Sunteți pe pagina 1din 3

Strategii didactice Metode de

Etapele Activitatea înățător – elev evaluare


Metode și Forme de Mijloace
lecției
procedee organizare de
instruire
Evocarea – Bună dimineața, dragi elevi, suntem la ora de limbă și literatură
română! ( Bună dimineața). Cu ce dispoziție ați venit azi la școală?
– Elevi, vă plac ghicitorile? (da) Conversația Frontal
– Ascultați foarte atent și ghiciți:
(Le citesc elevilor un fragment dintr-o povestire scrisă de Mihail
Sadoveanu, iar ei trebuie să ghicească despre ce animal este vorba.)

„...un ghem de blăniţă de culoarea flăcării, cu coada stufoasă adusă pe


spinare spre urechi, c-un căpşor minuscul în care licăreau ochişorii ca Anexa 1
două boabe de ploaie ori de lacrimi.”
(Mihail Sadoveanu, Veveriţa) Independent

Bocăneşte în tulpină
De răsună codrul, zarea.
S-a îmbolnăvit stejarul.
Medic e...
(ciocănitoarea)
– Ce cunoașteți despre veveriță? Despre ciocănitoare? ( veverița este
Demonstrația
un animal sălbatic, care locuiește în pădure. Ciocănitoarea este o pasăre
Explicația Independent Imagini
sălbatică, capul ei este acoperit cu pene de culoarea roșie)
– Pe imagini este reprezentată veverița și ciocănitoarea.

Realizarea
sensului – Deschideți manualul la pagina 41, la textul ,,Cioc! Cioc! Cioc!” de
Emil Gârleanu.
– Eu vă voi citi textul. Dar voi, copii, cu creionașul, subliniați Independent Manualul
cuvintele noi din text.
– V-a plăcut textul? (Da.) Lectura
– Ce cuvinte noi ați subliniat în text? (Am subliniat în text cuvintele:
provizie, scorbură, merinde, pândă)
Frontal
Provize- o rezervă pentru o anumită perioadă.

Scorbură- scobitură(mare) gaură, în trunchiul unui copac putrezit pe


dinăuntru
Frontal
Merinde- hrană
Pândă- pază

– Acum, alcătuiți propoziții folosind cuvintele noi.


Lectura în
– Citim acum textul în lanț, fiecare elev câte 2 propoziții. lanț Caiet,
Independent pix
– Elevi, citiți propoziția unde se descrie alunul.(pomul)
– Citiți propoziția unde este descrisă întâplarea de dimineată. Lectura
selectivă
– Cititți propoziția unde veverița vrea să prindă hoțul.
Manual
– Citiți propoziția unde veverița află cine este hoțul.
– Citiți propoziția unde este scris ce a pățit hoața.
Frontal
– Cititi propoziția unde ciocănitoare se întoare înapoi la veveriță. Lectura
– Elevi, extragem expresiile artistice din text. Expresiile artistice
sunt formate dintr-un cuvânt + o însușire (toamna aurie, fructe rotunde,
scorbură adâncă)
– Alcătuiți enunțuri cu expresiile artisitce noi. Fiecare scrie câte o Individual
Tablă,
propoziție în caiet.
Exercițiul cretă
– Elevi, pe tablă este scrisă harta textului, câte un elev vine la tablă
și completeză rubrica, ceilalți pe foi completează harta textului.
Frontal
Foi A4,
Completați HARTA TEXTULUI
creioane
Titlul- Cioc! Cioc! Cioc!
Harta Frontal
Autorul- Emil Gârleanu
textului
Locul- într-o pădure
Timpul- toamna
Personajele- veverița și ciocănitoarea
Manualul
Reflecţie
– Elevi, împărțiți în perechi textul în fragmente și le analizăm.
Selectarea În perechi
– Exprimați, printr-un enunț, conținutul fiecărui fragment.
– Acum, după planul care l-ați alcătuit, povestim textul.
Exercițiul Frontal
– Desprinderea mesajului lecturii. oral

Extindere – Elevi, vreți să ne jucăm într-un joc? (Da.)


– Eu voi numi păsări, dar voi bateți din palme doar câd voi numi păsări
călătoare:
Frontal
( Barza, găina, prepeliţa, rața, gâsca, graurul, ciocârlia, rândunica,
privighetoarea, vrăbiuța, cocoșul, curca, cucul.)
Exercițiu
oral
Temă pentru acasă. De relatat textul „Cioc! Cioc! Cioc!” după Emil
Gârleanu.