Sunteți pe pagina 1din 34

LICEUL TEHNOLOGIC “ÎNĂLTAREA DOMNULUI “ SLOBOZIA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

An școlar 2019-2020
1. Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC „ÎNĂLȚAREA DOMNULUI”-SLOBOZIA, JUDETUL IALOMITA
2. Clasa pregătitoare Step by Step
3. Auxiliare Editura Ars Libri
4. Nume, prenume cadre didactice: MIHALCEA IONELA – MARINELA, PURCĂREA FLORENTINA LUMINIȚA
Semestrul I: 14 săptămâni
Semestrul al II-lea: 20 săptămâni – din care 1 săptămână „Școala altfel”
Total an şcolar predare-învăţare-evaluare: 34 săptămâni - din care 1 săptămână „Școala altfel”

Comunicare în limba română – 5 ore


Matematică și explorarea mediului – 4 ore
Arte vizuale și abilități practice –2 ore
Muzică și mișcare – 2 ore
Dezvoltare personală – 2 ore

1
Nr. Unitatea Perioada/ Compet. Nr.
Disciplina Conţinuturi Observaţii
crt. tematică Data specifice ore
1. EVALUARE Săptămâna Conunicare în Evaluarea Evaluare predictivă a achizițiilor dobândite în
INIŢIALĂ I limba română competențelor grădiniță 5
dobândite în 1. Denumirea obiectelor din imagini şi
grădiniță alcătuirea de propoziţii despre acestea
2. Formularea de enunţuri din 3-4 cuvinte
după imagini
3. Identificarea obiectelor a căror denumire
începe cu acelaşi sunet
Matematică și Evaluarea Evaluare inițială 4
explorarea competențelor
mediului dobândite în
grădiniță
Dezvoltare 1.1.; 1.2.; 2.1.; Evaluare inițială 2
personală 2.2.; 2.3.

2
Muzică și 2.1.; 2.2. 1.Cântece cunoscute de la grădiniță 2
mișcare 2.Jocuri muzicale cunoscute de la grădiniță
Arte vizuale și 1.1.; 2.1. 1. Iată ce știu! (materiale și instrumente de 2
abilități lucru)
practice 2. Compoziție liberă
2. BUN VENIT LA Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1. Salutul 5
ŞCOALĂ! II limba română 2.2.; 2.3.; 4.1. 2. Prezentarea şi solicitarea
3. Identificarea mijloacelor de comunicare
4. Transmiterea unor informaţii referitoare la
sine şi la universul apropiat, prin mesaje
scurte
5. Elemente grafice
Matematică și 2.1. 1. În drum spre şcoală – orientare spaţială şi 4
explorarea localizări în spaţiu
mediului 4. Rechizitele şcolarului
3. Rechizitele şcolarului – orientare spaţială şi
localizări în spaţiu
2. Clasa mea – orientare spaţială şi localizări
în spaţiu
Dezvoltare 3.1. Rutine și sarcini de lucru 2
personală Reguli elementare ale noilor rutine specifice
activității clasei pregătitoare
Muzică și 2.1.; 2.2.; 3.1.; 1.Cântarea vocală 2

3
mișcare 3.4. Cântarea în colectiv-poziția, emisia naturală,
tonul
semnalul de început, dicția, sincronizarea/
Cântec: La școală
2. Cântarea vocală
Cântarea în grup poziția, emisia naturală,
tonul
semnalul de început, dicția, sincronizarea/
Cântec: La școală
Arte vizuale și 1.1.; 1.3.; 2.1.; 1. Cu ce voi lucra? (materiale și instrumente 2
abilități 2.3. de lucru)
practice 2. În natură (materiale și instrumente de
lucru)
3. ÎN LUMEA Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1. Ascultarea unei poveşti. Numirea 5
ANIMALELOR III limba română 1.4.; 1.5.; 2.1.; personajelor din poveste
3.2.; 4.1.; 4.2. Lectură după benzi desenate
2. Citirea după imagini. Povestirea
3. Formularea unei descrieri elementare a
unui personaj
4. Repovestirea unui text, respectând
succesiunea momentelor prezentate
Cuvinte cu sens asemănător
5. Elemente grafice

4
Matematică și 3.1. 4. Animale (mod de hrănire) – grupare de 4
explorarea 5.1. obiecte şi formare de mulţimi după criterii
mediului diferite
2. Animale domestice – grupare de obiecte şi
formare de mulţimi după criteriul formă
3. Animale sălbatice – grupare de obiecte şi
formare de mulţimi după criteriul culoare
5. Animale – condiţii de viaţă (apă, aer,
lumină, căldură) – formare de mulţimi după
criterii variate
1. Animale (părţi componente) – grupare de
obiecte şi formare de mulţimi după criteriul
mărime
Dezvoltare 2.2. Rutine și sarcini de lucru 2
personală Reguli elementare ale noilor rutine specifice
activității clasei pregătitoare
Muzică și 1.2. 1.Timbrul/ Sunete din mediul înconjurător 2
mișcare 2.1. Cântec: Cocoșelul meu isteț
2.2. 2. Timbrul/ Sunete din mediul înconjurător
3.1. Cântec: Cocoșelul meu isteț
3.4.
Arte vizuale și 1.1.; 2.3.; 2.4.; 1. Motanul încălțat (colorare-culori primare) 2
abilități 2.6. 2. Ursul păcălit de vulpe (decupare-lipire)

5
practice
4. LUMEA Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.Convorbirea 5
PLANTELOR IV limba română 1.4.; 1.5.; 2. Memorarea. Recitarea
2.2.; 2.4.; 3.2.; 3. Formularea întrebărilor şi răspunsurilor
4.1.; 4.2. 4. Crearea unui orar pe un cod de culori sau
simboluri
5. Elemente grafice
Matematică și 2.1. 1. Plante (părţi componente)–sortarea şi 4
explorarea 3.1. clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după
mediului 5.1. criterii variate
2. Plante (mod de hrănire)–sortarea şi
clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după
criterii variate
3. Cereale - sortarea şi clasificarea obiectelor
sau a mulţimilor după criterii variate .
Dezvoltare 2.3. Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de 2
personală sine și fată de ceilalți
Cine sunt eu?
Muzică și 1.1. 1.Timbrul/ Sunete vocale (vorbite sau 2
mișcare 1.2. cântate)
2.3. Cântec: Îmi place să mă joc
2. Timbrul/ Sunete vocale (vorbite sau
cântate)

6
Cântec: Îmi place să mă joc
Arte vizuale și 1.1. 1. Simfonia culorilor (pensulație, lipire, 2
abilități 1.2. stropire)
practice 2.2 2. Fructe haioase-culori primare
5. MEDII DE Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1. ”Citirea” simbolurilor pentru vreme şi a 5
VIAŢĂ V limba română 1.4.; 1.5.; calendarului naturii
2.2.; 2.4.; 3.2.; 2. Memorizare (Pădurea/ Livada)
4.1.; 4.2. 3.Formularea/oferirea de replici
afirmative/negative la enunţuri care vizează
informaţii din text
4. Recunoaşterea unor enunţuri care nu se
potrivesc ca sens cu un mesaj audiat anterior
5. Elemente grafice
Matematică și 2.1. 1. Pădurea – aprecierea globală 4
explorarea 3.1. 2. Livada – compararea numărului de
mediului 5.1. elemente a două mulţimi prin procedee
variate (punere în corespondenţă)
3. Grădina de legume – relaţii, regularităţi
4. Mediul acvatic – apreciere globală,
compararea numărului de elemente a două
mulţimi prin procedee variate; relaţii,
regularităţi
Dezvoltare 2.3. Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de 2

7
personală sine și fată de ceilalți
Cine sunt eu?
Muzică și 1.2.; 2.1.; 2.2.; 1.Timbrul/ Sunete muzicale instrumentale 2
mișcare 3.1.; 3.4. Cântec:Toba
2 .Timbrul/ Sunete muzicale instrumentale
Cântec:Toba
Arte vizuale și 1.1.; 1.2.; 1.3.; 2
1. Cuibul păsărelelor (pensulație, lipire-pata)
abilități 2.2.; 2.3.; 2.4..
2. Peștișorul norocos (rupere, lipire, colorare)
practice
6. TOAMNA Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1. Formularea de propoziţii după imagini 5
VI limba română 1.4.; 1.5.; 2. Formularea de propoziţii (lectură) după mai
2.2.; 2.4.; 3.2.; multe benzi desenate
4.1.; 4.2. 3. Memorizare
4. Completare de versuri/propoziţii după
imagini şi rime. Realizarea unui desen pentru
a indica despre ce este vorba în mesaj.
Elemente grafice
Matematică și 1.1. 1. Fructe de toamnă – numărul şi cifra 1 4
explorarea 1.2. 4. În cămară – Numărul şi cifra 2
mediului 1.4. 3. Fenomene în anotimpul toamna – numărul
3.1. şi cifra 2
2. Legume de toamnă – numărul şi cifra 1
Dezvoltare 1.1. Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de 2

8
personală sine și fată de ceilalți
Schema corporală
Muzică și 1.1. 1.Cântarea vocală 2
mișcare 1.3. Cântarea în colectiv și în grup: poziția, emisia
naturală,tonul,semnalul de început, dicția,
sincronizarea
Cântec: Acum e toamnă. da!
2. Cântarea vocală
Cântarea în grup și individual-poziția, emisia
naturală,tonul,semnalul de început, dicția,
sincronizarea
Cântec: Acum e toamnă. da!
Arte vizuale și 1.1. 1. Bogățiile toamnei (dactilopictură-culori 2
abilități 1.3. calde)
practice 2.2. 2. Covorul toamnei (pensulație, amprentare-
culori binare)
7. Săptămâna Conunicare în 1.3.; 2.1.; 2.2.; 1. Numărarea (delimitarea) cuvintelor dintr- 5
VII limba română 2.3.; 2.4.; 3.2.; un enunţ
4.1. 2. Poziţia cuvintelor în enunţuri
3. Punerea în corespondenţă a imaginilor din
aceeaşi categorie şi denumirea lor
4. Dramatizare. Povestirea unor experienţe
trecute sau prezente.

9
Elemente grafice
CORPUL MEU Matematică și 1.1. 1. Corpul omenesc (părţile componente şi 4
explorarea 1.2. rolul lor) – numărul şi cifra 3
mediului 1.4. 2. Corpul omenesc (simţurile) – numărul şi
3.1. cifra 3
4.2. 3. Hrana ca sursă de energie. Importanţa
hranei pentru creştere şi dezvoltare. Numărul
şi cifra 4
4. Igiena corpului - numărul şi cifra 4
5. Igiena alimentaţiei – numărul şi cifra 5
Dezvoltare 1.1. Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de 2
personală sine și fată de ceilalți
Schema corporală
Muzică și 1.2.; 1.4.; 2.1; 1.Ritmul/ Percuţia corporală (bătăi din palme,
mișcare 2.2.; 3.1.; 3.3. cu degetul pe bancă, etc.) Cântec: Dacă vesel
se trăiește
2.Ritmul/ Percuţia corporală (bătăi din palme,
cu degetul pe bancă, etc.) Cântec: Dacă vesel
se trăiește
Arte vizuale și 1.1. 1. Cei cinci prieteni veseli (trasare după 2
abilități 1.2. contur-desen)
practice 2.2. 2. Chipul meu-colaj (tăiere, răsucire,
2.4. decupare, împletire)

10
8. ENERGIE ŞI Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1. Indicarea silabelor percepute dintr-un 5
MIŞCARE VIII limba română 2.1.; 2.2.; cuvânt/rostirea unei silabe
2.3.; 2.4.; 3.1.; 2. Poziţia silabelor în cuvinte (iniţială/finală)
3.2.; 3. Discriminarea sunetelor din natură şi a
4.1. sunetelor din cuvinte
4. Construirea de rime pornind de la cuvinte
date
Elemente grafice
Matematică și 1.1. 1. Energia soarelui şi a apei – numărul şi cifra 4
explorarea 1.2. 5
mediului 1.4. 2. Energia vântului – numărul şi cifra 0
3. Energia electrică – numărul şi cifra 0
Dezvoltare 1.1. Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de 2
personală 1.2. sine și fată de ceilalți
Trăsături fizice
Muzică și 1.1. 1. Ritmul/ Sunete lungi/ scurte 2
mișcare 3.1. Cântec: Fluturaș, fluturaș
3.2.
Arte vizuale și 1.1.; 1.2.; 2.3.; 2
1. Morișca (origami)
abilități 2.5.
2. Barca (origami)
practice

9. LUMEA Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1. Confecţionarea de mini-cărticele 5

11
CĂRŢII IX limba română 2.1.; 2.2.; 2. Poziţia sunetelor în cuvinte (iniţial/final)
2.3.; 2.4.; 3.1.; 3. Identificarea sensului unui cuvânt prin
3.2.; schimbarea unui sunet/ unei silabe
4.1. 4. Exprimarea răspunsului la anumite
întrebări cu ajutorul desenului sau prin
simboluri.
Elemente grafice
Matematică și 1.1. 1. Drumul cărţii – numărul şi cifra 6 4
explorarea 1.2. 2. La bibliotecă – numărul şi cifra 6
mediului 1.4. 3. În lumea poveştilor – numărul şi cifra 7 .
4.2. 4. Să ocrotim pădurea, reciclând hârtia –
numărul şi cifra 7
Dezvoltare 1.1. Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de 2
personală sine și fată de ceilalți
Trăsături fizice
Muzică și 1.4.; 2.1.; 2.2.; 1. Jocuri muzicale-Chițibuș 2
mișcare 3.3. 2. Jocuri muzicale-Chițibuș
Arte vizuale și 1.1.; 2.3.; 2.5. 1. Cărticica mea-confecționare 2
abilități 2. Tablou de toamnă – o filă din jurnalul meu
practice -colaj
10. ROMÂNIA, Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1. Indicarea de imagini reprezentând obiecte 5
ŢARA MEA! X limba română 2.1.; 2.2.; din mediul familiar,
2.3.; 2.4.; 3.1.; după diferite criterii (sunet iniţial/final, silabă)

12
3.2.; 2. Formularea de răspunsuri ce presupun
4.1. alegere duală/ multiplă
3. Recunoaşterea unui obiect, prin formularea
de întrebări despre caracteristicile acestuia
4. Exersarea musculaturii fine a mâinii şi a
coordonării mişcărilor ( prin colorare,
haşurare, trasare peste linia punctată)
Elemente grafice
Matematică și 1.1. 1. Locuinţa mea – numărul şi cifra 8 4
explorarea 1.2. 2. Localitatea, domiciliul – numărul şi cifra 8
mediului 1.4. 3. Instituţii din localitate – numărul şi cifra 9
3.2. 4. 1 Decembrie – Ziua României – numărul şi
cifra 9
Dezvoltare 2.2. Comunicare școlară eficientă 2
personală Reguli de comunicare în activitatea şcolară
Muzică și 1.1. 1.Recapitulare 2
mișcare 3.1. 2.Evaluare
3.2.
Arte vizuale și 1.1.; 1.3.; 2.3.; 1. Tricolorul-confecționare (pensulație, pliere, 2
abilități 2.4.; 2.5. lipire)
practice 2. Covorașul tradițional (bobinare, răsucire)
11. IARNA Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.Memorizare. Completare de ghicitori după 5
XI limba română 2.1.; 2.2.; desene

13
2.3.; 2.4.; 3.3.; 2. Dialoguri în diferite contexte
3.4.; 3. Numirea personajelor şi oferirea de
4.1. răspunsuri referitoare la textul audiat
4.Utilizarea formulelor specifice unor situaţii
concrete
(invitaţie, urare, prezentarea unor scuze)
Utilizarea şi interpretarea tonului folosit în
vederea exprimării unor emoţii variate
Elemente grafice
Matematică și 1.1. 1. Fenomene în anotimpul iarna – numărul 10 4
explorarea 1.2. 2. Jocurile copiilor iarna – numărul 10
mediului 1.3. 3. Transformările apei în natură – numerele
1.4. naturale în concentrul 0 – 10
3.1. 4. Moş Nicolae – numerele naturale în
concentrul 0 – 10
Dezvoltare 2.2. Comunicare școlară eficientă 2
personală Reguli de comunicare în activitatea şcolară
Muzică și 1.1. 1.Melodia / Genuri muzicale: colinde, 2
mișcare 1.2. Cântec: Steaua
1.4. 2. Melodia / Audiție-Cântec:Zorile-s dalbe
Arte vizuale și 1.1.; 1.3.; 2.3.; 1. Bucuriile iernii-colaj 2
abilități 2.4.; 2. Cizmulița cu surprize-confecționare
practice (decupare, perforare, șnuruire, desen)

14
12. TRADIŢII ŞI Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1. Discriminarea textului de imagini sau de 5
OBICEIURI DE XII limba română 2.1.; 2.2.; alte simboluri
IARNĂ 2.3.; 2.4.; 3.3.; 2. Iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe o
3.4.; temă de interes
4.1. Punerea în corespondenţă a unor cuvinte
formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite
3. Crearea unei poveşti prin desen
4. Crearea unei felicitări de Crăciun
Elemente grafice
Matematică și 1.1. 1. Colindul – recapitulare
explorarea 1.2. 2. Moş Crăciun – recapitulare
mediului 1.3. 3. Capra şi steaua – recapitulare
1.4. 4. Sorcova – recapitulare

Dezvoltare 2.2. Comunicare școlară eficientă 2


personală Comunicarea cu colegii şi cadrul didactic
Muzică și 1.1. 1.Melodia / Genuri muzicale: colinde, 2
mișcare 1.2. Sorcova
1.4. 2.Cântarea cu acompaniament de jucării
muzicale realizat de copii
Arte vizuale și 1.1.; 1.3.; 2.3.; 1. Ornamente pentru brad –globulețul, 2
abilități 2.4.; 2.5. clopoțelul (decupare, lipire, rupere,
practice mototolire)

15
2. Sorcova (tăiere, rulare, mototolire, răsucire)
13. JOCURI ŞI Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1. Sunetul a. Literele a şi A 5
JUCĂRII XIII limba română 2.1.; 2.2.; Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care
2.3.; 4.2.; încep/se termină cu sunetul a
4.1. 2. Sunetul a. Literele a şi A
Selectarea unei imagini dintr-un set pentru a
indica despre ce este vorba în mesaj
3. Sunetul a. Literele a şi A
Oferirea de răspunsuri scurte referitoare la
fragmente din poveste
4. Sunetul a. Literele a şi A
Aprecierea ca adevărate sau false a unor
enunţuri scurte care testează înţelegerea
globală a textului
Elemente grafice
Matematică și 1.4. 1. Jucăriile şi vârsta-Adunarea cu 1 4
explorarea 1.5. 2. Jocurile şi vârsta- Adunarea cu 1
mediului 3. Jocuri sportive- Scăderea cu 1
4. Cum îmi place să mă joc- Scăderea cu 1
Dezvoltare 2.2. Comunicare școlară eficientă 2
personală Comunicarea cu cadrele didactice
Muzică și 1.4. 1.Melodia / Genuri muzicale: folclorul 2
mișcare 2.1. copiilor/ Cântec: Ariciul

16
2.2. 2. Melodia / Genuri muzicale: folclorul
3.3. copiilor
Cântec: Lună nouă
Arte vizuale și 1.1.; 1.3.; 2.3.; 1. Moş Crăciun-confecționare 2
abilități 2.4.; 2.5. (pensulație, decupare, asamblare, lipire)
practice 2. Puzzle (colorare, decupare, asamblare)
14. EVALUARE Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1. Formularea de enunţuri. Sunetul, silaba, 5
SUMATIVĂ XIV limba română 1.4.; 2.1.; 2.2.; cuvântul
2.3.; 4.2.; 2. Identificarea poveştilor şi personajelor.
4.1. Învăţături
3. Litere şi sunete
4. Realizarea unei lucrări decorative
Matematică și 1.4. Evaluare sumativă 4
explorarea 1.5.
mediului 5.1.
5.2.
Dezvoltare 1.1.;1.2.; 2.2.; Evaluare sumativă 2
personală 2.3.; 3.1.
Muzică și 2.1. 1.Evaluarea cantecelor învățate 2
mișcare 2.2.3.1.3.4. 2.Jocuri cu și despre muzică
Arte vizuale și 1.1. 1.2. Compoziție liberă-colaj 2
abilități
practice

17
Nr. Perioada/ Compet. Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi Observații
crt. Data specifice ore
S. II CU CE Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1. Sunetul m. Literele m şi M 5
1. CIRCULĂM? I limba română 1.3.; 2.1.; Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
2.2.; cu sunetul m
2.3.; 4.2.; 2. Sunetul m. Literele m şi M
4.1. Formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui
text
3. Sunetul i. Literele i şi I
Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
cu sunetul i
4. Sunetul i. Literele i şi I
Repovestirea unei secvenţe preferate, dintr-un text audiat
Matematică și 1.4. 1. Mijloace de transport terestru- Adunarea cu 2 4
explorarea 1.5. 2. Mijloace de transport subteran -Adunarea cu 2
mediului 3. Mijloace de transport aerian- Scăderea cu 2
4. Mijloace de transport naval –Scăderea cu 2
Dezvoltare 1.2. Igiena personală 2
personală
Obiecte de igienă personală
Muzică și 1.1. 1.Melodia / Genuri muzicale: folclorul copiilor-colinde 2
mișcare 1.2. 2. Melodia /Genuri muzicale: Jocuri din folclorul copiilor
1.4. (Trenul)

18
Arte vizuale și 1.1. 2
1. Avionul (origami)
abilități 1.2.
2. Trenulețul distractiv (hașurare)
practice
2. MESERII Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1. Sunetul r. Literele r şi R 5
II limba română 1.3.; Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.4.; 2.1.; cu sunetul r
2.2.; 2. Sunetul r. Literele r şi R
2.3.; 4.2.; Rostirea cuvintelor pe silabe, în jocuri, cântece sau numărători
4.1. ritmate; cântece cu onomatopee
3. Sunetul r. Literele r şi R
Numărarea cuvintelor dintr-un enunţ
4. Sunetul r. Literele r şi R. Joc de rol: Ce vreau să devin?
Matematică și 1.4. 1. Agricultură, industrie, comerţ-Rezolvarea de probleme cu 4
explorarea 1.5. operaţii de adunare
mediului 2. Arte (muzică, pictură, sculptură, dans, actorie)-Rezolvarea
de probleme cu operaţii de adunare
3. Intelectuali-Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere
4. Alte meserii-Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere
Dezvoltare 1.2. Igiena personală 2
personală Activități zilnice de igienă personală
Muzică și 1.1. 1.Jocuri muzicale-Tâmplarul 2
mișcare 1.2. 2. Audiție- Cântec: Eu sunt numai un copilaș
1.4.

19
Arte vizuale și 1.1. 2
abilități 1.2. 1. Astăzi sunt cofetar! (modelare)
practice 1.3. 2. Croitorașul priceput (croire, coasere, decorare, lipire)
2.4.
3. PE STRADĂ Săptămâna Conunicare în 1.1.; 1.2.; 1. Sunetul o. Literele o şi O 5
III limba română 1.3.; Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.4.; 2.1.; cu sunetul o
2.2.; Propoziţia enunţiativă
2.3.; 4.2.; 2. Sunetul o. Literele o şi O
4.1. Sortarea imaginilor după anumite criterii (sunet iniţial/final;
număr de silabe)
3. Sunetul s. Literele s şi S
Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
cu sunetul s
Propoziţia exclamativă
4. Sunetul s. Literele s şi S
Desenarea unor obiecte/fiinţe cu relevanţă pentru copii a căror
denumire conţine
(în poziţie iniţială/finală) sunetul specificat
Matematică și 1.4. 1. Semaforul-Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare 4
explorarea 1.5. cu 1-2 unităţi
mediului 5.2. 2. Semne de circulaţie-Rezolvarea de probleme cu operaţii de
adunare cu 1-2 unităţi

20
3. Reguli de circulaţie-Rezolvarea de probleme cu operaţii de
scădere cu 1-2 unităţi
4. Preţuieşte viaţa!-Rezolvarea de probleme cu operaţii de
scădere cu 1-2 unităţi
Dezvoltare 1.2. Igiena personală 2
personală Obiecte şi activități zilnice de igienă personală
Muzică și 1.1. 1.Recapitulare 2
mișcare 3.1. 2.Jocuri
3.2.
Arte vizuale și 1.1. 2
abilități 1.2.
Pe stradă-colaj
practice 1.3.
2.3.
ANOTIMPURI Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul t. Literele t şi T 5
4. IV limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.3 cu sunetul t
1.4 Audierea unei poveşti
2.1 2. Sunetul t. Literele t şi T. Propoziţia interogativă.
2.2 Formularea de răspunsuri la ghicitori
2.3 3. Sunetul n. Literele n şi N.
3.1 Lectură după una sau mai multe ilustraţii/benzi desenate
4.1 4. Sunetul n. Literele n şi N.
4.2 Formularea descrierii elementare a unor activităţi

Matematică și 1.4 1. Toamna-Adunarea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin 4


explorarea 1.5 numărare
mediului 2. Iarna-Adunarea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin
numărare

21
3. Toamna-iarna (fenomene)- Adunarea în concentrul 0-10 cu
1-5 unităţi prin numărare
4. Toamna-iarna (activităţile oamenilor)- Adunări repetate în
concentrul 0-10
Dezvoltare 3.2 ABILITĂȚI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE 2
personală Tehnici simple care sprijină învățarea
Muzică și 1.1 Melodia 2
mișcare 1.2 -Genuri muzicale: folclorul copiilor,
1.4
Arte vizuale și 1.1 1. Crizanteme (pensulație, linie, culori calde) 2
abilități 1.2 2. Iarna ( pensulație, linie, punct- culori reci)
practice 1.3
2.2
2.6
VESTITORII Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul u . Literele u şi U 5
5. PRIMĂVERII V limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.3 cu sunetul u
1.4 2. Sunetul u . Literele u şi U. Audierea unei poveşti
2.1 3. Sunetul c. Literele c şi C
2.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
2.3 cu sunetul c
4.1 4. Sunetul c. Literele c şi C. Lectură după una sau mai multe
4.2 ilustraţii.

Matematică și 1.4 1. Mărţişorul-Scăderea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin 4


explorarea 1.5 numărare
mediului 2. Păsările călătoare -Scăderea în concentrul 0-10 cu 1-5
unităţi prin numărare
3. Procese ale Pământului (fenomene)-Scăderea în concentrul
0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare
4. Flori de primăvară-Scăderi repetate în concentrul 0-10
Dezvoltare 3.2 ABILITĂȚI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE 2
personală Tehnici simple care sprijină învățarea

22
Muzică și 1.1 Interpretarea 2
mișcare 1.2 Cântec vesel/trist
1.4
Arte vizuale și 1.1 2
abilități 1.3 1. Mărțișoare-confecționare (decupare, asamblare, lipire)
practice 2.2 2. Colier pentru mama-confecționare (decupare, asamblare,
2.3 lipire, mototolire, răsucire)
2.5
6. PRIMĂVARA Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul e . Literele e şi E 5
VI limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.3 cu sunetul e Confecţionarea de felicitări cu litere de tipar
1.4 decupate
2.1 2. Sunetul e. Literele e şi E.
2.2 Scrierea de bileţele cu mesaje diverse prin desene/simboluri.
2.3 3. Sunetul e . Literele e şi E.
4.1 Transcrierea prin fotografiere vizuală a unor cuvinte
4.2 4. Sunetul e . Literele e şi E.
Realizarea unui poster din desene/cuvinte/simboluri

Matematică și 3.1 1. 8 Martie- Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 4


explorarea 5.2 1-5 unităţi
mediului 2. Muncile oamenilor- Rezolvarea de probleme cu operaţii de
adunare cu 1-5 unităţi
3. Legume de primăvară- Rezolvarea de probleme cu operaţii
de scădere cu 1-5 unităţi
4. Procese ale Pământului (fenomene, flori)- Rezolvarea de
probleme cu operaţii de scădere cu 1-5 unităţi

23
Dezvoltare 3.2 ABILITĂȚI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE 2
personală Reguli de organizare a învățării
Muzică și 1.1 Audierea unor cântece interpretate de copii 2
mișcare 1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.4
Arte vizuale și 1.1 2
abilități 1.2
1. Fluturele-pata spontană prin presare
practice 2.2
2. Coronița primăverii (tăiere, decupare, asamblare, lipire)
2.3
2.6
7. MEDII DE Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul ă. Literele ă şi Ă 5
VIAŢĂ VII limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.3 cu sunetul ă
1.4 2. Sunetul ă. Literele ă şi Ă.
2.1 Punerea în corespondenţă a cuvintelor cu imagini
2.2 3. Sunetul l. Literele l şi L . Lectură după imagini
2.3 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
4.1 cu sunetul l.
4.2 4. Sunetul l. Literele l şi L. Colaj din
desene/cuvinte/simboluri
Matematică și 3.1 1. Jungla-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini 4
explorarea 5.2 date
mediului 2. Deşertul-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini
date
3. Polii-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini
date

24
4. Subterestru-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după
imagini date
Dezvoltare 3.2 ABILITĂȚI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE 2
personală Reguli de organizare a învățării
Muzică și 1.1 Timbrul 2
mișcare 1.3 -Sunete din mediul înconjurător
2.3
Arte vizuale și 1.1 2
abilități 1.3 1. Pinguinul (pensulație-nonculori)
practice 2.3 2. Vulpea (origami)
2.4
8. JOCUL CU Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul d. Literele d şi D. 5
MAŞINUŢE VIII limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.3 cu sunetul d
1.4 2. Sunetul d. Literele d şi D
2.1 Modificarea unei poveşti audiate (modificarea succesiunii
2.2 evenimentelor)
2.3 3. Sunetul d. Literele d şi D
4.1 Recunoaşterea unui obiect, prin formularea de întrebări despre
4.2 caracteristicile acestuia
4. Sunetul d. Literele d şi D
Punerea în corespondenţă a cuvintelor din 1-2 silabe cu
imagini
Matematică și 1.6 1. Efecte ale forţelor (împingerea, tragerea)-Alcătuirea unor 4
explorarea 4.2 probleme prin schimbarea numerelor dintr-o problemă
mediului rezolvată
2. Efecte ale forţelor (împingerea, tragerea) )-Alcătuirea unor
probleme prin schimbarea numerelor dintr-o problemă
rezolvată
3. Mişcarea corpurilor-Alcătuirea unor probleme prin
schimbarea întrebării dintr-o problemă rezolvată
4. Mişcarea corpurilor-Alcătuirea şi rezolvarea unor probleme
prin schimbarea componentelor acesteia
Dezvoltare 2.1 TRĂIRE ŞI MANIFESTARE EMOȚIONALĂ 2

25
personală Emoții de bază – bucurie
Muzică și 1.1 Timbrul 2
mișcare 1.2 -Sunete vocale (vorbite sau cântate)
1.4
Arte vizuale și 1.1 2
abilități 2.2 1. Mașinuțe (desen-linia)
practice 2.5 2. Remorca-confecționare (decupare, îndoire, lipire)
2.3
9. FANTEZIE ŞI Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul f. Literele f şi F. 5
CREAŢIE IX limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.3 cu sunetul f
1.4 2. Sunetul f. Literele f şi F
2.1 Scrierea de bileţele cu litere de tipar decupate
2.2 3. Sunetul f. Literele f şi F
2.3 4. Sunetul f. Literele f şi F. Corespondenţa cuvânt-imagine
4.1
4.2

Matematică și 1.6 1. Schimbarea formei corpurilor (deformare)-Schimbarea 4


explorarea 4.2 componentelor unei probleme fără ca tipul de probleme să se
mediului schimbe
2. Schimbarea formei corpurilor (rupere) Schimbarea
componentelor unei probleme fără ca tipul de probleme să se
schimbe
3. Schimbarea formei corpurilor.Transformarea unei probleme
prin extinderea numărului de operaţii
4. Schimbarea formei corpurilor. Transformarea unei
probleme prin reducerea numărului de operaţii
Dezvoltare 2.1 TRĂIRE ŞI MANIFESTARE EMOȚIONALĂ 2
personală Emoții de bază – bucurie
Muzică și 1.1 Interpretarea 2
mișcare 1.3 -Nuanţe - Tare/ încet/ mediu
2.3
Arte vizuale și 1.1 1. Ariciul (asamblare) 2

26
abilități 1.2 2. Măști (decupare, asamblare, lipire, decorare)
practice 2.3
2.5
2.6
10. SĂRBĂTOAREA Săptămâna Conunicare în 1.1 3. Sunetul â. Literele â şi  5
PAŞTELUI X limba română 1.2 Comportamentul personajelor. Evidenţierea unor modele de
1.3 comportament.
1.4 Folosirea unor cuvinte descriptive pentru a îmbogăţi o
2.1 descriere
2.2 4. Sunetul â. Literele â şi Â. Joc de rol: La biserică
2.3
4.1
4.2

Matematică și 1.6 1.Obiceiuri de Paşte-Transformarea unei probleme de 4


explorarea 6.1 adunare în problemă de scădere şi invers
mediului 2. Obiceiuri de Paşte-Transformarea unei probleme de
adunare în problemă de scădere şi invers
3. Paştele-sărbătoarea sufletului -Transformarea unei
probleme de adunare în problemă de scădere şi invers
4. Creştere şi dezvoltare. Aflarea unui termen necunoscut
folosind metoda balanţei
Dezvoltare 2.1 TRĂIRE ŞI MANIFESTARE EMOȚIONALĂ 2
personală Emoții de bază – frică
Muzică și 1.1 Timbrul 2
mișcare 1.3 -Sunete muzicale instrumentale
2.3
Arte vizuale și 1.1 2
abilități 1.3 1. Felicitarea (decupare, lipire, desen)
practice 2.2 2. Suport pentru ou (tăiere, decupare, lipire, asamblare,
2.3 desenare, pensulație)
2.5
11. Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul h. Literele h şi H 5
XI limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
SĂ OCROTIM

27
NATURA! 1.3 cu sunetul h
1.4 2. Sunetul h. Literele h şi H
2.1 Repovestirea unor fragmente din poveşti audiate, cu
2.2 reproducerea intonaţiei.
2.3 Exprimarea îngrijorării faţă de evenimente, persoane, lucruri
4.1 cunoscute
4.2 3. Sunetul p. Literele p şi P
Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
cu sunetul p
4. Sunetul p. Literele p şi P
Modificarea unei poveşti audiate (modificarea finalului)
Matematică și 1.1 1. Efecte pozitive ale acţiunii omului-Numerele naturale de la 4
explorarea 1.2 0 la 20
mediului 1.3 2. Efecte negative ale acţiunii omului-Numerele naturale de la
3.2 0 la 20.
3. Reguli de ocrotire a naturii!-Numerele naturale de la 0 la 20
4. Preţuieşte natura!-Compararea numerelor în concentrul 0 -
20
Dezvoltare 2.1 TRĂIRE ŞI MANIFESTARE EMOȚIONALĂ 2
personală Emoții de bază – bucurie
Muzică și 1.4 Cântarea cu acompaniament 2
mișcare 2.1 -Acompaniament instrumental realizat de
2.2 cadrul didactic
3.3
Arte vizuale și 1.1 2
1. Câmp cu maci-colaj (decorare, lipire, pensulație)
abilități 2.3
2. Cutiuța pentru agrafe/nasturi (decupare, îndoire, lipire,
practice 2.4
colorare, desenare)
2.5
SAPTAMANA SCOALA ALTFEL
12. UNIVERSUL Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul g. Literele g şi G 7
XIII-XIV limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.3 cu sunetul g.
1.4 2. Sunetul g. Literele g şi G. Audierea unei poveşti

28
2.1 3. Sunetul ţ . Literele ţ şi Ţ
2.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
2.3 cu sunetul ţ
4.1 4. Sunetul ţ . Literele ţ şi Ţ. Repovestirea unui text audiat
4.2

Matematică și 1.1 1. Pământul- Numerele naturale de la 20 la 31 6


explorarea 1.2 2. Soarele- Numerele naturale de la 20 la 31.
mediului 1.3 3. Luna- Numerele naturale de la 20 la 31
2.2 4. Planetele- Numerele naturale de la 20 la 31

Dezvoltare 2.3. INTERACȚIUNI SIMPLE CU FIINȚE ŞI OBIECTE 3


personală FAMILIARE
Persoane preferate şi caracteristicile acestora
Muzică și 1.4 Cântarea cu acompaniament 3
mișcare 2.1 - Acompaniament de jucării muzicale realizat
2.2 de copii
3.3
Arte vizuale și 1.1 3
abilități 1.2 1. Ziua și noaptea (tăiere, lipire)
practice 2.3 2. Planetele (pensulație)
2.2
13. TIMPUL Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul j. Literele j şi J. 5
XV limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.3 cu sunetul j
1.4 2. Sunetul j. Literele j şi J. Ştirile zilei (întâmplări povestite de
2.1 colegi/adulţi)
2.2 3. Sunetul j. Literele j şi J. Jurnalul clasei
2.3 4. Sunetul j. Literele j şi J.
4.1 Invitaţie pentru ziua mea
4.2

Matematică și 6.2 1. Unităţi de măsură a timpului-anul, luna, săptămâna, ziua 4


explorarea 2. Ziua şi noaptea-ordonarea cronologică..

29
mediului 3. Calendarul-marcarea unei săptămâni pe calendar
4. Date importante-durata unei activităţi
Dezvoltare 2.3 INTERACȚIUNI SIMPLE CU FIINȚE ŞI OBIECTE 2
personală FAMILIARE
Obiecte preferate şi caracteristicile acestora
Muzică și 1.1 Mişcări sugerate de textul cântecului 2
mișcare 3.1
3.2
Arte vizuale și 1.1 2
abilități 2.3
practice Ceasul-confecționare (pensulație, decupare, asamblare, lipire)
2.5
2.6
14. TIMPUL LIBER Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul z. Literele z şi Z 5
XVI limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.3 cu sunetul z
1.4 2. Sunetul z. Literele z şi Z. Sortarea imaginilor după diferite
2.1 criterii
2.2 3. Sunetul v . Literele v şi V
2.3 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
4.1 cu sunetul v
4.2 4. Sunetul v . Literele v şi V. Reguli de comunicare eficientă,
civilizată. Joc de rol
Matematică și 6.3 1. În excursie-Unităţi de măsură pentru valoare (banii) 4
explorarea 2. La munte -Unităţi de măsură pentru valoare (banii)
mediului 3. La mare- Unităţi de măsură pentru valoare (banii)
4. Aniversarea-Unităţi de măsură pentru valoare (banii)
Dezvoltare 2.3 INTERACȚIUNI SIMPLE CU FIINȚE ŞI OBIECTE 2
personală FAMILIARE
Animale preferate şi caracteristicile acestora
Muzică și 1.1 Mişcări libere pe muzică 2
mișcare 3.1
3.2
Arte vizuale și 1.1 1. Aparatul foto 2

30
abilități 2.5 2. Porumbelul-confecționare (pensulație, decupare, pliere,
practice 2.3 asamblare)
15. CUM Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul x. Literele x şi X 5
FOLOSESC XVII limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
APARATELE 1.3 cu sunetul x
ELECTRICE? 1.4 2. Sunetul x. Literele x şi X. Joc de rol: La cumpărături
2.1 3. Sunetul î. Literele î şi Î
2.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
2.3 cu sunetul î.
4.1 4. Sunetul î. Literele î şi Î
4.2 Etichetarea originală a unor obiecte personale

Matematică și 3.1 1. Aparate care utilizează electricitatea-Unităţi de măsură 4


explorarea 6.1 nonstandard pentru lungime
mediului 2. Aparate care utilizează electricitatea-Ordonarea şi
compararea unor obiecte după criteriul lungime
3. Reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor electrice-
Ordonarea şi compararea unor obiecte după criteriul înălţime
4. Reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor electrice -
Ordonarea şi compararea unor obiecte după criteriul grosime
Dezvoltare 2.3 INTERACȚIUNI SIMPLE CU FIINȚE ŞI OBIECTE 2
personală FAMILIARE
Animale preferate şi caracteristicile acestora
Muzică și 1.4 Jucării muzicale improvizate 2
mișcare 2.1 -Mânuirea jucăriilor muzicale
2.2
3.3
Arte vizuale și 1.1 2
abilități 1.3
practice 2.3 1. Televizorul
2.5 2. Suport pentru creioane-confecționare (asamblare, lipire)

16. MUZICA ŞI Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul ş. Literele ş şi Ş. 5

31
NATURA XVIII limba română 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
1.3 cu sunetul ş
1.4 2. Sunetul ş. Literele ş şi Ş
2.1 Exerciţii joc de dicţie, cântece, numărători ritmate
2.2 3. Sunetul k. Literele k şi K.
2.3 Interpretarea unor cântece cu onomatopee
4.1 4. Sunetul k. Literele k şi K
4.2 Transcrierea prin ”fotografiere vizuală” a unor cuvinte

Matematică și 2.2 1. Sunete produse de fenomene ale naturii-Figuri geometrice 4


explorarea 3.1 (cercul şi dreptunghiul)
mediului 2. Sunete produse de animale- Figuri geometrice (Triunghiul
şi pătratul)
3. Sunete produse de instrumente muzicale-Corpuri
geometrice (cubul şi sfera)
4. Vorbirea şi alte sunete-Cuboidul
Dezvoltare 2.3 INTERACȚIUNI SIMPLE CU FIINȚE ŞI OBIECTE 2
personală FAMILIARE
Persoane preferate şi caracteristicile acestora

Muzică și 1.1 Audiție muzicala 2


mișcare 1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.4
Arte vizuale și 1.1 2
abilități 1.2 1. Compoziție liberă
practice 1.3 2. Desene animate
2.2
17. VARA Săptămâna Conunicare în 1.1 1. Sunetul q. Literele q şi Q. 5

32
XIX limba română 1.2 Confecţionarea unui bileţel
1.3 2. Sunetul w. Literele w şi W.
1.4 Joc de rol: La cumpărături
2.1 3. Sunetul y. Literele y şi Y
2.2 Construirea de rime pornind de la cuvinte date
2.3 4. Corespondenţa dintre imagini şi cuvinte
4.1
4.2

Matematică și 1.4 1.1 Iunie-Exerciţii şi probleme în concentrul 0-31 4


explorarea 1.5 2. Fructe şi legume de vară- Exerciţii şi probleme în
mediului 1.6 concentrul 0-31
3.1 3. Vara-primăvara (fenomene)- Exerciţii şi probleme în
5.2 concentrul 0-31
4. Vara-primăvara (flori şi insecte)- Exerciţii şi probleme în
concentrul 0-31
Dezvoltare 3.3 EXPLORAREA MESERIILOR 2
personală Hobby-uri şi activități preferate
Muzică și 1.1 Audierea unor cântece interpretate de copii 2
mișcare 1.2
2.3
2.5
Arte vizuale și 1.1 2
abilități 1.3
practice 1.4
2.1
1. Flori (decupare, colorare, asamblare, lipire)
2.2
2. Cireș (pensulație, decupare, asamblare, lipire)
2.3
3.1
3.2
3.4
18. SUNT ŞCOLAR Săptămâna Conunicare în 1.1 Recapitulare 5
ÎNVINGĂTOR! XX limba română 1.2 Evaluare finală
1.3 Jocuri

33
1.4
2.1
2.2
2.3
4.1
4.2

Matematică și 1.1 Recapitulare 4


explorarea 1.2 Evaluare finală
mediului 1.3 Jocuri
2.2
5.1
Dezvoltare 1.1 RECAPITULARE 2
personală 1.2 EVALUARE SUMATIVĂ
2.1
2.2
2.3
3.2
Muzică și 1.1 Cântarea prin diferite procedee 2
mișcare 1.3 Evaluarea cântecelor învățate
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.4
Arte vizuale și 1.1 1. Jucării-modelaj 2
abilități 1.2 2. Brățară-înșirare
practice 2.3 Pietricele colorate pentru decor (pensulație, decorare)
2.5

34