Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA PROFESIONALĂ DAGÂŢA, STRUCTURA MĂNĂSTIREA

_____________________________ _______________

Test de evaluare inițială MATEMATICĂ, clasa a III-a


1. Scrie numerele:
cu cifre: şase sute treizeci şi nouă __________; nouă sute opt ________; două sute doisprezece _______.
cu litere: 710 _________________________ ; 408 __________________________ ; 859 ________________________

2. Încercuiește numerele pare, apoi ordonează-le descrescător:


829; 547; 88; 366; 571; 16; 940; 203; 154; 795; 517; 904.
_________________________________________________________________
3. Scrie în casete semnele: < ; > ; = ;

181 811 912 912 725 304

488 408 413 423 300 299


4. Calculează/ completează tabele:
482 - 361- 594- 478- 136- 347 + 209 + 457 + 356 +
149 138 108 254 108 123 555 492 153

963- 393- 988- 678- 645- 234 + 165 + 342 + 347+


145 239 139 271 137 432 651 88 653

a 4 2 4 5 9
b 7 8 9 6
axb 42 45 81

a 21 10 25 40 40
b 7 2 5 8 3
a:b 7 10

5. Află numărul necunoscut, efectuează și verificarea:


a – 65 = 386 c + 117 = 300 m x 3 = 24 y:5=9
a = _______________ c =_______________ m =________________ y =_____________
a = _________ c =_________ m =__________ y =__________

6. Rezolvă respectând ordinea operațiilor:


2 + 5 x 2 =_____________ 90 – 10 : 5 =_____________
= _______ = _______
7. Rezolvă, respectând cerința:
a) Află diferenţa numerelor 74 si 56. _________________________________

b) Află dublul nr.8.______________________________________________

c) Află triplul numărului 7 _____________________________

d) Află câtul numerelor 32 și 4._______________________________________________

e) Află jumătatea numărului 16._______________________________________________


8. Probleme:
a) Mirela are 4 bancnote de 10 lei, 7 bancnote de 5 lei și 3 bancnote de 1 leu.
Câți lei are în total?
Rezolvare:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

R:__________________________

9. a). Scrie denumirea fiecărui corp sau figură geometrică:

____________ _______________ _________ ______________ _________ _____________ _________

b.) Scrie fracția potrivită părții colorate:

___ ___
ŞCOALA PROFESIONALA DAGÂŢA, STRUCTURA MĂNĂSTIREA
DISCIPLINA: MATEMATICĂ EVALUARE INIȚIALĂ
Prof. inv. Primar : PAŞANIUC DANIEL
Clasa a III- a 13 elevi evaluați Data susținerii evaluării:.
1. Competente specifice
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 1000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu
10
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 – 100 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente
simple
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1000

2. Descriptori de performantă
Com Calificativul
-pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Precizează o
2.1 I1 Scrie numere cu litere/cu cifre 6 numere 4-5 numere 2-3 numere singură informație
din cele 7

6 numere 4-5 numere


I2 Identifică nr. pare si le Niciun răspuns
2.3 identificate si identificate si 2-3 numere
ordonează corect
ordonate corect ordonate corect

2.2 I3 Compară numere folosind


6 perechi de numere 4-5 numere 2-3 numere O pereche
semnele de relatie <, >, =
I4 Rezolvă operatii matematice
2.4 3- 8 exercitii 9-15 exercitii Peste 15
de adunare, scădere, înmultire si 1-2 exercitii greșite
2.5 greșite greșite exercitii greșite
împărtire

5.1 I5 Află termenul necunoscut 4 exercitii 3 exercitii 1-2 exercitii Niciun ex.

I6 Rezolvă exercitii respectând 2 exercitii cu


2.5 2 exercitii 1 exercitiu Niciun ex.
ordinea operatiilor mici greseli

5.1 I7 Rezolvă enunturi matematice 4-5 enunturi 3 enunturi 1-2 enunturi Niciun ex.

întrebările, întrebările si
I8 Rezolvă probleme cu mai mult Rezolvă corect o
5.3
de două operatii
operatiile si operatiile partial operație -
răspunsul corecte corecte
I9 a. Identifică figurile/corpurile 7-8 fig./corpuri 5-6 fig./corpuri 3-4 fig./corpuri
3.2 1-2 fig./corpuri
geometrice Scrie corect cele 2 Scrie corect 2 Scrie corect 1
2.1 nicio fracție
I9 b. Scrierea fracțiilor fracții. fracții fracție
3. Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral si corect 7-9 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 4– 6 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor BINE
Rezolvă integral si corect 2 – 3 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT
Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I INSUFICIENT
ŞCOALA PROFESIONALĂ DAGÂŢA, STRUCTURA MĂNĂSTIREA

MATEMATICĂ EV. INIȚIALĂ- REZULTATE AN ŞCOLAR 2019-2020


NR.
CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Rezultat final
ELEVILOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Interpretarea rezultatelor/ greșeli frecvente/ măsuri de ameliorare
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Calificativ Nr. elevi
FB
B
S
I

FB – %
B– %
S– %
I– %

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

____

ÎNTOCMIT,
PROF. ÎNV. PRIMAR : PAŞANIUC DANIEL