Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor, Șerban Elena Adina,

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE”, Bacău

Numele şi prenumele................................................................... 29 XI 2017

TEZĂ LA GEOGRAFIE PE SEMESTRUL I

I. (20 puncte) Scrieţi răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Podişul Casimcei este alcătuit din roci numite....................................................
2. Depresiunea Comăneşti este străbătută de râul…………………………………
3. Micile depresiuni de tasare în loess se numesc...................................
4. Carpaţii Curburii sunt alcătuiţi din roci sedimentare numite generic………….…....….
5. Cei mai înalţi munţi din grupa Banatului sunt Munţii …………......................
6. Munţii Măcin s-au format în orogeneza………………………………..
7. Din cutele dapire existente la marginea Depresiunii Transilvaniei se exploatează ……...................
8. Cea mai joasă subunitate a Carpaţilor Meridionali aparţine grupei Munţilor...............................
9. Cea mai tânără unitate de relief din România este ……........................................….
10. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief numită........................................……….

II. (10 puncte) Încercuiţi litera corespunzătore răspunsului corect:


1.Pietrişurile de Cândeşti aparţin: a) Pod. Moldovei b) Pod. Getic c) Dealurilor de Vest d) Pod. Mehedinţi
2. Cel mai reprezentativ relief carstic se găseşte
în Munţii a) Făgăraş b) Apuseni c) Poiana
Ruscă d) Rodnei
3. Cei mai înalţi munţi vulcanici sunt: a) Ciucaş
b) Călimani c) Harghita d) Bucegi
4. Limita vestică a Subcarpaţilor Getici este dată
de râul: a) Motru b) Dunăre c) Timiş c) Prahova
5 O cîmpie de subsidenţă este: a) C. Crişurilor
b) C. Olteniei c) C. Aradului d) C. Jijiei

III. (20 puncte) Pe baza hărţii alăturate


răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. numele subunităţilor de relief notate cu numere
de la 1 la 10;
2. două resurse naturale exploatate din
subunitatea notată cu 2;
3. trei trăsături de relief din subunitatea notată cu
9;
4.trei tipuri de grinduri (după modul de formare) din unitatea de relief notată cu 10;
5. două caracteristici ale reliefului din subunitatea notată cu numărul 7.

IV. (20 puncte) Comparaţi Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali cu Grupa Retezat-Godeanu, precizând trei asemănări şi două
deosebiri legate de relief.

Notă: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităti de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat.

V. (10 puncte) 1. Explicaţi de ce Delta Dunării este o creaţie comună a Dunării şi a Mării Negre, aducând două argumente în
acest sens;
2. Explicaţi de ce Subcarpaţii Curburii prezintă cea mai mare complexitate în cadrul Subcarpaţilor, aducând
două argumente în acest sens.
VI. (10 puncte) Definiţi termenii: „crâng”, „câmpie tabulară”, „golf de câmpie”, „focuri vii” şi „dom gazeifer”.

Oficiu: 10 puncte
Total: 100 puncte
SUCCES!
Profesor, Șerban Elena Adina,
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE”, Bacău

BAREM DE CORECTATRE

TEZA 1 CLASA a VIII-a

Subiectul I Total 20 de puncte


1. șisturi verzi 2 puncte;
2. Trotuș 2 puncte;
3. Crovuri 2 puncte;
4. fliș 2 puncte;
5. Semenicului 2 puncte;
6. Hercinică 2 puncte;
7. Sare 2 puncte;
8. Retezat-Godeanu 2 puncte;
9. Delta Dunării 2 puncte;
10. Câmpia Transilvaniei 2 puncte;

Subiectul II Total 10 puncte


1. b; 2 puncte
2. b; 2 puncte
3. b; 2 puncte
4. a; 2 puncte
5. a; 2 puncte.

Subiectul III Total 20 puncte

Subiectul IV Total 20 puncte. Se acordă câte patru puncte pentru fiecare


asemănare sau deosebire prezentată corect.

Subiectul V Total 10 puncte. Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare argument
corect din punct de vedere științific.

Subiectul VI Total 10 puncte. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare definiție


corectă.

10 puncte din oficiu

TOTAL 100 DE PUNCTE

S-ar putea să vă placă și