Sunteți pe pagina 1din 8

PR O I E CT D I DACTIC

DATA: 13.05.2019
CLASA: a II- a
ÎNVĂŢĂTOR: Cojocari Valentina
OBIECTUL: ŞTIINŢE
SUBIECTUL: Mediile de viaţă ale animalelor
TIPUL: de dobândire a cunoştinţelor

Subcompetenţe (din curriculum):


2.5 Descrierea relaţiilor între sistemele mediului înconjurător ;
2.6 Descrierea părţilor componente ale corpului unui animal ;

a) Obiective operaţionale:
O1 : să recunoască animalele şi mediile din care fac parte ;
O2 : să grupeze animalele în funcţie de mediul în care trăiesc ;
O3: să enumere caracteristicile specifice ale animalelor din diferite medii în baza observaţiilor empirice şi a cunoştinţelor noi ;
O4: să descrie un animal;
O5 : să înţelegeagă importanţa animalelor pentru viaţa omului .

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: interdisciplinară
b) a activităţii: frontală, individuală, în perechi, în grupuri.

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE:formativă, orală şi scrisă, individuală şi în grup, autoevaluarea, evaluarea reciprocă.
RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, activitatea independentă, explicatia, descrierea , exerciţiul , activitatea pe grupe, problematizarea, jocul
didactic, observaţia, cadranele, descoperirea.
b) materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe, texte-suport sub formă de proiecţie,
CD-uri, videoproiector, postere, mesaje, ghicitori, foi albe, marker.

c) temporale: 45 minute
ŢINTA DE PROGRES PROFESIONAL:Deprinderea unor abilităţi şi tehnici de predare care îi permit să realizeze activităţi în grupuri mici , să
faciliteze învăţarea prin cooperare

D E S FĂŞ U RAREA LE C Ţ IE I

ETAPELE LECŢIEI OB. EVALUARE


Acticitatea învățătorului și elevului Eșalonarea metode şi procedee mijloace didactice
în timp
1. Evocarea ☺ Captarea atenţiei:
O6 Comentarea citatei: ,,Iubeşte Conversaţia
animalele: Dumnezeu le-a dat Observaţia TIC, slide 1 Aprecieri
gîndire rudimentară şi dirijată, verbale
bucurie netulburată.” F. M. 4 explicaţia
Dostoievski
O1 ☺ Anunţarea subiectului lecţiei şi a Conversaţia, TIC, slide2,3
obiectivelor 2 Contemplarea
imaginilor

☺ Activitate în grup
Conversaţia Anexa 1
Analiza trăsăturilor semantice 5 slide 4
(de completat tabelul)
fişe
explicaţia Aprecierea
O1 problematizarea verbală

O2 Anexa 2
Verificarea datelor din tabel
slide 5

Acordare de
calificative
O1 Activitate în perechi Aprecieri
2.Realizarea sensului O3 Realizarea schemei recapitulative 3 Metoda Cadranele slide 6 verbale
O5 ,,Mediile de viaţă ale animalelor»
slide 7
Lectura în gând Lectura, manual manual

Descrierea mediilor de viaţă Descrierea slide 8

Află mai mult: slide 9


broaştele,crocodilii, crabii şi
unii şerpi trăiesc atât în apă , slide 10
cât şi pe uscat. Descoperirea
slide 11
Descoperă animalul
a)- Curând o s-avem oaspeţi, îi slide 12
spuse într-o zi şoricioaica. O
dată pe săptămână vine să
mă vadă vecinul meu. şi să ştii
că e putred de bogat şi slide 13
trăieşte mult mai îndestulat
ca mine vecinul acesta. Are o
casă cât un palat sub pămînt,
cu o mulţime de odăi şi slide 14
coridoare. Cu el n-ai să te
prăpădeşşti. Un singur cusur
are: e orb şi n-are să te poată
vedea.
b) Cine oare pe-nserat
A pornit din vizuină
Să găsească-n grabă mare
Un cocoş sau o găină?
c)În fund, pe cer albastru, în
zarea depărtată,
La răsărit, sub soare, un
negru punct s-arată
E ...tainic în lume călător;
Al primăverii dulce iubit
prevestitor. Descrierea
d)Găseşte cuvîntul- lipsă din expresiile
populare:
A tăcea ca... = a nu spune nimic;
A se simţi ca... în apă = a se simţi
în largul său;
Cît ai zice...= foarte repede.

Lucrul în grup
Descrierea animalului după algoritmul Descoperirea
dat:
a)mediul în care trăieşte;
b)înfăţişarea animalului;
c)mod de deplasare/hrănire/înmulţire;
d)foloase/daune;
e)informaţii suplimentare;
f)animale în poezii, ghicitori, Compararea
poveşti, proverbe, cîntece,
legende, snoave... .

Activitatea Cine ştie- cîştigă

Lucrul în grup
Grupaţi animalele după mediul lor de
trai:
Cîine, liliac, cârtiţă, urs,
ştiucă, vierme, rândunică,
pisică, delfin, iepure, balenă,
vultur, rac, bufniţă,
coropişniţă.

Compară mediul de viaţă al unui


animal domestic cu cel al unui animal
sălbatic.

O2
Lucrul în grup 10 Exerciţiul slide 15 Temă de lucru
problematizarea marker în grup
O3 Comentarea proverbului: explicaţia fişe de lucru în
O5 1.Pe lup picioarele-l hrănesc. grup
2.A se zbate ca peştele pe slide 16
uscat. manual
3.Vrabia mălai visează.
4.Petrece ca viermele în
gunoi.
Lectura, manual
Animale pe cale de dispariţie înscrise în
cartea roşie a Moldovei: lebăda
cucuiată, pisica sălbatică, vidra,
cocostîrcul negru.
☺Activitate de energizare: Jocul joc slide 17 autoevaluarea
3. Reflecția animalelor
a)Pregătirea fişelor pentru toţí
participanţíi.
b)Pe fiecare fişă e scrisă o denumire de
animal. (4 grupuri-4 denumiri
de animale).
c)Fiecare participant extrage o fişă.
Citeşte, în gînd, denumirea animalului,
apoi imită ceva characteristic acestuia,
pentru a-ţi găsi ceilalţi membri ai
grupului.

O5 Povestea unui pisic.


O1 Descoperirea slide 18 Evaluare
10 reciprocă
O2
O1 ☺ Cadranele 4 Problematizarea slide 19 Aprecieri
4. Extinderea O5 Deja ştiu... Sînt îngrijorat(ă) conversaţia verbale
pentru ...
Consider că e Mă bucur(ă)… slide 20
foarte important ...
☺Se fac aprecieri generale şi 2 Conversaţia Note,
individuale.Se acordă calificative. aprecieri
Ce ţi-a plăcut? verbale
Ce ai vrea să mai afli ?
Semne specific: + ,,da” - ,,nu” ? ,,nu ştiu “
Denumirea Trăiește Se mișcă Mănîncă Tip de animal De mărimea
animalului unei/unui

pe în îna în z î se a p a p m p p v e
p a e s b n t l l n e a a i a l
ă p r o o o î e a i ş m s s c e
m i i f
ă l a a r a n m t I ă
Î c a
n r t ă r t a e f r i n
t ă ă ş g e l e e t
t ă e r
e

Căprioară + - - - - - - + + - - + - - + -
Cîrtița - - - + - - + - + - - + - + - -
Cocostîrc - - + - + - - - + + - - + + - -
Crap - + - - - + - - + - + - - + - -

Semne specifice: + ,,da” - ,,nu” ? ,,nu ştiu”