Sunteți pe pagina 1din 2

Derivarea - Recapitulare

-Fişă de lucru-
Clasa a VII-a

Subiectul 1. (40 puncte) Completează enunţurile următoare astfel încât să rezulte


definiţii corecte şi complete:
1. Derivarea este mijlocul.............................de îmbogăţire a vocabularului (alături de
compunere şi schimbarea valorii gramaticale), care constă în adăugarea
de ...................... şi /sau ............................... la o rădăcină, rezultând cuvinte noi.
2. Sufixele sunt grupuri de sunete care se adaugă după ......................., proces din
care rezultă ..................................
3. ....................sunt grupuri de sunete care se adaugă înaintea ........................, proces
din care rezultă.............................

Subiectul 2. Mai jos ai două liste de cuvinte. Citeşte-le şi rezolvă cerinţele în legătură cu
ele.
1. (65 puncte) Extrage din următoarea listă de cuvinte, grupându-le pe coloane,
derivatele aparţinând la trei familii lexicale: omenie, pădurar, copilăros, pădurice,
omenos, a omeni, copilărie, a împăduri, omuleţ, a despăduri, copilaş, a copili, păduros.
OM COPIL PĂDURE

2. (50 puncte) Subliniază din lista de mai jos numai termenii aparţinând familiei lexicale
a termenului „car”: căruţă, cartof, carnet, căruţaş, cărucior, careva, a căra, cărătură,
cărăuş, cărăuşie, a cărăuşi, a încărca, încărcătură, carenţă.

Subiectul 3. (120 puncte) Scrie câte trei termeni care fac parte din familiile lexicale ale
cuvintelor date mai jos:
- a fi -
- a şti -
- a vedea -
- faţă -
- adânc -
- loc -
- ochi -
- frică –

Subiectul 4. (70 puncte) Selectează dintre prefixele negative: ne-, in-, im-, i-, a- pe
acelea care se asociază cel mai bine cu termenul de bază şi scrie antonimele cuvintelor:
Adevăr- Legal-
Adecvat - Actual-

1
Logic- Suficient-
Normal- Perfecţiune-
Amic- Permeabil-
Agresiune- Dependent-
Politeţe- Tipic-

Subiectul 5. (100 puncte) Selectează cuvintele derivate din textul următor şi explică
modul în care s-au format, conform modelului dat:
O fată cenuşie cu jarul ochilor în plete negricioase (...) a fost osândită odinioară să
i se reteze capul cu securea, pentru o greşeală. Pe vremea din poveste, stăpânii puteau să
scurteze viaţa cui pofteau, cu nejudecată. (...)
Fata cenuşie a cerut stăpânului să o cruţe, făgăduindu-i să-i spuie seara poveşti,
să-i legene cruzimea cu basme frumoase.
(Tudor Arghezi, Fata de demult)
 cenuşie → cenuşiu < cenuşă + suf. „-iu”








Notă: Total 445 puncte.