Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de ameliorare a rezultatelor,

centrat pe dobândirea / exersarea de competenţe specifice care au fost


descoperite ca fiind deficitare
Disciplina : Istorie
Imbunatatirea progresului scolar

Greşeli frecvente:

- elevii nu sunt capabili să aplice în contexte noi informaţiile asimilate pentru rezolvarea unor
probleme concrete: integrarea termenilor istorici în enunţuri referitoare la o anumită temă,
recunoaşterea unor noţiuni istorice în definiţii date, stabilirea relaţiei de tip cauză-efect, realizarea
unor comparaţii între evenimente, personalităţi, să recunoască semnificaţia unor evenimente
istorice sau repere cronologice;
- unii elevi întâmpină dificultăţi în utilizarea unui limbaj variat
- au probleme cu înţelegerea mesajului scris, iar unii elevi nu selectează răspunsul corect
- elevii au demonstrate ca nu reusesc sa realizeze o corelatie intre fenomenul de cauza-efect/urmari

Observaţii şi măsuri :

- voi utiliza fişe de lucru cu exerciţii ce vizează înţelegerea textului, alegerea variantei corecte
- voi relua termeni şi noţiuni studiate anii anteriori astfel încât elevii să poată înțelege şi utiliza un
limbaj istoric adecvat

ACTIVITĂŢI

Exerciții de utilizarea a termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor antice,


medievale, moderne și contemporane din spaţiul românesc, în diferite situaţii de comunicare
scrisă sau orală

Analizarea unor fapte istorice din istoria românilor pe baza surselor istorice
Exerciții de selectare, utilizare şi analizare a informaţiilor furnizate de surse istorice

Exerciții de comparare a informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei


româneşti

Reluarea unor noțiuni istorice din anii școlari precedenți

Valori vizate

Competente generale:

•Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme
•Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă.
Competente specifice
Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise
Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj
Exprimarea acordului / dezacordului în raport cu un context social, economic, politic, cultural etc.
Înţelegerea mesajului surselor istorice arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală

S-ar putea să vă placă și