Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICAT DE URBANISM

 CERERE TIP ( de la primărie completată de beneficiar )


 TAXA C.U. ________________________Lei( la Finante Publice)
 PLAN DE SITUATIE PE SUPORT TOPOGRAFIC ( CU CURBE NIVEL)
vizat de OCPI ;
 COPIE CARTE FUNCIARA ;
 EXTRAS INFORMARE ACTUALIZAT , NU MAI VECHI DE 30 DE ZILE.
 PLAN DE INCADRARE IN ZONA ;
 DOVADA TITLULUI ASUPRA IMOBILULUI, TEREN ŞI/SAU
CONSTRUCŢII, (COPIE LEGALIZATĂ);
 DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CA NU SUNT LITIGII
ASUPRA IMOBILULUI PE ROLUL INSTANTEI (la notariat) ;
 Beneficiarul va scrie pe cerere si vecinii actuali ai terenului, inclusiv strazile
 COPIE CARTE IDENTITATE ;
 DOSAR CU SINA ;

ACTE NECESARE PENTRU AUTORIZATIA DE


CONSTRUIRE

 CERERE TIP + ANEXA ( de la primărie , completată de proiectant )


 TAXA A.C.__________________LEI ( la Finante Publice )
 ORIGINAL SI COPIE dupa Dovada de luare in evidente la Ordinul Arhitectului
 CERTIFICAT DE URBANISM IN COPIE
 AVIZE + DOCUMENTUL DE PLATA AL AVIZELOR ( copii si originale)
SOLICITATE IN BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM
 DOCUMENTATIA TEHNICA D.T.A.C. (întocmit de proiectant autorizat, avizat
de verificator proiect ) 2 ex.

S-ar putea să vă placă și