim+area liniei de primire.trecere a unui tren" atunci c,nd pe aceasta linie se efectueaza lucrari; C) :a schim+area liniei de primire.trecere a unui tren" atunci c,nd pe aceasta linie nu e&ista restrictii de viteza; 1-54. Ce se evidentiaza #n =!oaia de parcurs a locomotivei=? >// )))00) ))? Raspunsuri: A) ;e tine evidenta activitatii personalului de locomotiva" #n perioada c,t acesta efectueaza serviciu #n remorcarea trenurilor de calatori si%sau la manevra; B) )e tine evidenta activitatii personalului de locomotiva, n perioada ct acesta efectueaza serviciu n remorcarea trenurilor si3sau la manevra; C) ;e tine evidenta activitatii personalului de locomotiva" #n perioada c,t acesta efectueaza serviciu #n remorcarea trenurilor de marfa si%sau la manevra; 1-51. De catre cine se fac manipularea" revizuirea" #ncuierea sau +locarea macazurilor din statie #n vederea pre$atirii parcursului pentru primirea%e&pedierea%trecerea trenului? >/) -)845) 04? Raspunsuri: A) Acari sau revizori de ace, din ordinul %D& dat personal, telefonic sau prin revizorul de ace n statiile cu macazuri prevazute cu ncuietori cu chei fara bloc; B) (umai revizorul de ace" din ordinul 2D3 dat personal" telefonic #n statiile cu macazuri prevazute cu #ncuietori cu chei fara +loc; C) (umai acarul" din ordinul 2D3 dat personal" telefonic sau prin alti a$enti #n statiile cu macazuri prevazute cu #ncuietori cu chei fara +loc; 1-5 . *n cazul #n care 2D3 dispune stationarea partii din urma a trenului peste marca de si$uranta acesta da dispozitie scrisa posturilor de macazuri interesate mention,nd ora p,na la care marca de si$uranta ram,ne ocupata. >1) 5)0004 -4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-5). *n timpul pauzelor de circulatie #n statiile cu macazuri prevazute cu #ncuietori cu chei cu +loc si fara +loc" cu revizori de ace care au sediul la posturile de macazuri macazurile se manipuleaza #n pozitie normala sau pe linie li+era" iar cheile se pastreaza #n #ncuietori cu macazurile ne#ncuiate. > / 1)88-1 -4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-5-. *n timpul pauzelor de circulatie #n statiile cu macazuri prevazute cu #ncuietori cu chei cu +loc si fara +loc" cu revizori de ace care au sediul la posturile de macazuri macazurile se manipuleaza #n pozitie normala sau pe linie li+era" iar cheile se pastreaza #n ta+loul de chei de la +iroul de miscare" cu macazurile #ncuiate. >0/ -)/5)11/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-5/. ;emnalul de intrare se pune pe oprire dupa fiecare tren automat #n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA" dupa depasirea joantei izolante de catre prima osie a trenului. >/ 1)01- 114? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-50. 1rdinul ver+al pentru retra$erea si oprirea manevrei" verificarea starii de li+er a liniei si a parcursului de intrare.iesire al acestor trenuri" #n statiile #n care nu sunt permise primiri si e&pedieri simultane de trenuri tre+uie dat din timp" astfel ca dupa $ararea sau iesirea unuia din trenuri" sa ram,na de e&ecutat c,t mai putine operatii pentru primirea sau e&pedierea trenului urmator. >8 -))5))8-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-55. 'ro$ramul de circulatie reprezinta adaptarea%modificarea operativa periodica a planului de mers #n functie de starea infrastructurii feroviare si de solicitarile operatorilor de transport feroviar. >1- /)/58-864? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-58. :a posturile cu macazuri centralizate electromecanic sau #nzestrate cu #ncuietori cu chei cu +loc" e&ecutarea comenzilor se face potrivit re$lementarilor din instructiunile de manipulare a instalatiei iar efectuarea comenzii #n +loc tine loc si de raportare a e&ecutarii comenzii. >-) ))0458581? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-56. :a posturile cu macazuri centralizate electromecanic sau #nzestrate cu #ncuietori cu chei cu +loc" e&ecutarea comenzilor se face potrivit prevederilor din fisele '7A iar efectuarea comenzii tine loc si de raportare a e&ecutarii. >0551) 51/-0)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-84. *n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA" #n cazul nefunctionarii instalatiei" precum si #n cazul circulatiei trenurilor pe linie falsa se procedeaza conform instructiunilor de manipulare a instalatiei si a prevederilor din '7A. >-- )1558154? Raspunsuri: Adevarat; !als

1 -

1-81. *n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA" #n cazul nefunctionarii instalatiei" precum si #n cazul circulatiei trenurilor pe linie falsa se procedeaza conform re$lementarilor din fisele '7A. >)1 5/ 58518 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-8 . :iniile de $arare ale trenurilor se sta+ilesc de seful statiei #nainte de punerea #n aplicare a planului de mers al trenurilor si se trec #n ta+loul de sosire" plecare si $arare a trenurilor. >/- 0515//16-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-8). *n cazul trenului suplimentar de calatori" care circula dupa mersul #ntocmit la punerea acestuia #n circulatie" numarul liniei de $arare se sta+ileste de catre operatorul de circulatie #mpreuna cu 2D3 din fiecare statie cu oprire. >-1 ) 506101? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-8-. *n cazul trenului suplimentar de calatori" care circula dupa mersul #ntocmit la punerea acestuia #n circulatie" numarul liniei de $arare se sta+ileste numai de catre operatorul de circulatie. >08588 5/05 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-8/. *n cazul #n care trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul nu a fost avizat despre e&istenta restrictiei de viteza" trenul va intra #n statie cu semnalul de chemare" daca e&ista sau cu ordin de circulatie #nm,nat mecanicului dupa oprirea trenului la semnalul de intrare. > 8)))88-0511? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-80. *n cazul #n care 2D3 dispune fractionarea trenului si $ararea acestuia pe doua sau mai multe linii" acesta #ntocmeste plan de manevra pe care #l aduce la cunostinta posturilor de macazuri interesate prin dispozitie scrisa si mecanicului prin ordin de circulatie. >/508581-5064? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-85. *n cazul #n care 2D3 dispune fractionarea trenului si $ararea acestuia pe doua sau mai multe linii" acesta #ntocmeste plan de manevra scris pe care #l aduce ver+al la partidei de tren si mecanicului prin ordin de circulatie. >806))0-)50)-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-88. *n cazul atasarii unei $rupe de va$oane sau a unei locomotive la tren" daca locomotiva ram,ne dincolo de marca de si$uranta" 2D3 aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie" ora p,na la care locomotiva stationeaza dincolo de marca de si$uranta. >055-)8 50 ? Raspunsuri: Adevarat;!als 1-86. *n cazul atasarii unei $rupe de va$oane sau a unei locomotive la tren" daca locomotiva ram,ne dincolo de marca de si$uranta" 2D3 aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie" intervalul de timp p,na la care locomotiva stationeaza dincolo de marca de si$uranta. > 0)5-/515061? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-64. Dupa plecarea sau trecerea unui tren" 2D3 transmite avizul de plecare statiei vecine si%sau postului de miscare din linie curenta" #n sensul de mers" cu formula trenul . numarul ...... iesit%trecut ora...... o+servatii.... >-/ /)0481-0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-61. Reavizul de sosire a locomotivei #mpin$atoare" care se #napoiaza din linie curenta #n statia de e&pediere" se transmite de catre 2D3 din statia de e&pediere" cu formula: =:ocomotiva #mpin$atoare de la trenul . numarul .............. s.a #napoiat" ora........ ;emnatura........... =.. >/500581/8-51? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-6 . *nainte de trecerea de la un sistem de circulatie la altul" 2D3 sunt o+li$ati sa verifice daca linia curenta #ntre cele doua statii vecine este li+era" preciz,nd fiecare #n scris" prin schim+ de telefono$rame efectuat pe circuitul operatorului de circulatie si #n prezenta acestuia" ultimul tren circulat #ntre cele doua statii" pe fiecare fir de circulatie c,nd este cazul. >0 88 5)8-61? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-6). Daca trenul pentru care s.a o+tinut cale li+era" din anumite motive nu poate fi e&pediat" 2D3 din statia e&peditoare anuleaza calea li+era cu formula nr. - Din........ numarul.......... ora.. trenul numarul........ retinut #n statia... calea li+era numarul...... se anuleaza. > 1 ))58 6-64? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-6-. Daca trenul pentru care s.a o+tinut cale li+era" din anumite motive nu poate fi e&pediat" 2D3 din statia e&peditoare anuleaza calea li+era cu formula nr. / Din........ numarul.......... ora.. trenul numarul........ retinut #n statia... din cauza....... >-- 1))5-6)4 ? Raspunsuri: Adevarat; !als

1 /

1-6/. Daca trenul pentru care s.a acordat cale li+era nu mai poate fi primit" 2D3 din statia primitoare transmite statiei e&peditoare telefono$rama cu formula nr. /" =Din........ numarul......... ora..... retineti trenul numarul...... #n statia......... din cauza..... =. > 1 1) 581) 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-60. 'e sectiile de circulatie #nzestrate cu B:A" #n cazul efectuarii manevrei cu depasirea limitei incintei statiei" se transmite mai #nt,i formula nr. 0 statiei spre care urmeaza sa se faca depasirea limitei incintei statiei iar dupa retra$erea si oprirea manevrei #n incinta statiei" se va transmite formula nr. 5. >806/))514 /)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-65. *n cazul #n care 2D3 din statia vecina tre+uie #nstiintat asupra unor conditii speciale de primire a trenului" precum si #n cazul #n care mecanicul tre+uie sa fie #nstiintat asupra unor conditii speciale de circulatie" #n cererea si acordarea caii li+ere se mentioneaza si aceste conditii. >-/ 80818- 51? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-68. 2D3 #nre$istreaza dispozitiile primite de la operatorul de circulatie #n re$istrul de dispozitii de circulatie aflat la +iroul%postul de miscare precum si comunicarile facute prin telefono$rama catre operatorul de circulatie. >5- 061855164? Raspunsuri: Adevarat; !als 1-66. Dispozitiile date de operatorul de circulatie statiilor" se primesc si se #nre$istreaza de 2D3 dispozitor iar #n statiile cu mai multi 2D3" dispozitiile operatorului de circulatie se #nre$istreaza de 2D3 sta+ilit prin '7A" care le va prezenta 2D3 dispozitor" pentru luare la cunostinta su+ semnatura. >-/ 00)80/111? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/44. Dispozitiile date de operatorul de circulatie statiilor" se primesc si se #nre$istreaza de 2D3 dispozitor iar #n statiile cu mai multi 2D3" dispozitiile operatorului de circulatie se #nre$istreaza de oricare din 2D3" care le va prezenta 2D3 dispozitor" pentru luare la cunostinta su+ semnatura. > / 5-/8/ 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/41. 2D3 avizeaza operatorul de circulatie prin #nscriere #n re$istrul de dispozitii de circulatie cu numar si ora asupra disfunctionalitatilor sistemului informatic 2R2; si ale statiei de lucru 2R2; mention,nd si avizarea personalului care #ntretine sistemul informatic. >// ))8- 1/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/4 . 'rimirea trenurilor #n statie se face pe linie li+era" iar #n cazuri e&ceptionale c,nd nu sunt linii li+ere" primirea trenurilor se poate face si pe linii ocupate #n conditiile sta+ilite #n re$lementarile specifice #n vi$oare. >)1 1)04/ 864? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/4). 'rimirea simultana a trenurilor din directii opuse este interzisa #n statiile de pe linii simple" c,nd parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot face aceasta functie. >-- ))18 8 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/4-. 'rimirea simultana a trenurilor din directii opuse este interzisa #n statiile de pe linii simple" c,nd parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor parcursuri sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot face aceasta functie si unul din trenuri are oprire #n statie. >1- )))81 844? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/4/. A&pedierea unui tren din statie simultan cu primirea altui tren #n acelasi sens de mers se interzice #n statiile de pe liniile simple" daca parcursul de e&pediere a trenului nu este separat de parcursul de primire a celuilalt tren" precum si de continuarea acestui parcurs" prin linii de evitare sau alte linii care pot face aceasta functie. >/- 058 8885 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/40. A&pedierea unui tren din statie simultan cu primirea altui tren #n acelasi sens de mers se interzice #n statiile situate pe sectii cu profil nefavora+il" sta+ilite de $estionarul infrastructurii feroviare pu+lice care nu au linii de scapare corespunzatoare. > 8)/)-81-084? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/45. A&pedierea unui tren simultan cu primirea altui tren #n acelasi sens" #n statiile de pe liniile simple" c,nd parcursul de e&pediere a trenului nu este separat de continuarea parcursului de primire" prin linii de evitare sau alte linii care pot face aceasta functie" este admisa numai daca macazurile aparatelor de cale care intra #n parcursurile de primire si de e&pediere a trenurilor sunt centralizate electrodinamic. >0858818860-)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/48. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare #n cazul locomotivei nele$ata la tren si fr,na" care #mpin$e trenul p,na la un punct din linie curenta cu #napoiere #n statia de unde a fost atasata.

1 0

>85604 88 /1 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/46. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare la iesirea convoiului de manevra sau numai a locomotivei care manevreaza dincolo de limita incintei statiei. >588-)1851084? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/14. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare la depasirea semnalelor luminoase care ordona oprirea" care dau indicatii du+ioase sau sunt stinse" respectiv la depasirea semafoarelor mecanice care ordona oprirea" sunt defecte sau nu se pot manipula" #n cazurile prevazute de Re$ulamentul de semnalizare C!R. >0/ 88 854/) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/11. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare la stationarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste marcile de si$uranta. >-0/80-858061? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/1 . ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare la e&pedierea unui tren" #n cazul #n care a$entul unui post de +ariera sau post de macazuri din linie curenta sau al unei statii cu serviciul #ntrerupt temporar nu se prezinta la telefon. >01 58)8-/0 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/1). ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare c,nd se ataseaza locomotiva #mpin$atoare le$ata ori nele$ata la tren sau intercalata" mecanicului locomotivei din capul trenului. >/00-)-8//0) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/1-. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare c,nd un tren urmeaza sa se opreasca #n linie curenta unde mersul nu prevede oprire sau c,nd se e&pediaza trenul cu material rulant sau cu #ncarcatura care depaseste $a+aritul. >1/ 5)18-0/14? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/1/. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare c,nd #n compunerea trenului sunt va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=. >)- /) 8)0-51? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/10. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia =rosu=" precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia =al+astru= atunci c,nd aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic" c,nd aceste semnale sunt defecte" scoase temporar din functie sau #n cazul #n care se face manevra si nu se consuma inte$ral parcursul. >8/ /)-8 5/1-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/15. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia =rosu=" precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia =al+astru= atunci c,nd aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electromecanic" c,nd aceste semnale sunt defecte" scoase din functie sau #n cazul #n care se face manevra si se consuma inte$ral parcursul. >-- 801815- 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/18. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare la #ndrumarea timpurie a trenurilor de marfa sau #n cazul suprimarii opririi trenului #ntr.o statie #n care dupa mers trenul are prevazuta oprire. >/ )5 5-/)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/16. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare c,nd #n compunerea trenului se afla va$oane defecte pentru care revizorul tehnic de va$oane a sta+ilit limitare de viteza sau la darea #napoi a trenului cu depasirea marcii de si$uranta de la urma trenului. >1 /)-815-54? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/ 4. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare la schim+area liniei de primire.trecere a unui tren" atunci c,nd pe aceasta linie e&ista restrictii de viteza sau c,nd tre+uie detasata locomotiva de du+la tractiune peste podurile sla+ite.

1 5

>)/ -))804/14? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/ 1. (ici un tren nu poate intra" iesi sau trece #n%din%printr.o statie" pe la un post de miscare sau pe la un post ajutator de miscare sau de macazuri din linie curenta" fara o comanda data de catre 2D3 dispozitor" cu e&ceptia statiilor si a posturilor de miscare din linie curenta centralizate electrodinamic situate pe sectii de circulatie #nzestrate cu B:A. >-8//))88188)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/ >) . Atunci c,nd este cazul" continutul comenzii se completeaza cu o+servatii referitoare la circulatia timpurie a trenului. )))8 8561? Raspunsuri: Adevarat; !als

1/ ). <nde se aranjeza va$oanele de calatori #n trenurile mi&te? >0 088-1)5 )? Raspunsuri: A) :a urma trenului" #n perioada #n care nu se #ncalzesc si #n perioada de #ncalzire; B) 'a urma trenului, n perioada n care nu se ncalzesc si dupa locomotiva, n perioada de ncalzire; C) :a urma trenului" #n perioada #n care se #ncalzesc si dupa locomotiva" #n perioada #n care nu se #ncalzesc; 1/ -. Ce nu tre+uie sa se $aseasca #n trenurile de marfa? >1- /)560/5 4? Raspunsuri: A) 9rupuri de va$oane numai cu conducta de trecere" cu un numar total de osii mai mare de: - osii" imediat dupa locomotiva si #ntre patru va$oane cu fr,na automata activa . pentru trenurile de marfa" indiferent de ran$ul #n care sunt prevazute sa circule; B) Crupuri de va"oane numai cu conducta de trecere, cu un numar total de osii mai mare de; +- osii, imediat dupa locomotiva si ntre doua va"oane cu frna automata activa - pentru trenurile de marfa, indiferent de ran"ul n care sunt prevazute sa circule; C) 9rupuri de va$oane numai cu conducta de trecere" cu un numar total de osii mai mare de: 0 osii" imediat dupa locomotiva si #ntre doua va$oane cu fr,na automata activa . pentru trenurile de marfa" indiferent de ran$ul #n care sunt prevazute sa circule; 1/ /. Cum va fi semnalizata locomotiva #mpin$atoare care mer$e p,na la un anumit punct al liniei si urmeaza sa se #napoieze de acolo #n statia de plecare? >/- 85/6//5-)? Raspunsuri: A) Daca mpin"e trenul; Hiua - doua felinare n partea de 1os nainte si doua felinare n partea de 1os si un disc alb cu rosu la urma, pe tamponul din dreapta sensului de mers; ?oaptea - doua lumini albe nainte, iar la urma o lumina rosie pe dreapta si una alba pe stn"a ; B) Daca #mpin$e trenul: Piua . doua felinare #n partea de jos #nainte si doua felinare #n partea de jos si un disc al+ cu rosu la urma" pe tamponul din dreapta sensului de mers; (oaptea . doua lumini al+astre #nainte" iar la urma o lumina rosie pe st,n$a si una al+a pe dreapta; C) Daca #mpin$e trenul: Piua . doua felinare #n partea de jos #nainte si doua felinare #n partea de jos si un disc rosu la urma" pe tamponul din st,n$a sensului de mers; (oaptea . doua lumini $al+ene #nainte" iar la urma o lumina rosie pe dreapta si una al+a pe st,n$a; 1/ 0. :e$area #ntre $rupul de vehicule prevazute cu cupla automata si $rupul de vehicule prevazute cu cuple cu suru+ se face printr.o cupla mi&ta de tractiune care se fi&eaza de cupla automata. > 1 5-84050 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/ 5. :a le$area va$oanelor din trenurile de marfa si mi&te cupla #n functiune a aparatului de tractiune tre+uie sa fie str,nsa p,na la atin$erea discurilor tampoanelor iar cupla ramasa li+era se pune #n c,rli$ul de repaus" iar #n lipsa acestuia cupla se va scurta prin #nsuru+are completa" cu e&ceptia cuplei de la va$onul de semnal care va fi pusa #n c,rli$ul de tractiune. >/- 055))0064? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/ 8. Ga$oanele #n care iau loc #nsotitorii transporturilor de marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=" #n cazul #n care sunt dotate cu so+e #n stare de functionare se aranjeaza #n tren dupa va$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=" despartite de acestea prin cel putin 0 osii de si$uranta. > 8)0-)6-5/14? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/ 6. Ga$oanele #n care iau loc #nsotitorii transporturilor de marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=" #n cazul #n care sunt dotate cu so+e #n stare de functionare se aranjeaza #n tren dupa va$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=" despartite de acestea prin cel putin osii de si$uranta. >0851)8-)5/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/)4. Ga$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= si locomotivele diesel si electrice tre+uie sa fie despartite de va$oanele a caror #ncarcatura" #n parcurs" se poate deplasa #n sens lon$itudinal" printr.un va$on acoperit sau descoperit cu peretii #nalti" $ol sau #ncarcat cu marfuri care nu se pot deplasa lon$itudinal. >)8-1))6)5/)4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/)1. :a compunerea trenurilor convoaie" care circula #n comple&e feroviare se aplica re$ulile $enerale de la compunerea trenurilor" asi$ur,ndu.se repartizarea c,t mai uniforma a fr,nelor automate si de m,na din convoi" ultimul va$on din tren av,nd frana automata activa. >)/684/51? Raspunsuri: Adevarat; !als

1 8

1/) . :a compunerea trenurilor convoaie" care circula #n comple&e feroviare se aplica re$ulile $enerale de la compunerea trenurilor" asi$ur,ndu.se repartizarea c,t mai uniforma a fr,nelor automate si de m,na din convoi" ultimele trei va$one din tren av,nd fr,na automata activa. >15 )1615)84? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/)). :e$area si dezle$area va$oanelor din trenurile de calatori a caror conducta $enerala de #nalta tensiune este alimentata #n tot timpul anului precum si din trenurile de calatori #ncalzite electric se face de catre a$entul operatorului de transport feroviar numai dupa ce revizorul tehnic de va$oane sau #n lipsa acestuia" seful de tren" a predat cheia de la cupla electrica a$entului operatorului de transport feroviar. > 1 )))608)61? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/)-. :e$area si dezle$area va$oanelor din trenurile de calatori a caror conducta $enerala de #nalta tensiune este alimentata #n tot timpul anului precum si din trenurile de calatori #ncalzite electric se face de catre a$entul autorizat #n acest scop numai dupa ce revizorul tehnic de va$oane" a predat cheia de la cupla electrica a$entului operatorului de transport feroviar. >10 8))655)44? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/)/. 7renurile tre+uie sa fie echipate potrivit actelor normative si re$lementarilor specifice #n vi$oare cu mijloace" dispozitive sau echipamente" astfel #nc,t sa se asi$ure semnalizarea corecta" stin$erea incendiilor si acordarea primului ajutor medical. >/00))160 5 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/)0. 7renurile tre+uie sa fie echipate potrivit actelor normative si re$lementarilor specifice #n vi$oare cu mijloace" dispozitive sau echipamente" astfel #nc,t sa se asi$ure semnalizarea corecta" stin$erea incendiilor si protec?ia muncii. >81 )80)8)80? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/)5. 7renurile care pot fi deservite de cel putin un a$ent . mecanicul de locomotiva sau conducatorul vehiculului feroviar sunt automotoarele si ramele electrice sau diesel" <A3 cu sau fara va$oane" locomotiva izolata. >1) 8)-608 64? Raspunsuri: Adevarat;!als 1/)8. 7renurile care pot fi deservite de cel putin un a$ent . mecanicul de locomotiva sau conducatorul vehiculului feroviar sunt plu$urile de zapada si ramele electrice sau diesel" <A3 cu sau fara va$oane" locomotiva izolata. >/) ))16/8 4)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/)6. Aste interzisa introducerea #n trenuri si mentinerea #n circulatie a vehiculelor feroviare ne#nscrise #n parcul unui operator de transport feroviar sau care nu au fost autorizate pentru circulatie conform re$lementarilor specifice. >1) 0)56-6114? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/-4. Aste interzisa introducerea #n trenuri si mentinerea #n circulatie a vehiculelor feroviare #nscrise #n parcul unui operator de transport feroviar sau care nu au fost autorizate pentru circulatie conform marcajului unificat. >-0//)0 16 )4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/-1. Aste interzis a se introduce #n trenuri si a se mentine #n circulatie va$oanele cu +arele timoneriei de fr,na sau alte piese" rupte sau desprinse" care depasesc $a+aritul C!R de va$on . de #ncarcare sau care sunt neasi$urate" cazute din suportii de fi&are sau din c,rli$ele de repaus. >5/ 86)68/1-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/- . Aste interzis a se introduce #n trenuri si a se mentine #n circulatie va$oanele cu +arele timoneriei de fr,na sau alte piese" rupte sau desprinse" care depasesc $a+aritul C!R de va$on . de #ncarcare sau care sunt neasi$urate" cazute din suportii de fi&are sau din c,rli$ele de tractiune. >)/ ))81811/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/-). Aste interzis a se introduce #n trenuri si a se mentine #n circulatie va$oanele care au fost deraiate" accidentate sau sunt defecte" fara avizul scris al revizorului tehnic de va$oane; vehiculele feroviare motoare deraiate" accidentate sau defecte" fara avizul scris al personalului tehnic de specialitate. > 5-1684104? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/--. Aste interzis a se introduce #n trenuri si a se mentine #n circulatie va$oanele care au fost deraiate" accidentate sau sunt defecte" fara avizul scris al revizorului tehnic de va$oane; vehiculele feroviare motoare deraiate" accidentate sau defecte" fara avizul scris al revizorului tehnic de va$oane. >// 058)0)154? Raspunsuri: Adevarat;!als 1/-/. Atri+utiile sefului de tren daca acesta devine inapt pentru serviciu #n timpul parcursului sunt preluate de catre un alt a$ent sta+ilit de catre operatorul de transport feroviar" la #ndrumarea din statia de domiciliu; mecanicul trenului . #n cazul trenurilor deservite numai de mecanic si sef de tren . p,na la prima statie din parcurs" #n care acesta opreste trenul chiar daca nu are oprire. >1/ 1)06/6184? Raspunsuri:

1 6

Adevarat; !als 1/-0. Atri+utiile sefului de tren daca acesta devine inapt pentru serviciu #n timpul parcursului sunt preluate de catre un alt a$ent sta+ilit de catre administratorul infrastructurii feroviare" la #ndrumarea din statia de domiciliu; mecanicul trenului . #n cazul trenurilor deservite numai de mecanic si sef de tren . p,na la prima statie din parcurs" #n care acesta are oprire. >-- -))6-68 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/-5. (umarul de a$enti care deservesc trenul se sta+ileste de operatorul de transport feroviar prin re$lementari specifice proprii cu respectarea prevederilor din re$ulamentul 44/" #n functie de cate$oria trenului" volumul de lucru" caracteristicile sectiilor de circulatie" necesitatea mentinerii pe loc a trenului cu fr,ne de m,na" precum si alte conditii sta+ilite. > 1 ))54/6514? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/-8. 1peratorul de transport feroviar prin re$lementari specifice proprii #n functie de cate$oria trenului" volumul de lucru" caracteristicile sectiilor de circulatie" sta+ileste modul de mentinere pe loc a trenului cu fr,ne de m,na" precum si alte conditii sta+ilite. >/1 05-6-45/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/-6. 'rocentul real de masa fr,nata sta+ilit dupa atasarea unui sin$ur vehicul feroviar cu cel mult 0 osii sau doua vehicule feroviare le$ate #ntre ele prin #ncarcatura comuna sau prin +are de prelun$ire" #nsa cel mult 8 osiitre+uie sa fie cel putin e$al cu procentul de masa fr,nata din livretul de mers pentru trenul respectiv. >8- /))61456/? Raspunsuri: Adevarat; !als 1//4. 'rocentul real de masa fr,nata sta+ilit dupa atasarea unui sin$ur vehicul feroviar cu cel mult 0 osii sau doua vehicule feroviare le$ate #ntre ele prin #ncarcatura comuna sau prin +are de prelun$ire" #nsa cel mult 8 osii tre+uie sa fie mai mic sau cel putin e$al cu procentul de masa fr,nata din livretul de mers pentru trenul respectiv. >8 5416 4544? Raspunsuri: Adevarat; !als 1//1. Dupa va$onul de semnal la trenurile de marfa se poate atasa un sin$ur vehicul feroviar cu cel mult 0 osii sau doua vehicule feroviare le$ate #ntre ele prin #ncarcatura comuna sau prin +are de prelun$ire" #nsa cel mult 8 osii" care nu corespund conditiilor tehnice ca sa poata circula #n corpul trenului. >558-)16)454 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1// . Dupa va$onul de semnal la trenurile de marfa se poate atasa un sin$ur vehicul feroviar cu cel mult 8 osii sau doua vehicule feroviare le$ate #ntre ele prin #ncarcatura comuna sau prin +are de prelun$ire" #nsa cel mult 14 osii" care nu corespund conditiilor tehnice ca sa poata circula #n corpul trenului. >)0-5/51 405 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1//). *n trenurile de marfa nu tre+uie sa se $aseasca $rupuri de va$oane numai cu conducta de trecere" cu un numar total de osii mai mare de: 1 osii" imediat dupa locomotiva si #ntre doua va$oane cu fr,na automata activa . pentru trenurile de marfa" indiferent de ran$ul #n care sunt prevazute sa circule. >508 )-6140 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1//-. *n trenurile de marfa nu tre+uie sa se $aseasca $rupuri de va$oane numai cu conducta de trecere" cu un numar total de osii mai mare de: 14 osii" imediat dupa locomotiva si #ntre doua va$oane cu fr,na automata activa . pentru trenurile de marfa" indiferent de ran$ul #n care sunt prevazute sa circule. >5- -) 6 40) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1///. Ga$oanele #n trenurile de calatori se aranjeaza #n ordinea sta+ilita de operatorul de transport feroviar prin re$lementari proprii" de catre personalul acestuia" respect,ndu.se urmatoarele conditii: primul va$on asezat dupa locomotiva care remorca trenul" tre+uie sa fie de re$ula" un va$on de +a$aje sau de posta. >806/)-6550/5? Raspunsuri: Adevarat; !als 1//0. Ga$oanele #n trenurile de calatori se aranjeaza #n ordinea sta+ilita de operatorul de transport feroviar prin re$lementari proprii" de catre personalul acestuia" respect,ndu.se urmatoarele conditii: primul va$on asezat dupa locomotiva care remorca trenul" tre+uie sa fie de re$ula" un va$on de +a$aje sau de posta. >5) )/680/6/? Raspunsuri: Adevarat; !als 1//5. *n cazul #n care verificarea conditiilor tehnice ale va$oanelor la introducerea lor #n trenuri se face de catre alt personal de specialitate al operatorului de transport feroviar" autorizat sa efectueze pro+ele de fr,na operatorul de transport feroviar tre+uie sa asi$ure" #ntr.o statie intermediara din parcurs" efectuarea reviziei tehnice #n tranzit si pro+a completa sau partiala de fr,na" dupa caz" de catre personal propriu sau de catre furnizori de servicii feroviare autoriza?i. >)) /) 65 /41? Raspunsuri: Adevarat; !als 1//8. *n cazul #n care verificarea conditiilor tehnice ale va$oanelor la introducerea lor #n trenuri se face de catre alt personal de specialitate al operatorului de transport feroviar" autorizat sa efectueze pro+ele de fr,na operatorul de transport feroviar tre+uie

1)4

sa asi$ure" #ntr.o statie intermediara din parcurs" efectuarea pro+ei partiale de fr,na" de catre personal propriu sau de catre un a$ent autorizat al altui operator de transport feroviar. >8- /)-408/14? Raspunsuri: Adevarat; !als 1//6. Ga$oanele de calatori se separa prin cel putin un va$on acoperit" $ol sau #ncarcat cu marfuri care nu se deplaseaza lon$itudinal" de va$oanele descoperite #ncarcate cu +usteni" st,lpi" sine sau alte materiale asemanatoare care se pot deplasa #n sens lon$itudinal #n timpul mersului. >-) 80 4/1/ 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/04. Ga$oanele de calatori se separa prin cel putin trei va$one acoperite" $oale sau #ncarcate cu marfuri care nu se deplaseaza lon$itudinal" de va$oanele descoperite #ncarcate cu +usteni" st,lpi" sine sau alte materiale asemanatoare care se pot deplasa #n sens lon$itudinal #n timpul mersului. >// )-4)1/)4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/01. Ga$oanele #n trenurile de calatori se aranjeaza #n ordinea sta+ilita de operatorul de transport feroviar prin re$lementari proprii" de catre personalul acestuia" respect,ndu.se urmatoarele conditii: primul compartiment al primului va$on de calatori din capatul dinspre locomotiva care remorca trenul nu tre+uie sa fie ocupat de calatori. Acesta tre+uie #ncuiat si prevazut cu ta+lita cu inscriptia =compartiment de si$uranta=" amplasata pe usa compartimentului; #n afara personalului care deserveste trenul" #n compartimentul de si$uranta are acces numai personalul care are drept de control sau supracontrol. >-) 00/4)1--4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/0 . 'rimul compartiment al primului va$on de calatori din capatul dinspre locomotiva care remorca trenul nu tre+uie sa fie ocupat de calatori. Acesta tre+uie #ncuiat si prevazut cu ta+lita cu inscriptia =compartiment de si$uranta=" amplasata pe usa compartimentului; #n afara personalului care deserveste trenul" #n compartimentul de si$uranta are acces numai personalul operatorul de transport feroviar. >/00550-/1//-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/0). *n trenurile de marfa nu tre+uie sa se $aseasca $rupuri de va$oane numai cu conducta de trecere" cu un numar total de osii mai mare de: - osii" #naintea ultimelor trei va$oane din tren care tre+uie sa ai+a fr,ne automate active . pentru trenurile de marfa care sunt prevazute sa circule #ntr.un ran$" altul dec,t ran$ulG22. >1/ -)0401004? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/0-. *n trenurile de marfa nu tre+uie sa se $aseasca $rupuri de va$oane numai cu conducta de trecere" cu un numar total de osii mai mare de: 0 osii" #naintea ultimelor trei va$oane din tren care tre+uie sa ai+a fr,ne automate active . pentru trenurile de marfa care sunt prevazute sa circule #ntr.un ran$" altul dec,t ran$ulG22. >0 /))4-15 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/0/. *n trenurile de marfa nu tre+uie sa se $aseasca $rupuri de va$oane numai cu conducta de trecere" cu un numar total de osii mai mare de: - osii" #naintea va$onului de semnal . pentru trenurile de marfa care sunt prevazute sa circule #n ran$ul G22" numai daca sunt deservite de cel putin un a$ent cu atri+utii pentru mentinerea pe loc a trenului cu fr,ne de m,na si pentru asi$urarea va$oanelor contra fu$irii. > 8-81)1561? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/00. *n trenurile de marfa nu tre+uie sa se $aseasca $rupuri de va$oane numai cu conducta de trecere" cu un numar total de osii mai mare de: - osii" #naintea va$onului de semnal . pentru trenurile de marfa care sunt prevazute sa circule #n ran$ul G22" numai daca sunt deservite de cel putin doi a$enti cu atri+utii pentru mentinerea pe loc a trenului cu fr,ne de m,na si pentru asi$urarea va$oanelor contra fu$irii. >18 0)-411/64? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/05. Ga$oanele #n trenurile mi&te se aranjeza de catre personalul operatorului de transport feroviar conform re$lementarilor specifice #n vi$oare" respect,ndu.se urmatoarele: va$oanele de calatori se separa prin cel putin trei va$one acoperite" $oale sau #ncarcate cu marfuri care nu se deplaseaza lon$itudinal" de va$oanele descoperite #ncarcate cu +usteni" st,lpi" sine sau alte materiale asemanatoare care se pot deplasa #n sens lon$itudinal #n timpul mersului. >5- -)8085004? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/08. Ga$oanele de calatori se separa prin cel putin trei va$one acoperite" $oale sau #ncarcate cu marfuri care nu se deplaseaza lon$itudinal" de va$oanele descoperite #ncarcate cu +usteni" st,lpi" sine sau alte materiale asemanatoare care se pot deplasa #n sens transversal #n timpul mersului. >/1 1)8-1 0/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/06. 'e timp de zi" daca ultimul va$on din trenul de calatori sau mi&t are prin constructie lampi finale fi&e de culoare rosie" atunci se aplica numai discul de culoare rosie cu mar$ine al+a si trenul se considera semnalizat corect. >8- 84550606-? Raspunsuri: Adevarat; !als

1)1

1/54. 'e timp de zi" daca ultimul va$on din trenul de calatori sau mi&t are prin constructie lampi finale fi&e de culoare rosie" atunci se aplica numai discul de culoare rosie si trenul se considera semnalizat corect. >51 -)805804/? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/51. Daca lipseste discul reflectorizant" #nsa ultimul va$on are cupla pusa #n c,rli$" trenul este considerat a fi #ntre$ si va fi oprit pentru semnalizare. >/001)1480/0-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/5 . Daca lipseste discul reflectorizant" #nsa ultimul va$on are cupla pusa #n c,rli$" trenul este considerat a fi #ntre$ si va fi oprit #ntr.o statie din parcurs pentru semnalizare. >-8/008)5/0))? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/5). ;emnalizarea trenurilor de calatori formate din automotoare sau rame la care nu se poate utiliza discul Sfine de trenR" de culoare rosie cu mar$inea al+a" se face prin doua lumini de culoare rosie" at,t ziua c,t si noaptea. >)/ ))148/0) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/5-. ;emnalizarea trenurilor de calatori formate din automotoare sau rame la care nu se poate utiliza discul Sfine de trenR" de culoare rosie cu mar$inea al+a" se face prin doua lumini de culoare al+a" at,t ziua c,t si noaptea. >5/ 06005608)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/5/. :ocomotiva #mpin$atoare care mer$e p,na la un anumit punct al liniei si urmeaza sa se #napoieze de acolo #n statia de plecare" va fi semnalizata astfel: daca #mpin$e trenul: Piua . doua felinare #n partea de jos #nainte si doua felinare #n partea de jos si un disc al+ cu rosu la urma" pe tamponul din dreapta sensului de mers. > 5)/)/4-)0-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/50. :ocomotiva #mpin$atoare care mer$e p,na la un anumit punct al liniei si urmeaza sa se #napoieze de acolo #n statia de plecare" va fi semnalizata astfel: daca #mpin$e trenul: Piua . doua felinare #n partea de jos #nainte si doua felinare #n partea de jos si un disc rosu la urma" pe tamponul din st,n$a sensului de mers. >05588)4))06 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/55. :ocomotiva #mpin$atoare care mer$e p,na la un anumit punct al liniei si urmeaza sa se #napoieze de acolo #n statia de plecare" va fi semnalizata astfel: daca #mpin$e trenul: (oaptea . doua lumini al+e #nainte" iar la urma o lumina rosie pe dreapta si una al+a pe st,n$a. >)- 5/0 -)-/ ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/58. :ocomotiva #mpin$atoare care mer$e p,na la un anumit punct al liniei si urmeaza sa se #napoieze de acolo #n statia de plecare" va fi semnalizata astfel: daca #mpin$e trenul: (oaptea . doua lumini al+e #nainte" iar la urma o lumina rosie pe dreapta si una de culoare al+a pe st,n$a. >-0/1)8)1)-0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/56. :ocomotivele cu a+ur" diesel sau electrice care mer$ din depou la trenuri sau de la trenuri #n depou vor fi semnalizate #nainte cu semnalul de =cap de tren=" iar la urma cu o lumina al+a. >8/ -)0584-54? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/84. :ocomotivele cu a+ur" diesel sau electrice care mer$ din depou la trenuri sau de la trenuri #n depou vor fi semnalizate #nainte cu semnalul de =cap de tren=" iar la urma cu o lumina rosie. >/ )) 41))8-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/81. 'lu$urile de zapada" #n actiune de deszapezire" vor avea ca semnale de McapR si =fine= de tren felinare corespunzatoare" cu lumini de culoare $al+ena" at,t ziua c,t si noaptea. >5/ )1456)61? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/8 . 'lu$urile de zapada" #n actiune de deszapezire" vor avea ca semnale de McapR si =fine= de tren felinare corespunzatoare" cu lumini de culoare al+a" at,t ziua c,t si noaptea. >0 081458)4)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/8). Ce re$uli tre+uie respectate la compunerea trenurilor de marfa care circula cu locomotiva #mpin$atoare? >1/ /)84/-))4? Raspunsuri: A) )a nu se introduca n ultimile .:9 tone brute din tren, vehicule a caror masa bruta *tara I ncarcatura) este mai mica de -9 tone; B) ;a nu se introduca #n ultimile )/4 tone din tren" vehicule a caror masa +ruta @tara T #ncarcatura) este mai mare de 4 tone; C) ;a nu se introduca #n ultimile -/4 tone din tren" vehicule a caror masa +ruta @tara T #ncarcatura) este mai mica de 4 tone; 1/8-. Cum se aranjeaza #n trenurile de marfa va$oanele a caror #ncarcatura depaseste $a+aritul C!R de va$on B de #ncarcare?

1)

>5 )1404 -)? Raspunsuri: A) 3odul de aranjare se sta+ileste prin '7A" odata cu emiterea acordului de principiu si proiectului de #ncarcare a acestora" cu respectarea re$lementarilor specifice #n vi$oare; B) &odul de aran1are se stabileste pentru fiecare caz n parte, odata cu emiterea aprobarii de circulatie a acestora, cu respectarea re"lementarilor specifice n vi"oare ; C) 3odul de aranjare se sta+ileste pentru fiecare caz #n parte de catre operatorul economic" odata cu emiterea acordului de principiu a acestora; 1/8/. Ce tre+uie sa faca 2D3 c,nd #n compunerea unui tren sunt introduse va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile? >05508 406 5 ? Raspunsuri: A) 2D3 consemneaza #n nota de repartizare a fr,nelor de m,na; B) 2D3 su+liniaza cu al+astru #n aratarea va$oanelor; $) %D& avizeaza mecanicul, prin ordin de circulatie ; 1/80. De catre cine tre+uie sa fie deservite trenurile? > 5)1)5100 /1? Raspunsuri: A) rebuie deservite de catre cel putin doi a"enti, din care unul este mecanicul; al doilea a"ent al trenului poate fi; mecanic a1utor, sef de tren sau un alt a"ent, autorizat pentru a e#ecuta functia de sef de tren ; B) 7re+uie deservite de catre cel putin doi a$enti" din care unul este mecanicul iar al doilea a$ent al trenului poate fi numai mecanicul ajutor; C) 7re+uie deservite de catre cel putin un a$ent" mecanicul locomotivei. 1/85. Cum se compune trenul care #si schim+a #n parcurs sensul de mers? >8561)14/0 8-? Raspunsuri: A) Acesta tre+uie sa ai+a la am+ele capete c,te un va$on" dotat cu $hereta de fr,na; B) Acesta trebuie sa aiba la ambele capete cte un va"on care sa ndeplineasca conditiile impuse va"onului de semnal; C) Acesta tre+uie sa ai+a la am+ele capete c,te trei va$oane cu fr,na automata activa; 1/88. *n mod e&ceptional" la cererea scrisa a operatorului de transport feroviar interesat" se admite #ndrumarea trenurilor mai lun$i dec,t lun$imea ma&ima prevazuta" numai cu dispozitie scrisa a operatorului de circulatie care sta+ileste si conditiile de circulatie. >/80 )-4-5 )1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/86. Ga$oanele se aranjeaza #n trenurile de marfa astfel #nc,t: #n trenurile care circula cu locomotiva #mpin$atoare" sa nu se introduca #n ultimile )/4 tone +rute din tren" vehicule a caror masa +ruta @tara T #ncarcatura) este mai mica de 4 tone; va$oanele cu fr,na automata activa precum si cele cu fr,na de m,na #n stare de functionare sa fie aranjate #n corpul trenului c,t mai uniform. >-/ 00-4/5 5 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/64. ;e admit la urma trenului" dupa va$onul de semnal va$oanele care au fost deraiate si nu au fost verificate de seful de tren. >8/ 1) 4-516-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/61. ;e admit la urma trenului" dupa va$onul de semnal va$oanele defecte care nu #ndeplinesc conditiile de circulatie #n corpul trenului" av,nd conducta $enerala de aer defecta sau lipsa. > 8)8-1415 44? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/6 . 3odul de aranjare #n trenurile de marfa a va$oanelor a caror #ncarcatura depaseste $a+aritul C!R de va$on . de #ncarcare" a va$oanelor care depasesc sarcina admisa pe osie sau pe metru liniar" se sta+ileste pentru fiecare caz #n parte" odata cu emiterea apro+arii de circulatie a acestora" cu respectarea re$lementarilor specifice #n vi$oare. >8861))48/ 05? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/6). C,nd #n compunerea unui tren sunt introduse va$oane #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= 2D3 avizeaza mecanicul" prin ordin de circulatie. >0/ /)-418 6/? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/6-. Ga$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria incendia+ile pot fi aranjate si la urma trenului" daca trenul nu are locomotiva #mpin$atoare. > / 8-1484101? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/6/. Ga$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria incendia+ile pot fi aranjate si la urma trenului" chiar daca trenul are locomotiva #mpin$atoare. >0/ ))5/5-15-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/60. 7renurile tre+uie deservite de catre cel putin doi a$enti" din care unul este mecanicul; al doilea a$ent al trenului poate fi: mecanic ajutor" sef de tren sau un alt a$ent" autorizat pentru a e&ecuta functia de sef de tren. >/ 885/8/801? Raspunsuri: Adevarat; !als

1))

1/65. 7renurile tre+uie deservite de catre cel putin trei a$enti" din care unul este mecanicul" al doilea a$ent al trenului este mecanicul ajutor" iar al treilea a$ent este seful de tren. >1 )-/1518)4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/68. :e$area va$oanelor de calatori #ntre ele" precum si le$area va$oanelor de calatori cu cele de marfa tre+uie sa se faca numai dupa oprirea completa a acestora. >/1 08 10/88-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1/66. :a le$area va$oanelor din trenurile de calatori" cupla #n functiune a aparatului de tractiune tre+uie sa fie str,nsa numai p,na la atin$erea discurilor tampoanelor. >5- /-11)181-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1044. :e$area si dezle$area locomotivei sau a automotoarelor la si de la tren si fr,na" c,t si #ntre ele se face cu respectarea re$lementarilor specifice #n vi$oare" de catre personalul operatorului de transport feroviar. >)- 805) 1841? Raspunsuri: Adevarat; !als 1041. Aranjarea va$oanelor de marfa #n trenurile mi&te se face #n ordinea $eo$rafica a statiilor #n care se manevreaza. Raspunsuri: Adevarat; !als 104 . (u se introduc #n trenurile mi&te va$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=" =radioactive=" clor lichid" $aze lichefiate" =incendia+ile= sau rau mirositoare. Raspunsuri: Adevarat;!als 104). Calculul lun$imii trenului se face #n metri" dupa #ntocmirea aratarii va$oanelor" pe +aza datelor sa+lonate pe vehiculele din tren" la care se adau$a si lun$imea locomotivelor care remorca trenul" inclusiv a locomotivei #mpin$atoare le$ata la tren si fr,na. Raspunsuri: Adevarat; !als 104-. !iecare tren tre+uie sa fie compus potrivit re$lementarilor specifice #n vi$oare" a prevederilor cuprinse #n planul de formare a trenurilor si #n livretele cu mersul trenurilor. Raspunsuri: Adevarat; !als 104/. Aste interzis a se introduce #n trenuri si a se mentine #n circulatie va$oanele cu transporturi cu $a+arit depasit si va$oanele cu sarcina pe osie depasita" daca nu au apro+are de circulatie" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare; Raspunsuri: Adevarat; !als 1040. Aste interzis a se introduce #n trenuri si a se mentine #n circulatie va$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= a caror fr,na automata si de m,na nu este izolata si si$ilata. Raspunsuri: Adevarat; !als 1045. Aste interzis a se introduce #n trenuri si a se mentine #n circulatie va$oanele #ncarcate cu containere care au usile deschise. Raspunsuri: Adevarat; !als 1048. ;e admite introducerea #n trenuri si a se mentine #n circulatie va$oanele descoperite sau acoperite" cu usi sau clape desprinse sau deschise. Raspunsuri: Adevarat; !als 1046. Aste interzis a se introduce #n trenuri si a se mentine #n circulatie va$oanele cu arcuri de suspensie sau furci de $arda rupte" str,m+e sau desprinse; va$oanele cu tampoane str,m+e" rupte sau lipsa. Raspunsuri: Adevarat; !als 1014. *n cazul trenurilor pentru care este prevazuta detasarea de $rupe de va$oane #n parcurs personalul operatorului de transport feroviar tre+uie sa compuna trenul #n statia de compunere" astfel ca dupa detasarea fiecarei $rupe nu tre+uie sa se $aseasca $rupuri de va$oane numai cu conducta de trecere cu un numar de osii mai mare de 1 osii. Raspunsuri: Adevarat; !als 1011. Daca trenul urmeaza sa.si schim+e #n parcurs sensul de mers" personalul operatorului de transport feroviar tre+uie sa compuna trenul astfel #nc,t nu tre+uie sa se $aseasca $rupuri de va$oane numai cu conducta de trecere" at,t la #ndrumarea din statia de compunere" statia din parcurs c,t si la #ndrumarea din statia #n care se face re+rusmentul. Raspunsuri: Adevarat; !als

1)-

101 . Daca trenul urmeaza sa.si schim+e #n parcurs sensul de mers" personalul operatorului de transport feroviar tre+uie sa compuna trenul astfel #nc,t nu tre+uie sa se $aseasca $rupuri de va$oane numai cu conducta de trecere" doar la #ndrumarea din statia de compunere. Raspunsuri: Adevarat; !als 101). 7renul care #si schim+a #n parcurs sensul de mers tre+uie sa ai+a la am+ele capete c,te un va$on care sa #ndeplineasca conditiile impuse va$onului de semnal. Raspunsuri: Adevarat; !als 101-. <ltimul va$on din tren #n cazul trenurilor mi&te si de marfa tre+uie sa fie dotat si cu $hereta de fr,na" daca are a$ent la urma trenului. Raspunsuri: Adevarat; !als 101/. A&istenta discului reflectorizant #n c,rli$ul de tractiune" fara #nsa a fi aplicata #n c,rli$ si cupla de tractiune" nu constituie motiv de oprire a trenului. Raspunsuri: Adevarat; !als 1010. Daca la finele trenului lipseste discul reflectorizant" iar cupla nu este aplicata #n c,rli$ul de tractiune" trenul va fi oprit consider,ndu.se ca nu este #ntre$. Raspunsuri: Adevarat; !als 1015. Care sunt trenurile care pot fi deservite de catre un a$ent Bmecanicul de locomotiva sau conducatorul vehiculului feroviar? Raspunsuri: A) Automotoarele simple; <A3 cu sau fara va$oane; locomotiva izolata; B) Automotoarele si tenderele de locomotiva; <A3 cu sau fara va$oane; locomotiva izolata; $) Automotoarele si ramele electrice sau diesel; /A& cu sau fara va"oane; locomotiva izolata ; 1018. Cui revine verificarea si raspunderea pentru aranjarea va$oanelor #n tren si a compunerii trenurilor cu respectarea re$lementarilor specifice #n vi$oare? Raspunsuri: A) Personalului operatorului de transport feroviar ; B) 'ersonalului operatorului de transport feroviar si personalului administratorului infrastructurii feroviare; C) 'ersonalului $estionarului infrastructurii feroviare si personalului administratorului infrastructurii feroviare; 1016. Cum se face cuplarea locomotivelor la trenurile de calatori" mi&te sau la va$oanele ocupate cu oameni? Raspunsuri: A) ;e face pe +aza semnalelor date de catre revizorul tehnic de va$oane; B) )e face pe baza semnalelor date de catre un a"ent al trenului sau alt a"ent al operatorului de transport feroviar ; C) ;e face pe +aza semnalelor date de catre mecanicul ajutor; 10 4. Cum se face le$area va$oanelor de calatori #ntre ele? Raspunsuri: A) Cupla #n functiune a aparatului de tractiune tre+uie sa fie str,nsa la ma&im; B) Cupla #n functiune a aparatului de tractiune tre+uie sa fie str,nsa p,na la atin$erea discurilor tampoanelor; $) $upla n functiune a aparatului de tractiune trebuie sa fie strnsa cu nca +-- rotatii dupa atin"erea discurilor tampoanelor; 10 1. 'ersonalul operatorului de transport feroviar sau al operatorului economic care efectueaza operatiuni de transport feroviar este o+li$at sa compuna trenurile conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. Raspunsuri: Adevarat; !als 10 . Ga$oanele cisterna" #ncarcate cu produse petroliere al+e tre+uie sa fie separate de locomotiva din capul trenului prin cel putin un va$on $ol sau #ncarcat cu alte marfuri dec,t cele periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=" iar #n lipsa acestuia prin cel putin un va$on #ncarcat cu produse petroliere ne$re sau motorina. Raspunsuri: Adevarat; !als 10 ). Ga$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria e&plozi+ile tre+uie sa fie aranjate #n corpul trenului #naintea va$oanelor cu marfuri periculoase din cate$oria =incendia+ile= si separate de acestea prin cel putin 0 osii de si$uranta. Ca osii de si$uranta nu pot fi folosite va$oane #ncarcate cu produse petroliere. Raspunsuri: Adevarat; !als 10 -. Ga$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria e&plozi+ile nu se introduc #n trenurile care au #n compunere va$oane care transporta oameni" e&cept,nd va$oanele #n care iau loc #nsotitorii acestor marfuri. Raspunsuri: Adevarat; !als 10 /. 'ro$ramarea circulatiei" e&pedierea si circulatia va$oanelor #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= se face conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. Raspunsuri:

1)/

Adevarat; !als 10 0. 'ro$ramarea circulatiei" e&pedierea si circulatia va$oanelor #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= se face conform prevederilor din '7A. Raspunsuri: Adevarat; !als 10 5. :a urma trenului" dupa va$onul de semnal se admit va$oanele defecte care nu #ndeplinesc conditiile de circulatie #n corpul trenului" av,nd conducta $enerala de aer defecta sau lipsa. Raspunsuri: Adevarat; !als 10 8. (u se admit #n compunerea trenului #n cazul trenurilor remorcate si cu locomotiva #mpin$atoare va$oane cu diferenta de #naltime" intre centrele tampoanelor #nvecinate" mai mare de 144 mm" iar diferenta de #naltime" intre centrele tampoanelor locomotivei #mpin$atoare si a ultimului va$on" nu tre+uie sa fie mai mare de 64 mm. Raspunsuri: Adevarat; !als 10 6. ;e numeste tren un $rup de vehicule feroviare le$ate re$ulamentar #ntre ele si de locomotiva de remorcare" semnalizat cu semnale de cap si fine de tren. Raspunsuri: Adevarat; !als 10)4. :a le$area va$oanelor din trenurile de calatori" cupla #n functiune a aparatului de tractiune tre+uie sa fie str,nsa cu #nca 1. rotatii dupa atin$erea discurilor tampoanelor. Raspunsuri: Adevarat; !als 10)1. Cuplarea locomotivelor la trenurile de calatori" mi&te sau la va$oanele ocupate cu oameni se face pe +aza semnalelor date de catre un a$ent al trenului sau alt a$ent al operatorului de transport feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als 10) . :e$area si dezle$area locomotivei sau a automotoarelor la si de la tren si fr,na" c,t si #ntre ele se face cu respectarea re$lementarilor specifice #n vi$oare" de catre personalul operatorului de transport feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als 10)). Aranjarea va$oanelor de marfa #n trenurile mi&te se face #n ordinea $eo$rafica a statiilor #n care se manevreaza. Raspunsuri: Adevarat; !als 10)-. *n trenurile mi&te nu se introduc va$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile=" =radioactive=" clor lichid" $aze lichefiate" =incendia+ile= sau rau mirositoare. Raspunsuri: Adevarat; !als 10)/. Gerificarea si raspunderea pentru aranjarea va$oanelor #n tren si a compunerii trenurilor cu respectarea re$lementarilor specifice #n vi$oare revine personalului operatorului de transport feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als 10)0. ;unt considerate tot trenuri automotoarele" ramele electrice sau diesel" <A3 cu sau fara va$oane" precum si locomotivele izolate. Raspunsuri: Adevarat; !als 10)5. ;unt considerate tot trenuri va$onetii fara motor care se pot scoate de pe linie cu +ratele. Raspunsuri: Adevarat; !als 10)8. 7onajul ma&im si lun$imea ma&ima a trenurilor se sta+ilesc prin planul de mers al trenurilor si se trec #n livrete de mers. Raspunsuri: Adevarat; !als 10)6. Dupa terminarea operatiilor de compunere a unui tren acesta se acopera #n am+ele capete cu discuri rosii si se pune la dispozitia personalului de va$oane pentru efectuarea reviziei tehnice si a pro+ei de fr,na" #n vederea e&pedierii. Raspunsuri: Adevarat; !als 10-4. 'revederi de amanunt privind avizarea punerii trenurilor la dispozitia personalului care e&ecuta revizia tehnica si pro+a de fr,na #n vederea e&pedierii" precum si a terminarii acestora se sta+ilesc #n '7A. Raspunsuri: Adevarat; !als 10-1. Aste interzis a se introduce #n trenuri si a se mentine #n circulatie va$oanele cu ta+la acoperisului desprinsa si va$oanele ale caror prelate sunt desprinse sau fi&ate necorespunzator; va$oanele nedescarcate complet sau cu #ncarcatura pe o parte.

1)0

Raspunsuri: Adevarat; !als 10- . Aste interzis a se introduce #n trenuri si a se mentine #n circulatie va$oanele cu scur$eri din continut; va$oanele cu $hereta fr,nei desprinsa si e&pusa caderii #n parcurs; va$oanele cu capacele de la dome sau $urile de #ncarcare de pe acoperis deschise. Raspunsuri: Adevarat; !als 10-). :a introducerea #n trenuri vehiculele feroviare nu tre+uie sa prezinte defecte" iar marfa din acestea tre+uie sa fie #ncarcata si asi$urata conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. Raspunsuri: Adevarat; !als 10--. <ltimul va$on al fiecarui tren" numit va$on de semnal" tre+uie sa fie echipat cu fr,na activa" semnal de alarma #n stare corespunzatoare de functionare si sa fie semnalizat conform prevederilor Re$ulamentului de semnalizare C!R. Raspunsuri: Adevarat; !als 10-/. :a primul si la ultimul va$on de calatori din tren usile frontale e&treme ale acestora tre+uie sa fie #nchise si #ncuiate iar placile de intercomunicatie tre+uie sa fie ridicate si fi&ate #n aceasta pozitie. Raspunsuri: Adevarat; !als 10-0. Din punct de vedere tehnic si al modului de #ncarcare va$oanele aduse #n statie #n vederea introducerii lor #n trenuri se revizuiesc de catre personalul operatorului de transport feroviar. Raspunsuri: Adevarat; !als 10-5. Circulatia trenurilor compuse numai din va$oane defecte" numai din va$oane cu revizia periodica e&pirata sau numai din va$oane pentru casare se sta+ileste prin re$lementari specifice. Raspunsuri: Adevarat; !als 10-8. Circulatia trenurilor compuse numai din va$oane defecte" numai din va$oane cu revizia periodica e&pirata sau numai din va$oane pentru casare se sta+ileste pe +aza acordului de principiu. Raspunsuri: Adevarat;!als 10-6. Conditiile sta+ilite de catre revizorul tehnic de va$oane respectiv de catre personalul tehnic de specialitate #n avizul scris se aduc la cunostinta mecanicului" de catre 2D3" prin ordin de circulatie. Raspunsuri: Adevarat; !als 10/4. *n statiile #n care se formeaza trenuri directe" precum si #n statiile din parcurs #n care se efectueaza atasari%detasari de va$oane" iar operatorul de transport feroviar nu poate asi$ura revizor tehnic de va$oane se admite ca verificarea conditiilor tehnice ale va$oanelor la introducerea lor #n trenuri" sa se faca de catre alt personal de specialitate al operatorului de transport feroviar" autorizat sa efectueze pro+ele de fr,na. Raspunsuri: Adevarat; !als 10/1. Gerificarea conditiilor tehnice ale va$oanelor la introducerea lor #n trenuri se face de catre revizorul tehnic de va$oane #n cadrul operatiilor de revizie tehnica la compunere. Raspunsuri: Adevarat; !als 10/ . Aranjarea #n tren a va$oanelor specializate pentru transportul panourilor si tronsoanelor de sina" precum si compunerea trenurilor se face cu respectarea re$lementarilor specifice #n vi$oare. Raspunsuri: Adevarat;!als 10/). Aranjarea va$oanelor #n trenurile de marfa prevazute #n livretul cu mersul trenurilor sa circule #n ran$ul G22 se face de re$ula #n ordinea succesiunii statiilor #n care se manevreaza. Raspunsuri: Adevarat; !als 10/-. :a trenurile convoaie de manevra prevazute #n livretele de mers sa circule pe toata distanta cu locomotiva #mpin$atoare le$ata la tren si fr,na se admite ca acestea sa circule fara ca ultimul va$on sa #ndeplineasca conditiile impuse va$onului de semnal. Raspunsuri: Adevarat; !als 10//. Ga$oanele #ncarcate cu marfuri periculoase din cate$oria =e&plozi+ile= si =incendia+ile=" cu e&ceptia va$oanelor cisterna #ncarcate cu produse petroliere . +enzina" motorina" pacura" titei tre+uie sa fie aranjate #n corpul trenului astfel: 1 osii dupa locomotiva care tra$e trenul sau dupa locomotiva intercalata" daca e&ista; 0 osii #naintea locomotivei intercalate sau a locomotivei care #mpin$e trenul. Raspunsuri: Adevarat; !als

1)5

10/0. (umarul ma&im de osii al va$oanelor de marfa care se admite a fi atasate sau introduse la un tren de persoane" este de 8 osii. Raspunsuri: Adevarat; !als 10/5. :a sta+ilirea lun$imii trenurilor" pentru fiecare locomotiva se iau #n calcul c,te / m" fractiunile su+ 4" / m se ne$lijeaza" iar fractiunile de 4" / m si mai mari se rotunjesc la 1 m. Raspunsuri: Adevarat;!als 10/8. Gehiculele care circula izolat" tre+uie sa fie semnalizate ca si trenurile cu semnale =cap de tren= si =fine de tren=. >/50/-) 10/64? Raspunsuri: Adevarat; !als 10/6. *n cazul #n care automotorul sau rama circula remorcat" semnalizarea =fine de tren= se face prin doua lumini de culoare rosie" at,t ziua c,t si noaptea. Raspunsuri: Adevarat; !als 1004. *n cazul #n care automotorul sau rama circula remorcat" semnalizarea =fine de tren= se face prin doua lumini de culoare al+a" at,t ziua c,t si noaptea. Raspunsuri: Adevarat; !als 1001. :ocomotivele trenurilor #n circulatie" daca e&ecuta miscari de manevra #n statii" #si mentin semnalizarea de la tren. Raspunsuri: Adevarat; !als 100 . :ocomotivele trenurilor #n circulatie" daca e&ecuta miscari de manevra #n statii" se semnalizeaza #n acelasi mod ca si locomotiva de manevra. Raspunsuri: Adevarat; !als 100). Ce tre+uie sa faca 2D3 dupa e&pedierea trenului descompus care a stationat mai mult de 5 de ore? >/) --1)8 011? Raspunsuri: A) %D& verifica pe teren, personal sau printr-un a"ent din subordinea sa, daca linia este libera sau ocupata si daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe displaJ corespund cu starea de liber sau ocupat a liniei pe teren ; B) 2D3 verifica daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe displaU corespund cu starea de li+er sau ocupat a liniei pe teren; C) 2D3 verifica pe teren" personal sau prin seful statiei" daca linia este li+era si daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe displaU corespund cu starea de li+er a liniei pe teren; 100-. <nde se pastreaza cheile macazurilor atacate pe la v,rf" precum si cheile macazurilor de acoperire la instalatiile cu chei fara +loc" care intra #n parcursul comandat? Raspunsuri: A) De catre %D& sau revizorul de ace ; B) :a postul de +ariera; C) :a postul de macazuri; 100/. *n urmatoarele cazuri #n statiile sau posturile de macazuri din linie curenta #nzestrate cu instalatii CA3 sau cu #ncuietori cu chei cu +loc" comanda tre+uie sa se dea #n scris: Raspunsuri: A) Daca continutul comenzii se completeaza cu observatii referitoare la primirea trenului pe linie ocupata ; B) Daca continutul comenzii se completeaza cu o+servatii referitoare la primirea trenului pe linie #nchisa; C) Daca continutul comenzii se completeaza cu o+servatii referitoare la primirea trenului cu ta+lita de recunoastere. 1000. Cum se procedeaza #n cazul #n care necesitatile de e&ploatare impun oprirea trenului #ntr.o statie prin care urma sa treaca fara oprire" #nzestrata cu instalatii CAD" CA sau #n statii ale caror semnale de intrare dau indicatii asupra semnalului de iesire? Raspunsuri: A) Oprirea trenului n statie se face pe baza indicatiei date de semnalul de intrare si a semnalului de iesire aflat n pozitie de oprire; B) 2D3 din statia #n care se impune oprirea acestuia" opreste trenul la semnalul de intrare si numai dupa ce s.a convins ca trenul este oprit pune semnalul de intrare pe li+er; C) 1prirea trenului #n statie se face pe +aza indicatiei date de semnalul de intrare si a ordinului de circulatie #nm,nat de 2D3 din ultima statie cu oprire a trenului; 1005. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare" atunci c,nd: Raspunsuri: A) 'a ndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa dupa mersuri ntocmite cu ocazia ndrumarii lor; B) :a #ndrumarea trenurilor suplimentare de calatori dupa mersuri #ntocmite cu ocazia pro$ramului decadic; C) :a #ndrumarea trenurilor sezoniere de calatori sau marfa dupa mersuri #ntocmite cu ocazia #ndrumarii lor; 1008. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare" atunci c,nd: Raspunsuri: A) :a introducerea si modificarea restrictiilor de viteza;

1)8

B) :a introducerea limitarilor de viteza. $) 'a avizarea restrictiilor de viteza; 1006. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare" atunci c,nd: Raspunsuri: A) 'a napoierea trenului din linie curenta n conditiile stabilite de seful de tren ; B) :a #napoierea trenului din linie curenta #n conditiile sta+ilite de catre 2D3; C) :a #napoierea trenului din linie curenta #n conditiile sta+ilite de seful de manevra; 1054. ;e interzice e&pedierea unui tren din statie simultan cu primirea altui tren #n acelasi sens de mers" atunci c,nd: Raspunsuri: A) *n statiile de pe liniile du+le" daca trenul care se e&pediaza #ntretaie parcursul de e&pediere a trenului care soseste; B) *n statiile de pe liniile du+le" daca trenul care se e&pediaza #ntretaie parcursul sau continuarea parcursului de e&pediere a trenului care soseste; $) 6n statiile de pe liniile duble, daca trenul care se e#pediaza ntretaie parcursul sau continuarea parcursului de primire a trenului care soseste; 1051. 2D3 dispozitor pentru a nu #nt,rzia e&ecutarea comenzilor de intrare" iesire sau trecere a unui tren tre+uie sa dea ordin din timp de retra$erea si oprirea manevrei" verificarea starii de li+er a liniei si a parcursului de intrare. iesire. Raspunsuri: Adevarat; !als 105 . 2D3 dispozitor pentru a nu #nt,rzia e&ecutarea comenzilor de intrare" iesire sau trecere a unui tren tre+uie sa dea ordin din timp de retra$erea si oprirea manevrei" verificarea starii de li+er a parcursului de intrare. iesire si a portiunii de linie cuprinsa #ntre semnalul de intrare si primul macaz al parcursului de intrare. Raspunsuri: Adevarat; !als 105). Ridicarea cheilor de pe ta+lou #n scopul e&ecutarii manevrei" precum si #n cazul #n$rijirii" revizuirii sau repararii macazurilor si a instalatiilor" #n cazul #n care cheile de la #ncuietorile macazurilor se pastreaza la postul de macazuri din linie curenta se face de catre 2D3" revizorul de ace sau a$entul care deserveste acest post" numai #n +aza dispozitiei scrise data de catre 2D3 dispozitor din statia de care apartine postul. Raspunsuri: Adevarat; !als 105-. Dupa e&pedierea trenului descompus care a stationat mai mult de 5 de ore 2D3 verifica pe teren" personal sau printr.un a$ent din su+ordinea sa" daca linia este li+era sau ocupata si daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe displaU corespund cu starea de li+er sau ocupat a liniei pe teren. Raspunsuri: Adevarat; !als 105/. Dupa e&pedierea trenului descompus care a stationat mai mult de -8 de ore 2D3 verifica pe teren" personal sau prin seful statiei" daca linia este li+era si daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe displaU corespund cu starea de li+er a liniei pe teren. Raspunsuri: Adevarat; !als 1050. 7renurile mai pot fi primite #n caz de lipsa de linii li+ere #n statie pe linie ocupata sau cu marca de si$uranta din capatul opus ocupata" #nsa numai dupa ce sunt oprite la semnalul de intrare si s.a #nm,nat mecanicului ordin de circulatie" urm,nd sa fie #nsotite de catre a$entul statiei" p,na la $ararea lor pe linia respectiva. Raspunsuri: Adevarat; !als 1055. 7renurile mai pot fi primite #n caz de lipsa de linii li+ere #n statie pe linie ocupata sau cu marca de si$uranta din capatul opus ocupata" #nsa numai dupa ce sunt oprite la semnalul de intrare si s.a pus chemare la semnalul de intrare" urm,nd sa fie #nsotite de catre seful statiei" p,na la $ararea lor pe linia respectiva. Raspunsuri: Adevarat; !als 1058. :iniile de primire si e&pediere se pot ocupa temporar cu vehicule feroviare #n cazul #n care acestea sunt prevazute #n '7A" pe +aza $raficului de ocupare a liniilor" caz #n care 2D3 comunica ocuparea liniei catre operatorul de circulatie. Raspunsuri: Adevarat; !als 1056. *n cazul #n care se schim+a linia de primire%trecere a unui tren" iar la linia la care se primeste trenul e&ista restrictii de viteza" 2D3 din statia #n care trenul are ultima oprire" aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie e&istenta restrictiei de viteza. Raspunsuri: Adevarat; !als 1084. 2D3 tre+uie sa dea semnalul =trecerea fara oprire a trenului= #n cazul circulatiei trenurilor fara oprire prin statiile ne,nzestrate cu semnal de iesire #nainte ca trenul sa depaseasca primul aparat de cale de la intrare" respectiv la aparitia trenului" #n cazul #n care nu are vizi+ilitate p,na la primul aparat de cale" post,ndu.se asfel #nc,t sa fie perceput de catre mecanic. Raspunsuri: Adevarat;!als

1)6

1081. Comanda se da #n scris #n statiile sau posturile de macazuri din linie curenta #nzestrate cu instalatii CA3 sau cu #ncuietori cu chei cu +loc daca continutul comenzii se completeaza cu o+servatii referitoare la primirea trenului pe linie ocupata. Raspunsuri: Adevarat; !als 108 . Comanda se da #n scris #n statiile sau posturile de macazuri din linie curenta #nzestrate cu instalatii CA3 sau cu #ncuietori cu chei cu +loc daca continutul comenzii se completeaza cu o+servatii referitoare la primirea trenului pe linie #nchisa. Raspunsuri: Adevarat; !als 108). Comanda de iesire a unui tren se da simultan la posturile care deservesc: macazurile din parcursul de e&pediere a trenului; macazurile de acoperire a parcursului de e&pediere a trenului; macazurile din capatul opus al liniei de la care se e&pediaza trenul; +arierele situate pe parcursul de e&pediere a trenului. Raspunsuri: Adevarat; !als 108-. *nainte de primirea%e&pedierea%trecerea unui tren se #ncuie respectiv +locheaza toate macazurile atacate de tren at,t pe la v,rf c,t si pe la calc,i" precum si macazurile de acoperire ale parcursului comandat. Raspunsuri: Adevarat; !als 108/. Darea comenzilor de iesire" trecere si intrare.iesire la posturile din statie tre+uie sa se faca numai dupa o+tinerea cailor li+ere iar numarul de control al comenzii este numarul telefono$ramei cu care statia vecina a acordat calea li+era. Raspunsuri: Adevarat; !als 1080. Darea comenzilor de iesire" trecere si intrare.iesire la posturile din statie tre+uie sa se faca #nainte de o+tinerea cailor li+ere iar numarul de control al comenzii este numarul telefono$ramei cu care 2D3 a cerut calea li+era. Raspunsuri: Adevarat; !als 1085. *n statiile #n care se efectueaza schim+area locomotivelor" se ataseaza sau se detaseaza locomotive pentru%de la multipla tractiune" linia de evitare poate fi ocupata temporar cu aceste locomotive. Raspunsuri: Adevarat; !als 1088. *n statiile #n care se efectueaza schim+area locomotivelor" se ataseaza sau se detaseaza locomotive pentru%de la multipla tractiune" linia de evitare nu poate fi ocupata #n nicio situatie cu aceste locomotive. Raspunsuri: Adevarat; !als 1086. 'entru sta+ilirea starii de li+er a parcursului de intrare%iesire se verifica si portiunea de linie cuprinsa #ntre semnalul de intrare si v,rful primului macaz din parcursul de intrare" linia de $arare care intra #n parcursul comandat" precum si portiunea de linie de la ultimul macaz din parcursul de iesire p,na la semnalul de intrare din sensul opus de mers. Raspunsuri: Adevarat; !als 1064. 7renurile suplimentare fata de pro$ramul de circulatie anual pot circula numai #n +aza unei trase suplimentare fata de planul de mers sau #n conditiile unei trase prevazute #n pro$ramul de circulatie anual. Raspunsuri: Adevarat; !als 1061. 1peratorii de transport feroviar calatori tre+uie sa solicite administratorului infrastructurii feroviare introducerea #n circulatie a unor trenuri suplimentare pentru preluarea cresterii volumului de trafic cauzat de anumite sar+atori sau evenimente. >558541/0)84/? Raspunsuri: Adevarat; !als 106 . ;e interzice trecerea unui tren fara oprire" printr.o statie #n care mersul prevede oprire fara dispozitia operatorului de circulatie transmisa at,t statiei #n care trenul are ultima oprire" c,t si statiei #n care se suprima oprirea iar suprimarea opririi si noile conditii de circulatie ale trenului se aduc la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie" #nm,nat #n ultima statie cu oprire. Raspunsuri: Adevarat; !als 106). ;e interzice trecerea unui tren fara oprire" printr.o statie #n care mersul prevede oprire fara dispozitia ver+ala a operatorului de circulatie. Raspunsuri: Adevarat; !als 106-. C,nd partea din urma a trenului ram,ne dincolo de marca de si$uranta a$entul de la urma trenului sau acarul postului de macazuri daca e&ista este o+li$at sa dea semnale mecanicului pentru tra$erea trenului p,na la semnalul de iesire al liniei respective sau #n cazul #n care nu e&ista semnal de iesire" p,na la marca de si$uranta de la iesire. Raspunsuri: Adevarat; !als 106/. 'entru manipularea macazurilor posturile de macazuri din statie si din linie curenta tre+uie sa fie deservite de acari si revizori de ace sau alti a$enti autorizati. Raspunsuri:

1-4

Adevarat; !als 1060. *n punctele de sectionare situate pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor asupra primirii si e&pedierii trenurilor dispune operatorul de circulatie. Raspunsuri: Adevarat; !als 1065. *n punctele de sectionare situate pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor asupra primirii si e&pedierii trenurilor dispune 2D3 din statia cap de sectie. Raspunsuri: Adevarat; !als 1068. Dispozitiile de circulatie se colationeaza de 2D3 sta+ilit de operatorul de circulatie si numai dupa aceasta se confirma de catre toti 2D3 carora le.au fost adresate cu numarul cu care au fost #nre$istrate. Raspunsuri: Adevarat; !als 1066. ;e interzice primirea simultana a doua trenuri din directii alaturate atunci c,nd unul din trenuri nu are oprire #n statie" iar continuarea parcursului de primire a trenului care opreste #ntretaie parcursul de e&pediere al trenului care nu opreste. Raspunsuri: Adevarat; !als 1544. ;e #nm,neaza mecanicului ordinul de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare c,nd pe linia de primire e&ista o restrictie de viteza mai mica de 4 Fm%ora sau la e&pedierea trenurilor #n toate cazurile c,nd locomotiva trenului se afla dincolo de semnalul de iesire. Raspunsuri: Adevarat; !als 1541. ;e #nm,neaza mecanicului ordinul de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pentru continuarea mersului c,nd trenul este oprit" dupa darea ordinului de plecare #n statii ne#nzestrate cu semnal de iesire. Raspunsuri: Adevarat; !als 154 . ;e #nm,neaza mecanicului ordinul de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pentru continuarea mersului c,nd trenul este oprit" dupa darea ordinului de plecare #n statii #nzestrate cu semnal de iesire. Raspunsuri: Adevarat; !als 154). ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare #n cazul schim+arii sistemului de circulatie. Raspunsuri: Adevarat;!als 154-. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare la avizarea restrictiilor de viteza" #n cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor sau care sunt #n pericol de a fi inundate. Raspunsuri: Adevarat; !als 154/. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare la primirea unui tren pe linie ocupata sau cu marca de si$uranta ocupata #n capatul opus. Raspunsuri: Adevarat; !als 1540. Comenzile #n le$atura cu circulatia trenurilor se dau ver+al si prin +loc" la posturile de macazuri centralizate electromecanic sau #nzestrate cu #ncuietori cu chei cu +loc. Raspunsuri: Adevarat; !als 1545. Comenzile #n le$atura cu circulatia trenurilor se dau #n scris si prin +loc" la posturile de macazuri centralizate electromecanic sau #nzestrate cu #ncuietori cu chei cu +loc. Raspunsuri: Adevarat; !als 1548. Atunci c,nd este cazul" continutul comenzii se completeaza cu o+servatii referitoare la schim+area liniei de $arare; schim+area #ncrucisarii; primirea trenului pe linie ocupata. Raspunsuri: Adevarat; !als 1546. Atunci c,nd este cazul" continutul comenzii se completeaza cu o+servatii referitoare la primirea trenului pe linie #nchisa. Raspunsuri: Adevarat;!als 1514. ;e interzice ridicarea de pe ta+loul de chei a cheilor parcursului e&ecutat" #nainte de raportarea $ararii%iesirii%trecerii complete a trenului.

1-1

Raspunsuri: Adevarat; !als 1511. Comanda se da #n scris #n statiile sau posturile de macazuri din linie curenta #nzestrate cu instalatii CA3 sau cu #ncuietori cu chei cu +loc daca continutul comenzii se completeaza cu o+servatii referitoare la iesirea trenului din statie cu semnalul de iesire defect. Raspunsuri: Adevarat; !als 151 . Comanda se da #n scris #n statiile sau posturile de macazuri din linie curenta #nzestrate cu instalatii CA3 sau cu #ncuietori cu chei cu +loc daca continutul comenzii se completeaza cu o+servatii referitoare la e&pedierea unui tren de la o linie cu parcurs asi$urat #n +loc si #nzestrata cu semnal de iesire. Raspunsuri: Adevarat; !als 151). De catre cine se da semnalul =pornirea trenului= la trenurile de calatori si mi&te intr.o statie de cale ferata? Raspunsuri: A) %D& B) conductorul de tren" din ordinul sefului de tren; C) revizorul de ace" din ordinul 2D3; 151-. De unde se da semnalul =pornirea trenului= la trenurile de calatori si mi&te? Raspunsuri: A) din fata +iroului de miscare; B) dintr-un loc vizibil, astfel nct sa fie perceput n mod direct de catre mecanic; C) din +iroul de miscare" prin radio.telefon; 151/. Cum se face circulatia trenurilor dupa sistemul #ntele$erii telefonice? Raspunsuri: A) ;e face la interval de statie" pe +aza indicatiei semnalelor B:A; B) )e face la interval de statie, pe baza de cale libera ; C) ;e face la distanta de vedere" cu respectarea re$lementarilor specifice; 1510. Care este prima o+li$atie a 2D3 dispozitor" dupa acordarea caii li+ere statiei vecine si #nre$istrarea ei #n re$istrul unifificat de cai li+ere" comenzi si miscare: Raspunsuri: A) sa avizeze operatorul de circulatie si seful statiei; B) sa se deplaseze la locul sta+ilit pentru defilarea trenului; $) sa nre"istreze avizul de plecare de la statia vecina ; 1515. De catre cine poate fi declarat defect si scos din functie B:A? Raspunsuri: A) seful de statie; B) personalul de ntretinere a instalatiilor )$B; C) picher; 1518. Cum se efectueaza circulatia trenurilor pe linie falsa? Raspunsuri: A) numai cu apro+area 2D3 din statia vecina" pe +aza indicatiilor date de semnalele B:A" #n cazul statiilor situate pe sectii cu cale du+la; B) numai cu apro+area sefului de statie" pe +aza consimtam,ntului dat in +loc" de 2D3 din statia vecina; $) numai cu aprobarea scrisa a operatorului de circulatie, dupa sistemul ntele"erii telefonice - cale libera; 1516. Ce o+li$atie are 2D3 atunci atunci c,nd primeste avizarea de introducere sau modificare a unei restrictii de viteza? Raspunsuri: A) o aduce imediat la cunostinta 2D3 din statiile vecine; B) 1 aduce imediat la cunostinta sefului de statie; $) o aduce imediat la cunostinta operatorului de circulatie prin telefono"rama ; 15 4. Ce o+li$atii are 2D3 #n cazul #n care a primit avizarea de ridicare a unei restrictii de viteza? Raspunsuri: A) aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie; B) #nstiinteaza seful de statie prin raport de eveniment; $) o ster"e imediat de pe tabla de restrictii ; 15 1. De catre cine se face ridicarea restrictiilor de viteza din linie curenta? Raspunsuri: A) personalul de intretinere a instalatiilor ;CB" #n functie de cel putin electromecanic; B) personalul statiei" care e&ecuta manevra #n linie curenta" #n functie de cel putin sef de tren; $) personalul de intretinere a caii, n functie de cel putin sef de district ; 15 . Restrictia de viteza reprezinta reducerea prevazuta sau neprevazuta a unei viteze de circulatie sta+ilite" pentru o portiune de linie de cale ferata; Raspunsuri: Adevarat; !als

1-

15 ). *n cazul #n care" #n timpul unei ploi torentiale" personalul de #ntretinere a liniei nu a dat niciun aviz #n le$atura cu circulatia trenurilor peste punctele e&puse inundatiilor" 2D3 din proprie initiativa" dispune ca trenurile sa fie conduse peste punctele respective cu deose+ita atentie si cu viteza de cel mult / Fm%h; Raspunsuri: Adevarat; !als 15 -. <nde tre+uie sa se afiseze ta+loul de sosire" plecare si $arare al trenurilor? Raspunsuri: A) 6n biroul de miscare, la posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei, precum si la posturile de miscare, posturile a1utatoare de miscare si de macazuri din linie curenta; B) (umai la posturile de macazuri din incinta statiei; C) (umai la posturile de miscare si posturile de macazuri din linie curenta; 15 /. Ce se interzice dupa verificarea liniilor si a parcursului de intrare.iesire si constatarea ca acestea sunt li+ere? Raspunsuri: A) ;e interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii" precum si pe liniile care sunt alaturate acestor linii" cu e&ceptia cazurilor prevazute #n R 44-; B) )e interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii, precum si pe liniile care dau acces la aceste linii, cu e#ceptia cazurilor prevazute n 0 99:; C) ;e interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii" precum si pe macazurile care dau acces la aceste linii" cu e&ceptia cazurilor prevazute #n R 440; 15 0. C,nd este permisa darea #napoi a trenului cu atacarea marcii de si$uranta de la urma? Raspunsuri: A) ?umai dupa manipularea macazurilor n pozitie corespunzatoare, daca este cazul si numai cu incuviintarea scrisa data mecanicului prin ordin de circulatie ; B) (umai dupa #ntocmirea planului de manevra si avizarea sefului de tren" daca este cazul; C) (umai dupa avizarea sefului de tren si a personalului de tren" daca este cazul; 15 5. C,nd se #nre$istreaza ora $ararii sau iesirii trenului si de catre cine c,nd comanda de intrare iesire a trenului s.a dat ver+al si prin +loc? Raspunsuri: A) )e nre"istreaza numai de catre %D& dispozitor, n re"istrul unificat de cai libere comenzi si miscare; B) ;e #nre$istreaza simultan at,t de catre a$entii posturilor de macazuri" #n re$istrul de comenzi al postului" c,t si de catre 2D3 dispozitor" #n re$istrul unificat de cai li+ere comenzi si miscare; C) ;e #nre$istreaza numai de catre a$entii posturilor de macazuri" #n re$istrul de comenzi al postului si de catre 2D3 dupa caz; 15 8. Ce cuprinde o comanda? Raspunsuri: A) (umarul de control" ora de transmitere" numarul trenului; B) ?umarul de control, ora de transmitere si continutul, numarul trenului completat cu mentiunile; intra3iese3intraiese3trece, numarul liniei, precum si alte observatii; C) (umarul de control" ora de transmitere si continutul; 15 6. <nde se pastreaza cheile #ncuietorilor macazurilor #nzestrate cu #ncuietori cu chei fara +loc la posturile de macazuri din linie curenta? Raspunsuri: A) )e pastreaza la %D& din statia de care apartin aceste posturi; B) ;e pastreaza #n ta+loul de chei sau #n aparatul de comanda sau manevra de la aceste posturi; C) ;e pastreaza #n ta+loul de chei de la postul respectiv conform prevederilor din '7A; 15)4. Cum se aduce la cunostinta personalului interesat circulatia trenurilor prevazute #n $raficul de circulatie si a celor suplimentare? Raspunsuri: A) Prin dispozitie scrisa a operatorului de circulatie, ori de cte ori intervin anulari si suplimentari de trenuri fata de pro"ramul de circulatie zilnic; B) 'rin dispozitie ver+ala a operatorului de circulatie"; C) 'rin BAR" decadal; 15)1. Cum se procedeaza la e&ecutarea comenzilor de intrare%iesire%intrare.iesire%trecere #n statiile cu macazuri prevazute cu #ncuietori cu chei fara +loc deservite numai de catre acari" av,nd sediul la posturile de macazuri sau la +iroul de miscare? >-1 55-0 ) 84? Raspunsuri: A) ;e procedeaza ca si #n cazul statiilor cu revizor de ace" cu deose+irea ca #n acest caz" cheile parcursului comandat si ale macazurilor de la liniile ocupate se aduc si se predau catre 2D3 dispozitor" care le verifica si le depune pe ta+loul de chei din +iroul de miscare; B) ;e procedeaza ca si #n cazul statiilor cu revizor de ace" cu deose+irea ca #n acest caz" cheile parcursului comandat si ale macazurilor de la liniile de manevra se aduc si se predau catre 2D3 dispozitor" care le verifica si le depune pe ta+loul de chei din +iroul de miscare; $) )e procedeaza ca si n cazul statiilor cu revizor de ace, cu deosebirea ca n acest caz, cheile parcursului comandat si ale macazurilor de acoperire se aduc si se predau catre %D& dispozitor, care le verifica si le depune pe tabloul de chei din biroul de miscare ; 15) . Ce se interzice dupa verificarea liniilor si a parcursului de intrare.iesire si constatarea ca acestea sunt li+ere? Raspunsuri: A) ;e interzice efectuarea miscarilor de manevra pe liniile care sunt alaturate acestor linii; B) )e interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii, precum si pe liniile care dau acces la aceste linii, cu e#ceptia cazurilor prevazute n 0 99:;

1-)

C) ;e interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii" precum si pe macazurile care dau acces la aceste linii" cu e&ceptia cazurilor prevazute #n R 44-; 15)). Ce cuprinde o comanda? Raspunsuri: A) (umarul de control" ora de transmitere" numarul trenului; B) ?umarul de control, ora de transmitere si continutul comenzii ; C) (umarul de control" ora de transmitere; 15)-. 'e ce +aza se face trecerea trenului fara oprire #n cazul circulatiei trenurilor de marfa prin statiile #nzestrate cu semnal de intrare care da indicatii asupra pozitiei semnalului de iesire? Raspunsuri: A) )e face numai pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire; B) ;e face pe +aza ordinului de circulatie #nm,nat mecanicului trenului #n ultima statie cu oprire; C) ;e face pe +aza semnalului de intrare care da indicatii asupra pozitiei semnalului de iesire; 15)/. Cum se posteaza acarii si revizorii de ace pentru #nt,mpinarea trenurilor la intrare la posturile de macazuri cu instalatii CA3? Raspunsuri: A) Acarul se posteaza pe platforma sau la fereastra deschisa a cabinei, la intrarea trenului, nainte ca locomotiva trenului sa depaseasca semnalul de intrare ; B) Acarul se posteaza pe platforma sau la fereastra deschisa a ca+inei" la intrarea trenului" #nainte de punerea semnalului de intrare pe li+er; C) Acarul se posteaza pe platforma sau la fereastra deschisa a ca+inei" la intrarea trenului" dupa ce trenul se an$ajeaza pe linia de primire; 15)0. Ce se verifica pentru sta+ilirea starii de li+er a parcursului de intrare%iesire? Raspunsuri: A) ;e verifica si portiunea de linie cuprinsa #ntre semnalul de intrare si v,rful primului macaz din parcursul de intrare" linia de $arare care intra #n parcursul comandat" precum si portiunea de linie de la ultimul macaz din parcursul de iesire p,na la semnalul de iesire din sensul opus de mers; B) )e verifica si portiunea de linie cuprinsa ntre semnalul de intrare si vrful primului macaz din parcursul de intrare, linia de "arare care intra n parcursul comandat, precum si portiunea de linie de la ultimul macaz din parcursul de iesire pna la semnalul de intrare din sensul opus de mers; C) ;e verifica si portiunea de linie cuprinsa #ntre semnalul de intrare si semnalul de iesire din parcursul de intrare" linia de $arare care intra #n parcursul comandat" precum si portiunea de linie de la ultimul macaz din parcursul de iesire p,na la semnalul de intrare din sensul opus de mers; 15)5. Cum se face verificarea liniei si a parcursului de intrare%iesire #n cazul #n care acarii" respectiv revizorii de ace nu au vizi+ilitatea asi$urata pe toata lun$imea liniei de primire%trecere si a parcursului de intrare%iesire a trenului" precum si pe timp cu vizi+ilitate redusa? Raspunsuri: A) ;e face de catre acari" revizori de ace si 2D3 prin deplasarea acestora pe teren" p#na la locul de unde se pot o+serva reciproc; B) ;e face de catre acari" revizori de ace si 2D3 prin deplasarea acestora p#na #n dreptul postului; $) )e face de catre acari, revizori de ace si %D& prin deplasarea acestora printre firele liniei, fiecare ncepnd de la locul stabilit n P 4, pna la distanta de unde se convin" reciproc si n mod nendoielnic ca linia si parcursul de intrare3iesire a trenului sunt libere; 15)8. <nde se pastreaza cheile de la #ncuietorile macazurilor #nzestrate cu #ncuietori cu chei fara +loc" care intra #n parcursul comandat? Raspunsuri: A) $heile macazurilor atacate pe la vrf, precum si cheile macazurilor de acoperire se pastreaza de catre %D& sau revizorul de ace; B) Cheile macazurilor atacate pe la v,rf" precum si cheile macazurilor de acoperire se pastreaza la postul de +ariera; C) Cheile macazurilor atacate pe la v,rf" precum si cheile macazurilor de acoperire se pastreaza la postul de macazuri; 15)6. De catre cine se face ridicarea cheilor de pe ta+lou #n scopul e&ecutarii manevrei" precum si #n cazul #n$rijirii" revizuirii sau repararii macazurilor si a instalatiilor" #n cazul #n care cheile de la #ncuietorile macazurilor se pastreaza la postul de macazuri din linie curenta? Raspunsuri: A) ;e face de catre 2D3" revizorul de ace sau a$entul care deserveste acest post" numai #n +aza dispozitiei ver+ale a operatorului de circulatie; B) ;e face de catre 2D3" revizorul de ace sau a$entul care deserveste acest post" numai #n +aza dispozitiei scrise data de catre operatorul de circulatie; $) )e face de catre %D&, revizorul de ace sau a"entul care deserveste acest post, numai n baza dispozitiei scrise data de catre %D& dispozitor din statia de care apartine postul ; 15-4. Ce tre+uie sa faca 2D3 dispozitor pentru a nu #nt,rzia e&ecutarea comenzilor de intrare" iesire sau trecere a unui tren? Raspunsuri: A) ;a dea ordin din timp de retra$erea si oprirea manevrei" verificarea starii de li+er a parcursului de primire; B) ;a dea ordin din timp de retra$erea si oprirea manevrei" verificarea starii de li+er a liniei; $) )a dea ordin din timp de retra"erea si oprirea manevrei, verificarea starii de liber a liniei si a parcursului de intrare- iesire; 15-1. C,nd tre+uie sa dea 2D3 semnalul =trecerea fara oprire a trenului= #n cazul circulatiei trenurilor fara oprire prin statiile ne,nzestrate cu semnal de iesire? Raspunsuri:

1--

A) 6nainte ca trenul sa depaseasca primul aparat de cale de la intrare, respectiv la aparitia trenului, n cazul n care nu are vizibilitate pna la primul aparat de cale, postndu-se asfel nct sa fie perceput de catre mecanic; B) *nainte ca trenul sa depaseasca primul aparat de cale atacat de tren pe la v,rf" respectiv la aparitia trenului" #n cazul #n care nu are vizi+ilitate p,na la primul aparat de cale" post,ndu.se asfel #nc,t sa fie perceput de catre mecanic; C) *nainte ca trenul sa se an$ajeze pe parcursul de primire" respectiv la aparitia trenului" #n cazul #n care nu are vizi+ilitate p,na la primul aparat de cale" post,ndu.se asfel #nc,t sa fie perceput de catre mecanic; 15- . Cum se procedeaza #n cazul #n care se schim+a linia de primire%trecere a unui tren" iar la linia la care se primeste trenul e&ista restrictii de viteza? Raspunsuri: A) 2D3 aduce #n scris la cunostinta operatorului de circulatie necesitatea schim+arii liniei de primire%trecere" cu restrictia de viteza respectiva; operatorul de circulatie da dispozitie scrisa statiei care acerut schim+area liniei de $arare si statiei #n care trenul are ultima oprire" pentru avizarea restrictiei de viteza; 2D3 din statia #n care trenul are ultima oprire" aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie e&istenta restrictiei de viteza. B) %D& aduce verbal la cunostinta operatorului de circulatie necesitatea schimbarii liniei de primire3trecere, cu restrictia de viteza respectiva; operatorul de circulatie da dispozitie scrisa statiei care acerut schimbarea liniei de "arare si statiei n care trenul are ultima oprire, pentru avizarea restrictiei de viteza; %D& din statia n care trenul are ultima oprire, aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie e#istenta restrictiei de viteza( C) 2D3 aduce ver+al la cunostinta operatorului de circulatie necesitatea schim+arii liniei de primire%trecere" cu restrictia de viteza respectiva; operatorul de circulatie da dispozitie scrisa statiei care acerut schim+area liniei de $arare si statiei vecine #n care trenul nu are oprire" pentru avizarea restrictiei de viteza; 2D3 din statia vecina #n care trenul nu are oprire" este oprit pentru a aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie e&istenta restrictiei de viteza. 15-). *n ce cazuri se pot ocupa temporar cu vehicule feroviare liniile de primire si e&pediere" #n cazul #n care acestea sunt prevazute #n '7A? Raspunsuri: A) Pe baza "raficului de ocupare a liniilor; B) Din dispoUitia ;efului statei; C) 'e +aza ta+loului de $arare a trenurilor; 15--. Cum se procedeaza #n cazul #n care necesitatile de e&ploatare impun oprirea trenului #ntr.o statie prin care urma sa treaca fara oprire" #nzestrata cu instalatii CAD" CA sau #n statii ale caror semnale de intrare dau indicatii asupra semnalului de iesire? Raspunsuri: A) Oprirea trenului n statie se face pe baza indicatiei date de semnalul de intrare si a semnalului de iesire aflat n pozitie de oprire" B) 2D3 opreste trenul la semnalul de intrare si numai dupa ce s.a convins ca trenul este oprit pune semnalul de intrare pe li+er; C) 1prirea trenului #n statie se face #n +aza ordinului de circulatie #nm,nat de 2D3 din ultima statie cu oprire a trenului; 15-/. Cum pot fi primite trenurile #n caz de lipsa de linii li+ere #n statie? Raspunsuri: A) 'e linie ocupata sau cu marca de si$uranta din capatul opus ocupata" #n +aza indicatiei de li+er a semnalului deintrare; B) Pe linie ocupata sau cu marca de si"uranta din capatul opus ocupata, nsa numai dupa ce sunt oprite la semnalul de intrare si s-a nmnat mecanicului ordin de circulatie, urmnd sa fie nsotite de catre a"entul statiei, pna la "ararea lor pe linia respectiva ; C) 'e linie ocupata sau cu marca de si$uranta din capatul opus ocupata" #n +aza semnalului de chemare; 15-0. Ce tre+uie sa faca 2D3 #n cazul #n care dispune fractionarea trenului si $ararea acestuia pe doua sau mai multe linii? Raspunsuri: A) Acesta #ntocmeste plan de manevra pe care #l aduce la cunostinta posturilor de macazuri interesate prin dispozitie ver+ala; B) Acesta #ntocmeste plan de manevra pe care #l aduce la cunostinta ver+al mecanicului trenului; $) Acesta ntocmeste plan de manevra pe care l aduce la cunostinta posturilor de macazuri interesate prin dispozitie scrisa si mecanicului prin ordin de circulatie ; 15-5. *n ce cazuri se #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din re$ulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare? Raspunsuri: A) :a e&pedierea unui tren" cu semnalul de iesire pe li+er; B) :a e&pedierea unui tren" #n cazul #n care a$entul unui post de +ariera raspunde cu #nt#rziere la telefon; $) 'a e#pedierea unui tren, n cazul defectarii barierei ; 15-8. C,nd tre+uie sa se dea #n scris comanda #n statiile sau posturile de macazuri din linie curenta #nzestrate cu instalatii CA3 sau cu #ncuietori cu chei cu +loc? Raspunsuri: A) 'aprimirea trenului pe linie ocupata ; B) :a primirea trenului pe linie #nchisa; C) :a primirea trenului cu semnalul de intrare pe li+er; 15-6. C,nd tre+uie sa se dea #n scris comanda #n statiile sau posturile de macazuri din linie curenta #nzestrate cu instalatii CA3 sau cu #ncuietori cu chei cu +loc? Raspunsuri: A) :a primirea trenului #n statie cu semnal de chemare; B) 'a primirea trenului n statie cu ordin de circulatie ; C) :a primirea trenului #n statie cu semnalul de intrare pe li+er; 15/4. <nde se pastreaza cheile de la #ncuietorile macazurilor #nzestrate cu #ncuietori cu chei fara +loc" care nu intra #n pro$ramul de zavor,re a parcursurilor de primire%e&pediere? Raspunsuri:

1-/

A) )e pastreaza de catre %D&, la locul stabilit n P 4 ; B) ;e pastreaza de catre revizorul de ace" la locul sta+ilit #n '7A; C) ;e pastreaza de catre 2D3" la locul sta+ilit #n instructia de manipulare a instalatiei; 15/1. Ce operatii se efectueaza pentru predarea.primirea cheilor de la #ncuietorile macazurilor #n cazul #n care se face manevra pe liniile deservite de un post de macazuri din linie curenta? Raspunsuri: A) :a sosirea la postul de macazuri" mecanicul preda cheile catre acarul de la post pentru efectuarea parcursului de introducere a trenului sau convoiului pe linia respectiva; B) 'a sosirea la postul de macazuri, conducatorul manevrei preda cheile catre acarul de la post pentru efectuarea parcursului de introducere a trenului sau convoiului pe linia respectiva ; C) :a sosirea la postul de macazuri" mecanicul preda cheile catre conducatorul manevrei pentru efectuarea parcursului de introducere a trenului sau convoiului pe linia respectiva; 15/ . 1ra $ararii sau iesirii trenului c,nd comanda de intrare iesire a trenului s.a dat ver+al si prin +loc se #nre$istreaza numai de catre 2D3 dispozitor" #n re$istrul unificat de cai li+ere comenzi si miscare. Raspunsuri: Adevarat; !als 15/). 1ra $ararii sau iesirii trenului c,nd comanda de intrare iesire a trenului s.a dat ver+al si prin +loc se #nre$istreaza de catre 2D3 dispozitor" #n RR:2;C. Raspunsuri: Adevarat; !als 15/-. Darea #napoi a trenului cu atacarea marcii de si$uranta de la urma este permisa numai dupa manipularea macazurilor #n pozitie corespunzatoare" daca este cazul si numai cu incuviintrea scrisa data mecanicului prin ordin de circulatie. Raspunsuri: Adevarat; !als 15//. Darea #napoi a trenului cu atacarea marcii de si$uranta de la urma este permisa numai dupa #ntocmirea planului de manevra si avizarea ;efului statiei. Raspunsuri: Adevarat; !als 15/0. Dupa verificarea liniilor si a parcursului de intrare.iesire si constatarea ca acestea sunt li+ere se interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii" precum si pe liniile care dau acces la aceste linii" cu e&ceptia cazurilor prevazute #n re$ulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare. Raspunsuri: Adevarat; !als 15/5. 7a+loul de sosire" plecare si $arare al trenurilor tre+uie sa se afiseze #n +iroul de miscare" la posturile de macazuri si de +ariera din incinta statiei" precum si la posturile de miscare" posturile ajutatoare de miscare si de macazuri din linie curenta. Raspunsuri: Adevarat; !als 15/8. 7a+loul de sosire" plecare si $arare al trenurilor tre+uie sa se afiseze numai #n +iroul 2D3 e&peditor. Raspunsuri: Adevarat; !als 15/6. ;e permite deszavor#rea de catre 2D3 a parcursului e&ecutat #n vederea primirii%e&pedierii%trecerii trenului #nainte de primirea raportarii $ararii" iesirii sau trecerii complete a trenului de la acar. Raspunsuri: Adevarat; !als 1504. *n cazul #n care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete dar trenul este complet 2D3 lasa trenul sa circule p,na la prima statie" comunic,nd nere$ula constatata catre 2D3 din aceasta statie. Raspunsuri: Adevarat; !als 1501. *n cazul #n care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete dar trenul este complet 2D3 opreste trenul pentru semnalizare. Raspunsuri: Adevarat; !als 150 . Cheile #ncuietorilor macazurilor #nzestrate cu #ncuietori cu chei fara +loc la posturile de macazuri din linie curenta se pastreaza la 2D3 din statia de care apartin aceste posturi. Raspunsuri: Adevarat; !als 150). Cheile #ncuietorilor macazurilor #nzestrate cu #ncuietori cu chei fara +loc la posturile de macazuri din linie curenta se pastreaza la aceste posturi. Raspunsuri: Adevarat; !als 150-. Comanda cuprinde numarul de control" ora de transmitere si continutul" numarul trenului completat cu mentiunile: intra%iese%intra.iese%trece" numarul liniei" precum si alte o+servatii. Raspunsuri:

1-0

Adevarat; !als 150/. ;e interzice acarului sau revizorului de ace sa e&ecute comanda de iesire sau trecere a unui tren daca trenul din sens contrar nu a sosit la #ncrucisare sau nu a fost #ncunostintat de catre 2D3 cu privire la mutarea #ncrucisarii sta+ilite prin $raficul de circulatie sau prin mersul #ntocmit. Raspunsuri: Adevarat; !als 1500. ;e interzice acarului sau revizorului de ace sa e&ecute comanda de iesire sau trecere a unui tren daca trenul din sens contrar a sosit la #ncrucisare. Raspunsuri: Adevarat; !als 1505. *n afara comenzilor de intrare" iesire sau trecere" #n le$atura cu circulatia trenurilor si e&ecutarea manevrei mai pot interveni dispozitii" comunicari si ordine" conform re$ulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare. Raspunsuri: Adevarat; !als 1508. 'entru #nt,mpinarea trenurilor la intrare%iesire%trecere #n statiile #nzestrate cu instalatii CAD" pe sectii de circulatie ne#nzestrate cu B:A acarul se posteaza la locul fi&at prin '7A" dupa primirea comenzii. Raspunsuri: Adevarat; !als 1506. 'entru #nt,mpinarea trenurilor la intrare%iesire%trecere #n statiile #nzestrate cu instalatii CAD" pe sectii de circulatie ne#nzestrate cu B:A acarul se posteaza la locul fi&at prin fisa postului" dupa primirea comenzii. Raspunsuri: Adevarat; !als 1554. *n cazul #n care revizia macazurilor atacate de tren pe la v,rf se efectueaza de catre revizorul de ace acesta raporteaza e&ecutarea comenzii catre 2D3 cu numar de control dupa #nscrierea efectuarii reviziei #n re$istrul de comenzi al postului. Raspunsuri: Adevarat; !als 1551. *n cazul #n care revizia macazurilor atacate de tren pe la v,rf se efectueaza de catre revizorul de ace acesta raporteaza e&ecutarea comenzii catre 2D3" numai dupa #nscrierea efectuarii reviziei #n re$istrul de comenzi al postului. Raspunsuri: Adevarat;!als 155 . *n statiile cu un sin$ur acar" la iesirea trenurilor acesta revizuieste numai macazurile atacate de tren pe la v,rf. Raspunsuri: Adevarat; !als 155). *n statiile cu un sin$ur acar" la iesirea trenurilor acesta revizuieste numai macazurile atacate de tren pe la calc,i. Raspunsuri: Adevarat; !als 155-. :a e&ecutarea comenzilor de intrare%iesire%intrare.iesire%trecere #n statiile cu macazuri prevazute cu #ncuietori cu chei fara +loc deservite numai de catre acari" av,nd sediul la posturile de macazuri sau la +iroul de miscare se procedeaza ca si #n cazul statiilor cu revizor de ace" cu deose+irea ca #n acest caz" cheile parcursului comandat si ale macazurilor de acoperire se aduc si se predau catre 2D3 dispozitor" care le verifica si le depune pe ta+loul de chei din +iroul de miscare. Raspunsuri: Adevarat; !als 155/. 2D3 dispozitor" dupa primirea raportarii e&ecutarii comenzii dispune revizorului de ace care manipuleaza semnalul de intrare%iesire sa.l puna pe li+er" cu formula: ='ostul numarul.... pune semnalul de intrare%iesire pe li+er pentru trenul . numarul .... ora..... = Raspunsuri: Adevarat; !als 1550. 'rimirea comenzilor la posturile de macazuri deservite numai de acari" se face prin telefon de catre acar" direct de la 2D3 dispozitor. Raspunsuri: Adevarat; !als 1555. *n cazul #n care revizorul de ace sau acarul are sediul la +iroul de miscare" acesta ia la cunostinta comanda din re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare" semn,nd #n coloana o+servatii. Raspunsuri: Adevarat; !als 1558. Comanda de trecere a unui tren la posturile de macazuri din linie curenta se da de catre 2D3 dispozitor din statia de care apartine postul #nainte de acordarea caii li+ere punctului de sectionare vecin. Raspunsuri: Adevarat; !als 1556. Comenzile si o+servatiile care se dau #n scris tre+uie sa se #nre$istreze simultan #n momentul transmiterii lor" de catre toate posturile interesate" #n re$istrele sau condicile acestora.

1-5

Raspunsuri: Adevarat; !als 1584. ;e interzice deszavor,rea de catre 2D3 a parcursului e&ecutat #n vederea primirii%e&pedierii%trecerii trenului #nainte de primirea raportarii $ararii" iesirii sau trecerii complete a trenului de la acar sau de la revizorul de ace. Raspunsuri: Adevarat; !als 1581. Circulatia trenurilor de calatori se face conform traselor alocate prin planul de mers" #ntocmit de re$ula anual si reprezinta pro$ramul de circulatie anual. Raspunsuri: Adevarat; !als 158 . 'lanul de mers se compune din $raficul de circulatie al trenurilor de marfa si calatori" planul de compunere al trenurilor de calatori si se materializeaza prin livretele de mers. Raspunsuri: Adevarat; !als 158). 'lanul de mers reprezinta totalitatea traselor prevazute #ntr.un interval de timp" de re$ula un an. Raspunsuri: Adevarat; !als 158-. 'lanul de mers reprezinta totalitatea traselor prevazute #ntr.un interval de timp" de re$ula sase luni. Raspunsuri: Adevarat; !als 158/. 7renurile pot sa circule pe infrastructura feroviara numai daca sunt prevazute #ntr.un pro$ram de circulatie" au atri+uit un numar si au un orar dinainte sta+ilit. >1 )-10-4 04? Raspunsuri: Adevarat;!als 1580. 1ra de $arare%trecere%plecare se #nre$istreaza #n re$istrul unificat de cai li+ere comenzi si miscare si se comunica operatorului de circulatie de catre 2D3. Raspunsuri: Adevarat; !als 1585. 1ra de $arare%trecere%plecare se #nre$istreaza #n RR:2;C si se comunica posturilor interesate si operatorului de circulatie de catre 2D3. Raspunsuri: Adevarat; !als 1588. 1ra de trecere corespunde cu ora c,nd locomotiva trenului a trecut prin fata +iroului de miscare. Raspunsuri: Adevarat; !als 1586. 1ra plecarii corespunde cu ora punerii trenului #n miscare de catre mecanic si ora de trecere corespunde cu ora c,nd ultimul va$on din tren a trecut prin fata +iroului de miscare. Raspunsuri: Adevarat; !als 1564. 7renurile care au oprire #n statie se primesc cu semnalul de iesire pe oprire. Raspunsuri: Adevarat; !als 1561. 7renurile care au oprire #n statie se primesc cu semnalul de iesire pe li+er. Raspunsuri: Adevarat; !als 156 . 2D3 #n cazul #n care dispune fractionarea trenului si $ararea acestuia pe doua sau mai multe linii #ntocmeste plan de manevra pe care #l aduce la cunostinta posturilor de macazuri interesate prin dispozitie scrisa si mecanicului prin ordin de circulatie. Raspunsuri: Adevarat;!als 156). 2D3 in cazul #n care dispune fractionarea trenului si $ararea acestuia pe doua sau mai multe linii #ntocmeste plan de manevra pe care #l aduce la cunostinta mecanicului prin statia RAR. Raspunsuri: Adevarat; !als 156-. <n tren se considera $arat atunci c,nd s.a oprit efectiv #ntre marcile de si$uranta de la e&tremitatile liniei de primire sau #ntre marca de si$uranta de la urma trenului si semnalul de iesire al liniei respective si numai daca este semnalizat conform re$lementarilor #n vi$oare. Raspunsuri: Adevarat; !als 156/. Dispozitiile privind circulatia trenurilor se dau numai prin 2D3 dispozitor. Raspunsuri:

1-8

Adevarat; !als 1560. 2D3 dispozitor este sin$urul #n drept sa dispuna asupra primirii si e&pedierii trenului. Raspunsuri: Adevarat; !als 1565. 'entru #nt,mpinarea trenurilor la intrare%iesire%trecere la posturile de macazuri din linie curenta acarul se posteaza la macazul de acces pe :!2 fie ca macazul este atacat pe la v,rf" fie pe la calc,i" dupa efectuarea reviziei acestuia. Raspunsuri: Adevarat; !als 1568. 'entru #nt,mpinarea trenurilor la intrare%iesire%trecere la posturile de macazuri din linie curenta acarul se posteaza la ca+ina" dupa efectuarea reviziei acestuia. Raspunsuri: Adevarat; !als 1566. 'entru #nt,mpinarea trenurilor la intrare%iesire%trecere #n statiile cu un sin$ur acar acesta" dupa ce a predat catre 2D3 cheile parcursului e&ecutat" se posteaza la locul sta+ilit prin '7A. Raspunsuri: Adevarat; !als 1844. *n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA" #n cazul #n care indicatia de li+er a semnalului de intrare s.a anulat #n fata trenului si locomotiva a depasit semnalul pe oprire" primirea trenului #n statie se face #n +aza ordinului de circulatie. Raspunsuri: Adevarat; !als 1841. *n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA" #n cazul #n care indicatia de li+er a semnalului de intrare s.a anulat #n fata trenului si locomotiva a depasit semnalul pe oprire" primirea trenului #n statie se face #n +aza semnalului de chemare. >1) 1-858 -4? Raspunsuri: Adevarat; !als 184 . 1ra de $arare%trecere%plecare se #nre$istreaza #n re$istrul unificat de cai li+ere comenzi si miscare si se comunica operatorului de circulatie de catre 2D3. >/50 -01) )/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 184). ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie mecanicului la #napoierea trenului din linie curenta #n conditiile sta+ilite de seful de tren. >5081-15- -5-? Raspunsuri: Adevarat; !als 184-. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie mecanicului c,nd din doua statii se e&pediaza mijloace de interventie #n sens contrar" pe linie curenta #nchisa. > 1 8/881 -64? Raspunsuri: Adevarat; !als 184/. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie la ocuparea liniei curente de catre un tren care pleaca dintr.un punct de sectionare fara semnal de iesire" cu semnal de iesire de $rup fara indicator de linie sau cu indicator de linie defect" de pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" #n urma dispozitiei operatorului de circulatie. >)) 00-5-)-14? Raspunsuri: Adevarat; !als 1840. ;e #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie c,nd necesitatea schim+arii liniei de $arare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare. >1- 5-05))-/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1845. Comenzile #n le$atura cu circulatia trenurilor se dau #n scris" la posturile de macazuri #nzestrate cu #ncuietori cu chei fara +loc. >)) 0015))/81? Raspunsuri: Adevarat; !als 1848. Comenzile #n le$atura cu circulatia trenurilor se dau ver+al" la posturile de macazuri #nzestrate cu #ncuietori cu chei fara +loc >)1 8006-)/61? Raspunsuri: Adevarat; !als 1846. Comenzile #n le$atura cu circulatia trenurilor se dau ver+al" #n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA situate pe sectii de circulatie fara B:A" cu posturi deservite de catre acari. >-) )-)5))5)4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1814. Comenzile #n le$atura cu circulatia trenurilor se dau #n scris #n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA situate pe sectii de circulatie fara B:A" cu posturi deservite de catre acari. >/00)- 5)-/1)? Raspunsuri: Adevarat; !als

1-6

1811. Comanda de intrare se da cu formula: =(umarul..... ora.... trenul . numarul ........ intra la linia......... = >886810-)-56/? Raspunsuri: Adevarat; !als 181 . Comanda de iesire se da cu formula: =(umarul..... ora.... trenul . numarul ........ iese de la linia.......... = >// 88)508884? Raspunsuri: Adevarat; !als 181). Comanda de trecere se da cu formula: =(umarul..... ora.... trenul . numarul ........ trece pe linia......... = >11 -)5 -)04? Raspunsuri: Adevarat; !als 181-. 'entru trenurile care urmeaza sa fie primite si dupa oprire e&pediate" comanda de intrare si iesire poate fi data simultan cu formula: =(umarul..... ora.... trenul . numarul ....... intra.iese" linia....... = >1) /-851--84? Raspunsuri: Adevarat; !als 181/. *n anumite statii sta+ilite de catre administratorul infrastructurii feroviare" revizorul de ace poate prelua si atri+utiile acarului" av,nd #n acelasi timp competenta de a pastra cheile de la #ncuietorile macazurilor #n timpul primirii" e&pedierii sau trecerii trenurilor. >5) 04 584/44? Raspunsuri: Adevarat; !als 1810. Cheile de la macazurile atacate de tren pe la calc,i" pot ram,ne #n #ncuietori" daca nu este sta+ilit altfel prin pro$ramul de zavor,re. >085 -)51/- )? Raspunsuri: Adevarat; !als 1815. Cheile de la #ncuietorile macazurilor #nzestrate cu #ncuietori cu chei fara +loc" care nu intra #n pro$ramul de zavor,re a parcursurilor de primire%e&pediere se pastreaza de catre 2D3" la locul sta+ilit #n '7A. >)1 )-/585/-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1818. *n cazul #n care se face manevra pe liniile deservite de un post de macazuri din linie curenta" pentru predarea.primirea cheilor de la #ncuietorile macazurilor" se efectueaza urmatoarele operatii: la sosirea la postul de macazuri" conducatorul manevrei preda cheile catre acarul de la post pentru efectuarea parcursului de introducere a trenului sau convoiului pe linia respectiva. >0- 060 )//0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1816. Cum se da ordinul de plecare pentru trenurile care pleaca dintr.un punct de sectionare" pe timp cu vizi+ilitate redusa sau c,nd nu se poate o+serva de catre mecanic indicatia de li+er a semnalului de iesire" #n cazul tuturor sistemelor de circulatie? >5081- 5 /0-/? Raspunsuri: A) ;e da prin semnalul pornirea trenului dat de catre 2D3 de l,n$a semnalul de iesire" la trenurile de calatori si mi&te ?i prin ordin de circulatie #nm,nat mecanicului printr.un a$ent" la trenurile de marfa; B) )e da prin semnalul pornirea trenului dat de catre %D& de ln"a locomotiva, la trenurile de calatori si mi#te si ordin decircula2ie nmnat mecanicului printr-un a"ent, la trenurile de marfa; C) ;e da prin semnalul pornirea trenului dat de catre 2D3 de l,n$a locomotiva" la trenurile de calatori si mi&te si ordin de circulatie #nm,nat mecanicului de catre 2D3 dispozitor" la trenurile de marfa; 18 4. Ce este o+li$at personalul sa respecte #n timpul e&ecutarii serviciului pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? >-5/ -/51/5 )? Raspunsuri: A) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile operatorului de circulatie" care tre+uie #ntelese si aplicate #n totalitatea lor; B) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile cuprinse n re"lementarile specifice n vi"oare, care trebuie ntelese si aplicate n totalitatea lor ; C) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile operatorului de circulatie" sefului de statie si ordinele specifice #n vi$oare" care tre+uie #ntelese si aplicate #n totalitatea lor; 18 1. De catre cine se face manipularea macazurilor pentru efectuarea manevrei #n punctele de sectionare" precum si #n linie curenta pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? >// )- 5 /5-)? Raspunsuri: A) )e face de catre cei care le deservesc sau de catre partida de tren, numai n baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie; B) ;e face de catre cei care le deservesc sau de catre partida de tren" numai #n +aza dispozitiei scrise a 2D3; C) ;e face de catre cei care le deservesc" numai #n +aza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie; 18 . Ce este o+li$at personalul sa respecte #n timpul e&ecutarii serviciului pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? >88651)5-0580? Raspunsuri: A) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile operatorului de circulatie" sefului de statie si ordinele specifice #n vi$oare" care tre+uie #ntelese si aplicate #n totalitatea lor; B) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile cuprinse n re"lementarile specifice n vi"oare, care trebuie ntelese si aplicate n totalitatea lor ; C) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile operatorului de circulatie" care tre+uie #ntelese si aplicate #n totalitatea lor;

1/4

18 ). *n ce +aza se face suprimarea opririi unui tren de marfa #ntr.un punct de sectionare" #n care dupa mers trenul are prevazuta oprire" pe sectii de circulatie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? > 5)0/08/08)1? Raspunsuri: A) )e face numai pe bazadispozitiei operatorului de circulatie, transmisa mecanicului prin ordin de circulatie nmnat sub semnatura n ultimul punct de sectionare n care trenul are oprire; B) ;e face numai pe +azadispozitiei operatorului de circulatie" indicatiei de li+er a semnalului de iesire si a semnalului de =trecere fara oprire= a trenului" dat de catre a$entul punctului de sectionare" C) ;e face numai pe +azadispozitiei operatorului de circulatie" transmisa mecanicului prin ordin de circulatie #nm,nat de catre 2D3 su+ semnatura #n statia cap de sectie unde trenul are oprire; 18 -. Cum se procedeaza #n cazul defectarii #ncuietorilor macazurilor dintr.un punct de sectionare de pe sectii de circulatie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? >18 --/5-01)4? Raspunsuri: A) *n dispozitia de circulatie se mentioneaza ca intrarea trenului #n punctul de sectionare respectiv se face cu semnalul de intrare pe oprire #n +aza ordinului de circulatie #nm,nat mecanicului de a$entul punctului de sectionare postat la semnalul de intrare; B) *n dispozitia de circulatie se mentioneaza ca intrarea trenului #n punctul de sectionare respectiv se face cu viteza de 4 Fm%h numai #n prezenta a$entului punctului de sectionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare si #n +aza semnalului = #nainte=" dat de catre acesta; $) 6n dispozitia de circulatie se mentioneaza ca intrarea trenului n punctul de sectionare respectiv se face numai n prezenta a"entului punctului de sectionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare si n baza semnalului 5 nainte5, dat de catre acesta, indiferent de pozitia locomotivei ; 18 /. *n ce +aza se e&ecuta manevra #n punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor si pe liniile ramificate din linie curenta? >01 --5 )01-4? Raspunsuri: A) )e face numai pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie, care se transmite de catre a"entul punctului de sectionare sefului de tren sau conducatorului manevrei, prin ordin de circulatie ; B) ;e face numai pe +aza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie" care se transmite de catre a$entul punctului de sectionare mecanicului" operatorului de manevra sau conducatorului manevrei" prin ordin de circulatie; C) ;e face numai pe +aza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie" care se transmite de catre a$entul punctului de sectionare operatorului de transport feroviar sau operatorului economic autorizat" prin apro+are scrisa; 18 0. Ce o+li$atii are conducatorul manevrei dupa terminarea manevrei #n punctele de sectionare si pe liniile ramificate din linie curenta pe sectii de circulatie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? >05506/5-0 /4? Raspunsuri: A) ;a comunice 2D3 operatiile de manevra e&ecutate" datele referitoare la tren B rezultate din aratarea va$oanelor trenului @lun$ime" numar osii" masa neta si +ruta" masa fr,nata automat si de m,na)" alte date solicitate de catre 2D3; B) ;a comunice operatorului de circulatie operatiile de manevra e&ecutate" datele referitoare la tren B rezultate din aratarea va$oanelor trenului @lun$ime" numar osii" masa neta si +ruta" masa fr,nata automat si de m,na" masa necesara de fr,nat automat si de m,na)" alte date solicitate de operatorul de circulatie; $) )a comunice operatorului de circulatie operatiile de manevra e#ecutate, datele referitoare la tren A rezultate din aratarea va"oanelor trenului *lun"ime, numar osii, masa neta si bruta, masa frnata automat si de mna), alte date solicitate de operatorul de circulatie ; 18 5. Cum se procedeaza #n cazul #n care toate mijloacele de comunicatie sunt #ntrerupte pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? > 5)1- 5)0104? Raspunsuri: A) 7renurile ram,n #n punctele de sectionare sau posturile de miscare #n care au sosit" #n momentul #ntreruperii tuturor mijloacelor de comunicatie. *ndrumarea mijloacelor de interventie care vor circula #ntre punctele de sectionare pe timpul #ntreruperii tuturor mijloacelor de comunicatie" se face cu viteza ma&ima de 4 Fm%h; B) renurile ramn n punctele de sectionare n care au sosit, n momentul ntreruperii tuturor mi1loacelor de comunicatie( 4#ceptii se admit numai la ndrumarea locomotivei de a1utor si3sau mi1loacelor de interventie care vor circula ntre punctele de sectionare cu viteza ma#ima de .9 =m3h; C) 7renurile ram,n #n punctele de sectionare #n care au sosit" #n momentul #ntreruperii tuturor mijloacelor de comunicatie. A&ceptii se admit numai la #ndrumarea mijloacelor de interventie care vor circula #ntre punctele de sectionare cu viteza ma&ima de 4 Fm%h. 18 8. *n ce +aza poate trece fara oprire printr.o statie trenul care circula pe linie falsa? >18 5- 5 0 54? Raspunsuri: A) ;emnalul = trecerea fara oprire a trenului=" dat de catre 2D3 pe linii #nzestrate cu semnal de iesire sau #n +aza ordinului de circulatie #n cazul trecerii pe linii ne,nzestrate cu semnale luminoase de iesire; B) ;emnalul = trecerea fara oprire a trenului=" dat de catre 2D3 #n cazul trecerii pe linii ne,nzestrate cu semnal de iesire; #n +aza ordinului de circulatie #n cazul trecerii pe linii #nzestrate cu semnale luminoase de iesire; $) )emnalul 5 trecerea fara oprire a trenului5, dat de catre %D& n cazul trecerii pe linii neinzestrate cu semnal de iesire sau n baza indicatiei semnalului luminos de chemare n cazul trecerii pe linii nzestrate cu semnale luminoase de iesire; 18 6. C,nd se interzice darea #napoi a trenului din linie curenta fara o #ntele$ere preala+ila cu 2D3 din statia care a e&pediat trenul? >-) -)5/0 84? Raspunsuri: A) 'e timp nefavora+il" c,nd vizi+ilitatea semnalelor este redusa; #n cazul #n care trenul a fost e&pediat din statie pe timpul c,t mijloacele de comunicatie sunt #ntrerupte; pe sectii de circulatie cu B:A" B:A;; #n cazul #n care s.a cerut locomotiva de ajutor" p,na la sosirea acesteia; B) 'e timp cu cea?a" viscol si alte #mprejurari nefavora+ile" c,nd vizi+ilitatea semnalelor este redusa; #n cazul #n care trenul a fost e&pediat din statie pe timpul c,t mijloacele de comunicatie sunt #ntrerupte; pe sectii de circulatie cu B:A; #n cazul #n care locomotiva trenului este deservita numai de mecanic"

1/1

$) Pe timp cu cea2a, viscol si alte mpre1urari nefavorabile, cnd vizibilitatea semnalelor este redusa; n cazul n care trenul a fost e#pediat din statie pe timpul ct mi1loacele de comunicatie sunt ntrerupte; pe sectii de circulatie cu B'A; n cazul n care s-a cerut locomotiva de a1utor, pna la sosirea acesteia . 18)4. *ntre cine se face #ntele$erea privind darea #napoi a trenului din linie curenta" #n cazul #n care trenul nu are sef de tren? >)/ 80 5-0)64? Raspunsuri: A) ;e face #ntre mecanic si 2D3 din statiile vecine" prin radiotelefon" mecanicul not,nd #n foaia de parcurs numele statiei" numarul dispozitiei din re$istrul unificat de cai li+ere comenzi si miscare" numele si prenumele 2D3 de la care a primit comunicarea privind conditiile de dare #napoi a trenului p,na la semnalul de intrare #n statie; B) ;e face #ntre mecanic si 2D3 din statia care a e&pediat trenul" prin radiotelefon" mecanicul not,nd #n foaia de parcurs numele statiei" numarul dispozitiei din re$istrul unificat de cai li+ere comenzi si miscare" ora numele si prenumele 2D3 de la care a primit comunicarea privind conditiile de dare #napoi a trenului p,na la semnalul de intrare #n statie; $) )e face ntre mecanic si %D& din statia care a e#pediat trenul, prin radiotelefon, mecanicul notnd n foaia de parcurs numarul dispozitiei din re"istrul unificat de cai libere comenzi si miscare, numele si prenumele %D& de la care a primit comunicarea privind conditiile de dare napoi a trenului pna la semnalul de intrare n statie; 18)1. Care reprezinta o+li$atii ale 2D3 dispozitor dupa sosirea locomotivei isolate sau a primei parti a trenului din linie curenta? > --)5/0)44? Raspunsuri: A) ;a comunice ram,nerea trenului sau a unei parti din tren #n linie curenta" #n scris" catre operatorul de circulatie" care va dispune #nchiderea liniei curente; sa sta+ileasca" #mpreuna cu mecanicul care a sosit cu locomotiva izolata sau cu prima parte a trenului" conditiile pentru aducerea trenului sau a partii ramase din tren" din linie curenta; B) ;a comunice ram,nerea trenului sau a unei parti din tren #n linie curenta" #n scris" catre operatorul de circulatie care va dispune #nchiderea liniei curente; sa sta+ileasca" #mpreuna cu mecanicul care a sosit cu locomotiva izolata sau cu prima parte a trenului" pozitia Filometrica a trenului sau a partii ramase din tren" din linie curenta; $) )a comunice ramnerea trenului sau a unei parti din tren n linie curenta, n scris, catre %D& din statia vecina, precum si operatorului de circulatie care va dispune nchiderea liniei curente; sa stabileasca, mpreuna cu mecanicul care a sosit cu locomotiva izolata sau cu prima parte a trenului, conditiile pentru aducerea trenului sau a partii ramase din tren, din linie curenta ; 18) . Cum procedeaza mecanicul trenului ramas #n linie curenta #n cazul #n care dupa cererea mijlocului de ajutor" nu mai are nevoie de locomotiva de ajutor? >)8-0086/5)1 ? Raspunsuri: A) 3ecanicul va renunta #n acelasi mod #n care a solicitat.o si va pune trenul #n miscare dupa #ncuviintarea scrisa a 2D3 dispozitor" #nre$istrata cu numar #n re$istrul de cai li+ere" comenzi si miscare" care va fi comunicata mecanicului #n scris prin telefon sau radiotelefon; B) &ecanicul va renunta la solicitarea acesteia n acelasi mod n care a solicitat-o si nu va pune trenul n miscare dect dupa ncuviintarea scrisa a %D& dispozitor, nre"istrata cu numar si ora n re"istrul de cai libere, comenzi si miscare, care va fi comunicata mecanicului n scris prin telefon sau radiotelefon( C) 3ecanicul va renunta la solicitarea acesteia #n acelasi mod #n care a solicitat.o si nu va pune trenul #n miscare dec,t dupa #ncuviintarea ver+ala a 2D3 dispozitor" #nre$istrata cu numar si ora #n foaia de parcurs de catre mecanic" comunicata prin telefon sau radiotelefon 18)). Ce o+li$atii are 2D3 la e&pedierea locomotivei de ajutor #n linie curenta? >88601 5/5) -? Raspunsuri: A) )a nmneze mecanicului ordin de circulatie n care se mentioneaza conditii de circulatie, ca si n cazul circulatiei mi1loacelor de interventie pe linie curenta nchisa, valabile att la ducere ct si la napoiere ; B) ;a #nm,neze mecanicului ordin de circulatie #n care se mentioneaza viteza de 4 Fm%h si pozitia Filometrica unde tre+uie sa acorde ajutorul" ca si #n cazul circulatiei mijloacelor de interventie pe linie curenta #nchisa; C) ;a #nm,neze mecanicului ordin de circulatie #n care se mentioneaza conditii de circulatie" ca si #n cazul circulatiei locomotivei #mpin$atoare nele$ata la tren si fr,na" vala+ile at,t la ducere c,t si la #napoiere; 18)-. De catre cine se da ordinul de plecare pentru trenurile de calatori sau mi&te" #n cazul #n care nu e&ista semnal de iesire de la linia respectiva sau e&ista semnal de iesire de $rup" fara indicator de linie sau cu indicator de directie stins iar #n statie se afla mai multe trenuri de e&pediat #n aceeasi directie? >806818-/5-)1? Raspunsuri: A) 2D3 da semnalul =pornirea trenului= din locul #n care poate fi perceput de catre mecanicul trenului; B) %D& da semnalul 5pornirea trenului5 de ln"a locomotiva trenului care se e#pediaza ; C) 2D3 da semnalul =pornirea trenului= de l,n$a trenul care se e&pediaza; 18)/. De catre cine se da ordinul de plecare pentru trenurile de marfa" #n sta?iile cu semnale luminoase de ie?ire de $rup? >0551- 5-5--1? Raspunsuri: A) 2ndicatia de li+er a semnalului luminos de iesire de $rup" fara indicator de linie sau cu indicatorul de linie stins si semnalul =pornirea trenului= dat de catre 2D3" de l,n$a linia la care se afla trenul care se e&pediaza; B) 2ndicatia de li+er a semnalului luminos de iesire de $rup" fara indicator de linie sau cu indicatorul de linie stins si semnalul =pornirea trenului= dat de catre 2D3 sau alt a$ent de l,n$a locomotiva trenului care se e&pediaza; $) %ndicatia de liber a semnalului luminos de iesire de "rup, fara indicator de linie sau cu indicatorul de linie stins si semnalul 5pornirea trenului5 dat de catre %D&, de ln"a locomotiva trenului care se e#pediaza ; 18)0. Cum se da ordinul de plecare la trenurile de marfa #n statiile cu semnale de iesire neintroduse #n +loc sau ne,nzestrate cu semnale de iesire? >0/ )-8 /5-//? Raspunsuri: A) %D& dispozitor transmite telefonic ordinul de e#pediere acarului, respectiv revizorului de ace, cu formula; 5e#pediati trenul numarul(((((((( de la linia((((((( 5, la care se adau"a si eventualele mentiuni . B) 2D3 dispozitor transmite telefonic ordinul de e&pediere acarului" respectiv revizorului de ace" cu formula: =e&pediati trenul numarul........ de la linia.... la statia.... =" la care se adau$a si eventualele o+servatii C) 2D3 dispozitor transmite telefonic ordinul de e&pediere acarului" respectiv revizorului de ace" cu formula: =e&pediati trenul numarul........ de la linia....... la oraV.. ;emnaturaV.. =" la care se adau$a si eventualele o+servatii

1/

18)5. Cum se face continuarea mersului #n cazul #n care dupa darea ordinului de plecare" trenul este oprit #n incinta statiei #nzestrata cu semnal de iesire" #n cazul #n care trenul a fost e&pediat cu semnalul de iesire pe li+er dintr.o statie de pe o sectie fara B:A si locomotiva trenului a oprit dupa depasirea semnalului de iesire pe oprire" din cauza schim+arii indicatiei acestuia #n fata trenului? >)/ )- 5-5/0 ? Raspunsuri: A) Continuarea mersului se face dupa verificarea parcursului de iesire si numai #n +aza ordinului de circulatie" cu mentiunea =:i+er la statia...... circulati cu viteza de cel mult 4 Fm%ora p,na la urmatorul semnal; B) $ontinuarea mersului se face dupa verificarea parcursului de iesire si numai n baza ordinului de circulatie, cu mentiunea 5'iber la statia(((((( circulati cu viteza de cei mult -9 =m3ora n zona macazurilor la iesire ; C) Continuarea mersului se face dupa schim+area sistemului de circulatie si numai #n +aza ordinului de circulatie" cu mentiunea =:i+er la statia...... circulati cu viteza de cei mult 4 Fm%ora #n zona macazurilor la iesire; 18)8. Din ordinul cui se #nm,neaza ordinul de circulatie #n cazul #n care a$entul punctului de sectionare este 2D3" iar trenul de marfa se e&pediaza de catre revizorul de ace sau de catre acar? >-) /-84/5/54? Raspunsuri: A) Din ordinul operatorului de circulatie; B) Din ordinul %D&; C) De catre acar din ordinul revizorului de ace; 18)6. Cum se procedeaza c,nd necesitatile impun oprirea trenului #ntr.un punct de sectionare" pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor prin care trenul urma sa treaca . dupa mers . fara oprire? >1- /- 5-5/84? Raspunsuri: A) 7renul va fi oprit de personalul care deserveste punctul de sectionare cu semnale de oprire" date cu instrumente portative; B) 7renul va fi oprit #n +aza indicatiei semnalelor de circulatie ?i manevra" conform prevederilor din re$lementarile #n vi$oare; $) renul va fi oprit n baza indicatiei semnalelor de circulatie, conform prevederilor din re"lementarile specifice ; 18-4. Cum procedeaza operatorul de circulatie #n cazul efectuarii de lucrari la linii sau la instalatii #ntr.un punct de sectionare pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? > 5/88/5/64? Raspunsuri: A) Da dispozitie scrisa pentru nchiderea sau deschiderea liniei curente si3sau a liniilor specificate n solicitarea scrisa, catre punctul de sectionare din care s-a solicitat nchiderea, n baza tele"ramei de acordare a nchiderii ; B) Da dispozitie scrisa pentru #nchiderea sau deschiderea liniei curente si%sau a liniilor specificate #n solicitarea scrisa" catre punctele de sectionare care delimiteaza linia curenta; C) Da dispozitie scrisa pentru #nchiderea sau deschiderea liniei curente si%sau a liniilor specificate #n solicitarea scrisa" catre punctul de sectionare din care s.a solicitat #nchiderea" #n +aza #nscrierii #n RR:2;C; 18-1. Cine poate apro+a suspendarea temporara a activitatii de miscare" pe o perioada mai mica de - de ore" #n care nu este prevazut sa circule trenuri" pe sectiile de circulatie cu activitate redusa? >1) /-55-5044? Raspunsuri: A) Administratorul infrastructurii feroviare; B) 9estionarul infrastructurii feroviare" numai cu avizul A!AR; C) 9estionarul sec?iilor de circula?ie respective; 18- . Cum se procedeaza pe timpul c,t activitatea de miscare este suspendata temporar? >- 1-54/88-)? Raspunsuri: A) 3acazurile tre+uie manevrate #n pozitie normala si #ncuiate" iar cheile #ncuietorilor de la macazurile #nzestrate cu #ncuietori cu chei cu +loc se aduc la +iroul de miscare; B) 3acazurile tre+uie manevrate #n pozitie pe directa si #ncuiate" iar cheile #ncuietorilor de la macazurile #nzestrate cu #ncuietori cu chei fara +loc se aduc la +iroul de miscare; $) &acazurile trebuie manevrate n pozitie normala si ncuiate, iar cheile ncuietorilor de la macazurile nzestrate cu ncuietori cu chei fara bloc se aduc la biroul de miscare . 18-). Cine dispune suspendarea activitatii de miscare potrivit pro$ramului apro+at pe aceste sectii de circulatie? >-8/)--5018/1? Raspunsuri: A) Pe aceste sectii de circulatie, operatorul de circulatie dispune suspendarea activitatii de miscare potrivit pro"ramului aprobat, preciznd pentru fiecare punct de sectionare ora de ncepere a suspendarii, respectiv de reluare a activitatii de miscare, numai dupa ce a stabilit mpreuna cu %D& dispozitori din punctele de sectionare, ultimul tren circulat pe fiecare fir de circulatie, cnd este cazul, precum si starea de liber a liniilor curente . B) 'e aceste sectii de circulatie centralizat" operatorul de circulatie dispune suspendarea activitatii de miscare potrivit pro$ramului apro+at" preciz,nd pentru fiecare punct de sectionare ora de #ncepere a suspendarii" respectiv de reluare a activitatii de miscare" numai dupa ce a sta+ilit #mpreuna cu 2D3 dispozitori din punctele de sectionare" ultimul tren circulat pe fiecare fir de circulatie" c,nd este cazul" precum si starea de li+er a liniilor curente. C) 'e aceste sectii de circulatie" operatorul de circulatie dispune suspendarea activitatii de miscare potrivit pro$ramului apro+at prin re$sementari specifice" preciz,nd pentru fiecare punct de sectionare ora de #ncepere a suspendarii" respectiv de reluare a activitatii de miscare" numai dupa ce a sta+ilit #mpreuna cu 2D3 dispozitori din punctele de sectionare" ultimul tren circulat pe fiecare fir de circulatie" c,nd este cazul" precum si starea de li+er a liniilor curente. 18--. Cine ela+oreaza pentru fiecare sectie de circulatie re$lementari specifice privind suspendarea si reluarea activitatii de miscare" modul de procedare #n cazul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie si sarcinile personalului ramas la post pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare? >055 -5 5)1))? Raspunsuri: A) ;tructurile re$ionale ale $estionarului infrastructurii feroviare ela+oreaza pentru fiecare sectie de circulatie re$lementari specifice privind suspendarea si reluarea activitatii de miscare" modul de procedare #n cazul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie si sarcinile personalului ramas la post pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare; aceste re$lementari specifice constituie ane&a la '7A.

1/)

B) )tructurile re"ionale ale administratorului infrastructurii feroviare elaboreaza pentru fiecare sectie de circulatie re"lementari specifice privind suspendarea si reluarea activitatii de miscare, modul de procedare n cazul ntreruperii functionarii tuturor mi1loacelor de comunicatie si sarcinile personalului ramas la post pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare; aceste re"lementari specifice constituie ane#a la P 4( C) ;tructurile re$ionale ale $estionarului infrastructurii feroviare ela+oreaza pentru fiecare sectie de circulatie re$lementari specifice privind suspendarea si reluarea activitatii de miscare" modul de procedare #n cazul #ntreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie si sarcinile personalului ramas la post pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare si manevra; aceste re$lementari specifice constituie ane&a la '7A. 18-/. Cum se procedeza #n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA" situate pe sectii de circulatie cu linii du+le #nzestrate cu B:A" pe perioada suspendarii temporare a serviciului de miscare? >0/ --/55)1- ? Raspunsuri: A) 2nstalatiile se trec #n re$im de functionare semiautomata a semnalelor" iar circulatia trenurilor se efectueaza pe sens specializat; B) 2nstalatiile se trec #n re$im de functionare automata a semnalelor" iar circulatia trenurilor se efectueaza pe sens +analizat; $) %nstalatiile se trec n re"im de functionare automata a semnalelor, iar circulatia trenurilor se efectueaza pe sens specializat; 18-0. Ce operatii e&ecuta a$entul pe perioada suspendarii temporare a serviciului de miscare #n statiile cu treceri la nivel cu +ariere mecanice" dupa primirea" #nre$istrarea si confirmarea comenzii? >/ 1-/58 1/-? Raspunsuri: A) A"entul revizuieste macazurile care intra n parcursul comandat si sunt atacate de tren pe la vrf, nchide bariera, dupa care se posteaza la locul fi#at si marcat pentru suprave"herea trecerii la nivel si a trenurilor n circulatie, prin defilare; B) A$entul revizuieste macazurile care intra #n parcursul comandat si sunt atacate de tren pe la v,rf sau calc,i" #nchide +ariera" dupa care se posteaza la locul fi&at si marcat pentru suprave$herea trecerii la nivel si a trenurilor #n circulatie" prin defilare; C) A$entul revizuieste macazurile care intra #n parcursul comandat si sunt atacate de tren pe la calc,i" #nchide +ariera" dupa care se posteaza la locul fi&at si marcat pentru suprave$herea trecerii la nivel si a trenurilor #n circulatie" prin defilare; 18-5. Cum se procedeaza pe perioada suspendarii temporare a serviciului de miscare #n statiile cu treceri la nivel cu +ariere mecanice? >10 /-1508 04? Raspunsuri: A) *n cazul #n care #n statie sunt doua +ariere" modul de deservire a posturilor de +ariera de catre acar si pazitorul de +ariera precum si locul de postare a acestora #n vederea suprave$herii circulatiei pe timpul suspendarii temporare a serviciului de miscare" se sta+ilesc prin prescriptiile de lucru pe perioada de suspendare temporara a serviciului de miscare" ane&a la '7A. B) 6n cazul n care n statie sunt doua bariere, modul de deservire a posturilor de bariera de catre a"ent si pazitorul de bariera precum si locul de postare a acestora n vederea suprave"herii circulatiei pe timpul suspendarii temporare a serviciului de miscare, se stabilesc prin prescriptiile de lucru pe perioada de suspendare temporara a serviciului de miscare, ane#a la P 4. C) *n cazul #n care #n statie sunt doua +ariere" modul de deservire a posturilor de +ariera de catre acar si pazitorul de +ariera precum si locul de postare a acestora #n vederea suprave$herii circulatiei pe timpul suspendarii temporare a serviciului de miscare" se sta+ilesc prin prescriptiile tehnice pe perioada de suspendare temporara a serviciului de miscare" ane&a la '7A. 18-8. Cum procedeaza 2D3 #n cazul #n care a$entul dintr.un punct de sectionare @statie)" #n care serviciul de miscare este suspendat temporar" nu se prezinta la telefon? > - 5/5806 51? Raspunsuri: A) renul se e#pediaza pe baza ordinului de circulatie nmnat mecanicului, n care se mentioneaza oprirea obli"atorie a trenului naintea primului macaz atacat pe la vrf, revizuirea macazurilor de catre cel de-al doilea a"ent al trenului si nchiderea barierei, daca e#ista ; B) 7renul se e&pediaza pe +aza ordinului de circulatie #nm,nat mecanicului" #n care se mentioneaza oprirea o+li$atorie a trenului #naintea primului macaz atacat pe la calc,i" revizuirea macazurilor de catre cel de.al doilea a$ent al trenului si #nchiderea +arierei" daca e&ista; C) 7renul se e&pediaza pe +aza ordinului de circulatie #nm,nat mecanicului" #n care se mentioneaza oprirea o+li$atorie a trenului #naintea primului macaz" revizuirea macazurilor de catre cel de.al doilea a$ent al trenului si #nchiderea +arierei" daca e&ista; 18-6. 'e ce +aza se admite e&pedierea trenurilor pe linia din st,n$a sensului de mers" #n cazul #n care statia este #nzestrata cu semnal luminos de iesire prevazut cu indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din st,n$a a caii du+le"? > 1-/556 81? Raspunsuri: A) Pe baza indicatiei permisive a semnalului luminos de iesire si a dun"ii oblice iluminate n alb a indicatorului pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din stn"a a caii duble, considernd fiecare linie curenta ca o linie simpla; B) 'e +aza indicatiei permisive a semnalului luminos de iesire si a dun$ii o+lice iluminate #n $al+en a indicatorului pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din st,n$a a caii du+le" consider,nd fiecare linie curenta ca o linie simpla; C) 'e +aza indicatiei permisive a semnalului luminos de iesire si a dun$ii o+lice iluminate #n al+ a indicatorului pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din st,n$a a caii du+le" consider,nd fiecare linie curenta ca o linie du+la; 18/4. 'rimirea simultana a trenurilor din directii opuse #n statiile de pe linii simple" #n cazul #n care parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin linii care pot face aceasta functie" este admisa numai daca sunt #ndeplinite urmatoarele conditii: >558)--58-0/ ? Raspunsuri: A) ;emnalul de intrare" respectiv semnalul de parcurs care acopera $rupa de primire" nu da informatii despre indicatia semnalului de iesire" respectiv de parcurs" iar panta medie ponderata spre statie" pe distanta de fr,nare" #naintea semnalului de intrare" nu depaseste 04%44; B) )emnalul de intrare, respectiv semnalul de parcurs care acopera "rupa de primire, da informatii despre indicatia semnalului de iesire, respectiv de parcurs, iar panta medie ponderata spre statie, pe distanta de frnare, naintea semnalului de intrare, nu depaseste K9399;

1/-

C) ;emnalul de intrare" respectiv semnalul de parcurs care acopera $rupa de primire" da informatii despre indicatia semnalului de iesire" respectiv de parcurs" iar panta medie ponderata spre statie" pe distanta de fr,nare" #naintea semnalului de intrare" nu depaseste /4%44; 18/1. 'rimirea simultana a trenurilor din directii opuse #n statiile de pe linii simple" #n cazul #n care parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin linii care pot face aceasta functie" este admisa numai daca sunt #ndeplinite urmatoarele conditii: >8 018-)885)? Raspunsuri: A) 7oate semnalele de circulatie care acopera punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare" de scapare sau alte linii care pot #ndeplini aceasta functie" precum si semnalele care le preced" nu sunt prevazute toate cu inductori de cale #n functiune. B) 7oate semnalele de circulatie si manevra care acopera punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare" de scapare sau alte linii care pot #ndeplini aceasta functie" precum si semnalele care le preced" sunt prevazute cu inductori de cale #n functiune; $) oate semnalele de circulatie care acopera punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare, de scapare sau alte linii care pot ndeplini aceasta functie, precum si semnalele care le preced, sunt prevazute cu inductori de cale n functiune; 18/ . A&pedierea unui tren" simultan cu primirea altui tren #n acelasi sens de mers" este interzisa #n urmatoarele cazuri: > 1 -0884/11? Raspunsuri: A) 6n statiile de pe linie simpla, n cazul n care parcursul de e#pediere a trenului nu este separat de parcursul de primire a celuilalt tren, precum si de continuarea acestui parcurs, prin linii de evitare sau alte linii care pot ndeplini aceasta functie; B) *n statiile de pe linie du+la" #n cazul #n care parcursul de e&pediere a trenului nu este separat de parcursul de primire a celuilalt tren" precum si de continuarea acestui parcurs" prin linii de evitare sau alte linii care pot #ndeplini aceasta functie; C) *n statiile de pe linie simpla" #n cazul #n care parcursul de e&pediere a trenului nu este separat de parcursul de e&pediere a celuilalt tren" precum si de continuarea acestui parcurs" prin linii de evitare sau alte linii care pot #ndeplini aceasta functie; 18/). A&pedierea unui tren simultan cu primirea altui tren #n%din acelasi sens de mers" #n statiile de pe liniile simple" #n cazul #n care parcursul de e&pediere a trenului nu este separat de continuarea parcursului de primire" prin linii de evitare sau alte linii care pot #ndeplini aceasta functie" este admisa numai daca sunt #ndeplinite urmatoarele conditii: >10 8-15)60 4? Raspunsuri: A) 3acazurile care intra #n parcursurile de primire si de e&pediere a trenurilor sunt centralizate electromecanic;" iar linia pe care se primeste trenul este prevazuta cu semnal individual de iesire; B) &acazurile care intra n parcursurile de primire si de e#pediere a trenurilor sunt centralizate electrodinamic, iar linia pe care se primeste trenul este prevazuta cu semnal individual de iesire ; C) 3acazurile care intra #n parcursurile de primire si de e&pediere a trenurilor sunt centralizate electrodinamic" iar linia pe care se primeste trenul nu este prevazuta cu semnal individual de iesire. 18/-. A&pedierea unui tren simultan cu primirea altui tren #n%din acelasi sens de mers" #n statiile de pe liniile simple" #n cazul #n care parcursul de e&pediere a trenului nu este separat de continuarea parcursului de primire" prin linii de evitare sau alte linii care pot #ndeplini aceasta functie" este admisa numai daca sunt #ndeplinite urmatoarele conditii: >856/-8- 6541? Raspunsuri: A) ;emnalul de intrare da informatii despre indicatia semnalului de iesire" iar panta medie ponderata spre statie pe distanta de fr,nare" #naintea semnalului de intrare" #n sensul primirii trenului nu depaseste -4%44. B) ;emnalul de intrare da informatii despre indicatia semnalului de parcurs" iar panta medie ponderata spre statie pe distanta de fr,nare" #naintea semnalului de intrare" #n sensul primirii trenului nu depaseste 04%44. $) )emnalul de intrare da informatii despre indicatia semnalului de iesire, iar panta medie ponderata spre statie pe distanta de frnare, naintea semnalului de intrare, n sensul primirii trenului nu depaseste K9399 . 18//. A&pedierea unui tren simultan cu primirea altui tren #n%din acelasi sens de mers" #n statiile de pe liniile simple" #n cazul #n care parcursul de e&pediere a trenului nu este separat de continuarea parcursului de primire" prin linii de evitare sau alte linii care pot #ndeplini aceasta functie" este admisa numai daca sunt #ndeplinite urmatoarele conditii: >8/ 510-)6814? Raspunsuri: A) 6n toate cazurile, trenul care se primeste simultan cu e#pedierea altui tren, n acelasi sens de mers, trebuie sa fie frnat automat, sa aiba instalatiile de control punctual al vitezei n functiune si sa aiba oprire n statie ; B) *n toate cazurile" trenul care se primeste simultan cu e&pedierea altui tren" #n acelasi sens de mers" tre+uie sa fie fr,nat automat" sa ai+a instalatiile de control punctual al vitezei #n functiune si sa ai+a trecere prin statie; C) *n toate cazurile" trenul care se primeste simultan cu e&pedierea altui tren" #n acelasi sens de mers" tre+uie sa fie cu procentul de fr,nare asi$urat" sa ai+a instalatiile de control punctual al vitezei #n functiune si sa ai+a oprire #n statie; 18/0. C,nd masele limita de #ncarcare pentru D " D) si D- sunt identice" masa limita de #ncarcare este indicata su+ o sin$ura litera D. > - 5/84)01-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 18/5. <nde se $asesc inscriptiile privitoare la cate$oriile de linie D? >1/ --86 8 )4? Raspunsuri: A) (u se $asesc dec,t pe va$oanele care" pentru aceasta cate$orie de linie" admit o masa ma&ima pe osie superioara celei care este admisa de cate$oria C; B) (u se $asesc dec,t pe va$oanele care" pentru aceasta cate$orie de linie" admit o masa ma&ima pe osie superioara celei care este admisa de cate$oria C1; C) (u se $asesc dec,t pe va$oanele care" pentru aceasta cate$orie de linie" admit o masa ma&ima pe osie superioara celei care este admisa de cate$oria C . 18/8. Dupa #ncarcarea sau descarcarea va$oanelor" tre+uie: >1) 0-/6)8 44? Raspunsuri:

1//

A) ;a se puna tepusele nefolosite #n si$uranta #n lazile pentru tepuse; B) ;a se puna tepusele nefolosite #ntr.un va$on descoperit; C) ;a se puna tepusele nefolosite #ntr.un va$on acoperit; 18/6. 3asa pe osie a unui va$on se o+tine #mpartind masa tarei va$onului si a masei de #ncarcare la numarul de osii. >5- 545/ 6 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1804. 3asa pe osie a unui va$on se o+tine #nmultind masa tarei va$onului si a masei #ncarcate cu numarul de osii. >5 84/6)6 ))? Raspunsuri: Adevarat; !als 1801. 3asa pe metru liniar se o+tine #mpartind suma tarei va$onului si a masei de #ncarcare la lun$imea va$onului" #n metri" masurata cu tampoanele necomprimate. >0) 06-6 6--4? Raspunsuri: Adevarat; !als 180 . 3asa pe metru liniar se o+tine #nmultind suma tarei va$onului si a masei #ncarcate la lun$imea va$onului" #n metri" masurata cu tampoanele comprimate. >15 1-/6/6-/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 180). Deseurile $rele tre+uie sa fie #ncarcate astfel #nc,t sa nu depaseasca #naltimea peretilor va$onului. > 8)-- 6-6/04? Raspunsuri: Adevarat; !als 180-. Acoperirea marfurilor se utilizeaza pentru a asi$ura o protectie #mpotriva intemperiilor pentru a evita #mprastierea lor de catre v,nt. >/- 88)65)/8-? Raspunsuri: Adevarat; !als 180/. ;e considera transport e&ceptional va$oanele cu mai mult de 8 osii c,nd sunt #ncarcate" chiar daca poarta semnul R2G. >/ -8)5-0/4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1800. 'enele pentru roti servesc la ancorarea vehiculelor. >51 1-)6805/0? Raspunsuri: Adevarat; !als 1805. Dupa #ncarcare va$oanelor sau vehiculelor de transport tepusele tre+uie sa fie puse" #n principiu" #n pozitie ridicata. >)- /-5 /18)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1808. 'eretii despartitori servesc la a asi$ura protectia elementilor #ncarcaturii. >085 - 4 1 ))? Raspunsuri: Adevarat; !als 1806. Ce face 2D3 #n cazul #n care" #n timpul unei ploi torentiale" personalul de #ntretinere a caii nu a dat nici un aviz #n le$atura cu circulatia trenurilor peste punctele e&puse inundatiilor? >8561/-1)))5/? Raspunsuri: A) 2D3 din proprie initiativa" dispune prin ordin de circulatie ca trenurile sa fie conduse peste punctele respective cu deose+ita atentie si cu viteza de cel mult 4 Fm%h; B) 2D3 din proprie initiativa" dispune prin ordin de circulatie ca trenurile sa fie conduse peste punctele respective cu deose+ita atentie si cu viteza de cel mult )4 Fm%h; $) %D& din proprie initiativa, dispune prin ordin de circulatie ca trenurile sa fie conduse peste punctele respective cu deosebita atentie si cu viteza de cel mult : =m3h ; 1854. Care restrictii de viteza nu se mentioneaza #n BAR? >/50)/11))/64? Raspunsuri: A) Restrictiile de viteza de pe liniile a+atute ale statiei; B) Restrictiile de viteza de pe liniile statiei" altele dec,t liniile a+atute; $) 0estrictiile de viteza de pe liniile statiei, altele dect liniile de primire-e#pediere, pe care manevra este e#ecutata cu mi1loace si personal apartinnd operatorilor economici; 1851. Cum se fac introducerea" evidentierea" verificarea si ridicarea restrictiilor de viteza de pe :!2? >)8-85/18//4 ? Raspunsuri: A) $a n cazul restrictiilor de viteza de pe liniile de primire-e#pediere, fara a fi transmise operatorului de circulatie ; B) Ca #n cazul restrictiilor de viteza de pe liniile de primire.e&pediere si transmise operatorului de circulatie; C) Ca #n cazul restrictiilor de viteza de pe liniile de manevra si transmise ver+al operatorului de circulatie; 185 . De catre cine se #ntocmesc $raficele limitarilor de viteza? >) )/11505-1? Raspunsuri: A) De catre re"ionalele de cale ferata; B) De catre operatorii de manevra; C) De catre operatorii de transport;

1/0

185). C,t timp se aduce la cunostinta mecanicilor de la data reluarii circulatiei cu viteza normala sau ameliorarii limitarilor de viteza? > 5)1/-11-8-4? Raspunsuri: A) 7imp de / zile; B) imp de +9 zile; C) 7imp de 1/ zile; 185-. Cum se face redeschiderea liniilor #n urma accidentelor si evenimentelor feroviare? >8- 5 58-- -0? Raspunsuri: A) ;e face cu asi$urarea conditilor de manevra pentru viteza minima de / Fm% h; B) ;e face cu asi$urarea conditilor de circulatie pentru viteza minima de )4 Fm% h; $) )e face cu asi"urarea conditilor de circulatie pentru viteza minima de +9 =m3 h;( 185/. Ce restrictii de viteza se aduc la cunostinta mecanicului" prin ordin de circula?ie? >5/ //05)-)00? Raspunsuri: A) 7oate restrictiile de viteza cuprinse #n BAR.ul #n vi$oare la data respectiva; B) oate restrictiile de viteza care nu sunt cuprinse n BA0-ul n vi"oare la data respectiva ; C) 7oate restrictiile de viteza care nu sunt cuprinse #n BAG.ul #n vi$oare la data respectiva; 1850. Cine este o+li$at sa confrunte restrictiile de viteza din BAR cu evidenta restrictiilor de viteza de pe ta+la de evidenta a restrictiilor de viteza din +iroul de miscare al statiei? >/) )/11/-/5)? Raspunsuri: A) Acarul; B) ;eful de statie; $) %D&; 1855. BAR se #ntocmeste decadal si cuprinde restrictiile de viteza care sunt pe teren #n decada respectiva. >1 5/110-084? Raspunsuri: Adevarat; !als 1858. BAR se #ntocmeste lunar si cuprinde restrictiile de viteza care sunt pe teren #n decada respectiva si restrictii nou introduse. >18 )/811-864? Raspunsuri: Adevarat; !als 1856. *n cazul #n care 2D3 primeste avizarea de introducere sau de modificare a unei restrictii de viteza" acesta o aduce imediat la cunostinta operatorului de circulatie prin telefono$rama. >)5- /)1 -141? Raspunsuri: Adevarat; !als 1884. *n cazul #n care 2D3 primeste avizarea de introducere sau de modificare a unei restrictii de viteza" acesta o aduce imediat la cunostinta sefului statiei. >1- 8/01-/)14? Raspunsuri: Adevarat; !als 1881. *n cazul restrictiilor de viteza introduse de personalul 2!7A" ridicarea acestora se poate face de catre personalul care le.a introdus sau de catre un or$an ierarhic superior al acestuia" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. >)) 558)//- 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 188 . Restrictiile de viteza ridicate de pe teren se ster$ imediat de pe ta+la de evidenta a restrictiilor de viteza. >0 -/80040 1? Raspunsuri: Adevarat;!als 188). 2D3 si operatorii de circulatie sunt o+li$ati sa mentioneze #n predarea serviciului toate restrictiile de viteza #nscrise pe ta+la de evidenta a restrictiilor de viteza. >)0--/0)85044? Raspunsuri: Adevarat; !als 188-. 2D3 si operatorii de circulatie sunt o+li$ati sa mentioneze #n predarea serviciului toate restrictiile de viteza prevazute BAR. >-8/58 1588 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 188/. :a intrarea #n serviciu" 2D3 dispozitor face verificarea tuturor restrictiilor de viteza #mpreuna cu 2D3 e&teriori si remediaza eventualele neconcordante" not,nd rezultatul verificarii #n re$istrul unificat de cai li+ere" comenzi si miscare. >/5056-18614-? Raspunsuri: Adevarat; !als 1880. 7oate locomotivele" automotoarele si celelalte vehicule cu motor tre+uie dotate cu BAR de catre operatorii de transport feroviar" sau operatorii economici care le detin si%sau e&ploateaza" fiind interzisa #ndrumarea acestora #n statie" fara BAR. > - 50 1)0 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1885. 2ntroducerea" evidentierea" verificarea si ridicarea restrictiilor de viteza de pe liniile statiei" altele dec,t liniile de primire. e&pediere" precum si de pe :!2 se fac ca #n cazul restrictiilor de viteza de pe liniile de primire.e&pediere" fara a fi transmise operatorului de circulatie. >- 08/1-0)-)? Raspunsuri: Adevarat; !als

1/5

1888. Restrictiile de viteza pot fi prevazute sau neprevazute. >15 5/)100-04? Raspunsuri: Adevarat; !als 1886. Restrictiile de viteza pot fi prevazute sau ordonate. >886// 1/0/55? Raspunsuri: Adevarat; !als 1864. *n perioada temperaturilor ridicate sau foarte scazute" #n functie de starea tehnica a caii si de temperaturile de fi&are a sinelor" pentru si$uranta circulatiei trenurilor" pe calea fara joante se pot introduce restrictii de viteza neprevazute. > 5)-//105061? Raspunsuri: Adevarat; !als 1861. Restrictiile de viteza si limitarile de viteza se semnalizeaza pe teren conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. >/ )/)1545-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 186 . :imitarile de viteza se iau #n calcul la sta+ilirea timpilor de mers sa$eata conform $raficelor limitarilor de viteza. > ) 1/ 1158)1? Raspunsuri: Adevarat; !als 186). 'entru introducerea restrictiei de viteza peste aparatele de cale de pe liniile #n a+atere din statie" o data cu numarul aparatului de cale se precizeaza si liniile la care acesta da acces. >-1 1//1 81 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 186-. Avizarea mecanicilor cu privire la restrictiile de viteza #n statile care au posturi deservite de 2D3 e&teriori" se face prin ordin de circulatie #nm,nat de catre acestia" din ordinul 2D3 dispozitor. >0858450)8 -1? Raspunsuri: Adevarat; !als 186/. 'entru introducerea" a$ravarea . ameliorarea si ridicarea restrictiilor de viteza pe linii din statie" se fac #nscrieri corespunzatoare #n RR:2;C. >18 -/51-8-04? Raspunsuri: Adevarat; !als 1860. *nceperea lucrarilor nu este permisa fara acoperirea cu semnale mo+ile a locului lucrarilor si fara consimtam,ntul scris al 2D3" conform re$lementarile specifice #n vi$oare. >)0-)/11/8-8 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1865. Redeschiderea liniilor #n urma accidentelor si evenimentelor feroviare se face cu asi$urarea conditilor de circulatie pentru viteza minima de 14 Fm% h. >0058411/80/1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1868. 7reptele restrictiilor de viteza sunt: / Fm%h" 14 Fm%h" 1/ Fm%h" 4 Fm%h" / Fm%h" )4 Fm%h sau mai mari dupa cum semnalele de reclucere a vitezei indica una din aceste viteze. >11 )/ 1860 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1866. BAR cuprinde toate restrictiile de viteza prevazute de pe liniile curente si de pe liniile de primire . e&pediere din statii care sunt pe teren #n decada respectiva. >8561//1)681)? Raspunsuri: Adevarat; !als 1644. Re$lementarile speciale de circulatie apro+ate si dispuse prin ordinul conducerii $estionarului infrastructurii feroviare sunt trecute #n BAR. >)0-05-1)6141? Raspunsuri: Adevarat; !als 1641. 2D3 este o+li$at sa confrunte restrictiile de viteza din BAR cu evidenta restrictiilor de viteza de pe ta+la de evidenta a restrictiilor de viteza din +iroul de miscare al statiei. >508 /-1-4) ? Raspunsuri: Adevarat; !als 164 . Restrictiile de viteza neprevazute #n BAR" se aduc la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie. >5- -/11/4)-)? Raspunsuri: Adevarat; !als 164). Ce face seful de tren #n cazul #n care trenul a fost oprit #n linie curenta si nu #si mai poate continua mersul? >0/ /1)-/-0)? Raspunsuri: A) %a la cunostinta conditiile de circulatie nscrise n ultimul ordin de circulatie aflat la mecanicul trenului si poate dispune mecanicului prin ordin de circulatie, fara o ntele"ere prealabila cu %D&, sa dea trenul napoi, pna la semnalul de intrare al statiei, fara sa-l depaseasca cu vehiculul din capul trenului n sensul de mpin"ere ;

1/8

B) 2a la cunostinta conditiile de circulatie #nscrise #n ultimul ordin de circulatie aflat la mecanicul trenului si poate dispune mecanicului prin ordin de circulatie" dupa ce a primit dispozitie de la 2D3" sa dea trenul #napoi" p,na la semnalul de intrare al statiei" fara sa.l depaseasca cu vehiculul din capul trenului #n sensul de #mpin$ere; C) 2a la cunostinta conditiile de circulatie #nscrise #n ultimul ordin de circulatie aflat la mecanicul trenului si poate dispune mecanicului prin ordin de circulatie" dupa ce a primit dispozitie de la 2D3" sa dea trenul #napoi" p,na la semnalul de intrare al statiei #n vederea sta+ilirii conditiilor de intrare #n statie; 164-. Cum se face continuarea mersului #n cazul #n care dupa darea ordinului de plecare" trenul este oprit #n incinta statiei #nzestrata cu semnal de iesire? >8- 1/))///5 ? Raspunsuri: A) (umai dupa #nlaturarea cauzelor care au impus oprirea" pe +aza indicatiei de li+er a semnalului de iesire si a ordinului de circulatie care va fi #nm,nat mecanicului; B) (umai dupa #nlaturarea cauzelor care au impus oprirea" pe +aza indicatiei de li+er a semnalului de iesire si pornirea trenului data de 2D3; $) ?umai dupa nlaturarea cauzelor care au impus oprirea, pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire; 164/. Cum se face continuarea mersului #n cazul #n care dupa darea ordinului de plecare" trenul este oprit #n incinta statiei #nzestrata cu semnal de iesire" daca trenul a fost e&pediat cu semnalul de iesire pe oprire si locomotiva trenului a oprit #naintea semnalului de iesire sau dupa depasirea lui? >)5-//-)85/81? Raspunsuri: A) $ontinuarea mersului se face dupa nlaturarea cauzelor care au impus oprirea, si n baza ordinului de circulatie care a fost nmnat mecanicului, la e#pediere; B) Continuarea mersului se face dupa #nlaturarea cauzelor care au impus oprirea" si #n +aza conditiilor prevazute #n instructiunile de manipulare a instalatiei; C) Continuarea mersului se face dupa #nlaturarea cauzelor care au impus oprirea" si #n +aza #n conditiilor prevazute pentru depasirea semnalului de iesire pe oprire; 1640. Cum se face continuarea mersului #n cazul #n care dupa darea ordinului de plecare" trenul este oprit #n incinta statiei #nzestrata cu semnal de iesire" daca trenul a fost e&pediat dintr.o statie de pe o sectie de circulatie #nzestrata cu B:A cu semnalul de iesire pe li+er si trenul a oprit dupa ce locomotiva a depasit semnalul de iesire pe oprire" din cauza schim+arii indicatiei acestuia #n fata trenului? >886//045 004? Raspunsuri: A) 'entru e&pedierea trenului se procedeaza ca si #n cazul defectarii semnalului luminos de iesire conform re$lementarilor #n vi$oare; B) Pentru e#pedierea trenului se procedeaza ca si n cazul defectarii semnalului luminos de iesire din statiile de pe sectii de circulatie nzestrate cu B'A; C) 'entru e&pedierea trenului se procedeaza ca si #n cazul defectarii semnalului luminos de iesire conform prevederilor din '7A. 1645. Cum se procedeaza #n statiile situate pe sectii #nzestrate cu B:A daca locomotiva trenului se afla dupa semnalul de iesire si acesta nu se poate pune pe li+er? >10 5/-)5/044? Raspunsuri: A) Pentru e#pedierea trenului se procedeaza ca si n cazul defectarii semnalului luminos de iesire ; B) A&pedierea trenului se face cu ordin de circulatie #nm,nat mecanicului" #n care se mentioneaza =li+er la statia=; C) A&pedierea trenului se face cu ordin de circulatie #nm,nat mecanicului" #n care se mentioneaza =trenul numarul..... este li+er la statia..... cu viteza de 4 Fm%h #n zona macazurilor=; 1648. Cum se face circulatia trenurilor care au #n compunere vehicule care nu sunteaza si$ur si <A3 pe sectii #nzestrate cu B:A? >856//))0)56)? Raspunsuri: A) ;e pot e&pedia la sector de +loc #ntre ele. B) ?u se e#pediaza la sector de bloc ntre ele( C) ;e e&pediaza cu semnalul de iesire pe oprire. 1646. Cum procedeaza a$entul punctului de sectionare de pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor #n cazul aparitiei unor deranjamente la instalatiile de si$uranta circulatiei #n timpul serviciului? >588 /))0 810? Raspunsuri: A) :e #nre$istreaza #n RR:2;C si le comunica sefului de statie #n scris" cu numar si ora; B) 'e nre"istreaza n 00'%)$ si le comunica operatorului de circulatie n scris, cu numar si ora; C) :e #nre$istreaza #n R<C:C3 si le comunica personalului de #ntretinere" operatorului de circulatie si sefului de statie #n scris" cu numar si ora. 1614. De catre cine se face manipularea macazurilor pentru efectuarea manevrei #n punctele de sectionare" precum si #n linie curenta pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? >508-/860 8 -? Raspunsuri: A) )e face de catre cei care le deservesc sau de catre partida de tren, numai n baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie; B) ;e face de catre cei care le deservesc sau de catre partida de tren" numai #n +aza dispozitiei scrise a 2D3; C) ;e face numai de catre partida de tren" #n +aza dispozitiei ver+ale a operatorului de circulatie; 1611. ;e poate sa se lucreze pe liniile electrificate in caz de forta majora si #nainte de scoaterea liniei de contact de su+ tensiune" le$area ei la pam,nt si luarea masurilor corespunzatoare pentru asi$urarea spatiului de lucru necesar. > 501-10864? Raspunsuri: Adevarat; !als 161 . ;e interzice efectuarea lucrarilor de modificare" #nlocuire" reparare si verificare a instalatiilor ;CB" precum si a altor lucrari la linii" pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor fara #ncuviintarea scrisa a 2D3. >0/ -///0-10)? Raspunsuri: Adevarat; !als

1/6

161). ;eful de statie da dispozitie scrisa la posturile din incinta statiei si la posturile afiliate din linie curenta" pentru suspendarea temporara" respectiv reluarea activitatii de miscare" preciz,nd ora de la care se suspenda activitatea de miscare" personalul care ram,ne la postul respectiv" daca este cazul si ora reluarii activitatii" iar pentru posturile care deservesc +ariere ce au pozitia normala =#nchisa=" dispune deschiderea acestora pe perioada suspendarii activitatii de miscare. >-0/881/)6184? Raspunsuri: Adevarat; !als 161-. Aste interzisa suspendarea temporara a serviciului de miscare #n statiile #nzestrate cu instalatii CAD sau CA de pe sectii de circulatie cu linie simpla #nzestrata cu B:A sau linie simpla #nzestrata cu +loc de linie semiautomat. >)8-051/ 6 61? Raspunsuri: Adevarat; !als 161/. 2D3 dispozitori din statiile vecine cu statia @punctul de sectionare) #n care s.a suspendat temporar serviciul de miscare" respectiv din ultimele statii cu oprire a trenurilor" aduc la cunostinta mecanicului" prin ordin de circulatie" suspendarea temporara a serviciului de miscare #n statia%punctul de sectionare respectiva%respectiv. >8- 5 5 -4)1 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1610. *n cazul #n care trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul nu a fost #ncunostintat despre suspendarea temporara a serviciului de miscare #n statia @punctul de sectionare) respectiva" operatorul de circulatie tre+uie sa dispuna oprirea trenului #n una din statiile din parcurs pentru avizarea mecanicului. >-- )/08/4/))? Raspunsuri: Adevarat;!als 1615. *n cazul #n care trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul nu a fost #ncunostintat despre suspendarea temporara a serviciului de miscare #n statia @punctul de sectionare) respectiva" seful de statie tre+uie sa dispuna oprirea trenului #n una din statiile din parcurs pentru avizarea mecanicului. >)/ 1///-400 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1618. ;emnalele se scot din functie de catre acar" din ordinul scris al 2D3" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. >0- 04///4841? Raspunsuri: Adevarat; !als 1616. ;emnalele se scot din functie de catre acar" din ordinul scris al sefului de statie" conform re$lementarilor specifice #n vi$oare. >8) //8 05105? Raspunsuri: Adevarat; !als 16 4. Administratorul infrastructurii feroviare pu+lice comunica operatorilor economici" operatorilor de transport feroviar si de manevra feroviara interesati" statiile @punctele de sectionare) si perioada pentru care se suspenda temporar serviciul de miscare. >)5-85858 164? Raspunsuri: Adevarat; !als 16 1. Dupa oprirea trenului #n linie curenta" toti a$entii #nsarcinati cu str,n$erea fr,nelor de m,na sunt o+li$ati sa str,n$a imediat fr,na de m,na a va$onului pe care #l ocupa si la semnalul mecanicului sa str,n$a si restul fr,nelor de m,na ale va$oanelor care le. au fost repartizate #n acest scop. > 8)00855 14? Raspunsuri: Adevarat; !als 16 . *n cazul ruperii trenului si ram,nerii #n linie curenta a partii rupte" a$entul de la urma trenului . c,nd e&ista . are urmatoarele o+li$atii: sa str,n$a toate fr,nele de m,na e&istente #n $rupul de va$oane ramas #n linie curenta; sa suprave$heze $rupul de va$oane ramas #n linie curenta; sa se deplaseze spre trenul care se apropie si sa dea semnale de oprire" p,na la oprirea trenului" c,nd aude ca se apropie un tren. >8860 008 )0? Raspunsuri: Adevarat; !als 16 ). 'rin linia falsa se #ntele$e linia din st,n$a sensului normal de mers pe cale du+la" #nzestrata cu B:A specializat sau fara B:A. >-/ 588611)/)? Raspunsuri: Adevarat; !als 16 -. 'rin linia falsa se #ntele$e linia din dreapta sensului normal de mers pe cale du+la" #nzestrata cu B:A sau B:A. specializat. >0) 04)0 1-0/? Raspunsuri: Adevarat; !als 16 /. *n cazul #n care statia nu este #nzestrata cu semnal luminos de iesire prevazut cu indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din st,n$a caii du+le" se considera ca trenul se e&pediaza si circula pe linia din st,n$a caii du+le #n anumite conditii. >)8-5588-1/8 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 16 0. A&pedierea trenului" pe linie falsa" din statiile #nzestrate cu semafoare de iesire se face pe +aza ordinului de circulatie #n care se mentioneaza ca trenul circula pe linia falsa si iese din statie cu semaforul de iesire pe oprire. >/0006)0/10))? Raspunsuri: Adevarat; !als

104

16 5. 'rimirea simultana a trenurilor din directii opuse este interzisa #n statiile de pe linii simple" #n cazul #n care parcursurile de primire ale trenurilor si continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot face aceasta functie. >-8/-/ 0- 5-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 16 8. De catre cine se da ordinul de plecare pentru trenurile de calatori sau mi&te? >1- //805)504? Raspunsuri: A) <n a$ent" prin semnalul =pornirea trenului= si indicatia de li+er a semnalului de iesire" #n statiile de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer sau #n anumite statii #nzestrate cu instalatii CAD sau CA" cu apro+area administratorul infrastructurii feroviare; B) <n a$ent" prin semnalul =$ata de plecare= si indicatia de li+er a semnalului de iesire" #n statiile de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer sau #n anumite statii #nzestrate cu instalatii CAD sau CA" conform prevederilor din '7A; $) A"entul punctului de sectionare, n statiile de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer sau n anumite statii nzestrate cu instalatii $4D sau $4, cu aprobarea administratorul infrastructurii feroviare ; 16 6. De catre cine se da ordinul de plecare pentru trenurile de calatori sau mi&te? > ) -/)08-881? Raspunsuri: A) ;eful de tren" prin semnalul =$ata de plecare=" #n haltele de calatori" punctele de oprire #n linie curenta; B) )eful de tren, prin semnalul 5pornirea trenului5, n haltele de calatori, punctele de oprire n linie curenta; C) Conductorul de tren" prin semnalul =pornirea trenului=" #n haltele de calatori" punctele de oprire #n linie curenta; 16)4. De catre cine se da ordinul de plecare pentru trenurile de marfa" #n statiile unde nu e&ista semnal de iesire? >- )//01)18 ? Raspunsuri: A) ;emnalul =pornirea trenului= dat de catre 2D3; B) ;emnalul =pornirea trenului= dat de catre 2D3" de l,n$a linia de unde se afla trenul care se e&pediaza; $) )emnalul 5pornirea trenului5 dat de catre %D&, de ln"a locomotiva trenului care se e#pediaza; 16)1. :a ce puncte de sectionare si posturi de macazuri da operatorul de circulatie simultan dispozitia de e&pediere si de primire a trenului pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? > 5)//05-)164? Raspunsuri: A) (umai la punctele de sectionare care e&pediaza si primesc trenul; B) 'a punctele de sectionare care e#pediaza si primesc trenul, la posturile de macazuri din linie curenta situate ntre aceste puncte de sectionare, precum si la punctele de sectionare prin care trenul trece fara oprire ; C) (umai la punctele de sectionare prin care trenul trece fara oprire; 16) . Cum se procedeaza #n cazul #n care a$entul unui post de macazuri din linie curenta nu raspunde la apelul telefonic al operatorului de circulatie pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? >5- 815 -)140? Raspunsuri: A) A$entul punctului de sectionare din care se e&pediaza trenul" #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie" din dispozitia ver+ala a operatorului de circulatie" #n care se comunica mecanicului ca trenul opreste la postul de macazuri" si comunica ce a constatat; B) A"entul punctului de sectionare din care se e#pediaza trenul, nmneaza mecanicului ordin de circulatie, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie, n care se comunica mecanicului ca trenul opreste la postul de macazuri naintea primului aparat de cale atacat de tren pe la vrf, dupa care si continua mersul ; C) A$entul punctului de sectionare din care se e&pediaza trenul" #nm,neaza mecanicului ordin de circulatie" din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie" #n care se comunica mecanicului ca trenul opreste la postul de macazuri #naintea primului aparat de cale si #si continua mersul numai dupa revizuirea macazurilor de catre al doilea a$ent al trenului; 16)). De catre cine se face manipularea macazurilor si a semnalelor" #n vederea primirii%e&pedierii trenurilor pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor? >5 //0/-1) ? Raspunsuri: A) De cei care le deservesc" numai #n +aza dispozitiei scrise a 2D3; B) De un a$ent autorizat" #n +aza dispozitiei ver+ale a operatorului de circulatie; $) De cei care le deservesc, numai n baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie ; 16)-. Cine ram,ne la post #ntr.o statie pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare? > / //055/1/4? Raspunsuri: A) :a +iroul de miscare din fiecare punct de sectionare ram,ne la post cel putin 2D3 e&terior; B) 'a biroul de miscare din fiecare punct de sectionare ramne la post cel putin %D& dispozitor; C) :a +iroul de miscare din fiecare punct de sectionare ram,ne la post un a$ent autorizat; 16)/. Ce o+li$atii are personalul ramas la post pe perioada suspendarii activitatii de miscare? >15 )//00- 54? Raspunsuri: A) De a raspunde la apelurile telefonice; B) De a suprave"hea constructiile si instalatiile din zona postului si de a raspunde la apelurile telefonice ; C) De a suprave$hea va$oanele aflate #n zona postului; 16)0. Cum se procedeaza #n statiile #nzestrate cu instalatii CA3 sau cu #ncuietori cu chei cu +loc" #nainte de a se trece la suspendarea temporara? >8861/-0/-)85? Raspunsuri: A) 3acazurile se +locheaza pe linia a+atuta; B) 3acazurile se +locheaza pe linia directa; $) &acazurile se blocheaza pe linia directa, iar manivela blocului central se si"ileaza; 16)5. Cum prodedeaza mecanicul #nainte de intrarea #n statia cu serviciul de miscare suspendat temporar? >10 / 00--64? Raspunsuri: A) $onduce trenul cu deosebita atentie, iar n cazul n care nu primeste semnalul 5nainte5 din partea a"entului statiei, opreste trenul;

101

B) Conduce trenul cu viteza de )4 Fm%h si opreste trenul #n fata +iroului de miscare; C) Conduce trenul cu viteza de / Fm%h; 16)8. Ce masuri ia a$entul din statia cu serviciul de miscare suspendat temporar #n cazul #n care" cu ocazia revizuirii macazurilor atacate pe la v#rf constata un defect sau o alta cauza care pericliteaza si$uranta circulatiei? >5) 81/01-/4 ? Raspunsuri: A) Aviza seful statiei; B) %a masuri de oprire a trenului; C) Aviza pe 2D3 din statia proprie; 16)6. Ce o+li$atii au a$entii care deservesc trenul #n timpul #mpin$erii trenului #n cazul #n care o+serva o+stacole? >51 / 0 //1/? Raspunsuri: A) ;a dea semnale de #napoi; B) ;a dea semnale corespunzatoare; $) )a ia masuri de oprire a trenului, inclusiv prin tra"erea semnalului de alarma; 16-4. 'rimirea simultana a trenurilor din directii opuse #n statiile de pe linii simple" #n cazul #n care parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin linii care pot face aceasta functie" este admisa numai daca sunt #ndeplinite urmatoarele conditii: >0 84 01/05/? Raspunsuri: A) Ambele trenuri sunt frnate automat, au instalatiile de control punctual al vitezei n functiune si au oprire n statie; B) Am+ele trenuri sunt fr,nate manual" au instalatiile de control punctual al vitezei #n functiune si unul are oprire #n statie; C) Am+ele trenuri sunt fr,nate automat" au instalatiile de control punctual al vitezei #n functiune si au trecere prin statie; 16-1. A&pedierea unui tren" simultan cu primirea altui tren #n acelasi sens de mers" este interzisa #n urmatoarele cazuri:? > //10 /8-4? Raspunsuri: A) *n statiile de pe linie simpla; B) 6n statiile de pe linie dubla, n cazul n care trenul care se e#pediaza ntretaie parcursul sau continuarea parcursului de primire a trenului care soseste; C) *n statiile de pe linie du+la" #n cazul #n care trenul care se e&pediaza #ntretaie parcursul de intrare al trenului care soseste; 16- . 1peratorul de circulatie da simultan dispozitia de e&pediere si de primire a trenului pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor la punctele de sectionare care e&pediaza si primesc trenul" la posturile de macazuri din linie curenta situate #ntre aceste puncte de sectionare" precum si la punctele de sectionare prin care trenul trece fara oprire. >// 84 1-888)? Raspunsuri: Adevarat; !als 16-). 3anevra #n punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor se e&ecuta numai pe +aza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie" care se transmite de catre a$entul punctului de sectionare sefului de tren sau conducatorului manevrei" prin ordin de circulatie. >5- 5 /1/814 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 16--. 'e sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor #n cazul aparitiei unor deranjamente la instalatiile de si$uranta circulatiei #n timpul serviciului a$entul punctului de sectionare le #nre$istreaza #n RR:2;C si le comunica operatorului de circulatie #n scris" cu numar si ora. >8) 0)5800 5? Raspunsuri: Adevarat; !als 16-/. *n statiile situate pe sectii #nzestrate cu B:A daca locomotiva trenului se afla dupa semnalul de iesire si acesta nu se poate pune pe li+er pentru e&pedierea trenului se procedeaza ca si #n cazul defectarii semnalului luminos de iesire. >8- -058/6)-0? Raspunsuri: Adevarat; !als 16-0. 1rdinul de plecare pentru trenurile de calatori sau mi&te se da de catre un a$ent" prin semnalul =pornirea trenului= si indicatia de li+er a semnalului de iesire" #n statiile de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer sau #n anumite statii #nzestrate cu instalatii CAD sau CA" cu apro+area administratorului infrastructurii feroviare. >)- 88-101881? Raspunsuri: Adevarat; !als 16-5. ;emnalul =pornirea trenului= pentru trenurile de calatori sau mi&te se da dintr.un loc vizi+il" astfel #nc,t sa poata fi perceput #n mod direct de catre personalul de locomotiva si sa poata fi confirmat de catre mecanic prin semnalul acustic =pornire sau atentie= dat cu fluierul locomotivei. >/0054 18)-8 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 16-8. *n statiile cu semnale de iesire neintroduse #n +loc sau ne,nzestrate cu semnale de iesire" #nm,narea ordinului de circulatie la trenurile de marfa se poate face numai dupa raportarea e&ecutarii comenzii de iesire. >-5/-0115 /44? Raspunsuri: Adevarat; !als 16-6. 1rdinul de plecare pentru trenurile care pleaca dintr.un punct de sectionare" pe timp cu vizi+ilitate redusa sau c,nd nu se poate o+serva de catre mecanic indicatia de li+er a semnalului de iesire" #n cazul tuturor sistemelor de circulatie" se da prin semnalul =pornirea trenului= dat de catre 2D3 de l,n$a locomotiva" la trenurile de calatori si mi&te si prin=ordin de circulatie= #nm,nat mecanicului printr.un a$ent" la trenurile de marfa. >-/ 065-8)/ 1? Raspunsuri:

10

Adevarat; !als 16/4. C,nd 2D3 dispozitor constata ca B:A nu functioneaza" va #nscrie acest fapt #n RR:2;C" va aviza imediat operatorul de circulatie si personalul de #ntretinere a instalatiilor ;CB" iar circulatia trenurilor se va face #n +aza #ntele$erii telefonice . cale li+era. >-5/10)15)551? Raspunsuri: Adevarat; !als 16/1. *n cazul #n care punctul de sectionare de pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor este deservit de catre 2D3" deranjamentele la instalatiile de si$uranta circulatiei aparute #n timpul serviciului" se #nscriu de acesta #n RR:2;C" aviz,nd personalul de #ntretinere si operatorul de circulatie. >-1 )0-1-4864? Raspunsuri: Adevarat; !als 16/ . *n punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" trenul se primeste numai pe linia sta+ilita prin ta+loul de sosire" plecare si $arare a trenurilor" respectiv . #n cazul trenurilor suplimentare . pe linia sta+ilita de catre operatorul de circulatie. >8/ 8)8814180? Raspunsuri: Adevarat; !als 16/). Depasirea la manevra a indicatorului permanent de acoperire a unui punct de sectionare" de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor care indica si limita de manevra a statiei" se face numai pe +aza dispozitiei scrise data de catre operatorul de circulatie. >18 5001/4 44? Raspunsuri: Adevarat; !als 16/-. Circulatia trenurilor si manevra pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" se e&ecuta pe +aza ordinelor operatorului de circulatie" transmise direct a$entilor punctelor de sectionare. >/50-0000/- -? Raspunsuri: Adevarat; !als 16//. Din punct de vedere al e&ecutarii atri+utiilor de serviciu" pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor a$entii punctelor de sectionare sunt #n su+ordinea operatorului de circulatie. >)- 01 11004? Raspunsuri: Adevarat; !als 16/0. Dupa primirea dispozitiei de e&pediere%primire a trenului" pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor" a$entul punctului de sectionare e&peditor este o+li$at sa anunte telefonic" prin dispozitie scrisa" posturile de +ariera din linie curenta" p,na la punctul de sectionare vecin #n sensul de mers al trenului" despre plecarea sau trecerea trenului. >11 80- )1504? Raspunsuri: Adevarat; !als 16/5. Dupa e&pedierea trenului din punctul de sectionare" pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor a$entul punctului de sectionare comunica operatorului de circulatie" ora de plecare. >/1 -0) -118-? Raspunsuri: Adevarat; !als 16/8. 'e perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare" a$entii care ram,n la post asi$ura semnalizarea corespunzatoare a +arierelor. >88610) / ? Raspunsuri: Adevarat; !als 16/6. Reluarea activitatii de miscare se face potrivit pro$ramului apro+at" #n +aza dispozitiei operatorului de circulatie transmisa catre 2D3 dispozitori din statiile #n care activitatea de miscare a fost suspendata. >// 101 50)--? Raspunsuri: Adevarat; !als 1604. 'ersonalul ramas la post pe perioada suspendarii activitatii de miscare are o+li$atia de a suprave$hea constructiile si instalatiile din zona postului si de a raspunde la apelurile telefonice. >8- 0)8686/00? Raspunsuri: Adevarat; !als 1601. *n punctele de sectionare cu activitate redusa" administratorul infrastructurii feroviare poate apro+a suspendarea temporara a serviciului de miscare pentru anumite perioade de timp de una sau mai multe zile. >// 84/ 1 5 1? Raspunsuri: Adevarat; !als 160 . *nainte de intrarea #n statia cu serviciul de miscare suspendat temporar" mecanicul conduce trenul cu deose+ita atentie" iar #n cazul #n care nu primeste semnalul =#nainte= din partea a$entului statiei" opreste trenul. >- 065/) 14)? Raspunsuri: Adevarat; !als 160). *n cazul #n care" #n statia cu serviciul de miscare suspendat temporar" cu ocazia revizuirii macazurilor" a$entul constata un defect sau o alta cauza care pericliteaza si$uranta circulatiei" ia masuri de oprire a trenului. >10 50/ 0) 4? Raspunsuri: Adevarat; !als

10)

160-. *n cazul #n care locomotiva trenului este deservita numai de mecanic" constatarea si #nlaturarea nere$ulilor aparute la tren se fac de catre seful de tren. >18 01 /))-4? Raspunsuri: Adevarat; !als 160/. *n timpul #mpin$erii trenului #napoi" a$entii care deservesc trenul sunt o+li$ati sa se amplaseze astfel #nc,t sa o+serve linia si semnalele. >0- 05588-0 ? Raspunsuri: Adevarat; !als 1600. 'rin linia din st,n$a se #ntele$e linia din st,n$a sensului normal de mers pe cale du+la" #nzestrata cu B:A +analizat. >1- 505 8)084? Raspunsuri: Adevarat; !als 1605. A&pedierea trenului" pe linie falsa" din statiile #nzestrate cu semnale luminoase de iesire se face pe +aza indicatiei semnalului luminos de chemare. >81 /0 ))554? Raspunsuri: Adevarat; !als 1608. *n cazul #n care #ntre doua statii situate pe o sectie de circulatie cu cale du+la ne#nzestrata cu B:A e&ista un post de miscare #n linie curenta" circulatia trenurilor pe linie falsa se face la interval de statie" pe +aza de cale li+era" la care participa si postul de miscare. >18 501 5-- 4? Raspunsuri: Adevarat; !als 1606. 'rimirea simultana a trenurilor din directii opuse este interzisa #n statiile de pe liniile du+le" daca parcursul sau continuarea parcursului de primire al unuia din trenuri #ntretaie parcursul de primire al celuilalt tren. > 0)05) 8//-1? Raspunsuri: Adevarat; !als 1654. A&pedierea unui tren" simultan cu primirea altui tren #n acelasi sens de mers" este interzisa #n statiile de pe linie du+la" #n cazul #n care trenul care se e&pediaza #ntretaie parcursul sau continuarea parcursului de primire a trenului care soseste. >8868)/ 01-44? Raspunsuri: Adevarat; !als 1651. A&pedierea unui tren" simultan cu primirea altui tren #n acelasi sens de mers" este interzisa #n statiile sta+ilite de administratorul infrastructurii feroviare situate pe sectii de circulatie cu profil nefavora+il care nu au linii de scapare corespunzatoare. >/1 84501// -? Raspunsuri: Adevarat; !als

10-

S-ar putea să vă placă și