Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. înregistrare: ...................................

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic ,, Alexandru Ioan Cuza” Bârlad Avizat,


Profilul: Tehnic, Domeniul de pregătire de bază: Industrie textilă şi pielărie Director,

Calificarea profesională: Confecţioner produse textile


Modulul IV (CDL) : Idei creative din textile
Nr de ore/an: 150 ore stagii de pregătire practică
Nr. ore /săptămână: 30 ore
Clasa: a IX-a T - Învăţământ Profesional
Prof.ing.Vlonga Luminița Avizat,
Programă aprobată prin Anexa nr.1/ Anexa nr. 1.1 OMENCS:3914/18.05.2017 Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

URÎ 4 Utilizarea elementelor de design pentru realizarea produselor specifice Conținuturile învățării Nr.ore Săptămâna Observații
domeniului textile pielărie
Cunoștințe Abilități Atitudini
4.1.5 Stilizarea 4.2.10 Raportarea 4.3.8 Asumarea I. ATELIERUL DE 18 ore S1 Realizarea
decorativă rezultatelor activității inițiativei în crearea CONFECȚII TEXTILE comenzilor la
profesionale noilor modele  Materiale cererea
Pregătirea materialelor de instituției.
bază și auxiliare în vederea
confecționării modelelor
 Ustensile
Tipuri de ustensile de
lucru și utilitatea lor în
procesul de confecționare

1
Întocmit ,prof.ing. Vlonga Luminița
 Mașini electrice de cusut 12
Studierea și descrierea ore
mașinilor disponibile în
atelierul de confecții
URÎ 3 Aplicarea normelor de sănătate și securitate a muncii(NSSM) și de II MAȘINA DE CUSUT 12 ore S2 Realizarea
protecție a mediului în industria textilă și pielărie TIGHEL comenzilor la
Cunoștințe Abilități Atitudini  Mașina de cusut tighel cererea
(mașina simplă de cusut) instituției.
3.1.2.Proceduri de lucru 3.2.1.Realizarea 3.3.1. Asumarea în  Părți componente ale
în vedere aplicării NPM operațiilor specifice cadrul echipei de la mașinii de cusut tighel
la mașinile de cusut respectând legislația locul de muncă a  Cusătura tighel simplu
privin SSM. responsabilității sarcina  Zonele periculoase la
de lucru primită. mașina simplă de cusut
3.3.2 Asumarea  Defectele ce apar în timpul
responsabilității în coaserii
respectarea NSSM  variante ale cusăturii tighel
timpul realizării
activităților specifice III DESERVIREA
MAȘINILOR DE CUSUT
6 ore
TIGHEL
URÎ 1. Utilizarea limbajului tehnic grafic în reprezentări specifice  Înfiolarea firelor de ață la
domeniului textile pielărie mașină
 Reglarea mașinii simple de
Cunoștințe Abilități Atitudini cusut

1.1.3 Tipuri de linii 1.12.17 Utilizarea 1.3.6 Asumarea IV MAȘINA DE CUSUT


utilizate la realizarea corectă a vocabularului responsabilității pentru TRIPLOC 12 ore
desenelor specifice comun și de specialitate lucrarea realizată  Caracteristici tehnice
Autoevaluarea
corectitudinii lucrărilor  Cusătura de surfilare (
efectuate triploc)

2
Întocmit ,prof.ing. Vlonga Luminița
 Organe de lucru la mașina
triploc
 Zone periculoase la tripol
 Defecțiuni de coasere și
reglarea lor la mașina tripol

URÎ 4 Utilizarea elementelor de design pentru realizarea produselor V TEHNICI DE S3 Realizarea


specifice domeniului textile pielărie PREGĂTIRE A comenzilor la
Cunoștințe Abilități Atitudini MATERIALELOR cererea
 Tehnici și metode de lucru instituției.
4.2.1 Utilizarea corectă 18 ore
 Confecționarea șabloanelor
4.1.5 Stilizarea în comunicare a  Croirea și asamblarea
decorativă vocabularului de 4.3.8 Asumarea
specialitate inițiativei în crearea motivelor
noilor modele  Motive asamblate si 12 ore
4.2.9 Utilizarea aplicate.
tehnologiei societății  Motive lucrate în benzi
informaționale pentru (fâșii )
documentarea necesară
creării noilor produse  Asamblarea motivelor
negeometrice 12 ore S4
4.2.10 Raportarea  Matlasare
rezultatelor activității  Schița produsului 18 ore
profesionale  Alcătuirea grupurilor și
modelelor
 Calculul numărului de pârți
componente calculul
materialelor necesare
îmbinarea pârților
componente

3
Întocmit ,prof.ing. Vlonga Luminița
VI EXEMPLE DE DIVERSE
COMBINAŢII PE MODELE 12 ore S5 Realizarea
Indicații pentru finisarea comenzilor la
pieselor motive ornamentale cererea
instituției.
Confecționarea modelelor 18ore
create

Total ore 150


ore

4
Întocmit ,prof.ing. Vlonga Luminița