Sunteți pe pagina 1din 2

Portofoliul Profesorului diriginte/consilier

1.Programa școlară de Consiliere și orientare în vigoare-Ordin MEC nr 5286 si 5287/2006


2.Documente legislative
 Ordinul MECI nr 5132/2009 –privind activitatile functiei de diriginte
 Ordinul MEN nr 3382/24.02.2017 privind structura anului scolar 2017-2018
 Ordinul MENCS 4742/10/08.2016 privind aprobarea Statutului elevilor
 Ordinul MENCS nr 3637/12.04.2016 ptr revizuirea Ordinului 3060 cu privire la
organizarea excursiilor scolare
 Ordin MEN privind organizarea unor examene la sfarsit de ciclu pentru clasele
terminale
 Extras din Statutul elevilor ssi ROI cu privire la drepturile si indatoririle elevilor
 Regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant universitar
aprobat prin OMENCS nr 5079/31.08.2016
3.Structura anului școlar
4.Orarul clasei/grupei

5.Planificarea calendaristica anuala si semestriala


6. Lista cu optionalele la studiate la clasa (CDȘ-uri)
7. Fisele personale ale elevilor clasei-date personale și alte informații însoțite de copii dupa
certificat de naștere și CI unde e cazul.
8.Organizarea grupului scolar
 liderul clasei
 reprezentantul clasei in CONSILIUL ELEVILOR pe școală
 resp cu activitatile extrașcolare
 resp cu gospodarirea clasei
 resp cu disciplina
 resp cu probleme de igiena si de sanatate( si alte responsibilitati)
9.Consiliul clasei
 Componenta
-presedinte -dirigintele
-membrii-profesorii clasei
-presedintele comitetului de parinti
- responsabilul clasei

 Atributiile Consiliului clasei (din ROFUIP-Sectiunea a II-a ,art 60-64 )


◦ Graficul si tematica sedintelor Consiliului clasei
◦ Registrul de procese verbale incheiate in urma intalnirilor C.C.
◦ Dosar cu anexe ale Registrului de PV –convocatoare la sedintele CC ,numerotat si
indosariat pentru fiecare sedinta
◦ Raport scris asupra starii disciplinare si la invatatura pe semestre si la sfarsitul anului
scolar.

10.Comitetul de parinti al clasei ( DIN ROFUIP Titlul IX-art 168-185)


 Componenta (PV de constituire la inceputul anului scolar)
-presedinte si doi membrii(art 178)
 Planificarea sedintelor si lectoratelor cu parintii
 Atributiile Comitetului de parinti (din ROFUIPart 179 )
 Procesele verbale de la sedinte si lectorate consemnate in Registrul de PV
 Evidenta convorbirilor telefonice si a intalnirilor cu parintii.

11.Graficul activitatilor extrascolare(ROFUIP cap II art 106-111)


12.Graficul activitatilor de orientare scolara si profesionala (unde e cazul)
13.Tabel cu elevii care au rezultate deosebite in activitatile scolare si extrascolare
(invatatura , concursuri ,olimpiade ,reviste scolare)
14.Tabel cu elevii care prezinta dificultati (la invatatura , disciplina ,frecventa,elevi cu ces)
15.Tabel cu elevii navetisti-unde e cazul/Tabel cu declaratii ale parintilor vizavi de
persoanele ce insotesc copiii la/de la gradinita pana la clasa a IV-a
16.Graficul lucrarilor scrise semestriale/teze.
18.Monitorizarea saptamanala a absentelor
19.Tabel cu instructajul elevilor pentru protectia si securitatea personala ,ROI ,ROFUIP
(la noi se aplica parintilor prescolarilor )
20.Planuri de lectii ,fise de lucru ,materiale didactice ,chestionare ,proiecte extrascolare
si extracurriculare ,dovezi ale activitatilor desfasurate (fotografii ,CD-uri ,DVD-uri
,doplome )
21.Parteneriate in care e angrenata clasa (grupa)
22.Diverse situatii statistice solicitate de scoala sau ISJ Timis