Sunteți pe pagina 1din 3

NUME ȘI PRENUME: ...........................................................

ȘCOALA: ..............................................................

DATA: ................................................................

TEST EVALUARE

clasa VII

1. Transformaţi: 13 puncte

a. 0,15m =…..............................cm

b. 35000cm3=…...............…m3,

c. 230kg=………..............tone=……................…..g

d. 25dm= .....................…m,

e. 250dam2=.................….m2= ….........hectare,

f. 25000cm3=.............…...m3= ...................….litri,

g. 72km/h=…................m/s

h. 45kg=…...............….tone=……........................g,

i. 2500kg/m3=….................…..g/cm3

2. Unitatea de măsură internaţională a vitezei este : ...................................... Unitatea de măsură


internaţională a timpului este .............................. Unitatea de măsură internaţională a distanţei este :
................................................ 15 puncte

3. Precizaţi dacă: Masa , Temperatura , Viteza, Forţa – sunt scalari sau vectori. 10 puncte

4. Explicaţi cum puteţi afla viteza medie(exprimată în m/s) cu care alergaţi 1 km, având la dispoziţie un
ceas. 12 puncte

5. O persoană este aşezată pe un arc de fotoliu (cu constanta elastică 30KN/m) care se comprimă cu
25mm. Aflați câte kilograme are persoana. 15 puncte

6. Maşina poliției,cu viteza 90km/h urmăreşte un motociclist infractor care merge cu viteza 72km/h şi se
află mai în faţă cu 3600m, încercând să ajungă într-o ascunzătoare (unde n-ar mai fi prins). În cât timp l-
ar ajunge din urmă maşina politiei? Dacă ascunzătoarea este la 12km de motociclist, reuşeşte el să scape
? 15 puncte

7. Un paralelipiped are lungimea L=10 cm, lăţimea l=8 cm, înălţimea h=2cm şi masa m=240g. Ce
densitate are substanţa din care este alcătuit? 10 puncte

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timp de lucru: 45 minute Succes


BAREM DE EVALUARE SI NOTARE
Test evaluare
FIZICĂ VII
08.10.2019
NR. PUNCTAJ
SOLUŢIE, REZOLVARE PUNCTAJ
ITEM TOTAL

1 0,15 m = 15 cm; 1 punct pentru fiecare transformare 13


corectă
35000 cm3 = 0,035 m3;

230 kg = 0,23 tone = 230000g;

25dm = 2,5 m;

250dam2 = 25000m2 = 2,5 ha;

25000cm3 = 0,025 m3 = 25 l

72 km/h = 20 m/s

45 kg = 0,045 tone = 45000 g

2500kg/m3 = 2,5 g/cm3

2. m/s, s, m 5 puncte pentru fiecare răspuns corect 15

3. Masa, temperatura - mărimi scalare 2,5 puncte pentru fiecare marime 10

Viteza, forța - mărimi vectoriale

4. Explicare corecta 12 puncte 12

5. k= 30 kN/m = 30000 N/m 5 puncte pentru transformari corecte 15

Δl = 25 mm = 0,025m 5 puncte formule corecte

m*g = k*Δl; m = k*Δl/g = 30000*0,025/10 = 75kg 5 puncte calcul corect

6. v1 =80 km/h L = v1*T ; L -d = v2*T 5 puncte pentru calcul corect prima 15


cerință
v2 = 72 km/h v1*T - d = v2*T (v1 - v2)*T = d
5 puncte pentru a doua cerință
d = 3600 m T = d/(v1 - v2) = 3,6/8 = 0,45h =
5 puncte pentru scrierea datelor
x = 12 km = 27 min problemei
T= ? x = v2*t ; t = x/v2 = 12/72 h =

t=? = 10 min

7. Ρ = m/V 5 puncte formula corecta 10

V = L*l*h = 10 cm*8 cm*2 cm = 160 cm3 5 puncte calcul corect

Ρ = 240g/160cm3 = 1,5 g/cm3

Oficiu 10

Total 100

S-ar putea să vă placă și