Sunteți pe pagina 1din 2

Destinatiile si categoriile de folosinta ale terenurilor,destinatiile constructiilor si tipurile

de proprietate.

Clasificarea terenurilor dupa destinatie:

Terenurile cu destinatie agricola


Terenurile arabile ;
Viile ;
Livezile ;
Pepinierele viticole ;
Pepinierele  pomicole ;
Plantatiile de hamei si duzi ;
Pasunile, fanetele ;
Serele ;
Solariile ;
Rasadnitele ;
Terenurile cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamente silvice, pasunile impadurite,
cele ocupate cu constructii agrozootehnice si de imbunatatiri funciare ;
Amenajarile piscicole ;
Drumurile tehnologice si de depozitare.

Terenurile cu destinatie forestiera


Terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie silvica ;
Terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive – stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape,
ravene, torenti.

Terenurile aflate permanent sub ape


Albiile minore ale cursurilor de apa ;
Cuvetele lacurilor naturale si artificiale la nivelul maxim de retentie ;
Bratele si canalele din Delta Dunarii ;
Fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale si contigue.

Terenurile din intravilan


Toate terenurile, indiferent de categoria de folosinta, situate in perimetrul localitatilor urbane si
rurale, ca urmare a stabilirii limitei de hotar a intravilanului, conform legislatiei in vigoare.

Terenurile cu destinatie speciala


Cele folosite pentru transporturile rutiere ;
Feroviare ;
Aeriene ;
Navale ;
Cele pe care se afla obiective si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si
gazelor naturale ;
Terenurile cu exploatari miniere, petroliere, cele pentru nevoile de aparare a tarii ;
Rezervatiile si monumentele naturii, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si
altele asemenea.
Clasificarea terenurilor dupa categoriile de folosinta:

Categorie de folosinta= un sistem de clasificare a acestora in functie de utilizarea lor si de


necesitatile cadastrului de inregistrare organizata a datelor.
Indiferent de clasificarea lor,terenurile care compun fondul funciar se impart d.p.v al
folosintei in 13 categorii de folosinta:
Folosinte AGRICOLE:
1.Arabil(A)
2.Pasuni(p)
3.Fanete(F)
4.Vii si hamei(V)
5.Livezi.(L)
Folosinte NEAGRICOLE:
6.Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera(PD)
7.Ape curgatoare(HR)
8.Ape statatoare.(HB)
9.Drumuri
10.Cai ferate(CF)
11. si 12. Terenuri ocupate cu constructii si curti constructii (CC)
13.Terenuri neproductive(N)

Destinatiile constructiilor:
1.Constructii de locuinte(CL)
2.Constructii administrative si social cultural(CAS)
3.Constructii industrial si edilitare(CIE)
4.Constructii anexe(CA)

Tipurile de proprietate:
1.proprietate privata a persoanelor fizice
2.proprietate private a persoanelor juridice
3.domeniul public al statului(DS)
4.domeniul public al unitatilor administrative teritoriale(DAT)
5.domeniul privat al statului (DPS)
6.domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale(DPT)

S-ar putea să vă placă și