Sunteți pe pagina 1din 1

Acar

Manevrant vagoane
Schema de parcurgere a modulelor din cadrul programului de calificare IMPIEGAT DE MIŞCARE Şef manevră
Conductor tren
Magaziner 5 Şef tren

Modulul 1 Modulul 4 Modulul 5


Absolvent liceu

Modulul 2 Modulul 3 Modulul 6


Utilizarea noţiunilor Practică de acomodare Practică de asistenţă în
generale ale sistemului Material rulant Deservirea posturilor cu sistemul feroviar deservirea posturilor de Revizia tehnică a aparatelor de
feroviar din România de macazuri 16 ore macazuri cale şi a instalaţiilor
30 ore 30 ore 24 ore 18 ore
18 ore
6 4 3 1
1

Modulul 11 Modulul 10 Modulul 9 Modulul 8 Modulul 7


Modulul 12
Practică de asistenţă în asig. Asigurarea securităţii Practică de asistenţă în
transporturilor feroviare Executarea manevrelor Instalaţii SCB deservirea şi manipularea Deservirea şi
securit. transp. ferov. şi manipularea instalaţiilor
30 ore 5 42 ore instalaţiilor
executării manevrelor 42ore 30 ore
40 ore 2 3 40 ore
4
5
2 3
6 Modulul 16 Modulul 17 Modulul 18
Modulul 13 Modulul 14 Modulul 15
Practică de asistenţă la
Deservirea trenurilor Condiţii de siguranţă în compunerea şi Exploatare comercială Exploatare comercială
Compunerea trenurilor
remorcarea trenurilor deservirea trenurilor marfă călători
24 ore
36 ore 60 ore 64 ore 30 ore 6 30 ore
6
5
6 3 1
Modulul 24 Modulul 23 Modulul 22 Modulul 21 Modulul 20 Modulul 19
Dispoziţii speciale în Practică pe simulatorul de Sisteme de organizare a Comenzi şi dispoziţii în Practică de asistenţă în
circulaţia trenurilor ''Managementul traficului'' circulaţiei trenurilor Circulaţia trenurilor legătură cu circulaţia activitatea comercială
trenurilor 32ore
30 ore 24ore 30 ore 30 ore 42 ore
4

Modulul 25 Modulul 26 Modulul 27 Modulul 28 Modulul 29 Modulul 30


Circulaţia transporturilor Utilizarea şi îndrumarea Restricţii de viteză, închideri Stagiu în producţie Stagiu în producţie Stagiu în producţie
excepţionale mijloacelor de intervenţie de linie şi/sau scoatere de sub funcţia funcţia funcţia
18 ore şi a utilajelor tensiune a liniei de contact 1 PĂZITOR BARIERĂ ACAR 2 MANEVRANT VAGOANE
24 ore 18 ore 24 ore 72 ore 72 ore
2
2 1
3
6
Legendă : 4
6
1 - acar 4 Modulul 32 3
ABSOLVIRE Modulul 33 Modulul 31
2 - manevrant vagoane Stagiu în producţie Stagiu în producţie Stagiu în producţie
PROGRAM DE
3 - şef manevră CALIFICARE funcţia funcţia funcţia
4 - şef tren IDM ŞEF TREN ŞEF MANEVRĂ
5 - magaziner 120 ore 72 ore 72 ore
6 - conductor tren
Durata programului: 1284 ore, 37,2 săptămâni, din care:
Instruire teoretică: 612 ore, 20,4 săptămâni.
Instruire practică: 240 ore, 6 săptămâni.
Stagiu în producţie: 432 ore, 10,8 săptămâni.